Aalto L, Saari A. 2009. Re-engineering of the meal logistics in a sheltered house for elderly people. Facilities. 27(3-4):120-137. https://doi.org/10.1108/02632770910933143

Kurnitski J, Saari A, Kalamees T, Vuolle M, Niemelä J, Tark T. 2011. Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implementation. Energy and Buildings. 43(11):3279-3288. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.08.033

Rothe P, Lindholm AL, Hyvönen A, Nenonen S. 2012. Work environment preferences - does age make a difference?. Facilities. 30(1):78-95. https://doi.org/10.1108/02632771211194284

Sillanpää E, Junnonen JM. 2012. Factors affecting service innovations in FM service sector. Facilities. 30(11):517-530. https://doi.org/10.1108/02632771211252342

Alanne K, Schade J, Martinac I, Saari A, Jokisalo J, Kalamees T. 2013. Economic viability of energy-efficiency measures in educational buildings in Finland. ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH. 7(1):120-127. https://doi.org/10.1080/17512549.2013.809272

Yi X, Cho C, Cook B, Wang Y, Tentzeris MM, Leon RT. 2014. A slotted patch antenna for wireless strain sensing. teoksessa Structures Congress 2014 - Proceedings of the 2014 Structures Congress. American Society of Civil Engineers ASCE. Sivut 2734-2743. https://doi.org/10.1061/9780784413357.239

Nissilä J, Heikkilä R, Romo I, Malaska M, Aho T. 2014. BIM based schedule control for precast concrete supply chain. teoksessa 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014 - Proceedings. University of Technology Sydney. Sivut 667-671.

Du L, Prasauskas T, Leivo V, Turunen M, Aaltonen A, Kiviste M, Martuzevicius D, Haverinen-Shaughnessy U. 2014. Building energy-efficiency interventions in North-East Europe: Effects on indoor environmental quality and public health. teoksessa Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate . Sivut 637-639.

Reponen T, Saari S, Mensah-Attipoe J, Ukkonen A, Veijalainen A, Pasanen P, Keskinen J. 2014. Characterization of charge in airborne fungal spores. teoksessa Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. International Society of Indoor Air Quality and Climate . Sivut 359-361.

Yi X, Cho C, Wang Y, Cook B, Tentzeris MM, Leon RT. 2014. Crack propagation measurement using a battery-free slotted patch antenna sensor. teoksessa 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014 - 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society. INRIA. Sivut 1040-1047.

Kantola M, Saari A. 2014. Ensuring functionality of a nearly zero-energy building with procurement methods. Facilities. 32(7-8):312-323. https://doi.org/10.1108/F-05-2012-0040

Nenonen S, Sarasoja AL. 2014. Facilities management research in Finland - state-of-art about current Finnish PhD-projects. Facilities. 32(1-2):58-66. https://doi.org/10.1108/F-10-2012-0079

Airo K, Nenonen S. 2014. Review of linguistic approach in the workplace management research. Facilities. 32(1-2):27-45. https://doi.org/10.1108/F-12-2011-0102

Kantola M, Saari A. 2014. Commissioning for nearly zero-energy building projects. Construction Innovation: Information, Process, Management. 14(3):370-382. https://doi.org/10.1108/CI-06-2013-0031

Köliö A, Niemelä PJ, Lahdensivu J. 2015. Evaluation of a carbonation model for existing concrete facades and balconies by consecutive field measurements. Cement and Concrete Composites. 65:29-40. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.10.013

Huovinen P. 2015. Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. Egbu C, Toimittaja. teoksessa CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. London, UK: IBEA Publications Ltd. Sivut 286-296.

Diez Albero JA, Tiainen T, Mela K, Heinisuo M. 2015. Structural analysis of tubular truss in fire. teoksessa ISTS15, 15th International Symposium on Tubular Structures, : 27-29 May 2015. CRC Press/Balkema. Sivut 181-187.

Poutanen T. 2015. The target reliability of the eurocodes. teoksessa Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Sivut 202-208. (IABSE Symposium Report). https://doi.org/10.2749/222137815815622816

Salonen J, Laukkarinen A, Vinha J. 2015. Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. Soikkeli A, Koiso-Kanttila J, Sorri L, Toimittajat. teoksessa Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Oulu, Finland: Oulun yliopisto. Sivut 74-81. (Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu).

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. 2015. Measured energy consumption of educational buildings in a Finnish city. Energy and Buildings. 87:105-115. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.032

Tauriainen MK, Puttonen JA, Saari AJ. 2015. The assessment of constructability: BIM cases. Journal of Information Technology in Construction. 20:51-67.

Kähkönen K, Rannisto J. 2015. Understanding fundamental and practical ingredients of construction project data management. Construction Innovation: Information, Process, Management. 15(1):7-23. https://doi.org/10.1108/CI-04-2014-0026

Kähkönen K. 2015. Role and nature of systemic innovations in construction and real estate sector. Construction Innovation: Information, Process, Management. 15(2):130-133. https://doi.org/10.1108/CI-12-2014-0055

Gashti EHN, Malaska M, Kujala K. 2015. Analysis of thermo-active pile structures and their performance under groundwater flow conditions. Energy and Buildings. 105:1-8. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.026

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. 2015. Impact of building usage and occupancy on energy consumption in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings. 105:247-257. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.036

Laukkarinen A 2015. Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 107 Sivumäärä

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentén P. 2015. Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 509-516. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4).

Laukkarinen A, Hilliaho K. 2015. Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 181-186. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Köliö A, Hohti H, Pakkala T, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J. 2015. Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 195-202. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Vinha J, Hedman M, Sirén K, Harsia P, Pentti M, Teriö O, Heljo J, Laukkarinen A, Annila P, Kaasalainen H, Jokisalo J, Pihlajamaa P. 2015. Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 487-496. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Junttila H, Laukkarinen A, Vinha J. 2015. Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 77-82. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Vinha J, Manelius E, Korpi M, Salminen K, Kurnitski J, Kiviste M, Laukkarinen A. 2015. Airtightness of residential buildings in Finland. Building and Environment. 93(P2):128-140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.011

Fedorik F, Malaska M, Hannila R, Haapala A. 2015. Improving the thermal performance of concrete-sandwich envelopes in relation to the moisture behaviour of building structures in boreal conditions. Energy and Buildings. 107:226-233. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.08.020

Köliö A, Honkanen M, Lahdensivu J, Vippola M, Pentti M. 2015. Corrosion products of carbonation induced corrosion in existing reinforced concrete facades. Cement and Concrete Research. 78:200-207. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.07.009

Lundström A, Savolainen J, Kostiainen E. 2016. Case study: developing campus spaces through co-creation. ARCHITECTURAL ENGINEERING AND DESIGN MANAGEMENT. 12(6):409-426. https://doi.org/10.1080/17452007.2016.1208077

Hilliaho K, Köliö A, Pakkala T, Lahdensivu J, Vinha J. 2016. Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures: Field measurements. Energy and Buildings. 128:458-472. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.025

Kantola M, Saari A. 2016. Identifying and managing risks involved in the transition to the EU nZEB decree. Facilities. 34(5-6):339-349. https://doi.org/10.1108/F-03-2014-0032

Kurvinen A, Vihola J. 2016. The impact of residential development on nearby housing prices. International Journal of Housing Markets and Analysis. 9(4):671-690. https://doi.org/10.1108/IJHMA-10-2015-0069

Ilomets S, Kalamees T, Lahdensivu J. 2016. Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. teoksessa CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future. Czech Technical University in Prague. Sivut 1113-1120.

Immonen P, Ponomarev P, Åman R, Ahola V, Uusi-Heikkilä J, Laurila L, Handroos H, Niemelä M, Pyrhönen J, Huhtala K. 2016. Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles. Automation in Construction. 65:125-132. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.015

Bragadin M, Kähkönen K. 2016. Schedule health assessment of construction projects. Construction Management and Economics. 34(12):875-897. https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1205751

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentèn P, Hamid AA, Lahdensivu J. 2016. Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building: Case study. Journal of Building Engineering. 7:246-262. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.07.004

Sekki T, Andelin M, Airaksinen M, Saari A. 2016. Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings. Energy and Buildings. 129:199-206. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.015

Malaska M, Heikkilä R. 2016. Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”. Automation in Construction. 71:1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Achour N, Kähkönen K. 2017. Editorial. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RESILIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT. 8(3):226-229. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-04-2017-0029

Köliö A, Pakkala TA, Hohti H, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J, Pentti M. 2017. The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment. Materials and Structures. 50(23). https://doi.org/10.1617/s11527-016-0920-7

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. 2017. Effect of energy measures on the values of energy efficiency indicators in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings. 139:124-132. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.005

Niemelä T, Vinha J, Lindberg R, Ruuska T, Laukkarinen A. 2017. Carbon dioxide permeability of building materials and their impact on bedroom ventilation need. Journal of Building Engineering. 12:99-108. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.009

Kivelä T, Mattila J, Puura J. 2017. A generic method to optimize a redundant serial robotic manipulator's structure. Automation in Construction. 81:172-179. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.06.006

Annila P, Lahdensivu J, Suonketo J, Pentti M, Laukkarinen A, Vinha J. 2017. Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 135-140. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Heiskanen R, Vinha J. 2017. Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 71-76. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Musakka S, Penttilä O, Teriö O, Vinha J. 2017. Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 167-172. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Teriö O, Penttilä O, Laukkarinen A, Musakka S, Vinha J. 2017. Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 173-178. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Tiainen T, Mela K, Jokinen T, Heinisuo M. 2017. The effect of steel grade on weight and cost of warren-type welded tubular trusses. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. 170(11):855-873. https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00112

Garifullin M, Pajunen S, Mela K, Heinisuo M, Havula J. 2017. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of Constructional Steel Research. 139:353-362. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.09.033

Garifullin M, Bronzova MK, Heinisuo M, Mela K, Pajunen S. 2018. Cold-formed RHS T joints with initial geometrical imperfections. Magazine of Civil Engineering. 80(4):81-94. https://doi.org/10.18720/MCE.80.8

Rantala T, Kerokoski O, Nurmikolu A, Laaksonen A. 2018. Fatigue loading tests of concrete railway sleepers. teoksessa High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium. Springer International Publishing. Sivut 1445-1452. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_166

Vinha J, Salminen M, Salminen K, Kalamees T, Kurnitski J, Kiviste M. 2018. Internal moisture excess of residential buildings in Finland. Journal of Building Physics. 42(3):239-258. https://doi.org/10.1177/1744259117750369

Pakkala T, Lahdensivu J, Köliö A, Annila P 2018. Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018. Vaasa: Suomen Betoniyhdistys r.y. (BY Tekniset ohjeet ; 70).

Teräväinen V, Junnonen J-M, Salopää T, Sobolev A. 2018. Relationships between organisational culture and efficiency in Finnish construction projects. International Journal of Construction Management. https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1503835

Doddapaneni TRKC, Praveenkumar R, Tolvanen H, Rintala J, Konttinen J. 2018. Techno-economic evaluation of integrating torrefaction with anaerobic digestion. Applied Energy. 213:272-284. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.01.045

Sariola R. 2018. Utilizing the innovation potential of suppliers in construction projects. Construction Innovation. 18(2). https://doi.org/10.1108/CI-06-2017-0050

Teräväinen V, Junnonen JM, Ali-Löytty S. 2018. Organizational culture: Case of the finnish construction industry. Construction Economics and Building. 18(1):48-69. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v18i1.5770

Evchina Y, Martinez Lastra JL. 2018. An approach to combining related notifications in large-scale building management systems with a rehabilitation facility case study. Automation in Construction. 87:106-116. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.12.020

Oluoti K, Doddapaneni TRKC, Richards T. 2018. Investigating the kinetics and biofuel properties of Alstonia congensis and Ceiba pentandra via torrefaction. Energy. 150:134-141. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.086

Keskikuru T, Salo J, Huttunen P, Kokotti H, Hyttinen M, Halonen R, Vinha J. 2018. Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling. Building and Environment. 138:1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Petrulaitiene V, Korba P, Nenonen S, Jylhä T, Junnila S. 2018. From walls to experience – servitization of workplaces. Facilities. 36(9-10):525-544. https://doi.org/10.1108/F-07-2017-0072

Ruusala A, Laukkarinen A, Vinha J. 2018. Energy consumption of Finnish schools and daycare centers and the correlation to regulatory building permit values. Energy Policy. 119:183-195. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.029

Laukkarinen A, Kero P, Vinha J. 2018. Condensation at the exterior surface of windows. Journal of Building Engineering. 19:592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Leivo V, Kiviste M, Aaltonen A, Prasauskas T, Martuzevicius D, Haverinen-Shaughnessy U. 2019. Analysis of hygrothermal parameters in Finnish and Lithuanian multi-family buildings before and after energy retrofits. Journal of Building Physics. 42(4). https://doi.org/10.1177/1744259118767236

Pajunen S, Hautala J, Heinisuo M. 2019. Modelling the stressed skin effect by using shell elements with meta-material model. Magazine of Civil Engineering. 86(2):20-29. https://doi.org/10.18720/MCE.86.3

Garifullin M, Bronzova M, Pajunen S, Mela K, Heinisuo M. 2019. Initial axial stiffness of welded RHS T joints. Journal of Constructional Steel Research. 153:459-472. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.10.025

Liimatainen H, van Vliet O, Aplyn D. 2019. The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis. Applied Energy. 236:804-814. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.017

Du L, Leivo V, Prasauskas T, Täubel M, Martuzevicius D, Haverinen-Shaughnessy U. 2019. Effects of energy retrofits on Indoor Air Quality in multifamily buildings. Indoor Air. https://doi.org/10.1111/ina.12555

Bączkiewicz J, Pajunen S, Malaska M, Heinisuo M. 2019. Parametric study on temperature distribution of square hollow section joints. Journal of Constructional Steel Research. 160:490-498. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.049

Ismailov A, Merilaita N, Solismaa S, Karhu M, Levänen E. 2020. Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement. Construction and building materials. 231. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117098

Lemougna PN, Yliniemi J, Ismailov A, Levänen E, Tanskanen P, Kinnunen P, Roning J, Illikainen M. 2019. Recycling lithium mine tailings in the production of low temperature (700–900 °C) ceramics: Effect of ladle slag and sodium compounds on the processing and final properties. Construction and building materials. 221:332-344. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.078

Pirjola L, Kuuluvainen H, Timonen H, Saarikoski S, Teinilä K, Salo L, Datta A, Simonen P, Karjalainen P, Kulmala K, Rönkkö T. 2019. Potential of renewable fuel to reduce diesel exhaust particle emissions. Applied Energy. 254. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113636