Veber, A., Lu, Z., Vermillac, M., Pigeonneau, F., Blanc, W., & Petit, L. (2019). Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses. Fibers, 7(12). https://doi.org/10.3390/fib7120105

Ghorbani, M., Dehmer, M., & Emmert-Streib, F. (2020). Properties of entropy-based topological measures of fullerenes. Mathematics, 8(5), [740]. https://doi.org/10.3390/MATH8050740

Haapanen, J. (2015). Principles of designing for situation awareness. (Sivut 29-46). (Situational awareness for critical infrastructure protection; Vuosikerta 3, Nro 1). Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos.

Laukkarinen, T. (2015). Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1306). Tampere: Tampere University of Technology.

Mäkitalo, J. (2015). Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1297). Tampere University of Technology.

Niittynen, J. (2015). Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1291). Tampere University of Technology.

Tenhunen, M. (2015). Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1304). Tampere: Tampere University of Technology.

Vepsäläinen, T. (2015). Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1303). Tampere University of Technology.

Syeed, M. M. M. (2015). On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1300). Tampere University of Technology.

Sariola-Leikas, E. (2015). Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1334). Tampere University of Technology.

Puranen, J. (2015). Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1322). Tampere: Tampere University of Technology.

Jussila, J. (2015). Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1333). Tampere University of Technology.

Saukko, E. (2015). Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1308). Tampere University of Technology.

Pakkanen, J. (2015). Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1299). Tampere University of Technology.

Halinoja, M. (2015). Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1313). Tampere: Tampere University of Technology.

Kaarakka, T. (2015). Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1338). Tampere University of Technology.

Yang, H. (2015). Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1331). Tampere University of Technology.

Saketi, P. (2015). Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1309). Tampere: Tampere University of Technology.

Hagman, S. (2015). Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1296). Tampere University of Technology.

Hannus, S. (2015). Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1328). Tampere University of Technology.

Naukkarinen, J. (2015). What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1344). Tampere University of Technology.

Nykänen, L., Kallionpää, E., & Liimatainen, H. (2015). Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti). Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Kähkönen, K., Huovinen, P., & Keinänen, M. (Toimittajat) (2015). CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 16). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Jäniskangas, T. (2015). Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti; Vuosikerta 80). Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Marttila, T., Annila, P., Kero, P., Suonketo, J., Heino, S., & Pentti, M. (2015). HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti; Vuosikerta 163). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka.

Jama, T., Lehtovuori, P., Rajaniemi, J., Siikonen, M., Mäntynen, J., Rantanen, A., ... Saarniaho, K. (2018). Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Riipinen, T., Kujanpää, V., Komi, E., Kilpeläinen, P., Savolainen, M., Puukko, P., ... Mokhtarian, H. (2018). Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). (Research Reports). VTT Technical Research Centre of Finland.

Tuokko, R., Lanz, M., & Luostarinen, P. (Toimittajat) (2012). International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering.

Rajaniemi, J., Thureson, J., & Chudoba, M. (Toimittajat) (2015). Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture.

Rantala, T., Luukkonen, T., Karhula, K., Vaismaa, K., Mäntynen, J., & Metsäpuro, P. (2014). Kävelystä elinvoimaa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Loukola-Ruskeeniemi, K. (Toimittaja), Lonka, H. (Toimittaja), Ehrukainen, E., Gustafsson, J., Honkanen, M., Härmä, P., ... Aalto, M. (2015). Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; Vuosikerta 2015, Nro 54). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Laak, M., & Del Barrio Batista, J. (Toimittajat) (2014). Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Lepistö, T. (Toimittaja) (2014). Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center.

Hyytinen, T., & Kivistö-Rahnasto, J. (2015). Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja). Helsinki: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ.

Sorri, J. (Toimittaja) (2013). Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; Vuosikerta 14). Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Laak, M. (Toimittaja) (2014). Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Eloranta, V-P., Koskinen, J., & Leppänen, M. (Toimittajat) (2012). Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. (Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report; Vuosikerta 22). Tampere University of Technology. Department of Software Systems.

Eloranta, V-P. (Toimittaja), Koskinen, J., & Leppänen, M. K. (2013). Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. (Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report; Vuosikerta 2). Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing.

Hynynen, A., Panu, A-M., & Taanila, T. (Toimittajat) (2015). Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Chudoba, M., Rajaniemi, J., & Virkkala, J. (Toimittajat) (2015). Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Kylliäinen, M., & Hongisto, V. (2019). Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. (Ympäristöministeriön julkaisuja; Nro 28). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Hirvonen, T. (2015). Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Edelman, H., & Härkönen, K. (Toimittajat) (2015). Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Laak, M., & Del Barrio Batista, J. (Toimittajat) (2014). Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Tappura, S., Hyytinen, T., Kivistö-Rahnasto, J., Nenonen, N., & Vasara, J. (2015). Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto.

Metsäpuro, P., Vaismaa, K., Karhula, K., Luukkonen, T., Mäntynen, J., & Rantala, T. (2014). Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Kotilainen, S., Hedman, M., & Heikkinen, J. (Toimittajat) (2015). Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. (Housing Design). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Devillers, R., & Valmari, A. (Toimittajat) (2015). Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); Vuosikerta 9115). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Partanen, J. (Toimittaja) (2015). Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Balandin, S., Andreev, S., & Koucheryavy, Y. (Toimittajat) (2015). Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science; Vuosikerta 9247). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Strzelczak, S., Balda, P., Garetti, M., & Lobov, A. (Toimittajat) (2015). Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology Publishing House.

Nenonen, S., Salmisto, A., & Petrulaitiene, V. (Toimittajat) (2018). Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; Nro 26). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Welzer , T., Hölbl, M., Kiyoki, Y., Thalheim, B., & Jaakkola, H. (Toimittajat) (2015). Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. Maribor, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

Jaakkola, H., Thalheim, B., Kiyoki, Y., & Yoshida, N. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . (Tampere University of Technology, Pori Department Publications). Tampere: Tampere University of Technology.

Kähkönen, K., & Keinänen, M. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 18). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Saari, A., & Huovinen, P. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 18). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Nenonen, S., & Junnonen, J-M. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 18). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Virtanen, T., Mesaros, A., Heittola, T., Plumbley, M. D., Foster, P., Benetos, E., & Lagrange, M. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing.

Vinha, J., & Ruuska, T. (Toimittajat) (2015). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Heinisuo, M., & Mäkinen, J. (Toimittajat) (2015). The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere: Tampere University of Technology.

Laamanen, A., & Huhtala, K. (Toimittajat) (2015). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . (Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP)). Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Laamanen, A., & Huhtala, K. (Toimittajat) (2015). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Lahdelma, I. (2014). Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto.

Niemi, H., Multisilta, J., & Löfström, E. (2014). Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki.

Kouhia, R., Holopainen, S., Ottosen, N. S., Matti, R., & Saksala, T. (2016). A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics. Julkaisun esittämispaikka: Nordic Seminar on Computational Mechanics, .

Holopainen, S., & Kouhia, R. (2016). Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate.

Tiihonen, J., Schramm, A., Kylänpää, I., & Rantala, T. (2016). Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata. Julkaisun esittämispaikka: PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, .

Suominen, A., & Mäenpää, S. (2016). Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach. Julkaisun esittämispaikka: European Group for Organizational Studies Colloquium, .

Jussila, J., Boedeker, M., Jalonen, H., & Helander, N. (2016). Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content. Julkaisun esittämispaikka: EMAC 2016, Oslo, Norja.

Turquet, L., Kauranen, M., & Bautista, G. (2016). Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy.

Köliö, A., Lahdensivu, J., & Pentti, M. (2015). Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. teoksessa Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA.

Kerminen, R., Wang, C., & Visa, A. (2015). Analysis on bus travel time through traffic light intersection. teoksessa ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space [EU-ITS-2051]

Lau Sarmiento, A., Bartholomeus, H., Herold, M., Martius, C., Malhi, Y., Patrick Bentley, L., ... Raumonen, P. (2015). Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 96-98)

Takala, A., & Korhonen-Yrjänheikki, K. (2015). Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. teoksessa Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.) https://doi.org/10.14288/1.0064702

Grigonyte, J., Sippula, O., Tissari, J., Laitinen, A., Keskinen, J., Kortelainen, M., ... Jokiniemi, J. (2015). A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. teoksessa European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy [2COA_P021]

Pöllänen, M., & Nykänen, L. (2014). Automated driving and the key megatrends of future. teoksessa ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014 [TP0067]

Ojala, M., & Mahlamäki, T. (2016). Benefits of digitally guided buying in B2B markets. teoksessa 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016 Dortmund.

Vänttinen, K., Tuominen, E., & Vinha, J. (2017). Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 2, Sivut 461-470). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Pöllänen, M., Utriainen, R., & Viri, R. (2017). Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. teoksessa Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017 (Sivut 246-265). Tampere University of Technology.

Martinsuo, M., Ahvenniemi, O., & Vaittinen, E. (2015). Changes in operations when introducing disruptive technologies. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness Switzerland: European Operations Management Association.

Bautista, G., Dreser, C., Zang, X., Kern, D., Kauranen, M., & Fleischer, M. (2018). Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018 [FW3G.3] The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Niemi, J. V., Saarikoski, S., Pirjola, L., Taimisto, P., Pulkkinen, A., Yli-Tuomi, T., ... Hillamo, R. (2015). Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Saari, U., Mäkinen, S., & Alinikula, P. (2014). Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. teoksessa Going Green - CARE INNOVATION 2014 (Sivut 1-8). [067] SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation.

Martinsuo, M., Kivilä, J., & Heikkilä, J. (2015). Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness Switzerland: European Operations Management Association.

Martinsuo, M., & Momeni, K. (2015). Customized service solutions for project business. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015 Nordic Academy of Management.

Martinsuo, M., Sukanen, I., & Kivilä, J. (2015). Defining product end-of-life strategies in new product development. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015 Nordic Academy of Management.

Höjbjerg Clarke, A., Rostgaard Evald, M., & Aarikka-Stenroos, L. (2015). Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. teoksessa P. Vagn Freytag, & A. Höjbjerg Clarke (Toimittajat), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.

Kuuluvainen, H., Karjalainen, P., Saukko, E., Nousiainen, P., Karhu, T., Pirjola, L., ... Rönkkö, T. (2015). Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Kuuluvainen, H., Karjalainen, P., Saukko, E., Nilsson, O., Sirviö, K., Ovaska, T., ... Rönkkö, T. (2015). Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Sariola, R. (2015). Emergence of relationship triads in construction project networks. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark (Sivut 1-13). (Nordic Academy of Management Conference). Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management.

Suominen, A. (2015). Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. teoksessa 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece (Organization Studies). SAGE Publications.

Sariola, R., & Martinsuo, M. (2015). Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. teoksessa The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference IRNOP.

Dang, D., & Pekkola, S. (2017). Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. teoksessa Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017 Association for Information Systems AIS.

Pekkola, S. (2015). Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. teoksessa 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop Warwick, UK: University of Warwick.

Siljander, S., Kiviniemi, M., Sarlin, E., Lindgren, M., Suihkonen, R., & Vuorinen, J. (2015). Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. teoksessa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials

Saari, S., Karjalainen, P., Pirjola, L., Ntziachristos, L., Keskinen, J., & Rönkkö, T. (2015). Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Vilppo, O., & Markkula, J. (2015). Feasibility of electric buses in public transport. teoksessa EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition

Psichoudaki, M., Faxon, C., Kuuluvainen, H., Thomson, E. S., Eriksson, A., Mallqvist, J., ... Hallquist, M. (2015). Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Saari, S., Karjalainen, P., Kalliohaka, T., Taipale, A., & Rönkkö, T. (2015). Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. teoksessa The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China

Saari, S., Karjalainen, P., Kalliohaka, T., Taipale, A., & Rönkkö, T. (2015). Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Matikainen, V., Bolelli, G., Koivuluoto, H., Sassatelli, P., Lusvarghi, L., & Vuoristo, P. (2016). High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. teoksessa Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016

Mokhtarian, H., Coatanea, E., Paris, H., & Vihinen, J. (2017). Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. teoksessa J. Aaltonen, R. Virkkunen, K. T. Koskinen, & R. Kuivanen (Toimittajat), Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017 (Sivut 29-31)

Vuorinen, L., & Sariola, R. (2015). Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. teoksessa International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP (Sivut 1). London, U.K..

Leppänen, A., & Välimäki, E. (2015). Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. teoksessa TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015 Atlanta, Georgia: TAPPI.

Aarikka-Stenroos, L., Aaboen, L., & Rolfsen, A. (2015). Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. teoksessa P. Vagn Freytag, & A. Höjbjerg Clarke (Toimittajat), The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark. Kolding, Denmark.

Jaakkola, E., Aarikka-Stenroos, L., & Salmivalli, L. (2015). Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. teoksessa P. Vagn Freytag, & A. Höjbjerg Clarke (Toimittajat), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.

Väyrynen, H., & Helander, N. (2015). Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. Julkaisematon. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015 (Sivut 1-27). Nordic Academy of Management.

Heikkilä, J., Jääskeläinen, A., & Thitz, O. (2016). Long-term effects of purchasing: fact or fiction? teoksessa Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA.

Kuuluvainen, H., Faxon, C., Psichoudaki, M., Thomson, E. S., Eriksson, A., Kristensson, A., ... Hallquist, M. (2015). Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Olin, M., & Dal Maso, M. (2015). Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference Milan, Italy: Italian Aerosol Society.

Stentoft, J., Olhager, J., Heikkilä, J., & Thoms, L. (2015). Moving manufacturing back: a content-based literature review. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness Neuchatel, Switzerland.

Suominen, A., & Breite, R. (2015). Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. teoksessa 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015

Koskinen, K., Scherbak, S., Chervinskii, S., Lipovskii, A., & Kauranen, M. (2018). Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018 [JTu2A.134] OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Pirjola, L., Dittrich, A., Niemi, J. V., Saarikoski, S., Malinen, A., Kuuluvainen, H., ... Hillamo, R. (2015). Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Martinsuo, M., & Vuorinen, L. (2015). Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015 Nordic Academy of Management.

Raumonen, P. A. (2015). Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 32-34)

Calders, K., Burt, A., Newnham, G., Disney, M., Murphy, S., Raumonen, P., ... Kaasalainen, M. (2015). Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 197-199)

Momeni, K., & Martinsuo, M. (2015). Remote monitoring systems as enablers for project-related services. teoksessa IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference IRNOP.

Camacho-Morales, R., Bautista, G., Zang, X., Xu, L., Turquet, L., Miroshnichenko, A., ... Kauranen, M. (2018). Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018 [FF1E.6] The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Utriainen, R., & Pöllänen, M. (2017). Review on mobility as a service in scientific literature. teoksessa Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017 (Sivut 141-155). [15] Tampere University of Technology.

Alanne, A., & Pekkola, S. (2015). Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. teoksessa 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015

Tuominen, E., Vainio, M., & Vinha, J. (2017). Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 2, Sivut 455-460). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Gonzalez de Tanago, J., Bartholomeus, H., Joseph, S., Herold, M., Avitabile, V., Goodman, R., ... Burt, A. (2015). Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 119-121)

Siljander, S., Lehmonen, J., Tanaka, A., Ketoja, J., Heikkilä, P., Lahti, J., ... Vuorinen, J. (2015). The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. teoksessa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials

Väyrynen, H., Vasell, T., Helander, N., Boedeker, M., & Andersson, T. (2015). The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. Julkaisematon. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015 (Sivut 146). [24.02] Nordic Academy of Management.

Jääskeläinen, A., Thitz, O., & Heikkilä, J. (2016). The role of the purchasing function in non-financial value creation. teoksessa 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.

Calders, K., Disney, M., Nightingale, J., Origo, N., Barker, A., Raumonen, P. A., ... Fox, N. (2015). Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 122-124)

Kuuluvainen, H., Saari, S., Mensah-Attipoe, J., Pasanen, P., Reponen, T., & Keskinen, J. (2015). Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Turquet, L., Bautista, G., Kakko, J-P., Karvonen, L., Dhaka, V., Chen, Y., ... Kauranen, M. (2015). Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. teoksessa The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering

Ylinen, A., Kouhia, R., & Mäkinen, J. (2015). Two models for hydraulic cylinder. teoksessa A. Ibrahimbegović, N. Ademović, E. Ilić-Georgijević, A. Serdarević, M. Hrasnica, & S. Dolarević (Toimittajat), 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015 (Sivut 115-116). Sarajevo.

Länsivaara, T. (2015). Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? teoksessa Geotekniikan päivä 2015 SGY.

Viheriälä, J., Aho, A., Virtanen, H., Koskinen, M., Dumitrescu, M., & Guina, M. (2017). 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. teoksessa M. S. Zediker (Toimittaja), High-Power Diode Laser Technology XV [100860K] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10086). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2251317

Kantola, E., Leinonen, T., Ranta, S., Tavast, M., Penttinen, J-P., & Guina, M. (2015). 1180nm VECSEL with 50 W output power. teoksessa Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (Vuosikerta 9349). [93490U] SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2079480

Viheriälä, J., Tuorila, H., Zia, N., Cherchi, M., Aalto, T., & Guina, M. (2019). 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. teoksessa G. T. Reed, & A. P. Knights (Toimittajat), Silicon Photonics XIV [109230E] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10923). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2505935

Mereuta, A., Nechay, K., Caliman, A., Suruceanu, G., Gallo, P., Guina, M., & Kapon, E. (2019). 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. teoksessa U. Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX [1090103] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10901). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2508342

Schwarz, S., Hannuksela, M. M., Fakour-Sevom, V., & Sheikhi-Pour, N. (2018). 2D Video Coding of Volumetric Video Data. teoksessa 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings (Sivut 61-65). [8456265] IEEE. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Fakour-Sevom, V., Guldogan, E., & Kämäräinen, J-K. (2018). 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 4, Sivut 159-165). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Yadav, A., Chichkov, N. B., Gumenyuk, R., Zherebtsov, E., Melkumov, M. A., Yashkov, M. V., ... Rafailov, E. U. (2019). 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. teoksessa M. J. F. Digonnet, & S. Jiang (Toimittajat), Optical Components and Materials XVI [1091406] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10914). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2509599

Kantola, E., Leinonen, T., Penttinen, J-P., Tavast, M., Ranta, S., & Guina, M. (2015). 50 W VECSEL emitting at 1180 nm. teoksessa 2015 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe - European Quantum Electronics Conference, 21.-25.6. Munich, Germany: CB_3_1 OSA.

Saarinen, E. J., Lyytikäinen, J., Ranta, S., Rantamäki, A., Saarela, A., Sirbu, A., ... Okhotnikov, O. G. (2016). A 1.5-W frequency doubled semiconductor disk laser tunable over 40 nm at around 745 nm. teoksessa Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI (Vuosikerta 9734). [97340P-8] (Spie conference proceedings). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2209384

Ma, S., Pournoori, N., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., Björninen, T., & Georgiadis, A. (2019). A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA) (Sivut 171-173). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Jussila, J. J., Mustafee, N., Aramo-Immonen, H., Menon, K., Hajikhani, A., & Helander, N. (2017). A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation (Vuosikerta 12, Sivut 389-397). St. Petersburg, Russia.

Galinina, O., Turlikov, A., Pyattaev, A., Johnsson, K., Andreev, S., & Koucheryavy, Y. (2015). A Capacity Bound for mmWave-based Channel Access in Ultra-Dense Wearable Deployments. teoksessa 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 298-304). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382446

Drossos, K., Zormpas, N., Giannakopoulos, G., & Floros, A. (2015). Accessible Games for Blind Children, Empowered by Binaural Sound. teoksessa Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (Sivut 5:1-5:8). (PETRA '15). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). https://doi.org/10.1145/2769493.2769546

Davidson, P., Raunio, J. P., & Piché, R. (2016). Accurate depth estimation from a sequence of monocular images supported by proprioceptive sensors. teoksessa 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings (Sivut 249-257). State Research Center of the Russian Federation.

Vehmas, R., Jylhä, J., Väilä, M., & Kylmälä, J. (2015). A computationally feasible optimization approach to inverse SAR translational motion compensation. teoksessa Proceedings of the 12th European Radar Conference (EuRAD 2015) (Sivut 17-20). IEEE. https://doi.org/10.1109/EuRAD.2015.7346226

Kauppila, P., Kouhia, R., Ojanperä, J., Saksala, T., & Sorjonen, T. (2016). A continuum damage model for creep fracture and fatigue analyses. teoksessa 21st European Conference on Fracture, ECF21, 20-24 June 2016, Catania, Italy (Sivut 887–894). (Procedia Structural Integrity; Vuosikerta 2). https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.114

Aldawood, S., Fowley, F., Pahl, C., Taibi, D., & Liu, X. (2016). A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. teoksessa Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016 (Sivut 7-14). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Georgiev, G. Y., Aho, T., Kesseli, J., Yli-Harja, O., & Kauffman, S. A. (2019). Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. teoksessa C. L. Flores Martinez, G. Y. Georgiev, J. M. Smart, & M. E. Price (Toimittajat), Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems (Sivut 229-244). (Springer Proceedings in Complexity). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Voronin, V., Pismenskova, M., Zelensky, A., Cen, Y., Nadykto, A., & Egiazarian, K. (2018). Action recognition using the 3D dense microblock difference. teoksessa Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II [108020O] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10802). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2326801

Martinsuo, M., & Vuorinen, L. (2019). Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. teoksessa Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Ketonen-Oksi, S. (2016). Adapting service-based working culture as the key driver for organisational creativity and innovation. teoksessa Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany

M. Aref, M., Astola, P., Vihonen, J., Tabus, I., Ghabcheloo, R., & Mattila, J. (2018). Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. teoksessa International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017) (Vuosikerta 320). [012009] (IOP conference series : materials science and engineering). IOP Publishing Ltd.. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Ketonen-Oksi, S., & Jalonen, H. (2017). Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. teoksessa 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017 (Proceedings IFKAD).

Lenarduzzi, V., Stan, A. C., Taibi, D., Tosi, D., & Venters, G. (2017). A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017 (Sivut 168-178). Academic Conferences and Publishing International Limited.

Yli-Fossi, T., & Kuusisto, R. (2015). A dynamic paper machine simulator for testing of model predictive control applications. teoksessa Proceedings of AutomaatioXXI seminaari (Sivut 1-6). (SAS julkaisusarja; Nro 42). Suomen Automaatioseura ry.

Helander, N., Boedeker, M., Hellsten, P., Jussila, J., Myllärniemi, J., & Tukiainen, M. (2016). Affective experiences and student engagement in higher education. teoksessa 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland Tampere.

Vainio, V. V., & Pulkkinen, A. (2016). A follow-up case study of the relation of PLM Architecture, Maturity and Business processes. teoksessa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers (Sivut 867-873). (IFIP Advances in Information and Communication Technology; Vuosikerta 467). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_79

Ahola, T., Ståhle, M., & Martinsuo, M. (2018). Agency relationships in global project business. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018 (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Stormi, K., Laine, T., & Korhonen, T. (2016). Agile methods in performance management system development process. teoksessa 10th Conference On New Directions In Management Accounting, Brussels, Belgium, December 14-16, 2016

Aleshkina, S. S., Lipatov, D. S., Velmiskin, V. V., Kochergina, T. A., Fedotov, A., Gumenyuk, R., ... Likhachev, M. E. (2020). All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. teoksessa L. Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems (Sivut 184 - 189). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11260). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2542299

Kerst, T., & Toivonen, J. (2018). Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Phung, H. M., Kahle, H., Penttinen, J-P., Rajala, P., Ranta, S., & Guina, M. (2020). A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. teoksessa J. E. Hastie (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X [112630H] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11263). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2545980

Van Mellaert, R., Mela, K., Tiainen, T., Heinisuo, M., Lombaert, G., & Schevenels, M. (2016). A mixed-integer linear programming approach for global discrete size optimization of frame structures. teoksessa ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering: Crete; Greece; 5 June 2016 through 10 June 2016 (Vuosikerta 2, Sivut 3395-3408). National Technical University of Athens.

Salpavaara, T., & Lekkala, J. (2015). A model based analysis of the measurement errors in inductively coupled passive resonance sensors. teoksessa J. Holub (Toimittaja), IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic

Jääskeläinen, A., Sillanpää, V., & Helander, N. (2019). A model for profiling information and knowledge management in the public sector. teoksessa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. (Proceedings IFKAD).

Aapro, A., Messo, T., & Suntio, T. (2015). An accurate small-signal model of a three-phase VSI-based photovoltaic inverter with LCL-filter. teoksessa 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia) (Sivut 2267-2274) https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168092

Ho-Van, K., Sofotasios, P. C., Que Son, V., Thanh Tra, L., & Hong Lien, P. (2015). Analysis of Cognitive Cooperative Networks with Best Relay Selection and Diversity Reception. teoksessa 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (Sivut 651-656). IEEE. https://doi.org/10.1109/ATC.2015.7388412

Peng, Z., Richter, P., Leppäkoski, H., & Lohan, E-S. (2017). Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. teoksessa Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT (Sivut 268-277). Helsinki, Finland: FRUCT.

Alexandru, R. C., & Lohan, E-S. (2016). Analysis of Real Mobility Records in Urban and Suburban Environments. teoksessa 26TH DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation (Sivut 0688-0692). DAAAM International. https://doi.org/10.2507/26th.daaam.proceedings.094

Laitinen, J., & Niemi, A. (2015). Analysis of the aircraft operational reliability research series: From statistical models to avionics data monitoring. teoksessa Proceedings of the 9th World congress on engineering asset management (WCEAM 2014), Pretoria, South Africa 28-31 Oct, 2014

Fedotov, A., Pominova, D., Orlovskaya, E., Orlovskii, Y., Niemi, T., & Gumenyuk, R. (2019). Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. teoksessa Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI (Vuosikerta 10914). [109140R] (Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10914). S P I E - International Society for Optical Engineering. https://doi.org/10.1117/12.2507599

Monakhov, D., Naik, D., Curcio, I. D. D., & Toukomaa, H. (2018). Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. teoksessa SMPTE 2018 SMPTE. https://doi.org/10.5594/M001845

Lampio, K., & Karvinen, R. (2015). A new method to calculate natural convection heat transfer from a non-isothermal fin array. teoksessa D. Neshumayev, & B. Sunden (Toimittajat), Proceedings of the 7th Baltic Heat Transfer Conference, August 24-26 2015, Tallinn Estonia (Baltic Heat Transfer Conference BHTC). Tallinn: Tallinn University of Technology.

Alberucci, A., Pannian, J. C., Slussarenko, S., Piccirillo, B., Santamato, E., Marrucci, L., & Assanto, G. (2016). A new waveguiding mechanism based upon geometric phase. teoksessa Frontiers in Optics 2016 [FF3H.3] Optical Society of America (OSA).

Suojanen, M., Kuikka, V., Nikkarila, J. P., & Nurmi, J. (2015). An example of scenario-based evaluation of military capability areas An impact assessment of alternative systems on operations. teoksessa 9th Annual IEEE International Systems Conference, SysCon 2015 - Proceedings (Sivut 601-607). The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.. https://doi.org/10.1109/SYSCON.2015.7116817

Rivero-Rodriguez, A., Pileggi, P., & Nykänen, O. (2015). An Initial Homophily Indicator to Reinforce Context-Aware Semantic Computing. teoksessa 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN) (Sivut 89-93). (International Conference on Computational Intelligence, Communications and Networks). Riga: IEEE. https://doi.org/10.1109/CICSyN.2015.26

Nurminen, H., Ardeshiri, T., Piche, R., & Gustafsson, F. (2015). A NLOS-robust TOA positioning filter based on a skew-t measurement noise model. teoksessa 2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) (Sivut 1-7). IEEE. https://doi.org/10.1109/IPIN.2015.7346786

Krogerus, T., Hyvönen, M., Backas, J., & Huhtala, K. (2015). Anomaly Detection and Diagnostics of a Wheel Loader Using Dynamic Mathematical Model and Joint Probability Distributions. teoksessa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland (The Scandinavian International Conference on Fluid Power). Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Kivimäki, J., & Suntio, T. (2015). Appearance of a Drift Problem in Variable-step Perturbative MPPT Algorithms. teoksessa 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC) (Sivut 1602-1608) https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5AO.9.2

Saari, M., Mäkinen, T., & Linna, P. (2017). Applying third-party moocs in programming education: a case study. teoksessa 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain (Sivut 53-59). Barcelona, Spain: IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Taibi, D., Lenarduzzi, V., & Pahl, C. (2018). Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. teoksessa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science (Sivut 221-232). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Iarovyi, S., Xu, X., Lobov, A., Lastra, J. L. M., & Strzelczak, S. (2015). Architecture for Open, Knowledge-Driven Manufacturing Execution System. teoksessa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth (Sivut 519-527). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_60

Silverajan, B., Zhao, H., & Kamath, A. (2019). A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. teoksessa 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018 (Sivut 468-472). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Jääskeläinen, A., Schiele, H., & Aarikka-Stenroos, L. (2018). A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. teoksessa Academy of Management Proceedings (1 toim., Vuosikerta 2018). (Academy of Management Proceedings; Vuosikerta 2018, Nro 1). Academy of Management AOM. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Drossos, K., Floros, A., Potirakis, S., Tatlas, N-A., & Tuna, G. (2014). A Socially-Intelligent Multi-Robot Service Team for In-Home Monitoring. teoksessa Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on (Sivut 159-164). IEEE. https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878763

Nisula, K., & Pekkola, S. (2016). Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. teoksessa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016 Dublin.

Saari, U., Venesaar, U., Ojasoo, M., Mäkinen, S., & Nokelainen, P. (2019). Assessing sustainability orientations of first year university students. teoksessa 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA (Sivut 1-8). (Academy of management proceedings). Academy of Management.

Einolander, J., & Vanharanta, H. (2015). Assessment of student retention using the Evolute approach, an overview. teoksessa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 (Sivut 581–586). (Procedia Manufacturing; Vuosikerta 3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.269

D'Ignazio, M., Di Buo, B., & Länsivaara, T. (2015). A study on the behaviour of the weathered crust in the Perniö failure test. teoksessa Proceedings of the XVI ECSMGE 2015: 13-17 September 2015 - Edinburgh, Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development (Sivut 3639-3644). ICE Publishing.

Lohan, E-S., Kauppinen, T., & Debnath, S. B. C. (2016). A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. teoksessa Proceedings of the FRUCT’19 (Sivut 151-158) https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Prudanov, A., Tkachev, S., Golos, N., Masek, P., Hosek, J., Fujdiak, R., ... Misurec, J. (2016). A trial of yoking-proof protocol in RFID-based smart-home environment. teoksessa Distributed Computer and Communication Networks - 19th International Conference, DCCN 2016, Revised Selected Papers (Vuosikerta 678, Sivut 25-34). (Communications in Computer and Information Science; Vuosikerta 678). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51917-3_3

Heinimäki, T. J., & Elomaa, T. (2015). Augmenting Technology Trees: Automation and Tool Support. teoksessa Proceedings of the Seventh International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games 2015) (Sivut 68-75). IEEE. https://doi.org/10.1109/VS-GAMES.2015.7295765

Halbach, E., Kolu, A., & Ghabcheloo, R. (2018). Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. teoksessa K. Mela, S. Pajunen, & V. Raasakka (Toimittajat), 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018 Tampere, Finland: RIL.

Zare, M., Neeli-Venkata, R., Martins, L., Peltonen, S., Ruotsalainen, U., & Ribeiro, A. S. (2017). Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. teoksessa M. Silveira, A. Fred, H. Gamboa, & M. Vaz (Toimittajat), Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging (Sivut 72-76). SCITEPRESS.

Fouladi, A., Järvenhaara, J., Filanovsky, I. M., & Tchamov, N. T. (2016). A Variable Battery Supply DC-DC Buck Converter Designed for 45nm-CMOS Technology. teoksessa 2016 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Vancouver, May 15-18, 2016. https://doi.org/10.1109/CCECE.2016.7726839

Lehtonen, V., & Länsivaara, T. (2016). Back-calculation of the Saint-Alban A test embankment with a new modelling approach in LEM. teoksessa Proceedings of the The 17th Nordic Geotechnical Meeting, Reykjavik Iceland: 25th - 28th of May 2016 (Sivut 691-699)

Salo, K., Giova, D., & Mikkonen, T. (2016). Backend infrastructure supporting audio augmented reality and storytelling. teoksessa Human Interface and the Management of Information: Applications and Services: 18th International Conference, HCI International 2016 Toronto, Canada, July 17-22, 2016. Proceedings, Part II (Sivut 325-335). (Lecture Notes in Computer Science; Vuosikerta 9735). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40397-7_31

Värri, A. (2015). Balancing Expectations to the Health Software Production Process Standard. teoksessa The 3rd International Virtual Research Conference In Technical Disciplines (RCITD - Proceedings in Research Conference in Technical Disciplines). https://doi.org/10.18638/rcitd.2015.3.1.71

Tariq, A. B. (2012). Beaconing in a highway scenario: Vulnerable vehicles problem. teoksessa Proceedings of the 11th Conference of Open Innovations Association FRUCT, FRUCT 2012 (Vuosikerta 2012-April, Sivut 169-175). IEEE. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2012.8253122

Drossos, K., Floros, A., & Giannakoulopoulos, A. (2014). BEADS: A dataset of Binaural Emotionally Annotated Digital Sounds. teoksessa Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on (Sivut 158-163). IEEE. https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878749

Michele Felicetti, A., Ammirato, S., Raso, C., Aramo-Immonen, H., & Jussila, J. (2016). Being a start-upper in Italy: Motivations, obstacles and success factors. teoksessa Proceedings of the 11th forum on knowledge asset dynamics: Towards a new architecture of knowledge: big data, culture and creativity (Sivut 1370-1383). [182] Dresden.

Viheriäkoski, T., Kohtamäki, J., Peltoniemi, T., & Tamminen, P. (2015). Benchmarking of Factory Level ESD Control. teoksessa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015 (Vuosikerta 2015). [6B.1] USA: IEEE COMPUTER SOC. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314769

Zakeri, F. S., Bätz, M., Jaschke, T., Keinert, J., & Chuchvara, A. (2019). Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. teoksessa S. Bazeille, N. Verrier, & C. Cudel (Toimittajat), Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision [111721C] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11172). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2521747

Kekonen, A., Bergelin, M., Eriksson, J-E., Ylänen, H., Kielosto, S., & Viik, J. (2016). Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. teoksessa 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) (Sivut 175-178). IEEE. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Naumenko, V., Solodovnik, V., Totsky, A., Zelensky, A., & Astola, J. (2015). Bispectrum-based demodulation technique using triple-channel heterodyning of triplet-signal. teoksessa 2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T) (Sivut 224-226). IEEE. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357319

Abramova, V. V., Kozhemiakin, R., Abramov, S. K., Lukin, V. V., Zelensky, A. A., & Egiazarian, K. (2015). Blind estimation of speckle variance in synthetic aperture radar images. teoksessa 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.. https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136846

Sorri, J., Heljo, J., Järventausta, P., Honkapuro, S., & Harsia, P. (2016). Building Codes and Demand Response of Energy Use. teoksessa S. Nenonen, & J-M. Junnonen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV: Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions (Vuosikerta 4, Sivut 8-21). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Haverinen-Shaughnessy, U., Pekkonen, M., Turunen, M., Aaltonen, A., & Leivo, V. (2016). Building energy retrofits, occupant health and wellbeing. teoksessa M. Prins, H. Wamelink, B. Giddings, K. Ku, & M. Feenstra (Toimittajat), CIB World Building Congress 2016 Proceedings : Volume 2 Environmental Opportunities and challenges - Constructing commitment and acknowledging human experiences (Vuosikerta 2, Sivut 679-687). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Ratia, M., & Myllärniemi, J. (2019). Business analytics enabling future insights in the private healthcare. teoksessa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019 (Proceedings IFKAD). IKAM Centro Studi & Ricerche.

Aarikka-Stenroos, L., & Ranta, V. (2019). Business catalysts for the Circular Economy innovations. teoksessa Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Myllärniemi, J., Helander, N., Hellsten, P., Mahlamäki, T., & Repo, S. (2017). Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. teoksessa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain (Sivut 6387-6393). IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hellsten, P., & Myllärniemi, J. (2019). Business intelligence process model revisited. teoksessa J. Bernardino, A. Salgado, & J. Filipe (Toimittajat), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (Sivut 341-348). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS.

Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., & Mäkinen, S. (2016). Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. teoksessa Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016

Kurvinen, A., & Sorri, J. (2016). Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values? teoksessa S. Nenonen, & J-M. Junnonen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Understanding impacts and functioning of different solutions (Vuosikerta IV, Sivut 321-331). Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Nenonen, S., Eriksson, R., Niemi, O., Junghans, A., Nielsen, S. B., & Lindahl, G. (2016). Campus retrofitting (CARE) methodology: a way to co-create future learning environments. teoksessa Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: May 30-June 3, 2016, Tampere, Finland (Sivut 738-749)

Machado, M. A., Magnier-Watanabe, R., & Peltola, T. (2016). Capturing knowledge from research projects: From project reports to storytelling. teoksessa 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (Sivut 2048-2057). IEEE. https://doi.org/10.1109/PICMET.2016.7806602

Huttunen, H., Shokrollahi Yancheshmeh, F., & Chen, K. (2016). Car Type Recognition with Deep Neural Networks. teoksessa 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, IV 2016 (Sivut 1115-1120). IEEE. https://doi.org/10.1109/IVS.2016.7535529

Matikainen, V., Rubio, S., Ojala, N., Koivuluoto, H., Schubert, J., Houdková, S., & Vuoristo, P. (2017). Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. teoksessa Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA (Vuosikerta 2, Sivut 1161-1163). Association for Iron and Steel Technology, AISTECH.

Saarinen, E. (2015). CBRN Defense Using THz Pulse Trains from Semiconductor Disk Lasers. teoksessa NATO ARW on THz Diagnostics of CBRN effects and Detection of Explosives & CBRN: Proceedings of the NATO ARW on Detection of Explosives and CBRN (NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics).

Puolitaival, T., Forsythe, P., & Kähkönen, K. (2015). Challenges Facing BIM Education: Development of Appropriate Teaching and Learning Resources. teoksessa RICS COBRA AUBEA 2015: The Construction, Building and Real Estate Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors London: Royal Institution of Chartered Surveyors.

Myllärniemi, J., Helander, N., & Pekkola, S. (2019). Challenges in developing data-based value creation. teoksessa J. Bernardino, A. Salgado, & J. Filipe (Toimittajat), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (Sivut 370-376). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS.

Pulkkinen, A., Huhtala, P., Leino, S-P., Anttila, J. P., & Vainio, V. V. (2016). Characterising the industrial context of engineering change management. teoksessa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers (Sivut 618-627). (IFIP Advances in Information and Communication Technology; Vuosikerta 467). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_56

Väätäjä, H. (2015). Characterizing the Context of Use in Mobile Work. teoksessa Human Work Interaction Design. Work Analysis and Interaction Design Methods for Pervasive and Smart Workplaces: 4th IFIP 13.6 Working Conference, HWID 2015, London, UK, June 25-26, 2015, Revised Selected Papers (Sivut 97-113). (IFIP Advances in Information and Communication Technology; Vuosikerta 468). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27048-7_7

Tamminen, P., & Viheriäkoski, T. (2016). Charged cable-system ESD event. teoksessa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD) IEEE. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Viheriäkoski, T., Kärjä, E., Hillberg, J., & Tamminen, P. (2016). Charge relaxation of slowly dissipative polymers. teoksessa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD) (Sivut 1-9). IEEE. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Rizwan, M., Rahmat-Samii, Y., & Ukkonen, L. (2015). Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz. teoksessa Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz (Sivut 51-52). IEEE. https://doi.org/10.1109/IMWS-BIO.2015.7303755

He, H., Chen, X., Ukkonen, L., & Virkki, J. (2019). Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA) (Sivut 236-239). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Knyazev, S., Tarakanov, S., Kuznetsov, V., Porozov, Y., Koucheryavy, Y., & Stepanov, E. (2015). Coarse-grained model of protein interaction for bio-inspired nano-communication. teoksessa 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 260-262) https://doi.org/10.1109/ICUMT.2014.7002112

Jussila, J., Kukkamäki, J., & Helander, N. (2019). Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. teoksessa J. Bernardino, A. Salgado, & J. Filipe (Toimittajat), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (Sivut 285-290). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Murayama, M., Oguro, D., Kikuchi, H., Huttunen, H., Ho, Y. S., & Shin, J. (2017). Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. teoksessa 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016 IEEE. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Ritola, T., & Coatanea, E. (2014). Combining Product Innovation With Service Innovation to Increase Value Created With a System. teoksessa Proceedings of the ASME international mechanical engineering congress and exposition, 2013, vol 12 AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS.

Koivisto, K., Forsman, J., Ronkainen, M., Lahtinen, P., Kolisoja, P., & Kuula, P. (2016). Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice. teoksessa Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting Reykjavik Iceland: Challenges in Nordic Geotechnic 25th - 28th of May Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society.

Solomitckii, D., Semkin, V., Naderpour, R., Ometov, A., & Andreev, S. (2017). Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 91-95). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

López Baeza, J., Cerrone, D., & Männigo, K. (2017). Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. teoksessa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index (Sivut 369-378). (WIT Transactions on Ecology and The Environment; Vuosikerta 226). WIT Press. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Kallonen, A., Nieminen, H., Das, S., & Sallinen, R. (2018). Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. teoksessa Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018) (Sivut 25-30). (TUCS Lecture Notes; Vuosikerta 28).

Schnabel, J., & Valkealahti, S. (2015). Compensation of PV generator output power fluctuations with energy storage systems. teoksessa 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (31st EU PVSEC), 14– 18 September, 2015, Hamburg, Germany (Sivut 2177-2181) https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5BV.2.6

Salminen, V., Kantola, J. I., & Vanharanta, H. (2015). Competence portfolio assessment of research and development center for regional development. teoksessa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 (Sivut 701-708). (Procedia Manufacturing; Vuosikerta 3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.310

Kulya, M. S., Katkovnik, V., Egiazarian, K., & Petrov, N. V. (2020). Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. teoksessa L. P. Sadwick, & T. Yang (Toimittajat), Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII [1127921] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11279). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2549001

Pyrhönen, V-P., & Koivisto, H. (2015). Composite Nonlinear Feedback Control of a Chemical Reactor. teoksessa Proceedings of AutomaatioXXI, The Industrial Revolution of Internet – From Intelligent Devices to Networked Intelligence (SAS julkaisusarja; Vuosikerta 44). Helsinki, Finland: Suomen Automaatioseura ry.

Minaev, G., Visa, A., & Piche, R. (2017). Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. teoksessa Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on IEEE. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Katkovnik, V., Shevkunov, I., Petrov, N. V., & Egiazarian, K. (2017). Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. teoksessa Digital Optical Technologies 2017 [1033509] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10335). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2269327

Pyrhönen, V-P., Seppälä, J., & Salmenperä, M. (2016). Computer-supported collaborative learning: Praxes in new cell-oriented configurable PC-classroom. teoksessa SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation

Davidson, P., & Merkulova, I. (2016). Computer vision aided navigation systems. teoksessa 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings (Sivut 560-562). State Research Center of the Russian Federation.

Halvari, S., Suominen, A., Jussila, J., Jonsson, V., & Bäckman, J. (2019). Conceptualization of hackathon for innovation management. teoksessa I. Bitran, S. Conn, C. Gernreich, M. Heber, K. R. E. Huizingh, O. Kokshagina, M. Torkkeli, ... M. Tynnhammer (Toimittajat), The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy (Vuosikerta 93). Florence Italy: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).

Keinänen, M., Uotila, U., Sorri, J., Teriö, O., & Kähkönen, K. (2016). Consensus building in the pre-design phase of building projects. teoksessa M. Prins, H. Wamelink, B. Giddings, K. Ku, & M. Feenstra (Toimittajat), WBC16 Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume II : Environmental Opportunties and challenges, Constructing commitment and acknowledging human experiences (Vuosikerta Volume II , Sivut 561-572). (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Ortombina, L., Liegmann, E., Karamanakos, P., Tinazzi, F., Zigliotto, M., & Kennel, R. (2018). Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. teoksessa 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018 [8460173] IEEE. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Vaittinen, E., & Nenonen, S. (2015). Consumer acceptance in new service innovation: Enhancing consumer durables with new product-related services. teoksessa Proceedings of the 22nd Innovation Product Development Management Conference (IPDMC) (International Product Development Management Conference).

Perttola, H., Ronni, H., & Heinisuo, M. (2014). Contact analysis included in a 3D FEA of tube splices. teoksessa Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures

Rautiainen, A., Lummi, K., Järventausta, P., Tikka, V., & Lana, A. (2016). Control of Electric Vehicle Charging in Domestic Real Estates as Part of Demand Response Functionality. teoksessa Cired Workshop 2016 [0240]

Cakir, E., & Virtanen, T. (2017). Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. teoksessa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017) (Sivut 27-31). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing.

Helander, N., Vesalainen, J., & Juha, P. (2015). Coopetition and company performance. teoksessa IMP 2015 Conference

Brechet, N., Ginestet, G., Moradi, E., Ukkonen, L., Torres, J., Björninen, T., & Virkki, J. (2017). Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. teoksessa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology (Sivut 30-33). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Jarusriboonchai, P., Olsson, T., Prabhu, V., & Väänänen-Vainio-Mattila, K. (2015). CueSense: a Wearable Proximity-Aware Display Enhancing Encounters. teoksessa CHI EA '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems ACM. https://doi.org/10.1145/2702613.2732833

Jaakkola, H., & Thalheim, B. (2015). Culture-Aware Web Information System Development. teoksessa T. Welzer, M. Hölbl, Y. Kiyoki, B. Thalheim, & H. Jaakkola (Toimittajat), 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases EJC 2015 June 9-12, 2015, Maribor, Slovenia (Sivut 121-138). Maribor: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

Jaakkola, H., & Thalheim, B. (2017). Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. teoksessa V. Sornlertlamvanich, P. Chawakitchareon, A. Hansuebsai, C. Koopipat, Y. Kiyoki, H. Jaakkola, B. Thalheim, ... N. Yoshida (Toimittajat), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (Sivut 309-331). Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand.

Stormi, K., Laine, T., & Suomala, P. (2016). Customer lifetime value in manufacturing services. teoksessa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016 Belgium: European Institute for Advanced Studies in Management EIASM.

Helander, N., Sillanpää, V., Vuori, V., & Uusitalo, O. (2017). Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. teoksessa A. Kavoura, D. Sakas, & P. Tomaras (Toimittajat), The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016 (Sivut 37-42). (Springer Proceedings in Business and Economics). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Vanharanta, H., Kantola, J., & Seikola, S. (2015). Customers’ conscious experience in a coffee shop. teoksessa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 (Sivut 618-625). (Procedia Manufacturing; Vuosikerta 3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.283

Ala-Maakala, M., & Liimatainen, H. (2016). Customer value management framework for supply chains. teoksessa K. Pawar (Toimittaja), The proceedings of 21st international symposium on logistics (ISL 2016): Sustainable transport and supply chain innovation, Kaohsiung, Taiwan 3-6 July 2016 (Sivut 447-456)

Devos, M., Ometov, A., Mäkitalo, N., Aaltonen, T., Andreev, S., & Koucheryavy, Y. (2016). D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. teoksessa 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 124-129). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Väyrynen, T., Peltokangas, S., Anttila, E., & Vilkko, M. (2015). Data-Driven Approach for Analysis of Performance Indices in Mobile Work Machines. teoksessa T. Klemas, & S. Chan (Toimittajat), DATA ANALYTICS 2015, The Fourth International Conference on Data Analytics (Sivut 81-86)

Valenti, M., Diment, A., Parascandolo, G., Squartini, S., & Virtanen, T. (2016). DCASE 2016 Acoustic Scene Classification Using Convolutional Neural Networks. teoksessa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016) Tampere University of Technology. Department of Signal Processing.

Martinsuo, M., & Arvio, I. (2015). Decision making on sustainability in product development projects. teoksessa 15th Annual Conference of EURAM European Academy of Management: EURAM 2015 Warsaw: European Academy of Management, EURAM.

Huuhka, S. (2016). Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials. teoksessa P. Hajek, J. Tywoniak, A. Lupisek, & K. Sojkova (Toimittajat), CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague (Sivut 1105-1112). Prague: Czech Technical University in Prague.

Huuhka, S. (2016). Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials. teoksessa J. Zelezna, P. Hajek, J. Tywoniak, A. Lupisek, & K. Sojkova (Toimittajat), YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague (Sivut 301-307). Prague: Czech Technical University in Prague.

Mäki, A-J., Kontunen, A., Ryynänen, T., Verho, J., Kreutzer, J., Lekkala, J., & Kallio, P. (2016). Design and simulation of a thermal flow sensor for gravity-driven microfluidic applications. teoksessa IEEE 11th Annual International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS) (Sivut 125-129). IEEE. https://doi.org/10.1109/NEMS.2016.7758214

Joutsenlahti, J., Ali-Löytty, S., & Pohjolainen, S. (2016). Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation European Society for Engineering Education SEFI.

Sislian, R., Da Silva, F. V., Gedraite, R., Jokinen, H., & An, D. K. R. (2015). Development of a Low-Cost Fuzzy Gain Schedule Neutralization Control System. teoksessa WCECS 2015 - World Congress on Engineering and Computer Science 2015 (Vuosikerta II, Sivut 575-578). (Lecture Notes in Engineering and Computer Science; Vuosikerta 2220). Newswood Limited.

Fang, C. Y., Vallini, F., Amili, A. E., Tukiainen, A., Lyytikäinen, J., Guina, M., & Fainman, Y. (2018). Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. teoksessa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Salmisto, A., Keinänen, M., & Kähkönen, K. (2016). Development of students’ multidisciplinary collaboration skills by simulation of the design process. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. (Vuosikerta 1, Sivut 348-360)

Hokka, M., Mirow, N., Nagel, H., Vogt, S., & Kuokkala, V-T. (2016). DIC measurements of the human heart during cardiopulmonary bypass surgery. teoksessa Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series (Vuosikerta 6, Sivut 51-59). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21455-9_6

Uusitalo, T., Virtanen, H., Viheriälä, J., Salmi, J., Aho, A. T., & Dumitrescu, M. (2016). Difference frequency modulation of multi-section dual-mode lasers with nanoscale surface gratings. teoksessa A. A. Belyanin, & P. M. Smowton (Toimittajat), SPIE Proceedings: Novel In-Plane Semiconductor Lasers XV (Vuosikerta 9767). [97670S ] (Proceedings of SPIE). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2213888

Kärkkäinen, H., & Silventoinen, A. (2016). Different approaches of the PLM maturity concept and their use domains –analysis of the state of the art. teoksessa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers (Sivut 89-102). (IFIP Advances in Information and Communication Technology; Vuosikerta 467). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_9

Pannian, J. C., Alberucci, A., Boardman, A., & Assanto, G. (2016). Diffraction compensation of finite beams in hyperbolic metamaterials. teoksessa Laser science 2016 [JW4A.10] Optical Society of America (OSA).

Soltani, A., Curtze, S., Lahti, J., Järvelä, K., Laurikka, J., Hokka, M., & Kuokkala, V. T. (2018). Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. teoksessa Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (Vuosikerta 4, Sivut 19-27). (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Karimi, N., Kunwar, P., & Toivonen, J. (2015). Direct Laser Writing of Fluorescent Silver Nanoclusters in Polyvinyl Alcohol Films. teoksessa Frontiers in Optics 2015: Proceedings [FTu5E.4] https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTu5E.4

Narhi, M., Wetzel, B., Billet, C., Merolla, J-M., Toenger, S., Sylvestre, T., ... Dudley, J. M. (2016). Direct Measurement of Temporal Rogue Waves Generated by Spontaneous Modulation Instability. teoksessa Frontiers in Optics 2016 [FTu3I.4 ] Optical Society of America.

Vuori, V., Bor, S., Polsa, P., Käpylä, J., & Helander, N. (2019). Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. teoksessa Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria (Sivut 364-369). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS.

Ritala, P., & Aarikka-Stenroos, L. (2016). Disruptive innovation in ecosystems: Path-creation and institutional barriers. teoksessa XXVI ISPIM Conference: Porto, Portugal (2016) Blending Tomorrow’s Innovation Vintage.: The International Society for Professional Innovation Management, Jun. 2016 (Sivut 1-16). Manchester: International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Kriesi, C., Steinert, M., Aalto-Setälä, L., Anvik, A., Balters, S., Baracchi, A., ... Wulvik, A. (2015). Distributed Experiments in Design Sciences, a Next Step in Design Observation Studies? teoksessa C. Weber, S. Husung, M. Cantamessa, G. Cascini, D. Marjanovic, & S. Venkataraman (Toimittajat), DS 80-2 Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 2: Design Theory and Research Methodology Design Processes (International Conference on Engineering Design). DESIGN SOC.

Aarikka-Stenroos, L., & Talvitie, M. (2015). Distributors As Market Orientation Agents in Innovation Development and Commercialization. teoksessa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary Denmark: International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Jussila, J., Aramo-Immonen, H., Rouvari, O., Porkka, P., & Ammirato, S. (2016). Does Strategic and Innovative Fit Indicate Smart Social Media use in a Company? teoksessa Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity, Dresden -Germany 15-17 June 2016 (Sivut 1973-1983). [249] Dresden.

Isotalo, T. J., & Niemi, T. (2016). Dots-on-the-fly electron beam lithography. teoksessa C. Bencher (Toimittaja), SPIE Proceedings: Alternative Lithographic Technologies VIII (Vuosikerta 9777). [97771E] (Proceedings of SPIE). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2219136

Kahle, H., Phung, H-M., Penttinen, J-P., Rajala, P., Tukiainen, A., Ranta, S., & Guina, M. (2019). Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Bolla, P., & Lohan, E-S. (2018). Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. teoksessa 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018 (Sivut 72-80). IEEE. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Le, D., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. teoksessa Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (Sivut 610-612). IEEE. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Paloniitty, M. (2016). Durability study on high speed water hydraulic miniature on/off-valve. teoksessa DFP16, Proceedings of the eighth workshop on digital fluid power, May 24-25, 2016, Tampere, Finland (Sivut 201-211). Tampere.

Jokipii, J., & Suntio, T. (2015). Dynamic characteristics of three-phase Z-source-based photovoltaic inverter with asymmetric impedance network. teoksessa 9th International Confernce on Power Electronics ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia) (Sivut 1976-1983). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168049

Stoykova, E., Nazarova, D., Berberova, N., Gotchev, A., Ivanov, B., & Mateev, G. (2017). Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. teoksessa 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications [102260R] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10226). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2262330

Tiitola, V., Korhonen, T., Laine, T., & Lyly-Yrjänäinen, J. (2019). Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. teoksessa 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy (PROCEEDINGS IFKAD). IKAM Centro Studi & Ricerche.

Mela, K., & Heinisuo, M. (2014). Economical utilization of high strength steel: Welded slim floor box beams. teoksessa Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures

Partanen, T., Niemelä, P., Mannila, L., & Poranen, T. (2017). Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. teoksessa Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education (Sivut 47-58). SCITEPRESS - Science and Technology Publications. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Niemelä, P., Di Flora, C., Helevirta, M., & Isomöttönen, V. (2016). Educating future coders with a holistic ICT curriculum and new learning solutions. teoksessa 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, IMCIC 2016 and 7th International Conference on Society and Information Technologies, ICSIT 2016 (Vuosikerta 2, Sivut 132-136). IIIS.

Kuula, P., Leppänen, M., Kolisoja, P., Korkiala-Tanttu, L., Sorvari, J., & Gustavsson, H. (2018). Education on the utilization of secondary materials in earthworks. teoksessa P. Lahtinen, & V. Raasakka (Toimittajat), Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice (Sivut 177-187). RIL - Finnish Association of Civil Engineers.

Aapro, A., Messo, T., & Suntio, T. (2015). Effect of active damping on the output impedance of PV inverter. teoksessa IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL) https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236463

Suokas, E. (2017). Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017 (Sivut 529-544). TAPPI Press.

Viinamäki, J., Jokipii, J., & Suntio, T. (2015). Effect of Inductor Saturation on the Harmonic Currents of Grid-Connected Three-Phase VSI in PV Application. teoksessa 2015 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 1-5 June 2015, Seoul (Sivut 1209-1216). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7167934

Vazquez Fernandez, N., Isakov, M., Hokka, M., & Kuokkala, V. T. (2018). Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. teoksessa Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (Vuosikerta 1, Sivut 1-7). (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

Mardoukhi, A., Hokka, M., & Kuokkala, V-T. (2015). Effects of surface cracks and strain rate on the tensile behavior of Balmoral Red granite. teoksessa 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading [02007] EDP Sciences.

Koskinen, J. A. (2015). E-learning of ethics, awareness, hacking and research by information security majors. teoksessa Proceedings of SEFI Annual Conferences European Society for Engineering Education SEFI.

Ma, S., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. teoksessa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019 IEEE. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Lummi, K., Rautiainen, A., Järventausta, P., Heine, P., Lehtinen, J., & Hyvärinen, M. (2016). Electricity Distribution Network Tariffs - Present Practices, Future Challenges and Development Possibilities. teoksessa CIRED Workshop 2016

Laine, K., Sipilä, E., Anderson, M., & Sydänheimo, L. (2016). Electronic Exam in Electronics Studies. teoksessa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation

Viheriäkoski, T., Kärjä, E., Gärtner, R., & Tamminen, P. (2017). Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. teoksessa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017 ESD Association.

Viheriäkoski, T., Kokkonen, M., Tamminen, P., Karja, E., Hillberg, J., & Smallwood, J. (2014). Electrostatic Threats in Hospital Environment. teoksessa 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD) (Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium). IEEE COMPUTER SOC.

Niemelä, P., & Valmari, A. (2018). Elementary math to close the digital skills gap. teoksessa CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education (Vuosikerta 2, Sivut 154-165). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Virkki, J., Chen, X., Björninen, T., & Ukkonen, L. (2017). Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. teoksessa IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes IEEE. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Andersson, T., Boedeker, M., & Vuori, V. (2017). Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. teoksessa A. Kavoura, D. Sakas, & P. Tomaras (Toimittajat), Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016 (Sivut 31-36). (Springer Proceedings in Business and Economics). Springer.

Juuti, T., Pakkanen, J., & Lehtonen, T. (2019). Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. teoksessa Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019 (Sivut 2981-2990). (Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design ). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Viita, J., & Junnonen, J-M. (2016). Empowerment in construction: a qualitative analysis of subcontractors' quality assurance. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume II - Environmental Opportunies and Challenges. Constructing Commitment and Acknowledging Human Experiences (Sivut 436-448). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Helander, N., Okkonen, J., Vuori, V., Paavilainen, N., & Kujala, J. (2016). Enablers and Restraints of Knowledge Work – Does profession make a difference? teoksessa Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany (Sivut 40-52)

Silverajan, B., & Vistiaho, P. (2019). Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. teoksessa 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019 (Sivut 88-95). IEEE. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Ikkala, K., Lanz, M., Kiviö, J., & Coatanéa, E. (2015). Energy efficiency evaluation method for machine tools. teoksessa Flexible Automation and Intelligent Manufacturing 2015 (Sivut 58-65). The Choir Press.

Laine, T., Suomala, P., & Saukkonen, N. (2015). Engaging facts and feelings in management accounting practices. teoksessa IFKAD 2015 : 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari, Italy, June 10th-12th (International forum on knowledge asset dynamics). Italy: Institute of Knowledge Asset Management & Arts for Business Institute.

Pyrhönen, V-P. (2016). Enhancing old laboratory experiment using flipped learning: Towards self-regulating collaborative groups in blended learning environment. teoksessa SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation

Vaittinen, E., Martinsuo, M., & Nenonen, S. (2016). Enhancing the acceptance of advanced services among users of complex systems. teoksessa T. Baines, D. Harrison, & J. Zolkiewski (Toimittajat), Servitization: Shift, Transform, Grow: Proceedings of the Spring Servitization Conference, 16-17 May 2016 (SSC2016) (Sivut 162-170)

Tamminen, P., Viheriäkoski, T., Ukkonen, L., & Sydänheimo, L. (2015). ESD and Disturbance Cases in Electrostatic Protected Areas. teoksessa Electrical Overstress / Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015 (Vuosikerta 2015). [5B.2] USA: IEEE COMPUTER SOC. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314792

Tamminen, P., Sydänheimo, L., & Ukkonen, L. (2014). ESD Sensitivity of 01005 Chip Resistors and Capacitors. teoksessa 2014 36TH Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD) (Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium). IEEE COMPUTER SOC.

Einolander, J. (2015). Evaluating organizational commitment in support of organizational leadership. teoksessa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 (Sivut 668–673). (Procedia Manufacturing; Vuosikerta 3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.300

Raunio, J-P., Makela, I., Mäntylä, M., & Ritala, R. (2018). Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018 (Sivut 294-302). TAPPI Press.

Mendes, M. R., Subramaniyam, N. P., & Wendel-Mitoraj, K. (2015). Evaluating the electrode measurement sensitivity of subdermal electroencephalography electrodes. teoksessa International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, NER (Vuosikerta 2015-July, Sivut 1092-1095). IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. https://doi.org/10.1109/NER.2015.7146818

Kart, U., Kämäräinen, J. K., Fan, L., & Gabbouj, M. (2018). Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 5, Sivut 25-32). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Holopainen, S. (2016). Evolution equations based approach for modeling of fatigue in amorphous glassy polymers. On the investigation of fatigue damage development in polycarbonate. teoksessa M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, & V. Plevris (Toimittajat), Proc. of VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering , ECCOMAS Congress 2016. : M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, V. Plevris (eds.) . Crete Island, Greece, 5 – 10 June 2016 (Sivut 6675-6687) https://doi.org/10.7712/100016.2289.11047

Mäkitalo-Keinonen, T., & Aarikka-Stenroos, L. (2015). Examining Innovation Barriers along Innovation Process in Multi-Industry Hygiene-Technology Network. teoksessa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary Denmark: International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Kelo, T., & Eronen, J. (2017). Experiences from development of security audit criteria. teoksessa Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017 (Sivut 208-215). TAPPI Press; Curran Associates, Inc.

Malaska, M., Cashell, K., Alanen, M., Mela, K., & Afshan, S. (2019). Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. teoksessa D. Jesse (Toimittaja), Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library (Vuosikerta 3, Sivut 901-906). [18.02] (ce/papers). Berlin: Wilhelm Ernst und Sohn. https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Naumenko, V. V., Solodovnik, V. F., Totsky, A. V., Zelensky, A. A., & Astola, J. T. (2015). Experimental study of bispectrum-based encoding in radio communication system. teoksessa 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.. https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136853

Malaska, M., Alanen, M., Cabova, K., Liskova, N., Mela, K., Pajunen, S., & Wald, F. (2019). Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. teoksessa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue (Vuosikerta 3, Sivut 695-700). [11.09] (CE/papers). Wilhelm Ernst und Sohn.

Tosi, D., Lenarduzzi, V., Morasca, S., & Taibi, D. (2017). Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017 (Sivut 304-314). Academic Conferences and Publishing International Limited.

Houbre, Q., Angleraud, A., & Pieters, R. (2020). Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. teoksessa A. Rocha, L. Steels, & J. van den Herik (Toimittajat), ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (Vuosikerta 2, Sivut 546-554). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Chaudhary, S., Zhao, Y., Berki, E., Valtanen, J., Li, L., Helenius, M., ... Thapa, R. B. (2015). Exploring Attitudes, Knowledge and Competencies for Security Technology: A Cross-Cultural Survey in Higher Education. teoksessa 8th International Conference on ICT, Society and Human Beings 2015 (Sivut 11-18)

Mäkinen, S. J., Dedehayir, O., & Ortt, R. (2015). Exploring effects of ecosystem clockspeed on product performance. teoksessa IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (Vuosikerta 2015-January, Sivut 1457-1461). [7058880] IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058880

Saari, U. A., & Mäkinen, S. J. (2016). Exploring how brand experience measurement could be used for integrating marketing and R&D. teoksessa XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016

Hynynen, A. (2016). Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development. teoksessa K. Kähkönen, & M. Keinänen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities (Vuosikerta I, Sivut 372-383). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Närhi, M., Genty, G., Steinmeyer, G., Sand, J., & Orsila, L. (2015). Extreme Nonlinear Signal Amplification. teoksessa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference OSA.

Perttula, A. (2017). Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. teoksessa INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017. [2166-2173] IATED Academy. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Zia, N., Viheriälä, J., Koskinen, R., Koskinen, M., Suomalainen, S., & Guina, M. (2016). Fabrication and characterization of broadband superluminescent diodes for 2 μm wavelength. teoksessa Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XX [97680Q] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 9768). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2209720

Chen, X., He, H., Ukkonen, L., Virkki, J., Xu, J., Wang, T., & Cheng, L. (2018). Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA) IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Chen, X., He, H., Ukkonen, L., Virkki, J., Lu, Y., & Lam, H. (2018). Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. teoksessa 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings (Sivut 1-4). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Sharifzadeh, S., Tata, J., & Tan, B. (2019). Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. teoksessa S. Hammoudi, C. Quix, & J. Bernardino (Toimittajat), DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications (Sivut 100-108). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Siivonen, L., Linjama, M., Huova, M., Försterling, H., Stamm, E., & Deubel, T. (2015). Fault Tolerance of Digital Hydraulics in High Dynamic Hydraulic System. teoksessa The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power (1 toim., Vuosikerta 1). Tampere, Finland.

Ometov, A., Masek, P., Malina, L., Florea, R., Hosek, J., Andreev, S., ... Koucheryavy, Y. (2016). Feasibility characterization of cryptographic primitives for constrained (wearable) IoT devices. teoksessa IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops, PerCom Workshops 2016 IEEE. https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2016.7457161

Petrov, V. (2015). Feasibility study of the THz band for communications between wearable electronics. teoksessa 2015 17th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), 20-24 April 2015, Yaroslavl. (Sivut 157-162). (Conference of Open Innovations Association (FRUCT)). IEEE. https://doi.org/10.1109/FRUCT.2015.7117987

Tamminen, P., Viheriäkoski, T., Reinvuo, T., Sydänheimo, L., & Ukkonen, L. (2014). Field Collapse Event ESD Test Method. teoksessa 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD) (Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium). IEEE COMPUTER SOC.

Takala, A., & Korhonen-Yrjänheikki, K. (2016). Finnish Engineering Education for Sustainable Development in 2016 - Call for collaborative learning. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation European Society for Engineering Education SEFI.

Lietzen, J., & Kylliäinen, M. (2018). Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. teoksessa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life (Sivut 1677-1682). [282.162] (European Congress and Exposition on Noise Control Engineering). Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA.

Abdallah, Z., Stefszky, M., Ulvila, V., Silberhorn, C., & Vainio, M. (2019). Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Kantola, E., Penttinen, J-P., Leinonen, T., Ranta, S., & Guina, M. (2018). Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Kantola, E., Leinonen, T., Rantamäki, A., Guina, M., Sirbu, A., & Iakovlev, V. (2018). Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Taibi, D., & Systä, K. (2019). From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. teoksessa D. Ferguson, V. M. Munoz, M. Helfert, & C. Pahl (Toimittajat), CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science (Sivut 153-164). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Kiili, K. (2017). From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017 (Sivut 328-334). Academic Conferences and Publishing International Limited.

Smith, J., Kuokkala, V-T., Seidt, J., & Gilat, A. (2016). Full-Field Temperature and Strain Measurement in Dynamic Tension Tests on SS 304. teoksessa Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (Sivut 37-44). (Conference proceedings of the Society for Experimental Mechanics). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41132-3_6

Pluduma, L., Freimanis, E., Gross, K., Koivuluoto, H., Algate, K., Haynes, D., & Vuoristo, P. (2016). Functionalizing Surface Electrical Potential of Hydroxyapatite Coatings. teoksessa 11th International Conference Medical Applications of Novel Biomaterials and Nanotechnology (Vuosikerta 102, Sivut 12-17). (Advances in Science and Technology; Vuosikerta 102).

Backas, J., Ghabcheloo, R., & Huhtala, K. (2015). Gain Scheduling Full State Feedback with D-Implementation for Velocity Tracking of Hydrostatic Drive Transmission. teoksessa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland (Sivut 64-75). Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Perttula, A., & Tuomi, P. (2017). Gamification at School. teoksessa EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (Sivut 9334-9340) https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Heljakka, K., Ihamaki, P., Tuomi, P., & Saarikoski, P. (2019). Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. teoksessa Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019 (Sivut 800-805). [9071010] IEEE. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Eriksson, S-L., Orelma, H., & Vuojamo, V. (2015). Generalized hyperbolic harmonic functions in the plane. teoksessa Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) (Vuosikerta 1648). [440007] American Institute of Physics Inc.. https://doi.org/10.1063/1.4912658

Messo, T., Aapro, A., & Suntio, T. (2015). Generalized multivariable small-signal model of three-phase grid-connected inverter in DQ-domain. teoksessa IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL) IEEE. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236460

Stankovic, R. S., Astola, J., & Moraga, C. (2018). Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. teoksessa Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers (Sivut 229-237). (Lecture Notes in Computer Science; Vuosikerta 10672). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Ahmed, S., Musfequr Rehman, S. M., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2018). Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA) IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Ahmed, S., Mehmood, A., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA) (Sivut 231-235). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

Christophe, F., Wang, M., Coatanea, E., Zeng, Y., & Bernard, A. (2012). Grammatical and Semantic Disambiguation of Requirements at Elicitation and Representation Stages. teoksessa Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering, 2011, vol 9 (Sivut 17-31). AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS.

Ledentsov, N. N., Shchukin, V. A., Lyytikäinen, J., Okhotnikov, O., Cherkashin, N. A., Shernyakov, Y. M., ... Hoffmann, A. (2015). Green (In,Ga,Al)P-GaP light-emitting diodes grown on high-index GaAs surfaces. teoksessa Proceedings of SPIE: Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XIX (Vuosikerta 9383). [93830E] SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2083953

Ustimchik, V., Fedotov, A., Rissanen, J., Noronen, T., Gumenyuk, R., Chamorovskii, Y., & Filippov, V. (2020). Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. teoksessa L. Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems (Sivut 246 - 251). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11260). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2546003

Leinonen, T., Penttinen, J. P., Korpijärvi, V. M., Kantola, E., & Guina, M. (2015). >8W GaInNAs VECSEL emitting at 615 nm. teoksessa Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) V (Vuosikerta 9349). [934909] SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2079162

Järvenpää, E., & Lanz, M. (2015). Guidelines for Designing Human-friendly User Interfaces for Factory Floor Manufacturing Operators. teoksessa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II (Sivut 531-538). (IFIP Advances in Information and Communication Technology). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_61

Komar, M., Edelev, S., & Koucheryavy, Y. (2016). Handheld wireless authentication key and secure documents storage for the Internet of Everything. teoksessa Proceedings of the 18th Conference of Open Innovations Association FRUCT and Seminar on Information Security and Protection of Information Technolog, FRUCT-ISPIT 2016 (Sivut 120-130). IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. https://doi.org/10.1109/FRUCT-ISPIT.2016.7561517

Kulmala, A., & Repo, S. (2016). Handling exceptional situations in a distribution network congestion management algorithm. teoksessa CIRED Workshop 2016 Helsinki, Finland. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0663

Roncero-Sanchez, P., & Acha, E. (2015). Harmonic and Imbalance Voltage Mitigation in Smart Grids: A DSTATCOM Based Solution. teoksessa IEEE EUROCON 2015 https://doi.org/10.1109/EUROCON.2015.7313751

Zare, A., Sreedhar, K. K., Vadakital, V. K. M., Aminlou, A., Hannuksela, M. M., & Gabbouj, M. (2017). HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. teoksessa 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016 IEEE. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Yancheshmeh, F. S., Chen, K., & Kämäräinen, J-K. (2018). Hierarchical deformable part models for heads and tails. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 5, Sivut 45-55). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Närhi, M., Tengvall, M., Toivonen, J., Dudley, J. M., & Genty, G. (2016). High Dynamic Range Single-Shot Spectral Measurements of Spontaneous Modulation Instability. teoksessa Frontiers in Optics 2016 [FF2B.1] Optical Society of America (OSA).

Mateos, X., Loiko, P., Lamrini, S., Scholle, K., Fuhrberg, P., Suomalainen, S., ... Petrov, V. (2018). Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. teoksessa Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers [107130J] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10713). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2316822

Zia, N., Viheriälä, J., Koivusalo, E., Aho, A., Suomalainen, S., & Guina, M. (2018). High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Viheriälä, J., Aho, A. T., Mäkelä, J., Salmi, J., Virtanen, H., Leinonen, T., ... Guina, M. (2016). High-power 1550 nm tapered DBR lasers fabricated using soft UV-nanoimprint lithography. teoksessa High-Power Diode Laser Technology and Applications XIV [97330Q] (SPIE Conference Proceedings; Vuosikerta 9733). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2207423

Penttinen, J-P., Leinonen, T., Korpijärvi, V-M., Kantola, E., & Guina, M. (2015). High power GaInNAs VECSEL emitting at 1230/615 nm. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015 OSA.

Fedotov, A., Noronen, T., Rissanen, J., Gumenyuk, R., Petrov, A., Chamorovskii, Y., ... Filippov, V. (2018). High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. teoksessa S. Taccheo, JI. Mackenzie, & M. Ferrari (Toimittajat), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications (Vuosikerta 10683). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10683). SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. https://doi.org/10.1117/12.2307693

Saad-Bin-Alam, M., Reshef, O., Huttunen, M. J., Carlow, G., Sullivan, B., Menard, J. M., ... Boyd, R. W. (2019). High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Nikkinen, J., Korpijärvi, V-M., Leino, I., Härkönen, A., & Guina, M. (2015). High repetition rate 1.34 µm Nd:YVO4 microchip laser Q-switched with GaInNAs SESAM. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015 [CA_5b_1] OSA.

Brobbey, K. J., Haapanen, J., Gunell, M., Mäkelä, J. M., Eerola, E., Saarinen, J. J., & Toivakka, M. (2018). High-speed manufacturing of antimicrobial paper. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018 (Sivut 564-566). TAPPI Press.

Hokka, M., Östman, K., Rämö, J., & Kuokkala, V. T. (2015). High Temperature Tension HSB Device Based on Direct Electrical Heating. teoksessa B. Song, D. Casem, & J. Kimberley (Toimittajat), Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (Vuosikerta 65, Sivut 227-233). (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06995-1_34

Silverajan, B., Vajaranta, M., & Kolehmainen, A. (2016). Home Network Security: Modelling Power Consumption to Detect and Prevent Attacks on Homenet Routers. teoksessa Proceedings of the 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS 2016), Fukuoka, Japan, August 4-5, 2016 (Sivut 9-16). IEEE. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.10

Sandström, N., Hytti, V., Nenonen, S., & Lonka, K. (2016). How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. teoksessa L. Gómes Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Toimittajat), 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain (Sivut 4217-4219). (INTED proceedings). https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Baldauf, C., Ropo, M., Blum, V., & Scheffler, M. (2014). How mono-valent cations bend peptide turns and a first-principles database of amino acids and dipeptides. teoksessa T. E. Simos, Z. Kalogiratou, & T. Monovasilis (Toimittajat), International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2014 (ICCMSE 2014) (Vuosikerta 1618, Sivut 119-120). (AIP Conference Proceedings; Vuosikerta 1618). American Institute of Physics Inc.. https://doi.org/10.1063/1.4897692

Juuti, T., Kopra, M. J., Rättyä, K., & Lehtonen, T. (2016). How to benefit from learning logs in engineering education? teoksessa 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016 European Society for Engineering Education SEFI.

Aarikka-Stenroos, L., Boedeker, S., Köppä, L., & Langwaldt, J. (2016). How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. teoksessa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tappura, S., Nenonen, N., & Kivistö-Rahnasto, J. (2015). How to support managers’ commitment to safety management and leadership in organizations: good practices from the managers’ viewpoint. teoksessa WOS 8th international conference - Book of Abstracts

Rubel, O., Ponomarenko, N., Lukin, V., Astola, J., & Egiazarian, K. (2015). HVS-based local analysis of denoising efficiency for DCT-based filters. teoksessa 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings (Sivut 189-192). IEEE. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357309

Tuhtan, J. A., Strokina, N., Toming, G., Muhammad, N., Kruusmaa, M., & Kämäräinen, J-K. (2015). Hydrodynamic Classification of Natural Flows Using an Artificial Lateral Line and Frequency Domain Features. teoksessa 36th IAHR World Congress

Vasell, T., Vuolle, M., Petrulaitiene, V., Nenonen, S., & Jylhä, T. (2016). Identifying and measuring customer value - case multi-locational worker. teoksessa S. Nielsen, & P. A. Jensen (Toimittajat), Research papers for EuroFM's 15th research symposium at EFMC2016: 8-9 June 2016 in Milan, Italy (Sivut 143-151). EuroFM.

Peltola, T., & Mäkinen, S. (2015). Identifying critical technology actors in waste flow management. teoksessa PICMET'15 Conference, Management of the Technology Age: August 2-6, 2015, Hilton Portland and Executive Tower, Portland, Oregon, USA (Sivut 2027-2031). United States: Portland International Center for Management of Engineering and Technology. https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273123

Jääskeläinen, A., Heikkilä, J., & Thitz, O. (2015). Identifying the potential of performance measurement in supporting strategic purchasing and supply chain management. teoksessa 8th conference on performance measurement and management control (Sivut 1-21). (Conference on Performance Measurement and Management Control). Nice, France: The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM.

Aramo-Immonen, H., Vartio, M., & Jussila, J. (2017). If you know social media, you see opportunities…. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation (Vuosikerta 12, Sivut 575-584)

Ahmed, S., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. teoksessa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019 (Sivut 578-580). IEEE. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Filippov, V., Ustimchik, V. E., Chamorovskiy, Y., Golant, K., Vorotynskii, A., & Okhotnikov, O. (2015). Impact of Axial Profile of the Gain Medium on the Mode Instability in Lasers: Regular Versus Tapered Fibers. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015 [CJ-10.5] OSA.

Vajaranta, M., Kannisto, J., & Harju, J. (2016). Implementation Experiences and Design Challenges for Resilient SDN Based Secure WAN Overlays. teoksessa 2016 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS) (Sivut 17-23). IEEE. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.25

Rekola, J., & Suntio, T. (2016). Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives (Sivut 1-8). European Society for Engineering Education SEFI.

Koponen, P., Hanninen, S., Mutanen, A., Koskela, J., Rautiainen, A., Järventausta, P., ... Koivisto, H. (2018). Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. teoksessa 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018 (Sivut 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Lahti, J., Lavonen, J., Lahtinen, K., Johansson, P., Seppänen, T., & Cameron, D. C. (2016). Improved properties for packaging materials by nanoscale surface modification and ALD barrier coating. teoksessa TAPPI International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials 2016 (Vuosikerta 2, Sivut 684-706). TAPPI Press.

Galinina, O., Turlikov, A., Andreev, S., & Koucheryavy, Y. (2016). Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 106-110). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Haapanen, J., Krohns-Välimäki, H., & Verho, P. (2016). Improving the Situation Awareness of DSOs in Major Disturbances by Visualizing the State of Mobile Networks. teoksessa CIRED Workshop 2016

Wang, Y., Lan, R., Mateos, X., Li, J., Pan, Y., Suomalainen, S., ... Petrov, V. (2016). In-band-pumped mode-locked Ho:YAG ceramic laser at 2.1 μm. teoksessa 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) (Sivut 1-2). IEEE.

Amiot, C. G., Aalto, A., Toivonen, J., & Genty, G. (2015). Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy Using a Supercontinuum Source in the Mid-IR. teoksessa Laser Science 2015: Proceedings Frontiers in Optics 2015 [JTu4A-80] https://doi.org/10.1364/FIO.2015.JTu4A.80

Amiot, C., Aalto, A., Genty, G., & Toivonen, J. (2015). Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy with a Supercontinuum Source. teoksessa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference: Proceedings (Sivut CH_P_16). Optical Society of America.

Kopra, M-J., Halonen, N., Järvenpää, E., & Lanz, M. (2015). Increasing Employee Involvement in Socially Sustainable Manufacturing: Two Methods for Capturing Employees’ Tacit Knowledge to Improve Manufacturing Processes. teoksessa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II (Sivut 539-546). (IFIP Advances in Information and Communication Technology). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_62

Pertilä, P., & Brutti, A. (2016). Increasing the environment-awareness of rake beamforming for directive acoustic sources. teoksessa 15th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC)

Nenonen, S., Vaittinen, E., & Martinsuo, M. (2016). Incremental service innovations in a manufacturing firm’s delivery chain. teoksessa 23rd Innovation and Product Development Management Conference (IPDMC): Glasgow, U. K. June 12-14, 2016 (Innovation and Product Development Management Conference).

Müller, P., Lekkala, J., Ali-Löytty, S., & Piche, R. (2017). Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. teoksessa 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC) Bremen, Germany: IEEE. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Martinsuo, M., & Vaittinen, E. (2018). Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. teoksessa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference (International Product Development Management Conference). European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM.

Järvinen, H-M., & Mikkonen, T. (2016). Industrial impact on topics and types of Master's theses: Empirical study of software engineering theses made in 1990-2016. teoksessa H-M. Järvinen, & R. Clark (Toimittajat), Proceedings of SEFI 2016 Annual Conference European Society for Engineering Education SEFI.

Rajala, S., & Lekkala, J. (2015). Infant respiration and heart rate monitoring with EMFi sensor. teoksessa J. Holub (Toimittaja), IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic

Turunen, E., & Navara, M. (2015). Infinitesimals and Pavelka logic. teoksessa JM. Alonso, H. Bustince, & M. Reformat (Toimittajat), PROCEEDINGS OF THE 2015 CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL FUZZY SYSTEMS ASSOCIATION AND THE EUROPEAN SOCIETY FOR FUZZY LOGIC AND TECHNOLOGY (Sivut 1027-1033). (Advances in Intelligent Systems Research; Vuosikerta 89). PARIS: Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.145

Parrotta, D., Casula, R., Penttinen, J-P., Leinonen, T., Kemp, A., Guina, M., & Hastie, J. (2016). InGaAs-QW VECSEL emitting >1.300-nm via intracavity Raman conversion. teoksessa Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2217593

Katko, T. S., & Hukka, J. J. (2016). Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment. teoksessa S. Nenonen, & J-M. Junnonen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding impacts and functioning of different solutions (Sivut 419-430). Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Asp, O., & Laaksonen, A. (2017). Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. teoksessa A. Madaj, & I. Jankowiak (Toimittajat), Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017 (23 toim., Vuosikerta 2017, Sivut 53-60). Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Karioja, P., Alajoki, T., Cherchi, M., Ollila, J., Harjanne, M., Heinilehto, N., ... Kalinowski, P. (2018). Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. teoksessa Next-Generation Spectroscopic Technologies XI [106570A] (SPIE Conference Proceedings; Vuosikerta 10657). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2305712

Hukka, J. J., Nyanchaga, E. N., & Katko, T. S. (2016). Integrated urban water management, the green economy and institutional eco-innovations. teoksessa A. Saari, & P. Huovinen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building up business operations and their logic. Shaping materials and technologies (Sivut 260-271). Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Aalto, T., Harjanne, M., Offrein, B. J., Caër, C., Neumeyr, C., Malacarne, A., ... Melanen, P. (2016). Integrating III-V, Si, and polymer waveguides for optical interconnects: RAPIDO. teoksessa Optical Interconnects XVI [97530D] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 9753). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2214786

Väätäjä, H., & Ahtinen, A. (2016). Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation European Society for Engineering Education SEFI.

Christophe, F., Mokammel, F., Coatanea, E., & Bakhouya, M. (2013). Integration of evaluation and simulation methods for virtual prototypes. teoksessa Proceedings of the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education: Design Education - Growing Our Future, EPDE 2013 (Sivut 623-628)

Smith, J., Kuokkala, V-T., Seidt, J., & Gilat, A. (2018). Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. teoksessa Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series (Vuosikerta 3, Sivut 97-103). ( Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Mäkinen, S. J. (2015). Internet-of-things disrupting business ecosystems: A case in home automation. teoksessa IEEM 2014: 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (Sivut 1467-1470). IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058882

Meriläinen, K., Vuori, V., & Helander, N. (2017). Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. teoksessa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017 (Sivut 690-697). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Ritola, T., & Coatanea, E. (2013). Interplay between offering, provider and customer in product-service system design. teoksessa U. Lindemann, S. Venkataraman, YS. Kim, SW. Lee, O. DeWeck, & YS. Hong (Toimittajat), Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), Design for Harmonies, Vol.4: Product, Service and Systems Design , Seoul, Korea, 19-22.08.2013 (International Conference on Engineering Design). DESIGN SOC.

Tiira, J., Radevici, I., Haggren, T., Hakkarainen, T., Kivisaari, P., Lyytikäinen, J., ... Oksanen, J. (2017). Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. teoksessa Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II (Vuosikerta 10121). [1012109] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10121). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2250843

Goncalves, N. S. M., Martins, L., Tran, H., Oliveira, S. M. D., Neeli-Venkata, R., Fonseca, J., & Ribeiro, A. S. (2016). In vivo single-molecule dynamics of transcription of the viral T7 Phi 10 promoter in Escherichia coli. teoksessa The 8th International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies (BIOTECHNO2016) (Sivut 9-15). IARIA.

Rundgren, A., Joutsenlahti, J., & Mäkinen, J. (2016). Is languaging experienced to improve understanding of structural mechanics? teoksessa 44th SEFI 2016 Annual Conference: 12-15 September 2016 in Tampere, Finland

Korobko, D. A., Zolotovskii, I. O., Gumenyuk, R. V., & Fotiadi, A. A. (2020). Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. teoksessa N. G. R. Broderick, J. M. Dudley, & A. C. Peacock (Toimittajat), Nonlinear Optics and its Applications 2020 (Sivut 238 - 247). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11358). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2556072

Schelkens, P., Alpaslan, Z., Ebrahimi, T., Pereira, F., Pinheiro, A., Tabus, I., & Chen, Z. (2018). JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. teoksessa SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI (Vuosikerta 10752). (SPIE Conference Proceedings). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2323404

Schelkens, P., Astola, P., da Silva, E. A. B., Pagliari, C., Perra, C., Tabus, I., & Watanabe, O. (2019). JPEG Pleno light field coding technologies. teoksessa Applications of Digital Image Processing XLII [111371G] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11137). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2532049

Ainasoja, A. E., Hietanen, A., Lankinen, J., & Kämäräinen, J-K. (2018). Keyframe-based video summarization with human in the loop. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 4, Sivut 287-296). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Sarjala, S-M. (2013). Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. teoksessa 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA

Vuori, V., & Helander, N. (2016). Knowledge barriers in university-industry knowledge networks. teoksessa 17th European Conference on Knowledge Management, At Belfast, Northern Ireland, UK.: 1-2 Sep. 2016 (Sivut 952-959). Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.

Mäenpää, S., Suominen, A., & Breite, R. (2016). Knowledge integration method development for multi-stakeholder innovation. teoksessa Proceedings of The XXVII ISPIM Conference 2016 Porto, Portugal - 19-22 June 2016 : Blending Tomorrow’s Innovation Vintage

Ammirato, S., Michele Felicetti, A., Della Gala, M., Aramo-Immonen, H., & Jussila, J. (2015). Knowledge Management and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems. teoksessa M. Massaro, & A. Garlatti (Toimittajat), Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2015), University of Udine, Italy, 3-4 September 2015 (Sivut 19-26). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Vuori, V., & Helander, N. (2019). Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. teoksessa Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy (IFKAD Proceedings eBooks).

Suominen, A. H., & Mäenpää, S. (2017). Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. teoksessa F. Marimon, M. Mas-Machuca, J. Berbegal-Mirabent, & R. Bastida (Toimittajat), Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain (Sivut 956-963). Academic Conferences and Publishing International.

Rissanen, J., Fedotov, A., Noronen, T., Gumenyuk, R., Chamorovskii, Y., Kolosovskii, A., ... Filippov, V. (2019). Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. teoksessa A. L. Carter, & L. Dong (Toimittajat), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10897). SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. https://doi.org/10.1117/12.2508811

Uotila, U., Saari, A., & Junnonen, J-M. (2018). Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. teoksessa Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE)

Lehtonen, T., Juuti, T., Vanhatalo, M., Kopra, M. J., & Rättyä, K. (2016). Leadership instead of grading - The new goals of assessment. teoksessa 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016 European Society for Engineering Education SEFI.

Tokola, H., Niemi, E., & Väistö, V. (2016). Lean manufacturing methods in simulation literature: Review and association analysis. teoksessa 2015 Winter Simulation Conference (WSC) (Sivut 2239-2248) https://doi.org/10.1109/WSC.2015.7408336

Olsson, T., Väätäjä, H., Ihamäki, H., Jaana, O., Länsisalo, M., Veera, U., & Lehto-Lunden, T. (2016). Lean Software Design, Lean Education? Lessons from a Collaborative University-Industry Seminar. teoksessa SEFI’16 - 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education European Society for Engineering Education SEFI.

Takala, A. (2016). Learning for sustainable water and sanitation services. teoksessa B. Mazijn (Toimittaja), Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) : Building a circular economy together (Sivut 250-258). [D.3.2] Brugge: Instituut vóór Duu rzame Ontwikkeling vzw.

Huovinen, P. (2015). Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. teoksessa C. Egbu (Toimittaja), CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development (Sivut 286-296). London, UK: IBEA Publications Ltd.

Vihola, J., & Edelman, H. (2016). Life-Cycle Economics of Rentable Prefabricated School Facility Units in Municipal Real Estate Procurement. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume V: Advancing Products and Services (Sivut 76-87). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Martinsuo, M., Vuorinen, L., Killen, C., & Laiti, M. (2018). Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018 (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Kekonen, A., Bergelin, M., Eriksson, J-E., Vesa, M., Johansson, M., & Viik, J. (2018). Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. teoksessa 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) IEEE. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Nguyen-Thanh, D., Le-Tien, T., Bui-Thu, C., & Le-Thanh, T. (2015). LTE indoor MIMO performances field measurements. teoksessa International Conference on Advanced Technologies for Communications (Sivut 84-89). IEEE. https://doi.org/10.1109/ATC.2014.7043361

Naumov, V., Samouylov, K., Yarkina, N., Sopin, E., Andreev, S., & Samuylov, A. (2015). LTE Performance Analysis Using Queuing Systems with Finite Resources and Random Requirements. teoksessa 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 100-103). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382412

Rosati, P., Fowley, F., Pahl, C., Taibi, D., & Lynn, T. (2018). Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. teoksessa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science (Sivut 364-375). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Tenucci, A., & Laine, T. (2016). Management accounting and new service development under servitization: literature review and case studies. teoksessa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016

Saukkonen, N., Laine, T., & Suomala, P. (2016). Management accounting in managerial work: engaging facts and feelings in decision making. teoksessa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016 (Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference ). European Institute for Advanced Studies in Management EIASM.

Aramo-Immonen, H., Hietaoja, H., Jussila, J. J., & Ammirato, S. (2015). Managing Cultural Knowledge in Project Execution. teoksessa 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2015, Bari, Italy: Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (Vuosikerta 10, Sivut 1085-1096). Bary: IKAM Centro Studi & Ricerche.

Vuorinen, L., & Martinsuo, M. (2017). Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. teoksessa The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017. EURAM.

Laihonen, H., Sillanpää, V., & Vuolle, M. (2017). Managing intellectual liabilities by service recovery. teoksessa G. Schiuma, JC. Spender, & T. Garvilova (Toimittajat), Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia. (Sivut 1570-1583). (Proceedings IFKAD). IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management.

Robal, T., Ojastu, D., Kalja , A., & Jaakkola, H. (2015). Managing software engineering competences with domain ontology for customer and team profiling and training. teoksessa D. Kocaoglu (Toimittaja), PICMET '15 : Proceedings, Management of the Technology Age, August 2 - 6, 2015 (Sivut 1369 - 1376). Portland, Oregon, USA: PICMET. https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273171

Machado, M., Verghese, G., & Peltola, T. (2014). Massive Open Online Research: An approach to deal with wicked problems. teoksessa PICMET 14 Conference, Portland International Center for Management of Engineering and Technology: Infrastructure and Service Integration (Sivut 236-242). [6921178] Portland: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc..

Valmari, A., & Kaarakka, T. (2016). MathCheck: a tool for checking math solutions in detail. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation European Society for Engineering Education SEFI.

Lappalainen, K., & Valkealahti, S. (2016). Mathematical Parametrisation of Irradiance Transitions Caused by Moving Clouds for PV System Analysis. teoksessa 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (32nd EU PVSEC), 20–24 June, 2016, Munich, Germany (Sivut 1485-1489) https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20162016-5AO.8.4

Filanovsky, I., & Tchamov, N. (2017). Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. teoksessa 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS) IEEE. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Almeida, B., Chauhan, V., Kandavalli, V., & Ribeiro, A. (2019). Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. teoksessa E. De Maria, H. Gamboa, & A. Fred (Toimittajat), BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019 (Sivut 226-233). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Närhi, M., Genty, G., Amiot, C., Dutta, R., Friberg, A. T., Dudley, J. M., & Turunen, J. (2015). Measurement of the Temporal Coherence of Supercontinuum Light. teoksessa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference [EE_3_1] OSA.

Lietzen, J., Miettinen, J., Kylliäinen, M., & Pajunen, S. (2018). Measurements of impact force excitation on wooden floors. teoksessa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018 (Sivut 1617-1622). [272.161] (Proceedings : European Conference on Noise Control). Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA.

Sommarberg, M., & Mäkinen, S. (2017). Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . teoksessa Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017 (Sivut 1-10). IEEE. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Kahle, H., Penttinen, J. P., Phung, H. M., Rajala, P., Tukiainen, A., Ranta, S., & Guina, M. (2019). MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. teoksessa U. Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX [109010D] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10901). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2512111

Aramo-Immonen, H., Bessant, J., Heinonen, T., Öberg, C., & Trifilova, A. (2015). Meeting radical change: SMEs and innovation capabilities and strategic foresight. teoksessa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference – Shaping the Frontiers of Innovation Management, Budapest, Hungary on 14-17 June 2015 International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Kozhemiakina, N., Lukin, V., Ponomarenko, N., Akulynichev, A., Astola, J., & Egiazarian, K. (2015). Method of data compression for traffic monitoring. teoksessa 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings (Sivut 153-156). IEEE. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357299

Amiot, C. G., Ryczkowski, P., Aalto, A., Toivonen, J., & Genty, G. (2016). Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. teoksessa Frontiers in Optics 2016 [FTh5A.3] OSA.

Mutanen, A., Niska, H., & Järventausta, P. (2016). Mining smart meter data - Case Finland. teoksessa CIRED Workshop 2016 Institution of Engineering and Technology. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0776

Nonsiri, S., Coatanea, E., Bakhouya, M., & Mokammel, F. (2013). Model-Based Approach for Change Propagation Analysis in Requirements. teoksessa 2013 IEEE International Systems Conference (SysCon) (Sivut 497-503). (Systems Conference (SysCon), 2013 IEEE International). IEEE. https://doi.org/10.1109/SysCon.2013.6549928

Geng, J., Li, H., Liu, Y., Liu, Y., Kashef, M., Candell, R., & Bhattacharyya, S. S. (2018). Model-based cosimulation for industrial wireless networks. teoksessa WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems (Sivut 1-10). IEEE. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Kelo, T., Eronen, J., & Rousku, K. (2018). Model for efficient development of security audit criteria. teoksessa Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018 (Sivut 244-252). Curran Associates.

Hagmark, P., & Laitinen, J. (2014). Modeling of Age-Dependent Failure Tendency from Incomplete Data. teoksessa J. Lee, J. Ni, J. Sarangapani, & J. Mathew (Toimittajat), Engineering Asset Management 2011: Proceedings of the Sixth World Congress on Engineering Asset Management (Sivut 449-459). (Lecture Notes in Mechanical Engineering). London: Springer-Verlag London Limited. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4993-4_40

Begishev, V., Samuylov, A., Moltchanov, D., & Samouylov, K. (2017). Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. teoksessa Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings (Sivut 1-12). (Communications in Computer and Information Science; Vuosikerta 700). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Gudkova, I., Markova, E., Masek, P., Andreev, S., Hosek, J., Yarkina, N., ... Koucheryavy, Y. (2016). Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 119-123). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Moilanen, C., Björkqvist, T., Ovaska, M., Koivisto, J., Miksic, A., Engberg, B., ... Alava, M. (2016). Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. teoksessa 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA (Sivut 53-70). [1.3] USA: TAPPI.

Teriö, O., Hämäläinen, J., Uotila, U., Sorri, J., & Saari, A. (2016). Moisture and building processes in Finland. teoksessa K. Kähkönen, & M. Keinänen (Toimittajat), Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vol. 18). (Vuosikerta I, Sivut 907-917). Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Korpijärvi, V-M., Kantola, E. L., Leinonen, T., & Guina, M. (2015). Monolithic GaInNAsSb/GaAs VECSEL emitting at 1550 nm. teoksessa SPIE conference proceedings (Vuosikerta 9349). [93490D] SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2077517

Rytöluoto, I., Ritamäki, M., Gitsas, A., Pasanen, S., & Lahti, K. (2017). Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. teoksessa 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics (Proceeding of the Nordic Insulation Symposium; Nro 25).

Momeni, K., & Martinsuo, M. (2018). Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018 (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Rasilo, P., Aydin, U., Singh, D., Martin, F., Kouhia, R., Belahcen, A., & Arkkio, A. (2016). Multiaxial magneto-mechanical modelling of electrical machines with hysteresis. teoksessa Proceedings of the 8th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, PEMD 2016 IET, The Institution of Engineering and Technology. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0183

Yli-Kaakinen, J., Renfors, M., & Tuomivaara, H. (2016). Multicarrier modulation for HF communications. teoksessa 2016 International Conference on Military Communications and Information Systems (ICMCIS) IEEE. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2016.7496542

Ometov, A., & Bezzateev, S. (2017). Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 129-136). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Gomez Casco, D., Lohan, E-S., Lopez-Salcedo, J. A., & Seco-Granados, G. (2017). Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. teoksessa 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC) IEEE. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Lampio, K., & Karvinen, R. (2016). Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. teoksessa Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems IEEE. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Aarikka-Stenroos, L., Peltola, T., Rikkiev, A., & Saari, U. (2016). Multiple facets of innovation and business ecosystem research: the foci, methods and future agenda. teoksessa XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016 (Sivut 1-33)

Jokinen, J., Kanerva, M., & Saarela, O. (2018). Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. teoksessa 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018 ICAS Press.

Karioja, P., Alajoki, T., Cherchi, M., Ollila, J., Harjanne, M., Heinilehto, N., ... Kalinowski, P. (2017). Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. teoksessa Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV (Vuosikerta 10110). [101100P] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10110). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2249126

Katkovnik, V., Shevkunov, I., Petrov, N. V., & Eguiazarian, K. (2018). Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. teoksessa Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France [106771B] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10677). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2306127

Leivo, V., Sarlin, E., Suonketo, J., Pikkuvirta, J., & Pentti, M. (2019). Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37 (Sivut 383-388). (SIY Raportti; Nro 37). SIY SISÄILMATIETO OY.

Tukiainen, M., Helander, N., & Mäkinen, M. (2015). MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. teoksessa ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.

Lahti, J. (2016). Nanoscale barrier coating on BOPP packaging film by ALD. teoksessa TAPPI PLACE Conference 2016: Exploring New Frontiers (Sivut 493-505). TAPPI Press.

Behailu, B. M., & Mattila, H. (2016). Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia. teoksessa S. Nenonen, & J-M. Junnonen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions (Sivut 431-440). Tampere University of Technology.

Kurki, V. (2016). Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities (Sivut 91-102). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Ketola, S., Sipilä, E., Pajarre, E., & Takala, J. (2016). New introducotry courses and teacher tutoring: Keys to an efficient beginning for university studies in engineering. teoksessa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation

Kolisoja, P., Kalliainen, A., & Vuorimies, N. (2015). New mechanistic design approach for subgrade rutting of Low Volume Roads. teoksessa XVI ECSMGE 2015, 13-17 September 2015 - Edinburgh: Geotechnical engineering for infrastructure and development (Sivut 301-306)

Nousiainen, P., Rissanen, M., Michud, A., Sixta, H., Hummel, M., & Setälä, H. (2015). New routes from cellulose to textile fiber and ready products. teoksessa Proceedings of 15th AUTEX World Textile Conference, June 10-12, 2015, Bucharest, Romania

Visa, A., Einolander, J., & Vanharanta, H. (2015). New tools to help in the recruitment process. teoksessa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 (Sivut 653–659). (Procedia Manufacturing; Vuosikerta 3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.297

Virtanen, J-P., Hyyppä, H., Ståhle, P., Kalliokoski, S., Kähkönen, K. E., Ahlavuo, M., ... Julin, A. (2016). New value chains to construction: advancing products and services. teoksessa N. Achour (Toimittaja), Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Advancing products and services (Vuosikerta V, Sivut 954-965). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.