Holopainen, S & Kouhia, R 2016, 'Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate'.

Suominen, A & Mäenpää, S 2016, 'Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach' Artikkeli esitetty European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00, .

Jussila, J, Boedeker, M, Jalonen, H & Helander, N 2016, 'Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content' Artikkeli esitetty, Oslo, Norja, 24/05/16 - 27/05/16, .

Tiihonen, J, Schramm, A, Kylänpää, I & Rantala, T 2016, 'Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata' Artikkeli esitetty PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, 1/01/00, .

Turquet, L, Kauranen, M & Bautista, G 2016, 'Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy'.

Kouhia, R, Holopainen, S, Ottosen, NS, Matti, R & Saksala, T 2016, 'A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics' Artikkeli esitetty Nordic Seminar on Computational Mechanics, 1/01/00, .

Tartia, J 2015, 'Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun', Versus.

Toivari, E, Manninen, T, Nahata, AK, Jalonen, TO & Linne, M-L 2010, 'Calcium signaling in astrocytes: modeling Fura-2AM measurements', Frontiers in Neuroscience. https://doi.org/10.3389/conf.fnins.2010.13.00061

Jussila, J, Helander, N, Vuori, V & Okkonen, J 2016, Sosiaalinen media brändi- ja asiakastiedon lähteenä. julkaisussa P Tuomi (Toimittaja), TiedeAreena 2016. Vuosikerta. 11, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos, Pori, Sivut 55-56, 3/10/16.

Sarjala, S-M 2013, Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. julkaisussa 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA., Iso-Britannia, 25/01/16.

Sariola-Leikas, E 2015, Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1334, Tampere University of Technology.

Jussila, J 2015, Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1333, Tampere University of Technology.

Puranen, J 2015, Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1322, Tampere University of Technology, Tampere.

Tenhunen, M 2015, Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1304, Tampere University of Technology, Tampere.

Laukkarinen, T 2015, Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1306, Tampere University of Technology, Tampere.

Saukko, E 2015, Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1308, Tampere University of Technology.

Vepsäläinen, T 2015, Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1303, Tampere University of Technology.

Syeed, MMM 2015, On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1300, Tampere University of Technology.

Mäkitalo, J 2015, Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1297, Tampere University of Technology.

Niittynen, J 2015, Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1291, Tampere University of Technology.

Naukkarinen, J 2015, What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1344, Tampere University of Technology.

Yang, H 2015, Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1331, Tampere University of Technology.

Kaarakka, T 2015, Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1338, Tampere University of Technology.

Hannus, S 2015, Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1328, Tampere University of Technology.

Halinoja, M 2015, Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1313, Tampere University of Technology, Tampere.

Saketi, P 2015, Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1309, Tampere University of Technology, Tampere.

Pakkanen, J 2015, Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1299, Tampere University of Technology.

Hagman, S 2015, Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1296, Tampere University of Technology.

Tewfik, M & Amr, A 2014, 'Arbitrary Land Use Policy in Jordan between Legal Brand and Property Control', European International Journal of Science and Technology, Vuosikerta. 3, Nro 9, Sivut 86-93.

Kotilainen, S, Hedman, M & Heikkinen, J (toim) 2015, Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Housing Design, Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Lahdelma, I 2014, Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto.

Kylliäinen, M & Hongisto, V 2019, Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Ympäristöministeriön julkaisuja, Nro 28, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Riipinen, T, Kujanpää, V, Komi, E, Kilpeläinen, P, Savolainen, M, Puukko, P, Vihinen, J, Coatanea, E & Mokhtarian, H 2018, Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). Research Reports, VTT Technical Research Centre of Finland.

Jama, T, Lehtovuori, P, Rajaniemi, J, Siikonen, M, Mäntynen, J, Rantanen, A, Joutsiniemi, A, Koskela, K, Kärkinen, T, Saarikoski, P & Saarniaho, K 2018, Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Vuosikerta. 4/2018, Ympäristöministeriö, Helsinki.

Tappura, S, Hyytinen, T, Kivistö-Rahnasto, J, Nenonen, N & Vasara, J 2015, Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto, Tampere.

Nykänen, L, Kallionpää, E & Liimatainen, H 2015, Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti, Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Rajaniemi, J, Thureson, J & Chudoba, M (toim) 2015, Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere University of Technology, School of Architecture, Tampere.

Hyytinen, T & Kivistö-Rahnasto, J 2015, Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, Helsinki.

Hirvonen, T 2015, Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere.

Edelman, H & Härkönen, K (toim) 2015, Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Chudoba, M, Rajaniemi, J & Virkkala, J (toim) 2015, Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Hynynen, A, Panu, A-M & Taanila, T (toim) 2015, Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Jäniskangas, T 2015, Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti, Vuosikerta. 80, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Kähkönen, K, Huovinen, P & Keinänen, M (toim) 2015, CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 16, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Loukola-Ruskeeniemi, K (Toimittaja), Lonka, H (Toimittaja), Ehrukainen, E, Gustafsson, J, Honkanen, M, Härmä, P, Jauhiainen, P, Kuula, P, Nenonen, K, Pellinen, T, Rintala, J, Selonen, O, Martikainen, M & Aalto, M 2015, Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Nro 54, Vuosikerta. 2015, Vuosikerta. 2015, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.

Haapanen, J 2015 'Principles of designing for situation awareness' Situational awareness for critical infrastructure protection, Nro 1, Vuosikerta. 3, Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, Tampere, Sivut 29-46.

Marttila, T, Annila, P, Kero, P, Suonketo, J, Heino, S & Pentti, M 2015, HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti, Vuosikerta. 163, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka.

Rantala, T, Luukkonen, T, Karhula, K, Vaismaa, K, Mäntynen, J & Metsäpuro, P 2014, Kävelystä elinvoimaa. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Metsäpuro, P, Vaismaa, K, Karhula, K, Luukkonen, T, Mäntynen, J & Rantala, T 2014, Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., Tampere.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (toim) 2014, Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Laak, M & Del Barrio Batista, J (toim) 2014, Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Lepistö, T (Toimittaja) 2014, Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center.

Laak, M (Toimittaja) 2014, Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Eloranta, V-P (Toimittaja), Koskinen, J & Leppänen, MK 2013, Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report, Vuosikerta. 2, Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing.

Sorri, J (Toimittaja) 2013, Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, Vuosikerta. 14, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Tuokko, R, Lanz, M & Luostarinen, P (toim) 2012, International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering.

Eloranta, V-P, Koskinen, J & Leppänen, M (toim) 2012, Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report, Vuosikerta. 22, Tampere University of Technology. Department of Software Systems.

Koskinen, K, Scherbak, S, Chervinskii, S, Lipovskii, A & Kauranen, M 2018, Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., JTu2A.134, OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Bautista, G, Dreser, C, Zang, X, Kern, D, Kauranen, M & Fleischer, M 2018, Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FW3G.3, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Camacho-Morales, R, Bautista, G, Zang, X, Xu, L, Turquet, L, Miroshnichenko, A, Lamprianidis, A, Rahmani, M, Neshev, DN & Kauranen, M 2018, Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018., FF1E.6, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Tuominen, E, Vainio, M & Vinha, J 2017, Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 455-460, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Vänttinen, K, Tuominen, E & Vinha, J 2017, Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 461-470, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Dang, D & Pekkola, S 2017, Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. julkaisussa Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS, Pacific Asia Conference on Information Systems, 1/01/14.

Pöllänen, M, Utriainen, R & Viri, R 2017, Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology, Sivut 246-265, 15/12/17.

Utriainen, R & Pöllänen, M 2017, Review on mobility as a service in scientific literature. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017., 15, Tampere University of Technology, Sivut 141-155, 15/12/17.

Mokhtarian, H, Coatanea, E, Paris, H & Vihinen, J 2017, Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. julkaisussa J Aaltonen, R Virkkunen, KT Koskinen & R Kuivanen (toim), Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. Sivut 29-31, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Thitz, O & Heikkilä, J 2016, The role of the purchasing function in non-financial value creation. julkaisussa 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.. ANNUAL INTERNATIONAL PURCHASING AND SUPPLY EDUCATION AND RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE, 1/01/00.

Heikkilä, J, Jääskeläinen, A & Thitz, O 2016, Long-term effects of purchasing: fact or fiction? julkaisussa Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA, ANNUAL INTERNATIONAL PURCHASING AND SUPPLY EDUCATION AND RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE, 1/01/00.

Ojala, M & Mahlamäki, T 2016, Benefits of digitally guided buying in B2B markets. julkaisussa 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund, ANNUAL INTERNATIONAL PURCHASING AND SUPPLY EDUCATION AND RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE, 1/01/00.

Matikainen, V, Bolelli, G, Koivuluoto, H, Sassatelli, P, Lusvarghi, L & Vuoristo, P 2016, High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. julkaisussa Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016. NORDIC SYMPOSIUM ON TRIBOLOGYNORDTRIB, 1/01/00.

Pekkola, S 2015, Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. julkaisussa 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. University of Warwick, Warwick, UK, Innovation in Information Infrastructures Workshop, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. julkaisussa The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China. International Conference on Industrial Ventilation, 1/01/00.

Olin, M & Dal Maso, M 2015, Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference. Italian Aerosol Society, Milan, Italy, EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Pirjola, L, Ntziachristos, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Saari, S, Karjalainen, P, Kalliohaka, T, Taipale, A & Rönkkö, T 2015, Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L, Aaboen, L & Rolfsen, A 2015, Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. julkaisussa P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (toim), The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark, Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Höjbjerg Clarke, A, Rostgaard Evald, M & Aarikka-Stenroos, L 2015, Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. julkaisussa P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (toim), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Jaakkola, E, Aarikka-Stenroos, L & Salmivalli, L 2015, Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. julkaisussa P Vagn Freytag & A Höjbjerg Clarke (toim), The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Industrial Marketing and Purchasing Conference, 1/01/14.

Väyrynen, H, Vasell, T, Helander, N, Boedeker, M & Andersson, T 2015, The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015., 24.02, Nordic Academy of Management, Sivut 146, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Martinsuo, M, Sukanen, I & Kivilä, J 2015, Defining product end-of-life strategies in new product development. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Martinsuo, M & Momeni, K 2015, Customized service solutions for project business. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2015, Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Väyrynen, H & Helander, N 2015, Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management, Sivut 1-27, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Suominen, A 2015, Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. julkaisussa 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. Organization Studies, SAGE Publications, European Group for Organizational Studies Colloquium, 1/01/00.

Suominen, A & Breite, R 2015, Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. julkaisussa 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015. International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2015, Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. julkaisussa Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). International Conference on Engineering Education for Sustainable Development, 1/01/00. https://doi.org/10.14288/1.0064702

Momeni, K & Martinsuo, M 2015, Remote monitoring systems as enablers for project-related services. julkaisussa IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP, INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK IN ORGANIZING BY PROJECTS RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Sariola, R & Martinsuo, M 2015, Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. julkaisussa The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP, INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK IN ORGANIZING BY PROJECTS RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Stentoft, J, Olhager, J, Heikkilä, J & Thoms, L 2015, Moving manufacturing back: a content-based literature review. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Vilppo, O & Markkula, J 2015, Feasibility of electric buses in public transport. julkaisussa EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, 1/01/00.

Alanne, A & Pekkola, S 2015, Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. julkaisussa 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015., Iso-Britannia, 3/12/12.

Martinsuo, M, Kivilä, J & Heikkilä, J 2015, Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Martinsuo, M, Ahvenniemi, O & Vaittinen, E 2015, Changes in operations when introducing disruptive technologies. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. European Operations Management Association, Switzerland, International Annual European Operations Management Association Conference, 1/01/00.

Siljander, S, Kiviniemi, M, Sarlin, E, Lindgren, M, Suihkonen, R & Vuorinen, J 2015, Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 1/01/00.

Siljander, S, Lehmonen, J, Tanaka, A, Ketoja, J, Heikkilä, P, Lahti, J, Sarlin, E & Vuorinen, J 2015, The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 1/01/00.

Vuorinen, L & Sariola, R 2015, Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. julkaisussa International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K., Sivut 1, INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK IN ORGANIZING BY PROJECTS RESEARCH CONFERENCE, 1/01/00.

Sariola, R 2015, Emergence of relationship triads in construction project networks. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Nordic Academy of Management Conference, Nordic Academy of Management, Copenhagen, Denmark, Sivut 1-13, NORDIC ACADEMY OF MANAGEMENT CONFERENCE, 1/01/00.

Ylinen, A, Kouhia, R & Mäkinen, J 2015, Two models for hydraulic cylinder. julkaisussa A Ibrahimbegović, N Ademović, E Ilić-Georgijević, A Serdarević, M Hrasnica & S Dolarević (toim), 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo, Sivut 115-116, ECCOMAS Thematic Conferences, 1/01/00.

Köliö, A, Lahdensivu, J & Pentti, M 2015, Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. julkaisussa Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA, European Corrosion Congress, 1/01/00.

Grigonyte, J, Sippula, O, Tissari, J, Laitinen, A, Keskinen, J, Kortelainen, M, Lamberg, H & Jokiniemi, J 2015, A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. julkaisussa European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy., 2COA_P021, EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Leppänen, A & Välimäki, E 2015, Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. julkaisussa TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. TAPPI, Atlanta, Georgia, TAPPI PEERS Conference, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Saari, S, Mensah-Attipoe, J, Pasanen, P, Reponen, T & Keskinen, J 2015, Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Pirjola, L, Dittrich, A, Niemi, JV, Saarikoski, S, Malinen, A, Kuuluvainen, H, Wihersaari, H, Timonen, H, Kousa, A, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nousiainen, P, Karhu, T, Pirjola, L, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Psichoudaki, M, Faxon, C, Kuuluvainen, H, Thomson, ES, Eriksson, A, Mallqvist, J, Pettersson, J, Hallquist, Å, Kristensson, A & Hallquist, M 2015, Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Karjalainen, P, Saukko, E, Nilsson, O, Sirviö, K, Ovaska, T, Niemi, S, Keskinen, J & Rönkkö, T 2015, Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Niemi, JV, Saarikoski, S, Pirjola, L, Taimisto, P, Pulkkinen, A, Yli-Tuomi, T, Lanki, T, Kousa, A, Enroth, J, Kuuluvainen, H, Rönkkö, T & Hillamo, R 2015, Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Kuuluvainen, H, Faxon, C, Psichoudaki, M, Thomson, ES, Eriksson, A, Kristensson, A, Svenningson, B, Mellqvist, J, Salo, K & Hallquist, M 2015, Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. EUROPEAN AEROSOL CONFERENCE, 1/01/00.

Kerminen, R, Wang, C & Visa, A 2015, Analysis on bus travel time through traffic light intersection. julkaisussa ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space., EU-ITS-2051, ITS World Congress, 1/01/00.

Raumonen, PA 2015, Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 32-34, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIDAR APPLICATIONS FOR ASSESSING FOREST ECOSYSTEMS, 1/01/00.

Lau Sarmiento, A, Bartholomeus, H, Herold, M, Martius, C, Malhi, Y, Patrick Bentley, L, Shenkin, A & Raumonen, P 2015, Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 96-98, La Grande Motte, Ranska, 28/09/15.

Gonzalez de Tanago, J, Bartholomeus, H, Joseph, S, Herold, M, Avitabile, V, Goodman, R, Raumonen, P & Burt, A 2015, Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 119-121, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIDAR APPLICATIONS FOR ASSESSING FOREST ECOSYSTEMS, 1/01/00.

Calders, K, Disney, M, Nightingale, J, Origo, N, Barker, A, Raumonen, PA, Lewis, P, Burt, A, Brennan, J & Fox, N 2015, Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 122-124, La Grande Motte, Ranska, 28/09/15.

Calders, K, Burt, A, Newnham, G, Disney, M, Murphy, S, Raumonen, P, Herold, M, Culvenor, D, Armston, J, Avitabile, V & Kaasalainen, M 2015, Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. Sivut 197-199, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIDAR APPLICATIONS FOR ASSESSING FOREST ECOSYSTEMS, 1/01/00.

Turquet, L, Bautista, G, Kakko, J-P, Karvonen, L, Dhaka, V, Chen, Y, Jiang, H, Huhtio, T, Lipsanen, H & Kauranen, M 2015, Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. julkaisussa The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering. Japan-Finland Joint Symposium on Optics in Engineering, 1/01/00.

Länsivaara, T 2015, Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? julkaisussa Geotekniikan päivä 2015. SGY, Suomi, 7/12/98.

Saari, U, Mäkinen, S & Alinikula, P 2014, Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. julkaisussa Going Green - CARE INNOVATION 2014 ., 067, SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation, Sivut 1-8, Iso-Britannia, 1/01/00.

Pöllänen, M & Nykänen, L 2014, Automated driving and the key megatrends of future. julkaisussa ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014., TP0067, Iso-Britannia, 31/12/15.

Salo, M & Pirkkalainen, H 2019, Älylaitteet ja stressi: Aiheuttajat, seuraukset ja hallintakeinot. julkaisussa S Kosola, M Moisala & P Ruokoniemi (toim), Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon. KUSTANNUS OY DUODECIM, Sivut 79-90.

Martinsuo, M, Ackerman, E & Ruusuvuori, P 2019, Digitalisaatio kunnossapidossa. julkaisussa Kunnossapidon vuosikirja 2019: Elinjakson hallinta ja hyvä tuotanto-omaisuuden hallintatapa . Kunnossapitoyhdistys ProMaint, Sivut 48-54.

Kotilainen, S 2015, Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. julkaisussa Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Vuosikerta. 16, 1, Housing Design, Vuosikerta. 16, Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Tampere, Sivut 10-13.

Poutanen, J, Peltoniemi, S & Pihlajarinne, N 2015, Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä. julkaisussa S Nenonen, S Kärnä, J-M Junnonen, S Tähtinen & N Sandström (toim), Oppiva kampus: How to co-create campus?. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampere, Sivut 72-93.

Hynynen, A 2015, Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. julkaisussa A Hynynen, A-M Panu & T Taanila (toim), Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, Sivut 75-93.

Salmisto, A 2015, How to co-learn in campus. julkaisussa S Nenonen, S Kärnä, J-M Junnonen, S Tähtinen & N Sandström (toim), Oppiva kampus - How to co-create campus?. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampere, Sivut 320-337.

Kylliäinen, M 2015, Rakenteiden ääneneristyskyvystä asumismelun kokemiseen. julkaisussa Rakentajain Kalenteri. Rakennustieto Oy, Helsinki, Sivut 92-96.

Seppä, V-P, Pelkonen, AS, Kotaniemi-Syrjänen, A, Viik, J, Mäkelä, MJ & Malmberg, P 2015, Impedanssipneumografia pienten lasten alahengitytiesoireiden selvittelyssä. julkaisussa Allergiatutkimussäätiön vuosikirja 2015. Allergiakoulu.

Lehtovuori, P 2015, Uusia tuulia Euroopasta. julkaisussa Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Rakennustieto Oy, Helsinki, Sivut 42-59.

Koponen, O-P 2015, Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. julkaisussa R Hautamäki (Toimittaja), Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. Vuosikerta. Julkaisuja 5/2015, Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen, Vuosikerta. 5/2015, Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Sivut 35-42.

Vinha, J 2015, Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. julkaisussa Rakentajain kalenteri 2016. Rakentajain kalenteri, Vuosikerta. 100, Rakennustieto Oy, Sivut 399-426.

Leppänen, M, Välisalo, T (Toimittaja) & Laasonen, J 2014, Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta. julkaisussa Kaivosten stressitesti 2013. Ympäristöministeriön raportteja, Ympäristöministeriö.

Liimatainen, H 2020, 'Liikenteen päästövähennykset - kaikki keinot käyttön', Rakennustekniikka, Vuosikerta. 76, Nro 1, Sivut 28-31.

Inha, L, Katko, TS & Rajala, R 2019, 'Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä', Rakennustekniikka, Vuosikerta. 75, Nro 3, Sivut 38-40.

Keskinen, J, Vanhala, J, Mäntysalo, M & Ruuskanen, P 2019, 'Energiaomavaraiset anturiverkot', Promaint, Nro 2, Sivut 24-26.

Karjalainen, P 2015, 'Muuttuvat ajotilanteet aiheuttavat uudentyyppisiä ajoneuvojen hiukkaspäästöjä', Ympäristö ja terveys, Vuosikerta. 46, Nro 6, Sivut 28-31.

Frankberg, EJ 2015, 'Suomen keraaminen seura - Keramiska sällskapet i Finland', Materia, Vuosikerta. 5, Sivut 58-58.

Järveläinen, M, Yli-Hallila, T, Salpavaara, T, Verho, J, Vilkko, M & Levänen, E 2015, 'Kolloidisten suspensioiden online -analysointi: tutkimuksesta liiketoimintaa', Materia, Nro 5/2015, Sivut 54-57.

Valtonen, K & Tiainen, T 2015, 'Hard Rock (- ei Hallelujah, vaan) Tribology: Pohjoismainen kaivosteollisuuden kulumisongelmiin keskittyvä kurssi ja seminaari Tampereella', Materia, Vuosikerta. 2015, Nro 1, Sivut 30-33.

Hilliaho, K, Hietaniemi, J & Visa, P 2015, 'Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttäytyminen tulipaloissa', Palontorjuntatekniikka, Nro Erikoisnumero, Sivut 18-23.

Peura, P, Vuoristo, P & Vihinen, J 2015, 'Education and Materials Joining Research methods at Tampere University of Technology', Hitsaustekniikka, Vuosikerta. 65, Nro 2-3/2015, Sivut 73-76.

Eriksson, S-L, Haukkanen, P, Hukka, TI & Lemmetyinen, H 2015, 'Tampereen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutus', LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, Vuosikerta. 3, Nro 6, Sivut 800-807.

Matikainen, V, Koivuluoto, H, Milanti, A & Vuoristo, P 2015, 'Advanced coatings by novel high-kinetic thermal spray processes', Materia, Vuosikerta. 73, Nro 1, Sivut 46-50.

Ojala, P, Saarenrinne, P, Miettinen, J, Multanen, P, Kiilunen, J, Hietala, J-P, Kolu, A, Pippola, J, Mostofizadeh, M & Ylönen, M 2015, 'Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä', Promaint, Vuosikerta. 2, Sivut 24-27.

Chudoba, M 2015, 'Koteja ja kokonaistaideteoksia', Arkkitehti, Nro 3, Sivut 76-78.

Passinmäki, P 2015, 'Taskinen yksissä kansissa', Arkkitehti, Nro 2, Sivut 89-90.

Helamaa, A 2015, 'Kattavasti rivitaloista', Arkkitehti, Nro 3, Sivut 80-81.

Viro, E & Eriksson, S-L 2015, 'Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa', LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, Vuosikerta. 3, Nro 7, Sivut 1005-1009.

Koponen, O-P 2015, 'Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä', Arkkitehti, Vuosikerta. 2015, Nro 2/2015, Sivut 72-74.

Koponen, O-P 2015, 'Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo', Arkkitehti, Vuosikerta. 2015, Nro 4/2015, Sivut 67-69.

Katko, TS, Lukka, A & Rajala, R 2015, 'Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle', Vesitalous, Nro 2, Sivut 45-47.

Nenonen, S, Salmisto, A & Petrulaitiene, V (toim) 2018, Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti, Nro 26, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Kähkönen, K & Keinänen, M (toim) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 18, Vuosikerta. 1, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Saari, A & Huovinen, P (toim) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 18, Vuosikerta. 3, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Nenonen, S & Junnonen, J-M (toim) 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report, Vuosikerta. 18, Vuosikerta. 4, Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Virtanen, T, Mesaros, A, Heittola, T, Plumbley, MD, Foster, P, Benetos, E & Lagrange, M (toim) 2016, Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing.

Jaakkola, H, Thalheim, B, Kiyoki, Y & Yoshida, N (toim) 2016, Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . Tampere University of Technology, Pori Department Publications, Tampere University of Technology, Tampere.

Heinisuo, M & Mäkinen, J (toim) 2015, The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere University of Technology, Tampere.

Welzer , T, Hölbl, M, Kiyoki, Y, Thalheim, B & Jaakkola, H (toim) 2015, Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia.

Laamanen, A & Huhtala, K (toim) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP), Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Devillers, R & Valmari, A (toim) 2015, Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Vuosikerta. 9115, Vuosikerta. 9115, Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Vinha, J & Ruuska, T (toim) 2015, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, Tampere.

Balandin, S, Andreev, S & Koucheryavy, Y (toim) 2015, Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Vuosikerta. 9247, Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Kähkönen, K (Toimittaja) 2015, '8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization', Procedia Economics and Finance, Vuosikerta. 21.

Laamanen, A & Huhtala, K (toim) 2015, The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation.

Partanen, J (Toimittaja) 2015, Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Strzelczak, S, Balda, P, Garetti, M & Lobov, A (toim) 2015, Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw University of Technology Publishing House, Warsaw, Poland.

Niemi, H, Multisilta, J & Löfström, E 2014, Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki.

Suominen, A, Hajikhani, A & Seppänen, M 2019, Revisiting technological depths and breadths effects on firm performance: the case of pharmaceutical industry. julkaisussa Proceedings of International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 16-19 June, 2019, Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, 30/01/18.

Toenger, S, Ahvenjärvi, J, Ryczkowski, P & Genty, G 2018, Intensity Interferometry of Supercontinuum Light. julkaisussa T Setälä, J Turunen, A T. Friberg & K Saastamoinen (toim), Trends in Electromagnetic Coherence. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in forestry and natural sciences, Nro 32, University of Eastern Finland, Joensuu, Joensuu, Suomi, 12/06/18.

Ratia, M & Myllärniemi, J 2018, Beyond ic 4.0 : the future potential of bi-tool utilization in the private healthcare. julkaisussa 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2018: Delft, Netherlands, 4-6 July 2018. Proceedings IFKAD, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Kauppinen, A, Kiviste, M, Pirhonen, J & Vinha, J 2017, Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 215-221, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Laukkarinen, A, Heiskanen, R & Vinha, J 2017, Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 71-76, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Annila, P, Lahdensivu, J, Suonketo, J, Pentti, M, Laukkarinen, A & Vinha, J 2017, Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 135-140, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Laukkarinen, A, Musakka, S, Penttilä, O, Teriö, O & Vinha, J 2017, Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 167-172, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Teriö, O, Penttilä, O, Laukkarinen, A, Musakka, S & Vinha, J 2017, Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 173-178, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Huttunen, P, Rantala, J & Vinha, J 2017, Suuren lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 335-342, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Salo, J, Huttunen, P & Vinha, J 2017, Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM-simuloinnit. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 413-422, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Sekki, P, Korhonen, L & Vinha, J 2017, Kuorielementtien kuivumisen mallintaminen hydrataation huomioivalla FEM-laskennalla. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 2, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. , Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 399-405, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Ruusala, A & Vinha, J 2017, Koulujen ja päiväkotien laskettu ja toteutunut energiankulutus. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 267-274, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Jokisalo, J, Sankelo, P, Sirén, K & Vinha, J 2017, Kustannusoptimaaliset energiakorjaus- ja uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut kunnallisissa palvelurakennuksissa. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 287-292, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Pakkala, T, Lahdensivu, J, Köliö, A & Annila, P 2017, Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 179-184, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Laitinen, A, Santa-aho, S, Lukinmaa, H, Suominen, L & Vippola, M 2017, Barkhausen noise Potcore sensor simulations with Comsol. julkaisussa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM, Sivut 97-107, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARKHAUSEN NOISE AND MICROMAGNETIC TESTING, 1/01/00.

Sorsa, A, Santa-aho, S, Aylott, C, Shaw, B, Vippola, M & Leiviskä, K 2017, Case depth prediction of nitrided components. julkaisussa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM, Sivut 65-72, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARKHAUSEN NOISE AND MICROMAGNETIC TESTING, 1/01/00.

Palvalin, M, Vuori, V & Helander, N 2017, Knowledge transfer and work productivity. julkaisussa JC Spender, G Schiuma & T Gavrilova (toim), Proceedings of 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: St. Petersburgh, Russia 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, Sivut 1120-1134, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Kiilakoski, J, Lukac, F, Koivuluoto, H & Vuoristo, P 2017, Cavitation wear characteristics of Al2O3-ZrO2-ceramic coatings deposited by APS and HVOF -processes. julkaisussa Internationl Thermal Spray Conference ITSC 2017, Conference Proceedings: June 7-9, 2017, Düsseldorf, Germany.. Vuosikerta. 336, DVS-Berichte / DVS - Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V., DVS Media GmbH, Düsseldorf, Sivut 928-933, INTERNATIONAL THERMAL SPRAY CONFERENCE, 1/01/00.

Myllärniemi, J, Pekkola, S & Helander, N 2017, Lessons for data-based value creation. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2017. Proceedings IFKAD, Sivut 398-407, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Sorri, J, Heljo, J, Uotila, U & Ruusala, A 2017, Energiatehokkuusinformaatio palvelurakennuksissa. julkaisussa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut : 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Tampere, Sivut 325-330, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Heljo, J, Sorri, J & Harsia, P 2017, Energiatehokkuus on entistä enemmän sähkötehon hallintaa. julkaisussa J Vinha & H Kivioja (toim), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka., Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka, Sivut 281-286, Rakennusfysiikka, 1/01/09.

Hongisto, V, Kylliäinen, M & Hyönä, J 2015, ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 561-566, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Latvanne, P & Kylliäinen, M 2015, Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Sivut 567-572, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Kovalainen, V & Kylliäinen, M 2015, Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Sivut 617-622, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Junttila, H, Laukkarinen, A & Vinha, J 2015, Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, Nro 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 77-82, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Laukkarinen, A & Hilliaho, K 2015, Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, Nro 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Sivut 181-186, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Köliö, A, Hohti, H, Pakkala, T, Laukkarinen, A, Lahdensivu, J & Mattila, J 2015, Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, Nro 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Sivut 195-202, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Vinha, J, Hedman, M, Sirén, K, Harsia, P, Pentti, M, Teriö, O, Heljo, J, Laukkarinen, A, Annila, P, Kaasalainen, H, Jokisalo, J & Pihlajamaa, P 2015, Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu, Nro 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Sivut 487-496, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Hilliaho, K, Nordquist, B & Wallentén, P 2015, Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4, Nro 4, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 509-516, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Marttila, T, Suonketo, J, Kero, P & Annila, P 2015, Onnistumistekijät valtion tukemissa homekorjaushankkeissa. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20-22.10.2015, Tampere. Vuosikerta. 4, 152, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 253-258, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Teriö, O & Sorri, J 2015, Energiatehokkuus rakennusalan ammattityövoiman täydennyskoulutuksessa. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 97-102, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Annila, P, Lahdensivu, J, Pikkuvirta, J & Pakkala, T 2015, By64 Tuulettuvat julkisivut 2016 -suunnittelu- ja toteusohjeen laadinta. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 109-114, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Vinha, J 2015, Uusi Rakennusfysiikan käsikirja - perustiedot rakennusfysikaalisesta suunnittelusta ja tutkimuksista. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 115-120, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Ruuska, T & Vinha, J 2015, Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 227-232, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Kankkunen, T & Kero, P 2015, Hometalolle suoritettavat toimenpiteet ja niiden valinta - case-esimerkki. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 265-270, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Tuominen, E & Vinha, J 2015, Laastien vedenimukertoimen määrittämisen virhelähdekokeet. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 239-244, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Tuominen, E & Vinha, J 2015, Kapillaaristen vedenimuominaisuuksien määrittämiseen sopivan vapaan vedenimukoelaitteiston kehittäminen. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 233-238, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Heljo, J & Kauppinen, T 2015, Pystytäänkö haitallisia ilmanvaihtovikoja havaitsemaan ja poistamaan. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 325-330, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Rinkinen, J & Elo, L 2015, Clean Components of Fluid Power System Reduce Maintenance Costs. julkaisussa Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics; Maintenance Performance Measurement and Management: MCMD 2015 and MPMM 2015., 2 (2015-10-01), International conference on maintenance performance measurement and management, 1/01/00.

Pakkala, T, Lemberg, A-M, Köliö, A & Lahdensivu, J 2015, Ilmastonmuutoksen vaikutus betonijulkisivujen vaurioitumisen etenemiseen. julkaisussa J Vinha & T Ruuska (toim), Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, Tampere, Sivut 203-210, RAKENNUSFYSIIKKA, 1/01/00.

Kylliäinen, M, Oliva, D, Rekola, L & Hongisto, V 2015, Asuinhuoneistojen betonivälipohjien askelääneneristyksen subjektiivinen ja objektiivinen arviointi. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, Kuopio, Sivut 204-207, AKUSTIIKKAPÄIVÄT, 1/01/00.

Kylliäinen, M, Takala, J & Hongisto, V 2015, Ilmaääneneristysluku sekä standardisoitu ja normalisoitu äänitasoeroluku huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden kuvaajina. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, Kuopio, Sivut 158-161, AKUSTIIKKAPÄIVÄT, 1/01/00.

Kylliäinen, M, Niemi, H, Jäppinen, J & Lindqvist, M 2015, Engelin teatterin huoneakustiikan mallintaminen. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, Sivut 145-150, AKUSTIIKKAPÄIVÄT, 1/01/00.

Saarelainen, J, Kylliäinen, M & Hupaniittu, O 2015, Mykkäelokuvakauden elokuvateatterien huoneakustiikka. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Akustinen seura, Kuopio, Sivut 83-88, AKUSTIIKKAPÄIVÄT, 1/01/00.

Niemi, H, Kylliäinen, M, Jäppinen, J & Lindqvist, M 2015, 1800-luvun Helsingin kadonneiden konserttitilojen akustiikan mallintaminen. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät, Kuopio, Sivut 77-82, AKUSTIIKKAPÄIVÄT, 1/01/00.

Poikonen, E, Martinsuo, M & Nenonen, S 2015, Standardizing the service delivery system for repetitive industrial services. julkaisussa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. RESER European Association for Research on Services, European Association for Research on Services Conference, 1/01/00.

Ocaña Flores, M & Martinsuo, M 2015, Use of equipment lifecycle data in industrial services. julkaisussa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. RESER European Association for Research on Services, Copenhagen, Copenhagen, Tanska, 10/09/15.

Slablab, A, Divya, S, Koskinen, K, Czaplicki, R, Kailasnath, M, Radhakrishnan, P & Kauranen, M 2015, Second-harmonic generation from thermally-evaporated indium selenide thin films. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015: Munich Germany 21–25 June 2015. Optical Society of America, Sivut CE_12_4, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Holopainen, S 2015, Transpositions and duals high-order tensors. On theory and applications in mechanics. julkaisussa R Kouhia (Toimittaja), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Journal of Structural Mechanics, Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Sivut 188-193, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Pietilä, J & Mäkinen, J 2015, Raudoitetun betonirakenteen taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla. julkaisussa R Kouhia, J Mäkinen, S Pajunen & T Saksala (toim), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Helsinki, Sivut 91-96, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Uusitalo, T, Virtanen, H, Viheriälä, J, Salmi, JO, Aho, A & Dumitrescu, M 2015, Dual-Mode Behavior in Multi-Section DFB Semiconductor Lasers with Laterally-Coupled Ridge-Waveguide Surface Gratings. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CB_P_26, OSA - The Optical Society, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Fischer, H, Laamanen, A, Iso-Heiko, A, Schäfer, O, Karvonen, M, Karhu, O, Huhtala, K, Pulkkinen, V-P & Huttunen, A 2015, Digital Hydraulics on Rails – Pilot Project of Improving Reliability on Railway Rolling Stock by Utilizing Digital Valve System. julkaisussa A Laamanen & K Huhtala (toim), Proceedings of The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. Sivut 644-654, SCANDINAVIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUID POWER, 1/01/00.

Toenger, S, Godin, T, Billet, C, Dias, F, Erkintalo, M, Genty, G & Dudley, JM 2015, Dynamics of rogue wave and soliton emergence in spontaneous modulation instability. julkaisussa CLEO: QELS - Fundamental Science, CLEO_QELS 2015. Optical Society of America (OSA), Quantum Electronics and Laser Science Conference, Yhdysvallat, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2015.FW4D.2

Linjama, M, Huova, M, Pietola, M, Juhala, J & Huhtala, K 2015, Hydraulic Hybrid Actuator: Theoretical Aspects and Solution Alternatives. julkaisussa A Laamanen, K Huhtala & J Uusi-Heikkilä (toim), Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. Tampere University of Technology, Tampere, SCANDINAVIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUID POWER, 1/01/00.

Saksala, T, Holopainen, S & Kouhia, R 2015, On the choice of damage variable in the continuum fatigue model based on a moving endurance surface. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. Sivut 57-62, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Annila, P, Hellemaa, M, Suonketo, J & Pentti, M 2015, Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus kuntien rakennuksissa. julkaisussa J Säteri & M Ahola (toim), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. SIY Raportti, Vuosikerta. 33, Juva, Sivut 95-100, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Marttila, T, Suonketo, J, Kero, P, Annila, P & Pentti, M 2015, Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi (HKPro 2). julkaisussa J Säteri & M Ahola (toim), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015: Sisäilmastoseminaari. Vuosikerta. Sisäilmayhdistys raportti 33, Juva, Sivut 101-106, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Annila, P, Marttila, T, Kero, P, Suonketo, J & Pentti, M 2015, Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi -jatkotutkimus (HKPro 3). julkaisussa J Säteri & M Ahola (toim), Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. Vuosikerta. Sisäilmayhdistys raportti 33, Sisäilmayhdistys, Juva, Sivut 107-112, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Huova, M, Ahopelto, M, Ketonen, M, Ahola, V, Linjama, M & Huhtala, K 2015, Characteristics of Digital Hydraulics with Commercial Controllers. julkaisussa The Seventh Workshop on Digital Fluid Power . Linz Center of Mechatronics, Sivut 114-128, Workshop on Digital Fluid Power, 1/01/00.

Linjama, M, Siivonen, L & Huova, M 2015, Numerically Efficient Flow Model for On/Off Valves. julkaisussa R Scheidl, B Winkler & H Kogler (toim), Proceedings of the Seventh Workshop on Digital Fluid Power. LCM GmbH, Linz, Austria, Sivut 164-172, Workshop on Digital Fluid Power, 1/01/00.

Ryczkowski, P, Barbier, M, Friberg, AT, Dudley, JM & Genty, G 2015, Experimental demonstration of temporal ghost imaging. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference., CF6_3, OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Vuolle, M, Salonius, H-R, Lintinen, J & Mäkinen, J 2015, Emotion measurement services for knowledge workers. julkaisussa RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. RESER European Association for Research on Services, Copenhagen, European Association for Research on Services Conference, 1/01/00.

Kolu, A, Rajapolvi, K, Hyvönen, M, Multanen, P & Huhtala, K 2015, Low-cost 3D lidar for the mapping of autonomous mobile work machine. julkaisussa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. SCANDINAVIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLUID POWER, 1/01/00.

Vuolle, M & Sillanpää, V 2015, Performance management practices in construction business - a service recovery perspective. julkaisussa 8th Conference on Performance Measurement and Management Control. Conference on Performance Measurement and Management Control, The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, Conference on Performance Measurement and Management Control, Belgium, 1/01/00.

Turquet, L, Bautista, G, Karvonen, L, Dhaka, V, Chen, Y, Jiang, H, Huhtio, T, Lipsanen, H & Kauranen, M 2015, Tunable nonlinear effects through focused spatially phase-shaped beams. julkaisussa European Quantum Electronics Conference 2015., EG_P_11, Optical Society of America, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Mardoukhi, A, Saksala, T, Hokka, M & Kuokkala, V-T 2015, An experimental and numerical study of the dynamic Brazilian disc test on Kuru granite. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. Sivut 210-215, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Kunwar, P, Hassinen, J, Bautista, G, Ras, RHA & Toivonen, J 2015, Fabrication of Fluorescent Silver Nanoclusters-based Micro-Label in Polymers. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CM_P_5, European Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, OSA, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Bautista, GS, Johansson, A, Parappurath, N, Herranen, O, Myllyperkiö, P, Jiang, H, Kauppinen, E, Pettersson, M & Kauranen, M 2015, Background-Free Second-Harmonic Generation Microscopy of Individual Carbon Nanotubes. julkaisussa Nonlinear Optics 2015: Kauai, Hawaii United States 26–31 July 2015., NW1A.5, Nonlinear Optics Conference Series, OSA, Nonlinear Optics Meeting, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/NLO.2015.NW1A.5

Fard Sanei, MA, Kiilunen, J, Pippola, J, Lahokallio, S & Frisk, L 2015, Thermomechanical properties of overmold epoxies in MEMS packaging. julkaisussa Proceedings of the IMAPS Nordic Annual Conference , June 8-9, 2015, Helsingør, Denmark. IMAPS Nordic, Sivut 175-179, International Microelectronics and Packaging Society Nordic Annual Conference, 1/01/00.

Ryczkowski, P, Barbier, M, Friberg, AT, Dudley, JM & Genty, G 2015, Shadow Ghost Imaging in the Time Domain. julkaisussa Frontiers in Optics 2015., FW6C.1, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FW6C.1

Ryczkowski, P, Barbier, M, Friberg, AT, Dudley, JM & Genty, G 2015, Temporal Ghost Imaging. julkaisussa Frontiers in Optics 2015., FTh4D.4, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTh4D.4

Toenger, S, Godin, T, Billet, C, Dias, F, Erkintalo, M, Genty, G & Dudley, JM 2015, Breathers Emergence in Spontaneous Modulation Instability. julkaisussa European Quantum Electronics Conference 2015., EF_P_25, Optical Society of America (OSA), EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Kauranen, M, Czaplicki, R, Mäkitalo, J, Lehtolahti, J, Koskinen, K, Laukkanen, J & Kuittinen, M 2015, Enhancement mechanisms for second-harmonic generation from metal nanostructures. julkaisussa PROCEEDINGS OF SPIE: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XX. Vuosikerta. 9746, SPIE Photonics West, 1/01/00.

Sand, J, Ihantola, S, Nicholl, A, Hrnecek, E, Toivonen, J, Toivonen, H & Peräjärvi, K 2015, Scanning of radioluminescence emission with a PMT for remote detection of alpha contamination. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015., CN_2_3, Optical Society of America, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Abe, S, Ylinen, A, Narra Girish, N, Nikander, R, Hyttinen, J, Kouhia, R & Sievänen, H 2015, Exploration of different boundary conditions in the sideways falling situation in hip fracture finite element modelling. julkaisussa Proceeding of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Sivut 130-135, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Järvinen, ST, Saari, S, Keskinen, J & Toivonen, J 2015, Detailed analysis of laser-induced breakdown spectroscopy of single particles using electrodynamic balance trapping. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America, Sivut CH_7_5, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Contreras, V, Lonnqvist, J & Toivonen, J 2015, Single micro-particle scattering detection based on Edge Filter Enhanced Self-Mixing Interferometry. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. Optical Society of America, Sivut CH_P_11, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Holopainen, S, Kouhia, R, Könnö, J & Saksala, T 2015, Computational modelling of high-cycle fatigue using a continuum based model. julkaisussa Proceedings of the NSCM28: 28th Nordic Seminar on Computational Mechanics, October 22 – 23, 2015, Tallinn, Estonia. Sivut 71-74, Nordic Seminar on Computational Mechanics, 1/01/10.

Vinha, J 2015, Uusi Rakennusfysiikan käsikirja. julkaisussa Sisäilmastoseminaari 2015. Sisäilmastoyhdistys raportti, Nro 33, Sivut 167-172, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Jeronen, J & Kouhia, R 2015, On the effect of damping on stability of non-conservative systems. julkaisussa R Kouhia, J Mäkinen, S Pajunen & T Saksala (toim), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Sivut 77, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Yaghoubi, ST, Hartikainen, J, Kolari, K & Kouhia, R 2015, An anisotropic continuum damage model for concrete. julkaisussa R Kouhia, J Mäkinen, S Pajunen & T Saksala (toim), Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Sivut 51, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Belahcen, A, Kouhia, R, Rasilo, P & Ristinmaa, M 2015, A model for anisotropic magnetostriction. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Sivut 201-203, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Moilanen, C, Björkqvist, T & Saarenrinne, P 2015, Wood compression model for radial compression of earlywood and latewood. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry, Sivut 261-266, FINNISH MECHANICS DAYS, 1/01/00.

Kraft, T, Cristoferi, C, Trigaud, T, Nunzi, J-M & Ratier, B 2014, The Parallel Diode and Trap Behaviour of Ternary Polymer Solar Cells. julkaisussa EU PVSEC Proceedings. Vuosikerta. EU PVSEC 2014, 3BV.5.23, EU PVSEC, Amsterdam, Alankomaat, 22/09/14.

Cardin, J, Dufour, C, KHOMENKOV, V, Fafin, A, Monnet, I, Rizza, G, COULON, P-E, Slablab, A, Mailly, D, Ulysse, C, Lafosse, X, Perruchas, S & Gacoin, T 2013, Development of New Kinds of Plasmonics Materials Through Swift Heavy Ion Shaping Technique. julkaisussa 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2013), Jun 2013, Suntec, Singapore. Singapore, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 1/01/00.

Sand, J, Ihantola, S, Peräjärvi, K, Toivonen, H, Nicholl, A, Hrnecek, E & Toivonen, J 2013, EMCCD imaging of strongly ionizing radioactive materials for safety and security. julkaisussa 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference. Optical Society of America, Sivut JSII_P_1, EUROPEAN CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS AND THE INTERNATIONAL QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1/01/00.

Mimilakis, SI, Drossos, K, Floros, A & Katerelos, D 2013, Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society.

Drossos, K, Kotsakis, R, Pappas, P, Kalliris, G & Floros, A 2013, Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 134., 8812, AES Audio Engineering Society.

Kantola, E, Leinonen, T, Ranta, S, Tavast, M & Guina, M 2013, High-efficiency yellow VECSEL with 20 W output power. julkaisussa Optics Days 2013, Helsinki, Finland: Oral presentation in Optics Days 2013, Helsinki, Finland. OPTICS DAYS, 1/01/00.

Kokkinis, E, Drossos, K, Tatlas, N-A, Floros, A, Tsilfidis, A & Agavanakis, K 2012, Smart microphone sensor system platform. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society.

Drossos, K, Floros, A, Agavanakis, K, Tatlas, N-A & Kanellopoulos, N 2012, Emergency Voice/Stress - level Combined Recognition for Intelligent House Applications. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society.

Malaska, M, Aaltonen, A & Lehto, L 2019, Paloturvallisuuden huomiointi ja asenteet nykyaikaisessa älyrakentamisessa. julkaisussa Spek Puheenvuoroja 6. SPEK Puheenvuoroja, SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY., Helsinki.

Varheenmaa, M 2015, A new generation sweating thermal manikin for the evaluation of the thermal comfort of protective clothing in Arctic Conditions. julkaisussa S Konola & P Kähkönen (toim), Arctic Wears - Perspectives on Arctic Clothing. Liiketoiminta ja yrittäjyys Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2015, Lapland University of Applied Sciences, Sivut 154-161.

Salonen, J, Laukkarinen, A & Vinha, J 2015, Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. julkaisussa A Soikkeli, J Koiso-Kanttila & L Sorri (toim), Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Vuosikerta. 62, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu, Oulun yliopisto, Oulu, Finland, Sivut 74-81.

Koponen, O-P 2015, Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. julkaisussa M Mattila (Toimittaja), Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea, Helsinki, Sivut 26-29.

Ryczkowski, P, Närhi, M, Billet, C, Merolla, J-M, Genty, G & Dudley, JM 2017, 'Real-time measurements of dissipative solitons in a mode-locked fiber laser', arXiv eprint.

Christiansen, J, Birkinshaw, J, Le Massaon, P & Mäkinen, S 2017, 'Editorial: Experiments in an Organisational Context', CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation, Vuosikerta. 1, Nro 2. https://doi.org/10.23726/cij.2017.684

Amr, A & Saad, M 2015, 'Growth of Urban Peripheries with Reference to Inconsistent Spatial Planning Policies: South-east Amman as case study', European International Journal of Science and Technology, Vuosikerta. 4, Nro 3, 3, Sivut 54-68.

Piche, RA 2015, 'Mezhdunarodnaya konferencia po pozicionirovaniyu i navigacii vnutri pomeshhenij', Giroskopiya I Navigatsiya, Vuosikerta. 88, Nro 1, Sivut 122-124.

Kähkönen, K, Huovinen, P & Keinänen, M 2015, 'Editorial', Procedia Economics and Finance, Vuosikerta. 21, Sivut 1-5.

Kulya, MS, Sokolenko, B, Gorodetsky, A & Petrov, NV 2020, Propagation dynamics of ultrabroadband terahertz beams with orbital angular momentum for wireless data transfer. julkaisussa BB Dingel, K Tsukamoto & S Mikroulis (toim), Broadband Access Communication Technologies XIV., 113070J, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11307, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 4/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2547695

Houbre, Q, Angleraud, A & Pieters, R 2020, Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. julkaisussa A Rocha, L Steels & J van den Herik (toim), ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Vuosikerta. 2, SCITEPRESS, Sivut 546-554, INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGENTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Ustimchik, V, Fedotov, A, Rissanen, J, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y & Filippov, V 2020, Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. julkaisussa L Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11260, SPIE, Sivut 246 - 251, 1/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2546003

Korobko, DA, Zolotovskii, IO, Gumenyuk, RV & Fotiadi, AA 2020, Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. julkaisussa NGR Broderick, JM Dudley & AC Peacock (toim), Nonlinear Optics and its Applications 2020. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11358, SPIE, Sivut 238 - 247, SPIE PHOTONICS EUROPE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2556072

Aleshkina, SS, Lipatov, DS, Velmiskin, VV, Kochergina, TA, Fedotov, A, Gumenyuk, R, Kotov, LV, Temyanko, VL, Bubnov, MM, Guryanov, AN & Likhachev, ME 2020, All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. julkaisussa L Dong (Toimittaja), Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11260, SPIE, Sivut 184 - 189, 1/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2542299

Phung, HM, Kahle, H, Penttinen, J-P, Rajala, P, Ranta, S & Guina, M 2020, A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. julkaisussa JE Hastie (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X., 112630H, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11263, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 4/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2545980

Kulya, MS, Katkovnik, V, Egiazarian, K & Petrov, NV 2020, Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. julkaisussa LP Sadwick & T Yang (toim), Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII., 1127921, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11279, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 3/02/20. https://doi.org/10.1117/12.2549001

Le, D, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. julkaisussa Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE, Sivut 610-612, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Ma, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Ahmed, S, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE, Sivut 578-580, Singapore, Singapore, 10/12/19. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Heljakka, K, Ihamaki, P, Tuomi, P & Saarikoski, P 2019, Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. julkaisussa Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019., 9071010, IEEE, Sivut 800-805, Las Vegas, Yhdysvallat, 5/12/19. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Ahmed, S, Mehmood, A, Sydänheimo, L, Ukkonen, L & Björninen, T 2019, Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, Sivut 231-235, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

He, H, Chen, X, Ukkonen, L & Virkki, J 2019, Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, Sivut 236-239, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Malaska, M, Alanen, M, Cabova, K, Liskova, N, Mela, K, Pajunen, S & Wald, F 2019, Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta. 3, 11.09, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Sivut 695-700, 1/01/00.

Cashell, K, Malaska, M, Khan, M, Alanen, M & Mela, K 2019, Numerical analysis of the behaviour of stainless steel cellular beam in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta. 3, 18.01, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Sivut 895-900, 1/01/00.

Cabova, K, Liskova, N, Arha, T, Malaska, M, Alanen, M, Mela, K, Pajunen, S & Wald, F 2019, Temperature distribution of trapezoidal sheeting in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta. 3, 11.04, CE/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Sivut 665-670, 1/01/00.

Schelkens, P, Astola, P, da Silva, EAB, Pagliari, C, Perra, C, Tabus, I & Watanabe, O 2019, JPEG Pleno light field coding technologies. julkaisussa Applications of Digital Image Processing XLII., 111371G, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11137, SPIE, 12/08/19. https://doi.org/10.1117/12.2532049

Perra, C, Astola, P, da Silva, EAB, Khanmohammad, H, Pagliari, C, Schelkens, P & Tabus, I 2019, Performance analysis of JPEG Pleno light field coding. julkaisussa Applications of Digital Image Processing XLII. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11137, SPIE, 12/08/19. https://doi.org/10.1117/12.2528391

Sandström, N, Nevgi, A & Nenonen, S 2019, Participatory service design and community involvement in designing future-ready sustainable learning landscapes. julkaisussa SBE 19 - Emerging Concepts for Sustainable Built Environment 22–24 May 2019, Helsinki, Finland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vuosikerta. 297, IOP Publishing, Helsinki, Suomi, 22/05/19. https://doi.org/10.1088/1755-1315/297/1/012031

Merilampi, S, Ihanakangas, V & Virkki, J 2019, User-driven development with scientific applied research - RFID-controlled physiogame case study. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, Sivut 167-170, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892150

Ma, S, Pournoori, N, Sydänheimo, L, Ukkonen, L, Björninen, T & Georgiadis, A 2019, A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE, Sivut 171-173, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Vuori, V, Bor, S, Polsa, P, Käpylä, J & Helander, N 2019, Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. julkaisussa Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 364-369, INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY, KNOWLEDGE ENGINEERING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, 1/01/00.

Solodko, A, Mäkinen, S, Lasheras, NC, Bedolla, JS & Saari, U 2019, Research-industry collaboration: a review of the literature on evaluation methods and motivations. julkaisussa PICMET 2019 Conference: August 25-29, 2019, Portland, Oregon, USA., 19R0108, Portland, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893878

Saari, U, Venesaar, U, Ojasoo, M, Mäkinen, S & Nokelainen, P 2019, Assessing sustainability orientations of first year university students. julkaisussa 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of management proceedings, Academy of Management, Sivut 1-8, 31/10/19.

Yang, D, Qian, Y, Cai, D, Yan, S, Kämäräinen, J-K & Chen, K 2019, Visibility-Aware Part Coding for Vehicle Viewing Angle Estimation. julkaisussa 9th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2019. IEEE, Sivut 65-70, Hulunbuir, Kiina, 2/08/19. https://doi.org/10.1109/ICIST.2019.8836907

Silverajan, B & Vistiaho, P 2019, Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. julkaisussa 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE, Sivut 88-95, Kobe, Japani, 1/08/19. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Mishra, K, Krogerus, T & Huhtala, K 2019, Profile extraction and deep autoencoder feature extraction for elevator fault detection. julkaisussa C Callegari (Toimittaja), 16th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications: SIGMAP 2019, 26-28 July, 2019, Prague, Czech Republic. 2019 toim, Vuosikerta. 16, SCITEPRESS, Prague, Czech Republic, Sivut 313-320, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING AND MULTIMEDIA APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0007802003130320

Juuti, T, Pakkanen, J & Lehtonen, T 2019, Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. julkaisussa Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design , Cambridge University Press, Sivut 2981-2990, International Conference on Engineering Design, 1/01/00. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Martinsuo, M & Vuorinen, L 2019, Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. julkaisussa Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, European Academy of Management Annual Conference, 1/01/13.

Suominen, A, Jonsson, V, Bäckman, J & Halvari, S 2019, Task-setting strategies for hackathon goal achievement in industrial intra-organizational innovation. julkaisussa I Bitran (Toimittaja), The ISPIM Innovation Conference – Celebrating Innovation: 500 Years Since daVinci: 16-19 June 2019, Florence, Italy. Vuosikerta. 93, International Society for Professional Innovation Management ISPIM, Florence, Italy, 1/01/10.

Halvari, S, Suominen, A, Jussila, J, Jonsson, V & Bäckman, J 2019, Conceptualization of hackathon for innovation management. julkaisussa I Bitran, S Conn, C Gernreich, M Heber, KRE Huizingh, O Kokshagina, M Torkkeli & M Tynnhammer (toim), The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. Vuosikerta. 93, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Florence Italy, 1/01/10.

Ahola, T & Martinsuo, M 2019, The circular economy of projects. julkaisussa European Academy of Management Conference EURAM 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. European academy of management annual conference, EURAM, EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT ANNUAL CONFERENCE, 1/01/00.

Hajikazemi, S, Ahola, T, Aaltonen, K, Aarseth, W & Andersen, B 2019, Normalization of deviance in the construction industry, a managerial perspective. julkaisussa European Academy of Management Conference 2019, EURAM: 26-28 June, Lissabon, Portugal. European academy of management annual conference, EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT ANNUAL CONFERENCE, 1/01/00.

Vuori, V & Helander, N 2019, Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. julkaisussa Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IFKAD Proceedings eBooks, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Aarikka-Stenroos, L & Ranta, V 2019, Business catalysts for the Circular Economy innovations. julkaisussa Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, 30/01/18.

Kahle, H, Phung, H-M, Penttinen, J-P, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, San Jose, Yhdysvallat, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Sadiek, I, Mikkonen, T, Vainio, M, Toivonen, J & Foltynowicz, A 2019, Optical Frequency Comb Photoacoustic Spectroscopy. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, San Jose, Yhdysvallat, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749688

Abdallah, Z, Stefszky, M, Ulvila, V, Silberhorn, C & Vainio, M 2019, Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, San Jose, Yhdysvallat, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Saad-Bin-Alam, M, Reshef, O, Huttunen, MJ, Carlow, G, Sullivan, B, Menard, JM, Dolgaleva, K & Boyd, RW 2019, High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE, San Jose, Yhdysvallat, 5/05/19. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Silverajan, B, Zhao, H & Kamath, A 2019, A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE, Sivut 468-472, Chengdu, Kiina, 19/12/18. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Leivo, V, Sarlin, E, Suonketo, J, Pikkuvirta, J & Pentti, M 2019, Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. julkaisussa Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY Raportti, Nro 37, SIY SISÄILMATIETO OY, Sivut 383-388, Sisäilmastoseminaari, 1/01/00.

Rissanen, J, Fedotov, A, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y, Kolosovskii, A, Voloshin, V, Vorobev, I, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2019, Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. julkaisussa AL Carter & L Dong (toim), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10897, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, San Francisco, Yhdysvallat, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508811

Fedotov, A, Pominova, D, Orlovskaya, E, Orlovskii, Y, Niemi, T & Gumenyuk, R 2019, Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. julkaisussa Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. Vuosikerta. 10914, 109140R, Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10914, S P I E - International Society for Optical Engineering, San Francisco, Yhdysvallat, 2/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2507599

Jääskeläinen, A, Sillanpää, V & Helander, N 2019, A model for profiling information and knowledge management in the public sector. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . Proceedings IFKAD, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Almeida, B, Chauhan, V, Kandavalli, V & Ribeiro, A 2019, Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. julkaisussa E De Maria, H Gamboa & A Fred (toim), BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS, Sivut 226-233, Prague, Tshekki, 22/02/19. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Piccardi, A, Perumbilavil, S, Kauranen, M, Strangi, G & Assanto, G 2019, Random lasing control with optical spatial solitons in nematic liquid crystals. julkaisussa P Ribeiro, M Raposo & D Andrews (toim), PHOTOPTICS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology. SCITEPRESS, Sivut 289-293, Prague, Tshekki, 25/02/19. https://doi.org/10.5220/0007575102890293

Kahle, H, Penttinen, JP, Phung, HM, Rajala, P, Tukiainen, A, Ranta, S & Guina, M 2019, MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. julkaisussa U Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 109010D, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10901, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2512111

Mereuta, A, Nechay, K, Caliman, A, Suruceanu, G, Gallo, P, Guina, M & Kapon, E 2019, 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. julkaisussa U Keller (Toimittaja), Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX., 1090103, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10901, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 5/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2508342

Taibi, D & Systä, K 2019, From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. julkaisussa D Ferguson, VM Munoz, M Helfert & C Pahl (toim), CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, Sivut 153-164, Heraklion, Crete, Kreikka, 2/05/19. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Yadav, A, Chichkov, NB, Gumenyuk, R, Zherebtsov, E, Melkumov, MA, Yashkov, MV, Dianov, EM & Rafailov, EU 2019, 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. julkaisussa MJF Digonnet & S Jiang (toim), Optical Components and Materials XVI., 1091406, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10914, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2509599

Radevici, I, Sadi, T, Tripurari, T, Tiira, J, Ranta, S, Tukiainen, A, Guina, M & Oksanen, J 2019, Observation of local electroluminescent cooling and identifying the remaining challenges. julkaisussa DV Seletskiy, RI Epstein & M Sheik-Bahae (toim), Photonic Heat Engines: Science and Applications., 109360A, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10936, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 3/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2505814

Viheriälä, J, Tuorila, H, Zia, N, Cherchi, M, Aalto, T & Guina, M 2019, 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. julkaisussa GT Reed & AP Knights (toim), Silicon Photonics XIV., 109230E, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10923, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 4/02/19. https://doi.org/10.1117/12.2505935

Tiitola, V, Korhonen, T, Laine, T & Lyly-Yrjänäinen, J 2019, Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. julkaisussa 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. PROCEEDINGS IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Ainasoja, AE, Pertuz, S & Kämäräinen, J-K 2019, Smartphone teleoperation for self-balancing telepresence robots. julkaisussa A Kerren, C Hurter & J Braz (toim), VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS, Sivut 561-568, Prague, Tshekki, 25/02/19. https://doi.org/10.5220/0007406405610568

Qian, Y, Pertuz, S, Nikkanen, J, Kämäräinen, J-K & Matas, J 2019, Revisiting gray pixel for statistical illumination estimation. julkaisussa A Kerren, C Hurter & J Braz (toim), VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS, Sivut 36-46, Prague, Tshekki, 25/02/19. https://doi.org/10.5220/0007406900360046

Zakeri, FS, Bätz, M, Jaschke, T, Keinert, J & Chuchvara, A 2019, Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. julkaisussa S Bazeille, N Verrier & C Cudel (toim), Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision., 111721C, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11172, SPIE, IEEE, Mulhouse, Ranska, 15/05/19. https://doi.org/10.1117/12.2521747

Georgiev, GY, Aho, T, Kesseli, J, Yli-Harja, O & Kauffman, SA 2019, Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. julkaisussa CL Flores Martinez, GY Georgiev, JM Smart & ME Price (toim), Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer Proceedings in Complexity, Springer, Sivut 229-244, Cancun, Meksiko, 17/09/17. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Sharifzadeh, S, Tata, J & Tan, B 2019, Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. julkaisussa S Hammoudi, C Quix & J Bernardino (toim), DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS, Sivut 100-108, Prague, Tshekki, 26/07/19. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Kocsis, P, Shevkunov, I, Katkovnik, V & Egiazarian, K 2019, Single exposure lensless subpixel phase imaging. julkaisussa BC Kress & P Schelkens (toim), Digital Optical Technologies 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11062, SPIE, IEEE, Munich, Saksa, 24/06/19. https://doi.org/10.1117/12.2525679

Hellsten, P & Myllärniemi, J 2019, Business intelligence process model revisited. julkaisussa J Bernardino, A Salgado & J Filipe (toim), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 341-348, Vienna, Itävalta, 17/09/19.

Myllärniemi, J, Helander, N & Pekkola, S 2019, Challenges in developing data-based value creation. julkaisussa J Bernardino, A Salgado & J Filipe (toim), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 370-376, Vienna, Itävalta, 17/09/19.

Jussila, J, Kukkamäki, J & Helander, N 2019, Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. julkaisussa J Bernardino, A Salgado & J Filipe (toim), IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Vuosikerta. 3, SCITEPRESS, Sivut 285-290, Vienna, Itävalta, 17/09/19. https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Dreser, C, Gollmer, DA, Bautista, G, Zang, X, Kern, DP, Kauranen, M & Fleischer, M 2019, Plasmonic mode conversion and second harmonic imaging of tilted plasmonic nanocones. julkaisussa Proceedings of META 2019, The 10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics . META proceedings, META Publishing, Sivut 356-357, INTERNATIONAL CONFERENCE ON METAMATERIALS, PHOTONIC CRYSTALS AND PLASMONICS, 1/01/00.

Malaska, M, Cashell, K, Alanen, M, Mela, K & Afshan, S 2019, Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. julkaisussa D Jesse (Toimittaja), Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. Vuosikerta. 3, 18.02, ce/papers, Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin, Sivut 901-906, 18/09/19. https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Ratia, M & Myllärniemi, J 2019, Business analytics enabling future insights in the private healthcare. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. Proceedings IFKAD, IKAM Centro Studi & Ricerche, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Nenonen, S, Sandström, N, Nevgi, A, Danivska, V & Jalo, H 2019, Towards digital campus – improving usability of learning environments. julkaisussa CIB World Building Congress 2019: 17-21, June, 2019, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China . INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION (CIB), Hong Kong, CIB World Building Congress, 1/01/00.

Saleh, A, Ryczkowski, P, Genty, G & Toivonen, J 2019, Short-range supercontinuum based lidar for combustion diagnostics. julkaisussa M Kimata & CR Valenta (toim), SPIE Future Sensing Technologies., 111970Y, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 11197, SPIE, IEEE, Tokyo, Japani, 14/11/19. https://doi.org/10.1117/12.2542720

Xu, L, Saerens, G, Timofeeva, M, Miroshnichenko, AE, Camacho-Morales, R, Volkovskaya, I, Smirnova, DA, Lysevych, M, Huang, L, Cai, M, Karouta, F, Hoe Tan, H, Kauranen, M, Jagadish, C, Grange, R, Neshev, DN & Rahmani, M 2019, Switchable unidirectional second-harmonic emission through GaAs nanoantennas. julkaisussa A Mitchell & H Rubinsztein-Dunlop (toim), AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019., 112000J, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11200, SPIE, Melbourne, Austraalia, 9/12/19. https://doi.org/10.1117/12.2539887

Sautter, J, Xu, L, Miroshnichenko, A, Lysevych, M, Volkovskaya, I, Smirnova, D, Camacho Morales, M, Zangeneh Kamali, K, Karouta, F, Vora, K, Tan, HH, Kauranen, M, Staude, I, Jagadish, C, Neshev, DN & Rahmani, M 2019, Tailoring directional scattering of second-harmonic generation from (111)-GaAs nanoantennas. julkaisussa A Mitchell & H Rubinsztein-Dunlop (toim), AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019., 112000H, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 11200, SPIE, Melbourne, Austraalia, 9/12/19. https://doi.org/10.1117/12.2539086

Korpi, M, Jansson, J, Pihlasalo, J, Suominen, O & Vilkko, M 2019, Plant-wide optimization of a copper smelter: How to do it in practice? julkaisussa Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019. Vuosikerta. 1, GDMB Verlag GmbH, Sivut 95-106, Dusseldorf, Saksa, 23/06/19.

Chetan Kumar, V, Shiva Prakash, SP & Balandin, S 2018, Performance Enhancement Of Optimized Link State Routing Protocol For Health Care Applications In Wireless Body Area Networks. julkaisussa 2018 23rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT). IEEE, Sivut 195-203, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8588070

Kirjavainen, J, Mäkinen, S & Sommarberg, M 2018, The Effects of Product Line Length on Firm Performance. julkaisussa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481780

Majuri, M & Lanz, M 2018, Social capital characteristics in RD project networks. julkaisussa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET)., 8481775, IEEE, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481775

Sommarberg, M & Mäkinen, S 2018, Technopreneurial Characteristics Rising from the Ashes of Creative Destruction. julkaisussa Proceedings in 2018 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 19-23 August 2018. IEEE, Sivut 1-10, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481846

Monakhov, D, Naik, D, Curcio, IDD & Toukomaa, H 2018, Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. julkaisussa SMPTE 2018. SMPTE, 1/01/00. https://doi.org/10.5594/M001845

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Vesa, M, Johansson, M & Viik, J 2018, Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. julkaisussa 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Ahmed, S, Musfequr Rehman, SM, Ukkonen, L & Björninen, T 2018, Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Pournoori, N, Khan, W, Ukkonen, L & Björninen, T 2018, RF energy harvesting system with RFID-enabled charge storage monitoring. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552826

Qureshi, S, Björninen, T & Virkki, J 2018, Referenced backscattering compression level indicator based on passive UHF RFID tags. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE, Macao, Kiina, 26/09/18. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552830

Ortombina, L, Liegmann, E, Karamanakos, P, Tinazzi, F, Zigliotto, M & Kennel, R 2018, Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. julkaisussa 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018., 8460173, IEEE, Padova, Italia, 25/06/18. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Schwarz, S, Hannuksela, MM, Fakour-Sevom, V & Sheikhi-Pour, N 2018, 2D Video Coding of Volumetric Video Data. julkaisussa 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings., 8456265, IEEE, Sivut 61-65, San Francisco, Yhdysvallat, 24/06/18. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Taivalsaari, A, Mikkonen, T, Systä, K & Pautasso, C 2018, Web User Interface Implementation Technologies: An Underview. julkaisussa 14th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS, Sivut 127-136, 18/09/18. https://doi.org/10.5220/0006885401270136

Jokinen, J, Kanerva, M & Saarela, O 2018, Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. julkaisussa 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press, INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES CONGRESS, 1/01/00.

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Xu, J, Wang, T & Cheng, L 2018, Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE, IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Kallonen, A, Nieminen, H, Das, S & Sallinen, R 2018, Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. julkaisussa Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). TUCS Lecture Notes, Vuosikerta. 28, Sivut 25-30, 27/09/18.

Geng, J, Li, H, Liu, Y, Liu, Y, Kashef, M, Candell, R & Bhattacharyya, SS 2018, Model-based cosimulation for industrial wireless networks. julkaisussa WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE, Sivut 1-10, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Koponen, P, Hanninen, S, Mutanen, A, Koskela, J, Rautiainen, A, Järventausta, P, Niska, H, Kolehmainen, M & Koivisto, H 2018, Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. julkaisussa 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE, Sivut 1-6, Limassol, Kypros, 3/06/18. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Momeni, K & Martinsuo, M 2018, Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, 19/06/18.

Madhala, P, Jussila, J, Aramo-Immonen, H & Suominen, A 2018, Systematic literature review on customer emotions in social media. julkaisussa V Cunnane & N Corcoran (toim), ECSM - Proceedings of the 5th European Conference on Social Media. Limerick, Ireland, European Conference on Social Media, 1/01/00.

Chen, X, He, H, Ukkonen, L, Virkki, J, Lu, Y & Lam, H 2018, Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. julkaisussa 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE, Sivut 1-4, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Kuula, P, Leppänen, M, Kolisoja, P, Korkiala-Tanttu, L, Sorvari, J & Gustavsson, H 2018, Education on the utilization of secondary materials in earthworks. julkaisussa P Lahtinen & V Raasakka (toim), Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers, Sivut 177-187, Iso-Britannia, 1/01/00.

Bolla, P & Lohan, E-S 2018, Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. julkaisussa 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE, Sivut 72-80, IEEE/ION POSITION LOCATION AND NAVIGATION SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Sillberg, P 2018, Toward Manageable Data Sources. julkaisussa T Endrjukaite, H Kangassalo, B Thalheim & Y Kiyoki (toim), EJC 2018: Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Transport and Telecommunication Institute, Sivut 485-494, 1/01/00.

Martinsuo, M & Vaittinen, E 2018, Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. julkaisussa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference, European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, 10/06/18.

Martinsuo, M & Laurila, F 2018, Requirements from industrial internet for innovations in advanced industrial services. julkaisussa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference, European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM, 10/06/18.

Martinsuo, M, Vuorinen, L, Killen, C & Laiti, M 2018, Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, 19/06/18.

Ahola, T, Ståhle, M & Martinsuo, M 2018, Agency relationships in global project business. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference, European Academy of Management, EURAM, 19/06/18.

Ellman, A, Paronen, J, Juuti, TS & Tiainen, T 2018, Re-use of engineering design rationale in Finnish SME project based industry. julkaisussa Proceedigns of the Design 2018 15th International Design Conference. The Design Society, Sivut 1825-1832, International design conference, 1/01/14. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0363

Vaittinen, E & Martinsuo, M 2018, Ready to sell? Requirements for promoting service selling in a manufacturing firm. julkaisussa A Bigdeli, T Frandsen, J Raja & T Baines (toim), Proceedings of the Spring Servitization Conference, DrivingCompetitiveness through Servitization, 14-16 May 2018. Aston University, Sivut 26-34, SPRING SERVITIZATION CONFERENCE, 1/01/00.

Lietzen, J, Miettinen, J, Kylliäinen, M & Pajunen, S 2018, Measurements of impact force excitation on wooden floors. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018., 272.161, Proceedings : European Conference on Noise Control, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, Sivut 1617-1622, 27/05/18.

Lietzen, J & Kylliäinen, M 2018, Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life., 282.162, European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, European Acoustic Association EAA, Hersonissos, Crete, Greece, Sivut 1677-1682, 27/05/18.

Noronen, T, Fedotov, A, Rissanen, J, Gumenyuk, R, Butov, O, Chamorovskii, Y, Golant, K, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2018, Ultra-large mode area single frequency anisotropic MOPA with double clad Yb-doped tapered fiber. julkaisussa Fiber Lasers XV: Technology and Systems., 105121T, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10512, SPIE, IEEE, San Francisco, Yhdysvallat, 29/01/18. https://doi.org/10.1117/12.2288942

Zhao, Y, Wang, Y, Zhang, X, Mateos, X, Pan, Z, Loiko, P, Zhou, W, Xu, X, Xu, J, Shen, D, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Griebner, U & Petrov, V 2018, Sub-100 fs pulse generation from a Tm,Ho: CALYO laser mode-locked by a GaSb-based SESAM at ~2043 nm. julkaisussa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SF2N.1

Suokas, E & Kuusipalo, J 2018, Process time importance in the product properties evolvement during extrusion coating of different LDPE grades. julkaisussa 15th TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium 2018: Charlotte; United States; 14 April 2018 through 15 April 2018. TAPPI Press, Sivut 151-159, TAPPI ADVANCED COATING FUNDAMENTALS SYMPOSIUM, 1/01/00.

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Eguiazarian, K 2018, Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. julkaisussa Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France., 106771B, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vuosikerta. 10677, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2306127

Soltani, A, Curtze, S, Lahti, J, Järvelä, K, Laurikka, J, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. julkaisussa Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta. 4, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, Sivut 19-27, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Smith, J, Kuokkala, V-T, Seidt, J & Gilat, A 2018, Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. julkaisussa Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Vuosikerta. 3, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, Sivut 97-103, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Vazquez Fernandez, N, Isakov, M, Hokka, M & Kuokkala, VT 2018, Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. julkaisussa Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta. 1, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics, Springer New York LLC, Sivut 1-7, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

M. Aref, M, Astola, P, Vihonen, J, Tabus, I, Ghabcheloo, R & Mattila, J 2018, Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. julkaisussa International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). Vuosikerta. 320, 012009, IOP conference series : materials science and engineering, IOP Publishing Ltd., INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND MECHATRONICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Stankovic, RS, Astola, J & Moraga, C 2018, Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. julkaisussa Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, Vuosikerta. 10672, Springer Verlag, Sivut 229-237, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SYSTEMS THEORY, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Linna, M, Kannala, J & Rahtu, E 2018, Real-time human pose estimation with convolutional neural networks. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. Vuosikerta. 5, SCITEPRESS, Sivut 335-342, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006624403350342

Kart, U, Kämäräinen, JK, Fan, L & Gabbouj, M 2018, Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 5, SCITEPRESS, Sivut 25-32, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Fakour-Sevom, V, Guldogan, E & Kämäräinen, J-K 2018, 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 4, SCITEPRESS, Sivut 159-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Niemelä, P & Valmari, A 2018, Elementary math to close the digital skills gap. julkaisussa CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. Vuosikerta. 2, SCITEPRESS, Sivut 154-165, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Ainasoja, AE, Hietanen, A, Lankinen, J & Kämäräinen, J-K 2018, Keyframe-based video summarization with human in the loop. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 4, SCITEPRESS, Sivut 287-296, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Yancheshmeh, FS, Chen, K & Kämäräinen, J-K 2018, Hierarchical deformable part models for heads and tails. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta. 5, SCITEPRESS, Sivut 45-55, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Rosati, P, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Lynn, T 2018, Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, Sivut 364-375, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING AND SERVICES SCIENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Fang, CY, Vallini, F, Amili, AE, Tukiainen, A, Lyytikäinen, J, Guina, M & Fainman, Y 2018, Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. julkaisussa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Kantola, E, Penttinen, J-P, Leinonen, T, Ranta, S & Guina, M 2018, Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Zia, N, Viheriälä, J, Koivusalo, E, Aho, A, Suomalainen, S & Guina, M 2018, High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Kantola, E, Leinonen, T, Rantamäki, A, Guina, M, Sirbu, A & Iakovlev, V 2018, Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Kerst, T & Toivonen, J 2018, Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Tomberg, T, Vainio, M, Hieta, T & Halonen, L 2018, Sub-parts-per-trillion sensitivity in trace gas detection by cantilever-enhanced photo-acoustic spectroscopy. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh1O.8

Ryczkowski, P, Närhi, M, Billet, C, Merolla, JM, Dudley, JM & Genty, G 2018, Real-time measurements of nonlinear instabilities in optical fibers. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.AF2Q.1

Jääskeläinen, A, Schiele, H & Aarikka-Stenroos, L 2018, A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. julkaisussa Academy of Management Proceedings. 1 toim, Vuosikerta. 2018, Academy of Management Proceedings, Nro 1, Vuosikerta. 2018, Academy of Management AOM, 10/08/18. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Zia, N, Tuorila, H, Viheriälä, J, Guina, M, Buczynski, R, Kasztelanic, R, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Borgen, L, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2018, Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Next-Generation Spectroscopic Technologies XI., 106570A, SPIE Conference Proceedings, Vuosikerta. 10657, SPIE, IEEE, Orlando, Yhdysvallat, 16/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2305712

Kelo, T, Eronen, J & Rousku, K 2018, Model for efficient development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates, Sivut 244-252, Oslo, Norja, 28/06/18.

Mateos, X, Loiko, P, Lamrini, S, Scholle, K, Fuhrberg, P, Suomalainen, S, Härkönen, A, Guina, M, Vatnik, S, Vedin, I, Aguiló, M, Diáz, F, Wang, Y, Griebner, U & Petrov, V 2018, Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. julkaisussa Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers., 107130J, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10713, SPIE, IEEE, Yokohama, Japani, 24/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2316822

Halbach, E, Kolu, A & Ghabcheloo, R 2018, Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. julkaisussa K Mela, S Pajunen & V Raasakka (toim), 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. RIL, Tampere, Finland, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Schelkens, P, Alpaslan, Z, Ebrahimi, T, Pereira, F, Pinheiro, A, Tabus, I & Chen, Z 2018, JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. julkaisussa SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. Vuosikerta. 10752, SPIE Conference Proceedings, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2323404

Stankovic, RS, Stankovic, M, Astola, J & Moraga, C 2018, Towards the Structure of a Class of Permutation Matrices Associated With Bent Functions. julkaisussa Proceedings of the 13 International Workshop on Boolean Problems. Springer, Sivut 83-105, INTERNATIONAL WORKSHOP ON BOOLEAN PROBLEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20323-8_4

Kangas, J & Poutanen, J 2018, Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. julkaisussa ICERI2018 Proceedings. ICERI proceedings, Sivut 8087-8096, 12/11/18. https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Uotila, U, Saari, A & Junnonen, J-M 2018, Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. julkaisussa Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING, 1/01/00.

Taibi, D, Lenarduzzi, V & Pahl, C 2018, Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS, Sivut 221-232, Funchal, Madeira, Portugali, 19/03/18. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Voronin, V, Pismenskova, M, Zelensky, A, Cen, Y, Nadykto, A & Egiazarian, K 2018, Action recognition using the 3D dense microblock difference. julkaisussa Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II., 108020O, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10802, SPIE, Berlin, Saksa, 10/09/18. https://doi.org/10.1117/12.2326801

Brobbey, KJ, Haapanen, J, Gunell, M, Mäkelä, JM, Eerola, E, Saarinen, JJ & Toivakka, M 2018, High-speed manufacturing of antimicrobial paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, Sivut 564-566, Charlotte, Yhdysvallat, 15/04/18.

Raunio, J-P, Makela, I, Mäntylä, M & Ritala, R 2018, Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press, Sivut 294-302, Charlotte, Yhdysvallat, 15/04/18.

Fedotov, A, Noronen, T, Rissanen, J, Gumenyuk, R, Petrov, A, Chamorovskii, Y, Golant, K, Odnoblyudov, M & Filippov, V 2018, High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. julkaisussa S Taccheo, JI Mackenzie & M Ferrari (toim), Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Vuosikerta. 10683, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10683, SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, Strasbourg, Ranska, 22/04/18. https://doi.org/10.1117/12.2307693

Bambach, P, Deller, J, Martel, J, Vilenius, E, Goldberg, H, Sorsa, L-I, Pursiainen, S, Takala, M, Wurster, A, Braun, HM, Lentz, H, Jutzi, M, Wittig, M, Chitu, CC, Ritter, B & Karatekin, O 2018, What's inside a rubble pile asteroid? DiSCUS - A tomographic twin radar Cubesat to find out. julkaisussa 69th International Astronautical Congress, IAC 2018. Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC, Bremen, Saksa, 1/10/18.

Sommarberg, M & Mäkinen, S 2017, Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . julkaisussa Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE, Sivut 1-10, PORTLAND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Solomitckii, D, Semkin, V, Naderpour, R, Ometov, A & Andreev, S 2017, Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 91-95, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

Burkov, A, Matveev, N, Turlikov, A, Bulanov, A, Gahnina, O & Andreev, S 2017, Upper bound and approximation of random access throughput over chase combining HARQ. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 143-147, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255206

Ometov, A & Bezzateev, S 2017, Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 129-136, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Peng, Z, Richter, P, Leppäkoski, H & Lohan, E-S 2017, Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. julkaisussa Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. FRUCT, Helsinki, Finland, Sivut 268-277, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Gärtner, R & Tamminen, P 2017, Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00.

Viheriäkoski, T, Jokinen, V, Smallwood, J, Korpipää, A & Tamminen, P 2017, Qualification challenges of footwear and flooring systems. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00.

Müller, P, Lekkala, J, Ali-Löytty, S & Piche, R 2017, Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. julkaisussa 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). IEEE, Bremen, Germany, WORKSHOP ON POSITIONING, NAVIGATION AND COMMUNICATION, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Kiili, K, Ojansuu, K, Lindstedt, A & Ninaus, M 2017, Rational Number Knowledge Assessment and Training With a Game Competition. julkaisussa Proceedings of The 11th European Conference on Game-Based Learning ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Sivut 320-327, EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING, 1/01/00.

Virkki, J, Chen, X, Björninen, T & Ukkonen, L 2017, Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. julkaisussa IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE, 1/01/14. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Suominen, AH & Mäenpää, S 2017, Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. julkaisussa F Marimon, M Mas-Machuca, J Berbegal-Mirabent & R Bastida (toim), Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International, Sivut 956-963, EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT, 1/01/00.

Mohamed Bahrudeen, M & S. Ribeiro, A 2017, Tuning extrinsic noise effects on a small genetic circuit. julkaisussa Proceedings of ECAL 2017: 14th European Conference on Artificial Life. Massachusetts Institute of Technology, EUROPEAN CONFERENCE ON ARTIFICIAL LIFE, 1/01/00. https://doi.org/10.7551/ecal_a_075

Mäntysalo, M, Vuorinen, T, Jeyhani, V & Vehkaoja, A 2017, Printed soft-electronics for remote body monitoring. julkaisussa Hybrid Memory Devices and Printed Circuits 2017: SPIE Organic Photonics + Electronics | 6-10 August 2017. SPIE Conference Proceedings, Vuosikerta. 10366, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2275606

Jussila, J, Menon, K, Gupta, J & Kärkkäinen, H 2017, Who is who in Big Social Data? A Bibliographic Network Analysis Study. julkaisussa Proceedings of the 4th European Conference on Social Media ECSM 2017. Vuosikerta. 4, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, Sivut 161-169, European Conference on Social Media, 1/01/00.

Saari, M, Mäkinen, T & Linna, P 2017, Applying third-party moocs in programming education: a case study. julkaisussa 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. IATED, Barcelona, Spain, Sivut 53-59, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Filanovsky, I & Tchamov, N 2017, Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. julkaisussa 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE, IEEE International New Circuits and Systems Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Riihonen, T, Korpi, D, Rantula, O & Valkama, M 2017, On the prospects of full-duplex military radios. julkaisussa 2017 International Conference on Military Communications and Information Systems, ICMCIS 2017. IEEE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2017.7956490

Rytöluoto, I, Ritamäki, M, Gitsas, A, Pasanen, S & Lahti, K 2017, Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. julkaisussa 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. Proceeding of the Nordic Insulation Symposium, Nro 25, NORDIC INSULATION SYMPOSIUM, 1/01/00.

Konttinen, J, Kramb, J, DeMartini, N & Gomez-Barea, A 2017, The role of inorganics in modelling of biomass gasification. julkaisussa L Ek, H Ernrooth, N Scarlat, A Grassi & P Helm (toim), EUBCE 2017 Online Conference Proceedings. European biomass conference and exhibition proceedings, ETA-Florence Renewable Energies, Sivut 443-447, 1/01/00. https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Laihonen, H, Sillanpää, V & Vuolle, M 2017, Managing intellectual liabilities by service recovery. julkaisussa G Schiuma, JC Spender & T Garvilova (toim), Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. Proceedings IFKAD, IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management, Sivut 1570-1583, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Aramo-Immonen, H, Vartio, M & Jussila, J 2017, If you know social media, you see opportunities…. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta. 12, Sivut 575-584, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Jussila, JJ, Mustafee, N, Aramo-Immonen, H, Menon, K, Hajikhani, A & Helander, N 2017, A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta. 12, St. Petersburg, Russia, Sivut 389-397, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Väyrynen, H & Manu, M 2017, Why don't one maximizes database utilization in product and service development in manufacturing? julkaisussa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, St. Petersburg, Russia , Sivut 93-105, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Ketonen-Oksi, S & Jalonen, H 2017, Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. julkaisussa 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Helander, N, Sillanpää, V, Vuori, V & Uusitalo, O 2017, Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. julkaisussa A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (toim), The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Sivut 37-42, 8/12/16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Jussila, J, Vuori, V, Okkonen, J & Helander, N 2017, Reliability and Perceived Value of Sentiment Analysis for Twitter Data. julkaisussa A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (toim), 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, At Athens, Greece,: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Sivut 43-48, 8/12/16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_7

Jussila, J, Boedeker, M, Jalonen, H & Helander, N 2017, Social Media Analytics Empowering Customer Experience Insight. julkaisussa A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (toim), 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Volume: 5: September 23-26, 2016 At Athens, Greece. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Sivut 25-30, 8/12/16.

Vuorinen, L & Martinsuo, M 2017, Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. julkaisussa The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM, 28/08/17.

Eteläaho, A, Soini, J, Jaakkola, H & Mattila, A-L 2017, Visual Data Mining in Software Repositories: A Survey. julkaisussa V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Jaakkola, B Thalheim & N Yoshida (toim), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, Sivut 367-385, 1/01/00.

Jaakkola, H & Thalheim, B 2017, Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. julkaisussa V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Jaakkola, B Thalheim & N Yoshida (toim), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, Sivut 309-331, 1/01/00.

Valmari, A & Hella, L 2017, The logics taught and used at high schools are not the same. julkaisussa J Karhumäki, Y Matiyasevich & A Saarela (toim), Proceedings of the Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics. TUCS Lecture Notes, Nro 26, TURKU CENTRE FOR COMPUTER SCIENCE, Turku, Sivut 172-186, Turku, Suomi, 16/05/17.

Asp, O & Laaksonen, A 2017, Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. julkaisussa A Madaj & I Jankowiak (toim), Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 toim, Vuosikerta. 2017, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan, Sivut 53-60, 11/12/17. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Zare, A, Sreedhar, KK, Vadakital, VKM, Aminlou, A, Hannuksela, MM & Gabbouj, M 2017, HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. julkaisussa 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE, Picture Coding Symposium, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Olshannikova, E, Ometov, A, Anagnostaki, T, Hasan, N, Kuketaeva, A, Ahtinen, A, Olsson, T & Koucheryavy, Y 2017, Towards better knowledge work experiences with new Ambient workspace: Concept and prototype. julkaisussa Proceedings of the 19th Conference of Open Innovations Association, FRUCT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, Sivut 173-181, Conference of the Open Innovations Association FRUCT, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892198

Khan, MWA, Björninen, T, Sydänheimo, L & Ukkonen, L 2017, Wirelessly powered implantable system for wireless long-term monitoring of intracranial pressure. julkaisussa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE, Sivut 122-124, INTERNATIONAL WORKSHOP ON ANTENNA TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915334

Brechet, N, Ginestet, G, Moradi, E, Ukkonen, L, Torres, J, Björninen, T & Virkki, J 2017, Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. julkaisussa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE, Sivut 30-33, INTERNATIONAL WORKSHOP ON ANTENNA TECHNOLOGY, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Viheriälä, J, Aho, A, Virtanen, H, Koskinen, M, Dumitrescu, M & Guina, M 2017, 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. julkaisussa MS Zediker (Toimittaja), High-Power Diode Laser Technology XV., 100860K, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10086, SPIE, SPIE Photonics West, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2251317

Karioja, P, Alajoki, T, Cherchi, M, Ollila, J, Harjanne, M, Heinilehto, N, Suomalainen, S, Viheriälä, J, Zia, N, Guina, M, Buczyński, R, Kasztelanic, R, Kujawa, I, Salo, T, Virtanen, S, Kluczynski, P, Sagberg, H, Ratajczyk, M & Kalinowski, P 2017, Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. Vuosikerta. 10110, 101100P, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10110, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2249126

Tiira, J, Radevici, I, Haggren, T, Hakkarainen, T, Kivisaari, P, Lyytikäinen, J, Aho, A, Tukiainen, A, Guina, M & Oksanen, J 2017, Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. julkaisussa Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. Vuosikerta. 10121, 1012109, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10121, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2250843

Murayama, M, Oguro, D, Kikuchi, H, Huttunen, H, Ho, YS & Shin, J 2017, Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. julkaisussa 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE, ASIA-PACIFIC SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING ASSOCIATION ANNUAL SUMMIT AND CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Lahti, J, Kuusipalo, J & Auvinen, S 2017, Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, Sivut 237-248, TAPPI EUROPEAN PLACE CONFERENCE, 1/01/00.

Suokas, E 2017, Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, Sivut 529-544, TAPPI EUROPEAN PLACE CONFERENCE, 1/01/00.

Lahti, J, Kamppuri, T & Kuusipalo, J 2017, Novel bio-based materials for active and intelligent packaging. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press, TAPPI EUROPEAN PLACE CONFERENCE, 1/01/00.

Matikainen, V, Rubio, S, Ojala, N, Koivuluoto, H, Schubert, J, Houdková, S & Vuoristo, P 2017, Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. julkaisussa Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. Vuosikerta. 2, Association for Iron and Steel Technology, AISTECH, Sivut 1161-1163, MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXHIBITION, 1/01/00.

Kuusipalo, J & Lahti, J 2017, Tampere University of Technology, laboratory of materials science, paper converting and packaging technology Tampere, Finland. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017: Basel; Switzerland; 22 May 2017 through 24 May 2017. Vuosikerta. May-2017, TAPPI Press, TAPPI European PLACE Conference, 1/01/12.

Gomez Casco, D, Lohan, E-S, Lopez-Salcedo, JA & Seco-Granados, G 2017, Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. julkaisussa 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Stoykova, E, Nazarova, D, Berberova, N, Gotchev, A, Ivanov, B & Mateev, G 2017, Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. julkaisussa 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications., 102260R, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10226, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2262330

Partanen, T, Niemelä, P, Mannila, L & Poranen, T 2017, Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. julkaisussa Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Sivut 47-58, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Filippov, V, Vorotynskii, A, Noronen, T, Gumenyuk, R, Chamorovskii, Y & Golant, K 2017, Picosecond MOPA with ytterbium doped tapered double clad fiber. julkaisussa Fiber Lasers XIV: Technology and Systems. Vuosikerta. 10083, 100831H, Proceedings of SPIE, Nro 10083, SPIE, San Francisco, Yhdysvallat, 30/01/17. https://doi.org/10.1117/12.2252006

Sillberg, P, Veesommai, C, Soini, J & Jaakkola, H 2017, Web-user-interface system utilizing rhmei and open data for a water quality analyzer. julkaisussa V Sornlertlamvanich, P Chawakitchareon, A Hansuebsai, C Koopipat, Y Kiyoki, H Kangassalo, B Thalheim & N Yoshida (toim), The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, Sivut 444-451, 1/01/00.

Ahmad, I, Rantanen, P, Sillberg, P, Laaksonen, J, Liu, S, Forss, T, Malik, A, Nieminen, M, Shetty, R, Ishikawa, S, Kallio, J, Saarinen, JP, Gabbouj, M & Soini, J 2017, VisualLabel: An Integrated Multimedia Content Management and Access Framework. julkaisussa The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. Sivut 332-353, 1/01/00.

Perttula, A & Tuomi, P 2017, Gamification at School. julkaisussa EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Sivut 9334-9340, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Perttula, A 2017, Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. julkaisussa INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.., 2166-2173, IATED Academy, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Messo, T, Luhtala, R, Roinila, T, Yang, D, Wang, X & Blaabjerg, F 2017, Real-Time Impedance-Based Stability Assessment of Grid Converter Interactions. julkaisussa IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics. IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2017.8013384

Zhang, B, Veijalainen, J & Kotkov, D 2017, Samsung and Volkswagen crisis communication in Facebook and Twitter: A comparative study. julkaisussa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS, Sivut 312-323, INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEB INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006301403120323

Taivalsaari, A & Mikkonen, T 2017, The Web as a software platform: Ten years later. julkaisussa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS, Sivut 41-50, INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEB INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00. https://doi.org/10.5220/0006234800410050

Meriläinen, K, Vuori, V & Helander, N 2017, Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. julkaisussa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, Sivut 690-697, 28/09/17.

Okkonen, J & Vuori, V 2017, Perspectives on tools and applications supporting co-creation in knowledge work. julkaisussa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: 7-9 Jun. 2017, St. Petersburg, Russia. Proceedings IFKAD, Sivut 369-376, INTERNATIONAL FORUM ON KNOWLEDGE ASSET DYNAMICS, 1/01/00.

Kelo, T & Eronen, J 2017, Experiences from development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc, Sivut 208-215, 1/01/00.

Jääskeläinen, A, Thitz, O & Heikkilä, J 2017, The role of performance measurement in supplier-buyer value-creation. julkaisussa Proceedings of 9th Conference on Performance Measurement and Management Control: 13-15 September 2017, Nice, France. Conference on Performance Measurement and Management Control, EIASM, 29/09/17.

Begishev, V, Samuylov, A, Moltchanov, D & Samouylov, K 2017, Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. julkaisussa Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Communications in Computer and Information Science, Vuosikerta. 700, Springer Verlag, Sivut 1-12, INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTER AND COMMUNICATIONS NETWORKS, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Vanhalakka, J, Ilvonen, I & Väätäjä, H 2017, Utilizing knowledge networks in virtual or augmented reality solution creation. julkaisussa F Marimon, M Mas-Machuca, J Berbegal-Mirabent & R Bastida (toim), Proceedings of the 18th European Conference on knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International, Sivut 1008-1014, EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT, 1/01/00.

Andersson, T, Boedeker, M & Vuori, V 2017, Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. julkaisussa A Kavoura, D Sakas & P Tomaras (toim), Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Sivut 31-36, 8/12/16.

Katkovnik, V, Shevkunov, I, Petrov, NV & Egiazarian, K 2017, Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. julkaisussa Digital Optical Technologies 2017., 1033509, Proceedings of SPIE, Vuosikerta. 10335, SPIE, 1/01/00. https://doi.org/10.1117/12.2269327

Mahlamäki, T, Valkeinen, T, Myllärniemi, J, Hellsten, P & Repo, S 2017, Personality's effect on peer assessment ability in case method context. julkaisussa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. Edulearn proceedings, IATED, Sivut 6401-6405, 27/11/17. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2455

Minaev, G, Visa, A & Piche, R 2017, Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. julkaisussa Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Zare, M, Neeli-Venkata, R, Martins, L, Peltonen, S, Ruotsalainen, U & Ribeiro, AS 2017, Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. julkaisussa M Silveira, A Fred, H Gamboa & M Vaz (toim), Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS, Sivut 72-76, INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 1/01/00.

Cakir, E & Virtanen, T 2017, Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. julkaisussa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing, Sivut 27-31, 1/01/00.

Kiili, K 2017, From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Sivut 328-334, EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING, 1/01/00.

Myllärniemi, J, Helander, N, Hellsten, P, Mahlamäki, T & Repo, S 2017, Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. julkaisussa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED, Sivut 6387-6393, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hakkarainen, T, Leahu, G, Petronijevic, E, Belardini, A, Centini, M, Li Voti, R, Koivusalo, E, Rizzo Piton, M, Guina, M & Sibilia, C 2017, Photo-acoustic Spectroscopy of Resonant Absorption in III-V Semiconductor Nanowires. julkaisussa CLEO: Applications and Technology 2017: San Jose, California United States 14–19 May 2017., JTh2A.48, The Optical Society; OSA, CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 1/01/00. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2017.JTh2A.48

Lenarduzzi, V, Stan, AC, Taibi, D, Tosi, D & Venters, G 2017, A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Sivut 168-178, Genoa, Italia, 14/09/17.

Tosi, D, Lenarduzzi, V, Morasca, S & Taibi, D 2017, Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited, Sivut 304-314, Genoa, Italia, 14/09/17.

López Baeza, J, Cerrone, D & Männigo, K 2017, Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. julkaisussa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vuosikerta. 226, WIT Press, Sivut 369-378, 1/01/00. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Miettinen, P, Ahokas, M, Engström, T, Heinonen, J & Auvinen, S 2017, The role of base substrate on barrier and convertability properties of Water based barrier coated (WBBC) paper and paperboard. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2017: Renew, Rethink, Redefine the Future, Minneapolis, Minnesota, USA, 23-26 April 2017. Vuosikerta. 1, TAPPI Press, Sivut 220-232, 23/05/18.

Nisula, K & Pekkola, S 2016, Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. julkaisussa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin, 16/12/16.

Galinina, O, Turlikov, A, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 106-110, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Devos, M, Ometov, A, Mäkitalo, N, Aaltonen, T, Andreev, S & Koucheryavy, Y 2016, D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. julkaisussa 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 124-129, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Aarikka-Stenroos, L, Boedeker, S, Köppä, L & Langwaldt, J 2016, How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. julkaisussa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Ranta, V, Aarikka-Stenroos, L & Mäkinen, S 2016, Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. julkaisussa Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Lampio, K & Karvinen, R 2016, Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. julkaisussa Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Collin, J, Perttula, A, Parviainen, J, Racko, J & Brida, P 2016, Pedestrian Dead Reckoning with Particle Filter for Handheld Smartphone. julkaisussa 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/IPIN.2016.7743608

Kekonen, A, Bergelin, M, Eriksson, J-E, Ylänen, H, Kielosto, S & Viik, J 2016, Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. julkaisussa 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE, Sivut 175-178, Biennial Baltic Electronics Conference, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Systä, K, Vuori, M, Järvinen, H-M, Ahtee, T & Sten, H 2016, Project types and industrial collaboration in project-based learning. julkaisussa H-M Järvinen & R Clark (toim), Proceedings of SEFI 2016 annual conference. European Society for Engineering Education SEFI, Tampere / Brussels, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Lohan, E-S, Kauppinen, T & Debnath, SBC 2016, A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. julkaisussa Proceedings of the FRUCT’19. Sivut 151-158, 1/01/00. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Petrov, V, Pyattaev, A, Moltchanov, D & Koucheryavy, Y 2016, Terahertz band communications: Applications, research challenges, and standardization activities. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 1-8, INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765354

Viheriäkoski, T, Kärjä, E, Hillberg, J & Tamminen, P 2016, Charge relaxation of slowly dissipative polymers. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, Sivut 1-9, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Tamminen, P & Viheriäkoski, T 2016, Charged cable-system ESD event. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE, ELECTRICAL OVERSTRESS/ELECTROSTATIC DISCHARGE SYMPOSIUM, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Aldawood, S, Fowley, F, Pahl, C, Taibi, D & Liu, X 2016, A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. julkaisussa Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Sivut 7-14, Vienna, Itävalta, 22/08/16. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Gudkova, I, Markova, E, Masek, P, Andreev, S, Hosek, J, Yarkina, N, Samouylov, K & Koucheryavy, Y 2016, Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE, Sivut 119-123, 1/01/00. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Amiot, CG, Ryczkowski, P, Aalto, A, Toivonen, J & Genty, G 2016, Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. julkaisussa Frontiers in Optics 2016., FTh5A.3, OSA, Frontiers in Optics / Laser Science, 1/01/00.

Moilanen, C, Björkqvist, T, Ovaska, M, Koivisto, J, Miksic, A, Engberg, B, Salminen, L, Saarenrinne, P & Alava, M 2016, Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. julkaisussa 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA., 1.3, TAPPI, USA, Sivut 53-70, INTERNATIONAL MECHANICAL PULPING CONFERENCE, 1/01/00.

Myllykoski, T, Pohjolainen, S & Ali-Löytty, S 2016, Students’ Use of Learning Tools and Tool Types: Solving Self-Study Assignments on an Online Platform. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Laine, K, Sipilä, E, Anderson, M & Sydänheimo, L 2016, Electronic Exam in Electronics Studies. julkaisussa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Joutsenlahti, J, Ali-Löytty, S & Pohjolainen, S 2016, Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.