The role of symmetry in the aesthetics of residential building façades using cognitive science methods

On Hares, Ferrymen and Empathy in Architectural Education

Challenges in assessing urban sustainability

VÄRI - maalausnäyttely Galleria Bronda, Helsinki

Existing Apartment Buildings as a Spatial Reserve for Assisted Living

The most sustainable building is the one you don't build

Kaupunki koronan jälkeen

Pattern recognition and transformational growth adjustments alongside ring roads: Descriptive mapping from four case studies

Developing architecture studio culture: peer-peer learning

Integrating sustainability in design studio through blended learning

Circular Construction in Regenerative Cities

A H2020 project

Circular Economy in Building Construction in Tampere, Finland

Buildings as Material Banks, Current Recycling Possibilities, Future Steering Instruments

The Temporality and Rythmicity of Lived Street Space

Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates

Rakennettuun ympäristöön sitoutuneet materiaalit ja niiden virrat

kartoittamisen, ennustamisen ja käytön esiselvitys

A study on main architectural and structural design considerations of contemporary supertall buildings

Built Environment and Architecture as a Resource

Proceeding Series

Emotional diners and rational eaters

Constructing the urban lunch experience

Kulttuurin tähtikarttoja.

Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis

Optional and necessary activities

Operationalising Jan Gehl’s analysis of urban space with Foursquare data

Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency

Re-centring peripheries along ring roads under a smart growth agenda: case studies of Espoo Innovation Garden and Vantaa Aviapolis in Finland

Temporary uses of vacant and abandoned urban spaces in Latin America: An exploration

La oportunidad del afuera / The Opportunity of the Outside

Stakeholders’ Interests in Developing an Energy Ecosystem for the Superblock – Case Hiedanranta

Looking Up

Imagining a Vertical Architecture

Urban Planning in the Post-Zoning Era: From Hierarchy to Self-Organization in the Reform of the Finnish Land Use and Building Act

Professional Association of Architects of Burgos: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)

Tampereen arkkitehtikoulu 50 vuotta

From obscurity to heritage

Canonisation of the Nordic Wooden Town

Building Conservation and the Circular Economy

A Theoretical Consideration

Arkkitehtuurissa riittää tutkittavaa

Asukaskeskeisyys asuntorakentamisen haasteena: ​kommunikatiivisesta kuilusta yhteistyöhön?

Miten saataisiin asuntotarjontaa, joka palvelisi nykyistä paremmin asukkaita?

Professional Association of Architects of Cantabria: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)

Tampere City Region 2040+. Regional factors of well-being.

Monimuotoistuva kaupungistuminen.

Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin

Endocrine disruption and commensal bacteria alteration associated with gaseous and soil PAH contamination among daycare children

From Marginal to Mainstream?

Analysing Translations between the Collaborative Housing Niche and the Established Housing Sector in Finland

Seinäjoen Huhtala

Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2019

Suurten puurakenteiden arkkitehtoniset ominaisuudet

Urbanismi voimavarana. Kaupungistumisen näkymiä provinssissa.

Greening of Daycare Yards with Biodiverse Materials Affords Well-Being, Play and Environmental Relationships

Void conditions and potential for mould growth for insulated and uninsulated suspended timber ground floors

Vanhan korjaaminen on ekologista rakentamista

Pieni ja keskisuuri urbanismi kaupunkikehittämisen voimavarana.

Vantaa Multipurpose Ice Arena

Built environment determinants of pedestrians’ and bicyclists’ route choices on commute trips

Applying a new grid-based method for measuring the built environment along the route

El origen del ‘sueño’ de la arquitectura de cristal

Una aproximación

Introduction

Technology, Focality and Place: On the Means and Goals of Architecture

Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy

Museum of the University of Valladolid: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)

Architectural potential of deconstruction and reuse in declining mass housing estates

Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista

Research on framing solutions and home ownership of wood apartment buildings in Finland.

CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö selvitti CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa

Aluekehittäminen monivärikuvassa. Aluekehittämispäätöksen valmistelun työpaperi. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Drivers of Global Urbanization

Exploring the emerging Urban Society

In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019

Kaupunki on ihmisen koti. Klassikko 1999

Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti

Kuivaspään kyläsuunnitelma

Loppuraportti

Kulttuuriperintö ilmastokriisin kourissa – mutta myös osana ratkaisua?

Muusikko, tarinankertoja, Suomen ystävä

haastattelussa Daniel Libeskind

Patinan viehätys

Aleksi Siurola entisöi ja myy suomalaista designia

Re-imaginando el espacio público en los intersticios del vacío y el abandonon en las ciudades latinoamericanas

Soveltava kulttuurintutkimus on kuin avoin syli

Split Level

A story of ruptures and their appropriations

Sustainability and our professional environment - design validation and collaboration to create relevant architecture

Teaching Archaeological Heritage Management: Towards a Change in Paradigms

Uutta ajattelua rakennusosien kierrättämiseen

La función de la función / The Function of Function

Kohtuuhintainen asuminen. Ratkaisuperiaatteita rakennussuunnitteluun.

Thinking Design

Towards an Architecture of Critical Indeterminacy and Temporal Affectivity

Puukerrostalorakentaminen Suomessa

Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista.

Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

Tilallisten ratkaisujen tehokkuudesta ja toimivuudesta

'Los muertos que vos matáis gozan de buena salud"

Crítica a la crítica Postmoderna del Funcionalismo

Peruskoulut ja energiatehokkuus

Tilallisista ja toiminnallisista suunnitteluperiaatteista

Puukerrostaloalue Rauman Papinpellolle

The Work of the Studio Aalto Collaborators

Practice, Craft and Theory

Kaisa Soini

Kohti käyttäjäkeskeistä asuntorakentamista

Asukaskeskeisen tilasuunnittelun osa-alueet

Adaptability of mass housing

Size modifications of flats as a response to segregation

Condensation at the exterior surface of windows

Diversity scales for integrated housing in the multicultural city

User-centered urban housing

Reflections on the architect’s role

User-Centered Urban Housing

Reflections on Architect's Role

A cookbook for agile housing

KARKIT – Kohtuuhintaisen asumisen rakennuskonseptit

Re-City. (Im)possible cities

Editorial Introduction

Tectonic use of reclaimed timber

Design principles for turning scrap into architecture

Asuntomessujen talotärpit

Observer, expert, or activist: changing roles in design research project

Vaasa´s wooden tower of innovation -arkkitehtiopiskelijakilpailu

Jyväskylän ratapihan ympäristö, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2018

Makkarapötköä vai moninaista mosaiikkia?

Kotimaiset urbaanit asunto- ja asumiskonseptit vuonna 2017.

Spolia revisited and extended

The potential for contemporary architecture

Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain

Puurakentamisen huomioimiseksi tarvitaan laki

Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain

Quality Parameters for Renovation

Puurakentamisen kansalaisaloite on hyvällä asialla

Rich & Orderly

The Role of Visual Complexity and Order in Intuitive Preference for Apartment Interiors

Vanha rakennuskanta

kestävän kaupungistumisen riesa vai voimavara?

Digital Design in Urban Environments 2017

Explorations in Computational Design Strategies

Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen

Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke)

‘Don’t Fix It if It Ain’t Broke’

Encounters with Planning for Complex Self-Organizing Cities

Bridging soft and hard – Towards a more coherent understanding of self-organisation within urban complexity research

Editorial: City Imaginings and Urban Everyday Life

Epätoivon kaupungit ja perirealistinen dystopia

Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseohjeutuvilla työpaikka-alueilla

Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet

An architect’s perspective

Bricolage in Collaborative Housing in Finland

Combining Resources for Alternative Housing Solutions

Critique, Creativity and the Co-Optation of the Urban

A Case of Blind Fields and Vague Spaces in Lefebvre, Copenhagen and Current Perceptions of the Urban

Ei ainoastaan leivästä

Ruoka, kokemus ja moniaistisuus

Examining the rhythms of ‘urban elements’ on walking and driving routes in the city

Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa

Kaupunkikuvan muutos herätti arkkitehdit elokuvan tekoon

Kestävyys ja korjaaminen

Low energy housing retrofit in North England: Overheating risks and possible mitigation strategies

Mille-Oeille

Environmental Zoo

MOOC-Graphies: Possibilities for Online Graphic Learning

Paraisten kalkkikaivoksen alueen kehittäminen

Arkkitehtiopiskelijoiden visioita

Reframing Cities with Peripheral Settlements under the Decentralization Discourse: The Case of Amman, Jordan

Special Issue: Architectural Research in Finland vol.2, no.1, 2018 - Architecture and Experience Now

Tehdään älykästä

Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments

Vaasa´s wooden tower of innovation

Метаморфология: новый взгляд на роль пространства в городском планировании

Lähiöasunto

mainettaan muuntautumiskykyisempi

Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation

Ad astra - maataideteos

Katsaus 2016

Kastellin monitoimitalo

Resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking

Whole-hankkeen osaraportti 1

Puukerrostalot yleistyvät hitaasti mutta varmasti

Echoes-100 Years in Finnish Design and Architecture

Polin, Vellamo

Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster Randomized Controlled Trial in Finland

Echoes-100- Years in Finnish Design and Architecture

Polin, Vellamo

Wien – edullisen mutta laadukkaan asumisen Wunderland

Blogikirjoitus

Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyn 2017 tulokset

Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus

Resurssitehokkuuden kaupunkirakenteellisia ulottuvuuksia

Korsgrundet i Jakobstad, Yrkeskurs 1 i Stadsplanering 2017

Myyttejä purkamassa

Totta ja tarua puretuista rakennuksista

Kaapelitehdas 25 v., avoimet ovet, näyttely

Konstrundan 2017, öppna dörrar, exhibition

Arkkitehti arvioi messutaloja: "Tätä ei ole ennen nähty"

Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture

Polin, Vellamo

Energiatehokas kyläkoulu puusta

Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle

Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjausrakennushankkeen arkkitehtisuunnittelussa

Tulevaisuuden koulu

Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen

Pietarsaaren Ristikari, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2017

Yksilö yhteisössä

Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen yhteisöllisellä asumisella

Status and possibilities of timber construction in Finland

Echoes - 100 Years in Finnish Design anad architecture

Polin, Vellamo

Polish judish history museum, Polin

Extending the life of virtual heritage

Reuse of TLS point clouds in synthetic stereoscopic spherical images

Universal Accessibility

On the need of an empathy-based architecture

Ryhdikästä asuntopolitiikkaa Helsingissä?

Blogikirjoitus

Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture

Polin, Vellamo

Linking demand and supply factors in identifying cultural ecosystem services of urban green infrastructures: A review of European studies

Oulun Asemakeskus

Rakennuksia tyhjillään keskuksissa ja syrjäseuduilla

Kannattaako uutta rakentaa?

Ajatuksia kaupunkiasumisen tulevaisuudesta

Alma Mater ja keihäänkärjet. Pääkirjoitus.

An urban cellular automata model for simulating dynamic states on a local scale

Arkkitehtuuri esiin Helsingin strategiassa

Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen

Atmosfäärien salainen voima

Betonia päiväkotiin, sirkukseen ja teatteriin, TTY:n Arkkitehtuurinlaitoksen Betonistudio 2016

Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index

Ikkunoita metamorfologiaan

Järviluontokeskus Tampere, Lake Nature Center Tampere

Kalevan kirkko / Kaleva Church

Katsaus vähähiilisyyden edistämiseen

Kaupunginosan näköinen koti

Kohtaavatko yhdyskuntasuunnittelun muuttuvat tehtävät ja monitieteinen koulutus toisensa?

Kultivoituneet luolamiehet

Kulttuuria yhdyskuntarakenteessa?

Urbaanin yhteisöllisyyden muuttuvat tulkinnat

Mitä arkkitehtuurista voi kertoa kuvataiteen avulla

Ville Lukkarisen kirjoitukset

Miten korjata modernismia

Kitsch ja korjausrakentaminen

Monipuolistaminen on hyvää asuntorakentamispolitiikkaa

Multistory timber apartment buildings are becoming common in forested Finland - Results of resident surveys point the way to the future of multistory timber apartment buildings.

Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakysely 2017 - loppuraportti 11.6.2017

Self-organisation challenging institutional planning: towards a new urban research and planning paradigm – a Finnish review

Self-organising city

Sinivalkoisia faktoja

Blue and white facts

Tempon talo

Tempo House

Temporary uses producing difference in contemporary urbanism.

Urbanism at a turning point. Modern, postmodern, now

Urban metaMorphology Lab Tampere

Woodblock

Два проекта для Кронштадт / Two projects for Kronstadt

Function and ornament: the modern of Louis Sullivan and Eliel Saarinen

Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: Maankäytön ja suunnittelun mukautumis- ja muuntautumiskykyä tarkastelemassa

Southdale Shopping Centre

Modernin kauppakeskuksen syntymästä 60 vuotta

Parantavat tilat silloin ja nyt

Meilahden pääsisäänkäyntiaula

Arkkitehtuuritutkimus nyt

Visiting the world heritage town of old Rauma, Finland

Building 'Post-Growth'

Quantifying and Characterizing Resources in the Building Stock

Melutaidegalleria, Santalahdentie vt 12

Melutaidegalleria, Soukanlahdenkatu

Tampereen Tesoman Tuomarinkadun korttelin suunnittelukilpailun taideaiheen suunnittelu

Monenlaista joustavuutta

Vacant residential buildings as potential reserves

a geographical and statistical study

Accessibility improvement models for typical flats

Mass-customizable design for individual circumstances

Imagined salad and steak restaurants: Consumers’ colour, music and emotion associations with different dishes

Puurakentamisen uusi nousu

Arkkitehti arvioi messutaloja

Demolished buildings

Empirical evidence on types, ages and construction materials

Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials

Monikäyttöinen koulu

Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun

Venetsia biennal of architecture

Suomen Luontokeskus Haltia

Architecture beyond signs and symbols : Zumthor's response to the problems of aesthetics

Arkkitehtuurin monet mahdollisuudet

Kaupunkikoti lapselle

ohjeita, kuinka kehittää asuntoja urbaanissa ympäristössä pienen lapsen näkökulmasta

Political, practical and architectural notion of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration

1965: The Heart of Our Cities

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Ihmisten elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi

Hiedanrannan kehittämisvisio

Tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West

Development vision for Hiedanranta

Densely-built and intensively green Tampere City West

An Assessment of Errors and Their Reduction in Terrestrial Laser Scanner Measurements in Marmorean Surfaces

Talopaletti

Ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen

Quantitative + qualitative information for heritage conservation

An open science research for paving 'collaboratively' the way to historical-BIM

Muutosmallit

Uudet talot puntarissa

Kokonaisvaltainen kehittämistyökalu arvoympäristön suojeluun

Arkkitehtuurialan väitös Tampereen teknillisessä yliopistossa 8.1.2016.

The Management of Change in Finland's Wooden Historic Urban Landscapes

Old Rauma

Aalto Bibliothek in Seinäjoki

Feinfühlige Restaurierung der Moderne

Aalto-kirjasto, Seinäjoki

Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning

Asemanseudut ja osaamisvetoisen kaupunkikehittämisen kolmas aalto

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit

Esiselvitys

Asemanseutujen momentum

Complex patterns of self-organized neighbourhoods

Defining requirements for appreciation of patina

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040

Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development

Future in wood? Timber construction in boosting local development.

Homogenous homes of Finland

'Standard' flats in non-standardized blocks

Jotain uutta, jotain lainattua – ja hieman keltaista. Satakunnankatu 21.

Kaupunkitutkimuksen uusi aalto

Klingendahlin parveke, opiskelijakilpailu 2015

Lempäälän Sääksjärvi

Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2016

Liquid Planning, Wiki-Design - Learning from the Case Pispala

Multi-story timber frame buildings in Finland -videopresentation

Nuorisokeskus Marttisen sauna, opiskelijakilpailu 2015

Rääkkylän mummola, Opiskelijakilpailu 2016

Suomen arkkitehtuurikatsaus 2016

Synthetic modelling of pedestrian movement tallinn case study report

Vitality Through Integrative Urban Design: The case of Three Finnish cities

DIMENSIO – NYT Keski-Suomen museo. (taidenäyttely)

Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja

Potential and Barriers for Reusing Load-Bearing Building Components in Finland

Indicators for self-organization potential in urban context

Mikä estää joustavan asuntorakentamisen?

Reusing concrete panels from buildings for building

Potential in Finnish 1970s mass housing

Puusta potkua kuntien kehittämiseen

Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin

Obstacles and opportunities for the reuse of structural elements

Betonilähiö joustaa muuttuviin asumistarpeisiin

Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015

Kutsuttuna kuvataiteilijana: luonnos Nokian Harjuniityn koulukeskuskuksen julkiseksi taideteokseksi

kilpailevat luonnokset tilattu neljältä taiteilijalta. ei toteutusta.

Joustavan asunnon tilalliset logiikat

Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista

Asukaslähtöinen puukerrostalokortteli tilaelementeistä

Esimerkkinä Kokkolan Nukkumatin tontin suunnitelma

Library as a Partner in Co-Designing Learning Spaces

A Case Study at Tampere University of Technology, Finland

Joustavat asuinympäristöt

10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen

Matkalla joustaviin asuinympäristöihin

Laboratorioiden yhteiskäyttö yliopistokampuksilla

Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä

MASTRA

Strateginen kaavakartta - maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten uudet lähestymistavat - osa C

Maailma muuttuu – miksei lähiöasunnotkin?

School travel mode choice and the characteristics of the urban built environment

The case of Helsinki, Finland

A comparative study of urban form

Ainutkertaisten tarpeiden tragedia

Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun

Arkkitehdit saisivat olla hieman vaatimattomampia

Juhani Pallasmaan haastattelu

Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet

Book of Abstracts - 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting

Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design

Children and youth transport in different urban morphological types

Cohousing in Finland

Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design

Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland

Experience-Driven Design of Ambiences for Future Pop Up Workspaces

Kangasala-talo

Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo

Kastellin monitoimitalo Oulu, Arkkitehtilehti 4/15

Kattavasti rivitaloista

Kaupunki näyttämönä

Kaupunki uudistuu

Key concepts in urban studies

2nd edition

Kilpailuista toteutukseen, Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy

Koteja ja kokonaistaideteoksia

Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino

Giancarlo De Carlo and reading of the context

Muutoksii

Second-generation Immigrants’ Movie Workshop in Helsinki

Novel architectural solutions change campus design

Once palabras para acercarse al vidrio

Paluu ojankaivajien valtakuntaan

Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä

Proffana provinssissa

Puu-Hubi

Perinteestä uusiin innovaatioihin

Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin

Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen

Raitiotien seisakkeet

Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B

Raitiotien seisakkeet - monialainen suunnitteluprosessi opintojakson aiheena

Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita

Shared use of research laboratories Changing spatial concepts

A Case Study in a Finnish Biomedical Organization

Stirring the Construction Project Management with Co-creation and Continuous Improvement

Strategic planning and epistemology of change: Probing the fitness of urban and planning systems with resilient spatial strategies

Sustainable Design Studio 2014

Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina

Taskinen yksissä kansissa

Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism

Unlikely similar – Forking paths and path-dependency in transportation studies of Helsinki and Melbourne

Uusia tuulia Euroopasta

VASARA for MapInfo

What makes a Place? Claiming Spaces for Informal and Social Learning

Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana

Asemanseudut solmukohtina

Kehittämisen pullonkauloja ja mahdollisuuksia

1974 la production de l´espace : Henri Lefebvre (1974). La production de l´espace : Paris: Editions Anthropos. 485 p

A Deep Organic Re-reading of Alvar Aalto´s Design Approach

Julkaisun otsikon käännös: : A Deep Organic Re-reading of Alvar Aalto´s Design Approach

Arkkitehtuuri polttopisteessä

Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä, Loppuraportti, MAL-verkoston työpaja 14.5.2014, Scandic Tampere Station

Asumisen katselmus : Housing Fair by the Lakeside

Julkaisun otsikon käännös: : Asumisen katselmus : Housing Fair by the Lakeside

ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, Architecture and Resilience, August 28-30, 2013 Tampere, Finland

Julkaisun otsikon käännös: : ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, Architecture and Resilience, August 28-30, 2013 Tampere, Finland

BDR/ School Building, School of Architecture

Joensuu Primary School

Betonipinnan kolmas ulottuvuus : TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2013

Children and youth transport in different urban morphological types

Julkaisun otsikon käännös: : Children and youth transport in different urban morphological types

City of Boulevards or City of Malls? Urban Transport Infrastructure Retrofits Are Urban Landscape in Helsinki and Tampere

Julkaisun otsikon käännös: : City of Boulevards or City of Malls? Urban Transport Infrastructure Retrofits Are Urban Landscape in Helsinki and Tampere

Designing Cities, Planning for People :

Julkaisun otsikon käännös: : Designing Cities, Planning for People :

Digitaalista ja elähtänyttä

Eliel Saarinen ja korkean rakentamisen ristiriita

Empathy in Architecture

Julkaisun otsikon käännös: : Empathy in Architecture

Finnish Building Stock: Does Urban Shrinkage Equal Demolition?

Julkaisun otsikon käännös: : Finnish Building Stock: Does Urban Shrinkage Equal Demolition?

Fraktaalit alueellisuuden perustaa murentamassa

Future-oriented building stock studies and the significance of values: addressing demolition behaviour with the Delphi method

Julkaisun otsikon käännös: : Future-oriented building stock studies and the significance of values: addressing demolition behaviour with the Delphi method

HIMMELI for comprehensive transport planning and development planning

Julkaisun otsikon käännös: : HIMMELI for comprehensive transport planning and development planning

Huippupuhujia Arkkitehtuuriviikolla

Interactive and Engaging Social Learning Spaces for Collaboration

Julkaisun otsikon käännös: : Interactive and Engaging Social Learning Spaces for Collaboration

Kastellin monitoimitalo Oulu, Prointerior 4/2014

Kastellin monitoimitalo Oulu / Projektiuutiset 4/2014

Kehitysvammaisten asuminen uudistuu

Kohti kestävää Skanssia

Kuinka tehdään kaupunkia kaupunkiin

Omannäköistä asumista : Visioita kehitysvammaisten asumiseen

On-campus Third Places for Collaborative Use and BYOD

Julkaisun otsikon käännös: : On-campus Third Places for Collaborative Use and BYOD

Orimattilan Henna

Peukuttelevaa osallistumista ja ilon kautta suunnittelua

Pientaloa parempi? Better than an individual small house?

Pop-Up Spaces: From Prototyping to a Method of Revealing User-Attitudes

Julkaisun otsikon käännös: : Pop-Up Spaces: From Prototyping to a Method of Revealing User-Attitudes

Potential and barriers for reusing load-bearing building components in Finland

Julkaisun otsikon käännös: : Potential and barriers for reusing load-bearing building components in Finland

Public spaces, experience and conflict

The Cases of Helsinki and Tallinn

Julkaisun otsikon käännös: : The cases of Helsinki and Tallinn

Puu, tulevaisuuden materiaali

SmartStation

Kohti älykästä asemanseutujen kehittämistä

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva : Ennakointiteemojen ja tulevaisuuskuvien alueelliset näkökulmat. Osaraportti 2

Systemic Sustainability and Emerging Diversity of Shopping Concepts in Urban Multi-Agent Networks

Julkaisun otsikon käännös: : Systemic Sustainability and Emerging Diversity of Shopping Conceps in Urban Multi-Agent Networks

Tampereen Rantatunnelin Melutaide-gallerian teokset

Yksi kuudesta Melutaidegalleriaan osallistuvasta kuvataiteilijasta

Tavoitteena lähipuukerrostalo

Tieteen tuhti perspuoli

Towards a sustainable Skanssi

Uutta arkkitehtuuria kuntien tilahallintaan. Loppuraportti

Vanhasta puusta uutta arkkitehtuuria / New architecture from old wood

Julkaisun otsikon käännös: : Vanhasta puusta uutta arkkitehtuuria / New architecture from old wood

Well-being Architecture in Academic Workplace

Julkaisun otsikon käännös: : Well-being Architecture in Academic Workplace

Where Do you Start to Design a Dwelling?

Julkaisun otsikon käännös: : Where Do you Start to Design a Dwelling?

Yhdessä

Virkkulan Seniorikylä

Virikkeellisen yhteisöasumisen konsepti ikääntyville

Kennosta kodiksi

tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista

Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua

Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseks

A Designed Third Place as Social Learning Space in Higher Education - Case Motivaattori

Julkaisun otsikon käännös: : A Designed Third Place as Social Learning Space in Higher Education - Case Motivaattori

Aidot vanhat & kopiot

Alvar Aalto´s Abstract Paintings and His Quest for Expressive Forms

Julkaisun otsikon käännös: : Alvar Aalto´s Abstract Paintings and His Quest for Expressive Forms

Annikin puutalokortteli - uusi elämä asukasvetoisesti

Arkkitehtuuria neurotieteiden valossa

Arkkitehtuuri in Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet

Arkkitehtuurista kulttuurijournalismin kokeilukenttä

Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011: Tutkimus ja käytäntö / Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011: Research & Praxis

Artikkeli: Kaupunkiympäristön arvot ovat hukassa?

Artikkeli: Vehreällä ehdotuksella voittoon Hyvinkään ideakilpailussa

Can the new cosmology, cosmogenesis, serve as a basis for a shared value system in architecture? On Charles Jencks

Julkaisun otsikon käännös: : Can the new cosmology, cosmogenesis, serve as a basis for a shared value system in architecture? On Charles Jencks

Erityisiä asumisratkaisuja

From momentary to historic: Rhythms in the social production of urban space, the case of Calcada de Sant'Ana, Lisbon

Julkaisun otsikon käännös: : From momentary to historic: Rhythms in the social production of urban space, the case of Calcada de Sant'Ana, Lisbon

Havaintoja yhteisöasumisesta

Informaatiohippasilla

Johdanto: Arkkitehtiopiskelijat Näsilinnassa

Kaupungista välittäminen : reitityksiä kohti urbaania mannerta

Kaupunkimaisuuden näkökulma

Klassikko täyttää pyöreitä : 1943 : The city - its growth, its decay, its future : Saarinen, E (1943). The city - its growth, its decay, its future. Cambridge, Massachussets: The MIT Press. ISBN 1262190176. 380s. : Kohti desentralisoitua kaupunkirakennetta

Kokemuksellisia pisteitä muuttuvassa kaupungissa : Havaintoja 2000-luvun Espoosta / Upplevelserum i den föränderliga staden : Observationer i Esbo på 2000-talet / Experiential places in a changing city : Observations in 21st century Espoo

Kokemuksia Torontosta : Maailman parhaat kaupungit -kurssin nr 1 raportti

Kolme tapaa korjata lähiökerrostalo : Three ways to renovate neighbourhood units

Kymppi tools for MapInfo

http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni/kymppir_tools

Lapsia liikuttava kaupunki

Liikennesunnittelun James Bond / The James Bond of traffic planning : Pentti Murole: Ihmistä ei voi suunnitella - kiveä voi! : Arkkitehtuuritoimisto B&M, 2012. 478 s

Mitä peetä? : (Wisa Majamaa: The 4th P – people – in urban development based on Public-Private-People partnership ja Matti Kuronen: The role of partnerships in sustainable urban residential development.)

Mitattu, mallinnettu ja koettu lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa

Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin

Näkökulma vanhaan vaihtuu : Towards transformation

Julkaisun otsikon käännös: : Näkökulma vanhaan vaihtuu : Towards transformation

Näsilinna 2013. Erikoiskurssi historiallisen arvorakennuksen dokumentoinnista

Näsilinnan muutos- ja korjaushanke: rakennuksen olemus ja arvostukset

Panu Lehtovuori - professori teorian ja käytännön välissä

Partial dismantling of 1960's to 80's housing estates - a sustainable holistic solution

Julkaisun otsikon käännös: : Partial dismantling of 1960's to 80's housing estates - a sustainable holistic solution

Participatory Design when Renovating Premises - Process and Methods

Julkaisun otsikon käännös: : Participatory Design when Renovating Premises - Process and Methods

Patina herättää tunteita

Perinteisten ikkunoiden tiivistysvaihtoehtojen tutkiminen ilmanpitävyysmittauksin

Suunnitelmallista hajaannusta

Taidenäyttely aika ajast´aikaan

Naantalin taidehuone 21.5.-9.6.2013

Tapaus Kummatti

The extended home: On design solutions for community oriented housing

Julkaisun otsikon käännös: : The extended home: On design solutions for community oriented housing

The Extended Home: On design solutions for community oriented housing

Julkaisun otsikon käännös: : The Extended Home: On design solutions for community oriented housing

The Non-Linear City

Julkaisun otsikon käännös: : The Non-Linear City

The Trout, the Stream, and the Letting-be. Alvar Aalto's Contribution to the Poetic Tradition of Architecture

Julkaisun otsikon käännös: : The Trout, the Stream, and the Letting-be. Alvar Aalto's Contribution to the Poetic Tradition of Architecture

Tilamallinnus käyttäjätiedon ja teknisen suunnittelun yhdistäjänä

Tyyli -täydennysrakentamisen vaiettu ydinkysymys

Uusilla menetelmillä kiinni kokemukselliseen tietoon

Villa Ornäsin 7 opetusta

Yhdyskuntasuunnittelun tulevaisuuksiin tähyämässä

Yhteisöllisyyden siemeniä ilmassa, asiantuntijahaastattelu teokseen

Yllättävää estetiikkaa betonista - TTY:n arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2012

"Aika"

Taidenäyttely Galleria Kapriisi, 17.10.-4.11.2012

Arkkitehtuuriviikko innosti ammattilaisia ja maallikoita

Askeleita kohti yhteisöasumista : Selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta : MONIKKO-hanke : Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit

Asukkaiden tarpeet ja ekologia asuntoreformin keskiössä (Esko Kahri ym. Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen)

Betoni ei ole enää betonia... - TTY:narkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2011

Cellular Automata in Urban Spatial Modelling

Julkaisun otsikon käännös: : Cellular Automata in Urban Spatial Modelling

Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China

Julkaisun otsikon käännös: : Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China

deja-vu : Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan - Motelli Marinen laajennus, Tammisaari 1972 : Marine Motel Extension, Tammisaari 1972

Discussion on Accessibility Instruments

Julkaisun otsikon käännös: : Discussion on Accessibility Instruments

Dynaaminen simulaatiomalli

"Eurooppa Tampereella" -näyttely aikasyvyyden hahmottamisesta ja sen käsitelystä rakennuskulttuurin tueksi

Galleria Nottbeck, Tampere 9.2.-31.5.2012

Exploring complex dynamics with a CA-based urban model

Julkaisun otsikon käännös: : Exploring complex dynamics with a CA-based urban model

Heuristic three-level Instrument combining urban Morphology, Mobility, service Environments and Locational Information (HIMMELI)

Julkaisun otsikon käännös: : Heuristic three-level Instrument combining urban Morphology, Mobility, service Environments and Locational Information (HIMMELI)

Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu

Instituutioiden imemänä

Joensuu Primary School, Joensuu Finland 2006

Architecture Exhibition: New Nordic Architecture, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, 29.6.-21.10.2012

Julkaisun otsikon käännös: : Joensuu Primary School, Joensuu Finland 2006: Architecture Exhibition: New Nordic Architecture, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, 29.6.-21.10.2012

Kansainvälinen mittausleiri, näyttely ja kyläkoulukinkerit

Katsaus betonilähiöiden korjausrakentamiseen Ruotsissa

Kaupan typologinen evoluutio dynaamisissa monitoimijaisissa verkostoissa

Kauppapaikkojen suunnittelun ja johtamisen välineet kestävässä verkostokaupungissa

Kaupunkien dynamiikka ja simulaatiomallit

Keskitehokas asuinrakentaminen - uudenlainen asuntorakentamisen konsepti

Keskitehokas rakentaminen. Esimerkkejä keskitehokkaan asuinrakentamisen malleista

Kilpailutyö esillä kansainvälisessä näyttelyssä: työn nimi Diamonds

E11 EXPO: exhibition of results and implementation, 18.-20.5.2012 SEMPERDEPOT/ATELIERHAUS, Vienna, Austria

Julkaisun otsikon käännös: : Kilpailutyö esillä kansainvälisessä näyttelyssä: työn nimi Diamonds: E11 EXPO: exhibition of results and implementation, 18.-20.5.2012 SEMPERDEPOT/ATELIERHAUS, Vienna, Austria

Kisailua vai kerman kuorintaa

Koulurakennusten mittaus ja uuskäyttö : TTY:n arkkitehtuurin historian harjoitustöitä

Kyläkouluhanke

Loimaa - Kohtaamisia ja kulttuuria

Maalaiskoulu - kylän ensimmäinen julkinen rakennus

Maatiaiselämää Porvoonjokilaaksossa

Mänttä-Vilppula - Vuosirenkaiden juhlaa

Marianne Laiti - pastellimaalauksia

Galleria Leonardo, Tampere 28.1.-22.2.2012

Maritime Centre Vellamo

Design + Art in Greece: 43: 132-133

Julkaisun otsikon käännös: : Maritime Centre Vellamo: Design + Art in Greece

Maritime Centre Vellamo

Panorama, architecture newspaper: A hyge Wave: 50-51

Julkaisun otsikon käännös: : Maritime Centre Vellamo: Panorama, architecture newspaper

Maritime Centre Vellamo

Margenes Arquitectura: 4: 32-35

Julkaisun otsikon käännös: : Maritime Centre Vellamo: Margenes Arquitectura

Maritime Centre Vellamo; Kotka; Wooden Boat Centre, Kotka; Merikeskus Vellamo; Kotkan puuvenekeskus

Finnish Architecture 08 09, Milano, Italia; Politecnico di Milano, 26.3.- 6.4.2012

Julkaisun otsikon käännös: : Maritime Centre Vellamo; Kotka; Wooden Boat Centre, Kotka; Merikeskus Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Finnish Architecture 08 09, Milano, Italia; Politecnico di Milano, 26.3.- 6.4.2012

Meilahden sairaala-alueen aula

Arkkitehti: 3: 34-41

Meilahden sairaala-alueen aula

L’industria della costruzioni, num. 426/2012: 112-116

Julkaisun otsikon käännös: : Meilahden sairaala-alueen aula: L’industria della costruzioni, num. 426/2012

Meilahden sairaala-alueen pääsisäänkäynti; Puolanjuutalaisten historian museo

Suomen arkkitehtuuria 2010/2011, Arkkitehtuurin museo, Helsinki, 6.6.-30.9.2012

Metabolismi herää unohduksesta. Metabolism awakens from oblivion

Mikkeli - Asumista ihmisten ilmoilla

Monitasoinen verkostokaupunkimalli

Närpiö - Hyvinvointia yhteisöllisyydestä

Pääkirjoitus: Kaupunki vai urbaani ekosysteemi?

Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains

Julkaisun otsikon käännös: : Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains

Puurakentaminen aluetalouden vahvistajana

Rakennusala kiertää kierrätystä kuin kissa kuumaa puuroa

Rannat Helsingin seudun dynamona : Unelma omaehtoisesta kaupunkitilan tuottamisesta

Runollisen kaunis hybridirakennus voitti opiskelijakilpailun

Saksalan pikkukoulu - koulusta kodiksi

Seutukaupunkien kehittämismenetelmä ja menetelmän testaus

Shores as dynamos of the Helsinki region : A dream of spontaneous production of urban space

Julkaisun otsikon käännös: : Shores as dynamos of the Helsinki region : A dream of spontaneous production of urban space

Spatial Simulation Model of Urban Retail System

Julkaisun otsikon käännös: : Spatial Simulation Model of Urban Retail System

Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki

"Talo on vain yksi kivi". "A House is just one stone"

Tampere - Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen

Tampere-pientalo : Esimerkkejä tyyppitalon uusista ratkaisumalleista Tampereelle

Täydennysrakentamisen paradokseja. The paradoxes of infill building

Temporary uses as a means of experimental urban planning

Julkaisun otsikon käännös: : Temporary uses as a means of experimental urban planning

The Mermaid of Helsinki, Finland

Julkaisun otsikon käännös: : The Mermaid of Helsinki, Finland

Towards experiential urbanism

Julkaisun otsikon käännös: : Towards experiential urbanism

Turku - Kerrosten kesken

Water Fountains in the Worldscape

Julkaisun otsikon käännös: : Water Fountains in the Worldscape

60- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja korjausrakentaminen

A Cellular Automata Model for Simulating Local Scale Urban Dynamics

Julkaisun otsikon käännös: : A Cellular Automata Model for Simulating Local Scale Urban Dynamics

Almost nothing

Julkaisun otsikon käännös: : Almost nothing

Ammatin status ja etiikka

Arkkitehtuurin kutsukilpailu

Hämeenlinnan Vanajanranta !!-alueen arkkitehtuurikilpailu 29.8. - 31.10.2011

Arkkitehtuurin kutsukilpailu

Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailu 19.4. - 19.8.2011

Arkkitehtuurin kutsukilpailu

Vaasan Palosaaren salmen alueen ideakilpailu 19.4.-20.6.2011

Arkkitehtuurin uusi poetiikka. Fenomenologinen tutkimus teknologian ylittämisen mahdollisuudesta nykyarkkitehtuurissa

Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen. Talo Saunaranta ja 47 variaatiota

Asumiseen tarvitaan ekohumanismia, The Need for Eco-Humanism in Dwelling

CIAV VERNADOC 2010 - Östmark church and smoke cabins

Combining Geographical Potential Model with Micro Scale Network Analysis - With an Application of Shopping Centres in Helsinki City Region

Julkaisun otsikon käännös: : Combining Geographical Potential Model with Micro Scale Network Analysis - With an Application of Shopping Centres in Helsinki City Region

Combining Urban Morphological Network Analysis with Urban Growth Model SLEUTH

Julkaisun otsikon käännös: : Combining Urban Morphological Network Analysis with Urban Growth Model SLEUTH

Comprehensive School Joensuu

The Best School in the World: Seven Finnish Examples from the 21st Century: 54-59

Julkaisun otsikon käännös: : Comprehensive School Joensuu

Decline or revival? Four small to medium-sized towns in Eastern Finland

Julkaisun otsikon käännös: : Decline or revival? Four small to medium-sized towns in Eastern Finland

Exactum, Helsinki University

Filippiiniläinen vuoristotalo - A mountain house in Patad Ifugao Luzon, Philippines

Hämeenpuiston kahvila, Hämeenpuisto Cafe

ICT-Talo, Turku

Hyödyllistä ja kaunistavaa - Senaatti-kiinteistöjen historia 1811-2011

Inkeriläinen savusauna - Ingrian -Finnish smoke sauna in Ingermanland, Russia