Holopainen S, Kouhia R. 2016. Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate.

Suominen A, Mäenpää S. 2016. Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach. Julkaisun esittämispaikka: European Group for Organizational Studies Colloquium, .

Jussila J, Boedeker M, Jalonen H, Helander N. 2016. Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content. Julkaisun esittämispaikka: EMAC 2016, Oslo, Norja.

Tiihonen J, Schramm A, Kylänpää I, Rantala T. 2016. Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata. Julkaisun esittämispaikka: PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, .

Turquet L, Kauranen M, Bautista G. 2016. Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy.

Kouhia R, Holopainen S, Ottosen NS, Matti R, Saksala T. 2016. A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics. Julkaisun esittämispaikka: Nordic Seminar on Computational Mechanics, .

Tartia J. 2015. Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun. Versus.

Toivari E, Manninen T, Nahata AK, Jalonen TO, Linne M-L. 2010. Calcium signaling in astrocytes: modeling Fura-2AM measurements. Frontiers in Neuroscience. https://doi.org/10.3389/conf.fnins.2010.13.00061

Jussila J, Helander N, Vuori V, Okkonen J. 2016. Sosiaalinen media brändi- ja asiakastiedon lähteenä. Tuomi P, Toimittaja. teoksessa TiedeAreena 2016. Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos. Sivut 55-56.

Sarjala S-M. 2013. Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. teoksessa 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA.

Sariola-Leikas E 2015. Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. Tampere University of Technology. 58 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Jussila J 2015. Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampere University of Technology. 70 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Puranen J 2015. Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. Tampere: Tampere University of Technology. 81 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Tenhunen M 2015. Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. Tampere: Tampere University of Technology. 77 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Laukkarinen T 2015. Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. Tampere: Tampere University of Technology. 104 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Saukko E 2015. Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. Tampere University of Technology. 51 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Vepsäläinen T 2015. Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. Tampere University of Technology. 115 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Syeed MMM 2015. On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication).

Mäkitalo J 2015. Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. Tampere University of Technology. 73 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Niittynen J 2015. Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. Tampere University of Technology. 62 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Naukkarinen J 2015. What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. Tampere University of Technology. 205 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Yang H 2015. Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. Tampere University of Technology. 107 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Kaarakka T 2015. Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. Tampere University of Technology. 102 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Hannus S 2015. Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. Tampere University of Technology. 180 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Halinoja M 2015. Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. Tampere: Tampere University of Technology. 237 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Saketi P 2015. Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. Tampere: Tampere University of Technology. 116 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Pakkanen J 2015. Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. Tampere University of Technology. 283 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Hagman S 2015. Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tampere University of Technology. 209 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Tewfik M, Amr A. 2014. Arbitrary Land Use Policy in Jordan between Legal Brand and Property Control. European International Journal of Science and Technology. 3(9):86-93.

Kotilainen S, Hedman M, Heikkinen J, Toimittaja 2015. Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 268 Sivumäärä (Housing Design).

Lahdelma I 2014. Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto. 152 Sivumäärä

Kylliäinen M, Hongisto V 2019. Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Helsinki: Ympäristöministeriö. 50 Sivumäärä (Ympäristöministeriön julkaisuja; 28).

Riipinen T, Kujanpää V, Komi E, Kilpeläinen P, Savolainen M, Puukko P, Vihinen J, Coatanea E, Mokhtarian H 2018. Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). VTT Technical Research Centre of Finland. 66 Sivumäärä (Research Reports).

Jama T, Lehtovuori P, Rajaniemi J, Siikonen M, Mäntynen J, Rantanen A, Joutsiniemi A, Koskela K, Kärkinen T, Saarikoski P, Saarniaho K 2018. Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö. 74 Sivumäärä

Tappura S, Hyytinen T, Kivistö-Rahnasto J, Nenonen N, Vasara J 2015. Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto. 144 Sivumäärä

Nykänen L, Kallionpää E, Liimatainen H 2015. Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 20 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti).

Rajaniemi J, Thureson J, Chudoba M, Toimittaja 2015. Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 92 Sivumäärä

Hyytinen T, Kivistö-Rahnasto J 2015. Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. Helsinki: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. 27 Sivumäärä (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja).

Hirvonen T 2015. Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 121 Sivumäärä

Edelman H, Härkönen K, Toimittaja 2015. Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture. 79 Sivumäärä

Chudoba M, Rajaniemi J, Virkkala J, Toimittaja 2015. Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture. 74 Sivumäärä

Hynynen A, Panu A-M, Taanila T, Toimittaja 2015. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 107 Sivumäärä

Jäniskangas T 2015. Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 45 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti).

Kähkönen K, Huovinen P, Keinänen M, Toimittaja 2015. CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 40 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Loukola-Ruskeeniemi K, Lonka H, Ehrukainen E, Gustafsson J, Honkanen M, Härmä P, Jauhiainen P, Kuula P, Nenonen K, Pellinen T, Rintala J, Selonen O, Martikainen M, Aalto M, Toimittaja 2015. Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 72 Sivumäärä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; 54).

Haapanen J. 2015. Principles of designing for situation awareness. Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos. Sivut 29-46. (Situational awareness for critical infrastructure protection; 1).

Marttila T, Annila P, Kero P, Suonketo J, Heino S, Pentti M 2015. HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka. 68 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti).

Rantala T, Luukkonen T, Karhula K, Vaismaa K, Mäntynen J, Metsäpuro P 2014. Kävelystä elinvoimaa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 142 Sivumäärä

Metsäpuro P, Vaismaa K, Karhula K, Luukkonen T, Mäntynen J, Rantala T 2014. Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 145 Sivumäärä

Laak M, Del Barrio Batista J, Toimittaja 2014. Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 87 Sivumäärä

Laak M, Del Barrio Batista J, Toimittaja 2014. Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture. 87 Sivumäärä

Lepistö T, Toimittaja 2014. Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center. 79 Sivumäärä

Laak M, Toimittaja 2014. Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 89 Sivumäärä

Eloranta V-P, Koskinen J, Leppänen MK, Toimittaja 2013. Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. 125 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report).

Sorri J, Toimittaja 2013. Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 114 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti).

Tuokko R, Lanz M, Luostarinen P, Toimittaja 2012. International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering. 186 Sivumäärä

Eloranta V-P, Koskinen J, Leppänen M, Toimittaja 2012. Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. Tampere University of Technology. Department of Software Systems. 142 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report).

Koskinen K, Scherbak S, Chervinskii S, Lipovskii A, Kauranen M. 2018. Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Bautista G, Dreser C, Zang X, Kern D, Kauranen M, Fleischer M. 2018. Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Camacho-Morales R, Bautista G, Zang X, Xu L, Turquet L, Miroshnichenko A, Lamprianidis A, Rahmani M, Neshev DN, Kauranen M. 2018. Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. teoksessa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Tuominen E, Vainio M, Vinha J. 2017. Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 455-460. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ).

Vänttinen K, Tuominen E, Vinha J. 2017. Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 461-470. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Dang D, Pekkola S. 2017. Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. teoksessa Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS.

Pöllänen M, Utriainen R, Viri R. 2017. Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. teoksessa Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. Sivut 246-265.

Utriainen R, Pöllänen M. 2017. Review on mobility as a service in scientific literature. teoksessa Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. Sivut 141-155.

Mokhtarian H, Coatanea E, Paris H, Vihinen J. 2017. Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. Aaltonen J, Virkkunen R, Koskinen KT, Kuivanen R, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. Sivut 29-31.

Jääskeläinen A, Thitz O, Heikkilä J. 2016. The role of the purchasing function in non-financial value creation. teoksessa 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany..

Heikkilä J, Jääskeläinen A, Thitz O. 2016. Long-term effects of purchasing: fact or fiction?. teoksessa Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA.

Ojala M, Mahlamäki T. 2016. Benefits of digitally guided buying in B2B markets. teoksessa 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund.

Matikainen V, Bolelli G, Koivuluoto H, Sassatelli P, Lusvarghi L, Vuoristo P. 2016. High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. teoksessa Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016.

Pekkola S. 2015. Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. teoksessa 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. Warwick, UK: University of Warwick.

Saari S, Karjalainen P, Kalliohaka T, Taipale A, Rönkkö T. 2015. Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. teoksessa The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China.

Olin M, Dal Maso M. 2015. Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference. Milan, Italy: Italian Aerosol Society.

Saari S, Karjalainen P, Pirjola L, Ntziachristos L, Keskinen J, Rönkkö T. 2015. Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Saari S, Karjalainen P, Kalliohaka T, Taipale A, Rönkkö T. 2015. Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Aarikka-Stenroos L, Aaboen L, Rolfsen A. 2015. Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, Toimittajat. teoksessa The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark.

Höjbjerg Clarke A, Rostgaard Evald M, Aarikka-Stenroos L. 2015. Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, Toimittajat. teoksessa The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark..

Jaakkola E, Aarikka-Stenroos L, Salmivalli L. 2015. Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, Toimittajat. teoksessa The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark..

Väyrynen H, Vasell T, Helander N, Boedeker M, Andersson T. 2015. The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. Sivut 146.

Martinsuo M, Sukanen I, Kivilä J. 2015. Defining product end-of-life strategies in new product development. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management.

Martinsuo M, Momeni K. 2015. Customized service solutions for project business. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management.

Martinsuo M, Vuorinen L. 2015. Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management.

Väyrynen H, Helander N. 2015. Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. Sivut 1-27.

Suominen A. 2015. Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. teoksessa 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. SAGE Publications. (Organization Studies).

Suominen A, Breite R. 2015. Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. teoksessa 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015.

Takala A, Korhonen-Yrjänheikki K. 2015. Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. teoksessa Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). https://doi.org/10.14288/1.0064702

Momeni K, Martinsuo M. 2015. Remote monitoring systems as enablers for project-related services. teoksessa IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP.

Sariola R, Martinsuo M. 2015. Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. teoksessa The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP.

Stentoft J, Olhager J, Heikkilä J, Thoms L. 2015. Moving manufacturing back: a content-based literature review. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland.

Vilppo O, Markkula J. 2015. Feasibility of electric buses in public transport. teoksessa EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition.

Alanne A, Pekkola S. 2015. Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. teoksessa 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015.

Martinsuo M, Kivilä J, Heikkilä J. 2015. Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association.

Martinsuo M, Ahvenniemi O, Vaittinen E. 2015. Changes in operations when introducing disruptive technologies. teoksessa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association.

Siljander S, Kiviniemi M, Sarlin E, Lindgren M, Suihkonen R, Vuorinen J. 2015. Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. teoksessa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials.

Siljander S, Lehmonen J, Tanaka A, Ketoja J, Heikkilä P, Lahti J, Sarlin E, Vuorinen J. 2015. The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. teoksessa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials.

Vuorinen L, Sariola R. 2015. Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. teoksessa International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K. Sivut 1.

Sariola R. 2015. Emergence of relationship triads in construction project networks. teoksessa 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management. Sivut 1-13. (Nordic Academy of Management Conference).

Ylinen A, Kouhia R, Mäkinen J. 2015. Two models for hydraulic cylinder. Ibrahimbegović A, Ademović N, Ilić-Georgijević E, Serdarević A, Hrasnica M, Dolarević S, Toimittajat. teoksessa 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo. Sivut 115-116.

Köliö A, Lahdensivu J, Pentti M. 2015. Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. teoksessa Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA.

Grigonyte J, Sippula O, Tissari J, Laitinen A, Keskinen J, Kortelainen M, Lamberg H, Jokiniemi J. 2015. A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. teoksessa European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy.

Leppänen A, Välimäki E. 2015. Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. teoksessa TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. Atlanta, Georgia: TAPPI.

Kuuluvainen H, Saari S, Mensah-Attipoe J, Pasanen P, Reponen T, Keskinen J. 2015. Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Pirjola L, Dittrich A, Niemi JV, Saarikoski S, Malinen A, Kuuluvainen H, Wihersaari H, Timonen H, Kousa A, Rönkkö T, Hillamo R. 2015. Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Kuuluvainen H, Karjalainen P, Saukko E, Nousiainen P, Karhu T, Pirjola L, Keskinen J, Rönkkö T. 2015. Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Psichoudaki M, Faxon C, Kuuluvainen H, Thomson ES, Eriksson A, Mallqvist J, Pettersson J, Hallquist Å, Kristensson A, Hallquist M. 2015. Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Kuuluvainen H, Karjalainen P, Saukko E, Nilsson O, Sirviö K, Ovaska T, Niemi S, Keskinen J, Rönkkö T. 2015. Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Niemi JV, Saarikoski S, Pirjola L, Taimisto P, Pulkkinen A, Yli-Tuomi T, Lanki T, Kousa A, Enroth J, Kuuluvainen H, Rönkkö T, Hillamo R. 2015. Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Kuuluvainen H, Faxon C, Psichoudaki M, Thomson ES, Eriksson A, Kristensson A, Svenningson B, Mellqvist J, Salo K, Hallquist M. 2015. Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. teoksessa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy.

Kerminen R, Wang C, Visa A. 2015. Analysis on bus travel time through traffic light intersection. teoksessa ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space.

Raumonen PA. 2015. Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 32-34.

Lau Sarmiento A, Bartholomeus H, Herold M, Martius C, Malhi Y, Patrick Bentley L, Shenkin A, Raumonen P. 2015. Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 96-98.

Gonzalez de Tanago J, Bartholomeus H, Joseph S, Herold M, Avitabile V, Goodman R, Raumonen P, Burt A. 2015. Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 119-121.

Calders K, Disney M, Nightingale J, Origo N, Barker A, Raumonen PA, Lewis P, Burt A, Brennan J, Fox N. 2015. Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 122-124.

Calders K, Burt A, Newnham G, Disney M, Murphy S, Raumonen P, Herold M, Culvenor D, Armston J, Avitabile V, Kaasalainen M. 2015. Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. teoksessa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 197-199.

Turquet L, Bautista G, Kakko J-P, Karvonen L, Dhaka V, Chen Y, Jiang H, Huhtio T, Lipsanen H, Kauranen M. 2015. Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. teoksessa The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering.

Länsivaara T. 2015. Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää?. teoksessa Geotekniikan päivä 2015. SGY.

Saari U, Mäkinen S, Alinikula P. 2014. Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. teoksessa Going Green - CARE INNOVATION 2014 . SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation. Sivut 1-8.

Pöllänen M, Nykänen L. 2014. Automated driving and the key megatrends of future. teoksessa ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014.

Salo M, Pirkkalainen H. 2019. Älylaitteet ja stressi: Aiheuttajat, seuraukset ja hallintakeinot. Kosola S, Moisala M, Ruokoniemi P, Toimittajat. teoksessa Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon. KUSTANNUS OY DUODECIM. Sivut 79-90.

Martinsuo M, Ackerman E, Ruusuvuori P. 2019. Digitalisaatio kunnossapidossa. teoksessa Kunnossapidon vuosikirja 2019: Elinjakson hallinta ja hyvä tuotanto-omaisuuden hallintatapa . Kunnossapitoyhdistys ProMaint. Sivut 48-54.

Kotilainen S. 2015. Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. teoksessa Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Sivut 10-13. (Housing Design).

Poutanen J, Peltoniemi S, Pihlajarinne N. 2015. Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä. Nenonen S, Kärnä S, Junnonen J-M, Tähtinen S, Sandström N, Toimittajat. teoksessa Oppiva kampus: How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Sivut 72-93.

Hynynen A. 2015. Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. Hynynen A, Panu A-M, Taanila T, Toimittajat. teoksessa Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Sivut 75-93.

Salmisto A. 2015. How to co-learn in campus. Nenonen S, Kärnä S, Junnonen J-M, Tähtinen S, Sandström N, Toimittajat. teoksessa Oppiva kampus - How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Sivut 320-337.

Kylliäinen M. 2015. Rakenteiden ääneneristyskyvystä asumismelun kokemiseen. teoksessa Rakentajain Kalenteri. Helsinki: Rakennustieto Oy. Sivut 92-96.

Seppä V-P, Pelkonen AS, Kotaniemi-Syrjänen A, Viik J, Mäkelä MJ, Malmberg P. 2015. Impedanssipneumografia pienten lasten alahengitytiesoireiden selvittelyssä. teoksessa Allergiatutkimussäätiön vuosikirja 2015. (Allergiakoulu).

Lehtovuori P. 2015. Uusia tuulia Euroopasta. teoksessa Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Helsinki: Rakennustieto Oy. Sivut 42-59.

Koponen O-P. 2015. Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. Hautamäki R, Toimittaja. teoksessa Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki. Sivut 35-42. (Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen).

Vinha J. 2015. Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. teoksessa Rakentajain kalenteri 2016. Rakennustieto Oy. Sivut 399-426. (Rakentajain kalenteri).

Leppänen M, Välisalo T, Laasonen J, Toimittaja. 2014. Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta. teoksessa Kaivosten stressitesti 2013. Ympäristöministeriö. (Ympäristöministeriön raportteja).

Liimatainen H. 2020. Liikenteen päästövähennykset - kaikki keinot käyttön. Rakennustekniikka. 76(1):28-31.

Inha L, Katko TS, Rajala R. 2019. Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä. Rakennustekniikka. 75(3):38-40.

Keskinen J, Vanhala J, Mäntysalo M, Ruuskanen P. 2019. Energiaomavaraiset anturiverkot. Promaint. (2):24-26.

Karjalainen P. 2015. Muuttuvat ajotilanteet aiheuttavat uudentyyppisiä ajoneuvojen hiukkaspäästöjä. Ympäristö ja terveys. 46(6):28-31.

Frankberg EJ. 2015. Suomen keraaminen seura - Keramiska sällskapet i Finland. Materia. 5:58-58.

Järveläinen M, Yli-Hallila T, Salpavaara T, Verho J, Vilkko M, Levänen E. 2015. Kolloidisten suspensioiden online -analysointi: tutkimuksesta liiketoimintaa. Materia. (5/2015):54-57.

Valtonen K, Tiainen T. 2015. Hard Rock (- ei Hallelujah, vaan) Tribology: Pohjoismainen kaivosteollisuuden kulumisongelmiin keskittyvä kurssi ja seminaari Tampereella. Materia. 2015(1):30-33.

Hilliaho K, Hietaniemi J, Visa P. 2015. Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttäytyminen tulipaloissa. Palontorjuntatekniikka. (Erikoisnumero):18-23.

Peura P, Vuoristo P, Vihinen J. 2015. Education and Materials Joining Research methods at Tampere University of Technology. Hitsaustekniikka. 65(2-3/2015):73-76.

Eriksson S-L, Haukkanen P, Hukka TI, Lemmetyinen H. 2015. Tampereen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutus. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 3( 6):800-807.

Matikainen V, Koivuluoto H, Milanti A, Vuoristo P. 2015. Advanced coatings by novel high-kinetic thermal spray processes. Materia. 73(1):46-50.

Ojala P, Saarenrinne P, Miettinen J, Multanen P, Kiilunen J, Hietala J-P, Kolu A, Pippola J, Mostofizadeh M, Ylönen M. 2015. Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä. Promaint. 2:24-27.

Chudoba M. 2015. Koteja ja kokonaistaideteoksia. Arkkitehti. (3):76-78.

Passinmäki P. 2015. Taskinen yksissä kansissa. Arkkitehti. (2):89-90.

Helamaa A. 2015. Kattavasti rivitaloista. Arkkitehti. (3):80-81.

Viro E, Eriksson S-L. 2015. Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 3(7):1005-1009.

Koponen O-P. 2015. Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä. Arkkitehti. 2015(2/2015):72-74.

Koponen O-P. 2015. Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo. Arkkitehti. 2015(4/2015):67-69.

Katko TS, Lukka A, Rajala R. 2015. Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle. Vesitalous. (2):45-47.

Nenonen S, Salmisto A, Petrulaitiene V, Toimittaja 2018. Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 64 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; 26).

Kähkönen K, Keinänen M, Toimittaja 2016. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 917 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Saari A, Huovinen P, Toimittaja 2016. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 743 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Nenonen S, Junnonen J-M, Toimittaja 2016. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 718 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Virtanen T, Mesaros A, Heittola T, Plumbley MD, Foster P, Benetos E, Lagrange M, Toimittaja 2016. Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing. 119 Sivumäärä

Jaakkola H, Thalheim B, Kiyoki Y, Yoshida N, Toimittaja 2016. Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Pori Department Publications).

Heinisuo M, Mäkinen J, Toimittaja 2015. The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere: Tampere University of Technology.

Welzer T, Hölbl M, Kiyoki Y, Thalheim B, Jaakkola H, Toimittaja 2015. Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. Maribor, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

Laamanen A, Huhtala K, Toimittaja 2015. The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation. 835 Sivumäärä (Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP)).

Devillers R, Valmari A, Toimittaja 2015. Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. Springer Verlag. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)). https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Vinha J, Ruuska T, Toimittaja 2015. Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu).

Balandin S, Andreev S, Koucheryavy Y, Toimittaja 2015. Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. Springer International Publishing. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Kähkönen K, Toimittaja. 2015. 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Procedia Economics and Finance. 21.

Laamanen A, Huhtala K, Toimittaja 2015. The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation. 100 Sivumäärä

Partanen J, Toimittaja 2015. Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture. 226 Sivumäärä

Strzelczak S, Balda P, Garetti M, Lobov A, Toimittaja 2015. Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology Publishing House. 404 Sivumäärä

Niemi H, Multisilta J, Löfström E 2014. Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki.

Suominen A, Hajikhani A, Seppänen M. 2019. Revisiting technological depths and breadths effects on firm performance: the case of pharmaceutical industry. teoksessa Proceedings of International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 16-19 June, 2019, Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Toenger S, Ahvenjärvi J, Ryczkowski P, Genty G. 2018. Intensity Interferometry of Supercontinuum Light. Setälä T, Turunen J, T. Friberg A, Saastamoinen K, Toimittajat. teoksessa Trends in Electromagnetic Coherence. Joensuu: University of Eastern Finland. (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in forestry and natural sciences; 32).

Ratia M, Myllärniemi J. 2018. Beyond ic 4.0 : the future potential of bi-tool utilization in the private healthcare. teoksessa 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2018: Delft, Netherlands, 4-6 July 2018. (Proceedings IFKAD).

Kauppinen A, Kiviste M, Pirhonen J, Vinha J. 2017. Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 215-221. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Heiskanen R, Vinha J. 2017. Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 71-76. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Annila P, Lahdensivu J, Suonketo J, Pentti M, Laukkarinen A, Vinha J. 2017. Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 135-140. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Musakka S, Penttilä O, Teriö O, Vinha J. 2017. Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 167-172. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Teriö O, Penttilä O, Laukkarinen A, Musakka S, Vinha J. 2017. Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 173-178. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Huttunen P, Rantala J, Vinha J. 2017. Suuren lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 335-342. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Salo J, Huttunen P, Vinha J. 2017. Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM-simuloinnit. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 413-422. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ).

Sekki P, Korhonen L, Vinha J. 2017. Kuorielementtien kuivumisen mallintaminen hydrataation huomioivalla FEM-laskennalla. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 399-405. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ).

Ruusala A, Vinha J. 2017. Koulujen ja päiväkotien laskettu ja toteutunut energiankulutus. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 267-274. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Jokisalo J, Sankelo P, Sirén K, Vinha J. 2017. Kustannusoptimaaliset energiakorjaus- ja uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut kunnallisissa palvelurakennuksissa. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 287-292.

Pakkala T, Lahdensivu J, Köliö A, Annila P. 2017. Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 179-184. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laitinen A, Santa-aho S, Lukinmaa H, Suominen L, Vippola M. 2017. Barkhausen noise Potcore sensor simulations with Comsol. teoksessa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM. Sivut 97-107.

Sorsa A, Santa-aho S, Aylott C, Shaw B, Vippola M, Leiviskä K. 2017. Case depth prediction of nitrided components. teoksessa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM. Sivut 65-72.

Palvalin M, Vuori V, Helander N. 2017. Knowledge transfer and work productivity. Spender JC, Schiuma G, Gavrilova T, Toimittajat. teoksessa Proceedings of 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: St. Petersburgh, Russia 7-9 June 2017. Sivut 1120-1134. (Proceedings IFKAD).

Kiilakoski J, Lukac F, Koivuluoto H, Vuoristo P. 2017. Cavitation wear characteristics of Al2O3-ZrO2-ceramic coatings deposited by APS and HVOF -processes. teoksessa Internationl Thermal Spray Conference ITSC 2017, Conference Proceedings: June 7-9, 2017, Düsseldorf, Germany.. Düsseldorf: DVS Media GmbH. Sivut 928-933. (DVS-Berichte / DVS - Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V.).

Myllärniemi J, Pekkola S, Helander N. 2017. Lessons for data-based value creation. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2017. Sivut 398-407. (Proceedings IFKAD).

Sorri J, Heljo J, Uotila U, Ruusala A. 2017. Energiatehokkuusinformaatio palvelurakennuksissa. teoksessa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut : 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 325-330. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Heljo J, Sorri J, Harsia P. 2017. Energiatehokkuus on entistä enemmän sähkötehon hallintaa. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 281-286. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Hongisto V, Kylliäinen M, Hyönä J. 2015. ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 561-566.

Latvanne P, Kylliäinen M. 2015. Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 567-572.

Kovalainen V, Kylliäinen M. 2015. Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 617-622.

Junttila H, Laukkarinen A, Vinha J. 2015. Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 77-82. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Laukkarinen A, Hilliaho K. 2015. Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 181-186. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Köliö A, Hohti H, Pakkala T, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J. 2015. Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 195-202. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Vinha J, Hedman M, Sirén K, Harsia P, Pentti M, Teriö O, Heljo J, Laukkarinen A, Annila P, Kaasalainen H, Jokisalo J, Pihlajamaa P. 2015. Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 487-496. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentén P. 2015. Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 509-516. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4).

Marttila T, Suonketo J, Kero P, Annila P. 2015. Onnistumistekijät valtion tukemissa homekorjaushankkeissa. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 253-258.

Teriö O, Sorri J. 2015. Energiatehokkuus rakennusalan ammattityövoiman täydennyskoulutuksessa. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 97-102.

Annila P, Lahdensivu J, Pikkuvirta J, Pakkala T. 2015. By64 Tuulettuvat julkisivut 2016 -suunnittelu- ja toteusohjeen laadinta. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 109-114.

Vinha J. 2015. Uusi Rakennusfysiikan käsikirja - perustiedot rakennusfysikaalisesta suunnittelusta ja tutkimuksista. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 115-120.

Ruuska T, Vinha J. 2015. Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 227-232.

Kankkunen T, Kero P. 2015. Hometalolle suoritettavat toimenpiteet ja niiden valinta - case-esimerkki. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 265-270.

Tuominen E, Vinha J. 2015. Laastien vedenimukertoimen määrittämisen virhelähdekokeet. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 239-244.

Tuominen E, Vinha J. 2015. Kapillaaristen vedenimuominaisuuksien määrittämiseen sopivan vapaan vedenimukoelaitteiston kehittäminen. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 233-238.

Heljo J, Kauppinen T. 2015. Pystytäänkö haitallisia ilmanvaihtovikoja havaitsemaan ja poistamaan. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 325-330.

Rinkinen J, Elo L. 2015. Clean Components of Fluid Power System Reduce Maintenance Costs. teoksessa Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics; Maintenance Performance Measurement and Management: MCMD 2015 and MPMM 2015.

Pakkala T, Lemberg A-M, Köliö A, Lahdensivu J. 2015. Ilmastonmuutoksen vaikutus betonijulkisivujen vaurioitumisen etenemiseen. Vinha J, Ruuska T, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 203-210.

Kylliäinen M, Oliva D, Rekola L, Hongisto V. 2015. Asuinhuoneistojen betonivälipohjien askelääneneristyksen subjektiivinen ja objektiivinen arviointi. teoksessa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio: Akustinen seura. Sivut 204-207. (Akustiikkapäivät).

Kylliäinen M, Takala J, Hongisto V. 2015. Ilmaääneneristysluku sekä standardisoitu ja normalisoitu äänitasoeroluku huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden kuvaajina. teoksessa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio: Akustinen seura. Sivut 158-161. (Akustiikkapäivät).

Kylliäinen M, Niemi H, Jäppinen J, Lindqvist M. 2015. Engelin teatterin huoneakustiikan mallintaminen. teoksessa Akustiikkapäivät 2015. Akustinen seura. Sivut 145-150. (Akustiikkapäivät).

Saarelainen J, Kylliäinen M, Hupaniittu O. 2015. Mykkäelokuvakauden elokuvateatterien huoneakustiikka. teoksessa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio: Akustinen seura. Sivut 83-88. (Akustiikkapäivät).

Niemi H, Kylliäinen M, Jäppinen J, Lindqvist M. 2015. 1800-luvun Helsingin kadonneiden konserttitilojen akustiikan mallintaminen. teoksessa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio. Sivut 77-82. (Akustiikkapäivät).

Poikonen E, Martinsuo M, Nenonen S. 2015. Standardizing the service delivery system for repetitive industrial services. teoksessa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. RESER European Association for Research on Services.

Ocaña Flores M, Martinsuo M. 2015. Use of equipment lifecycle data in industrial services. teoksessa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services.

Slablab A, Divya S, Koskinen K, Czaplicki R, Kailasnath M, Radhakrishnan P, Kauranen M. 2015. Second-harmonic generation from thermally-evaporated indium selenide thin films. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015: Munich Germany 21–25 June 2015. Optical Society of America. Sivut CE_12_4.

Holopainen S. 2015. Transpositions and duals high-order tensors. On theory and applications in mechanics. Kouhia R, Toimittaja. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. Sivut 188-193. (Journal of Structural Mechanics).

Pietilä J, Mäkinen J. 2015. Raudoitetun betonirakenteen taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla. Kouhia R, Mäkinen J, Pajunen S, Saksala T, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Helsinki: Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. Sivut 91-96.

Uusitalo T, Virtanen H, Viheriälä J, Salmi JO, Aho A, Dumitrescu M. 2015. Dual-Mode Behavior in Multi-Section DFB Semiconductor Lasers with Laterally-Coupled Ridge-Waveguide Surface Gratings. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA - The Optical Society.

Fischer H, Laamanen A, Iso-Heiko A, Schäfer O, Karvonen M, Karhu O, Huhtala K, Pulkkinen V-P, Huttunen A. 2015. Digital Hydraulics on Rails – Pilot Project of Improving Reliability on Railway Rolling Stock by Utilizing Digital Valve System. Laamanen A, Huhtala K, Toimittajat. teoksessa Proceedings of The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. Sivut 644-654.

Toenger S, Godin T, Billet C, Dias F, Erkintalo M, Genty G, Dudley JM. 2015. Dynamics of rogue wave and soliton emergence in spontaneous modulation instability. teoksessa CLEO: QELS - Fundamental Science, CLEO_QELS 2015. Optical Society of America (OSA). https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2015.FW4D.2

Linjama M, Huova M, Pietola M, Juhala J, Huhtala K. 2015. Hydraulic Hybrid Actuator: Theoretical Aspects and Solution Alternatives. Laamanen A, Huhtala K, Uusi-Heikkilä J, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. Tampere: Tampere University of Technology.

Saksala T, Holopainen S, Kouhia R. 2015. On the choice of damage variable in the continuum fatigue model based on a moving endurance surface. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. Sivut 57-62.

Annila P, Hellemaa M, Suonketo J, Pentti M. 2015. Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus kuntien rakennuksissa. Säteri J, Ahola M, Toimittajat. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. Juva. Sivut 95-100. (SIY Raportti).

Marttila T, Suonketo J, Kero P, Annila P, Pentti M. 2015. Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi (HKPro 2). Säteri J, Ahola M, Toimittajat. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015: Sisäilmastoseminaari. Juva. Sivut 101-106.

Annila P, Marttila T, Kero P, Suonketo J, Pentti M. 2015. Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi -jatkotutkimus (HKPro 3). Säteri J, Ahola M, Toimittajat. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. Juva. Sivut 107-112. (Sisäilmayhdistys).

Huova M, Ahopelto M, Ketonen M, Ahola V, Linjama M, Huhtala K. 2015. Characteristics of Digital Hydraulics with Commercial Controllers. teoksessa The Seventh Workshop on Digital Fluid Power . Linz Center of Mechatronics. Sivut 114-128.

Linjama M, Siivonen L, Huova M. 2015. Numerically Efficient Flow Model for On/Off Valves. Scheidl R, Winkler B, Kogler H, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the Seventh Workshop on Digital Fluid Power. Linz, Austria: LCM GmbH. Sivut 164-172.

Ryczkowski P, Barbier M, Friberg AT, Dudley JM, Genty G. 2015. Experimental demonstration of temporal ghost imaging. teoksessa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. OSA.

Vuolle M, Salonius H-R, Lintinen J, Mäkinen J. 2015. Emotion measurement services for knowledge workers. teoksessa RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services.

Kolu A, Rajapolvi K, Hyvönen M, Multanen P, Huhtala K. 2015. Low-cost 3D lidar for the mapping of autonomous mobile work machine. teoksessa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland.

Vuolle M, Sillanpää V. 2015. Performance management practices in construction business - a service recovery perspective. teoksessa 8th Conference on Performance Measurement and Management Control. The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. (Conference on Performance Measurement and Management Control).

Turquet L, Bautista G, Karvonen L, Dhaka V, Chen Y, Jiang H, Huhtio T, Lipsanen H, Kauranen M. 2015. Tunable nonlinear effects through focused spatially phase-shaped beams. teoksessa European Quantum Electronics Conference 2015. Optical Society of America.

Mardoukhi A, Saksala T, Hokka M, Kuokkala V-T. 2015. An experimental and numerical study of the dynamic Brazilian disc test on Kuru granite. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. Sivut 210-215.

Kunwar P, Hassinen J, Bautista G, Ras RHA, Toivonen J. 2015. Fabrication of Fluorescent Silver Nanoclusters-based Micro-Label in Polymers. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA. (European Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference).

Bautista GS, Johansson A, Parappurath N, Herranen O, Myllyperkiö P, Jiang H, Kauppinen E, Pettersson M, Kauranen M. 2015. Background-Free Second-Harmonic Generation Microscopy of Individual Carbon Nanotubes. teoksessa Nonlinear Optics 2015: Kauai, Hawaii United States 26–31 July 2015. OSA. (Nonlinear Optics Conference Series). https://doi.org/10.1364/NLO.2015.NW1A.5

Fard Sanei MA, Kiilunen J, Pippola J, Lahokallio S, Frisk L. 2015. Thermomechanical properties of overmold epoxies in MEMS packaging. teoksessa Proceedings of the IMAPS Nordic Annual Conference , June 8-9, 2015, Helsingør, Denmark. IMAPS Nordic. Sivut 175-179.

Ryczkowski P, Barbier M, Friberg AT, Dudley JM, Genty G. 2015. Shadow Ghost Imaging in the Time Domain. teoksessa Frontiers in Optics 2015. OSA. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FW6C.1

Ryczkowski P, Barbier M, Friberg AT, Dudley JM, Genty G. 2015. Temporal Ghost Imaging. teoksessa Frontiers in Optics 2015. OSA. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTh4D.4

Toenger S, Godin T, Billet C, Dias F, Erkintalo M, Genty G, Dudley JM. 2015. Breathers Emergence in Spontaneous Modulation Instability. teoksessa European Quantum Electronics Conference 2015. Optical Society of America (OSA).

Kauranen M, Czaplicki R, Mäkitalo J, Lehtolahti J, Koskinen K, Laukkanen J, Kuittinen M. 2015. Enhancement mechanisms for second-harmonic generation from metal nanostructures. teoksessa PROCEEDINGS OF SPIE: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XX.

Sand J, Ihantola S, Nicholl A, Hrnecek E, Toivonen J, Toivonen H, Peräjärvi K. 2015. Scanning of radioluminescence emission with a PMT for remote detection of alpha contamination. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America.

Abe S, Ylinen A, Narra Girish N, Nikander R, Hyttinen J, Kouhia R, Sievänen H. 2015. Exploration of different boundary conditions in the sideways falling situation in hip fracture finite element modelling. teoksessa Proceeding of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. Sivut 130-135.

Järvinen ST, Saari S, Keskinen J, Toivonen J. 2015. Detailed analysis of laser-induced breakdown spectroscopy of single particles using electrodynamic balance trapping. teoksessa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America. Sivut CH_7_5.

Contreras V, Lonnqvist J, Toivonen J. 2015. Single micro-particle scattering detection based on Edge Filter Enhanced Self-Mixing Interferometry. teoksessa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. Optical Society of America. Sivut CH_P_11.

Holopainen S, Kouhia R, Könnö J, Saksala T. 2015. Computational modelling of high-cycle fatigue using a continuum based model. teoksessa Proceedings of the NSCM28: 28th Nordic Seminar on Computational Mechanics, October 22 – 23, 2015, Tallinn, Estonia. Sivut 71-74.

Vinha J. 2015. Uusi Rakennusfysiikan käsikirja. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2015. Sivut 167-172. (Sisäilmastoyhdistys raportti; 33).

Jeronen J, Kouhia R. 2015. On the effect of damping on stability of non-conservative systems. Kouhia R, Mäkinen J, Pajunen S, Saksala T, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. Sivut 77.

Yaghoubi ST, Hartikainen J, Kolari K, Kouhia R. 2015. An anisotropic continuum damage model for concrete. Kouhia R, Mäkinen J, Pajunen S, Saksala T, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. Sivut 51.

Belahcen A, Kouhia R, Rasilo P, Ristinmaa M. 2015. A model for anisotropic magnetostriction. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. Sivut 201-203.

Moilanen C, Björkqvist T, Saarenrinne P. 2015. Wood compression model for radial compression of earlywood and latewood. teoksessa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. Sivut 261-266.

Kraft T, Cristoferi C, Trigaud T, Nunzi J-M, Ratier B. 2014. The Parallel Diode and Trap Behaviour of Ternary Polymer Solar Cells. teoksessa EU PVSEC Proceedings. EU PVSEC.

Cardin J, Dufour C, KHOMENKOV V, Fafin A, Monnet I, Rizza G, COULON P-E, Slablab A, Mailly D, Ulysse C, Lafosse X, Perruchas S, Gacoin T. 2013. Development of New Kinds of Plasmonics Materials Through Swift Heavy Ion Shaping Technique. teoksessa 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2013), Jun 2013, Suntec, Singapore. Singapore.

Sand J, Ihantola S, Peräjärvi K, Toivonen H, Nicholl A, Hrnecek E, Toivonen J. 2013. EMCCD imaging of strongly ionizing radioactive materials for safety and security. teoksessa 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference. Optical Society of America. Sivut JSII_P_1.

Mimilakis SI, Drossos K, Floros A, Katerelos D. 2013. Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications. teoksessa Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society.

Drossos K, Kotsakis R, Pappas P, Kalliris G, Floros A. 2013. Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices. teoksessa Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society.

Kantola E, Leinonen T, Ranta S, Tavast M, Guina M. 2013. High-efficiency yellow VECSEL with 20 W output power. teoksessa Optics Days 2013, Helsinki, Finland: Oral presentation in Optics Days 2013, Helsinki, Finland.

Kokkinis E, Drossos K, Tatlas N-A, Floros A, Tsilfidis A, Agavanakis K. 2012. Smart microphone sensor system platform. teoksessa Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society.

Drossos K, Floros A, Agavanakis K, Tatlas N-A, Kanellopoulos N. 2012. Emergency Voice/Stress - level Combined Recognition for Intelligent House Applications. teoksessa Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society.

Malaska M, Aaltonen A, Lehto L. 2019. Paloturvallisuuden huomiointi ja asenteet nykyaikaisessa älyrakentamisessa. teoksessa Spek Puheenvuoroja 6. Helsinki: SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY. (SPEK Puheenvuoroja).

Varheenmaa M. 2015. A new generation sweating thermal manikin for the evaluation of the thermal comfort of protective clothing in Arctic Conditions. Konola S, Kähkönen P, Toimittajat. teoksessa Arctic Wears - Perspectives on Arctic Clothing. Lapland University of Applied Sciences. Sivut 154-161. (Liiketoiminta ja yrittäjyys Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2015).

Salonen J, Laukkarinen A, Vinha J. 2015. Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. Soikkeli A, Koiso-Kanttila J, Sorri L, Toimittajat. teoksessa Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Oulu, Finland: Oulun yliopisto. Sivut 74-81. (Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu).

Koponen O-P. 2015. Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. Mattila M, Toimittaja. teoksessa Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 26-29.

Ryczkowski P, Närhi M, Billet C, Merolla J-M, Genty G, Dudley JM. 2017. Real-time measurements of dissipative solitons in a mode-locked fiber laser. arXiv eprint.

Christiansen J, Birkinshaw J, Le Massaon P, Mäkinen S. 2017. Editorial: Experiments in an Organisational Context. CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. 1(2). https://doi.org/10.23726/cij.2017.684

Amr A, Saad M. 2015. Growth of Urban Peripheries with Reference to Inconsistent Spatial Planning Policies: South-east Amman as case study. European International Journal of Science and Technology. 4(3):54-68.

Piche RA. 2015. Mezhdunarodnaya konferencia po pozicionirovaniyu i navigacii vnutri pomeshhenij. Giroskopiya I Navigatsiya. 88(1):122-124.

Kähkönen K, Huovinen P, Keinänen M. 2015. Editorial. Procedia Economics and Finance. 21:1-5.

Kulya MS, Sokolenko B, Gorodetsky A, Petrov NV. 2020. Propagation dynamics of ultrabroadband terahertz beams with orbital angular momentum for wireless data transfer. Dingel BB, Tsukamoto K, Mikroulis S, Toimittajat. teoksessa Broadband Access Communication Technologies XIV. SPIE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2547695

Houbre Q, Angleraud A, Pieters R. 2020. Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. Rocha A, Steels L, van den Herik J, Toimittajat. teoksessa ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. SCITEPRESS. Sivut 546-554. https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Ustimchik V, Fedotov A, Rissanen J, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y, Filippov V. 2020. Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. Dong L, Toimittaja. teoksessa Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. SPIE. Sivut 246 - 251. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2546003

Korobko DA, Zolotovskii IO, Gumenyuk RV, Fotiadi AA. 2020. Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. Broderick NGR, Dudley JM, Peacock AC, Toimittajat. teoksessa Nonlinear Optics and its Applications 2020. SPIE. Sivut 238 - 247. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2556072

Aleshkina SS, Lipatov DS, Velmiskin VV, Kochergina TA, Fedotov A, Gumenyuk R, Kotov LV, Temyanko VL, Bubnov MM, Guryanov AN, Likhachev ME. 2020. All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. Dong L, Toimittaja. teoksessa Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. SPIE. Sivut 184 - 189. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2542299

Phung HM, Kahle H, Penttinen J-P, Rajala P, Ranta S, Guina M. 2020. A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. Hastie JE, Toimittaja. teoksessa Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X. SPIE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2545980

Kulya MS, Katkovnik V, Egiazarian K, Petrov NV. 2020. Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. Sadwick LP, Yang T, Toimittajat. teoksessa Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2549001

Le D, Ukkonen L, Björninen T. 2019. Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. teoksessa Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE. Sivut 610-612. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Ma S, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. 2019. Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. teoksessa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Ahmed S, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. 2019. Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. teoksessa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. Sivut 578-580. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Heljakka K, Ihamaki P, Tuomi P, Saarikoski P. 2019. Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. teoksessa Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019. IEEE. Sivut 800-805. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Ahmed S, Mehmood A, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. 2019. Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. Sivut 231-235. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

He H, Chen X, Ukkonen L, Virkki J. 2019. Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. Sivut 236-239. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Malaska M, Alanen M, Cabova K, Liskova N, Mela K, Pajunen S, Wald F. 2019. Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. teoksessa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Wilhelm Ernst und Sohn. Sivut 695-700. (CE/papers).

Cashell K, Malaska M, Khan M, Alanen M, Mela K. 2019. Numerical analysis of the behaviour of stainless steel cellular beam in fire. teoksessa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Wilhelm Ernst und Sohn. Sivut 895-900. (CE/papers).

Cabova K, Liskova N, Arha T, Malaska M, Alanen M, Mela K, Pajunen S, Wald F. 2019. Temperature distribution of trapezoidal sheeting in fire. teoksessa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Wilhelm Ernst und Sohn. Sivut 665-670. (CE/papers).

Schelkens P, Astola P, da Silva EAB, Pagliari C, Perra C, Tabus I, Watanabe O. 2019. JPEG Pleno light field coding technologies. teoksessa Applications of Digital Image Processing XLII. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2532049

Perra C, Astola P, da Silva EAB, Khanmohammad H, Pagliari C, Schelkens P, Tabus I. 2019. Performance analysis of JPEG Pleno light field coding. teoksessa Applications of Digital Image Processing XLII. SPIE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2528391

Sandström N, Nevgi A, Nenonen S. 2019. Participatory service design and community involvement in designing future-ready sustainable learning landscapes. teoksessa SBE 19 - Emerging Concepts for Sustainable Built Environment 22–24 May 2019, Helsinki, Finland. IOP Publishing. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science). https://doi.org/10.1088/1755-1315/297/1/012031

Merilampi S, Ihanakangas V, Virkki J. 2019. User-driven development with scientific applied research - RFID-controlled physiogame case study. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. Sivut 167-170. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892150

Ma S, Pournoori N, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T, Georgiadis A. 2019. A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. teoksessa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. Sivut 171-173. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Vuori V, Bor S, Polsa P, Käpylä J, Helander N. 2019. Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. teoksessa Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. SCITEPRESS. Sivut 364-369. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Solodko A, Mäkinen S, Lasheras NC, Bedolla JS, Saari U. 2019. Research-industry collaboration: a review of the literature on evaluation methods and motivations. teoksessa PICMET 2019 Conference: August 25-29, 2019, Portland, Oregon, USA. Portland. https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893878

Saari U, Venesaar U, Ojasoo M, Mäkinen S, Nokelainen P. 2019. Assessing sustainability orientations of first year university students. teoksessa 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of Management. Sivut 1-8. (Academy of management proceedings).

Yang D, Qian Y, Cai D, Yan S, Kämäräinen J-K, Chen K. 2019. Visibility-Aware Part Coding for Vehicle Viewing Angle Estimation. teoksessa 9th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2019. IEEE. Sivut 65-70. https://doi.org/10.1109/ICIST.2019.8836907

Silverajan B, Vistiaho P. 2019. Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. teoksessa 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE. Sivut 88-95. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Mishra K, Krogerus T, Huhtala K. 2019. Profile extraction and deep autoencoder feature extraction for elevator fault detection. Callegari C, Toimittaja. teoksessa 16th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications: SIGMAP 2019, 26-28 July, 2019, Prague, Czech Republic. 2019 toim. Prague, Czech Republic: SCITEPRESS. Sivut 313-320. https://doi.org/10.5220/0007802003130320

Juuti T, Pakkanen J, Lehtonen T. 2019. Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. teoksessa Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Cambridge University Press. Sivut 2981-2990. (Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design ). https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Martinsuo M, Vuorinen L. 2019. Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. teoksessa Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. European Academy of Management, EURAM. (EURAM conference).

Suominen A, Jonsson V, Bäckman J, Halvari S. 2019. Task-setting strategies for hackathon goal achievement in industrial intra-organizational innovation. Bitran I, Toimittaja. teoksessa The ISPIM Innovation Conference – Celebrating Innovation: 500 Years Since daVinci: 16-19 June 2019, Florence, Italy. Florence, Italy: International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Halvari S, Suominen A, Jussila J, Jonsson V, Bäckman J. 2019. Conceptualization of hackathon for innovation management. Bitran I, Conn S, Gernreich C, Heber M, Huizingh KRE, Kokshagina O, Torkkeli M, Tynnhammer M, Toimittajat. teoksessa The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. Florence Italy: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).

Ahola T, Martinsuo M. 2019. The circular economy of projects. teoksessa European Academy of Management Conference EURAM 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. EURAM. (European academy of management annual conference).

Hajikazemi S, Ahola T, Aaltonen K, Aarseth W, Andersen B. 2019. Normalization of deviance in the construction industry, a managerial perspective. teoksessa European Academy of Management Conference 2019, EURAM: 26-28 June, Lissabon, Portugal. (European academy of management annual conference).

Vuori V, Helander N. 2019. Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. teoksessa Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. (IFKAD Proceedings eBooks).

Aarikka-Stenroos L, Ranta V. 2019. Business catalysts for the Circular Economy innovations. teoksessa Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM.

Kahle H, Phung H-M, Penttinen J-P, Rajala P, Tukiainen A, Ranta S, Guina M. 2019. Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Sadiek I, Mikkonen T, Vainio M, Toivonen J, Foltynowicz A. 2019. Optical Frequency Comb Photoacoustic Spectroscopy. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749688

Abdallah Z, Stefszky M, Ulvila V, Silberhorn C, Vainio M. 2019. Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Saad-Bin-Alam M, Reshef O, Huttunen MJ, Carlow G, Sullivan B, Menard JM, Dolgaleva K, Boyd RW. 2019. High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. teoksessa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Silverajan B, Zhao H, Kamath A. 2019. A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. teoksessa 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE. Sivut 468-472. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Leivo V, Sarlin E, Suonketo J, Pikkuvirta J, Pentti M. 2019. Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY SISÄILMATIETO OY. Sivut 383-388. (SIY Raportti; 37).

Rissanen J, Fedotov A, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y, Kolosovskii A, Voloshin V, Vorobev I, Odnoblyudov M, Filippov V. 2019. Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. Carter AL, Dong L, Toimittajat. teoksessa Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2508811

Fedotov A, Pominova D, Orlovskaya E, Orlovskii Y, Niemi T, Gumenyuk R. 2019. Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. teoksessa Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. S P I E - International Society for Optical Engineering. (Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2507599

Jääskeläinen A, Sillanpää V, Helander N. 2019. A model for profiling information and knowledge management in the public sector. teoksessa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . (Proceedings IFKAD).

Almeida B, Chauhan V, Kandavalli V, Ribeiro A. 2019. Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. De Maria E, Gamboa H, Fred A, Toimittajat. teoksessa BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS. Sivut 226-233. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Piccardi A, Perumbilavil S, Kauranen M, Strangi G, Assanto G. 2019. Random lasing control with optical spatial solitons in nematic liquid crystals. Ribeiro P, Raposo M, Andrews D, Toimittajat. teoksessa PHOTOPTICS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology. SCITEPRESS. Sivut 289-293. https://doi.org/10.5220/0007575102890293

Kahle H, Penttinen JP, Phung HM, Rajala P, Tukiainen A, Ranta S, Guina M. 2019. MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. Keller U, Toimittaja. teoksessa Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2512111

Mereuta A, Nechay K, Caliman A, Suruceanu G, Gallo P, Guina M, Kapon E. 2019. 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. Keller U, Toimittaja. teoksessa Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2508342

Taibi D, Systä K. 2019. From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. Ferguson D, Munoz VM, Helfert M, Pahl C, Toimittajat. teoksessa CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. Sivut 153-164. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Yadav A, Chichkov NB, Gumenyuk R, Zherebtsov E, Melkumov MA, Yashkov MV, Dianov EM, Rafailov EU. 2019. 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. Digonnet MJF, Jiang S, Toimittajat. teoksessa Optical Components and Materials XVI. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2509599

Radevici I, Sadi T, Tripurari T, Tiira J, Ranta S, Tukiainen A, Guina M, Oksanen J. 2019. Observation of local electroluminescent cooling and identifying the remaining challenges. Seletskiy DV, Epstein RI, Sheik-Bahae M, Toimittajat. teoksessa Photonic Heat Engines: Science and Applications. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2505814

Viheriälä J, Tuorila H, Zia N, Cherchi M, Aalto T, Guina M. 2019. 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. Reed GT, Knights AP, Toimittajat. teoksessa Silicon Photonics XIV. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2505935

Tiitola V, Korhonen T, Laine T, Lyly-Yrjänäinen J. 2019. Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. teoksessa 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IKAM Centro Studi & Ricerche. (PROCEEDINGS IFKAD).

Ainasoja AE, Pertuz S, Kämäräinen J-K. 2019. Smartphone teleoperation for self-balancing telepresence robots. Kerren A, Hurter C, Braz J, Toimittajat. teoksessa VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. Sivut 561-568. https://doi.org/10.5220/0007406405610568

Qian Y, Pertuz S, Nikkanen J, Kämäräinen J-K, Matas J. 2019. Revisiting gray pixel for statistical illumination estimation. Kerren A, Hurter C, Braz J, Toimittajat. teoksessa VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. Sivut 36-46. https://doi.org/10.5220/0007406900360046

Zakeri FS, Bätz M, Jaschke T, Keinert J, Chuchvara A. 2019. Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. Bazeille S, Verrier N, Cudel C, Toimittajat. teoksessa Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2521747

Georgiev GY, Aho T, Kesseli J, Yli-Harja O, Kauffman SA. 2019. Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. Flores Martinez CL, Georgiev GY, Smart JM, Price ME, Toimittajat. teoksessa Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer. Sivut 229-244. (Springer Proceedings in Complexity). https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Sharifzadeh S, Tata J, Tan B. 2019. Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. Hammoudi S, Quix C, Bernardino J, Toimittajat. teoksessa DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS. Sivut 100-108. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Kocsis P, Shevkunov I, Katkovnik V, Egiazarian K. 2019. Single exposure lensless subpixel phase imaging. Kress BC, Schelkens P, Toimittajat. teoksessa Digital Optical Technologies 2019. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2525679

Hellsten P, Myllärniemi J. 2019. Business intelligence process model revisited. Bernardino J, Salgado A, Filipe J, Toimittajat. teoksessa IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. Sivut 341-348. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Myllärniemi J, Helander N, Pekkola S. 2019. Challenges in developing data-based value creation. Bernardino J, Salgado A, Filipe J, Toimittajat. teoksessa IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. Sivut 370-376. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Jussila J, Kukkamäki J, Helander N. 2019. Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. Bernardino J, Salgado A, Filipe J, Toimittajat. teoksessa IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. Sivut 285-290. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management). https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Dreser C, Gollmer DA, Bautista G, Zang X, Kern DP, Kauranen M, Fleischer M. 2019. Plasmonic mode conversion and second harmonic imaging of tilted plasmonic nanocones. teoksessa Proceedings of META 2019, The 10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics . META Publishing. Sivut 356-357. (META proceedings).

Malaska M, Cashell K, Alanen M, Mela K, Afshan S. 2019. Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. Jesse D, Toimittaja. teoksessa Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. Berlin: Wilhelm Ernst und Sohn. Sivut 901-906. (ce/papers). https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Ratia M, Myllärniemi J. 2019. Business analytics enabling future insights in the private healthcare. teoksessa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. IKAM Centro Studi & Ricerche. (Proceedings IFKAD).

Nenonen S, Sandström N, Nevgi A, Danivska V, Jalo H. 2019. Towards digital campus – improving usability of learning environments. teoksessa CIB World Building Congress 2019: 17-21, June, 2019, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China . Hong Kong: INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION (CIB).

Saleh A, Ryczkowski P, Genty G, Toivonen J. 2019. Short-range supercontinuum based lidar for combustion diagnostics. Kimata M, Valenta CR, Toimittajat. teoksessa SPIE Future Sensing Technologies. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2542720

Xu L, Saerens G, Timofeeva M, Miroshnichenko AE, Camacho-Morales R, Volkovskaya I, Smirnova DA, Lysevych M, Huang L, Cai M, Karouta F, Hoe Tan H, Kauranen M, Jagadish C, Grange R, Neshev DN, Rahmani M. 2019. Switchable unidirectional second-harmonic emission through GaAs nanoantennas. Mitchell A, Rubinsztein-Dunlop H, Toimittajat. teoksessa AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019. SPIE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2539887

Sautter J, Xu L, Miroshnichenko A, Lysevych M, Volkovskaya I, Smirnova D, Camacho Morales M, Zangeneh Kamali K, Karouta F, Vora K, Tan HH, Kauranen M, Staude I, Jagadish C, Neshev DN, Rahmani M. 2019. Tailoring directional scattering of second-harmonic generation from (111)-GaAs nanoantennas. Mitchell A, Rubinsztein-Dunlop H, Toimittajat. teoksessa AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019. SPIE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2539086

Korpi M, Jansson J, Pihlasalo J, Suominen O, Vilkko M. 2019. Plant-wide optimization of a copper smelter: How to do it in practice?. teoksessa Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019. GDMB Verlag GmbH. Sivut 95-106.

Chetan Kumar V, Shiva Prakash SP, Balandin S. 2018. Performance Enhancement Of Optimized Link State Routing Protocol For Health Care Applications In Wireless Body Area Networks. teoksessa 2018 23rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT). IEEE. Sivut 195-203. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8588070

Kirjavainen J, Mäkinen S, Sommarberg M. 2018. The Effects of Product Line Length on Firm Performance. teoksessa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481780

Majuri M, Lanz M. 2018. Social capital characteristics in RD project networks. teoksessa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481775

Sommarberg M, Mäkinen S. 2018. Technopreneurial Characteristics Rising from the Ashes of Creative Destruction. teoksessa Proceedings in 2018 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 19-23 August 2018. IEEE. Sivut 1-10. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481846

Monakhov D, Naik D, Curcio IDD, Toukomaa H. 2018. Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. teoksessa SMPTE 2018. SMPTE. https://doi.org/10.5594/M001845

Kekonen A, Bergelin M, Eriksson J-E, Vesa M, Johansson M, Viik J. 2018. Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. teoksessa 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Ahmed S, Musfequr Rehman SM, Ukkonen L, Björninen T. 2018. Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Pournoori N, Khan W, Ukkonen L, Björninen T. 2018. RF energy harvesting system with RFID-enabled charge storage monitoring. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552826

Qureshi S, Björninen T, Virkki J. 2018. Referenced backscattering compression level indicator based on passive UHF RFID tags. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552830

Ortombina L, Liegmann E, Karamanakos P, Tinazzi F, Zigliotto M, Kennel R. 2018. Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. teoksessa 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018. IEEE. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Schwarz S, Hannuksela MM, Fakour-Sevom V, Sheikhi-Pour N. 2018. 2D Video Coding of Volumetric Video Data. teoksessa 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings. IEEE. Sivut 61-65. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Taivalsaari A, Mikkonen T, Systä K, Pautasso C. 2018. Web User Interface Implementation Technologies: An Underview. teoksessa 14th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. Sivut 127-136. https://doi.org/10.5220/0006885401270136

Jokinen J, Kanerva M, Saarela O. 2018. Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. teoksessa 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press.

Chen X, He H, Ukkonen L, Virkki J, Xu J, Wang T, Cheng L. 2018. Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. teoksessa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Kallonen A, Nieminen H, Das S, Sallinen R. 2018. Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. teoksessa Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). Sivut 25-30. (TUCS Lecture Notes).

Geng J, Li H, Liu Y, Liu Y, Kashef M, Candell R, Bhattacharyya SS. 2018. Model-based cosimulation for industrial wireless networks. teoksessa WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE. Sivut 1-10. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Koponen P, Hanninen S, Mutanen A, Koskela J, Rautiainen A, Järventausta P, Niska H, Kolehmainen M, Koivisto H. 2018. Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. teoksessa 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE. Sivut 1-6. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Momeni K, Martinsuo M. 2018. Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. (EURAM conference).

Madhala P, Jussila J, Aramo-Immonen H, Suominen A. 2018. Systematic literature review on customer emotions in social media. Cunnane V, Corcoran N, Toimittajat. teoksessa ECSM - Proceedings of the 5th European Conference on Social Media. Limerick, Ireland.

Chen X, He H, Ukkonen L, Virkki J, Lu Y, Lam H. 2018. Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. teoksessa 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE. Sivut 1-4. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Kuula P, Leppänen M, Kolisoja P, Korkiala-Tanttu L, Sorvari J, Gustavsson H. 2018. Education on the utilization of secondary materials in earthworks. Lahtinen P, Raasakka V, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers. Sivut 177-187.

Bolla P, Lohan E-S. 2018. Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. teoksessa 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE. Sivut 72-80. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Sillberg P. 2018. Toward Manageable Data Sources. Endrjukaite T, Kangassalo H, Thalheim B, Kiyoki Y, Toimittajat. teoksessa EJC 2018: Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Transport and Telecommunication Institute. Sivut 485-494.

Martinsuo M, Vaittinen E. 2018. Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. teoksessa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. (International Product Development Management Conference).

Martinsuo M, Laurila F. 2018. Requirements from industrial internet for innovations in advanced industrial services. teoksessa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. (International Product Development Management Conference).

Martinsuo M, Vuorinen L, Killen C, Laiti M. 2018. Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. (EURAM conference).

Ahola T, Ståhle M, Martinsuo M. 2018. Agency relationships in global project business. teoksessa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. (EURAM conference).

Ellman A, Paronen J, Juuti TS, Tiainen T. 2018. Re-use of engineering design rationale in Finnish SME project based industry. teoksessa Proceedigns of the Design 2018 15th International Design Conference. The Design Society. Sivut 1825-1832. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0363

Vaittinen E, Martinsuo M. 2018. Ready to sell? Requirements for promoting service selling in a manufacturing firm. Bigdeli A, Frandsen T, Raja J, Baines T, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the Spring Servitization Conference, DrivingCompetitiveness through Servitization, 14-16 May 2018. Aston University. Sivut 26-34.

Lietzen J, Miettinen J, Kylliäinen M, Pajunen S. 2018. Measurements of impact force excitation on wooden floors. teoksessa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. Sivut 1617-1622. (Proceedings : European Conference on Noise Control).

Lietzen J, Kylliäinen M. 2018. Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. teoksessa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. Sivut 1677-1682. (European Congress and Exposition on Noise Control Engineering).

Noronen T, Fedotov A, Rissanen J, Gumenyuk R, Butov O, Chamorovskii Y, Golant K, Odnoblyudov M, Filippov V. 2018. Ultra-large mode area single frequency anisotropic MOPA with double clad Yb-doped tapered fiber. teoksessa Fiber Lasers XV: Technology and Systems. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2288942

Zhao Y, Wang Y, Zhang X, Mateos X, Pan Z, Loiko P, Zhou W, Xu X, Xu J, Shen D, Suomalainen S, Härkönen A, Guina M, Griebner U, Petrov V. 2018. Sub-100 fs pulse generation from a Tm,Ho: CALYO laser mode-locked by a GaSb-based SESAM at ~2043 nm. teoksessa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SF2N.1

Suokas E, Kuusipalo J. 2018. Process time importance in the product properties evolvement during extrusion coating of different LDPE grades. teoksessa 15th TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium 2018: Charlotte; United States; 14 April 2018 through 15 April 2018. TAPPI Press. Sivut 151-159.

Katkovnik V, Shevkunov I, Petrov NV, Eguiazarian K. 2018. Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. teoksessa Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France. SPIE. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2306127

Soltani A, Curtze S, Lahti J, Järvelä K, Laurikka J, Hokka M, Kuokkala VT. 2018. Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. teoksessa Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Springer New York LLC. Sivut 19-27. (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Smith J, Kuokkala V-T, Seidt J, Gilat A. 2018. Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. teoksessa Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Springer New York LLC. Sivut 97-103. ( Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Vazquez Fernandez N, Isakov M, Hokka M, Kuokkala VT. 2018. Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. teoksessa Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Springer New York LLC. Sivut 1-7. (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

M. Aref M, Astola P, Vihonen J, Tabus I, Ghabcheloo R, Mattila J. 2018. Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. teoksessa International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). IOP Publishing Ltd. (IOP conference series : materials science and engineering). https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Stankovic RS, Astola J, Moraga C. 2018. Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. teoksessa Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Springer Verlag. Sivut 229-237. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Linna M, Kannala J, Rahtu E. 2018. Real-time human pose estimation with convolutional neural networks. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. Sivut 335-342. https://doi.org/10.5220/0006624403350342

Kart U, Kämäräinen JK, Fan L, Gabbouj M. 2018. Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. Sivut 25-32. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Fakour-Sevom V, Guldogan E, Kämäräinen J-K. 2018. 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. Sivut 159-165. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Niemelä P, Valmari A. 2018. Elementary math to close the digital skills gap. teoksessa CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS. Sivut 154-165. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Ainasoja AE, Hietanen A, Lankinen J, Kämäräinen J-K. 2018. Keyframe-based video summarization with human in the loop. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. Sivut 287-296. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Yancheshmeh FS, Chen K, Kämäräinen J-K. 2018. Hierarchical deformable part models for heads and tails. teoksessa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. Sivut 45-55. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Rosati P, Fowley F, Pahl C, Taibi D, Lynn T. 2018. Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. teoksessa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. Sivut 364-375. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Fang CY, Vallini F, Amili AE, Tukiainen A, Lyytikäinen J, Guina M, Fainman Y. 2018. Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. teoksessa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Kantola E, Penttinen J-P, Leinonen T, Ranta S, Guina M. 2018. Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Zia N, Viheriälä J, Koivusalo E, Aho A, Suomalainen S, Guina M. 2018. High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Kantola E, Leinonen T, Rantamäki A, Guina M, Sirbu A, Iakovlev V. 2018. Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Kerst T, Toivonen J. 2018. Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Tomberg T, Vainio M, Hieta T, Halonen L. 2018. Sub-parts-per-trillion sensitivity in trace gas detection by cantilever-enhanced photo-acoustic spectroscopy. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh1O.8

Ryczkowski P, Närhi M, Billet C, Merolla JM, Dudley JM, Genty G. 2018. Real-time measurements of nonlinear instabilities in optical fibers. teoksessa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.AF2Q.1

Jääskeläinen A, Schiele H, Aarikka-Stenroos L. 2018. A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. teoksessa Academy of Management Proceedings. 1 toim. Academy of Management AOM. (Academy of Management Proceedings; 1). https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Karioja P, Alajoki T, Cherchi M, Ollila J, Harjanne M, Heinilehto N, Suomalainen S, Zia N, Tuorila H, Viheriälä J, Guina M, Buczynski R, Kasztelanic R, Salo T, Virtanen S, Kluczynski P, Borgen L, Ratajczyk M, Kalinowski P. 2018. Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. teoksessa Next-Generation Spectroscopic Technologies XI. SPIE, IEEE. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2305712

Kelo T, Eronen J, Rousku K. 2018. Model for efficient development of security audit criteria. teoksessa Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates. Sivut 244-252.

Mateos X, Loiko P, Lamrini S, Scholle K, Fuhrberg P, Suomalainen S, Härkönen A, Guina M, Vatnik S, Vedin I, Aguiló M, Diáz F, Wang Y, Griebner U, Petrov V. 2018. Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. teoksessa Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers. SPIE, IEEE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2316822

Halbach E, Kolu A, Ghabcheloo R. 2018. Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. Mela K, Pajunen S, Raasakka V, Toimittajat. teoksessa 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. Tampere, Finland: RIL.

Schelkens P, Alpaslan Z, Ebrahimi T, Pereira F, Pinheiro A, Tabus I, Chen Z. 2018. JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. teoksessa SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. SPIE. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2323404

Stankovic RS, Stankovic M, Astola J, Moraga C. 2018. Towards the Structure of a Class of Permutation Matrices Associated With Bent Functions. teoksessa Proceedings of the 13 International Workshop on Boolean Problems. Springer. Sivut 83-105. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20323-8_4

Kangas J, Poutanen J. 2018. Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. teoksessa ICERI2018 Proceedings. Sivut 8087-8096. (ICERI proceedings). https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Uotila U, Saari A, Junnonen J-M. 2018. Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. teoksessa Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE).

Taibi D, Lenarduzzi V, Pahl C. 2018. Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. teoksessa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. Sivut 221-232. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Voronin V, Pismenskova M, Zelensky A, Cen Y, Nadykto A, Egiazarian K. 2018. Action recognition using the 3D dense microblock difference. teoksessa Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2326801

Brobbey KJ, Haapanen J, Gunell M, Mäkelä JM, Eerola E, Saarinen JJ, Toivakka M. 2018. High-speed manufacturing of antimicrobial paper. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. Sivut 564-566.

Raunio J-P, Makela I, Mäntylä M, Ritala R. 2018. Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. Sivut 294-302.

Fedotov A, Noronen T, Rissanen J, Gumenyuk R, Petrov A, Chamorovskii Y, Golant K, Odnoblyudov M, Filippov V. 2018. High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. Taccheo S, Mackenzie JI, Ferrari M, Toimittajat. teoksessa Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2307693

Bambach P, Deller J, Martel J, Vilenius E, Goldberg H, Sorsa L-I, Pursiainen S, Takala M, Wurster A, Braun HM, Lentz H, Jutzi M, Wittig M, Chitu CC, Ritter B, Karatekin O. 2018. What's inside a rubble pile asteroid? DiSCUS - A tomographic twin radar Cubesat to find out. teoksessa 69th International Astronautical Congress, IAC 2018. (Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC).

Sommarberg M, Mäkinen S. 2017. Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . teoksessa Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE. Sivut 1-10. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Solomitckii D, Semkin V, Naderpour R, Ometov A, Andreev S. 2017. Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. Sivut 91-95. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

Burkov A, Matveev N, Turlikov A, Bulanov A, Gahnina O, Andreev S. 2017. Upper bound and approximation of random access throughput over chase combining HARQ. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. Sivut 143-147. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255206

Ometov A, Bezzateev S. 2017. Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. teoksessa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. Sivut 129-136. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Peng Z, Richter P, Leppäkoski H, Lohan E-S. 2017. Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. teoksessa Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. Helsinki, Finland: FRUCT. Sivut 268-277.

Viheriäkoski T, Kärjä E, Gärtner R, Tamminen P. 2017. Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. teoksessa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association.

Viheriäkoski T, Jokinen V, Smallwood J, Korpipää A, Tamminen P. 2017. Qualification challenges of footwear and flooring systems. teoksessa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association.

Müller P, Lekkala J, Ali-Löytty S, Piche R. 2017. Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. teoksessa 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). Bremen, Germany: IEEE. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Kiili K, Ojansuu K, Lindstedt A, Ninaus M. 2017. Rational Number Knowledge Assessment and Training With a Game Competition. teoksessa Proceedings of The 11th European Conference on Game-Based Learning ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. Sivut 320-327.

Virkki J, Chen X, Björninen T, Ukkonen L. 2017. Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. teoksessa IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Suominen AH, Mäenpää S. 2017. Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. Marimon F, Mas-Machuca M, Berbegal-Mirabent J, Bastida R, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International. Sivut 956-963.

Mohamed Bahrudeen M, S. Ribeiro A. 2017. Tuning extrinsic noise effects on a small genetic circuit. teoksessa Proceedings of ECAL 2017: 14th European Conference on Artificial Life. Massachusetts Institute of Technology. https://doi.org/10.7551/ecal_a_075

Mäntysalo M, Vuorinen T, Jeyhani V, Vehkaoja A. 2017. Printed soft-electronics for remote body monitoring. teoksessa Hybrid Memory Devices and Printed Circuits 2017: SPIE Organic Photonics + Electronics | 6-10 August 2017. SPIE. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2275606

Jussila J, Menon K, Gupta J, Kärkkäinen H. 2017. Who is who in Big Social Data? A Bibliographic Network Analysis Study. teoksessa Proceedings of the 4th European Conference on Social Media ECSM 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. Sivut 161-169.

Saari M, Mäkinen T, Linna P. 2017. Applying third-party moocs in programming education: a case study. teoksessa 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED. Sivut 53-59. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Filanovsky I, Tchamov N. 2017. Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. teoksessa 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Riihonen T, Korpi D, Rantula O, Valkama M. 2017. On the prospects of full-duplex military radios. teoksessa 2017 International Conference on Military Communications and Information Systems, ICMCIS 2017. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2017.7956490

Rytöluoto I, Ritamäki M, Gitsas A, Pasanen S, Lahti K. 2017. Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. teoksessa 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. (Proceeding of the Nordic Insulation Symposium; 25).

Konttinen J, Kramb J, DeMartini N, Gomez-Barea A. 2017. The role of inorganics in modelling of biomass gasification. Ek L, Ernrooth H, Scarlat N, Grassi A, Helm P, Toimittajat. teoksessa EUBCE 2017 Online Conference Proceedings. ETA-Florence Renewable Energies. Sivut 443-447. (European biomass conference and exhibition proceedings). https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Laihonen H, Sillanpää V, Vuolle M. 2017. Managing intellectual liabilities by service recovery. Schiuma G, Spender JC, Garvilova T, Toimittajat. teoksessa Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management. Sivut 1570-1583. (Proceedings IFKAD).

Aramo-Immonen H, Vartio M, Jussila J. 2017. If you know social media, you see opportunities…. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Sivut 575-584.

Jussila JJ, Mustafee N, Aramo-Immonen H, Menon K, Hajikhani A, Helander N. 2017. A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. teoksessa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. St. Petersburg, Russia. Sivut 389-397.

Väyrynen H, Manu M. 2017. Why don't one maximizes database utilization in product and service development in manufacturing?. teoksessa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. St. Petersburg, Russia . Sivut 93-105. (Proceedings IFKAD).

Ketonen-Oksi S, Jalonen H. 2017. Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. teoksessa 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. (Proceedings IFKAD).

Helander N, Sillanpää V, Vuori V, Uusitalo O. 2017. Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, Toimittajat. teoksessa The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer. Sivut 37-42. (Springer Proceedings in Business and Economics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Jussila J, Vuori V, Okkonen J, Helander N. 2017. Reliability and Perceived Value of Sentiment Analysis for Twitter Data. Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, Toimittajat. teoksessa 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, At Athens, Greece,: September 23-26, 2016. Springer. Sivut 43-48. (Springer Proceedings in Business and Economics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_7

Jussila J, Boedeker M, Jalonen H, Helander N. 2017. Social Media Analytics Empowering Customer Experience Insight. Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, Toimittajat. teoksessa 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Volume: 5: September 23-26, 2016 At Athens, Greece. Springer. Sivut 25-30. (Springer Proceedings in Business and Economics).

Vuorinen L, Martinsuo M. 2017. Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. teoksessa The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM.

Eteläaho A, Soini J, Jaakkola H, Mattila A-L. 2017. Visual Data Mining in Software Repositories: A Survey. Sornlertlamvanich V, Chawakitchareon P, Hansuebsai A, Koopipat C, Kiyoki Y, Jaakkola H, Thalheim B, Yoshida N, Toimittajat. teoksessa The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. Sivut 367-385.

Jaakkola H, Thalheim B. 2017. Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. Sornlertlamvanich V, Chawakitchareon P, Hansuebsai A, Koopipat C, Kiyoki Y, Jaakkola H, Thalheim B, Yoshida N, Toimittajat. teoksessa The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. Sivut 309-331.

Valmari A, Hella L. 2017. The logics taught and used at high schools are not the same. Karhumäki J, Matiyasevich Y, Saarela A, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics. Turku: TURKU CENTRE FOR COMPUTER SCIENCE. Sivut 172-186. (TUCS Lecture Notes; 26).

Asp O, Laaksonen A. 2017. Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. Madaj A, Jankowiak I, Toimittajat. teoksessa Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 toim. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. Sivut 53-60. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Zare A, Sreedhar KK, Vadakital VKM, Aminlou A, Hannuksela MM, Gabbouj M. 2017. HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. teoksessa 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Olshannikova E, Ometov A, Anagnostaki T, Hasan N, Kuketaeva A, Ahtinen A, Olsson T, Koucheryavy Y. 2017. Towards better knowledge work experiences with new Ambient workspace: Concept and prototype. teoksessa Proceedings of the 19th Conference of Open Innovations Association, FRUCT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. Sivut 173-181. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892198

Khan MWA, Björninen T, Sydänheimo L, Ukkonen L. 2017. Wirelessly powered implantable system for wireless long-term monitoring of intracranial pressure. teoksessa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE. Sivut 122-124. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915334

Brechet N, Ginestet G, Moradi E, Ukkonen L, Torres J, Björninen T, Virkki J. 2017. Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. teoksessa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE. Sivut 30-33. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Viheriälä J, Aho A, Virtanen H, Koskinen M, Dumitrescu M, Guina M. 2017. 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. Zediker MS, Toimittaja. teoksessa High-Power Diode Laser Technology XV. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2251317

Karioja P, Alajoki T, Cherchi M, Ollila J, Harjanne M, Heinilehto N, Suomalainen S, Viheriälä J, Zia N, Guina M, Buczyński R, Kasztelanic R, Kujawa I, Salo T, Virtanen S, Kluczynski P, Sagberg H, Ratajczyk M, Kalinowski P. 2017. Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. teoksessa Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2249126

Tiira J, Radevici I, Haggren T, Hakkarainen T, Kivisaari P, Lyytikäinen J, Aho A, Tukiainen A, Guina M, Oksanen J. 2017. Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. teoksessa Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2250843

Murayama M, Oguro D, Kikuchi H, Huttunen H, Ho YS, Shin J. 2017. Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. teoksessa 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Lahti J, Kuusipalo J, Auvinen S. 2017. Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. Sivut 237-248.

Suokas E. 2017. Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. Sivut 529-544.

Lahti J, Kamppuri T, Kuusipalo J. 2017. Novel bio-based materials for active and intelligent packaging. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press.

Matikainen V, Rubio S, Ojala N, Koivuluoto H, Schubert J, Houdková S, Vuoristo P. 2017. Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. teoksessa Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. Association for Iron and Steel Technology, AISTECH. Sivut 1161-1163.

Kuusipalo J, Lahti J. 2017. Tampere University of Technology, laboratory of materials science, paper converting and packaging technology Tampere, Finland. teoksessa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017: Basel; Switzerland; 22 May 2017 through 24 May 2017. TAPPI Press.

Gomez Casco D, Lohan E-S, Lopez-Salcedo JA, Seco-Granados G. 2017. Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. teoksessa 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Stoykova E, Nazarova D, Berberova N, Gotchev A, Ivanov B, Mateev G. 2017. Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. teoksessa 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2262330

Partanen T, Niemelä P, Mannila L, Poranen T. 2017. Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. teoksessa Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications. Sivut 47-58. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Filippov V, Vorotynskii A, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y, Golant K. 2017. Picosecond MOPA with ytterbium doped tapered double clad fiber. teoksessa Fiber Lasers XIV: Technology and Systems. SPIE. (Proceedings of SPIE; 10083). https://doi.org/10.1117/12.2252006

Sillberg P, Veesommai C, Soini J, Jaakkola H. 2017. Web-user-interface system utilizing rhmei and open data for a water quality analyzer. Sornlertlamvanich V, Chawakitchareon P, Hansuebsai A, Koopipat C, Kiyoki Y, Kangassalo H, Thalheim B, Yoshida N, Toimittajat. teoksessa The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. Sivut 444-451.

Ahmad I, Rantanen P, Sillberg P, Laaksonen J, Liu S, Forss T, Malik A, Nieminen M, Shetty R, Ishikawa S, Kallio J, Saarinen JP, Gabbouj M, Soini J. 2017. VisualLabel: An Integrated Multimedia Content Management and Access Framework. teoksessa The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. Sivut 332-353.

Perttula A, Tuomi P. 2017. Gamification at School. teoksessa EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Sivut 9334-9340. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Perttula A. 2017. Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. teoksessa INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.. IATED Academy. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Messo T, Luhtala R, Roinila T, Yang D, Wang X, Blaabjerg F. 2017. Real-Time Impedance-Based Stability Assessment of Grid Converter Interactions. teoksessa IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2017.8013384

Zhang B, Veijalainen J, Kotkov D. 2017. Samsung and Volkswagen crisis communication in Facebook and Twitter: A comparative study. teoksessa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. Sivut 312-323. https://doi.org/10.5220/0006301403120323

Taivalsaari A, Mikkonen T. 2017. The Web as a software platform: Ten years later. teoksessa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. Sivut 41-50. https://doi.org/10.5220/0006234800410050

Meriläinen K, Vuori V, Helander N. 2017. Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. teoksessa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. Sivut 690-697.

Okkonen J, Vuori V. 2017. Perspectives on tools and applications supporting co-creation in knowledge work. teoksessa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: 7-9 Jun. 2017, St. Petersburg, Russia. Sivut 369-376. (Proceedings IFKAD).

Kelo T, Eronen J. 2017. Experiences from development of security audit criteria. teoksessa Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc. Sivut 208-215.

Jääskeläinen A, Thitz O, Heikkilä J. 2017. The role of performance measurement in supplier-buyer value-creation. teoksessa Proceedings of 9th Conference on Performance Measurement and Management Control: 13-15 September 2017, Nice, France. EIASM. (Conference on Performance Measurement and Management Control).

Begishev V, Samuylov A, Moltchanov D, Samouylov K. 2017. Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. teoksessa Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Springer Verlag. Sivut 1-12. (Communications in Computer and Information Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Vanhalakka J, Ilvonen I, Väätäjä H. 2017. Utilizing knowledge networks in virtual or augmented reality solution creation. Marimon F, Mas-Machuca M, Berbegal-Mirabent J, Bastida R, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 18th European Conference on knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International. Sivut 1008-1014.

Andersson T, Boedeker M, Vuori V. 2017. Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, Toimittajat. teoksessa Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer. Sivut 31-36. (Springer Proceedings in Business and Economics).

Katkovnik V, Shevkunov I, Petrov NV, Egiazarian K. 2017. Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. teoksessa Digital Optical Technologies 2017. SPIE. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2269327

Mahlamäki T, Valkeinen T, Myllärniemi J, Hellsten P, Repo S. 2017. Personality's effect on peer assessment ability in case method context. teoksessa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED. Sivut 6401-6405. (Edulearn proceedings). https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2455

Minaev G, Visa A, Piche R. 2017. Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. teoksessa Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Zare M, Neeli-Venkata R, Martins L, Peltonen S, Ruotsalainen U, Ribeiro AS. 2017. Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. Silveira M, Fred A, Gamboa H, Vaz M, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS. Sivut 72-76.

Cakir E, Virtanen T. 2017. Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. teoksessa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing. Sivut 27-31.

Kiili K. 2017. From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. Sivut 328-334.

Myllärniemi J, Helander N, Hellsten P, Mahlamäki T, Repo S. 2017. Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. teoksessa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED. Sivut 6387-6393. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hakkarainen T, Leahu G, Petronijevic E, Belardini A, Centini M, Li Voti R, Koivusalo E, Rizzo Piton M, Guina M, Sibilia C. 2017. Photo-acoustic Spectroscopy of Resonant Absorption in III-V Semiconductor Nanowires. teoksessa CLEO: Applications and Technology 2017: San Jose, California United States 14–19 May 2017. The Optical Society; OSA. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2017.JTh2A.48

Lenarduzzi V, Stan AC, Taibi D, Tosi D, Venters G. 2017. A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. Sivut 168-178.

Tosi D, Lenarduzzi V, Morasca S, Taibi D. 2017. Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. teoksessa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. Sivut 304-314.

López Baeza J, Cerrone D, Männigo K. 2017. Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. teoksessa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Press. Sivut 369-378. (WIT Transactions on Ecology and The Environment). https://doi.org/10.2495/SDP170321

Miettinen P, Ahokas M, Engström T, Heinonen J, Auvinen S. 2017. The role of base substrate on barrier and convertability properties of Water based barrier coated (WBBC) paper and paperboard. teoksessa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2017: Renew, Rethink, Redefine the Future, Minneapolis, Minnesota, USA, 23-26 April 2017. TAPPI Press. Sivut 220-232.

Nisula K, Pekkola S. 2016. Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. teoksessa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin.

Galinina O, Turlikov A, Andreev S, Koucheryavy Y. 2016. Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. Sivut 106-110. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Devos M, Ometov A, Mäkitalo N, Aaltonen T, Andreev S, Koucheryavy Y. 2016. D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. teoksessa 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. Sivut 124-129. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Aarikka-Stenroos L, Boedeker S, Köppä L, Langwaldt J. 2016. How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. teoksessa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia..

Ranta V, Aarikka-Stenroos L, Mäkinen S. 2016. Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. teoksessa Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016.

Lampio K, Karvinen R. 2016. Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. teoksessa Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Collin J, Perttula A, Parviainen J, Racko J, Brida P. 2016. Pedestrian Dead Reckoning with Particle Filter for Handheld Smartphone. teoksessa 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE. https://doi.org/10.1109/IPIN.2016.7743608

Kekonen A, Bergelin M, Eriksson J-E, Ylänen H, Kielosto S, Viik J. 2016. Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. teoksessa 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE. Sivut 175-178. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Systä K, Vuori M, Järvinen H-M, Ahtee T, Sten H. 2016. Project types and industrial collaboration in project-based learning. Järvinen H-M, Clark R, Toimittajat. teoksessa Proceedings of SEFI 2016 annual conference. Tampere / Brussels: European Society for Engineering Education SEFI.

Lohan E-S, Kauppinen T, Debnath SBC. 2016. A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. teoksessa Proceedings of the FRUCT’19. Sivut 151-158. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Petrov V, Pyattaev A, Moltchanov D, Koucheryavy Y. 2016. Terahertz band communications: Applications, research challenges, and standardization activities. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. Sivut 1-8. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765354

Viheriäkoski T, Kärjä E, Hillberg J, Tamminen P. 2016. Charge relaxation of slowly dissipative polymers. teoksessa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. Sivut 1-9. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Tamminen P, Viheriäkoski T. 2016. Charged cable-system ESD event. teoksessa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Aldawood S, Fowley F, Pahl C, Taibi D, Liu X. 2016. A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. teoksessa Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Sivut 7-14. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Gudkova I, Markova E, Masek P, Andreev S, Hosek J, Yarkina N, Samouylov K, Koucheryavy Y. 2016. Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. teoksessa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. Sivut 119-123. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Amiot CG, Ryczkowski P, Aalto A, Toivonen J, Genty G. 2016. Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. teoksessa Frontiers in Optics 2016. OSA.

Moilanen C, Björkqvist T, Ovaska M, Koivisto J, Miksic A, Engberg B, Salminen L, Saarenrinne P, Alava M. 2016. Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. teoksessa 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA. USA: TAPPI. Sivut 53-70.

Myllykoski T, Pohjolainen S, Ali-Löytty S. 2016. Students’ Use of Learning Tools and Tool Types: Solving Self-Study Assignments on an Online Platform. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI.

Laine K, Sipilä E, Anderson M, Sydänheimo L. 2016. Electronic Exam in Electronics Studies. teoksessa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation.

Joutsenlahti J, Ali-Löytty S, Pohjolainen S. 2016. Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. teoksessa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI.