Holopainen, S., & Kouhia, R. (2016). Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate.

Suominen, A., & Mäenpää, S. (2016). Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach. Julkaisun esittämispaikka: European Group for Organizational Studies Colloquium, .

Jussila, J., Boedeker, M., Jalonen, H., & Helander, N. (2016). Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content. Julkaisun esittämispaikka: EMAC 2016, Oslo, Norja.

Tiihonen, J., Schramm, A., Kylänpää, I., & Rantala, T. (2016). Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata. Julkaisun esittämispaikka: PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, .

Turquet, L., Kauranen, M., & Bautista, G. (2016). Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy.

Kouhia, R., Holopainen, S., Ottosen, N. S., Matti, R., & Saksala, T. (2016). A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics. Julkaisun esittämispaikka: Nordic Seminar on Computational Mechanics, .

Tartia, J. (2015). Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun. Versus.

Toivari, E., Manninen, T., Nahata, A. K., Jalonen, T. O., & Linne, M-L. (2010). Calcium signaling in astrocytes: modeling Fura-2AM measurements. Frontiers in Neuroscience. https://doi.org/10.3389/conf.fnins.2010.13.00061

Jussila, J., Helander, N., Vuori, V., & Okkonen, J. (2016). Sosiaalinen media brändi- ja asiakastiedon lähteenä. teoksessa P. Tuomi (Toimittaja), TiedeAreena 2016 (Vuosikerta 11, Sivut 55-56). Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos.

Sarjala, S-M. (2013). Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. teoksessa 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA

Sariola-Leikas, E. (2015). Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1334). Tampere University of Technology.

Jussila, J. (2015). Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1333). Tampere University of Technology.

Puranen, J. (2015). Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1322). Tampere: Tampere University of Technology.

Tenhunen, M. (2015). Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1304). Tampere: Tampere University of Technology.

Laukkarinen, T. (2015). Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1306). Tampere: Tampere University of Technology.

Saukko, E. (2015). Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1308). Tampere University of Technology.

Vepsäläinen, T. (2015). Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1303). Tampere University of Technology.

Syeed, M. M. M. (2015). On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1300). Tampere University of Technology.

Mäkitalo, J. (2015). Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1297). Tampere University of Technology.

Niittynen, J. (2015). Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1291). Tampere University of Technology.

Naukkarinen, J. (2015). What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1344). Tampere University of Technology.

Yang, H. (2015). Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1331). Tampere University of Technology.

Kaarakka, T. (2015). Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1338). Tampere University of Technology.

Hannus, S. (2015). Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1328). Tampere University of Technology.

Halinoja, M. (2015). Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1313). Tampere: Tampere University of Technology.

Saketi, P. (2015). Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1309). Tampere: Tampere University of Technology.

Pakkanen, J. (2015). Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1299). Tampere University of Technology.

Hagman, S. (2015). Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1296). Tampere University of Technology.

Tewfik, M., & Amr, A. (2014). Arbitrary Land Use Policy in Jordan between Legal Brand and Property Control. European International Journal of Science and Technology, 3(9), 86-93.

Kotilainen, S., Hedman, M., & Heikkinen, J. (Toimittajat) (2015). Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. (Housing Design). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Lahdelma, I. (2014). Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto.

Kylliäinen, M., & Hongisto, V. (2019). Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. (Ympäristöministeriön julkaisuja; Nro 28). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Riipinen, T., Kujanpää, V., Komi, E., Kilpeläinen, P., Savolainen, M., Puukko, P., ... Mokhtarian, H. (2018). Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). (Research Reports). VTT Technical Research Centre of Finland.

Jama, T., Lehtovuori, P., Rajaniemi, J., Siikonen, M., Mäntynen, J., Rantanen, A., ... Saarniaho, K. (2018). Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Tappura, S., Hyytinen, T., Kivistö-Rahnasto, J., Nenonen, N., & Vasara, J. (2015). Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto.

Nykänen, L., Kallionpää, E., & Liimatainen, H. (2015). Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti). Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Rajaniemi, J., Thureson, J., & Chudoba, M. (Toimittajat) (2015). Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture.

Hyytinen, T., & Kivistö-Rahnasto, J. (2015). Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja). Helsinki: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ.

Hirvonen, T. (2015). Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Edelman, H., & Härkönen, K. (Toimittajat) (2015). Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Chudoba, M., Rajaniemi, J., & Virkkala, J. (Toimittajat) (2015). Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Hynynen, A., Panu, A-M., & Taanila, T. (Toimittajat) (2015). Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Jäniskangas, T. (2015). Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti; Vuosikerta 80). Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Kähkönen, K., Huovinen, P., & Keinänen, M. (Toimittajat) (2015). CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 16). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Loukola-Ruskeeniemi, K. (Toimittaja), Lonka, H. (Toimittaja), Ehrukainen, E., Gustafsson, J., Honkanen, M., Härmä, P., ... Aalto, M. (2015). Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; Vuosikerta 2015, Nro 54). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Haapanen, J. (2015). Principles of designing for situation awareness. (Sivut 29-46). (Situational awareness for critical infrastructure protection; Vuosikerta 3, Nro 1). Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos.

Marttila, T., Annila, P., Kero, P., Suonketo, J., Heino, S., & Pentti, M. (2015). HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti; Vuosikerta 163). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka.

Rantala, T., Luukkonen, T., Karhula, K., Vaismaa, K., Mäntynen, J., & Metsäpuro, P. (2014). Kävelystä elinvoimaa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Metsäpuro, P., Vaismaa, K., Karhula, K., Luukkonen, T., Mäntynen, J., & Rantala, T. (2014). Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Laak, M., & Del Barrio Batista, J. (Toimittajat) (2014). Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Laak, M., & Del Barrio Batista, J. (Toimittajat) (2014). Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Lepistö, T. (Toimittaja) (2014). Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center.

Laak, M. (Toimittaja) (2014). Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Eloranta, V-P. (Toimittaja), Koskinen, J., & Leppänen, M. K. (2013). Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. (Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report; Vuosikerta 2). Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing.

Sorri, J. (Toimittaja) (2013). Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; Vuosikerta 14). Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Tuokko, R., Lanz, M., & Luostarinen, P. (Toimittajat) (2012). International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering.

Eloranta, V-P., Koskinen, J., & Leppänen, M. (Toimittajat) (2012). Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. (Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report; Vuosikerta 22). Tampere University of Technology. Department of Software Systems.

Koskinen, K., Scherbak, S., Chervinskii, S., Lipovskii, A., & Kauranen, M. (2018). Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018 [JTu2A.134] OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Bautista, G., Dreser, C., Zang, X., Kern, D., Kauranen, M., & Fleischer, M. (2018). Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018 [FW3G.3] The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Camacho-Morales, R., Bautista, G., Zang, X., Xu, L., Turquet, L., Miroshnichenko, A., ... Kauranen, M. (2018). Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018 [FF1E.6] The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Tuominen, E., Vainio, M., & Vinha, J. (2017). Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 2, Sivut 455-460). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Vänttinen, K., Tuominen, E., & Vinha, J. (2017). Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 2, Sivut 461-470). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Dang, D., & Pekkola, S. (2017). Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. teoksessa Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017 Association for Information Systems AIS.

Pöllänen, M., Utriainen, R., & Viri, R. (2017). Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. teoksessa Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017 (Sivut 246-265). Tampere University of Technology.

Utriainen, R., & Pöllänen, M. (2017). Review on mobility as a service in scientific literature. teoksessa Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017 (Sivut 141-155). [15] Tampere University of Technology.

Mokhtarian, H., Coatanea, E., Paris, H., & Vihinen, J. (2017). Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. teoksessa J. Aaltonen, R. Virkkunen, K. T. Koskinen, & R. Kuivanen (Toimittajat), Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017 (Sivut 29-31)

Jääskeläinen, A., Thitz, O., & Heikkilä, J. (2016). The role of the purchasing function in non-financial value creation. teoksessa 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.

Heikkilä, J., Jääskeläinen, A., & Thitz, O. (2016). Long-term effects of purchasing: fact or fiction? teoksessa Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA.

Ojala, M., & Mahlamäki, T. (2016). Benefits of digitally guided buying in B2B markets. teoksessa 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016 Dortmund.

Matikainen, V., Bolelli, G., Koivuluoto, H., Sassatelli, P., Lusvarghi, L., & Vuoristo, P. (2016). High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. teoksessa Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016

Pekkola, S. (2015). Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. teoksessa 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop Warwick, UK: University of Warwick.

Saari, S., Karjalainen, P., Kalliohaka, T., Taipale, A., & Rönkkö, T. (2015). Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. teoksessa The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China

Olin, M., & Dal Maso, M. (2015). Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference Milan, Italy: Italian Aerosol Society.

Saari, S., Karjalainen, P., Pirjola, L., Ntziachristos, L., Keskinen, J., & Rönkkö, T. (2015). Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Saari, S., Karjalainen, P., Kalliohaka, T., Taipale, A., & Rönkkö, T. (2015). Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Aarikka-Stenroos, L., Aaboen, L., & Rolfsen, A. (2015). Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. teoksessa P. Vagn Freytag, & A. Höjbjerg Clarke (Toimittajat), The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark. Kolding, Denmark.

Höjbjerg Clarke, A., Rostgaard Evald, M., & Aarikka-Stenroos, L. (2015). Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. teoksessa P. Vagn Freytag, & A. Höjbjerg Clarke (Toimittajat), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.

Jaakkola, E., Aarikka-Stenroos, L., & Salmivalli, L. (2015). Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. teoksessa P. Vagn Freytag, & A. Höjbjerg Clarke (Toimittajat), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.

Väyrynen, H., Vasell, T., Helander, N., Boedeker, M., & Andersson, T. (2015). The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. Julkaisematon. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015 (Sivut 146). [24.02] Nordic Academy of Management.

Martinsuo, M., Sukanen, I., & Kivilä, J. (2015). Defining product end-of-life strategies in new product development. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015 Nordic Academy of Management.

Martinsuo, M., & Momeni, K. (2015). Customized service solutions for project business. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015 Nordic Academy of Management.

Martinsuo, M., & Vuorinen, L. (2015). Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015 Nordic Academy of Management.

Väyrynen, H., & Helander, N. (2015). Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. Julkaisematon. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015 (Sivut 1-27). Nordic Academy of Management.

Suominen, A. (2015). Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. teoksessa 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece (Organization Studies). SAGE Publications.

Suominen, A., & Breite, R. (2015). Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. teoksessa 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015

Takala, A., & Korhonen-Yrjänheikki, K. (2015). Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. teoksessa Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.) https://doi.org/10.14288/1.0064702

Momeni, K., & Martinsuo, M. (2015). Remote monitoring systems as enablers for project-related services. teoksessa IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference IRNOP.

Sariola, R., & Martinsuo, M. (2015). Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. teoksessa The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference IRNOP.

Stentoft, J., Olhager, J., Heikkilä, J., & Thoms, L. (2015). Moving manufacturing back: a content-based literature review. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness Neuchatel, Switzerland.

Vilppo, O., & Markkula, J. (2015). Feasibility of electric buses in public transport. teoksessa EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition

Alanne, A., & Pekkola, S. (2015). Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. teoksessa 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015

Martinsuo, M., Kivilä, J., & Heikkilä, J. (2015). Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness Switzerland: European Operations Management Association.

Martinsuo, M., Ahvenniemi, O., & Vaittinen, E. (2015). Changes in operations when introducing disruptive technologies. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness Switzerland: European Operations Management Association.

Siljander, S., Kiviniemi, M., Sarlin, E., Lindgren, M., Suihkonen, R., & Vuorinen, J. (2015). Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. teoksessa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials

Siljander, S., Lehmonen, J., Tanaka, A., Ketoja, J., Heikkilä, P., Lahti, J., ... Vuorinen, J. (2015). The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. teoksessa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials

Vuorinen, L., & Sariola, R. (2015). Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. teoksessa International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP (Sivut 1). London, U.K..

Sariola, R. (2015). Emergence of relationship triads in construction project networks. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark (Sivut 1-13). (Nordic Academy of Management Conference). Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management.

Ylinen, A., Kouhia, R., & Mäkinen, J. (2015). Two models for hydraulic cylinder. teoksessa A. Ibrahimbegović, N. Ademović, E. Ilić-Georgijević, A. Serdarević, M. Hrasnica, & S. Dolarević (Toimittajat), 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015 (Sivut 115-116). Sarajevo.

Köliö, A., Lahdensivu, J., & Pentti, M. (2015). Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. teoksessa Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA.

Grigonyte, J., Sippula, O., Tissari, J., Laitinen, A., Keskinen, J., Kortelainen, M., ... Jokiniemi, J. (2015). A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. teoksessa European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy [2COA_P021]

Leppänen, A., & Välimäki, E. (2015). Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. teoksessa TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015 Atlanta, Georgia: TAPPI.

Kuuluvainen, H., Saari, S., Mensah-Attipoe, J., Pasanen, P., Reponen, T., & Keskinen, J. (2015). Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Pirjola, L., Dittrich, A., Niemi, J. V., Saarikoski, S., Malinen, A., Kuuluvainen, H., ... Hillamo, R. (2015). Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Kuuluvainen, H., Karjalainen, P., Saukko, E., Nousiainen, P., Karhu, T., Pirjola, L., ... Rönkkö, T. (2015). Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Psichoudaki, M., Faxon, C., Kuuluvainen, H., Thomson, E. S., Eriksson, A., Mallqvist, J., ... Hallquist, M. (2015). Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Kuuluvainen, H., Karjalainen, P., Saukko, E., Nilsson, O., Sirviö, K., Ovaska, T., ... Rönkkö, T. (2015). Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Niemi, J. V., Saarikoski, S., Pirjola, L., Taimisto, P., Pulkkinen, A., Yli-Tuomi, T., ... Hillamo, R. (2015). Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Kuuluvainen, H., Faxon, C., Psichoudaki, M., Thomson, E. S., Eriksson, A., Kristensson, A., ... Hallquist, M. (2015). Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy

Kerminen, R., Wang, C., & Visa, A. (2015). Analysis on bus travel time through traffic light intersection. teoksessa ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space [EU-ITS-2051]

Raumonen, P. A. (2015). Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 32-34)

Lau Sarmiento, A., Bartholomeus, H., Herold, M., Martius, C., Malhi, Y., Patrick Bentley, L., ... Raumonen, P. (2015). Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 96-98)

Gonzalez de Tanago, J., Bartholomeus, H., Joseph, S., Herold, M., Avitabile, V., Goodman, R., ... Burt, A. (2015). Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 119-121)

Calders, K., Disney, M., Nightingale, J., Origo, N., Barker, A., Raumonen, P. A., ... Fox, N. (2015). Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 122-124)

Calders, K., Burt, A., Newnham, G., Disney, M., Murphy, S., Raumonen, P., ... Kaasalainen, M. (2015). Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems (Sivut 197-199)

Turquet, L., Bautista, G., Kakko, J-P., Karvonen, L., Dhaka, V., Chen, Y., ... Kauranen, M. (2015). Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. teoksessa The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering

Länsivaara, T. (2015). Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? teoksessa Geotekniikan päivä 2015 SGY.

Saari, U., Mäkinen, S., & Alinikula, P. (2014). Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. teoksessa Going Green - CARE INNOVATION 2014 (Sivut 1-8). [067] SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation.

Pöllänen, M., & Nykänen, L. (2014). Automated driving and the key megatrends of future. teoksessa ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014 [TP0067]

Salo, M., & Pirkkalainen, H. (2019). Älylaitteet ja stressi: Aiheuttajat, seuraukset ja hallintakeinot. teoksessa S. Kosola, M. Moisala, & P. Ruokoniemi (Toimittajat), Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon (Sivut 79-90). KUSTANNUS OY DUODECIM.

Martinsuo, M., Ackerman, E., & Ruusuvuori, P. (2019). Digitalisaatio kunnossapidossa. teoksessa Kunnossapidon vuosikirja 2019: Elinjakson hallinta ja hyvä tuotanto-omaisuuden hallintatapa (Sivut 48-54). Kunnossapitoyhdistys ProMaint.

Kotilainen, S. (2015). Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. teoksessa Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen (Vuosikerta 16, Sivut 10-13). [1] (Housing Design; Vuosikerta 16). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Poutanen, J., Peltoniemi, S., & Pihlajarinne, N. (2015). Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä. teoksessa S. Nenonen, S. Kärnä, J-M. Junnonen, S. Tähtinen, & N. Sandström (Toimittajat), Oppiva kampus: How to co-create campus? (Sivut 72-93). Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Hynynen, A. (2015). Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. teoksessa A. Hynynen, A-M. Panu, & T. Taanila (Toimittajat), Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin (Sivut 75-93). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Salmisto, A. (2015). How to co-learn in campus. teoksessa S. Nenonen, S. Kärnä, J-M. Junnonen, S. Tähtinen, & N. Sandström (Toimittajat), Oppiva kampus - How to co-create campus? (Sivut 320-337). Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Kylliäinen, M. (2015). Rakenteiden ääneneristyskyvystä asumismelun kokemiseen. teoksessa Rakentajain Kalenteri (Sivut 92-96). Helsinki: Rakennustieto Oy.

Seppä, V-P., Pelkonen, A. S., Kotaniemi-Syrjänen, A., Viik, J., Mäkelä, M. J., & Malmberg, P. (2015). Impedanssipneumografia pienten lasten alahengitytiesoireiden selvittelyssä. teoksessa Allergiatutkimussäätiön vuosikirja 2015 (Allergiakoulu).

Lehtovuori, P. (2015). Uusia tuulia Euroopasta. teoksessa Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin (Sivut 42-59). Helsinki: Rakennustieto Oy.

Koponen, O-P. (2015). Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. teoksessa R. Hautamäki (Toimittaja), Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa (Vuosikerta Julkaisuja 5/2015, Sivut 35-42). (Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen; Vuosikerta 5/2015). Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki.

Vinha, J. (2015). Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. teoksessa Rakentajain kalenteri 2016 (Sivut 399-426). (Rakentajain kalenteri; Vuosikerta 100). Rakennustieto Oy.

Leppänen, M., Välisalo, T. (Toimittaja), & Laasonen, J. (2014). Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta. teoksessa Kaivosten stressitesti 2013 (Ympäristöministeriön raportteja). Ympäristöministeriö.

Liimatainen, H. (2020). Liikenteen päästövähennykset - kaikki keinot käyttön. Rakennustekniikka, 76(1), 28-31.

Inha, L., Katko, T. S., & Rajala, R. (2019). Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä. Rakennustekniikka, 75(3), 38-40.

Keskinen, J., Vanhala, J., Mäntysalo, M., & Ruuskanen, P. (2019). Energiaomavaraiset anturiverkot. Promaint, (2), 24-26.

Karjalainen, P. (2015). Muuttuvat ajotilanteet aiheuttavat uudentyyppisiä ajoneuvojen hiukkaspäästöjä. Ympäristö ja terveys, 46(6), 28-31.

Frankberg, E. J. (2015). Suomen keraaminen seura - Keramiska sällskapet i Finland. Materia, 5, 58-58.

Järveläinen, M., Yli-Hallila, T., Salpavaara, T., Verho, J., Vilkko, M., & Levänen, E. (2015). Kolloidisten suspensioiden online -analysointi: tutkimuksesta liiketoimintaa. Materia, (5/2015), 54-57.

Valtonen, K., & Tiainen, T. (2015). Hard Rock (- ei Hallelujah, vaan) Tribology: Pohjoismainen kaivosteollisuuden kulumisongelmiin keskittyvä kurssi ja seminaari Tampereella. Materia, 2015(1), 30-33.

Hilliaho, K., Hietaniemi, J., & Visa, P. (2015). Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttäytyminen tulipaloissa. Palontorjuntatekniikka, (Erikoisnumero), 18-23.

Peura, P., Vuoristo, P., & Vihinen, J. (2015). Education and Materials Joining Research methods at Tampere University of Technology. Hitsaustekniikka, 65(2-3/2015), 73-76.

Eriksson, S-L., Haukkanen, P., Hukka, T. I., & Lemmetyinen, H. (2015). Tampereen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutus. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3( 6), 800-807.

Matikainen, V., Koivuluoto, H., Milanti, A., & Vuoristo, P. (2015). Advanced coatings by novel high-kinetic thermal spray processes. Materia, 73(1), 46-50.

Ojala, P., Saarenrinne, P., Miettinen, J., Multanen, P., Kiilunen, J., Hietala, J-P., ... Ylönen, M. (2015). Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä. Promaint, 2, 24-27.

Chudoba, M. (2015). Koteja ja kokonaistaideteoksia. Arkkitehti, (3), 76-78.

Passinmäki, P. (2015). Taskinen yksissä kansissa. Arkkitehti, (2), 89-90.

Helamaa, A. (2015). Kattavasti rivitaloista. Arkkitehti, (3), 80-81.

Viro, E., & Eriksson, S-L. (2015). Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(7), 1005-1009.

Koponen, O-P. (2015). Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä. Arkkitehti, 2015(2/2015), 72-74.

Koponen, O-P. (2015). Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo. Arkkitehti, 2015(4/2015), 67-69.

Katko, T. S., Lukka, A., & Rajala, R. (2015). Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle. Vesitalous, (2), 45-47.

Nenonen, S., Salmisto, A., & Petrulaitiene, V. (Toimittajat) (2018). Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; Nro 26). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Kähkönen, K., & Keinänen, M. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 18). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Saari, A., & Huovinen, P. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 18). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Nenonen, S., & Junnonen, J-M. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report; Vuosikerta 18). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Virtanen, T., Mesaros, A., Heittola, T., Plumbley, M. D., Foster, P., Benetos, E., & Lagrange, M. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing.

Jaakkola, H., Thalheim, B., Kiyoki, Y., & Yoshida, N. (Toimittajat) (2016). Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . (Tampere University of Technology, Pori Department Publications). Tampere: Tampere University of Technology.

Heinisuo, M., & Mäkinen, J. (Toimittajat) (2015). The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere: Tampere University of Technology.

Welzer , T., Hölbl, M., Kiyoki, Y., Thalheim, B., & Jaakkola, H. (Toimittajat) (2015). Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. Maribor, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

Laamanen, A., & Huhtala, K. (Toimittajat) (2015). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . (Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP)). Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Devillers, R., & Valmari, A. (Toimittajat) (2015). Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); Vuosikerta 9115). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Vinha, J., & Ruuska, T. (Toimittajat) (2015). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Balandin, S., Andreev, S., & Koucheryavy, Y. (Toimittajat) (2015). Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science; Vuosikerta 9247). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Kähkönen, K. (Toimittaja) (2015). 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Procedia Economics and Finance, 21.

Laamanen, A., & Huhtala, K. (Toimittajat) (2015). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Partanen, J. (Toimittaja) (2015). Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Strzelczak, S., Balda, P., Garetti, M., & Lobov, A. (Toimittajat) (2015). Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology Publishing House.

Niemi, H., Multisilta, J., & Löfström, E. (2014). Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki.

Suominen, A., Hajikhani, A., & Seppänen, M. (2019). Revisiting technological depths and breadths effects on firm performance: the case of pharmaceutical industry. teoksessa Proceedings of International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 16-19 June, 2019, Florence, Italy International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Toenger, S., Ahvenjärvi, J., Ryczkowski, P., & Genty, G. (2018). Intensity Interferometry of Supercontinuum Light. teoksessa T. Setälä, J. Turunen, A. T. Friberg, & K. Saastamoinen (Toimittajat), Trends in Electromagnetic Coherence (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in forestry and natural sciences; Nro 32). Joensuu: University of Eastern Finland.

Ratia, M., & Myllärniemi, J. (2018). Beyond ic 4.0 : the future potential of bi-tool utilization in the private healthcare. teoksessa 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2018: Delft, Netherlands, 4-6 July 2018 (Proceedings IFKAD).

Kauppinen, A., Kiviste, M., Pirhonen, J., & Vinha, J. (2017). Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 215-221). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Laukkarinen, A., Heiskanen, R., & Vinha, J. (2017). Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 71-76). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Annila, P., Lahdensivu, J., Suonketo, J., Pentti, M., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2017). Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 135-140). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Laukkarinen, A., Musakka, S., Penttilä, O., Teriö, O., & Vinha, J. (2017). Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 167-172). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Teriö, O., Penttilä, O., Laukkarinen, A., Musakka, S., & Vinha, J. (2017). Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 173-178). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Huttunen, P., Rantala, J., & Vinha, J. (2017). Suuren lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 335-342). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Salo, J., Huttunen, P., & Vinha, J. (2017). Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM-simuloinnit. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 2, Sivut 413-422). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Sekki, P., Korhonen, L., & Vinha, J. (2017). Kuorielementtien kuivumisen mallintaminen hydrataation huomioivalla FEM-laskennalla. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 2, Sivut 399-405). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Ruusala, A., & Vinha, J. (2017). Koulujen ja päiväkotien laskettu ja toteutunut energiankulutus. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 267-274). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Jokisalo, J., Sankelo, P., Sirén, K., & Vinha, J. (2017). Kustannusoptimaaliset energiakorjaus- ja uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut kunnallisissa palvelurakennuksissa. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 287-292). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Pakkala, T., Lahdensivu, J., Köliö, A., & Annila, P. (2017). Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere (Sivut 179-184). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Laitinen, A., Santa-aho, S., Lukinmaa, H., Suominen, L., & Vippola, M. (2017). Barkhausen noise Potcore sensor simulations with Comsol. teoksessa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing (Sivut 97-107). ICBM.

Sorsa, A., Santa-aho, S., Aylott, C., Shaw, B., Vippola, M., & Leiviskä, K. (2017). Case depth prediction of nitrided components. teoksessa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing (Sivut 65-72). ICBM.

Palvalin, M., Vuori, V., & Helander, N. (2017). Knowledge transfer and work productivity. teoksessa JC. Spender, G. Schiuma, & T. Gavrilova (Toimittajat), Proceedings of 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: St. Petersburgh, Russia 7-9 June 2017 (Sivut 1120-1134). (Proceedings IFKAD).

Kiilakoski, J., Lukac, F., Koivuluoto, H., & Vuoristo, P. (2017). Cavitation wear characteristics of Al2O3-ZrO2-ceramic coatings deposited by APS and HVOF -processes. teoksessa Internationl Thermal Spray Conference ITSC 2017, Conference Proceedings: June 7-9, 2017, Düsseldorf, Germany. (Vuosikerta 336, Sivut 928-933). (DVS-Berichte / DVS - Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V.). Düsseldorf: DVS Media GmbH.

Myllärniemi, J., Pekkola, S., & Helander, N. (2017). Lessons for data-based value creation. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2017 (Sivut 398-407). (Proceedings IFKAD).

Sorri, J., Heljo, J., Uotila, U., & Ruusala, A. (2017). Energiatehokkuusinformaatio palvelurakennuksissa. teoksessa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut : 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 325-330). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Heljo, J., Sorri, J., & Harsia, P. (2017). Energiatehokkuus on entistä enemmän sähkötehon hallintaa. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 281-286). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Hongisto, V., Kylliäinen, M., & Hyönä, J. (2015). ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. teoksessa Rakennusfysiikka 2015 (Sivut 561-566). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Latvanne, P., & Kylliäinen, M. (2015). Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. teoksessa Rakennusfysiikka 2015 (Sivut 567-572). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Kovalainen, V., & Kylliäinen, M. (2015). Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015 (Sivut 617-622). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Junttila, H., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2015). Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. (Sivut 77-82). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Laukkarinen, A., & Hilliaho, K. (2015). Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 181-186). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Köliö, A., Hohti, H., Pakkala, T., Laukkarinen, A., Lahdensivu, J., & Mattila, J. (2015). Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. (Sivut 195-202). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Vinha, J., Hedman, M., Sirén, K., Harsia, P., Pentti, M., Teriö, O., ... Pihlajamaa, P. (2015). Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. (Sivut 487-496). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Hilliaho, K., Nordquist, B., & Wallentén, P. (2015). Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 509-516). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; Nro 4). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Marttila, T., Suonketo, J., Kero, P., & Annila, P. (2015). Onnistumistekijät valtion tukemissa homekorjaushankkeissa. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20-22.10.2015, Tampere (Vuosikerta 4, Sivut 253-258). [152] Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Teriö, O., & Sorri, J. (2015). Energiatehokkuus rakennusalan ammattityövoiman täydennyskoulutuksessa. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 97-102). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Annila, P., Lahdensivu, J., Pikkuvirta, J., & Pakkala, T. (2015). By64 Tuulettuvat julkisivut 2016 -suunnittelu- ja toteusohjeen laadinta. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 109-114). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Vinha, J. (2015). Uusi Rakennusfysiikan käsikirja - perustiedot rakennusfysikaalisesta suunnittelusta ja tutkimuksista. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 115-120). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Ruuska, T., & Vinha, J. (2015). Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 227-232). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Kankkunen, T., & Kero, P. (2015). Hometalolle suoritettavat toimenpiteet ja niiden valinta - case-esimerkki. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 265-270). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Tuominen, E., & Vinha, J. (2015). Laastien vedenimukertoimen määrittämisen virhelähdekokeet. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 239-244). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Tuominen, E., & Vinha, J. (2015). Kapillaaristen vedenimuominaisuuksien määrittämiseen sopivan vapaan vedenimukoelaitteiston kehittäminen. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 233-238). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Heljo, J., & Kauppinen, T. (2015). Pystytäänkö haitallisia ilmanvaihtovikoja havaitsemaan ja poistamaan. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 325-330). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Rinkinen, J., & Elo, L. (2015). Clean Components of Fluid Power System Reduce Maintenance Costs. teoksessa Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics; Maintenance Performance Measurement and Management: MCMD 2015 and MPMM 2015 [2 (2015-10-01)]

Pakkala, T., Lemberg, A-M., Köliö, A., & Lahdensivu, J. (2015). Ilmastonmuutoksen vaikutus betonijulkisivujen vaurioitumisen etenemiseen. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 203-210). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Kylliäinen, M., Oliva, D., Rekola, L., & Hongisto, V. (2015). Asuinhuoneistojen betonivälipohjien askelääneneristyksen subjektiivinen ja objektiivinen arviointi. teoksessa Akustiikkapäivät 2015 (Sivut 204-207). (Akustiikkapäivät). Kuopio: Akustinen seura.

Kylliäinen, M., Takala, J., & Hongisto, V. (2015). Ilmaääneneristysluku sekä standardisoitu ja normalisoitu äänitasoeroluku huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden kuvaajina. teoksessa Akustiikkapäivät 2015 (Sivut 158-161). (Akustiikkapäivät). Kuopio: Akustinen seura.

Kylliäinen, M., Niemi, H., Jäppinen, J., & Lindqvist, M. (2015). Engelin teatterin huoneakustiikan mallintaminen. teoksessa Akustiikkapäivät 2015 (Sivut 145-150). (Akustiikkapäivät). Akustinen seura.

Saarelainen, J., Kylliäinen, M., & Hupaniittu, O. (2015). Mykkäelokuvakauden elokuvateatterien huoneakustiikka. teoksessa Akustiikkapäivät 2015 (Sivut 83-88). (Akustiikkapäivät). Kuopio: Akustinen seura.

Niemi, H., Kylliäinen, M., Jäppinen, J., & Lindqvist, M. (2015). 1800-luvun Helsingin kadonneiden konserttitilojen akustiikan mallintaminen. teoksessa Akustiikkapäivät 2015 (Sivut 77-82). (Akustiikkapäivät). Kuopio.

Poikonen, E., Martinsuo, M., & Nenonen, S. (2015). Standardizing the service delivery system for repetitive industrial services. teoksessa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference RESER European Association for Research on Services.

Ocaña Flores, M., & Martinsuo, M. (2015). Use of equipment lifecycle data in industrial services. teoksessa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference Copenhagen: RESER European Association for Research on Services.

Slablab, A., Divya, S., Koskinen, K., Czaplicki, R., Kailasnath, M., Radhakrishnan, P., & Kauranen, M. (2015). Second-harmonic generation from thermally-evaporated indium selenide thin films. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015: Munich Germany 21–25 June 2015 (Sivut CE_12_4). Optical Society of America.

Holopainen, S. (2015). Transpositions and duals high-order tensors. On theory and applications in mechanics. teoksessa R. Kouhia (Toimittaja), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät (Sivut 188-193). (Journal of Structural Mechanics). Rakenteiden Mekaniikan Seura ry.

Pietilä, J., & Mäkinen, J. (2015). Raudoitetun betonirakenteen taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla. teoksessa R. Kouhia, J. Mäkinen, S. Pajunen, & T. Saksala (Toimittajat), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days (Sivut 91-96). Helsinki: Rakenteiden Mekaniikan Seura ry.

Uusitalo, T., Virtanen, H., Viheriälä, J., Salmi, J. O., Aho, A., & Dumitrescu, M. (2015). Dual-Mode Behavior in Multi-Section DFB Semiconductor Lasers with Laterally-Coupled Ridge-Waveguide Surface Gratings. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015 [CB_P_26] OSA - The Optical Society.

Fischer, H., Laamanen, A., Iso-Heiko, A., Schäfer, O., Karvonen, M., Karhu, O., ... Huttunen, A. (2015). Digital Hydraulics on Rails – Pilot Project of Improving Reliability on Railway Rolling Stock by Utilizing Digital Valve System. teoksessa A. Laamanen, & K. Huhtala (Toimittajat), Proceedings of The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15 (Sivut 644-654)

Toenger, S., Godin, T., Billet, C., Dias, F., Erkintalo, M., Genty, G., & Dudley, J. M. (2015). Dynamics of rogue wave and soliton emergence in spontaneous modulation instability. teoksessa CLEO: QELS - Fundamental Science, CLEO_QELS 2015 Optical Society of America (OSA). https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2015.FW4D.2

Linjama, M., Huova, M., Pietola, M., Juhala, J., & Huhtala, K. (2015). Hydraulic Hybrid Actuator: Theoretical Aspects and Solution Alternatives. teoksessa A. Laamanen, K. Huhtala, & J. Uusi-Heikkilä (Toimittajat), Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power Tampere: Tampere University of Technology.

Saksala, T., Holopainen, S., & Kouhia, R. (2015). On the choice of damage variable in the continuum fatigue model based on a moving endurance surface. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day (Sivut 57-62)

Annila, P., Hellemaa, M., Suonketo, J., & Pentti, M. (2015). Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus kuntien rakennuksissa. teoksessa J. Säteri, & M. Ahola (Toimittajat), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015 (Sivut 95-100). (SIY Raportti; Vuosikerta 33). Juva.

Marttila, T., Suonketo, J., Kero, P., Annila, P., & Pentti, M. (2015). Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi (HKPro 2). teoksessa J. Säteri, & M. Ahola (Toimittajat), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015: Sisäilmastoseminaari (Vuosikerta Sisäilmayhdistys raportti 33, Sivut 101-106). Juva.

Annila, P., Marttila, T., Kero, P., Suonketo, J., & Pentti, M. (2015). Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi -jatkotutkimus (HKPro 3). teoksessa J. Säteri, & M. Ahola (Toimittajat), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015 (Vuosikerta Sisäilmayhdistys raportti 33, Sivut 107-112). (Sisäilmayhdistys). Juva.

Huova, M., Ahopelto, M., Ketonen, M., Ahola, V., Linjama, M., & Huhtala, K. (2015). Characteristics of Digital Hydraulics with Commercial Controllers. teoksessa The Seventh Workshop on Digital Fluid Power (Sivut 114-128). Linz Center of Mechatronics.

Linjama, M., Siivonen, L., & Huova, M. (2015). Numerically Efficient Flow Model for On/Off Valves. teoksessa R. Scheidl, B. Winkler, & H. Kogler (Toimittajat), Proceedings of the Seventh Workshop on Digital Fluid Power (Sivut 164-172). Linz, Austria: LCM GmbH.

Ryczkowski, P., Barbier, M., Friberg, A. T., Dudley, J. M., & Genty, G. (2015). Experimental demonstration of temporal ghost imaging. teoksessa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference [CF6_3] OSA.

Vuolle, M., Salonius, H-R., Lintinen, J., & Mäkinen, J. (2015). Emotion measurement services for knowledge workers. teoksessa RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark Copenhagen: RESER European Association for Research on Services.

Kolu, A., Rajapolvi, K., Hyvönen, M., Multanen, P., & Huhtala, K. (2015). Low-cost 3D lidar for the mapping of autonomous mobile work machine. teoksessa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland

Vuolle, M., & Sillanpää, V. (2015). Performance management practices in construction business - a service recovery perspective. teoksessa 8th Conference on Performance Measurement and Management Control (Conference on Performance Measurement and Management Control). The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM.

Turquet, L., Bautista, G., Karvonen, L., Dhaka, V., Chen, Y., Jiang, H., ... Kauranen, M. (2015). Tunable nonlinear effects through focused spatially phase-shaped beams. teoksessa European Quantum Electronics Conference 2015 [EG_P_11] Optical Society of America.

Mardoukhi, A., Saksala, T., Hokka, M., & Kuokkala, V-T. (2015). An experimental and numerical study of the dynamic Brazilian disc test on Kuru granite. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day (Sivut 210-215)

Kunwar, P., Hassinen, J., Bautista, G., Ras, R. H. A., & Toivonen, J. (2015). Fabrication of Fluorescent Silver Nanoclusters-based Micro-Label in Polymers. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015 [CM_P_5] (European Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference). OSA.

Bautista, G. S., Johansson, A., Parappurath, N., Herranen, O., Myllyperkiö, P., Jiang, H., ... Kauranen, M. (2015). Background-Free Second-Harmonic Generation Microscopy of Individual Carbon Nanotubes. teoksessa Nonlinear Optics 2015: Kauai, Hawaii United States 26–31 July 2015 [NW1A.5] (Nonlinear Optics Conference Series). OSA. https://doi.org/10.1364/NLO.2015.NW1A.5

Fard Sanei, M. A., Kiilunen, J., Pippola, J., Lahokallio, S., & Frisk, L. (2015). Thermomechanical properties of overmold epoxies in MEMS packaging. teoksessa Proceedings of the IMAPS Nordic Annual Conference , June 8-9, 2015, Helsingør, Denmark (Sivut 175-179). IMAPS Nordic.

Ryczkowski, P., Barbier, M., Friberg, A. T., Dudley, J. M., & Genty, G. (2015). Shadow Ghost Imaging in the Time Domain. teoksessa Frontiers in Optics 2015 [FW6C.1] OSA. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FW6C.1

Ryczkowski, P., Barbier, M., Friberg, A. T., Dudley, J. M., & Genty, G. (2015). Temporal Ghost Imaging. teoksessa Frontiers in Optics 2015 [FTh4D.4] OSA. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTh4D.4

Toenger, S., Godin, T., Billet, C., Dias, F., Erkintalo, M., Genty, G., & Dudley, J. M. (2015). Breathers Emergence in Spontaneous Modulation Instability. teoksessa European Quantum Electronics Conference 2015 [EF_P_25] Optical Society of America (OSA).

Kauranen, M., Czaplicki, R., Mäkitalo, J., Lehtolahti, J., Koskinen, K., Laukkanen, J., & Kuittinen, M. (2015). Enhancement mechanisms for second-harmonic generation from metal nanostructures. teoksessa PROCEEDINGS OF SPIE: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XX (Vuosikerta 9746)

Sand, J., Ihantola, S., Nicholl, A., Hrnecek, E., Toivonen, J., Toivonen, H., & Peräjärvi, K. (2015). Scanning of radioluminescence emission with a PMT for remote detection of alpha contamination. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015 [CN_2_3] Optical Society of America.

Abe, S., Ylinen, A., Narra Girish, N., Nikander, R., Hyttinen, J., Kouhia, R., & Sievänen, H. (2015). Exploration of different boundary conditions in the sideways falling situation in hip fracture finite element modelling. teoksessa Proceeding of the XII Finnish Mechanics Days (Sivut 130-135). Rakenteiden Mekaniikan Seura ry.

Järvinen, S. T., Saari, S., Keskinen, J., & Toivonen, J. (2015). Detailed analysis of laser-induced breakdown spectroscopy of single particles using electrodynamic balance trapping. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015 (Sivut CH_7_5). Optical Society of America.

Contreras, V., Lonnqvist, J., & Toivonen, J. (2015). Single micro-particle scattering detection based on Edge Filter Enhanced Self-Mixing Interferometry. teoksessa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference (Sivut CH_P_11). Optical Society of America.

Holopainen, S., Kouhia, R., Könnö, J., & Saksala, T. (2015). Computational modelling of high-cycle fatigue using a continuum based model. teoksessa Proceedings of the NSCM28: 28th Nordic Seminar on Computational Mechanics, October 22 – 23, 2015, Tallinn, Estonia (Sivut 71-74)

Vinha, J. (2015). Uusi Rakennusfysiikan käsikirja. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2015 (Sivut 167-172). (Sisäilmastoyhdistys raportti; Nro 33).

Jeronen, J., & Kouhia, R. (2015). On the effect of damping on stability of non-conservative systems. teoksessa R. Kouhia, J. Mäkinen, S. Pajunen, & T. Saksala (Toimittajat), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät (Sivut 77). Rakenteiden Mekaniikan Seura ry.

Yaghoubi, S. T., Hartikainen, J., Kolari, K., & Kouhia, R. (2015). An anisotropic continuum damage model for concrete. teoksessa R. Kouhia, J. Mäkinen, S. Pajunen, & T. Saksala (Toimittajat), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät (Sivut 51). Rakenteiden Mekaniikan Seura ry.

Belahcen, A., Kouhia, R., Rasilo, P., & Ristinmaa, M. (2015). A model for anisotropic magnetostriction. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days (Sivut 201-203). Rakenteiden Mekaniikan Seura ry.

Moilanen, C., Björkqvist, T., & Saarenrinne, P. (2015). Wood compression model for radial compression of earlywood and latewood. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days (Sivut 261-266). Rakenteiden Mekaniikan Seura ry.

Kraft, T., Cristoferi, C., Trigaud, T., Nunzi, J-M., & Ratier, B. (2014). The Parallel Diode and Trap Behaviour of Ternary Polymer Solar Cells. teoksessa EU PVSEC Proceedings (Vuosikerta EU PVSEC 2014). [3BV.5.23] EU PVSEC.

Cardin, J., Dufour, C., KHOMENKOV, V., Fafin, A., Monnet, I., Rizza, G., ... Gacoin, T. (2013). Development of New Kinds of Plasmonics Materials Through Swift Heavy Ion Shaping Technique. teoksessa 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2013), Jun 2013, Suntec, Singapore Singapore.

Sand, J., Ihantola, S., Peräjärvi, K., Toivonen, H., Nicholl, A., Hrnecek, E., & Toivonen, J. (2013). EMCCD imaging of strongly ionizing radioactive materials for safety and security. teoksessa 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference (Sivut JSII_P_1). Optical Society of America.

Mimilakis, S. . I., Drossos, K., Floros, A., & Katerelos, D. (2013). Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications. teoksessa Audio Engineering Society Convention 134 AES Audio Engineering Society.

Drossos, K., Kotsakis, R., Pappas, P., Kalliris, G., & Floros, A. (2013). Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices. teoksessa Audio Engineering Society Convention 134 [8812] AES Audio Engineering Society.

Kantola, E., Leinonen, T., Ranta, S., Tavast, M., & Guina, M. (2013). High-efficiency yellow VECSEL with 20 W output power. teoksessa Optics Days 2013, Helsinki, Finland: Oral presentation in Optics Days 2013, Helsinki, Finland

Kokkinis, E., Drossos, K., Tatlas, N-A., Floros, A., Tsilfidis, A., & Agavanakis, K. (2012). Smart microphone sensor system platform. teoksessa Audio Engineering Society Convention 132 AES Audio Engineering Society.

Drossos, K., Floros, A., Agavanakis, K., Tatlas, N-A., & Kanellopoulos, N. (2012). Emergency Voice/Stress - level Combined Recognition for Intelligent House Applications. teoksessa Audio Engineering Society Convention 132 AES Audio Engineering Society.

Malaska, M., Aaltonen, A., & Lehto, L. (2019). Paloturvallisuuden huomiointi ja asenteet nykyaikaisessa älyrakentamisessa. teoksessa Spek Puheenvuoroja 6 (SPEK Puheenvuoroja). Helsinki: SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY..

Varheenmaa, M. (2015). A new generation sweating thermal manikin for the evaluation of the thermal comfort of protective clothing in Arctic Conditions. teoksessa S. Konola, & P. Kähkönen (Toimittajat), Arctic Wears - Perspectives on Arctic Clothing (Sivut 154-161). (Liiketoiminta ja yrittäjyys Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2015). Lapland University of Applied Sciences.

Salonen, J., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2015). Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. teoksessa A. Soikkeli, J. Koiso-Kanttila, & L. Sorri (Toimittajat), Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja (Vuosikerta 62, Sivut 74-81). (Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu). Oulu, Finland: Oulun yliopisto.

Koponen, O-P. (2015). Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years (Sivut 26-29). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Ryczkowski, P., Närhi, M., Billet, C., Merolla, J. -M., Genty, G., & Dudley, J. M. (2017). Real-time measurements of dissipative solitons in a mode-locked fiber laser. arXiv eprint.

Christiansen, J., Birkinshaw, J., Le Massaon, P., & Mäkinen, S. (2017). Editorial: Experiments in an Organisational Context. CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation, 1(2). https://doi.org/10.23726/cij.2017.684

Amr, A., & Saad, M. (2015). Growth of Urban Peripheries with Reference to Inconsistent Spatial Planning Policies: South-east Amman as case study. European International Journal of Science and Technology, 4(3), 54-68. [3].

Piche, R. A. (2015). Mezhdunarodnaya konferencia po pozicionirovaniyu i navigacii vnutri pomeshhenij. Giroskopiya I Navigatsiya, 88(1), 122-124.

Kähkönen, K., Huovinen, P., & Keinänen, M. (2015). Editorial. Procedia Economics and Finance, 21, 1-5.

Aarikka-Stenroos, L., Ranta, V., & Welanthanthri, M. (2020). Exploring customer value of Circular Economy innovations and solutions. teoksessa LUT. S. A. E. P. (Toimittaja), The 31st ISPIM Conference: Innovating in Times of Crisis.: 7-10 June 2020 - Virtual Event International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Kulya, M. S., Sokolenko, B., Gorodetsky, A., & Petrov, N. V. (2020). Propagation dynamics of ultrabroadband terahertz beams with orbital angular momentum for wireless data transfer. teoksessa B. B. Dingel, K. Tsukamoto, & S. Mikroulis (Toimittajat), Broadband Access Communication Technologies XIV [113070J] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11307). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2547695

Houbre, Q., Angleraud, A., & Pieters, R. (2020). Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. teoksessa A. Rocha, L. Steels, & J. van den Herik (Toimittajat), ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (Vuosikerta 2, Sivut 546-554). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Ustimchik, V., Fedotov, A., Rissanen, J., Noronen, T., Gumenyuk, R., Chamorovskii, Y., & Filippov, V. (2020). Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. teoksessa L. Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems (Sivut 246 - 251). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11260). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2546003

Korobko, D. A., Zolotovskii, I. O., Gumenyuk, R. V., & Fotiadi, A. A. (2020). Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. teoksessa N. G. R. Broderick, J. M. Dudley, & A. C. Peacock (Toimittajat), Nonlinear Optics and its Applications 2020 (Sivut 238 - 247). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11358). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2556072

Aleshkina, S. S., Lipatov, D. S., Velmiskin, V. V., Kochergina, T. A., Fedotov, A., Gumenyuk, R., ... Likhachev, M. E. (2020). All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. teoksessa L. Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems (Sivut 184 - 189). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11260). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2542299

Phung, H. M., Kahle, H., Penttinen, J-P., Rajala, P., Ranta, S., & Guina, M. (2020). A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. teoksessa J. E. Hastie (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X [112630H] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11263). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2545980

Kulya, M. S., Katkovnik, V., Egiazarian, K., & Petrov, N. V. (2020). Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. teoksessa L. P. Sadwick, & T. Yang (Toimittajat), Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII [1127921] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11279). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2549001

Le, D., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. teoksessa Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (Sivut 610-612). IEEE. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Ma, S., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. teoksessa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019 IEEE. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Ahmed, S., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. teoksessa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019 (Sivut 578-580). IEEE. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Heljakka, K., Ihamaki, P., Tuomi, P., & Saarikoski, P. (2019). Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. teoksessa Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019 (Sivut 800-805). [9071010] IEEE. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Ahmed, S., Mehmood, A., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2019). Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA) (Sivut 231-235). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

He, H., Chen, X., Ukkonen, L., & Virkki, J. (2019). Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA) (Sivut 236-239). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Malaska, M., Alanen, M., Cabova, K., Liskova, N., Mela, K., Pajunen, S., & Wald, F. (2019). Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. teoksessa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue (Vuosikerta 3, Sivut 695-700). [11.09] (CE/papers). Wilhelm Ernst und Sohn.

Cashell, K., Malaska, M., Khan, M., Alanen, M., & Mela, K. (2019). Numerical analysis of the behaviour of stainless steel cellular beam in fire. teoksessa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue (Vuosikerta 3, Sivut 895-900). [18.01] (CE/papers). Wilhelm Ernst und Sohn.

Cabova, K., Liskova, N., Arha, T., Malaska, M., Alanen, M., Mela, K., ... Wald, F. (2019). Temperature distribution of trapezoidal sheeting in fire. teoksessa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue (Vuosikerta 3, Sivut 665-670). [11.04] (CE/papers). Wilhelm Ernst und Sohn.

Schelkens, P., Astola, P., da Silva, E. A. B., Pagliari, C., Perra, C., Tabus, I., & Watanabe, O. (2019). JPEG Pleno light field coding technologies. teoksessa Applications of Digital Image Processing XLII [111371G] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11137). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2532049

Perra, C., Astola, P., da Silva, E. A. B., Khanmohammad, H., Pagliari, C., Schelkens, P., & Tabus, I. (2019). Performance analysis of JPEG Pleno light field coding. teoksessa Applications of Digital Image Processing XLII (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11137). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2528391

Sandström, N., Nevgi, A., & Nenonen, S. (2019). Participatory service design and community involvement in designing future-ready sustainable learning landscapes. teoksessa SBE 19 - Emerging Concepts for Sustainable Built Environment 22–24 May 2019, Helsinki, Finland (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Vuosikerta 297). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1755-1315/297/1/012031

Merilampi, S., Ihanakangas, V., & Virkki, J. (2019). User-driven development with scientific applied research - RFID-controlled physiogame case study. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA) (Sivut 167-170). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892150

Ma, S., Pournoori, N., Sydänheimo, L., Ukkonen, L., Björninen, T., & Georgiadis, A. (2019). A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA) (Sivut 171-173). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Vuori, V., Bor, S., Polsa, P., Käpylä, J., & Helander, N. (2019). Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. teoksessa Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria (Sivut 364-369). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS.

Solodko, A., Mäkinen, S., Lasheras, N. C., Bedolla, J. S., & Saari, U. (2019). Research-industry collaboration: a review of the literature on evaluation methods and motivations. teoksessa PICMET 2019 Conference: August 25-29, 2019, Portland, Oregon, USA [19R0108] Portland. https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893878

Saari, U., Venesaar, U., Ojasoo, M., Mäkinen, S., & Nokelainen, P. (2019). Assessing sustainability orientations of first year university students. teoksessa 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA (Sivut 1-8). (Academy of management proceedings). Academy of Management.

Yang, D., Qian, Y., Cai, D., Yan, S., Kämäräinen, J-K., & Chen, K. (2019). Visibility-Aware Part Coding for Vehicle Viewing Angle Estimation. teoksessa 9th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2019 (Sivut 65-70). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIST.2019.8836907

Silverajan, B., & Vistiaho, P. (2019). Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. teoksessa 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019 (Sivut 88-95). IEEE. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Mishra, K., Krogerus, T., & Huhtala, K. (2019). Profile extraction and deep autoencoder feature extraction for elevator fault detection. teoksessa C. Callegari (Toimittaja), 16th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications: SIGMAP 2019, 26-28 July, 2019, Prague, Czech Republic (2019 toim., Vuosikerta 16, Sivut 313-320). Prague, Czech Republic: SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007802003130320

Juuti, T., Pakkanen, J., & Lehtonen, T. (2019). Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. teoksessa Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019 (Sivut 2981-2990). (Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design ). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Martinsuo, M., & Vuorinen, L. (2019). Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. teoksessa Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Suominen, A., Jonsson, V., Bäckman, J., & Halvari, S. (2019). Task-setting strategies for hackathon goal achievement in industrial intra-organizational innovation. teoksessa I. Bitran (Toimittaja), The ISPIM Innovation Conference – Celebrating Innovation: 500 Years Since daVinci: 16-19 June 2019, Florence, Italy (Vuosikerta 93). Florence, Italy: International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Halvari, S., Suominen, A., Jussila, J., Jonsson, V., & Bäckman, J. (2019). Conceptualization of hackathon for innovation management. teoksessa I. Bitran, S. Conn, C. Gernreich, M. Heber, K. R. E. Huizingh, O. Kokshagina, M. Torkkeli, ... M. Tynnhammer (Toimittajat), The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy (Vuosikerta 93). Florence Italy: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).

Ahola, T., & Martinsuo, M. (2019). The circular economy of projects. teoksessa European Academy of Management Conference EURAM 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal (European academy of management annual conference). EURAM.

Hajikazemi, S., Ahola, T., Aaltonen, K., Aarseth, W., & Andersen, B. (2019). Normalization of deviance in the construction industry, a managerial perspective. teoksessa European Academy of Management Conference 2019, EURAM: 26-28 June, Lissabon, Portugal (European academy of management annual conference).

Vuori, V., & Helander, N. (2019). Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. teoksessa Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy (IFKAD Proceedings eBooks).

Aarikka-Stenroos, L., & Ranta, V. (2019). Business catalysts for the Circular Economy innovations. teoksessa Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Kahle, H., Phung, H-M., Penttinen, J-P., Rajala, P., Tukiainen, A., Ranta, S., & Guina, M. (2019). Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Sadiek, I., Mikkonen, T., Vainio, M., Toivonen, J., & Foltynowicz, A. (2019). Optical Frequency Comb Photoacoustic Spectroscopy. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749688

Abdallah, Z., Stefszky, M., Ulvila, V., Silberhorn, C., & Vainio, M. (2019). Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Saad-Bin-Alam, M., Reshef, O., Huttunen, M. J., Carlow, G., Sullivan, B., Menard, J. M., ... Boyd, R. W. (2019). High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Silverajan, B., Zhao, H., & Kamath, A. (2019). A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. teoksessa 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018 (Sivut 468-472). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Leivo, V., Sarlin, E., Suonketo, J., Pikkuvirta, J., & Pentti, M. (2019). Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37 (Sivut 383-388). (SIY Raportti; Nro 37). SIY SISÄILMATIETO OY.

Rissanen, J., Fedotov, A., Noronen, T., Gumenyuk, R., Chamorovskii, Y., Kolosovskii, A., ... Filippov, V. (2019). Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. teoksessa A. L. Carter, & L. Dong (Toimittajat), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10897). SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. https://doi.org/10.1117/12.2508811

Fedotov, A., Pominova, D., Orlovskaya, E., Orlovskii, Y., Niemi, T., & Gumenyuk, R. (2019). Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. teoksessa Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI (Vuosikerta 10914). [109140R] (Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10914). S P I E - International Society for Optical Engineering. https://doi.org/10.1117/12.2507599

Jääskeläinen, A., Sillanpää, V., & Helander, N. (2019). A model for profiling information and knowledge management in the public sector. teoksessa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. (Proceedings IFKAD).

Almeida, B., Chauhan, V., Kandavalli, V., & Ribeiro, A. (2019). Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. teoksessa E. De Maria, H. Gamboa, & A. Fred (Toimittajat), BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019 (Sivut 226-233). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Piccardi, A., Perumbilavil, S., Kauranen, M., Strangi, G., & Assanto, G. (2019). Random lasing control with optical spatial solitons in nematic liquid crystals. teoksessa P. Ribeiro, M. Raposo, & D. Andrews (Toimittajat), PHOTOPTICS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology (Sivut 289-293). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007575102890293

Kahle, H., Penttinen, J. P., Phung, H. M., Rajala, P., Tukiainen, A., Ranta, S., & Guina, M. (2019). MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. teoksessa U. Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX [109010D] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10901). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2512111

Mereuta, A., Nechay, K., Caliman, A., Suruceanu, G., Gallo, P., Guina, M., & Kapon, E. (2019). 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. teoksessa U. Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX [1090103] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10901). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2508342

Taibi, D., & Systä, K. (2019). From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. teoksessa D. Ferguson, V. M. Munoz, M. Helfert, & C. Pahl (Toimittajat), CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science (Sivut 153-164). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Yadav, A., Chichkov, N. B., Gumenyuk, R., Zherebtsov, E., Melkumov, M. A., Yashkov, M. V., ... Rafailov, E. U. (2019). 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. teoksessa M. J. F. Digonnet, & S. Jiang (Toimittajat), Optical Components and Materials XVI [1091406] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10914). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2509599

Radevici, I., Sadi, T., Tripurari, T., Tiira, J., Ranta, S., Tukiainen, A., ... Oksanen, J. (2019). Observation of local electroluminescent cooling and identifying the remaining challenges. teoksessa D. V. Seletskiy, R. I. Epstein, & M. Sheik-Bahae (Toimittajat), Photonic Heat Engines: Science and Applications [109360A] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10936). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2505814

Viheriälä, J., Tuorila, H., Zia, N., Cherchi, M., Aalto, T., & Guina, M. (2019). 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. teoksessa G. T. Reed, & A. P. Knights (Toimittajat), Silicon Photonics XIV [109230E] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10923). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2505935

Tiitola, V., Korhonen, T., Laine, T., & Lyly-Yrjänäinen, J. (2019). Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. teoksessa 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy (PROCEEDINGS IFKAD). IKAM Centro Studi & Ricerche.

Ainasoja, A. E., Pertuz, S., & Kämäräinen, J-K. (2019). Smartphone teleoperation for self-balancing telepresence robots. teoksessa A. Kerren, C. Hurter, & J. Braz (Toimittajat), VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Sivut 561-568). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007406405610568

Qian, Y., Pertuz, S., Nikkanen, J., Kämäräinen, J-K., & Matas, J. (2019). Revisiting gray pixel for statistical illumination estimation. teoksessa A. Kerren, C. Hurter, & J. Braz (Toimittajat), VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Sivut 36-46). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007406900360046

Zakeri, F. S., Bätz, M., Jaschke, T., Keinert, J., & Chuchvara, A. (2019). Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. teoksessa S. Bazeille, N. Verrier, & C. Cudel (Toimittajat), Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision [111721C] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11172). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2521747

Georgiev, G. Y., Aho, T., Kesseli, J., Yli-Harja, O., & Kauffman, S. A. (2019). Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. teoksessa C. L. Flores Martinez, G. Y. Georgiev, J. M. Smart, & M. E. Price (Toimittajat), Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems (Sivut 229-244). (Springer Proceedings in Complexity). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Sharifzadeh, S., Tata, J., & Tan, B. (2019). Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. teoksessa S. Hammoudi, C. Quix, & J. Bernardino (Toimittajat), DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications (Sivut 100-108). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Kocsis, P., Shevkunov, I., Katkovnik, V., & Egiazarian, K. (2019). Single exposure lensless subpixel phase imaging. teoksessa B. C. Kress, & P. Schelkens (Toimittajat), Digital Optical Technologies 2019 (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11062). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2525679

Hellsten, P., & Myllärniemi, J. (2019). Business intelligence process model revisited. teoksessa J. Bernardino, A. Salgado, & J. Filipe (Toimittajat), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (Sivut 341-348). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS.

Myllärniemi, J., Helander, N., & Pekkola, S. (2019). Challenges in developing data-based value creation. teoksessa J. Bernardino, A. Salgado, & J. Filipe (Toimittajat), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (Sivut 370-376). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS.

Jussila, J., Kukkamäki, J., & Helander, N. (2019). Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. teoksessa J. Bernardino, A. Salgado, & J. Filipe (Toimittajat), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (Sivut 285-290). (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; Vuosikerta 3). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Dreser, C., Gollmer, D. A., Bautista, G., Zang, X., Kern, D. P., Kauranen, M., & Fleischer, M. (2019). Plasmonic mode conversion and second harmonic imaging of tilted plasmonic nanocones. teoksessa Proceedings of META 2019, The 10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (Sivut 356-357). (META proceedings). META Publishing.

Malaska, M., Cashell, K., Alanen, M., Mela, K., & Afshan, S. (2019). Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. teoksessa D. Jesse (Toimittaja), Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library (Vuosikerta 3, Sivut 901-906). [18.02] (ce/papers). Berlin: Wilhelm Ernst und Sohn. https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Ratia, M., & Myllärniemi, J. (2019). Business analytics enabling future insights in the private healthcare. teoksessa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019 (Proceedings IFKAD). IKAM Centro Studi & Ricerche.

Nenonen, S., Sandström, N., Nevgi, A., Danivska, V., & Jalo, H. (2019). Towards digital campus – improving usability of learning environments. teoksessa CIB World Building Congress 2019: 17-21, June, 2019, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China Hong Kong: INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION (CIB).

Saleh, A., Ryczkowski, P., Genty, G., & Toivonen, J. (2019). Short-range supercontinuum based lidar for combustion diagnostics. teoksessa M. Kimata, & C. R. Valenta (Toimittajat), SPIE Future Sensing Technologies [111970Y] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 11197). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2542720

Xu, L., Saerens, G., Timofeeva, M., Miroshnichenko, A. E., Camacho-Morales, R., Volkovskaya, I., ... Rahmani, M. (2019). Switchable unidirectional second-harmonic emission through GaAs nanoantennas. teoksessa A. Mitchell, & H. Rubinsztein-Dunlop (Toimittajat), AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019 [112000J] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11200). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2539887

Sautter, J., Xu, L., Miroshnichenko, A., Lysevych, M., Volkovskaya, I., Smirnova, D., ... Rahmani, M. (2019). Tailoring directional scattering of second-harmonic generation from (111)-GaAs nanoantennas. teoksessa A. Mitchell, & H. Rubinsztein-Dunlop (Toimittajat), AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019 [112000H] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 11200). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2539086

Korpi, M., Jansson, J., Pihlasalo, J., Suominen, O., & Vilkko, M. (2019). Plant-wide optimization of a copper smelter: How to do it in practice? teoksessa Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019 (Vuosikerta 1, Sivut 95-106). GDMB Verlag GmbH.

Chetan Kumar, V., Shiva Prakash, S. P., & Balandin, S. (2018). Performance Enhancement Of Optimized Link State Routing Protocol For Health Care Applications In Wireless Body Area Networks. teoksessa 2018 23rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT) (Sivut 195-203). IEEE. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8588070

Kirjavainen, J., Mäkinen, S., & Sommarberg, M. (2018). The Effects of Product Line Length on Firm Performance. teoksessa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) IEEE. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481780

Majuri, M., & Lanz, M. (2018). Social capital characteristics in RD project networks. teoksessa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) [8481775] IEEE. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481775

Sommarberg, M., & Mäkinen, S. (2018). Technopreneurial Characteristics Rising from the Ashes of Creative Destruction. teoksessa Proceedings in 2018 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 19-23 August 2018 (Sivut 1-10). IEEE. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481846

Monakhov, D., Naik, D., Curcio, I. D. D., & Toukomaa, H. (2018). Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. teoksessa SMPTE 2018 SMPTE. https://doi.org/10.5594/M001845

Kekonen, A., Bergelin, M., Eriksson, J-E., Vesa, M., Johansson, M., & Viik, J. (2018). Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. teoksessa 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) IEEE. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Ahmed, S., Musfequr Rehman, S. M., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2018). Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA) IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Pournoori, N., Khan, W., Ukkonen, L., & Björninen, T. (2018). RF energy harvesting system with RFID-enabled charge storage monitoring. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA) IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552826

Qureshi, S., Björninen, T., & Virkki, J. (2018). Referenced backscattering compression level indicator based on passive UHF RFID tags. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA) IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552830

Ortombina, L., Liegmann, E., Karamanakos, P., Tinazzi, F., Zigliotto, M., & Kennel, R. (2018). Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. teoksessa 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018 [8460173] IEEE. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Schwarz, S., Hannuksela, M. M., Fakour-Sevom, V., & Sheikhi-Pour, N. (2018). 2D Video Coding of Volumetric Video Data. teoksessa 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings (Sivut 61-65). [8456265] IEEE. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Taivalsaari, A., Mikkonen, T., Systä, K., & Pautasso, C. (2018). Web User Interface Implementation Technologies: An Underview. teoksessa 14th International Conference on Web Information Systems and Technologies (Sivut 127-136). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006885401270136

Jokinen, J., Kanerva, M., & Saarela, O. (2018). Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. teoksessa 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018 ICAS Press.

Chen, X., He, H., Ukkonen, L., Virkki, J., Xu, J., Wang, T., & Cheng, L. (2018). Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA) IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Kallonen, A., Nieminen, H., Das, S., & Sallinen, R. (2018). Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. teoksessa Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018) (Sivut 25-30). (TUCS Lecture Notes; Vuosikerta 28).

Geng, J., Li, H., Liu, Y., Liu, Y., Kashef, M., Candell, R., & Bhattacharyya, S. S. (2018). Model-based cosimulation for industrial wireless networks. teoksessa WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems (Sivut 1-10). IEEE. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Koponen, P., Hanninen, S., Mutanen, A., Koskela, J., Rautiainen, A., Järventausta, P., ... Koivisto, H. (2018). Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. teoksessa 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018 (Sivut 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Momeni, K., & Martinsuo, M. (2018). Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018 (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Madhala, P., Jussila, J., Aramo-Immonen, H., & Suominen, A. (2018). Systematic literature review on customer emotions in social media. teoksessa V. Cunnane, & N. Corcoran (Toimittajat), ECSM - Proceedings of the 5th European Conference on Social Media Limerick, Ireland.

Chen, X., He, H., Ukkonen, L., Virkki, J., Lu, Y., & Lam, H. (2018). Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. teoksessa 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings (Sivut 1-4). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Kuula, P., Leppänen, M., Kolisoja, P., Korkiala-Tanttu, L., Sorvari, J., & Gustavsson, H. (2018). Education on the utilization of secondary materials in earthworks. teoksessa P. Lahtinen, & V. Raasakka (Toimittajat), Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice (Sivut 177-187). RIL - Finnish Association of Civil Engineers.

Bolla, P., & Lohan, E-S. (2018). Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. teoksessa 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018 (Sivut 72-80). IEEE. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Sillberg, P. (2018). Toward Manageable Data Sources. teoksessa T. Endrjukaite, H. Kangassalo, B. Thalheim, & Y. Kiyoki (Toimittajat), EJC 2018: Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (Sivut 485-494). Transport and Telecommunication Institute.

Martinsuo, M., & Vaittinen, E. (2018). Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. teoksessa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference (International Product Development Management Conference). European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM.

Martinsuo, M., & Laurila, F. (2018). Requirements from industrial internet for innovations in advanced industrial services. teoksessa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference (International Product Development Management Conference). European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM.

Martinsuo, M., Vuorinen, L., Killen, C., & Laiti, M. (2018). Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018 (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Ahola, T., Ståhle, M., & Martinsuo, M. (2018). Agency relationships in global project business. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018 (EURAM conference). European Academy of Management, EURAM.

Ellman, A., Paronen, J., Juuti, T. S., & Tiainen, T. (2018). Re-use of engineering design rationale in Finnish SME project based industry. teoksessa Proceedigns of the Design 2018 15th International Design Conference (Sivut 1825-1832). The Design Society. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0363

Vaittinen, E., & Martinsuo, M. (2018). Ready to sell? Requirements for promoting service selling in a manufacturing firm. teoksessa A. Bigdeli, T. Frandsen, J. Raja, & T. Baines (Toimittajat), Proceedings of the Spring Servitization Conference, DrivingCompetitiveness through Servitization, 14-16 May 2018 (Sivut 26-34). Aston University.

Lietzen, J., Miettinen, J., Kylliäinen, M., & Pajunen, S. (2018). Measurements of impact force excitation on wooden floors. teoksessa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018 (Sivut 1617-1622). [272.161] (Proceedings : European Conference on Noise Control). Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA.

Lietzen, J., & Kylliäinen, M. (2018). Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. teoksessa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life (Sivut 1677-1682). [282.162] (European Congress and Exposition on Noise Control Engineering). Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA.

Noronen, T., Fedotov, A., Rissanen, J., Gumenyuk, R., Butov, O., Chamorovskii, Y., ... Filippov, V. (2018). Ultra-large mode area single frequency anisotropic MOPA with double clad Yb-doped tapered fiber. teoksessa Fiber Lasers XV: Technology and Systems [105121T] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10512). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2288942

Zhao, Y., Wang, Y., Zhang, X., Mateos, X., Pan, Z., Loiko, P., ... Petrov, V. (2018). Sub-100 fs pulse generation from a Tm,Ho: CALYO laser mode-locked by a GaSb-based SESAM at ~2043 nm. teoksessa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SF2N.1

Suokas, E., & Kuusipalo, J. (2018). Process time importance in the product properties evolvement during extrusion coating of different LDPE grades. teoksessa 15th TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium 2018: Charlotte; United States; 14 April 2018 through 15 April 2018 (Sivut 151-159). TAPPI Press.

Katkovnik, V., Shevkunov, I., Petrov, N. V., & Eguiazarian, K. (2018). Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. teoksessa Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France [106771B] (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering; Vuosikerta 10677). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2306127

Soltani, A., Curtze, S., Lahti, J., Järvelä, K., Laurikka, J., Hokka, M., & Kuokkala, V. T. (2018). Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. teoksessa Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (Vuosikerta 4, Sivut 19-27). (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Smith, J., Kuokkala, V-T., Seidt, J., & Gilat, A. (2018). Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. teoksessa Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series (Vuosikerta 3, Sivut 97-103). ( Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Vazquez Fernandez, N., Isakov, M., Hokka, M., & Kuokkala, V. T. (2018). Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. teoksessa Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (Vuosikerta 1, Sivut 1-7). (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

M. Aref, M., Astola, P., Vihonen, J., Tabus, I., Ghabcheloo, R., & Mattila, J. (2018). Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. teoksessa International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017) (Vuosikerta 320). [012009] (IOP conference series : materials science and engineering). IOP Publishing Ltd.. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Stankovic, R. S., Astola, J., & Moraga, C. (2018). Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. teoksessa Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers (Sivut 229-237). (Lecture Notes in Computer Science; Vuosikerta 10672). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Linna, M., Kannala, J., & Rahtu, E. (2018). Real-time human pose estimation with convolutional neural networks. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 5, Sivut 335-342). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006624403350342

Kart, U., Kämäräinen, J. K., Fan, L., & Gabbouj, M. (2018). Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 5, Sivut 25-32). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Fakour-Sevom, V., Guldogan, E., & Kämäräinen, J-K. (2018). 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 4, Sivut 159-165). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Niemelä, P., & Valmari, A. (2018). Elementary math to close the digital skills gap. teoksessa CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education (Vuosikerta 2, Sivut 154-165). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Ainasoja, A. E., Hietanen, A., Lankinen, J., & Kämäräinen, J-K. (2018). Keyframe-based video summarization with human in the loop. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 4, Sivut 287-296). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Yancheshmeh, F. S., Chen, K., & Kämäräinen, J-K. (2018). Hierarchical deformable part models for heads and tails. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vuosikerta 5, Sivut 45-55). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Rosati, P., Fowley, F., Pahl, C., Taibi, D., & Lynn, T. (2018). Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. teoksessa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science (Sivut 364-375). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Fang, C. Y., Vallini, F., Amili, A. E., Tukiainen, A., Lyytikäinen, J., Guina, M., & Fainman, Y. (2018). Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. teoksessa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Kantola, E., Penttinen, J-P., Leinonen, T., Ranta, S., & Guina, M. (2018). Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Zia, N., Viheriälä, J., Koivusalo, E., Aho, A., Suomalainen, S., & Guina, M. (2018). High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Kantola, E., Leinonen, T., Rantamäki, A., Guina, M., Sirbu, A., & Iakovlev, V. (2018). Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Kerst, T., & Toivonen, J. (2018). Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Tomberg, T., Vainio, M., Hieta, T., & Halonen, L. (2018). Sub-parts-per-trillion sensitivity in trace gas detection by cantilever-enhanced photo-acoustic spectroscopy. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh1O.8

Ryczkowski, P., Närhi, M., Billet, C., Merolla, J. M., Dudley, J. M., & Genty, G. (2018). Real-time measurements of nonlinear instabilities in optical fibers. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018 OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.AF2Q.1

Jääskeläinen, A., Schiele, H., & Aarikka-Stenroos, L. (2018). A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. teoksessa Academy of Management Proceedings (1 toim., Vuosikerta 2018). (Academy of Management Proceedings; Vuosikerta 2018, Nro 1). Academy of Management AOM. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Karioja, P., Alajoki, T., Cherchi, M., Ollila, J., Harjanne, M., Heinilehto, N., ... Kalinowski, P. (2018). Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. teoksessa Next-Generation Spectroscopic Technologies XI [106570A] (SPIE Conference Proceedings; Vuosikerta 10657). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2305712

Kelo, T., Eronen, J., & Rousku, K. (2018). Model for efficient development of security audit criteria. teoksessa Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018 (Sivut 244-252). Curran Associates.

Mateos, X., Loiko, P., Lamrini, S., Scholle, K., Fuhrberg, P., Suomalainen, S., ... Petrov, V. (2018). Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. teoksessa Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers [107130J] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10713). SPIE, IEEE. https://doi.org/10.1117/12.2316822

Halbach, E., Kolu, A., & Ghabcheloo, R. (2018). Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. teoksessa K. Mela, S. Pajunen, & V. Raasakka (Toimittajat), 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018 Tampere, Finland: RIL.

Schelkens, P., Alpaslan, Z., Ebrahimi, T., Pereira, F., Pinheiro, A., Tabus, I., & Chen, Z. (2018). JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. teoksessa SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI (Vuosikerta 10752). (SPIE Conference Proceedings). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2323404

Stankovic, R. S., Stankovic, M., Astola, J., & Moraga, C. (2018). Towards the Structure of a Class of Permutation Matrices Associated With Bent Functions. teoksessa Proceedings of the 13 International Workshop on Boolean Problems (Sivut 83-105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20323-8_4

Kangas, J., & Poutanen, J. (2018). Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. teoksessa ICERI2018 Proceedings (Sivut 8087-8096). (ICERI proceedings). https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Uotila, U., Saari, A., & Junnonen, J-M. (2018). Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. teoksessa Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE)

Taibi, D., Lenarduzzi, V., & Pahl, C. (2018). Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. teoksessa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science (Sivut 221-232). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Voronin, V., Pismenskova, M., Zelensky, A., Cen, Y., Nadykto, A., & Egiazarian, K. (2018). Action recognition using the 3D dense microblock difference. teoksessa Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II [108020O] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10802). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2326801

Brobbey, K. J., Haapanen, J., Gunell, M., Mäkelä, J. M., Eerola, E., Saarinen, J. J., & Toivakka, M. (2018). High-speed manufacturing of antimicrobial paper. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018 (Sivut 564-566). TAPPI Press.

Raunio, J-P., Makela, I., Mäntylä, M., & Ritala, R. (2018). Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018 (Sivut 294-302). TAPPI Press.

Fedotov, A., Noronen, T., Rissanen, J., Gumenyuk, R., Petrov, A., Chamorovskii, Y., ... Filippov, V. (2018). High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. teoksessa S. Taccheo, JI. Mackenzie, & M. Ferrari (Toimittajat), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications (Vuosikerta 10683). (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10683). SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. https://doi.org/10.1117/12.2307693

Bambach, P., Deller, J., Martel, J., Vilenius, E., Goldberg, H., Sorsa, L-I., ... Karatekin, O. (2018). What's inside a rubble pile asteroid? DiSCUS - A tomographic twin radar Cubesat to find out. teoksessa 69th International Astronautical Congress, IAC 2018 (Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC).

Sommarberg, M., & Mäkinen, S. (2017). Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . teoksessa Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017 (Sivut 1-10). IEEE. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Solomitckii, D., Semkin, V., Naderpour, R., Ometov, A., & Andreev, S. (2017). Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 91-95). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

Burkov, A., Matveev, N., Turlikov, A., Bulanov, A., Gahnina, O., & Andreev, S. (2017). Upper bound and approximation of random access throughput over chase combining HARQ. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 143-147). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255206

Ometov, A., & Bezzateev, S. (2017). Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 129-136). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Peng, Z., Richter, P., Leppäkoski, H., & Lohan, E-S. (2017). Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. teoksessa Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT (Sivut 268-277). Helsinki, Finland: FRUCT.

Viheriäkoski, T., Kärjä, E., Gärtner, R., & Tamminen, P. (2017). Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. teoksessa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017 ESD Association.

Viheriäkoski, T., Jokinen, V., Smallwood, J., Korpipää, A., & Tamminen, P. (2017). Qualification challenges of footwear and flooring systems. teoksessa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017 ESD Association.

Müller, P., Lekkala, J., Ali-Löytty, S., & Piche, R. (2017). Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. teoksessa 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC) Bremen, Germany: IEEE. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Kiili, K., Ojansuu, K., Lindstedt, A., & Ninaus, M. (2017). Rational Number Knowledge Assessment and Training With a Game Competition. teoksessa Proceedings of The 11th European Conference on Game-Based Learning ECGBL 2017 (Sivut 320-327). Academic Conferences and Publishing International Limited.

Virkki, J., Chen, X., Björninen, T., & Ukkonen, L. (2017). Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. teoksessa IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes IEEE. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Suominen, A. H., & Mäenpää, S. (2017). Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. teoksessa F. Marimon, M. Mas-Machuca, J. Berbegal-Mirabent, & R. Bastida (Toimittajat), Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain (Sivut 956-963). Academic Conferences and Publishing International.

Mohamed Bahrudeen, M., & S. Ribeiro, A. (2017). Tuning extrinsic noise effects on a small genetic circuit. teoksessa Proceedings of ECAL 2017: 14th European Conference on Artificial Life Massachusetts Institute of Technology. https://doi.org/10.7551/ecal_a_075

Mäntysalo, M., Vuorinen, T., Jeyhani, V., & Vehkaoja, A. (2017). Printed soft-electronics for remote body monitoring. teoksessa Hybrid Memory Devices and Printed Circuits 2017: SPIE Organic Photonics + Electronics | 6-10 August 2017 (SPIE Conference Proceedings; Vuosikerta 10366). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2275606

Jussila, J., Menon, K., Gupta, J., & Kärkkäinen, H. (2017). Who is who in Big Social Data? A Bibliographic Network Analysis Study. teoksessa Proceedings of the 4th European Conference on Social Media ECSM 2017 (Vuosikerta 4, Sivut 161-169). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Saari, M., Mäkinen, T., & Linna, P. (2017). Applying third-party moocs in programming education: a case study. teoksessa 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain (Sivut 53-59). Barcelona, Spain: IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Filanovsky, I., & Tchamov, N. (2017). Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. teoksessa 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS) IEEE. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Riihonen, T., Korpi, D., Rantula, O., & Valkama, M. (2017). On the prospects of full-duplex military radios. teoksessa 2017 International Conference on Military Communications and Information Systems, ICMCIS 2017 IEEE. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2017.7956490

Rytöluoto, I., Ritamäki, M., Gitsas, A., Pasanen, S., & Lahti, K. (2017). Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. teoksessa 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics (Proceeding of the Nordic Insulation Symposium; Nro 25).

Konttinen, J., Kramb, J., DeMartini, N., & Gomez-Barea, A. (2017). The role of inorganics in modelling of biomass gasification. teoksessa L. Ek, H. Ernrooth, N. Scarlat, A. Grassi, & P. Helm (Toimittajat), EUBCE 2017 Online Conference Proceedings (Sivut 443-447). (European biomass conference and exhibition proceedings). ETA-Florence Renewable Energies. https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Laihonen, H., Sillanpää, V., & Vuolle, M. (2017). Managing intellectual liabilities by service recovery. teoksessa G. Schiuma, JC. Spender, & T. Garvilova (Toimittajat), Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia. (Sivut 1570-1583). (Proceedings IFKAD). IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management.

Aramo-Immonen, H., Vartio, M., & Jussila, J. (2017). If you know social media, you see opportunities…. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation (Vuosikerta 12, Sivut 575-584)

Jussila, J. J., Mustafee, N., Aramo-Immonen, H., Menon, K., Hajikhani, A., & Helander, N. (2017). A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation (Vuosikerta 12, Sivut 389-397). St. Petersburg, Russia.

Väyrynen, H., & Manu, M. (2017). Why don't one maximizes database utilization in product and service development in manufacturing? teoksessa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017 (Sivut 93-105). (Proceedings IFKAD). St. Petersburg, Russia .

Ketonen-Oksi, S., & Jalonen, H. (2017). Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. teoksessa 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017 (Proceedings IFKAD).

Helander, N., Sillanpää, V., Vuori, V., & Uusitalo, O. (2017). Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. teoksessa A. Kavoura, D. Sakas, & P. Tomaras (Toimittajat), The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016 (Sivut 37-42). (Springer Proceedings in Business and Economics). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Jussila, J., Vuori, V., Okkonen, J., & Helander, N. (2017). Reliability and Perceived Value of Sentiment Analysis for Twitter Data. teoksessa A. Kavoura, D. Sakas, & P. Tomaras (Toimittajat), 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, At Athens, Greece,: September 23-26, 2016 (Sivut 43-48). (Springer Proceedings in Business and Economics). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_7

Jussila, J., Boedeker, M., Jalonen, H., & Helander, N. (2017). Social Media Analytics Empowering Customer Experience Insight. teoksessa A. Kavoura, D. Sakas, & P. Tomaras (Toimittajat), 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Volume: 5: September 23-26, 2016 At Athens, Greece (Sivut 25-30). (Springer Proceedings in Business and Economics). Springer.

Vuorinen, L., & Martinsuo, M. (2017). Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. teoksessa The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017. EURAM.

Eteläaho, A., Soini, J., Jaakkola, H., & Mattila, A-L. (2017). Visual Data Mining in Software Repositories: A Survey. teoksessa V. Sornlertlamvanich, P. Chawakitchareon, A. Hansuebsai, C. Koopipat, Y. Kiyoki, H. Jaakkola, B. Thalheim, ... N. Yoshida (Toimittajat), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (Sivut 367-385). Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand.

Jaakkola, H., & Thalheim, B. (2017). Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. teoksessa V. Sornlertlamvanich, P. Chawakitchareon, A. Hansuebsai, C. Koopipat, Y. Kiyoki, H. Jaakkola, B. Thalheim, ... N. Yoshida (Toimittajat), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (Sivut 309-331). Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand.

Valmari, A., & Hella, L. (2017). The logics taught and used at high schools are not the same. teoksessa J. Karhumäki, Y. Matiyasevich, & A. Saarela (Toimittajat), Proceedings of the Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics (Sivut 172-186). (TUCS Lecture Notes; Nro 26). Turku: TURKU CENTRE FOR COMPUTER SCIENCE.

Asp, O., & Laaksonen, A. (2017). Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. teoksessa A. Madaj, & I. Jankowiak (Toimittajat), Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017 (23 toim., Vuosikerta 2017, Sivut 53-60). Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Zare, A., Sreedhar, K. K., Vadakital, V. K. M., Aminlou, A., Hannuksela, M. M., & Gabbouj, M. (2017). HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. teoksessa 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016 IEEE. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Olshannikova, E., Ometov, A., Anagnostaki, T., Hasan, N., Kuketaeva, A., Ahtinen, A., ... Koucheryavy, Y. (2017). Towards better knowledge work experiences with new Ambient workspace: Concept and prototype. teoksessa Proceedings of the 19th Conference of Open Innovations Association, FRUCT 2016 (Sivut 173-181). IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892198

Khan, M. W. A., Björninen, T., Sydänheimo, L., & Ukkonen, L. (2017). Wirelessly powered implantable system for wireless long-term monitoring of intracranial pressure. teoksessa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology (Sivut 122-124). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915334

Brechet, N., Ginestet, G., Moradi, E., Ukkonen, L., Torres, J., Björninen, T., & Virkki, J. (2017). Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. teoksessa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology (Sivut 30-33). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Viheriälä, J., Aho, A., Virtanen, H., Koskinen, M., Dumitrescu, M., & Guina, M. (2017). 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. teoksessa M. S. Zediker (Toimittaja), High-Power Diode Laser Technology XV [100860K] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10086). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2251317

Karioja, P., Alajoki, T., Cherchi, M., Ollila, J., Harjanne, M., Heinilehto, N., ... Kalinowski, P. (2017). Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. teoksessa Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV (Vuosikerta 10110). [101100P] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10110). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2249126

Tiira, J., Radevici, I., Haggren, T., Hakkarainen, T., Kivisaari, P., Lyytikäinen, J., ... Oksanen, J. (2017). Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. teoksessa Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II (Vuosikerta 10121). [1012109] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10121). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2250843

Murayama, M., Oguro, D., Kikuchi, H., Huttunen, H., Ho, Y. S., & Shin, J. (2017). Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. teoksessa 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016 IEEE. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Lahti, J., Kuusipalo, J., & Auvinen, S. (2017). Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017 (Sivut 237-248). TAPPI Press.

Suokas, E. (2017). Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017 (Sivut 529-544). TAPPI Press.

Lahti, J., Kamppuri, T., & Kuusipalo, J. (2017). Novel bio-based materials for active and intelligent packaging. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017 TAPPI Press.

Matikainen, V., Rubio, S., Ojala, N., Koivuluoto, H., Schubert, J., Houdková, S., & Vuoristo, P. (2017). Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. teoksessa Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA (Vuosikerta 2, Sivut 1161-1163). Association for Iron and Steel Technology, AISTECH.

Kuusipalo, J., & Lahti, J. (2017). Tampere University of Technology, laboratory of materials science, paper converting and packaging technology Tampere, Finland. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017: Basel; Switzerland; 22 May 2017 through 24 May 2017 (Vuosikerta May-2017). TAPPI Press.

Gomez Casco, D., Lohan, E-S., Lopez-Salcedo, J. A., & Seco-Granados, G. (2017). Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. teoksessa 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC) IEEE. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Stoykova, E., Nazarova, D., Berberova, N., Gotchev, A., Ivanov, B., & Mateev, G. (2017). Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. teoksessa 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications [102260R] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10226). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2262330

Partanen, T., Niemelä, P., Mannila, L., & Poranen, T. (2017). Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. teoksessa Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education (Sivut 47-58). SCITEPRESS - Science and Technology Publications. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Filippov, V., Vorotynskii, A., Noronen, T., Gumenyuk, R., Chamorovskii, Y., & Golant, K. (2017). Picosecond MOPA with ytterbium doped tapered double clad fiber. teoksessa Fiber Lasers XIV: Technology and Systems (Vuosikerta 10083). [100831H] (Proceedings of SPIE; Nro 10083). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2252006

Sillberg, P., Veesommai, C., Soini, J., & Jaakkola, H. (2017). Web-user-interface system utilizing rhmei and open data for a water quality analyzer. teoksessa V. Sornlertlamvanich, P. Chawakitchareon, A. Hansuebsai, C. Koopipat, Y. Kiyoki, H. Kangassalo, B. Thalheim, ... N. Yoshida (Toimittajat), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand (Sivut 444-451). Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand.

Ahmad, I., Rantanen, P., Sillberg, P., Laaksonen, J., Liu, S., Forss, T., ... Soini, J. (2017). VisualLabel: An Integrated Multimedia Content Management and Access Framework. teoksessa The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand (Sivut 332-353)

Perttula, A., & Tuomi, P. (2017). Gamification at School. teoksessa EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (Sivut 9334-9340) https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Perttula, A. (2017). Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. teoksessa INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017. [2166-2173] IATED Academy. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Messo, T., Luhtala, R., Roinila, T., Yang, D., Wang, X., & Blaabjerg, F. (2017). Real-Time Impedance-Based Stability Assessment of Grid Converter Interactions. teoksessa IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics https://doi.org/10.1109/COMPEL.2017.8013384

Zhang, B., Veijalainen, J., & Kotkov, D. (2017). Samsung and Volkswagen crisis communication in Facebook and Twitter: A comparative study. teoksessa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies (Sivut 312-323). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006301403120323

Taivalsaari, A., & Mikkonen, T. (2017). The Web as a software platform: Ten years later. teoksessa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies (Sivut 41-50). SCITEPRESS. https://doi.org/10.5220/0006234800410050

Meriläinen, K., Vuori, V., & Helander, N. (2017). Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. teoksessa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017 (Sivut 690-697). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Okkonen, J., & Vuori, V. (2017). Perspectives on tools and applications supporting co-creation in knowledge work. teoksessa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: 7-9 Jun. 2017, St. Petersburg, Russia (Sivut 369-376). (Proceedings IFKAD).

Kelo, T., & Eronen, J. (2017). Experiences from development of security audit criteria. teoksessa Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017 (Sivut 208-215). TAPPI Press; Curran Associates, Inc.

Jääskeläinen, A., Thitz, O., & Heikkilä, J. (2017). The role of performance measurement in supplier-buyer value-creation. teoksessa Proceedings of 9th Conference on Performance Measurement and Management Control: 13-15 September 2017, Nice, France (Conference on Performance Measurement and Management Control). EIASM.

Begishev, V., Samuylov, A., Moltchanov, D., & Samouylov, K. (2017). Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. teoksessa Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings (Sivut 1-12). (Communications in Computer and Information Science; Vuosikerta 700). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Vanhalakka, J., Ilvonen, I., & Väätäjä, H. (2017). Utilizing knowledge networks in virtual or augmented reality solution creation. teoksessa F. Marimon, M. Mas-Machuca, J. Berbegal-Mirabent, & R. Bastida (Toimittajat), Proceedings of the 18th European Conference on knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain (Sivut 1008-1014). Academic Conferences and Publishing International.

Andersson, T., Boedeker, M., & Vuori, V. (2017). Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. teoksessa A. Kavoura, D. Sakas, & P. Tomaras (Toimittajat), Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016 (Sivut 31-36). (Springer Proceedings in Business and Economics). Springer.

Katkovnik, V., Shevkunov, I., Petrov, N. V., & Egiazarian, K. (2017). Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. teoksessa Digital Optical Technologies 2017 [1033509] (Proceedings of SPIE; Vuosikerta 10335). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2269327

Mahlamäki, T., Valkeinen, T., Myllärniemi, J., Hellsten, P., & Repo, S. (2017). Personality's effect on peer assessment ability in case method context. teoksessa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain (Sivut 6401-6405). (Edulearn proceedings). IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2455

Minaev, G., Visa, A., & Piche, R. (2017). Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. teoksessa Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on IEEE. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Zare, M., Neeli-Venkata, R., Martins, L., Peltonen, S., Ruotsalainen, U., & Ribeiro, A. S. (2017). Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. teoksessa M. Silveira, A. Fred, H. Gamboa, & M. Vaz (Toimittajat), Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging (Sivut 72-76). SCITEPRESS.

Cakir, E., & Virtanen, T. (2017). Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. teoksessa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017) (Sivut 27-31). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing.

Kiili, K. (2017). From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017 (Sivut 328-334). Academic Conferences and Publishing International Limited.

Myllärniemi, J., Helander, N., Hellsten, P., Mahlamäki, T., & Repo, S. (2017). Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. teoksessa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain (Sivut 6387-6393). IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hakkarainen, T., Leahu, G., Petronijevic, E., Belardini, A., Centini, M., Li Voti, R., ... Sibilia, C. (2017). Photo-acoustic Spectroscopy of Resonant Absorption in III-V Semiconductor Nanowires. teoksessa CLEO: Applications and Technology 2017: San Jose, California United States 14–19 May 2017 [JTh2A.48] The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2017.JTh2A.48

Lenarduzzi, V., Stan, A. C., Taibi, D., Tosi, D., & Venters, G. (2017). A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017 (Sivut 168-178). Academic Conferences and Publishing International Limited.

Tosi, D., Lenarduzzi, V., Morasca, S., & Taibi, D. (2017). Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017 (Sivut 304-314). Academic Conferences and Publishing International Limited.

López Baeza, J., Cerrone, D., & Männigo, K. (2017). Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. teoksessa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index (Sivut 369-378). (WIT Transactions on Ecology and The Environment; Vuosikerta 226). WIT Press. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Miettinen, P., Ahokas, M., Engström, T., Heinonen, J., & Auvinen, S. (2017). The role of base substrate on barrier and convertability properties of Water based barrier coated (WBBC) paper and paperboard. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2017: Renew, Rethink, Redefine the Future, Minneapolis, Minnesota, USA, 23-26 April 2017 (Vuosikerta 1, Sivut 220-232). TAPPI Press.

Nisula, K., & Pekkola, S. (2016). Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. teoksessa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016 Dublin.

Galinina, O., Turlikov, A., Andreev, S., & Koucheryavy, Y. (2016). Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 106-110). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Devos, M., Ometov, A., Mäkitalo, N., Aaltonen, T., Andreev, S., & Koucheryavy, Y. (2016). D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. teoksessa 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 124-129). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Aarikka-Stenroos, L., Boedeker, S., Köppä, L., & Langwaldt, J. (2016). How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. teoksessa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.

Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., & Mäkinen, S. (2016). Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. teoksessa Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016

Lampio, K., & Karvinen, R. (2016). Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. teoksessa Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems IEEE. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Collin, J., Perttula, A., Parviainen, J., Racko, J., & Brida, P. (2016). Pedestrian Dead Reckoning with Particle Filter for Handheld Smartphone. teoksessa 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) IEEE. https://doi.org/10.1109/IPIN.2016.7743608

Kekonen, A., Bergelin, M., Eriksson, J-E., Ylänen, H., Kielosto, S., & Viik, J. (2016). Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. teoksessa 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) (Sivut 175-178). IEEE. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Systä, K., Vuori, M., Järvinen, H-M., Ahtee, T., & Sten, H. (2016). Project types and industrial collaboration in project-based learning. teoksessa H-M. Järvinen, & R. Clark (Toimittajat), Proceedings of SEFI 2016 annual conference Tampere / Brussels: European Society for Engineering Education SEFI.

Lohan, E-S., Kauppinen, T., & Debnath, S. B. C. (2016). A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. teoksessa Proceedings of the FRUCT’19 (Sivut 151-158) https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Petrov, V., Pyattaev, A., Moltchanov, D., & Koucheryavy, Y. (2016). Terahertz band communications: Applications, research challenges, and standardization activities. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 1-8). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765354

Viheriäkoski, T., Kärjä, E., Hillberg, J., & Tamminen, P. (2016). Charge relaxation of slowly dissipative polymers. teoksessa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD) (Sivut 1-9). IEEE. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Tamminen, P., & Viheriäkoski, T. (2016). Charged cable-system ESD event. teoksessa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD) IEEE. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Aldawood, S., Fowley, F., Pahl, C., Taibi, D., & Liu, X. (2016). A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. teoksessa Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016 (Sivut 7-14). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Gudkova, I., Markova, E., Masek, P., Andreev, S., Hosek, J., Yarkina, N., ... Koucheryavy, Y. (2016). Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (Sivut 119-123). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Amiot, C. G., Ryczkowski, P., Aalto, A., Toivonen, J., & Genty, G. (2016). Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. teoksessa Frontiers in Optics 2016 [FTh5A.3] OSA.

Moilanen, C., Björkqvist, T., Ovaska, M., Koivisto, J., Miksic, A., Engberg, B., ... Alava, M. (2016). Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. teoksessa 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA (Sivut 53-70). [1.3] USA: TAPPI.

Myllykoski, T., Pohjolainen, S., & Ali-Löytty, S. (2016). Students’ Use of Learning Tools and Tool Types: Solving Self-Study Assignments on an Online Platform. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation European Society for Engineering Education SEFI.

Laine, K., Sipilä, E., Anderson, M., & Sydänheimo, L. (2016). Electronic Exam in Electronics Studies. teoksessa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation