Veber, A, Lu, Z, Vermillac, M, Pigeonneau, F, Blanc, W & Petit, L 2019, 'Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses', Fibers, Vuosikerta. 7, Nro 12. https://doi.org/10.3390/fib7120105

Ghorbani, M, Dehmer, M & Emmert-Streib, F 2020, 'Properties of entropy-based topological measures of fullerenes', Mathematics, Vuosikerta. 8, Nro 5, 740. https://doi.org/10.3390/MATH8050740

Haapanen, J 2015 'Principles of designing for situation awareness' Situational awareness for critical infrastructure protection, Nro 1, Vuosikerta. 3, Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, Tampere, Sivut 29-46.

Laukkarinen, T 2015, Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1306, Tampere University of Technology, Tampere.

Mäkitalo, J 2015, Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1297, Tampere University of Technology.

Niittynen, J 2015, Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1291, Tampere University of Technology.

Tenhunen, M 2015, Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1304, Tampere University of Technology, Tampere.

Vepsäläinen, T 2015, Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1303, Tampere University of Technology.

Syeed, MMM 2015, On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1300, Tampere University of Technology.

Sariola-Leikas, E 2015, Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1334, Tampere University of Technology.

Puranen, J 2015, Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1322, Tampere University of Technology, Tampere.

Jussila, J 2015, Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1333, Tampere University of Technology.

Saukko, E 2015, Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1308, Tampere University of Technology.

Pakkanen, J 2015, Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1299, Tampere University of Technology.

Halinoja, M 2015, Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1313, Tampere University of Technology, Tampere.

Kaarakka, T 2015, Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1338, Tampere University of Technology.

Yang, H 2015, Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1331, Tampere University of Technology.

Saketi, P 2015, Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1309, Tampere University of Technology, Tampere.

Hagman, S 2015, Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1296, Tampere University of Technology.

Hannus, S 2015, Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1328, Tampere University of Technology.

Naukkarinen, J 2015, What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1344, Tampere University of Technology.

Nykänen, L, Kallionpää, E & Liimatainen, H 2015, Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti, Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Kähkönen, K, Huovinen, P & Keinänen, M (toim) 2015, CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 16, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Jäniskangas, T 2015, Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti, Vuosikerta. 80, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Marttila, T, Annila, P, Kero, P, Suonketo, J, Heino, S & Pentti, M 2015, HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti, Vuosikerta. 163, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka.

Jama, T, Lehtovuori, P, Rajaniemi, J, Siikonen, M, Mäntynen, J, Rantanen, A, Joutsiniemi, A, Koskela, K, Kärkinen, T, Saarikoski, P & Saarniaho, K 2018, Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Vuosikerta. 4/2018, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Riipinen, T, Kujanpää, V, Komi, E, Kilpeläinen, P, Savolainen, M, Puukko, P, Vihinen, J, Coatanea, E & Mokhtarian, H 2018, Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). Research Reports, VTT Technical Research Centre of Finland.

Tuokko, R, Lanz, M & Luostarinen, P (toim) 2012, International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering.

Rajaniemi, J, Thureson, J & Chudoba, M (toim) 2015, Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere University of Technology, School of Architecture, Tampere.

Rantala, T, Luukkonen, T, Karhula, K, Vaismaa, K, Mäntynen, J & Metsäpuro, P 2014, Kävelystä elinvoimaa. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Loukola-Ruskeeniemi, K (Toimittaja), Lonka, H (Toimittaja), Ehrukainen, E, Gustafsson, J, Honkanen, M, Härmä, P, Jauhiainen, P, Kuula, P, Nenonen, K, Pellinen, T, Rintala, J, Selonen, O, Martikainen, M & Aalto, M 2015, Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Nro 54, Vuosikerta. 2015, Vuosikerta. 2015, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (toim) 2014, Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Lepistö, T (Toimittaja) 2014, Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center.

Hyytinen, T & Kivistö-Rahnasto, J 2015, Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, Helsinki.

Sorri, J (Toimittaja) 2013, Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, Vuosikerta. 14, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Laak, M (Toimittaja) 2014, Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Eloranta, V-P, Koskinen, J & Leppänen, M (toim) 2012, Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report, Vuosikerta. 22, Tampere University of Technology. Department of Software Systems.

Eloranta, V-P (Toimittaja), Koskinen, J & Leppänen, MK 2013, Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report, Vuosikerta. 2, Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing.

Hynynen, A, Panu, A-M & Taanila, T (toim) 2015, Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Chudoba, M, Rajaniemi, J & Virkkala, J (toim) 2015, Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Kylliäinen, M & Hongisto, V 2019, Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Ympäristöministeriön julkaisuja, Nro 28, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Hirvonen, T 2015, Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Edelman, H & Härkönen, K (toim) 2015, Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (toim) 2014, Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Tappura, S, Hyytinen, T, Kivistö-Rahnasto, J, Nenonen, N & Vasara, J 2015, Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto, Tampere.

Metsäpuro, P, Vaismaa, K, Karhula, K, Luukkonen, T, Mäntynen, J & Rantala, T 2014, Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Kotilainen, S, Hedman, M & Heikkinen, J (toim) 2015, Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Housing Design, Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Devillers, R & Valmari, A (toim) 2015, Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Vuosikerta. 9115, Vuosikerta. 9115, Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Partanen, J (Toimittaja) 2015, Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Balandin, S, Andreev, S & Koucheryavy, Y (toim) 2015, Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Vuosikerta. 9247, Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Strzelczak, S, Balda, P, Garetti, M & Lobov, A (toim) 2015, Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw University of Technology Publishing House, Warsaw, Poland.

Nenonen, S, Salmisto, A & Petrulaitiene, V (toim) 2018, Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, Nro 26, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Welzer , T, Hölbl, M, Kiyoki, Y, Thalheim, B & Jaakkola, H (toim) 2015, Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia.

Jaakkola, H, Thalheim, B, Kiyoki, Y & Yoshida, N (toim) 2016, Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . Tampere University of Technology, Pori Department Publications, Tampere University of Technology, Tampere.

Kähkönen, K & Keinänen, M (toim) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 18, Vuosikerta. 1, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Saari, A & Huovinen, P (toim) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 18, Vuosikerta. 3, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Nenonen, S & Junnonen, J-M (toim) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 18, Vuosikerta. 4, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Virtanen, T, Mesaros, A, Heittola, T, Plumbley, MD, Foster, P, Benetos, E & Lagrange, M (toim) 2016, Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing.

Vinha, J & Ruuska, T (toim) 2015, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, Tampere.

Heinisuo, M & Mäkinen, J (toim) 2015, The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere University of Technology, Tampere.

Laamanen, A & Huhtala, K (toim) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP), Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Laamanen, A & Huhtala, K (toim) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Lahdelma, I 2014, Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto.

Niemi, H, Multisilta, J & Löfström, E 2014, Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki.

Kouhia, R, Holopainen, S, Ottosen, NS, Matti, R & Saksala, T 2016, 'A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics' Artikkeli esitetty Nordic Seminar on Computational Mechanics, 1/01/00, .

Holopainen, S & Kouhia, R 2016, 'Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate'.

Tiihonen, J, Schramm, A, Kylänpää, I & Rantala, T 2016, 'Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata' Artikkeli esitetty PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, 1/01/00, .

Suominen, A & Mäenpää, S 2016, 'Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach' Artikkeli esitetty European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00, .

Jussila, J, Boedeker, M, Jalonen, H & Helander, N 2016, 'Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content' Artikkeli esitetty, Oslo, Norja, 24/05/16 - 27/05/16, .

Turquet, L, Kauranen, M & Bautista, G 2016, 'Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy'.

Köliö, A, Lahdensivu, J & Pentti, M 2015, Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. julkaisussa Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA, European Corrosion Congress, 1/01/00.

Kerminen, R, Wang, C & Visa, A 2015, Analysis on bus travel time through traffic light intersection. julkaisussa ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space., EU-ITS-2051, ITS World Congress, 1/01/00.

Lau Sarmiento, A, Bartholomeus, H, Herold, M, Martius, C, Malhi, Y, Patrick Bentley, L, Shenkin, A & Raumonen, P 2015, Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 96-98, La Grande Motte, Ranska, 28/09/15.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2015, Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. julkaisussa Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). International Conference on Engineering Education for Sustainable Development, 1/01/00. https://doi.org/10.14288/1.0064702

Grigonyte, J, Sippula, O, Tissari, J, Laitinen, A, Keskinen, J, Kortelainen, M, Lamberg, H & Jokiniemi, J 2015, A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. julkaisussa European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy., 2COA_P021, EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Pöllänen, M & Nykänen, L 2014, Automated driving and the key megatrends of future. julkaisussa ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014., TP0067, Iso-Britannia, 31/12/15.

Ojala, M & Mahlamäki, T 2016, Benefits of digitally guided buying in B2B markets. julkaisussa 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund, ANNUAL INTERNATIONAL PURCHASING AND SUPPLY EDUCATION AND RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE, 1/01/00.

Vänttinen, K, Tuominen, E & Vinha, J 2017, Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 461-470, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Pöllänen, M, Utriainen, R & Viri, R 2017, Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology, Sivut 246-265, 15/12/17.

Martinsuo, M, Ahvenniemi, O & Vaittinen, E 2015, Changes in operations when introducing disruptive technologies. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Bautista, G, Dreser, C, Zang, X, Kern, D, Kauranen, M & Fleischer, M 2018, Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FW3G.3, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Niemi, JV, Saarikoski, S, Pirjola, L, Taimisto, P, Pulkkinen, A, Yli-Tuomi, T, Lanki, T, Kousa, A, Enroth, J, Kuuluvainen, H, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Saari, U, Mäkinen, S & Alinikula, P 2014, Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. julkaisussa Going Green - CARE INNOVATION 2014 ., 067, SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation, Sivut 1-8, Iso-Britannia, 1/01/00.

Martinsuo, M, Kivilä, J & Heikkilä, J 2015, Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M & Momeni, K 2015, Customized service solutions for project business. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Martinsuo, M, Sukanen, I & Kivilä, J 2015, Defining product end-of-life strategies in new product development. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Höjbjerg Clarke, A, Rostgaard Evald, M & Aarikka-Stenroos, L 2015, Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. julkaisussa P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (toim), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nousiainen, P, Karhu, T, Pirjola, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nilsson, O, Sirviö, K, Ovaska, T, Niemi, S, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Sariola, R 2015, Emergence of relationship triads in construction project networks. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Nordic Academy of Management Conference, Nordic Academy of Management, Copenhagen, Denmark, Sivut 1-13, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Suominen, A 2015, Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. julkaisussa 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. Organization Studies, SAGE Publications, European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00.

Sariola, R & Martinsuo, M 2015, Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. julkaisussa The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP, INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK IN ORGANIZING BY PROJECTS RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Dang, D & Pekkola, S 2017, Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. julkaisussa Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS, Pacific Asia Conference on Information Systems, 1/01/14.

Pekkola, S 2015, Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. julkaisussa 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. University of Warwick, Warwick, UK, Innovation in Information Infrastructures Workshop, 1/01/00.

Siljander, S, Kiviniemi, M, Sarlin, E, Lindgren, M, Suihkonen, R & Vuorinen, J 2015, Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Pirjola, L, Ntziachristos, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Vilppo, O & Markkula, J 2015, Feasibility of electric buses in public transport. julkaisussa EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, 1/01/00.

Psichoudaki, M, Faxon, C, Kuuluvainen, H, Thomson, ES, Eriksson, A, Mallqvist, J, Pettersson, J, Hallquist, Å, Kristensson, A & Hallquist, M 2015, Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. julkaisussa The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China. International Conference on Industrial Ventilation, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Matikainen, V, Bolelli, G, Koivuluoto, H, Sassatelli, P, Lusvarghi, L & Vuoristo, P 2016, High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. julkaisussa Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016. NORDIC SYMPOSIUM ON TRIBOLOGYNORDTRIB, 1/01/00.

Mokhtarian, H, Coatanea, E, Paris, H & Vihinen, J 2017, Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. julkaisussa J Aaltonen, R Virkkunen, KT Koskinen & R Kuivanen (toim), Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. Sivut 29-31, 1/01/00.

Vuorinen, L & Sariola, R 2015, Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. julkaisussa International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K., Sivut 1, INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK IN ORGANIZING BY PROJECTS RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Leppänen, A & Välimäki, E 2015, Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. julkaisussa TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. TAPPI, Atlanta, Georgia, TAPPI PEERS Conference, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L, Aaboen, L & Rolfsen, A 2015, Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. julkaisussa P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (toim), The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark, Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Jaakkola, E, Aarikka-Stenroos, L & Salmivalli, L 2015, Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. julkaisussa P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (toim), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Väyrynen, H & Helander, N 2015, Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management, Sivut 1-27, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Heikkilä, J, Jääskeläinen, A & Thitz, O 2016, Long-term effects of purchasing: fact or fiction? julkaisussa Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA, ANNUAL INTERNATIONAL PURCHASING AND SUPPLY EDUCATION AND RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Faxon, C, Psichoudaki, M, Thomson, ES, Eriksson, A, Kristensson, A, Svenningson, B, Mellqvist, J, Salo, K & Hallquist, M 2015, Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Olin, M & Dal Maso, M 2015, Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference. Italian Aerosol Society, Milan, Italy, EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Stentoft, J, Olhager, J, Heikkilä, J & Thoms, L 2015, Moving manufacturing back: a content-based literature review. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Suominen, A & Breite, R 2015, Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. julkaisussa 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015. International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Koskinen, K, Scherbak, S, Chervinskii, S, Lipovskii, A & Kauranen, M 2018, Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., JTu2A.134, OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Pirjola, L, Dittrich, A, Niemi, JV, Saarikoski, S, Malinen, A, Kuuluvainen, H, Wihersaari, H, Timonen, H, Kousa, A, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2015, Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Raumonen, PA 2015, Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 32-34, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIDAR APPLICATIONS FOR ASSESSING FOREST ECOSYSTEMS, 1/01/00.

Calders, K, Burt, A, Newnham, G, Disney, M, Murphy, S, Raumonen, P, Herold, M, Culvenor, D, Armston, J, Avitabile, V & Kaasalainen, M 2015, Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 197-199, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIDAR APPLICATIONS FOR ASSESSING FOREST ECOSYSTEMS, 1/01/00.

Momeni, K & Martinsuo, M 2015, Remote monitoring systems as enablers for project-related services. julkaisussa IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP, INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK IN ORGANIZING BY PROJECTS RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Camacho-Morales, R, Bautista, G, Zang, X, Xu, L, Turquet, L, Miroshnichenko, A, Lamprianidis, A, Rahmani, M, Neshev, DN & Kauranen, M 2018, Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FF1E.6, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Utriainen, R & Pöllänen, M 2017, Review on mobility as a service in scientific literature. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017., 15, Tampere University of Technology, Sivut 141-155, 15/12/17.

Alanne, A & Pekkola, S 2015, Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. julkaisussa 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015., Iso-Britannia, 3/12/12.

Tuominen, E, Vainio, M & Vinha, J 2017, Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 455-460, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Gonzalez de Tanago, J, Bartholomeus, H, Joseph, S, Herold, M, Avitabile, V, Goodman, R, Raumonen, P & Burt, A 2015, Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 119-121, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIDAR APPLICATIONS FOR ASSESSING FOREST ECOSYSTEMS, 1/01/00.

Siljander, S, Lehmonen, J, Tanaka, A, Ketoja, J, Heikkilä, P, Lahti, J, Sarlin, E & Vuorinen, J 2015, The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 1/01/00.

Väyrynen, H, Vasell, T, Helander, N, Boedeker, M & Andersson, T 2015, The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015., 24.02, Nordic Academy of Management, Sivut 146, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Thitz, O & Heikkilä, J 2016, The role of the purchasing function in non-financial value creation. julkaisussa 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.. ANNUAL INTERNATIONAL PURCHASING AND SUPPLY EDUCATION AND RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE, 1/01/00.

Calders, K, Disney, M, Nightingale, J, Origo, N, Barker, A, Raumonen, PA, Lewis, P, Burt, A, Brennan, J & Fox, N 2015, Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 122-124, La Grande Motte, Ranska, 28/09/15.

Kuuluvainen, H, Saari, S, Mensah-Attipoe, J, Pasanen, P, Reponen, T & Keskinen, J 2015, Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Turquet, L, Bautista, G, Kakko, J-P, Karvonen, L, Dhaka, V, Chen, Y, Jiang, H, Huhtio, T, Lipsanen, H & Kauranen, M 2015, Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. julkaisussa The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering. Japan-Finland Joint Symposium on Optics in Engineering, 1/01/00.

Ylinen, A, Kouhia, R & Mäkinen, J 2015, Two models for hydraulic cylinder. julkaisussa A Ibrahimbegović, N Ademović, E Ilić-Georgijević, A Serdarević, M Hrasnica & S Dolarević (toim), 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo, Sivut 115-116, ECCOMAS Thematic Conferences, 1/01/00.

Länsivaara, T 2015, Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? julkaisussa Geotekniikan päivä 2015. SGY, Suomi, 7/12/98.

Viheriälä, J, Aho, A, Virtanen, H, Koskinen, M, Dumitrescu, M & Guina, M 2017, 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. julkaisussa MS Zediker (Toimittaja), High-Power Diode Laser Technology XV., 100860K, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10086, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2251317

Kantola, E, Leinonen, T, Ranta, S, Tavast, M, Penttinen, J-P & Guina, M 2015, 1180nm VECSEL with 50 W output power. julkaisussa Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vuosikerta. 9349, 93490U, SPIE, Iso-Britannia, 1/01/15. https://doi.org/10.1117/12.2079480

Viheriälä, J, Tuorila, H, Zia, N, Cherchi, M, Aalto, T & Guina, M 2019, 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. julkaisussa GT Reed & AP Knights (toim), Silicon Photonics XIV., 109230E, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10923, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2505935

Mereuta, A, Nechay, K, Caliman, A, Suruceanu, G, Gallo, P, Guina, M & Kapon, E 2019, 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. julkaisussa U Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 1090103, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10901, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508342

Schwarz, S, Hannuksela, MM, Fakour-Sevom, V & Sheikhi-Pour, N 2018, 2D Video Coding of Volumetric Video Data. julkaisussa 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings., 8456265, IEEE, Sivut 61-65, San Francisco, Yhdysvallat, 24/06/18. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Fakour-Sevom, V, Guldogan, E & Kämäräinen, J-K 2018, 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 4, SCITEPRESS, Sivut 159-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Yadav, A, Chichkov, NB, Gumenyuk, R, Zherebtsov, E, Melkumov, MA, Yashkov, MV, Dianov, EM & Rafailov, EU 2019, 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. julkaisussa MJF Digonnet & S Jiang (toim), Optical Components and Materials XVI., 1091406, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10914, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2509599

Kantola, E, Leinonen, T, Penttinen, J-P, Tavast, M, Ranta, S & Guina, M 2015, 50 W VECSEL emitting at 1180 nm. julkaisussa 2015 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe - European Quantum Electronics Conference, 21.-25.6. Munich, Germany: CB_3_1. OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Saarinen, EJ, Lyytikäinen, J, Ranta, S, Rantamäki, A, Saarela, A, Sirbu, A, Iakovlev, V, Kapon, E & Okhotnikov, OG 2016, A 1.5-W frequency doubled semiconductor disk laser tunable over 40 nm at around 745 nm. julkaisussa Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI. Vuosikerta. 9734, 97340P-8, Spie conference proceedings, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2209384

Ma, S, Pournoori, N, Sydänheimo, L, Ukkonen, L, Björninen, T & Georgiadis, A 2019, A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, Sivut 171-173, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Jussila, JJ, Mustafee, N, Aramo-Immonen, H, Menon, K, Hajikhani, A & Helander, N 2017, A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta. 12, St. Petersburg, Russia, Sivut 389-397, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Galinina, O, Turlikov, A, Pyattaev, A, Johnsson, K, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2015, A Capacity Bound for mmWave-based Channel Access in Ultra-Dense Wearable Deployments. julkaisussa 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 298-304, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382446

Drossos, K, Zormpas, N, Giannakopoulos, G & Floros, A 2015, Accessible Games for Blind Children, Empowered by Binaural Sound. julkaisussa Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments. PETRA '15, Association for Computing Machinery (ACM), New York, NY, USA, Sivut 5:1-5:8. https://doi.org/10.1145/2769493.2769546

Davidson, P, Raunio, JP & Piché, R 2016, Accurate depth estimation from a sequence of monocular images supported by proprioceptive sensors. julkaisussa 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings. State Research Center of the Russian Federation, Sivut 249-257, SAINT PETERSBURG INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS, 1/01/00.

Vehmas, R, Jylhä, J, Väilä, M & Kylmälä, J 2015, A computationally feasible optimization approach to inverse SAR translational motion compensation. julkaisussa Proceedings of the 12th European Radar Conference (EuRAD 2015). IEEE, Sivut 17-20, European Radar Conference, 1/01/13. https://doi.org/10.1109/EuRAD.2015.7346226

Kauppila, P, Kouhia, R, Ojanperä, J, Saksala, T & Sorjonen, T 2016, A continuum damage model for creep fracture and fatigue analyses. julkaisussa 21st European Conference on Fracture, ECF21, 20-24 June 2016, Catania, Italy. Procedia Structural Integrity, Vuosikerta. 2, Sivut 887–894, EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE, FRACTURE MECHANICS FOR DURABILITY, RELIABILITY AND SAFETY, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.114

Aldawood, S, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Liu, X 2016, A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. julkaisussa Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Sivut 7-14, Vienna, Itävalta, 22/08/16. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Georgiev, GY, Aho, T, Kesseli, J, Yli-Harja, O & Kauffman, SA 2019, Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. julkaisussa CL Flores Martinez, GY Georgiev, JM Smart & ME Price (toim), Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer Proceedings in Complexity, Springer, Sivut 229-244, Cancun, Meksiko, 17/09/17. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Voronin, V, Pismenskova, M, Zelensky, A, Cen, Y, Nadykto, A & Egiazarian, K 2018, Action recognition using the 3D dense microblock difference. julkaisussa Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II., 108020O, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10802, SPIE, Berlin, Saksa, 10/09/18. https://doi.org/10.1117/12.2326801

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2019, Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. julkaisussa Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, European Academy of Management Annual Conference, 1/01/13.

Ketonen-Oksi, S 2016, Adapting service-based working culture as the key driver for organisational creativity and innovation. julkaisussa Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany. INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

M. Aref, M, Astola, P, Vihonen, J, Tabus, I, Ghabcheloo, R & Mattila, J 2018, Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. julkaisussa International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). Vuosikerta. 320, 012009, IOP conference series : materials science and engineering, IOP Publishing Ltd., INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND MECHATRONICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Ketonen-Oksi, S & Jalonen, H 2017, Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. julkaisussa 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Lenarduzzi, V, Stan, AC, Taibi, D, Tosi, D & Venters, G 2017, A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Sivut 168-178, Genoa, Italia, 14/09/17.

Yli-Fossi, T & Kuusisto, R 2015, A dynamic paper machine simulator for testing of model predictive control applications. julkaisussa Proceedings of AutomaatioXXI seminaari. SAS julkaisusarja, Nro 42, Suomen Automaatioseura ry, Sivut 1-6, Suomi, 1/01/80.

Helander, N, Boedeker, M, Hellsten, P, Jussila, J, Myllärniemi, J & Tukiainen, M 2016, Affective experiences and student engagement in higher education. julkaisussa 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Vainio, VV & Pulkkinen, A 2016, A follow-up case study of the relation of PLM Architecture, Maturity and Business processes. julkaisussa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vuosikerta. 467, Springer New York LLC, Sivut 867-873, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_79

Ahola, T, Ståhle, M & Martinsuo, M 2018, Agency relationships in global project business. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, 19/06/18.

Stormi, K, Laine, T & Korhonen, T 2016, Agile methods in performance management system development process. julkaisussa 10th Conference On New Directions In Management Accounting, Brussels, Belgium, December 14-16, 2016. CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN MANAGEMENT ACCOUNTING, 1/01/00.

Aleshkina, SS, Lipatov, DS, Velmiskin, VV, Kochergina, TA, Fedotov, A, Gumenyuk, R, Kotov, LV, Temyanko, VL, Bubnov, MM, Guryanov, AN & Likhachev, ME 2020, All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. julkaisussa L Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11260, SPIE, Sivut 184 - 189, 1/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2542299

Kerst, T & Toivonen, J 2018, Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Phung, HM, Kahle, H, Penttinen, J-P, Rajala, P, Ranta, S & Guina, M 2020, A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. julkaisussa JE Hastie (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X., 112630H, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11263, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 4/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2545980

Van Mellaert, R, Mela, K, Tiainen, T, Heinisuo, M, Lombaert, G & Schevenels, M 2016, A mixed-integer linear programming approach for global discrete size optimization of frame structures. julkaisussa ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering: Crete; Greece; 5 June 2016 through 10 June 2016. Vuosikerta. 2, National Technical University of Athens, Sivut 3395-3408, EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, 1/01/00.

Salpavaara, T & Lekkala, J 2015, A model based analysis of the measurement errors in inductively coupled passive resonance sensors. julkaisussa J Holub (Toimittaja), IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic. IMEKO WORLD CONGRESS, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Sillanpää, V & Helander, N 2019, A model for profiling information and knowledge management in the public sector. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . Proceedings IFKAD, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Aapro, A, Messo, T & Suntio, T 2015, An accurate small-signal model of a three-phase VSI-based photovoltaic inverter with LCL-filter. julkaisussa 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia). Sivut 2267-2274, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS - ECCE ASIA, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168092

Ho-Van, K, Sofotasios, PC, Que Son, V, Thanh Tra, L & Hong Lien, P 2015, Analysis of Cognitive Cooperative Networks with Best Relay Selection and Diversity Reception. julkaisussa 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). IEEE, Sivut 651-656, International Conference on Advanced Technologies for Communications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ATC.2015.7388412

Peng, Z, Richter, P, Leppäkoski, H & Lohan, E-S 2017, Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. julkaisussa Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. FRUCT, Helsinki, Finland, Sivut 268-277, 1/01/00.

Alexandru, RC & Lohan, E-S 2016, Analysis of Real Mobility Records in Urban and Suburban Environments. julkaisussa 26TH DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation. DAAAM International, Sivut 0688-0692, DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.2507/26th.daaam.proceedings.094

Laitinen, J & Niemi, A 2015, Analysis of the aircraft operational reliability research series: From statistical models to avionics data monitoring. julkaisussa Proceedings of the 9th World congress on engineering asset management (WCEAM 2014), Pretoria, South Africa 28-31 Oct, 2014. World Congress on Engineering Asset Management, 1/01/00.

Fedotov, A, Pominova, D, Orlovskaya, E, Orlovskii, Y, Niemi, T & Gumenyuk, R 2019, Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. julkaisussa Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. Vuosikerta. 10914, 109140R, Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10914, S P I E - International Society for Optical Engineering, San Francisco, Yhdysvallat, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2507599

Monakhov, D, Naik, D, Curcio, IDD & Toukomaa, H 2018, Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. julkaisussa SMPTE 2018. SMPTE, 1/01/00. https://doi.org/10.5594/M001845

Lampio, K & Karvinen, R 2015, A new method to calculate natural convection heat transfer from a non-isothermal fin array. julkaisussa D Neshumayev & B Sunden (toim), Proceedings of the 7th Baltic Heat Transfer Conference, August 24-26 2015, Tallinn Estonia. Baltic Heat Transfer Conference BHTC, Tallinn University of Technology, Tallinn, BALTIC HEAT TRANSFER CONFERENCE, 1/01/00.

Alberucci, A, Pannian, JC, Slussarenko, S, Piccirillo, B, Santamato, E, Marrucci, L & Assanto, G 2016, A new waveguiding mechanism based upon geometric phase. julkaisussa Frontiers in Optics 2016., FF3H.3, Optical Society of America (OSA), Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Suojanen, M, Kuikka, V, Nikkarila, JP & Nurmi, J 2015, An example of scenario-based evaluation of military capability areas An impact assessment of alternative systems on operations. julkaisussa 9th Annual IEEE International Systems Conference, SysCon 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Sivut 601-607, IEEE International Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/SYSCON.2015.7116817

Rivero-Rodriguez, A, Pileggi, P & Nykänen, O 2015, An Initial Homophily Indicator to Reinforce Context-Aware Semantic Computing. julkaisussa 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN). International Conference on Computational Intelligence, Communications and Networks, IEEE, Riga, Sivut 89-93, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, COMMUNICATION SYSTEMS AND NETWORKS (CICSYN), 1/01/00. https://doi.org/10.1109/CICSyN.2015.26

Nurminen, H, Ardeshiri, T, Piche, R & Gustafsson, F 2015, A NLOS-robust TOA positioning filter based on a skew-t measurement noise model. julkaisussa 2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE, Sivut 1-7, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2015.7346786

Krogerus, T, Hyvönen, M, Backas, J & Huhtala, K 2015, Anomaly Detection and Diagnostics of a Wheel Loader Using Dynamic Mathematical Model and Joint Probability Distributions. julkaisussa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. The Scandinavian International Conference on Fluid Power, Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation, SCANDINAVIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUID POWER, 1/01/00.

Kivimäki, J & Suntio, T 2015, Appearance of a Drift Problem in Variable-step Perturbative MPPT Algorithms. julkaisussa 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC). Sivut 1602-1608, European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1/01/14. https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5AO.9.2

Saari, M, Mäkinen, T & Linna, P 2017, Applying third-party moocs in programming education: a case study. julkaisussa 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. IATED, Barcelona, Spain, Sivut 53-59, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Taibi, D, Lenarduzzi, V & Pahl, C 2018, Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, Sivut 221-232, Funchal, Madeira, Portugali, 19/03/18. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Iarovyi, S, Xu, X, Lobov, A, Lastra, JLM & Strzelczak, S 2015, Architecture for Open, Knowledge-Driven Manufacturing Execution System. julkaisussa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth. Springer, Sivut 519-527, IFIP WORKING GROUP 5.7 INTERNATIONAL WORKSHOP ON EXPERIMENTAL INTERACTIVE LEARNING IN INDUSTRIAL MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_60

Silverajan, B, Zhao, H & Kamath, A 2019, A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE, Sivut 468-472, Chengdu, Kiina, 19/12/18. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Jääskeläinen, A, Schiele, H & Aarikka-Stenroos, L 2018, A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. julkaisussa Academy of Management Proceedings. 1 toim, Vuosikerta. 2018, Academy of Management Proceedings, Nro 1, Vuosikerta. 2018, Academy of Management AOM, 10/08/18. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Drossos, K, Floros, A, Potirakis, S, Tatlas, N-A & Tuna, G 2014, A Socially-Intelligent Multi-Robot Service Team for In-Home Monitoring. julkaisussa Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on. IEEE, Sivut 159-164. https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878763

Nisula, K & Pekkola, S 2016, Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. julkaisussa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin, 16/12/16.

Saari, U, Venesaar, U, Ojasoo, M, Mäkinen, S & Nokelainen, P 2019, Assessing sustainability orientations of first year university students. julkaisussa 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of management proceedings, Academy of Management, Sivut 1-8, 31/10/19.

Einolander, J & Vanharanta, H 2015, Assessment of student retention using the Evolute approach, an overview. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, Vuosikerta. 3, Elsevier, Sivut 581–586, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.269

D'Ignazio, M, Di Buo, B & Länsivaara, T 2015, A study on the behaviour of the weathered crust in the Perniö failure test. julkaisussa Proceedings of the XVI ECSMGE 2015: 13-17 September 2015 - Edinburgh, Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. ICE Publishing, Sivut 3639-3644, EUROPEAN CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING, 1/01/00.

Lohan, E-S, Kauppinen, T & Debnath, SBC 2016, A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. julkaisussa Proceedings of the FRUCT’19. Sivut 151-158, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Prudanov, A, Tkachev, S, Golos, N, Masek, P, Hosek, J, Fujdiak, R, Zeman, K, Ometov, A, Bezzateev, S, Voloshina, N, Andreev, S & Misurec, J 2016, A trial of yoking-proof protocol in RFID-based smart-home environment. julkaisussa Distributed Computer and Communication Networks - 19th International Conference, DCCN 2016, Revised Selected Papers. Vuosikerta. 678, Communications in Computer and Information Science, Vuosikerta. 678, Springer Verlag, Sivut 25-34, INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATIONS NETWORKS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51917-3_3

Heinimäki, TJ & Elomaa, T 2015, Augmenting Technology Trees: Automation and Tool Support. julkaisussa Proceedings of the Seventh International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games 2015). IEEE, Sivut 68-75, International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/VS-GAMES.2015.7295765

Halbach, E, Kolu, A & Ghabcheloo, R 2018, Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. julkaisussa K Mela, S Pajunen & V Raasakka (toim), 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. RIL, Tampere, Finland, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Zare, M, Neeli-Venkata, R, Martins, L, Peltonen, S, Ruotsalainen, U & Ribeiro, AS 2017, Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. julkaisussa M Silveira, A Fred, H Gamboa & M Vaz (toim), Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS, Sivut 72-76, INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00.

Fouladi, A, Järvenhaara, J, Filanovsky, IM & Tchamov, NT 2016, A Variable Battery Supply DC-DC Buck Converter Designed for 45nm-CMOS Technology. julkaisussa 2016 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Vancouver, May 15-18, 2016.. CANADIAN CONFERENCE ON ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/CCECE.2016.7726839

Lehtonen, V & Länsivaara, T 2016, Back-calculation of the Saint-Alban A test embankment with a new modelling approach in LEM. julkaisussa Proceedings of the The 17th Nordic Geotechnical Meeting, Reykjavik Iceland: 25th - 28th of May 2016. Sivut 691-699, NORDIC GEOTECHNICAL MEETING, 1/01/00.

Salo, K, Giova, D & Mikkonen, T 2016, Backend infrastructure supporting audio augmented reality and storytelling. julkaisussa Human Interface and the Management of Information: Applications and Services: 18th International Conference, HCI International 2016 Toronto, Canada, July 17-22, 2016. Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science, Vuosikerta. 9735, Springer Verlag, Sivut 325-335, Saksa, 1/01/15. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40397-7_31

Värri, A 2015, Balancing Expectations to the Health Software Production Process Standard. julkaisussa The 3rd International Virtual Research Conference In Technical Disciplines. RCITD - Proceedings in Research Conference in Technical Disciplines, Slovakia, 1/01/00. https://doi.org/10.18638/rcitd.2015.3.1.71

Tariq, AB 2012, Beaconing in a highway scenario: Vulnerable vehicles problem. julkaisussa Proceedings of the 11th Conference of Open Innovations Association FRUCT, FRUCT 2012. Vuosikerta. 2012-April, IEEE, Sivut 169-175, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2012.8253122

Drossos, K, Floros, A & Giannakoulopoulos, A 2014, BEADS: A dataset of Binaural Emotionally Annotated Digital Sounds. julkaisussa Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on. IEEE, Sivut 158-163. https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878749

Michele Felicetti, A, Ammirato, S, Raso, C, Aramo-Immonen, H & Jussila, J 2016, Being a start-upper in Italy: Motivations, obstacles and success factors. julkaisussa Proceedings of the 11th forum on knowledge asset dynamics: Towards a new architecture of knowledge: big data, culture and creativity., 182, Dresden, Sivut 1370-1383, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kohtamäki, J, Peltoniemi, T & Tamminen, P 2015, Benchmarking of Factory Level ESD Control. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015. Vuosikerta. 2015, 6B.1, IEEE COMPUTER SOC, USA, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314769

Zakeri, FS, Bätz, M, Jaschke, T, Keinert, J & Chuchvara, A 2019, Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. julkaisussa S Bazeille, N Verrier & C Cudel (toim), Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision., 111721C, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11172, SPIE, IEEE, Mulhouse, Ranska, 15/05/19. https://doi.org/10.1117/12.2521747

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Ylänen, H, Kielosto, S & Viik, J 2016, Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. julkaisussa 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE, Sivut 175-178, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Naumenko, V, Solodovnik, V, Totsky, A, Zelensky, A & Astola, J 2015, Bispectrum-based demodulation technique using triple-channel heterodyning of triplet-signal. julkaisussa 2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T). IEEE, Sivut 224-226, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357319

Abramova, VV, Kozhemiakin, R, Abramov, SK, Lukin, VV, Zelensky, AA & Egiazarian, K 2015, Blind estimation of speckle variance in synthetic aperture radar images. julkaisussa 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., International Conference on Antenna Theory and Techniques, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136846

Sorri, J, Heljo, J, Järventausta, P, Honkapuro, S & Harsia, P 2016, Building Codes and Demand Response of Energy Use. julkaisussa S Nenonen & J-M Junnonen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV: Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Vuosikerta. 4, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 8-21, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Haverinen-Shaughnessy, U, Pekkonen, M, Turunen, M, Aaltonen, A & Leivo, V 2016, Building energy retrofits, occupant health and wellbeing. julkaisussa M Prins, H Wamelink, B Giddings, K Ku & M Feenstra (toim), CIB World Building Congress 2016 Proceedings : Volume 2 Environmental Opportunities and challenges - Constructing commitment and acknowledging human experiences. Vuosikerta. 2, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 679-687, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Ratia, M & Myllärniemi, J 2019, Business analytics enabling future insights in the private healthcare. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. Proceedings IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L & Ranta, V 2019, Business catalysts for the Circular Economy innovations. julkaisussa Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, 30/01/18.

Myllärniemi, J, Helander, N, Hellsten, P, Mahlamäki, T & Repo, S 2017, Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. julkaisussa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED, Sivut 6387-6393, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hellsten, P & Myllärniemi, J 2019, Business intelligence process model revisited. julkaisussa J Bernardino, A Salgado & J Filipe (toim), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 341-348, Vienna, Itävalta, 17/09/19.

Ranta, V, Aarikka-Stenroos, L & Mäkinen, S 2016, Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. julkaisussa Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kurvinen, A & Sorri, J 2016, Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values? julkaisussa S Nenonen & J-M Junnonen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Understanding impacts and functioning of different solutions. Vuosikerta. IV, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, Sivut 321-331, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Nenonen, S, Eriksson, R, Niemi, O, Junghans, A, Nielsen, SB & Lindahl, G 2016, Campus retrofitting (CARE) methodology: a way to co-create future learning environments. julkaisussa Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: May 30-June 3, 2016, Tampere, Finland. Sivut 738-749, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Machado, MA, Magnier-Watanabe, R & Peltola, T 2016, Capturing knowledge from research projects: From project reports to storytelling. julkaisussa 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE, Sivut 2048-2057, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PICMET.2016.7806602

Huttunen, H, Shokrollahi Yancheshmeh, F & Chen, K 2016, Car Type Recognition with Deep Neural Networks. julkaisussa 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, IV 2016. IEEE, Sivut 1115-1120, Gothenburg, Ruotsi, 19/06/16. https://doi.org/10.1109/IVS.2016.7535529

Matikainen, V, Rubio, S, Ojala, N, Koivuluoto, H, Schubert, J, Houdková, S & Vuoristo, P 2017, Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. julkaisussa Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. Vuosikerta. 2, Association for Iron and Steel Technology, AISTECH, Sivut 1161-1163, MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXHIBITION, 1/01/00.

Saarinen, E 2015, CBRN Defense Using THz Pulse Trains from Semiconductor Disk Lasers. julkaisussa NATO ARW on THz Diagnostics of CBRN effects and Detection of Explosives & CBRN: Proceedings of the NATO ARW on Detection of Explosives and CBRN. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, NATO Advanced Research Workshop, 1/01/00.

Puolitaival, T, Forsythe, P & Kähkönen, K 2015, Challenges Facing BIM Education: Development of Appropriate Teaching and Learning Resources. julkaisussa RICS COBRA AUBEA 2015: The Construction, Building and Real Estate Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors . Royal Institution of Chartered Surveyors, London, ANNUAL COBRA CONFERENCE, 1/01/00.

Myllärniemi, J, Helander, N & Pekkola, S 2019, Challenges in developing data-based value creation. julkaisussa J Bernardino, A Salgado & J Filipe (toim), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 370-376, Vienna, Itävalta, 17/09/19.

Pulkkinen, A, Huhtala, P, Leino, S-P, Anttila, JP & Vainio, VV 2016, Characterising the industrial context of engineering change management. julkaisussa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vuosikerta. 467, Springer New York LLC, Sivut 618-627, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_56

Väätäjä, H 2015, Characterizing the Context of Use in Mobile Work. julkaisussa Human Work Interaction Design. Work Analysis and Interaction Design Methods for Pervasive and Smart Workplaces: 4th IFIP 13.6 Working Conference, HWID 2015, London, UK, June 25-26, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vuosikerta. 468, Springer Verlag, Sivut 97-113, WORKING CONFERENCE ON HUMAN WORK INTERACTION DESIGN, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27048-7_7

Tamminen, P & Viheriäkoski, T 2016, Charged cable-system ESD event. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Hillberg, J & Tamminen, P 2016, Charge relaxation of slowly dissipative polymers. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, Sivut 1-9, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Rizwan, M, Rahmat-Samii, Y & Ukkonen, L 2015, Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz. julkaisussa Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz. IEEE, Sivut 51-52, 1/01/14. https://doi.org/10.1109/IMWS-BIO.2015.7303755

He, H, Chen, X, Ukkonen, L & Virkki, J 2019, Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, Sivut 236-239, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Knyazev, S, Tarakanov, S, Kuznetsov, V, Porozov, Y, Koucheryavy, Y & Stepanov, E 2015, Coarse-grained model of protein interaction for bio-inspired nano-communication. julkaisussa 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Sivut 260-262, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2014.7002112

Jussila, J, Kukkamäki, J & Helander, N 2019, Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. julkaisussa J Bernardino, A Salgado & J Filipe (toim), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 285-290, Vienna, Itävalta, 17/09/19. https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Murayama, M, Oguro, D, Kikuchi, H, Huttunen, H, Ho, YS & Shin, J 2017, Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. julkaisussa 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE, ASIA-PACIFIC SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING ASSOCIATION ANNUAL SUMMIT AND CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Ritola, T & Coatanea, E 2014, Combining Product Innovation With Service Innovation to Increase Value Created With a System. julkaisussa Proceedings of the ASME international mechanical engineering congress and exposition, 2013, vol 12. AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION, 1/01/00.

Koivisto, K, Forsman, J, Ronkainen, M, Lahtinen, P, Kolisoja, P & Kuula, P 2016, Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice. julkaisussa Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting Reykjavik Iceland: Challenges in Nordic Geotechnic 25th - 28th of May. Icelandic Geotechnical Society, Reykjavik, NORDIC GEOTECHNICAL MEETING, 1/01/00.

Solomitckii, D, Semkin, V, Naderpour, R, Ometov, A & Andreev, S 2017, Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 91-95, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

López Baeza, J, Cerrone, D & Männigo, K 2017, Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. julkaisussa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vuosikerta. 226, WIT Press, Sivut 369-378, 1/01/00. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Kallonen, A, Nieminen, H, Das, S & Sallinen, R 2018, Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. julkaisussa Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). TUCS Lecture Notes, Vuosikerta. 28, Sivut 25-30, 27/09/18.

Schnabel, J & Valkealahti, S 2015, Compensation of PV generator output power fluctuations with energy storage systems. julkaisussa 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (31st EU PVSEC), 14– 18 September, 2015, Hamburg, Germany. Sivut 2177-2181, European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1/01/14. https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5BV.2.6

Salminen, V, Kantola, JI & Vanharanta, H 2015, Competence portfolio assessment of research and development center for regional development. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 . Procedia Manufacturing, Vuosikerta. 3, Elsevier, Sivut 701-708, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.310

Kulya, MS, Katkovnik, V, Egiazarian, K & Petrov, NV 2020, Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. julkaisussa LP Sadwick & T Yang (toim), Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII., 1127921, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11279, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 3/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2549001

Pyrhönen, V-P & Koivisto, H 2015, Composite Nonlinear Feedback Control of a Chemical Reactor. julkaisussa Proceedings of AutomaatioXXI, The Industrial Revolution of Internet – From Intelligent Devices to Networked Intelligence. SAS julkaisusarja, Vuosikerta. 44, Suomen Automaatioseura ry, Helsinki, Finland, Suomi, 1/01/80.

Minaev, G, Visa, A & Piche, R 2017, Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. julkaisussa Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Egiazarian, K 2017, Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. julkaisussa Digital Optical Technologies 2017., 1033509, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10335, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2269327

Pyrhönen, V-P, Seppälä, J & Salmenperä, M 2016, Computer-supported collaborative learning: Praxes in new cell-oriented configurable PC-classroom. julkaisussa SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Davidson, P & Merkulova, I 2016, Computer vision aided navigation systems. julkaisussa 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings. State Research Center of the Russian Federation, Sivut 560-562, SAINT PETERSBURG INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS, 1/01/00.

Halvari, S, Suominen, A, Jussila, J, Jonsson, V & Bäckman, J 2019, Conceptualization of hackathon for innovation management. julkaisussa I Bitran, S Conn, C Gernreich, M Heber, KRE Huizingh, O Kokshagina, M Torkkeli & M Tynnhammer (toim), The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. Vuosikerta. 93, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Florence Italy, 1/01/10.

Keinänen, M, Uotila, U, Sorri, J, Teriö, O & Kähkönen, K 2016, Consensus building in the pre-design phase of building projects. julkaisussa M Prins, H Wamelink, B Giddings, K Ku & M Feenstra (toim), WBC16 Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume II : Environmental Opportunties and challenges, Constructing commitment and acknowledging human experiences. Vuosikerta. Volume II , Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics., Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 561-572, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Ortombina, L, Liegmann, E, Karamanakos, P, Tinazzi, F, Zigliotto, M & Kennel, R 2018, Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. julkaisussa 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018., 8460173, IEEE, Padova, Italia, 25/06/18. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Vaittinen, E & Nenonen, S 2015, Consumer acceptance in new service innovation: Enhancing consumer durables with new product-related services. julkaisussa Proceedings of the 22nd Innovation Product Development Management Conference (IPDMC) . International Product Development Management Conference, International Product Development Management Conference, 1/01/00.

Perttola, H, Ronni, H & Heinisuo, M 2014, Contact analysis included in a 3D FEA of tube splices. julkaisussa Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures. EUROPEAN CONFERENCE ON STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 1/01/00.

Rautiainen, A, Lummi, K, Järventausta, P, Tikka, V & Lana, A 2016, Control of Electric Vehicle Charging in Domestic Real Estates as Part of Demand Response Functionality. julkaisussa Cired Workshop 2016., 0240, 1/01/00.

Cakir, E & Virtanen, T 2017, Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. julkaisussa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing, Sivut 27-31, 1/01/00.

Helander, N, Vesalainen, J & Juha, P 2015, Coopetition and company performance. julkaisussa IMP 2015 Conference.

Brechet, N, Ginestet, G, Moradi, E, Ukkonen, L, Torres, J, Björninen, T & Virkki, J 2017, Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. julkaisussa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE, Sivut 30-33, INTERNATIONAL WORKSHOP ON ANTENNA TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Jarusriboonchai, P, Olsson, T, Prabhu, V & Väänänen-Vainio-Mattila, K 2015, CueSense: a Wearable Proximity-Aware Display Enhancing Encounters. julkaisussa CHI EA '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems . ACM, CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS EXTENDED ABSTRACTS, 1/01/00. https://doi.org/10.1145/2702613.2732833

Jaakkola, H & Thalheim, B 2015, Culture-Aware Web Information System Development. julkaisussa T Welzer, M Hölbl, Y Kiyoki, B Thalheim & H Jaakkola (toim), 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases EJC 2015 June 9-12, 2015, Maribor, Slovenia. University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Sivut 121-138, 1/01/00.

Jaakkola, H & Thalheim, B 2017, Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. julkaisussa V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Jaakkola, B Thalheim & N Yoshida (toim), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, Sivut 309-331, 1/01/00.

Stormi, K, Laine, T & Suomala, P 2016, Customer lifetime value in manufacturing services. julkaisussa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. European Institute for Advanced Studies in Management EIASM, Belgium, MANUFACTURING ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Helander, N, Sillanpää, V, Vuori, V & Uusitalo, O 2017, Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. julkaisussa A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (toim), The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Sivut 37-42, 8/12/16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Vanharanta, H, Kantola, J & Seikola, S 2015, Customers’ conscious experience in a coffee shop. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 . Procedia Manufacturing, Vuosikerta. 3, Elsevier, Sivut 618-625, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.283

Ala-Maakala, M & Liimatainen, H 2016, Customer value management framework for supply chains. julkaisussa K Pawar (Toimittaja), The proceedings of 21st international symposium on logistics (ISL 2016): Sustainable transport and supply chain innovation, Kaohsiung, Taiwan 3-6 July 2016. Sivut 447-456, International symposium on logistics, 1/01/14.

Devos, M, Ometov, A, Mäkitalo, N, Aaltonen, T, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. julkaisussa 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 124-129, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Väyrynen, T, Peltokangas, S, Anttila, E & Vilkko, M 2015, Data-Driven Approach for Analysis of Performance Indices in Mobile Work Machines. julkaisussa T Klemas & S Chan (toim), DATA ANALYTICS 2015, The Fourth International Conference on Data Analytics. Sivut 81-86, International Conference on Data Analytics, 1/01/00.

Valenti, M, Diment, A, Parascandolo, G, Squartini, S & Virtanen, T 2016, DCASE 2016 Acoustic Scene Classification Using Convolutional Neural Networks. julkaisussa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing, 1/01/00.

Martinsuo, M & Arvio, I 2015, Decision making on sustainability in product development projects. julkaisussa 15th Annual Conference of EURAM European Academy of Management: EURAM 2015. European Academy of Management, EURAM, Warsaw, EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT ANNUAL CONFERENCE, 1/01/00.

Huuhka, S 2016, Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials. julkaisussa P Hajek, J Tywoniak, A Lupisek & K Sojkova (toim), CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague. Czech Technical University in Prague, Prague, Sivut 1105-1112, CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING CONFERENCE, 1/01/00.

Huuhka, S 2016, Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials. julkaisussa J Zelezna, P Hajek, J Tywoniak, A Lupisek & K Sojkova (toim), YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague. Czech Technical University in Prague, Prague, Sivut 301-307, 22/07/16.

Mäki, A-J, Kontunen, A, Ryynänen, T, Verho, J, Kreutzer, J, Lekkala, J & Kallio, P 2016, Design and simulation of a thermal flow sensor for gravity-driven microfluidic applications. julkaisussa IEEE 11th Annual International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS). IEEE, Sivut 125-129, IEEE INTEERNATIONAL CONFERENCE ON NANO/MICRO ENGINEERED AND MOLECULAR SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NEMS.2016.7758214

Joutsenlahti, J, Ali-Löytty, S & Pohjolainen, S 2016, Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Sislian, R, Da Silva, FV, Gedraite, R, Jokinen, H & An, DKR 2015, Development of a Low-Cost Fuzzy Gain Schedule Neutralization Control System. julkaisussa WCECS 2015 - World Congress on Engineering and Computer Science 2015. Vuosikerta. II, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, Vuosikerta. 2220, Newswood Limited, Sivut 575-578, WORLD CONGRESS ON ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, 1/01/00.

Fang, CY, Vallini, F, Amili, AE, Tukiainen, A, Lyytikäinen, J, Guina, M & Fainman, Y 2018, Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. julkaisussa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Salmisto, A, Keinänen, M & Kähkönen, K 2016, Development of students’ multidisciplinary collaboration skills by simulation of the design process. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities.. Vuosikerta. 1, Sivut 348-360, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Hokka, M, Mirow, N, Nagel, H, Vogt, S & Kuokkala, V-T 2016, DIC measurements of the human heart during cardiopulmonary bypass surgery. julkaisussa Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Vuosikerta. 6, Springer New York LLC, Sivut 51-59, SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS ANNUAL CONFERENCE & EXPOSITION ON EXPERIMENTAL AND APPLIED MECHANICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21455-9_6

Uusitalo, T, Virtanen, H, Viheriälä, J, Salmi, J, Aho, AT & Dumitrescu, M 2016, Difference frequency modulation of multi-section dual-mode lasers with nanoscale surface gratings. julkaisussa AA Belyanin & PM Smowton (toim), SPIE Proceedings: Novel In-Plane Semiconductor Lasers XV. Vuosikerta. 9767, 97670S , Proceedings of SPIE, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2213888

Kärkkäinen, H & Silventoinen, A 2016, Different approaches of the PLM maturity concept and their use domains –analysis of the state of the art. julkaisussa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vuosikerta. 467, Springer New York LLC, Sivut 89-102, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_9

Pannian, JC, Alberucci, A, Boardman, A & Assanto, G 2016, Diffraction compensation of finite beams in hyperbolic metamaterials. julkaisussa Laser science 2016., JW4A.10, Optical Society of America (OSA), Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Soltani, A, Curtze, S, Lahti, J, Järvelä, K, Laurikka, J, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. julkaisussa Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta. 4, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, Sivut 19-27, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Karimi, N, Kunwar, P & Toivonen, J 2015, Direct Laser Writing of Fluorescent Silver Nanoclusters in Polyvinyl Alcohol Films. julkaisussa Frontiers in Optics 2015: Proceedings., FTu5E.4, San Jose, Yhdysvallat, 18/11/15. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTu5E.4

Narhi, M, Wetzel, B, Billet, C, Merolla, J-M, Toenger, S, Sylvestre, T, Morandotti, R, Dias, F, Genty, G & Dudley, JM 2016, Direct Measurement of Temporal Rogue Waves Generated by Spontaneous Modulation Instability. julkaisussa Frontiers in Optics 2016., FTu3I.4 , Optical Society of America, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Vuori, V, Bor, S, Polsa, P, Käpylä, J & Helander, N 2019, Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. julkaisussa Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 364-369, INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY, KNOWLEDGE ENGINEERING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, 1/01/00.

Ritala, P & Aarikka-Stenroos, L 2016, Disruptive innovation in ecosystems: Path-creation and institutional barriers. julkaisussa XXVI ISPIM Conference: Porto, Portugal (2016) Blending Tomorrow’s Innovation Vintage.: The International Society for Professional Innovation Management, Jun. 2016. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Manchester, Sivut 1-16, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kriesi, C, Steinert, M, Aalto-Setälä, L, Anvik, A, Balters, S, Baracchi, A, Jensen, BM, Bjorkli, LE, Buzzaccaro, N, Cortesi, D, D'Onghia, F, Dosi, C, Franchini, G, Fuchs, M, Gerstenberg, A, Hansen, E, Hiekkanen, KM, Hyde, D, Ituarte, I, Kalasniemi, J, Kurikka, J, Lanza, I, Laurila, A, Lee, TH, Lonvik, S, Mansikka-Aho, A, Nordberg, M, Oinonen, P, Pedrelli, L, Pekuri, A, Rane, E, Reime, T, Repokari, L, Ronningen, M, Rowlands, S, Sjoman, H, Slattsveen, K, Strachan, A, Stromstad, K, Suren, S, Tapio, P, Utriainen, T, Vignoli, M, Vijaykumar, S, Welo, T & Wulvik, A 2015, Distributed Experiments in Design Sciences, a Next Step in Design Observation Studies? julkaisussa C Weber, S Husung, M Cantamessa, G Cascini, D Marjanovic & S Venkataraman (toim), DS 80-2 Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 2: Design Theory and Research Methodology Design Processes. International Conference on Engineering Design, DESIGN SOC, International Conference on Engineering Design, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L & Talvitie, M 2015, Distributors As Market Orientation Agents in Innovation Development and Commercialization. julkaisussa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary . International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Denmark, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Jussila, J, Aramo-Immonen, H, Rouvari, O, Porkka, P & Ammirato, S 2016, Does Strategic and Innovative Fit Indicate Smart Social Media use in a Company? julkaisussa Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity, Dresden -Germany 15-17 June 2016., 249, Dresden, Sivut 1973-1983, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Isotalo, TJ & Niemi, T 2016, Dots-on-the-fly electron beam lithography. julkaisussa C Bencher (Toimittaja), SPIE Proceedings: Alternative Lithographic Technologies VIII. Vuosikerta. 9777, 97771E, Proceedings of SPIE, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2219136

Kahle, H, Phung, H-M, Penttinen, J-P, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, San Jose, Yhdysvallat, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Bolla, P & Lohan, E-S 2018, Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. julkaisussa 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE, Sivut 72-80, IEEE/ION POSITION LOCATION AND NAVIGATION SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Le, D, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. julkaisussa Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE, Sivut 610-612, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Paloniitty, M 2016, Durability study on high speed water hydraulic miniature on/off-valve. julkaisussa DFP16, Proceedings of the eighth workshop on digital fluid power, May 24-25, 2016, Tampere, Finland. Tampere, Sivut 201-211, Workshop on Digital Fluid Power, 1/01/00.

Jokipii, J & Suntio, T 2015, Dynamic characteristics of three-phase Z-source-based photovoltaic inverter with asymmetric impedance network. julkaisussa 9th International Confernce on Power Electronics ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia). IEEE, Sivut 1976-1983, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS - ECCE ASIA, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168049

Stoykova, E, Nazarova, D, Berberova, N, Gotchev, A, Ivanov, B & Mateev, G 2017, Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. julkaisussa 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications., 102260R, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10226, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2262330

Tiitola, V, Korhonen, T, Laine, T & Lyly-Yrjänäinen, J 2019, Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. julkaisussa 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. PROCEEDINGS IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Mela, K & Heinisuo, M 2014, Economical utilization of high strength steel: Welded slim floor box beams. julkaisussa Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures. EUROPEAN CONFERENCE ON STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 1/01/00.

Partanen, T, Niemelä, P, Mannila, L & Poranen, T 2017, Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. julkaisussa Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Sivut 47-58, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Niemelä, P, Di Flora, C, Helevirta, M & Isomöttönen, V 2016, Educating future coders with a holistic ICT curriculum and new learning solutions. julkaisussa 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, IMCIC 2016 and 7th International Conference on Society and Information Technologies, ICSIT 2016. Vuosikerta. 2, IIIS, Sivut 132-136, 1/01/00.

Kuula, P, Leppänen, M, Kolisoja, P, Korkiala-Tanttu, L, Sorvari, J & Gustavsson, H 2018, Education on the utilization of secondary materials in earthworks. julkaisussa P Lahtinen & V Raasakka (toim), Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers, Sivut 177-187, Iso-Britannia, 1/01/00.

Aapro, A, Messo, T & Suntio, T 2015, Effect of active damping on the output impedance of PV inverter. julkaisussa IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236463

Suokas, E 2017, Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, Sivut 529-544, TAPPI EUROPEAN PLACE CONFERENCE, 1/01/00.

Viinamäki, J, Jokipii, J & Suntio, T 2015, Effect of Inductor Saturation on the Harmonic Currents of Grid-Connected Three-Phase VSI in PV Application. julkaisussa 2015 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 1-5 June 2015, Seoul. IEEE, Sivut 1209-1216, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS - ECCE ASIA, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7167934

Vazquez Fernandez, N, Isakov, M, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. julkaisussa Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta. 1, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, Sivut 1-7, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

Mardoukhi, A, Hokka, M & Kuokkala, V-T 2015, Effects of surface cracks and strain rate on the tensile behavior of Balmoral Red granite. julkaisussa 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading., 02007, EDP Sciences, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE MECHANICAL AND PHYSICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS UNDER DYNAMIC LOADING, 1/01/00.

Koskinen, JA 2015, E-learning of ethics, awareness, hacking and research by information security majors. julkaisussa Proceedings of SEFI Annual Conferences. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Ma, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Lummi, K, Rautiainen, A, Järventausta, P, Heine, P, Lehtinen, J & Hyvärinen, M 2016, Electricity Distribution Network Tariffs - Present Practices, Future Challenges and Development Possibilities. julkaisussa CIRED Workshop 2016., 1/01/00.

Laine, K, Sipilä, E, Anderson, M & Sydänheimo, L 2016, Electronic Exam in Electronics Studies. julkaisussa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Gärtner, R & Tamminen, P 2017, Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kokkonen, M, Tamminen, P, Karja, E, Hillberg, J & Smallwood, J 2014, Electrostatic Threats in Hospital Environment. julkaisussa 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD). Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium, IEEE COMPUTER SOC, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00.

Niemelä, P & Valmari, A 2018, Elementary math to close the digital skills gap. julkaisussa CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. Vuosikerta. 2, SCITEPRESS, Sivut 154-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Virkki, J, Chen, X, Björninen, T & Ukkonen, L 2017, Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. julkaisussa IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE, 1/01/14. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Andersson, T, Boedeker, M & Vuori, V 2017, Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. julkaisussa A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (toim), Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Sivut 31-36, 8/12/16.

Juuti, T, Pakkanen, J & Lehtonen, T 2019, Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. julkaisussa Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design , Cambridge University Press, Sivut 2981-2990, International Conference on Engineering Design, 1/01/00. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Viita, J & Junnonen, J-M 2016, Empowerment in construction: a qualitative analysis of subcontractors' quality assurance. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume II - Environmental Opportunies and Challenges. Constructing Commitment and Acknowledging Human Experiences. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 436-448, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Helander, N, Okkonen, J, Vuori, V, Paavilainen, N & Kujala, J 2016, Enablers and Restraints of Knowledge Work – Does profession make a difference? julkaisussa Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany. Sivut 40-52, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Silverajan, B & Vistiaho, P 2019, Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. julkaisussa 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE, Sivut 88-95, Kobe, Japani, 1/08/19. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Ikkala, K, Lanz, M, Kiviö, J & Coatanéa, E 2015, Energy efficiency evaluation method for machine tools. julkaisussa Flexible Automation and Intelligent Manufacturing 2015. The Choir Press, Sivut 58-65, INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLEXIBLE AUTOMATION AND INTELLIGENT MANUFACTURING, 1/01/00.

Laine, T, Suomala, P & Saukkonen, N 2015, Engaging facts and feelings in management accounting practices. julkaisussa IFKAD 2015 : 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari, Italy, June 10th-12th. International forum on knowledge asset dynamics, Institute of Knowledge Asset Management & Arts for Business Institute, Italy, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Pyrhönen, V-P 2016, Enhancing old laboratory experiment using flipped learning: Towards self-regulating collaborative groups in blended learning environment. julkaisussa SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Vaittinen, E, Martinsuo, M & Nenonen, S 2016, Enhancing the acceptance of advanced services among users of complex systems. julkaisussa T Baines, D Harrison & J Zolkiewski (toim), Servitization: Shift, Transform, Grow: Proceedings of the Spring Servitization Conference, 16-17 May 2016 (SSC2016). Sivut 162-170, SPRING SERVITIZATION CONFERENCE, 1/01/00.

Tamminen, P, Viheriäkoski, T, Ukkonen, L & Sydänheimo, L 2015, ESD and Disturbance Cases in Electrostatic Protected Areas. julkaisussa Electrical Overstress / Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015. Vuosikerta. 2015, 5B.2, IEEE COMPUTER SOC, USA, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314792

Tamminen, P, Sydänheimo, L & Ukkonen, L 2014, ESD Sensitivity of 01005 Chip Resistors and Capacitors. julkaisussa 2014 36TH Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium, IEEE COMPUTER SOC, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00.

Einolander, J 2015, Evaluating organizational commitment in support of organizational leadership. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, Vuosikerta. 3, Elsevier, Sivut 668–673, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.300

Raunio, J-P, Makela, I, Mäntylä, M & Ritala, R 2018, Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, Sivut 294-302, Charlotte, Yhdysvallat, 15/04/18.

Mendes, MR, Subramaniyam, NP & Wendel-Mitoraj, K 2015, Evaluating the electrode measurement sensitivity of subdermal electroencephalography electrodes. julkaisussa International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, NER. Vuosikerta. 2015-July, IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, Sivut 1092-1095, International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NER.2015.7146818

Kart, U, Kämäräinen, JK, Fan, L & Gabbouj, M 2018, Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 5, SCITEPRESS, Sivut 25-32, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Holopainen, S 2016, Evolution equations based approach for modeling of fatigue in amorphous glassy polymers. On the investigation of fatigue damage development in polycarbonate. julkaisussa M Papadrakakis, V Papadopoulos, G Stefanou & V Plevris (toim), Proc. of VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering , ECCOMAS Congress 2016. : M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, V. Plevris (eds.) . Crete Island, Greece, 5 – 10 June 2016. Sivut 6675-6687, EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, 1/01/00. https://doi.org/10.7712/100016.2289.11047

Mäkitalo-Keinonen, T & Aarikka-Stenroos, L 2015, Examining Innovation Barriers along Innovation Process in Multi-Industry Hygiene-Technology Network. julkaisussa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary . International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Denmark, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kelo, T & Eronen, J 2017, Experiences from development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc, Sivut 208-215, 1/01/00.

Malaska, M, Cashell, K, Alanen, M, Mela, K & Afshan, S 2019, Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. julkaisussa D Jesse (Toimittaja), Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. Vuosikerta. 3, 18.02, ce/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin, Sivut 901-906, 18/09/19. https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Naumenko, VV, Solodovnik, VF, Totsky, AV, Zelensky, AA & Astola, JT 2015, Experimental study of bispectrum-based encoding in radio communication system. julkaisussa 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., International Conference on Antenna Theory and Techniques, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136853

Malaska, M, Alanen, M, Cabova, K, Liskova, N, Mela, K, Pajunen, S & Wald, F 2019, Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta. 3, 11.09, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Sivut 695-700, 1/01/00.

Tosi, D, Lenarduzzi, V, Morasca, S & Taibi, D 2017, Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Sivut 304-314, Genoa, Italia, 14/09/17.

Houbre, Q, Angleraud, A & Pieters, R 2020, Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. julkaisussa A Rocha, L Steels & J van den Herik (toim), ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Vuosikerta. 2, SCITEPRESS, Sivut 546-554, INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGENTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Chaudhary, S, Zhao, Y, Berki, E, Valtanen, J, Li, L, Helenius, M, Mystakidis, S, Nalam, T & Thapa, RB 2015, Exploring Attitudes, Knowledge and Competencies for Security Technology: A Cross-Cultural Survey in Higher Education. julkaisussa 8th International Conference on ICT, Society and Human Beings 2015. Sivut 11-18, Iadis International Conference on ICT, Society and Human Beings, 1/01/00.

Mäkinen, SJ, Dedehayir, O & Ortt, R 2015, Exploring effects of ecosystem clockspeed on product performance. julkaisussa IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. Vuosikerta. 2015-January, 7058880, IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, Sivut 1457-1461, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058880

Saari, UA & Mäkinen, SJ 2016, Exploring how brand experience measurement could be used for integrating marketing and R&D. julkaisussa XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Hynynen, A 2016, Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development. julkaisussa K Kähkönen & M Keinänen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Vuosikerta. I, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 372-383, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Närhi, M, Genty, G, Steinmeyer, G, Sand, J & Orsila, L 2015, Extreme Nonlinear Signal Amplification. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Perttula, A 2017, Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. julkaisussa INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.., 2166-2173, IATED Academy, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Zia, N, Viheriälä, J, Koskinen, R, Koskinen, M, Suomalainen, S & Guina, M 2016, Fabrication and characterization of broadband superluminescent diodes for 2 μm wavelength. julkaisussa Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XX., 97680Q, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 9768, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2209720

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Xu, J, Wang, T & Cheng, L 2018, Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Lu, Y & Lam, H 2018, Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. julkaisussa 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE, Sivut 1-4, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Sharifzadeh, S, Tata, J & Tan, B 2019, Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. julkaisussa S Hammoudi, C Quix & J Bernardino (toim), DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS, Sivut 100-108, Prague, Tshekki, 26/07/19. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Siivonen, L, Linjama, M, Huova, M, Försterling, H, Stamm, E & Deubel, T 2015, Fault Tolerance of Digital Hydraulics in High Dynamic Hydraulic System. julkaisussa The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. 1 toim, Vuosikerta. 1, Tampere, Finland, SCANDINAVIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUID POWER, 1/01/00.

Ometov, A, Masek, P, Malina, L, Florea, R, Hosek, J, Andreev, S, Hajny, J, Niutanen, J & Koucheryavy, Y 2016, Feasibility characterization of cryptographic primitives for constrained (wearable) IoT devices. julkaisussa IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops, PerCom Workshops 2016. IEEE, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERVASIVE COMPUTING AND COMMUNICATIONS WORKSHOPS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2016.7457161

Petrov, V 2015, Feasibility study of the THz band for communications between wearable electronics. julkaisussa 2015 17th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), 20-24 April 2015, Yaroslavl. . Conference of Open Innovations Association (FRUCT), IEEE, Sivut 157-162, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/FRUCT.2015.7117987

Tamminen, P, Viheriäkoski, T, Reinvuo, T, Sydänheimo, L & Ukkonen, L 2014, Field Collapse Event ESD Test Method. julkaisussa 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD). Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium, IEEE COMPUTER SOC, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2016, Finnish Engineering Education for Sustainable Development in 2016 - Call for collaborative learning. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Lietzen, J & Kylliäinen, M 2018, Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life., 282.162, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, Sivut 1677-1682, 27/05/18.

Abdallah, Z, Stefszky, M, Ulvila, V, Silberhorn, C & Vainio, M 2019, Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, San Jose, Yhdysvallat, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Kantola, E, Penttinen, J-P, Leinonen, T, Ranta, S & Guina, M 2018, Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Kantola, E, Leinonen, T, Rantamäki, A, Guina, M, Sirbu, A & Iakovlev, V 2018, Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Taibi, D & Systä, K 2019, From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. julkaisussa D Ferguson, VM Munoz, M Helfert & C Pahl (toim), CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, Sivut 153-164, Heraklion, Crete, Kreikka, 2/05/19. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Kiili, K 2017, From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Sivut 328-334, EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING, 1/01/00.

Smith, J, Kuokkala, V-T, Seidt, J & Gilat, A 2016, Full-Field Temperature and Strain Measurement in Dynamic Tension Tests on SS 304. julkaisussa Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Conference proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer International Publishing, Sivut 37-44, SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS ANNUAL CONFERENCE & EXPOSITION ON EXPERIMENTAL AND APPLIED MECHANICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41132-3_6

Pluduma, L, Freimanis, E, Gross, K, Koivuluoto, H, Algate, K, Haynes, D & Vuoristo, P 2016, Functionalizing Surface Electrical Potential of Hydroxyapatite Coatings. julkaisussa 11th International Conference Medical Applications of Novel Biomaterials and Nanotechnology. Vuosikerta. 102, Advances in Science and Technology, Vuosikerta. 102, Sivut 12-17, 1/01/00.

Backas, J, Ghabcheloo, R & Huhtala, K 2015, Gain Scheduling Full State Feedback with D-Implementation for Velocity Tracking of Hydrostatic Drive Transmission. julkaisussa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation, Sivut 64-75, SCANDINAVIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUID POWER, 1/01/00.

Perttula, A & Tuomi, P 2017, Gamification at School. julkaisussa EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Sivut 9334-9340, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Heljakka, K, Ihamaki, P, Tuomi, P & Saarikoski, P 2019, Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. julkaisussa Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019., 9071010, IEEE, Sivut 800-805, Las Vegas, Yhdysvallat, 5/12/19. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Eriksson, S-L, Orelma, H & Vuojamo, V 2015, Generalized hyperbolic harmonic functions in the plane. julkaisussa Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). Vuosikerta. 1648, 440007, American Institute of Physics Inc., Kreikka, 1/01/00. https://doi.org/10.1063/1.4912658

Messo, T, Aapro, A & Suntio, T 2015, Generalized multivariable small-signal model of three-phase grid-connected inverter in DQ-domain. julkaisussa IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). IEEE, IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236460

Stankovic, RS, Astola, J & Moraga, C 2018, Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. julkaisussa Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, Vuosikerta. 10672, Springer Verlag, Sivut 229-237, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SYSTEMS THEORY, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Ahmed, S, Musfequr Rehman, SM, Ukkonen, L & Björninen, T 2018, Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Ahmed, S, Mehmood, A, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, Sivut 231-235, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

Christophe, F, Wang, M, Coatanea, E, Zeng, Y & Bernard, A 2012, Grammatical and Semantic Disambiguation of Requirements at Elicitation and Representation Stages. julkaisussa Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering, 2011, vol 9. AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, Sivut 17-31, Suomi, 4/09/07.

Ledentsov, NN, Shchukin, VA, Lyytikäinen, J, Okhotnikov, O, Cherkashin, NA, Shernyakov, YM, Payusov, AS, Gordeev, NY, Maximov, MV, Schlichting, S, Nippert, F & Hoffmann, A 2015, Green (In,Ga,Al)P-GaP light-emitting diodes grown on high-index GaAs surfaces. julkaisussa Proceedings of SPIE: Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XIX. Vuosikerta. 9383, 93830E, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 10/02/15. https://doi.org/10.1117/12.2083953

Ustimchik, V, Fedotov, A, Rissanen, J, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y & Filippov, V 2020, Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. julkaisussa L Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11260, SPIE, Sivut 246 - 251, 1/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2546003

Leinonen, T, Penttinen, JP, Korpijärvi, VM, Kantola, E & Guina, M 2015, >8W GaInNAs VECSEL emitting at 615 nm. julkaisussa Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) V. Vuosikerta. 9349, 934909, SPIE, Iso-Britannia, 1/01/15. https://doi.org/10.1117/12.2079162

Järvenpää, E & Lanz, M 2015, Guidelines for Designing Human-friendly User Interfaces for Factory Floor Manufacturing Operators. julkaisussa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer International Publishing, Sivut 531-538, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_61

Komar, M, Edelev, S & Koucheryavy, Y 2016, Handheld wireless authentication key and secure documents storage for the Internet of Everything. julkaisussa Proceedings of the 18th Conference of Open Innovations Association FRUCT and Seminar on Information Security and Protection of Information Technolog, FRUCT-ISPIT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, Sivut 120-130, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/FRUCT-ISPIT.2016.7561517

Kulmala, A & Repo, S 2016, Handling exceptional situations in a distribution network congestion management algorithm. julkaisussa CIRED Workshop 2016. Helsinki, Finland, 1/01/00. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0663

Roncero-Sanchez, P & Acha, E 2015, Harmonic and Imbalance Voltage Mitigation in Smart Grids: A DSTATCOM Based Solution. julkaisussa IEEE EUROCON 2015. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AS A TOOL, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EUROCON.2015.7313751

Zare, A, Sreedhar, KK, Vadakital, VKM, Aminlou, A, Hannuksela, MM & Gabbouj, M 2017, HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. julkaisussa 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE, Picture Coding Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Yancheshmeh, FS, Chen, K & Kämäräinen, J-K 2018, Hierarchical deformable part models for heads and tails. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 5, SCITEPRESS, Sivut 45-55, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Närhi, M, Tengvall, M, Toivonen, J, Dudley, JM & Genty, G 2016, High Dynamic Range Single-Shot Spectral Measurements of Spontaneous Modulation Instability. julkaisussa Frontiers in Optics 2016., FF2B.1, Optical Society of America (OSA), Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Mateos, X, Loiko, P, Lamrini, S, Scholle, K, Fuhrberg, P, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Vatnik, S, Vedin, I, Aguiló, M, Diáz, F, Wang, Y, Griebner, U & Petrov, V 2018, Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. julkaisussa Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers., 107130J, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10713, SPIE, IEEE, Yokohama, Japani, 24/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2316822

Zia, N, Viheriälä, J, Koivusalo, E, Aho, A, Suomalainen, S & Guina, M 2018, High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Viheriälä, J, Aho, AT, Mäkelä, J, Salmi, J, Virtanen, H, Leinonen, T, Dumitrescu, M & Guina, M 2016, High-power 1550 nm tapered DBR lasers fabricated using soft UV-nanoimprint lithography. julkaisussa High-Power Diode Laser Technology and Applications XIV., 97330Q, SPIE Conference Proceedings, Vuosikerta. 9733, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 15/02/16. https://doi.org/10.1117/12.2207423

Penttinen, J-P, Leinonen, T, Korpijärvi, V-M, Kantola, E & Guina, M 2015, High power GaInNAs VECSEL emitting at 1230/615 nm. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Fedotov, A, Noronen, T, Rissanen, J, Gumenyuk, R, Petrov, A, Chamorovskii, Y, Golant, K, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2018, High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. julkaisussa S Taccheo, JI Mackenzie & M Ferrari (toim), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Vuosikerta. 10683, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10683, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, Strasbourg, Ranska, 22/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2307693

Saad-Bin-Alam, M, Reshef, O, Huttunen, MJ, Carlow, G, Sullivan, B, Menard, JM, Dolgaleva, K & Boyd, RW 2019, High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, San Jose, Yhdysvallat, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Nikkinen, J, Korpijärvi, V-M, Leino, I, Härkönen, A & Guina, M 2015, High repetition rate 1.34 µm Nd:YVO4 microchip laser Q-switched with GaInNAs SESAM. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CA_5b_1, OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Brobbey, KJ, Haapanen, J, Gunell, M, Mäkelä, JM, Eerola, E, Saarinen, JJ & Toivakka, M 2018, High-speed manufacturing of antimicrobial paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, Sivut 564-566, Charlotte, Yhdysvallat, 15/04/18.

Hokka, M, Östman, K, Rämö, J & Kuokkala, VT 2015, High Temperature Tension HSB Device Based on Direct Electrical Heating. julkaisussa B Song, D Casem & J Kimberley (toim), Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta. 65, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series, Springer, Sivut 227-233, SOCIETY FOR EXPERIMENTAL MECHANICS ANNUAL CONFERENCE & EXPOSITION ON EXPERIMENTAL AND APPLIED MECHANICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06995-1_34

Silverajan, B, Vajaranta, M & Kolehmainen, A 2016, Home Network Security: Modelling Power Consumption to Detect and Prevent Attacks on Homenet Routers. julkaisussa Proceedings of the 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS 2016), Fukuoka, Japan, August 4-5, 2016. IEEE, Sivut 9-16, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.10

Sandström, N, Hytti, V, Nenonen, S & Lonka, K 2016, How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. julkaisussa L Gómes Chova, A López Martínez & I Candel Torres (toim), 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. INTED proceedings, Sivut 4217-4219, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Baldauf, C, Ropo, M, Blum, V & Scheffler, M 2014, How mono-valent cations bend peptide turns and a first-principles database of amino acids and dipeptides. julkaisussa TE Simos, Z Kalogiratou & T Monovasilis (toim), International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2014 (ICCMSE 2014). Vuosikerta. 1618, AIP Conference Proceedings, Vuosikerta. 1618, American Institute of Physics Inc., Sivut 119-120, International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, Iso-Britannia, 1/01/03. https://doi.org/10.1063/1.4897692

Juuti, T, Kopra, MJ, Rättyä, K & Lehtonen, T 2016, How to benefit from learning logs in engineering education? julkaisussa 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L, Boedeker, S, Köppä, L & Langwaldt, J 2016, How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. julkaisussa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Tappura, S, Nenonen, N & Kivistö-Rahnasto, J 2015, How to support managers’ commitment to safety management and leadership in organizations: good practices from the managers’ viewpoint. julkaisussa WOS 8th international conference - Book of Abstracts . INTERNATIONAL CONFERENCE ON WORKING ON SAFETY, 1/01/00.

Rubel, O, Ponomarenko, N, Lukin, V, Astola, J & Egiazarian, K 2015, HVS-based local analysis of denoising efficiency for DCT-based filters. julkaisussa 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings. IEEE, Sivut 189-192, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357309

Tuhtan, JA, Strokina, N, Toming, G, Muhammad, N, Kruusmaa, M & Kämäräinen, J-K 2015, Hydrodynamic Classification of Natural Flows Using an Artificial Lateral Line and Frequency Domain Features. julkaisussa 36th IAHR World Congress. International Association for Hydro-Environment Engineering and Research World Congress, 1/01/00.

Vasell, T, Vuolle, M, Petrulaitiene, V, Nenonen, S & Jylhä, T 2016, Identifying and measuring customer value - case multi-locational worker. julkaisussa S Nielsen & PA Jensen (toim), Research papers for EuroFM's 15th research symposium at EFMC2016: 8-9 June 2016 in Milan, Italy. EuroFM, Sivut 143-151, EUROPEAN FACILITY MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Peltola, T & Mäkinen, S 2015, Identifying critical technology actors in waste flow management. julkaisussa PICMET'15 Conference, Management of the Technology Age: August 2-6, 2015, Hilton Portland and Executive Tower, Portland, Oregon, USA. Portland International Center for Management of Engineering and Technology, United States, Sivut 2027-2031, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273123

Jääskeläinen, A, Heikkilä, J & Thitz, O 2015, Identifying the potential of performance measurement in supporting strategic purchasing and supply chain management. julkaisussa 8th conference on performance measurement and management control. Conference on Performance Measurement and Management Control, The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, Nice, France, Sivut 1-21, Conference on Performance Measurement and Management Control, Belgium, 1/01/00.

Aramo-Immonen, H, Vartio, M & Jussila, J 2017, If you know social media, you see opportunities…. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta. 12, Sivut 575-584, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Ahmed, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE, Sivut 578-580, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Filippov, V, Ustimchik, VE, Chamorovskiy, Y, Golant, K, Vorotynskii, A & Okhotnikov, O 2015, Impact of Axial Profile of the Gain Medium on the Mode Instability in Lasers: Regular Versus Tapered Fibers. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CJ-10.5, OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Vajaranta, M, Kannisto, J & Harju, J 2016, Implementation Experiences and Design Challenges for Resilient SDN Based Secure WAN Overlays. julkaisussa 2016 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS). IEEE, Sivut 17-23, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.25

Rekola, J & Suntio, T 2016, Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives. European Society for Engineering Education SEFI, Sivut 1-8, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Koponen, P, Hanninen, S, Mutanen, A, Koskela, J, Rautiainen, A, Järventausta, P, Niska, H, Kolehmainen, M & Koivisto, H 2018, Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. julkaisussa 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE, Sivut 1-6, Limassol, Kypros, 3/06/18. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Lahti, J, Lavonen, J, Lahtinen, K, Johansson, P, Seppänen, T & Cameron, DC 2016, Improved properties for packaging materials by nanoscale surface modification and ALD barrier coating. julkaisussa TAPPI International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials 2016. Vuosikerta. 2, TAPPI Press, Sivut 684-706, 1/01/00.

Galinina, O, Turlikov, A, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 106-110, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Haapanen, J, Krohns-Välimäki, H & Verho, P 2016, Improving the Situation Awareness of DSOs in Major Disturbances by Visualizing the State of Mobile Networks. julkaisussa CIRED Workshop 2016., 1/01/00.

Wang, Y, Lan, R, Mateos, X, Li, J, Pan, Y, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Griebner, U & Petrov, V 2016, In-band-pumped mode-locked Ho:YAG ceramic laser at 2.1 μm. julkaisussa 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO). IEEE, Sivut 1-2, Conference on lasers and electro-optics, 1/01/14.

Amiot, CG, Aalto, A, Toivonen, J & Genty, G 2015, Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy Using a Supercontinuum Source in the Mid-IR. julkaisussa Laser Science 2015: Proceedings Frontiers in Optics 2015., JTu4A-80, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.JTu4A.80

Amiot, C, Aalto, A, Genty, G & Toivonen, J 2015, Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy with a Supercontinuum Source. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference: Proceedings. Optical Society of America, Sivut CH_P_16, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Kopra, M-J, Halonen, N, Järvenpää, E & Lanz, M 2015, Increasing Employee Involvement in Socially Sustainable Manufacturing: Two Methods for Capturing Employees’ Tacit Knowledge to Improve Manufacturing Processes. julkaisussa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer International Publishing, Sivut 539-546, IFIP WORKING GROUP 5.7 INTERNATIONAL WORKSHOP ON EXPERIMENTAL INTERACTIVE LEARNING IN INDUSTRIAL MANAGEMENT, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_62

Pertilä, P & Brutti, A 2016, Increasing the environment-awareness of rake beamforming for directive acoustic sources. julkaisussa 15th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC). International Workshop on Acoustic Signal Enhancement, 1/01/00.

Nenonen, S, Vaittinen, E & Martinsuo, M 2016, Incremental service innovations in a manufacturing firm’s delivery chain. julkaisussa 23rd Innovation and Product Development Management Conference (IPDMC): Glasgow, U. K. June 12-14, 2016. Innovation and Product Development Management Conference, 25/07/16.

Müller, P, Lekkala, J, Ali-Löytty, S & Piche, R 2017, Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. julkaisussa 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). IEEE, Bremen, Germany, WORKSHOP ON POSITIONING, NAVIGATION AND COMMUNICATION, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Martinsuo, M & Vaittinen, E 2018, Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. julkaisussa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference, European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, 10/06/18.

Järvinen, H-M & Mikkonen, T 2016, Industrial impact on topics and types of Master's theses: Empirical study of software engineering theses made in 1990-2016. julkaisussa H-M Järvinen & R Clark (toim), Proceedings of SEFI 2016 Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Rajala, S & Lekkala, J 2015, Infant respiration and heart rate monitoring with EMFi sensor. julkaisussa J Holub (Toimittaja), IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic. IMEKO WORLD CONGRESS, 1/01/00.

Turunen, E & Navara, M 2015, Infinitesimals and Pavelka logic. julkaisussa JM Alonso, H Bustince & M Reformat (toim), PROCEEDINGS OF THE 2015 CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL FUZZY SYSTEMS ASSOCIATION AND THE EUROPEAN SOCIETY FOR FUZZY LOGIC AND TECHNOLOGY. Advances in Intelligent Systems Research, Vuosikerta. 89, Atlantis Press, PARIS, Sivut 1027-1033, CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR FUZZY LOGIC AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.145

Parrotta, D, Casula, R, Penttinen, J-P, Leinonen, T, Kemp, A, Guina, M & Hastie, J 2016, InGaAs-QW VECSEL emitting >1.300-nm via intracavity Raman conversion. julkaisussa Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI. Proceedings of SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2217593

Katko, TS & Hukka, JJ 2016, Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment. julkaisussa S Nenonen & J-M Junnonen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, Sivut 419-430, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Asp, O & Laaksonen, A 2017, Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. julkaisussa A Madaj & I Jankowiak (toim), Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 toim, Vuosikerta. 2017, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan, Sivut 53-60, 11/12/17. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Zia, N, Tuorila, H, Viheriälä, J, Guina, M, Buczynski, R, Kasztelanic, R, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Borgen, L, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2018, Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Next-Generation Spectroscopic Technologies XI., 106570A, SPIE Conference Proceedings, Vuosikerta. 10657, SPIE, IEEE, Orlando, Yhdysvallat, 16/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2305712

Hukka, JJ, Nyanchaga, EN & Katko, TS 2016, Integrated urban water management, the green economy and institutional eco-innovations. julkaisussa A Saari & P Huovinen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building up business operations and their logic. Shaping materials and technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, Sivut 260-271, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Aalto, T, Harjanne, M, Offrein, BJ, Caër, C, Neumeyr, C, Malacarne, A, Guina, M, Sheehan, RN, Peters, FH & Melanen, P 2016, Integrating III-V, Si, and polymer waveguides for optical interconnects: RAPIDO. julkaisussa Optical Interconnects XVI., 97530D, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 9753, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2214786

Väätäjä, H & Ahtinen, A 2016, Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Christophe, F, Mokammel, F, Coatanea, E & Bakhouya, M 2013, Integration of evaluation and simulation methods for virtual prototypes. julkaisussa Proceedings of the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education: Design Education - Growing Our Future, EPDE 2013. Sivut 623-628, Dublin, Irlanti, 5/09/13.

Smith, J, Kuokkala, V-T, Seidt, J & Gilat, A 2018, Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. julkaisussa Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Vuosikerta. 3, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, Sivut 97-103, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Mäkinen, SJ 2015, Internet-of-things disrupting business ecosystems: A case in home automation. julkaisussa IEEM 2014: 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, Sivut 1467-1470, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058882

Meriläinen, K, Vuori, V & Helander, N 2017, Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. julkaisussa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, Sivut 690-697, 28/09/17.

Ritola, T & Coatanea, E 2013, Interplay between offering, provider and customer in product-service system design. julkaisussa U Lindemann, S Venkataraman, YS Kim, SW Lee, O DeWeck & YS Hong (toim), Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), Design for Harmonies, Vol.4: Product, Service and Systems Design , Seoul, Korea, 19-22.08.2013. International Conference on Engineering Design, DESIGN SOC, Suomi, 19/08/13.

Tiira, J, Radevici, I, Haggren, T, Hakkarainen, T, Kivisaari, P, Lyytikäinen, J, Aho, A, Tukiainen, A, Guina, M & Oksanen, J 2017, Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. julkaisussa Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. Vuosikerta. 10121, 1012109, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10121, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2250843

Goncalves, NSM, Martins, L, Tran, H, Oliveira, SMD, Neeli-Venkata, R, Fonseca, J & Ribeiro, AS 2016, In vivo single-molecule dynamics of transcription of the viral T7 Phi 10 promoter in Escherichia coli. julkaisussa The 8th International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies (BIOTECHNO2016). IARIA, Sivut 9-15, 1/01/00.

Rundgren, A, Joutsenlahti, J & Mäkinen, J 2016, Is languaging experienced to improve understanding of structural mechanics? julkaisussa 44th SEFI 2016 Annual Conference: 12-15 September 2016 in Tampere, Finland. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Korobko, DA, Zolotovskii, IO, Gumenyuk, RV & Fotiadi, AA 2020, Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. julkaisussa NGR Broderick, JM Dudley & AC Peacock (toim), Nonlinear Optics and its Applications 2020. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11358, SPIE, Sivut 238 - 247, SPIE PHOTONICS EUROPE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2556072

Schelkens, P, Alpaslan, Z, Ebrahimi, T, Pereira, F, Pinheiro, A, Tabus, I & Chen, Z 2018, JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. julkaisussa SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. Vuosikerta. 10752, SPIE Conference Proceedings, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2323404

Schelkens, P, Astola, P, da Silva, EAB, Pagliari, C, Perra, C, Tabus, I & Watanabe, O 2019, JPEG Pleno light field coding technologies. julkaisussa Applications of Digital Image Processing XLII., 111371G, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11137, SPIE, 12/08/19. https://doi.org/10.1117/12.2532049

Ainasoja, AE, Hietanen, A, Lankinen, J & Kämäräinen, J-K 2018, Keyframe-based video summarization with human in the loop. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 4, SCITEPRESS, Sivut 287-296, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Sarjala, S-M 2013, Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. julkaisussa 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA., Iso-Britannia, 25/01/16.

Vuori, V & Helander, N 2016, Knowledge barriers in university-industry knowledge networks. julkaisussa 17th European Conference on Knowledge Management, At Belfast, Northern Ireland, UK.: 1-2 Sep. 2016. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, Sivut 952-959, EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT, 1/01/00.

Mäenpää, S, Suominen, A & Breite, R 2016, Knowledge integration method development for multi-stakeholder innovation. julkaisussa Proceedings of The XXVII ISPIM Conference 2016 Porto, Portugal - 19-22 June 2016 : Blending Tomorrow’s Innovation Vintage. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Ammirato, S, Michele Felicetti, A, Della Gala, M, Aramo-Immonen, H & Jussila, J 2015, Knowledge Management and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems. julkaisussa M Massaro & A Garlatti (toim), Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2015), University of Udine, Italy, 3-4 September 2015. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, Sivut 19-26, EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT, 1/01/00.

Vuori, V & Helander, N 2019, Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. julkaisussa Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IFKAD Proceedings eBooks, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Suominen, AH & Mäenpää, S 2017, Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. julkaisussa F Marimon, M Mas-Machuca, J Berbegal-Mirabent & R Bastida (toim), Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International, Sivut 956-963, EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT, 1/01/00.

Rissanen, J, Fedotov, A, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y, Kolosovskii, A, Voloshin, V, Vorobev, I, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2019, Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. julkaisussa AL Carter & L Dong (toim), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10897, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, San Francisco, Yhdysvallat, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508811

Uotila, U, Saari, A & Junnonen, J-M 2018, Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. julkaisussa Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Lehtonen, T, Juuti, T, Vanhatalo, M, Kopra, MJ & Rättyä, K 2016, Leadership instead of grading - The new goals of assessment. julkaisussa 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Tokola, H, Niemi, E & Väistö, V 2016, Lean manufacturing methods in simulation literature: Review and association analysis. julkaisussa 2015 Winter Simulation Conference (WSC). Sivut 2239-2248, WINTER SIMULATION CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WSC.2015.7408336

Olsson, T, Väätäjä, H, Ihamäki, H, Jaana, O, Länsisalo, M, Veera, U & Lehto-Lunden, T 2016, Lean Software Design, Lean Education? Lessons from a Collaborative University-Industry Seminar. julkaisussa SEFI’16 - 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Takala, A 2016, Learning for sustainable water and sanitation services. julkaisussa B Mazijn (Toimittaja), Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) : Building a circular economy together., D.3.2, Instituut vóór Duu rzame Ontwikkeling vzw, Brugge, Sivut 250-258.

Huovinen, P 2015, Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. julkaisussa C Egbu (Toimittaja), CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. IBEA Publications Ltd, London, UK, Sivut 286-296, International Council for Research and Innovation in Building and Construction Conference, 1/01/00.

Vihola, J & Edelman, H 2016, Life-Cycle Economics of Rentable Prefabricated School Facility Units in Municipal Real Estate Procurement. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume V: Advancing Products and Services. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 76-87, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Martinsuo, M, Vuorinen, L, Killen, C & Laiti, M 2018, Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, 19/06/18.

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Vesa, M, Johansson, M & Viik, J 2018, Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. julkaisussa 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Nguyen-Thanh, D, Le-Tien, T, Bui-Thu, C & Le-Thanh, T 2015, LTE indoor MIMO performances field measurements. julkaisussa International Conference on Advanced Technologies for Communications. IEEE, Sivut 84-89, International Conference on Advanced Technologies for Communications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ATC.2014.7043361

Naumov, V, Samouylov, K, Yarkina, N, Sopin, E, Andreev, S & Samuylov, A 2015, LTE Performance Analysis Using Queuing Systems with Finite Resources and Random Requirements. julkaisussa 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 100-103, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382412

Rosati, P, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Lynn, T 2018, Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, Sivut 364-375, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING AND SERVICES SCIENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Tenucci, A & Laine, T 2016, Management accounting and new service development under servitization: literature review and case studies. julkaisussa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. MANUFACTURING ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Saukkonen, N, Laine, T & Suomala, P 2016, Management accounting in managerial work: engaging facts and feelings in decision making. julkaisussa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference , European Institute for Advanced Studies in Management EIASM, MANUFACTURING ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Aramo-Immonen, H, Hietaoja, H, Jussila, JJ & Ammirato, S 2015, Managing Cultural Knowledge in Project Execution. julkaisussa 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2015, Bari, Italy: Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Vuosikerta. 10, IKAM Centro Studi & Ricerche, Bary, Sivut 1085-1096, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Vuorinen, L & Martinsuo, M 2017, Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. julkaisussa The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM, 28/08/17.

Laihonen, H, Sillanpää, V & Vuolle, M 2017, Managing intellectual liabilities by service recovery. julkaisussa G Schiuma, JC Spender & T Garvilova (toim), Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. Proceedings IFKAD, IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management, Sivut 1570-1583, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Robal, T, Ojastu, D, Kalja , A & Jaakkola, H 2015, Managing software engineering competences with domain ontology for customer and team profiling and training. julkaisussa D Kocaoglu (Toimittaja), PICMET '15 : Proceedings, Management of the Technology Age, August 2 - 6, 2015. PICMET, Portland, Oregon, USA, Sivut 1369 - 1376, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273171

Machado, M, Verghese, G & Peltola, T 2014, Massive Open Online Research: An approach to deal with wicked problems. julkaisussa PICMET 14 Conference, Portland International Center for Management of Engineering and Technology: Infrastructure and Service Integration., 6921178, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Portland, Sivut 236-242, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00.

Valmari, A & Kaarakka, T 2016, MathCheck: a tool for checking math solutions in detail. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Lappalainen, K & Valkealahti, S 2016, Mathematical Parametrisation of Irradiance Transitions Caused by Moving Clouds for PV System Analysis. julkaisussa 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (32nd EU PVSEC), 20–24 June, 2016, Munich, Germany . Sivut 1485-1489, European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1/01/14. https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20162016-5AO.8.4

Filanovsky, I & Tchamov, N 2017, Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. julkaisussa 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE, IEEE International New Circuits and Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Almeida, B, Chauhan, V, Kandavalli, V & Ribeiro, A 2019, Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. julkaisussa E De Maria, H Gamboa & A Fred (toim), BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS, Sivut 226-233, Prague, Tshekki, 22/02/19. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Närhi, M, Genty, G, Amiot, C, Dutta, R, Friberg, AT, Dudley, JM & Turunen, J 2015, Measurement of the Temporal Coherence of Supercontinuum Light. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference., EE_3_1, OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Lietzen, J, Miettinen, J, Kylliäinen, M & Pajunen, S 2018, Measurements of impact force excitation on wooden floors. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018., 272.161, Proceedings : European Conference on Noise Control, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, Sivut 1617-1622, 27/05/18.

Sommarberg, M & Mäkinen, S 2017, Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . julkaisussa Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE, Sivut 1-10, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Kahle, H, Penttinen, JP, Phung, HM, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. julkaisussa U Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 109010D, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10901, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2512111

Aramo-Immonen, H, Bessant, J, Heinonen, T, Öberg, C & Trifilova, A 2015, Meeting radical change: SMEs and innovation capabilities and strategic foresight. julkaisussa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference – Shaping the Frontiers of Innovation Management, Budapest, Hungary on 14-17 June 2015. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Kozhemiakina, N, Lukin, V, Ponomarenko, N, Akulynichev, A, Astola, J & Egiazarian, K 2015, Method of data compression for traffic monitoring. julkaisussa 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings. IEEE, Sivut 153-156, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357299

Amiot, CG, Ryczkowski, P, Aalto, A, Toivonen, J & Genty, G 2016, Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. julkaisussa Frontiers in Optics 2016., FTh5A.3, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Mutanen, A, Niska, H & Järventausta, P 2016, Mining smart meter data - Case Finland. julkaisussa CIRED Workshop 2016. Institution of Engineering and Technology, 1/01/00. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0776

Nonsiri, S, Coatanea, E, Bakhouya, M & Mokammel, F 2013, Model-Based Approach for Change Propagation Analysis in Requirements. julkaisussa 2013 IEEE International Systems Conference (SysCon) . Systems Conference (SysCon), 2013 IEEE International, IEEE, Sivut 497-503, IEEE International Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/SysCon.2013.6549928

Geng, J, Li, H, Liu, Y, Liu, Y, Kashef, M, Candell, R & Bhattacharyya, SS 2018, Model-based cosimulation for industrial wireless networks. julkaisussa WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE, Sivut 1-10, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Kelo, T, Eronen, J & Rousku, K 2018, Model for efficient development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates, Sivut 244-252, Oslo, Norja, 28/06/18.

Hagmark, P & Laitinen, J 2014, Modeling of Age-Dependent Failure Tendency from Incomplete Data. julkaisussa J Lee, J Ni, J Sarangapani & J Mathew (toim), Engineering Asset Management 2011: Proceedings of the Sixth World Congress on Engineering Asset Management. Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer-Verlag London Limited, London, Sivut 449-459, World Congress on Engineering Asset Management, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4993-4_40

Begishev, V, Samuylov, A, Moltchanov, D & Samouylov, K 2017, Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. julkaisussa Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Communications in Computer and Information Science, Vuosikerta. 700, Springer Verlag, Sivut 1-12, INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATIONS NETWORKS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Gudkova, I, Markova, E, Masek, P, Andreev, S, Hosek, J, Yarkina, N, Samouylov, K & Koucheryavy, Y 2016, Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 119-123, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Moilanen, C, Björkqvist, T, Ovaska, M, Koivisto, J, Miksic, A, Engberg, B, Salminen, L, Saarenrinne, P & Alava, M 2016, Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. julkaisussa 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA., 1.3, TAPPI, USA, Sivut 53-70, INTERNATIONAL MECHANICAL PULPING CONFERENCE, 1/01/00.

Teriö, O, Hämäläinen, J, Uotila, U, Sorri, J & Saari, A 2016, Moisture and building processes in Finland. julkaisussa K Kähkönen & M Keinänen (toim), Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vol. 18).. Vuosikerta. I, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Tampere, Sivut 907-917, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Korpijärvi, V-M, Kantola, EL, Leinonen, T & Guina, M 2015, Monolithic GaInNAsSb/GaAs VECSEL emitting at 1550 nm. julkaisussa SPIE conference proceedings. Vuosikerta. 9349, 93490D, SPIE, Iso-Britannia, 1/01/15. https://doi.org/10.1117/12.2077517

Rytöluoto, I, Ritamäki, M, Gitsas, A, Pasanen, S & Lahti, K 2017, Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. julkaisussa 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. Proceeding of the Nordic Insulation Symposium, Nro 25, NORDIC INSULATION SYMPOSIUM, 1/01/00.

Momeni, K & Martinsuo, M 2018, Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, 19/06/18.

Rasilo, P, Aydin, U, Singh, D, Martin, F, Kouhia, R, Belahcen, A & Arkkio, A 2016, Multiaxial magneto-mechanical modelling of electrical machines with hysteresis. julkaisussa Proceedings of the 8th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, PEMD 2016. IET, The Institution of Engineering and Technology, IET INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS, MACHINES AND DRIVES, 1/01/00. https://doi.org/10.1049/cp.2016.0183

Yli-Kaakinen, J, Renfors, M & Tuomivaara, H 2016, Multicarrier modulation for HF communications. julkaisussa 2016 International Conference on Military Communications and Information Systems (ICMCIS) . IEEE, Brussels, Belgia, 23/05/16. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2016.7496542

Ometov, A & Bezzateev, S 2017, Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 129-136, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Gomez Casco, D, Lohan, E-S, Lopez-Salcedo, JA & Seco-Granados, G 2017, Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. julkaisussa 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Lampio, K & Karvinen, R 2016, Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. julkaisussa Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Aarikka-Stenroos, L, Peltola, T, Rikkiev, A & Saari, U 2016, Multiple facets of innovation and business ecosystem research: the foci, methods and future agenda. julkaisussa XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016. Sivut 1-33, International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Jokinen, J, Kanerva, M & Saarela, O 2018, Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. julkaisussa 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press, INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES CONGRESS, 1/01/00.

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Viheriälä, J, Zia, N, Guina, M, Buczyński, R, Kasztelanic, R, Kujawa, I, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Sagberg, H, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2017, Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. Vuosikerta. 10110, 101100P, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10110, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2249126

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Eguiazarian, K 2018, Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. julkaisussa Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France., 106771B, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10677, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2306127

Leivo, V, Sarlin, E, Suonketo, J, Pikkuvirta, J & Pentti, M 2019, Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. julkaisussa Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY Raportti, Nro 37, SIY SISÄILMATIETO OY, Sivut 383-388, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Tukiainen, M, Helander, N & Mäkinen, M 2015, MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. julkaisussa ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . International Conference of Education, Research and Innovation, 1/01/00.

Lahti, J 2016, Nanoscale barrier coating on BOPP packaging film by ALD. julkaisussa TAPPI PLACE Conference 2016: Exploring New Frontiers. TAPPI Press, Sivut 493-505, 1/01/00.

Behailu, BM & Mattila, H 2016, Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia. julkaisussa S Nenonen & J-M Junnonen (toim), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology, Sivut 431-440, CIB World Building Congress, 1/01/00.

Kurki, V 2016, Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 91-102, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.

Ketola, S, Sipilä, E, Pajarre, E & Takala, J 2016, New introducotry courses and teacher tutoring: Keys to an efficient beginning for university studies in engineering. julkaisussa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Kolisoja, P, Kalliainen, A & Vuorimies, N 2015, New mechanistic design approach for subgrade rutting of Low Volume Roads. julkaisussa XVI ECSMGE 2015, 13-17 September 2015 - Edinburgh: Geotechnical engineering for infrastructure and development. Sivut 301-306, EUROPEAN CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING, 1/01/00.

Nousiainen, P, Rissanen, M, Michud, A, Sixta, H, Hummel, M & Setälä, H 2015, New routes from cellulose to textile fiber and ready products. julkaisussa Proceedings of 15th AUTEX World Textile Conference, June 10-12, 2015, Bucharest, Romania. WORLD TEXTILE CONFERENCE, 1/01/00.

Visa, A, Einolander, J & Vanharanta, H 2015, New tools to help in the recruitment process. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Procedia Manufacturing, Vuosikerta. 3, Elsevier, Sivut 653–659, International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 1/01/00. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.297

Virtanen, J-P, Hyyppä, H, Ståhle, P, Kalliokoski, S, Kähkönen, KE, Ahlavuo, M, Launonen, P, Hyyppä, J, Kukko, A & Julin, A 2016, New value chains to construction: advancing products and services. julkaisussa N Achour (Toimittaja), Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Advancing products and services. Vuosikerta. V, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, Sivut 954-965, CIB WORLD BUILDING CONGRESS, 1/01/00.