Kurvinen, Antti ja Jaakko Sorri. "Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen". JANUS: SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN AIKAKAUSLEHTI. 2016, 24(4). 109-134.

Sorri, Jaakko. "Energistä utopiaa?". Futura. 2017, 36(1). 38-39.