Kurvinen, Antti ; Sorri, Jaakko . / Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen. Julkaisussa: JANUS: SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN AIKAKAUSLEHTI. 2016 ; Vuosikerta 24, Nro 4. Sivut 109-134.

Sorri, Jaakko. / Energistä utopiaa?. Julkaisussa: Futura. 2017 ; Vuosikerta 36, Nro 1. Sivut 38-39.