Kurvinen A, Sorri J. Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen. JANUS: SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN AIKAKAUSLEHTI. 2016;24(4):109-134.

Sorri J. Energistä utopiaa? Futura. 2017;36(1):38-39.