Kurvinen, A & Sorri, J 2016, 'Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen', JANUS: SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN AIKAKAUSLEHTI, Vuosikerta. 24, Nro 4, Sivut 109-134.

Sorri, J 2017, 'Energistä utopiaa?', Futura, Vuosikerta. 36, Nro 1, Sivut 38-39.