Veber A, Lu Z, Vermillac M, Pigeonneau F, Blanc W, Petit L. Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses. Fibers. 2019;7(12). https://doi.org/10.3390/fib7120105

Ghorbani M, Dehmer M, Emmert-Streib F. Properties of entropy-based topological measures of fullerenes. Mathematics. 2020 touko 1;8(5). 740. https://doi.org/10.3390/MATH8050740

Haapanen J. Principles of designing for situation awareness. Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos. 2015, s. 29-46. (Situational awareness for critical infrastructure protection; 1).

Laukkarinen T. Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 104 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Mäkitalo J. Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. Tampere University of Technology, 2015. 73 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Niittynen J. Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. Tampere University of Technology, 2015. 62 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Tenhunen M. Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 77 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Vepsäläinen T. Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. Tampere University of Technology, 2015. 115 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Syeed MMM. On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. Tampere University of Technology, 2015. (Tampere University of Technology. Publication).

Sariola-Leikas E. Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. Tampere University of Technology, 2015. 58 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Puranen J. Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 81 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Jussila J. Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampere University of Technology, 2015. 70 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Saukko E. Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. Tampere University of Technology, 2015. 51 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Pakkanen J. Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. Tampere University of Technology, 2015. 283 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Halinoja M. Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 237 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Kaarakka T. Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. Tampere University of Technology, 2015. 102 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Yang H. Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. Tampere University of Technology, 2015. 107 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Saketi P. Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 116 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Hagman S. Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tampere University of Technology, 2015. 209 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Hannus S. Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. Tampere University of Technology, 2015. 180 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Naukkarinen J. What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. Tampere University of Technology, 2015. 205 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Nykänen L, Kallionpää E, Liimatainen H. Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2015. 20 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti).

Kähkönen K, (ed.), Huovinen P, (ed.), Keinänen M, (ed.). CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2015. 40 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Jäniskangas T. Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2015. 45 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti).

Marttila T, Annila P, Kero P, Suonketo J, Heino S, Pentti M. HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka, 2015. 68 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti).

Jama T, Lehtovuori P, Rajaniemi J, Siikonen M, Mäntynen J, Rantanen A et al. Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö, 2018. 74 s.

Riipinen T, Kujanpää V, Komi E, Kilpeläinen P, Savolainen M, Puukko P et al. Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). VTT Technical Research Centre of Finland, 2018. 66 s. (Research Reports).

Tuokko R, (ed.), Lanz M, (ed.), Luostarinen P, (ed.). International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering, 2012. 186 s.

Rajaniemi J, (ed.), Thureson J, (ed.), Chudoba M, (ed.). Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture, 2015. 92 s.

Rantala T, Luukkonen T, Karhula K, Vaismaa K, Mäntynen J, Metsäpuro P. Kävelystä elinvoimaa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2014. 142 s.

Loukola-Ruskeeniemi K, (ed.), Lonka H, (ed.), Ehrukainen E, Gustafsson J, Honkanen M, Härmä P et al. Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015. 72 s. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; 54).

Laak M, (ed.), Del Barrio Batista J, (ed.). Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2014. 87 s.

Lepistö T, (ed.). Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center, 2014. 79 s.

Hyytinen T, Kivistö-Rahnasto J. Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. Helsinki: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, 2015. 27 s. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja).

Sorri J, (ed.). Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2013. 114 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti).

Laak M, (ed.). Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2014. 89 s.

Eloranta V-P, (ed.), Koskinen J, (ed.), Leppänen M, (ed.). Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. Tampere University of Technology. Department of Software Systems, 2012. 142 s. (Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report).

Eloranta V-P, (ed.), Koskinen J, Leppänen MK. Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing, 2013. 125 s. (Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report).

Hynynen A, (ed.), Panu A-M, (ed.), Taanila T, (ed.). Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 107 s.

Chudoba M, (ed.), Rajaniemi J, (ed.), Virkkala J, (ed.). Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture, 2015. 74 s.

Kylliäinen M, Hongisto V. Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2019. 50 s. (Ympäristöministeriön julkaisuja; 28).

Hirvonen T. Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 121 s.

Edelman H, (ed.), Härkönen K, (ed.). Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture, 2015. 79 s.

Laak M, (ed.), Del Barrio Batista J, (ed.). Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture, 2014. 87 s.

Tappura S, Hyytinen T, Kivistö-Rahnasto J, Nenonen N, Vasara J. Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto, 2015. 144 s.

Metsäpuro P, Vaismaa K, Karhula K, Luukkonen T, Mäntynen J, Rantala T. Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2014. 145 s.

Kotilainen S, (ed.), Hedman M, (ed.), Heikkinen J, (ed.). Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 268 s. (Housing Design).

Devillers R, (ed.), Valmari A, (ed.). Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. Springer Verlag, 2015. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)). https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Partanen J, (ed.). Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture, 2015. 226 s.

Balandin S, (ed.), Andreev S, (ed.), Koucheryavy Y, (ed.). Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. Springer International Publishing, 2015. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Strzelczak S, (ed.), Balda P, (ed.), Garetti M, (ed.), Lobov A, (ed.). Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology Publishing House, 2015. 404 s.

Nenonen S, (ed.), Salmisto A, (ed.), Petrulaitiene V, (ed.). Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2018. 64 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; 26).

Welzer T, (ed.), Hölbl M, (ed.), Kiyoki Y, (ed.), Thalheim B, (ed.), Jaakkola H, (ed.). Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. Maribor, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2015.

Jaakkola H, (ed.), Thalheim B, (ed.), Kiyoki Y, (ed.), Yoshida N, (ed.). Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . Tampere: Tampere University of Technology, 2016. (Tampere University of Technology, Pori Department Publications).

Kähkönen K, (ed.), Keinänen M, (ed.). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. 917 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Saari A, (ed.), Huovinen P, (ed.). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. 743 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Nenonen S, (ed.), Junnonen J-M, (ed.). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. 718 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Virtanen T, (ed.), Mesaros A, (ed.), Heittola T, (ed.), Plumbley MD, (ed.), Foster P, (ed.), Benetos E, (ed.) et al. Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing, 2016. 119 s.

Vinha J, (ed.), Ruuska T, (ed.). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2015. (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu).

Heinisuo M, (ed.), Mäkinen J, (ed.). The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere: Tampere University of Technology, 2015.

Laamanen A, (ed.), Huhtala K, (ed.). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation, 2015. 835 s. (Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP)).

Laamanen A, (ed.), Huhtala K, (ed.). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation, 2015. 100 s.

Lahdelma I. Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto, 2014. 152 s.

Niemi H, Multisilta J, Löfström E. Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki, 2014.

Kouhia R, Holopainen S, Ottosen NS, Matti R, Saksala T. A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics. 2016. Julkaisun esittämispaikka: Nordic Seminar on Computational Mechanics, .

Holopainen S, Kouhia R. Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate. 2016.

Tiihonen J, Schramm A, Kylänpää I, Rantala T. Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata. 2016. Julkaisun esittämispaikka: PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, .

Suominen A, Mäenpää S. Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach. 2016. Julkaisun esittämispaikka: European Group for Organizational Studies Colloquium, .

Jussila J, Boedeker M, Jalonen H, Helander N. Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content. 2016. Julkaisun esittämispaikka: EMAC 2016, Oslo, Norja.

Turquet L, Kauranen M, Bautista G. Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy. 2016.

Köliö A, Lahdensivu J, Pentti M. Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. julkaisussa Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA. 2015

Kerminen R, Wang C, Visa A. Analysis on bus travel time through traffic light intersection. julkaisussa ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space. 2015. EU-ITS-2051

Lau Sarmiento A, Bartholomeus H, Herold M, Martius C, Malhi Y, Patrick Bentley L et al. Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 96-98

Takala A, Korhonen-Yrjänheikki K. Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. julkaisussa Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). 2015 https://doi.org/10.14288/1.0064702

Grigonyte J, Sippula O, Tissari J, Laitinen A, Keskinen J, Kortelainen M et al. A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. julkaisussa European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy. 2015. 2COA_P021

Pöllänen M, Nykänen L. Automated driving and the key megatrends of future. julkaisussa ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014. 2014. TP0067

Ojala M, Mahlamäki T. Benefits of digitally guided buying in B2B markets. julkaisussa 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund. 2016

Vänttinen K, Tuominen E, Vinha J. Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 2. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 461-470. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Pöllänen M, Utriainen R, Viri R. Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. 2017. s. 246-265

Martinsuo M, Ahvenniemi O, Vaittinen E. Changes in operations when introducing disruptive technologies. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association. 2015

Bautista G, Dreser C, Zang X, Kern D, Kauranen M, Fleischer M. Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. 2018. FW3G.3 https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Niemi JV, Saarikoski S, Pirjola L, Taimisto P, Pulkkinen A, Yli-Tuomi T et al. Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Saari U, Mäkinen S, Alinikula P. Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. julkaisussa Going Green - CARE INNOVATION 2014 . SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation. 2014. s. 1-8. 067

Martinsuo M, Kivilä J, Heikkilä J. Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association. 2015

Martinsuo M, Momeni K. Customized service solutions for project business. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management. 2015

Martinsuo M, Sukanen I, Kivilä J. Defining product end-of-life strategies in new product development. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015

Höjbjerg Clarke A, Rostgaard Evald M, Aarikka-Stenroos L. Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. julkaisussa Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, toimittajat, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. 2015

Kuuluvainen H, Karjalainen P, Saukko E, Nousiainen P, Karhu T, Pirjola L et al. Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Kuuluvainen H, Karjalainen P, Saukko E, Nilsson O, Sirviö K, Ovaska T et al. Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Sariola R. Emergence of relationship triads in construction project networks. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management. 2015. s. 1-13. (Nordic Academy of Management Conference).

Suominen A. Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. julkaisussa 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. SAGE Publications. 2015. (Organization Studies).

Sariola R, Martinsuo M. Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. julkaisussa The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP. 2015

Dang D, Pekkola S. Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. julkaisussa Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS. 2017

Pekkola S. Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. julkaisussa 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. Warwick, UK: University of Warwick. 2015

Siljander S, Kiviniemi M, Sarlin E, Lindgren M, Suihkonen R, Vuorinen J. Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. 2015

Saari S, Karjalainen P, Pirjola L, Ntziachristos L, Keskinen J, Rönkkö T. Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Vilppo O, Markkula J. Feasibility of electric buses in public transport. julkaisussa EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. 2015

Psichoudaki M, Faxon C, Kuuluvainen H, Thomson ES, Eriksson A, Mallqvist J et al. Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Saari S, Karjalainen P, Kalliohaka T, Taipale A, Rönkkö T. Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. julkaisussa The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China. 2015

Saari S, Karjalainen P, Kalliohaka T, Taipale A, Rönkkö T. Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Matikainen V, Bolelli G, Koivuluoto H, Sassatelli P, Lusvarghi L, Vuoristo P. High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. julkaisussa Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016. 2016

Mokhtarian H, Coatanea E, Paris H, Vihinen J. Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. julkaisussa Aaltonen J, Virkkunen R, Koskinen KT, Kuivanen R, toimittajat, Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. 2017. s. 29-31

Vuorinen L, Sariola R. Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. julkaisussa International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K. 2015. s. 1

Leppänen A, Välimäki E. Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. julkaisussa TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. Atlanta, Georgia: TAPPI. 2015

Aarikka-Stenroos L, Aaboen L, Rolfsen A. Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. julkaisussa Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, toimittajat, The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark. 2015

Jaakkola E, Aarikka-Stenroos L, Salmivalli L. Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. julkaisussa Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, toimittajat, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. 2015

Väyrynen H, Helander N. Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015. s. 1-27

Heikkilä J, Jääskeläinen A, Thitz O. Long-term effects of purchasing: fact or fiction? julkaisussa Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA. 2016

Kuuluvainen H, Faxon C, Psichoudaki M, Thomson ES, Eriksson A, Kristensson A et al. Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Olin M, Dal Maso M. Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference. Milan, Italy: Italian Aerosol Society. 2015

Stentoft J, Olhager J, Heikkilä J, Thoms L. Moving manufacturing back: a content-based literature review. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland. 2015

Suominen A, Breite R. Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. julkaisussa 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015. 2015

Koskinen K, Scherbak S, Chervinskii S, Lipovskii A, Kauranen M. Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. OSA. 2018. JTu2A.134 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Pirjola L, Dittrich A, Niemi JV, Saarikoski S, Malinen A, Kuuluvainen H et al. Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Martinsuo M, Vuorinen L. Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015

Raumonen PA. Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 32-34

Calders K, Burt A, Newnham G, Disney M, Murphy S, Raumonen P et al. Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 197-199

Momeni K, Martinsuo M. Remote monitoring systems as enablers for project-related services. julkaisussa IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP. 2015

Camacho-Morales R, Bautista G, Zang X, Xu L, Turquet L, Miroshnichenko A et al. Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. 2018. FF1E.6 https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Utriainen R, Pöllänen M. Review on mobility as a service in scientific literature. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. 2017. s. 141-155. 15

Alanne A, Pekkola S. Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. julkaisussa 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015. 2015

Tuominen E, Vainio M, Vinha J. Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 2. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 455-460. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ).

Gonzalez de Tanago J, Bartholomeus H, Joseph S, Herold M, Avitabile V, Goodman R et al. Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 119-121

Siljander S, Lehmonen J, Tanaka A, Ketoja J, Heikkilä P, Lahti J et al. The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. 2015

Väyrynen H, Vasell T, Helander N, Boedeker M, Andersson T. The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015. s. 146. 24.02

Jääskeläinen A, Thitz O, Heikkilä J. The role of the purchasing function in non-financial value creation. julkaisussa 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.. 2016

Calders K, Disney M, Nightingale J, Origo N, Barker A, Raumonen PA et al. Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 122-124

Kuuluvainen H, Saari S, Mensah-Attipoe J, Pasanen P, Reponen T, Keskinen J. Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Turquet L, Bautista G, Kakko J-P, Karvonen L, Dhaka V, Chen Y et al. Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. julkaisussa The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering. 2015

Ylinen A, Kouhia R, Mäkinen J. Two models for hydraulic cylinder. julkaisussa Ibrahimbegović A, Ademović N, Ilić-Georgijević E, Serdarević A, Hrasnica M, Dolarević S, toimittajat, 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo. 2015. s. 115-116

Länsivaara T. Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? julkaisussa Geotekniikan päivä 2015. SGY. 2015

Viheriälä J, Aho A, Virtanen H, Koskinen M, Dumitrescu M, Guina M. 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. julkaisussa Zediker MS, toimittaja, High-Power Diode Laser Technology XV. SPIE. 2017. 100860K. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2251317

Kantola E, Leinonen T, Ranta S, Tavast M, Penttinen J-P, Guina M. 1180nm VECSEL with 50 W output power. julkaisussa Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vuosikerta 9349. SPIE. 2015. 93490U https://doi.org/10.1117/12.2079480

Viheriälä J, Tuorila H, Zia N, Cherchi M, Aalto T, Guina M. 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. julkaisussa Reed GT, Knights AP, toimittajat, Silicon Photonics XIV. SPIE, IEEE. 2019. 109230E. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2505935

Mereuta A, Nechay K, Caliman A, Suruceanu G, Gallo P, Guina M et al. 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. julkaisussa Keller U, toimittaja, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. SPIE, IEEE. 2019. 1090103. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2508342

Schwarz S, Hannuksela MM, Fakour-Sevom V, Sheikhi-Pour N. 2D Video Coding of Volumetric Video Data. julkaisussa 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings. IEEE. 2018. s. 61-65. 8456265 https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Fakour-Sevom V, Guldogan E, Kämäräinen J-K. 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 4. SCITEPRESS. 2018. s. 159-165 https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Yadav A, Chichkov NB, Gumenyuk R, Zherebtsov E, Melkumov MA, Yashkov MV et al. 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. julkaisussa Digonnet MJF, Jiang S, toimittajat, Optical Components and Materials XVI. SPIE, IEEE. 2019. 1091406. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2509599

Kantola E, Leinonen T, Penttinen J-P, Tavast M, Ranta S, Guina M. 50 W VECSEL emitting at 1180 nm. julkaisussa 2015 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe - European Quantum Electronics Conference, 21.-25.6. Munich, Germany: CB_3_1. OSA. 2015

Saarinen EJ, Lyytikäinen J, Ranta S, Rantamäki A, Saarela A, Sirbu A et al. A 1.5-W frequency doubled semiconductor disk laser tunable over 40 nm at around 745 nm. julkaisussa Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI. Vuosikerta 9734. SPIE. 2016. 97340P-8. (Spie conference proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2209384

Ma S, Pournoori N, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T, Georgiadis A. A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019. s. 171-173 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Jussila JJ, Mustafee N, Aramo-Immonen H, Menon K, Hajikhani A, Helander N. A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta 12. St. Petersburg, Russia. 2017. s. 389-397

Galinina O, Turlikov A, Pyattaev A, Johnsson K, Andreev S, Koucheryavy Y. A Capacity Bound for mmWave-based Channel Access in Ultra-Dense Wearable Deployments. julkaisussa 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2015. s. 298-304 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382446

Drossos K, Zormpas N, Giannakopoulos G, Floros A. Accessible Games for Blind Children, Empowered by Binaural Sound. julkaisussa Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). 2015. s. 5:1-5:8. (PETRA '15). https://doi.org/10.1145/2769493.2769546

Davidson P, Raunio JP, Piché R. Accurate depth estimation from a sequence of monocular images supported by proprioceptive sensors. julkaisussa 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings. State Research Center of the Russian Federation. 2016. s. 249-257

Vehmas R, Jylhä J, Väilä M, Kylmälä J. A computationally feasible optimization approach to inverse SAR translational motion compensation. julkaisussa Proceedings of the 12th European Radar Conference (EuRAD 2015). IEEE. 2015. s. 17-20 https://doi.org/10.1109/EuRAD.2015.7346226

Kauppila P, Kouhia R, Ojanperä J, Saksala T, Sorjonen T. A continuum damage model for creep fracture and fatigue analyses. julkaisussa 21st European Conference on Fracture, ECF21, 20-24 June 2016, Catania, Italy. 2016. s. 887–894. (Procedia Structural Integrity). https://doi.org/10.1016/j.prostr.2016.06.114

Aldawood S, Fowley F, Pahl C, Taibi D, Liu X. A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. julkaisussa Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2016. s. 7-14 https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Georgiev GY, Aho T, Kesseli J, Yli-Harja O, Kauffman SA. Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. julkaisussa Flores Martinez CL, Georgiev GY, Smart JM, Price ME, toimittajat, Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer. 2019. s. 229-244. (Springer Proceedings in Complexity). https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Voronin V, Pismenskova M, Zelensky A, Cen Y, Nadykto A, Egiazarian K. Action recognition using the 3D dense microblock difference. julkaisussa Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II. SPIE. 2018. 108020O. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2326801

Martinsuo M, Vuorinen L. Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. julkaisussa Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. European Academy of Management, EURAM. 2019. (EURAM conference).

Ketonen-Oksi S. Adapting service-based working culture as the key driver for organisational creativity and innovation. julkaisussa Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany. 2016

M. Aref M, Astola P, Vihonen J, Tabus I, Ghabcheloo R, Mattila J. Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. julkaisussa International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). Vuosikerta 320. IOP Publishing Ltd. 2018. 012009. (IOP conference series : materials science and engineering). https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Ketonen-Oksi S, Jalonen H. Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. julkaisussa 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. 2017. (Proceedings IFKAD).

Lenarduzzi V, Stan AC, Taibi D, Tosi D, Venters G. A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 168-178

Yli-Fossi T, Kuusisto R. A dynamic paper machine simulator for testing of model predictive control applications. julkaisussa Proceedings of AutomaatioXXI seminaari. Suomen Automaatioseura ry. 2015. s. 1-6. (SAS julkaisusarja; 42).

Helander N, Boedeker M, Hellsten P, Jussila J, Myllärniemi J, Tukiainen M. Affective experiences and student engagement in higher education. julkaisussa 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere. 2016

Vainio VV, Pulkkinen A. A follow-up case study of the relation of PLM Architecture, Maturity and Business processes. julkaisussa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. Springer New York LLC. 2016. s. 867-873. (IFIP Advances in Information and Communication Technology). https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_79

Ahola T, Ståhle M, Martinsuo M. Agency relationships in global project business. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. 2018. (EURAM conference).

Stormi K, Laine T, Korhonen T. Agile methods in performance management system development process. julkaisussa 10th Conference On New Directions In Management Accounting, Brussels, Belgium, December 14-16, 2016. 2016

Aleshkina SS, Lipatov DS, Velmiskin VV, Kochergina TA, Fedotov A, Gumenyuk R et al. All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. julkaisussa Dong L, toimittaja, Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. SPIE. 2020. s. 184 - 189. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2542299

Kerst T, Toivonen J. Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Phung HM, Kahle H, Penttinen J-P, Rajala P, Ranta S, Guina M. A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. julkaisussa Hastie JE, toimittaja, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X. SPIE. 2020. 112630H. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2545980

Van Mellaert R, Mela K, Tiainen T, Heinisuo M, Lombaert G, Schevenels M. A mixed-integer linear programming approach for global discrete size optimization of frame structures. julkaisussa ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering: Crete; Greece; 5 June 2016 through 10 June 2016. Vuosikerta 2. National Technical University of Athens. 2016. s. 3395-3408

Salpavaara T, Lekkala J. A model based analysis of the measurement errors in inductively coupled passive resonance sensors. julkaisussa Holub J, toimittaja, IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic. 2015

Jääskeläinen A, Sillanpää V, Helander N. A model for profiling information and knowledge management in the public sector. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . 2019. (Proceedings IFKAD).

Aapro A, Messo T, Suntio T. An accurate small-signal model of a three-phase VSI-based photovoltaic inverter with LCL-filter. julkaisussa 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia). 2015. s. 2267-2274 https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168092

Ho-Van K, Sofotasios PC, Que Son V, Thanh Tra L, Hong Lien P. Analysis of Cognitive Cooperative Networks with Best Relay Selection and Diversity Reception. julkaisussa 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). IEEE. 2015. s. 651-656 https://doi.org/10.1109/ATC.2015.7388412

Peng Z, Richter P, Leppäkoski H, Lohan E-S. Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. julkaisussa Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. Helsinki, Finland: FRUCT. 2017. s. 268-277

Alexandru RC, Lohan E-S. Analysis of Real Mobility Records in Urban and Suburban Environments. julkaisussa 26TH DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation. DAAAM International. 2016. s. 0688-0692 https://doi.org/10.2507/26th.daaam.proceedings.094

Laitinen J, Niemi A. Analysis of the aircraft operational reliability research series: From statistical models to avionics data monitoring. julkaisussa Proceedings of the 9th World congress on engineering asset management (WCEAM 2014), Pretoria, South Africa 28-31 Oct, 2014. 2015

Fedotov A, Pominova D, Orlovskaya E, Orlovskii Y, Niemi T, Gumenyuk R. Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. julkaisussa Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. Vuosikerta 10914. S P I E - International Society for Optical Engineering. 2019. 109140R. (Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2507599

Monakhov D, Naik D, Curcio IDD, Toukomaa H. Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. julkaisussa SMPTE 2018. SMPTE. 2018 https://doi.org/10.5594/M001845

Lampio K, Karvinen R. A new method to calculate natural convection heat transfer from a non-isothermal fin array. julkaisussa Neshumayev D, Sunden B, toimittajat, Proceedings of the 7th Baltic Heat Transfer Conference, August 24-26 2015, Tallinn Estonia. Tallinn: Tallinn University of Technology. 2015. (Baltic Heat Transfer Conference BHTC).

Alberucci A, Pannian JC, Slussarenko S, Piccirillo B, Santamato E, Marrucci L et al. A new waveguiding mechanism based upon geometric phase. julkaisussa Frontiers in Optics 2016. Optical Society of America (OSA). 2016. FF3H.3

Suojanen M, Kuikka V, Nikkarila JP, Nurmi J. An example of scenario-based evaluation of military capability areas An impact assessment of alternative systems on operations. julkaisussa 9th Annual IEEE International Systems Conference, SysCon 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 2015. s. 601-607 https://doi.org/10.1109/SYSCON.2015.7116817

Rivero-Rodriguez A, Pileggi P, Nykänen O. An Initial Homophily Indicator to Reinforce Context-Aware Semantic Computing. julkaisussa 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN). Riga: IEEE. 2015. s. 89-93. (International Conference on Computational Intelligence, Communications and Networks). https://doi.org/10.1109/CICSyN.2015.26

Nurminen H, Ardeshiri T, Piche R, Gustafsson F. A NLOS-robust TOA positioning filter based on a skew-t measurement noise model. julkaisussa 2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE. 2015. s. 1-7 https://doi.org/10.1109/IPIN.2015.7346786

Krogerus T, Hyvönen M, Backas J, Huhtala K. Anomaly Detection and Diagnostics of a Wheel Loader Using Dynamic Mathematical Model and Joint Probability Distributions. julkaisussa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation. 2015. (The Scandinavian International Conference on Fluid Power).

Kivimäki J, Suntio T. Appearance of a Drift Problem in Variable-step Perturbative MPPT Algorithms. julkaisussa 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC). 2015. s. 1602-1608 https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5AO.9.2

Saari M, Mäkinen T, Linna P. Applying third-party moocs in programming education: a case study. julkaisussa 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED. 2017. s. 53-59 https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Taibi D, Lenarduzzi V, Pahl C. Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2018. s. 221-232 https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Iarovyi S, Xu X, Lobov A, Lastra JLM, Strzelczak S. Architecture for Open, Knowledge-Driven Manufacturing Execution System. julkaisussa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth. Springer. 2015. s. 519-527 https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_60

Silverajan B, Zhao H, Kamath A. A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE. 2019. s. 468-472 https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Jääskeläinen A, Schiele H, Aarikka-Stenroos L. A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. julkaisussa Academy of Management Proceedings. 1 toim. Vuosikerta 2018. Academy of Management AOM. 2018. (Academy of Management Proceedings; 1). https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Drossos K, Floros A, Potirakis S, Tatlas N-A, Tuna G. A Socially-Intelligent Multi-Robot Service Team for In-Home Monitoring. julkaisussa Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on. IEEE. 2014. s. 159-164 https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878763

Nisula K, Pekkola S. Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. julkaisussa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin. 2016

Saari U, Venesaar U, Ojasoo M, Mäkinen S, Nokelainen P. Assessing sustainability orientations of first year university students. julkaisussa 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of Management. 2019. s. 1-8. (Academy of management proceedings).

Einolander J, Vanharanta H. Assessment of student retention using the Evolute approach, an overview. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Elsevier. 2015. s. 581–586. (Procedia Manufacturing). https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.269

D'Ignazio M, Di Buo B, Länsivaara T. A study on the behaviour of the weathered crust in the Perniö failure test. julkaisussa Proceedings of the XVI ECSMGE 2015: 13-17 September 2015 - Edinburgh, Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. ICE Publishing. 2015. s. 3639-3644

Lohan E-S, Kauppinen T, Debnath SBC. A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. julkaisussa Proceedings of the FRUCT’19. 2016. s. 151-158 https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Prudanov A, Tkachev S, Golos N, Masek P, Hosek J, Fujdiak R et al. A trial of yoking-proof protocol in RFID-based smart-home environment. julkaisussa Distributed Computer and Communication Networks - 19th International Conference, DCCN 2016, Revised Selected Papers. Vuosikerta 678. Springer Verlag. 2016. s. 25-34. (Communications in Computer and Information Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-51917-3_3

Heinimäki TJ, Elomaa T. Augmenting Technology Trees: Automation and Tool Support. julkaisussa Proceedings of the Seventh International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games 2015). IEEE. 2015. s. 68-75 https://doi.org/10.1109/VS-GAMES.2015.7295765

Halbach E, Kolu A, Ghabcheloo R. Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. julkaisussa Mela K, Pajunen S, Raasakka V, toimittajat, 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. Tampere, Finland: RIL. 2018

Zare M, Neeli-Venkata R, Martins L, Peltonen S, Ruotsalainen U, Ribeiro AS. Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. julkaisussa Silveira M, Fred A, Gamboa H, Vaz M, toimittajat, Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS. 2017. s. 72-76

Fouladi A, Järvenhaara J, Filanovsky IM, Tchamov NT. A Variable Battery Supply DC-DC Buck Converter Designed for 45nm-CMOS Technology. julkaisussa 2016 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Vancouver, May 15-18, 2016.. 2016 https://doi.org/10.1109/CCECE.2016.7726839

Lehtonen V, Länsivaara T. Back-calculation of the Saint-Alban A test embankment with a new modelling approach in LEM. julkaisussa Proceedings of the The 17th Nordic Geotechnical Meeting, Reykjavik Iceland: 25th - 28th of May 2016. 2016. s. 691-699

Salo K, Giova D, Mikkonen T. Backend infrastructure supporting audio augmented reality and storytelling. julkaisussa Human Interface and the Management of Information: Applications and Services: 18th International Conference, HCI International 2016 Toronto, Canada, July 17-22, 2016. Proceedings, Part II. Springer Verlag. 2016. s. 325-335. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-40397-7_31

Värri A. Balancing Expectations to the Health Software Production Process Standard. julkaisussa The 3rd International Virtual Research Conference In Technical Disciplines. 2015. (RCITD - Proceedings in Research Conference in Technical Disciplines). https://doi.org/10.18638/rcitd.2015.3.1.71

Tariq AB. Beaconing in a highway scenario: Vulnerable vehicles problem. julkaisussa Proceedings of the 11th Conference of Open Innovations Association FRUCT, FRUCT 2012. Vuosikerta 2012-April. IEEE. 2012. s. 169-175 https://doi.org/10.23919/FRUCT.2012.8253122

Drossos K, Floros A, Giannakoulopoulos A. BEADS: A dataset of Binaural Emotionally Annotated Digital Sounds. julkaisussa Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on. IEEE. 2014. s. 158-163 https://doi.org/10.1109/IISA.2014.6878749

Michele Felicetti A, Ammirato S, Raso C, Aramo-Immonen H, Jussila J. Being a start-upper in Italy: Motivations, obstacles and success factors. julkaisussa Proceedings of the 11th forum on knowledge asset dynamics: Towards a new architecture of knowledge: big data, culture and creativity. Dresden. 2016. s. 1370-1383. 182

Viheriäkoski T, Kohtamäki J, Peltoniemi T, Tamminen P. Benchmarking of Factory Level ESD Control. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015. Vuosikerta 2015. USA: IEEE COMPUTER SOC. 2015. 6B.1 https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314769

Zakeri FS, Bätz M, Jaschke T, Keinert J, Chuchvara A. Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. julkaisussa Bazeille S, Verrier N, Cudel C, toimittajat, Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision. SPIE, IEEE. 2019. 111721C. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2521747

Kekonen A, Bergelin M, Eriksson J-E, Ylänen H, Kielosto S, Viik J. Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. julkaisussa 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE. 2016. s. 175-178 https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Naumenko V, Solodovnik V, Totsky A, Zelensky A, Astola J. Bispectrum-based demodulation technique using triple-channel heterodyning of triplet-signal. julkaisussa 2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T). IEEE. 2015. s. 224-226 https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357319

Abramova VV, Kozhemiakin R, Abramov SK, Lukin VV, Zelensky AA, Egiazarian K. Blind estimation of speckle variance in synthetic aperture radar images. julkaisussa 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 2015 https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136846

Sorri J, Heljo J, Järventausta P, Honkapuro S, Harsia P. Building Codes and Demand Response of Energy Use. julkaisussa Nenonen S, Junnonen J-M, toimittajat, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV: Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Vuosikerta 4. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 8-21

Haverinen-Shaughnessy U, Pekkonen M, Turunen M, Aaltonen A, Leivo V. Building energy retrofits, occupant health and wellbeing. julkaisussa Prins M, Wamelink H, Giddings B, Ku K, Feenstra M, toimittajat, CIB World Building Congress 2016 Proceedings : Volume 2 Environmental Opportunities and challenges - Constructing commitment and acknowledging human experiences. Vuosikerta 2. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 679-687

Ratia M, Myllärniemi J. Business analytics enabling future insights in the private healthcare. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. IKAM Centro Studi & Ricerche. 2019. (Proceedings IFKAD).

Aarikka-Stenroos L, Ranta V. Business catalysts for the Circular Economy innovations. julkaisussa Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2019

Myllärniemi J, Helander N, Hellsten P, Mahlamäki T, Repo S. Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. julkaisussa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED. 2017. s. 6387-6393 https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hellsten P, Myllärniemi J. Business intelligence process model revisited. julkaisussa Bernardino J, Salgado A, Filipe J, toimittajat, IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019. s. 341-348. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Ranta V, Aarikka-Stenroos L, Mäkinen S. Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. julkaisussa Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016. 2016

Kurvinen A, Sorri J. Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values? julkaisussa Nenonen S, Junnonen J-M, toimittajat, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Understanding impacts and functioning of different solutions. Vuosikerta IV. Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 321-331

Nenonen S, Eriksson R, Niemi O, Junghans A, Nielsen SB, Lindahl G. Campus retrofitting (CARE) methodology: a way to co-create future learning environments. julkaisussa Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: May 30-June 3, 2016, Tampere, Finland. 2016. s. 738-749

Machado MA, Magnier-Watanabe R, Peltola T. Capturing knowledge from research projects: From project reports to storytelling. julkaisussa 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE. 2016. s. 2048-2057 https://doi.org/10.1109/PICMET.2016.7806602

Huttunen H, Shokrollahi Yancheshmeh F, Chen K. Car Type Recognition with Deep Neural Networks. julkaisussa 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, IV 2016. IEEE. 2016. s. 1115-1120 https://doi.org/10.1109/IVS.2016.7535529

Matikainen V, Rubio S, Ojala N, Koivuluoto H, Schubert J, Houdková S et al. Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. julkaisussa Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. Vuosikerta 2. Association for Iron and Steel Technology, AISTECH. 2017. s. 1161-1163

Saarinen E. CBRN Defense Using THz Pulse Trains from Semiconductor Disk Lasers. julkaisussa NATO ARW on THz Diagnostics of CBRN effects and Detection of Explosives & CBRN: Proceedings of the NATO ARW on Detection of Explosives and CBRN. 2015. (NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics).

Puolitaival T, Forsythe P, Kähkönen K. Challenges Facing BIM Education: Development of Appropriate Teaching and Learning Resources. julkaisussa RICS COBRA AUBEA 2015: The Construction, Building and Real Estate Research Conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors . London: Royal Institution of Chartered Surveyors. 2015

Myllärniemi J, Helander N, Pekkola S. Challenges in developing data-based value creation. julkaisussa Bernardino J, Salgado A, Filipe J, toimittajat, IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019. s. 370-376. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Pulkkinen A, Huhtala P, Leino S-P, Anttila JP, Vainio VV. Characterising the industrial context of engineering change management. julkaisussa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. Springer New York LLC. 2016. s. 618-627. (IFIP Advances in Information and Communication Technology). https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_56

Väätäjä H. Characterizing the Context of Use in Mobile Work. julkaisussa Human Work Interaction Design. Work Analysis and Interaction Design Methods for Pervasive and Smart Workplaces: 4th IFIP 13.6 Working Conference, HWID 2015, London, UK, June 25-26, 2015, Revised Selected Papers. Springer Verlag. 2015. s. 97-113. (IFIP Advances in Information and Communication Technology). https://doi.org/10.1007/978-3-319-27048-7_7

Tamminen P, Viheriäkoski T. Charged cable-system ESD event. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. 2016 https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Viheriäkoski T, Kärjä E, Hillberg J, Tamminen P. Charge relaxation of slowly dissipative polymers. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. 2016. s. 1-9 https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Rizwan M, Rahmat-Samii Y, Ukkonen L. Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz. julkaisussa Circularly Polarized Textile Antenna For 2.45 GHz. IEEE. 2015. s. 51-52 https://doi.org/10.1109/IMWS-BIO.2015.7303755

He H, Chen X, Ukkonen L, Virkki J. Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019. s. 236-239 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Knyazev S, Tarakanov S, Kuznetsov V, Porozov Y, Koucheryavy Y, Stepanov E. Coarse-grained model of protein interaction for bio-inspired nano-communication. julkaisussa 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. s. 260-262 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2014.7002112

Jussila J, Kukkamäki J, Helander N. Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. julkaisussa Bernardino J, Salgado A, Filipe J, toimittajat, IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019. s. 285-290. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management). https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Murayama M, Oguro D, Kikuchi H, Huttunen H, Ho YS, Shin J. Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. julkaisussa 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Ritola T, Coatanea E. Combining Product Innovation With Service Innovation to Increase Value Created With a System. julkaisussa Proceedings of the ASME international mechanical engineering congress and exposition, 2013, vol 12. AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS. 2014

Koivisto K, Forsman J, Ronkainen M, Lahtinen P, Kolisoja P, Kuula P. Commercialising reclaimed materials in earthworks – guidelines for productization and the process of appending these materials in the Finnish national code of practice. julkaisussa Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting Reykjavik Iceland: Challenges in Nordic Geotechnic 25th - 28th of May. Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society. 2016

Solomitckii D, Semkin V, Naderpour R, Ometov A, Andreev S. Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017. s. 91-95 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

López Baeza J, Cerrone D, Männigo K. Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. julkaisussa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Press. 2017. s. 369-378. (WIT Transactions on Ecology and The Environment). https://doi.org/10.2495/SDP170321

Kallonen A, Nieminen H, Das S, Sallinen R. Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. julkaisussa Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). 2018. s. 25-30. (TUCS Lecture Notes).

Schnabel J, Valkealahti S. Compensation of PV generator output power fluctuations with energy storage systems. julkaisussa 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (31st EU PVSEC), 14– 18 September, 2015, Hamburg, Germany. 2015. s. 2177-2181 https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20152015-5BV.2.6

Salminen V, Kantola JI, Vanharanta H. Competence portfolio assessment of research and development center for regional development. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 . Elsevier. 2015. s. 701-708. (Procedia Manufacturing). https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.310

Kulya MS, Katkovnik V, Egiazarian K, Petrov NV. Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. julkaisussa Sadwick LP, Yang T, toimittajat, Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII. SPIE. 2020. 1127921. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2549001

Pyrhönen V-P, Koivisto H. Composite Nonlinear Feedback Control of a Chemical Reactor. julkaisussa Proceedings of AutomaatioXXI, The Industrial Revolution of Internet – From Intelligent Devices to Networked Intelligence. Helsinki, Finland: Suomen Automaatioseura ry. 2015. (SAS julkaisusarja).

Minaev G, Visa A, Piche R. Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. julkaisussa Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Katkovnik V, Shevkunov I, Petrov NV, Egiazarian K. Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. julkaisussa Digital Optical Technologies 2017. SPIE. 2017. 1033509. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2269327

Pyrhönen V-P, Seppälä J, Salmenperä M. Computer-supported collaborative learning: Praxes in new cell-oriented configurable PC-classroom. julkaisussa SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. 2016

Davidson P, Merkulova I. Computer vision aided navigation systems. julkaisussa 23rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, ICINS 2016 - Proceedings. State Research Center of the Russian Federation. 2016. s. 560-562

Halvari S, Suominen A, Jussila J, Jonsson V, Bäckman J. Conceptualization of hackathon for innovation management. julkaisussa Bitran I, Conn S, Gernreich C, Heber M, Huizingh KRE, Kokshagina O, Torkkeli M, Tynnhammer M, toimittajat, The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. Vuosikerta 93. Florence Italy: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). 2019

Keinänen M, Uotila U, Sorri J, Teriö O, Kähkönen K. Consensus building in the pre-design phase of building projects. julkaisussa Prins M, Wamelink H, Giddings B, Ku K, Feenstra M, toimittajat, WBC16 Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume II : Environmental Opportunties and challenges, Constructing commitment and acknowledging human experiences. Vuosikerta Volume II . Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 561-572. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.).

Ortombina L, Liegmann E, Karamanakos P, Tinazzi F, Zigliotto M, Kennel R. Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. julkaisussa 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018. IEEE. 2018. 8460173 https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Vaittinen E, Nenonen S. Consumer acceptance in new service innovation: Enhancing consumer durables with new product-related services. julkaisussa Proceedings of the 22nd Innovation Product Development Management Conference (IPDMC) . 2015. (International Product Development Management Conference).

Perttola H, Ronni H, Heinisuo M. Contact analysis included in a 3D FEA of tube splices. julkaisussa Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures. 2014

Rautiainen A, Lummi K, Järventausta P, Tikka V, Lana A. Control of Electric Vehicle Charging in Domestic Real Estates as Part of Demand Response Functionality. julkaisussa Cired Workshop 2016. 2016. 0240

Cakir E, Virtanen T. Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. julkaisussa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing. 2017. s. 27-31

Helander N, Vesalainen J, Juha P. Coopetition and company performance. julkaisussa IMP 2015 Conference. 2015

Brechet N, Ginestet G, Moradi E, Ukkonen L, Torres J, Björninen T et al. Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. julkaisussa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE. 2017. s. 30-33 https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Jarusriboonchai P, Olsson T, Prabhu V, Väänänen-Vainio-Mattila K. CueSense: a Wearable Proximity-Aware Display Enhancing Encounters. julkaisussa CHI EA '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems . ACM. 2015 https://doi.org/10.1145/2702613.2732833

Jaakkola H, Thalheim B. Culture-Aware Web Information System Development. julkaisussa Welzer T, Hölbl M, Kiyoki Y, Thalheim B, Jaakkola H, toimittajat, 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases EJC 2015 June 9-12, 2015, Maribor, Slovenia. Maribor: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. 2015. s. 121-138

Jaakkola H, Thalheim B. Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. julkaisussa Sornlertlamvanich V, Chawakitchareon P, Hansuebsai A, Koopipat C, Kiyoki Y, Jaakkola H, Thalheim B, Yoshida N, toimittajat, The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. 2017. s. 309-331

Stormi K, Laine T, Suomala P. Customer lifetime value in manufacturing services. julkaisussa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. Belgium: European Institute for Advanced Studies in Management EIASM. 2016

Helander N, Sillanpää V, Vuori V, Uusitalo O. Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. julkaisussa Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, toimittajat, The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer. 2017. s. 37-42. (Springer Proceedings in Business and Economics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Vanharanta H, Kantola J, Seikola S. Customers’ conscious experience in a coffee shop. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 . Elsevier. 2015. s. 618-625. (Procedia Manufacturing). https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.283

Ala-Maakala M, Liimatainen H. Customer value management framework for supply chains. julkaisussa Pawar K, toimittaja, The proceedings of 21st international symposium on logistics (ISL 2016): Sustainable transport and supply chain innovation, Kaohsiung, Taiwan 3-6 July 2016. 2016. s. 447-456

Devos M, Ometov A, Mäkitalo N, Aaltonen T, Andreev S, Koucheryavy Y. D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. julkaisussa 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016. s. 124-129 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Väyrynen T, Peltokangas S, Anttila E, Vilkko M. Data-Driven Approach for Analysis of Performance Indices in Mobile Work Machines. julkaisussa Klemas T, Chan S, toimittajat, DATA ANALYTICS 2015, The Fourth International Conference on Data Analytics. 2015. s. 81-86

Valenti M, Diment A, Parascandolo G, Squartini S, Virtanen T. DCASE 2016 Acoustic Scene Classification Using Convolutional Neural Networks. julkaisussa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing. 2016

Martinsuo M, Arvio I. Decision making on sustainability in product development projects. julkaisussa 15th Annual Conference of EURAM European Academy of Management: EURAM 2015. Warsaw: European Academy of Management, EURAM. 2015

Huuhka S. Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials. julkaisussa Hajek P, Tywoniak J, Lupisek A, Sojkova K, toimittajat, CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. 2016. s. 1105-1112

Huuhka S. Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials. julkaisussa Zelezna J, Hajek P, Tywoniak J, Lupisek A, Sojkova K, toimittajat, YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. 2016. s. 301-307

Mäki A-J, Kontunen A, Ryynänen T, Verho J, Kreutzer J, Lekkala J et al. Design and simulation of a thermal flow sensor for gravity-driven microfluidic applications. julkaisussa IEEE 11th Annual International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS). IEEE. 2016. s. 125-129 https://doi.org/10.1109/NEMS.2016.7758214

Joutsenlahti J, Ali-Löytty S, Pohjolainen S. Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Sislian R, Da Silva FV, Gedraite R, Jokinen H, An DKR. Development of a Low-Cost Fuzzy Gain Schedule Neutralization Control System. julkaisussa WCECS 2015 - World Congress on Engineering and Computer Science 2015. Vuosikerta II. Newswood Limited. 2015. s. 575-578. (Lecture Notes in Engineering and Computer Science).

Fang CY, Vallini F, Amili AE, Tukiainen A, Lyytikäinen J, Guina M et al. Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. julkaisussa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Salmisto A, Keinänen M, Kähkönen K. Development of students’ multidisciplinary collaboration skills by simulation of the design process. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities.. Vuosikerta 1. 2016. s. 348-360

Hokka M, Mirow N, Nagel H, Vogt S, Kuokkala V-T. DIC measurements of the human heart during cardiopulmonary bypass surgery. julkaisussa Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Vuosikerta 6. Springer New York LLC. 2016. s. 51-59 https://doi.org/10.1007/978-3-319-21455-9_6

Uusitalo T, Virtanen H, Viheriälä J, Salmi J, Aho AT, Dumitrescu M. Difference frequency modulation of multi-section dual-mode lasers with nanoscale surface gratings. julkaisussa Belyanin AA, Smowton PM, toimittajat, SPIE Proceedings: Novel In-Plane Semiconductor Lasers XV. Vuosikerta 9767. SPIE. 2016. 97670S . (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2213888

Kärkkäinen H, Silventoinen A. Different approaches of the PLM maturity concept and their use domains –analysis of the state of the art. julkaisussa Product Lifecycle Management in the Era of Internet of Things: 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, Qatar, October 19-21, 2015, Revised Selected Papers. Springer New York LLC. 2016. s. 89-102. (IFIP Advances in Information and Communication Technology). https://doi.org/10.1007/978-3-319-33111-9_9

Pannian JC, Alberucci A, Boardman A, Assanto G. Diffraction compensation of finite beams in hyperbolic metamaterials. julkaisussa Laser science 2016. Optical Society of America (OSA). 2016. JW4A.10

Soltani A, Curtze S, Lahti J, Järvelä K, Laurikka J, Hokka M et al. Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. julkaisussa Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta 4. Springer New York LLC. 2018. s. 19-27. (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Karimi N, Kunwar P, Toivonen J. Direct Laser Writing of Fluorescent Silver Nanoclusters in Polyvinyl Alcohol Films. julkaisussa Frontiers in Optics 2015: Proceedings. 2015. FTu5E.4 https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTu5E.4

Narhi M, Wetzel B, Billet C, Merolla J-M, Toenger S, Sylvestre T et al. Direct Measurement of Temporal Rogue Waves Generated by Spontaneous Modulation Instability. julkaisussa Frontiers in Optics 2016. Optical Society of America. 2016. FTu3I.4

Vuori V, Bor S, Polsa P, Käpylä J, Helander N. Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. julkaisussa Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. SCITEPRESS. 2019. s. 364-369. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Ritala P, Aarikka-Stenroos L. Disruptive innovation in ecosystems: Path-creation and institutional barriers. julkaisussa XXVI ISPIM Conference: Porto, Portugal (2016) Blending Tomorrow’s Innovation Vintage.: The International Society for Professional Innovation Management, Jun. 2016. Manchester: International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2016. s. 1-16

Kriesi C, Steinert M, Aalto-Setälä L, Anvik A, Balters S, Baracchi A et al. Distributed Experiments in Design Sciences, a Next Step in Design Observation Studies? julkaisussa Weber C, Husung S, Cantamessa M, Cascini G, Marjanovic D, Venkataraman S, toimittajat, DS 80-2 Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 2: Design Theory and Research Methodology Design Processes. DESIGN SOC. 2015. (International Conference on Engineering Design).

Aarikka-Stenroos L, Talvitie M. Distributors As Market Orientation Agents in Innovation Development and Commercialization. julkaisussa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary . Denmark: International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2015

Jussila J, Aramo-Immonen H, Rouvari O, Porkka P, Ammirato S. Does Strategic and Innovative Fit Indicate Smart Social Media use in a Company? julkaisussa Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity, Dresden -Germany 15-17 June 2016. Dresden. 2016. s. 1973-1983. 249

Isotalo TJ, Niemi T. Dots-on-the-fly electron beam lithography. julkaisussa Bencher C, toimittaja, SPIE Proceedings: Alternative Lithographic Technologies VIII. Vuosikerta 9777. SPIE. 2016. 97771E. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2219136

Kahle H, Phung H-M, Penttinen J-P, Rajala P, Tukiainen A, Ranta S et al. Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019 https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Bolla P, Lohan E-S. Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. julkaisussa 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE. 2018. s. 72-80 https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Le D, Ukkonen L, Björninen T. Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. julkaisussa Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE. 2019. s. 610-612 https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Paloniitty M. Durability study on high speed water hydraulic miniature on/off-valve. julkaisussa DFP16, Proceedings of the eighth workshop on digital fluid power, May 24-25, 2016, Tampere, Finland. Tampere. 2016. s. 201-211

Jokipii J, Suntio T. Dynamic characteristics of three-phase Z-source-based photovoltaic inverter with asymmetric impedance network. julkaisussa 9th International Confernce on Power Electronics ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia). IEEE. 2015. s. 1976-1983 https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7168049

Stoykova E, Nazarova D, Berberova N, Gotchev A, Ivanov B, Mateev G. Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. julkaisussa 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications. SPIE. 2017. 102260R. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2262330

Tiitola V, Korhonen T, Laine T, Lyly-Yrjänäinen J. Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. julkaisussa 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IKAM Centro Studi & Ricerche. 2019. (PROCEEDINGS IFKAD).

Mela K, Heinisuo M. Economical utilization of high strength steel: Welded slim floor box beams. julkaisussa Eurosteel 2014 7th European conference on steel and composite structures. 2014

Partanen T, Niemelä P, Mannila L, Poranen T. Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. julkaisussa Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications. 2017. s. 47-58 https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Niemelä P, Di Flora C, Helevirta M, Isomöttönen V. Educating future coders with a holistic ICT curriculum and new learning solutions. julkaisussa 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, IMCIC 2016 and 7th International Conference on Society and Information Technologies, ICSIT 2016. Vuosikerta 2. IIIS. 2016. s. 132-136

Kuula P, Leppänen M, Kolisoja P, Korkiala-Tanttu L, Sorvari J, Gustavsson H. Education on the utilization of secondary materials in earthworks. julkaisussa Lahtinen P, Raasakka V, toimittajat, Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers. 2018. s. 177-187

Aapro A, Messo T, Suntio T. Effect of active damping on the output impedance of PV inverter. julkaisussa IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). 2015 https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236463

Suokas E. Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. 2017. s. 529-544

Viinamäki J, Jokipii J, Suntio T. Effect of Inductor Saturation on the Harmonic Currents of Grid-Connected Three-Phase VSI in PV Application. julkaisussa 2015 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 1-5 June 2015, Seoul. IEEE. 2015. s. 1209-1216 https://doi.org/10.1109/ICPE.2015.7167934

Vazquez Fernandez N, Isakov M, Hokka M, Kuokkala VT. Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. julkaisussa Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta 1. Springer New York LLC. 2018. s. 1-7. (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

Mardoukhi A, Hokka M, Kuokkala V-T. Effects of surface cracks and strain rate on the tensile behavior of Balmoral Red granite. julkaisussa 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading. EDP Sciences. 2015. 02007

Koskinen JA. E-learning of ethics, awareness, hacking and research by information security majors. julkaisussa Proceedings of SEFI Annual Conferences. European Society for Engineering Education SEFI. 2015

Ma S, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. 2019 https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Lummi K, Rautiainen A, Järventausta P, Heine P, Lehtinen J, Hyvärinen M. Electricity Distribution Network Tariffs - Present Practices, Future Challenges and Development Possibilities. julkaisussa CIRED Workshop 2016. 2016

Laine K, Sipilä E, Anderson M, Sydänheimo L. Electronic Exam in Electronics Studies. julkaisussa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. 2016

Viheriäkoski T, Kärjä E, Gärtner R, Tamminen P. Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association. 2017

Viheriäkoski T, Kokkonen M, Tamminen P, Karja E, Hillberg J, Smallwood J. Electrostatic Threats in Hospital Environment. julkaisussa 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD). IEEE COMPUTER SOC. 2014. (Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium).

Niemelä P, Valmari A. Elementary math to close the digital skills gap. julkaisussa CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. Vuosikerta 2. SCITEPRESS. 2018. s. 154-165 https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Virkki J, Chen X, Björninen T, Ukkonen L. Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. julkaisussa IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Andersson T, Boedeker M, Vuori V. Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. julkaisussa Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, toimittajat, Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer. 2017. s. 31-36. (Springer Proceedings in Business and Economics).

Juuti T, Pakkanen J, Lehtonen T. Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. julkaisussa Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Cambridge University Press. 2019. s. 2981-2990. (Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design ). https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Viita J, Junnonen J-M. Empowerment in construction: a qualitative analysis of subcontractors' quality assurance. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume II - Environmental Opportunies and Challenges. Constructing Commitment and Acknowledging Human Experiences. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 436-448

Helander N, Okkonen J, Vuori V, Paavilainen N, Kujala J. Enablers and Restraints of Knowledge Work – Does profession make a difference? julkaisussa Towards a new architecture of knowledge : Big Data, culture and creativity: IFKAD 2016-11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15-17.6.2016, Germany. 2016. s. 40-52

Silverajan B, Vistiaho P. Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. julkaisussa 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE. 2019. s. 88-95 https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Ikkala K, Lanz M, Kiviö J, Coatanéa E. Energy efficiency evaluation method for machine tools. julkaisussa Flexible Automation and Intelligent Manufacturing 2015. The Choir Press. 2015. s. 58-65

Laine T, Suomala P, Saukkonen N. Engaging facts and feelings in management accounting practices. julkaisussa IFKAD 2015 : 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari, Italy, June 10th-12th. Italy: Institute of Knowledge Asset Management & Arts for Business Institute. 2015. (International forum on knowledge asset dynamics).

Pyrhönen V-P. Enhancing old laboratory experiment using flipped learning: Towards self-regulating collaborative groups in blended learning environment. julkaisussa SEFI conference 2016: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. 2016

Vaittinen E, Martinsuo M, Nenonen S. Enhancing the acceptance of advanced services among users of complex systems. julkaisussa Baines T, Harrison D, Zolkiewski J, toimittajat, Servitization: Shift, Transform, Grow: Proceedings of the Spring Servitization Conference, 16-17 May 2016 (SSC2016). 2016. s. 162-170

Tamminen P, Viheriäkoski T, Ukkonen L, Sydänheimo L. ESD and Disturbance Cases in Electrostatic Protected Areas. julkaisussa Electrical Overstress / Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2015. Vuosikerta 2015. USA: IEEE COMPUTER SOC. 2015. 5B.2 https://doi.org/10.1109/EOSESD.2015.7314792

Tamminen P, Sydänheimo L, Ukkonen L. ESD Sensitivity of 01005 Chip Resistors and Capacitors. julkaisussa 2014 36TH Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE COMPUTER SOC. 2014. (Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium).

Einolander J. Evaluating organizational commitment in support of organizational leadership. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Elsevier. 2015. s. 668–673. (Procedia Manufacturing). https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.300

Raunio J-P, Makela I, Mäntylä M, Ritala R. Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. 2018. s. 294-302

Mendes MR, Subramaniyam NP, Wendel-Mitoraj K. Evaluating the electrode measurement sensitivity of subdermal electroencephalography electrodes. julkaisussa International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, NER. Vuosikerta 2015-July. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. 2015. s. 1092-1095 https://doi.org/10.1109/NER.2015.7146818

Kart U, Kämäräinen JK, Fan L, Gabbouj M. Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 5. SCITEPRESS. 2018. s. 25-32 https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Holopainen S. Evolution equations based approach for modeling of fatigue in amorphous glassy polymers. On the investigation of fatigue damage development in polycarbonate. julkaisussa Papadrakakis M, Papadopoulos V, Stefanou G, Plevris V, toimittajat, Proc. of VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering , ECCOMAS Congress 2016. : M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, V. Plevris (eds.) . Crete Island, Greece, 5 – 10 June 2016. 2016. s. 6675-6687 https://doi.org/10.7712/100016.2289.11047

Mäkitalo-Keinonen T, Aarikka-Stenroos L. Examining Innovation Barriers along Innovation Process in Multi-Industry Hygiene-Technology Network. julkaisussa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference 2015 Budapest, Hungary . Denmark: International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2015

Kelo T, Eronen J. Experiences from development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc. 2017. s. 208-215

Malaska M, Cashell K, Alanen M, Mela K, Afshan S. Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. julkaisussa Jesse D, toimittaja, Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. Vuosikerta 3. Berlin: Wilhelm Ernst und Sohn. 2019. s. 901-906. 18.02. (ce/papers). https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Naumenko VV, Solodovnik VF, Totsky AV, Zelensky AA, Astola JT. Experimental study of bispectrum-based encoding in radio communication system. julkaisussa 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015 - Proceedings. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 2015 https://doi.org/10.1109/ICATT.2015.7136853

Malaska M, Alanen M, Cabova K, Liskova N, Mela K, Pajunen S et al. Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta 3. Wilhelm Ernst und Sohn. 2019. s. 695-700. 11.09. (CE/papers).

Tosi D, Lenarduzzi V, Morasca S, Taibi D. Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 304-314

Houbre Q, Angleraud A, Pieters R. Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. julkaisussa Rocha A, Steels L, van den Herik J, toimittajat, ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Vuosikerta 2. SCITEPRESS. 2020. s. 546-554 https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Chaudhary S, Zhao Y, Berki E, Valtanen J, Li L, Helenius M et al. Exploring Attitudes, Knowledge and Competencies for Security Technology: A Cross-Cultural Survey in Higher Education. julkaisussa 8th International Conference on ICT, Society and Human Beings 2015. 2015. s. 11-18

Mäkinen SJ, Dedehayir O, Ortt R. Exploring effects of ecosystem clockspeed on product performance. julkaisussa IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. Vuosikerta 2015-January. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. 2015. s. 1457-1461. 7058880 https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058880

Saari UA, Mäkinen SJ. Exploring how brand experience measurement could be used for integrating marketing and R&D. julkaisussa XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016. 2016

Hynynen A. Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development. julkaisussa Kähkönen K, Keinänen M, toimittajat, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Vuosikerta I. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 372-383

Närhi M, Genty G, Steinmeyer G, Sand J, Orsila L. Extreme Nonlinear Signal Amplification. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. OSA. 2015

Perttula A. Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. julkaisussa INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.. IATED Academy. 2017. 2166-2173 https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Zia N, Viheriälä J, Koskinen R, Koskinen M, Suomalainen S, Guina M. Fabrication and characterization of broadband superluminescent diodes for 2 μm wavelength. julkaisussa Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XX. SPIE. 2016. 97680Q. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2209720

Chen X, He H, Ukkonen L, Virkki J, Xu J, Wang T et al. Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Chen X, He H, Ukkonen L, Virkki J, Lu Y, Lam H. Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. julkaisussa 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE. 2018. s. 1-4 https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Sharifzadeh S, Tata J, Tan B. Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. julkaisussa Hammoudi S, Quix C, Bernardino J, toimittajat, DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS. 2019. s. 100-108 https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Siivonen L, Linjama M, Huova M, Försterling H, Stamm E, Deubel T. Fault Tolerance of Digital Hydraulics in High Dynamic Hydraulic System. julkaisussa The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. 1 toim. Vuosikerta 1. Tampere, Finland. 2015

Ometov A, Masek P, Malina L, Florea R, Hosek J, Andreev S et al. Feasibility characterization of cryptographic primitives for constrained (wearable) IoT devices. julkaisussa IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops, PerCom Workshops 2016. IEEE. 2016 https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2016.7457161

Petrov V. Feasibility study of the THz band for communications between wearable electronics. julkaisussa 2015 17th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), 20-24 April 2015, Yaroslavl. . IEEE. 2015. s. 157-162. (Conference of Open Innovations Association (FRUCT)). https://doi.org/10.1109/FRUCT.2015.7117987

Tamminen P, Viheriäkoski T, Reinvuo T, Sydänheimo L, Ukkonen L. Field Collapse Event ESD Test Method. julkaisussa 2014 36TH Electrical overstress/electrostatic discharge symposium (EOS/ESD). IEEE COMPUTER SOC. 2014. (Electrical Overstress Electrostatic Discharge Symposium).

Takala A, Korhonen-Yrjänheikki K. Finnish Engineering Education for Sustainable Development in 2016 - Call for collaborative learning. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Lietzen J, Kylliäinen M. Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. 2018. s. 1677-1682. 282.162. (European Congress and Exposition on Noise Control Engineering).

Abdallah Z, Stefszky M, Ulvila V, Silberhorn C, Vainio M. Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019 https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Kantola E, Penttinen J-P, Leinonen T, Ranta S, Guina M. Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Kantola E, Leinonen T, Rantamäki A, Guina M, Sirbu A, Iakovlev V. Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Taibi D, Systä K. From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. julkaisussa Ferguson D, Munoz VM, Helfert M, Pahl C, toimittajat, CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2019. s. 153-164 https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Kiili K. From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 328-334

Smith J, Kuokkala V-T, Seidt J, Gilat A. Full-Field Temperature and Strain Measurement in Dynamic Tension Tests on SS 304. julkaisussa Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Springer International Publishing. 2016. s. 37-44. (Conference proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-41132-3_6

Pluduma L, Freimanis E, Gross K, Koivuluoto H, Algate K, Haynes D et al. Functionalizing Surface Electrical Potential of Hydroxyapatite Coatings. julkaisussa 11th International Conference Medical Applications of Novel Biomaterials and Nanotechnology. Vuosikerta 102. 2016. s. 12-17. (Advances in Science and Technology).

Backas J, Ghabcheloo R, Huhtala K. Gain Scheduling Full State Feedback with D-Implementation for Velocity Tracking of Hydrostatic Drive Transmission. julkaisussa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation. 2015. s. 64-75

Perttula A, Tuomi P. Gamification at School. julkaisussa EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017. s. 9334-9340 https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Heljakka K, Ihamaki P, Tuomi P, Saarikoski P. Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. julkaisussa Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019. IEEE. 2019. s. 800-805. 9071010 https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Eriksson S-L, Orelma H, Vuojamo V. Generalized hyperbolic harmonic functions in the plane. julkaisussa Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). Vuosikerta 1648. American Institute of Physics Inc. 2015. 440007 https://doi.org/10.1063/1.4912658

Messo T, Aapro A, Suntio T. Generalized multivariable small-signal model of three-phase grid-connected inverter in DQ-domain. julkaisussa IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). IEEE. 2015 https://doi.org/10.1109/COMPEL.2015.7236460

Stankovic RS, Astola J, Moraga C. Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. julkaisussa Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Springer Verlag. 2018. s. 229-237. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Ahmed S, Musfequr Rehman SM, Ukkonen L, Björninen T. Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Ahmed S, Mehmood A, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019. s. 231-235 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

Christophe F, Wang M, Coatanea E, Zeng Y, Bernard A. Grammatical and Semantic Disambiguation of Requirements at Elicitation and Representation Stages. julkaisussa Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering, 2011, vol 9. AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS. 2012. s. 17-31

Ledentsov NN, Shchukin VA, Lyytikäinen J, Okhotnikov O, Cherkashin NA, Shernyakov YM et al. Green (In,Ga,Al)P-GaP light-emitting diodes grown on high-index GaAs surfaces. julkaisussa Proceedings of SPIE: Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and Applications for Solid State Lighting XIX. Vuosikerta 9383. SPIE. 2015. 93830E https://doi.org/10.1117/12.2083953

Ustimchik V, Fedotov A, Rissanen J, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y et al. Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. julkaisussa Dong L, toimittaja, Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. SPIE. 2020. s. 246 - 251. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2546003

Leinonen T, Penttinen JP, Korpijärvi VM, Kantola E, Guina M. >8W GaInNAs VECSEL emitting at 615 nm. julkaisussa Proceedings of SPIE: Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) V. Vuosikerta 9349. SPIE. 2015. 934909 https://doi.org/10.1117/12.2079162

Järvenpää E, Lanz M. Guidelines for Designing Human-friendly User Interfaces for Factory Floor Manufacturing Operators. julkaisussa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II. Springer International Publishing. 2015. s. 531-538. (IFIP Advances in Information and Communication Technology). https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_61

Komar M, Edelev S, Koucheryavy Y. Handheld wireless authentication key and secure documents storage for the Internet of Everything. julkaisussa Proceedings of the 18th Conference of Open Innovations Association FRUCT and Seminar on Information Security and Protection of Information Technolog, FRUCT-ISPIT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. 2016. s. 120-130 https://doi.org/10.1109/FRUCT-ISPIT.2016.7561517

Kulmala A, Repo S. Handling exceptional situations in a distribution network congestion management algorithm. julkaisussa CIRED Workshop 2016. Helsinki, Finland. 2016 https://doi.org/10.1049/cp.2016.0663

Roncero-Sanchez P, Acha E. Harmonic and Imbalance Voltage Mitigation in Smart Grids: A DSTATCOM Based Solution. julkaisussa IEEE EUROCON 2015. 2015 https://doi.org/10.1109/EUROCON.2015.7313751

Zare A, Sreedhar KK, Vadakital VKM, Aminlou A, Hannuksela MM, Gabbouj M. HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. julkaisussa 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Yancheshmeh FS, Chen K, Kämäräinen J-K. Hierarchical deformable part models for heads and tails. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 5. SCITEPRESS. 2018. s. 45-55 https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Närhi M, Tengvall M, Toivonen J, Dudley JM, Genty G. High Dynamic Range Single-Shot Spectral Measurements of Spontaneous Modulation Instability. julkaisussa Frontiers in Optics 2016. Optical Society of America (OSA). 2016. FF2B.1

Mateos X, Loiko P, Lamrini S, Scholle K, Fuhrberg P, Suomalainen S et al. Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. julkaisussa Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers. SPIE, IEEE. 2018. 107130J. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2316822

Zia N, Viheriälä J, Koivusalo E, Aho A, Suomalainen S, Guina M. High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Viheriälä J, Aho AT, Mäkelä J, Salmi J, Virtanen H, Leinonen T et al. High-power 1550 nm tapered DBR lasers fabricated using soft UV-nanoimprint lithography. julkaisussa High-Power Diode Laser Technology and Applications XIV. SPIE. 2016. 97330Q. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2207423

Penttinen J-P, Leinonen T, Korpijärvi V-M, Kantola E, Guina M. High power GaInNAs VECSEL emitting at 1230/615 nm. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA. 2015

Fedotov A, Noronen T, Rissanen J, Gumenyuk R, Petrov A, Chamorovskii Y et al. High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. julkaisussa Taccheo S, Mackenzie JI, Ferrari M, toimittajat, Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Vuosikerta 10683. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. 2018. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2307693

Saad-Bin-Alam M, Reshef O, Huttunen MJ, Carlow G, Sullivan B, Menard JM et al. High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019 https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Nikkinen J, Korpijärvi V-M, Leino I, Härkönen A, Guina M. High repetition rate 1.34 µm Nd:YVO4 microchip laser Q-switched with GaInNAs SESAM. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA. 2015. CA_5b_1

Brobbey KJ, Haapanen J, Gunell M, Mäkelä JM, Eerola E, Saarinen JJ et al. High-speed manufacturing of antimicrobial paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. 2018. s. 564-566

Hokka M, Östman K, Rämö J, Kuokkala VT. High Temperature Tension HSB Device Based on Direct Electrical Heating. julkaisussa Song B, Casem D, Kimberley J, toimittajat, Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta 65. Springer. 2015. s. 227-233. (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series). https://doi.org/10.1007/978-3-319-06995-1_34

Silverajan B, Vajaranta M, Kolehmainen A. Home Network Security: Modelling Power Consumption to Detect and Prevent Attacks on Homenet Routers. julkaisussa Proceedings of the 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS 2016), Fukuoka, Japan, August 4-5, 2016. IEEE. 2016. s. 9-16 https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.10

Sandström N, Hytti V, Nenonen S, Lonka K. How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. julkaisussa Gómes Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, toimittajat, 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. 2016. s. 4217-4219. (INTED proceedings). https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Baldauf C, Ropo M, Blum V, Scheffler M. How mono-valent cations bend peptide turns and a first-principles database of amino acids and dipeptides. julkaisussa Simos TE, Kalogiratou Z, Monovasilis T, toimittajat, International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2014 (ICCMSE 2014). Vuosikerta 1618. American Institute of Physics Inc. 2014. s. 119-120. (AIP Conference Proceedings). https://doi.org/10.1063/1.4897692

Juuti T, Kopra MJ, Rättyä K, Lehtonen T. How to benefit from learning logs in engineering education? julkaisussa 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Aarikka-Stenroos L, Boedeker S, Köppä L, Langwaldt J. How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. julkaisussa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. 2016

Tappura S, Nenonen N, Kivistö-Rahnasto J. How to support managers’ commitment to safety management and leadership in organizations: good practices from the managers’ viewpoint. julkaisussa WOS 8th international conference - Book of Abstracts . 2015

Rubel O, Ponomarenko N, Lukin V, Astola J, Egiazarian K. HVS-based local analysis of denoising efficiency for DCT-based filters. julkaisussa 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings. IEEE. 2015. s. 189-192 https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357309

Tuhtan JA, Strokina N, Toming G, Muhammad N, Kruusmaa M, Kämäräinen J-K. Hydrodynamic Classification of Natural Flows Using an Artificial Lateral Line and Frequency Domain Features. julkaisussa 36th IAHR World Congress. 2015

Vasell T, Vuolle M, Petrulaitiene V, Nenonen S, Jylhä T. Identifying and measuring customer value - case multi-locational worker. julkaisussa Nielsen S, Jensen PA, toimittajat, Research papers for EuroFM's 15th research symposium at EFMC2016: 8-9 June 2016 in Milan, Italy. EuroFM. 2016. s. 143-151

Peltola T, Mäkinen S. Identifying critical technology actors in waste flow management. julkaisussa PICMET'15 Conference, Management of the Technology Age: August 2-6, 2015, Hilton Portland and Executive Tower, Portland, Oregon, USA. United States: Portland International Center for Management of Engineering and Technology. 2015. s. 2027-2031 https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273123

Jääskeläinen A, Heikkilä J, Thitz O. Identifying the potential of performance measurement in supporting strategic purchasing and supply chain management. julkaisussa 8th conference on performance measurement and management control. Nice, France: The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2015. s. 1-21. (Conference on Performance Measurement and Management Control).

Aramo-Immonen H, Vartio M, Jussila J. If you know social media, you see opportunities…. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta 12. 2017. s. 575-584

Ahmed S, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. 2019. s. 578-580 https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Filippov V, Ustimchik VE, Chamorovskiy Y, Golant K, Vorotynskii A, Okhotnikov O. Impact of Axial Profile of the Gain Medium on the Mode Instability in Lasers: Regular Versus Tapered Fibers. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA. 2015. CJ-10.5

Vajaranta M, Kannisto J, Harju J. Implementation Experiences and Design Challenges for Resilient SDN Based Secure WAN Overlays. julkaisussa 2016 11th Asia Joint Conference on Information Security (AsiaJCIS). IEEE. 2016. s. 17-23 https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2016.25

Rekola J, Suntio T. Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Implementing of Activating Learning Strategy for a Course on Electric Drives. European Society for Engineering Education SEFI. 2016. s. 1-8

Koponen P, Hanninen S, Mutanen A, Koskela J, Rautiainen A, Järventausta P et al. Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. julkaisussa 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE. 2018. s. 1-6 https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Lahti J, Lavonen J, Lahtinen K, Johansson P, Seppänen T, Cameron DC. Improved properties for packaging materials by nanoscale surface modification and ALD barrier coating. julkaisussa TAPPI International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials 2016. Vuosikerta 2. TAPPI Press. 2016. s. 684-706

Galinina O, Turlikov A, Andreev S, Koucheryavy Y. Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016. s. 106-110 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Haapanen J, Krohns-Välimäki H, Verho P. Improving the Situation Awareness of DSOs in Major Disturbances by Visualizing the State of Mobile Networks. julkaisussa CIRED Workshop 2016. 2016

Wang Y, Lan R, Mateos X, Li J, Pan Y, Suomalainen S et al. In-band-pumped mode-locked Ho:YAG ceramic laser at 2.1 μm. julkaisussa 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO). IEEE. 2016. s. 1-2

Amiot CG, Aalto A, Toivonen J, Genty G. Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy Using a Supercontinuum Source in the Mid-IR. julkaisussa Laser Science 2015: Proceedings Frontiers in Optics 2015. 2015. JTu4A-80 https://doi.org/10.1364/FIO.2015.JTu4A.80

Amiot C, Aalto A, Genty G, Toivonen J. Incoherent Broadband Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy with a Supercontinuum Source. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference: Proceedings. Optical Society of America. 2015. s. CH_P_16

Kopra M-J, Halonen N, Järvenpää E, Lanz M. Increasing Employee Involvement in Socially Sustainable Manufacturing: Two Methods for Capturing Employees’ Tacit Knowledge to Improve Manufacturing Processes. julkaisussa Advances in Production Management Systems: Innovative Production Management Towards Sustainable Growth: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015, Tokyo, Japan, September 7-9, 2015, Proceedings, Part II. Springer International Publishing. 2015. s. 539-546. (IFIP Advances in Information and Communication Technology). https://doi.org/10.1007/978-3-319-22759-7_62

Pertilä P, Brutti A. Increasing the environment-awareness of rake beamforming for directive acoustic sources. julkaisussa 15th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC). 2016

Nenonen S, Vaittinen E, Martinsuo M. Incremental service innovations in a manufacturing firm’s delivery chain. julkaisussa 23rd Innovation and Product Development Management Conference (IPDMC): Glasgow, U. K. June 12-14, 2016. 2016. (Innovation and Product Development Management Conference).

Müller P, Lekkala J, Ali-Löytty S, Piche R. Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. julkaisussa 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). Bremen, Germany: IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Martinsuo M, Vaittinen E. Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. julkaisussa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2018. (International Product Development Management Conference).

Järvinen H-M, Mikkonen T. Industrial impact on topics and types of Master's theses: Empirical study of software engineering theses made in 1990-2016. julkaisussa Järvinen H-M, Clark R, toimittajat, Proceedings of SEFI 2016 Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Rajala S, Lekkala J. Infant respiration and heart rate monitoring with EMFi sensor. julkaisussa Holub J, toimittaja, IMEKO XXI World Congress, Proceedings, August 30 - September 4, 2015, Prague, Czech Republic. 2015

Turunen E, Navara M. Infinitesimals and Pavelka logic. julkaisussa Alonso JM, Bustince H, Reformat M, toimittajat, PROCEEDINGS OF THE 2015 CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL FUZZY SYSTEMS ASSOCIATION AND THE EUROPEAN SOCIETY FOR FUZZY LOGIC AND TECHNOLOGY. PARIS: Atlantis Press. 2015. s. 1027-1033. (Advances in Intelligent Systems Research). https://doi.org/10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.145

Parrotta D, Casula R, Penttinen J-P, Leinonen T, Kemp A, Guina M et al. InGaAs-QW VECSEL emitting >1.300-nm via intracavity Raman conversion. julkaisussa Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) VI. 2016. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2217593

Katko TS, Hukka JJ. Institutional development is the key for sustainable water services in the built environment. julkaisussa Nenonen S, Junnonen J-M, toimittajat, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 419-430

Asp O, Laaksonen A. Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. julkaisussa Madaj A, Jankowiak I, toimittajat, Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 toim. Vuosikerta 2017. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. 2017. s. 53-60 https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Karioja P, Alajoki T, Cherchi M, Ollila J, Harjanne M, Heinilehto N et al. Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Next-Generation Spectroscopic Technologies XI. SPIE, IEEE. 2018. 106570A. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2305712

Hukka JJ, Nyanchaga EN, Katko TS. Integrated urban water management, the green economy and institutional eco-innovations. julkaisussa Saari A, Huovinen P, toimittajat, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building up business operations and their logic. Shaping materials and technologies. Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 260-271

Aalto T, Harjanne M, Offrein BJ, Caër C, Neumeyr C, Malacarne A et al. Integrating III-V, Si, and polymer waveguides for optical interconnects: RAPIDO. julkaisussa Optical Interconnects XVI. SPIE. 2016. 97530D. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2214786

Väätäjä H, Ahtinen A. Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Christophe F, Mokammel F, Coatanea E, Bakhouya M. Integration of evaluation and simulation methods for virtual prototypes. julkaisussa Proceedings of the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education: Design Education - Growing Our Future, EPDE 2013. 2013. s. 623-628

Smith J, Kuokkala V-T, Seidt J, Gilat A. Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. julkaisussa Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Vuosikerta 3. Springer New York LLC. 2018. s. 97-103. ( Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Mäkinen SJ. Internet-of-things disrupting business ecosystems: A case in home automation. julkaisussa IEEM 2014: 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. 2015. s. 1467-1470 https://doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058882

Meriläinen K, Vuori V, Helander N. Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. julkaisussa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 690-697

Ritola T, Coatanea E. Interplay between offering, provider and customer in product-service system design. julkaisussa Lindemann U, Venkataraman S, Kim YS, Lee SW, DeWeck O, Hong YS, toimittajat, Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), Design for Harmonies, Vol.4: Product, Service and Systems Design , Seoul, Korea, 19-22.08.2013. DESIGN SOC. 2013. (International Conference on Engineering Design).

Tiira J, Radevici I, Haggren T, Hakkarainen T, Kivisaari P, Lyytikäinen J et al. Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. julkaisussa Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. Vuosikerta 10121. SPIE. 2017. 1012109. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2250843

Goncalves NSM, Martins L, Tran H, Oliveira SMD, Neeli-Venkata R, Fonseca J et al. In vivo single-molecule dynamics of transcription of the viral T7 Phi 10 promoter in Escherichia coli. julkaisussa The 8th International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies (BIOTECHNO2016). IARIA. 2016. s. 9-15

Rundgren A, Joutsenlahti J, Mäkinen J. Is languaging experienced to improve understanding of structural mechanics? julkaisussa 44th SEFI 2016 Annual Conference: 12-15 September 2016 in Tampere, Finland. 2016

Korobko DA, Zolotovskii IO, Gumenyuk RV, Fotiadi AA. Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. julkaisussa Broderick NGR, Dudley JM, Peacock AC, toimittajat, Nonlinear Optics and its Applications 2020. SPIE. 2020. s. 238 - 247. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2556072

Schelkens P, Alpaslan Z, Ebrahimi T, Pereira F, Pinheiro A, Tabus I et al. JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. julkaisussa SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. Vuosikerta 10752. SPIE. 2018. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2323404

Schelkens P, Astola P, da Silva EAB, Pagliari C, Perra C, Tabus I et al. JPEG Pleno light field coding technologies. julkaisussa Applications of Digital Image Processing XLII. SPIE. 2019. 111371G. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2532049

Ainasoja AE, Hietanen A, Lankinen J, Kämäräinen J-K. Keyframe-based video summarization with human in the loop. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 4. SCITEPRESS. 2018. s. 287-296 https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Sarjala S-M. Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. julkaisussa 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA. 2013

Vuori V, Helander N. Knowledge barriers in university-industry knowledge networks. julkaisussa 17th European Conference on Knowledge Management, At Belfast, Northern Ireland, UK.: 1-2 Sep. 2016. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading. 2016. s. 952-959

Mäenpää S, Suominen A, Breite R. Knowledge integration method development for multi-stakeholder innovation. julkaisussa Proceedings of The XXVII ISPIM Conference 2016 Porto, Portugal - 19-22 June 2016 : Blending Tomorrow’s Innovation Vintage. 2016

Ammirato S, Michele Felicetti A, Della Gala M, Aramo-Immonen H, Jussila J. Knowledge Management and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems. julkaisussa Massaro M, Garlatti A, toimittajat, Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2015), University of Udine, Italy, 3-4 September 2015. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. 2015. s. 19-26

Vuori V, Helander N. Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. julkaisussa Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. 2019. (IFKAD Proceedings eBooks).

Suominen AH, Mäenpää S. Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. julkaisussa Marimon F, Mas-Machuca M, Berbegal-Mirabent J, Bastida R, toimittajat, Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International. 2017. s. 956-963

Rissanen J, Fedotov A, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y, Kolosovskii A et al. Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. julkaisussa Carter AL, Dong L, toimittajat, Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. 2019. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2508811

Uotila U, Saari A, Junnonen J-M. Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. julkaisussa Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). 2018

Lehtonen T, Juuti T, Vanhatalo M, Kopra MJ, Rättyä K. Leadership instead of grading - The new goals of assessment. julkaisussa 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Tokola H, Niemi E, Väistö V. Lean manufacturing methods in simulation literature: Review and association analysis. julkaisussa 2015 Winter Simulation Conference (WSC). 2016. s. 2239-2248 https://doi.org/10.1109/WSC.2015.7408336

Olsson T, Väätäjä H, Ihamäki H, Jaana O, Länsisalo M, Veera U et al. Lean Software Design, Lean Education? Lessons from a Collaborative University-Industry Seminar. julkaisussa SEFI’16 - 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Takala A. Learning for sustainable water and sanitation services. julkaisussa Mazijn B, toimittaja, Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) : Building a circular economy together. Brugge: Instituut vóór Duu rzame Ontwikkeling vzw. 2016. s. 250-258. D.3.2

Huovinen P. Leveraging concepts for environmentally sustainable business management in construction - a focused review. julkaisussa Egbu C, toimittaja, CIB Proceedings 2015 : Going North for Sustainability: Leveraging Knowledge and Innovation for Sustainable Construction and Development. London, UK: IBEA Publications Ltd. 2015. s. 286-296

Vihola J, Edelman H. Life-Cycle Economics of Rentable Prefabricated School Facility Units in Municipal Real Estate Procurement. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume V: Advancing Products and Services. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 76-87

Martinsuo M, Vuorinen L, Killen C, Laiti M. Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. 2018. (EURAM conference).

Kekonen A, Bergelin M, Eriksson J-E, Vesa M, Johansson M, Viik J. Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. julkaisussa 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Nguyen-Thanh D, Le-Tien T, Bui-Thu C, Le-Thanh T. LTE indoor MIMO performances field measurements. julkaisussa International Conference on Advanced Technologies for Communications. IEEE. 2015. s. 84-89 https://doi.org/10.1109/ATC.2014.7043361

Naumov V, Samouylov K, Yarkina N, Sopin E, Andreev S, Samuylov A. LTE Performance Analysis Using Queuing Systems with Finite Resources and Random Requirements. julkaisussa 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2015. s. 100-103 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2015.7382412

Rosati P, Fowley F, Pahl C, Taibi D, Lynn T. Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2018. s. 364-375 https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Tenucci A, Laine T. Management accounting and new service development under servitization: literature review and case studies. julkaisussa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. 2016

Saukkonen N, Laine T, Suomala P. Management accounting in managerial work: engaging facts and feelings in decision making. julkaisussa Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference 2016: Lisbon, Portugal, June 15-17, 2016. European Institute for Advanced Studies in Management EIASM. 2016. (Proceedings of the Manufacturing Accounting Research Conference ).

Aramo-Immonen H, Hietaoja H, Jussila JJ, Ammirato S. Managing Cultural Knowledge in Project Execution. julkaisussa 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2015, Bari, Italy: Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Vuosikerta 10. Bary: IKAM Centro Studi & Ricerche. 2015. s. 1085-1096

Vuorinen L, Martinsuo M. Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. julkaisussa The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM. 2017

Laihonen H, Sillanpää V, Vuolle M. Managing intellectual liabilities by service recovery. julkaisussa Schiuma G, Spender JC, Garvilova T, toimittajat, Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management. 2017. s. 1570-1583. (Proceedings IFKAD).

Robal T, Ojastu D, Kalja A, Jaakkola H. Managing software engineering competences with domain ontology for customer and team profiling and training. julkaisussa Kocaoglu D, toimittaja, PICMET '15 : Proceedings, Management of the Technology Age, August 2 - 6, 2015. Portland, Oregon, USA: PICMET. 2015. s. 1369 - 1376 https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273171

Machado M, Verghese G, Peltola T. Massive Open Online Research: An approach to deal with wicked problems. julkaisussa PICMET 14 Conference, Portland International Center for Management of Engineering and Technology: Infrastructure and Service Integration. Portland: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 2014. s. 236-242. 6921178

Valmari A, Kaarakka T. MathCheck: a tool for checking math solutions in detail. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Lappalainen K, Valkealahti S. Mathematical Parametrisation of Irradiance Transitions Caused by Moving Clouds for PV System Analysis. julkaisussa 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (32nd EU PVSEC), 20–24 June, 2016, Munich, Germany . 2016. s. 1485-1489 https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20162016-5AO.8.4

Filanovsky I, Tchamov N. Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. julkaisussa 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Almeida B, Chauhan V, Kandavalli V, Ribeiro A. Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. julkaisussa De Maria E, Gamboa H, Fred A, toimittajat, BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS. 2019. s. 226-233 https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Närhi M, Genty G, Amiot C, Dutta R, Friberg AT, Dudley JM et al. Measurement of the Temporal Coherence of Supercontinuum Light. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. OSA. 2015. EE_3_1

Lietzen J, Miettinen J, Kylliäinen M, Pajunen S. Measurements of impact force excitation on wooden floors. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. 2018. s. 1617-1622. 272.161. (Proceedings : European Conference on Noise Control).

Sommarberg M, Mäkinen S. Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . julkaisussa Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE. 2017. s. 1-10 https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Kahle H, Penttinen JP, Phung HM, Rajala P, Tukiainen A, Ranta S et al. MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. julkaisussa Keller U, toimittaja, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. SPIE, IEEE. 2019. 109010D. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2512111

Aramo-Immonen H, Bessant J, Heinonen T, Öberg C, Trifilova A. Meeting radical change: SMEs and innovation capabilities and strategic foresight. julkaisussa The Proceedings of the XXVI ISPIM Conference – Shaping the Frontiers of Innovation Management, Budapest, Hungary on 14-17 June 2015. International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2015

Kozhemiakina N, Lukin V, Ponomarenko N, Akulynichev A, Astola J, Egiazarian K. Method of data compression for traffic monitoring. julkaisussa 2015 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings. IEEE. 2015. s. 153-156 https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357299

Amiot CG, Ryczkowski P, Aalto A, Toivonen J, Genty G. Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. julkaisussa Frontiers in Optics 2016. OSA. 2016. FTh5A.3

Mutanen A, Niska H, Järventausta P. Mining smart meter data - Case Finland. julkaisussa CIRED Workshop 2016. Institution of Engineering and Technology. 2016 https://doi.org/10.1049/cp.2016.0776

Nonsiri S, Coatanea E, Bakhouya M, Mokammel F. Model-Based Approach for Change Propagation Analysis in Requirements. julkaisussa 2013 IEEE International Systems Conference (SysCon) . IEEE. 2013. s. 497-503. (Systems Conference (SysCon), 2013 IEEE International). https://doi.org/10.1109/SysCon.2013.6549928

Geng J, Li H, Liu Y, Liu Y, Kashef M, Candell R et al. Model-based cosimulation for industrial wireless networks. julkaisussa WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE. 2018. s. 1-10 https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Kelo T, Eronen J, Rousku K. Model for efficient development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates. 2018. s. 244-252

Hagmark P, Laitinen J. Modeling of Age-Dependent Failure Tendency from Incomplete Data. julkaisussa Lee J, Ni J, Sarangapani J, Mathew J, toimittajat, Engineering Asset Management 2011: Proceedings of the Sixth World Congress on Engineering Asset Management. London: Springer-Verlag London Limited. 2014. s. 449-459. (Lecture Notes in Mechanical Engineering). https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4993-4_40

Begishev V, Samuylov A, Moltchanov D, Samouylov K. Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. julkaisussa Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Springer Verlag. 2017. s. 1-12. (Communications in Computer and Information Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Gudkova I, Markova E, Masek P, Andreev S, Hosek J, Yarkina N et al. Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016. s. 119-123 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Moilanen C, Björkqvist T, Ovaska M, Koivisto J, Miksic A, Engberg B et al. Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. julkaisussa 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA. USA: TAPPI. 2016. s. 53-70. 1.3

Teriö O, Hämäläinen J, Uotila U, Sorri J, Saari A. Moisture and building processes in Finland. julkaisussa Kähkönen K, Keinänen M, toimittajat, Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vol. 18).. Vuosikerta I. Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 907-917

Korpijärvi V-M, Kantola EL, Leinonen T, Guina M. Monolithic GaInNAsSb/GaAs VECSEL emitting at 1550 nm. julkaisussa SPIE conference proceedings. Vuosikerta 9349. SPIE. 2015. 93490D https://doi.org/10.1117/12.2077517

Rytöluoto I, Ritamäki M, Gitsas A, Pasanen S, Lahti K. Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. julkaisussa 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. 2017. (Proceeding of the Nordic Insulation Symposium; 25).

Momeni K, Martinsuo M. Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. 2018. (EURAM conference).

Rasilo P, Aydin U, Singh D, Martin F, Kouhia R, Belahcen A et al. Multiaxial magneto-mechanical modelling of electrical machines with hysteresis. julkaisussa Proceedings of the 8th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, PEMD 2016. IET, The Institution of Engineering and Technology. 2016 https://doi.org/10.1049/cp.2016.0183

Yli-Kaakinen J, Renfors M, Tuomivaara H. Multicarrier modulation for HF communications. julkaisussa 2016 International Conference on Military Communications and Information Systems (ICMCIS) . IEEE. 2016 https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2016.7496542

Ometov A, Bezzateev S. Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017. s. 129-136 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Gomez Casco D, Lohan E-S, Lopez-Salcedo JA, Seco-Granados G. Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. julkaisussa 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Lampio K, Karvinen R. Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. julkaisussa Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE. 2016 https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Aarikka-Stenroos L, Peltola T, Rikkiev A, Saari U. Multiple facets of innovation and business ecosystem research: the foci, methods and future agenda. julkaisussa XXVII ISPIM Innovation Conference 2016: Porto, 19-22 June, 2016. 2016. s. 1-33

Jokinen J, Kanerva M, Saarela O. Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. julkaisussa 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press. 2018

Karioja P, Alajoki T, Cherchi M, Ollila J, Harjanne M, Heinilehto N et al. Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. Vuosikerta 10110. SPIE. 2017. 101100P. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2249126

Katkovnik V, Shevkunov I, Petrov NV, Eguiazarian K. Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. julkaisussa Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France. SPIE. 2018. 106771B. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2306127

Leivo V, Sarlin E, Suonketo J, Pikkuvirta J, Pentti M. Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. julkaisussa Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY SISÄILMATIETO OY. 2019. s. 383-388. (SIY Raportti; 37).

Tukiainen M, Helander N, Mäkinen M. MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. julkaisussa ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . 2015

Lahti J. Nanoscale barrier coating on BOPP packaging film by ALD. julkaisussa TAPPI PLACE Conference 2016: Exploring New Frontiers. TAPPI Press. 2016. s. 493-505

Behailu BM, Mattila H. Need of Services and Understanding of Service Providers in Water and Sanitation: A Case of Ethiopia. julkaisussa Nenonen S, Junnonen J-M, toimittajat, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016 Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions. Tampere University of Technology. 2016. s. 431-440

Kurki V. Negotiating water governance: towards cooperation in contentious groundwater recharge projects. julkaisussa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 91-102

Ketola S, Sipilä E, Pajarre E, Takala J. New introducotry courses and teacher tutoring: Keys to an efficient beginning for university studies in engineering. julkaisussa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. 2016

Kolisoja P, Kalliainen A, Vuorimies N. New mechanistic design approach for subgrade rutting of Low Volume Roads. julkaisussa XVI ECSMGE 2015, 13-17 September 2015 - Edinburgh: Geotechnical engineering for infrastructure and development. 2015. s. 301-306

Nousiainen P, Rissanen M, Michud A, Sixta H, Hummel M, Setälä H. New routes from cellulose to textile fiber and ready products. julkaisussa Proceedings of 15th AUTEX World Textile Conference, June 10-12, 2015, Bucharest, Romania. 2015

Visa A, Einolander J, Vanharanta H. New tools to help in the recruitment process. julkaisussa 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Elsevier. 2015. s. 653–659. (Procedia Manufacturing). https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.297

Virtanen J-P, Hyyppä H, Ståhle P, Kalliokoski S, Kähkönen KE, Ahlavuo M et al. New value chains to construction: advancing products and services. julkaisussa Achour N, toimittaja, Proceedings of the 20th CIB World Building Congress 2016: Advancing products and services. Vuosikerta V. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016. s. 954-965