Veber A, Lu Z, Vermillac M, Pigeonneau F, Blanc W, Petit L. 2019. Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses. Fibers. 7(12). https://doi.org/10.3390/fib7120105

Mavrogianni A, Taylor J, Davies M, Thoua C, Kolm-Murray J. 2015. Urban social housing resilience to excess summer heat. Building Research and Information. 43(3):316-333. https://doi.org/10.1080/09613218.2015.991515

Laukkarinen A 2015. Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 107 Sivumäärä

Hongisto V, Kylliäinen M 2015. ÄKK Loppuraportti: rakennusten ääniolosuhteiden käyttäjälähtöinen kehittäminen. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 40 Sivumäärä

Mäntynen J, Pöllänen M, Eskelinen H, Lehtola I, Perrels A, Johanna K 2002. Lähtökohtia tie- ja rataverkon peruspalvelutason määrittämiselle. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 134 Sivumäärä (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; 48/2002).

Laitinen K, Mattila K, Metsäpuro P, Nykänen L 2015. Pyöräväylien tiedot ja laatutaso. 2015 toim. Helsinki: Liikennevirasto. 72 Sivumäärä

Karhula K, Pöllänen M, Mäntynen J, Rauhamäki H, Leppäniemi M, Luukkonen T 2015. WIN‐WINTER ‐ Nordic winter road maintenance research program. Preliminary study: Project report. Tampere University of Technology. 15 Sivumäärä

Karhula K, Pöllänen M, Mäntynen J, Rauhamäki H, Leppäniemi M, Luukkonen T 2015. WIN-WINTER - Tie- ja katuverkon talvihoidon tutkimusohjelma. Esiselvitys: Raportti tuloksista. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 15 Sivumäärä

Lahdensivu J, Annila P, Pikkuvirta J 2016. Eriste- ja levyrappaus 2016, by 57. Helsinki: Suomen Betoniyhdistys r.y. 145 Sivumäärä (BY. Tekniset ohjeet; 57).

Pakkala T, Lahdensivu J, Köliö A, Annila P 2018. Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018. Vaasa: Suomen Betoniyhdistys r.y. (BY Tekniset ohjeet ; 70).

Mäntynen J, Kallberg H, Kalenoja H, Rauhamäki H, Pöllänen MM, Luukkonen T, Karhula K 2012. Liikennetekniikan perusteet: Opetusmoniste. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 216 Sivumäärä

Annila P, Lahdensivu J, Lemberg A-M, Pikkuvirta J, Pakkala T 2016. Tuulettuvat julkisivut 2016, by 64. Helsinki: Suomen Betoniyhdistys r.y. 121 Sivumäärä

Pakkala T, Lemberg A-M, Lahdensivu J. 2016. The effect of climate change on freeze-thaw durability of concrete structures in Finland. Julkaisun esittämispaikka: OCEANEXT : Interdisciplinary Conference, .

Tuominen E, Vinha J, Tuominen O, Vänttinen K, Vainio M. 2019. Betonin kosteustekniset materiaaliominaisuudet ja mittausmenetelmän kehittäminen. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 111-116.

Tuominen E, Laukkarinen A, Kauppinen A, Raunima T, Vinha J. 2019. COMBI-hankkeen paine-eromittausten yhteenveto. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 139-144.

Vinha J, Laukkarinen A. 2019. COMBI-hankkeen suositukset korkeatasoisten ja kosteusturvallisten palvelurakennusten toteuttamiseksi - COMBI 8. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 217-222.

Tuominen E, Ruusala A, Laukkarinen A, Pätsi S, Pessi A-M, Vinha J. 2019. Huokoisten puukuitu- ja kipsilevytuulensuojalevyjen homehtumisherkkyys. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 517-524.

Jokela T, Laukkarinen A, Vinha J. 2019. Ilmakehän pitkäaaltoinen säteily rakennusfysikaalisissa laskentatarkasteluissa. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 55-60.

Tuominen E, Raunima T, Vinha J, Sekki P. 2019. Kapasitiivisten kosteusantureiden käyttäytyminen betoniseinien ja kipsivalulattioiden kuivumisen seurannassa. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 103-110.

Jokela T, Laukkarinen A, Vinha J. 2019. Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 61-66.

Laukkarinen A, Kauppinen A, Tuominen E, Raunima T, Vinha J. 2019. Koulujen ja päiväkotien sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittaukset COMBI-hankkeessa. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 133-138.

Tuominen E, Vinha J, Naskali J. 2019. Puuelementtien välisen sauman tiivistys kumitiivisteellä. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 125-129.

Moisio T, Laukkarinen A, Vinha J. 2019. Puurunkoisten ulkoseinien liitosten lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 67-74.

Moisio T, Laukkarinen A, Vinha J. 2019. Rakennuksen ulkovaipan yli vaikuttavien paine-erojen määrittäminen rakennusfysikaalisia laskentatarkasteluja varten. Vinha J, Raunima T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka. Sivut 49-54.

Lahdensivu J, Kekäläinen P. 2019. Alkali-silica reaction in finnish swimming pools. Derkowski W, Krajewski P, Gwozdziewicz P, Pantak M, Hojdys L, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete. Sivut 2006-2013. (fib Symposium Proceedings).

Yi X, Cho C, Cook B, Wang Y, Tentzeris MM, Leon RT. 2014. A slotted patch antenna for wireless strain sensing. teoksessa Structures Congress 2014 - Proceedings of the 2014 Structures Congress. American Society of Civil Engineers ASCE. Sivut 2734-2743. https://doi.org/10.1061/9780784413357.239

Nissilä J, Heikkilä R, Romo I, Malaska M, Aho T. 2014. BIM based schedule control for precast concrete supply chain. teoksessa 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014 - Proceedings. University of Technology Sydney. Sivut 667-671.

Tiainen T, Mela K, Heinisuo M. 2019. Buckling length assessment with finite element approach. Wald F, Jandera M, Toimittajat. teoksessa Stability and Ductility of Steel Structures - Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures, 2019. CRC Press/Balkema. Sivut 1145-1150.

Kurvinen A, Sorri J. 2016. Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values?. Nenonen S, Junnonen J-M, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Sivut 321-331.

Yi X, Cho C, Wang Y, Cook B, Tentzeris MM, Leon RT. 2014. Crack propagation measurement using a battery-free slotted patch antenna sensor. teoksessa 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014 - 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society. INRIA. Sivut 1040-1047.

Rantala T, Kerokoski O, Nurmikolu A, Laaksonen A. 2018. Fatigue loading tests of concrete railway sleepers. teoksessa High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium. Springer International Publishing. Sivut 1445-1452. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_166

Heikkilä R, Malaska M, Törmänen P, Keyack C. 2013. Integration of BIM and automation in high-rise building construction. teoksessa ISARC 2013 - 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, Held in Conjunction with the 23rd World Mining Congress. Sivut 1171-1176.

Yi X, Cho C, Wang Y, Cook BS, Cooper J, Vyas R, Tentzeris MM, Leon RT. 2012. Passive frequency doubling antenna sensor for wireless strain sensing. teoksessa ASME 2012 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems, SMASIS 2012. Sivut 625-632. https://doi.org/10.1115/SMASIS2012-7923

Knuuti M, Länsivaara T. 2019. Performance of Variable Partial Factor approach in a slope design. teoksessa 13th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering(ICASP13), Seoul, South Korea, May 26-30, 2019. https://doi.org/10.22725/ICASP13.475

Kärnä S, Junnonen JM. 2005. Project feedback as a tool for learning. teoksessa Proceedings of the 13th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC 2005). Sivut 47-55.

Haavisto J, Kerokoski O, Laaksonen A. 2019. Second-order analysis of prestressed concrete columns. Derkowski W, Krajewski P, Gwozdziewicz P, Pantak M, Hojdys L, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. International Federation for Structural Concrete. Sivut 1068-1074. ( FIB symposium proceedings).

Yi X, Wu T, Lantz G, Cooper J, Cho C, Wang Y, Tentzeris MM, Leon RT. 2011. Sensing resolution and measurement range of a passive wireless strain sensor. teoksessa Structural Health Monitoring 2011: Condition-Based Maintenance and Intelligent Structures - Proceedings of the 8th International Workshop on Structural Health Monitoring. Sivut 759-766.

Salminen M, Heinisuo M. 2011. Shear buckling and resistance of thin-walled steel plate at non-uniform elevated temperatures. teoksessa 10th International Conference on Steel Space and Composite Structures. CI-Premier Pte Ltd. Sivut 267-276.

Magazinik A, Bedolla JS, Lasheras NC, Mäkinen S. 2019. Societal impact as Cost-Benefit Analysis: Comparative analysis of two research infrastructures. teoksessa 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2019. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICE.2019.8792600

Mikkonen A, Karvinen R. 2016. Solar Panel Breakage During Heavy Rain Caused by Thermal Stress. teoksessa Engineered Transparency 2016: Glass in Architechture and Structural Engineering. Wiley.

Diez Albero JA, Tiainen T, Mela K, Heinisuo M. 2015. Structural analysis of tubular truss in fire. teoksessa ISTS15, 15th International Symposium on Tubular Structures, : 27-29 May 2015. CRC Press/Balkema. Sivut 181-187.

Laaksonen A. 2012. Structural behaviour of long integral abutment bridges. teoksessa Global Thinking in Structural Engineering: Recent Achievements. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE).

Pakkala T, Lemberg A-M, Lahdensivu J. 2016. The effect of climate change on the amount of wind driven rain on concrete facades. Prins M, Wamelink H, Giddings B, Ku K, Feenstra M, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Vol 2 : Environmental opportunities and challenges, Constructing commitment and acknowledging human experiences. Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Sivut 153-165.

Poutanen T. 2015. The target reliability of the eurocodes. teoksessa Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Sivut 202-208. (IABSE Symposium Report). https://doi.org/10.2749/222137815815622816

Ilomets S, Kalamees T, Lahdensivu J. 2016. Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. teoksessa CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future. Czech Technical University in Prague. Sivut 1113-1120.

Yi X, Wang Y, Leon RT, Cooper J, Tentzeris MM. 2012. Wireless crack sensing using an RFID-based folded patch antenna. teoksessa Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability - Proceedings of the Sixth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. Sivut 824-830.

Niemi H, Kylliäinen M, Jäppinen J, Lindqvist M. 2015. Acoustics of vanished 19th century concert halls in Helsinki. teoksessa 9th International conference on Auditorium Acoustics 2015. Institute of Acoustics. Sivut 182-189.

Hongisto V, Kylliäinen M, Hyönä J. 2015. ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 561-566.

Niemi H, Kylliäinen M, Jäppinen J, Lindqvist M. 2015. Auralization of vanished 19th century concert halls in Helsinki. teoksessa 9th International Conference on Auditorium Acoustics 2015. Institute of Acoustics. Sivut 470-477.

Pakkala T, Lahdensivu J, Köliö A, Annila P. 2017. Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 179-184. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentén P. 2015. Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 509-516. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4).

Annila P, Lahdensivu J, Suonketo J, Pentti M, Laukkarinen A, Vinha J. 2017. Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 135-140. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Hilliaho K. 2015. Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 181-186. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Laukkarinen A, Heiskanen R, Vinha J. 2017. Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 71-76. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Kovalainen V, Kylliäinen M. 2015. Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 617-622.

Kauppinen A, Kiviste M, Pirhonen J, Vinha J. 2017. Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 215-221. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Musakka S, Penttilä O, Teriö O, Vinha J. 2017. Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 167-172. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Teriö O, Penttilä O, Laukkarinen A, Musakka S, Vinha J. 2017. Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 173-178. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Junttila H, Laukkarinen A, Vinha J. 2015. Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 77-82. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Latvanne P, Kylliäinen M. 2015. Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 567-572.

Köliö A, Hohti H, Pakkala T, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J. 2015. Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 195-202. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Vinha J, Hedman M, Sirén K, Harsia P, Pentti M, Teriö O, Heljo J, Laukkarinen A, Annila P, Kaasalainen H, Jokisalo J, Pihlajamaa P. 2015. Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 487-496. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Annila PJ, Lahdensivu J, Suonketo J, Pentti M. 2016. Practical experiences from several moisture performance assessments. Delgado J, Toimittaja. teoksessa Recent developments in building diagnosis techniques. Porto, Portugal: Springer Science+Business Media. Sivut 1-20. (Building Pathology and Rehabilitation). https://doi.org/10.1007/978-981-10-0466-7

Ylinen A, Mäkinen J, Kouhia R. 2016. Two models for hydraulic cylinders in flexible multibody simulations. teoksessa Computational Methods for Solids and Fluids: Multiscale Analysis, Probability Aspects and Model Reduction. Springer. Sivut 463-493. (Computational Methods in Applied Sciences). https://doi.org/10.1007/978-3-319-27996-1_17

Malaska M, Heikkilä R. 2016. Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”. Automation in Construction. 71:1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Di Buò B, Selänpää J, Länsivaara TT, D’ignazio M. 2020. Reply to the discussion by koutsoftas on “evaluation of sample quality from different sampling methods in finnish soft sensitive clays”1. Canadian Geotechnical Journal. 57(8):1261-1262. https://doi.org/10.1139/cgj-2019-0754

Tuominen E, Vinha J, Raunima T. 2019. Behavior of capacitive humidity sensors in monitoring the drying of concrete walls. MATEC Web of Conferences. 282. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202053

Tuominen E, Vinha J. 2019. Calculation method to determine capillary properties of building materials with automatic free water intake test. MATEC Web of Conferences. 282. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202037

Ruusala A, Laukkarinen A, Vinha J. 2019. Comparison between calculated and billed building energy consumption values of schools and daycare centers. MATEC Web of Conferences. 282. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202085

Tuominen E, Tuominen O, Vainio M, Ruuska T, Vinha J. 2019. Thermal and moisture properties of calcium silicate insulation boards. MATEC Web of Conferences. 282. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202065

Kivelä T, Mattila J, Puura J. 2017. A generic method to optimize a redundant serial robotic manipulator's structure. Automation in Construction. 81:172-179. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.06.006

Vinha J, Manelius E, Korpi M, Salminen K, Kurnitski J, Kiviste M, Laukkarinen A. 2015. Airtightness of residential buildings in Finland. Building and Environment. 93(P2):128-140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.011

Emami N, Heinonen J, Marteinsson B, Säynäjoki A, Junnonen JM, Laine J, Junnila S. 2019. A life cycle assessment of two residential buildings using two different LCA database-software combinations: Recognizing uniformities and inconsistencies. Buildings. 9(1). https://doi.org/10.3390/buildings9010020

Gashti EHN, Malaska M, Kujala K. 2015. Analysis of thermo-active pile structures and their performance under groundwater flow conditions. Energy and Buildings. 105:1-8. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.026

Evchina Y, Martinez Lastra JL. 2018. An approach to combining related notifications in large-scale building management systems with a rehabilitation facility case study. Automation in Construction. 87:106-116. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.12.020

Sanchez-Guevara C, Núñez Peiró M, Taylor J, Mavrogianni A, Neila González J. 2019. Assessing population vulnerability towards summer energy poverty: Case studies of Madrid and London. Energy and Buildings. 190:132-143. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.02.024

Jones B, Das P, Chalabi Z, Davies M, Hamilton I, Lowe R, Mavrogianni A, Robinson D, Taylor J. 2015. Assessing uncertainty in housing stock infiltration rates andassociated heat loss: English and UK case studies. Building and Environment. 92:644-656. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.05.033

Tulonen J, Siitonen T, Laaksonen A. 2019. Behaviour of riveted stringer-to-floorbeam connections in cyclic load tests to failure. Journal of Constructional Steel Research. 160:101-109. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.018

Krokfors K, Ilmonen M, Kangasoja J, Lehtonen H, Mälkki M, Mäntysalo R, Norvasuo M, Nupponen T, Puustinen S. 2011. Briefing: Initial findings from the urba project. PROCEEDINGS OF THE ICE: URBAN DESIGN AND PLANNING. 164(1):15-17. https://doi.org/10.1680/udap.2011.164.1.15

Niemelä T, Vinha J, Lindberg R, Ruuska T, Laukkarinen A. 2017. Carbon dioxide permeability of building materials and their impact on bedroom ventilation need. Journal of Building Engineering. 12:99-108. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.009

Orell O, Vuorinen J, Jokinen J, Kettunen H, Hytönen P, Turunen J, Kanerva M. 2018. Characterization of elastic constants of anisotropic composites in compression using digital image correlation. Composite Structures. 185:176-185. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.11.008

Garifullin M, Bronzova MK, Heinisuo M, Mela K, Pajunen S. 2018. Cold-formed RHS T joints with initial geometrical imperfections. Magazine of Civil Engineering. 80(4):81-94. https://doi.org/10.18720/MCE.80.8

Kantola M, Saari A. 2014. Commissioning for nearly zero-energy building projects. Construction Innovation: Information, Process, Management. 14(3):370-382. https://doi.org/10.1108/CI-06-2013-0031

Saari A. 2008. Computational design concept analysis: A Nordic comparison of four apartment buildings. STRUCTURAL SURVEY. 26(1):29-37. https://doi.org/10.1108/02630800810857426

Laukkarinen A, Kero P, Vinha J. 2018. Condensation at the exterior surface of windows. Journal of Building Engineering. 19:592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Sekki T, Andelin M, Airaksinen M, Saari A. 2016. Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings. Energy and Buildings. 129:199-206. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.015

Keinänen M, Kähkönen K. 2018. Core Project Team As a Management Entity for Construction Projects. In_bo: Ricerche e progetti per il territorio, la citta e l'architettura. Construction Management. 9(13):208-217.

Kurnitski J, Saari A, Kalamees T, Vuolle M, Niemelä J, Tark T. 2011. Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implementation. Energy and Buildings. 43(11):3279-3288. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.08.033

Pärnänen T, Kanerva M, Sarlin E, Saarela O. 2015. Debonding and impact damage in stainless steel fibre metal laminates prior to metal fracture. Composite Structures. 119:777-786. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2014.09.056

Kärnä S, Junnonen JM. 2017. Designers' performance evaluation in construction projects. ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 24(1):154-169. https://doi.org/10.1108/ECAM-06-2015-0101

Carfora D, Di Gironimo G, Järvenpää J, Huhtala K, Määttä T, Siuko M. 2015. Divertor remote handling for DEMO: Concept design and preliminary FMECA studies. Fusion Engineering and Design. 98-99:1437-1441. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2015.06.056

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. 2017. Effect of energy measures on the values of energy efficiency indicators in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings. 139:124-132. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.005

Hilliaho K, Köliö A, Pakkala T, Lahdensivu J, Vinha J. 2016. Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures: Field measurements. Energy and Buildings. 128:458-472. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.025

Hokka M, Black J, Tkalich D, Fourmeau M, Kane A, Hoang NH, Li CC, Chen WW, Kuokkala V-T. 2016. Effects of strain rate and confining pressure on the compressive behavior of Kuru granite. International Journal of Impact Engineering. 91:183-193. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2016.01.010

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentèn P, Hamid AA, Lahdensivu J. 2016. Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building: Case study. Journal of Building Engineering. 7:246-262. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.07.004

Immonen P, Ponomarev P, Åman R, Ahola V, Uusi-Heikkilä J, Laurila L, Handroos H, Niemelä M, Pyrhönen J, Huhtala K. 2016. Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles. Automation in Construction. 65:125-132. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.015

Claude S, Ginestet S, Bonhomme M, Escadeillas G, Taylor J, Marincioni V, Korolija I, Altamirano H. 2019. Evaluating retrofit options in a historical city center: Relevance of bio-based insulation and the need to consider complex urban form in decision-making. Energy and Buildings. 182:196-204. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.10.026

Hassani Nezhad Gashti E, Malaska M, Kujala K. 2014. Evaluation of thermo-mechanical behaviour of composite energy piles during heating/cooling operations. Engineering Structures. 75:363-373. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.06.018

Lindroos M, Apostol M, Kuokkala VT, Laukkanen A, Valtonen K, Holmberg K, Oja O. 2015. Experimental study on the behavior of wear resistant steels under high velocity single particle impacts. International Journal of Impact Engineering. 78:114-127. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2014.12.002

Saari A, Kalamees T, Jokisalo J, Michelsson R, Alanne K, Kurnitski J. 2012. Financial viability of energy-efficiency measures in a new detached house design in Finland. Applied Energy. 92:76-83. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.10.029

Rybakov VA, Ananeva IA, Pichugin ED, Garifullin M. 2020. Heat protective properties of enclosure structure from thin-wall profiles with foamed concrete. Magazine of Civil Engineering. 94(2):11-20. https://doi.org/10.18720/MCE.94.2

Kivioja H, Vinha J. 2020. Hot-box measurements to investigate the internal convection of highly insulated loose-fill insulation roof structures. Energy and Buildings. 216. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109934

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. 2015. Impact of building usage and occupancy on energy consumption in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings. 105:247-257. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.036

Fedorik F, Heiskanen R, Laukkarinen A, Vinha J. 2019. Impacts of multiple refurbishment strategies on hygrothermal behaviour of basement walls. Journal of Building Engineering. 26. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100902

Kouhia R, Tůma M, Mäkinen J, Fedoroff A, Marjamäki H. 2012. Implementation of a direct procedure for critical point computations using preconditioned iterative solvers. Computers & Structures. 108-109:110-117. https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.02.009

Fedorik F, Malaska M, Hannila R, Haapala A. 2015. Improving the thermal performance of concrete-sandwich envelopes in relation to the moisture behaviour of building structures in boreal conditions. Energy and Buildings. 107:226-233. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.08.020

Garifullin M, Bronzova M, Pajunen S, Mela K, Heinisuo M. 2019. Initial axial stiffness of welded RHS T joints. Journal of Constructional Steel Research. 153:459-472. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.10.025

Garifullin M, Pajunen S, Mela K, Heinisuo M, Havula J. 2017. Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of Constructional Steel Research. 139:353-362. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.09.033

Asp O, Laaksonen A. 2016. Instrumentation and fe analysis of a large-span culvert built under a railway, in Finland. Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering. 26(4):357-364. https://doi.org/10.2749/101686616X14555429843807

Oluoti K, Doddapaneni TRKC, Richards T. 2018. Investigating the kinetics and biofuel properties of Alstonia congensis and Ceiba pentandra via torrefaction. Energy. 150:134-141. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.086

Taylor J, Davies M, Mavrogianni A, Shrubsole C, Hamilton I, Das P, Jones B, Oikonomou E, Biddulph P. 2016. Mapping indoor overheating and air pollution risk modification across Great Britain: A modelling study. Building and Environment. 99:1-12. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.01.010

Sekki T, Airaksinen M, Saari A. 2015. Measured energy consumption of educational buildings in a Finnish city. Energy and Buildings. 87:105-115. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.032

May Tzuc O, Rodríguez Gamboa O, Aguilar Rosel R, Che Poot M, Edelman H, Jiménez Torres M, Bassam A. 2020. Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis. Journal of Building Engineering. 33. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101625

Pajunen S, Hautala J, Heinisuo M. 2019. Modelling the stressed skin effect by using shell elements with meta-material model. Magazine of Civil Engineering. 86(2):20-29. https://doi.org/10.18720/MCE.86.3

Havula J, Garifullin M, Heinisuo M, Mela K, Pajunen S. 2018. Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Engineering Structures. 172:523-537. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.06.029

Carfora D, Gironimo GD, Esposito G, Huhtala K, Määttä T, Mäkinen H, Miccichè G, Mozzillo R. 2016. Multicriteria selection in concept design of a divertor remote maintenance port in the EU DEMO reactor using an AHP participative approach. Fusion Engineering and Design. 112:324-331. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.08.023

Lappalainen K, Valkealahti S. 2017. Output power variation of different PV array configurations during irradiance transitions caused by moving clouds. Applied Energy. 190:902-910. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.01.013

Symonds P, Taylor J, Mavrogianni A, Davies M, Shrubsole C, Hamilton I, Chalabi Z. 2017. Overheating in English dwellings: comparing modelled and monitored large-scale datasets. Building Research and Information. 45(1-2):195-208. https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1224675

Bączkiewicz J, Pajunen S, Malaska M, Heinisuo M. 2019. Parametric study on temperature distribution of square hollow section joints. Journal of Constructional Steel Research. 160:490-498. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.049

Yi X, Cho C, Cooper J, Wang Y, Tentzeris MM, Leon RT. 2013. Passive wireless antenna sensor for strain and crack sensing - Electromagnetic modeling, simulation, and testing. Smart Materials and Structures. 22(8). https://doi.org/10.1088/0964-1726/22/8/085009

Liljamo T, Liimatainen H, Pöllänen M, Utriainen R. 2020. People's current mobility costs and willingness to pay for Mobility as a Service offerings. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 136:99-119. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.034

Saari A. 2008. Precision refurbishment of buildings: A façade refurbishment case study. STRUCTURAL SURVEY. 26(2):108-119. https://doi.org/10.1108/02630800810883049

Heinonen J, Säynäjoki A, Junnonen JM, Pöyry A, Junnila S. 2016. Pre-use phase LCA of a multi-story residential building: Can greenhouse gas emissions be used as a more general environmental performance indicator?. Building and Environment. 95:116-125. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.09.006

Keskikuru T, Salo J, Huttunen P, Kokotti H, Hyttinen M, Halonen R, Vinha J. 2018. Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling. Building and Environment. 138:1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Lemougna PN, Yliniemi J, Ismailov A, Levänen E, Tanskanen P, Kinnunen P, Roning J, Illikainen M. 2019. Recycling lithium mine tailings in the production of low temperature (700–900 °C) ceramics: Effect of ladle slag and sodium compounds on the processing and final properties. Construction and building materials. 221:332-344. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.078

Salmisto A, Postareff L, Nokelainen P. 2017. Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. 143(4). https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Alanen J, Ruiz Morales E, Muhammad A, Saarinen H, Minkkinen J. 2019. Remote diagnostics application software for remote handling equipment. Fusion Engineering and Design. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2019.01.125

Kähkönen K. 2015. Role and nature of systemic innovations in construction and real estate sector. Construction Innovation: Information, Process, Management. 15(2):130-133. https://doi.org/10.1108/CI-12-2014-0055

Junnonen JM. 1998. Strategy formation in construction firms. ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. 5(2):107-114. https://doi.org/10.1108/eb021065

Schneider J, Hilcken J, Aronen A, Karvinen R, Olesen JF, Nielsen J. 2016. Stress relaxation in tempered glass caused by heat soak testing. Engineering Structures. 122:42-49. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.04.024

Lehtiranta L, Junnonen JM. 2014. Stretching risk management standards: Multi-organizational perspectives. BUILT ENVIRONMENT PROJECT AND ASSET MANAGEMENT. 4(2):128-145. https://doi.org/10.1108/BEPAM-06-2013-0019

Garifullin MR, Barabash AV, Naumova EA, Zhuvak OV, Jokinen T, Heinisuo M. 2016. Surrogate modeling for initial rotational stiffness of welded tubular joints. Magazine of Civil Engineering. 63(3):53-76. https://doi.org/10.5862/MCE.63.4

Doddapaneni TRKC, Praveenkumar R, Tolvanen H, Rintala J, Konttinen J. 2018. Techno-economic evaluation of integrating torrefaction with anaerobic digestion. Applied Energy. 213:272-284. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.01.045

Tauriainen MK, Puttonen JA, Saari AJ. 2015. The assessment of constructability: BIM cases. Journal of Information Technology in Construction. 20:51-67.

Köliö A, Pakkala TA, Hohti H, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J, Pentti M. 2017. The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment. Materials and Structures. 50(23). https://doi.org/10.1617/s11527-016-0920-7

Sarlin E, Sironen R, Pärnänen T, Lindgren M, Kanerva M, Vuorinen J. 2017. The effect of matrix type on ageing of thick vinyl ester glass-fibre-reinforced laminates. Composite Structures. 168:840–850. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.02.086

Tiainen T, Mela K, Jokinen T, Heinisuo M. 2017. The effect of steel grade on weight and cost of warren-type welded tubular trusses. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. 170(11):855-873. https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00112

Mavrogianni A, Davies M, Taylor J, Chalabi Z, Biddulph P, Oikonomou E, Das P, Jones B. 2014. The impact of occupancy patterns, occupant-controlled ventilation and shading on indoor overheating risk in domestic environments. Building and Environment. 78:183-198. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.04.008

Taylor J, Davies M, Mavrogianni A, Chalabi Z, Biddulph P, Oikonomou E, Das P, Jones B. 2014. The relative importance of input weather data for indoor overheating risk assessment in dwellings. Building and Environment. 76:81-91. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.010

Uotila U, Saari A, Junnonen JM. 2020. Uncertainty in the early phase of a municipal building refurbishment project-A case study in Finland. Buildings. 10(8). https://doi.org/10.3390/BUILDINGS10080137

Kähkönen K, Rannisto J. 2015. Understanding fundamental and practical ingredients of construction project data management. Construction Innovation: Information, Process, Management. 15(1):7-23. https://doi.org/10.1108/CI-04-2014-0026

Das P, Shrubsole C, Jones B, Hamilton I, Chalabi Z, Davies M, Mavrogianni A, Taylor J. 2014. Using probabilistic sampling-based sensitivity analyses for indoor air quality modelling. Building and Environment. 78:171-182. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.04.017

Ismailov A, Merilaita N, Solismaa S, Karhu M, Levänen E. 2020. Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement. Construction and building materials. 231. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117098

Sariola R. 2018. Utilizing the innovation potential of suppliers in construction projects. Construction Innovation. 18(2). https://doi.org/10.1108/CI-06-2017-0050

Knuuti M, Länsivaara T. 2019. Variation of CPTu-based transformation models for undrained shear strength of Finnish clays. Georisk. 13(4):262-270. https://doi.org/10.1080/17499518.2019.1644525