Veber, Alexander ; Lu, Zhuorui ; Vermillac, Manuel ; Pigeonneau, Franck ; Blanc, Wilfried ; Petit, Laeticia. / Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses. Julkaisussa: Fibers. 2019 ; Vuosikerta 7, Nro 12.

Mavrogianni, A. ; Taylor, J. ; Davies, M. ; Thoua, C. ; Kolm-Murray, J. / Urban social housing resilience to excess summer heat. Julkaisussa: Building Research and Information. 2015 ; Vuosikerta 43, Nro 3. Sivut 316-333.

Laukkarinen, Anssi. / Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. 107 Sivumäärä

Hongisto, Valtteri ; Kylliäinen, Mikko . / ÄKK Loppuraportti : rakennusten ääniolosuhteiden käyttäjälähtöinen kehittäminen. Helsinki : Finnish Institute of Occupational Health, 2015. 40 Sivumäärä

Mäntynen, Jorma ; Pöllänen, Markus ; Eskelinen, Heikki ; Lehtola, Ilkka ; Perrels, Adriaan ; Johanna, Kallioinen. / Lähtökohtia tie- ja rataverkon peruspalvelutason määrittämiselle. Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2002. 134 Sivumäärä (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; 48/2002).

Laitinen, Kaisu ; Mattila, Kalervo ; Metsäpuro, Pasi ; Nykänen, Lasse. / Pyöräväylien tiedot ja laatutaso. 2015 toim. Helsinki : Liikennevirasto, 2015. 72 Sivumäärä

Karhula, Kaisa ; Pöllänen, Markus ; Mäntynen, Jorma ; Rauhamäki, Harri ; Leppäniemi, Marika ; Luukkonen, Terhi. / WIN‐WINTER ‐ Nordic winter road maintenance research program. Preliminary study : Project report. Tampere University of Technology, 2015. 15 Sivumäärä

Karhula, Kaisa ; Pöllänen, Markus ; Mäntynen, Jorma ; Rauhamäki, Harri ; Leppäniemi, Marika ; Luukkonen, Terhi. / WIN-WINTER - Tie- ja katuverkon talvihoidon tutkimusohjelma. Esiselvitys : Raportti tuloksista. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2015. 15 Sivumäärä

Lahdensivu, Jukka ; Annila, Petri ; Pikkuvirta, Jussa. / Eriste- ja levyrappaus 2016, by 57. Helsinki : Suomen Betoniyhdistys r.y., 2016. 145 Sivumäärä (BY. Tekniset ohjeet; 57).

Pakkala, Toni ; Lahdensivu, Jukka ; Köliö, Arto ; Annila, Petri. / Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018. Vaasa : Suomen Betoniyhdistys r.y., 2018. (BY Tekniset ohjeet ; 70).

Mäntynen, Jorma ; Kallberg, Harri ; Kalenoja, Hanna ; Rauhamäki, Harri ; Pöllänen, Markus Matias ; Luukkonen, Terhi ; Karhula, Kaisa. / Liikennetekniikan perusteet : Opetusmoniste. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2012. 216 Sivumäärä

Annila, Petri ; Lahdensivu, Jukka ; Lemberg, Antti-Matti ; Pikkuvirta, Jussa ; Pakkala, Toni. / Tuulettuvat julkisivut 2016, by 64. Helsinki : Suomen Betoniyhdistys r.y., 2016. 121 Sivumäärä

Pakkala, Toni ; Lemberg, Antti-Matti ; Lahdensivu, Jukka . / The effect of climate change on freeze-thaw durability of concrete structures in Finland. Julkaisun esittämispaikka: OCEANEXT : Interdisciplinary Conference, .1 Sivumäärä

Tuominen, Eero ; Vinha, Juha ; Tuominen, Olli ; Vänttinen, Kari ; Vainio, Maarit. / Betonin kosteustekniset materiaaliominaisuudet ja mittausmenetelmän kehittäminen. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 111-116

Tuominen, Eero ; Laukkarinen, Anssi ; Kauppinen, Antti ; Raunima, Tuomas ; Vinha, Juha. / COMBI-hankkeen paine-eromittausten yhteenveto. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 139-144

Vinha, Juha ; Laukkarinen, Anssi. / COMBI-hankkeen suositukset korkeatasoisten ja kosteusturvallisten palvelurakennusten toteuttamiseksi - COMBI 8. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 217-222

Tuominen, Eero ; Ruusala, Annu ; Laukkarinen, Anssi ; Pätsi, Sanna ; Pessi, Anna-Mari ; Vinha, Juha. / Huokoisten puukuitu- ja kipsilevytuulensuojalevyjen homehtumisherkkyys. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 517-524

Jokela, Teemu ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha. / Ilmakehän pitkäaaltoinen säteily rakennusfysikaalisissa laskentatarkasteluissa. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 55-60

Tuominen, Eero ; Raunima, Tuomas ; Vinha, Juha ; Sekki, Pauli. / Kapasitiivisten kosteusantureiden käyttäytyminen betoniseinien ja kipsivalulattioiden kuivumisen seurannassa. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 103-110

Jokela, Teemu ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha. / Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 61-66

Laukkarinen, Anssi ; Kauppinen, Antti ; Tuominen, Eero ; Raunima, Tuomas ; Vinha, Juha. / Koulujen ja päiväkotien sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittaukset COMBI-hankkeessa. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 133-138

Tuominen, Eero ; Vinha, Juha ; Naskali, Jarno. / Puuelementtien välisen sauman tiivistys kumitiivisteellä. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 125-129

Moisio, Topi ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha. / Puurunkoisten ulkoseinien liitosten lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 67-74

Moisio, Topi ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha. / Rakennuksen ulkovaipan yli vaikuttavien paine-erojen määrittäminen rakennusfysikaalisia laskentatarkasteluja varten. Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tuomas Raunima. Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6 Tampere : Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, 2019. Sivut 49-54

Lahdensivu, Jukka ; Kekäläinen, Pirkko. / Alkali-silica reaction in finnish swimming pools. Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Toimittaja / Wit Derkowski ; Piotr Krajewski ; Piotr Gwozdziewicz ; Marek Pantak ; Lukasz Hojdys. International Federation for Structural Concrete, 2019. Sivut 2006-2013 (fib Symposium Proceedings).

Yi, Xiaohua ; Cho, Chunhee ; Cook, Benjamin ; Wang, Yang ; Tentzeris, Manos M. ; Leon, Roberto T. / A slotted patch antenna for wireless strain sensing. Structures Congress 2014 - Proceedings of the 2014 Structures Congress. American Society of Civil Engineers ASCE, 2014. Sivut 2734-2743

Nissilä, J. ; Heikkilä, R. ; Romo, I. ; Malaska, M. ; Aho, T. / BIM based schedule control for precast concrete supply chain. 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014 - Proceedings. University of Technology Sydney, 2014. Sivut 667-671

Tiainen, T. ; Mela, K. ; Heinisuo, M. / Buckling length assessment with finite element approach. Stability and Ductility of Steel Structures - Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures, 2019. Toimittaja / František Wald ; Michal Jandera. CRC Press/Balkema, 2019. Sivut 1145-1150

Kurvinen, Antti ; Sorri, Jaakko . / Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values?. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Understanding impacts and functioning of different solutions. Toimittaja / Suvi Nenonen ; Juha-Matti Junnonen. Vuosikerta IV Tampere : Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. Sivut 321-331

Yi, Xiaohua ; Cho, Chunhee ; Wang, Yang ; Cook, Benjamin ; Tentzeris, Manos M. ; Leon, Roberto T. / Crack propagation measurement using a battery-free slotted patch antenna sensor. 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014 - 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society. INRIA, 2014. Sivut 1040-1047

Rantala, Tommi ; Kerokoski, Olli ; Nurmikolu, Antti ; Laaksonen, Anssi. / Fatigue loading tests of concrete railway sleepers. High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium. Springer International Publishing, 2018. Sivut 1445-1452

Heikkilä, R. ; Malaska, M. ; Törmänen, P. ; Keyack, Chris. / Integration of BIM and automation in high-rise building construction. ISARC 2013 - 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, Held in Conjunction with the 23rd World Mining Congress. 2013. Sivut 1171-1176

Yi, Xiaohua ; Cho, Chunhee ; Wang, Yang ; Cook, Benjamin S. ; Cooper, James ; Vyas, Rushi ; Tentzeris, Manos M. ; Leon, Roberto T. / Passive frequency doubling antenna sensor for wireless strain sensing. ASME 2012 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems, SMASIS 2012. Vuosikerta 1 2012. Sivut 625-632

Knuuti, Mika ; Länsivaara, Tim. / Performance of Variable Partial Factor approach in a slope design. 13th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering(ICASP13), Seoul, South Korea, May 26-30, 2019. 2019.

Kärnä, Sami ; Junnonen, Juha Matti. / Project feedback as a tool for learning. Proceedings of the 13th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC 2005). 2005. Sivut 47-55

Haavisto, Jukka ; Kerokoski, Olli ; Laaksonen, Anssi. / Second-order analysis of prestressed concrete columns. Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Toimittaja / Wit Derkowski ; Piotr Krajewski ; Piotr Gwozdziewicz ; Marek Pantak ; Lukasz Hojdys. International Federation for Structural Concrete, 2019. Sivut 1068-1074 ( FIB symposium proceedings).

Yi, X. ; Wu, T. ; Lantz, G. ; Cooper, J. ; Cho, C. ; Wang, Y. ; Tentzeris, M. M. ; Leon, R. T. / Sensing resolution and measurement range of a passive wireless strain sensor. Structural Health Monitoring 2011: Condition-Based Maintenance and Intelligent Structures - Proceedings of the 8th International Workshop on Structural Health Monitoring. Vuosikerta 1 2011. Sivut 759-766

Salminen, M. ; Heinisuo, M. / Shear buckling and resistance of thin-walled steel plate at non-uniform elevated temperatures. 10th International Conference on Steel Space and Composite Structures. CI-Premier Pte Ltd, 2011. Sivut 267-276

Magazinik, Anastasiya ; Bedolla, Joel Sauza ; Lasheras, Nuria Catalan ; Mäkinen, Saku. / Societal impact as Cost-Benefit Analysis : Comparative analysis of two research infrastructures. 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2019. IEEE, 2019.

Mikkonen, Antti ; Karvinen, Reijo. / Solar Panel Breakage During Heavy Rain Caused by Thermal Stress. Engineered Transparency 2016: Glass in Architechture and Structural Engineering. Wiley, 2016.

Diez Albero, J. A. ; Tiainen, T. ; Mela, K. ; Heinisuo, M. / Structural analysis of tubular truss in fire. ISTS15, 15th International Symposium on Tubular Structures, : 27-29 May 2015. CRC Press/Balkema, 2015. Sivut 181-187

Laaksonen, Anssi. / Structural behaviour of long integral abutment bridges. Global Thinking in Structural Engineering: Recent Achievements. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2012.

Pakkala, Toni ; Lemberg, Antti-Matti ; Lahdensivu, Jukka . / The effect of climate change on the amount of wind driven rain on concrete facades. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Vol 2 : Environmental opportunities and challenges, Constructing commitment and acknowledging human experiences. Toimittaja / Matthijs Prins ; Hans Wamelink ; Bob Giddings ; Kihong Ku ; Manon Feenstra. Vuosikerta 2 Tampere : Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. Sivut 153-165

Poutanen, Tuomo. / The target reliability of the eurocodes. Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2015. Sivut 202-208 (IABSE Symposium Report).

Ilomets, Simo ; Kalamees, Targo ; Lahdensivu, Jukka. / Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future. Czech Technical University in Prague, 2016. Sivut 1113-1120

Yi, X. ; Wang, Y. ; Leon, R. T. ; Cooper, J. ; Tentzeris, M. M. / Wireless crack sensing using an RFID-based folded patch antenna. Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability - Proceedings of the Sixth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. 2012. Sivut 824-830

Niemi, Henry ; Kylliäinen, Mikko ; Jäppinen, Jere ; Lindqvist, Mikko. / Acoustics of vanished 19th century concert halls in Helsinki. 9th International conference on Auditorium Acoustics 2015. Vuosikerta 37 Institute of Acoustics, 2015. Sivut 182-189

Hongisto, Valtteri ; Kylliäinen, Mikko ; Hyönä, Jukka. / ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. Rakennusfysiikka 2015. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 561-566

Niemi, Henry ; Kylliäinen, Mikko ; Jäppinen, Jere ; Lindqvist, Mikko. / Auralization of vanished 19th century concert halls in Helsinki. 9th International Conference on Auditorium Acoustics 2015. Vuosikerta 37 Institute of Acoustics, 2015. Sivut 470-477

Pakkala, Toni ; Lahdensivu, Jukka ; Köliö, Arto ; Annila, Petri. / Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Henna Kivioja. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, 2017. Sivut 179-184 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Hilliaho, Kimmo ; Nordquist, Birgitta ; Wallentén, Petter. / Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tiina Ruuska. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 509-516 (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4).

Annila, Petri ; Lahdensivu, Jukka ; Suonketo, Jommi ; Pentti, Matti ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha. / Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Henna Kivioja. Vuosikerta 1 Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, 2017. Sivut 135-140 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen, Anssi ; Hilliaho, Kimmo . / Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Tiina Ruuska. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 181-186 (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Laukkarinen, Anssi ; Heiskanen, Roosa ; Vinha, Juha. / Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Henna Kivioja. Vuosikerta 1 Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, 2017. Sivut 71-76 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Kovalainen, Ville ; Kylliäinen, Mikko. / Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 617-622

Kauppinen, Antti ; Kiviste, Mihkel ; Pirhonen, Joni ; Vinha, Juha. / Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Henna Kivioja. Vuosikerta 1 Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, 2017. Sivut 215-221 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen, Anssi ; Musakka, Sami ; Penttilä, Olavi ; Teriö, Olli ; Vinha, Juha. / Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Henna Kivioja. Vuosikerta 1 Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, 2017. Sivut 167-172 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Teriö, Olli ; Penttilä, Olavi ; Laukkarinen, Anssi ; Musakka, Sami ; Vinha, Juha. / Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Toimittaja / Juha Vinha ; Henna Kivioja. Vuosikerta 1 Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, 2017. Sivut 173-178 (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Junttila, Hannanoora ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha . / Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Toimittaja / Juha Vinha ; Tiina Ruuska. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 77-82 (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Latvanne, Pekka ; Kylliäinen, Mikko. / Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 567-572

Köliö, Arto ; Hohti, Harri ; Pakkala, Toni ; Laukkarinen, Anssi ; Lahdensivu, Jukka ; Mattila, Jussi . / Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 195-202 (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Vinha, Juha ; Hedman, Markku ; Sirén, Kai ; Harsia, Pirkko ; Pentti, Matti ; Teriö, Olli ; Heljo, Juhani ; Laukkarinen, Anssi ; Annila, Petri ; Kaasalainen, Hannu ; Jokisalo, Juha ; Pihlajamaa, Pirkko. / Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Toimittaja / Juha Vinha ; Tiina Ruuska. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, 2015. Sivut 487-496 (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Annila, Petri J. ; Lahdensivu, Jukka ; Suonketo, Jommi ; Pentti, Matti . / Practical experiences from several moisture performance assessments. Recent developments in building diagnosis techniques. Toimittaja / João Delgado. Vuosikerta 5 Porto, Portugal : Springer Science+Business Media, 2016. Sivut 1-20 (Building Pathology and Rehabilitation).

Ylinen, Antti ; Mäkinen, Jari ; Kouhia, Reijo. / Two models for hydraulic cylinders in flexible multibody simulations. Computational Methods for Solids and Fluids: Multiscale Analysis, Probability Aspects and Model Reduction. Springer, 2016. Sivut 463-493 (Computational Methods in Applied Sciences).

Malaska, Mikko ; Heikkilä, Rauno. / Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”. Julkaisussa: Automation in Construction. 2016 ; Vuosikerta 71. Sivut 1.

Di Buò, Bruno ; Selänpää, Juha ; Länsivaara, Tim Tapani ; D’ignazio, Marco. / Reply to the discussion by koutsoftas on “evaluation of sample quality from different sampling methods in finnish soft sensitive clays”1. Julkaisussa: Canadian Geotechnical Journal. 2020 ; Vuosikerta 57, Nro 8. Sivut 1261-1262.

Tuominen, Eero ; Vinha, Juha ; Raunima, Tuomas. / Behavior of capacitive humidity sensors in monitoring the drying of concrete walls. Julkaisussa: MATEC Web of Conferences. 2019 ; Vuosikerta 282.

Tuominen, Eero ; Vinha, Juha. / Calculation method to determine capillary properties of building materials with automatic free water intake test. Julkaisussa: MATEC Web of Conferences. 2019 ; Vuosikerta 282.

Ruusala, Annu ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha. / Comparison between calculated and billed building energy consumption values of schools and daycare centers. Julkaisussa: MATEC Web of Conferences. 2019 ; Vuosikerta 282.

Tuominen, Eero ; Tuominen, Olli ; Vainio, Maarit ; Ruuska, Tiina ; Vinha, Juha. / Thermal and moisture properties of calcium silicate insulation boards. Julkaisussa: MATEC Web of Conferences. 2019 ; Vuosikerta 282.

Kivelä, Tuomo ; Mattila, Jouni ; Puura, Jussi. / A generic method to optimize a redundant serial robotic manipulator's structure. Julkaisussa: Automation in Construction. 2017 ; Vuosikerta 81. Sivut 172-179.

Vinha, Juha ; Manelius, Elina ; Korpi, Minna ; Salminen, Kati ; Kurnitski, Jarek ; Kiviste, Mihkel ; Laukkarinen, Anssi. / Airtightness of residential buildings in Finland. Julkaisussa: Building and Environment. 2015 ; Vuosikerta 93, Nro P2. Sivut 128-140.

Emami, Nargessadat ; Heinonen, Jukka ; Marteinsson, Björn ; Säynäjoki, Antti ; Junnonen, Juha Matti ; Laine, Jani ; Junnila, Seppo. / A life cycle assessment of two residential buildings using two different LCA database-software combinations : Recognizing uniformities and inconsistencies. Julkaisussa: Buildings. 2019 ; Vuosikerta 9, Nro 1.

Gashti, E. Hassani Nezhad ; Malaska, M. ; Kujala, K. / Analysis of thermo-active pile structures and their performance under groundwater flow conditions. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2015 ; Vuosikerta 105. Sivut 1-8.

Evchina, Yulia ; Martinez Lastra, Jose Luis. / An approach to combining related notifications in large-scale building management systems with a rehabilitation facility case study. Julkaisussa: Automation in Construction. 2018 ; Vuosikerta 87. Sivut 106-116.

Sanchez-Guevara, Carmen ; Núñez Peiró, Miguel ; Taylor, Jonathon ; Mavrogianni, Anna ; Neila González, Javier. / Assessing population vulnerability towards summer energy poverty : Case studies of Madrid and London. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2019 ; Vuosikerta 190. Sivut 132-143.

Jones, Benjamin ; Das, Payel ; Chalabi, Zaid ; Davies, Michael ; Hamilton, Ian ; Lowe, Robert ; Mavrogianni, Anna ; Robinson, Darren ; Taylor, Jonathon. / Assessing uncertainty in housing stock infiltration rates andassociated heat loss : English and UK case studies. Julkaisussa: Building and Environment. 2015 ; Vuosikerta 92. Sivut 644-656.

Tulonen, Joonas ; Siitonen, Tuomo ; Laaksonen, Anssi. / Behaviour of riveted stringer-to-floorbeam connections in cyclic load tests to failure. Julkaisussa: Journal of Constructional Steel Research. 2019 ; Vuosikerta 160. Sivut 101-109.

Krokfors, Karin ; Ilmonen, Mervi ; Kangasoja, Jonna ; Lehtonen, Hilkka ; Mälkki, Mikko ; Mäntysalo, Raine ; Norvasuo, Markku ; Nupponen, Terttu ; Puustinen, Sari. / Briefing : Initial findings from the urba project. Julkaisussa: PROCEEDINGS OF THE ICE: URBAN DESIGN AND PLANNING. 2011 ; Vuosikerta 164, Nro 1. Sivut 15-17.

Niemelä, Timo ; Vinha, Juha ; Lindberg, Ralf ; Ruuska, Tiina ; Laukkarinen, Anssi. / Carbon dioxide permeability of building materials and their impact on bedroom ventilation need. Julkaisussa: Journal of Building Engineering. 2017 ; Vuosikerta 12. Sivut 99-108.

Orell, Olli ; Vuorinen, Jyrki ; Jokinen, Jarno ; Kettunen, Heikki ; Hytönen, Pertti ; Turunen, Jani ; Kanerva, Mikko. / Characterization of elastic constants of anisotropic composites in compression using digital image correlation. Julkaisussa: Composite Structures. 2018 ; Vuosikerta 185. Sivut 176-185.

Garifullin, M. ; Bronzova, M. K. ; Heinisuo, M. ; Mela, K. ; Pajunen, S. / Cold-formed RHS T joints with initial geometrical imperfections. Julkaisussa: Magazine of Civil Engineering. 2018 ; Vuosikerta 80, Nro 4. Sivut 81-94.

Kantola, Mikko ; Saari, Arto. / Commissioning for nearly zero-energy building projects. Julkaisussa: Construction Innovation: Information, Process, Management. 2014 ; Vuosikerta 14, Nro 3. Sivut 370-382.

Saari, Arto. / Computational design concept analysis : A Nordic comparison of four apartment buildings. Julkaisussa: STRUCTURAL SURVEY. 2008 ; Vuosikerta 26, Nro 1. Sivut 29-37.

Laukkarinen, Anssi ; Kero, Paavo ; Vinha, Juha. / Condensation at the exterior surface of windows. Julkaisussa: Journal of Building Engineering. 2018 ; Vuosikerta 19. Sivut 592-601.

Sekki, Tiina ; Andelin, Mia ; Airaksinen, Miimu ; Saari, Arto. / Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2016 ; Vuosikerta 129. Sivut 199-206.

Keinänen, Marko ; Kähkönen, Kalle. / Core Project Team As a Management Entity for Construction Projects. Julkaisussa: In_bo: Ricerche e progetti per il territorio, la citta e l'architettura. Construction Management. 2018 ; Vuosikerta 9, Nro 13. Sivut 208-217.

Kurnitski, Jarek ; Saari, Arto ; Kalamees, Targo ; Vuolle, Mika ; Niemelä, Jouko ; Tark, Teet. / Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implementation. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2011 ; Vuosikerta 43, Nro 11. Sivut 3279-3288.

Pärnänen, T. ; Kanerva, M. ; Sarlin, E. ; Saarela, O. / Debonding and impact damage in stainless steel fibre metal laminates prior to metal fracture. Julkaisussa: Composite Structures. 2015 ; Vuosikerta 119. Sivut 777-786.

Kärnä, Sami ; Junnonen, Juha Matti. / Designers' performance evaluation in construction projects. Julkaisussa: ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 2017 ; Vuosikerta 24, Nro 1. Sivut 154-169.

Carfora, D. ; Di Gironimo, G. ; Järvenpää, J. ; Huhtala, K. ; Määttä, T. ; Siuko, M. / Divertor remote handling for DEMO : Concept design and preliminary FMECA studies. Julkaisussa: Fusion Engineering and Design. 2015 ; Vuosikerta 98-99. Sivut 1437-1441.

Sekki, Tiina ; Airaksinen, Miimu ; Saari, Arto. / Effect of energy measures on the values of energy efficiency indicators in Finnish daycare and school buildings. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2017 ; Vuosikerta 139. Sivut 124-132.

Hilliaho, Kimmo ; Köliö, Arto ; Pakkala, Toni ; Lahdensivu, Jukka ; Vinha, Juha. / Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures : Field measurements. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2016 ; Vuosikerta 128. Sivut 458-472.

Hokka, M. ; Black, J. ; Tkalich, D. ; Fourmeau, M. ; Kane, A. ; Hoang, N. H. ; Li, C. C. ; Chen, W. W. ; Kuokkala, V.-T. / Effects of strain rate and confining pressure on the compressive behavior of Kuru granite. Julkaisussa: International Journal of Impact Engineering. 2016 ; Vuosikerta 91. Sivut 183-193.

Hilliaho, Kimmo ; Nordquist, Birgitta ; Wallentèn, Petter ; Hamid, Akram Abdul ; Lahdensivu, Jukka. / Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building : Case study. Julkaisussa: Journal of Building Engineering. 2016 ; Vuosikerta 7. Sivut 246-262.

Immonen, Paula ; Ponomarev, Pavel ; Åman, Rafael ; Ahola, Ville ; Uusi-Heikkilä, Janne ; Laurila, Lasse ; Handroos, Heikki ; Niemelä, Markku ; Pyrhönen, Juha ; Huhtala, Kalevi. / Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles. Julkaisussa: Automation in Construction. 2016 ; Vuosikerta 65. Sivut 125-132.

Claude, Sophie ; Ginestet, Stephane ; Bonhomme, Marion ; Escadeillas, Gilles ; Taylor, Jonathon ; Marincioni, Valentina ; Korolija, Ivan ; Altamirano, Hector. / Evaluating retrofit options in a historical city center : Relevance of bio-based insulation and the need to consider complex urban form in decision-making. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2019 ; Vuosikerta 182. Sivut 196-204.

Hassani Nezhad Gashti, Ehsan ; Malaska, Mikko ; Kujala, Kauko. / Evaluation of thermo-mechanical behaviour of composite energy piles during heating/cooling operations. Julkaisussa: Engineering Structures. 2014 ; Vuosikerta 75. Sivut 363-373.

Lindroos, Matti ; Apostol, Marian ; Kuokkala, Veli Tapani ; Laukkanen, Anssi ; Valtonen, Kati ; Holmberg, Kenneth ; Oja, Olli. / Experimental study on the behavior of wear resistant steels under high velocity single particle impacts. Julkaisussa: International Journal of Impact Engineering. 2015 ; Vuosikerta 78. Sivut 114-127.

Saari, Arto ; Kalamees, Targo ; Jokisalo, Juha ; Michelsson, Rasmus ; Alanne, Kari ; Kurnitski, Jarek. / Financial viability of energy-efficiency measures in a new detached house design in Finland. Julkaisussa: Applied Energy. 2012 ; Vuosikerta 92. Sivut 76-83.

Rybakov, V. A. ; Ananeva, I. A. ; Pichugin, E. D. ; Garifullin, M. / Heat protective properties of enclosure structure from thin-wall profiles with foamed concrete. Julkaisussa: Magazine of Civil Engineering. 2020 ; Vuosikerta 94, Nro 2. Sivut 11-20.

Kivioja, Henna ; Vinha, Juha. / Hot-box measurements to investigate the internal convection of highly insulated loose-fill insulation roof structures. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2020 ; Vuosikerta 216.

Sekki, Tiina ; Airaksinen, Miimu ; Saari, Arto. / Impact of building usage and occupancy on energy consumption in Finnish daycare and school buildings. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2015 ; Vuosikerta 105. Sivut 247-257.

Fedorik, Filip ; Heiskanen, Roosa ; Laukkarinen, Anssi ; Vinha, Juha. / Impacts of multiple refurbishment strategies on hygrothermal behaviour of basement walls. Julkaisussa: Journal of Building Engineering. 2019 ; Vuosikerta 26.

Kouhia, Reijo ; Tůma, Miroslav ; Mäkinen, Jari ; Fedoroff, Alexis ; Marjamäki, Heikki. / Implementation of a direct procedure for critical point computations using preconditioned iterative solvers. Julkaisussa: Computers & Structures. 2012 ; Vuosikerta 108-109. Sivut 110-117.

Fedorik, Filip ; Malaska, Mikko ; Hannila, Raimo ; Haapala, Antti. / Improving the thermal performance of concrete-sandwich envelopes in relation to the moisture behaviour of building structures in boreal conditions. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2015 ; Vuosikerta 107. Sivut 226-233.

Garifullin, Marsel ; Bronzova, Maria ; Pajunen, Sami ; Mela, Kristo ; Heinisuo, Markku. / Initial axial stiffness of welded RHS T joints. Julkaisussa: Journal of Constructional Steel Research. 2019 ; Vuosikerta 153. Sivut 459-472.

Garifullin, Marsel ; Pajunen, Sami ; Mela, Kristo ; Heinisuo, Markku ; Havula, Jarmo. / Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Julkaisussa: Journal of Constructional Steel Research. 2017 ; Vuosikerta 139. Sivut 353-362.

Asp, Olli ; Laaksonen, Anssi. / Instrumentation and fe analysis of a large-span culvert built under a railway, in Finland. Julkaisussa: Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering. 2016 ; Vuosikerta 26, Nro 4. Sivut 357-364.

Oluoti, Kehinde ; Doddapaneni, Tharaka Rama K.C. ; Richards, Tobias. / Investigating the kinetics and biofuel properties of Alstonia congensis and Ceiba pentandra via torrefaction. Julkaisussa: Energy. 2018 ; Vuosikerta 150. Sivut 134-141.

Taylor, Jonathon ; Davies, Mike ; Mavrogianni, Anna ; Shrubsole, Clive ; Hamilton, Ian ; Das, Payel ; Jones, Benjamin ; Oikonomou, Eleni ; Biddulph, Phillip. / Mapping indoor overheating and air pollution risk modification across Great Britain : A modelling study. Julkaisussa: Building and Environment. 2016 ; Vuosikerta 99. Sivut 1-12.

Sekki, Tiina ; Airaksinen, Miimu ; Saari, Arto. / Measured energy consumption of educational buildings in a Finnish city. Julkaisussa: Energy and Buildings. 2015 ; Vuosikerta 87. Sivut 105-115.

May Tzuc, O. ; Rodríguez Gamboa, O. ; Aguilar Rosel, R. ; Che Poot, M. ; Edelman, H. ; Jiménez Torres, M. ; Bassam, A. / Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis. Julkaisussa: Journal of Building Engineering. 2020 ; Vuosikerta 33.

Pajunen, S. ; Hautala, J. ; Heinisuo, M. / Modelling the stressed skin effect by using shell elements with meta-material model. Julkaisussa: Magazine of Civil Engineering. 2019 ; Vuosikerta 86, Nro 2. Sivut 20-29.

Havula, Jarmo ; Garifullin, Marsel ; Heinisuo, Markku ; Mela, Kristo ; Pajunen, Sami. / Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Julkaisussa: Engineering Structures. 2018 ; Vuosikerta 172. Sivut 523-537.

Carfora, D. ; Gironimo, G. Di ; Esposito, G. ; Huhtala, K. ; Määttä, T. ; Mäkinen, H. ; Miccichè, G. ; Mozzillo, R. / Multicriteria selection in concept design of a divertor remote maintenance port in the EU DEMO reactor using an AHP participative approach. Julkaisussa: Fusion Engineering and Design. 2016 ; Vuosikerta 112. Sivut 324-331.

Lappalainen, Kari ; Valkealahti, Seppo. / Output power variation of different PV array configurations during irradiance transitions caused by moving clouds. Julkaisussa: Applied Energy. 2017 ; Vuosikerta 190. Sivut 902-910.

Symonds, Phil ; Taylor, Jonathon ; Mavrogianni, Anna ; Davies, Michael ; Shrubsole, Clive ; Hamilton, Ian ; Chalabi, Zaid. / Overheating in English dwellings : comparing modelled and monitored large-scale datasets. Julkaisussa: Building Research and Information. 2017 ; Vuosikerta 45, Nro 1-2. Sivut 195-208.

Bączkiewicz, Jolanta ; Pajunen, Sami ; Malaska, Mikko ; Heinisuo, Markku. / Parametric study on temperature distribution of square hollow section joints. Julkaisussa: Journal of Constructional Steel Research. 2019 ; Vuosikerta 160. Sivut 490-498.

Yi, Xiaohua ; Cho, Chunhee ; Cooper, James ; Wang, Yang ; Tentzeris, Manos M. ; Leon, Roberto T. / Passive wireless antenna sensor for strain and crack sensing - Electromagnetic modeling, simulation, and testing. Julkaisussa: Smart Materials and Structures. 2013 ; Vuosikerta 22, Nro 8.

Liljamo, Timo ; Liimatainen, Heikki ; Pöllänen, Markus ; Utriainen, Roni. / People's current mobility costs and willingness to pay for Mobility as a Service offerings. Julkaisussa: Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2020 ; Vuosikerta 136. Sivut 99-119.

Saari, Arto. / Precision refurbishment of buildings : A façade refurbishment case study. Julkaisussa: STRUCTURAL SURVEY. 2008 ; Vuosikerta 26, Nro 2. Sivut 108-119.

Heinonen, Jukka ; Säynäjoki, Antti ; Junnonen, Juha Matti ; Pöyry, Amalia ; Junnila, Seppo. / Pre-use phase LCA of a multi-story residential building : Can greenhouse gas emissions be used as a more general environmental performance indicator?. Julkaisussa: Building and Environment. 2016 ; Vuosikerta 95. Sivut 116-125.

Keskikuru, T. ; Salo, J. ; Huttunen, P. ; Kokotti, H. ; Hyttinen, M. ; Halonen, R. ; Vinha, J. / Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house : A case study and crawl space development by hygrothermal modelling. Julkaisussa: Building and Environment. 2018 ; Vuosikerta 138. Sivut 1-10.

Lemougna, Patrick N. ; Yliniemi, Juho ; Ismailov, Arnold ; Levänen, Erkki ; Tanskanen, Pekka ; Kinnunen, Paivo ; Roning, Juha ; Illikainen, Mirja. / Recycling lithium mine tailings in the production of low temperature (700–900 °C) ceramics : Effect of ladle slag and sodium compounds on the processing and final properties. Julkaisussa: Construction and building materials. 2019 ; Vuosikerta 221. Sivut 332-344.

Salmisto, Alpo ; Postareff, Liisa ; Nokelainen, Petri. / Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Julkaisussa: Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. 2017 ; Vuosikerta 143, Nro 4.

Alanen, Jarmo ; Ruiz Morales, Emilio ; Muhammad, Ali ; Saarinen, Hannu ; Minkkinen, Joni. / Remote diagnostics application software for remote handling equipment. Julkaisussa: Fusion Engineering and Design. 2019.

Kähkönen, Kalle. / Role and nature of systemic innovations in construction and real estate sector. Julkaisussa: Construction Innovation: Information, Process, Management. 2015 ; Vuosikerta 15, Nro 2. Sivut 130-133.

Junnonen, J. M. / Strategy formation in construction firms. Julkaisussa: ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 1998 ; Vuosikerta 5, Nro 2. Sivut 107-114.

Schneider, Jens ; Hilcken, Jonas ; Aronen, Antti ; Karvinen, Reijo ; Olesen, John F. ; Nielsen, Jens. / Stress relaxation in tempered glass caused by heat soak testing. Julkaisussa: Engineering Structures. 2016 ; Vuosikerta 122. Sivut 42-49.

Lehtiranta, Liisa ; Junnonen, Juha Matti. / Stretching risk management standards : Multi-organizational perspectives. Julkaisussa: BUILT ENVIRONMENT PROJECT AND ASSET MANAGEMENT. 2014 ; Vuosikerta 4, Nro 2. Sivut 128-145.

Garifullin, M. R. ; Barabash, A. V. ; Naumova, E. A. ; Zhuvak, O. V. ; Jokinen, T. ; Heinisuo, M. / Surrogate modeling for initial rotational stiffness of welded tubular joints. Julkaisussa: Magazine of Civil Engineering. 2016 ; Vuosikerta 63, Nro 3. Sivut 53-76.

Doddapaneni, Tharaka Rama Krishna C. ; Praveenkumar, Ramasamy ; Tolvanen, Henrik ; Rintala, Jukka ; Konttinen, Jukka. / Techno-economic evaluation of integrating torrefaction with anaerobic digestion. Julkaisussa: Applied Energy. 2018 ; Vuosikerta 213. Sivut 272-284.

Tauriainen, Matti K. ; Puttonen, Jari A. ; Saari, Arto J. / The assessment of constructability : BIM cases. Julkaisussa: Journal of Information Technology in Construction. 2015 ; Vuosikerta 20. Sivut 51-67.

Köliö, Arto ; Pakkala, Toni A. ; Hohti, Harri ; Laukkarinen, Anssi ; Lahdensivu, Jukka ; Mattila, Jussi ; Pentti, Matti. / The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment. Julkaisussa: Materials and Structures. 2017 ; Vuosikerta 50, Nro 23.

Sarlin, Essi ; Sironen, Reija ; Pärnänen, Tuomas ; Lindgren, Mari ; Kanerva, Mikko ; Vuorinen, Jyrki. / The effect of matrix type on ageing of thick vinyl ester glass-fibre-reinforced laminates. Julkaisussa: Composite Structures. 2017 ; Vuosikerta 168. Sivut 840–850.

Tiainen, Teemu ; Mela, Kristo ; Jokinen, Timo ; Heinisuo, Markku. / The effect of steel grade on weight and cost of warren-type welded tubular trusses. Julkaisussa: Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. 2017 ; Vuosikerta 170, Nro 11. Sivut 855-873.

Mavrogianni, A. ; Davies, M. ; Taylor, J. ; Chalabi, Z. ; Biddulph, P. ; Oikonomou, E. ; Das, P. ; Jones, B. / The impact of occupancy patterns, occupant-controlled ventilation and shading on indoor overheating risk in domestic environments. Julkaisussa: Building and Environment. 2014 ; Vuosikerta 78. Sivut 183-198.

Taylor, J. ; Davies, M. ; Mavrogianni, A. ; Chalabi, Z. ; Biddulph, P. ; Oikonomou, E. ; Das, P. ; Jones, B. / The relative importance of input weather data for indoor overheating risk assessment in dwellings. Julkaisussa: Building and Environment. 2014 ; Vuosikerta 76. Sivut 81-91.

Uotila, Ulrika ; Saari, Arto ; Junnonen, Juha Matti. / Uncertainty in the early phase of a municipal building refurbishment project-A case study in Finland. Julkaisussa: Buildings. 2020 ; Vuosikerta 10, Nro 8.

Kähkönen, Kalle ; Rannisto, Jukka. / Understanding fundamental and practical ingredients of construction project data management. Julkaisussa: Construction Innovation: Information, Process, Management. 2015 ; Vuosikerta 15, Nro 1. Sivut 7-23.

Das, Payel ; Shrubsole, Clive ; Jones, Benjamin ; Hamilton, Ian ; Chalabi, Zaid ; Davies, Michael ; Mavrogianni, Anna ; Taylor, Jonathon. / Using probabilistic sampling-based sensitivity analyses for indoor air quality modelling. Julkaisussa: Building and Environment. 2014 ; Vuosikerta 78. Sivut 171-182.

Ismailov, Arnold ; Merilaita, Niina ; Solismaa, Soili ; Karhu, Marjaana ; Levänen, Erkki. / Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement. Julkaisussa: Construction and building materials. 2020 ; Vuosikerta 231.

Sariola, Rami. / Utilizing the innovation potential of suppliers in construction projects. Julkaisussa: Construction Innovation. 2018 ; Vuosikerta 18, Nro 2.

Knuuti, Mika ; Länsivaara, Tim. / Variation of CPTu-based transformation models for undrained shear strength of Finnish clays. Julkaisussa: Georisk. 2019 ; Vuosikerta 13, Nro 4. Sivut 262-270.