Holopainen, Sami ja Reijo Kouhia Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate. 2016.

Suominen, Anu ja Sari Mäenpää Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach. 2016.

Jussila, Jari et al. Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content. 2016.

Tiihonen, Juha et al. Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata. 2016.

Turquet, L., M. Kauranen, ja G. Bautista Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy. 2016. 1 s.

Kouhia, Reijo et al. A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics. 2016. 4 s.

Tartia, Jani . "Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun". Versus. 2015.

Toivari, Eeva et al. "Calcium signaling in astrocytes: modeling Fura-2AM measurements". Frontiers in Neuroscience. 2010. https://doi.org/10.3389/conf.fnins.2010.13.00061

Jussila, Jari et al. "Sosiaalinen media brändi- ja asiakastiedon lähteenä". Tuomi, Pauliina (toim.). TiedeAreena 2016. Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos. 2016, 55-56.

Sarjala, Satu-Maaria "Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents". 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA. 2013.

Sariola-Leikas, Essi Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Jussila, Jari Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Puranen, Jouni Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying Tampere University of Technology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Tenhunen, Mirja Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction Tampere University of Technology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Laukkarinen, Teemu Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks Tampere University of Technology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Saukko, Erkka Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Vepsäläinen, Timo Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Syeed, M M Mahbubul On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Mäkitalo, Jouni Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Niittynen, Juha Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Naukkarinen, Johanna What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Yang, Hanxue Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Kaarakka, Terhi Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Hannus, Simon Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Halinoja, Markku Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades Tampere University of Technology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Saketi, Pooya Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers Tampere University of Technology. Publication. Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Pakkanen, Jarkko Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Hagman, Sirkka Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2015.

Tewfik, Magdy ja Alia'a Amr. "Arbitrary Land Use Policy in Jordan between Legal Brand and Property Control". European International Journal of Science and Technology. 2014, 3(9). 86-93.

Kotilainen, Sini , Markku Hedman ja Jonna Heikkinen, toim. Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen Housing Design. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Lahdelma, Ilmari Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works Rakennustieto. 2014.

Kylliäinen, Mikko ja Valtteri Hongisto Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus Ympäristöministeriön julkaisuja; 28. Helsinki: Ympäristöministeriö. 2019.

Riipinen, Tuomas et al. Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM) Research Reports. VTT Technical Research Centre of Finland. 2018.

Jama, Teemu et al. Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke) Helsinki: Ympäristöministeriö. 2018.

Tappura, Sari et al. Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto. 2015.

Nykänen, Lasse, Erika Kallionpää, ja Heikki Liimatainen Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 2015.

Rajaniemi, Juho , Jon Thureson, ja Minna Chudoba, toim. Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015 Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2015.

Hyytinen, Toni ja Jouni Kivistö-Rahnasto Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja. Helsinki: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. 2015.

Hirvonen, Tuomo Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Edelman, Harry ja Kaisa Härkönen, toim. Sustainable Design Studio 2014 Tampere University of Technology. School of Architecture. 2015.

Chudoba, Minna , Juho Rajaniemi ja Julia Virkkala, toim. Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B Tampere University of Technology, School of Architecture. 2015.

Hynynen, Ari , Anne-Marjo Panu ja Tuulia Taanila, toim. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Jäniskangas, Tapani Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 2015.

Kähkönen, Kalle , Pekka Huovinen ja Marko Keinänen, toim. CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2015.

Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti et al. Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; 54. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 2015.

Haapanen, Jussi Principles of designing for situation awareness. 29-46. Situational awareness for critical infrastructure protection; 1. Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos. 2015,

Marttila, Tero et al. HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka. 2015.

Rantala, Tuuli et al. Kävelystä elinvoimaa Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 2014.

Metsäpuro, Pasi et al. Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 2014.

Laak, Mikko ja Juan Del Barrio Batista, toim. Kohti kestävää Skanssia Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2014.

Laak, Mikko ja Juan Del Barrio Batista, toim. Towards a sustainable Skanssi Tampere University of Technology, School of Architecture. 2014.

Lepistö, Timo, toim. Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry Tampere University of Technology, Language Center. 2014.

Laak, Mikko , toim. Orimattilan Henna Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2014.

Eloranta, Veli-Pekka , Johannes Koskinen ja Marko Kristian Leppänen, toim. Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. 2013.

Sorri, Jaakko, toim. Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 2013.

Tuokko, Reijo , Minna Lanz ja Pasi Luostarinen, toim. International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland Tampere University of Technology. Department of Production Engineering. 2012.

Eloranta, Veli-Pekka, Johannes Koskinen ja Marko Leppänen, toim. Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report. Tampere University of Technology. Department of Software Systems. 2012.

Koskinen, Kalle et al. "Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers". CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. OSA. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Bautista, Godofredo et al. "Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries". CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Camacho-Morales, Rocio et al. "Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams". CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Tuominen, Eero, Maarit Vainio, ja Juha Vinha "Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. . Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 455-460.

Vänttinen, Kari, Eero Tuominen, ja Juha Vinha "Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 461-470.

Dang, Duong ja Samuli Pekkola "Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief". Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS. 2017.

Pöllänen, Markus, Roni Utriainen, ja Riku Viri "Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service". Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. 2017, 246-265.

Utriainen, Roni ja Markus Pöllänen "Review on mobility as a service in scientific literature". Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. 2017, 141-155.

Mokhtarian, Hossein et al. "Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing"., Aaltonen, Jussi ja Virkkunen, Riikka Koskinen, Kari T. Kuivanen, Risto (toimittaneet). Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. 2017, 29-31.

Jääskeläinen, Aki , Otto Thitz, ja Jussi Heikkilä "The role of the purchasing function in non-financial value creation". 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.. 2016.

Heikkilä, Jussi, Aki Jääskeläinen ja Otto Thitz "Long-term effects of purchasing: fact or fiction?". Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA. 2016.

Ojala, Mika ja Tommi Mahlamäki "Benefits of digitally guided buying in B2B markets". 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund. 2016.

Matikainen, Ville et al. "High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings". Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016. 2016.

Pekkola, Samuli "Enterprise architecture as strategy, practice, or approach". 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. Warwick, UK: University of Warwick. 2015.

Saari, Sampo et al. "Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests". The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China. 2015.

Olin, Miska ja Miikka Dal Maso "Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model". EAC 2015, European Aerosol Conference. Milan, Italy: Italian Aerosol Society. 2015.

Saari, Sampo et al. "Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Saari, Sampo et al. "Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Aarikka-Stenroos, Leena, Lise Aaboen ja Aron Rolfsen "Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships". ja Vagn Freytag, Per Höjbjerg Clarke, Ann (toimittaneet). The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark. 2015.

Höjbjerg Clarke, Ann, Majbritt Rostgaard Evald, ja Leena Aarikka-Stenroos "Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects". ja Vagn Freytag, Per Höjbjerg Clarke, Ann (toimittaneet). The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. 2015.

Jaakkola, Elina, Leena Aarikka-Stenroos ja Lauri Salmivalli "Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland.". ja Vagn Freytag, Per Höjbjerg Clarke, Ann (toimittaneet). The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. 2015.

Väyrynen, Hannele et al. "The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context". 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015, 146.

Martinsuo, Miia, Ilmari Sukanen ja Jesse Kivilä "Defining product end-of-life strategies in new product development.". 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015.

Martinsuo, Miia ja Khadijeh Momeni "Customized service solutions for project business". 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management. 2015.

Martinsuo, Miia ja Lauri Vuorinen "Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects". 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015.

Väyrynen, Hannele ja Nina Helander "Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland". 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015, 1-27.

Suominen, Anu "Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry". 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. Organization Studies. SAGE Publications. 2015.

Suominen, Anu ja Rainer Breite "Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network". 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015. 2015.

Takala, Annina ja Kati Korhonen-Yrjänheikki "Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later". Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). 2015. https://doi.org/10.14288/1.0064702

Momeni, Khadijeh ja Miia Martinsuo "Remote monitoring systems as enablers for project-related services". IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP. 2015.

Sariola, Rami ja Miia Martinsuo "Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects". The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP. 2015.

Stentoft, Jan et al. "Moving manufacturing back: a content-based literature review". 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland. 2015.

Vilppo, Olli ja Joni Markkula "Feasibility of electric buses in public transport". EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. 2015.

Alanne, Aki ja Samuli Pekkola "Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit". 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015. 2015.

Martinsuo, Miia, Jesse Kivilä, ja Jussi Heikkilä "Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider". 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association. 2015.

Martinsuo, Miia, Olli Ahvenniemi ja Eija Vaittinen "Changes in operations when introducing disruptive technologies". 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association. 2015.

Siljander, Sanna et al. "Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature". Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. 2015.

Siljander, Sanna et al. "The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite". Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. 2015.

Vuorinen, Lauri ja Rami Sariola "Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection". International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K. 2015, 1.

Sariola, Rami "Emergence of relationship triads in construction project networks". 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Nordic Academy of Management Conference. Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management. 2015, 1-13.

Ylinen, Antti, Reijo Kouhia, ja Jari Mäkinen "Two models for hydraulic cylinder"., Ibrahimbegović, Adnan, Ademović, N ja Ilić-Georgijević, E Serdarević, A Hrasnica, M Dolarević , S (toimittaneet). 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo. 2015, 115-116.

Köliö, Arto, Jukka Lahdensivu, ja Matti Pentti "Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades". Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA. 2015.

Grigonyte, J. et al. "A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion". European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy. 2015.

Leppänen, Aino ja Erkki Välimäki "Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior". TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. Atlanta, Georgia: TAPPI. 2015.

Kuuluvainen, Heino et al. "Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Pirjola, Liisa et al. "Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Kuuluvainen, Heino et al. "Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM)". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Psichoudaki, Magda et al. "Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Kuuluvainen, Heino et al. "Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Niemi, Jarkko V. et al. "Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Kuuluvainen, Heino et al. "Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign". EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015.

Kerminen, Riitta, Chenlu Wang, ja Ari Visa "Analysis on bus travel time through traffic light intersection". ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space. 2015.

Raumonen, Pasi Antero "Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data". Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015, 32-34.

Lau Sarmiento, Alvaro et al. "Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees". Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015, 96-98.

Gonzalez de Tanago, Jose et al. "Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru". Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015, 119-121.

Calders, Kim et al. "Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning". Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015, 122-124.

Calders, Kim et al. "Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning". Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015, 197-199.

Turquet, Leo et al. "Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure". The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering. 2015.

Länsivaara, Tim "Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää?". Geotekniikan päivä 2015. SGY. 2015.

Saari, Ulla , Saku Mäkinen ja Petteri Alinikula "Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand". Going Green - CARE INNOVATION 2014 . SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation. 2014, 1-8.

Pöllänen, Markus ja Lasse Nykänen "Automated driving and the key megatrends of future". ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014. 2014.

Salo, Markus ja Henri Pirkkalainen "Älylaitteet ja stressi: Aiheuttajat, seuraukset ja hallintakeinot"., Kosola, S. Moisala, M. Ruokoniemi, P. (toimittaneet). Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon. KUSTANNUS OY DUODECIM. 2019, 79-90.

Martinsuo, Miia, Emil Ackerman ja Pekka Ruusuvuori "Digitalisaatio kunnossapidossa". Kunnossapidon vuosikirja 2019: Elinjakson hallinta ja hyvä tuotanto-omaisuuden hallintatapa . Luku 6, Kunnossapitoyhdistys ProMaint. 2019, 48-54.

Kotilainen, Sini "Matkalla joustaviin asuinympäristöihin". Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Housing Design. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015, 10-13.

Poutanen, Jenni, Sanna Peltoniemi ja Noora Pihlajarinne "Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä"., Nenonen, Suvi, Kärnä, Sami Junnonen, Juha-Matti Tähtinen, Sari Sandström, Niclas (toimittaneet). Oppiva kampus: How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015, 72-93.

Hynynen, Ari "Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen"., Hynynen, Ari Panu, Anne-Marjo Taanila, Tuulia (toimittaneet). Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015, 75-93.

Salmisto, Alpo "How to co-learn in campus."., Nenonen, Suvi, Kärnä, Sami Junnonen, Juha-Matti Tähtinen, Sari Sandström, Niclas (toimittaneet). Oppiva kampus - How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015, 320-337.

Kylliäinen, Mikko "Rakenteiden ääneneristyskyvystä asumismelun kokemiseen". Rakentajain Kalenteri. Helsinki: Rakennustieto Oy. 2015, 92-96.

Seppä, V.-P. et al. "Impedanssipneumografia pienten lasten alahengitytiesoireiden selvittelyssä". Allergiatutkimussäätiön vuosikirja 2015. Allergiakoulu. 2015.

Lehtovuori, Panu "Uusia tuulia Euroopasta". Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Helsinki: Rakennustieto Oy. 2015, 42-59.

Koponen, Olli-Paavo "Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina". Hautamäki, Ranja (toim.). Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki. 2015, 35-42.

Vinha, Juha "Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet". Rakentajain kalenteri 2016. Rakentajain kalenteri. Rakennustieto Oy. 2015, 399-426.

Leppänen, Minna , Tero Välisalo ja Juha Laasonen, toim. "Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta". Kaivosten stressitesti 2013. Ympäristöministeriön raportteja. Ympäristöministeriö. 2014.

Liimatainen, Heikki. "Liikenteen päästövähennykset - kaikki keinot käyttön". Rakennustekniikka. 2020, 76(1). 28-31.

Inha, Laura, Tapio S. Katko, ja Riikka Rajala. "Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä". Rakennustekniikka. 2019, 75(3). 38-40.

Keskinen, Jari et al. "Energiaomavaraiset anturiverkot". Promaint. 2019, (2). 24-26.

Karjalainen, Panu. "Muuttuvat ajotilanteet aiheuttavat uudentyyppisiä ajoneuvojen hiukkaspäästöjä". Ympäristö ja terveys. 2015, 46(6). 28-31.

Frankberg, Erkka Juhani. "Suomen keraaminen seura - Keramiska sällskapet i Finland". Materia. 2015, 5. 58-58.

Järveläinen, Matti et al. "Kolloidisten suspensioiden online -analysointi: tutkimuksesta liiketoimintaa". Materia. 2015, (5/2015). 54-57.

Valtonen, Kati ja Tuomo Tiainen. "Hard Rock (- ei Hallelujah, vaan) Tribology: Pohjoismainen kaivosteollisuuden kulumisongelmiin keskittyvä kurssi ja seminaari Tampereella". Materia. 2015, 2015(1). 30-33.

Hilliaho, Kimmo, Jukka Hietaniemi ja Panu Visa. "Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttäytyminen tulipaloissa". Palontorjuntatekniikka. 2015, (Erikoisnumero). 18-23.

Peura, Pasi, Petri Vuoristo, ja Jorma Vihinen. "Education and Materials Joining Research methods at Tampere University of Technology". Hitsaustekniikka. 2015, 65(2-3/2015). 73-76.

Eriksson, Sirkka-Liisa et al. "Tampereen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutus". LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 2015, 3( 6). 800-807.

Matikainen, Ville et al. "Advanced coatings by novel high-kinetic thermal spray processes". Materia. 2015, 73(1). 46-50.

Ojala, Petteri et al. "Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä". Promaint. 2015, 2. 24-27.

Chudoba, Minna . "Koteja ja kokonaistaideteoksia". Arkkitehti. 2015, (3). 76-78.

Passinmäki, Pekka . "Taskinen yksissä kansissa". Arkkitehti. 2015, (2). 89-90.

Helamaa, Anna . "Kattavasti rivitaloista". Arkkitehti. 2015, (3). 80-81.

Viro, Elina ja Sirkka-Liisa Eriksson. "Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa". LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 2015, 3(7). 1005-1009.

Koponen, Olli-Paavo. "Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä". Arkkitehti. 2015, 2015(2/2015). 72-74.

Koponen, Olli-Paavo. "Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo". Arkkitehti. 2015, 2015(4/2015). 67-69.

Katko, Tapio Sakari, Anna Lukka, ja Riikka Rajala. "Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle". Vesitalous. 2015, (2). 45-47.

Nenonen, Suvi, Alpo Salmisto ja Vitalija Petrulaitiene, toim. Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; 26. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2018.

Kähkönen, Kalle ja Marko Keinänen, toim. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016.

Saari, Arto ja Pekka Huovinen, toim. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016.

Nenonen, Suvi ja Juha-Matti Junnonen, toim. Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016.

Virtanen, Tuomas et al. Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016) Tampere University of Technology. Department of Signal Processing. 2016.

Jaakkola, Hannu et al. Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. Tampere University of Technology, Pori Department Publications. Tampere: Tampere University of Technology. 2016.

Heinisuo, Markku ja Jari Mäkinen, toim. The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015) Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Welzer , Tatjana et al. Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia Maribor, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. 2015.

Laamanen, Arto ja Kalevi Huhtala, toim. The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP). Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation. 2015.

Devillers, Raymond ja Antti Valmari, toim. Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Springer Verlag. 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Vinha, Juha ja Tiina Ruuska, toim. Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4 Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 2015.

Balandin, Sergey, Sergey Andreev, ja Yevgeni Koucheryavy, toim. Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing. 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Kähkönen, Kalle, toim. "8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization". Procedia Economics and Finance. 2015. 21.

Laamanen, Arto ja Kalevi Huhtala, toim. The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation. 2015.

Partanen, Jenni, toim. Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland Tampere University of Technology. School of Architecture. 2015.

Strzelczak, Stanislaw et al. Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology Publishing House. 2015.

Niemi, Hannele, Jari Multisilta ja Erika Löfström Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts CICERO Learning Network, University of Helsinki. 2014.

Suominen, Arho, Arash Hajikhani, ja Marko Seppänen "Revisiting technological depths and breadths effects on firm performance: the case of pharmaceutical industry". Proceedings of International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 16-19 June, 2019, Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2019.

Toenger, Shanti et al. "Intensity Interferometry of Supercontinuum Light"., Setälä, Tero ja Turunen, Jari T. Friberg, Ari Saastamoinen, Kimmo (toimittaneet). Trends in Electromagnetic Coherence. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in forestry and natural sciences; 32. Joensuu: University of Eastern Finland. 2018.

Ratia, Milla ja Jussi Myllärniemi "Beyond ic 4.0 : the future potential of bi-tool utilization in the private healthcare". 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2018: Delft, Netherlands, 4-6 July 2018. Proceedings IFKAD. 2018.

Kauppinen, Antti et al. "Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 215-221.

Laukkarinen, Anssi, Roosa Heiskanen, ja Juha Vinha "Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 71-76.

Annila, Petri et al. "Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 135-140.

Laukkarinen, Anssi et al. "Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 167-172.

Teriö, Olli et al. "Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 173-178.

Huttunen, Petteri, Juha Rantala, ja Juha Vinha "Suuren lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus rakennuksen energiankulutukseen". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 335-342.

Salo, Juha, Petteri Huttunen, ja Juha Vinha "Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM-simuloinnit". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. . Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 413-422.

Sekki, Pauli, Lauri Korhonen, ja Juha Vinha "Kuorielementtien kuivumisen mallintaminen hydrataation huomioivalla FEM-laskennalla". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. . Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 399-405.

Ruusala, Annu ja Juha Vinha "Koulujen ja päiväkotien laskettu ja toteutunut energiankulutus". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 267-274.

Jokisalo, Juha et al. "Kustannusoptimaaliset energiakorjaus- ja uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut kunnallisissa palvelurakennuksissa". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 287-292.

Pakkala, Toni et al. "Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 179-184.

Laitinen, Arttu et al. "Barkhausen noise Potcore sensor simulations with Comsol". 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM. 2017, 97-107.

Sorsa, Aki et al. "Case depth prediction of nitrided components". 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM. 2017, 65-72.

Palvalin, Miikka, Vilma Vuori, ja Nina Helander "Knowledge transfer and work productivity"., Spender, JC Schiuma, Giovanni Gavrilova, Tatiana (toimittaneet). Proceedings of 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: St. Petersburgh, Russia 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD. 2017, 1120-1134.

Kiilakoski, Jarkko et al. "Cavitation wear characteristics of Al2O3-ZrO2-ceramic coatings deposited by APS and HVOF -processes". Internationl Thermal Spray Conference ITSC 2017, Conference Proceedings: June 7-9, 2017, Düsseldorf, Germany.. DVS-Berichte / DVS - Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V.. Düsseldorf: DVS Media GmbH. 2017, 928-933.

Myllärniemi, Jussi, Samuli Pekkola, ja Nina Helander "Lessons for data-based value creation". 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2017. Proceedings IFKAD. 2017, 398-407.

Sorri, Jaakko et al. "Energiatehokkuusinformaatio palvelurakennuksissa". Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut : 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 325-330.

Heljo, Juhani, Jaakko Sorri ja Pirkko Harsia "Energiatehokkuus on entistä enemmän sähkötehon hallintaa". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 281-286.

Hongisto, Valtteri, Mikko Kylliäinen ja Jukka Hyönä "ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien". Rakennusfysiikka 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 561-566.

Latvanne, Pekka ja Mikko Kylliäinen "Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet". Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 567-572.

Kovalainen, Ville ja Mikko Kylliäinen "Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla". Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 617-622.

Junttila, Hannanoora, Anssi Laukkarinen, ja Juha Vinha "Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 77-82.

Laukkarinen, Anssi ja Kimmo Hilliaho "Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 181-186.

Köliö, Arto et al. "Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla". Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 195-202.

Vinha, Juha et al. "Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 487-496.

Hilliaho, Kimmo , Birgitta Nordquist ja Petter Wallentén "Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 509-516.

Marttila, Tero et al. "Onnistumistekijät valtion tukemissa homekorjaushankkeissa". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 253-258.

Teriö, Olli ja Jaakko Sorri "Energiatehokkuus rakennusalan ammattityövoiman täydennyskoulutuksessa". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 97-102.

Annila, Petri et al. "By64 Tuulettuvat julkisivut 2016 -suunnittelu- ja toteusohjeen laadinta". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 109-114.

Vinha, Juha "Uusi Rakennusfysiikan käsikirja - perustiedot rakennusfysikaalisesta suunnittelusta ja tutkimuksista". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 115-120.

Ruuska, Tiina ja Juha Vinha "Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 227-232.

Kankkunen, Tuukka ja Paavo Kero "Hometalolle suoritettavat toimenpiteet ja niiden valinta - case-esimerkki". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 265-270.

Tuominen, Eero ja Juha Vinha "Laastien vedenimukertoimen määrittämisen virhelähdekokeet". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 239-244.

Tuominen, Eero ja Juha Vinha "Kapillaaristen vedenimuominaisuuksien määrittämiseen sopivan vapaan vedenimukoelaitteiston kehittäminen". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 233-238.

Heljo, Juhani ja Timo Kauppinen "Pystytäänkö haitallisia ilmanvaihtovikoja havaitsemaan ja poistamaan". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 325-330.

Rinkinen, Jari ja Lauri Elo "Clean Components of Fluid Power System Reduce Maintenance Costs". Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics; Maintenance Performance Measurement and Management: MCMD 2015 and MPMM 2015. 2015.

Pakkala, Toni et al. "Ilmastonmuutoksen vaikutus betonijulkisivujen vaurioitumisen etenemiseen". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 203-210.

Kylliäinen, Mikko et al. "Asuinhuoneistojen betonivälipohjien askelääneneristyksen subjektiivinen ja objektiivinen arviointi". Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät. Kuopio: Akustinen seura. 2015, 204-207.

Kylliäinen, Mikko , Joose Takala ja Valtteri Hongisto "Ilmaääneneristysluku sekä standardisoitu ja normalisoitu äänitasoeroluku huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden kuvaajina". Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät. Kuopio: Akustinen seura. 2015, 158-161.

Kylliäinen, Mikko et al. "Engelin teatterin huoneakustiikan mallintaminen". Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät. Akustinen seura. 2015, 145-150.

Saarelainen, Janne, Mikko Kylliäinen ja Outi Hupaniittu "Mykkäelokuvakauden elokuvateatterien huoneakustiikka". Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät. Kuopio: Akustinen seura. 2015, 83-88.

Niemi, Henry et al. "1800-luvun Helsingin kadonneiden konserttitilojen akustiikan mallintaminen". Akustiikkapäivät 2015. Akustiikkapäivät. Kuopio. 2015, 77-82.

Poikonen, Elina, Miia Martinsuo, ja Sanna Nenonen "Standardizing the service delivery system for repetitive industrial services". RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. RESER European Association for Research on Services. 2015.

Ocaña Flores, Moramay ja Miia Martinsuo "Use of equipment lifecycle data in industrial services". RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services. 2015.

Slablab, A. et al. "Second-harmonic generation from thermally-evaporated indium selenide thin films". The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015: Munich Germany 21–25 June 2015. Optical Society of America. 2015, CE_12_4.

Holopainen, Sami "Transpositions and duals high-order tensors. On theory and applications in mechanics". Kouhia, Reijo (toim.). Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Journal of Structural Mechanics. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015, 188-193.

Pietilä, Jari ja Jari Mäkinen "Raudoitetun betonirakenteen taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla"., Kouhia, R ja Mäkinen, J Pajunen, S Saksala, T (toimittaneet). Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Helsinki: Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015, 91-96.

Uusitalo, Topi et al. "Dual-Mode Behavior in Multi-Section DFB Semiconductor Lasers with Laterally-Coupled Ridge-Waveguide Surface Gratings". The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA - The Optical Society. 2015.

Fischer, Helmut et al. "Digital Hydraulics on Rails – Pilot Project of Improving Reliability on Railway Rolling Stock by Utilizing Digital Valve System". ja Laamanen, Arto Huhtala, Kalevi (toimittaneet). Proceedings of The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. 2015, 644-654.

Toenger, S. et al. "Dynamics of rogue wave and soliton emergence in spontaneous modulation instability". CLEO: QELS - Fundamental Science, CLEO_QELS 2015. Optical Society of America (OSA). 2015. https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2015.FW4D.2

Linjama, Matti et al. "Hydraulic Hybrid Actuator: Theoretical Aspects and Solution Alternatives"., Laamanen, Arto Huhtala, Kalevi Uusi-Heikkilä, Janne (toimittaneet). Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. Tampere: Tampere University of Technology. 2015.

Saksala, Timo , Sami Holopainen, ja Reijo Kouhia "On the choice of damage variable in the continuum fatigue model based on a moving endurance surface". Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. 2015, 57-62.

Annila, Petri et al. "Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus kuntien rakennuksissa". ja Säteri, Jorma Ahola, Mervi (toimittaneet). Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. SIY Raportti. Juva. 2015, 95-100.

Marttila, Tero et al. "Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi (HKPro 2)". ja Säteri, Jorma Ahola, Mervi (toimittaneet). Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015: Sisäilmastoseminaari. Juva. 2015, 101-106.

Annila, Petri et al. "Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi -jatkotutkimus (HKPro 3)". ja Säteri, Jorma Ahola, Mervi (toimittaneet). Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. Sisäilmayhdistys. Juva. 2015, 107-112.

Huova, Mikko et al. "Characteristics of Digital Hydraulics with Commercial Controllers". The Seventh Workshop on Digital Fluid Power . Linz Center of Mechatronics. 2015, 114-128.

Linjama, Matti, Lauri Siivonen, ja Mikko Huova "Numerically Efficient Flow Model for On/Off Valves"., Scheidl, Rudolf Winkler, Bernd Kogler, Helmut (toimittaneet). Proceedings of the Seventh Workshop on Digital Fluid Power. Linz, Austria: LCM GmbH. 2015, 164-172.

Ryczkowski, Piotr et al. "Experimental demonstration of temporal ghost imaging". 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. OSA. 2015.

Vuolle, Maiju et al. "Emotion measurement services for knowledge workers". RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services. 2015.

Kolu, Antti et al. "Low-cost 3D lidar for the mapping of autonomous mobile work machine". Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. 2015.

Vuolle, Maiju ja Virpi Sillanpää "Performance management practices in construction business - a service recovery perspective". 8th Conference on Performance Measurement and Management Control. Conference on Performance Measurement and Management Control. The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2015.

Turquet, L. et al. "Tunable nonlinear effects through focused spatially phase-shaped beams". European Quantum Electronics Conference 2015. Optical Society of America. 2015.

Mardoukhi, Ahmad et al. "An experimental and numerical study of the dynamic Brazilian disc test on Kuru granite". Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. 2015, 210-215.

Kunwar, Puskal et al. "Fabrication of Fluorescent Silver Nanoclusters-based Micro-Label in Polymers". The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. European Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference. OSA. 2015.

Bautista, Godofredo S. et al. "Background-Free Second-Harmonic Generation Microscopy of Individual Carbon Nanotubes". Nonlinear Optics 2015: Kauai, Hawaii United States 26–31 July 2015. Nonlinear Optics Conference Series. OSA. 2015. https://doi.org/10.1364/NLO.2015.NW1A.5

Fard Sanei, Mohammad Ali et al. "Thermomechanical properties of overmold epoxies in MEMS packaging". Proceedings of the IMAPS Nordic Annual Conference , June 8-9, 2015, Helsingør, Denmark. IMAPS Nordic. 2015, 175-179.

Ryczkowski, Piotr et al. "Shadow Ghost Imaging in the Time Domain". Frontiers in Optics 2015. OSA. 2015. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FW6C.1

Ryczkowski, Piotr et al. "Temporal Ghost Imaging". Frontiers in Optics 2015. OSA. 2015. https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTh4D.4

Toenger, S. et al. "Breathers Emergence in Spontaneous Modulation Instability". European Quantum Electronics Conference 2015. Optical Society of America (OSA). 2015.

Kauranen, Martti et al. "Enhancement mechanisms for second-harmonic generation from metal nanostructures". PROCEEDINGS OF SPIE: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XX. 2015.

Sand, J. et al. "Scanning of radioluminescence emission with a PMT for remote detection of alpha contamination". The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America. 2015.

Abe, Shinya et al. "Exploration of different boundary conditions in the sideways falling situation in hip fracture finite element modelling". Proceeding of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015, 130-135.

Järvinen, Samu T. et al. "Detailed analysis of laser-induced breakdown spectroscopy of single particles using electrodynamic balance trapping". The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America. 2015, CH_7_5.

Contreras, Victor, Jan Lonnqvist, ja Juha Toivonen "Single micro-particle scattering detection based on Edge Filter Enhanced Self-Mixing Interferometry". 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. Optical Society of America. 2015, CH_P_11.

Holopainen, Sami et al. "Computational modelling of high-cycle fatigue using a continuum based model". Proceedings of the NSCM28: 28th Nordic Seminar on Computational Mechanics, October 22 – 23, 2015, Tallinn, Estonia. 2015, 71-74.

Vinha, Juha "Uusi Rakennusfysiikan käsikirja". Sisäilmastoseminaari 2015. Sisäilmastoyhdistys raportti; 33. 2015, 167-172.

Jeronen, Juha ja Reijo Kouhia "On the effect of damping on stability of non-conservative systems"., Kouhia, Reijo ja Mäkinen, Jari Pajunen, Sami Saksala, Timo (toimittaneet). Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015, 77.

Yaghoubi, Saba Tahaei et al. "An anisotropic continuum damage model for concrete"., Kouhia, Reijo ja Mäkinen, Jari Pajunen, Sami Saksala, Timo (toimittaneet). Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015, 51.

Belahcen, Anouar et al. "A model for anisotropic magnetostriction". Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015, 201-203.

Moilanen, Carolina, Tomas Björkqvist ja Pentti Saarenrinne "Wood compression model for radial compression of earlywood and latewood". Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015, 261-266.

Kraft, Thomas et al. "The Parallel Diode and Trap Behaviour of Ternary Polymer Solar Cells". EU PVSEC Proceedings. EU PVSEC. 2014.

Cardin, Julien et al. "Development of New Kinds of Plasmonics Materials Through Swift Heavy Ion Shaping Technique". 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2013), Jun 2013, Suntec, Singapore. Singapore. 2013.

Sand, Johan et al. "EMCCD imaging of strongly ionizing radioactive materials for safety and security". 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference. Optical Society of America. 2013, JSII_P_1.

Mimilakis, Stylianos - Ioannis et al. "Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications". Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society. 2013.

Drossos, Konstantinos et al. "Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices". Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society. 2013.

Kantola, Emmi et al. "High-efficiency yellow VECSEL with 20 W output power". Optics Days 2013, Helsinki, Finland: Oral presentation in Optics Days 2013, Helsinki, Finland. 2013.

Kokkinis, Elias et al. "Smart microphone sensor system platform". Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society. 2012.

Drossos, Konstantinos et al. "Emergency Voice/Stress - level Combined Recognition for Intelligent House Applications". Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society. 2012.

Malaska, Mikko, Anu Aaltonen ja Lauri Lehto "Paloturvallisuuden huomiointi ja asenteet nykyaikaisessa älyrakentamisessa". Spek Puheenvuoroja 6. SPEK Puheenvuoroja. Helsinki: SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY. 2019.

Varheenmaa, Minna "A new generation sweating thermal manikin for the evaluation of the thermal comfort of protective clothing in Arctic Conditions". ja Konola, Sanna Kähkönen, Päivi (toimittaneet). Arctic Wears - Perspectives on Arctic Clothing. Liiketoiminta ja yrittäjyys Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2015. Lapland University of Applied Sciences. 2015, 154-161.

Salonen, Joonas, Anssi Laukkarinen, ja Juha Vinha "Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut"., Soikkeli, Anu Koiso-Kanttila, Jouni Sorri, Laura (toimittaneet). Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu. Oulu, Finland: Oulun yliopisto. 2015, 74-81.

Koponen, Olli-Paavo "Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context". Mattila, Markku (toim.). Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. 2015, 26-29.

Ryczkowski, P. et al. "Real-time measurements of dissipative solitons in a mode-locked fiber laser". arXiv eprint. 2017.

Christiansen, John et al. "Editorial: Experiments in an Organisational Context". CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. 2017. 1(2). https://doi.org/10.23726/cij.2017.684

Amr, Alia'a ja Magdy Saad. "Growth of Urban Peripheries with Reference to Inconsistent Spatial Planning Policies: South-east Amman as case study". European International Journal of Science and Technology. 2015, 4(3). 54-68.

Piche, Robert Adrien. "Mezhdunarodnaya konferencia po pozicionirovaniyu i navigacii vnutri pomeshhenij". Giroskopiya I Navigatsiya. 2015, 88(1). 122-124.

Kähkönen, Kalle, Pekka Huovinen ja Marko Keinänen. "Editorial". Procedia Economics and Finance. 2015, 21. 1-5.

Kulya, Maksim S. et al. "Propagation dynamics of ultrabroadband terahertz beams with orbital angular momentum for wireless data transfer"., Dingel, Benjamin B. Tsukamoto, Katsutoshi Mikroulis, Spiros (toimittaneet). Broadband Access Communication Technologies XIV. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE. 2020. https://doi.org/10.1117/12.2547695

Houbre, Quentin, Alexandre Angleraud, ja Roel Pieters "Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent"., Rocha, Ana Steels, Luc van den Herik, Jaap (toimittaneet). ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. SCITEPRESS. 2020, 546-554. https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Ustimchik, V. et al. "Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system". Dong, Liang (toim.). Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE. SPIE. 2020, 246 - 251. https://doi.org/10.1117/12.2546003

Korobko, D. A. et al. "Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser"., Broderick, Neil G. R. Dudley, John M. Peacock, Anna C. (toimittaneet). Nonlinear Optics and its Applications 2020. Proceedings of SPIE. SPIE. 2020, 238 - 247. https://doi.org/10.1117/12.2556072

Aleshkina, Svetlana S. et al. "All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm". Dong, Liang (toim.). Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. Proceedings of SPIE. SPIE. 2020, 184 - 189. https://doi.org/10.1117/12.2542299

Phung, Hoy My et al. "A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm". Hastie, Jennifer E. (toim.). Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE. 2020. https://doi.org/10.1117/12.2545980

Kulya, Maksim S. et al. "Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection". ja Sadwick, Laurence P. Yang, Tianxin (toimittaneet). Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII. Proceedings of SPIE. SPIE. 2020. https://doi.org/10.1117/12.2549001

Le, Duc, Leena Ukkonen, ja Toni Björninen "Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna". Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE. 2019, 610-612. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Ma, Shubin et al. "Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank". Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. 2019. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Ahmed, Shahbaz et al. "Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants". Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. 2019, 578-580. https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Heljakka, Katriina et al. "Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education". Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019. IEEE. 2019, 800-805. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Ahmed, Shahbaz et al. "Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader". 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019, 231-235. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

He, Han et al. "Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling". 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019, 236-239. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Malaska, Mikko et al. "Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire". Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Luku 11, CE/papers. Wilhelm Ernst und Sohn. 2019, 695-700.

Cashell, Katherine et al. "Numerical analysis of the behaviour of stainless steel cellular beam in fire". Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Luku 18, CE/papers. Wilhelm Ernst und Sohn. 2019, 895-900.

Cabova, Kamila et al. "Temperature distribution of trapezoidal sheeting in fire". Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Luku 11, CE/papers. Wilhelm Ernst und Sohn. 2019, 665-670.

Schelkens, Peter et al. "JPEG Pleno light field coding technologies". Applications of Digital Image Processing XLII. Proceedings of SPIE. SPIE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2532049

Perra, Cristian et al. "Performance analysis of JPEG Pleno light field coding". Applications of Digital Image Processing XLII. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2528391

Sandström, N., A. Nevgi, ja S. Nenonen "Participatory service design and community involvement in designing future-ready sustainable learning landscapes". SBE 19 - Emerging Concepts for Sustainable Built Environment 22–24 May 2019, Helsinki, Finland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing. 2019. https://doi.org/10.1088/1755-1315/297/1/012031

Merilampi, Sari, Venni Ihanakangas, ja Johanna Virkki "User-driven development with scientific applied research - RFID-controlled physiogame case study". 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019, 167-170. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892150

Ma, Shubin et al. "A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform". 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019, 171-173. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Vuori, Vilma et al. "Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration". Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019, 364-369.

Solodko, Anastasiya et al. "Research-industry collaboration: a review of the literature on evaluation methods and motivations". PICMET 2019 Conference: August 25-29, 2019, Portland, Oregon, USA. Portland. 2019. https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893878

Saari, Ulla et al. "Assessing sustainability orientations of first year university students". 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of management proceedings. Academy of Management. 2019, 1-8.

Yang, Dan et al. "Visibility-Aware Part Coding for Vehicle Viewing Angle Estimation". 9th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2019. IEEE. 2019, 65-70. https://doi.org/10.1109/ICIST.2019.8836907

Silverajan, Bilhanan ja Petteri Vistiaho "Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector". 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE. 2019, 88-95. https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Mishra, Krishna, Tomi Krogerus, ja Kalevi Huhtala "Profile extraction and deep autoencoder feature extraction for elevator fault detection". Callegari, Christian (toim.). 16th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications: SIGMAP 2019, 26-28 July, 2019, Prague, Czech Republic. 2019 udg., Prague, Czech Republic: SCITEPRESS. 2019, 313-320. https://doi.org/10.5220/0007802003130320

Juuti, Tero, Jarkko Pakkanen, ja Timo Lehtonen "Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry". Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design . Cambridge University Press. 2019, 2981-2990. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Martinsuo, Miia ja Lauri Vuorinen "Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management". Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. EURAM conference. European Academy of Management, EURAM. 2019.

Suominen, Anu et al. "Task-setting strategies for hackathon goal achievement in industrial intra-organizational innovation". Bitran, Iain (toim.). The ISPIM Innovation Conference – Celebrating Innovation: 500 Years Since daVinci: 16-19 June 2019, Florence, Italy. Florence, Italy: International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2019.

Halvari, Seija et al. "Conceptualization of hackathon for innovation management"., Bitran, Iain, Conn, Steffen, Gernreich, Chris ja Heber, Michelle Huizingh, K.R.E. Kokshagina, Olga Torkkeli, Marko Tynnhammer, Marcus (toimittaneet). The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. Florence Italy: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). 2019.

Ahola, Tuomas ja Miia Martinsuo "The circular economy of projects". European Academy of Management Conference EURAM 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. European academy of management annual conference. EURAM. 2019.

Hajikazemi, Sara et al. "Normalization of deviance in the construction industry, a managerial perspective". European Academy of Management Conference 2019, EURAM: 26-28 June, Lissabon, Portugal. European academy of management annual conference. 2019.

Vuori, Vilma ja Nina Helander "Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review". Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IFKAD Proceedings eBooks. 2019.

Aarikka-Stenroos, Leena ja Valtteri Ranta "Business catalysts for the Circular Economy innovations". Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2019.

Kahle, Hermann et al. "Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region". 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Sadiek, Ibrahim et al. "Optical Frequency Comb Photoacoustic Spectroscopy". 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749688

Abdallah, Zeina et al. "Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator". 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Saad-Bin-Alam, Md et al. "High-Q resonance train in a plasmonic metasurface". 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019. https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Silverajan, B., Hanning Zhao ja Arjun Kamath "A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M". 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE. 2019, 468-472. https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Leivo, Virpi et al. "Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta". Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY Raportti; 37. SIY SISÄILMATIETO OY. 2019, 383-388.

Rissanen, Joona et al. "Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency". ja Carter, Adrian L. Dong, Liang (toimittaneet). Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. Proceedings of SPIE. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2508811

Fedotov, Andrei et al. "Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources". Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering. S P I E - International Society for Optical Engineering. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2507599

Jääskeläinen, Aki, Virpi Sillanpää, ja Nina Helander "A model for profiling information and knowledge management in the public sector". Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . Proceedings IFKAD. 2019.

Almeida, Bilena et al. "Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells"., De Maria, Elisabetta Gamboa, Hugo Fred, Ana (toimittaneet). BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS. 2019, 226-233. https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Piccardi, Armando et al. "Random lasing control with optical spatial solitons in nematic liquid crystals"., Ribeiro, Paulo Raposo, Maria Andrews, David (toimittaneet). PHOTOPTICS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology. SCITEPRESS. 2019, 289-293. https://doi.org/10.5220/0007575102890293

Kahle, Hermann et al. "MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation". Keller, Ursula (toim.). Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2512111

Mereuta, Alexandru et al. "1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration". Keller, Ursula (toim.). Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2508342

Taibi, Davide ja Kari Systä "From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining"., Ferguson, Donald ja Munoz, Victor Mendez Helfert, Markus Pahl, Claus (toimittaneet). CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2019, 153-164. https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Yadav, Amit et al. "405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red". ja Digonnet, Michel J. F. Jiang, Shibin (toimittaneet). Optical Components and Materials XVI. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2509599

Radevici, Ivan et al. "Observation of local electroluminescent cooling and identifying the remaining challenges"., Seletskiy, Denis V. Epstein, Richard I. Sheik-Bahae, Mansoor (toimittaneet). Photonic Heat Engines: Science and Applications. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2505814

Viheriälä, Jukka et al. "1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics". ja Reed, Graham T. Knights, Andrew P. (toimittaneet). Silicon Photonics XIV. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2505935

Tiitola, Vesa et al. "Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network". 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. PROCEEDINGS IFKAD. IKAM Centro Studi & Ricerche. 2019.

Ainasoja, Antti E., Said Pertuz, ja Joni-Kristian Kämäräinen "Smartphone teleoperation for self-balancing telepresence robots"., Kerren, Andreas Hurter, Christophe Braz, Jose (toimittaneet). VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. 2019, 561-568. https://doi.org/10.5220/0007406405610568

Qian, Yanlin et al. "Revisiting gray pixel for statistical illumination estimation"., Kerren, Andreas Hurter, Christophe Braz, Jose (toimittaneet). VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. 2019, 36-46. https://doi.org/10.5220/0007406900360046

Zakeri, Faezeh Sadat et al. "Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing"., Bazeille, Stephane Verrier, Nicolas Cudel, Christophe (toimittaneet). Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2521747

Georgiev, Georgi Yordanov et al. "Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli"., Flores Martinez, Claudio L. ja Georgiev, Georgi Yordanov Smart, John M. Price, Michael E. (toimittaneet). Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer Proceedings in Complexity. Springer. 2019, 229-244. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Sharifzadeh, Sara, Jagati Tata, ja Bo Tan "Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image"., Hammoudi, Slimane Quix, Christoph Bernardino, Jorge (toimittaneet). DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS. 2019, 100-108. https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Kocsis, Péter et al. "Single exposure lensless subpixel phase imaging". ja Kress, Bernard C. Schelkens, Peter (toimittaneet). Digital Optical Technologies 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2525679

Hellsten, Pasi ja Jussi Myllärniemi "Business intelligence process model revisited"., Bernardino, Jorge Salgado, Ana Filipe, Joaquim (toimittaneet). IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019, 341-348.

Myllärniemi, Jussi, Nina Helander, ja Samuli Pekkola "Challenges in developing data-based value creation"., Bernardino, Jorge Salgado, Ana Filipe, Joaquim (toimittaneet). IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019, 370-376.

Jussila, Jari, Joni Kukkamäki, ja Nina Helander "Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis"., Bernardino, Jorge Salgado, Ana Filipe, Joaquim (toimittaneet). IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019, 285-290. https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Dreser, Christoph et al. "Plasmonic mode conversion and second harmonic imaging of tilted plasmonic nanocones". Proceedings of META 2019, The 10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics . META proceedings. META Publishing. 2019, 356-357.

Malaska, Mikko et al. "Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire". Jesse, Dirk (toim.). Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. Luku 18, ce/papers. Berlin: Wilhelm Ernst und Sohn. 2019, 901-906. https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Ratia, Milla ja Jussi Myllärniemi "Business analytics enabling future insights in the private healthcare". Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. Proceedings IFKAD. IKAM Centro Studi & Ricerche. 2019.

Nenonen, Suvi et al. "Towards digital campus – improving usability of learning environments". CIB World Building Congress 2019: 17-21, June, 2019, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China . Hong Kong: INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION (CIB). 2019.

Saleh, Abba et al. "Short-range supercontinuum based lidar for combustion diagnostics". ja Kimata, Masafumi Valenta, Christopher R. (toimittaneet). SPIE Future Sensing Technologies. Proceedings of SPIE. SPIE, IEEE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2542720

Xu, Lei et al. "Switchable unidirectional second-harmonic emission through GaAs nanoantennas". ja Mitchell, Arnan Rubinsztein-Dunlop, Halina (toimittaneet). AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2539887

Sautter, J. et al. "Tailoring directional scattering of second-harmonic generation from (111)-GaAs nanoantennas". ja Mitchell, Arnan Rubinsztein-Dunlop, Halina (toimittaneet). AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE. 2019. https://doi.org/10.1117/12.2539086

Korpi, M. et al. "Plant-wide optimization of a copper smelter: How to do it in practice?". Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019. GDMB Verlag GmbH. 2019, 95-106.

Chetan Kumar, V., S. P. Shiva Prakash ja Sergey Balandin "Performance Enhancement Of Optimized Link State Routing Protocol For Health Care Applications In Wireless Body Area Networks". 2018 23rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT). IEEE. 2018, 195-203. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8588070

Kirjavainen, Johanna, Saku Mäkinen, ja Matti Sommarberg "The Effects of Product Line Length on Firm Performance". 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE. 2018. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481780

Majuri, Matti ja Minna Lanz "Social capital characteristics in RD project networks". 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE. 2018. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481775

Sommarberg, Matti ja Saku Mäkinen "Technopreneurial Characteristics Rising from the Ashes of Creative Destruction". Proceedings in 2018 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 19-23 August 2018. IEEE. 2018, 1-10. https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481846

Monakhov, Dmitrii et al. "Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos". SMPTE 2018. SMPTE. 2018. https://doi.org/10.5594/M001845

Kekonen, Atte et al. "Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings". 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE. 2018. https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Ahmed, Shahbaz et al. "Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader". 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. 2018. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Pournoori, Nikta et al. "RF energy harvesting system with RFID-enabled charge storage monitoring". 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. 2018. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552826

Qureshi, Shoaib, Toni Björninen, ja Johanna Virkki "Referenced backscattering compression level indicator based on passive UHF RFID tags". 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. 2018. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552830

Ortombina, L. et al. "Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives". 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018. IEEE. 2018. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Schwarz, Sebastian et al. "2D Video Coding of Volumetric Video Data". 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings. IEEE. 2018, 61-65. https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Taivalsaari, Antero et al. "Web User Interface Implementation Technologies: An Underview". 14th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. 2018, 127-136. https://doi.org/10.5220/0006885401270136

Jokinen, Jarno, Mikko Kanerva ja Olli Saarela "Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap". 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press. 2018.

Chen, X. et al. "Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags". 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE. 2018. https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Kallonen, Antti et al. "Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake". Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). TUCS Lecture Notes. 2018, 25-30.

Geng, Jing et al. "Model-based cosimulation for industrial wireless networks". WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE. 2018, 1-10. https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Koponen, Pekka et al. "Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response". 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE. 2018, 1-6. https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Momeni, Khadijeh ja Miia Martinsuo "Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices". Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference. European Academy of Management, EURAM. 2018.

Madhala, Prashanth et al. "Systematic literature review on customer emotions in social media". ja Cunnane, Vincent Corcoran, Niall (toimittaneet). ECSM - Proceedings of the 5th European Conference on Social Media. Limerick, Ireland. 2018.

Chen, X. et al. "Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts". 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE. 2018, 1-4. https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Kuula, Pirjo et al. "Education on the utilization of secondary materials in earthworks". ja Lahtinen, Pentti Raasakka, Ville (toimittaneet). Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers. 2018, 177-187.

Bolla, Padma ja Elena-Simona Lohan "Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications". 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE. 2018, 72-80. https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Sillberg, Pekka "Toward Manageable Data Sources"., Endrjukaite, Tatiana ja Kangassalo, Hannu Thalheim, Bernhard Kiyoki, Yasushi (toimittaneet). EJC 2018: Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Transport and Telecommunication Institute. 2018, 485-494.

Martinsuo, Miia ja Eija Vaittinen "Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services". Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2018.

Martinsuo, Miia ja Fanni Laurila "Requirements from industrial internet for innovations in advanced industrial services". Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. International Product Development Management Conference. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2018.

Martinsuo, Miia et al. "Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects". Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference. European Academy of Management, EURAM. 2018.

Ahola, Tuomas, Matias Ståhle, ja Miia Martinsuo "Agency relationships in global project business". Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. EURAM conference. European Academy of Management, EURAM. 2018.

Ellman, A. et al. "Re-use of engineering design rationale in Finnish SME project based industry". Proceedigns of the Design 2018 15th International Design Conference. The Design Society. 2018, 1825-1832. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0363

Vaittinen, Eija ja Miia Martinsuo "Ready to sell? Requirements for promoting service selling in a manufacturing firm"., Bigdeli, Ali ja Frandsen, Thomas Raja, Jawwad Baines, Tim (toimittaneet). Proceedings of the Spring Servitization Conference, DrivingCompetitiveness through Servitization, 14-16 May 2018. Aston University. 2018, 26-34.

Lietzen, Jesse et al. "Measurements of impact force excitation on wooden floors". Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018. Proceedings : European Conference on Noise Control. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. 2018, 1617-1622.

Lietzen, Jesse ja Mikko Kylliäinen "Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation". Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life. European Congress and Exposition on Noise Control Engineering. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. 2018, 1677-1682.

Noronen, Teppo et al. "Ultra-large mode area single frequency anisotropic MOPA with double clad Yb-doped tapered fiber". Fiber Lasers XV: Technology and Systems. Proceedings of SPIE. SPIE, IEEE. 2018. https://doi.org/10.1117/12.2288942

Zhao, Yongguang et al. "Sub-100 fs pulse generation from a Tm,Ho: CALYO laser mode-locked by a GaSb-based SESAM at ~2043 nm". CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SF2N.1

Suokas, E. ja J. Kuusipalo "Process time importance in the product properties evolvement during extrusion coating of different LDPE grades". 15th TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium 2018: Charlotte; United States; 14 April 2018 through 15 April 2018. TAPPI Press. 2018, 151-159.

Katkovnik, Vladimir et al. "Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns". Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. SPIE. 2018. https://doi.org/10.1117/12.2306127

Soltani, Ayat et al. "Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery". Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics. Springer New York LLC. 2018, 19-27. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Smith, Jarrod et al. "Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements". Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics. Springer New York LLC. 2018, 97-103. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Vazquez Fernandez, N. et al. "Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating". Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics. Springer New York LLC. 2018, 1-7. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

M. Aref, Mohammad et al. "Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances". International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). IOP conference series : materials science and engineering. IOP Publishing Ltd. 2018. https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Stankovic, Radomir S., Jaakko Astola ja Claudio Moraga "Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept". Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. 2018, 229-237. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Linna, Marko, Juho Kannala, ja Esa Rahtu "Real-time human pose estimation with convolutional neural networks". VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. 2018, 335-342. https://doi.org/10.5220/0006624403350342

Kart, Ugur et al. "Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama". VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. 2018, 25-32. https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Fakour-Sevom, Vida, Esin Guldogan, ja Joni-Kristian Kämäräinen "360 panorama super-resolution using deep convolutional networks". VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. 2018, 159-165. https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Niemelä, Pia ja Antti Valmari "Elementary math to close the digital skills gap". CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS. 2018, 154-165. https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Ainasoja, Antti E. et al. "Keyframe-based video summarization with human in the loop". VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. 2018, 287-296. https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Yancheshmeh, Fatemeh Shokrollahi, Ke Chen, ja Joni-Kristian Kämäräinen "Hierarchical deformable part models for heads and tails". VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . SCITEPRESS. 2018, 45-55. https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Rosati, Pierangelo et al. "Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue". CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2018, 364-375. https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Fang, Cheng Yi et al. "Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction". CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Kantola, Emmi et al. "Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing". CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Zia, Nouman et al. "High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm". CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Kantola, Emmi et al. "Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W". CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Kerst, Thomas ja Juha Toivonen "Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region". CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Tomberg, Teemu et al. "Sub-parts-per-trillion sensitivity in trace gas detection by cantilever-enhanced photo-acoustic spectroscopy". CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh1O.8

Ryczkowski, Piotr et al. "Real-time measurements of nonlinear instabilities in optical fibers". CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.AF2Q.1

Jääskeläinen, Aki, Holger Schiele, ja Leena Aarikka-Stenroos "A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer". Academy of Management Proceedings. 1 udg., Academy of Management Proceedings; 1. Academy of Management AOM. 2018. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Karioja, Pentti et al. "Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing". Next-Generation Spectroscopic Technologies XI. SPIE Conference Proceedings. SPIE, IEEE. 2018. https://doi.org/10.1117/12.2305712

Kelo, Tomi, Juhani Eronen ja Kimmo Rousku "Model for efficient development of security audit criteria". Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates. 2018, 244-252.

Mateos, Xavier et al. "Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm". Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers. Proceedings of SPIE. SPIE, IEEE. 2018. https://doi.org/10.1117/12.2316822

Halbach, Eric, Antti Kolu, ja Reza Ghabcheloo "Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader"., Mela, K. Pajunen, S. Raasakka, V. (toimittaneet). 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. Tampere, Finland: RIL. 2018.

Schelkens, Peter et al. "JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities". SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. SPIE Conference Proceedings. SPIE. 2018. https://doi.org/10.1117/12.2323404

Stankovic, Radomir S. et al. "Towards the Structure of a Class of Permutation Matrices Associated With Bent Functions". Proceedings of the 13 International Workshop on Boolean Problems. Springer. 2018, 83-105. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20323-8_4

Kangas, Jari ja Jenni Poutanen "Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments". ICERI2018 Proceedings. ICERI proceedings. 2018, 8087-8096. https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Uotila, Ulrika, Arto Saari, ja Juha-Matti Junnonen "Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project". Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). 2018.

Taibi, Davide, Valentina Lenarduzzi ja Claus Pahl "Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study". CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2018, 221-232. https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Voronin, V. et al. "Action recognition using the 3D dense microblock difference". Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II. Proceedings of SPIE. SPIE. 2018. https://doi.org/10.1117/12.2326801

Brobbey, Kofi J. et al. "High-speed manufacturing of antimicrobial paper". Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. 2018, 564-566.

Raunio, Jukka-Pekka et al. "Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper". Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. 2018, 294-302.

Fedotov, Andrei et al. "High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber"., Taccheo, S Mackenzie, JI Ferrari, M (toimittaneet). Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Proceedings of SPIE. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. 2018. https://doi.org/10.1117/12.2307693

Bambach, Patrick et al. "What's inside a rubble pile asteroid? DiSCUS - A tomographic twin radar Cubesat to find out". 69th International Astronautical Congress, IAC 2018. Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC. 2018.

Sommarberg, Matti ja Saku Mäkinen "Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries ". Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE. 2017, 1-10. https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Solomitckii, D. et al. "Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies". 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017, 91-95. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

Burkov, A. et al. "Upper bound and approximation of random access throughput over chase combining HARQ". 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017, 143-147. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255206

Ometov, A. ja S. Bezzateev "Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications". 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017, 129-136. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Peng, Zhe et al. "Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization". Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. Helsinki, Finland: FRUCT. 2017, 268-277.

Viheriäkoski, Toni et al. "Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers". Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association. 2017.

Viheriäkoski, Toni et al. "Qualification challenges of footwear and flooring systems". Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association. 2017.

Müller, Philipp et al. "Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff". 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). Bremen, Germany: IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Kiili, Kristian et al. "Rational Number Knowledge Assessment and Training With a Game Competition". Proceedings of The 11th European Conference on Game-Based Learning ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017, 320-327.

Virkki, Johanna et al. "Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags". IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Suominen, Anu Helena ja Sari Mäenpää "Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network"., Marimon, Frederic ja Mas-Machuca, Marta Berbegal-Mirabent, Jasmina Bastida, Ramon (toimittaneet). Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International. 2017, 956-963.

Mohamed Bahrudeen, Mohamed ja Andre S. Ribeiro "Tuning extrinsic noise effects on a small genetic circuit". Proceedings of ECAL 2017: 14th European Conference on Artificial Life. Massachusetts Institute of Technology. 2017. https://doi.org/10.7551/ecal_a_075

Mäntysalo, Matti et al. "Printed soft-electronics for remote body monitoring". Hybrid Memory Devices and Printed Circuits 2017: SPIE Organic Photonics + Electronics | 6-10 August 2017. SPIE Conference Proceedings. SPIE. 2017. https://doi.org/10.1117/12.2275606

Jussila, Jari et al. "Who is who in Big Social Data? A Bibliographic Network Analysis Study". Proceedings of the 4th European Conference on Social Media ECSM 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017, 161-169.

Saari, M., T. Mäkinen, ja P. Linna "Applying third-party moocs in programming education: a case study". 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED. 2017, 53-59. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Filanovsky, Igor ja Nikolay Tchamov "Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France". 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Riihonen, Taneli et al. "On the prospects of full-duplex military radios". 2017 International Conference on Military Communications and Information Systems, ICMCIS 2017. IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2017.7956490

Rytöluoto, Ilkka et al. "Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene". 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. Proceeding of the Nordic Insulation Symposium; 25. 2017.

Konttinen, Jukka et al. "The role of inorganics in modelling of biomass gasification"., Ek, L., Ernrooth, H. Scarlat, N. Grassi, A. Helm, P. (toimittaneet). EUBCE 2017 Online Conference Proceedings. European biomass conference and exhibition proceedings. ETA-Florence Renewable Energies. 2017, 443-447. https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Laihonen, Harri, Virpi Sillanpää ja Maiju Vuolle "Managing intellectual liabilities by service recovery"., Schiuma, Giovanni Spender, JC Garvilova, Tatiana (toimittaneet). Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. Proceedings IFKAD. IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management. 2017, 1570-1583.

Aramo-Immonen, Heli, Mikko Vartio ja Jari Jussila "If you know social media, you see opportunities…". 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. 2017, 575-584.

Jussila, Jari J. et al. "A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature". 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. St. Petersburg, Russia. 2017, 389-397.

Väyrynen, Hannele ja Marko Manu "Why don't one maximizes database utilization in product and service development in manufacturing?". Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD. St. Petersburg, Russia . 2017, 93-105.

Ketonen-Oksi, Sanna ja Harri Jalonen "Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter". 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. Proceedings IFKAD. 2017.

Helander, Nina et al. "Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions"., Kavoura, A. Sakas, D. Tomaras, P. (toimittaneet). The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer. 2017, 37-42. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Jussila, Jari et al. "Reliability and Perceived Value of Sentiment Analysis for Twitter Data"., Kavoura, A. Sakas, D. Tomaras, P. (toimittaneet). 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, At Athens, Greece,: September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer. 2017, 43-48. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_7

Jussila, Jari et al. "Social Media Analytics Empowering Customer Experience Insight"., Kavoura, A. Sakas, D. Tomaras, P. (toimittaneet). 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Volume: 5: September 23-26, 2016 At Athens, Greece. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer. 2017, 25-30.

Vuorinen, Lauri ja Miia Martinsuo "Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project". The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM. 2017.

Eteläaho, Anna et al. "Visual Data Mining in Software Repositories: A Survey"., Sornlertlamvanich, Virach, Chawakitchareon, Petchporn, Hansuebsai, Aran ja Koopipat, Chawan Kiyoki, Yasushi Jaakkola, Hannu Thalheim, Bernhard Yoshida, Naofumi (toimittaneet). The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. 2017, 367-385.

Jaakkola, Hannu ja Bernhard Thalheim "Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context"., Sornlertlamvanich, Virach , Chawakitchareon, Petchporn , Hansuebsai, Aran ja Koopipat, Chawan Kiyoki, Yasushi Jaakkola, Hannu Thalheim, Bernhard Yoshida, Naofum (toimittaneet). The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. 2017, 309-331.

Valmari, Antti ja Lauri Hella "The logics taught and used at high schools are not the same"., Karhumäki, Juhani Matiyasevich, Yuri Saarela, Aleksi (toimittaneet). Proceedings of the Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics. TUCS Lecture Notes; 26. Turku: TURKU CENTRE FOR COMPUTER SCIENCE. 2017, 172-186.

Asp, Olli ja Anssi Laaksonen "Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland". ja Madaj, Arkadiusz Jankowiak, Iwona (toimittaneet). Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 udg., Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. 2017, 53-60. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Zare, Alireza et al. "HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video". 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Olshannikova, Ekaterina et al. "Towards better knowledge work experiences with new Ambient workspace: Concept and prototype". Proceedings of the 19th Conference of Open Innovations Association, FRUCT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. 2017, 173-181. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892198

Khan, Muhammad Waqas Ahmad et al. "Wirelessly powered implantable system for wireless long-term monitoring of intracranial pressure". Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE. 2017, 122-124. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915334

Brechet, Nicolas et al. "Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags". Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE. 2017, 30-33. https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Viheriälä, Jukka et al. "1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes". Zediker, Mark S. (toim.). High-Power Diode Laser Technology XV. Proceedings of SPIE. SPIE. 2017. https://doi.org/10.1117/12.2251317

Karioja, Pentti et al. "Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing". Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. Proceedings of SPIE. SPIE. 2017. https://doi.org/10.1117/12.2249126

Tiira, Jonna et al. "Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling". Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. Proceedings of SPIE. SPIE. 2017. https://doi.org/10.1117/12.2250843

Murayama, Mizuki et al. "Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images". 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Lahti, Johanna, Jurkka Kuusipalo, ja Sanna Auvinen "Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials". 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. 2017, 237-248.

Suokas, Esa "Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating". 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. 2017, 529-544.

Lahti, Johanna, Taina Kamppuri, ja Jurkka Kuusipalo "Novel bio-based materials for active and intelligent packaging". 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. 2017.

Matikainen, Ville et al. "Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes". Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. Association for Iron and Steel Technology, AISTECH. 2017, 1161-1163.

Kuusipalo, Jurkka ja Johanna Lahti "Tampere University of Technology, laboratory of materials science, paper converting and packaging technology Tampere, Finland". 16th TAPPI European PLACE Conference 2017: Basel; Switzerland; 22 May 2017 through 24 May 2017. TAPPI Press. 2017.

Gomez Casco, David et al. "Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage". 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Stoykova, Elena et al. "Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns". 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications. Proceedings of SPIE. SPIE. 2017. https://doi.org/10.1117/12.2262330

Partanen, Tiina et al. "Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland". Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications. 2017, 47-58. https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Filippov, Valery et al. "Picosecond MOPA with ytterbium doped tapered double clad fiber". Fiber Lasers XIV: Technology and Systems. Proceedings of SPIE; 10083. SPIE. 2017. https://doi.org/10.1117/12.2252006

Sillberg, Pekka et al. "Web-user-interface system utilizing rhmei and open data for a water quality analyzer"., Sornlertlamvanich, Virach, Chawakitchareon, Petchporn, Hansuebsai, Aran ja Koopipat, Chawan Kiyoki, Yasushi Kangassalo, Hannu Thalheim, Bernhard Yoshida, Naofumi (toimittaneet). The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. 2017, 444-451.

Ahmad, Iftikhar et al. "VisualLabel: An Integrated Multimedia Content Management and Access Framework". The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. 2017, 332-353.

Perttula, Arttu ja Pauliina Tuomi "Gamification at School". EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017, 9334-9340. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Perttula, Arttu "Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review". INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.. IATED Academy. 2017. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Messo, Tuomas et al. "Real-Time Impedance-Based Stability Assessment of Grid Converter Interactions". IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics. 2017. https://doi.org/10.1109/COMPEL.2017.8013384

Zhang, Boyang, Jari Veijalainen ja Denis Kotkov "Samsung and Volkswagen crisis communication in Facebook and Twitter: A comparative study". WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. 2017, 312-323. https://doi.org/10.5220/0006301403120323

Taivalsaari, Antero ja Tommi Mikkonen "The Web as a software platform: Ten years later". WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. 2017, 41-50. https://doi.org/10.5220/0006234800410050

Meriläinen, Kirsi, Vilma Vuori, ja Nina Helander "Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study". Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017, 690-697.

Okkonen, Jussi ja Vilma Vuori "Perspectives on tools and applications supporting co-creation in knowledge work". Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: 7-9 Jun. 2017, St. Petersburg, Russia. Proceedings IFKAD. 2017, 369-376.

Kelo, Tomi ja Juhani Eronen "Experiences from development of security audit criteria". Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc. 2017, 208-215.

Jääskeläinen, Aki, Otto Thitz, ja Jussi Heikkilä "The role of performance measurement in supplier-buyer value-creation". Proceedings of 9th Conference on Performance Measurement and Management Control: 13-15 September 2017, Nice, France. Conference on Performance Measurement and Management Control. EIASM. 2017.

Begishev, Vyacheslav et al. "Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services". Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Communications in Computer and Information Science. Springer Verlag. 2017, 1-12. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Vanhalakka, Joel, Ilona Ilvonen ja Heli Väätäjä "Utilizing knowledge networks in virtual or augmented reality solution creation"., Marimon, Frederic ja Mas-Machuca, Marta Berbegal-Mirabent, Jasmina Bastida, Ramon (toimittaneet). Proceedings of the 18th European Conference on knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International. 2017, 1008-1014.

Andersson, Tuula , Mika Boedeker ja Vilma Vuori "Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys"., Kavoura, Androniki Sakas, Damianos Tomaras, Petros (toimittaneet). Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer. 2017, 31-36.

Katkovnik, Vladimir et al. "Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity". Digital Optical Technologies 2017. Proceedings of SPIE. SPIE. 2017. https://doi.org/10.1117/12.2269327

Mahlamäki, Tommi et al. "Personality's effect on peer assessment ability in case method context". EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. Edulearn proceedings. IATED. 2017, 6401-6405. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2455

Minaev, Georgy, Ari Visa, ja Robert Piche "Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm". Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE. 2017. https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Zare, Marzieh et al. "Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning"., Silveira, M ja Fred, A Gamboa, H Vaz, M (toimittaneet). Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS. 2017, 72-76.

Cakir, Emre ja Tuomas Virtanen "Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection". Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing. 2017, 27-31.

Kiili, Kristian "From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers". Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017, 328-334.

Myllärniemi, J. et al. "Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development". EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED. 2017, 6387-6393. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hakkarainen, Teemu et al. "Photo-acoustic Spectroscopy of Resonant Absorption in III-V Semiconductor Nanowires". CLEO: Applications and Technology 2017: San Jose, California United States 14–19 May 2017. The Optical Society; OSA. 2017. https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2017.JTh2A.48

Lenarduzzi, Valentina et al. "A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance". Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017, 168-178.

Tosi, Davide et al. "Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project". Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017, 304-314.

López Baeza, Jesús, Damiano Cerrone ja Kristjan Männigo "Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index". Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Transactions on Ecology and The Environment. WIT Press. 2017, 369-378. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Miettinen, P. et al. "The role of base substrate on barrier and convertability properties of Water based barrier coated (WBBC) paper and paperboard". Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2017: Renew, Rethink, Redefine the Future, Minneapolis, Minnesota, USA, 23-26 April 2017. TAPPI Press. 2017, 220-232.

Nisula, Karoliina ja Samuli Pekkola "Assessing business learning by analysing ERP simulation log files". AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin. 2016.

Galinina, Olga et al. "Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications". 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016, 106-110. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Devos, Mathieu et al. "D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation". 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016, 124-129. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Aarikka-Stenroos, Leena et al. "How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas". In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. 2016.

Ranta, Valtteri, Leena Aarikka-Stenroos, ja Saku Mäkinen "Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis". Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016. 2016.

Lampio, Kaj ja Reijo Karvinen "Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks". Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE. 2016. https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Collin, Jussi et al. "Pedestrian Dead Reckoning with Particle Filter for Handheld Smartphone". 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE. 2016. https://doi.org/10.1109/IPIN.2016.7743608

Kekonen, Atte et al. "Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing". 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE. 2016, 175-178. https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Systä, Kari et al. "Project types and industrial collaboration in project-based learning". ja Järvinen, Hannu-Matti Clark, Robin (toimittaneet). Proceedings of SEFI 2016 annual conference. Tampere / Brussels: European Society for Engineering Education SEFI. 2016.

Lohan, Elena-Simona, Tomi Kauppinen ja Sree Bash Chandra Debnath "A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities". Proceedings of the FRUCT’19. 2016, 151-158. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Petrov, Vitaly et al. "Terahertz band communications: Applications, research challenges, and standardization activities". 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016, 1-8. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765354

Viheriäkoski, Toni et al. "Charge relaxation of slowly dissipative polymers". 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. 2016, 1-9. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Tamminen, Pasi ja Toni Viheriäkoski "Charged cable-system ESD event". 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. 2016. https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Aldawood, Sarah et al. "A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets". Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2016, 7-14. https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Gudkova, Irina et al. "Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access". 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016, 119-123. https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Amiot, Caroline G. et al. "Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy". Frontiers in Optics 2016. OSA. 2016.

Moilanen, Carolina et al. "Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping". 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA. USA: TAPPI. 2016, 53-70.

Myllykoski, Tuomas, Seppo Pohjolainen, ja Simo Ali-Löytty "Students’ Use of Learning Tools and Tool Types: Solving Self-Study Assignments on an Online Platform". SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016.

Laine, Katja et al. "Electronic Exam in Electronics Studies". SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. 2016.

Joutsenlahti, Jorma, Simo Ali-Löytty, ja Seppo Pohjolainen "Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology". SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016.