Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen

Energistä utopiaa?