Azemati H, Jam F, Ghorbani M, Dehmer M, Ebrahimpour R, Ghanbaran A, Emmert-Streib F. 2020. The role of symmetry in the aesthetics of residential building façades using cognitive science methods. Symmetry. 12(9). https://doi.org/10.3390/sym12091438

Nieto Fernandez F, Rubio Hernandez R. 2020. On Hares, Ferrymen and Empathy in Architectural Education. Arkkitehti. 117(4/2020):31-33.

Corredor-Ochoa Á, Antuña-Rozado C, Fariña-Tojo J, Rajaniemi J. 2020. Challenges in assessing urban sustainability. Verma P, Singh P, Singh R, Singh Raghubanshi A, Toimittajat. teoksessa Urban Ecology: Emerging Patterns and Social-Ecological Systems. Elsevier. Sivut 355-374. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820730-7.00019-7

Soini K. 2020. VÄRI - maalausnäyttely Galleria Bronda, Helsinki. [Exhibition].

Kaasalainen T, Huuhka S. 2020. Existing Apartment Buildings as a Spatial Reserve for Assisted Living. International Journal of Building Pathology and Adaptation. https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2020-0015

Huuhka S. 2020. The most sustainable building is the one you don't build. 1 Sivumäärä

Hynynen A. 2020. Kaupunki koronan jälkeen. Ilkka-Pohjalainen.

Amr A. 2020. Pattern recognition and transformational growth adjustments alongside ring roads: Descriptive mapping from four case studies. Land Use Policy. 94. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104552

Pelsmakers S, Donovan E, Moseng K, Eyebye B. 2020. Developing architecture studio culture: peer-peer learning. teoksessa Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World AMPS, Architecture_MPS; Stevens Institute of Technology New Jersey / New York: 17-19 June, 2019. AMPS. (AMPS Proceedings Series).

Donovan E, Pelsmakers S. 2020. Integrating sustainability in design studio through blended learning. teoksessa Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World AMPS, Architecture_MPS; Stevens Institute of Technology New Jersey / New York: 17-19 June, 2019. AMPS. (AMPS Proceedings Series).

Kolkwitz M, Huuhka S, Luotonen E. 2020. Circular Construction in Regenerative Cities: A H2020 project. Julkaisun esittämispaikka: Mining the European Anthroposphere Final Conference, Bologna, Italia. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Huuhka S, Kolkwitz M, Lahti J. 2020. Circular Economy in Building Construction in Tampere, Finland: Buildings as Material Banks, Current Recycling Possibilities, Future Steering Instruments. Julkaisun esittämispaikka: Mining the European Anthroposphere Final Conference, Bologna, Italia. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Tartia J 2020. The Temporality and Rythmicity of Lived Street Space. Tampere University. (Tampere University Dissertations).

Kaasalainen T, Mäkinen A, Lehtinen T, Moisio M, Vinha J. 2020. Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates. Journal of Building Engineering. 27. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100996

Pesu J, Nissinen A, Sederholm C, Huuhka S, Köliö A, Kuula P, Lahdensivu J, Hradil P, Wahlström M, Teittinen T 2020. Rakennettuun ympäristöön sitoutuneet materiaalit ja niiden virrat: kartoittamisen, ennustamisen ja käytön esiselvitys.

Ilgın HE, Ay BÖ, Gunel MH. 2020. A study on main architectural and structural design considerations of contemporary supertall buildings. ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW. https://doi.org/10.1080/00038628.2020.1753010

Chudoba M, Hynynen A, Rönn M, Toft AE, Toimittaja 2020. Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series. 1 toim. Nordic Academic Press of Architectural Research. 250 Sivumäärä (The NAAR Proceedings Series).

Hynynen AJ, Aaltojärvi I, Hopia A, Uimonen H. 2020. Emotional diners and rational eaters: Constructing the urban lunch experience. Journal of Urbanism. https://doi.org/10.1080/17549175.2020.1762706

Hynynen A. 2020. Kulttuurin tähtikarttoja. Kulttuurilehti ilmiö. (1/2020).

May Tzuc O, Rodríguez Gamboa O, Aguilar Rosel R, Che Poot M, Edelman H, Jiménez Torres M, Bassam A. 2020. Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis. Journal of Building Engineering. 33. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101625

Cerrone D, Baeza JL, Lehtovuori P. 2020. Optional and necessary activities: Operationalising Jan Gehl’s analysis of urban space with Foursquare data. International Journal of Knowledge-Based Development. 11(1):68-79. https://doi.org/10.1504/IJKBD.2020.106836

Lindberg T, Kaasalainen T, Moisio M, Mäkinen A, Hedman M, Vinha J. 2020. Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency. ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH. 14(1):19-40. https://doi.org/10.1080/17512549.2018.1488619

Amr A. 2020. Re-centring peripheries along ring roads under a smart growth agenda: case studies of Espoo Innovation Garden and Vantaa Aviapolis in Finland. European Planning Studies. 28(2):357-379. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1663794

Milián Bernal D. 2020. Temporary uses of vacant and abandoned urban spaces in Latin America: An exploration. teoksessa Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series. 1 toim. Nordic Academic Press of Architectural Research. Sivut 181-209. (The NAAR Proceedings Series).

García Triviño F, Nieto Fernandez F, Psegiannaki K, Díaz Camacho MÁ, Rubio Hernandez R, Toimittaja. 2019. La oportunidad del afuera / The Opportunity of the Outside. HipoTesis Numbered Issues. Hipo 7.

Joensuu T, Norvasuo M, Edelman H. 2019. Stakeholders’ Interests in Developing an Energy Ecosystem for the Superblock – Case Hiedanranta. Sustainability. 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010327

Chudoba M. 2019. Looking Up: Imagining a Vertical Architecture. Toft AE, Rönn M, Smith Wergeland E, Toimittajat. teoksessa Reflecting Histories and Directing Futures: Proceedings Series. 2019-1 toim. Nordic Academic Press of Architectural Research. Sivut 99-124.

Rantanen A, Rajaniemi J. 2019. Urban Planning in the Post-Zoning Era: From Hierarchy to Self-Organization in the Reform of the Finnish Land Use and Building Act. Environment & Planning B: Planning and Design. https://doi.org/10.1177/2399808319893686

Martínez Rodríguez JM, Escudero Conesa I, Nieto Fernandez F. 2019. Professional Association of Architects of Burgos: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid). Burgos, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. [Exhibition]., Burgos, Espanja, 2/12/19

Chudoba M, Rajaniemi J. 2019. Tampereen arkkitehtikoulu 50 vuotta. Yhdyskuntasuunnittelu. 57(3):29-32.

Kalakoski I, Huuhka S, Koponen O-P. 2019. From obscurity to heritage: Canonisation of the Nordic Wooden Town. INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES. 26(8):790-805. https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1693417

Huuhka S, Vestergaard I. 2019. Building Conservation and the Circular Economy: A Theoretical Consideration. JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE D. 10(1):29-40. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2019-0081

Chudoba M. 2019. Arkkitehtuurissa riittää tutkittavaa. Arkkitehtiuutiset. (11):38.

Saarimaa S, Nieminen N. 2019. Asukaskeskeisyys asuntorakentamisen haasteena: ​kommunikatiivisesta kuilusta yhteistyöhön? Miten saataisiin asuntotarjontaa, joka palvelisi nykyistä paremmin asukkaita? . ARA Viesti, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 2/2019:28-29.

Martínez Rodríguez JM, Escudero Conesa I, Nieto Fernandez F. 2019. Professional Association of Architects of Cantabria: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid). Santander, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. [Exhibition]., Santander, Espanja, 1/10/19

Koskinen A, Lehtovuori P, Rantanen A, Vanhatalo J, Toimittaja 2019. Tampere City Region 2040+. Regional factors of well-being. Tampere: Tampere University. 112 Sivumäärä

Hynynen A. 2019. Monimuotoistuva kaupungistuminen. Sanomalehti Ilkka.

Lehtovuori P, Ari E, Kuusela K, Rantanen A, Rajaniemi J, Schmidt-Thomé K 2019. Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin. 24 toim. Helsinki: Ympäristöministeriö. 150 Sivumäärä (Ympäristöministeriön julkaisuja; 24).

Roslund MI, Rantala S, Puhakka R, Hui N, Parajuli A, Rantalainen AL, Sinkkonen A, Grönroos M, Soininen L, Yan G, Oikarinen S, Laitinen OH, Hyöty H, Nurminen N, Kalvo R, Rajaniemi J. 2019. Endocrine disruption and commensal bacteria alteration associated with gaseous and soil PAH contamination among daycare children. Environment International. 130. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.06.004

Helamaa A. 2019. From Marginal to Mainstream? Analysing Translations between the Collaborative Housing Niche and the Established Housing Sector in Finland. BUILT ENVIRONMENT. 45(3):364-381. https://doi.org/10.2148/benv.45.3.364

Rajaniemi J, Chudoba M, Luotinen E, Toimittaja 2019. Seinäjoen Huhtala: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2019. Tampere: Tampereen yliopisto. Arkkitehtuuri. 117 Sivumäärä

Eskolin J 2019. Suurten puurakenteiden arkkitehtoniset ominaisuudet. 182 Sivumäärä (Tampere University Dissertations; 105).

Hynynen A, Rantanen A. 2019. Urbanismi voimavarana. Kaupungistumisen näkymiä provinssissa. Riukulehto S, Harjunpää N, Toimittajat. teoksessa Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla!. Etelä-Pohjanmaan liitto. Sivut 51-64. (Kytösavut).

Puhakka R, Rantala O, Roslund MI, Rajaniemi J, Laitinen O, Sinkkonen A, ADELE Research Group. 2019. Greening of Daycare Yards with Biodiverse Materials Affords Well-Being, Play and Environmental Relationships. International Journal of Environmental Research and Public Health. 16(16). https://doi.org/10.3390/ijerph16162948

Pelsmakers S, Vereecken E, Airaksinen M, Elwell C. 2019. Void conditions and potential for mould growth for insulated and uninsulated suspended timber ground floors. International Journal of Building Pathology and Adaptation. 37(4):395-425. https://doi.org/10.1108/IJBPA-05-2018-0041

Helander H, Huuhka S. 2019. Vanhan korjaaminen on ekologista rakentamista. Helsingin sanomat. 2019(178).

Hynynen A, Rantanen A. 2019. Pieni ja keskisuuri urbanismi kaupunkikehittämisen voimavarana. Alue ja Ympäristö. 48(1):101-116. https://doi.org/10.30663/ay.77858

Karjalainen M. 2019. Vantaa Multipurpose Ice Arena. Puu-lehti. 39(2):66-71.

Sarjala S. 2019. Built environment determinants of pedestrians’ and bicyclists’ route choices on commute trips: Applying a new grid-based method for measuring the built environment along the route. JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY. 78:56-69. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.05.004

Rubio Hernandez R. 2019. El origen del ‘sueño’ de la arquitectura de cristal: Una aproximación. Constelaciones. (7):123-137.

Havik K, Passinmäki P. 2019. Introduction. DATUTOP. (38):7-11.

Passinmäki P. 2019. Technology, Focality and Place: On the Means and Goals of Architecture. Passinmäki P, Havik K, Toimittajat. teoksessa Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy. Tampere University, School of Architecture. Sivut 64-97. (DATUTOP).

Passinmäki P, Havik K, Toimittaja 2019. Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy. Tampere: Tampere University, School of Architecture. 144 Sivumäärä (DATUTOP).

Martínez Rodríguez JM, Escudero Conesa I, Nieto Fernandez F. 2019. Museum of the University of Valladolid: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid). Valladolid, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. [Exhibition]., Valladolid, Espanja, 7/05/19

Huuhka S, Naber N, Asam C, Caldenby C. 2019. Architectural potential of deconstruction and reuse in declining mass housing estates. Nordic Journal of Architectural Research. 31(1):139-179.

Karjalainen M. 2019. Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista: Research on framing solutions and home ownership of wood apartment buildings in Finland. Puu-lehti. 39(1):60-64.

Karjalainen M. 2019. CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa: Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö selvitti CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa. Puumies. 64(1):23-25.

Vihinen H, Hynynen A, Kolehmainen J, Moisio S. 2019. Aluekehittäminen monivärikuvassa. Aluekehittämispäätöksen valmistelun työpaperi. Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lehtovuori P, Tartia J, Cerrone D. 2019. Drivers of Global Urbanization: Exploring the emerging Urban Society. Leary-Owhin ME, McCarthy JP, Toimittajat. teoksessa The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, The City and Urban Society. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315266589

Eräsaari L, Heimala-Pelkonen M, Kurki H, Norvasuo M, Puustinen S, Särkikoski T. 2019. In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019. Yhdyskuntasuunnittelu. 57(3):33-34. https://doi.org/10.33357/ys.86014

Norvasuo M. 2019. Kaupunki on ihmisen koti. Klassikko 1999: Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti. Yhdyskuntasuunnittelu. 57(2):60-63. https://doi.org/10.33357/ys.83680

Lehtovuori P, Vanhatalo J, Elfving S 2019. Kuivaspään kyläsuunnitelma: Loppuraportti. Tampereen teknillinen yliopisto. 64 Sivumäärä

Salmela U, Kalakoski I. 2019. Kulttuuriperintö ilmastokriisin kourissa – mutta myös osana ratkaisua?. Kulttuurista perinnöksi. 3.

Kalakoski I. 2019. Muusikko, tarinankertoja, Suomen ystävä: haastattelussa Daniel Libeskind. Arkkitehtiuutiset. 9(2019).

Kalakoski I. 2019. Patinan viehätys: Aleksi Siurola entisöi ja myy suomalaista designia. DOT Design on Tampere. 7(2019).

Milián Bernal D. 2019. Re-imaginando el espacio público en los intersticios del vacío y el abandonon en las ciudades latinoamericanas. teoksessa Anais do II Congresso Ibero-americano de História Urabana, 2019. Sivut 2435-2448. (Anais II CIHU).

Kalakoski I. 2019. Soveltava kulttuurintutkimus on kuin avoin syli. J@RGONIA. 17(33):114-117.

Milián Bernal D, Lehtovuori P. 2019. Split Level: A story of ruptures and their appropriations. Estonian Architectural Review - MAJA. Winter 2019(95):68-75.

Pelsmakers S, Hoggard A. 2019. Sustainability and our professional environment - design validation and collaboration to create relevant architecture. teoksessa in Jones, A,., Hyde, R., “Defining Contemporary Professionalism - for architects in practice and education” . RIBA Publishing.

Willems A, Thomas S, Castillo Mena A, Čeginskas V, Immonen V, Kalakoski I, Lähdesmäki T, Lähdesmäki U, Gowen-Larsen M, Marciniak A, Pérez González E, White C, Mazel AD. 2019. Teaching Archaeological Heritage Management: Towards a Change in Paradigms. CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES. 20(5-6):297-318. https://doi.org/10.1080/13505033.2018.1559423

Kalakoski I. 2019. Uutta ajattelua rakennusosien kierrättämiseen. Kulttuurista perinnöksi. 3.

García Triviño F, Nieto Fernandez F, Psegiannaki K, Quesada López F, Toimittaja. 2018. La función de la función / The Function of Function. HipoTesis Numbered Issues. Hipo 6.

Teronen T, Tarpio J, Hirvilammi T 2018. Kohtuuhintainen asuminen. Ratkaisuperiaatteita rakennussuunnitteluun. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 116 Sivumäärä (Edit Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 31).

Teal R 2018. Thinking Design: Towards an Architecture of Critical Indeterminacy and Temporal Affectivity. Tampere University of Technology. School of Architecture. 263 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. DATUTOP Occasional Papers ).

Karjalainen M. 2018. Puukerrostalorakentaminen Suomessa: Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista. Suomen sahayrittäjät. 2018(4):4-7.

Moisio M, Kaasalainen T, Lehtinen T, Hedman M 2018. Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 142 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Kaasalainen T, Lehtinen T, Moisio M, Hedman M 2018. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Tilallisten ratkaisujen tehokkuudesta ja toimivuudesta. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 62 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 33).

Rubio Hernandez R. 2018. 'Los muertos que vos matáis gozan de buena salud": Crítica a la crítica Postmoderna del Funcionalismo. HipoTesis Numbered Issues. (6):7-28.

Lehtinen T, Papinsaari A-K, Kaasalainen T, Moisio M, Hedman M 2018. Peruskoulut ja energiatehokkuus: Tilallisista ja toiminnallisista suunnitteluperiaatteista. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 86 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Karjalainen M. 2018. Puukerrostaloalue Rauman Papinpellolle. Puu-lehti. 38(3):62-64.

Borges De Araujo M 2018. The Work of the Studio Aalto Collaborators: Practice, Craft and Theory. Tampere University of Technology. School of Architecture. 271 Sivumäärä (DATUTOP).

Soini K. 2018. Kaisa Soini. [Web publication/site].

Saarimaa S. 2018. Kohti käyttäjäkeskeistä asuntorakentamista: Asukaskeskeisen tilasuunnittelun osa-alueet. RY Rakennettu ympäristö. (3).

Huuhka S, Saarimaa S. 2018. Adaptability of mass housing: Size modifications of flats as a response to segregation. International Journal of Building Pathology and Adaptation. 36(4):408-426. https://doi.org/10.1108/IJBPA-01-2018-0011

Laukkarinen A, Kero P, Vinha J. 2018. Condensation at the exterior surface of windows. Journal of Building Engineering. 19:592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Maununaho K. 2018. Diversity scales for integrated housing in the multicultural city. teoksessa Alvar Aalto Symposium: 14th International Alvar Aalto Symposium New housing solutions for cities in change. Alvar Aalto Foundation. Sivut 104-107.

Saarimaa S. 2018. User-centered urban housing: Reflections on the architect’s role. teoksessa The 14th International Alvar Aalto Symposium Publication. Alvar Aalto Foundation.

Saarimaa S. 2018. User-Centered Urban Housing: Reflections on Architect's Role. teoksessa 14th International Alvar Aalto Symposium publication: New housing solutions for cities in change. Jyväskylä: Alvar Aalto Foundation.

Tarpio J. 2018. A cookbook for agile housing. teoksessa Alvar Aalto Symposium. : 14th international Alvar Aalto Symposium. 30–31 August 2018 Jyväskylä Finland.. Alvar Aalto Foundation. Sivut 88-91.

Tarpio J. 2018. KARKIT – Kohtuuhintaisen asumisen rakennuskonseptit. Araviesti. 2018(2):15-17.

Rajaniemi J, Chudoba M, Toimittaja 2018. Re-City. (Im)possible cities. Tampere University of Technology, School of Architecture. (DATUTOP).

Passinmäki P. 2018. Editorial Introduction. Architectural Research in Finland. 2(1):6-8.

Huuhka S. 2018. Tectonic use of reclaimed timber: Design principles for turning scrap into architecture. Architectural Research in Finland. 2(1):130-151.

Tarpio J. 2018. Asuntomessujen talotärpit. Meidän talo. 2018(7):44-49.

Maununaho K. 2018. Observer, expert, or activist: changing roles in design research project. The NAAR Proceedings Series. 2018(1):269-288.

Karjalainen M. 2018. Vaasa´s wooden tower of innovation -arkkitehtiopiskelijakilpailu. Puu-lehti. 38(2):60-67.

Rajaniemi J, Chudoba M, Lehmusvaara E, Toimittaja 2018. Jyväskylän ratapihan ympäristö, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2018. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 153 Sivumäärä

Tarpio J, Leino H, Laine M. 2018. Makkarapötköä vai moninaista mosaiikkia? Kotimaiset urbaanit asunto- ja asumiskonseptit vuonna 2017. Yhdyskuntasuunnittelu. 56(2).

Kalakoski I, Huuhka S. 2018. Spolia revisited and extended: The potential for contemporary architecture. Journal of Material Culture. 23(2):187-213. https://doi.org/10.1177/1359183517742946

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain. Lapin Kansa.

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisen huomioimiseksi tarvitaan laki. Maaseudun Tulevaisuus.

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain. Kaleva. 19.5.2018.

Saatsi P, Sørensen BR, Gustafsson A 2018. Quality Parameters for Renovation. Tampere University of Technology. Laboratory of Architecture. 52 Sivumäärä

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisen kansalaisaloite on hyvällä asialla. www.biotalous.fi.

Pihlajarinne N 2018. Rich & Orderly: The Role of Visual Complexity and Order in Intuitive Preference for Apartment Interiors. Tampere University of Technology. 413 Sivumäärä

Huuhka S. 2018. Vanha rakennuskanta: kestävän kaupungistumisen riesa vai voimavara?. Rakentaminen & Infrastruktuuri. 2018(1):12.

Bonora M, Degryse I, Denni C, Fassotte R, Ferdous R, Grangien C, Kopecka K, Milanesi S, Pflüger M, Qian W, Riminiceanu D, Vaillant J, Vlkova K, Voigtländer L. 2018. Digital Design in Urban Environments 2017: Explorations in Computational Design Strategies. Tampere University of Technology. 63 Sivumäärä

Jama T, Lehtovuori P, Rajaniemi J, Siikonen M, Mäntynen J, Rantanen A, Joutsiniemi A, Koskela K, Kärkinen T, Saarikoski P, Saarniaho K 2018. Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö. 74 Sivumäärä

Partanen J 2018. ‘Don’t Fix It if It Ain’t Broke’: Encounters with Planning for Complex Self-Organizing Cities. Tampere University of Technology. 214 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Partanen J, Wallin S. 2018. Bridging soft and hard – Towards a more coherent understanding of self-organisation within urban complexity research. Yhdyskuntasuunnittelu. 01(2018).

Ylipulli J, Ridell S, Partanen J. 2018. Editorial: City Imaginings and Urban Everyday Life. WiderScreen. 1(2018).

Rajaniemi J. 2018. Epätoivon kaupungit ja perirealistinen dystopia. Futura. 36(4):19-27.

Partanen J 2018. Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseohjeutuvilla työpaikka-alueilla. (Tutkimuskatsauksia).

Huuhka S, Köliö A, Annila P, Poti A 2018. Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet. Tampere: Tampere University of Technology. 63 Sivumäärä (Muuttuva rakennettu ympäristö; 4). (Rakennetekniikka. Tutkimusraportti.; 165).

Poutanen J. 2018. An architect’s perspective. Walton G, Matthews G, Toimittajat. teoksessa Exploring informal learning space in the university: A collaborative approach. London, New York: Routledge. Sivut 48-62.

Laine M, Helamaa A, Kuoppa J, Alatalo E. 2018. Bricolage in Collaborative Housing in Finland: Combining Resources for Alternative Housing Solutions. Housing, Theory and Society. https://doi.org/10.1080/14036096.2018.1492438

Larsen JL, Brandt J. 2018. Critique, Creativity and the Co-Optation of the Urban: A Case of Blind Fields and Vague Spaces in Lefebvre, Copenhagen and Current Perceptions of the Urban. Urban Planning. 3(3). https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1394

Hynynen A, Hopia A, Uimonen H, Pitkäkoski T, Aaltojärvi I, Paakki M, Kontukoski M 2018. Ei ainoastaan leivästä: Ruoka, kokemus ja moniaistisuus. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 92 Sivumäärä

Tartia J. 2018. Examining the rhythms of ‘urban elements’ on walking and driving routes in the city. Mobilities. 13(6). https://doi.org/10.1080/17450101.2018.1477303

Maununaho K. 2018. Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa. Yhdyskuntasuunnittelu. 56.

Kalakoski I. 2018. Kaupunkikuvan muutos herätti arkkitehdit elokuvan tekoon. Kulttuurista perinnöksi. 2.

Kalakoski I, Lehtinen P. 2018. Kestävyys ja korjaaminen. Kulttuurista perinnöksi. 2.

Ibrahim A, Pelsmakers S. 2018. Low energy housing retrofit in North England: Overheating risks and possible mitigation strategies. Building Services Engineering Research and Technology. 39(2):161-172. https://doi.org/10.1177/0143624418754386

Rubio Hernandez R, Pérez-Guembe E. 2018. Mille-Oeille: Environmental Zoo. teoksessa Time, Space, Existence. GAA Foundation. Sivut 410-413.

García Fernández J, Fernández Martín JJ, San José Alonso J. 2018. MOOC-Graphies: Possibilities for Online Graphic Learning. Castaño Perea E, Echeverria Valiente E, Toimittajat. teoksessa Architectural Draughtsmanship. Cham: Springer International Publishing AG. Sivut 253-263. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58856-8_20

Kalakoski I, Toimittaja. 2018. Paraisten kalkkikaivoksen alueen kehittäminen: Arkkitehtiopiskelijoiden visioita . Tampereen teknillinen yliopisto.

Amr A. 2018. Reframing Cities with Peripheral Settlements under the Decentralization Discourse: The Case of Amman, Jordan. Rajaniemi J, Chudoba M, Toimittajat. teoksessa Re-City. (Im)possible cities: DATUTOP. Tampere, Finland: Tampere University of Technology, School of Architecture. Sivut 50-65. (Datutop).

Passinmäki P, Vieraileva toim. 2018. Special Issue: Architectural Research in Finland vol.2, no.1, 2018 - Architecture and Experience Now. Architectural Research in Finland. 2(1).

Hynynen A. 2018. Tehdään älykästä. Arkkitehtiuutiset. (1/2018):12-13.

Kangas J, Poutanen J. 2018. Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. teoksessa ICERI2018 Proceedings. Sivut 8087-8096. (ICERI proceedings). https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Karjalainen M, Pesonen M 2018. Vaasa´s wooden tower of innovation. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 65 Sivumäärä

Lehtovuori P, Cerrone D, Partanen J. 2018. Метаморфология: новый взгляд на роль пространства в городском планировании. Lapina Kratasyuk E, Toimittaja. teoksessa Настройка языка: управление коммуникациями на постсоветском пространстве. Moscow: Новое литературное обозрение.

Huuhka S. 2017. Lähiöasunto: mainettaan muuntautumiskykyisempi. RY Rakennettu ympäristö. 54(4):16-19.

Peltoniemi S, Poutanen J, Ahtinen A, Salonius H. 2017. Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation. Architectural Research in Finland. 1(1):106-119.

Soini K. 2017. Ad astra - maataideteos. [Artefact].

Lahdelma I. 2017. Katsaus 2016: Kastellin monitoimitalo. Alvar Aalto museo, Jyväskylä: Suomen arkkitehtuurimuseo. [Exhibition].

Lehtovuori P, Vanhatalo J, Rantanen A, Varna G 2017. Resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking: Whole-hankkeen osaraportti 1. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 78 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio, julkaisu).

Karjalainen M. 2017. Puukerrostalot yleistyvät hitaasti mutta varmasti. Rakennuslehti. (45):2.

Lahdelma I. 2017. Echoes-100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. Felleshus, Berlin: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Aittasalo M, Tiilikainen J, Tokola K, Seimelä T, Sarjala S-M, Metsäpuro P, Hynynen A, Suni J, Sievänen H, Vähä-Ypyä H, Vaismaa K, Vakkala O, Foster C, Titze S, Vasankari T. 2017. Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster Randomized Controlled Trial in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 14(10). https://doi.org/10.3390/ijerph14101257

Lahdelma I. 2017. Echoes-100- Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. Exhibition Hall Manes, Praha: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Tarpio J. 2017. Wien – edullisen mutta laadukkaan asumisen Wunderland: Blogikirjoitus. Dwellers in Agile Cities -sivusto.

Karjalainen M. 2017. Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyn 2017 tulokset. Puu-lehti. 37(3):48-53.

Lehtovuori P, Vanhatalo J, Rantanen A, Viri R, Sorri J, Edelman H, Liimatainen H 2017. Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus. 65 toim. Valtioneuvoston kanslia. 134 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja).

Rantanen A. 2017. Resurssitehokkuuden kaupunkirakenteellisia ulottuvuuksia. Lehtovuori P, Vanhatalo J, Rantanen A, Viri R, Toimittajat. teoksessa Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus. 65 toim. Valtioneuvoston kanslia. Sivut 18-31. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja).

Rajaniemi J, Chudoba M, Laine O, Toimittaja 2017. Korsgrundet i Jakobstad, Yrkeskurs 1 i Stadsplanering 2017. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 117 Sivumäärä

Huuhka S. 2017. Myyttejä purkamassa: Totta ja tarua puretuista rakennuksista. RY Rakennettu ympäristö. 54(3):24-27.

Panu A-M. 2017. Kaapelitehdas 25 v., avoimet ovet, näyttely. [Exhibition].

Panu A-M. 2017. Konstrundan 2017, öppna dörrar, exhibition. [Exhibition].

Tarpio J. 2017. Arkkitehti arvioi messutaloja: "Tätä ei ole ennen nähty". Meidän talo. 2017(7):52-57.

Lahdelma I. 2017. Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. FUGA Budabest Center of Architecture, Budabest: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Nissilä K 2017. Energiatehokas kyläkoulu puusta: Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle. Tampereen teknillinen yliopisto. 64 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Savisaari A 2017. Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjausrakennushankkeen arkkitehtisuunnittelussa. Tampereen teknillinen yliopisto. 89 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Muuttuva rakennettu ympäristö. Julkaisu).

Vuorinen J 2017. Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. 104 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Rajaniemi J, Chudoba M, Laine O, Toimittaja 2017. Pietarsaaren Ristikari, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2017. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 117 Sivumäärä

Rusanen M 2017. Yksilö yhteisössä: Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen yhteisöllisellä asumisella. Tampereen teknillinen yliopisto. 154 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Karjalainen M. 2017. Status and possibilities of timber construction in Finland. Lilja K, Toimittaja. teoksessa Wood-based bioeconomy solving global challenges. Helsinki: Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. Sivut 35-39. (MEAE guidlines and other publications ).

Lahdelma I. 2017. Echoes - 100 Years in Finnish Design anad architecture: Polin, Vellamo. Ministry of Culture of Slovakia, Bratislava: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Polish judish history museum, Polin. YAPI, Architecture, Design, Culture and art magazine, Turkki. 424(3).

Garcia Fernandez J, Tammi K, Joutsiniemi A. 2017. Extending the life of virtual heritage: Reuse of TLS point clouds in synthetic stereoscopic spherical images. teoksessa 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures. ISPRS. Sivut 317-323. (International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives ). https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-317-2017

Bordas Eddy M 2017. Universal Accessibility: On the need of an empathy-based architecture. Tampere University of Technology. 278 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design).

Tarpio J, Leino H. 2017. Ryhdikästä asuntopolitiikkaa Helsingissä? Blogikirjoitus. Dwellers in Agile Cities -sivusto.

Lahdelma I. 2017. Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. Polin, Varsova: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Hegetschweiler KT, de Vries S, Arnberger A, Bell S, Brennan M, Siter N, Olafsson AS, Voigt A, Hunziker M. 2017. Linking demand and supply factors in identifying cultural ecosystem services of urban green infrastructures: A review of European studies. Urban Forestry and Urban Greening. 21:48-59. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.002

Lahdelma I. 2017. Oulun Asemakeskus. Fassadentechnik. (1).

Huuhka S. 2017. Rakennuksia tyhjillään keskuksissa ja syrjäseuduilla: Kannattaako uutta rakentaa?. Araviesti. 2017(1):24-25.

Kalakoski I. 2017. Ajatuksia kaupunkiasumisen tulevaisuudesta. Arkkitehtiuutiset. (5/2017):16-17.

Kalakoski I. 2017. Alma Mater ja keihäänkärjet. Pääkirjoitus. Arkkitehtiuutiset. (3).

Partanen J. 2017. An urban cellular automata model for simulating dynamic states on a local scale. Entropy. 19(1). https://doi.org/10.3390/e19010012

Lehtovuori P. 2017. Arkkitehtuuri esiin Helsingin strategiassa. Arkkitehtiuutiset. (9):3.

Moisio M, Lindberg T, Kaasalainen T, Mäkinen A. 2017. Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 331–336.

Passinmäki P. 2017. Atmosfäärien salainen voima. Arkkitehti. 114(2):82-83.

Pesonen M. 2017. Betonia päiväkotiin, sirkukseen ja teatteriin, TTY:n Arkkitehtuurinlaitoksen Betonistudio 2016. Betoni. (1):64-70.

López Baeza J, Cerrone D, Männigo K. 2017. Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. teoksessa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Press. Sivut 369-378. (WIT Transactions on Ecology and The Environment). https://doi.org/10.2495/SDP170321

Cerrone D, Lehtovuori P. 2017. Ikkunoita metamorfologiaan. Arkkitehti-lehti, Finnish Architectural Review. (4).

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2017. Järviluontokeskus Tampere, Lake Nature Center Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 59 Sivumäärä

Koponen O-P. 2017. Kalevan kirkko / Kaleva Church. teoksessa Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdeluettelo / Register Selection. Docomomo Suomi Finland ry. Sivut 168-169.

Sorri J, Edelman H. 2017. Katsaus vähähiilisyyden edistämiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti).

Kalakoski I. 2017. Kaupunginosan näköinen koti. DOT Design on Tampere. (5).

Norvasuo M. 2017. Kohtaavatko yhdyskuntasuunnittelun muuttuvat tehtävät ja monitieteinen koulutus toisensa?. Yhdyskuntasuunnittelu. 55(4).

Koponen O-P. 2017. Kultivoituneet luolamiehet. Arkkitehti. 2017(5):35-36.

Lilius J, Norvasuo M. 2017. Kulttuuria yhdyskuntarakenteessa? Urbaanin yhteisöllisyyden muuttuvat tulkinnat. Häyrynen M, Wallin A, Toimittajat. teoksessa Kulttuurisuunnittelu: Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Helsinki: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA. Sivut 230-249. (Tietolipas).

Koponen O-P. 2017. Mitä arkkitehtuurista voi kertoa kuvataiteen avulla: Ville Lukkarisen kirjoitukset. TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA. (48):11-17.

Koponen O-P, Mustonen T, Horto S, Woolston S. 2017. Miten korjata modernismia: Kitsch ja korjausrakentaminen. Arkkitehti. (1).

Lehtovuori P, Lehtovuori O. 2017. Monipuolistaminen on hyvää asuntorakentamispolitiikkaa. RY Rakennettu ympäristö. (4).

Karjalainen M. 2017. Multistory timber apartment buildings are becoming common in forested Finland - Results of resident surveys point the way to the future of multistory timber apartment buildings. teoksessa Proceedings of 5th Annual international Conference on Architecture and Civile Engineering (ACE 2017) : May 8-9, 2017, Singapore. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). Sivut 415-417. (Proceedings of 5th annual International Conference on Architecture and Civil Engineering ). https://doi.org/10.5176/2301-394X_ACE17.23

Karjalainen M 2017. Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakysely 2017 - loppuraportti 11.6.2017. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 39 Sivumäärä

Rantanen A, Faehnle M, Toimittaja. 2017. Self-organisation challenging institutional planning: towards a new urban research and planning paradigm – a Finnish review. Yhdyskuntasuunnittelu. 55(3).

Rantanen A, Faehnle M, Toimittaja. 2017. Self-organising city. Yhdyskuntasuunnittelu. 55(3).

Kalakoski I. 2017. Sinivalkoisia faktoja: Blue and white facts . Arkkitehti. (2).

Koponen O-P. 2017. Tempon talo: Tempo House. teoksessa Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdevalikoima / Register Selection. Docomomo Suomi Finland ry. Sivut 42-43.

Lehtovuori P, Ruoppila S. 2017. Temporary uses producing difference in contemporary urbanism. Henneberry J, Toimittaja. teoksessa Transience and permanence in urban development. Wiley. Sivut 47-64.

Lehtovuori P, Varna G. 2017. Urbanism at a turning point. Modern, postmodern, now. teoksessa From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage: The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Kiel 28-30 September, 2016. Stockholm: RIKSANTIKVARIEÄMBETET. Sivut 86-98.

Cerrone D, Lehtovuori P. 2017. Urban metaMorphology Lab Tampere. SPIN Unit. [Web publication/site].

Frolov V, Huuhka S, Linov V, Helin P. 2017. Woodblock: Два проекта для Кронштадт / Two projects for Kronstadt. Project Baltia. (29):68-74.

Chudoba M. 2016. Function and ornament: the modern of Louis Sullivan and Eliel Saarinen. Toft AE, Rönn M, Toimittajat. teoksessa Aesthetics - The Uneasy Dimension in Architecture. Nordic Academic Press of Architectural Research. Sivut 87-108.

Rantanen A, Joutsiniemi A. 2016. Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: Maankäytön ja suunnittelun mukautumis- ja muuntautumiskykyä tarkastelemassa. Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja. 128(4).

Rantanen A. 2016. Southdale Shopping Centre: Modernin kauppakeskuksen syntymästä 60 vuotta. Yhdyskuntasuunnittelu. 54(4).

Lahdelma I. 2016. Parantavat tilat silloin ja nyt: Meilahden pääsisäänkäyntiaula. Arkkitehtuurimuseo, Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo. [Exhibition].

Chudoba M. 2016. Arkkitehtuuritutkimus nyt. Arkkitehtiuutiset. (11):15.

Koponen O-P. 2016. Visiting the world heritage town of old Rauma, Finland. teoksessa Timber heritage and cultural tourism: values, innovation and visitor management, Bangkok, Thailand, 6-8 Nov. 2015. Bangkok, Thailand: ICOMOS Thailand Association. Sivut 45-49.

Huuhka S 2016. Building 'Post-Growth': Quantifying and Characterizing Resources in the Building Stock . Tampere University of Technology. 94 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Soini K. 2016. Melutaidegalleria, Santalahdentie vt 12. Tampereen kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus. [Artefact].

Soini K. 2016. Melutaidegalleria, Soukanlahdenkatu. Tampereen kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus. [Artefact].

Soini K. 2016. Tampereen Tesoman Tuomarinkadun korttelin suunnittelukilpailun taideaiheen suunnittelu. [Design].

Tarpio J. 2016. Monenlaista joustavuutta. Arkkitehti. 2016(4):12-21.

Huuhka S. 2016. Vacant residential buildings as potential reserves: a geographical and statistical study. Building Research and Information. 44(8):816-839. https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1107316

Kaasalainen T, Huuhka S. 2016. Accessibility improvement models for typical flats: Mass-customizable design for individual circumstances. Journal of Housing for the Elderly. 30(3):271-294. https://doi.org/10.1080/02763893.2016.1198739

Kontukoski M, Paakki M, Thureson J, Uimonen H, Hopia A. 2016. Imagined salad and steak restaurants: Consumers’ colour, music and emotion associations with different dishes. International Journal of Gastronomy and Food Science. 4:1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2016.04.001

Tarpio J. 2016. Puurakentamisen uusi nousu: Arkkitehti arvioi messutaloja. Meidän talo. 2016(7):66-71.

Huuhka S. 2016. Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials. Hajek P, Tywoniak J, Lupisek A, Sojkova K, Toimittajat. teoksessa CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. Sivut 1105-1112.

Huuhka S. 2016. Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials. Zelezna J, Hajek P, Tywoniak J, Lupisek A, Sojkova K, Toimittajat. teoksessa YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. Sivut 301-307.

Mustila L 2016. Monikäyttöinen koulu: Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun. Tampereen teknillinen yliopisto. 76 Sivumäärä ( Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Lahdelma I. 2016. Venetsia biennal of architecture: Suomen Luontokeskus Haltia. Venetsia: Pohjoismaiden paviljonki. [Exhibition].

Passinmäki P. 2016. Architecture beyond signs and symbols : Zumthor's response to the problems of aesthetics. ARQ-Architectural Research Quarterly. 19(4):325-328. https://doi.org/10.1017/S1359135516000038

Chudoba M. 2016. Arkkitehtuurin monet mahdollisuudet. Arkkitehtiuutiset. (5):6-9.

Tuominen I 2016. Kaupunkikoti lapselle: ohjeita, kuinka kehittää asuntoja urbaanissa ympäristössä pienen lapsen näkökulmasta. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 115 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Maununaho K. 2016. Political, practical and architectural notion of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration. Nordic Journal of Migration Research. 6(1):58-64. https://doi.org/10.1515/njmr-2016-0008

Rantanen A. 2016. 1965: The Heart of Our Cities. Yhdyskuntasuunnittelu. 2015:53(4).

Joutsiniemi A, Vanhatalo J, Vaattovaara M, Lehtonen J 2016. Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Ihmisten elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tampere: Pirkanmaan liitto. 62 Sivumäärä

Lehtovuori P, Edelman H, Rintala J, Jokinen A, Rantanen A, Särkilahti M, Joensuu T 2016. Hiedanrannan kehittämisvisio: Tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 75 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu).

Lehtovuori P, Edelman H, Rintala J, Jokinen A, Rantanen A, Särkilahti M, Joensuu T 2016. Development vision for Hiedanranta: Densely-built and intensively green Tampere City West. Tampere University of Technology. School of Architecture. 76 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication).

Garcia-Fernandez J. 2016. An Assessment of Errors and Their Reduction in Terrestrial Laser Scanner Measurements in Marmorean Surfaces. 3D Research. 7(1):1-11. https://doi.org/10.1007/s13319-015-0077-0

Hedman M, Heino J, Tarpio J, Teronen T 2016. Talopaletti: Ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 263 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Garcia-Fernandez J, Joutsiniemi A, Ahn Y, Fernandez JJ. 2016. Quantitative + qualitative information for heritage conservation: An open science research for paving 'collaboratively' the way to historical-BIM. teoksessa 2015 Digital Heritage International Congress, Digital Heritage 2015. IEEE. Sivut 207-208. https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419495

Huuhka S. 2016. Muutosmallit. teoksessa Tutkitusti parempi lähiö: Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA). Sivut 32-37.

Kiuru T, Tarpio J, Lommi J. 2016. Uudet talot puntarissa. Meidän talo. 2016(2):54-61.

Chudoba M. 2016. Kokonaisvaltainen kehittämistyökalu arvoympäristön suojeluun: Arkkitehtuurialan väitös Tampereen teknillisessä yliopistossa 8.1.2016. Archinfo - Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.

Dumitrescu A 2016. The Management of Change in Finland's Wooden Historic Urban Landscapes: Old Rauma. Tampere University of Technology. 275 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Koponen O-P. 2016. Aalto Bibliothek in Seinäjoki: Feinfühlige Restaurierung der Moderne. Alvar Aalto Gesellschaft. (Bulletin 39).

Koponen O-P. 2016. Aalto-kirjasto, Seinäjoki. Arkkitehti. (1).

Norvasuo M. 2016. Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning. Planning Perspectives. 31(2):227-251. https://doi.org/10.1080/02665433.2015.1065756

Hynynen A, Kolehmainen J. 2016. Asemanseudut ja osaamisvetoisen kaupunkikehittämisen kolmas aalto. Yhdyskuntasuunnittelu. 54(4).

Harvio S, Lehto V, Hynynen A, Kolehmainen J, Laakso S, Matikka J 2016. Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit: Esiselvitys. Helsinki: Ympäristöministeriö. 61 Sivumäärä (Ympäristöministeriön raportteja 27).

Hynynen A. 2016. Asemanseutujen momentum. Arkkitehtiuutiset. 2016(4):22-23.

Partanen J, Joutsiniemi A. 2016. Complex patterns of self-organized neighbourhoods. Boelens L, deRoo G, Toimittajat. teoksessa Spatial Planning in a Complex Unpredictable World of Change : Towards a proactive co-evolutionary type of planning. Groeningen: InPlanning. Sivut 242-257. https://doi.org/10.17418/B.2016.9789491937279

Kalakoski I. 2016. Defining requirements for appreciation of patina. Toft AE, Rönn M, Toimittajat. teoksessa Aesthetics - the uneasy dimension in architecture. Proceedings Series toim. Trondheim: Nordisk Arkitekturforskning. Sivut 27-40. (Proceedings Series ).

Kurikka H, Alarinta J, Kolehmainen J, Hynynen A 2016. Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040. Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto. 36 Sivumäärä (Julkaisunumero B:81).

Hynynen A. 2016. Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development. Kähkönen K, Keinänen M, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Sivut 372-383.

Hynynen A. 2016. Future in wood? Timber construction in boosting local development. European Spatial Research and Policy. 23(1):127-139. https://doi.org/10.1515/esrp-2016-0007

Kaasalainen T, Huuhka S. 2016. Homogenous homes of Finland: 'Standard' flats in non-standardized blocks. Building Research and Information. 44(3):229-247. https://doi.org/10.1080/09613218.2015.1055168

Helamaa A. 2016. Jotain uutta, jotain lainattua – ja hieman keltaista. Satakunnankatu 21. Arkkitehti. (5):39-40.

Lehtovuori P. 2016. Kaupunkitutkimuksen uusi aalto. Arkkitehtiuutiset. (8):30-31.

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2016. Klingendahlin parveke, opiskelijakilpailu 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 73 Sivumäärä

Rajaniemi J, Chudoba M, Toimittaja 2016. Lempäälän Sääksjärvi: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2016. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 115 Sivumäärä

Partanen J. 2016. Liquid Planning, Wiki-Design - Learning from the Case Pispala. Environment & Planning B: Planning and Design. 43(6):997-1018. https://doi.org/10.1177/0265813516647965

Karjalainen M. 2016. Multi-story timber frame buildings in Finland -videopresentation. Julkaisun esittämispaikka: International Conference on Sustainable Civil Engineering, Cape Town, Etelä-Afrikka.

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2016. Nuorisokeskus Marttisen sauna, opiskelijakilpailu 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 53 Sivumäärä

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2016. Rääkkylän mummola, Opiskelijakilpailu 2016. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 43 Sivumäärä

Lahdelma I. 2016. Suomen arkkitehtuurikatsaus 2016. [Exhibition].

Puusepp R, Cerrone D, Melioranski M. 2016. Synthetic modelling of pedestrian movement tallinn case study report. teoksessa 34th eCAADe Conference: 22-26 August 2016, Oulu. (Urban Contex; 34).

Hynynen A. 2016. Vitality Through Integrative Urban Design: The case of Three Finnish cities. Rajaniemi J, Toimittaja. teoksessa RE-CITY. Future City - Combining Disciplines. Tampere: Tampere University of Technology. School of Architecture. Sivut 182-204. (DATUTOP).

Soini K. 2015. DIMENSIO – NYT Keski-Suomen museo. (taidenäyttely). [Exhibition].

Vinha J, Hedman M, Sirén K, Harsia P, Pentti M, Teriö O, Heljo J, Laukkarinen A, Annila P, Kaasalainen H, Jokisalo J, Pihlajamaa P. 2015. Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 487-496. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Huuhka S, Hakanen J. 2015. Potential and Barriers for Reusing Load-Bearing Building Components in Finland. International Journal for Housing Science and Its Applications. 39(4):215-224.

Partanen J. 2015. Indicators for self-organization potential in urban context. Environment & Planning B: Planning and Design. 42(5):951-971. https://doi.org/10.1068/b140064p

Kotilainen S, Hedman M. 2015. Mikä estää joustavan asuntorakentamisen?. teoksessa ARA-viesti 2/2015. The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA) . Sivut 17-19.

Huuhka S, Kaasalainen T, Hakanen JH, Lahdensivu J. 2015. Reusing concrete panels from buildings for building: Potential in Finnish 1970s mass housing. Resources Conservation and Recycling. 101:105-121. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.05.017

Hynynen A. 2015. Puusta potkua kuntien kehittämiseen. Sanomalehti Ilkka.

Taanila T, Panu A-M. 2015. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Ilkka. 15.

Hradil P, Huuhka S, Wahlström M. 2015. Obstacles and opportunities for the reuse of structural elements. Andrés A, Coz A, Arm M, Heynen J, Stegemann J, Vandecasteele C, Toimittajat. teoksessa Book of abstracts of WASCON 2015 - Resource efficiency in construction: 9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials. Santander, Spain. Sivut 85-86.

Kaasalainen H, Achrén H. 2015. Betonilähiö joustaa muuttuviin asumistarpeisiin. Betoni. 85(2):54-59.

Rajaniemi J, Thureson J, Chudoba M, Toimittaja 2015. Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 92 Sivumäärä

Soini H. 2015. Kutsuttuna kuvataiteilijana: luonnos Nokian Harjuniityn koulukeskuskuksen julkiseksi taideteokseksi: kilpailevat luonnokset tilattu neljältä taiteilijalta. ei toteutusta. [Artefact].

Tarpio J 2015. Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 427 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu; 18).

Kotilainen S, Hedman M 2015. Asukaslähtöinen puukerrostalokortteli tilaelementeistä: Esimerkkinä Kokkolan Nukkumatin tontin suunnitelma. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 213 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 17).

Tevaniemi J, Poutanen J, Lähdemäki R. 2015. Library as a Partner in Co-Designing Learning Spaces: A Case Study at Tampere University of Technology, Finland. New Review of Academic Librarianship. 21(3):304-324. https://doi.org/10.1080/13614533.2015.1025147

Kotilainen S, Hedman M, Heikkinen J, Toimittaja 2015. Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 268 Sivumäärä (Housing Design).

Kotilainen S. 2015. Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. teoksessa Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Sivut 10-13. (Housing Design).

Yläoutinen J, Peltoniemi S. 2015. Laboratorioiden yhteiskäyttö yliopistokampuksilla. Nenonen S, Kärnä S, Junnonen J-M, Tähtinen S, Sandström N, Toimittajat. teoksessa Oppiva kampus: How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Sivut 350-359.

Poutanen J, Peltoniemi S, Pihlajarinne N. 2015. Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä. Nenonen S, Kärnä S, Junnonen J-M, Tähtinen S, Sandström N, Toimittajat. teoksessa Oppiva kampus: How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Sivut 72-93.

Joutsiniemi A, Vanhatalo J 2015. MASTRA: Strateginen kaavakartta - maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten uudet lähestymistavat - osa C. Tampere: Pirkanmaan liitto. 61 Sivumäärä

Kaasalainen H, Achrén H, Huuhka S. 2015. Maailma muuttuu – miksei lähiöasunnotkin?. Araviesti. (1):22-23.

Broberg A, Sarjala S. 2015. School travel mode choice and the characteristics of the urban built environment: The case of Helsinki, Finland. Transport Policy. 37:1-10. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.10.011

Oliveira V, Monteiro C, Partanen J. 2015. A comparative study of urban form. Urban Morphology. 19(1):73-92.

Joutsiniemi A. 2015. Ainutkertaisten tarpeiden tragedia. Yhdyskuntasuunnittelu. 53(2).

Tartia J. 2015. Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun. Versus.

Passinmäki P. 2015. Arkkitehdit saisivat olla hieman vaatimattomampia: Juhani Pallasmaan haastattelu. Niin ja näin. 87(4):42-45.

Lahdensivu J, Huuhka S, Annila P, Pikkuvirta J, Köliö A, Pakkala T 2015. Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 78 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti).

Partanen J, Toimittaja 2015. Book of Abstracts - 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting: Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Sarjala S-M, Broberg A, Hynynen A. 2015. Children and youth transport in different urban morphological types. The Journal of Transport and Land Use. 9(2):87-103. https://doi.org/10.5198/jtlu.2015.803

Helamaa A. 2015. Cohousing in Finland. Wohnbund e.V, Toimittaja. teoksessa Europe Co-operative Housing. Berlin: Jovis. Sivut 112-117.

Partanen J, Toimittaja 2015. Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture. 226 Sivumäärä

Ahtinen A, Poutanen J, Vuolle M, Väänänen K, Peltoniemi S. 2015. Experience-Driven Design of Ambiences for Future Pop Up Workspaces. teoksessa Ambient Intelligence: 12th European Conference, AmI 2015, Athens, Greece, November 11-13, 2015, Proceedings. Springer Verlag. Sivut 296-312. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-26005-1_20

Koponen O-P. 2015. Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo. Arkkitehti. 2015(4/2015):67-69.

Lahdelma I. 2015. Kastellin monitoimitalo Oulu, Arkkitehtilehti 4/15. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto. [Architecture].

Helamaa A. 2015. Kattavasti rivitaloista. Arkkitehti. (3):80-81.

Chudoba M. 2015. Kaupunki näyttämönä. Arkkitehtiuutiset. (8):12-13.

Chudoba M. 2015. Kaupunki uudistuu. Arkkitehtiuutiset. (10):12-13.

Gottdiener M, Budd L, Lehtovuori P 2015. Key concepts in urban studies: 2nd edition. London: SAGE Publications. (SAGE Key Concepts series).

Lahdelma I. 2015. Kilpailuista toteutukseen, Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy. [Exhibition].

Chudoba M. 2015. Koteja ja kokonaistaideteoksia. Arkkitehti. (3):76-78.

Koponen O-P. 2015. Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. Mattila M, Toimittaja. teoksessa Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 26-29.

Peipinen V, Lehtovuori P. 2015. Muutoksii: Second-generation Immigrants’ Movie Workshop in Helsinki. Martínez F, Runnel P, Toimittajat. teoksessa Hopeless Youth!. Estonian National Museum. Sivut 96-100.

Poutanen J, Peltoniemi S, Pihlajarinne N. 2015. Novel architectural solutions change campus design. Nenonen S, Kärnä S, Junnonen J-M, Tähtinen S, Sandström N, Airo K, Niemi O, Toimittajat. teoksessa How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Sivut 60-81.

Rubio Hernandez R. 2015. Once palabras para acercarse al vidrio. Zarch. (4):144-157.

Joutsiniemi A. 2015. Paluu ojankaivajien valtakuntaan. Yhdyskuntasuunnittelu. 53(1).

Koponen O-P. 2015. Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä. Arkkitehti. 2015(2/2015):72-74.

Hynynen A. 2015. Proffana provinssissa. Arkkitehtiuutiset. (9):32-33.

Hynynen A, Panu A-M, Taanila T, Toimittaja 2015. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 107 Sivumäärä

Panu A-M. 2015. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti. (1):6.

Hynynen A. 2015. Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. Hynynen A, Panu A-M, Taanila T, Toimittajat. teoksessa Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Sivut 75-93.

Chudoba M, Rajaniemi J, Virkkala J, Toimittaja 2015. Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture. 74 Sivumäärä

Rajaniemi J, Chudoba M. 2015. Raitiotien seisakkeet - monialainen suunnitteluprosessi opintojakson aiheena. teoksessa Peda-forum 2015 - Strength through collaboration.

Hirvonen T 2015. Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 121 Sivumäärä

Yläoutinen J, Peltoniemi S, Nenonen S. 2015. Shared use of research laboratories Changing spatial concepts: A Case Study in a Finnish Biomedical Organization. teoksessa Conference on Research on Health Care Architecture: ARCH 14 Conference Proceedings November 19-21, 2014, Espoo, Finland. Helsinki. Sivut 183-197. (Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE, 6/2015).

Savolainen J, Kähkönen K, Niemi O, Poutanen J, Varis E. 2015. Stirring the Construction Project Management with Co-creation and Continuous Improvement. Procedia Economics and Finance. 21:64-71. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00151-3

Rantanen A, Joutsiniemi A. 2015. Strategic planning and epistemology of change: Probing the fitness of urban and planning systems with resilient spatial strategies. Hatakka A, Vehmas J, Toimittajat. teoksessa Sustainable Futures in a Changing Climate: Proceedings of the Conference “Sustainable Futures in a Changing Climate”, 11−12 June 2014, Helsinki, Finland. Turku: Finland Futures Research Centre, University of Turku. Sivut 336-347. (FFRC eBOOK 2/2015).

Edelman H, Härkönen K, Toimittaja 2015. Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture. 79 Sivumäärä

Koponen O-P. 2015. Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. Hautamäki R, Toimittaja. teoksessa Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki. Sivut 35-42. (Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen).

Passinmäki P. 2015. Taskinen yksissä kansissa. Arkkitehti. (2):89-90.

Lehtovuori P, Ruoppila S. 2015. Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism. teoksessa Transience and permanence in urban development workshop, Sheffield 14.-­15.1.2015. Sheffield, UK.

Joutsiniemi A, Curtis C. 2015. Unlikely similar – Forking paths and path-dependency in transportation studies of Helsinki and Melbourne. teoksessa Book of Proceedings: 29th Annual AESOP 2015 Congress, Definite Space – Fuzzy Responsibility .

Lehtovuori P. 2015. Uusia tuulia Euroopasta. teoksessa Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Helsinki: Rakennustieto Oy. Sivut 42-59.

Joutsiniemi A, Vanhatalo J. 2015. VASARA for MapInfo. Tampereen kaupunki. [Software].

Poutanen J. 2015. What makes a Place? Claiming Spaces for Informal and Social Learning. teoksessa How to Co-Create Campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Sivut 248-265.

Iida H 2014. Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 83 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Hynynen A, Kolehmainen J. 2014. Asemanseudut solmukohtina: Kehittämisen pullonkauloja ja mahdollisuuksia. teoksessa XVI Kaupunkifoorumi Hämeenlinnassa 23.-24.9.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lehtovuori P. 2014. 1974 la production de l´espace : Henri Lefebvre (1974). La production de l´espace : Paris: Editions Anthropos. 485 p. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(2):77-79.

Hynynen A. 2014. A Deep Organic Re-reading of Alvar Aalto´s Design Approach. teoksessa Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th in Oulu, Finland : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. Sivut 28-39. (University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61).

Lehtovuori P. 2014. Arkkitehtuuri polttopisteessä. Arkkitehtiuutiset. 66(10):3-3.

Hynynen A, Kolehmainen J 2014. Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä, Loppuraportti, MAL-verkoston työpaja 14.5.2014, Scandic Tampere Station. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto. 14 Sivumäärä

Lehtovuori P. 2014. Asumisen katselmus : Housing Fair by the Lakeside. Arkkitehti. (4):79-81.

Chudoba M, Joachimiak M, Laak M, Lehtovuori P, Partanen J, Rantanen A, Siter N, Toimittaja 2014. ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, Architecture and Resilience, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture.

Lahdelma I. 2014. BDR/ School Building, School of Architecture: Joensuu Primary School. Univercity of Sheffield, Uk. [Architecture].

Pesonen M. 2014. Betonipinnan kolmas ulottuvuus : TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2013. Betoni. (2):72-77.

Broberg A, Hynynen A, Sarjala S. 2014. Children and youth transport in different urban morphological types. teoksessa WSTLUR 2014 Proceedings. 2014 World Symposium on Transport and Land Use Research, June 24-27, 2014, Delft, the Netherlands. World Society for Transport and Land Use Research. Sivut 1-19.

Hämäläinen T, Lehtovuori P. 2014. City of Boulevards or City of Malls? Urban Transport Infrastructure Retrofits Are Urban Landscape in Helsinki and Tampere. Project Baltia, Archive. (22):36-41.

Chudoba M. 2014. Designing Cities, Planning for People :. teoksessa Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th 2014 in Oulu : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. Sivut 76-85. (University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61).

Joutsiniemi A. 2014. Digitaalista ja elähtänyttä. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(4).

Chudoba M. 2014. Eliel Saarinen ja korkean rakentamisen ristiriita. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(1):13-28.

Hedman M. 2014. Empathy in Architecture. Morabito V, Toimittaja. teoksessa Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014. ARACNE. (Intelligent landscape; 3).

Huuhka S. 2014. Finnish Building Stock: Does Urban Shrinkage Equal Demolition?. Chudoba M, Joachimiak M, Laak M, Lehtovuori P, Partanen J, Rantanen A, Siter N, Toimittajat. teoksessa ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, ARCHITECTURE AND RESILIENCE, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. Sivut 64-71.

Joutsiniemi A. 2014. Fraktaalit alueellisuuden perustaa murentamassa. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(4).

Huuhka S. 2014. Future-oriented building stock studies and the significance of values: addressing demolition behaviour with the Delphi method. van Breugel K, Koenders EAB, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 1st International Conference on Ageing of Materials & Structures, AMS'14, Delft, The Netherlands, 26-28 May 2014. Delft University of Technology, DCMat Ageing Centre. Sivut 56-63.

Iltanen S, Joutsiniemi A, Kanninen V, Mäntysalo R, Syrman S. 2014. HIMMELI for comprehensive transport planning and development planning. Brömmelstroet MT, Silva C, Bertolini L, Toimittajat. teoksessa COST Action TU1002 - Assessing Usability of Accessibility Instruments. COST Office. Sivut 47-52.

Lehtovuori P. 2014. Huippupuhujia Arkkitehtuuriviikolla. Arkkitehtiuutiset. (11):16-17.

Poutanen J, Syvänen A, Frydenberg M, Turunen M, Walton G. 2014. Interactive and Engaging Social Learning Spaces for Collaboration. teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; EdMedia 2014, World conference on educational Media and Technology, Dates: June 23 - 26, 2014, Location: Tampere, Finland. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Sivut 1429-1434. (World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; 1).

Lahdelma I. 2014. Kastellin monitoimitalo Oulu, Prointerior 4/2014. [Architecture].

Lahdelma I. 2014. Kastellin monitoimitalo Oulu / Projektiuutiset 4/2014. [Architecture].

Helamaa A. 2014. Kehitysvammaisten asuminen uudistuu. Araviesti. (2):4-6.

Laak M, Del Barrio Batista J, Toimittaja 2014. Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 87 Sivumäärä

Hynynen A. 2014. Kuinka tehdään kaupunkia kaupunkiin. Ilkka 19.11.2014.

Helamaa A, Kotilainen S, Lahtinen V 2014. Omannäköistä asumista : Visioita kehitysvammaisten asumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 167 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 13).

Poutanen J, Syvänen A. 2014. On-campus Third Places for Collaborative Use and BYOD. teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; EdMedia 2014, World conference on educational Media and Technology, Dates: June 23 - 26, 2014, Location: Tampere, Finland. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Sivut 1395-1401. (World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; 1).

Laak M, Toimittaja 2014. Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 89 Sivumäärä

Joutsiniemi A. 2014. Peukuttelevaa osallistumista ja ilon kautta suunnittelua. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(1).

Kotilainen S, Hedman M. 2014. Pientaloa parempi? Better than an individual small house?. Puu. (3):48-51.

Poutanen J. 2014. Pop-Up Spaces: From Prototyping to a Method of Revealing User-Attitudes. Chudoba M, Joachimiak M, Laak M, Lehtovuori P, Partanen J, Rantanen A, Siter N, Toimittajat. teoksessa ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, ARCHITECTURE AND RESILIENCE, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. Sivut 13-23.

Huuhka S, Hakanen JH. 2014. Potential and barriers for reusing load-bearing building components in Finland. Tadeu A, Ural D, Ural O, Abrantes V, Toimittajat. teoksessa 40th IAHS World Congress on Housing, Sustainable Housing Construction Proceedings, December 16-19, 2014, Funchal, Portugal. ITeCons. Sivut 1-9.

Lehtovuori P, Kurg A, Schwab M, Ermert S. 2014. Public spaces, experience and conflict: The Cases of Helsinki and Tallinn. Tornaghi C, Knierbein S, Toimittajat. teoksessa Public Space and Relational Perspectives: New Challenges for Architecture and Planning. Routledge. Sivut 125-143. (Routledge Research in Planning and Urban Design).

Panu A-M. 2014. Puu, tulevaisuuden materiaali. Arkkitehtiuutiset. (12):14-15.

Hynynen A, Kolehmainen J, Ruokolainen O, Vanhatalo J 2014. SmartStation: Kohti älykästä asemanseutujen kehittämistä. Seinäjoki: The City of Seinäjoki . 51 Sivumäärä

Kalenoja H, Rissanen R, Hynynen A, Rehunen A, Ahonen O, Mäkelä T, Pöllänen M, Palonen T, Rantanen A, Hirvonen T, Tapio P 2014. Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva : Ennakointiteemojen ja tulevaisuuskuvien alueelliset näkökulmat. Osaraportti 2. Helsinki: Ympäristöministeriö. 100 Sivumäärä

Rantanen A, Iltanen S, Joutsiniemi A. 2014. Systemic Sustainability and Emerging Diversity of Shopping Concepts in Urban Multi-Agent Networks. Cavallo R, Komossa S, Marzot N, Berghauser Pont M, Kuijper J, Toimittajat. teoksessa New Urban Configurations. Delft University Press. Sivut 510-517. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-365-0-517

Soini H. 2014. Tampereen Rantatunnelin Melutaide-gallerian teokset: Yksi kuudesta Melutaidegalleriaan osallistuvasta kuvataiteilijasta. Tampereen kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus. [Artefact].

Hynynen A, Taanila T. 2014. Tavoitteena lähipuukerrostalo. Viljamaa A, Päällysho S, Lauhanen R, Toimittajat. teoksessa Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014. Seinäjoki: SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU. Sivut 378-397. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia; 17).

Joutsiniemi A. 2014. Tieteen tuhti perspuoli. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(3).

Laak M, Del Barrio Batista J, Toimittaja 2014. Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture. 87 Sivumäärä

Joachimiak M, Laak M, Siter N 2014. Uutta arkkitehtuuria kuntien tilahallintaan. Loppuraportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 91 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Laitosraportti).

Huuhka S. 2014. Vanhasta puusta uutta arkkitehtuuria / New architecture from old wood. Puu. (3):46-47.

Peltoniemi S. 2014. Well-being Architecture in Academic Workplace. teoksessa Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th 2014, Oulu, Finland : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. Sivut 283-290. (University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61).

Kotilainen S. 2014. Where Do you Start to Design a Dwelling?. Morabito V, Toimittaja. teoksessa Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014. ARACNE. (Intelligent landscape; 3).

Helamaa A. 2014. Yhdessä. Arkkitehti. (4):18-27.

Tero W 2013. Virkkulan Seniorikylä: Virikkeellisen yhteisöasumisen konsepti ikääntyville. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 99 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Tiia R 2013. Kennosta kodiksi: tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 84 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Leif L 2013. Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua: Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseks. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 157 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Poutanen J. 2013. A Designed Third Place as Social Learning Space in Higher Education - Case Motivaattori. teoksessa INTED 2013 Proceedings : 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 4th - 6th March, 2013. IATED. Sivut 688-697.

Saatsi P. 2013. Aidot vanhat & kopiot. Glorian antiikki. (3):48-53.

Hirvonen T. 2013. Alvar Aalto´s Abstract Paintings and His Quest for Expressive Forms. Catak N, Duyan E, Toimittajat. teoksessa Creativity, autonomy, function in architecture , Archtheo ´13, Conference Proceedings, December 4-6, 2013, Mimar Sinan Fine Arts University. Istanbul: Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi. Sivut 81-94. (Theory of Architecture Conference).

Helamaa A. 2013. Annikin puutalokortteli - uusi elämä asukasvetoisesti. RY Rakennettu ympäristö. 50(1):32-35.

Tuunanen A-M. 2013. Arkkitehtuuria neurotieteiden valossa. Arkkitehtiuutiset. 65(6-7):22-23.

Kotilainen S, Hedman M 2013. Arkkitehtuuri in Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 16 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti).

Tuunanen A-M. 2013. Arkkitehtuurista kulttuurijournalismin kokeilukenttä. Arkkitehtiuutiset. (9):16-17.

Herneoja A, Hirviniemi H, Hirvonen-Kantola S, Joutsiniemi A, Luusua A, Mäntysalo R, Niskanen A, Niskasaari K, Pihlajaniemi H, Rönkkö E, Soikkeli A, Soudunsaari L, Suikkari R, Tolonen K, Toimittaja 2013. Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011: Tutkimus ja käytäntö / Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011: Research & Praxis. Oulu: Unknown Publisher. (Julkaisu - Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; A 58).

Hynynen A. 2013. Artikkeli: Kaupunkiympäristön arvot ovat hukassa?. Ilkka.

Hynynen A, Jalkanen R, Jarva A. 2013. Artikkeli: Vehreällä ehdotuksella voittoon Hyvinkään ideakilpailussa. Arkkitehtiuutiset. 65(1):24-27.

Passinmäki P. 2013. Can the new cosmology, cosmogenesis, serve as a basis for a shared value system in architecture? On Charles Jencks. ARQ-Architectural Research Quarterly. 17(1):19-23. https://doi.org/10.1017/S1359135513000316

Hedman M, Sanaksenaho P. 2013. Erityisiä asumisratkaisuja. Arkkitehtiuutiset. 65(4):30-32.

Lehtovuori P, Koskela H. 2013. From momentary to historic: Rhythms in the social production of urban space, the case of Calcada de Sant'Ana, Lisbon. Sociological Review. 61(Suppl. 1):124-143. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12057

Helamaa A. 2013. Havaintoja yhteisöasumisesta. Herneoja A, Hirviniemi H, Hirvonen-Kantola S, Joutsiniemi A, Luusua A, Mäntysalo R, Niskanen A, Niskasaari K, Pihlajaniemi H, Rönkkö E, Soikkeli A, Soudunsaari L, Suikkari R, Tolonen K, Toimittajat. teoksessa Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011. Tutkimus ja käytäntö, Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011. Research & Praxis. Oulu: University of Oulu, Department of Architecture. (Julkaisu- Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; 58).

Joutsiniemi A. 2013. Informaatiohippasilla. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(1):4-7.

Kalakoski I, Kuitunen H 2013. Johdanto: Arkkitehtiopiskelijat Näsilinnassa. Tampereen teknillinen yliopisto. 1 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja).

Lehtovuori P. 2013. Kaupungista välittäminen : reitityksiä kohti urbaania mannerta. Paasi A, Rannila P, Tani S, Toimittajat. teoksessa Matkalla : Professori Pauli Tapani Karjalaisen 60-vuotisjuhlakirja. Oulu: Anssi Paasi. Sivut 111-120.

Lehtovuori P. 2013. Kaupunkimaisuuden näkökulma. Arkkitehti. (6):46-49.

Chudoba M. 2013. Klassikko täyttää pyöreitä : 1943 : The city - its growth, its decay, its future : Saarinen, E (1943). The city - its growth, its decay, its future. Cambridge, Massachussets: The MIT Press. ISBN 1262190176. 380s. : Kohti desentralisoitua kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(1):74-76.

Lehtovuori P. 2013. Kokemuksellisia pisteitä muuttuvassa kaupungissa : Havaintoja 2000-luvun Espoosta / Upplevelserum i den föränderliga staden : Observationer i Esbo på 2000-talet / Experiential places in a changing city : Observations in 21st century Espoo. Hovinen J, Toimittaja. teoksessa Espoo : arjen arkkitehtuuria / Esbo : arkitektur för alla / Espoo : everyday architecture. Helsinki: PARVS PUBLISHING. Sivut 27-34; 38-41; 45-49.

Ilmavirta T, Lehtovuori P, Mattila H, Toimittaja 2013. Kokemuksia Torontosta : Maailman parhaat kaupungit -kurssin nr 1 raportti. Helsinki: URBANISMISÄÄTIÖ.

Huuhka S. 2013. Kolme tapaa korjata lähiökerrostalo : Three ways to renovate neighbourhood units. Arkkitehti. 110(3):68-70.

Joutsiniemi A, Vanhatalo J. 2013. Kymppi tools for MapInfo: http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni/kymppir_tools. [Software].

Hynynen A, Kyttä M, Vasankari T, Aittasalo M, Broberg A, Sarjala S. 2013. Lapsia liikuttava kaupunki. Reivinen J, Vähäkylä L, Toimittajat. teoksessa Ketä kiinnostaa? : lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Suomen Akatemia : Gaudeamus. Sivut 210-225.

Lehtovuori P. 2013. Liikennesunnittelun James Bond / The James Bond of traffic planning : Pentti Murole: Ihmistä ei voi suunnitella - kiveä voi! : Arkkitehtuuritoimisto B&M, 2012. 478 s. Arkkitehti. (1):84-85.

Joutsiniemi A. 2013. Mitä peetä? : (Wisa Majamaa: The 4th P – people – in urban development based on Public-Private-People partnership ja Matti Kuronen: The role of partnerships in sustainable urban residential development.). Yhdyskuntasuunnittelu. 51(1):67-70.

Airaksinen M, Holopainen R, Tuomaala P, Piippo J, Piira K, Saari M, Antson A, Ruotsalainen R, Joutsiniemi A, Mathlin M, Haapakangas A, Ruohomäki V, Lahtinen M. 2013. Mitattu, mallinnettu ja koettu lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa. Säteri J, Backman H, Toimittajat. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013. Sivut 259-264. (SIY Raportti).

Kotilainen S 2013. Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 207 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Koponen O-P. 2013. Näkökulma vanhaan vaihtuu : Towards transformation. Arkkitehti. 110(3):13-21.

Kalakoski I, Toimittaja 2013. Näsilinna 2013. Erikoiskurssi historiallisen arvorakennuksen dokumentoinnista. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen museopalvelut / Pirkanmaan maakuntamuseo. 98 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja).

Hirvonen T 2013. Näsilinnan muutos- ja korjaushanke: rakennuksen olemus ja arvostukset. Unknown Publisher. 9 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja).

Chudoba M. 2013. Panu Lehtovuori - professori teorian ja käytännön välissä. Arkkitehtiuutiset. 65(3):7-9.

Huuhka S. 2013. Partial dismantling of 1960's to 80's housing estates - a sustainable holistic solution. Cruz PJS, Toimittaja. teoksessa Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges, Proceedings of the 2nd International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2013, Guimaraes, Portugal, 24.-26.7.2013. Sivut 1031-1039. (International Conference on Structures and Architecture).

Ruohomäki V, Lahtinen M, Joutsiniemi A. 2013. Participatory Design when Renovating Premises - Process and Methods. teoksessa Proceedings of the 45th Annual International Conference of the Nordic Ergonomics & Human Factors Society NES 2013. Ergonomics for Equality. 11-14 August 2013, Reykjavik, Iceland. Sivut 1-6. (Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society).

Kalakoski I. 2013. Patina herättää tunteita. Perkkiö M, Toimittaja. teoksessa Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista. Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta. Sivut 122-124.

Aaltonen A, Saatsi P, Vinha J. 2013. Perinteisten ikkunoiden tiivistysvaihtoehtojen tutkiminen ilmanpitävyysmittauksin. Vinha J, Aaltonen A, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2013 : uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 22.-24.10.2013, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 367-372. (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu; 3).

Joutsiniemi A. 2013. Suunnitelmallista hajaannusta. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(2):4-7.

Soini K. 2013. Taidenäyttely aika ajast´aikaan: Naantalin taidehuone 21.5.-9.6.2013. [Exhibition].

Hagan H. 2013. Tapaus Kummatti. Arkkitehti. 110(3):71-72.

Helamaa A. 2013. The extended home: On design solutions for community oriented housing. Social Sciences Directory. 2(4):70-84. https://doi.org/10.7563/SSD_02_04_07

Helamaa A. 2013. The Extended Home: On design solutions for community oriented housing. Meltzer G, Toimittaja. teoksessa Communal Pathways to Sustainable Living, Proceedings of the 11th conference of the International Communal Studies Association (ICSA) Findhorn Foundation and Community, Scotland 26 -28 June, 2013. The Findhorn Foundation. Sivut 378-391. (International Communal Studies Association Conference).

Partanen J. 2013. The Non-Linear City. Kanarachos A, Mastorakis NE, Toimittajat. teoksessa 12th WSEAS International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos (NOLASC '13), Lamesos, Cyprus, March 21-23 2013. Sivut 112-117. (International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos).

Passinmäki P. 2013. The Trout, the Stream, and the Letting-be. Alvar Aalto's Contribution to the Poetic Tradition of Architecture. Alvaraaltoresearch.fi.

Joutsiniemi A, Mathlin M, Haapakangas A, Ruohomäki V, Lahtinen M, Airaksinen M, Holopainen R, Tuomaala P. 2013. Tilamallinnus käyttäjätiedon ja teknisen suunnittelun yhdistäjänä. Säteri J, Backman H, Toimittajat. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013. (SIY Raportti; 31).

Koponen O-P. 2013. Tyyli -täydennysrakentamisen vaiettu ydinkysymys. Perkkiö M, Toimittaja. teoksessa Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista. Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta. Sivut 90-95.

Santaoja M, Leino H, Chudoba M, Bamberg J, Nieminen J. 2013. Uusilla menetelmillä kiinni kokemukselliseen tietoon. Versus. 4(1):1-3.

Saatsi P. 2013. Villa Ornäsin 7 opetusta. Glorian antiikki. (3):42-46.

Joutsiniemi A, Jääskeläinen L, Ahonen A-M, Roos JP, Paqvalin R, Reijula K, Ahonen A, Tuomioja E, Lodenius S, Marjanen H. 2013. Yhdyskuntasuunnittelun tulevaisuuksiin tähyämässä. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(2):11-55.

Helamaa A. 2013. Yhteisöllisyyden siemeniä ilmassa, asiantuntijahaastattelu teokseen. Karppinen H, Paloheimo-Koskipää L, Toimittajat. teoksessa Tervetuloa tuelevaisuuden kotiin! - Tutkimustuloksia ja näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta. Research Oy. Sivut 97-103.

Pesonen M. 2013. Yllättävää estetiikkaa betonista - TTY:n arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2012. Betoni. 82(2):74-78.

Soini K. 2012. "Aika": Taidenäyttely Galleria Kapriisi, 17.10.-4.11.2012. [Exhibition].

Chudoba M. 2012. Arkkitehtuuriviikko innosti ammattilaisia ja maallikoita. Arkkitehtiuutiset. 64(9):14-14.

Helamaa A, Pylvänen R 2012. Askeleita kohti yhteisöasumista : Selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta : MONIKKO-hanke : Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 177 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Hedman M. 2012. Asukkaiden tarpeet ja ekologia asuntoreformin keskiössä (Esko Kahri ym. Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen). Yhdyskuntasuunnittelu. 50(1):50-.

Pesonen M. 2012. Betoni ei ole enää betonia... - TTY:narkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2011. Betoni. 82(2):52-55.

Iltanen S. 2012. Cellular Automata in Urban Spatial Modelling. Heppenstall AJ, Crooks AT, See LM, Batty M, Toimittajat. teoksessa Agent-Based Models of Geographical Systems. Dordrecht: Springer Netherlands. Sivut 69-84. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8927-4_4

Nieminen S 2012. Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China. Tampere University of Technology. 96 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication; 3).

Koponen O-P. 2012. deja-vu : Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan - Motelli Marinen laajennus, Tammisaari 1972 : Marine Motel Extension, Tammisaari 1972. Arkkitehti. 109(5):82-83.

Hull A, Papa E, Silva C, Joutsiniemi A. 2012. Discussion on Accessibility Instruments. Angela H, Cecilia S, Luca B, Toimittajat. teoksessa Accessibility Instruments for Planning Practice. Brussels: COST Office. Sivut 205-238.

Iltanen S. 2012. Dynaaminen simulaatiomalli. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 21-31.

Tallqvist T. 2012. "Eurooppa Tampereella" -näyttely aikasyvyyden hahmottamisesta ja sen käsitelystä rakennuskulttuurin tueksi: Galleria Nottbeck, Tampere 9.2.-31.5.2012. [Exhibition].

Partanen J. 2012. Exploring complex dynamics with a CA-based urban model. Pinto NN, Dourado J, Natalio A, Toimittajat. teoksessa Proceedings of CAMUSS, International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems, 8-10.11.2012, Oporto, Portugal. Coimbra: Department of Civil Engineering of the University Coimbra. Sivut 257-268. (International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems).

Iltanen S. 2012. Heuristic three-level Instrument combining urban Morphology, Mobility, service Environments and Locational Information (HIMMELI). Angela H, Cecilia S, Luca B, Toimittajat. teoksessa Accessibility Instruments for Planning Practice. Brussels: COST Office. Sivut 77-84.

Alatalo E, Toimittaja 2012. Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos; EDGE; Ympäristöministeriö. 150 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos).

Joutsiniemi A. 2012. Instituutioiden imemänä. Yhdyskuntasuunnittelu. 50(3):4-7.

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Joensuu Primary School, Joensuu Finland 2006: Architecture Exhibition: New Nordic Architecture, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, 29.6.-21.10.2012. [Architecture].

Mattila M. 2012. Kansainvälinen mittausleiri, näyttely ja kyläkoulukinkerit. Markku M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. Sivut 12-14.

Huuhka S. 2012. Katsaus betonilähiöiden korjausrakentamiseen Ruotsissa. Betoni. 82(2):28-35.

Rantanen A. 2012. Kaupan typologinen evoluutio dynaamisissa monitoimijaisissa verkostoissa. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 32-45.

Nenonen S, Joutsiniemi A. 2012. Kauppapaikkojen suunnittelun ja johtamisen välineet kestävässä verkostokaupungissa. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 196-197.

Iltanen S. 2012. Kaupunkien dynamiikka ja simulaatiomallit. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 198-205.

Hedman M. 2012. Keskitehokas asuinrakentaminen - uudenlainen asuntorakentamisen konsepti. RY Rakennettu ympäristö. 49(1):22-24.

Hedman M, Toimittaja 2012. Keskitehokas rakentaminen. Esimerkkejä keskitehokkaan asuinrakentamisen malleista. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 201 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Poutanen J. 2012. Kilpailutyö esillä kansainvälisessä näyttelyssä: työn nimi Diamonds: E11 EXPO: exhibition of results and implementation, 18.-20.5.2012 SEMPERDEPOT/ATELIERHAUS, Vienna, Austria. [Architecture].

Joutsiniemi A, Laine MR, Mäenpää P, Annala M, Holopainen T. 2012. Kisailua vai kerman kuorintaa. Yhdyskuntasuunnittelu. 50(2):4-9.

Saatsi P. 2012. Koulurakennusten mittaus ja uuskäyttö : TTY:n arkkitehtuurin historian harjoitustöitä. Markku M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Suomen ICOMOS, Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry. Sivut 128-128.

Mattila M. 2012. Kyläkouluhanke. Mattila M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. Sivut 10-11.

Lankia S 2012. Loimaa - Kohtaamisia ja kulttuuria. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Loimaa; Tammerprint Oy. 39 Sivumäärä

Koponen O-P. 2012. Maalaiskoulu - kylän ensimmäinen julkinen rakennus. Markku M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. Sivut 20-21.

Saatsi P. 2012. Maatiaiselämää Porvoonjokilaaksossa. Tuuma. Rakennusperinteen ystävien lehti. (3):4-9.

Sivula H 2012. Mänttä-Vilppula - Vuosirenkaiden juhlaa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mänttä-Vilppula taidekaupunki; Tammerprint Oy. 43 Sivumäärä

Laiti M. 2012. Marianne Laiti - pastellimaalauksia: Galleria Leonardo, Tampere 28.1.-22.2.2012. [Exhibition].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo: Design + Art in Greece: 43: 132-133. Creece. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo: Panorama, architecture newspaper: A hyge Wave: 50-51. China. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo: Margenes Arquitectura: 4: 32-35. Spain. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo; Kotka; Wooden Boat Centre, Kotka; Merikeskus Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Finnish Architecture 08 09, Milano, Italia; Politecnico di Milano, 26.3.- 6.4.2012. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Meilahden sairaala-alueen aula: Arkkitehti: 3: 34-41. Suomen Arkkitehtiliitto. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Meilahden sairaala-alueen aula: L’industria della costruzioni, num. 426/2012: 112-116. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Meilahden sairaala-alueen pääsisäänkäynti; Puolanjuutalaisten historian museo: Suomen arkkitehtuuria 2010/2011, Arkkitehtuurin museo, Helsinki, 6.6.-30.9.2012. [Design].

Katainen J. 2012. Metabolismi herää unohduksesta. Metabolism awakens from oblivion. Arkkitehti. 109(4):80-82.

Savilepo T 2012. Mikkeli - Asumista ihmisten ilmoilla. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mikkelin kaupunki; Tammerprint Oy. 43 Sivumäärä

Joutsiniemi A, Syrman S. 2012. Monitasoinen verkostokaupunkimalli. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 15-20.

Siikaniemi I 2012. Närpiö - Hyvinvointia yhteisöllisyydestä. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Närpes stad; Tammerprint Oy. 47 Sivumäärä

Joutsiniemi A. 2012. Pääkirjoitus: Kaupunki vai urbaani ekosysteemi?. Yhdyskuntasuunnittelu. 50(1):4-7.

Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS. 2012. Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains. Ari JH, Petri SJ, Tapio SK, Toimittajat. teoksessa Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. Sivut 137-212.

Hynynen A. 2012. Puurakentaminen aluetalouden vahvistajana. UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti. (2):16-17.

Huuhka S. 2012. Rakennusala kiertää kierrätystä kuin kissa kuumaa puuroa. Ympäristö ja terveys. 43(8-9):26-31.

Lehtovuori P. 2012. Rannat Helsingin seudun dynamona : Unelma omaehtoisesta kaupunkitilan tuottamisesta. Lahti J, Paatero K, Rauske E, Toimittajat. teoksessa Rantaviivoja : asuinalueita veden äärellä. Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo. Sivut 20-31.

Tikka H. 2012. Runollisen kaunis hybridirakennus voitti opiskelijakilpailun. Arkkitehtiuutiset. 64(5):32-33.

Saatsi P. 2012. Saksalan pikkukoulu - koulusta kodiksi. Markku M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. Sivut 87-92.

Hynynen A, Villanen M. 2012. Seutukaupunkien kehittämismenetelmä ja menetelmän testaus. Ari H, Toimittaja. teoksessa Takaisin kartalle : suomalainen seutukaupunki. Kuntaliiton Acta-julkaisusarja. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Sivut 102-121.

Lehtovuori P. 2012. Shores as dynamos of the Helsinki region : A dream of spontaneous production of urban space. Lahti J, Paatero K, Rauske E, Toimittajat. teoksessa Shorelines : residental areas by the water. Helsinki: Museum of Finnish Architecture. Sivut 20-31.

Iltanen S. 2012. Spatial Simulation Model of Urban Retail System. Nikilovska L, Attar R, Toimittajat. teoksessa 2012 Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning, March 26-30, 2012, Orlando. Orlando, FL: Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design. Sivut 133-136. (Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning).

Hynynen A, Toimittaja 2012. Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 125 Sivumäärä (Acta; 237).

Lehtovuori P. 2012. "Talo on vain yksi kivi". "A House is just one stone". Arkkitehti. 109(4):74-76.

Järvi I 2012. Tampere - Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Tampereen kaupunki. 53 Sivumäärä

Hedman M, Toimittaja 2012. Tampere-pientalo : Esimerkkejä tyyppitalon uusista ratkaisumalleista Tampereelle. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 81 Sivumäärä

Joutsiniemi A. 2012. Täydennysrakentamisen paradokseja. The paradoxes of infill building. Arkkitehti. 109(4):77-79.

Lehtovuori P, Ruoppila S. 2012. Temporary uses as a means of experimental urban planning. SAJ Serbian Architectural Journal. (4):29-54.

Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS. 2012. The Mermaid of Helsinki, Finland. Ari JH, Petri SJ, Tapio SK, Toimittajat. teoksessa Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. Sivut 107-111.

Lehtovuori P. 2012. Towards experiential urbanism. Critical Sociology. 38(1):71-87. https://doi.org/10.1177/089692051140722

Kangasaho T 2012. Turku - Kerrosten kesken. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Turun kaupunki; Tammerprint Oy. 39 Sivumäärä

Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS, Toimittaja 2012. Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc.

Ruotsalainen S 2011. 60- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja korjausrakentaminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 16 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu).

Partanen J. 2011. A Cellular Automata Model for Simulating Local Scale Urban Dynamics. Hunt JD, Abraham J, Toimittajat. teoksessa 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011. Lake Louise: CUPUM. Sivut 1-16. (International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM).

Griffiths G. 2011. Almost nothing. Kuhlmann D, Simmel C, Griffiths G, Toimittajat. teoksessa Wooden Boxes. Sivut 14-23.

Luoma J. 2011. Ammatin status ja etiikka. Arkkitehtiuutiset. 63(8):42-43.

Lodenius S. 2011. Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Hämeenlinnan Vanajanranta !!-alueen arkkitehtuurikilpailu 29.8. - 31.10.2011. [Design].

Lodenius S. 2011. Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailu 19.4. - 19.8.2011. [Design].

Lodenius S. 2011. Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Vaasan Palosaaren salmen alueen ideakilpailu 19.4.-20.6.2011. [Design].

Passinmäki P 2011. Arkkitehtuurin uusi poetiikka. Fenomenologinen tutkimus teknologian ylittämisen mahdollisuudesta nykyarkkitehtuurissa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Moisio M. 2011. Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen. Talo Saunaranta ja 47 variaatiota. RY Rakennettu ympäristö. (2/2011):32-35.

Hedman M. 2011. Asumiseen tarvitaan ekohumanismia, The Need for Eco-Humanism in Dwelling. Arkkitehti. 108(4):22-27.

Mattila M. 2011. CIAV VERNADOC 2010 - Östmark church and smoke cabins. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 7-9.

Iltanen S. 2011. Combining Geographical Potential Model with Micro Scale Network Analysis - With an Application of Shopping Centres in Helsinki City Region. Jones CE, Pearson A, Hart G, Groome N, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 19th GIS Research UK Annual Conference, University of Portsmouth with Ordnance Survey, UK, 27.-29.4.2011. Portsmouth: GISRUK Conference Series. Sivut 358-362. (GIS Research UK Annual Conference).

Iltanen S. 2011. Combining Urban Morphological Network Analysis with Urban Growth Model SLEUTH. Hunt JD, Abraham J, Toimittajat. teoksessa 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011. Lake Louise: CUPUM. Sivut 1-16. (International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM).

Lahdelma I, Mahlamäki R, Viiri H. 2011. Comprehensive School Joensuu: The Best School in the World: Seven Finnish Examples from the 21st Century: 54-59. [Architecture].

Lodenius S. 2011. Decline or revival? Four small to medium-sized towns in Eastern Finland. Project Baltia, Shoreline. (12):35-38.

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Exactum, Helsinki University. [Design].

Mattila M. 2011. Filippiiniläinen vuoristotalo - A mountain house in Patad Ifugao Luzon, Philippines. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 198-199.

Pesonen M. 2011. Hämeenpuiston kahvila, Hämeenpuisto Cafe. Puu - Suomalaista puuarkkitehtuuria ja rakentamista. (2):42-43.

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. ICT-Talo, Turku: Hyödyllistä ja kaunistavaa - Senaatti-kiinteistöjen historia 1811-2011. [Architecture].

Mattila M. 2011. Inkeriläinen savusauna - Ingrian -Finnish smoke sauna in Ingermanland, Russia. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 180-181.