Multisilta J. 2011. On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media. Arnedillo Sánches I, Isaías P, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning. Lisbon. Sivut 193-198.

Multisilta J. 2012. Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media. Olofsson AD, Lindberg JO, Toimittajat. teoksessa Informed Design of Educational Technologies in Higher Education. IGI Global. Sivut 270-291. https://doi.org/10.4018/978-1-61350-080-4.ch014

Multisilta J. 2012. Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa. Niemi H, Sarras R, Toimittajat. teoksessa Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 73-82.

Multisilta J, Niemi H. 2013. Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa. teoksessa Uusi oppiminen. Eduskunta. Sivut 66-77. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; 8/2013).

Harju V, Multisilta J. 2014. Angry Birds for Fun in Learning. Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, Toimittajat. teoksessa Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers. Sivut 69-76.

Lappalainen Y, Sihvonen M. 2014. Avoimuus oppimisverkostossa. Viteli J, Östman A, Toimittajat. teoksessa Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. University of Tampere. Sivut 37-43. (TRIM Research Reports; 12).

Multisilta J, Niemi H. 2014. Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning. teoksessa 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). Sivut 588-592.

Niemelä N, Jauni H. 2014. Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology. teoksessa HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. Sivut 39-53.

Viitanen K, Harju V, Niemi H, Multisilta J. 2014. Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet. Niemi H, Multisilta J, Toimittajat. teoksessa Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 187-211. (Opetus 2000).

Niemi H, Harju V, Vivitsou M, Viitanen K, Multisilta J. 2014. Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments. Creative Education. 5:657-671. https://doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Passey D, Multisilta J, Toimittaja 2014. Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education. Springer. (Education and Information Technologies; 3).

Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M. 2014. Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem. Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, Toimittajat. teoksessa Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. Sivut 165-169.

Niemi H, Multisilta J. 2014. Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy. Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, Toimittajat. teoksessa Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. Sivut 35-47.

Niemi H, Multisilta J. 2014. Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. Niemi H, Multisilta J, Toimittajat. teoksessa Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 50-64. (Opetus 2000).

Niemi H, Multisilta J. 2014. Koulu rajattomuuden keskellä. Niemi H, Multisilta J, Toimittajat. teoksessa Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 12-35. (Opetus 2000).

Jauni H, Niemelä N. 2014. Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. teoksessa HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. Sivut 183-203.

Harju V, Multisilta J. 2014. Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan. Niemi H, Multisilta J, Toimittajat. teoksessa Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 270-284. (Opetus 2000).

Harju V, Multisilta J. 2014. Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön. Krokfors L, Kangas M, Kopisto K, Toimittajat. teoksessa Oppiminen pelissä. Tampere: Vastapaino. Sivut 153-167.

Multisilta J. 2014. Media ja yhteisölliset sovellukset. Leikas J, Toimittaja. teoksessa Ikäteknologia. (Vanhustyön keskusliiton tutkimuksia; 2).

Multisilta J, Niemi H, Lavonen J. 2014. Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen?. Niemi H, Multisilta J, Toimittajat. teoksessa Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 286-298. (Opetus 2000).

Multisilta J. 2014. Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen. Tiedosta. 2014(1):18.

Multisilta J, Niemi H. 2014. Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta. Niemi H, Multisilta J, Toimittajat. teoksessa Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 174-186. (Opetus 2000).

Lappalainen Y 2014. Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa. University of Tampere. 104 Sivumäärä

Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, Toimittaja 2014. Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. 175 Sivumäärä

Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M. 2014. Prologue: Towards a Global Ecosystem. Niemi H, Multisilta J, Lipponen L, Vivitsou M, Toimittajat. teoksessa Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. Sivut ix-xii.

Stoffregen J, Pawlowski JM, Pirkkalainen H. 2015. A Barrier framework for open e-learning in public administrations. Computers in Human Behavior. 51(B):674-684. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.024

Korpinen L, Pääkkönen R. 2015. Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland. Journal of Physical Science and Application. 5(4):277-282. https://doi.org/10.17265/2159-5348/2015.04.005

Lappalainen Y, Poikolainen M, Trapp H, Eloranta J, Itähaarla A, Järvenpää L, Kamppari H, Korkalainen T, Lakkala M, Lehtonen T, Liukkonen TN, Mäkilä T, Okkonen J, Rakkolainen I, Rasila M, Tapaninen T, Vauhkonen T 2015. Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskus. 135 Sivumäärä (Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja; 6).

Tukiainen M, Helander N, Mäkinen M. 2015. MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. teoksessa ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. .

Tukiainen M, Mäkinen M, Helander N. 2015. University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective. teoksessa ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. Sivut 7589-7595.

Korkalainen T, Pääkylä J, Liukkonen TN, Järvenpää L, Mäkilä T, Lappalainen Y, Kamppari H. 2015. Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation. Bakkes S, Nack F, Toimittajat. teoksessa GAMEON' 2015. 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation.

Niiranen S, Hilmola A. 2016. Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education. DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL. 21(2):41.

Sandström N, Hytti V, Nenonen S, Lonka K. 2016. How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. Gómes Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, Toimittajat. teoksessa 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. Sivut 4217-4219. (INTED proceedings). https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Nokelainen P. 2016. Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ...". Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 18(2):4-8.

Niiranen S 2016. Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology. University of Jyväskylä. (Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71).

Nokelainen P. 2016. Pääkirjoitus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 18(1):4-6.

Nokelainen P, Kaisvuo H, Pylväs L. 2016. Self-regulation and competence in work-based learning. Mulder M, Toimittaja. teoksessa Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education : Bridging the Worlds of Work and Education. Springer US. Sivut 775-793. (Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects). https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_36

Mäkelä A-M, Ali-Löytty S, Humaloja J-P, Joutsenlahti J, Kauhanen J, Kaarakka T. 2016. STACK assignments in university mathematics education. teoksessa Proceedings of the 44th SEFI Conference, 12 - 15 September 2016, Tampere, Finland. European Society for Engineering Education SEFI.

Saari M, Mäkinen T. 2016. Utilizing electronic exams in programming courses: a case study. teoksessa EDULEARN16 Proceedings : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2016. IATED. Sivut 7155-7160. (EDULEARN proceedings). https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.0560

Pajarre E 2016. Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015: - kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016. Tampereen teknillinen yliopisto. 42 Sivumäärä

Tukiainen M, Helander N, Hellsten P, Jussila J, Myllärniemi J, Boedeker M. 2016. I feel great - university students affective experiences on learning and teaching. Gómez Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, Toimittajat. teoksessa Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016. Barcelona: IATED Academy. Sivut 4453-4460. (EDULEARN Proceedings). https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.2080

Kangas J, Rantanen E, Kettunen L. 2016. How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment. European Journal of Engineering Education. 1-16. https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1214818

Hellsten P, Myllärniemi J, Helander N. 2016. Luennot vuorovaikutuskeinona. teoksessa PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä.

Myllärniemi J, Hellsten P, Helander N. 2016. Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa. teoksessa PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä.

Väätäjä H, Ahtinen A. 2016. Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI.

Helander N, Boedeker M, Hellsten P, Jussila J, Myllärniemi J, Tukiainen M. 2016. Affective experiences and student engagement in higher education. teoksessa 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere.

Aarikka-Stenroos L, Boedeker S, Köppä L, Langwaldt J. 2016. How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. teoksessa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia..

Nisula K, Pekkola S. 2016. Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. teoksessa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin.

Niemi T, Kalliomäki H, Pajarre E. 2017. A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology. teoksessa Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017. European Society for Engineering Education SEFI. Sivut 1352-1361.

Mikkonen S, Pylväs L, Rintala H, Nokelainen P, Postareff L. 2017. Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training. 9(9). https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4

Rintala H, Nokelainen P, Pylväs L. 2017. Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus. 48(2):128-140.

Huhtamäki E, Holma H, Nokelainen P, Kumpulainen K. 2017. Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä. Kasvatus. 48(4):336-352.

Korpela A, Tarhasaari T, Kettunen L, Mikkonen R, Kinnari-Korpela H. 2017. Structural development of substance in engineering education: Method of cornerstones. teoksessa Interactive Collaborative Learning - Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 1. Springer Verlag. Sivut 566-576. (Advances in Intelligent Systems and Computing). https://doi.org/10.1007/978-3-319-50337-0_54

Niemelä N, Jauni H. 2017. Teacher perceptions of teaching CLIL courses. Valcke J, Wilkinson R, Toimittajat. teoksessa Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015. Frankfurt: Peter Lang. Sivut 77-96. https://doi.org/10.3726/978-3-653-07263-1

Tolonen J, Värri A. 2017. Survey of health informatics education in Finland in 2017. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. 9(2-3):217–231.

Sipilä M, Miettinen M, Tevaniemi J. 2017. Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä. Julkaisun esittämispaikka: Peda-forum, .

Pylväs L, Nokelainen P. 2017. WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways. International Journal for Research in Vocational Education and Training. 4(2):95-116. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.2.1

Juuti T, Rättyä K, Lehtonen T, Kopra M-J. 2017. Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. teoksessa Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017 . The Design Society. Sivut 483-488.

Pyrhönen V-P. 2017. Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments. Quadrado J, Bernardino J, Rocha J, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI. Sivut 1206-1213.

Salmisto A, Postareff L, Nokelainen P. 2017. Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. 143(4). https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Viro E, Joutsenlahti J, Eriksson S-L. 2017. Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. teoksessa 2017: Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. (Proceedings of the FMSERA annual symposium).

Niiranen S. 2018. Gender and technology education. teoksessa Handbook of Technology Education. Springer. Sivut 875-888.

Pohjolainen S, Rasila A, Kuosa K. 2018. Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa. Joutsenlahti J, Silfverberg H, Räsänen P, Toimittajat. teoksessa Matematiikan opetus ja oppiminen. Porvoo: Niilo Mäki Instituutti. Sivut 450-474.

Pyrhönen V-P. 2018. The significance of self-regulation in digitalized online courses. Julkaisun esittämispaikka: Teaching for Learning - The University Perspective, Tartu, Viro.

Rajaniemi J, Häkli J, Rauhala K, Sumkin H. 2018. Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana. Aikuiskasvatus. 2018(1):18-29.

Viro E, Joutsenlahti J. 2018. The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. EDUCATION SCIENCES. 8(2). https://doi.org/10.3390/educsci8020067

Kuisma M, Nokelainen P. 2018. Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education. Frontline Learning Research. 6(2). https://doi.org/10.14786/flr.v6i2.309

Pyrhönen V-P. 2018. Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä. Julkaisun esittämispaikka: Peda-forum-päivät 2018, Turku, Suomi.

Lehtonen T, Juuti T, Rättyä K, Pakkanen J, Vanhatalo M. 2018. From systematic design process towards teaching product designer's toolkit. Bohemia E, Kovacevic A, Buck L, Childs P, Green S, Hall A, Dasan A, Toimittajat. teoksessa Proceedings of 20th International Conference on Engineering & Product Design  Education: 6 & 7 September 2018, Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, UK. The Design Society. Sivut 92-97.

Pyrhönen V-P. 2018. Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ. teoksessa Proceedings of the 46th SEFI Annual conference: Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. European Society for Engineering Education SEFI. Sivut 411-418.

Virkki-Hatakka T, Pajarre E, Heikkilä M, Hietaniemi R, Pajari S, Tompuri H. 2018. Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities. teoksessa Proceedings of the SEFI annual conference 17-22 September 2018. European Society for Engineering Education SEFI. Sivut 1402-1408.

Suominen A, Jussila J. 2018. Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community. Visvizi A, Lytras MD, Daniela L, Toimittajat. teoksessa The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology). Emerald Group Publishing Ltd. Sivut 95-109.

Rintala H, Nokelainen P, Pylväs L. 2018. Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland. Gougoulakis P, Teräs M, Moreno Herrera L, Toimittajat. teoksessa Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3. Stockholm University Press.

Lehtonen E, Rintala H, Pylväs L, Nokelainen P. 2018. Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 20(4):10-26.

Takala A, Korhonen-Yrjänheikki K. 2019. A decade of Finnish engineering education for sustainable development. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION. 20(1):170-186. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2018-0132

Harju V, Koskinen A, Pehkonen L. 2019. An exploration of longitudinal studies of digital learning. EDUCATIONAL RESEARCH. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1660586

Greipl S, Moeller K, Kiili K, Ninaus M. 2019. Lifelong learning with a digital math game: Performance and basic experience differences across age. Liapis A, Yannakakis GN, Gentile M, Ninaus M, Toimittajat. teoksessa Games and Learning Alliance- 8th International Conference, GALA 2019, Proceedings. Springer. Sivut 301-311. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_29

Asikainen H, Kaipainen K, Katajavuori N. 2019. Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies. Journal of University Teaching and Learning Practice. 16(5).

Pajarre E, Palosaari-Aubry P, Virkki-Hatakka T, Hietaniemi R, Tompuri H, Pajari S. 2019. Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista. Yliopistopedagogiikka. 26(1):42-45.

Rintala H, Nokelainen P, Pylväs L. 2019. Informal workplace learning: Turning the workplace into a learning site. McGrath S, Mulder M, Papier J, Suart R, Toimittajat. teoksessa Handbook of vocational education and training : Developments in the changing world of work . Springer. Sivut 1-14. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_97-1

Sipilä M, Miettinen M, Tevaniemi J. 2019. Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology. teoksessa Information Literacy in Everyday Life: ECIL 2018. Springer Nature. (Communications in Computer and Information Science). https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_40

Nokelainen P. 2019. Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 21(1):4-9.

Salmisto A 2019. Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa. Tampereen yliopisto. 63 Sivumäärä (Tampereen yliopiston väitöskirjat; 30).

Kinnari-Korpela H 2019. Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning. Tampere University. 180 Sivumäärä (Tampere University Dissertations).

Nisula K 2019. Holistic Business Learning Environment: Bringing practice and integration to business education. Tampere University. 152 Sivumäärä (Tampere University Dissertations).

Tappura S, Nenonen S, Nenonen N, Kivistö-Rahnasto J. 2019. Process Safety Competence of Vocational Students. Arezes P, Toimittaja. teoksessa Advances in Safety Management and Human Factors: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA. Cham: Springer International Publishing. Sivut 383-392 . (Advances in Intelligent Systems and Computing,). https://doi.org/10.1007/978-3-030-20497-6_36

Tapani A, Raudasoja A, Nokelainen P. 2019. Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 21(2):4-8.

Katko TS. 2019. Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä. Vesitalous. 60(4):24-25.

Rintala H, Nokelainen P. 2019. Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum. Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09229-w

Rättyä K, Juuti T. 2019. Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä. KASVATUS, SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA.

Lindsten H, Auvinen P, Juuti T. 2019. Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design. teoksessa DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society. https://doi.org/10.35199/epde2019.64

Niiranen S. 2019. Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach. International Journal of Technology and Design Education. 1-13. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09546-0

Pajarre E, Kivimäki S, Selänne S. 2019. Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä?. EPOOKI. (58).

Nagy BV, Murphy M, Järvinen H-M, Kálman A, Toimittaja 2019. Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019: Varietas delectat... Complexity is the new normality. European Society for Engineering Education SEFI. 2128 Sivumäärä

Hartikainen S, Rintala H, Pylväs L, Nokelainen P. 2019. The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: A review of research in engineering higher education. EDUCATION SCIENCES. 9(4). https://doi.org/10.3390/educsci9040276

Murtonen M, Laato S, Lipponen E, Salmento H, Vilppu H, Maikkola M, Vaskuri P, Mäkinen M, Naukkarinen J, Virkki-Hatakka T, Pajarre E, Selänne S, Skaniakos T. 2019. Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 18(13):7-29. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.2

Rintala H, Nokelainen P. 2020. Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: focus on learning environments. JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1744696

Viro E, Lehtonen D, Joutsenlahti J, Tahvanainen V. 2020. Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science. European Journal of Science and Mathematics Education. 8(1):12-31.

Rintala H 2020. Work-Based Learning in Vocational Education and Training: Varied Communities, Fields and Learning Pathways. Tampere University. (Tampere University Dissertations).

Niiranen S, Nokelainen P. 2020. Toimijuus ja ammatillinen kasvu. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 22(1):4-7.

Wallin A, Pylväs L, Nokelainen P. 2020. Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life. Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-020-09248-y

Puhakka IJA, Peltola MJ. 2020. Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy: A meta-analysis. PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY. 115. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104603

Värri A, Tiainen M, Rajalahti E, Kinnunen UM, Saarni L, Ahonen O. 2020. The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education. teoksessa Digital Personalized Health and Medicine: Proceedings of MIE 2020. IOP Press. Sivut 1143-1147. (Studies in Health Technology and Informatics). https://doi.org/10.3233/SHTI200341

Wortha SM, Bloechle J, Ninaus M, Kiili K, Lindstedt A, Bahnmueller J, Moeller K, Klein E. 2020. Neurofunctional plasticity in fraction learning: An fMRI training study. Trends in Neuroscience and Education. 21. https://doi.org/10.1016/j.tine.2020.100141