Juuti, P 2017, Ympäristö- ja vesihistorian tutkimuksesta 2000-luvulla Suomessa. julkaisussa P Juuti & K Uusi-Rasi (toim), Koulutuksen ja tutkimuksen murros yliopistoissa uuden vuosikymmenen kynnyksellä. Vuosikerta. 3, Tampereen dosenttiyhdistys, Sivut 44-48.

Liimatainen, H 2017, 'Yli 60 tonnin yhdistelmät parantaneet kuljetusten tehokkuutta', Tie ja Liikenne, Vuosikerta. 2017, Nro 4, Sivut 30-32.

Juuti, P & Rajala, R 2008, Yhteistyötarpeet ja synergiaedut : miksi hoitaa kaikkien jätevedet? julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub, Sivut 39-64.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Yhteistyö. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 229-256.

Katko, TS 2007, Yhteistä vettä: Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä .

Katko, TS 2010, 'Yhdysvaltain vesihuollossa julkissektori avainasemassa. Haasteina niukentuvien vesivarojen hallinta ja ikääntyvä infrastruktuuri', Kuntatekniikka, Nro 8, Sivut 44-47.

Juuti, P, Katko, TS & Rajala, R 2017, Yhdyskuntien vesihuolto – kehityksen ja elämän ehto. julkaisussa T Männistö-Funk (Toimittaja), Miten Suomesta tuli tekniikan maa. Luku 4: Mikä maa, mikä tekniikka? Tekniikan Museon julkaisuja 8. : How Finlald Became a Country of Technology. Vuosikerta. 8, Tekniikan Museon julkaisuja 8, Tekniikan museo, Helsinki, Sivut 197-231.

Kallio, O, Heino, O, Valkama, P & Autero, A 2013, Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa. julkaisussa P Valkama (Toimittaja), Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampere, Sivut 114-143.

Juuti, P & Rajala, R 2009, Yhdistymishankkeet 2000-luvulla. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere, Sivut 77-130.

Korpinen, L & Pääkkönen, R 2011, 'Working-aged population's mental symptoms and the use of the Internet', Mental Illness, Vuosikerta. 3, Nro 1, Sivut 25-28. https://doi.org/10.4081/mi.2011.e7

Korpinen, L, Pääkkönen, R & Gobba, F 2012, 'White-Collar Workers' Self-Reported Physical Symptoms Associated With Using Computers', International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vuosikerta. 18, Nro 2, Sivut 137-147.

Katko, TS 2018, 'WC-tilat ja -opasteet vain likana silmissämme?', Kuntatekniikka, Vuosikerta. 72, Nro 4, Sivut 45.

Juuti, PS & Katko, TS (toim) 2005, Water, Time and European Cities : History matters for the Futures. Tampere University Press, Tampere.

Heino, O, Takala, A & Vihanta, J 2012, 'Water - The Most Important Subject of the World', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Nro 1, Sivut 44-58.

Laitinen, J, Antikainen, R, Hukka, JJ & Katko, TS 2019, 'Water Supply and Sanitation in a Green Economy Society: The Case of Finland', Public Works Management and Policy. https://doi.org/10.1177/1087724X19847211

Hukka, J & Katko, TS 1999, 'Water supply and sanitation as an entry point to human development: Vision21- Knowledge synthesis.', Vision21- Knowledge synthesis..

Katko, TS, Juuti, P, Pietilä, P & Rajala, R 2015, Water services heritage and institutional diversity. julkaisussa W Willems & H van Schaik (toim), Water and Heritage: material, conceptual and spiritual connections. Sidestone Press.

Katko, TS 2018, 'Water Services Development and Governance in Finland. Feature Article. JAWWA. 110, 5: 50-55.', Journal American Water Works Association, Vuosikerta. 110, Nro 5, Sivut 50-55. https://doi.org/10.1002/awwa.1079

Katko, TS, Hukka, JJ, Mashauri, DA & Nyangeri, EN 2014, Water services and cooperation. julkaisussa RQ Grafton, P Wyrwoll, C White & D Allendes (toim), Global water : issues and insights. ANU Press, Australian National University Press, Australia, Sivut 231-239.

Staddon, , Juuti, P, Katko, TS, Mattila, H, Rajala, R & Schwartz, K 2019, Water security and resilience. julkaisussa Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing, Sivut 9-14.

Hukka, JJ, Castro, JE & Pietilä, PE 2010, 'Water, policy and governance', Environment and History, Vuosikerta. 16, Nro 2, Sivut 235-251. https://doi.org/10.3197/096734010X12699419057377

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Water is the Beginning of All: Global Water Services and Challenges. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 3-8.

Hynynen, AJ, Juuti, PS & Katko, TS (toim) 2012, Water Fountains in the Worldscape. International Water History Association and Kehrämedia Inc., Kangasala.

Hynynen, AJ, Juuti, PS & Katko, TS (toim) 2011, Water Fountains in the Cityscape. Essays in Public Works History, Vuosikerta. 30, Public Works Historical Society, Kansas City,MO.

Katko, T 2011, 'Water education makes a global difference', Interface: Science Magazine, Nro 1/2011, Sivut 1-3.

Juuti, P & Rajala, R 2018, Water Cooperatives in Tampere, Finland: the case of Pispala. julkaisussa WATERLAT GOBACIT network. Working papers. Challenges and opportunities facing water-service co-operatives: cases from Argentina and Finland. 4 toim, Vuosikerta. 5, WATERLAT GOBACIT, Nro 4, Vuosikerta. 5, WATERLAT-GOBACIT Research Network, Sivut 23-32. https://doi.org/10.5072/zenodo.316861

Katko, TS, Juuti, PS & Tempelhoff, J 2010, 'Water and the city', Environment and History, Vuosikerta. 16, Nro 2, Sivut 213-234. https://doi.org/10.3197/096734010X12699419057331

Juuti, PS, Nygård, H & Katko, TS 2010, Water and sanitation services in history: Motivations, expectations and experiences. julkaisussa T Tvedt & T Oestigaard (toim), A History of Water, Series II, Volume 1: Ideas of Water from Ancient Societies to the Modern World. Sivut 231-249.

Mononen, T, Coloma, S, Romantschuk, M, Vikman, M, Kapanen, A, Lehtonen, A, Saario, E, Itävaara, M, Malinen, E, Kostia, S & Tuhkanen, T 2013, Waste water treatment by multi-stage biofilm processes : Results of the VESITURVA project. VTT Technology, Nro 98, VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, Espoo.

Juuti, P & Rajala, R 2008, Voimaa historiallisesta yhteistyöstä. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub, Sivut 85-100.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Visio: Historian havinaa ja tulevaisuuden haasteita. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 257-270.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Virta: Kajaani, kaupunki joen varrella. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 21-36.

Juuti, P & Katko, T 2005, 'Viinikanlahden siirto vielä harkintaan', Aamulehti.

Heino, O & Takala, A 2015, 'Viewpoint - Paradigm Shift of Water Services in Finland: From Production Mentality to Service Mindset', Water Alternatives, Vuosikerta. 8, Nro 3, Sivut 433-446.

Katko, TS 2014, 'Vieraskynä : Vesialan osaamista kehitettävä yhteiskunnan tarpeista', Vesitalous, Nro 1/2014, Sivut 51-51.

Inha, L, Juuti, P, Katko, TS, Rajala, R & Pietilä, P 2019, 'Vetoa vesihuoltopalveluihin täydennyskoulutuksen kautta', Kuntatekniikka, Vuosikerta. 73, Nro 5, Sivut 6-7.

Takala, A, Hukka, JJ, Katko, TS & Pietilä, PE 2008, 'Vesiyhtymien toiminnan kehittäminen', Vesitalous, Nro 3, Sivut 14-18.

Jaatinen, T, Katko, T & Pynnönen, S 2010, 'Vesitalous - monipuolisesti vesialalta', Vesitalous, Nro 6, Sivut 45-47.

Heino, O 2015, 'Vesiosuuskunnat - minä ne tulisi nähdä?', Osuustoiminta, Vuosikerta. 106, Nro 2, Sivut 51-51.

Juuti, P & Rajala, R 2011, Vesi on parasta kylmänä – loppusanat. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vinttikaivosta vesiyhtiöön. TamPub, Saarijärvi, Sivut 223-231.

Juuti, P & Rajala, R 2010, Vesilinna, Riihimäen maamerkki. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 148-183.

Pietilä, P, Katko, T & Kurki, V 2010, Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena. Kunnallisalan kehittämissäätiö tutkimusjulkaisut, Vuosikerta. 62, Kaks - Kunnallisalan kehittämissäätiö, Helsinki.

Katko, TS, Inha, L & Rajala, R 2019, 'Vesihuolto yhdyskuntien ympäristön turvaajana: uskomuksia ja todellisuuksia', Ympäristökasvatus, Nro 2.

Heino, O & Pietilä, P 2013, Vesihuoltotoimintojen ulkoistaminen Suomessa. VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, Espoo.

Juuti, P & Rajala, R 2018, 'Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusterin (VEPATUKI) ensimmäinen vuosi keskittyy saneeraustarpeeseen', Vesitalous, Nro 5, Sivut 21-23.

Katko, TS 2013, 'Vesihuolto osana näkymätöntä kaupunkia', RY Rakennettu ympäristö, Vuosikerta. 50, Nro 5, Sivut 18-21.

Katko, TS & Pietilä, P 2017, 'Vesihuolto kaupungistuvissa yhteiskunnissa', Alue ja Ympäristö, Vuosikerta. 46, Nro 1, Sivut 32-39.

Juuti, P & Rajala, R 2011, Vesihuoltoa kuntiin. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vinttikaivosta vesiyhtiöön. TamPub, Saarijärvi, Sivut 119-176.

Juuti, P & Rajala, R 2009, Vesihuoltoa espoossa ennen kunnallista vesilaitosta. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere, Sivut 5-26.

Katko, T 2013, 'Vesihuollossa muhii aikapommi', Kanava, Nro 8, Sivut 37-40.

Katko, TS & Pietilä, PE 2012, 'Vesihuollossa kuntayhteistyö toimii', Aamulehti.

Kurki, V 2010, 'Vesihuollon ylikunnalliset sopimukset lisääntymässä', Kuntatekniikka, Nro 2, Sivut 18-18.

Katko, TS & Hukka, JJ 2016, 'Vesihuollon strateginen kehittäminen haltuun: Ydin- ja tukitoiminnon tarpeen hahmottaa selkeästi', Kuntatekniikka, Vuosikerta. 70, Nro 2, Sivut 12-13.

Katko, TS & Hukka, J 2017, 'Vesihuollon koulutus on erinomaista kehitysyhteistyötä: Keskustelua.', Kanava, Vuosikerta. 45, Nro 3, Sivut 57-58.

Katko, TS 2019, 'Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä', Vesitalous, Vuosikerta. 60, Nro 4, Sivut 24-25.

Katko, TS 2013, 'Vesihuollon kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys : Hapertuvatko hanat?', Kuntatekniikka, Nro 5, Sivut 14-16.

Inha, L, Katko, TS & Rajala, R 2019, 'Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä', Rakennustekniikka, Vuosikerta. 75, Nro 3, Sivut 38-40.

Juuti, P 2010, Vesihuollon historia pähkinänkuoressa. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 300-313.

Katko, TS 2012, 'Vesihuollon historian lyhyt oppimäärä', Econetin asakaslehti AQ, Nro 3, Sivut 22-22.

Juuti, P & Rajala, R 2010, Vesihuollon haasteet ennen ja nyt. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 278-299.

Katko, TS 2017, 'Vesihuollon globaalit haasteet ja instituutioiden roolit', Econetin asakaslehti AQ, Nro 1, Sivut 15.

Katko, TS, Juuti, P & Rajala, R 2017, 'Vesihuollon ammattilaiset ovat verkostoituneet kautta aikojen', Vesitalous, Vuosikerta. 58, Nro 6, Sivut 16-19.

Juuti, P & Rajala, R 2011, Vesihuollon alkutaival – kehitys 1910 asti. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vinttikaivosta vesiyhtiöön. TamPub, Saarijärvi, Sivut 19-50.

Juuti, P & Rajala, R 2008, Vesihuollon alku Espoossa: ensimmäiset päätökset. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub, Sivut 19-38.

Hukka, J, Katko, T & Pietilä, P 2006, 'Vesihuollolla voidaan myös paikata kuntataloutta', Kauppalehti, Sivut s. 19.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Vesi: Vesilaitoksen alkutaival 1920-luvulta 1970-luvulle. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 65-92.

Rajala, R 2010, Verkoston varrella. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 184-229.

Warwick, MEA, Kaunisto, K, Barreca, D, Carraro, G, Gasparotto, A, Maccato, C, Bontempi, E, Sada, C, Ruoko, T-P, Turner, S & Van Tendeloo, G 2015, 'Vapor phase processing of α-Fe2O3 photoelectrodes for water splitting: An insight into the structure/property interplay', ACS Applied Materials and Interfaces, Vuosikerta. 7, Nro 16, Sivut 8667-8676. https://doi.org/10.1021/acsami.5b00919

Katko, T 2013, 'Vanhuus uhkaa vesihuoltoa', Aamulehti, Sivut B16-B16.

Korhonen-Yrjänheikki, K, Takala, A & Mielityinen, I 2011, Values and Attitudes in Engineering Education. julkaisussa P Lappalainen (Toimittaja), It´s just People with People - Views of Corporate Social Responsibility. Aalto University Publication Series Crossover. Sivut 65-83.

Solismaa, S, Ismailov, A, Karhu, M, Sreenivasan, H, Lehtonen, M, Kinnunen, P, Illikainen, M & Räisänen, M-L 2018, 'Valorization of Finnish mining tailings for use in the ceramics industry', BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND, Vuosikerta. 90, Nro 1, Sivut 33-54. https://doi.org/10.17741/bgsf/90.1.002

Juuti, P & Rajala, R 2017, 'Valkea kaupunki, mustat vedet', Vesitalous, Vuosikerta. 2017, Nro 1, Sivut 15-17.

Judl, J & Mäkinen, J 2019, Vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen kaupunkiliikenteen linja-autoissa. Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Juuti, P & Rajala, R 2008, Vaatimus paremmasta puhdistustuloksesta ohjaa jätevedenpuhdistuksen päätöksentekoa. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub, Sivut 65-72.

Tuhkanen, TA & Cajal Marinosa, P 2010, UV irradiation for Micropollutant removal from aqueous solution in the presence of H2O2. julkaisussa J Virkutyte, R Varma & V Jegatheesan (toim), Treatment of Micropollutants in Water and Wastewater. Integrated Environmental Technology Series. Sivut 295-320.

Kainulainen, TP, Sirviö, JA, Sethi, J, Hukka, TI & Heiskanen, JP 2018, 'UV-Blocking Synthetic Biopolymer from Biomass-Based Bifuran Diester and Ethylene Glycol', Macromolecules, Vuosikerta. 51, Nro 5, Sivut 1822-1829. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.7b02457

Juuti, P & Rajala, R 2011, Uuden vuosituhannen tiennäyttäjä – HS-Veden alkutaival. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vinttikaivosta vesiyhtiöön. TamPub, Saarijärvi, Sivut 177-222.

Unban, K, Khanongnuch, R, Kanpiengjai, A, Shetty, K & Khanongnuch, C 2020, 'Utilizing Gelatinized Starchy Waste from Rice Noodle Factory as Substrate for L(+)-Lactic Acid Production by Amylolytic Lactic Acid Bacterium Enterococcus faecium K-1', Applied Biochemistry and Biotechnology. https://doi.org/10.1007/s12010-020-03314-w

Heino, O & Anttiroiko, A-V 2015, 'Utility–Customer Communication: The Case of Water Utilities', Public Works Management and Policy, Vuosikerta. 21, Nro 3, Sivut 220-230. https://doi.org/10.1177/1087724X15606738

Judl, J & Mäkinen, J 2019, Utilising alternative fuels and technologies in city buses. Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Tao, R, Bair, R, Lakaniemi, AM, van Hullebusch, ED & Rintala, JA 2019, 'Use of factorial experimental design to study the effects of iron and sulfur on growth of Scenedesmus acuminatus with different nitrogen sources', Journal of Applied Phycology. https://doi.org/10.1007/s10811-019-01915-5

Jaatinen, S, Lakaniemi, A-M & Rintala, J 2016, 'Use of diluted urine for cultivation of Chlorella vulgaris', Environmental Technology, Vuosikerta. 37, Nro 9, Sivut 1159-1170. https://doi.org/10.1080/09593330.2015.1105300

Karvinen, R 2010, Use of analytical expressions of convection in conjugated heat transfer problems. julkaisussa Proceedings of the International Heat Transfer IHTC-14, August 8-13, 2010, Washington DC, USA. ASME, Sivut 1-13.

Barraque, B, Juuti, PS & Katko, TS 2012, Urban water conflicts in recent European history: Changing interactions between technology, environment and society. julkaisussa B Barraque (Toimittaja), Urban water conflicts. Urban water series, UNESCO IHP, Vuosikerta. 7, Taylor & Francis and UNESCO Publishing; A Balkema book, Sivut 15-32.

Tiitinen, K, Ylitalo, M & Oksanen, A 2010, Unsteady computational methods to study jet behaviour in large fluidized bed boiler. julkaisussa AFRC 2010 Pacific Rim Combustion Symposium, September 26-29, 2010 Sheraton Maui, Hawaii. Sivut 1-22.

Asikainen, E, Hellman, S, Parjanen, L, Puputti, M, Raatikainen, S & Schroderus, M 2016, Unipoli Green - Four Universities Working Together for Sustainability. julkaisussa W Leal Filho, M Mifsud, C Shiel & R Pretorius (toim), Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education: Volume 3. World Sustainability Series, Springer International Publishing, Sivut 257-273. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47895-1_16

Takala, A 2017, 'Understanding sustainable development in Finnish water supply and sanitation services', International Journal of Sustainable Built Environment, Vuosikerta. 6, Nro 2, Sivut 501-512. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2017.10.002

Heino, O 2012, 'Ulkoistaminen apuväline vesihuoltoverkostojen kunnossapitoon?', Promaint, Vuosikerta. 26, Nro 5, Sivut 10-12.

Korpinen, L 2011, Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä. Tampereen teknillinen yliopisto. Energia- ja prosessitekniikan laitos. Raportti, Vuosikerta. 192, Tampereen teknillinen yliopisto.

Pynnönen, K, Tuhkanen, T, Rieck, C & von Munch, E 2012, Two Years after Donor Funding Ended: Success Factors for Schools to Keep their Urine-Diverting Dry Toilets (UDDTs) Clean and Well Maintained. julkaisussa Dry Toilet Conference 2012, 4th International Dry Toilet Conference, Full Papers, 22-24 August 2012, Tampere, Finland. International Dry Toilet Conference, Global Dry Toilet Assciation of Finland, Helsinki, Sivut 1-10.

Juuti, P & Rajala, R 2008, Tutkimustoiminnalla turvallisuutta ja toimintavarmuutta: päätös panostaa omaan jätevesilaboratorioon. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub, Sivut 77-84.

Luomala, H 2016, Tutkimusohjelma Elinkaaritehokas RAta (TERA): Kokonaisvaltainen ote ratarakennetutkimukseen..

Valkama, P, Kallio, O & Heino, O 2013, Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. julkaisussa P Valkama (Toimittaja), Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampere, Sivut 16-32.

Lahti, J & Tuominen, M 2010, 'Turning up the heat on printability', Packaging Professional (The Magazine of the Packaging Society), Vuosikerta. 33, Nro 5, Sivut 7-7.

Lahti, J & Tuominen, M 2010, 'Turning up the heat on printability', Materials World, Vuosikerta. 18, Nro 10, Sivut 15-15.

Heino, O 2013, Tuotanto- ja operointi-innovaatiot - case vesihuolto. julkaisussa P Malinen, A-V Anttiroiko, T Haahtela & P Siitonen (toim), Huomispäivän infrastruktuuri. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Acta 240. Suomen Kuntaliitto, Sivut 120-138.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Tuli: Pelko ja pelastus. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 47-64.

Takala, A, Heinonen, U, Innala, T, Lundgren, K, Mattila, H, Vahala, R & Vuola, S 2012, 'Tulevaisuuden vesiosaajat', Vesitalous, Vuosikerta. 53, Nro 3, Sivut 6-7.

Kuusipalo, J & Lahti, J 2010, 'TTY:ssä panostetaan pakkausalaan', Pakkaus, Nro 5, Sivut 35-35.

Cajal-Marinosa, P, Reich, O, Mobes, A & Tuhkanen, T 2012, 'Treatment of Composted Soils contaminated with Petroleum Hydrocarbons using Chemical Oxidation followed by Enhanced Aerobic Bioremediation', Journal of Advanced Oxidation Technologies, Vuosikerta. 15, Nro 1, Sivut 217-223.

Khanongnuch, R, Di Capua, F, Lakaniemi, A-M, Rene, ER & Lens, P 2019, 'Transient–state operation of an anoxic biotrickling filter for H2S removal', Journal of Hazardous Materials, Vuosikerta. 377, Sivut 42-51. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.043

Hirvonen, J, Jokisalo, J, Heljo, J & Kosonen, R 2019, 'Towards the EU emissions targets of 2050: optimal energy renovation measures of Finnish apartment buildings', International Journal of Sustainable Energy, Vuosikerta. 38, Nro 7. https://doi.org/10.1080/14786451.2018.1559164

Koskue, V, Ledezma, P, Freguia, S & Kokko, M 2019, 'Towards enhanced nutrient recovery, biogas production and upgrading through AD and BES integration' Artikkeli esitetty, Delft, Alankomaat, 23/06/19 - 27/06/19, .

Salmela, M, Lehtinen, T, Efimova, E, Santala, S & Santala, V 2020, 'Towards bioproduction of poly-α-olefins from lignocellulose', Green Chemistry, Vuosikerta. 22, Nro 15, Sivut 5067-5076. https://doi.org/10.1039/d0gc01617a

Hukka, JJ, Katko, TS, Pietilä, PE & Seppälä, OT 2010, 'Towards balanced public-private co-operation in urban water management', Journal of Management & Public Policy, Vuosikerta. 2, Nro 1, Sivut 71-81.

Katko, TS 2017, 'Toimiva vesihuolto ei ole itsestäänselvyys.', Promaint, Vuosikerta. 29, Nro 2, Sivut 17.

Sormunen, LA & Rantsi, R 2015, 'To fractionate municipal solid waste incineration bottom ash: Key for utilisation?', Waste Management and Research. https://doi.org/10.1177/0734242X15600052

Heino, O, Katko, TS & Pietilä, PE 2015, 'Tighter contracts or more trust? Outsourcing in Finnish water utilities', Public Works Management and Policy, Vuosikerta. 20, Nro 4, Sivut 360-378. https://doi.org/10.1177/1087724X14538237

Korpinen, L, Lehtelä, R, Vesapuisto, M & Vekara, T 2011, The technical students' feedback from the course issues on environmental health. julkaisussa Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference - EAEEIE 2011, Maribor, Slovenia, June 13-15,2011. EAEEIE Annual Conference, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Sivut 119-123.

Vesapuisto, M, Vekara, T, Korpinen, L, Koskiranta, M & Lehtelä, R 2010, 'The students' feedback on WWW-course "Electricity, Electronics and Environment"', Elektronika ir Elektrotechnika, Vuosikerta. 102, Nro 6, Sivut 99-102.

Konttinen, J, Kramb, J, DeMartini, N & Gomez-Barea, A 2017, The role of inorganics in modelling of biomass gasification. julkaisussa L Ek, H Ernrooth, N Scarlat, A Grassi & P Helm (toim), EUBCE 2017 Online Conference Proceedings. European biomass conference and exhibition proceedings, ETA-Florence Renewable Energies, Sivut 443-447, 1/01/00. https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Liimatainen, H, van Vliet, O & Aplyn, D 2019, 'The potential of electric trucks – An international commodity-level analysis', Applied Energy, Vuosikerta. 236, Sivut 804-814. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.017

Pääkkönen, A, Aro, K, Aalto, P, Konttinen, J & Kojo, M 2019, 'The potential of biomethane in replacing fossil fuels in heavy transport-a case study on Finland', Sustainability, Vuosikerta. 11, Nro 17, 4750. https://doi.org/10.3390/su11174750

Gobba, F, Pääkkönen, R, Tarao, H & Korpinen, L 2012, The Possible Exposure of Children to Extremely Low Frequency Magnetic Fields in the Home. julkaisussa PIERS 2012 Moscow Proceedings, August 19-23, 2012, Moscow, Russia. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Electromagnetics Academy, Sivut 286-288, PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, 1/01/00.

Katko, TS 1994, 'The need for “champions” in rural water supply', Waterlines, Vuosikerta. 12, Nro 3, Sivut 19-22.

Koisaari, T, Utriainen, R, Kari, T & Tervo, T 2019, 'The most difficult at-fault fatal crashes to avoid with current active safety technology', Accident Analysis and Prevention, Vuosikerta. 135, Nro 2020, 105396. https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105396

Hynynen, AJ, Juuti, PS & Katko, TS 2012, The Mermaid of Helsinki, Finland. julkaisussa JH Ari, SJ Petri & SK Tapio (toim), Water Fountains in the Worldscape. International Water History Association and Kehrämedia Inc., Kangasala, Sivut 107-111.

Hynynen, A, Juuti, P & Katko, T 2011, The Fountain A Harbinger of a New Era in Case Tampere. julkaisussa AJ Hynynen, PS Juuti & TS Katko (toim), Water Fountains in the Cityscape. Essays in Public Works History. Essays in Public Works History, Vuosikerta. 30, Public Works Historical Society, Kansas City,MO, Sivut 63-70.

Tolvanen, H, Kokko, L & Raiko, R 2011, The factors controlling combustion and gasification kinetics of solid fuels. julkaisussa Swedish-Finnish Flame Days, "Challenges in Combustion Technology today", January 26-27, 2011, Sweden. Swedish-Finnish Flame Days, IFRF and the Scandinavian-Nordic Section of the Combustion Institute, Piteå, Sivut 1-14.

Gonzalez-Sosa, J & Korpinen, L 2012, The experiences of technical university students on an "environmental health" course. julkaisussa L Gomez Chova, I Candel Torres & A Lopez Martinez (toim), EDULEARN12 Proceedings, 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, 2012, Barcelona, Spain. International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association of Technology, Education and Development IATED, Barcelona, Sivut 1586-1592.

Takala, AJ, Arvonen, V, Katko, TS, Pietilä, PE & Åkerman, MW 2011, 'The evolving role of water co-operatives in Finland', International Journal of Co-Operative Management, Vuosikerta. 5, Nro 2, Sivut 11-19.

Du, L, Prasauskas, T, Leivo, V, Turunen, M, Kiviste, M, Martuzevicius, D & Haverinen-Shaughnessy, U 2016, The effects of improved energy efficiency on indoor environmental quality in multi-family buildings. julkaisussa Indoor Air 2016: The 14th international conference of Indoor Air Quality and Climate Ghent, Belgium July 3-8 2016., 737, 1/01/00.

Keipi, T, Tolvanen, H, Kokko, L & Raiko, R 2014, 'The effect of torrefaction on the chlorine content and heating value of eight woody biomass samples', Biomass & Bioenergy, Vuosikerta. 66, Sivut 232-239. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.02.015

Honkanen, M, Kärkkäinen, M, Heikkinen, O, Kallinen, K, Kolli, T, Huuhtanen, M, Lahtinen, J, Keiski, RL, Lepistö, T & Vippola, M 2015, 'The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part II: Characterization of Structural Changes by Transmission Electron Microscopy', Topics in Catalysis, Vuosikerta. 58, Nro 14, Sivut 971-976. https://doi.org/10.1007/s11244-015-0465-y

Kärkkäinen, M, Kolli, T, Honkanen, M, Heikkinen, O, Huuhtanen, M, Kallinen, K, Lepistö, T, Lahtinen, J, Vippola, M & Keiski, RL 2015, 'The Effect of Phosphorus Exposure on Diesel Oxidation Catalysts-Part I: Activity Measurements, Elementary and Surface Analyses', Topics in Catalysis, Vuosikerta. 58, Nro 14, Sivut 961-970. https://doi.org/10.1007/s11244-015-0464-z

Pohjola, J, Turunen, J & Lipping, T 2017, 'The effect of lake bottom sediment layers on radionuclide transport from bedrock to biosphere and doses to humans' Artikkeli esitetty, Berlin, Saksa, 3/09/17 - 6/10/17, Sivut 439-440.

Pakkala, T, Lemberg, A-M & Lahdensivu, J 2016, 'The effect of climate change on freeze-thaw durability of concrete structures in Finland' Artikkeli esitetty, 8/06/16, Sivut 53.

L.K. Sulonen, M, Lakaniemi, A-M, Kokko, ME & Puhakka, JA 2017, 'The effect of anode potential on bioelectrochemical and electrochemical tetrathionate degradation', Bioresource Technology, Vuosikerta. 226, Sivut 173-180. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.12.023

Pääkkönen, R, Lahtinen, S & Korpinen, L 2011, The doors of operating devices mitigation influence to the electric field exposure at 110kV substation tasks on service platforms. julkaisussa 10th International Conference European Bioelectromagnetics Association, 21-24 February 2011, Rome, Italy. International Conference European Bioelectromagnetics Association, European Bioelectromagnetics Association, Rome, Sivut 2 p.

Korpinen, L, Koskiranta, M, Lehtelä, R, Vesapuisto, M, Tepsa, K & Puro, H 2010, 'The designing and the implementation of WWW-course &wuot;Electricity, Electronics and Environment&wuot;', Elektronika ir Elektrotechnika, Vuosikerta. 102, Nro 6, Sivut 75-78.

Katko, TS 2014, 'The Challenge of Aging Infrastructure, Aging Staff and Reflections for Education and Research' Artikkeli esitetty, 1/01/14, .

Szabo, H & Tuhkanen, T 2010, 'The application of HPLC-SEC for the simultaneous characterization of NOM and nitrate in well waters', Chemosphere, Vuosikerta. 80, Nro 7, Sivut 779-786. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.05.007

D'Ignazio, M 2015, Test in scala reale su argille sensibili: l’esperienza finlandese. julkaisussa 5 IAGIG, Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri Geotecnici. Rome, 26/07/16.

Korpunen, H & Raiko, R 2013, 'Testing activity-based costing to large-scale combined heat and power plant using bioenergy', International Journal of Energy Research, Sivut 1-11. https://doi.org/10.1002/er.3047

Korpinen, L 2012, 'Testattua tahdistusta', Sähkö & Tele, Vuosikerta. 85, Nro 3, Sivut 24-26.

Kalliainen, A, Haakana, V, Korhonen, M, Mäkinen, J & Kolisoja, P 2016, Teräsrumpujen uudet korjausmenetelmät: Halkaistu sisäputki, puolipohjaus ja pohjan betonointi. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä, Liikennevirasto.

Katko, TS & Hukka, JJ 2017, Tempoilevasta tiede- ja koulutuspolitiikasta kohti laajempaa näkemystä. julkaisussa P Juuti & K Uusi-Rasi (toim), Koulutuksen ja tutkimuksen murros yliopistoissa uuden vuosikymmenen kynnyksellä . Tampereen dosenttiyhdistyksen julkaisuja, Tampereen dosenttiyhdistys, Tampere, Sivut 32-39.

Antila, K, Katko, TS & Mattila, H 2013, Technology development theories and water services evolution. julkaisussa TS Katko, PS Juuti, K Schwartz & RP Rajala (toim), Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing, Sivut 13-27.

Leppänen, M, Sarkkila, J, Hämäläinen, H & Rinkinen, J 2018, Technical suitability of the fine fraction of municipal solid waste incineration bottom ash to the landfill capping liner. julkaisussa V Raasakka & P Lahtinen (toim), Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials WASCON 2018: No Gradle, No Grave - Circular Economy into Practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers, Sivut 168-175, Iso-Britannia, 1/01/00.

Juuti, P & Rajala, R 2010, Tavoitteena puhdas asuinympäristö. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub, Sivut 114-134.

Juuti, P & Rajala, R 2008, Tausta: Jätevedenpuhdistuksen alku, tehtävän määrittely ja keskeiset käsitteet. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub, Sivut 7-18.

Katko, TS, Lukka, A & Rajala, R 2015, 'Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle', Vesitalous, Nro 2, Sivut 45-47.

Heljo, J, Harsia, P, Holttinen, H, Aalto, P, Björkqvist, T, Järventausta, P, Kaivo-oja, J, Kojo, M, Korpela, T, Rautiainen, A, Repo, S, Ruostetsaari, I & Sorri, J 2016 'Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?' EL-TRAN analyysi, Vuosikerta. 7/2016, Sivut 1-15.

Heino, O 2017, 'Taking Water Services to the Next Level: A Paradigm Shift?', Public Works Management & Policy, Vuosikerta. 22, Nro 1, Sivut 12-17. https://doi.org/10.1177/1087724X16668181

Hukka, JJ, Katko, TS & Pietilä, PP 2011, 'Syytä olla ylpeä', Kehitys, Nro 2, Sivut 40-40.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Syntymä ja kuolema: Laitoksen perustamiseen johtanut kehitys. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 37-46.

Taddeo, R, Kolppo, K & Lepistö, R 2016, 'Sustainable nutrients recovery and recycling by optimizing the chemical addition sequence for struvite precipitation from raw swine slurries', Journal of Environmental Management, Vuosikerta. 180, Sivut 52-58. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.05.009

Takala, A 2011, Sustainability competencies of engineers in the field of water supply and sanitation. julkaisussa World Sustainable Building Conference SB11, October 18-21, 2011, Helsinki, Finland. World Sustainable Building Conference SB11, Vuosikerta. 2, RIL - Finnish Association of Civil Engineers, Helsinki, Sivut 180-181.

Katko, TS & Juuti, P 2018, 'Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa', Tekniikan Waiheita: Teknik I Tiden, Vuosikerta. 36, Nro 2, Sivut 5-24.

Ruoko, TP, Kaunisto, K, Bärtsch, M, Pohjola, J, Hiltunen, A, Niederberger, M, Tkachenko, NV & Lemmetyinen, H 2015, 'Subpicosecond to Second Time-Scale Charge Carrier Kinetics in Hematite-Titania Nanocomposite Photoanodes', Journal of Physical Chemistry Letters, Vuosikerta. 6, Nro 15, Sivut 2859-2864. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b01128

Leppänen, A, Välimäki, E & Oksanen, A 2011, Study of Aerosols of Black Liquor Combustion. julkaisussa 11th International Conference on Energy for Clean Environment, 5-8 July 2011, Lisbon Portugal. International Conference on Energy for Clean Environment, Clean Air conference series, Lisbon, Sivut 1-11.

Rajala, RP, Katko, TS & Springe, G 2019, 'Students’ Perceived Priorities on Water as a Human Right, Natural Resource, and Multiple Goods', Sustainability, Vuosikerta. 11, Nro 22, 6354. https://doi.org/10.3390/su11226354

Taddeo, R & Lepistö, R 2015, 'Struvite precipitation in raw and co-digested swine slurries for nutrients recovery in batch reactors', Water Science and Technology, Vuosikerta. 71, Nro 6, Sivut 892-897. https://doi.org/10.2166/wst.2015.045

Mönkäre, T, Palmroth, MRT & Rintala, J 2014, Stabilization of fine fraction from landfill mining in leach bed reactor. julkaisussa Proceedings SUM 2014, Second Symposium on Urban Mining, Bergamo, Italy, 19-21 May, 2014 : Organised by IWWG - International Waste Working Group. CISA Publishers, Sivut 1-11, Symposium on Urban Mining, 1/01/14.

Mönkäre, TJ, Palmroth, MRT & Rintala, JA 2015, 'Stabilization of fine fraction from landfill mining in anaerobic and aerobic laboratory leach bed reactors', Waste Management, Vuosikerta. 45, Sivut 468-475. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.06.040

Rinta-Kanto, JM & Timonen, S 2020, 'Spatial variations in bacterial and archaeal abundance and community composition in boreal forest pine mycorrhizospheres', EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY, Vuosikerta. 97, 103168. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2020.103168

Espinosa-Ortiz, EJ, Shakya, M, Jain, R, Rene, ER, van Hullebusch, ED & Lens, PNL 2016, 'Sorption of zinc onto elemental selenium nanoparticles immobilized in Phanerochaete chrysosporium pellets', Environmental Science and Pollution Research, Vuosikerta. 23, Nro 21, Sivut 21619–21630. https://doi.org/10.1007/s11356-016-7333-6

Heino, O & Takala, A 2015, 'Social Norms in Water Services: Exploring the Fair Price of Water', Water Alternatives, Vuosikerta. 8, Nro 1, Sivut 844-858.

Luomala, H 2016, Sleepers..

Mari, T, Leivo, V, Pekkonen, M, Aaltonen, A, Kiviste, M & Haverinen-Shaughnessy, U 2016, Sisäympäristön laadun ja terveellisyyden arviointi energiaparannuskohteissa. julkaisussa Sisäilmastoseminaari 2016, Sisäilmayhdistys raportti 34. SIY SISÄILMATIETO OY, Sivut 13-18, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Marjakangas, JM, Chen, CY, Lakaniemi, AM, Puhakka, JA, Whang, LM & Chang, JS 2015, 'Simultaneous nutrient removal and lipid production with Chlorella vulgaris on sterilized and non-sterilized anaerobically pretreated piggery wastewater', Biochemical Engineering Journal, Vuosikerta. 103, Sivut 177-184. https://doi.org/10.1016/j.bej.2015.07.011

Pynnönen, ST & Tuhkanen, TA 2014, 'Simultaneous detection of three antiviral and four antibiotic compounds in source-separated urine with liquid chromatography', Journal of Separation Science, Vuosikerta. 37, Nro 3, Sivut 219-227. https://doi.org/10.1002/jssc.201300492

Ojala, P, Saarenrinne, P, Miettinen, J, Multanen, P, Kiilunen, J, Hietala, J-P, Kolu, A, Pippola, J, Mostofizadeh, M & Ylönen, M 2015, 'Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä', Promaint, Vuosikerta. 2, Sivut 24-27.

Heino, OA & Takala, AJ 2011, Significance of Wild Cards and Weak Signals for Sustainability : Case of Water Services. julkaisussa H Lakkala & J Vehmas (toim), Trends and Future of Sustainable Development, Proceedings of the Conference "Trends and Future of Sustainable Development", 9 - 10 June 2011, Tampere, Finland., 15, FFRC eBOOK, Finland Futures Research Centre, University of Turku, Sivut 410-422.

Kallio, O, Heino, O, Valkama, P & Autero, A 2013, Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta. julkaisussa P Valkama (Toimittaja), Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampere, Sivut 144-158.

Juuti, PS, Antoniou, GP, Dragoni, W, El-Gohary, F, De Feo, G, Katko, TS, Rajala, RP, Zheng, XY, Drusiani, R & Angelakis, AN 2015, 'Short Global History of Fountains', Water, Vuosikerta. 7, Nro 5, Sivut 2314-2348. https://doi.org/10.3390/w7052314

Behailu, BM, Hukka, JJ & Katko, TS 2017, 'Service Failures of Rural Water Supply Systems in Ethiopia and Their Policy Implications', Public Works Management & Policy, Vuosikerta. 22, Nro 2, Sivut 179-196. https://doi.org/10.1177/1087724X16656190

Korpinen, L & Pääkkönen, R 2010, 'Self-reported use of ICT (Information and communication technology) uptake in 2002 and discomfort amongst Finns aged 45-66', Applied Ergonomics, Nro 42, Sivut 85-90. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2010.05.005

Marjakangas, JM, Chen, C-Y, Lakaniemi, A-M, Puhakka, JA, Whang, L-M & Chang, J-S 2015, 'Selecting an indigenous microalgal strain for lipid production in anaerobically treated piggery wastewater', Bioresource Technology, Vuosikerta. 191, Sivut 369-376. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.02.075

Mönkäre, TJ, Palmroth, MRT & Rintala, JA 2017, 'Screening biological methods for laboratory scale stabilization of fine fraction from landfill mining', Waste Management, Vuosikerta. 60, Sivut 739-747. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.11.015

Mönkäre, T, Palmroth, MRT, Sormunen, K & Rintala, J 2019, 'Scaling up the treatment of the fine fraction from landfill mining: Mass balance and cost structure', Waste Management, Vuosikerta. 87, Sivut 464-471. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.02.032

Juuti, P, Katko, TS & Rajala, R 2017, 'Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa', Vesitalous, Vuosikerta. 58, Nro 6, Sivut 13-15.

Juuti, P & Rajala, R 2017, 'Sata vuotta Suomen suurimmasta lavantautiepidemiasta', Vesitalous, Vuosikerta. 2017, Nro 1, Sivut 12-14.

Rautanen, S-L, Luonsi, A, Nygård, H, Vuorinen, HS & Rajala, RP 2010, 'Sanitation, water and health', Environment and History, Vuosikerta. 16, Nro 2, Sivut 173-194. https://doi.org/10.3197/096734010X12699419057250

Korpinen, L & Alanko, T 2011, Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset. Tampereen teknillinen yliopisto, Energia- ja prosessitekniikan laitos, Opintomoniste, Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto.

Liimatainen, H, Utriainen, R & Viri, R 2018, Sähköautoilun edistäminen vaatii latausmahdollisuuksien kehittämistä. Suomen ilmastopaneeli.

Seppälä, J, Munther, J, Viri, R, Liimatainen, H, Weaver, S & Ollikainen, M 2019, Sähköautoilla suuri vähennys päästöihin - pian myös kilpailukykyiseen hintaan. Suomen ilmastopaneeli.

Vuorinen, HS, Juuti, PS & Katko, TS 2013, Safety of lead water pipes: history and present. julkaisussa TS Katko, PS Juuti, K Schwartz & RP Rajala (toim), Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing, Sivut 89-96.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Saasta: Jätevesien puhdistus ja viemäröinti. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 137-174.

Behailu, BM 2016, Rural Water and Sanitation: Community Managed Project Approach for Sustainability in Ethiopia. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1435, Tampere University of Technology.

Poudyal, A, Mustonen, S & Paatero, J 2010, Rural household electricity load profiles with a load simulation tool. julkaisussa International Conference on Applied Energy (ICAE 2010), Energy Solutions for a Sustainable World, 21-23 April 2010, Singapore. Sivut 1358-1366.

Mustonen, SM 2010, 'Rural energy survey and scenario analysis of village energy consumption: A case study in Lao People’s Democratic Republic', Energy Policy, Vuosikerta. 38, Nro 2, Sivut 1040-1048. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.10.056

Mustonen, S 2008, Rural electrification of remote areas - Case studies of two renewable energy projects in Laos and The Philippines. julkaisussa International Conference on Environment 2008 (ICENV 2008), 15-17 December, 2008, Penang, Malaysia. Sivut 8 p.

Katko, TS 2012, "Rocky Fountains" of Keciören, Turkey. julkaisussa JH Ari, SJ Petri & SK Tapio (toim), Water Fountains in the Worldscape. International Water History Association and KehräMedia, Kangasala, Sivut 128-131.

Santala, S, Efimova, E, Koskinen, P, Karp, MT & Santala, V 2014, 'Rewiring the wax ester production pathway of acinetobacter baylyi ADP1', ACS Synthetic Biology, Vuosikerta. 3, Nro 3, Sivut 145-151. https://doi.org/10.1021/sb4000788

Pääkkönen, A & Joronen, T 2019, 'Revisiting the feasibility of biomass-fueled CHP in future energy systems – Case study of the Åland Islands', Energy Conversion and Management, Vuosikerta. 188, Sivut 66 - 75. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.03.057

Kuhad, RC, Deswal, D, Sharma, S, Bhattacharya, A, Kumar Jain, K, Kaur, A, Pletschke, BI, Singh, A & Karp, M 2016, 'Revisiting cellulase production and redefining current strategies based on major challenges Article reference: RSER5103', Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vuosikerta. 55, Sivut 249-272. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.132

Juuti, P, Mattila, H, Rajala, R, Schwartz, K & Staddon, C (toim) 2019, Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing.

Hukka, JJ & Katko, TS 2015, 'Resilient Asset Management and Governance Fordeteriorating Water Services Infrastructure', Procedia Economics and Finance, Vuosikerta. 21, Sivut 112-119. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00157-4

Juuti, P, Mattila, H, Rajala, R, Schwartz, K & Staddon, C 2019, Resiliency is the key for sustainable water services. julkaisussa Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing. IWA Publishing, Sivut 1-8.

Inha, L, Paavilainen, P, Pietilä, P & Katko, T 2010, Requirements for rainfall retention and strorage in cold climate. julkaisussa H Steusloff (Toimittaja), Conference Proceedings. IWRM Integrated Water Resources Management, 24-25 November 2010, Karlsruhe. Sivut 343-349.

Särkilahti, M, Kinnunen, V, Kettunen, R, Jokinen, A & Rintala, J 2017, 'Replacing centralised waste and sanitation infrastructure with local treatment and nutrient recycling: Expert opinions in the context of urban planning', Technological Forecasting and Social Change, Vuosikerta. 118, Sivut 195-204. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.020

Palmroth, MRT, Kolha, VA, Ramos Garcia, A, Perrier, L, Richter, C & Tuhkanen, TA 2012, Removal of odours in dry toilets by biofiltration. julkaisussa ECO STP, EcoTechnologies for Wasterwater Treatment, Technical, Environmental & Economic Challenges, Santiago de Compostela, Spain, 25-27 June 2012. EcoTechnologies for Wasterwater Treatment, IWA International Conference, International Water Association IWA, Sivut 1-4.

Juuti, P, Mattila, H, Rajala, R, Schwartz, K & Staddon 2019, Relevance of the resilience concept and long-term thinking for WSS providers. julkaisussa Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing. IWA Publishing, Sivut 227-236.

Oksanen, A & Saario, AJ 2011, Reduction of combustion-generated emissions by means of multiobjective optimization and computational fluid dynamics. julkaisussa CFD & Optimization 2011, Methods and Applications, ECCOMAS Thematic Conference, 23-25 May 2011, Antalya, Turkey. ECCOMAS Thematic Conference on CFD & Optimization, Methods and Applications, ECCOMAS, Antalya, Sivut 1-17.

Pinchasik, D, Hovi, IB, Vierth, I, Mellin, A, Liimatainen, H & Kristensen, N 2018, Reducing CO2 emissions from freight: Recent developments in freight transport in the Nordic countries and instruments for CO2 reductions. Temanord, NORDIC COUNCIL OF MINISTERS. https://doi.org/10.6027/TN2018-554

Dahlbo, H, Poliakova, V, Mylläri, V, Sahimaa, O & Anderson, R 2018, 'Recycling potential of post-consumer plastic packaging waste in Finland', Waste Management, Vuosikerta. 71, Sivut 52-61. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.10.033

Kinnunen, P, Ismailov, A, Solismaa, S, Sreenivasan, H, Räisänen, M-L, Levänen, E & Illikainen, M 2018, 'Recycling mine tailings in chemically bonded ceramics - A review', Journal of Cleaner Production, Vuosikerta. 174, Sivut 634-649. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.280

Nancharaiah, YV, Venkata Mohan, S & Lens, PNL 2016, 'Recent advances in nutrient removal and recovery in biological and bioelectrochemical systems', Bioresource Technology, Vuosikerta. 215, Sivut 173–185. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.03.129

Mönkäre, T, Kinnunen, V, Tampio, E, Ervasti, S, Lehtonen, E, Kettunen, R, Rasi, S & Rintala, J 2016, Ravinnevisio: Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä. Raportteja, Nro 74, Pirkanmaan ELY-keskus.

Kylliäinen, M 2019, Rating the impact sound insulation of concrete floors with single-number quantities based on a psychoacoustic experiment. Tampere University Dissertations, Vuosikerta. 93, Vuosikerta. 93, Tampere University.

Mattinen, M, Heljo, J & Savolahti, M 2016, Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050. Suomen ympäristökeskuksen raportteja, Nro 35/2016, Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Keskikuru, T, Salo, J, Huttunen, P, Kokotti, H, Hyttinen, M, Halonen, R & Vinha, J 2018, 'Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling', Building and Environment, Vuosikerta. 138, Sivut 1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Huuhka, S, Köliö, A, Annila, P & Poti, A 2018, Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet. Muuttuva rakennettu ympäristö, Nro 4, Rakennetekniikka. Tutkimusraportti., Nro 165, Tampere University of Technology, Tampere.

Warwick, MEA, Barreca, D, Bontempi, E, Carraro, G, Gasparotto, A, Maccato, C, Kaunisto, K, Ruoko, T-P, Lemmetyinen, H, Sada, C, Goenuellue, Y & Mathur, S 2015, 'Pt-functionalized Fe2O3 photoanodes for solar water splitting: the role of hematite nano-organization and the platinum redox state', Physical Chemistry Chemical Physics, Vuosikerta. 17, Nro 19, Sivut 12899-12907. https://doi.org/10.1039/c5cp01636c

Juuti, PS, Katko, TS & Schwartz, K (toim) 2013, Prologue. IWA Publishing.

Marjakangas, J 2015, Production of Oleaginous Microbial Biomass by Reusing Wastewaters. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1348, Tampere University of Technology.

Lakaniemi, A-M, Tuovinen, OH & Puhakka, JA 2012, 'Production of Electricity and Butanol from Microalgal Biomass in Microbial Fuel Cells', BioEnergy Research, Vuosikerta. 5, Nro 2, Sivut 481-491. https://doi.org/10.1007/s12155-012-9186-2

Juuti, PS, Katko, TS & Hukka, JJ 2007, Privatisation of water services in historical context, Mid-1800s to 2004. julkaisussa PS Juuti, TS Katko & HS Vuorinen (toim), Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. Sivut 235-257.

Jain, R, Dominic, D, Jordan, N, Rene, ER, Weiss, S, van Hullebusch, ED, Hübner, R & Lens, PNL 2016, 'Preferential adsorption of Cu in a multi-metal mixture onto biogenic elemental selenium nanoparticles', Chemical Engineering Journal, Vuosikerta. 284, Sivut 917–925. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.144

Lay, C-H, Kokko, ME & Puhakka, JA 2015, 'Power generation in fed-batch and continuous up-flow microbial fuel cell from synthetic wastewater', Energy, Vuosikerta. 91, Sivut 235-241. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.08.029

Liimatainen, H, Greening, P, Dadhich, P & Keyes, A 2018, 'Possible Impact of Long and Heavy Vehicles in the United Kingdom—A Commodity Level Approach', Sustainability, Vuosikerta. 10, Nro 8. https://doi.org/10.3390/su10082754

Kelishadi, R, Amin, MM, Haghdoost, AA, Gupta, AK & Tuhkanen, TA 2013, 'Pollutants source control and health effects', Journal of Environmental and Public Health, Vuosikerta. 2013, 209739, Sivut 1-2. https://doi.org/10.1155/2013/209739

Juuti, P 2010, ”Poika, nyt lähdettiin hommiin” - vesilaitos syntyy. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 64-109.

Aalto, P, Harsia, P, Heljo, V, Holttinen, H, Jaakkola, I, Järventausta, P, Kirkinen, J, Kojo, M, Konttinen, J, Oksa, AM, Rönkkö, T, Sorri, J & Toivanen, P 2016 'Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin ' EL-TRAN analyysi, Vuosikerta. 4/2016.

Rajala, R 2010, Pohjavesi, meidän vesi. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 110-147.

Carraro, G, Maccato, C, Gasparotto, A, Kaunisto, K, Sada, C & Barreca, D 2016, 'Plasma-Assisted Fabrication of Fe2O3 - Co3O4 Nanomaterials as Anodes for Photoelectrochemical Water Splitting', Plasma Processes and Polymers, Vuosikerta. 13, Nro 1, Sivut 191-200. https://doi.org/10.1002/ppap.201500106

Laasasenaho, K, Lensu, A & Rintala, J 2016, 'Planning land use for biogas energy crop production: The potential of cutaway peat production lands', Biomass & Bioenergy, Vuosikerta. 85, Sivut 355-362. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.12.030

Katko, T 2010, Pintavedestä pohjaveteen ja tekopohjaveteen. julkaisussa P Juuti, T Katko, S Louekari & R Rajala (toim), Näkymätönt Porrii. Porin Veden historia. Sivut 236-311.

Korpinen, L & Pääkkönen, R 2011, 'Physical symptoms in young adults and their use of different computers and mobile phones', International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vuosikerta. 17, Nro 4, Sivut 361-371.

Kreutzer, J, Honkanen, M, Laaksonen, J & Kallio, P 2010, Perfusion characterization using flow simulations and µPIV measurements. julkaisussa Proceedings of the 2nd European Conference on Microfluidics - Microfluidics 2010, Toulouse, December 8-10, 2010. Sivut 1-9.

Hynynen, AJ, Juuti, PS & Katko, TS 2012, Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains. julkaisussa JH Ari, SJ Petri & SK Tapio (toim), Water Fountains in the Worldscape. International Water History Association and Kehrämedia Inc., Kangasala, Sivut 137-212.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Part II: Period of Slow Development. Ch 8. Introduction: pp. 99-102. Conclusions. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 99-102.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Part III: Modern urban infrastructure. Introduction. julkaisussa PS Juuti, TS Katko & HS Vuorinen (toim), Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. Sivut 265-269.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 509-510.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Part III: Modern Urban Infrastructure. Ch 20 Introduction. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 265-270.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Part I: Early systems and innovations. Ch 3 Introduction: Early cultures and water. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 11-16.

Lehtoranta, K, Aakko-Saksa, P, Murtonen, T, Vesala, H, Ntziachristos, L, Rönkkö, T, Karjalainen, P, Kuittinen, N & Timonen, H 2019, 'Particulate Mass and Nonvolatile Particle Number Emissions from Marine Engines Using Low-Sulfur Fuels, Natural Gas, or Scrubbers', Environmental Science and Technology, Vuosikerta. 53, Nro 6, Sivut 3315-3322. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b05555

Chu, B, Dada, L, Liu, Y, Yao, L, Wang, Y, Du, W, Cai, J, Dällenbach, KR, Chen, X, Simonen, P, Zhou, Y, Deng, C, Fu, Y, Yin, R, Li, H, He, XC, Feng, Z, Yan, C, Kangasluoma, J, Bianchi, F, Jiang, J, Kujansuu, J, Kerminen, VM, Petäjä, T, He, H & Kulmala, M 2020, 'Particle growth with photochemical age from new particle formation to haze in the winter of Beijing, China', Science of the Total Environment, Vuosikerta. 753, 142207. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142207

Vats, S & Rissanen, M 2016, 'Parameters Affecting the Upcycling of Waste Cotton and PES/CO Textiles', Recycling, Vuosikerta. 1, Nro 1, Sivut 166-177. https://doi.org/10.3390/recycling1010166

Heino, O 2016, Paradigman jäljillä: Tutkimus vesihuollon ajattelumalleista. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1374, Tampere University of Technology, Tampere.

Hukka, JJ & Katko, TS 2013, Paradigma alternativo : O papel das cooperativas e das autoridades locals. julkaisussa L Heller & J Esteban Castro (toim), Politica publica e gestao de servicos de saneamento. Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Editora Fiocruz, Belo Horizonte; Rio de Janeiro, Sivut 214-237.

Lahti, J & Kuusipalo, J 2010, 'Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan tutkimusyksikkö uudistaa kurssitarjontaa', Anturi, Nro 5, Sivut 1-1.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Palo, jano, terveys, hygienia. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 13-20.

Juuti, P & Rajala, R 2009, Päijänne-tunneli ja kolmisopimus. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere, Sivut 27-38.

Valkama, P, Heino, O & Kallio, O 2013, Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista - taustat, kiistat ja sovellukset. julkaisussa P Valkama (Toimittaja), Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampere, Sivut 159-170.

Katko, TS 2013, 'Pääkirjoitus : Vesihuoltolaitosten historiat imagon nostajana / Editorial : Relevance of history for current water services management and governance', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Nro 2.

Katko, T 2011, 'Pääkirjoitus. Veden keskeinen merkitys yhteiskunnassa ja yhdyskunnissa', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Vuosikerta. 1, Nro 2, Sivut 4-7.

Juuti, P & Rajala, R 2010, Pääkaupunkiseudun moderni jätevedenpuhdistus ja Viikinmäen puhdistamo. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub, Sivut 91-113.

Heino, O & Anttiroiko, A-V 2014, 'Osuuskunnat mukaan infrastruktuuripolitiikkaan', Osuustoiminta, Vuosikerta. 105, Nro 5, Sivut 54-54.

White, P, Rautanen, S-L & Nepal, PR 2017, Operationalising the right to water and sanitation and gender equality via appropriate technology in rural Nepal. julkaisussa M Garrido Villareal (Toimittaja), Human Rights and Technology. University of Peace, Costa Rica, Costa Rica, Sivut 217-239.

Katko, TS 2013, 'Opening of the seminar' Artikkeli esitetty, Tampere, Suomi, 29/10/13 - 29/10/13, .

Pääkkönen, R, Tarao, H, Gobba, F & Korpinen, L 2012, Occupational Exposure to Extremely Low Frequency Electric Fields in Office Work. julkaisussa PIERS 2012 Moscow Proceedings, August 19-23, 2012, Moscow, Russia. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Electromagnetics Academy, Sivut 823-825, PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, 1/01/00.

Korpinen, L, Elovaara, JA & Kuisti, HA 2011, 'Occupational exposure to electric fields and induced currents associated with 400 kV substation tasks from different service platforms', Bioelectromagnetics, Sivut 79-83. https://doi.org/10.1002/bem.20612

Korpinen, L, Kuisti, HA, Tarao, H & Elovaara, JA 2012, 'Occupational Exposure to Electric Fields and Currents Associated With 110 kv Substation Tasks', Bioelectromagnetics, Vuosikerta. 33, Nro 5, Sivut 438-442. https://doi.org/10.1002/bem.21711

Korpinen, L, Kuisti, H, Pääkkönen, R, Vanhala, P & Elovaara, J 2011, 'Occupational Exposure to Electric and Magnetic Fields While Working at Switching and Transforminig Stations of 110 kV', Annals of Occupational Hygiene, Vuosikerta. 55, Nro 5, Sivut 526-536. https://doi.org/10.1093/annhyg/mer013

Korpinen, L & Pääkkönen, R 2010, 'Occupational exposure to electric and magnetic fields during work tasks at 110 kV substations in the Tampere region', Bioelectromagnetics, Vuosikerta. 31, Nro 3, Sivut 252-254. https://doi.org/10.1002/bem.20555

Tao, R 2019, Nutrient and organic matter removal from wastewaters with microalgae. Tampere Univeristy Dissertations, Tampere University.

Leppänen, A, Tran, H, Taipale, R, Välimäki, E & Oksanen, A 2014, 'Numerical modeling of fine particle and deposit formation in a recovery boiler', Fuel, Vuosikerta. 129, Sivut 45-53. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.03.046

Koskue, V, Ledezma, P, Freguia, S & Kokko, M 2018, 'Nitrogen recovery from reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell' Artikkeli esitetty, Newcastle upon Tyne, Iso-Britannia, 12/09/18 - 14/09/18, .

Kurki, V 2016, Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 91-102, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Kurki, V 2016, Negotiating Groundwater Governance: Lessons from Contentious Aquifer Recharge Projects. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1387, Tampere University of Technology.

Behailu, BM & Mattila, H 2016, Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia. julkaisussa S Nenonen & J-M Junnonen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology, Sivut 431-440, CIB World Building Congress, 1/01/00.

Rajala, R, Juuti, P & Nealer, E 2019, Nature and extent of potable water consumption in Tampere (Finland) and Carletonville (South Africa). julkaisussa Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing, Sivut 149-162.

Lahti, J 2013, 'Nanoscale Surface Processing of Extrusion Coated Substrates with Atmospheric Plasma Technology' Artikkeli esitetty, 1/01/13, .

Juuti, PS, Katko, TS, Louekari, SM & Rajala, RP 2010, Näkymätönt Porrii. Porin veden historia. Porin Vesi, Pori.

Vinha, J 2015, 'Näkökulma: Maltti on valttia Suomellekin nollaenergiatavoitteita asetettaessa', Rakennuslehti, Nro 6.

Saari, A 2016, Näkökulma-kolumni: Putkiremontit kestävät aivan liian kauan. Sanoma Talotekniikkajulkaisut Oy.

Uotila, U, Saari, A & Junnonen, J-M 2019, 'Municipal challenges in managing a building with noted health symptoms', Facilities. https://doi.org/10.1108/F-07-2019-0073

Ojala, P, Hietala, J-P, Miettinen, J, Julkunen, P & Nieminen, I 2017, Modelling of seep through of humidity to electric connector with stochastic processes. julkaisussa M Cepin & R Bris (toim), ESREL 2017. Safety and Reliability. Theory and Applications. CRC Press, 1/01/00. https://doi.org/10.1201/9781315210469-384

Kolisoja, P & Kalliainen, A 2016, 'Modelling of plastic culvert and road embankment interaction in 3D', Procedia Engineering, Vuosikerta. 143, Sivut 427-434. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.054

Holopainen, S, Kouhia, R, Ottosen, NS, Matti, R & Saksala, T 2016, Modelling of anisotropic fatigue. julkaisussa JM Floryan (Toimittaja), Contributions to the foundations of multidisciplinary research in mechanics: Papers presented during the 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics ICTAM2016, Montreal, Canada, 21-26, Aug. 2016. Vuosikerta. 3, IUTAM, Sivut 1822-1823, 5/05/17.

Leppänen, A, Tran, H, Välimäki, E & Oksanen, A 2014, 'Modelling fume deposit growth in recovery boilers: effect of flue gas and deposit temperature', Journal of Science and Technology for Forest Products and Processes, Vuosikerta. 4, Nro 1, Sivut 50-57.

Mattinen, M & Heljo, J 2016, Modeling of Finnish building sector energy consumption and greenhouse gas emission: specification of POLIREM policy scenario model. Reports of the Finnish Environment Institute, Nro 26/2016, Suomen ympäristökeskus.

Leppänen, A, Välimäki, E & Oksanen, A 2011, Modeling of Fine Particles and Alkali Metal Compounds in Kraft Recovery Boiler Furnace. julkaisussa The 2011 TAPPI PEERS Conference, 2-5 October 2011, Oregon Convention Center in Portland, Oregon USA. TAPPI PEERS Conference, TAPPI, Norcross, GA, Sivut 1-8.

Mustonen, S & Nanthavong, K 2006, Modeling of autonomous power systems - A mathematical model of a hybrid power system. julkaisussa Proceedings of the 2nd Joint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)" 21-23 November, 2006, Bangkok, Thailand. Sivut 6 p.

Leppänen, A, Välimäki, E & Oksanen, A 2012, 'Modeling fine particles and alkali metal compound behavior in a kraft recovery boiler', TAPPI Journal, Vuosikerta. 11, Nro 7, Sivut 9-14.

Katko, T 2009, 'Missä, missä se kaivo on?', Vesimittari, HS-Veden asiakaslehti, Nro 1, Sivut s. 8.

Weijo, I, Turunen, T, Lahdensivu, J, Sistonen, E & Annila, P 2020, 'Ministry of the Environment announces a Guide on Renovation and Repair of Buildings with Moisture and Microbial Damage - From theory to practice', E3S Web of Conferences, Vuosikerta. 172, 20007. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017220007

Lakaniemi, A-M, Nevatalo, LM, Kaksonen, AH & Puhakka, JA 2010, 'Mine wastewater treatment using Phalaris arundinacea plant material hydrolyzate as substrate for sulfate-reducing bioreactor', Bioresource Technology, Vuosikerta. 101, Nro 11, Sivut 3931-3939. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.020

Juuti, P & Rajala, R 2010, Mihin jätevedenpuhdistusta tarvitaan? julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub, Sivut 13-35.

Järvinen, H, Honkanen, M, Oja, O, Järvenpää, M & Peura, P 2019, 'Microstructure-property relationships of novel ultra-high strength press hardening steels', Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, Vuosikerta. 50, Nro 2, Sivut 816-836. https://doi.org/10.1007/s11661-018-4967-7

Butti, SK, Velvizhi, G, Sulonen, MLK, Haavisto, JM, Oguz Koroglu, E, Yusuf Cetinkaya, A, Singh, S, Arya, D, Annie Modestra, J, Vamsi Krishna, K, Verma, A, Ozkaya, B, Lakaniemi, A-M, Puhakka, JA & Venkata Mohan, S 2016, 'Microbial electrochemical technologies with the perspective of harnessing bioenergy: Maneuvering towards upscaling', Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vuosikerta. 53, Sivut 462-476. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.08.058

Chatterjee, P, Granatier, M, Ramasamy, P, Kokko, M, Lakaniemi, A-M & Rintala, J 2019, 'Microalgae grow on source separated human urine in Nordic climate: Outdoor pilot-scale cultivation', Journal of Environmental Management, Vuosikerta. 237, Sivut 119 - 127. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.074

Juuti, P, Rajala, R & Katko, T 2010, Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. HSY:n julkaisuja, Vuosikerta. 6/2010, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsinki.

Rissanen, AJ, Ojala, A, Fred, T, Toivonen, J & Tiirola, M 2016, 'Methylophilaceae and Hyphomicrobium as target taxonomic groups in monitoring the function of methanol-fed denitrification biofilters in municipal wastewater treatment plants', Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, Sivut 1-13. https://doi.org/10.1007/s10295-016-1860-5

Rissanen, AJ, Ojala, A, Dernjatin, M, Jaakkola, J & Tiirola, M 2016, 'Methylophaga and Hyphomicrobium can be used as target genera in monitoring saline water methanol-utilizing denitrification', Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, Sivut 1-11. https://doi.org/10.1007/s10295-016-1839-2

Maanoja, ST & Rintala, JA 2015, 'Methane oxidation potential of boreal landfill cover materials: The governing factors and enhancement by nutrient manipulation', Waste Management, Vuosikerta. 46, Sivut 399-407. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.08.011

Välisalo, T, Heino, O & Luomanen, T 2012, Metering the quality of water supply and sewage network maintenance services. julkaisussa 2012 IFME World Congress on Municipal Engineering. Sustainable Communities, June 4-10, Helsinki, Finland. International Federation of Municipal Engineering World Congress, International Federation of Municipal Engineering IFME, Sivut 1-9.

Nancharaiah, YV, Venkata Mohan, S & Lens, PNL 2015, 'Metals removal and recovery in bioelectrochemical systems: A review', Bioresource Technology, Vuosikerta. 195, Sivut 102-114. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.06.058

Kannisto, M, Aho, T, Karp, M & Santala, V 2014, 'Metabolic engineering of Acinetobacter baylyi ADP1 for improved growth on gluconate and glucose', Applied and Environmental Microbiology, Vuosikerta. 80, Nro 22, Sivut 7021-7027. https://doi.org/10.1128/AEM.01837-14

Auvinen, K, Maanavilja, L, Seppälä, J, Sankelo, P, Mäkinen, J, Sarkkola, S, Helonheimo, T, Saikku, L, Lounasheimo, J & Riekkinen, V 2020, Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Korpinen, L & Pääkkönen, R 2009, 'Mental symptoms and the use of new technical equipment', International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vuosikerta. 15, Nro 4, Sivut 385-400.

Sormunen, LA & Kolisoja, P 2018, 'Mechanical properties of recovered municipal solid waste incineration bottom ash: the influence of aging and changes in moisture content', Road Materials and Pavement Design , Vuosikerta. 19, Nro 2, Sivut 252-270. https://doi.org/10.1080/14680629.2016.1251960

Liimatainen, H 2020, Measures for Energy Efficient and Low Emission Private Mobility. julkaisussa Affordable and Clean Energy. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals.. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71057-0_57-1

Korpinen, L, Kuisti, H, Tarao, H & Pääkkönen, R 2012, Measurers' Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields at 400 kV Substations. julkaisussa PIERS 2012 Moscow Proceedings, August 19-23, 2012, Moscow, Russia. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Electromagnetics Academy, Sivut 282-285, PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, 1/01/00.

Stenroos, M & Katko, TS 2011, 'Managing water supply through joint regional municipal authorities in Finland: Two comparative cases', Water, Vuosikerta. 3, Nro 2, Sivut 667-681. https://doi.org/10.3390/w3020667

Hukka, JJ, Katko, TS, Pietilä, PE & Vinnari, E 2007, Managing water and sewerage services in a cold, four-seasons climate. julkaisussa Proceedings of the 8th ISCORD Symposium, Tampere, Finland, September 25-27, 2007. Sivut 17-18.

Kurki, V, Lipponen, A & Katko, T 2013, 'Managed aquifer recharge in community water supply: the Finnish experience and some international comparisons', Water International, Vuosikerta. 38, Nro 6, Sivut 774-789. https://doi.org/10.1080/02508060.2013.843374

Katko, T 2011, 'Lyhyestä tiede kaunis?', Tiedepolitiikka, Vuosikerta. 36, Nro 2, Sivut 55-55.

Rantala, A, Utriainen, M, Kaushik, N, Virta, M, Välimaa, A-L & Karp, M 2011, 'Luminescent bacteria-based sensing method for methylmercury specific determination', Analytical and Bioanalytical Chemistry, Vuosikerta. 400, Nro 4, Sivut 1041-1049. https://doi.org/10.1007/s00216-011-4866-x

Tuhkanen, T 2011, L´oxydation chimique pour la remediation des sols contamines par des composes recalcitrants. Cas de la chlordecone. julkaisussa Remediation a la pollution par la chlordecone aux Antilles, No 9-10, Avril 2011. Les Cahiers du PRAM, Le Lamentin, Sivut 8-11.

Tao, R, Bair, R, Pickett, M, Calabria, JL, Lakaniemi, A-M, van Hullebusch, ED, Rintala, JA & Yeh, DH 2020, 'Low concentration of zeolite to enhance microalgal growth and ammonium removal efficiency in a membrane photobioreactor', Environmental Technology. https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1752813

Juuti, PS & Rajala, R 2009, Loppuluku – haasteita riittää tulevaisuuteen. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere, Sivut 131-144.

Bayr, S, Ojanperä, M, Kaparaju, P & Rintala, J 2014, 'Long-term thermophilic mono-digestion of rendering wastes and co-digestion with potato pulp', Waste Management, Vuosikerta. 34, Nro 10, Sivut 1853-1859. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.06.005

Juuti, PS & Katko, TS 2005, Long-term strategic decisions in 13 countries and 29 cities. julkaisussa PS Juuti & TS Katko (toim), Water, Time and European Cities. History matters for the Futures. Tampere University Press, Tampere, Sivut 50-72.

Hashmi, SG, Tiihonen, A, Martineau, D, Özkan, M, Vivo, P, Kaunisto, K, Vainio, U, Zakeeruddin, SM & Grätzel, M 2017, 'Long term stability of air processed inkjet infiltrated carbon-based printed perovskite solar cells under intense ultra-violet light soaking', Journal of Materials Chemistry A, Vuosikerta. 5, Nro 10, Sivut 4797-4802. https://doi.org/10.1039/C6TA10605F

Khanongnuch, R, Di Capua, F, Lakaniemi, A-M, Rene, ER & Lens, P 2019, 'Long-term performance evaluation of an anoxic sulfur oxidizing moving bed biofilm reactor under nitrate limited conditions', Environmental Science: Water Research & Technology, Vuosikerta. 5, Nro 6, Sivut 1072-1081. https://doi.org/10.1039/C9EW00220K

Holm, A & Korpinen, L 2010, Long-term measurement of free time exposure to low frequency magnetic fields in Finland. julkaisussa Bioelectromagnetics Society 32nd Annual Meeting (BEMS), June 14-18, 2010, Seoul, Korea. Sivut 1-2.

Leppänen, M, Välisalo, T (Toimittaja) & Laasonen, J 2014, Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta. julkaisussa Kaivosten stressitesti 2013. Ympäristöministeriön raportteja, Ympäristöministeriö.

Liimatainen, H & Viri, R 2017, Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 - politiikkatoimenpiteiden tarkastelu. Suomen ilmastopaneeli.

Huovinen, P 2015, Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. julkaisussa C Egbu (Toimittaja), CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. IBEA Publications Ltd, London, UK, Sivut 286-296, International Council for Research and Innovation in Building and Construction Conference, 1/01/00.

Takala, A 2016, Learning for sustainable water and sanitation services. julkaisussa B Mazijn (Toimittaja), Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) : Building a circular economy together., D.3.2, Instituut vóór Duu rzame Ontwikkeling vzw, Brugge, Sivut 250-258.

Laasasenaho, K, Lensu, A, Rintala, J & Lauhanen, R 2017, 'Landowners’ willingness to promote bioenergy production on wasteland − future impact on land use of cutaway peatlands', Land Use Policy, Vuosikerta. 69, Sivut 167-175. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.010

Katko, T & Juuti, PS 2014, 'Lähteet Suomen vesihuollossa', Vesitalous, Nro 4, Sivut 15-18.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Lähde: Pohjavedenottamot. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 93-136.

Hukka, JJ, Katko, TS & Pietilä, PP 2011, 'Lack of water engineers hampering development. North-South cooperation in higher education is a must', Rakennustekniikka, Vuosikerta. 66, Nro 2, Sivut 58-61.

Juuti, P & Rajala, R 2011, Laajentumisen aika. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vinttikaivosta vesiyhtiöön. TamPub, Saarijärvi, Sivut 75-118.

Valkama, P, Heino, O, Salonen, A & Laukka, A 2013, Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja, Nro 6, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR, Tampere.

Laukka, A, Heino, O, Valkama, P & Salonen, A 2013, Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja, Nro 6, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR, Tampere.

Leponiemi, U & Heino, O 2011, 'KUPERA-kaupunkien teknisen sektorin johto kaipaa toimintakulttuuriin muutosta : Haasteista innovatiivisiin mahdollisuuksiin', Kuntatekniikka, Nro 7, Sivut 51-52.

Rajala, R, Juuti, P & Katko, T 2014, 'Kuka päättää vesihuollon tulevaisuudesta? (Who decides on the future of the water supply?)', Vesitalous, Vuosikerta. 51, Nro 1, Sivut 33-34.

Hukka, J, Katko, TS & Pietilä, P 2019, 'Koulutus ja tutkimus kehityksen moottorina', Econetin asakaslehti AQ, Nro 3, Sivut 13.

Heino, O 2015, 'Konvergenssi ja divergenssi ongelmatyyppien luonnehtijoina: Esimerkkinä vesihuoltoinfrastruktuurin ikääntyminen', Tiedepolitiikka, Vuosikerta. 40, Nro 3, Sivut 39-46.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Kokemus: Kajaanin vesihuollon ammattilaisten kokemukset ja näkemykset. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 175-228.

Leppänen, P & Malaska, M 2017, Kokeellinen tutkimus savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutuksesta paloturvallisuuteen. julkaisussa Pelastustieto: Palotutkimuksen päivät 2017, erikoisnumero. Pelastustieto, Palo- ja pelastustieto ry, Sivut 15-20, Palotutkimuksen päivät, 1/12/17.

Katko, TS 2015, 'Kohti tasapuolisempaa tutkimuksen arviointia: Pääkirjoitus', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Vuosikerta. 5, Nro 1, Sivut 4-5.

Juuti, P & Rajala, R 2010, Kohti puhtaampaa Itämerta. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub, Sivut 135-142.

Heino, O & Anttiroiko, A-V 2014, 'Kohti hajautettua infrastruktuuripolitiikkaa? Paikalliset vesiosuuskunnat perusrakenteiden tuottajina', Maaseudun uusi aika, Vuosikerta. 22, Nro 3, Sivut 38-50.

Lepistö, K & Korpinen, L 2010, Kirjastolta uutta tiedonhankinnan opetusta tukemaan opetusta antavien yksiköiden toimintaa. julkaisussa E Myller (Toimittaja), ReflekTori 2010 Tekniikan opetuksen symposium 9.-10.2010, Espoo. Dipoli-raportit B. Sivut 136-138.

Katko, TS 2018, 'Kirja-arviointi:Yliopistomme vaarassa hukkua byrokratiaan. Pekka Kauppi. Kahlittu yliopistomme. Miten vapaudumme byrokratiasta ja opetuksen ylenkatsomisesta. Into Kustannus Oy. 2017. ', Tiedepolitiikka, Vuosikerta. 43, Nro 1, Sivut 58-60.

Katko, TS 2017, 'Kirja-arviointi: Kuinka vesiensuojelu saatiin pääosin kuntoon?', Vesitalous, Vuosikerta. 58, Nro 4, Sivut 46-47.

Kokko, L, Tolvanen, H, Hankalin, V & Raiko, R 2010, Kinetics of biomass pyrolysis. julkaisussa T Mäkinen, E Alakangas & M Kauppi (toim), BioRefine Yearbook 2010. Tekes Rewiew. Sivut 39-45.

Juuti, P & Rajala, R 2011, Kasvun ja veden kausi – I vesilaitoksesta II maailmansotaan. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vinttikaivosta vesiyhtiöön. TamPub, Saarijärvi, Sivut 51-74.

Juuti, P & Rajala, R 2018, 'Kapkaupungin pysyvä vesikriisi – ratkeaako vesipula, jos lisää vettä pumpataan vuotavaan verkostoon', Vesitalous, Nro 5, Sivut 39-42.

Juuti, P 2010, Kaivoista ja käymälöistä kohti kunnallista vesihuoltoa. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 34-63.

Heino, O & Anttiroiko, A-V 2013, 'Käänteiset perusrakenteet : Suuntana hajautettu infrastruktuuripolitiikka?', Kuntatekniikka, Nro 1, Sivut 40-42.

Anttiroiko, A-V & Heino, O 2013, 'Käänteiset infrastruktuurit ja integroiva infrastruktuuripolitiikka', Yhdyskuntasuunnittelu, Vuosikerta. 51, Nro 3, Sivut 30-43.

Mäkinen, J & Mela, H 2019, Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki.

Heino, O 2013, 'Johtoja ja joukkuehenkeä', Vesitalous, Nro 3, Sivut 11-13.

Juuti, P, Pietilä, P & Rajala, R 2010, Johdanto: vesirikas Riihimäki. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 26-33.

Juuti, P & Rajala, R 2010, Jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin vaiheita Helsingissä. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. TamPub, Sivut 36-90.

Heino, O 2013, Jätehuollon tekniset vaihtoehdot. julkaisussa P Valkama (Toimittaja), Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampere, Sivut 51-74.

Heino, O, Kallio, O, Valkama, P & Siitonen, P 2013, Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus. julkaisussa P Valkama (Toimittaja), Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampere, Sivut 33-50.

Kallio, O, Valkama, P, Siitonen, P & Heino, O 2013, Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta. julkaisussa P Valkama (Toimittaja), Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tampere, Sivut 99-113.

Juuti, P & Rajala, R 2011, Ja alussa oli vesi. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vinttikaivosta vesiyhtiöön. TamPub, Saarijärvi, Sivut 15-18.

Heino, O & Anttiroiko, A-V 2014, 'Inverse infrastructures: self-organization in the water services', Water Policy, Sivut 299-315. https://doi.org/10.2166/wp.2014.095

Juuti, PS, Katko, TS & Rajala, RP 2008, Introduction: Evolution and futures of water management: strategic decisions, challenges and effectiveness. julkaisussa KTS Juuti P.S. & RP Rajala (toim), Water: a Matter of Life - Long-term strategic thinking in water services. 193 p. KehräMedia Inc. Sivut 6-20.

Katko, TS, Kurki, VO, Juuti, PS, Rajala, RP & Seppälä, OT 2010, 'Integration of water and wastewater utilities', Journal American Water Works Association, Vuosikerta. 102, Nro 9, Sivut 62-70.

Katko, TS, Kurki, VO, Juuti, PS, Rajala, RP & Seppälä, OT 2013, Integration of water and wastewater utilities. julkaisussa TS Katko, PS Juuti, K Schwartz & RP Rajala (toim), Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing, Sivut 29-40.

Katko, TS & Hukka, JJ 2016, Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment. julkaisussa S Nenonen & J-M Junnonen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, Sivut 419-430, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Anttiroiko, A-V & Heino, O 2012, 'Insentiivit julkisen sektorin innovaatiotoiminnan edistämisen välineinä. Esimerkkinä Georgian osavaltion palvelu-uudistus', Työelämän tutkimus, Vuosikerta. 10, Nro 3, Sivut 298-305.

Sormunen, A, Kanniainen, T, Salo, T & Rantsi, R 2016, 'Innovative use of recovered municipal solid waste incineration bottom ash as a component in growing media', Waste Management and Research, Vuosikerta. 34, Nro 7, Sivut 595-604. https://doi.org/10.1177/0734242X16650748

Ciranna, A, Ferrari, R, Santala, V & Karp, M 2014, 'Inhibitory effects of substrate and soluble end products on biohydrogen production of the alkalithermophile Caloramator celer: Kinetic, metabolic and transcription analyses', International Journal of Hydrogen Energy, Vuosikerta. 39, Nro 12, Sivut 6391-6401. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.02.047

Vivo, P, Ojanperä, A, Smått, J-H, Sánden, S, Hashmi, SG, Kaunisto, K, Ihalainen, P, Masood, MT, Österbacka, R, Lund, PD & Lemmetyinen, H 2017, 'Influence of TiO2 compact layer precursor on the performance of perovskite solar cells', Organic Electronics, Vuosikerta. 41, Sivut 287-293. https://doi.org/10.1016/j.orgel.2016.11.017

Kinnunen, V, Craggs, R & Rintala, J 2014, 'Influence of temperature and pretreatments on the anaerobic digestion of wastewater grown microalgae in a laboratory-scale accumulating-volume reactor', Water Research, Vuosikerta. 57, Sivut 247-257. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.03.043

Kotilainen, M & Vuoristo, P 2015, Influence of Diffusion Barriers on Thermal Ageing Behaviour of Solar Absorber Coatings on Copper. julkaisussa Surface Modification Technologies XXVIII: Tampere University of Technology Tampere, Finland June 16-18, 2014 . Sivut 481-491, Suomi, 1/01/00.

Lahti, J, Eiroma, K, Tenhunen, T-M, Pykönen, M & Toivakka, M 2010, Influence of atmospheric plasma treatment on surface properties and inkjet printability of plastic packaging film. julkaisussa Iarigai 2010 Montreal, Advances in Printing and Media Technology, Montreal, Canada, September 12-15, 2010. Sivut 1-7.

Behailu, BM, Pietilä, PE & Katko, TS 2016, 'Indigenous practices of water management for sustainable services: Case of Borana and Konso, Ethiopia', SAGE OPEN, Vuosikerta. 6, Nro 4, Sivut 1-11. https://doi.org/10.1177/2158244016682292

Sinkko, H, Hepolehto, I, Lyra, C, Rinta-Kanto, JM, Villnäs, A, Norkko, A & Timonen, S 2019, 'Increasing oxygen deficiency changes rare and moderately abundant bacterial communities in coastal soft sediments', Scientific Reports, Vuosikerta. 9, 16341. https://doi.org/10.1038/s41598-019-51432-1

Inha, LM, Katko, TS & Rajala, RP 2019, 'Improved water services cooperation through clarification of rules and roles', Water (Switzerland), Vuosikerta. 11, Nro 10, 2172. https://doi.org/10.3390/w11102172

Mangayil, R, Aho, T, Karp, M & Santala, V 2015, 'Improved bioconversion of crude glycerol to hydrogen by statistical optimization of media components', Renewable Energy, Vuosikerta. 75, Sivut 583-589. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.10.051

Kurki, V, Sidaraviciute, R, Sörensen, J, Kibocha, SN, Retike, I, Ikobe, G, Tichonovas, M, Elijosiute, E & Rajala, R 2015, 'Importance and challenges of sharing experiences among an international and interdisciplinary group of doctoral students', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Nro 1/2015, Sivut 45-51.

Okonkwo, O, Escudié, R, Bernet, N, Mangayil, R, Lakaniemi, A-M & Trably, E 2019, 'Impacts of short-term temperature fluctuations on biohydrogen production and resilience of thermophilic microbial communities', International Journal of Hydrogen Energy, Vuosikerta. 44, Nro 16, Sivut 8028-8037. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.256

Cajal-Marinosa, P, de la Calle, R, Rivas, FJ & Tuhkanen, T 2012, 'Impacts of changing operational parameters of in situ chemical oxidation (ISCO) on removal of aged PAHs from soil', Journal of Advanced Oxidation Technologies, Vuosikerta. 15, Nro 2, Sivut 429-436.

Zou, G, Ylinen, A, Di Capua, F, Papirio, S, Lakaniemi, A-M & Puhakka, J 2013, 'Impact of heavy metals on denitrification of simulated mining wastewaters', Advanced Materials Research, Vuosikerta. 825, Sivut 500-503. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.825.500

Juuti, P & Katko, T 2007, 'Ilmasto muuttuu, riittääkö vesi?', Aamulehti.

Heino, O, Katko, T & Takala, A 2010, 'Ikääntyvä infra - vesihuollon keskeisin haaste', Vesitalous, Nro 6, Sivut 22-24.

Szabo, HM & Tuhkanen, T 2011, Identification of Wastewater Leaching into the Wells by HPLC-SEC Using UV and Fluorescence Detection. julkaisussa G Huseyin, T Umut & WL James (toim), Survival and Sustainability : Environmental concerns in the 21st Century. Environmental Earth Sciences, Springer Berlin Heidelberg, Sivut 893-897. https://doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_84

Juuti, P, Rajala, R & Pietilä, P 2010, Hyvien yhteyksien ja hyvän veden kaupunki. julkaisussa P Juuti, R Rajala, P Pietilä & T Katko (toim), Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. TamPub, Sivut 314-333.

Juuti, P, Rajala, RP, Pietilä, PE & Katko, TS 2010, Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. Riihimäen Vesi.

Juuti, P, Rajala, R, Pietilä, P & Katko, T 2011, 'Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki - Riihimäen Veden historia', Vesitalous, Vuosikerta. 52, Nro 5, Sivut 36-40.

Wikberg, H, Ohra-aho, T, Honkanen, M, Kanerva, H, Harlin, A, Vippola, M & Laine, C 2016, 'Hydrothermal carbonization of pulp mill streams', Bioresource Technology, Vuosikerta. 212, Sivut 236-244. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.04.061

Lakaniemi, A-M, Nevatalo, LM, Kaksonen, AH & Puhakka, JA 2007, 'Hydrolysed cellulose material as sulfate reduction electron donor to treat metal- and sulfate containing waste water', Advanced Materials Research, Vuosikerta. 20-21, Sivut 326-326. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.20-21.326

Khanongnuch, R 2019, Hydrogen sulfide removal from synthetic biogas using anoxic biofilm reactors. Tampere University Dissertations, Tampere University.

Haapala, A, Honkanen, M, Liimatainen, H, Stoor, T & Niinimäki, J 2010, 'Hydrodynamic drag and velocity of micro-bubbles in dilute paper machine suspensions', Chemical Engineering Journal, Vuosikerta. 162, Sivut 956-964. https://doi.org/10.2495/MPF090291

Nättinen, K, Nikkola, J, Mannila, J, Vartiainen, J, Tuominen, M & Lavonen, J 2009, Hybrid barrier films by atmospheric inline plasma deposition on sol-gel coated PE-cardboard. julkaisussa Coatings for Plastics at NPE 2009, June 23-24, 2009, McCormick Place, Chicago, IL. Sivut 8 p.

Szabo, HM, Lepistö, R & Tuhkanen, T 2016, 'HPLC-SEC: a new approach to characterise complex wastewater effluents', International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Vuosikerta. 96, Nro 3, Sivut 257-270. https://doi.org/10.1080/03067319.2016.1150463

Katko, TS & Juuti, PS 2014, History of water and sanitation services in Finland in the urban-rural mixture : The Case of the City of Tampere, Finland. julkaisussa T Tvedt & T Oestigaard (toim), A History of Water: Water and Urbanization: Series III, Volume 1. I. B. Tauris, London, Sivut 498-519.

Rajala, R, Juuti, P, Hukka, J & Katko, TS 2019, Historical development paths and means for winning the challenge of aging water services infrastructure. julkaisussa Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being. IWA Publishing, Sivut 15-30. https://doi.org/10.2166/9781780409771_0015

Juuti, PS & Katko, TS 2005, Historical development of water and sanitation services. julkaisussa PS Juuti & TS Katko (toim), Water, Time and European Cities. History matters for the Futures. Tampere University Press, Tampere, Sivut 25-38.

Juuti, P 2017, Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta. Tampere University Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_628607

Katko, TS 2017, Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: Pääkaupunkiseudun jäetevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta. TamPub, Tampere.

Pastor-Poquet, V, Papirio, S, Trably, E, Rintala, J, Escudié, R & Esposito, G 2019, 'High-solids anaerobic digestion requires a trade-off between total solids, inoculum-to-substrate ratio and ammonia inhibition', INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. https://doi.org/10.1007/s13762-019-02264-z

Zou, G, Papirio, S, Lakaniemi, A-M, Ahoranta, SH & Puhakka, JA 2016, 'High rate autotrophic denitrification in fluidized-bed biofilm reactors', Chemical Engineering Journal, Vuosikerta. 284, Sivut 1287-1294. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.09.074

Singh, S 2019, High rate anaerobic treatment of LCFA-containing wastewater at low temperature. Tampere University Dissertations, Tampere University.

Frankberg, EJ, Kalikka, J, Ferré, FG, Joly-Pottuz, L, Salminen, T, Hintikka, J, Hokka, M, Koneti, S, Douillard, T, Le Saint, B, Kreiml, P, Cordill, MJ, Epicier, T, Stauffer, D, Vanazzi, M, Roiban, L, Akola, J, Fonzo, FD, Levänen, E & Masenelli-Varlot, K 2019, 'Highly ductile amorphous oxide at room temperature and high strain rate', Science, Vuosikerta. 366, Nro 6467, Sivut 864-869. https://doi.org/10.1126/science.aav1254

Möllmann, A, Gedamu, D, Vivo, P, Frohnhoven, R, Stadler, D, Fischer, T, Ka, I, Steinhorst, M, Nechache, R, Rosei, F, Cloutier, SG, Kirchartz, T & Mathur, S 2019, 'Highly compact TiO2 films by spray pyrolysis and application in perovskite solar cells', Advanced Engineering Materials, Vuosikerta. 21, Nro 4, 1801196. https://doi.org/10.1002/adem.201801196

Juuti, P, Katko, T & Rajala, R 2011, 'Helsinki sai ensimmäisen puhdistamonsa 1910; Helsinki gained its first wastewater treatment plant 1910', Kuntatekniikka, Vuosikerta. 66, Nro 1, Sivut 49-50.

Heino, O & Takala, A 2013, 'Heikot signaalit vesihuollossa', Vesitalous, Nro 4, Sivut 29-31.

Halinen, A-K 2015, Heap Bioleaching of Low-grade Multimetal Sulphidic Ore in Boreal Conditions. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1347, Tampere University of Technology.

Juuti, PS & Katko, TS 2005, 'Hätä ei häviä käymälöitä poistamalla', www.huussi.net, Sivut 7 s.

Katko, TS 2013, Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys. Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Helsinki.

Heino, O & Takala, A 2013, 'Halpaa eli hyvää - minkälaisia merkityksiä vesihuoltoala rakentaa itsestään', Kunnallistieteellinen Aikakauskirja, Vuosikerta. 41, Nro 3, Sivut 226-245.

Salunke, J, Durandin, N, Ruoko, T-P, Rafael Candeias, N, Vivo, P, Vuorimaa-Laukkanen, E, Laaksonen, T & Priimägi, A 2018, 'Halogen-Bond-Assisted Photoluminescence Modulation in Carbazole-Based Emitter', Scientific Reports, Vuosikerta. 8, 14431 . https://doi.org/10.1038/s41598-018-32830-3

Kurki, V & Katko, TS 2015, 'Groundwater as a source of conflict and cooperation: Towards creating mutual gains in a finnish water supply project', Water Alternatives, Vuosikerta. 8, Nro 3, Sivut 337-351.

Juuti, PS, Katko, TS, Mäki, HR, Nyanchaga, EN, Rautanen, S-L & Vuorinen, HS (toim) 2007, Governance in water sector - comparing development in Kenya, Nepal, South Africa and Finland. Unknown Publisher.

Katko, TS 2017, 'Global challenges and role of institutions in water services', Econetin asakaslehti AQ, Nro 1, Sivut 15.

Hilliaho, K, Kovalainen, V, Huuhka, S & Lahdensivu, J 2016, 'Glazed spaces: A simplified calculation method for the evaluation of energy savings and interior temperatures', Energy and Buildings, Vuosikerta. 125, Sivut 27-44. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.04.063

Seppälä, O & Katko, TS 2013, Gestao e organizacao dos servicos de saneamento : Abordagens europeias. julkaisussa L Heller & J Esteban Castro (toim), Politica publica e gestao de servicos de saneamento. Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Editora Fiocruz, Belo Horizonte; Rio de Janeiro, Sivut 135-155.

Leppänen, M 2013, 'Geo + Ympäristö = Ympäristögeotekniikka?', Geofoor, Nro 39, Sivut 6-7.

Karvinen, R & Karvinen, T 2010, Geometry of plate fins for maximizing heat transfer. julkaisussa 14th International Heat Transfer Conference IHTC-14, August 8-13, 2010, Washington DC, USA. ASME, Sivut 1-10.

Rajala, RP, Juuti, PS & Katko, TS 2019, 'Genesis of Water supply and sanitation services in Finland', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Vuosikerta. 8, Nro 1, Sivut 18-28.

Pitkänen, A, Raiko, R & Korpinen, L 2012, Gender comparison - The university students' exam results in the environmental and energy area. julkaisussa L Gomez Chova, A Lopez Martinez & I Candel Torres (toim), INTED 2012 Proceedings, 6th International Technology, Education and Development Conference, March 5th-7th, 2012, Valencia, Spain. International Technology, Education and Development Conference, International Association of Technology, Education and Development IATED, Spain, Sivut 3299-3308.

Palmroth, MRT, Mönkäre, TJ & Steffen, KT 2015, Fungal treatment of landfill mining fine fraction to increase its stability and end-use potential. julkaisussa N Kalogerakis, F Fava & E Manousaki (toim), Book of abstracts of the 6th European Bioremediation Conference., 169, Sivut 47, Chania, Kreikka, 29/06/15.

Leppänen, M, Kaartokallio, A & Loukola, E 1999, Full scale landfill bottom liner test structures at Ämmässuo landfill, Espoo, Finland. julkaisussa TH Christensen, R Cossu & R Stegmann (toim), Sardinia 99, Seventh International Waste Management and Landfill Symposium, 4-8 October, S. Margherita di Pula, Cagliari, Sardinia, Italy. Proceedings, Vol. I-V. . Vuosikerta. III, Sivut 173-180, Cagliari, Italia, 4/10/99.

Pynnönen, S & Tuhkanen, T (toim) 2013, FSES 2013, Finnish Conference of Environmental Sciences, 2-3 May 2013, Tampere, Finland. Proceedings. Tampere University of Technology, Tampere.

Hukka, JJ, Katko, TS, Pietilä, PE, Seppälä, OT & Vinnari, EM 2010, Forgotten infrastructure - In the quest for development, sustainability and security. julkaisussa B Auffermann & J Kaskinen (toim), Proceedings of the Conference on Security in Futures - Security in Change, 3-4 June 2010, Turku, Finland. FFRC eBook. Sivut 318-325.

Katko, TS 2019, Foreword Towards More Resilient Water Services. julkaisussa P Juuti, H Mattila, R Rajala, K Schwartz & C Staddon (toim), Resilient water services and systems: the foundation of well-being. IWA Publishing, Sivut 9-13. https://doi.org/10.2166/9781780409771

Jaatinen, TTO, Katko, TS, Pynnönen, ST & Vihanta, JS 2012, 'Focus and Change of Water Management in Finland – Analysis of Vesitalous Journal, 1960-2009', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Nro 3, Sivut 10-32.

Zou, G, Papirio, S, van Hullebusch, ED & Puhakka, JA 2015, 'Fluidized-bed denitrification of mining water tolerates high nickel concentrations', Bioresource Technology, Vuosikerta. 179, Sivut 284-290. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.12.044

Özkaya, B, Kaksonen, AH, Sahinkaya, E & Puhakka, JA 2019, 'Fluidized bed bioreactor for multiple environmental engineering solutions', Water Research, Vuosikerta. 150, Sivut 452 - 465. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.11.061

Nieminen, E & Virtanen, J 2008, Flotaatiokennon injektorin diffuusori, Patenttinumero WO 2007/042619 A1.

Juuti, P, Rajala, R & Katko, TS 2009, Fire, Thirst, Health and Hygiene: Root Causes for the Introduction of Water Supply and Sanitation in Kajaani. julkaisussa P Juuti, R Rajala & T Katko (toim), Elämän virta: Kajaanin veden historia. TamPub, Sivut 275-286.

Katko, TS 2016, Finnish water services: Experiences in global perspective. Finnish Water Utilities Association, Helsinki.

Katko, TS 2017, Finnish water services: Experiences in global perspective . IWA Publishing, London.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2010, Finnish engineering education for the benefit of people and environment. julkaisussa International Conference Engineering Education in Sustainable Development, EESD´10, 19-22 September 2010, Gothenburg, Sweden. Sivut 1-10.

Katko, TS 2018, 'Finland's Water Services: Looking to its Past to Figure Out its Future.', Water and Wastewater International.

Barreca, D, Carraro, G, Gasparotto, A, Maccato, C, Warwick, MEA, Kaunisto, K, Sada, C, Turner, S, Gönüllü, Y, Ruoko, T-P, Borgese, L, Bontempi, E, Van Tendeloo, G, Lemmetyinen, H & Mathur, S 2015, 'Fe2O3-TiO2 Nano-heterostructure Photoanodes for Highly Efficient Solar Water Oxidation', Advanced Materials Interfaces, Vuosikerta. 2, Nro 17. https://doi.org/10.1002/admi.201500313

Carver, SM, Nelson, MC, Yu, Z & Tuovinen, OH 2015, 'Fermentative metabolism of an anaerobic, thermophilic consortium on plant polymers and commercial paper samples', Biomass & Bioenergy, Vuosikerta. 75, Sivut 11-22. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.02.005

Pääkkönen, A 2019, Feasibility of Flexible Biomass Utilization in Energy Systems. Tampere University Dissertations, Vuosikerta. 166, Tampere University.

Laera, A 2019, Fate of trace elements during and after anaerobic digestion: a sequential extraction method and DGT technique to assess bio-accessible trace elements in digestate. Tampere University Dissertations, Tampere University.

Luonsi, A 2010, Fate of dissolved organic matter in softwood element-chlorine-free bleached kraft mill fiberline. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu, Vuosikerta. 878, Tampere University of Technology, Tampere.

Tolvanen, H, Kokko, L & Raiko, R 2013, 'Fast pyrolysis of coal, peat, and torrefied wood: Mass loss study with a drop-tube reactor, particle geometry analysis, and kinetics modeling', Fuel, Vuosikerta. 111, Nro September, Sivut 148-156. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.04.030

Maanoja, S & Rintala, J 2015, Factors affecting the elimination capacity of a passive methane biofilter. julkaisussa BioTechniques Ghent 2015 The 6th international conference on biotechniques for air pollution control: Conference Proceedings. Sivut 83-88, Ghent, Belgia, 2/09/15.

Ferguson, L, Taylor, J, Davies, M, Shrubsole, C, Symonds, P & Dimitroulopoulou, C 2020, 'Exposure to indoor air pollution across socio-economic groups in high-income countries: A scoping review of the literature and a modelling methodology', Environment International, Vuosikerta. 143, 105748. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105748

Gobba, F, Rossi, P, Contessa, GM & Korpinen, L 2012, Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields: a Personal Monitoring Study in a Large Group of Workers. julkaisussa II National Conference ICEmB 27.-29.6.2012, Bologna, Italy. National Conference ICEmB, The Inter-university research Centre into Interactions between Electromagnetic fields and Biosystems ICEmB, Genova, Sivut 63-64.

Pääkkönen, R, Holm, A & Korpinen, L 2010, Exposure to electric and magnetic fields at 110 kV substation while performing the task ‘Changing a bulb from a man hoist’ in the Tampere region. julkaisussa Bioelectromagnetics Society 32nd Annual Meeting (BEMS), June 14-18, 2010, Seoul, Korea. Sivut 1-2.

Rodriguez, AM & Raiko, R 2010, Experimental study of oxy-fuel combustion in a drop tube reactor. julkaisussa AFRC 2010 Pacific Rim Combustion Symposium, September 26-29, 2010 Sheraton Maui, Hawaii. Sivut 1-11.

Korpinen, L, Pääkkönen, R, Gonzalez-Sosa, J & Gobba, F 2012, Experiences of integrating MSc student research projects in the "electromagnetic fields and health" area. julkaisussa L Gomez Chova, I Candel Torres & A Lopez Martinez (toim), EDULEARN12 Proceedings, 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, 2012, Barcelona, Spain. International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association of Technology, Education and Development IATED, Barcelona, Sivut 1007-1010.

Juuti, PS, Katko, TS, Mäki, HR & Toivio, HK 2007, Expanding rural water supplies in historical perspective: Six cases from Finland and South Africa. julkaisussa PS Juuti, TS Katko & HS Vuorinen (toim), Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. Sivut 355-380.

Okun, A & Korpinen, L 2012, Examples to Reduce the EMF Generated by HV Power Transmission Lines of Different Design. julkaisussa Proceedings - 7th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 7th IWSBEEMF, 8 - 12 October 2012, Valletta, Malta. International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Electromagnetic Research Group - EMRG (Malta); Departmet of Physics, University of Malta.

Korpinen, L, Gonzalez-Sosa, J & Tepsa, K 2012, Examples of using the moodle virtual learning environment for teaching technical university students. julkaisussa L Gomez Chova, I Candel Torres & A Lopez Martinez (toim), EDULEARN12 Proceedings, 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, 2012, Barcelona, Spain. International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association of Technology, Education and Development IATED, Barcelona, Sivut 981-990.

Alanko, T, Pääkkönen, R, Lahtinen, S & Korpinen, L 2011, Examples of occupational ELF electric and magnetic field exposure in Finland. julkaisussa 10th International Conference European Bioelectromagnetics Association, 21-24 February 2011, Rome, Italy. International Conference European Bioelectromagnetics Association, European Bioelectromagnetics Association, Rome, Sivut 1-2.

Behailu, BM, Suominen, A & Katko, TS 2015, 'Evolution of Community-Managed Water Supply Projects From 1994 to the 2010s in Ethiopia', Public Works Management and Policy, Vuosikerta. 20, Nro 4, Sivut 379-400. https://doi.org/10.1177/1087724X15593955

Maanoja, S & Rintala, J 2018, 'Evaluation of methods for enhancing methane oxidation via increased soil air capacity and nutrient content in simulated landfill soil cover', Waste Management, Vuosikerta. 82, Sivut 82-92. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.015

Juuti, P & Rajala, R 2008, Espoo päättää siirtyä kärkipaikalle. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni: Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tuelvaisuudessa. TamPub, Sivut 73-76.

Envall, J, Janhunen, P, Toivanen, P, Pajusalu, M, Ilbis, E, Kalde, J, Averin, M, Kuuste, H, Laizans, K, Allik, V, Rauhala, T, Seppänen, H, Kiprich, S, Ukkonen, J, Haeggström, E, Kalvas, T, Tarvainen, O, Kauppinen, J, Nuottajärvi, A & Koivisto, H 2014, 'E-sail test payload of the ESTCube-1 nanosatellite', Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Vuosikerta. 63, Nro 2S, Sivut 210-221. https://doi.org/10.3176/proc.2014.2S.02

Siljander, S, Kiviniemi, M, Sarlin, E, Lindgren, M, Suihkonen, R & Vuorinen, J 2015, Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 1/01/00.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Epilogue: Local Solutions Based on Local Conditions. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 593-598.

Juuti, PS, Katko, TS & Schwartz, K (toim) 2013, Epilogue. IWA Publishing.

Pynnönen, S & Tuhkanen, T 2012, Environmental impact of micropollutants present in urine. julkaisussa Dry Toilet Conference 2012, 4th International Dry Toilet Conference, Full Papers, 22-24 August 2012, Tampere, Finland. International Dry Toilet Conference, Global Dry Toilet Assciation of Finland, Helsinki, Sivut 1-8.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS (toim) 2007, Environmental history of water : global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing, London.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2006, Environmental history of water: Global view of community water supply and sanitation. julkaisussa Symposium Preprint Book: 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio, Greece, 27.10.2006. Sivut 631-636.

Juuti, P & Rajala, R 2009, Ensimmäiset fuusiosuunnitelmat. julkaisussa P Juuti & R Rajala (toim), Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen: PK-seudun yhteistyöhankkeet ja yhdistämissuunnitelmat ennen ja nyt Espoon näkökulmasta. University of Tampere, Sivut 39-76.

Wang, Q, Phung, N, Di Girolamo, D, Vivo, P & Abate, A 2019, 'Enhancement in Lifespan of Halide Perovskite Solar Cells', Energy & Environmental Science, Vuosikerta. 12, Nro 3, Sivut 865-886. https://doi.org/10.1039/C8EE02852D

Lakaniemi, A-M, Douglas, GB & Kaksonen, AH 2019, 'Engineering and kinetic aspects of bacterial uranium reduction for the remediation of uranium contaminated environments', Journal of Hazardous Materials, Vuosikerta. 371, Sivut 198 - 212. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.02.074

Sorri, J 2017, 'Energistä utopiaa?', Futura, Vuosikerta. 36, Nro 1, Sivut 38-39.

Heino, O & Anttiroiko, A-V 2014, Enabling and Integrative Infrastructure Policy: The Role of Inverse Infrastructures in Local Infrastructure Provision with Special Reference to Finnish Water Cooperatives. MPRA Paper, Nro 60276, MPRA.

Kramb, J, Konttinen, J, Backman, R, Salo, K & Roberts, M 2016, 'Elimination of arsenic-containing emissions from gasification of chromated copper arsenate wood', Fuel, Vuosikerta. 181, Sivut 319-324. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2016.04.109

Çetinkaya, AY, Köroğlu, EO, Demir, NM, Baysoy, DY, Özkaya, B & Çakmakçi, M 2015, 'Electricity production by a microbial fuel cell fueled by brewery wastewater and the factors in its membrane deterioration', Chinese Journal of Catalysis, Vuosikerta. 36, Nro 7, Sivut 1068-1076. https://doi.org/10.1016/S1872-2067(15)60833-6

Sulonen, MLK, Kokko, ME, Lakaniemi, A-M & Puhakka, JA 2015, 'Electricity generation from tetrathionate in microbial fuel cells by acidophiles', Journal of Hazardous Materials, Vuosikerta. 284, Sivut 182-189. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.10.045

Tarao, H, Kuisti, H, Korpinen, L, Hayashi, N & Isaka, K 2012, 'Effects of tissue conductivity and electrode area on internal electric fields in a numerical human model for ELF contact current exposures', Physics in Medicine and Biology, Vuosikerta. 57, Nro 10. https://doi.org/10.1088/0031-9155/57/10/2981

Tarao, H, Hayashi, N, Korpinen, L, Gonzalez, JA, Matsumoto, T & Isaka, K 2012, Effect of Tissue Conductivity on Internal Body Resistances of Numerical Human Model at Power Frequency. julkaisussa The Bioelectromagnetics Society 34th Annual Meeting, June 17, 2012 - June 22, 2012, Brisbane, Australia. The Bioelectromagnetics Society Annual Meeting, The Bioelectromagnetics Society, Sivut 197-199.

Leppänen, A, Tran, H, Välimäki, E & Oksanen, A 2014, Effect of Temperature on Fume Formation and Deposition in Kraft Recovery Boilers - a Modeling Approach. julkaisussa M Nieminen & P Lampinen (toim), 2014 International Chemical Recovery Conference, Proceedings - Volume 2. Suomen Soodakattilayhdistys, The Finnish Recovery Boiler Committee; TAPPI, Sivut 38-47, International Chemical Recovery Conference, 1/01/14.

Roszak, J, Catalán, J, Järventaus, H, Lindberg, HK, Suhonen, S, Vippola, M, Stepnik, M & Norppa, H 2016, 'Effect of particle size and dispersion status on cytotoxicity and genotoxicity of zinc oxide in human bronchial epithelial cells', Mutation Research: Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, Vuosikerta. 805, Sivut 7-18. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2016.05.008

Khanongnuch, R, Di Capua, F, Lakaniemi, A-M, R. Rene, E & Lens, PNL 2017, 'Effect of N/S ratio on anoxic sulfide oxidizing bioreactors' Artikkeli esitetty, La Coruña, Espanja, 19/07/17 - 22/07/17, .

Koskue, V, Rinta-Kanto, J, Ledezma, P, Freguia, S & Kokko, M 2019, 'Effect of HRT on nitrogen recovery from real reject water in a 3-chamber bioelectroconcentration cell' Artikkeli esitetty, Okinawa, Japani, 7/10/19 - 11/10/19, .

Mal, J, Nancharaiah, YV, van Hullebusch, ED & Lens, PNL 2016, 'Effect of heavy metal co-contaminants on selenite bioreduction by anaerobic granular sludge', Bioresource Technology, Vuosikerta. 206, Sivut 1-8. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.01.064

Pärssinen, T, Eloranta, H & Saarenrinne, P 2009, 'Effect of geometrical parameters on vortex-induced vibration of a splitter plate', Journal of Fluids Engineering: Transactions of the ASME, Vuosikerta. 131, Nro 3, 031203, Sivut 1-9. https://doi.org/10.1115/1.2844584

Katko, T 2012, 'Education, Research and Capacity Building for Water Services' Artikkeli esitetty, 1/01/12, .

Malaska, M & Heikkilä, R 2016, 'Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”', Automation in Construction, Vuosikerta. 71, Sivut 1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Juuti, PS, Katko, TS & Vinnari, EM 2010, 'Editorial Note: "Pasts and Futures of Water"', Environment and History, Vuosikerta. 16, Nro a, Sivut 167-171. https://doi.org/10.3197/096734010X12699419057214

Katko, T 2011, 'Editorial. Central role of water in society and community', Ympäristöhistoria: Finnish Journal of Environmental History, Vuosikerta. 1, Nro 2, Sivut 8-11.

Länsivaara, T 2018, 'Editorial', Environmental Geotechnics, Vuosikerta. 5, Nro 6. https://doi.org/10.1680/jenge.2018.5.6.309

Keipi, T, Tolvanen, H & Konttinen, J 2018, 'Economic analysis of hydrogen production by methane thermal decomposition: Comparison to competing technologies', Energy Conversion and Management, Vuosikerta. 159, Sivut 264-273. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.12.063

O'Neill, M 2015, Ecological Sanitation - A Logical Choice? The Development of the Sanitation Institution in a World Society. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1284, Tampere University of Technology.

Blasco, L, Kahala, M, Tampio, E, Ervasti, S, Paavola, T, Rintala, J & Joutsjoki, V 2014, 'Dynamics of microbial communities in untreated and autoclaved food waste anaerobic digesters', Anaerobe, Vuosikerta. 29, Sivut 3-9. https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2014.04.011

Behailu, BM 2015, Dry Toilet Sanitation as an Alternative Solution to the Rural Ethiopia. julkaisussa Dry Toilet 2015: 5th International Dry Toilet Conference.

Pietilä, P 2013, Diversity of the water supply and sanitation sector: roles of municipalities in Europe. julkaisussa TS Katko, PS Juuti, K Schwartz & RP Rajala (toim), Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing, Sivut 99-111.

Rinta-Kanto, JM & Wilhelm, SW 2006, 'Diversity of microcystin-producing cyanobacteria in spatially isolated regions of Lake Erie', Applied and Environmental Microbiology, Vuosikerta. 72, Nro 7, Sivut 5083-5085. https://doi.org/10.1128/AEM.00312-06

Gielnik, A 2019, Digestate valorization for bioremediation of petroleum hydrocarbons contaminated soils. Tampere University Dissertations, Tampere University.

Teisala, H, Tuominen, M, Aromaa, M, Mäkelä, JM, Stepien, M, Saarinen, JJ, Toivakka, M & Kuusipalo, J 2010, 'Development of superhydrophobic coating on paperboard surface using the Liquid Flame Spray', Surface and Coatings Technology, Vuosikerta. 205, Nro 2, Sivut 436-445. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2010.07.003

Du, L, Leivo, V, Kiviste, M, Martuzevicius, D, Turunen, M, Prasauskas, T & Haverinen-Shaughnessy, U 2015, Development of an assessment protocol: the impact of energy retrofits on indoor environmental quality and public health in the existing building stock. julkaisussa Healthy Buildings 2015 Europe (HB 2015) . International Society for Indoor Air Quality and Climate , Healthy Buildings Conference, 1/01/00.

Katko, TS & Rautavaara, A 2013, Developing community water services and cooperation in Finland and the South. julkaisussa J Griffiths & R Lambert (toim), Free Flow - Researching Water Security Through Cooperation. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Unesco Publishing; Tudor Rose, Sivut 240-244.

Pääkkönen, A, Pitkänen, A, Mäkiranta, R, Saario, A & Oksanen, A 2011, Developing and testing characterization methods for droplet compustion - part II. julkaisussa 9th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Estoril, Portugal, 26-29 April, 2011. European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, INFUB, Estoril, Sivut 1-10.

Pääkkönen, A, Peltola, A, Pitkänen, A, Mäkiranta, R, Saario, A & Oksanen, A 2010, 'Developing and testing characterization methods for droplet combustion - Part I', Archivum Combustionis, Vuosikerta. 30, Nro 4, Sivut 1-6.

Kerokoski, O, Rantala, T & Nurmikolu, A 2016, Deterioration mechanisms and life cycle of concrete monoblock railway sleepers in Finnish conditions. julkaisussa WCRR 2016 Proceedings: 11th World congress on railway research, 29.5-2.6.2016, Milano. WORLD CONGRESS ON RAILWAY RESEARCH, 1/01/00.

Tauriainen, SM, Virta, MPJ & Karp, MT 2000, 'Detecting bioavailable toxic metals and metalloids from natural water samples using luminescent sensor bacteria', Water Research, Vuosikerta. 34, Nro 10, Sivut 2661-2666. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(00)00005-1

Hiltunen, A, Ruoko, T-P, Iivonen, T, Lahtonen, K, Ali-Löytty, H, Sarlin, E, Valden, M, Leskelä, M & Tkachenko, N 2018, 'Design aspects of all atomic layer deposited TiO2–Fe2O3 scaffold-absorber photoanodes for water splitting', Sustainable Energy & Fuels, Vuosikerta. 2, Nro 9, Sivut 2124-2130. https://doi.org/10.1039/C8SE00252E

Aalto, SL, Saarenheimo, J, Arvola, L, Tiirola, M, Huotari, J & Rissanen, AJ 2019, 'Denitrifying microbial communities along a boreal stream with varying land-use', Aquatic Sciences, Vuosikerta. 81, Nro 59. https://doi.org/10.1007/s00027-019-0654-z

Katko, TS 2013, 'Dags att syna utmaningarna inom vattenförsörjningen', Finlands Kommuntidning, Vuosikerta. 19, Nro 8, Sivut 30-31.

Kuusela, M, Asp, O & Laaksonen, A 2019, 'Cracking of the End Diaphragm of a Post-tensioned Beam Bridge', Nordic Concrete Research, Vuosikerta. 60, Nro 1, 6, Sivut 89-104. https://doi.org/10.2478/ncr-2019-0001

Mangayil, R, Efimova, E, Konttinen, J & Santala, V 2019, 'Co-production of 1,3 propanediol and long-chain alkyl esters from crude glycerol', New Biotechnology, Vuosikerta. 53, Sivut 81-89. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.07.003

Hieta-Wilkman, S, Vesa, J & Korpinen, L 2010, 'Co-operation between technical education of university and electro-technical standardization association', Elektronika ir Elektrotechnika, Vuosikerta. 10, Nro 106, Sivut 165-168.

Gogoi, M, Layek, R, Vuorinen, J & Mahato, M 2017, 'Conversion of Solid Waste into Functional Carbon Materials: A Review', Energy and Environment Focus, Vuosikerta. 6, Nro 1, Sivut 52-68. https://doi.org/10.1166/eef.2017.1237

Mal, J, Nancharaiah, YV, Maheshwari, N, van Hullebusch, ED & Lens, PNL 2017, 'Continuous removal and recovery of tellurium in an upflow anaerobic granular sludge bed reactor', Journal of Hazardous Materials, Vuosikerta. 327, Sivut 79-88. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.12.052

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Conclusions: Does History Matter? Present Water Governance Challenges and Future Implications. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 589-592.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Conclusions. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 259-262.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Conclusions. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 501-506.

Juuti, PS, Katko, TS & Vuorinen, HS 2007, Conclusions. julkaisussa KTS Juuti P.S. & HS Vuorinen (toim), 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing. Sivut 93-96.

Pääkkönen, R, Kuisti, H, Gonzalez, JA, Tarao, H, Gobba, F & Korpinen, L 2012, Comparison the portable service platforms influence to electric field exposure at 110 kV substations. julkaisussa The Bioelectromagnetics Society 34th Annual Meeting, June 17, 2012 - June 22, 2012, Brisbane, Australia. The Bioelectromagnetics Society Annual Meeting, The Bioelectromagnetics Society, Sivut 215-217.

Lappalainen, JO, Karp, MT, Juvonen, R, Virta, MPJ & Nurmi, J 2000, 'Comparison of the total mercury content in sediment samples with a mercury sensor bacteria test and Vibrio fischeri toxicity test', Environmental Toxicology, Vuosikerta. 15, Nro 5, Sivut 443-448. https://doi.org/10.1002/1522-7278(2000)15:5<443::AID-TOX12>3.0.CO;2-L

Behailu, BM, Suominen, A, Katko, TS, Mattila, H & Yayehyirad, G 2016, 'Comparison of community managed projects and conventional approaches in rural water supply of Ethiopia', African Journal of Environmental Science and Technology, Vuosikerta. 10, Nro 9, 04AF23059936, Sivut 292-306. https://doi.org/10.5897/AJEST2016.2132

Leivo, V, Prasauskas, T, Turunen, M, Kiviste, M, Aaltonen, A, Martuzevicius, D & Haverinen-Shaughnessy, U 2017, 'Comparison of air pressure difference, air change rates, and CO2 concentrations in apartment buildings before and after energy retrofits', Building and Environment, Vuosikerta. 120, Sivut 85-92. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.05.002

Korpinen, L, Lahtinen, S & Gobba, F 2011, Comparison between the Oocupational ELF magnetic field exposure in Finland and in Italy. julkaisussa 10th International Conference European Bioelectromagnetics Association, 21-24 February 2011, Rome, Italy. International Conference European Bioelectromagnetics Association, European Bioelectromagnetics Association, Rome, Sivut 2 p.

Kokko, L, Tolvanen, H, Hämäläinen, K & Raiko, R 2012, 'Comparing the energy required for fine grinding torrefied and fast heat treated pine', Biomass & Bioenergy, Vuosikerta. 42, Nro Jul, Sivut 219-223. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.03.008

Juuti, PS & Katko, TS 2005, Comparative analysis and discussion. julkaisussa PS Juuti & TS Katko (toim), Water, Time and European Cities. History matters for the Futures. Tampere University Press, Tampere, Sivut 219-240.

Koivisto, K, Forsman, J, Ronkainen, M, Lahtinen, P, Kolisoja, P & Kuula, P 2016, Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice. julkaisussa Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting Reykjavik Iceland: Challenges in Nordic Geotechnic 25th - 28th of May. Icelandic Geotechnical Society, Reykjavik, NORDIC GEOTECHNICAL MEETING, 1/01/00.

Sormunen, LA, Kalliainen, A, Kolisoja, P & Rantsi, R 2016, 'Combining mineral fractions of recovered MSWI bottom ash: improvement for utilization in civil engineering structures', Waste and Biomass Valorization. https://doi.org/10.1007/s12649-016-9656-4

Rodriguez Avila, M, Honkanen, M, Raiko, R & Oksanen, A 2012, 'Coal char combustion in O2/N2 and O2/CO2 conditions in a drop tube reactor: an optical study', Industrial Combustion, Sivut 1-22.

Liimatainen, H, Pöllänen, M & Viri, R 2018, 'CO2 reduction costs and benefits in transport: socio-technical scenarios', European Journal of Futures Research, Vuosikerta. 2018, Nro 6:22. https://doi.org/10.1186/s40309-018-0151-y

Järvinen, A, Karjalainen, P, Bloss, M, Potila, O, Simonen, P, Kuuluvainen, H, Timonen, H, Saarikoski, S, Niemi, JV, Keskinen, J & Rönkkö, T 2017, 'Chasing measurements for real-world emissions of city buses' Artikkeli esitetty, Zürich, Sveitsi, 27/08/17 - 1/09/17, .

Mönkäre, TJ, Palmroth, MRT & Rintala, JA 2016, 'Characterization of fine fraction mined from two Finnish landfills', Waste Management, Vuosikerta. 47A, Sivut 34-39. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.02.034

Mönkäre, T, Palmroth, M & Rintala, J 2014, Characterization of fine fraction from landfill mining for evaluating methane potential. julkaisussa Fifth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice 2014 Proceedings, Island of San Servolo, Venice, Italy, 17-20 November 2014. CISA Publisher, Italy, International symposium on energy from biomass and waste, 1/01/14.

Mönkäre, T 2018, Characterization and biological stabilization of fine fraction from landfill mining. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1522, Tampere University of Technology.

Tampio, E, Ervasti, S & Rintala, J 2015, 'Characteristics and agronomic usability of digestates from laboratory digesters treating food waste and autoclaved food waste', Journal of Cleaner Production, Vuosikerta. 94, Sivut 86-92. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.086

Vehmas, J, Luukkanen, J, Mustonen, S, Kaivo-oja, J, Snäkin, J-P & Jusi, S 2008, Changing energy production structures and CO2 emissions in the ASEAN countries: Decomposition analysis of drivers behind the changes. julkaisussa International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options (ESCC 2008). 6-8 August 2008, Bangkok, Thailand. Sivut 5 p.

Heino, OA, Takala, AJ & Katko, TS 2011, 'Challenges to Finnish water and wastewater services in the next 20-30 years', E-Water, Sivut 1-20.

Leppänen, A, Välimäki, E, Oksanen, A & Tran, H 2012, CFD-Modeling of Fume Formation in Kraft Recovery Boilers. julkaisussa TAPPI PEERS Conference Proceedings 14.-18.10.2012, Savannah, USA. TAPPI PEERS Conference, TAPPI.