π-Expanded α,β-unsaturated ketones: Synthesis, optical properties, and two-photon-induced polymerization

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Tampereen teknillinen yliopisto, Frontier Photonics, Politechnika Warszawska, Foundation for Research and Technology-Hellas, Institute of Electronic Structure and Laser, Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences
Tekijät: Nazir, R., Bourquard, F., Balčiūnas, E., Smoleń, S., Gray, D., Tkachenko, N. V., Farsari, M., Gryko, D. T.
Sivumäärä: 9
Sivut: 682–690
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ChemPhysChem
Vuosikerta: 16
Numero: 3
ISSN (painettu): 1439-4235
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,2 SJR 1,303 SNIP 0,889
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Atomic and Molecular Physics, and Optics
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Zinc coordination spheres in protein structures

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Ita-Suomen yliopisto, School of Management (JKK)
Tekijät: Laitaoja, M., Valjakka, J., Jänis, J.
Sivumäärä: 9
Sivut: 10983-10991
Julkaisupäivä: 7 lokakuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Inorganic Chemistry
Vuosikerta: 52
Numero: 19
ISSN (painettu): 0020-1669
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 7,9 SJR 1,821 SNIP 1,368
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Inorganic Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84885131955

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Workplace performance of a loose-fitting powered air purifying respirator during nanoparticle synthesis

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusryhmä: Aerosolisynteesi, National Research Centre for the Working Environment, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki University, TNO
Tekijät: Koivisto, A. J., Aromaa, M., Koponen, I. K., Fransman, W., Jensen, K. A., Mäkelä, J. M., Hämeri, K. J.
Julkaisupäivä: 9 huhtikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Nanoparticle Research
Vuosikerta: 17
Numero: 4
ISSN (painettu): 1388-0764
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 3,8 SJR 0,568 SNIP 0,725
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Atomic and Molecular Physics, and Optics, Condensed Matter Physics, Modelling and Simulation, Chemistry(all), Materials Science(all), Bioengineering
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Koivisto, Antti J."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84927730047

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Wet etching of dilute nitride GaInNAs, GaInNAsSb, and GaNAsSb alloys lattice-matched to GaAs

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fotoniikka, Tutkimusryhmä: ORC, Department of Physics and Astronomy, University of Turku, Turun Yliopisto/Turun Biomateriaalikeskus
Tekijät: Raappana, M., Polojärvi, V., Aho, A., Mäkelä, J., Aho, T., Tukiainen, A., Laukkanen, P., Guina, M.
Sivumäärä: 7
Sivut: 268-274
Julkaisupäivä: 15 toukokuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Corrosion Science
Vuosikerta: 136
ISSN (painettu): 0010-938X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 10,3 SJR 2,131 SNIP 2,759
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all), Materials Science(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

EXT="Mäkelä, Jaakko"
EXT="Laukkanen, Pekka"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85044276587

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Waves in hyperbolic and double negative metamaterials including rogues and solitons

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Fotoniikka, University of Salford, Sapienza University, IICBA, UMR 6174, Original Perspectives Ltd, Aalto University, ITMO University, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Nazarbayev University
Tekijät: Boardman, A. D., Alberucci, A., Assanto, G., Grimalsky, V. V., Kibler, B., McNiff, J., Nefedov, I. S., Rapoport, Y. G., Valagiannopoulos, C. A.
Julkaisupäivä: 9 lokakuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nanotechnology
Vuosikerta: 28
Numero: 44
Artikkeli: 444001
ISSN (painettu): 0957-4484
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 5,2 SJR 1,079 SNIP 0,885
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Bioengineering, Chemistry(all), Materials Science(all), Mechanics of Materials, Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85032180863

Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

Water-responsive dual-coloured photonic polymer coatings based on cholesteric liquid crystals

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Laboratory of Functional Organic Materials and Devices, Eindhoven University of Technology
Tekijät: Stumpel, J. E., Broer, D. J., Schenning, A. P. H. J.
Sivumäärä: 4
Sivut: 94650-94653
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: RSC Advances
Vuosikerta: 5
Numero: 115
ISSN (painettu): 2046-2069
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 3,5 SJR 0,947 SNIP 0,838
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84946926560

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Water-Responsive and Mechanically Adaptive Natural Rubber Composites by in Situ Modification of Mineral Filler Structures

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V., University of Massachusetts Lowell, Vodafone Department of Mobile Communications Systems, Queen Mary University of London
Tekijät: Banerjee, S. S., Hait, S., Natarajan, T. S., Wießner, S., Stöckelhuber, K. W., Jehnichen, D., Janke, A., Fischer, D., Heinrich, G., Busfield, J. J., Das, A.
Sivumäärä: 8
Sivut: 5168-5175
Julkaisupäivä: 20 kesäkuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry B
Vuosikerta: 123
Numero: 24
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 5,2 SJR 0,943 SNIP 0,962
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85067653290

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Volatile fatty acid adsorption on anion exchange resins: kinetics and selective recovery of acetic acid

Perustiedot

Tila: 
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Inst. for Water Education, Institute for Water Education
Tekijät: Eregowda, T., Rene, E. R., Rintala, J., Lens, P. N.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Separation Science and Technology (Philadelphia)
ISSN (painettu): 0149-6395
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 2,6 SJR 0,374 SNIP 0,66
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all), Process Chemistry and Technology, Filtration and Separation
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85065190589

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Vilsmeier formylation of 2-carboxyindoles and preparation of O-benzylhydroxyureas on solid phase

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Helsinki University, Department of Pharmacy, Division of Pharmaceutical Chemistry, Division of Pharmacognosy, Viikki Drug Discov. Technol. Center, University of Tokyo
Tekijät: Tois, J., Franzèn, R., Aitio, O., Laakso, I., Kylänlahti, I.
Sivumäärä: 4
Sivut: 542-545
Julkaisupäivä: marraskuuta 2001
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Combinatorial Chemistry
Vuosikerta: 3
Numero: 6
ISSN (painettu): 1520-4766
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Organic Chemistry, Discrete Mathematics and Combinatorics, Drug Discovery
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0035514539

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Versatile bio-ink for covalent immobilization of chimeric avidin on sol-gel substrates

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Univ of Oulu, VTT Technical Research Centre of Finland, Tampere University Hospital
Tekijät: Heikkinen, J. J., Kivimäki, L., Määttä, J. A. E., Mäkelä, I., Hakalahti, L., Takkinen, K., Kulomaa, M. S., Hytönen, V. P., Hormi, O. E. O.
Sivumäärä: 6
Sivut: 409-414
Julkaisupäivä: 15 lokakuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
Vuosikerta: 87
Numero: 2
ISSN (painettu): 0927-7765
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 4,7 SJR 1,051 SNIP 1,27
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Colloid and Surface Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces and Interfaces
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 79960384544

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Vegetable fillers for electric stimuli responsive elastomers

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalioppi, Tutkimusryhmä: Muovit ja elastomeerit, Department of Elastomers, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V.
Tekijät: Poikelispää, M., Shakun, A., Sarlin, E., Das, A., Vuorinen, J.
Julkaisupäivä: 20 heinäkuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2017

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Applied Polymer Science
Vuosikerta: 134
Numero: 28
Artikkeli: 45081
ISSN (painettu): 0021-8995
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 3,6 SJR 0,543 SNIP 0,781
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Surfaces, Coatings and Films, Polymers and Plastics, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

INT=mol,"Poikelispää, Minna"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85016434216

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Van der Waals interactions are critical in Car-Parrinello molecular dynamics simulations of porphyrin-fullerene dyads

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Computational Science X (CompX), Frontier Photonics, VTT Technical Research Centre of Finland
Tekijät: Karilainen, T., Cramariuc, O., Kuisma, M., Tappura, K., Hukka, T. I.
Sivumäärä: 10
Sivut: 612-621
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Computational Chemistry
Vuosikerta: 36
Numero: 9
ISSN (painettu): 0192-8651
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,7 SJR 1,382 SNIP 1,368
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Computational Mathematics
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

ORG=fys,0.5
ORG=keb,0.5

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84923259668

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

UV-Blocking Synthetic Biopolymer from Biomass-Based Bifuran Diester and Ethylene Glycol

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, University of Oulu, Research Unit of Sustainable Chemistry, P.O. Box 3000, FI-90014 Oulu, University of Oulu, Fibre and Particle Engineering Research Unit, P.O. Box 4300, FI-90014 Oulu
Tekijät: Kainulainen, T. P., Sirviö, J. A., Sethi, J., Hukka, T. I., Heiskanen, J. P.
Sivumäärä: 8
Sivut: 1822-1829
Julkaisupäivä: 21 helmikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 21 helmikuuta 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Macromolecules
Vuosikerta: 51
Numero: 5
ISSN (painettu): 0024-9297
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 9,9 SJR 2,243 SNIP 1,492
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Utilization of Grignard reagents in solid-phase synthesis: A review of the literature

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: University of Helsinki
Tekijät: Franzén, R. G.
Sivumäärä: 7
Sivut: 685-691
Julkaisupäivä: 28 tammikuuta 2000
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Tetrahedron
Vuosikerta: 56
Numero: 5
ISSN (painettu): 0040-4020
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2000): SJR 1,536 SNIP 1,102
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biochemistry, Organic Chemistry, Drug Discovery
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0034723167

Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

Urea and guanidinium induced denaturation of a Trp-cage miniprotein

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, University of Leeds
Tekijät: Heyda, J., Kožíšek, M., Bednárova, L., Thompson, G., Konvalinka, J., Vondrášek, J., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 15
Sivut: 8910-8924
Julkaisupäivä: 21 heinäkuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 115
Numero: 28
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 6,3 SJR 1,801 SNIP 1,213
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 79960344032

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

UPS and DFT investigation of the electronic structure of gas-phase trimesic acid

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tutkimusryhmä: Pintatiede, University of Tartu, MAX IV Laboratory, Lund University
Tekijät: Reisberg, L., Pärna, R., Kikas, A., Kuusik, I., Kisand, V., Hirsimäki, M., Valden, M., Nõmmiste, E.
Sivumäärä: 6
Sivut: 11-16
Julkaisupäivä: marraskuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
Vuosikerta: 213
ISSN (painettu): 0368-2048
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 3,2 SJR 0,852 SNIP 0,731
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Atomic and Molecular Physics, and Optics
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Upconversion from fluorophosphate glasses prepared with NaYF4:Er3+,Yb3+nanocrystals

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fotoniikka, University of Turku
Tekijät: Ojha, N., Tuomisto, M., Lastusaari, M., Petit, L.
Sivumäärä: 11
Sivut: 19226-19236
Julkaisupäivä: 1 tammikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: RSC Advances
Vuosikerta: 8
Numero: 34
ISSN (painettu): 2046-2069
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 6,5 SJR 0,807 SNIP 0,799
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85047563423

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Unintentional boron contamination of MBE-grown GaInP/AlGaInP quantum wells

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tutkimusryhmä: Puolijohdeteknologia, Frontier Photonics, VTT Technical Research Centre of Finland
Tekijät: Tukiainen, A., Likonen, J., Toikkanen, L., Leinonen, T.
Sivut: 60-63
Julkaisupäivä: 1 syyskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Crystal Growth
Vuosikerta: 425
ISSN (painettu): 0022-0248
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 3,3 SJR 0,686 SNIP 1,066
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Condensed Matter Physics, Materials Chemistry, Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84951561374

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Understanding the reinforcing behavior of expanded clay particles in natural rubber compounds

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Engineering materials science and solutions (EMASS), Vodafone Department of Mobile Communications Systems, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V.
Tekijät: Rooj, S., Das, A., Stöckelhuber, K. W., Wang, D. Y., Galiatsatos, V., Heinrich, G.
Sivumäärä: 11
Sivut: 3798-3808
Julkaisupäivä: 14 huhtikuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Soft Matter
Vuosikerta: 9
Numero: 14
ISSN (painettu): 1744-683X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 6,5 SJR 1,748 SNIP 1,184
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84875027182

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Understanding selenium biogeochemistry in engineered ecosystems: Transformation and analytical methods

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, UPEM, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Inst. for Water Education, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW), Wageningen University and Research Centre, Laboratoire de Biochimie Théorique
Tekijät: Jain, R., Van Hullebusch, E. D., Lenz, M., Farges, F.
Sivumäärä: 24
Sivut: 33-56
Julkaisupäivä: 2 syyskuuta 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Bioremediation of Selenium Contaminated Wastewater
Kustantaja: Springer International Publishing
ISBN (painettu): 9783319578309
ISBN (elektroninen): 9783319578316
!!ASJC Scopus subject areas: Engineering(all), Chemical Engineering(all), Environmental Science(all), Immunology and Microbiology(all), Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85034980155

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Ultrasound-assisted extraction in the determination of arsenic, cadmium, copper, lead, and silver in contaminated soil samples by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Tekijät: Väisänen, A., Suontamo, R., Silvonen, J., Rintala, J.
Sivumäärä: 5
Sivut: 93-97
Julkaisupäivä: 2002
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Vuosikerta: 373
Numero: 1-2
ISSN (painettu): 1618-2642
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2002): SJR 0,72 SNIP 0,771
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Clinical Biochemistry, Analytical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0036012773

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Ultrafast Photochemistry of the [Cr(NCS)6]3- Complex in Dimethyl Sulfoxide and Dimethylformamide upon Excitation into Ligand-Field Electronic State

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, St. Petersburg State University, Russian Academy of Science
Tekijät: Khvorost, T. A., Beliaev, L. Y., Potalueva, E., Laptenkova, A. V., Selyutin, A. A., Bogachev, N. A., Skripkin, M. Y., Ryazantsev, M. N., Tkachenko, N., Mereshchenko, A. S.
Sivumäärä: 10
Sivut: 3724-3733
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry B
Vuosikerta: 124
Numero: 18
ISSN (painettu): 1520-6106
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85084379376

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Two cations, two mechanisms: Interactions of sodium and calcium with zwitterionic lipid membranes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, University of Helsinki, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic
Tekijät: Javanainen, M., Melcrová, A., Magarkar, A., Jurkiewicz, P., Hof, M., Jungwirth, P., Martinez-Seara, H.
Sivumäärä: 4
Sivut: 5380-5383
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Communications
Vuosikerta: 53
Numero: 39
ISSN (painettu): 1359-7345
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 11,9 SJR 2,555 SNIP 1,127
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Catalysis, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Ceramics and Composites, Chemistry(all), Surfaces, Coatings and Films, Metals and Alloys, Materials Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85021689400

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tuning PDMS brush chemistry by UV-O3 exposure for PS-b-PDMS microphase separation and directed self-assembly

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Tyndall National Institute at National University of Ireland, Cork, Materials Chemistry and Analysis Group, University College Cork, Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices (CRANN), Trinity College Dublin
Tekijät: Borah, D., Rasappa, S., Senthamaraikannan, R., Holmes, J. D., Morris, M. A.
Sivumäärä: 10
Sivut: 8959-8968
Julkaisupäivä: 16 heinäkuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Langmuir
Vuosikerta: 29
Numero: 28
ISSN (painettu): 0743-7463
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 8 SJR 1,896 SNIP 1,333
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Electrochemistry, Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Materials Science(all), Spectroscopy
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84880308592

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tuning of nonlinear absorption in highly luminescent CdSe based quantum dots with core-shell and core/multi-shell architectures

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, University of Johannesburg, Mahatma Gandhi University, Qatar University, Laboratory of Photonics, University of Concepcion
Tekijät: Bhagyaraj, S., Perumbilavil, S., Udayabashkar, R., Mangalaraja, R. V., Thomas, S., Kalarikkal, N., Oluwafemi, O. S.
Sivumäärä: 11
Sivut: 11424-11434
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 21
Numero: 21
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 6,3 SJR 1,143 SNIP 0,98
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85066623857

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tube-like natural halloysite/fluoroelastomer nanocomposites with simultaneous enhanced mechanical, dynamic mechanical and thermal properties

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Engineering materials science and solutions (EMASS), Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V., Vodafone Department of Mobile Communications Systems
Tekijät: Rooj, S., Das, A., Heinrich, G.
Sivumäärä: 10
Sivut: 1746-1755
Julkaisupäivä: syyskuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: European Polymer Jounal
Vuosikerta: 47
Numero: 9
ISSN (painettu): 0014-3057
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 5,2 SJR 1,109 SNIP 1,822
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Polymers and Plastics, Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 80052038140

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tri-functionality of Fe3O4-embedded carbon microparticles in microalgae harvesting

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Urban circular bioeconomy (UrCirBio), KAIST, Korea Institute of Energy Research
Tekijät: Seo, J. Y., Lee, K., Ramasamy, P., Kim, B., Lee, S. Y., Oh, Y. K., Park, S. B.
Sivumäärä: 9
Sivut: 206-214
Julkaisupäivä: 5 marraskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Engineering Journal
Vuosikerta: 280
ISSN (painettu): 1385-8947
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 8,6 SJR 1,676 SNIP 1,912
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Industrial and Manufacturing Engineering, Environmental Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84933567826

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tribology of HVOF- and HVAF-sprayed WC-10Co4Cr hardmetal coatings: A comparative assessment

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaaliopin laitos, Tutkimusryhmä: Pinnoitustekniikka, Engineering materials science and solutions (EMASS), University West, Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, University of Modena and Reggio Emilia, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS), Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH
Tekijät: Bolelli, G., Berger, L. M., Börner, T., Koivuluoto, H., Lusvarghi, L., Lyphout, C., Markocsan, N., Matikainen, V., Nylén, P., Sassatelli, P., Trache, R., Vuoristo, P.
Sivumäärä: 20
Sivut: 125-144
Julkaisupäivä: 15 maaliskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surface and Coatings Technology
Vuosikerta: 265
ISSN (painettu): 0257-8972
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 3,9 SJR 0,852 SNIP 1,376
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Surfaces and Interfaces
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84925299473

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tribocorrosion behaviour of aluminium bronze in 3.5 wt.% NaCl solution

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fotoniikka, VTT Technical Research Centre of Finland
Tekijät: Huttunen-Saarivirta, E., Isotahdon, E., Metsäjoki, J., Salminen, T., Carpén, L., Ronkainen, H.
Sivumäärä: 17
Sivut: 207-223
Julkaisupäivä: 1 marraskuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Corrosion Science
Vuosikerta: 144
ISSN (painettu): 0010-938X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 10,3 SJR 2,131 SNIP 2,759
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all), Materials Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Huttunen-Saarivirta, E."
EXT="Isotahdon, E."
EXT="Metsäjoki, J."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85053038794

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Transforming anion instability into stability: Contrasting photoionization of three protonation forms of the phosphate ion upon moving into water

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Department of Physical Chemistry, University of Southern California, Soft Matter and Functional Materials, Helmholtz-Zentrum Berlin, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry
Tekijät: Pluhařová, E., Ončák, M., Seidel, R., Schroeder, C., Schroeder, W., Winter, B., Bradforth, S. E., Jungwirth, P., Slavíček, P.
Sivumäärä: 11
Sivut: 13254-13264
Julkaisupäivä: 8 marraskuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 116
Numero: 44
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 6,7 SJR 1,943 SNIP 1,243
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84868554130

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Towards universal enrichment nanocoating for IR-ATR waveguides

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Clemson University, School of Materials Science and Engineering/COMSET, University of Delaware, Massachusetts Institute of Technology
Tekijät: Giammarco, J., Zdyrko, B., Petit, L., Musgraves, J. D., Hu, J., Agarwal, A., Kimerling, L., Richardson, K., Luzinov, I.
Sivumäärä: 3
Sivut: 9104-9106
Julkaisupäivä: 28 elokuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Communications
Vuosikerta: 47
Numero: 32
ISSN (painettu): 1359-7345
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 7,9 SJR 2,889 SNIP 1,326
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Catalysis, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Ceramics and Composites, Chemistry(all), Surfaces, Coatings and Films, Metals and Alloys, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 79961012632

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Toward Rigorous Materials Production: New Approach Methodologies Have Extensive Potential to Improve Current Safety Assessment Practices

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Tutkimusryhmä: Instrumentaatio, päästöt ja ilmakehän aerosolit, Karolinska Institutet, Misvik Biology, National Institute for Public Health and the Environment, TNO, STL Group, Gaiker, University of Helsinki Institute of Biotechnology, National Institute for Occupational Health, University of Witwatersrand, National Research Center for the Work Environment, Health Canada, Tampere University
Tekijät: Nymark, P., Bakker, M., Dekkers, S., Franken, R., Fransman, W., García-Bilbao, A., Greco, D., Gulumian, M., Hadrup, N., Halappanavar, S., Hongisto, V., Hougaard, K. S., Jensen, K. A., Kohonen, P., Koivisto, A. J., Dal Maso, M., Oosterwijk, T., Poikkimäki, M., Rodriguez-Llopis, I., Stierum, R., Sørli, J. B., Grafström, R.
Sivumäärä: 13
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Small
Vuosikerta: 16
Numero: 6
Artikkeli: 1904749
ISSN (painettu): 1613-6810
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Biomaterials, Chemistry(all), Materials Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

INT=bmte, "Greco, Dario"
dupl=51711359

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85077876153

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy Reveals Fine Structure and Dynamics of Poly(l-lysine) and Polyethylenimine Based DNA Polyplexes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Centre for Drug Research, University of Helsinki, Ita-Suomen yliopisto, Universita degli Studi di Padova, Italy
Tekijät: Lisitsyna, E. S., Ketola, T., Morin-Picardat, E., Liang, H., Hanzlíková, M., Urtti, A., Yliperttula, M., Vuorimaa-Laukkanen, E.
Sivumäärä: 11
Sivut: 10782-10792
Julkaisupäivä: 7 joulukuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry B
Vuosikerta: 121
Numero: 48
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 6 SJR 1,331 SNIP 0,993
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85037731381

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Time-resolved fluorescence methods (IUPAC technical report)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Frontier Photonics, Ecole Normale Superieure de Cachan, Yamagata University, Hasselt University, Humboldt-Universität zu Berlin, CNRS, IRAMIS, LIDYL, Laboratoire Francis Perrin, KU Leuven
Tekijät: Lemmetyinen, H., Tkachenko, N. V., Valeur, B., Hotta, J. I., Ameloot, M., Ernsting, N. P., Gustavsson, T., Boens, N.
Sivumäärä: 30
Sivut: 1969-1998
Julkaisupäivä: 1 joulukuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Pure and Applied Chemistry
Vuosikerta: 86
Numero: 12
ISSN (painettu): 0033-4545
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 5,3 SJR 1,103 SNIP 1,347
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84928726054

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Suzuki, the Heck, and the Stille reaction - Three versatile methods, for the introduction of new C-C bonds on solid support

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Helsinki
Tekijät: Franzén, R.
Sivumäärä: 6
Sivut: 957-962
Julkaisupäivä: 2000
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Canadian Journal of Chemistry - Revue Canadienne de Chimie
Vuosikerta: 78
Numero: 7
ISSN (painettu): 0008-4042
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2000): SJR 0,628 SNIP 0,695
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0033843143

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The structural information content of chemical networks

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: TU Vienna, Department of Biostatistics, Visiting Graduate Student in Department of Urban Design and Planning, University of Washington, Seattle, USA 1.1.2012-15.6.2012 (12.9.2011 alkaen)
Tekijät: Dehmer, M., Emmert-Streib, F.
Sivumäärä: 4
Sivut: 155-158
Julkaisupäivä: maaliskuuta 2008
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Zeitschrift fur Naturforschung Section A: A Journal of Physical Sciences
Vuosikerta: 63
Numero: 3-4
ISSN (painettu): 0932-0784
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2008): SJR 0,318 SNIP 0,78
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 46649096825

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Role of Temperature and Lipid Charge on Intake/Uptake of Cationic Gold Nanoparticles into Lipid Bilayers

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Biologinen fysiikka, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Fysiikka, Computational Physics Laboratory, University of Helsinki, Politecnico di Milano, Institut Laue-Langevin, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MEMPHYS−Center for Biomembrane Physics, Norwegian Univ. of Sci. and Technol., G2Elab/Institut Néel
Tekijät: Lolicato, F., Joly, L., Martinez-Seara, H., Fragneto, G., Scoppola, E., Baldelli Bombelli, F., Vattulainen, I., Akola, J., Maccarini, M.
Julkaisupäivä: 7 kesäkuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Small
Vuosikerta: 15
Numero: 23
Artikkeli: 1805046
ISSN (painettu): 1613-6810
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 15,7 SJR 3,717 SNIP 1,695
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Biomaterials, Chemistry(all), Materials Science(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Martinez-Seara, Hector"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85064688737

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The role of symmetry in the aesthetics of residential building façades using cognitive science methods

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tietotekniikka, Research group: Predictive Society and Data Analytics (PSDA), Tutkimusryhmä: Computational Medicine and Statistical Learning Laboratory (CMSL), Shahid Rajaee Teacher Training University, Swiss Distance University of Applied Sciences
Tekijät: Azemati, H., Jam, F., Ghorbani, M., Dehmer, M., Ebrahimpour, R., Ghanbaran, A., Emmert-Streib, F.
Sivumäärä: 15
Julkaisupäivä: 1 syyskuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Symmetry
Vuosikerta: 12
Numero: 9
Artikkeli: 1438
ISSN (painettu): 2073-8994
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Computer Science (miscellaneous), Chemistry (miscellaneous), Mathematics(all), Physics and Astronomy (miscellaneous)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85090939204

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The role of linked phospholipids in the rubber-filler interaction in carbon nanotube (CNT) filled natural rubber (NR) composites

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Engineering materials science and solutions (EMASS), Polymer Service GmbH Merseburg, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Styron Deutschland GmbH, Fraunhofer IWM, Malaysian Rubber Board, Elastomer Technology and Engineering, University of Twente, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V., Vodafone Department of Mobile Communications Systems, Tribhuvan University, Borealis Polyolefine GmbH
Tekijät: Le, H. H., Abhijeet, S., Ilisch, S., Klehm, J., Henning, S., Beiner, M., Sarkawi, S. S., Dierkes, W., Das, A., Fischer, D., Stöckelhuber, K. W., Wiessner, S., Khatiwada, S. P., Adhikari, R., Pham, T., Heinrich, G., Radusch, H. J.
Sivumäärä: 10
Sivut: 4738-4747
Julkaisupäivä: 2 syyskuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Polymer
Vuosikerta: 55
Numero: 18
ISSN (painettu): 0032-3861
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 6,2 SJR 1,326 SNIP 1,606
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Polymers and Plastics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84906787813

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The role of highly oxygenated organic molecules in the Boreal aerosol-cloud-climate system

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Lunds Universitet / Lunds Tekniska Högskola, University of Helsinki, Stockholm University, Aarhus Universitet, Ita-Suomen yliopisto, University of Oulu, Aerodyne Research Inc., University of Salzburg
Tekijät: Roldin, P., Ehn, M., Kurtén, T., Olenius, T., Rissanen, M. P., Sarnela, N., Elm, J., Rantala, P., Hao, L., Hyttinen, N., Heikkinen, L., Worsnop, D. R., Pichelstorfer, L., Xavier, C., Clusius, P., Öström, E., Petäjä, T., Kulmala, M., Vehkamäki, H., Virtanen, A., Riipinen, I., Boy, M.
Julkaisupäivä: 1 joulukuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nature Communications
Vuosikerta: 10
Numero: 1
Artikkeli: 4370
ISSN (painettu): 2041-1723
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 18,1 SJR 5,569 SNIP 2,847
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(all), Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85072652175

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Thermal Isomerization of Hydroxyazobenzenes as a Platform for Vapor Sensing

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Aalto University
Tekijät: Poutanen, M., Ahmed, Z., Rautkari, L., Ikkala, O., Priimägi, A.
Sivumäärä: 6
Sivut: 381-386
Julkaisupäivä: 20 maaliskuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ACS Macro Letters
Vuosikerta: 7
Numero: 3
ISSN (painettu): 2161-1653
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 10,5 SJR 2,201 SNIP 1,258
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Polymers and Plastics, Inorganic Chemistry, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85044222959

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Thermal desorption of molecular oxygen from SnO2 (110) surface: Insights from first-principles calculations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Tutkimusryhmä: Elektronirakenneteoria, South-Ukrainian University
Tekijät: Golovanov, V., Golovanova, V., Rantala, T. T.
Sivumäärä: 8
Sivut: 15-22
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physics and Chemistry of Solids
Vuosikerta: 89
ISSN (painettu): 0022-3697
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 3,8 SJR 0,596 SNIP 0,948
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Condensed Matter Physics, Chemistry(all), Materials Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84945973267

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The maximum Hosoya index of unicyclic graphs with diameter at most four

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tietotekniikka, Tutkimusryhmä: Computational Medicine and Statistical Learning Laboratory (CMSL), Research group: Predictive Society and Data Analytics (PSDA), Central South University China, Shandong Normal University, University of Applied Sciences Upper Austria, School of Management, Department of Biomedical Computer Science and Mechatronics UMIT, Nankai University
Tekijät: Liu, W., Ban, J., Feng, L., Cheng, T., Emmert-Streib, F., Dehmer, M.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Symmetry
Vuosikerta: 11
Numero: 8
Artikkeli: 1034
ISSN (painettu): 2073-8994
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 2,5 SJR 0,365 SNIP 1,069
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Computer Science (miscellaneous), Chemistry (miscellaneous), Mathematics(all), Physics and Astronomy (miscellaneous)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85070495373

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Influence of Phosphorus Exposure on a Natural-Gas-Oxidation Catalyst

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaaliopin laitos, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi, University of Oulu, Aalto University, Dinex Ecocat Oy, COMP Centre of Excellence, Department of Applied Physics, Aalto University
Tekijät: Kärkkäinen, M., Kolli, T., Honkanen, M., Heikkinen, O., Väliheikki, A., Huuhtanen, M., Kallinen, K., Lahtinen, J., Vippola, M., Keiski, R. L.
Sivumäärä: 5
Sivut: 1044-1048
Julkaisupäivä: 1 heinäkuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Topics in Catalysis
Vuosikerta: 59
Numero: 10-12
ISSN (painettu): 1022-5528
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 4,3 SJR 0,975 SNIP 0,855
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Catalysis, Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84977071141

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Hosoya entropy of graphs revisited

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Computational Medicine and Statistical Learning Laboratory (CMSL), Tietotekniikka, Research group: Predictive Society and Data Analytics (PSDA), Shahid Rajaee Teacher Training University, University of Applied Sciences Upper Austria, School of Management, Hall in Tyrol, Nankai University, The City College of New York (CUNY), Aalto University, Peking University
Tekijät: Ghorbani, M., Dehmer, M., Mowshowitz, A., Tao, J., Emmert-Streib, F.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Symmetry
Vuosikerta: 11
Numero: 8
Artikkeli: 1013
ISSN (painettu): 2073-8994
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 2,5 SJR 0,365 SNIP 1,069
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Computer Science (miscellaneous), Chemistry (miscellaneous), Mathematics(all), Physics and Astronomy (miscellaneous)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85070525428

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Halogen Bond in the Design of Functional Supramolecular Materials: Recent Advances

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Aalto University, Politecnico di Milano, VTT Technical Research Centre of Finland
Tekijät: Priimagi, A., Cavallo, G., Metrangolo, P., Resnati, G.
Sivumäärä: 10
Sivut: 2686-2695
Julkaisupäivä: 19 marraskuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Accounts of Chemical Research
Vuosikerta: 46
Numero: 11
ISSN (painettu): 0001-4842
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 30,2 SJR 10,742 SNIP 4,856
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84888619396

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The formation and physical properties of the particle emissions from a natural gas engine

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Aerosolifysiikka, Tutkimusryhmä: Instrumentaatio, päästöt ja ilmakehän aerosolit, Engineering materials science and solutions (EMASS), Urban circular bioeconomy (UrCirBio), Atmospheric Composition Research, VTT Technical Research Centre of Finland, Finnish Meteorological Institute
Tekijät: Alanen, J., Saukko, E., Lehtoranta, K., Murtonen, T., Timonen, H., Hillamo, R., Karjalainen, P., Kuuluvainen, H., Harra, J., Keskinen, J., Rönkkö, T.
Sivumäärä: 7
Sivut: 155-161
Julkaisupäivä: 15 joulukuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Fuel
Vuosikerta: 162
ISSN (painettu): 0016-2361
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,9 SJR 1,781 SNIP 2,111
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Fuel Technology, Energy Engineering and Power Technology, Chemical Engineering(all), Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84941782885

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The electrooxidation-induced structural changes of gold di-superatomic molecules: Au23vs. Au25

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Tutkimusryhmä: Materiaalit ja molekyläärinen mallinnus, Department of Chemistry, University of Tokyo, COMP Centre of Excellence, Department of Applied Physics, Aalto University, Aalto University
Tekijät: Matsuo, S., Yamazoe, S., Goh, J., Akola, J., Tsukuda, T.
Sivumäärä: 6
Sivut: 4822-4827
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 18
Numero: 6
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 7 SJR 1,685 SNIP 1,117
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84957557018

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The effects of corona and flame treatment: Part 2. PE-HD and PP coated papers

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Materiaaliopin laitos, Paper Converting and Packaging Technology, Stora Enso
Tekijät: Lahti, J., Tuominen, M., Penttinen, T., Räsänen, J. P., Kuusipalo, J.
Sivumäärä: 37
Sivut: 278-314
Julkaisupäivä: 2009

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: TAPPI Press - 12th European PLACE Conference 2009
Vuosikerta: 1
ISBN (painettu): 9781615679850
!!ASJC Scopus subject areas: Media Technology, Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Mechanical Engineering, Materials Science(all)
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 77952354412

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The effects of calcium and potassium on CO2 gasification of birch wood in a fluidized bed

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Industrial Bioengineering and Applied Organic Chemistry, Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Power Plant and Combustion Technology, Universidad de Sevilla, Johan Gadolin Process Chemistry Centre, Abo Akademi University, Univ of Oulu
Tekijät: Kramb, J., Gómez-Barea, A., DeMartini, N., Romar, H., Doddapaneni, T. R. K. C., Konttinen, J.
Sivumäärä: 10
Sivut: 398-407
Julkaisupäivä: 15 toukokuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Fuel
Vuosikerta: 196
ISSN (painettu): 0016-2361
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 8,8 SJR 1,891 SNIP 2,127
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Fuel Technology, Energy Engineering and Power Technology, Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85012050856

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The effect of substrate pre-treatment on durability of rubber-stainless steel adhesion

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Tutkimusryhmä: Muovit ja elastomeerit, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi, Engineering materials science and solutions (EMASS), Outotec Research Center, Teknikum Oy
Tekijät: Sarlin, E., Honkanen, M., Lindgren, M., Laihonen, P., Juutilainen, M., Vippola, M., Vuorinen, J.
Sivumäärä: 9
Julkaisupäivä: 1 joulukuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surfaces and Interfaces
Vuosikerta: 21
Artikkeli: 100646
ISSN (painettu): 2468-0230
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Physics and Astronomy(all), Surfaces and Interfaces, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Lindgren, M."
EXT="Laihonen, P."
EXT="Juutilainen, M."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85090330517

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The effect of start-up on energy recovery and compositional changes in brewery wastewater in bioelectrochemical systems

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous
Tekijät: Haavisto, J. M., Kokko, M. E., Lakaniemi, A. M., Sulonen, M. L., Puhakka, J. A.
Sivumäärä: 8
Julkaisupäivä: 1 huhtikuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2019

Julkaisutiedot

Lehti: BIOELECTROCHEMISTRY
Vuosikerta: 132
Artikkeli: 107402
ISSN (painettu): 1567-5394
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biophysics, Physical and Theoretical Chemistry, Electrochemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85075970236

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The effect of lipid oxidation on the water permeability of phospholipids bilayers

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Wrocław University of Technology, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry
Tekijät: Lis, M., Wizert, A., Przybylo, M., Langner, M., Swiatek, J., Jungwirth, P., Cwiklik, L.
Sivumäärä: 9
Sivut: 17555-17563
Julkaisupäivä: 21 lokakuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 13
Numero: 39
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 4,6 SJR 1,707 SNIP 1,197
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 80053535630

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Discovery of Compounds That Stimulate the Activity of Kallikrein-Related Peptidase3 (KLK3)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Ita-Suomen yliopisto, Helsinki University Central Hospital, Tampere University Hospital, Kobenhavns Universitet, European ScreeningPort GmbH
Tekijät: Härkönen, H. H., Mattsson, J. M., Määttä, J. A. E., Stenman, U. H., Koistinen, H., Matero, S., Windshügel, B., Poso, A., Lahtela-Kakkonen, M.
Sivumäärä: 9
Sivut: 2170-2178
Julkaisupäivä: 9 joulukuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: CHEMMEDCHEM
Vuosikerta: 6
Numero: 12
ISSN (painettu): 1860-7179
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 5,4 SJR 1,267 SNIP 0,933
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Molecular Medicine, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics(all), Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 82955165662

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Devil Is in the Details: What Do We Really Track in Single-Particle Tracking Experiments of Diffusion in Biological Membranes?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Tutkimusryhmä: Biologinen fysiikka, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg State University, Helsinki University, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, MEMPHYS - Center for Biomembrane Physics, Computational Physics Laboratory
Tekijät: Gurtovenko, A. A., Javanainen, M., Lolicato, F., Vattulainen, I.
Sivumäärä: 7
Sivut: 1005-1011
Julkaisupäivä: 7 maaliskuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Letters
Vuosikerta: 10
Numero: 5
ISSN (painettu): 1948-7185
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 11,2 SJR 2,976 SNIP 1,425
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Science(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85062352015

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The C-I···-O-N+Halogen Bonds with Tetraiodoethylene and Aromatic N-Oxides

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Jyväskylän yliopisto
Tekijät: Truong, K. N., Rautiainen, J. M., Rissanen, K., Puttreddy, R.
Sivumäärä: 8
Sivut: 5330-5337
Julkaisupäivä: 5 elokuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Crystal Growth and Design
Vuosikerta: 20
Numero: 8
ISSN (painettu): 1528-7483
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Science(all), Condensed Matter Physics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85090015823

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Temperature scanning stress relaxation of an autonomous self-healing elastomer containing non-covalent reversible network junctions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalioppi, Vodafone Department of Mobile Communications Systems, University of Applied Sciences Osnabrück, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V.
Tekijät: Das, A., Sallat, A., Böhme, F., Sarlin, E., Vuorinen, J., Vennemann, N., Heinrich, G., Stöckelhuber, K. W.
Julkaisupäivä: 19 tammikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Polymers
Vuosikerta: 10
Numero: 1
Artikkeli: 94
ISSN (painettu): 2073-4360
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 3 SJR 0,724 SNIP 1,087
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Polymers and Plastics
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85040774453

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Temperature scanning stress relaxation behavior of water responsive and mechanically adaptive elastomer nanocomposites

Perustiedot

Tila: 
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V., University of Massachusetts Lowell, Vodafone Department of Mobile Communications Systems
Tekijät: Banerjee, S. S., Natarajan, T. S., Subramani B., E., Wießner, S., Janke, A., Heinrich, G., Das, A.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Applied Polymer Science
Artikkeli: 48344
ISSN (painettu): 0021-8995
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 4,2 SJR 0,541 SNIP 0,852
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Surfaces, Coatings and Films, Polymers and Plastics, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85070677934

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Taste compound – Nanocellulose interaction assessment by fluorescence indicator displacement assay

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Turun Yliopisto/Turun Biomateriaalikeskus, University of Helsinki
Tekijät: Manninen, H., Durandin, N., Hopia, A., Vuorimaa-Laukkanen, E., Laaksonen, T.
Sivumäärä: 6
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Food Chemistry
Vuosikerta: 318
Artikkeli: 126511
ISSN (painettu): 0308-8146
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry, Food Science
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85080049225

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tampere University of Technology, laboratory of materials science, paper converting and packaging technology Tampere, Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Materiaalioppi, Tutkimusryhmä: Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka
Tekijät: Kuusipalo, J., Lahti, J.
Sivumäärä: 1
Julkaisupäivä: 1 tammikuuta 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 16th TAPPI European PLACE Conference 2017 : Basel; Switzerland; 22 May 2017 through 24 May 2017
Vuosikerta: May-2017
Kustantaja: TAPPI Press
ISBN (elektroninen): 9781510850880
!!ASJC Scopus subject areas: Media Technology, Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Mechanical Engineering, Materials Science(all)
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85044476202

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tail-Oxidized Cholesterol Enhances Membrane Permeability for Small Solutes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Tutkimusryhmä: Biologinen fysiikka, Academy of Sciences of the Czech Republic, University of Helsinki, University of Wrocław
Tekijät: Olżyńska, A., Kulig, W., Mikkolainen, H., Czerniak, T., Jurkiewicz, P., Cwiklik, L., Rog, T., Hof, M., Jungwirth, P., Vattulainen, I.
Sivumäärä: 10
Sivut: 10438-10447
Julkaisupäivä: 8 syyskuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Langmuir
Vuosikerta: 36
Numero: 35
ISSN (painettu): 0743-7463
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Science(all), Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Spectroscopy, Electrochemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Kulig, Waldemar"
EXT="Cwiklik, Lukasz"
EXT="Rog, Tomasz"
EXT="Jungwirth, Pavel"
INT=phys,"Mikkolainen, Heikki"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85090510741

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tailoring Second-Harmonic Emission from (111)-GaAs Nanoantennas

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Epälineaarinen optiikka, Fysiikka, Australian National University, Friedrich-Schiller-University Jena, School of Engineering and Information Technology, University of New South Wales (UNSW) Australia, Russian Academy of Sciences
Tekijät: Sautter, J. D., Xu, L., Miroshnichenko, A. E., Lysevych, M., Volkovskaya, I., Smirnova, D. A., Camacho-Morales, R., Zangeneh Kamali, K., Karouta, F., Vora, K., Tan, H. H., Kauranen, M., Staude, I., Jagadish, C., Neshev, D. N., Rahmani, M.
Sivumäärä: 7
Sivut: 3905-3911
Julkaisupäivä: 12 kesäkuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nano Letters
Vuosikerta: 19
Numero: 6
ISSN (painettu): 1530-6984
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 20,5 SJR 5,786 SNIP 2,271
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Bioengineering, Chemistry(all), Materials Science(all), Condensed Matter Physics, Mechanical Engineering
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85067057047

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Systematic analysis of coating-substrate interactions in the presence of flow localization

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalioppi, Tutkimusryhmä: Pinnoitustekniikka, Ernst-Mach-Institut
Tekijät: Isakov, M., Matikainen, V., Koivuluoto, H., May, M.
Sivumäärä: 17
Sivut: 264-280
Julkaisupäivä: 15 syyskuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surface and Coatings Technology
Vuosikerta: 324
ISSN (painettu): 0257-8972
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 4,5 SJR 0,928 SNIP 1,576
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85019992522

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis, Structural Characterization, Hirshfeld Surface and Antioxidant Activity Analysis of a Novel Organic Cation Antimonate Complex

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Carthage University
Tekijät: Lahbib, I., Valkonen, A., Rzaigui, M., Smirani, W.
Sivumäärä: 14
Sivut: 2239–2252
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 29 huhtikuuta 2017

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Cluster Science
Vuosikerta: 28
Numero: 4
ISSN (painettu): 1040-7278
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 2,6 SJR 0,332 SNIP 0,455
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Biochemistry, Materials Science(all), Condensed Matter Physics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85018336645

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis of fluorescent naphthoquinolizines via intramolecular houben-hoesch reaction

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Frontier Photonics, Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Politechnika Warszawska, Warsaw Univ Technol, Warsaw University of Technology, Fac Phys, Opt Div, Department of Laboratory Diagnostics and Clinical Immunology of Developmental Age, Medical University of Warsaw, Department of Chemistry and Bioengineering, Tampere University of Technology
Tekijät: Stasyuk, A. J., Smoleń, S., Glodkowska-Mrowka, E., Brutkowski, W., Cyrański, M. K., Tkachenko, N., Gryko, D. T.
Sivumäärä: 6
Sivut: 553-558
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemistry - An Asian Journal
Vuosikerta: 10
Numero: 3
ISSN (painettu): 1861-4728
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 8,2 SJR 1,742 SNIP 0,906
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84923364824

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis of chlorinated 5-hydroxy 4-methyl-2(5H)-furanones and mucochloric acid

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Abo Akademi University
Tekijät: Franzén, R., Kronberg, L.
Sivumäärä: 4
Sivut: 3905-3908
Julkaisupäivä: 29 toukokuuta 1995
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Tetrahedron Letters
Vuosikerta: 36
Numero: 22
ISSN (painettu): 0040-4039
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biochemistry, Organic Chemistry, Drug Discovery
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0029012567

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis of 6,12-disubstituted methanodibenzo[b,f ][1,5]dioxocins: Pyrrolidine catalyzed self-condensation of 2′-Hydroxyacetophenones

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Faculdade de Farmacia da Universidade de Lisboa, University of Jyvaskyla
Tekijät: Assoah, B., Riihonen, V., Vale, J. R., Valkonen, A., Candeias, N. R.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Molecules
Vuosikerta: 24
Numero: 13
Artikkeli: 2405
ISSN (painettu): 1420-3049
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 4,1 SJR 0,698 SNIP 1,15
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry, Chemistry (miscellaneous), Molecular Medicine, Pharmaceutical Science, Drug Discovery, Physical and Theoretical Chemistry, Organic Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Valkonen, Arto"
INT=msee,"Riihonen, Vesa"
INT=msee,"Vale, João R."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85068362408

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis, crystal structure, spectral, dielectric characteristics and conduction mechanism of two novel carboxylates of 1-benzhydrylpiperazine

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Laboratory of Chemical Materials, Faculty of Sciences of Bizerte, Carthage University
Tekijät: Wacharine, I., Valkonen, A., Rzaigui, M., Smirani, W.
Sivumäärä: 14
Sivut: 2007-2020
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Monatshefte fur Chemie
Vuosikerta: 146
Numero: 12
ISSN (painettu): 0026-9247
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 2,2 SJR 0,33 SNIP 0,561
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis, crystal structure, physico-chemical characterization and dielectric properties of a new hybrid material, 1-Ethylpiperazine-1,4-diium tetrachlorocadmate

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Carthage University, Laboratoire de chimie des Matériaux, Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage
Tekijät: Dhieb, A. C., Valkonen, A., Rzaigui, M., Smirani, W.
Sivumäärä: 7
Sivut: 50-56
Julkaisupäivä: 15 joulukuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 22 elokuuta 2015

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Molecular Structure
Vuosikerta: 1102
ISSN (painettu): 0022-2860
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 2,8 SJR 0,446 SNIP 0,837
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Spectroscopy, Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84940482600

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis, characterization and solid-state photoluminescence studies of six alkoxy phenylene ethynylene dinuclear palladium(ii) rods

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Jyväskylä, CQM-Centro de Química da Madeira, Universidade da Madeira Campus Universitário da Penteada, MMRG, Departamento de Física Fundamental y Experimental, Faculdad de Física, Universidad de la Laguna
Tekijät: Figueira, J., Czardybon, W., Mesquita, J. C., Rodrigues, J., Lahoz, F., Russo, L., Valkonen, A., Rissanen, K.
Sivumäärä: 13
Sivut: 4003-4015
Julkaisupäivä: 7 maaliskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: DALTON TRANSACTIONS
Vuosikerta: 44
Numero: 9
ISSN (painettu): 1477-9226
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,9 SJR 1,302 SNIP 1,009
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84923350178

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis and study of electrochemical and optical properties of substituted perylenemonoimides in solutions and on solid surfaces

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Frontier Photonics
Tekijät: Ahmed, Z., George, L., Hiltunen, A., Lemmetyinen, H., Hukka, T., Efimov, A.
Sivumäärä: 8
Sivut: 13332-13339
Julkaisupäivä: 7 heinäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry A
Vuosikerta: 3
Numero: 25
ISSN (painettu): 2050-7488
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 8,8 SJR 2,62 SNIP 1,639
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Renewable Energy, Sustainability and the Environment, Materials Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84934958229

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synthesis and Photophysical Properties of Two Diazaporphyrin-Porphyrin Hetero Dimers in Polar and Nonpolar Solutions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Frontier Photonics, Tampere Graduate School in Information Science and Engineering (TISE), Kyoto Women's University, Department of Molecular Engineering, Graduate School of Engineering, Institute for Integrated Cell-Material Sciences (WPI-iCeMS), Kyoto University, Kyushu University, Niigata University
Tekijät: Abou-Chahine, F., Fujii, D., Imahori, H., Nakano, H., Tkachenko, N. V., Matano, Y., Lemmetyinen, H.
Sivumäärä: 10
Sivut: 7328-7337
Julkaisupäivä: 18 kesäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 30 tammikuuta 2015

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 119
Numero: 24
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5,9 SJR 1,335 SNIP 1,058
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84934905262

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Synergistic Computational-Experimental Discovery of Highly Selective PtCu Nanocluster Catalysts for Acetylene Semihydrogenation

Perustiedot

Tila: 
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Tutkimusryhmä: Materiaalit ja molekyläärinen mallinnus, INL - International Iberian Nanotechnology, University of Swansea, Edifici CM3, Iowa State University, U.S. Department of Energy, Catalan Institute for Research and Advanced Studies (ICREA)
Tekijät: Ayodele, O. B., Cai, R., Wang, J., Ziouani, Y., Liang, Z., Spadaro, M. C., Kovnir, K., Arbiol, J., Akola, J., Palmer, R. E., Kolen'Ko, Y. V.
Sivumäärä: 7
Sivut: 451-457
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ACS CATALYSIS
ISSN (painettu): 2155-5435
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 19,6 SJR 4,633 SNIP 2,178
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Catalysis, Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85076730121

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Syndecan-4 tunes cell mechanics by activating the kindlin-integrin-RhoA pathway

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Imperial College London, Queen Mary University of London, Fimlab Laboratories, University of Helsinki, Tampere University
Tekijät: Chronopoulos, A., Thorpe, S. D., Cortes, E., Lachowski, D., Rice, A. J., Mykuliak, V. V., Rog, T., Lee, D. A., Hytönen, V. P., del Río Hernández, A. E.
Sivumäärä: 15
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nature Materials
ISSN (painettu): 1476-1122
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Science(all), Condensed Matter Physics, Mechanics of Materials, Mechanical Engineering
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Rog, Tomasz"
INT=bmte,"Mykuliak, Vasyl V."
INT=bmte,"Hytonen, Vesa P."
dupl=51711393

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85077339980

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Switchavidin: Reversible biotin-avidin-biotin bridges with high affinity and specificity

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Integrated Technologies for Tissue Engineering Research (ITTE), Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Fimlab Laboratories Ltd, Johannes Kepler University, Tampere University Hospital
Tekijät: Taskinen, B., Zauner, D., Lehtonen, S. I., Koskinen, M., Thomson, C., Kähkönen, N., Kukkurainen, S., Määttä, J. A. E., Ihalainen, T. O., Kulomaa, M. S., Gruber, H. J., Hytönen, V. P.
Sivumäärä: 11
Sivut: 2233-2243
Julkaisupäivä: 17 joulukuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Bioconjugate Chemistry
Vuosikerta: 25
Numero: 12
ISSN (painettu): 1043-1802
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 8,7 SJR 1,711 SNIP 1,164
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Bioengineering, Organic Chemistry, Pharmaceutical Science, Biomedical Engineering, Pharmacology, Medicine(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84918539954

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Surface-relief gratings and stable birefringence inscribed using light of broad spectral range in supramolecular polymer-bisazobenzene complexes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Department of Applied Physics, Aalto University, Tokyo Institute of Technology, University of Bristol
Tekijät: Koskela, J. E., Vapaavuori, J., Hautala, J., Priimagi, A., Faul, C. F. J., Kaivola, M., Ras, R. H. A.
Sivumäärä: 8
Sivut: 2363-2370
Julkaisupäivä: 26 tammikuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry C
Vuosikerta: 116
Numero: 3
ISSN (painettu): 1932-7447
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 8 SJR 2,529 SNIP 1,461
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Surfaces, Coatings and Films, Energy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84856360260

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Surface relaxation of the (110) face of rutile SnO2

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Department of Physical Sciences, University of Oulu
Tekijät: Rantala, T. T., Rantala, T. S., Lantto, V.
Sivumäärä: 7
Sivut: 103-109
Julkaisupäivä: 11 tammikuuta 1999
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surcface Science
Vuosikerta: 420
Numero: 1
ISSN (painettu): 0039-6028
Luokitukset: 
 • Scopus rating (1999): SJR 1,752 SNIP 0,974
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0032784368

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Surface relaxation of the (1010) face of wurtzite CdS

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Department of Physical Sciences, University of Oulu
Tekijät: Rantala, T. T., Rantala, T. S., Lantto, V., Vaara, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 77-82
Julkaisupäivä: 15 toukokuuta 1996
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surcface Science
Vuosikerta: 352-354
ISSN (painettu): 0039-6028
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0030147848

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Surface properties and interaction forces of biopolymer-doped conductive polypyrrole surfaces by atomic force microscopy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Integrated Technologies for Tissue Engineering Research (ITTE), VTT Technical Research Centre of Finland, University of Wollongong
Tekijät: Pelto, J. M., Haimi, S. P., Siljander, A. S., Miettinen, S. S., Tappura, K. M., Higgins, M. J., Wallace, G. G.
Sivumäärä: 10
Sivut: 6099-6108
Julkaisupäivä: 21 toukokuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Langmuir
Vuosikerta: 29
Numero: 20
ISSN (painettu): 0743-7463
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 8 SJR 1,896 SNIP 1,333
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Science(all), Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Spectroscopy, Electrochemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84878234949

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Surface behavior of hydrated guanidinium and ammonium ions: A comparative study by photoelectron spectroscopy and molecular dynamics

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Swedish University of Agricultural Sciences, Lund University, Uppsala University, FOM-Institute AMOLF, Science Park 102, Soft Matter and Functional Materials, Helmholtz-Zentrum Berlin, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic
Tekijät: Werner, J., Wernersson, E., Ekholm, V., Ottosson, N., Öhrwall, G., Heyda, J., Persson, I., Söderström, J., Jungwirth, P., Björneholm, O.
Sivumäärä: 9
Sivut: 7119-7127
Julkaisupäivä: 26 kesäkuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 118
Numero: 25
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 5,9 SJR 1,449 SNIP 1,13
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84903466740

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Supramolecular hierarchy among halogen and hydrogen bond donors in light-induced surface patterning

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Aalto University, VTT Technical Research Centre of Finland, Politecn Milan, Polytechnic University of Milan, NFMLab, DCMIC Giulio Natta, ISTM-CNR, Institute of Molecular Sciences and Technologies of CNR, Università Degli Studi di Milano, McGill University, Politecnico di Milano
Tekijät: Saccone, M., Dichiarante, V., Forni, A., Goulet-Hanssens, A., Cavallo, G., Vapaavuori, J., Terraneo, G., Barrett, C. J., Resnati, G., Metrangolo, P., Priimägi, A.
Sivumäärä: 10
Sivut: 759-768
Julkaisupäivä: 28 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry C
Vuosikerta: 3
ISSN (painettu): 2050-7534
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5,6 SJR 1,713 SNIP 1,488
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Saccone, Marco"
EXT="Vapaavuori, Jaana"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84925407935

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Supramolecular design principles for efficient photoresponsive polymer-azobenzene complexes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Département de Chimie, Succ. Centre-Ville
Tekijät: Vapaavuori, J., Bazuin, C. G., Priimagi, A.
Sivumäärä: 21
Sivut: 2168-2188
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry C
Vuosikerta: 6
Numero: 9
ISSN (painettu): 2050-7534
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 10,3 SJR 1,885 SNIP 1,337
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85042792061

Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

Supramolecular control of liquid crystals by doping with halogen-bonding dyes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Département de Chimie, Succ. Centre-Ville, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Tokyo Institute of Technology, VTT Technical Research Centre of Finland
Tekijät: Vapaavuori, J., Siiskonen, A., Dichiarante, V., Forni, A., Saccone, M., Pilati, T., Pellerin, C., Shishido, A., Metrangolo, P., Priimagi, A.
Sivumäärä: 6
Sivut: 40237-40242
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: RSC Advances
Vuosikerta: 7
Numero: 64
ISSN (painettu): 2046-2069
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 5,5 SJR 0,863 SNIP 0,736
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85028088976

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Superquenching of SYBRGreen dye fluorescence in complex with DNA by gold nanoparticles

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Russian Academy of Sciences, Emanuel Institute of Biochemical Physics
Tekijät: Lisitsyna, E. S., Lygo, O. N., Durandin, N. A., Dement'eva, O. V., Rudoi, V. M., Kuzmin, V. A.
Sivumäärä: 5
Sivut: 363-367
Julkaisupäivä: marraskuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: HIGH ENERGY CHEMISTRY
Vuosikerta: 46
Numero: 6
ISSN (painettu): 0018-1439
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 0,8 SJR 0,296 SNIP 0,443
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84870905943

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Superfluorinated Ionic Liquid Crystals Based on Supramolecular, Halogen-Bonded Anions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry
Tekijät: Cavallo, G., Terraneo, G., Monfredini, A., Saccone, M., Priimägi, A., Pilati, T., Resnati, G., Metrangolo, P., Bruce, D. W.
Sivut: 6300-6304
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Angewandte Chemie (International Edition)
Vuosikerta: 55
Numero: 21
ISSN (painettu): 1433-7851
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 18,7 SJR 5,954 SNIP 2,185
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Catalysis
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84979722901

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Supercritical carbon dioxide treatment of hot dip galvanized steel as a surface treatment before coating

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalioppi, Tutkimusryhmä: Keraamimateriaalit, Top Analytica Oy, SSAB
Tekijät: Saarimaa, V., Kaleva, A., Nikkanen, J., Heinonen, S., Levänen, E., Väisänen, P., Markkula, A., Juhanoja, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 137-142
Julkaisupäivä: 15 joulukuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surface and Coatings Technology
Vuosikerta: 331
ISSN (painettu): 0257-8972
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 4,5 SJR 0,928 SNIP 1,576
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85032293898

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Superatom Model for Ag-S Nanocluster with Delocalized Electrons

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusryhmä: Materiaalit ja molekyläärinen mallinnus, Computational Science X (CompX), COMP Centre of Excellence, Department of Applied Physics, Aalto University
Tekijät: Goh, J. Q., Akola, J.
Sivumäärä: 8
Sivut: 21165-21172
Julkaisupäivä: 10 syyskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 19 elokuuta 2015

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry C
Vuosikerta: 119
Numero: 36
ISSN (painettu): 1932-7447
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 7,9 SJR 1,886 SNIP 1,246
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Surfaces, Coatings and Films, Energy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84941254956

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Sulfonated polyetheretherketone/polypropylene polymer blends for the production of photoactive materials

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaaliopin laitos
Tekijät: Fatarelle, E., Mylläri, V., Ruzzante, M., Pogni, R., Baratto, M. C., Skrifvars, M., Syrjälä, S., Järvelä, P.
Julkaisupäivä: 1 helmikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Applied Polymer Science
Vuosikerta: 132
Numero: 8
Artikkeli: 41509
ISSN (painettu): 0021-8995
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 3,6 SJR 0,587 SNIP 0,846
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Surfaces, Coatings and Films, Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

Article first published online: 1 OCT 2014 ;(Volume 132, Issue 8, February 20, 2015)<br/>Contribution: organisation=mol,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-12-30<br/>Publisher name: JohnWiley & Sons, Inc.

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 296

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Submolecular Plasticization Induced by Photons in Azobenzene Materials

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Département de Chimie, Succ. Centre-Ville, Royal Military College of Canada
Tekijät: Vapaavuori, J., Laventure, A., Bazuin, C. G., Lebel, O., Pellerin, C.
Sivumäärä: 8
Sivut: 13510-13517
Julkaisupäivä: 28 lokakuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of the American Chemical Society
Vuosikerta: 137
Numero: 42
ISSN (painettu): 0002-7863
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 22,4 SJR 6,775 SNIP 2,6
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Catalysis, Chemistry(all), Biochemistry, Colloid and Surface Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84946020103

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Study of the kinetics and mechanism of rapid self-assembly in block copolymer thin films during solvo-microwave annealing

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Trinity College Dublin, Tyndall National Institute at National University of Ireland, Cork, Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices (CRANN), Department of Micro and Nanotechnology, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Informatik, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalan Institute for Research and Advanced Studies (ICREA)
Tekijät: Mokarian-Tabari, P., Cummins, C., Rasappa, S., Simao, C., Torres, C. M. S., Holmes, J. D., Morris, M. A.
Sivumäärä: 12
Sivut: 10728-10739
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Langmuir
Vuosikerta: 30
Numero: 35
ISSN (painettu): 0743-7463
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 7,8 SJR 1,81 SNIP 1,363
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Medicine(all), Materials Science(all), Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Spectroscopy, Electrochemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84925424888

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Structure, dynamics, and reactivity of hydrated electrons by Ab initio molecular dynamics

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, University of Zurich, Center for Biomolecules
Tekijät: Marsalek, O., Uhlig, F., Vandevondele, J., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 10
Sivut: 23-32
Julkaisupäivä: 17 tammikuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Accounts of Chemical Research
Vuosikerta: 45
Numero: 1
ISSN (painettu): 0001-4842
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 35,8 SJR 12,299 SNIP 5,402
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84855914692

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Structurally Controlled Dynamics in Azobenzene-Based Supramolecular Self-Assemblies in Solid State

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Aalto University
Tekijät: Poutanen, M., Ikkala, O., Priimägi, A.
Sivumäärä: 7
Sivut: 4095-4101
Julkaisupäivä: 14 kesäkuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Macromolecules
Vuosikerta: 49
Numero: 11
ISSN (painettu): 0024-9297
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 9,8 SJR 2,564 SNIP 1,483
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84975044511

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Structural information content of networks: Graph entropy based on local vertex functionals

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: TU Vienna, Department of Biostatistics, Visiting Graduate Student in Department of Urban Design and Planning, University of Washington, Seattle, USA 1.1.2012-15.6.2012 (12.9.2011 alkaen), Department of Genome Sciences
Tekijät: Dehmer, M., Emmert-Streib, F.
Sivumäärä: 8
Sivut: 131-138
Julkaisupäivä: huhtikuuta 2008
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Computational Biology and Chemistry
Vuosikerta: 32
Numero: 2
ISSN (painettu): 1476-9271
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2008): SJR 0,795 SNIP 0,683
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biochemistry, Structural Biology, Analytical Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 40049085450

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Structural characteristics and flammability of fire retarding EPDM/layered double hydroxide (LDH) nanocomposites

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Engineering materials science and solutions (EMASS), Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V., Vodafone Department of Mobile Communications Systems
Tekijät: Wang, D. Y., Das, A., Leuteritz, A., Mahaling, R. N., Jehnichen, D., Wagenknecht, U., Heinrich, G.
Sivumäärä: 7
Sivut: 3927-3933
Julkaisupäivä: 21 huhtikuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: RSC Advances
Vuosikerta: 2
Numero: 9
ISSN (painettu): 2046-2069
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 0,9 SJR 0,872 SNIP 0,619
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84863098130

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Structural basis of actin monomer re-charging by cyclase-Associated protein

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, University of Helsinki Institute of Biotechnology, Brandeis University
Tekijät: Kotila, T., Kogan, K., Enkavi, G., Guo, S., Vattulainen, I., Goode, B. L., Lappalainen, P.
Julkaisupäivä: 1 joulukuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nature Communications
Vuosikerta: 9
Numero: 1
Artikkeli: 1892
ISSN (painettu): 2041-1723
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 18,1 SJR 5,992 SNIP 2,86
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(all), Physics and Astronomy(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85047005231

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Strategies To Diminish the Emissions of Particles and Secondary Aerosol Formation from Diesel Engines

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tutkimusalue: Aerosolifysiikka, Fysiikka, Tutkimusryhmä: Aerosolisynteesi, Atmospheric Composition Research, Finnish Meteorological Institute, AGCO Power Oy, Dinex Finland Oy
Tekijät: Karjalainen, P., Rönkkö, T., Simonen, P., Ntziachristos, L., Juuti, P., Timonen, H., Teinilä, K., Saarikoski, S., Saveljeff, H., Lauren, M., Happonen, M., Matilainen, P., Maunula, T., Nuottimäki, J., Keskinen, J.
Sivumäärä: 9
Sivut: 10408-10416
Julkaisupäivä: 3 syyskuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environmental science & technology
Vuosikerta: 53
Numero: 17
ISSN (painettu): 0013-936X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 12,6 SJR 2,704 SNIP 2,06
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Environmental Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Happonen, Matti"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85071785150

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Strain rate change tests with the Split Hopkinson Bar method

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaaliopin laitos, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi
Tekijät: Isakov, M., Kokkonen, J., Östman, K., Kuokkala, V.
Sivut: 231-242
Julkaisupäivä: 1 huhtikuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: European Physical Journal. Special Topics
Vuosikerta: 225
Numero: 2
ISSN (painettu): 1951-6355
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 4 SJR 0,581 SNIP 0,748
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Materials Science(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84941343460

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Stimuli-responsive photonic polymer coatings

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Eindhoven University of Technology
Tekijät: Stumpel, J. E., Broer, D. J., Schenning, A. P. H. J.
Sivumäärä: 10
Sivut: 15839-15848
Julkaisupäivä: 28 joulukuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Communications
Vuosikerta: 50
Numero: 100
ISSN (painettu): 1359-7345
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 11,6 SJR 2,692 SNIP 1,427
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Catalysis, Ceramics and Composites, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry, Metals and Alloys
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Stumpel, Jelle"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84911908006

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Stimuli-Responsive Materials Based on Interpenetrating Polymer Liquid Crystal Hydrogels

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Eindhoven University of Technology, School of Mathematical Sciences
Tekijät: Stumpel, J. E., Gil, E. R., Spoelstra, A. B., Bastiaansen, C. W. M., Broer, D. J., Schenning, A. P. H. J.
Sivut: 3314–3320
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Advanced Functional Materials
Vuosikerta: 25
Numero: 22
ISSN (painettu): 1616-301X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 20,4 SJR 4,859 SNIP 2,439
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biomaterials, Electrochemistry, Condensed Matter Physics, Electronic, Optical and Magnetic Materials
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Steric and electronic effects in the host-guest hydrogen bonding in clathrate hydrates

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), K. Gumiński Department of Theoretical Chemistry, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic
Tekijät: Kulig, W., Kubisiak, P., Cwiklik, L.
Sivumäärä: 6
Sivut: 6149-6154
Julkaisupäivä: 16 kesäkuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry A
Vuosikerta: 115
Numero: 23
ISSN (painettu): 1089-5639
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 4,9 SJR 1,422 SNIP 1,131
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 79959539436

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Statistical modeling of water vapor transmission rates for extrusion-coated papers

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Energia- ja prosessitekniikan laitos, Materiaaliopin laitos
Tekijät: Lahtinen, K., Kuusipalo, J.
Julkaisupäivä: 2008

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: TAPPI 2008 PLACE Conference: Innovations in Flexible Consumer Packaging
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Mechanical Engineering, Media Technology, Materials Science(all)
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 77950684840

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Statistical evaluation of barkhausen noise testing (BNT) for ground samples

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Univ of Oulu, Schlumpf Scandinavia AB, Kungliga Tekniska Högskolan KTH
Tekijät: Tomkowski, R., Sorsa, A., Santa-Aho, S., Lundin, P., Vippola, M.
Julkaisupäivä: 1 marraskuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Sensors (Switzerland)
Vuosikerta: 19
Numero: 21
Artikkeli: 4716
ISSN (painettu): 1424-8220
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 5 SJR 0,653 SNIP 1,586
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry, Biochemistry, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Instrumentation, Electrical and Electronic Engineering
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85074321480

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Start-up and Operation of Laboratory-Scale Thermophilic Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors Treating Vegetable Processing Wastewaters

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta, Tampere University of Technology, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Aalto University
Tekijät: Lepistö, S. S., Rintala, J. A.
Sivumäärä: 9
Sivut: 331-339
Julkaisupäivä: maaliskuuta 1997
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Chemical Technology and Biotechnology
Vuosikerta: 68
Numero: 3
ISSN (painettu): 0268-2575
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Chemical Engineering(all), Bioengineering, Chemistry(all)

Lisätietoja

Contribution: organisation=bio,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 30520

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Starch-poly(vinyl alcohol) barrier coatings for flexible packaging paper and their effects of phase interactions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Karlstad University
Tekijät: Christophliemk, H., Ullsten, H., Johansson, C., Järnström, L.
Sivumäärä: 10
Sivut: 13-22
Julkaisupäivä: 1 lokakuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Progress in Organic Coatings
Vuosikerta: 111
ISSN (painettu): 0300-9440
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 5,1 SJR 0,844 SNIP 1,334
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Surfaces, Coatings and Films, Organic Chemistry, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85019450052

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Stable carbon isotopic composition of peat columns, subsoil and vegetation on natural and forestry-drained boreal peatlands

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous, University of Eastern Finland, University of Jyväskylä
Tekijät: Nykänen, H., Mpamah, P. A., Rissanen, A. J.
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Isotopes in Environmental and Health Studies
Vuosikerta: 54
Numero: 6
ISSN (painettu): 1025-6016
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 2,9 SJR 0,666 SNIP 0,804
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Environmental Chemistry, Environmental Science(all), Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85053893057

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Stability and Function at High Temperature. What Makes a Thermophilic GTPase Different from Its Mesophilic Homologue

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Laboratoire de Biochimie Théorique
Tekijät: Katava, M., Kalimeri, M., Stirnemann, G., Sterpone, F.
Sivumäärä: 10
Sivut: 2721-2730
Julkaisupäivä: 17 maaliskuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 120
Numero: 10
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 6,1 SJR 1,345 SNIP 1,023
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84961282502

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Spontaneous formation of three-dimensionally ordered Bi-rich nanostructures within GaAs1-xBix/GaAs quantum wells

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tutkimusryhmä: Puolijohdeteknologia, Hausvogteiplatz 5-7
Tekijät: Luna, E., Wu, M., Hanke, M., Puustinen, J., Guina, M., Trampert, A.
Julkaisupäivä: 1 heinäkuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nanotechnology
Vuosikerta: 27
Numero: 32
Artikkeli: 325603
ISSN (painettu): 0957-4484
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 5,8 SJR 1,339 SNIP 0,982
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Bioengineering, Chemistry(all), Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Mechanics of Materials, Materials Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Wu, M."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84978884196

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Spodumene tailings for porcelain and structural materials: Effect of temperature (1050–1200 °C) on the sintering and properties

Perustiedot

Tila: Hyväksytty/In press
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Univ of Oulu
Tekijät: Lemougna, P. N., Yliniemi, J., Ismailov, A., Levänen, E., Tanskanen, P., Kinnunen, P., Roning, J., Illikainen, M.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Minerals Engineering
Artikkeli: 105843
ISSN (painettu): 0892-6875
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 5,6 SJR 0,905 SNIP 2,014
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Control and Systems Engineering, Chemistry(all), Geotechnical Engineering and Engineering Geology, Mechanical Engineering
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85067234637

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Spin filtering in silicene by edges and chemically or electrically induced interfaces

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Northeastern University
Tekijät: Saari, T., Nieminen, J.
Sivut: 316-324
Julkaisupäivä: toukokuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physics and Chemistry of Solids
Vuosikerta: 128
ISSN (painettu): 0022-3697
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 4,6 SJR 0,664 SNIP 1,067
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Science(all), Condensed Matter Physics
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85040567725

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Spectroscopic study of a DNA brush synthesized in situ by surface initiated enzymatic polymerization

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Integrated Technologies for Tissue Engineering Research (ITTE), Universitat Heidelberg, Duke University
Tekijät: Khan, M. N., Tjong, V., Chilkoti, A., Zharnikov, M.
Sivumäärä: 10
Sivut: 9929-9938
Julkaisupäivä: 29 elokuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 117
Numero: 34
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 6,3 SJR 1,504 SNIP 1,195
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84883395998

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Spectral object recognition in hyperspectral holography with complex-domain denoising

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tietotekniikka, Tutkimusryhmä: Computational Imaging-CI, ITMO University, University of Ulm Medical Center, University of Stuttgart
Tekijät: Shevkunov, I., Katkovnik, V., Claus, D., Pedrini, G., Petrov, N. V., Egiazarian, K.
Sivumäärä: 10
Julkaisupäivä: 26 marraskuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Sensors (Switzerland)
Vuosikerta: 19
Numero: 23
Artikkeli: 5188
ISSN (painettu): 1424-8220
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 5 SJR 0,653 SNIP 1,586
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry, Biochemistry, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Instrumentation, Electrical and Electronic Engineering
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85075511855

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Spectral and kinetic characteristics of indotricarbocyanine complexation with albumin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Emanuel’ Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow State University
Tekijät: Kuz’min, V. A., Durandin, N. A., Lisitsyna, E. S., Nekipelova, T. D., Podrugina, T. A., Matveeva, E. D., Proskurnina, M. V., Zefirov, N. S.
Sivumäärä: 3
Sivut: 107-109
Julkaisupäivä: 28 toukokuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: DOKLADY PHYSICAL CHEMISTRY
Vuosikerta: 462
Numero: 1
ISSN (painettu): 0012-5016
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 1 SJR 0,295 SNIP 0,705
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84938328246

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Sorption and retention of ethylene glycol monoethyl ether (EGME) on silicas

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Rakennetekniikka, Tampere University of Technology, University of Tampere
Tekijät: Kellomäki, A., Kuula-Väisänen, P., Nieminen, P.
Sivumäärä: 6
Sivut: 373-378
Julkaisupäivä: 1989
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Colloid and Interface Science
Vuosikerta: 129
Numero: 2
ISSN (painettu): 0021-9797
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Colloid and Surface Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces and Interfaces
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 45149145866

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Solvation and ion-pairing properties of the aqueous sulfate anion: Explicit versus effective electronic polarization

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Paul Scherrer Institut, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Lund University
Tekijät: Pegado, L., Marsalek, O., Jungwirth, P., Wernersson, E.
Sivumäärä: 10
Sivut: 10248-10257
Julkaisupäivä: 7 elokuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 14
Numero: 29
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 5,7 SJR 1,921 SNIP 1,168
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84863652661

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Solid-phase bromination and Suzuki coupling of 2-carboxyindoles

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Helsinki, Department of Pharmacy
Tekijät: Tois, J., Franzén, R., Aitio, O., Laakso, I., Huuskonen, J., Taskinen, J.
Sivumäärä: 4
Sivut: 521-524
Julkaisupäivä: 2001
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening
Vuosikerta: 4
Numero: 6
ISSN (painettu): 1386-2073
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2001): SJR 0,78 SNIP 0,872
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Clinical Biochemistry, Chemistry (miscellaneous), Pharmacology
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0034861953

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Soft hydrazone crosslinked hyaluronan- and alginate-based hydrogels as 3D supportive matrices for human pluripotent stem cell-derived neuronal cells

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Biolääketieteen tekniikan tiedekunta, Tutkimusryhmä: Biomateriaalien ja kudosteknologian tutk.ryhmä, BioMediTech Institute and Faculty of Medicine and Life Sciences
Tekijät: Karvinen, J., Joki, T., Ylä-Outinen, L., Koivisto, J. T., Narkilahti, S., Kellomäki, M.
Sivumäärä: 11
Sivut: 29-39
Julkaisupäivä: 1 maaliskuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Reactive and Functional Polymers
Vuosikerta: 124
ISSN (painettu): 1381-5148
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 4,9 SJR 0,712 SNIP 0,92
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Environmental Chemistry, Biochemistry, Chemical Engineering(all), Polymers and Plastics, Materials Chemistry
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85040229275

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Soft-graphoepitaxy using nanoimprinted polyhedral oligomeric silsesquioxane substrates for the directed self-Assembly of PS-b-PDMS

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Nanofotoniikka, Frontier Photonics, Trinity College Dublin, Edifici CM3, University College Cork, Tyndall National Institute at National University of Ireland, Cork, Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices (CRANN), Profactor GmbH, CNRS/UJF-Grenoble1/CEA LTM, Catalan Institute for Research and Advanced Studies (ICREA)
Tekijät: Borah, D., Simao, C. D., Senthamaraikannan, R., Rasappa, S., Francone, A., Lorret, O., Salaun, M., Kosmala, B., Kehagias, N., Zelsmann, M., Sotomayor-Torres, C. M., Morris, M. A.
Sivumäärä: 10
Sivut: 3512-3521
Julkaisupäivä: marraskuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: European Polymer Jounal
Vuosikerta: 49
Numero: 11
ISSN (painettu): 0014-3057
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 4,4 SJR 1,087 SNIP 1,66
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Polymers and Plastics, Physics and Astronomy(all), Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84885020807

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Soft graphoepitaxy for large area directed self-assembly of polystyrene-block-poly(dimethylsiloxane) block copolymer on nanopatterned poss substrates fabricated by nanoimprint lithography

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Trinity College Dublin, University College Cork, Tyndall National Institute at National University of Ireland, Cork, Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices (CRANN), Laboratoire des Technologies de la Microelectronique (CNRS), Profactor GmbH, University Campus-Dourouti
Tekijät: Borah, D., Rasappa, S., Salaun, M., Zellsman, M., Lorret, O., Liontos, G., Ntetsikas, K., Avgeropoulos, A., Morris, M. A.
Sivumäärä: 8
Sivut: 3425-3432
Julkaisupäivä: 1 kesäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Advanced Functional Materials
Vuosikerta: 25
Numero: 22
ISSN (painettu): 1616-301X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 20,4 SJR 4,859 SNIP 2,439
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Electronic, Optical and Magnetic Materials, Biomaterials, Condensed Matter Physics, Electrochemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84930932614

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Site-specific polarizabilities as predictors of favorable adsorption sites on Nan clusters

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Central Michigan University, Argonne National Laboratory
Tekijät: Ma, L., Jackson, K. A., Jellinek, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 80-85
Julkaisupäivä: 8 helmikuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Physics Letters
Vuosikerta: 503
Numero: 1-3
ISSN (painettu): 0009-2614
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 4,1 SJR 1,159 SNIP 1,004
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 79751533497

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Site-specific analysis of dipole polarizabilities of heterogeneous systems: Iron-doped Sin (n = 1-14) clusters

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Northwest University China, National Laboratory of Solid State Microstructures, Nanjing University, Institute of Photonics and Photo-technology
Tekijät: Ma, L., Wang, J., Wang, G.
Julkaisupäivä: 7 maaliskuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Chemical Physics
Vuosikerta: 138
Numero: 9
Artikkeli: 094304
ISSN (painettu): 0021-9606
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 5,6 SJR 1,559 SNIP 1,185
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84874852980

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Silver sulfide nanoclusters and the superatom model

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusryhmä: Materiaalit ja molekyläärinen mallinnus, Computational Science X (CompX), University of Jyväskylä, Departments of Physics and Chemistry
Tekijät: Goh, J., Malola, S., Häkkinen, H., Akola, J.
Sivumäärä: 8
Sivut: 1583-1590
Julkaisupäivä: 22 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry C
Vuosikerta: 119
Numero: 3
ISSN (painettu): 1932-7447
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 7,9 SJR 1,886 SNIP 1,246
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Surfaces, Coatings and Films, Energy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84921476515

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Si10 and photoabsorption spectra of mid-sized silicon clusters

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Oulu, College at Fredonia, Washington State University Pullman
Tekijät: Rantala, T. T., Jelski, D. A., George, T. F.
Sivumäärä: 6
Sivut: 215-220
Julkaisupäivä: 13 tammikuuta 1995
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Physics Letters
Vuosikerta: 232
Numero: 3
ISSN (painettu): 0009-2614
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 4243879058

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Shape-dependent plasmonic response and directed self-assembly in a new semiconductor building block, indium-doped cadmium oxide (ICO)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Pennsylvania, Purdue University, Department of Electrical and Systems Engineering
Tekijät: Gordon, T. R., Paik, T., Klein, D. R., Naik, G. V., Caglayan, H., Boltasseva, A., Murray, C. B.
Sivumäärä: 7
Sivut: 2857-2863
Julkaisupäivä: 12 kesäkuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nano Letters
Vuosikerta: 13
Numero: 6
ISSN (painettu): 1530-6984
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 22,6 SJR 9,081 SNIP 3,355
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Bioengineering, Chemistry(all), Materials Science(all), Condensed Matter Physics, Mechanical Engineering
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Caglayan, Humeyra"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84879097164

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Sequential Collinear Photofragmentation and Atomic Absorption Spectroscopy for Online Laser Monitoring of Triatomic Metal Species

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Tutkimusryhmä: Soveltava optiikka, Tampere University, University Central Hospital Kuopio, Valmet Automation Oy, Universidad Nacional Autónoma de México
Tekijät: Viljanen, J., Kalmankoski, K., Contreras, V., Sarin, J. K., Sorvajärvi, T., Kinnunen, H., Enestam, S., Toivonen, J.
Sivumäärä: 14
Julkaisupäivä: 18 tammikuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Sensors (Basel, Switzerland)
Vuosikerta: 20
Numero: 2
Artikkeli: 533
ISSN (painettu): 1424-8220
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry, Biochemistry, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Instrumentation, Electrical and Electronic Engineering
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

INT=phys,"Kalmankoski, Kim"
INT=phys,"Sarin, Jaakko K."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85078213348

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Semiclassical hybrid approach to condensed phase molecular dynamics: Application to the I2Kr17 cluster

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Vodafone Department of Mobile Communications Systems, Freie Universität Berlin, Soft Matter and Functional Materials, Helmholtz-Zentrum Berlin, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic
Tekijät: Buchholz, M., Goletz, C. M., Grossmann, F., Schmidt, B., Heyda, J., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 12
Sivut: 11199-11210
Julkaisupäivä: 26 marraskuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry A
Vuosikerta: 116
Numero: 46
ISSN (painettu): 1089-5639
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 5,3 SJR 1,513 SNIP 1,119
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84870038667

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Self-assembly of polystyrene-block-poly(4-vinylpyridine) block copolymer on molecularly functionalized silicon substrates: Fabrication of inorganic nanostructured etchmask for lithographic use

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Tyndall National Institute at National University of Ireland, Cork, Trinity College Dublin, University College Cork, Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices (CRANN)
Tekijät: Cummins, C., Borah, D., Rasappa, S., Chaudhari, A., Ghoshal, T., O'Driscoll, B. M. D., Carolan, P., Petkov, N., Holmes, J. D., Morris, M. A.
Sivumäärä: 11
Sivut: 7941-7951
Julkaisupäivä: 21 joulukuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry C
Vuosikerta: 1
Numero: 47
ISSN (painettu): 2050-7534
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 1,1
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84887902210

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Selenate removal in biofilm systems: Effect of nitrate and sulfate on selenium removal efficiency, biofilm structure and microbial community

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Inst. for Water Education, Montana State University (MSU), Bhabha Atomic Research Centre, UPEM
Tekijät: Tan, L. C., Espinosa-Ortiz, E. J., Nancharaiah, Y. V., van Hullebusch, E. D., Gerlach, R., Lens, P. N.
Sivut: 2380-2389
Julkaisupäivä: elokuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 1 tammikuuta 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Chemical Technology and Biotechnology
Vuosikerta: 93
Numero: 8
ISSN (painettu): 0268-2575
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 4,8 SJR 0,715 SNIP 0,891
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Chemical Engineering(all), Renewable Energy, Sustainability and the Environment, Fuel Technology, Waste Management and Disposal, Pollution, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85043713774

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Selective hydrogen production at Pt(111) investigated by Quantum Monte Carlo methods for metal catalysis

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Institute Pascal
Tekijät: Sharma, R. O., Rantala, T. T., Hoggan, P. E.
Julkaisupäivä: 5 kesäkuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: International Journal of Quantum Chemistry
Vuosikerta: 120
Numero: 11
Artikkeli: e26198
ISSN (painettu): 0020-7608
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Atomic and Molecular Physics, and Optics, Condensed Matter Physics, Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85083688806

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Second-harmonic generation imaging of semiconductor nanowires with focused vector beams

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Optiikka, Tutkimusryhmä: Epälineaarinen optiikka, Tampereen teknillinen yliopisto, Frontier Photonics, Aalto University, Department of Micro- and Nanosciences, Aalto University, Department of Applied Physics and Nanomicroscopy Center
Tekijät: Bautista, G., Mäkitalo, J., Chen, Y., Dhaka, V., Grasso, M., Karvonen, L., Jiang, H., Huttunen, M. J., Huhtio, T., Lipsanen, H., Kauranen, M.
Sivumäärä: 6
Sivut: 1564-1569
Julkaisupäivä: 6 helmikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nano Letters
Vuosikerta: 15
Numero: 3
ISSN (painettu): 1530-6984
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 22,9 SJR 8,359 SNIP 3,071
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Condensed Matter Physics, Bioengineering, Chemistry(all), Materials Science(all), Mechanical Engineering
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

AUX=fys,"Grasso, Marco"
EXT="Dhaka, Veer"
EXT="Huttunen, Mikko J."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84924595561

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Second-Harmonic Generation from Metal Nanoparticles: Resonance Enhancement versus Particle Geometry

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Optiikka, Tutkimusryhmä: Epälineaarinen optiikka, Frontier Photonics, Institute of Photonics, Univ Eastern Finland, University of Eastern Finland, Sch Pharm
Tekijät: Czaplicki, R., Mäkitalo, J., Siikanen, R., Husu, H., Lehtolahti, J., Kuittinen, M., Kauranen, M.
Sivumäärä: 5
Sivut: 530-534
Julkaisupäivä: 14 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 18 joulukuuta 2014

Julkaisutiedot

Lehti: Nano Letters
Vuosikerta: 15
Numero: 1
ISSN (painettu): 1530-6984
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 22,9 SJR 8,359 SNIP 3,071
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Condensed Matter Physics, Bioengineering, Chemistry(all), Materials Science(all), Mechanical Engineering
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: WOS
Lähteen ID: 000348086100083

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Searching for a robust strategy for minimizing alkali chlorides in fluidized bed boilers during burning of high SRF-energy-share fuel

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Urban circular bioeconomy (UrCirBio), University of Jyväskylä, Valmet Technologies Oy, VTT Technical Research Centre of Finland, Department of Chemistry, Renewable Natural Resources and Chemistry of Living Environment, Stora Enso
Tekijät: Bajamundi, C. J. E., Vainikka, P., Hedman, M., Silvennoinen, J., Heinanen, T., Taipale, R., Konttinen, J.
Sivumäärä: 12
Sivut: 25-36
Julkaisupäivä: 1 syyskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Fuel
Vuosikerta: 155
ISSN (painettu): 0016-2361
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,9 SJR 1,781 SNIP 2,111
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Fuel Technology, Energy Engineering and Power Technology, Chemical Engineering(all), Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84928243284

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Search for global minimum geometries of medium sized Cd nTe n clusters (n = 15, 16, 20, 24 and 28)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Northwest University China, National Laboratory of Solid State Microstructures, Nanjing University, Institute of Photonics and Photo-technology
Tekijät: Ma, L., Wang, J., Wang, G.
Sivumäärä: 5
Sivut: 73-77
Julkaisupäivä: 12 marraskuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Physics Letters
Vuosikerta: 552
ISSN (painettu): 0009-2614
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 4,1 SJR 1,104 SNIP 0,901
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84868208985

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Screening pretreatment methods to enhance thermophilic anaerobic digestion of pulp and paper mill wastewater treatment secondary sludge

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tampereen teknillinen yliopisto, Kemian ja biotekniikan laitos, Urban circular bioeconomy (UrCirBio), Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Tekijät: Bayr, S., Kaparaju, P., Rintala, J.
Sivumäärä: 8
Sivut: 479-486
Julkaisupäivä: 1 toukokuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Engineering Journal
Vuosikerta: 223
ISSN (painettu): 1385-8947
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 6,2 SJR 1,597 SNIP 1,908
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Industrial and Manufacturing Engineering, Environmental Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=keb,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-11-29<br/>Publisher name: Elsevier BV

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 1974

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Rotational Diffusion of Membrane Proteins in Crowded Membranes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, University of Helsinki
Tekijät: Javanainen, M., Ollila, O. H., Martinez-Seara, H.
Sivumäärä: 8
Sivut: 2994-3001
Julkaisupäivä: 16 huhtikuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry B
Vuosikerta: 124
Numero: 15
ISSN (painettu): 1520-6106
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Martinez-Seara, Hector"
EXT="Ollila, O. H.Samuli"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85083545186

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Role of the bridge in photoinduced electron transfer in porphyrin-fullerene dyads

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Frontier Photonics, Universitat Politecnica de Valencia, Spain, Universidad de Castilla-La Mancha
Tekijät: Pelado, B., Abou-Chahine, F., Calbo, J., Caballero, R., delaCruz, P., Junquera-Hernández, J. M., Ortí, E., Tkachenko, N. V., Langa, F.
Sivumäärä: 12
Sivut: 5814-5825
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemistry: A European Journal
Vuosikerta: 21
Numero: 15
ISSN (painettu): 0947-6539
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 9,5 SJR 2,461 SNIP 1,205
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84925396738

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Role of Internal Water on Protein Thermal Stability: The Case of Homologous G Domains

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Université Paris Diderot, Laboratoire de Biochimie Théorique, Sapienza University
Tekijät: Rahaman, O., Kalimeri, M., Melchionna, S., Hénin, J., Sterpone, F.
Sivumäärä: 11
Sivut: 8939-8949
Julkaisupäivä: 23 heinäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 119
Numero: 29
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5,9 SJR 1,335 SNIP 1,058
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84937843946

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Robust statistical approaches for RSS-based floor detection in indoor localization

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Langaton tietoliikenne ja paikannus
Tekijät: Razavi, A., Valkama, M., Lohan, E. S.
Julkaisupäivä: 1 kesäkuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Sensors
Vuosikerta: 16
Numero: 6
Artikkeli: 793
ISSN (painettu): 1424-8220
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 4,1 SJR 0,623 SNIP 1,629
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Electrical and Electronic Engineering, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Analytical Chemistry, Biochemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84971596811

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Reversible photodoping of TiO2 nanoparticles

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fotoniikka, Tutkimusryhmä: Pintatiede, Univ Tartu, University of Tartu, University of Tartu Institute of Physics, Inst Phys, University of Tartu
Tekijät: Joost, U., Sutka, A., Oja, M., Smits, K., Doebelin, N., Loot, A., Järvekülg, M., Hirsimäki, M., Valden, M., Nommiste, E.
Sivut: 8968-8974
Julkaisupäivä: 26 joulukuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 10 joulukuuta 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Chemistry of Materials
Vuosikerta: 30
Numero: 24
ISSN (painettu): 0897-4756
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 16,4 SJR 4,224 SNIP 1,797
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Inorganic Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces and Interfaces, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Condensed Matter Physics
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

INT=fot,"Joost, Urmas"

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Reversible biofunctionalization of surfaces with a switchable mutant of avidin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Johannes Kepler University, Fimlab Laboratories Ltd, University of Salzburg, University of Basel, University of South Bohemia, Goethe-University Frankfurt
Tekijät: Pollheimer, P., Taskinen, B., Scherfler, A., Gusenkov, S., Creus, M., Wiesauer, P., Zauner, D., Schöfberger, W., Schwarzinger, C., Ebner, A., Tampé, R., Stutz, H., Hytönen, V. P., Gruber, H. J.
Sivumäärä: 13
Sivut: 1656-1668
Julkaisupäivä: 16 lokakuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Bioconjugate Chemistry
Vuosikerta: 24
Numero: 10
ISSN (painettu): 1043-1802
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 9,1 SJR 2,02 SNIP 1,201
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Bioengineering, Organic Chemistry, Pharmaceutical Science, Biomedical Engineering, Pharmacology
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84886070072

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Reversal of the hofmeister series: Specific ion effects on peptides

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Pennsylvania State University, Soft Matter and Functional Materials, Helmholtz-Zentrum Berlin, Texas A and M University
Tekijät: Paterová, J., Rembert, K. B., Heyda, J., Kurra, Y., Okur, H. I., Liu, W. R., Hilty, C., Cremer, P. S., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 9
Sivut: 8150-8158
Julkaisupäivä: 11 heinäkuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 117
Numero: 27
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 6,3 SJR 1,504 SNIP 1,195
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84880155215

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Resveratrol interferes with the aggregation of membrane-bound human-IAPP: A molecular dynamics study

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, NEST Istituto Nanoscienze-CNR, Department of Chemical Sciences, University of Catania, Unità Organizzativa e di Supporto di Catania, Istituto di Biostrutture e Bioimmagini
Tekijät: Lolicato, F., Raudino, A., Milardi, D., La Rosa, C.
Sivumäärä: 6
Sivut: 876-881
Julkaisupäivä: 6 maaliskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: European Journal of Medicinal Chemistry
Vuosikerta: 92
ISSN (painettu): 0223-5234
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6 SJR 1,143 SNIP 1,48
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Drug Discovery, Organic Chemistry, Pharmacology
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84922216978

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Responsive Polymer Photonics

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Eindhoven University of Technology
Tekijät: Stumpel, J. E.
Sivumäärä: 3
Sivut: 533-535
Julkaisupäivä: 1 elokuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemistryopen
Vuosikerta: 4
Numero: 4
ISSN (painettu): 2191-1363
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 2,6 SJR 1,266 SNIP 0,73
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84942363185

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Remarkable Dependence of the Final Charge Separation Efficiency on the Donor-Acceptor Interaction in Photoinduced Electron Transfer

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Kyoto Women's University, Tokushima University, Kobe University, Japan Science and Technology Agency, University of Tokyo
Tekijät: Higashino, T., Yamada, T., Yamamoto, M., Furube, A., Tkachenko, N. V., Miura, T., Kobori, Y., Jono, R., Yamashita, K., Imahori, H.
Sivut: 629-633
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Angewandte Chemie (International Edition)
Vuosikerta: 55
Numero: 2
ISSN (painettu): 1433-7851
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 18,7 SJR 5,954 SNIP 2,185
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Catalysis
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84958749577

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Release of halide ions from the buried active site of the haloalkane dehalogenase LinB revealed by stopped-flow fluorescence analysis and free energy calculations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Masaryk University
Tekijät: Hladilkova, J., Prokop, Z., Chaloupkova, R., Damborsky, J., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 7
Sivut: 14329-14335
Julkaisupäivä: 21 marraskuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 117
Numero: 46
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 6,3 SJR 1,504 SNIP 1,195
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84888618153

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Reinforced chloroprene rubber by in situ generated silica particles: Evidence of bound rubber on the silica surface

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaaliopin laitos, Tutkimusryhmä: Muovit ja elastomeerit, Visvesvaraya National Institute of Technology, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V., Institut für Werkstoffwissenschaft
Tekijät: Kapgate, B. P., Das, C., Das, A., Basu, D., Wiessner, S., Reuter, U., Heinrich, G.
Julkaisupäivä: 10 elokuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Applied Polymer Science
Vuosikerta: 133
Numero: 30
Artikkeli: 43717
ISSN (painettu): 0021-8995
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 3,9 SJR 0,588 SNIP 0,815
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Surfaces, Coatings and Films, Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84964925986

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Regeneration of sulfur-poisoned Pd-based catalyst for natural gas oxidation

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalioppi, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi, Fysiikka, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Tutkimusryhmä: Materiaalit ja molekyläärinen mallinnus, Univ of Oulu, Aalto University, Dinex Ecocat Oy, Norwegian University of Science and Technology
Tekijät: Honkanen, M., Wang, J., Kärkkäinen, M., Huuhtanen, M., Jiang, H., Kallinen, K., Keiski, R. L., Akola, J., Vippola, M.
Sivumäärä: 13
Sivut: 253-265
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 4 tammikuuta 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Catalysis
Vuosikerta: 358
ISSN (painettu): 0021-9517
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 11,3 SJR 2,254 SNIP 1,756
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Catalysis, Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85039986144

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Recovery characteristics of different tube materials in relation to combustion products

Perustiedot

Tila: 
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: BioMediTech, OLFACTOMICS OY, Tampere University Hospital, University of Tampere
Tekijät: Karjalainen, M., Kontunen, A., Mäkelä, M., Anttalainen, O., Vehkaoja, A., Oksala, N., Roine, A.
Sivumäärä: 8
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: International Journal for Ion Mobility Spectrometry
ISSN (painettu): 1435-6163
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Spectroscopy
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85088382271

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Recent twists in photoactuation and photoalignment control

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Politecnico di Milano, McGill University, Tokyo Institute of Technology
Tekijät: Priimagi, A., Barrett, C. J., Shishido, A.
Sivumäärä: 8
Sivut: 7155-7162
Julkaisupäivä: 21 syyskuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry C
Vuosikerta: 2
Numero: 35
ISSN (painettu): 2050-7534
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 3,2 SJR 1,517 SNIP 1,351
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84906079173

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Recent advances in the preparation of heterocycles on solid support: A review of the literature

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: University of Helsinki
Tekijät: Franzén, R. G.
Sivumäärä: 20
Sivut: 195-214
Julkaisupäivä: toukokuuta 2000
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Combinatorial Chemistry
Vuosikerta: 2
Numero: 3
ISSN (painettu): 1520-4766
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Organic Chemistry, Discrete Mathematics and Combinatorics, Drug Discovery
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0041037814

Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

Reaction between Peroxy and Alkoxy Radicals Can Form Stable Adducts

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, University of Helsinki
Tekijät: Iyer, S., Rissanen, M. P., Kurtén, T.
Sivumäärä: 7
Sivut: 2051-2057
Julkaisupäivä: 2 toukokuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Letters
Vuosikerta: 10
Numero: 9
ISSN (painettu): 1948-7185
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 11,2 SJR 2,976 SNIP 1,425
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Science(all), Physical and Theoretical Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85064871304

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Rational design of a printable, highly conductive silicone-based electrically conductive adhesive for stretchable radio-frequency antennas

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Sensing Systems for Wireless Medicine (MediSense), Georgia Institute of Technology, Chinese University of Hong Kong
Tekijät: Li, Z., Le, T., Wu, Z., Yao, Y., Li, L., Tentzeris, M., Moon, K. S., Wong, C. P.
Sivumäärä: 7
Sivut: 464-470
Julkaisupäivä: 21 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Advanced Functional Materials
Vuosikerta: 25
Numero: 3
ISSN (painettu): 1616-301X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 20,4 SJR 4,859 SNIP 2,439
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Electronic, Optical and Magnetic Materials, Biomaterials, Condensed Matter Physics, Electrochemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84920994935

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Rate equation simulation of the height of Schottky barriers at the surface of oxidic semiconductors

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Oulu
Tekijät: Rantala, T. S., Lantto, V., Rantala, T. T.
Sivumäärä: 4
Sivut: 234-237
Julkaisupäivä: 1993
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Sensors and Actuators B: Chemical
Vuosikerta: 13
Numero: 1-3
ISSN (painettu): 0925-4005
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry, Electrochemistry, Electrical and Electronic Engineering
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0027590715

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Rate constant and thermochemistry for K + O2 + N2 = KO2 + N2

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusryhmä: Soveltava optiikka, Frontier Photonics, Department of Chemistry and Center for Advanced Scientific Computing and Modeling (CASCaM), University of North Texas, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark
Tekijät: Sorvajärvi, T., Viljanen, J., Toivonen, J., Marshall, P., Glarborg, P.
Sivumäärä: 8
Sivut: 3329-3336
Julkaisupäivä: 9 huhtikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 31 maaliskuuta 2015

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry A
Vuosikerta: 119
Numero: 14
ISSN (painettu): 1089-5639
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5 SJR 1,148 SNIP 1,046
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Rapid, Brushless Self-assembly of a PS-b-PDMS Block Copolymer for Nanolithography

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Department of Micro and Nanotechnology, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Informatik, Center for Nanostructured Graphene, Trinity College Dublin
Tekijät: Rasappa, S., Schulte, L., Borah, D., Morris, M. A., Ndoni, S.
Sivumäärä: 5
Sivut: 1-5
Julkaisupäivä: 1 lokakuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Colloids and Interface Science Communications
Vuosikerta: 2
ISSN (painettu): 2215-0382
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 0,2
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Colloid and Surface Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84919650698

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Quantitative glycoproteomic analysis of optimal cutting temperature-embedded frozen tissues identifying glycoproteins associated with aggressive prostate cancer

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Prostate cancer research center (PCRC), Johns Hopkins University
Tekijät: Tian, Y., Bova, G. S., Zhang, H.
Sivumäärä: 7
Sivut: 7013-7019
Julkaisupäivä: 15 syyskuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Analytical Chemistry
Vuosikerta: 83
Numero: 18
ISSN (painettu): 0003-2700
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 9,4 SJR 2,616 SNIP 1,658
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 80052805542

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Quantifying structural complexity of graphs: Information measures in mathematical chemistry

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Research Community on Data-to-Decision (D2D), Institute for Bioinformatics and Translational Research, Computational Biology and Machine Learning Lab., Faculty of Medicine, Health and Life Sciences, Queen's University, Belfast, Northern Ireland, Tomsk Polytechnic University, TU Vienna
Tekijät: Dehmer, M., Emmert-Streib, F., Tsoy, Y. R., Varmuza, K.
Sivumäärä: 19
Sivut: 479-497
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Quantum Frontiers of Atoms and Molecules
Kustantaja: Nova Science Publishers, Inc.
Toimittaja: Putz, M. V.
ISBN (painettu): 9781616681586
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84895219944

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Quantifying non-ergodic dynamics of force-free granular gases

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Max-Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Institute for Physics and Astronomy, University of Potsdam, Babes-Bolyai University, Faculty of Physics, Cluj-Napoca, Romania, Akhiezer Institute for Theoretical Physics, Kharkov Institute of Physics and Technology, M.V. Lomonosov Moscow State University
Tekijät: Bodrova, A., Chechkin, A. V., Cherstvy, A. G., Metzler, R.
Sivumäärä: 8
Sivut: 21791-21798
Julkaisupäivä: 27 heinäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 17
Numero: 34
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,6 SJR 1,725 SNIP 1,188
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84939865265

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Quantification of bio-anode capacitance in bioelectrochemical systems using Electrochemical Impedance Spectroscopy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous, Wageningen University and Research Centre, Wetsus, Centre for Sustainable Water Technology, Universitat Jaume I
Tekijät: Heijne, A. T., Liu, D., Sulonen, M., Sleutels, T., Fabregat-Santiago, F.
Sivumäärä: 6
Sivut: 533-538
Julkaisupäivä: 1 lokakuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Power Sources
Vuosikerta: 400
ISSN (painettu): 0378-7753
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 13,8 SJR 1,947 SNIP 1,484
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Renewable Energy, Sustainability and the Environment, Energy Engineering and Power Technology, Physical and Theoretical Chemistry, Electrical and Electronic Engineering
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85052096235

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pyrolytic behavior of lignocellulosic-based polysaccharides

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous, University of Jyvaskyla
Tekijät: Ghalibaf, M., Doddapaneni, T. R. K. C., Alén, R.
Sivut: 121-131
Julkaisupäivä: heinäkuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Vuosikerta: 137
Numero: 1
ISSN (painettu): 1388-6150
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 4,3 SJR 0,415 SNIP 1,078
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Condensed Matter Physics, Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85057074557

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pyrene based conjugated materials: Synthesis, characterization and electroluminescent properties

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Polymer Science and Engineering Division, CSIR-National Chemical Laboratory, Queensland University of Technology QUT, University of Hong Kong
Tekijät: Salunke, J. K., Sonar, P., Wong, F. L., Roy, V. A. L., Lee, C. S., Wadgaonkar, P. P.
Sivumäärä: 9
Sivut: 23320-23328
Julkaisupäivä: 26 syyskuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 16
Numero: 42
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 6,9 SJR 1,771 SNIP 1,231
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Salunke, Jagadish"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84908081510

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Protein conformation as a regulator of cell-matrix adhesion

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Fimlab Laboratories Ltd, University of Geneva
Tekijät: Hytönen, V. P., Wehrle-Haller, B.
Sivumäärä: 16
Sivut: 6342-6357
Julkaisupäivä: 14 huhtikuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 16
Numero: 14
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 6,9 SJR 1,771 SNIP 1,231
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84896364401

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Properties of HVOF-sprayed Stellite-6 coatings

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalioppi, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Il Sentiero International Campus S.r.l., Univ of Oulu, ECOR Research SpA
Tekijät: Sassatelli, P., Bolelli, G., Lassinantti Gualtieri, M., Heinonen, E., Honkanen, M., Lusvarghi, L., Manfredini, T., Rigon, R., Vippola, M.
Sivumäärä: 18
Sivut: 45-62
Julkaisupäivä: 25 maaliskuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surface and Coatings Technology
Vuosikerta: 338
ISSN (painettu): 0257-8972
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 5,2 SJR 0,973 SNIP 1,494
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85041473768

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Proliferation and differentiation of adipose stem cells towards smooth muscle cells on poly(trimethylene carbonate) membranes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Integrated Technologies for Tissue Engineering Research (ITTE), Aachen University of Applied Sciences, University of Groningen
Tekijät: German, S. J., Behbahani, M., Miettinen, S., Grijpma, D. W., Haimi, S. P.
Sivumäärä: 10
Sivut: 133-142
Julkaisupäivä: joulukuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Macromolecular symposia
Vuosikerta: 334
Numero: 1
ISSN (painettu): 1022-1360
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 1,5 SJR 0,326 SNIP 0,388
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Condensed Matter Physics, Polymers and Plastics, Organic Chemistry, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84890729494

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Programmable responsive hydrogels inspired by classical conditioning algorithm

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Aalto University
Tekijät: Zhang, H., Zeng, H., Priimägi, A., Ikkala, O.
Julkaisupäivä: 1 joulukuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nature Communications
Vuosikerta: 10
Numero: 1
Artikkeli: 3267
ISSN (painettu): 2041-1723
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 18,1 SJR 5,569 SNIP 2,847
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(all), Physics and Astronomy(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85070331406

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Production of sulfonated polyetheretherketone/polypropylene fibers for photoactive textiles

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaaliopin laitos, Tutkimusryhmä: Muovit ja elastomeerit, Kone- ja tuotantotekniikan laitos, Tutkimusalue: Kestävän kehityksen konejärjestelmät, University College of Borås, Högskolan i Borås, Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca S.r.l., Department of Biotechnology, Chemistry and Pharmacy, University of Siena
Tekijät: Mylläri, V., Fatarella, E., Ruzzante, M., Pogni, R., Baratto, M. C., Skrifvars, M., Syrjälä, S., Järvelä, P.
Julkaisupäivä: 1 lokakuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Applied Polymer Science
Vuosikerta: 132
Numero: 39
Artikkeli: 42595
ISSN (painettu): 0021-8995
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 3,6 SJR 0,587 SNIP 0,846
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Surfaces, Coatings and Films, Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

ORG=mol,0.5
ORG=mei,0.5
EXT="Skrifvars, Mikael"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84937636904

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Processable aromatic polyesters based on bisphenol derived from cashew nut shell liquid: synthesis and characterization

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: CSIR-National Chemical Laboratory, Polymer Science and Engineering Division
Tekijät: Tawade, B. V., Salunke, J. K., Sane, P. S., Wadgaonkar, P. P.
Julkaisupäivä: 18 marraskuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: JOURNAL OF POLYMER RESEARCH
Vuosikerta: 21
Numero: 12
ISSN (painettu): 1022-9760
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 3,3 SJR 0,666 SNIP 0,917
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT=”Salunke, Jagadish”

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Preparation of zinc oxide free, transparent rubber nanocomposites using a layered double hydroxide filler

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Engineering materials science and solutions (EMASS), Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden E.V., Durham University
Tekijät: Das, A., Wang, D. Y., Leuteritz, A., Subramaniam, K., Greenwell, H. C., Wagenknecht, U., Heinrich, G.
Sivumäärä: 7
Sivut: 7194-7200
Julkaisupäivä: 28 toukokuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry
Vuosikerta: 21
Numero: 20
ISSN (painettu): 0959-9428
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): SJR 2,614 SNIP 1,539
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 79955619174

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Preparation of 5-substituted 2-carboxyindoles on solid support

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Div. Pharmaceutical Chem., Dept. P., University of Helsinki, Helsinki University
Tekijät: Tois, J., Franzén, R., Aitio, O., Huikko, K., Taskinen, J.
Sivumäärä: 4
Sivut: 2443-2446
Julkaisupäivä: 1 huhtikuuta 2000
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Tetrahedron Letters
Vuosikerta: 41
Numero: 14
ISSN (painettu): 0040-4039
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2000): SJR 1,626 SNIP 0,953
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biochemistry, Organic Chemistry, Drug Discovery
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0034175579

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Preferential adsorption of Cu in a multi-metal mixture onto biogenic elemental selenium nanoparticles

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto, Tutkimusryhmä: Industrial Bioengineering and Applied Organic Chemistry, Université Paris-Est
Tekijät: Jain, R., Dominic, D., Jordan, N., Rene, E. R., Weiss, S., van Hullebusch, E. D., Hübner, R., Lens, P. N. L.
Sivut: 917–925
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2015

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Engineering Journal
Vuosikerta: 284
ISSN (painettu): 1385-8947
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 9,7 SJR 1,758 SNIP 1,952
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Industrial and Manufacturing Engineering, Environmental Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84942540702

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Potential energy curves for diatomic molecules calculated with numerical basis functions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Chalmers University of Technology
Tekijät: Rantala, T. T., Wästberg, B., Rosén, A.
Sivumäärä: 8
Sivut: 261-268
Julkaisupäivä: 15 marraskuuta 1986
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Physics
Vuosikerta: 109
Numero: 2-3
ISSN (painettu): 0301-0104
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Spectroscopy, Atomic and Molecular Physics, and Optics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 2842530832

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pot-economy autooxidative condensation of 2-Aryl-2-lithio-1,3-dithianes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Faculdade de Farmacia da Universidade de Lisboa, Jyväskylän yliopisto
Tekijät: Vale, J. R., Rimpiläinen, T., Sievänen, E., Rissanen, K., Afonso, C. A., Candeias, N. R.
Sivumäärä: 11
Sivut: 1948-1958
Julkaisupäivä: 16 helmikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Organic Chemistry
Vuosikerta: 83
Numero: 4
ISSN (painettu): 0022-3263
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 8,1 SJR 1,607 SNIP 0,962
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

INT=keb,"Vale, Joao R."

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85042195347

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Possible strategy to use differential mobility spectrometry in real time applications

Perustiedot

Tila: 
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: BioMediTech, Tampere University Hospital, Military University of Technology, Department of Surgery, Tampere University of Applied Sciences, LappeenrantaLahti University of Technology LUT
Tekijät: Anttalainen, O., Puton, J., Kontunen, A., Karjalainen, M., Kumpulainen, P., Oksala, N., Safaei, Z., Roine, A.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: International Journal for Ion Mobility Spectrometry
ISSN (painettu): 1435-6163
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 3,8 SJR 0,571 SNIP 0,567
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Spectroscopy
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85067989586

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Positioning information privacy in intelligent transportation systems: An overview and future perspective

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Sähkötekniikka, St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, ITMO University, Brno University of Technology
Tekijät: Ometov, A., Bezzateev, S., Davydov, V., Shchesniak, A., Masek, P., Lohan, E. S., Koucheryavy, Y.
Julkaisupäivä: 1 huhtikuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Sensors
Vuosikerta: 19
Numero: 7
Artikkeli: 1603
ISSN (painettu): 1424-8220
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 5 SJR 0,653 SNIP 1,586
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Analytical Chemistry, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Biochemistry, Instrumentation, Electrical and Electronic Engineering
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85064829981

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Porphyrin adsorbed on the (1010) surface of the wurtzite structure of ZnO-conformation induced effects on the electron transfer characteristics

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Kemian ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto, Fysiikan laitos, Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Tutkimusryhmä: Elektronirakenneteoria, Computational Science X (CompX), Frontier Photonics
Tekijät: Niskanen, M., Kuisma, M., Cramariuc, O., Golovanov, V., Hukka, T. I., Tkachenko, N., Rantala, T. T.
Sivumäärä: 11
Sivut: 17408-17418
Julkaisupäivä: 28 lokakuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 15
Numero: 40
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 6,5 SJR 1,72 SNIP 1,196
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

poistettu tuplat r=2454 ja r=3218<br/>Contribution: organisation=keb,FACT1=0.5<br/>Contribution: organisation=fys,FACT2=0.5<br/>Portfolio EDEND: 2013-10-29<br/>Publisher name: R S C Publications

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2999

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Porous polybutylene succinate films enabling adhesion of human embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelial cells (hESC-RPE)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: BioMediTech, Tampere University, Tampere University Hospital
Tekijät: Calejo, M. T., Haapala, A., Skottman, H., Kellomäki, M.
Sivumäärä: 10
Sivut: 78-87
Julkaisupäivä: 1 syyskuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: European Polymer Journal
Vuosikerta: 118
ISSN (painettu): 0014-3057
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 6,1 SJR 0,864 SNIP 1,188
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Polymers and Plastics, Organic Chemistry, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85066269398

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Polymorph crystal packing effects on charge transfer emission in the solid state

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Molecular Photonics Laboratory, School of Chemistry, Newcastle University, United Kingdom, University of Malta
Tekijät: He, X., Benniston, A. C., Saarenpää, H., Lemmetyinen, H., Tkachenko, N. V., Baisch, U.
Sivumäärä: 8
Sivut: 3525-3532
Julkaisupäivä: 1 kesäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Science
Vuosikerta: 6
Numero: 6
ISSN (painettu): 2041-6520
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 13,9 SJR 4,647 SNIP 1,718
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84929589670

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Polymer looping is controlled by macromolecular crowding, spatial confinement, and chain stiffness

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Institute for Physics and Astronomy, University of Potsdam, Max-Planck Institute for the Physics of Complex Systems
Tekijät: Shin, J., Cherstvy, A. G., Metzler, R.
Sivumäärä: 5
Sivut: 202-206
Julkaisupäivä: 17 helmikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ACS Macro Letters
Vuosikerta: 4
Numero: 2
ISSN (painettu): 2161-1653
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 10,1 SJR 2,392 SNIP 1,403
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84923204435

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Polyarginine Interacts More Strongly and Cooperatively than Polylysine with Phospholipid Bilayers

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Texas A and M University, Pennsylvania State University, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Division of Organic Chemistry and Biochemistry, Bijenička Cesta 54
Tekijät: Robison, A. D., Sun, S., Poyton, M. F., Johnson, G. A., Pellois, J. P., Jungwirth, P., Vazdar, M., Cremer, P. S.
Sivumäärä: 10
Sivut: 9287-9296
Julkaisupäivä: 8 syyskuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 120
Numero: 35
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 6,1 SJR 1,345 SNIP 1,023
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84986593892

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Polarization resolved photoluminescence in GaAs1−xBix/GaAs quantum wells

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tutkimusryhmä: Puolijohdeteknologia, Universid ade Federal de São Carlos, University of Nottingham, Universidade Federal de São Carlos
Tekijät: Balanta, M. A. G., Orsi Gordo, V., Carvalho, A. R. H., Puustinen, J., Alghamdi, H. M., Henini, M., Galeti, H. V. A., Guina, M., Galvão Gobato, Y.
Sivumäärä: 4
Sivut: 49-52
Julkaisupäivä: helmikuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 13 lokakuuta 2016

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Luminescence
Vuosikerta: 182
ISSN (painettu): 0022-2313
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 5 SJR 0,694 SNIP 1,074
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biophysics, Chemistry(all), Atomic and Molecular Physics, and Optics, Biochemistry, Condensed Matter Physics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84992707527

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

PIP2 and Talin Join Forces to Activate Integrin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto, Tutkimusryhmä: Biologinen fysiikka, BioMediTech, Computational Science X (CompX), Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), BioMediTech, Department of Physics and Chemistry, University of Southern Denmark, Fimlab Laboratories Ltd
Tekijät: Orlowski, A., Kukkurainen, S., Pöyry, A., Rissanen, S., Vattulainen, I., Hytönen, V. P., Róg, T.
Sivumäärä: 9
Sivut: 12381-12389
Julkaisupäivä: 24 syyskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 26 elokuuta 2015

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 119
Numero: 38
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5,9 SJR 1,335 SNIP 1,058
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

AUX=fys,"Pöyry, Annika"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84942342622

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Physical Characteristics of Particle Emissions from a Medium Speed Ship Engine Fueled with Natural Gas and Low-Sulfur Liquid Fuels

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Tutkimusryhmä: Instrumentaatio, päästöt ja ilmakehän aerosolit, Tutkimusalue: Aerosolifysiikka, Microscopy Center, VTT Technical Research Centre of Finland, Finnish Meteorological Institute
Tekijät: Alanen, J., Isotalo, M., Kuittinen, N., Simonen, P., Martikainen, S., Kuuluvainen, H., Honkanen, M., Lehtoranta, K., Nyyssönen, S., Vesala, H., Timonen, H., Aurela, M., Keskinen, J., Rönkkö, T.
Sivumäärä: 9
Sivut: 5376-5384
Julkaisupäivä: 5 toukokuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environmental Science and Technology
Vuosikerta: 54
Numero: 9
ISSN (painettu): 0013-936X
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Environmental Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85084272900

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Physical and Chemical Characterization of Real-World Particle Number and Mass Emissions from City Buses in Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, University of Helsinki, Univerzita v Liberci, Finnish Meteorological Institute, Aerosol Physics Laboratory, Helsinki Region Environmental Services Authority (HSY)
Tekijät: Pirjola, L., Dittrich, A., Niemi, J. V., Saarikoski, S., Timonen, H., Kuuluvainen, H., Järvinen, A., Kousa, A., Rönkkö, T., Hillamo, R.
Sivumäärä: 11
Sivut: 294-304
Julkaisupäivä: 5 tammikuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environmental Science and Technology
Vuosikerta: 50
Numero: 1
ISSN (painettu): 0013-936X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 10,6 SJR 2,559 SNIP 1,923
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Environmental Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84953432299

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photoswitchable hydrogel surface topographies by polymerisation-induced diffusion

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Laboratory of Functional Organic Materials and Devices, Eindhoven University of Technology
Tekijät: Stumpel, J. E., Liu, D., Broer, D. J., Schenning, A. P. H. J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 10922-10927
Julkaisupäivä: 2 heinäkuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemistry: A European Journal
Vuosikerta: 19
Numero: 33
ISSN (painettu): 0947-6539
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 9,6 SJR 2,643 SNIP 1,239
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Stumpel, Jelle"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84881229562

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photostable orange-red fluorescent unsymmetrical diketopyrrolopyrrole-BF2hybrids

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Polish Academy of Sciences, Umr 6230, University of Warsaw
Tekijät: Young, D. C., Tasior, M., Laurent, A. D., Dobrzycki, Ł., Cyrański, M. K., Tkachenko, N., Jacquemin, D., Gryko, D. T.
Sivumäärä: 10
Sivut: 7708-7717
Julkaisupäivä: huhtikuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry C
Vuosikerta: 8
Numero: 23
ISSN (painettu): 2050-7534
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85086889265

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photoresponsive liquid-crystalline polymer films bilayered with an inverse opal structure

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Tokyo Institute of Technology, Japan Science and Technology Agency
Tekijät: Akamatsu, N., Aizawa, M., Tatsumi, R., Hisano, K., Priimägi, A., Shishido, A.
Sivumäärä: 4
Sivut: 145-148
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY
Vuosikerta: 29
Numero: 1
ISSN (painettu): 0914-9244
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 1,5 SJR 0,3 SNIP 0,558
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Polymers and Plastics, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84981200985

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photoresponsive ionic liquid crystals assembled: Via halogen bond: En route towards light-controllable ion transporters

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Politecnico di Milano, Aalto University
Tekijät: Saccone, M., Palacio, F. F., Cavallo, G., Dichiarante, V., Virkki, M., Terraneo, G., Priimagi, A., Metrangolo, P.
Sivumäärä: 16
Sivut: 407-422
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Faraday Discussions
Vuosikerta: 203
ISSN (painettu): 1359-6640
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85031726639

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photophysical properties of Sn (IV)tetraphenylporphyrin-pyrene dyad with a β-vinyl linker

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Tampereen teknillinen yliopisto, Inorganic and Physical Chemistry Division, CSIR-Indian Institute of Chemical Technology
Tekijät: Reeta, P. S., Khetubol, A., Jella, T., Chukharev, V., Abou-Chahine, F., Tkachenko, N. V., Giribabu, L., Lemmetyinen, H.
Sivumäärä: 13
Sivut: 288-300
Julkaisupäivä: 1 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Porphyrins and Phthalocyanines
Vuosikerta: 19
Numero: 1-3
ISSN (painettu): 1088-4246
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 2,1 SJR 0,413 SNIP 0,457
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84928483683

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photophysical properties of porphyrin dimer-single-walled carbon nanotube linked systems

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Kyoto Women's University
Tekijät: Baek, J., Umeyama, T., Mizuno, S., Tkachenko, N. V., Imahori, H.
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry C
Vuosikerta: 121
Numero: 39
ISSN (painettu): 1932-7447
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 7,9 SJR 2,135 SNIP 1,133
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Electronic, Optical and Magnetic Materials, Energy(all), Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85032629899

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photo-oxidation of Aromatic Hydrocarbons Produces Low-Volatility Organic Compounds

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Carnegie Mellon University, Paul Scherrer Institut, Der Technischen Universitat Wien Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Aerodyne Research Inc., Goethe-University Frankfurt, University of Colorado at Boulder, University of Lisbon, University of Helsinki, California Institute of Technology, Pusan National University, Lebedev Physical Institute, Finnish Meteorological Institute, University of Innsbruck, IDL, European Organization for Nuclear Research, Nanjing University, Beijing University of Chemical Technology, ETH Zürich
Tekijät: Wang, M., Chen, D., Xiao, M., Ye, Q., Stolzenburg, D., Hofbauer, V., Ye, P., Vogel, A. L., Mauldin, R. L., Amorim, A., Baccarini, A., Baumgartner, B., Brilke, S., Dada, L., Dias, A., Duplissy, J., Finkenzeller, H., Garmash, O., He, X. C., Hoyle, C. R., Kim, C., Kvashnin, A., Lehtipalo, K., Fischer, L., Molteni, U., Petäjä, T., Pospisilova, V., Quéléver, L. L., Rissanen, M., Simon, M., Tauber, C., Tomé, A., Wagner, A. C., Weitz, L., Volkamer, R., Winkler, P. M., Kirkby, J., Worsnop, D. R., Kulmala, M., Baltensperger, U., Dommen, J., El-Haddad, I., Donahue, N. M.
Sivumäärä: 11
Sivut: 7911-7921
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environmental Science and Technology
Vuosikerta: 54
Numero: 13
ISSN (painettu): 0013-936X
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Environmental Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85088207800

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photomechanical Energy Transfer to Photopassive Polymers through Hydrogen and Halogen Bonds

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry, Frontier Photonics, Département de Chimie, Succ. Centre-Ville, Aalto University, Politecnico di Milano, Royal Military College of Canada
Tekijät: Vapaavuori, J., Heikkinen, I. T. S., Dichiarante, V., Resnati, G., Metrangolo, P., Sabat, R. G., Bazuin, C. G., Priimagi, A., Pellerin, C.
Sivumäärä: 8
Sivut: 7535-7542
Julkaisupäivä: 27 lokakuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Macromolecules
Vuosikerta: 48
Numero: 20
ISSN (painettu): 0024-9297
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 10,1 SJR 2,357 SNIP 1,58
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Vapaavuori, Jaana"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84945400553

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photoinduced Energy Transfer in ZnCdSeS Quantum Dot-Phthalocyanines Hybrids

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)-Nanociencia, Mersin University
Tekijät: Mandal, S., Garcia Iglesias, M., Ince, M., Torres, T., Tkachenko, N. V.
Sivumäärä: 10
Sivut: 10048-10057
Julkaisupäivä: 31 elokuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ACS Omega
Vuosikerta: 3
Numero: 8
ISSN (painettu): 2470-1343
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 1,4 SJR 0,754 SNIP 0,683
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85052704543

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photoinduced Electron Transfer in CdSe/ZnS Quantum Dot-Fullerene Hybrids

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry
Tekijät: Virkki, K., Demir, S., Lemmetyinen, H., Tkachenko, N. V.
Sivumäärä: 12
Sivut: 17561-17572
Julkaisupäivä: 23 heinäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry C
Vuosikerta: 119
Numero: 31
ISSN (painettu): 1932-7447
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 7,9 SJR 1,886 SNIP 1,246
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Surfaces, Coatings and Films, Energy(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

INT=keb,"Demir, Sinem"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84938703282

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photoinduced Electron Injection from Zinc Phthalocyanines into Zinc Oxide Nanorods: Aggregation Effects

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)-Nanociencia, Universidad Autónoma de Madrid, Mersin University, South-Ukrainian National Pedagogical University
Tekijät: Virkki, K., Hakola, H., Urbani, M., Tejerina, L., Ince, M., Martínez-Díaz, M. V., Torres, T., Golovanova, V., Golovanov, V., Tkachenko, N. V.
Sivumäärä: 12
Sivut: 9594-9605
Julkaisupäivä: 4 toukokuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry C
Vuosikerta: 121
Numero: 17
ISSN (painettu): 1932-7447
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 7,9 SJR 2,135 SNIP 1,133
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Electronic, Optical and Magnetic Materials, Energy(all), Surfaces, Coatings and Films, Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85020915273

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photodiagnostic et chirurgie guidés par la fluorescence

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Société Francophone des Lasers Médicaux
Tekijät: Mordon, S., Bourg-Heckly, G.
Sivumäärä: 5
Sivut: 41-45
Julkaisupäivä: 1 kesäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ACTUALITE CHIMIQUE
Numero: 397-398
ISSN (painettu): 0151-9093
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 0,2 SJR 0,102 SNIP 0,01
Alkuperäiskieli: Ranska
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84973474062

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photochemistry of dithiophosphinate Ni(S2P(i-Bu)2)2 complex in CCl4. Transient species and TD-DFT calculations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, Voevodsky Institute of Chemical Kinetics and Combustion SB RAS, Novosibirsk State University, Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS
Tekijät: Solovyev, A. I., Mikheylis, A. V., Plyusnin, V. F., Shubin, A. A., Grivin, V. P., Larionov, S. V., Tkachenko, N. V., Lemmetyinen, H.
Julkaisupäivä: 1 elokuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Vuosikerta: 381
Artikkeli: 111857
ISSN (painettu): 1010-6030
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 5,2 SJR 0,624 SNIP 0,822
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all), Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85067953554

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Photo-antimicrobial efficacy of zinc complexes of porphyrin and phthalocyanine activated by inexpensive consumer LED lamp

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous
Tekijät: George, L., Hiltunen, A., Santala, V., Efimov, A.
Sivumäärä: 7
Sivut: 94-100
Julkaisupäivä: 1 kesäkuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Inorganic Biochemistry
Vuosikerta: 183
ISSN (painettu): 0162-0134
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 5,3 SJR 0,655 SNIP 0,916
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biochemistry, Inorganic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85044575449

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Phenothiazine and carbazole substituted pyrene based electroluminescent organic semiconductors for OLED devices

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Polymer Science and Engineering Division, Council of Scientific and Industrial Research India, University of Hong Kong, CSIRO Energy Centre, National University of Singapore, Queensland University of Technology QUT
Tekijät: Salunke, J. K., Wong, F. L., Feron, K., Manzhos, S., Lo, M. F., Shinde, D., Patil, A., Lee, C. S., Roy, V. A. L., Sonar, P., Wadgaonkar, P. P.
Sivumäärä: 10
Sivut: 1009-1018
Julkaisupäivä: 7 helmikuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry C
Vuosikerta: 4
Numero: 5
ISSN (painettu): 2050-7534
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 8,6 SJR 1,825 SNIP 1,265
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84957013671

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

pH-dependent deformations of the energy landscape of avidin-like proteins investigated by single molecule force spectroscopy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM), Johannes Kepler University, Center for Advanced Bioanalysis, Fimlab Laboratories Ltd
Tekijät: Köhler, M., Karner, A., Leitner, M., Hytönen, V. P., Kulomaa, M., Hinterdorfer, P., Ebner, A.
Sivumäärä: 16
Sivut: 12531-12546
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Molecules
Vuosikerta: 19
Numero: 8
ISSN (painettu): 1420-3049
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 3,7 SJR 0,738 SNIP 1,307
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry, Medicine(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84906691065

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Phase diagram of argon clusters

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Jyväskylä
Tekijät: Rytkönen, A., Valkealahti, S., Manninen, M.
Sivumäärä: 8
Sivut: 5826-5833
Julkaisupäivä: 1998
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Chemical Physics
Vuosikerta: 108
Numero: 14
ISSN (painettu): 0021-9606
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 11744283592

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Performance testing of iron based thermally sprayed HVOF coatings in a biomass-fired fluidised bed boiler

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Engineering materials science and solutions (EMASS), VTT Technical Research Centre of Finland
Tekijät: Oksa, M., Varis, T., Ruusuvuori, K.
Sivumäärä: 10
Sivut: 191-200
Julkaisupäivä: 25 heinäkuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surface and Coatings Technology
Vuosikerta: 251
ISSN (painettu): 0257-8972
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 3,7 SJR 0,983 SNIP 1,652
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Surfaces and Interfaces
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84901601150

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Perfluoro-1,1′-biphenyl and perfluoronaphthalene and their derivatives as π-acceptors for anions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, University of Jyväskylä, Institut für Organische Chemie, RWTH Aachen
Tekijät: Yi, H., Albrecht, M., Valkonen, A., Rissanen, K.
Sivumäärä: 4
Sivut: 746-749
Julkaisupäivä: 1 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: New Journal of Chemistry
Vuosikerta: 39
Numero: 1
ISSN (painettu): 1144-0546
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 4 SJR 0,935 SNIP 0,825
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Catalysis, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84919782132

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Peptide salt bridge stability: From gas phase via microhydration to bulk water simulations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Freie Universität Berlin
Tekijät: Pluhaová, E., Marsalek, O., Schmidt, B., Jungwirth, P.
Julkaisupäivä: 14 marraskuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Chemical Physics
Vuosikerta: 137
Numero: 18
Artikkeli: 185101
ISSN (painettu): 0021-9606
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 5,3 SJR 1,832 SNIP 1,16
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry, Medicine(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84876463177

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

PEGylated liposomes as carriers of hydrophobic porphyrins

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Laskennallinen fysiikka, Tutkimusryhmä: Biologinen fysiikka, Computational Science X (CompX), University of Cambridge, Faculty of Physics and Chemistry, Helsinki University, University of Southern Denmark, Jagiellonian University, Centre for Drug Research, Faculty of Pharmacy
Tekijät: Dzieciuch, M., Rissanen, S., Szydłowska, N., Bunker, A., Kumorek, M., Jamróz, D., Vattulainen, I., Nowakowska, M., Róg, T., Kepczynski, M.
Sivumäärä: 12
Sivut: 6646-6657
Julkaisupäivä: 4 kesäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 119
Numero: 22
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5,9 SJR 1,335 SNIP 1,058
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84930960276

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pectin and Mucin Enhance the Bioadhesion of Drug Loaded Nanofibrillated Cellulose Films

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Aalto University, Universita degli Studi di Padova, Italy, University of Helsinki, University of Helsinki
Tekijät: Laurén, P., Paukkonen, H., Lipiäinen, T., Dong, Y., Oksanen, T., Räikkönen, H., Ehlers, H., Laaksonen, P., Yliperttula, M., Laaksonen, T.
Julkaisupäivä: 1 heinäkuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Pharmaceutical Research
Vuosikerta: 35
Numero: 7
Artikkeli: 145
ISSN (painettu): 0724-8741
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 6,9 SJR 1,093 SNIP 1,131
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Molecular Medicine, Pharmacology, Pharmaceutical Science, Organic Chemistry, Pharmacology (medical)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85047448577

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Particle emissions characterization from a medium-speed marine diesel engine with two fuels at different sampling conditions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Aerosol Physics Laboratory, VTT Technical Research Centre of Finland, Finnish Meteorological Institute
Tekijät: Ntziachristos, L., Saukko, E., Lehtoranta, K., Rönkkö, T., Timonen, H., Simonen, P., Karjalainen, P., Keskinen, J.
Sivumäärä: 10
Sivut: 456-465
Julkaisupäivä: 15 joulukuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Fuel
Vuosikerta: 186
ISSN (painettu): 0016-2361
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 7,8 SJR 1,736 SNIP 2,206
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Fuel Technology, Energy Engineering and Power Technology, Organic Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84984817885

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Oxygen and water vapor transmission rates of starch-poly(vinyl alcohol) barrier coatings for flexible packaging paper

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Karlstad University
Tekijät: Christophliemk, H., Johansson, C., Ullsten, H., Järnström, L.
Sivumäärä: 7
Sivut: 218-224
Julkaisupäivä: 1 joulukuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Progress in Organic Coatings
Vuosikerta: 113
ISSN (painettu): 0300-9440
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 5,1 SJR 0,844 SNIP 1,334
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Surfaces, Coatings and Films, Organic Chemistry, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85019946529

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Oxidation of the GaAs semiconductor at the Al2O3/GaAs junction

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tutkimusryhmä: Puolijohdeteknologia, Frontier Photonics, Department of Physics and Astronomy, University of Turku, MAX IV Laboratory, Lund University, University of Turku
Tekijät: Tuominen, M., Yasir, M., Lång, J., Dahl, J., Kuzmin, M., Mäkelä, J., Punkkinen, M., Laukkanen, P., Kokko, K., Schulte, K., Punkkinen, R., Korpijärvi, V., Polojärvi, V., Guina, M.
Sivumäärä: 7
Sivut: 7060-7066
Julkaisupäivä: 14 maaliskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 17
Numero: 10
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,6 SJR 1,725 SNIP 1,188
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Kuzmin, Mikhail"
EXT="Mäkelä, Jaakko"
EXT="Laukkanen, Pekka"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84923878513

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Oxidation of cholesterol does not alter significantly its uptake into high-density lipoprotein particles

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusryhmä: Biologinen fysiikka, Computational Science X (CompX), University of Southern Denmark, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic
Tekijät: Karilainen, T., Timr, Š., Vattulainen, I., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 7
Sivut: 4594-4600
Julkaisupäivä: 2 huhtikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 119
Numero: 13
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5,9 SJR 1,335 SNIP 1,058
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84926433475

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Oxidation half-reaction of aqueous nucleosides and nucleotides via photoelectron spectroscopy augmented by ab initio calculations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), University of Southern California, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Department of Physical Chemistry, Helmholtz Center Berlin
Tekijät: Schroeder, C. A., Pluharová, E., Seidel, R., Schroeder, W. P., Faubel, M., Slavíçek, P., Winter, B., Jungwirth, P., Bradforth, S. E.
Sivumäärä: 9
Sivut: 201-209
Julkaisupäivä: 14 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of the American Chemical Society
Vuosikerta: 137
Numero: 1
ISSN (painettu): 0002-7863
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 22,4 SJR 6,775 SNIP 2,6
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Catalysis, Chemistry(all), Biochemistry, Colloid and Surface Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84921038760

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

O2-requiring molecular reporters of gene expression for anaerobic microorganisms

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous, Università degli Studi di Milano
Tekijät: Guglielmetti, S., Santala, V., Mangayil, R., Ciranna, A., Karp, M. T.
Sivumäärä: 6
Sivut: 1-6
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 20 syyskuuta 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Biosensors and Bioelectronics
Vuosikerta: 123
ISSN (painettu): 0956-5663
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 17,6 SJR 2,68 SNIP 1,888
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biotechnology, Biophysics, Biomedical Engineering, Electrochemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85053858794

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Ortho-Fluorination of azophenols increases the mesophase stability of photoresponsive hydrogen-bonded liquid crystals

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, University of Duisburg-Essen
Tekijät: Saccone, M., Kuntze, K., Ahmed, Z., Siiskonen, A., Giese, M., Priimagi, A.
Sivumäärä: 6
Sivut: 9958-9963
Julkaisupäivä: 1 tammikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Materials Chemistry C
Vuosikerta: 6
Numero: 37
ISSN (painettu): 2050-7534
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 10,3 SJR 1,885 SNIP 1,337
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85054152271

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Orientational dependence of the affinity of guanidinium ions to the water surface

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Division of Organic Chemistry and Biochemistry, Bijenička Cesta 54, Lund University, Crop and Soil Sciences, Cornell Univ.
Tekijät: Wernersson, E., Heyda, J., Vazdar, M., Lund, M., Mason, P. E., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 6
Sivut: 12521-12526
Julkaisupäivä: 3 marraskuuta 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 115
Numero: 43
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2011): CiteScore 6,3 SJR 1,801 SNIP 1,213
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 80054988916

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Organic and Printed Electronics: Fundamentals and Applications

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D6 Toimitettu ammatillinen teos
Yksiköt: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Tulevaisuuden elektroniikan laboratorio, CSEM, TU Darmstadt
Tekijät: Nisato, G. (toim.), Lupo, D. (toim.), Ganz, S. (toim.)
Sivumäärä: 580
Julkaisupäivä: 5 huhtikuuta 2016

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Singapore
Kustantaja: PAN STANFORD PUBLISHING
Painos: 1
ISBN (painettu): 978-981-4669-74-0
ISBN (elektroninen): 978-981-4669-75-7
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Materials Science(all), Engineering(all), Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotos

Optimization of HVOF Cr3C2-NiCr coating for increased fatigue performance

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Materiaaliopin laitos, Tutkimusryhmä: Pinnoitustekniikka, VTT Technical Research Centre of Finland, Aalto University, Technical University of Liberec
Tekijät: Varis, T., Suhonen, T., Calonius, O., Čuban, J., Pietola, M.
Sivumäärä: 9
Sivut: 123-131
Julkaisupäivä: 15 marraskuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Surface and Coatings Technology
Vuosikerta: 305
ISSN (painettu): 0257-8972
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 4,4 SJR 0,882 SNIP 1,385
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Surfaces, Coatings and Films, Materials Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84981273135

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Optimal emission enhancement in orthogonal double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Tutkimusalue: Optiikka, Tutkimusryhmä: Soveltava optiikka, Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma de México (CCADET-UNAM), Cátedra CONACyT, Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco
Tekijät: Sanginés, R., Contreras, V., Sobral, H., Robledo-Martinez, A.
Sivumäärä: 7
Sivut: 139-145
Julkaisupäivä: 6 heinäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy
Vuosikerta: 110
Artikkeli: 4935
ISSN (painettu): 0584-8547
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 4,9 SJR 0,999 SNIP 1,414
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Instrumentation, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Analytical Chemistry, Spectroscopy
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84934759672

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Optical vortex generation in nematic liquid crystal light valves

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, CNRS, NooEL (Nonlinear Optics and OptoElectronics Laboratory), University “Roma Tre”
Tekijät: Barboza, R., Bortolozzo, U., Assanto, G., Residori, S.
Sivumäärä: 7
Sivut: 24-30
Julkaisupäivä: 1 maaliskuuta 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Molecular Crystals and Liquid Crystals
Vuosikerta: 572
Numero: 1
ISSN (painettu): 1542-1406
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 1,1 SJR 0,279 SNIP 0,336
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Materials Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84876183883

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Optical spectroscopy of the bulk and interfacial hydrated electron from ab initio calculations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Ohio State University
Tekijät: Uhlig, F., Herbert, J. M., Coons, M. P., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 9
Sivut: 7507-7515
Julkaisupäivä: 4 syyskuuta 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry A
Vuosikerta: 118
Numero: 35
ISSN (painettu): 1089-5639
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 5 SJR 1,159 SNIP 1,061
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84920104276

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Optical Projection Tomography Technique for Image Texture and Mass Transport Studies in Hydrogels Based on Gellan Gum

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: BioMediTech, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Laskennallisen biofysiikan ja kuvantamisen ryhmä, Tutkimusryhmä: Biomateriaalien ja kudosteknologian tutk.ryhmä, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, BioMediTech - Institute of Biosciences and Medical Technology, Heart Group, ICVS/3Bs - PT Government Associ. Laboratory
Tekijät: Soto, A. M., Koivisto, J. T., Parraga, J. E., Silva-Correia, J., Oliveira, J. M., Reis, R. L., Kellomäki, M., Hyttinen, J., Figueiras, E.
Sivumäärä: 10
Sivut: 5173-5182
Julkaisupäivä: 24 toukokuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Langmuir
Vuosikerta: 32
Numero: 20
ISSN (painettu): 0743-7463
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 7,3 SJR 1,559 SNIP 1,169
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Electrochemistry, Condensed Matter Physics, Surfaces and Interfaces, Materials Science(all), Spectroscopy
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84971278446

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Optical non-contact pH measurement in cell culture with sterilizable, modular parts

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Systeemitekniikan laitos, Tutkimusalue: Mikrosysteemit, Tutkimusalue: Dynaamiset järjestelmät, Tutkimusalue: Mittaustekniikka ja prosessien hallinta, Tampere University Hospital
Tekijät: Kattipparambil Rajan, D., Patrikoski, M., Verho, J., Sivula, J., Ihalainen, H., Miettinen, S., Lekkala, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 755-761
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 1 joulukuuta 2016

Julkaisutiedot

Lehti: Talanta
Vuosikerta: 161
ISSN (painettu): 0039-9140
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 6,8 SJR 1,168 SNIP 1,276
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84988421947

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Optical Frequency Comb Photoacoustic Spectroscopy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Fysiikka, Energy Technology and Thermal Process Chemistry, University of Helsinki
Tekijät: Sadiek, I., Mikkonen, T., Vainio, M., Toivonen, J., Foltynowicz, A.
Julkaisupäivä: 1 toukokuuta 2019

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings
Kustantaja: IEEE
ISBN (elektroninen): 9781943580576
!!ASJC Scopus subject areas: Spectroscopy, Industrial and Manufacturing Engineering, Safety, Risk, Reliability and Quality, Management, Monitoring, Policy and Law, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Radiology Nuclear Medicine and imaging, Instrumentation, Atomic and Molecular Physics, and Optics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85069190764

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Optical frequency comb photoacoustic spectroscopy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fotoniikka, Energy Technology and Thermal Process Chemistry, Laboratory of Photonics, University of Helsinki
Tekijät: Sadiek, I., Mikkonen, T., Vainio, M., Toivonen, J., Foltynowicz, A.
Sivumäärä: 7
Sivut: 27849-27855
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 20
Numero: 44
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 6,8 SJR 1,31 SNIP 0,992
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85056520950

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

On the molecular optical nonlinearity of halogen-bond-forming azobenzenes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemia ja biotekniikka, Fotoniikka, Tutkimusryhmä: Epälineaarinen optiikka, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit, Claude Bernard-University, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano
Tekijät: Virkki, M., Maurice, A., Forni, A., Sironi, M., Dichiarante, V., Brevet, P. F., Metrangolo, P., Kauranen, M., Priimagi, A.
Sivumäärä: 8
Sivut: 28810-28817
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 20
Numero: 45
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 6,8 SJR 1,31 SNIP 0,992
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85056802102

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

On the biomaterials for nanostructured ocular therapeutics

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Integrated Technologies for Tissue Engineering Research (ITTE), Federal University of Rio Grande do Sul, University of Santiago de Compostela (USC), University Clinical Hospital of Santiago de Compostela (IDIS)
Tekijät: Zorzi, G. K., Párraga, J. E., Seijo, B., Sánchez, A.
Sivumäärä: 17
Sivut: 1443-1459
Julkaisupäivä: 1 heinäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Current Organic Chemistry
Vuosikerta: 19
Numero: 15
ISSN (painettu): 1385-2728
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 3,7 SJR 0,46 SNIP 0,589
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Organic Chemistry
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84937231030

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

On the alignment of ZnO nanowires by Langmuir – Blodgett technique for sensing application

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka, National Research Council -, Universita degli Studi di Brescia, South–Ukrainian National University
Tekijät: Baratto, C., Golovanova, V., Faglia, G., Hakola, H., Niemi, T., Tkachenko, N., Nazarchurk, B., Golovanov, V.
Julkaisupäivä: 30 lokakuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: kesäkuuta 2020

Julkaisutiedot

Lehti: Applied Surface Science
Vuosikerta: 528
Artikkeli: 146959
ISSN (painettu): 0169-4332
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Condensed Matter Physics, Physics and Astronomy(all), Surfaces and Interfaces, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85086826170

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

On entropy-based molecular descriptors: Statistical analysis of real and synthetic chemical structures

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: TU Vienna, Technical University Darmstadt, Computational Biology and Machine Learning, School of Medicine
Tekijät: Dehmer, M., Varmuza, K., Borgert, S., Emmert-Streib, F.
Sivumäärä: 9
Sivut: 1655-1663
Julkaisupäivä: 27 heinäkuuta 2009
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Chemical Information and Modeling
Vuosikerta: 49
Numero: 7
ISSN (painettu): 1549-9596
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2009): SJR 1,039 SNIP 1,219
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Computer Science Applications, Library and Information Sciences
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 68149167631

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

On describing the optoelectronic characteristics of poly(benzodithiophene-: Co -quinoxaline)-fullerene complexes: The influence of optimally tuned density functionals

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kemian ja biotekniikan laitos, Fysiikan laitos, University of Kentucky
Tekijät: Kastinen, T., Niskanen, M., Risko, C., Cramariuc, O., Hukka, T. I.
Sivumäärä: 17
Sivut: 27654-27670
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 18
Numero: 39
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 7 SJR 1,685 SNIP 1,117
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84991045177

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Observation of Coexistence of Yu-Shiba-Rusinov States and Spin-Flip Excitations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Aalto University, Jozef Stefan Institute, University of Ljubljana
Tekijät: Kezilebieke, S., Žitko, R., Dvorak, M., Ojanen, T., Liljeroth, P.
Sivumäärä: 6
Sivut: 4614-4619
Julkaisupäivä: 10 heinäkuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nano Letters
Vuosikerta: 19
Numero: 7
ISSN (painettu): 1530-6984
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 20,5 SJR 5,786 SNIP 2,271
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Bioengineering, Chemistry(all), Materials Science(all), Condensed Matter Physics, Mechanical Engineering
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85069329661

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Numerical simulation of temperature distributions in layered structures during laser processing

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: University of Oulu, Microelectronics and Materials Physics Laboratories
Tekijät: Levoska, J., Rantala, T. T., Lenkkeri, J.
Sivumäärä: 11
Sivut: 12-22
Julkaisupäivä: 1989
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Applied Surface Science
Vuosikerta: 36
Numero: 1-4
ISSN (painettu): 0169-4332
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Surfaces, Coatings and Films, Condensed Matter Physics
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 0024301353

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Nucleation and growth behavior of Er3+doped oxyfluorophosphate glasses

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Tutkimusryhmä: Fotoniikan lasitutkimus, BioMediTech, Tutkimusryhmä: Biomateriaalien ja kudosteknologian tutk.ryhmä, Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society
Tekijät: Ojha, N., Szczodra, A., Boetti, N. G., Massera, J., Petit, L.
Sivumäärä: 14
Sivut: 25703-25716
Julkaisupäivä: 7 heinäkuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: RSC Advances
Vuosikerta: 10
Numero: 43
ISSN (painettu): 2046-2069
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85091239098

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Materiaalioppi, Tutkimusryhmä: Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka
Tekijät: Lahti, J., Kuusipalo, J., Auvinen, S.
Sivumäärä: 12
Sivut: 237-248
Julkaisupäivä: 1 tammikuuta 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 16th TAPPI European PLACE Conference 2017
Kustantaja: TAPPI Press
ISBN (elektroninen): 9781510850880
!!ASJC Scopus subject areas: Media Technology, Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Mechanical Engineering, Materials Science(all)
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85044468996

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Novel derivatives of bacteriochlorophyll a: Complex formation with albumin and the mechanism of tumor cell photodamage

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Frontier Photonics, Emanuel’ Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, M.V. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, Georgian Technical University, St. Petersburg State Polytechnical University, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical Sciences
Tekijät: Akimova, A. V., Grin, M. A., Golovina, G. V., Kokrashvili, T. A., Vinogradov, A. M., Mironov, A. F., Rychkov, G. N., Shtil, A. A., Kuzmin, V. A., Durandin, N. A.
Sivumäärä: 4
Sivut: 17-20
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: DOKLADY BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
Vuosikerta: 454
Numero: 1
ISSN (painettu): 1607-6729
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2014): CiteScore 0,7 SJR 0,208 SNIP 0,312
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Biophysics, Chemistry(all), Medicine(all), Biochemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84896349301

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Novel bio-based materials for active and intelligent packaging

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Materiaalioppi
Tekijät: Lahti, J., Kamppuri, T., Kuusipalo, J.
Sivumäärä: 1
Julkaisupäivä: 1 tammikuuta 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 16th TAPPI European PLACE Conference 2017
Kustantaja: TAPPI Press
ISBN (elektroninen): 9781510850880
!!ASJC Scopus subject areas: Media Technology, Chemical Engineering(all), Chemistry(all), Mechanical Engineering, Materials Science(all)
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85044445672

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Non-universal tracer diffusion in crowded media of non-inert obstacles

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Institute for Physics and Astronomy, University of Potsdam
Tekijät: Ghosh, S. K., Cherstvy, A. G., Metzler, R.
Sivumäärä: 12
Sivut: 1847-1858
Julkaisupäivä: 21 tammikuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Physical Chemistry Chemical Physics
Vuosikerta: 17
Numero: 3
ISSN (painettu): 1463-9076
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 6,6 SJR 1,725 SNIP 1,188
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and Astronomy(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84919346836

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Non-radiative decay and fragmentation in water molecules after 1 a 1-1 4 a 1 excitation and core ionization studied by electron-energy-resolved electron-ion coincidence spectroscopy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikka, Lund University, Malmö University, University of Oulu, Uppsala University
Tekijät: Sankari, A., Stråhlman, C., Sankari, R., Partanen, L., Laksman, J., Kettunen, J. A., Galván, I. F., Lindh, R., Malmqvist, P. Å., Sorensen, S. L.
Sivumäärä: 7
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Chemical Physics
Vuosikerta: 152
Numero: 7
Artikkeli: 074302
ISSN (painettu): 0021-9606
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all), Physical and Theoretical Chemistry
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85079755539

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Nonlinear transmittance and optical power limiting in magnesium ferrite nanoparticles: effects of laser pulsewidth and particle size

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fotoniikka, National Institute of Technology Karnataka, International and Inter University Centre for Nanoscience and Nanotechnology, Mahatma Gandhi University, Raman Research Institute
Tekijät: Perumbilavil, S., Sridharan, K., Abraham, A. R., Janardhanan, H. P., Kalarikkal, N., Philip, R.
Sivumäärä: 8
Sivut: 106754-106761
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: RSC Advances
Vuosikerta: 6
Numero: 108
ISSN (painettu): 2046-2069
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 4,1 SJR 0,889 SNIP 0,757
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all), Chemical Engineering(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84995977139

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Nonlinear Optical Properties of Fluorescent Dyes Allow for Accurate Determination of Their Molecular Orientations in Phospholipid Membranes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Computational Science X (CompX), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Lawrence Berkeley National Laboratory, Department of Cybernetics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Institute of Nanobiology and Structural Biology GCRC, V.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic, University of South Bohemia
Tekijät: Timr, Š., Brabec, J., Bondar, A., Ryba, T., Železný, M., Lazar, J., Jungwirth, P.
Sivumäärä: 11
Sivut: 9706-9716
Julkaisupäivä: 30 heinäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 21 heinäkuuta 2015

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Physical Chemistry Part B
Vuosikerta: 119
Numero: 30
ISSN (painettu): 1520-6106
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 5,9 SJR 1,335 SNIP 1,058
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physical and Theoretical Chemistry, Materials Chemistry, Surfaces, Coatings and Films
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Bondar, Alexey"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84938277609

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

New reports on anti-bacterial and anti-candidal activities of fatty acid methyl esters (FAME) obtained from Scenedesmus bijugatus var. bicellularis biomass

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Urban circular bioeconomy (UrCirBio), Bharathidasan University, King Saud University College of Science
Tekijät: Mubarakali, D., Praveenkumar, R., Shenbagavalli, T., Mari Nivetha, T., Parveez Ahamed, A., Al-Dhabi, N. A., Thajuddin, N.
Sivumäärä: 5
Sivut: 11552-11556
Julkaisupäivä: 28 marraskuuta 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: RSC Advances
Vuosikerta: 2
Numero: 30
ISSN (painettu): 2046-2069
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 0,9 SJR 0,872 SNIP 0,619
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemical Engineering(all), Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84868128339

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

New perspectives on proton pumping in cellular respiration

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Fysiikan laitos, Computational Science X (CompX), University of Mississippi. Department of Electrical Engineering, Institute of Molecular Biotechnology, Jena, Germany, Technische Universität München, Institut für Informatik, Department of Biochemistry and Biophysics, Erasmus University Medical Center, University of Helsinki Institute of Biotechnology, Department Chemie, University of Mississippi, Department of Theoretical Biophysics, Max Planck Institute of Biophysics
Tekijät: Wikström, M., Sharma, V., Kaila, V. R. I., Hosler, J. P., Hummer, G.
Sivumäärä: 26
Sivut: 2196-2221
Julkaisupäivä: 11 maaliskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Chemical Reviews
Vuosikerta: 115
Numero: 5
ISSN (painettu): 0009-2665
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 72,5 SJR 18,035 SNIP 11,207
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Chemistry(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84924561761