Holopainen S, Kouhia R. Continuum approach for modeling fatigue in amorphous glassy polymers. Applications to the investigation of damage mechanisms in polycarbonate. 2016.

Suominen A, Mäenpää S. Power bases in lead organization network governance form: a multi-level approach. 2016. Julkaisun esittämispaikka: European Group for Organizational Studies Colloquium, .

Jussila J, Boedeker M, Jalonen H, Helander N. Social media analytics empowering marketing insight- A framework for analyzing affective experiences from social media content. 2016. Julkaisun esittämispaikka: EMAC 2016, Oslo, Norja.

Tiihonen J, Schramm A, Kylänpää I, Rantala T. Finite temperature path-integral modeling of quantum dot cellular automata. 2016. Julkaisun esittämispaikka: PHYSICS DAYS / FYSIIKAN PÄIVÄT : ANNUAL MEETING OF THE FINNISH PHYSICAL SOCIETY, .

Turquet L, Kauranen M, Bautista G. Use of high-order beams to calibrate spatial light modulators for microscopy. 2016.

Kouhia R, Holopainen S, Ottosen NS, Matti R, Saksala T. A unified lcf-hcf model based on continuum mechanics. 2016. Julkaisun esittämispaikka: Nordic Seminar on Computational Mechanics, .

Tartia J. Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun. Versus. 2015.

Toivari E, Manninen T, Nahata AK, Jalonen TO, Linne M-L. Calcium signaling in astrocytes: modeling Fura-2AM measurements. Frontiers in Neuroscience. 2010. https://doi.org/10.3389/conf.fnins.2010.13.00061

Jussila J, Helander N, Vuori V, Okkonen J. Sosiaalinen media brändi- ja asiakastiedon lähteenä. julkaisussa Tuomi P, toimittaja, TiedeAreena 2016. Vuosikerta 11. Pori: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos. 2016. s. 55-56

Sarjala S-M. Kids Out! Urban environments and physical activity among children and adolescents. julkaisussa 2013 Active Living Research (ALR) Annual Conference in San Diego, CA. 2013

Sariola-Leikas E. Organic Chromophores in Self-Assembled Monolayers and Supramolecular Arrays. Tampere University of Technology, 2015. 58 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Jussila J. Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampere University of Technology, 2015. 70 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Puranen J. Protective Spinel Coatings for Solid Oxide Fuel Cell Interconnectors by Thermal Spray Processes: From Conventional Dry Powder to Novel Solution Precursor Thermal Spraying. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 81 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Tenhunen M. Detection and Assessment of Sleep-Disordered Breathing with Special Interest of Prolonged Partial Obstruction. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 77 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Laukkarinen T. Abstracting Application Development for Resource Constrained Wireless Sensor Networks. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 104 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Saukko E. Studies of Physical Phase State of Aerosol Nanoparticles. Tampere University of Technology, 2015. 51 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Vepsäläinen T. Model-Driven Development of Control Applications: On Modeling Tools, Simulations and Safety. Tampere University of Technology, 2015. 115 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Syeed MMM. On the Socio-Technical Dependencies in Free/Libre/Open Source Software Projects. Tampere University of Technology, 2015. (Tampere University of Technology. Publication).

Mäkitalo J. Boundary Integral Operators in Linear and Second-order Nonlinear Nano-optics. Tampere University of Technology, 2015. 73 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Niittynen J. Comparison of Sintering Methods and Conductive Adhesives for Interconnections in Inkjet-Printed Flexible Electronics. Tampere University of Technology, 2015. 62 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Naukkarinen J. What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. Tampere University of Technology, 2015. 205 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Yang H. Markov Chain Monte Carlo Estimation of Stochastic Volatility Models with Finite and Infinite Activity Lévy Jumps: Evidence for Efficient Models and Algorithms. Tampere University of Technology, 2015. 107 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Kaarakka T. Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes. Tampere University of Technology, 2015. 102 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Hannus S. Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries. Tampere University of Technology, 2015. 180 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Halinoja M. Environment Interpretation for Business Continuity in a Project Supplier’s Networks – Critical Factors in International Industrial Upgrades. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 237 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Saketi P. Microrobotic platform with integrated force sensing microgrippers for characterization of fibrous materials: Case study on individual paper fibers. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. 116 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Pakkanen J. Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. Tampere University of Technology, 2015. 283 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Hagman S. Oppivan organisaation kehittäminen osaavaksi organisaatioksi. Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Tampere University of Technology, 2015. 209 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Tewfik M, Amr A. Arbitrary Land Use Policy in Jordan between Legal Brand and Property Control. European International Journal of Science and Technology. 2014 joulu;3(9):86-93.

Kotilainen S, (ed.), Hedman M, (ed.), Heikkinen J, (ed.). Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 268 s. (Housing Design).

Lahdelma I. Lahdelma & Mahlamäki Architects: Works. Rakennustieto, 2014. 152 s.

Kylliäinen M, Hongisto V. Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2019. 50 s. (Ympäristöministeriön julkaisuja; 28).

Riipinen T, Kujanpää V, Komi E, Kilpeläinen P, Savolainen M, Puukko P et al. Industrialization of hybrid and additive manufacturing-Implementation to Finnish industry (HYBRAM). VTT Technical Research Centre of Finland, 2018. 66 s. (Research Reports).

Jama T, Lehtovuori P, Rajaniemi J, Siikonen M, Mäntynen J, Rantanen A et al. Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö, 2018. 74 s.

Tappura S, Hyytinen T, Kivistö-Rahnasto J, Nenonen N, Vasara J. Turvallisuuden johtajat - Esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto, 2015. 144 s.

Nykänen L, Kallionpää E, Liimatainen H. Älykäs kaupunkilogistiikka – CityLog. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2015. 20 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti).

Rajaniemi J, (ed.), Thureson J, (ed.), Chudoba M, (ed.). Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture, 2015. 92 s.

Hyytinen T, Kivistö-Rahnasto J. Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus. Nykytilanne ja kuntien kokemukset – Loppuraportti. Helsinki: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, 2015. 27 s. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja).

Hirvonen T. Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 121 s.

Edelman H, (ed.), Härkönen K, (ed.). Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture, 2015. 79 s.

Chudoba M, (ed.), Rajaniemi J, (ed.), Virkkala J, (ed.). Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture, 2015. 74 s.

Hynynen A, (ed.), Panu A-M, (ed.), Taanila T, (ed.). Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 107 s.

Jäniskangas T. Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2015. 45 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Maa- ja pohjarakenteet. Tutkimusraportti).

Kähkönen K, (ed.), Huovinen P, (ed.), Keinänen M, (ed.). CEO 2015: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2015. 40 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Loukola-Ruskeeniemi K, (ed.), Lonka H, (ed.), Ehrukainen E, Gustafsson J, Honkanen M, Härmä P et al. Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015. 72 s. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; 54).

Haapanen J. Principles of designing for situation awareness. Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos. 2015, s. 29-46. (Situational awareness for critical infrastructure protection; 1).

Marttila T, Annila P, Kero P, Suonketo J, Heino S, Pentti M. HKPro3 - Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi: Jatkotutkimus. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustekniikka, 2015. 68 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka;Tutkimusraportti).

Rantala T, Luukkonen T, Karhula K, Vaismaa K, Mäntynen J, Metsäpuro P. Kävelystä elinvoimaa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2014. 142 s.

Metsäpuro P, Vaismaa K, Karhula K, Luukkonen T, Mäntynen J, Rantala T. Vaihdetta isommalle: Pyöräilyn potentiaalin hyödyntäminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2014. 145 s.

Laak M, (ed.), Del Barrio Batista J, (ed.). Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2014. 87 s.

Laak M, (ed.), Del Barrio Batista J, (ed.). Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture, 2014. 87 s.

Lepistö T, (ed.). Life Beyond the Binary Code: Select Prose and Poetry. Tampere University of Technology, Language Center, 2014. 79 s.

Laak M, (ed.). Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2014. 89 s.

Eloranta V-P, (ed.), Koskinen J, Leppänen MK. Proceedings of VikingPLoP 2013 Conference. Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing, 2013. 125 s. (Tampere University of Technology. Department of Pervasive Computing. Report).

Sorri J, (ed.). Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2013. 114 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti).

Tuokko R, (ed.), Lanz M, (ed.), Luostarinen P, (ed.). International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Department of Production Engineering, 2012. 186 s.

Eloranta V-P, (ed.), Koskinen J, (ed.), Leppänen M, (ed.). Proceedings of VikingPLoP 2012 Conference. Tampere University of Technology. Department of Software Systems, 2012. 142 s. (Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report).

Koskinen K, Scherbak S, Chervinskii S, Lipovskii A, Kauranen M. Non-resonant enhancement of second-harmonic generation from metal nanoislands coated with dielectric layers. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. OSA. 2018. JTu2A.134 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.134

Bautista G, Dreser C, Zang X, Kern D, Kauranen M, Fleischer M. Collective nonlinear optical effects in plasmonic nanohole ensembles of different rotational symmetries. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. 2018. FW3G.3 https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FW3G.3

Camacho-Morales R, Bautista G, Zang X, Xu L, Turquet L, Miroshnichenko A et al. Resonant harmonic generation in AlGaAs nanoantennas using cylindrical vector beams. julkaisussa CLEO: QELS_Fundamental Science 2018. The Optical Society; OSA. 2018. FF1E.6 https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.6

Tuominen E, Vainio M, Vinha J. Suomessa markkinoilla olevien kalsiumsilikaattilevyjen rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 2. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 455-460. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ).

Vänttinen K, Tuominen E, Vinha J. Betonin kosteusteknisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 2. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 461-470. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Dang D, Pekkola S. Enterprise architecture and organizational reform: a project debrief. julkaisussa Proceedings the 21st Pacific Asian Conference on Information Systems 2017 (PACIS’2017): Langkawi, Malay, 16-20 July, 2017. Association for Information Systems AIS. 2017

Pöllänen M, Utriainen R, Viri R. Challenges in the paradigm change from mobility as a self-service to mobility as a service. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference of Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. 2017. s. 246-265

Utriainen R, Pöllänen M. Review on mobility as a service in scientific literature. julkaisussa Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology. 2017. s. 141-155. 15

Mokhtarian H, Coatanea E, Paris H, Vihinen J. Identification of fundamental requirements for ideal metamodeling framework in additive manufacturing. julkaisussa Aaltonen J, Virkkunen R, Koskinen KT, Kuivanen R, toimittajat, Proceedings of the 2nd Annual SMACC Research Seminar 2017. 2017. s. 29-31

Jääskeläinen A, Thitz O, Heikkilä J. The role of the purchasing function in non-financial value creation. julkaisussa 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany.. 2016

Heikkilä J, Jääskeläinen A, Thitz O. Long-term effects of purchasing: fact or fiction? julkaisussa Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA. 2016

Ojala M, Mahlamäki T. Benefits of digitally guided buying in B2B markets. julkaisussa 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund. 2016

Matikainen V, Bolelli G, Koivuluoto H, Sassatelli P, Lusvarghi L, Vuoristo P. High-temperature sliding wear behaviour of thermally sprayed Cr3C2-based coatings. julkaisussa Proceedings of The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016. 2016

Pekkola S. Enterprise architecture as strategy, practice, or approach. julkaisussa 4th Innovation in Information Infrastructures (III) Workshop. Warwick, UK: University of Warwick. 2015

Saari S, Karjalainen P, Kalliohaka T, Taipale A, Rönkkö T. Generation of characteristic traffic emission aerosol in particulate filter collection efficiency tests. julkaisussa The 11th International Conference on Industrial Ventilation, Shanghai, China. 2015

Olin M, Dal Maso M. Modelling new particle formation and growth using combined power law and log-normal distribution model. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference. Milan, Italy: Italian Aerosol Society. 2015

Saari S, Karjalainen P, Pirjola L, Ntziachristos L, Keskinen J, Rönkkö T. Exhaust Particles and NOx Emission Factors of a Modern Heavy Duty Truck equipped with the SCR in Real-world Driving Conditions. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Saari S, Karjalainen P, Kalliohaka T, Taipale A, Rönkkö T. Generation of Characteristic Traffic Emission Aerosol in Particulate Filter Collection Efficiency Tests. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Aarikka-Stenroos L, Aaboen L, Rolfsen A. Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships. julkaisussa Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, toimittajat, The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Kolding, Denmark. 2015

Höjbjerg Clarke A, Rostgaard Evald M, Aarikka-Stenroos L. Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects. julkaisussa Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, toimittajat, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. 2015

Jaakkola E, Aarikka-Stenroos L, Salmivalli L. Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland. julkaisussa Vagn Freytag P, Höjbjerg Clarke A, toimittajat, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. 2015

Väyrynen H, Vasell T, Helander N, Boedeker M, Andersson T. The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015. s. 146. 24.02

Martinsuo M, Sukanen I, Kivilä J. Defining product end-of-life strategies in new product development. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015

Martinsuo M, Momeni K. Customized service solutions for project business. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management. 2015

Martinsuo M, Vuorinen L. Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015

Väyrynen H, Helander N. Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management. 2015. s. 1-27

Suominen A. Enablers and barriers of inter-organizational network’s formation for new market entry: case Finnish maritime industry. julkaisussa 31st EGOS Colloquium, General Theme, Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility, July 2–4, 2015 Athens, Greece. SAGE Publications. 2015. (Organization Studies).

Suominen A, Breite R. Network archetypes in the network formation phase - case new market entry of Finnish maritime network. julkaisussa 22nd International Annual EurOMA Conference Neuchâtel, Switzerland 28 June – 1 July 2015. 2015

Takala A, Korhonen-Yrjänheikki K. Are Finns walking the talk? : Examining the national collaboration process on engineering education for sustainable development five years later. julkaisussa Conference on Engineering Education for Sustainable Development (7th : 2015 : Vancouver, B.C.). 2015 https://doi.org/10.14288/1.0064702

Momeni K, Martinsuo M. Remote monitoring systems as enablers for project-related services. julkaisussa IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP. 2015

Sariola R, Martinsuo M. Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects. julkaisussa The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP. 2015

Stentoft J, Olhager J, Heikkilä J, Thoms L. Moving manufacturing back: a content-based literature review. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland. 2015

Vilppo O, Markkula J. Feasibility of electric buses in public transport. julkaisussa EVS28 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. 2015

Alanne A, Pekkola S. Riding for a fall in outsourced ISD: Transferring knowledge between onshore vendor and offshored unit. julkaisussa 9th Global Sourcing Workshop 2015: La Thuile, Italy, February 18-21, 2015. 2015

Martinsuo M, Kivilä J, Heikkilä J. Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association. 2015

Martinsuo M, Ahvenniemi O, Vaittinen E. Changes in operations when introducing disruptive technologies. julkaisussa 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association. 2015

Siljander S, Kiviniemi M, Sarlin E, Lindgren M, Suihkonen R, Vuorinen J. Erosion testing of filled and/or reinforced vinyl ester composites in water medium at elevated temperature. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. 2015

Siljander S, Lehmonen J, Tanaka A, Ketoja J, Heikkilä P, Lahti J et al. The effect of physical adhesion promotion treatments on interfacial adhesion in cellulose-epoxy composite. julkaisussa Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials. 2015

Vuorinen L, Sariola R. Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection. julkaisussa International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K. 2015. s. 1

Sariola R. Emergence of relationship triads in construction project networks. julkaisussa 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management. 2015. s. 1-13. (Nordic Academy of Management Conference).

Ylinen A, Kouhia R, Mäkinen J. Two models for hydraulic cylinder. julkaisussa Ibrahimbegović A, Ademović N, Ilić-Georgijević E, Serdarević A, Hrasnica M, Dolarević S, toimittajat, 2nd International Conference on Multi-Scale Computational Methods for Solids and Fluids: ECCOMAS MSF 2015. Sarajevo. 2015. s. 115-116

Köliö A, Lahdensivu J, Pentti M. Active corrosion phase as a service life extension of concrete facades. julkaisussa Proceedings of the Eurocorr 2015, European corrosion congress. Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET); EFC; DECHEMA. 2015

Grigonyte J, Sippula O, Tissari J, Laitinen A, Keskinen J, Kortelainen M et al. A study of a condensing heat exchanger and electrostatic precipitator combination for small-scale wood combustion. julkaisussa European Aerosol Conference 2015: EAC 2015, Milan, Italy. 2015. 2COA_P021

Leppänen A, Välimäki E. Improving Recovery Boiler Availability through Understanding Fume Behavior. julkaisussa TAPPI PEERS Conference Proceedings, October 25-28, 2015. Atlanta, Georgia: TAPPI. 2015

Kuuluvainen H, Saari S, Mensah-Attipoe J, Pasanen P, Reponen T, Keskinen J. Triboelectric charging of fungal spores during resuspension and rebound. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Pirjola L, Dittrich A, Niemi JV, Saarikoski S, Malinen A, Kuuluvainen H et al. Physical and chemical properties of real exhaust particle emissions from city buses. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Kuuluvainen H, Karjalainen P, Saukko E, Nousiainen P, Karhu T, Pirjola L et al. Diesel engine exhaust particle measurements using a particle size magnifier (PSM). julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Psichoudaki M, Faxon C, Kuuluvainen H, Thomson ES, Eriksson A, Mallqvist J et al. Gas and particle composition and properties of photochemically aged ship plumes using chemical ionization and aerosol mass spectrometry. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Kuuluvainen H, Karjalainen P, Saukko E, Nilsson O, Sirviö K, Ovaska T et al. Different types of non-volatile nanoparticles in off-road diesel engine exhaust. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Niemi JV, Saarikoski S, Pirjola L, Taimisto P, Pulkkinen A, Yli-Tuomi T et al. Concentration and composition gradients of exhaust and non-exhaust particles near a major road. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Kuuluvainen H, Faxon C, Psichoudaki M, Thomson ES, Eriksson A, Kristensson A et al. Measurements of particulates and gas phase precursors emissions from fresh ship plumes during the Big Glenn 2014 Campaign. julkaisussa EAC 2015, European Aerosol Conference, 6-11 September, 2015, Milan, Italy. 2015

Kerminen R, Wang C, Visa A. Analysis on bus travel time through traffic light intersection. julkaisussa ITS World Congress 2015 Proceedings: Towards Intelligent Mobility – Better Use of Space. 2015. EU-ITS-2051

Raumonen PA. Quantitative structure tree models from terrestrial laser scanner data. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 32-34

Lau Sarmiento A, Bartholomeus H, Herold M, Martius C, Malhi Y, Patrick Bentley L et al. Application of terrestrial LiDAR and modelling of tree branching structure for plant- scaling models in tropical forest trees. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 96-98

Gonzalez de Tanago J, Bartholomeus H, Joseph S, Herold M, Avitabile V, Goodman R et al. Terrestrial LiDAR and 3D tree Quantitative Structure Model for quantification of aboveground biomass loss from selective logging in a tropical rainforest of Peru. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 119-121

Calders K, Disney M, Nightingale J, Origo N, Barker A, Raumonen PA et al. Traceability of essential climate variables through forest stand reconstruction with terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 122-124

Calders K, Burt A, Newnham G, Disney M, Murphy S, Raumonen P et al. Reducing uncertainties in above-ground biomass estimates using terrestrial laser scanning. julkaisussa Proceedings of SilviLaser 2015: 14th conference on Lidar Applications for Assessing and Managing Forest Ecosystems. 2015. s. 197-199

Turquet L, Bautista G, Kakko J-P, Karvonen L, Dhaka V, Chen Y et al. Tunable second-harmonic generation in a single nanostructure. julkaisussa The Eleventh Finland-Japan Joint Symposium on Optics in Engineering. 2015

Länsivaara T. Varmuuden kohdentaminen geotekniikassa, miten Eurokoodeja voisi kehittää? julkaisussa Geotekniikan päivä 2015. SGY. 2015

Saari U, Mäkinen S, Alinikula P. Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand. julkaisussa Going Green - CARE INNOVATION 2014 . SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation. 2014. s. 1-8. 067

Pöllänen M, Nykänen L. Automated driving and the key megatrends of future. julkaisussa ITS European Congress: 10th ITS EUROPEAN CONGRESS, Helsinki, Finland 16-19 June 2014. 2014. TP0067

Salo M, Pirkkalainen H. Älylaitteet ja stressi: Aiheuttajat, seuraukset ja hallintakeinot. julkaisussa Kosola S, Moisala M, Ruokoniemi P, toimittajat, Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon. KUSTANNUS OY DUODECIM. 2019. s. 79-90

Martinsuo M, Ackerman E, Ruusuvuori P. Digitalisaatio kunnossapidossa. julkaisussa Kunnossapidon vuosikirja 2019: Elinjakson hallinta ja hyvä tuotanto-omaisuuden hallintatapa . Kunnossapitoyhdistys ProMaint. 2019. s. 48-54

Kotilainen S. Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. julkaisussa Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Vuosikerta 16. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015. s. 10-13. 1. (Housing Design).

Poutanen J, Peltoniemi S, Pihlajarinne N. Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä. julkaisussa Nenonen S, Kärnä S, Junnonen J-M, Tähtinen S, Sandström N, toimittajat, Oppiva kampus: How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015. s. 72-93

Hynynen A. Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. julkaisussa Hynynen A, Panu A-M, Taanila T, toimittajat, Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015. s. 75-93

Salmisto A. How to co-learn in campus. julkaisussa Nenonen S, Kärnä S, Junnonen J-M, Tähtinen S, Sandström N, toimittajat, Oppiva kampus - How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015. s. 320-337

Kylliäinen M. Rakenteiden ääneneristyskyvystä asumismelun kokemiseen. julkaisussa Rakentajain Kalenteri. Helsinki: Rakennustieto Oy. 2015. s. 92-96

Seppä V-P, Pelkonen AS, Kotaniemi-Syrjänen A, Viik J, Mäkelä MJ, Malmberg P. Impedanssipneumografia pienten lasten alahengitytiesoireiden selvittelyssä. julkaisussa Allergiatutkimussäätiön vuosikirja 2015. 2015. (Allergiakoulu).

Lehtovuori P. Uusia tuulia Euroopasta. julkaisussa Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Helsinki: Rakennustieto Oy. 2015. s. 42-59

Koponen O-P. Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. julkaisussa Hautamäki R, toimittaja, Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. Vuosikerta Julkaisuja 5/2015. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki. 2015. s. 35-42. (Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen).

Vinha J. Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. julkaisussa Rakentajain kalenteri 2016. Rakennustieto Oy. 2015. s. 399-426. (Rakentajain kalenteri).

Leppänen M, Välisalo T, (ed.), Laasonen J. Liite 6: Yleistä kaivannaisjätealueista ja patoturvallisuudesta. julkaisussa Kaivosten stressitesti 2013. Ympäristöministeriö. 2014. (Ympäristöministeriön raportteja).

Liimatainen H. Liikenteen päästövähennykset - kaikki keinot käyttön. Rakennustekniikka. 2020 maalis 23;76(1):28-31.

Inha L, Katko TS, Rajala R. Vesihuollon instituutiot vaativat taitavaa jalkapallopeliä. Rakennustekniikka. 2019 kesä;75(3):38-40.

Keskinen J, Vanhala J, Mäntysalo M, Ruuskanen P. Energiaomavaraiset anturiverkot. Promaint. 2019;(2):24-26.

Karjalainen P. Muuttuvat ajotilanteet aiheuttavat uudentyyppisiä ajoneuvojen hiukkaspäästöjä. Ympäristö ja terveys. 2015 loka 12;46(6):28-31.

Frankberg EJ. Suomen keraaminen seura - Keramiska sällskapet i Finland. Materia. 2015 loka;5:58-58.

Järveläinen M, Yli-Hallila T, Salpavaara T, Verho J, Vilkko M, Levänen E. Kolloidisten suspensioiden online -analysointi: tutkimuksesta liiketoimintaa. Materia. 2015 loka;(5/2015):54-57.

Valtonen K, Tiainen T. Hard Rock (- ei Hallelujah, vaan) Tribology: Pohjoismainen kaivosteollisuuden kulumisongelmiin keskittyvä kurssi ja seminaari Tampereella. Materia. 2015 syys 2;2015(1):30-33.

Hilliaho K, Hietaniemi J, Visa P. Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttäytyminen tulipaloissa. Palontorjuntatekniikka. 2015 elo 24;(Erikoisnumero):18-23.

Peura P, Vuoristo P, Vihinen J. Education and Materials Joining Research methods at Tampere University of Technology. Hitsaustekniikka. 2015 kesä;65(2-3/2015):73-76.

Eriksson S-L, Haukkanen P, Hukka TI, Lemmetyinen H. Tampereen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutus. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 2015 maalis 11;3( 6):800-807.

Matikainen V, Koivuluoto H, Milanti A, Vuoristo P. Advanced coatings by novel high-kinetic thermal spray processes. Materia. 2015 helmi 9;73(1):46-50.

Ojala P, Saarenrinne P, Miettinen J, Multanen P, Kiilunen J, Hietala J-P et al. Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä. Promaint. 2015;2:24-27.

Chudoba M. Koteja ja kokonaistaideteoksia. Arkkitehti. 2015;(3):76-78.

Passinmäki P. Taskinen yksissä kansissa. Arkkitehti. 2015;(2):89-90.

Helamaa A. Kattavasti rivitaloista. Arkkitehti. 2015;(3):80-81.

Viro E, Eriksson S-L. Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education. 2015;3(7):1005-1009.

Koponen O-P. Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä. Arkkitehti. 2015;2015(2/2015):72-74.

Koponen O-P. Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo. Arkkitehti. 2015;2015(4/2015):67-69.

Katko TS, Lukka A, Rajala R. Tampereelta valmistuneiden vesihuoltoalan diplomi-insinöörien sijoittuminen ja odotukset yliopisto-opetukselle. Vesitalous. 2015;(2):45-47.

Nenonen S, (ed.), Salmisto A, (ed.), Petrulaitiene V, (ed.). Proceedings of the 1st Transdisciplinary Workplace Research Conference. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2018. 64 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; 26).

Kähkönen K, (ed.), Keinänen M, (ed.). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. 917 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Saari A, (ed.), Huovinen P, (ed.). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume III - Building Up Business Operations and Their Logic. Shaping Materials and Technologies. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. 743 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Nenonen S, (ed.), Junnonen J-M, (ed.). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume IV - Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, 2016. 718 s. (Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics. Report).

Virtanen T, (ed.), Mesaros A, (ed.), Heittola T, (ed.), Plumbley MD, (ed.), Foster P, (ed.), Benetos E, (ed.) et al. Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016). Tampere University of Technology. Department of Signal Processing, 2016. 119 s.

Jaakkola H, (ed.), Thalheim B, (ed.), Kiyoki Y, (ed.), Yoshida N, (ed.). Proceedings of the 26th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - EJC 2016: June 6-10, 2016, Tampere, Finland. . Tampere: Tampere University of Technology, 2016. (Tampere University of Technology, Pori Department Publications).

Heinisuo M, (ed.), Mäkinen J, (ed.). The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC.2015). Tampere: Tampere University of Technology, 2015.

Welzer T, (ed.), Hölbl M, (ed.), Kiyoki Y, (ed.), Thalheim B, (ed.), Jaakkola H, (ed.). Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases (EJC 2015), 8-12 June, 2015, Maribor, Slovenia. Maribor, Slovenia: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2015.

Laamanen A, (ed.), Huhtala K, (ed.). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Proceedings . Tampere University of Technology. Department of Intelligent Hydraulics and Automation, 2015. 835 s. (Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP)).

Devillers R, (ed.), Valmari A, (ed.). Application and Theory of Petri Nets and Concurrency: 36th International Conference, PETRI NETS 2015 Brussels, Belgium, June 21-26, 2015 Proceedings. Springer Verlag, 2015. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)). https://doi.org/10.1007/978-3-319-19488-2

Vinha J, (ed.), Ruuska T, (ed.). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 20.-22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos, 2015. (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu).

Balandin S, (ed.), Andreev S, (ed.), Koucheryavy Y, (ed.). Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: 15th International Conference, NEW2AN 2015, and 8th Conference, ruSMART 2015, St. Petersburg, Russia, August 26-28, 2015, Proceedings. Springer International Publishing, 2015. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-23126-6

Kähkönen K, (ed.). 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Procedia Economics and Finance. 2015;21.

Laamanen A, (ed.), Huhtala K, (ed.). The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15: Abstracts. Tampere University of Technology, Department of Intelligent Hydraulics and Automation, 2015. 100 s.

Partanen J, (ed.). Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture, 2015. 226 s.

Strzelczak S, (ed.), Balda P, (ed.), Garetti M, (ed.), Lobov A, (ed.). Open knowledge-driven manufacturing & logistics - The eScop approach. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology Publishing House, 2015. 404 s.

Niemi H, Multisilta J, Löfström E. Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts. CICERO Learning Network, University of Helsinki, 2014.

Suominen A, Hajikhani A, Seppänen M. Revisiting technological depths and breadths effects on firm performance: the case of pharmaceutical industry. julkaisussa Proceedings of International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 16-19 June, 2019, Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2019

Toenger S, Ahvenjärvi J, Ryczkowski P, Genty G. Intensity Interferometry of Supercontinuum Light. julkaisussa Setälä T, Turunen J, T. Friberg A, Saastamoinen K, toimittajat, Trends in Electromagnetic Coherence. Joensuu: University of Eastern Finland. 2018. (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in forestry and natural sciences; 32).

Ratia M, Myllärniemi J. Beyond ic 4.0 : the future potential of bi-tool utilization in the private healthcare. julkaisussa 13th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2018: Delft, Netherlands, 4-6 July 2018. 2018. (Proceedings IFKAD).

Kauppinen A, Kiviste M, Pirhonen J, Vinha J. Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 215-221. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Heiskanen R, Vinha J. Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 71-76. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Annila P, Lahdensivu J, Suonketo J, Pentti M, Laukkarinen A, Vinha J. Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 135-140. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laukkarinen A, Musakka S, Penttilä O, Teriö O, Vinha J. Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 167-172. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Teriö O, Penttilä O, Laukkarinen A, Musakka S, Vinha J. Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 173-178. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Huttunen P, Rantala J, Vinha J. Suuren lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 335-342. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Salo J, Huttunen P, Vinha J. Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM-simuloinnit. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 2. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 413-422. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ).

Sekki P, Korhonen L, Vinha J. Kuorielementtien kuivumisen mallintaminen hydrataation huomioivalla FEM-laskennalla. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 2. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 399-405. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka. ).

Ruusala A, Vinha J. Koulujen ja päiväkotien laskettu ja toteutunut energiankulutus. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 267-274. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Jokisalo J, Sankelo P, Sirén K, Vinha J. Kustannusoptimaaliset energiakorjaus- ja uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut kunnallisissa palvelurakennuksissa. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 287-292

Pakkala T, Lahdensivu J, Köliö A, Annila P. Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 179-184. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Laitinen A, Santa-aho S, Lukinmaa H, Suominen L, Vippola M. Barkhausen noise Potcore sensor simulations with Comsol. julkaisussa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM. 2017. s. 97-107

Sorsa A, Santa-aho S, Aylott C, Shaw B, Vippola M, Leiviskä K. Case depth prediction of nitrided components. julkaisussa 12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. ICBM. 2017. s. 65-72

Palvalin M, Vuori V, Helander N. Knowledge transfer and work productivity. julkaisussa Spender JC, Schiuma G, Gavrilova T, toimittajat, Proceedings of 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: St. Petersburgh, Russia 7-9 June 2017. 2017. s. 1120-1134. (Proceedings IFKAD).

Kiilakoski J, Lukac F, Koivuluoto H, Vuoristo P. Cavitation wear characteristics of Al2O3-ZrO2-ceramic coatings deposited by APS and HVOF -processes. julkaisussa Internationl Thermal Spray Conference ITSC 2017, Conference Proceedings: June 7-9, 2017, Düsseldorf, Germany.. Vuosikerta 336. Düsseldorf: DVS Media GmbH. 2017. s. 928-933. (DVS-Berichte / DVS - Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V.).

Myllärniemi J, Pekkola S, Helander N. Lessons for data-based value creation. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2017. 2017. s. 398-407. (Proceedings IFKAD).

Sorri J, Heljo J, Uotila U, Ruusala A. Energiatehokkuusinformaatio palvelurakennuksissa. julkaisussa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut : 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 325-330. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Heljo J, Sorri J, Harsia P. Energiatehokkuus on entistä enemmän sähkötehon hallintaa. julkaisussa Vinha J, Kivioja H, toimittajat, Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere. Vuosikerta 1. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017. s. 281-286. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.).

Hongisto V, Kylliäinen M, Hyönä J. ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 561-566

Latvanne P, Kylliäinen M. Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 567-572

Kovalainen V, Kylliäinen M. Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 617-622

Junttila H, Laukkarinen A, Vinha J. Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 77-82. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Laukkarinen A, Hilliaho K. Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 181-186. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Köliö A, Hohti H, Pakkala T, Laukkarinen A, Lahdensivu J, Mattila J. Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. julkaisussa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 195-202. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Vinha J, Hedman M, Sirén K, Harsia P, Pentti M, Teriö O et al. Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 487-496. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4).

Hilliaho K, Nordquist B, Wallentén P. Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 509-516. (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; 4).

Marttila T, Suonketo J, Kero P, Annila P. Onnistumistekijät valtion tukemissa homekorjaushankkeissa. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20-22.10.2015, Tampere. Vuosikerta 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 253-258. 152

Teriö O, Sorri J. Energiatehokkuus rakennusalan ammattityövoiman täydennyskoulutuksessa. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 97-102

Annila P, Lahdensivu J, Pikkuvirta J, Pakkala T. By64 Tuulettuvat julkisivut 2016 -suunnittelu- ja toteusohjeen laadinta. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 109-114

Vinha J. Uusi Rakennusfysiikan käsikirja - perustiedot rakennusfysikaalisesta suunnittelusta ja tutkimuksista. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 115-120

Ruuska T, Vinha J. Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 227-232

Kankkunen T, Kero P. Hometalolle suoritettavat toimenpiteet ja niiden valinta - case-esimerkki. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 265-270

Tuominen E, Vinha J. Laastien vedenimukertoimen määrittämisen virhelähdekokeet. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 239-244

Tuominen E, Vinha J. Kapillaaristen vedenimuominaisuuksien määrittämiseen sopivan vapaan vedenimukoelaitteiston kehittäminen. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 233-238

Heljo J, Kauppinen T. Pystytäänkö haitallisia ilmanvaihtovikoja havaitsemaan ja poistamaan. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 325-330

Rinkinen J, Elo L. Clean Components of Fluid Power System Reduce Maintenance Costs. julkaisussa Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics; Maintenance Performance Measurement and Management: MCMD 2015 and MPMM 2015. 2015. 2 (2015-10-01)

Pakkala T, Lemberg A-M, Köliö A, Lahdensivu J. Ilmastonmuutoksen vaikutus betonijulkisivujen vaurioitumisen etenemiseen. julkaisussa Vinha J, Ruuska T, toimittajat, Rakennusfysiikka 2015: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 20.-22.10.2015, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015. s. 203-210

Kylliäinen M, Oliva D, Rekola L, Hongisto V. Asuinhuoneistojen betonivälipohjien askelääneneristyksen subjektiivinen ja objektiivinen arviointi. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio: Akustinen seura. 2015. s. 204-207. (Akustiikkapäivät).

Kylliäinen M, Takala J, Hongisto V. Ilmaääneneristysluku sekä standardisoitu ja normalisoitu äänitasoeroluku huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden kuvaajina. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio: Akustinen seura. 2015. s. 158-161. (Akustiikkapäivät).

Kylliäinen M, Niemi H, Jäppinen J, Lindqvist M. Engelin teatterin huoneakustiikan mallintaminen. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Akustinen seura. 2015. s. 145-150. (Akustiikkapäivät).

Saarelainen J, Kylliäinen M, Hupaniittu O. Mykkäelokuvakauden elokuvateatterien huoneakustiikka. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio: Akustinen seura. 2015. s. 83-88. (Akustiikkapäivät).

Niemi H, Kylliäinen M, Jäppinen J, Lindqvist M. 1800-luvun Helsingin kadonneiden konserttitilojen akustiikan mallintaminen. julkaisussa Akustiikkapäivät 2015. Kuopio. 2015. s. 77-82. (Akustiikkapäivät).

Poikonen E, Martinsuo M, Nenonen S. Standardizing the service delivery system for repetitive industrial services. julkaisussa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. RESER European Association for Research on Services. 2015

Ocaña Flores M, Martinsuo M. Use of equipment lifecycle data in industrial services. julkaisussa RESER 2015: 25th Annual RESER Conference. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services. 2015

Slablab A, Divya S, Koskinen K, Czaplicki R, Kailasnath M, Radhakrishnan P et al. Second-harmonic generation from thermally-evaporated indium selenide thin films. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015: Munich Germany 21–25 June 2015. Optical Society of America. 2015. s. CE_12_4

Holopainen S. Transpositions and duals high-order tensors. On theory and applications in mechanics. julkaisussa Kouhia R, toimittaja, Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015. s. 188-193. (Journal of Structural Mechanics).

Pietilä J, Mäkinen J. Raudoitetun betonirakenteen taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla. julkaisussa Kouhia R, Mäkinen J, Pajunen S, Saksala T, toimittajat, Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Helsinki: Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015. s. 91-96

Uusitalo T, Virtanen H, Viheriälä J, Salmi JO, Aho A, Dumitrescu M. Dual-Mode Behavior in Multi-Section DFB Semiconductor Lasers with Laterally-Coupled Ridge-Waveguide Surface Gratings. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA - The Optical Society. 2015. CB_P_26

Fischer H, Laamanen A, Iso-Heiko A, Schäfer O, Karvonen M, Karhu O et al. Digital Hydraulics on Rails – Pilot Project of Improving Reliability on Railway Rolling Stock by Utilizing Digital Valve System. julkaisussa Laamanen A, Huhtala K, toimittajat, Proceedings of The Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. 2015. s. 644-654

Toenger S, Godin T, Billet C, Dias F, Erkintalo M, Genty G et al. Dynamics of rogue wave and soliton emergence in spontaneous modulation instability. julkaisussa CLEO: QELS - Fundamental Science, CLEO_QELS 2015. Optical Society of America (OSA). 2015 https://doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2015.FW4D.2

Linjama M, Huova M, Pietola M, Juhala J, Huhtala K. Hydraulic Hybrid Actuator: Theoretical Aspects and Solution Alternatives. julkaisussa Laamanen A, Huhtala K, Uusi-Heikkilä J, toimittajat, Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power. Tampere: Tampere University of Technology. 2015

Saksala T, Holopainen S, Kouhia R. On the choice of damage variable in the continuum fatigue model based on a moving endurance surface. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. 2015. s. 57-62

Annila P, Hellemaa M, Suonketo J, Pentti M. Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus kuntien rakennuksissa. julkaisussa Säteri J, Ahola M, toimittajat, Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. Juva. 2015. s. 95-100. (SIY Raportti).

Marttila T, Suonketo J, Kero P, Annila P, Pentti M. Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi (HKPro 2). julkaisussa Säteri J, Ahola M, toimittajat, Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015: Sisäilmastoseminaari. Vuosikerta Sisäilmayhdistys raportti 33. Juva. 2015. s. 101-106

Annila P, Marttila T, Kero P, Suonketo J, Pentti M. Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi -jatkotutkimus (HKPro 3). julkaisussa Säteri J, Ahola M, toimittajat, Sisäilmastoseminaari 2015 SIY Raportti 33, Messukeskus, Helsinki 11.3.2015. Vuosikerta Sisäilmayhdistys raportti 33. Juva. 2015. s. 107-112. (Sisäilmayhdistys).

Huova M, Ahopelto M, Ketonen M, Ahola V, Linjama M, Huhtala K. Characteristics of Digital Hydraulics with Commercial Controllers. julkaisussa The Seventh Workshop on Digital Fluid Power . Linz Center of Mechatronics. 2015. s. 114-128

Linjama M, Siivonen L, Huova M. Numerically Efficient Flow Model for On/Off Valves. julkaisussa Scheidl R, Winkler B, Kogler H, toimittajat, Proceedings of the Seventh Workshop on Digital Fluid Power. Linz, Austria: LCM GmbH. 2015. s. 164-172

Ryczkowski P, Barbier M, Friberg AT, Dudley JM, Genty G. Experimental demonstration of temporal ghost imaging. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. OSA. 2015. CF6_3

Vuolle M, Salonius H-R, Lintinen J, Mäkinen J. Emotion measurement services for knowledge workers. julkaisussa RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services. 2015

Kolu A, Rajapolvi K, Hyvönen M, Multanen P, Huhtala K. Low-cost 3D lidar for the mapping of autonomous mobile work machine. julkaisussa Proceedings of the Fourteenth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP15. May 20-22, 2015. Tampere, Finland. 2015

Vuolle M, Sillanpää V. Performance management practices in construction business - a service recovery perspective. julkaisussa 8th Conference on Performance Measurement and Management Control. The European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2015. (Conference on Performance Measurement and Management Control).

Turquet L, Bautista G, Karvonen L, Dhaka V, Chen Y, Jiang H et al. Tunable nonlinear effects through focused spatially phase-shaped beams. julkaisussa European Quantum Electronics Conference 2015. Optical Society of America. 2015. EG_P_11

Mardoukhi A, Saksala T, Hokka M, Kuokkala V-T. An experimental and numerical study of the dynamic Brazilian disc test on Kuru granite. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Day. 2015. s. 210-215

Kunwar P, Hassinen J, Bautista G, Ras RHA, Toivonen J. Fabrication of Fluorescent Silver Nanoclusters-based Micro-Label in Polymers. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. OSA. 2015. CM_P_5. (European Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference).

Bautista GS, Johansson A, Parappurath N, Herranen O, Myllyperkiö P, Jiang H et al. Background-Free Second-Harmonic Generation Microscopy of Individual Carbon Nanotubes. julkaisussa Nonlinear Optics 2015: Kauai, Hawaii United States 26–31 July 2015. OSA. 2015. NW1A.5. (Nonlinear Optics Conference Series). https://doi.org/10.1364/NLO.2015.NW1A.5

Fard Sanei MA, Kiilunen J, Pippola J, Lahokallio S, Frisk L. Thermomechanical properties of overmold epoxies in MEMS packaging. julkaisussa Proceedings of the IMAPS Nordic Annual Conference , June 8-9, 2015, Helsingør, Denmark. IMAPS Nordic. 2015. s. 175-179

Ryczkowski P, Barbier M, Friberg AT, Dudley JM, Genty G. Shadow Ghost Imaging in the Time Domain. julkaisussa Frontiers in Optics 2015. OSA. 2015. FW6C.1 https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FW6C.1

Ryczkowski P, Barbier M, Friberg AT, Dudley JM, Genty G. Temporal Ghost Imaging. julkaisussa Frontiers in Optics 2015. OSA. 2015. FTh4D.4 https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FTh4D.4

Toenger S, Godin T, Billet C, Dias F, Erkintalo M, Genty G et al. Breathers Emergence in Spontaneous Modulation Instability. julkaisussa European Quantum Electronics Conference 2015. Optical Society of America (OSA). 2015. EF_P_25

Kauranen M, Czaplicki R, Mäkitalo J, Lehtolahti J, Koskinen K, Laukkanen J et al. Enhancement mechanisms for second-harmonic generation from metal nanostructures. julkaisussa PROCEEDINGS OF SPIE: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XX. Vuosikerta 9746. 2015

Sand J, Ihantola S, Nicholl A, Hrnecek E, Toivonen J, Toivonen H et al. Scanning of radioluminescence emission with a PMT for remote detection of alpha contamination. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America. 2015. CN_2_3

Abe S, Ylinen A, Narra Girish N, Nikander R, Hyttinen J, Kouhia R et al. Exploration of different boundary conditions in the sideways falling situation in hip fracture finite element modelling. julkaisussa Proceeding of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015. s. 130-135

Järvinen ST, Saari S, Keskinen J, Toivonen J. Detailed analysis of laser-induced breakdown spectroscopy of single particles using electrodynamic balance trapping. julkaisussa The European Conference on Lasers and Electro-Optics 2015. Optical Society of America. 2015. s. CH_7_5

Contreras V, Lonnqvist J, Toivonen J. Single micro-particle scattering detection based on Edge Filter Enhanced Self-Mixing Interferometry. julkaisussa 2015 European Conference on Lasers and Electro-Optics - European Quantum Electronics Conference. Optical Society of America. 2015. s. CH_P_11

Holopainen S, Kouhia R, Könnö J, Saksala T. Computational modelling of high-cycle fatigue using a continuum based model. julkaisussa Proceedings of the NSCM28: 28th Nordic Seminar on Computational Mechanics, October 22 – 23, 2015, Tallinn, Estonia. 2015. s. 71-74

Vinha J. Uusi Rakennusfysiikan käsikirja. julkaisussa Sisäilmastoseminaari 2015. 2015. s. 167-172. (Sisäilmastoyhdistys raportti; 33).

Jeronen J, Kouhia R. On the effect of damping on stability of non-conservative systems. julkaisussa Kouhia R, Mäkinen J, Pajunen S, Saksala T, toimittajat, Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015. s. 77

Yaghoubi ST, Hartikainen J, Kolari K, Kouhia R. An anisotropic continuum damage model for concrete. julkaisussa Kouhia R, Mäkinen J, Pajunen S, Saksala T, toimittajat, Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days: Suomen XII mekaniikkapäivien esitelmät. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015. s. 51

Belahcen A, Kouhia R, Rasilo P, Ristinmaa M. A model for anisotropic magnetostriction. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015. s. 201-203

Moilanen C, Björkqvist T, Saarenrinne P. Wood compression model for radial compression of earlywood and latewood. julkaisussa Proceedings of the XII Finnish Mechanics Days. Rakenteiden Mekaniikan Seura ry. 2015. s. 261-266

Kraft T, Cristoferi C, Trigaud T, Nunzi J-M, Ratier B. The Parallel Diode and Trap Behaviour of Ternary Polymer Solar Cells. julkaisussa EU PVSEC Proceedings. Vuosikerta EU PVSEC 2014. EU PVSEC. 2014. 3BV.5.23

Cardin J, Dufour C, KHOMENKOV V, Fafin A, Monnet I, Rizza G et al. Development of New Kinds of Plasmonics Materials Through Swift Heavy Ion Shaping Technique. julkaisussa 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2013), Jun 2013, Suntec, Singapore. Singapore. 2013

Sand J, Ihantola S, Peräjärvi K, Toivonen H, Nicholl A, Hrnecek E et al. EMCCD imaging of strongly ionizing radioactive materials for safety and security. julkaisussa 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics - International Quantum Electronics Conference. Optical Society of America. 2013. s. JSII_P_1

Mimilakis SI, Drossos K, Floros A, Katerelos D. Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society. 2013

Drossos K, Kotsakis R, Pappas P, Kalliris G, Floros A. Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 134. AES Audio Engineering Society. 2013. 8812

Kantola E, Leinonen T, Ranta S, Tavast M, Guina M. High-efficiency yellow VECSEL with 20 W output power. julkaisussa Optics Days 2013, Helsinki, Finland: Oral presentation in Optics Days 2013, Helsinki, Finland. 2013

Kokkinis E, Drossos K, Tatlas N-A, Floros A, Tsilfidis A, Agavanakis K. Smart microphone sensor system platform. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society. 2012

Drossos K, Floros A, Agavanakis K, Tatlas N-A, Kanellopoulos N. Emergency Voice/Stress - level Combined Recognition for Intelligent House Applications. julkaisussa Audio Engineering Society Convention 132. AES Audio Engineering Society. 2012

Malaska M, Aaltonen A, Lehto L. Paloturvallisuuden huomiointi ja asenteet nykyaikaisessa älyrakentamisessa. julkaisussa Spek Puheenvuoroja 6. Helsinki: SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY. 2019. (SPEK Puheenvuoroja).

Varheenmaa M. A new generation sweating thermal manikin for the evaluation of the thermal comfort of protective clothing in Arctic Conditions. julkaisussa Konola S, Kähkönen P, toimittajat, Arctic Wears - Perspectives on Arctic Clothing. Lapland University of Applied Sciences. 2015. s. 154-161. (Liiketoiminta ja yrittäjyys Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2015).

Salonen J, Laukkarinen A, Vinha J. Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut. julkaisussa Soikkeli A, Koiso-Kanttila J, Sorri L, toimittajat, Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Vuosikerta 62. Oulu, Finland: Oulun yliopisto. 2015. s. 74-81. (Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu).

Koponen O-P. Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. julkaisussa Mattila M, toimittaja, Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. 2015. s. 26-29

Ryczkowski P, Närhi M, Billet C, Merolla J-M, Genty G, Dudley JM. Real-time measurements of dissipative solitons in a mode-locked fiber laser. arXiv eprint. 2017 kesä 26.

Christiansen J, Birkinshaw J, Le Massaon P, Mäkinen S. Editorial: Experiments in an Organisational Context. CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. 2017;1(2). https://doi.org/10.23726/cij.2017.684

Amr A, Saad M. Growth of Urban Peripheries with Reference to Inconsistent Spatial Planning Policies: South-east Amman as case study. European International Journal of Science and Technology. 2015 maalis;4(3):54-68. 3.

Piche RA. Mezhdunarodnaya konferencia po pozicionirovaniyu i navigacii vnutri pomeshhenij. Giroskopiya I Navigatsiya. 2015;88(1):122-124.

Kähkönen K, Huovinen P, Keinänen M. Editorial. Procedia Economics and Finance. 2015;21:1-5.

Kulya MS, Sokolenko B, Gorodetsky A, Petrov NV. Propagation dynamics of ultrabroadband terahertz beams with orbital angular momentum for wireless data transfer. julkaisussa Dingel BB, Tsukamoto K, Mikroulis S, toimittajat, Broadband Access Communication Technologies XIV. SPIE. 2020. 113070J. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2547695

Houbre Q, Angleraud A, Pieters R. Exploration and exploitation of sensorimotor contingencies for a cognitive embodied agent. julkaisussa Rocha A, Steels L, van den Herik J, toimittajat, ICAART 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Vuosikerta 2. SCITEPRESS. 2020. s. 546-554 https://doi.org/10.5220/0008951205460554

Ustimchik V, Fedotov A, Rissanen J, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y et al. Green picosecond narrow-linewidth tapered fiber laser system. julkaisussa Dong L, toimittaja, Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. SPIE. 2020. s. 246 - 251. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2546003

Korobko DA, Zolotovskii IO, Gumenyuk RV, Fotiadi AA. Jitter suppression in passive harmonic mode-locking fiber ring laser. julkaisussa Broderick NGR, Dudley JM, Peacock AC, toimittajat, Nonlinear Optics and its Applications 2020. SPIE. 2020. s. 238 - 247. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2556072

Aleshkina SS, Lipatov DS, Velmiskin VV, Kochergina TA, Fedotov A, Gumenyuk R et al. All-fiber mode-locked laser at 0.98 µm. julkaisussa Dong L, toimittaja, Fiber Lasers XVII: Technology and Systems. SPIE. 2020. s. 184 - 189. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2542299

Phung HM, Kahle H, Penttinen J-P, Rajala P, Ranta S, Guina M. A membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with emission around 825 nm. julkaisussa Hastie JE, toimittaja, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) X. SPIE. 2020. 112630H. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2545980

Kulya MS, Katkovnik V, Egiazarian K, Petrov NV. Complex-domain sparse imaging in terahertz pulse time-domain holography with balance detection. julkaisussa Sadwick LP, Yang T, toimittajat, Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XIII. SPIE. 2020. 1127921. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2549001

Le D, Ukkonen L, Björninen T. Dual-ID headgear UHF RFID tag with broadside and end-fire patterns based on quasi-Yagi antenna. julkaisussa Proceedings of IEEE Asia-Pacific Microwave Conference. IEEE. 2019. s. 610-612 https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038680

Ma S, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. Electrically small UHF RFID tag antenna based on an inductively coupled resonant LC tank. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. 2019 https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038618

Ahmed S, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. Impact of anatomical variability on the wireless power transfer to intra-abdominal implants. julkaisussa Proceedings of the 2019 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2019. IEEE. 2019. s. 578-580 https://doi.org/10.1109/APMC46564.2019.9038614

Heljakka K, Ihamaki P, Tuomi P, Saarikoski P. Gamified coding: Toy robots and playful learning in early education. julkaisussa Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019. IEEE. 2019. s. 800-805. 9071010 https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00152

Ahmed S, Mehmood A, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T. Glove-Integrated Textile Antenna with Reduced SAR for Wearable UHF RFID Reader. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019. s. 231-235 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892251

He H, Chen X, Ukkonen L, Virkki J. Clothing-Integrated Passive RFID Strain Sensor Platform for Body Movement-Based Controlling. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019. s. 236-239 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892118

Malaska M, Alanen M, Cabova K, Liskova N, Mela K, Pajunen S et al. Experimental study on temperature distribution of sandwich panel joints in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta 3. Wilhelm Ernst und Sohn. 2019. s. 695-700. 11.09. (CE/papers).

Cashell K, Malaska M, Khan M, Alanen M, Mela K. Numerical analysis of the behaviour of stainless steel cellular beam in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta 3. Wilhelm Ernst und Sohn. 2019. s. 895-900. 18.01. (CE/papers).

Cabova K, Liskova N, Arha T, Malaska M, Alanen M, Mela K et al. Temperature distribution of trapezoidal sheeting in fire. julkaisussa Proceedings of Nordic Steel 2019: CE/papers Special Issue. Vuosikerta 3. Wilhelm Ernst und Sohn. 2019. s. 665-670. 11.04. (CE/papers).

Schelkens P, Astola P, da Silva EAB, Pagliari C, Perra C, Tabus I et al. JPEG Pleno light field coding technologies. julkaisussa Applications of Digital Image Processing XLII. SPIE. 2019. 111371G. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2532049

Perra C, Astola P, da Silva EAB, Khanmohammad H, Pagliari C, Schelkens P et al. Performance analysis of JPEG Pleno light field coding. julkaisussa Applications of Digital Image Processing XLII. SPIE. 2019. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2528391

Sandström N, Nevgi A, Nenonen S. Participatory service design and community involvement in designing future-ready sustainable learning landscapes. julkaisussa SBE 19 - Emerging Concepts for Sustainable Built Environment 22–24 May 2019, Helsinki, Finland. IOP Publishing. 2019. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science). https://doi.org/10.1088/1755-1315/297/1/012031

Merilampi S, Ihanakangas V, Virkki J. User-driven development with scientific applied research - RFID-controlled physiogame case study. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019. s. 167-170 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892150

Ma S, Pournoori N, Sydänheimo L, Ukkonen L, Björninen T, Georgiadis A. A Batteryless Semi-Passive RFID Sensor Platform. julkaisussa 2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA). IEEE. 2019. s. 171-173 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892176

Vuori V, Bor S, Polsa P, Käpylä J, Helander N. Discovering collaborative and inclusive solutions to co-create multidimensional value in cross-sector collaboration. julkaisussa Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 17-19 September, 2019, Vienna, Austria. SCITEPRESS. 2019. s. 364-369. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Solodko A, Mäkinen S, Lasheras NC, Bedolla JS, Saari U. Research-industry collaboration: a review of the literature on evaluation methods and motivations. julkaisussa PICMET 2019 Conference: August 25-29, 2019, Portland, Oregon, USA. Portland. 2019. 19R0108 https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893878

Saari U, Venesaar U, Ojasoo M, Mäkinen S, Nokelainen P. Assessing sustainability orientations of first year university students. julkaisussa 79th Annual Meeting of the Academy of Management Proceedings: Symposium on Reported Impacts of Sustainability in Management Education and Engagement, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, USA. Academy of Management. 2019. s. 1-8. (Academy of management proceedings).

Yang D, Qian Y, Cai D, Yan S, Kämäräinen J-K, Chen K. Visibility-Aware Part Coding for Vehicle Viewing Angle Estimation. julkaisussa 9th International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2019. IEEE. 2019. s. 65-70 https://doi.org/10.1109/ICIST.2019.8836907

Silverajan B, Vistiaho P. Enabling cybersecurity incident reporting and coordinated handling for maritime sector. julkaisussa 2019 14th Asia Joint Conference on Information Security, AsiaJCIS 2019. IEEE. 2019. s. 88-95 https://doi.org/10.1109/AsiaJCIS.2019.000-1

Mishra K, Krogerus T, Huhtala K. Profile extraction and deep autoencoder feature extraction for elevator fault detection. julkaisussa Callegari C, toimittaja, 16th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications: SIGMAP 2019, 26-28 July, 2019, Prague, Czech Republic. 2019 toim. Vuosikerta 16. Prague, Czech Republic: SCITEPRESS. 2019. s. 313-320 https://doi.org/10.5220/0007802003130320

Juuti T, Pakkanen J, Lehtonen T. Empirical study of good, bad and ugly modular engineering solutions in machinery manufacturing industry. julkaisussa Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design: The 22nd International Conference on Engineering Design, ICED19, Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. Cambridge University Press. 2019. s. 2981-2990. (Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design ). https://doi.org/10.1017/dsi.2019.305

Martinsuo M, Vuorinen L. Actors’ agency in the routines of innovation project portfolio management. julkaisussa Proceedings of the EURAM European Academy of Management Conference 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. European Academy of Management, EURAM. 2019. (EURAM conference).

Suominen A, Jonsson V, Bäckman J, Halvari S. Task-setting strategies for hackathon goal achievement in industrial intra-organizational innovation. julkaisussa Bitran I, toimittaja, The ISPIM Innovation Conference – Celebrating Innovation: 500 Years Since daVinci: 16-19 June 2019, Florence, Italy. Vuosikerta 93. Florence, Italy: International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2019

Halvari S, Suominen A, Jussila J, Jonsson V, Bäckman J. Conceptualization of hackathon for innovation management. julkaisussa Bitran I, Conn S, Gernreich C, Heber M, Huizingh KRE, Kokshagina O, Torkkeli M, Tynnhammer M, toimittajat, The proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci The International Society for Professional Innovation Management: 16-19 June 2019 - Florence, Italy. Vuosikerta 93. Florence Italy: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). 2019

Ahola T, Martinsuo M. The circular economy of projects. julkaisussa European Academy of Management Conference EURAM 2019: 26-28 June 2019, Lisbon, Portugal. EURAM. 2019. (European academy of management annual conference).

Hajikazemi S, Ahola T, Aaltonen K, Aarseth W, Andersen B. Normalization of deviance in the construction industry, a managerial perspective. julkaisussa European Academy of Management Conference 2019, EURAM: 26-28 June, Lissabon, Portugal. 2019. (European academy of management annual conference).

Vuori V, Helander N. Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review. julkaisussa Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019: 5-7 June 2019, Matera, Italy. 2019. (IFKAD Proceedings eBooks).

Aarikka-Stenroos L, Ranta V. Business catalysts for the Circular Economy innovations. julkaisussa Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Celebrating Innovation - 500 Years Since Da Vinci : 16-19 June 2019 - Florence, Italy. International Society for Professional Innovation Management ISPIM. 2019

Kahle H, Phung H-M, Penttinen J-P, Rajala P, Tukiainen A, Ranta S et al. Double-side pumped membrane external-cavity surface-emitting laser (MECSEL) with increased efficiency emitting > 3 W in the 780 nm region. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019 https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749958

Sadiek I, Mikkonen T, Vainio M, Toivonen J, Foltynowicz A. Optical Frequency Comb Photoacoustic Spectroscopy. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019 https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8749688

Abdallah Z, Stefszky M, Ulvila V, Silberhorn C, Vainio M. Frequency Comb Generation in a Continuous-Wave Pumped Second-Order Nonlinear Waveguide Resonator. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019 https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750403

Saad-Bin-Alam M, Reshef O, Huttunen MJ, Carlow G, Sullivan B, Menard JM et al. High-Q resonance train in a plasmonic metasurface. julkaisussa 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 - Proceedings. IEEE. 2019 https://doi.org/10.23919/CLEO.2019.8750206

Silverajan B, Zhao H, Kamath A. A Semantic Meta-Model Repository for Lightweight M2M. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on Communication Systems, ICCS 2018. IEEE. 2019. s. 468-472 https://doi.org/10.1109/ICCS.2018.8689185

Leivo V, Sarlin E, Suonketo J, Pikkuvirta J, Pentti M. Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta. julkaisussa Sisäilmastoseminaari 2019: 14.3.2019 : Sisäilmayhdistys raportti 37. SIY SISÄILMATIETO OY. 2019. s. 383-388. (SIY Raportti; 37).

Rissanen J, Fedotov A, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y, Kolosovskii A et al. Large mode area double clad ytterbium tapered fiber with circular birefringency. julkaisussa Carter AL, Dong L, toimittajat, Proceedings of SPIE : Fiber Lasers XVI: Technology and Systems. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. 2019. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2508811

Fedotov A, Pominova D, Orlovskaya E, Orlovskii Y, Niemi T, Gumenyuk R. Analysis of upconversion nanoparticles as an active medium for upconversion light sources. julkaisussa Proceedings of SPIE: Optical Components and Materials XVI. Vuosikerta 10914. S P I E - International Society for Optical Engineering. 2019. 109140R. (Proceedings of SPIE : the International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2507599

Jääskeläinen A, Sillanpää V, Helander N. A model for profiling information and knowledge management in the public sector. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June. . 2019. (Proceedings IFKAD).

Almeida B, Chauhan V, Kandavalli V, Ribeiro A. Mean and variability in RNA polymerase numbers are correlated to the mean but not the variability in size and composition of Escherichia coli cells. julkaisussa De Maria E, Gamboa H, Fred A, toimittajat, BIOINFORMATICS 2019 - 10th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019. SCITEPRESS. 2019. s. 226-233 https://doi.org/10.5220/0007456102260233

Piccardi A, Perumbilavil S, Kauranen M, Strangi G, Assanto G. Random lasing control with optical spatial solitons in nematic liquid crystals. julkaisussa Ribeiro P, Raposo M, Andrews D, toimittajat, PHOTOPTICS 2019 - Proceedings of the 7th International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology. SCITEPRESS. 2019. s. 289-293 https://doi.org/10.5220/0007575102890293

Kahle H, Penttinen JP, Phung HM, Rajala P, Tukiainen A, Ranta S et al. MECSELs with direct emission in the 760 nm to 810 nm spectral range: A single- and double-side pumping comparison and high-power continuous-wave operation. julkaisussa Keller U, toimittaja, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. SPIE, IEEE. 2019. 109010D. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2512111

Mereuta A, Nechay K, Caliman A, Suruceanu G, Gallo P, Guina M et al. 1.55-μm wavelength wafer-fused OP-VECSELs in flip-chip configuration. julkaisussa Keller U, toimittaja, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers (VECSELs) IX. SPIE, IEEE. 2019. 1090103. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2508342

Taibi D, Systä K. From monolithic systems to microservices: A decomposition framework based on process mining. julkaisussa Ferguson D, Munoz VM, Helfert M, Pahl C, toimittajat, CLOSER 2019 - Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2019. s. 153-164 https://doi.org/10.5220/0007755901530164

Yadav A, Chichkov NB, Gumenyuk R, Zherebtsov E, Melkumov MA, Yashkov MV et al. 405-nm pumped Ce3+-doped silica fiber for broadband fluorescence from cyan to red. julkaisussa Digonnet MJF, Jiang S, toimittajat, Optical Components and Materials XVI. SPIE, IEEE. 2019. 1091406. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2509599

Radevici I, Sadi T, Tripurari T, Tiira J, Ranta S, Tukiainen A et al. Observation of local electroluminescent cooling and identifying the remaining challenges. julkaisussa Seletskiy DV, Epstein RI, Sheik-Bahae M, toimittajat, Photonic Heat Engines: Science and Applications. SPIE, IEEE. 2019. 109360A. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2505814

Viheriälä J, Tuorila H, Zia N, Cherchi M, Aalto T, Guina M. 1.3μm U-bend traveling wave SOA devices for high efficiency coupling to silicon photonics. julkaisussa Reed GT, Knights AP, toimittajat, Silicon Photonics XIV. SPIE, IEEE. 2019. 109230E. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2505935

Tiitola V, Korhonen T, Laine T, Lyly-Yrjänäinen J. Dynamics of value in technology inspired value co-creation: Case in homecare value network. julkaisussa 14th IFKAD 2019 Proceedings: 5-7 June 2019, Matera, Italy. IKAM Centro Studi & Ricerche. 2019. (PROCEEDINGS IFKAD).

Ainasoja AE, Pertuz S, Kämäräinen J-K. Smartphone teleoperation for self-balancing telepresence robots. julkaisussa Kerren A, Hurter C, Braz J, toimittajat, VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. 2019. s. 561-568 https://doi.org/10.5220/0007406405610568

Qian Y, Pertuz S, Nikkanen J, Kämäräinen J-K, Matas J. Revisiting gray pixel for statistical illumination estimation. julkaisussa Kerren A, Hurter C, Braz J, toimittajat, VISIGRAPP 2019 - Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. SCITEPRESS. 2019. s. 36-46 https://doi.org/10.5220/0007406900360046

Zakeri FS, Bätz M, Jaschke T, Keinert J, Chuchvara A. Benchmarking of several disparity estimation algorithms for light field processing. julkaisussa Bazeille S, Verrier N, Cudel C, toimittajat, Fourteenth International Conference on Quality Control by Artificial Vision. SPIE, IEEE. 2019. 111721C. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2521747

Georgiev GY, Aho T, Kesseli J, Yli-Harja O, Kauffman SA. Action and power efficiency in self-organization: The case for growth efficiency as a cellular objective in escherichia coli. julkaisussa Flores Martinez CL, Georgiev GY, Smart JM, Price ME, toimittajat, Evolution, Development and Complexity - Multiscale Evolutionary Models of Complex Adaptive Systems. Springer. 2019. s. 229-244. (Springer Proceedings in Complexity). https://doi.org/10.1007/978-3-030-00075-2_8

Sharifzadeh S, Tata J, Tan B. Farm detection based on deep convolutional neural nets and semi-supervised green texture detection using VIS-NIR satellite image. julkaisussa Hammoudi S, Quix C, Bernardino J, toimittajat, DATA 2019 - Proceedings of the 8th International Conference on Data Science, Technology and Applications. SCITEPRESS. 2019. s. 100-108 https://doi.org/10.5220/0007954901000108

Kocsis P, Shevkunov I, Katkovnik V, Egiazarian K. Single exposure lensless subpixel phase imaging. julkaisussa Kress BC, Schelkens P, toimittajat, Digital Optical Technologies 2019. SPIE, IEEE. 2019. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2525679

Hellsten P, Myllärniemi J. Business intelligence process model revisited. julkaisussa Bernardino J, Salgado A, Filipe J, toimittajat, IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019. s. 341-348. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Myllärniemi J, Helander N, Pekkola S. Challenges in developing data-based value creation. julkaisussa Bernardino J, Salgado A, Filipe J, toimittajat, IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019. s. 370-376. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management).

Jussila J, Kukkamäki J, Helander N. Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis. julkaisussa Bernardino J, Salgado A, Filipe J, toimittajat, IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. SCITEPRESS. 2019. s. 285-290. (IC3K 2019 - Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management). https://doi.org/10.5220/0008349002850290

Dreser C, Gollmer DA, Bautista G, Zang X, Kern DP, Kauranen M et al. Plasmonic mode conversion and second harmonic imaging of tilted plasmonic nanocones. julkaisussa Proceedings of META 2019, The 10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics . META Publishing. 2019. s. 356-357. (META proceedings).

Malaska M, Cashell K, Alanen M, Mela K, Afshan S. Experimental behaviour of stainless steel cellular beam in fire. julkaisussa Jesse D, toimittaja, Special Issue: Proceedings of Nordic Steel 2019: Wiley Online Library. Vuosikerta 3. Berlin: Wilhelm Ernst und Sohn. 2019. s. 901-906. 18.02. (ce/papers). https://doi.org/10.1002/cepa.1151

Ratia M, Myllärniemi J. Business analytics enabling future insights in the private healthcare. julkaisussa Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference: Matera, Italy, 5-7 June, 2019. IKAM Centro Studi & Ricerche. 2019. (Proceedings IFKAD).

Nenonen S, Sandström N, Nevgi A, Danivska V, Jalo H. Towards digital campus – improving usability of learning environments. julkaisussa CIB World Building Congress 2019: 17-21, June, 2019, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China . Hong Kong: INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION (CIB). 2019

Saleh A, Ryczkowski P, Genty G, Toivonen J. Short-range supercontinuum based lidar for combustion diagnostics. julkaisussa Kimata M, Valenta CR, toimittajat, SPIE Future Sensing Technologies. SPIE, IEEE. 2019. 111970Y. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2542720

Xu L, Saerens G, Timofeeva M, Miroshnichenko AE, Camacho-Morales R, Volkovskaya I et al. Switchable unidirectional second-harmonic emission through GaAs nanoantennas. julkaisussa Mitchell A, Rubinsztein-Dunlop H, toimittajat, AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019. SPIE. 2019. 112000J. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2539887

Sautter J, Xu L, Miroshnichenko A, Lysevych M, Volkovskaya I, Smirnova D et al. Tailoring directional scattering of second-harmonic generation from (111)-GaAs nanoantennas. julkaisussa Mitchell A, Rubinsztein-Dunlop H, toimittajat, AOS Australian Conference on Optical Fibre Technology, ACOFT 2019 and Australian Conference on Optics, Lasers, and Spectroscopy, ACOLS 2019. SPIE. 2019. 112000H. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2539086

Korpi M, Jansson J, Pihlasalo J, Suominen O, Vilkko M. Plant-wide optimization of a copper smelter: How to do it in practice? julkaisussa Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019. Vuosikerta 1. GDMB Verlag GmbH. 2019. s. 95-106

Chetan Kumar V, Shiva Prakash SP, Balandin S. Performance Enhancement Of Optimized Link State Routing Protocol For Health Care Applications In Wireless Body Area Networks. julkaisussa 2018 23rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT). IEEE. 2018. s. 195-203 https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8588070

Kirjavainen J, Mäkinen S, Sommarberg M. The Effects of Product Line Length on Firm Performance. julkaisussa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE. 2018 https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481780

Majuri M, Lanz M. Social capital characteristics in RD project networks. julkaisussa 2018 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). IEEE. 2018. 8481775 https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481775

Sommarberg M, Mäkinen S. Technopreneurial Characteristics Rising from the Ashes of Creative Destruction. julkaisussa Proceedings in 2018 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 19-23 August 2018. IEEE. 2018. s. 1-10 https://doi.org/10.23919/PICMET.2018.8481846

Monakhov D, Naik D, Curcio IDD, Toukomaa H. Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos. julkaisussa SMPTE 2018. SMPTE. 2018 https://doi.org/10.5594/M001845

Kekonen A, Bergelin M, Eriksson J-E, Vesa M, Johansson M, Viik J. Long-term monitoring of acute wound healing from beneath the primary wound dressings. julkaisussa 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600956

Ahmed S, Musfequr Rehman SM, Ukkonen L, Björninen T. Glove-integrated slotted patch antenna for wearable UHF RFID reader. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552817

Pournoori N, Khan W, Ukkonen L, Björninen T. RF energy harvesting system with RFID-enabled charge storage monitoring. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552826

Qureshi S, Björninen T, Virkki J. Referenced backscattering compression level indicator based on passive UHF RFID tags. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology & Application (RFID-TA). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552830

Ortombina L, Liegmann E, Karamanakos P, Tinazzi F, Zigliotto M, Kennel R. Constrained Long-Horizon Direct Model Predictive Control for Synchronous Reluctance Motor Drives. julkaisussa 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, COMPEL 2018. IEEE. 2018. 8460173 https://doi.org/10.1109/COMPEL.2018.8460173

Schwarz S, Hannuksela MM, Fakour-Sevom V, Sheikhi-Pour N. 2D Video Coding of Volumetric Video Data. julkaisussa 2018 Picture Coding Symposium, PCS 2018 - Proceedings. IEEE. 2018. s. 61-65. 8456265 https://doi.org/10.1109/PCS.2018.8456265

Taivalsaari A, Mikkonen T, Systä K, Pautasso C. Web User Interface Implementation Technologies: An Underview. julkaisussa 14th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. 2018. s. 127-136 https://doi.org/10.5220/0006885401270136

Jokinen J, Kanerva M, Saarela O. Multi-site delamination analysis using virtual crack closure technique for a composite aircraft wing flap. julkaisussa 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (Proceedings): Belo Horizonte, Brazil September 9-14, 2018. ICAS Press. 2018

Chen X, He H, Ukkonen L, Virkki J, Xu J, Wang T et al. Fabrication and Practical Evaluation of Glove-integrated Passive UHF RFID Tags. julkaisussa 2018 IEEE International Conference on RFID Technology Application (RFID-TA). IEEE. 2018 https://doi.org/10.1109/RFID-TA.2018.8552814

Kallonen A, Nieminen H, Das S, Sallinen R. Comparison of food frequency questionnaire data and shopping records for the assessment of food intake. julkaisussa Proceedings of Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018). 2018. s. 25-30. (TUCS Lecture Notes).

Geng J, Li H, Liu Y, Liu Y, Kashef M, Candell R et al. Model-based cosimulation for industrial wireless networks. julkaisussa WFCS 2018 - 2018 14th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. IEEE. 2018. s. 1-10 https://doi.org/10.1109/WFCS.2018.8402343

Koponen P, Hanninen S, Mutanen A, Koskela J, Rautiainen A, Järventausta P et al. Improved modelling of electric loads for enabling demand response by applying physical and data-driven models: Project Response. julkaisussa 2018 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2018. IEEE. 2018. s. 1-6 https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398794

Momeni K, Martinsuo M. Moving toward integrated solutions in project-based firms: Changes in sales practices. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. 2018. (EURAM conference).

Madhala P, Jussila J, Aramo-Immonen H, Suominen A. Systematic literature review on customer emotions in social media. julkaisussa Cunnane V, Corcoran N, toimittajat, ECSM - Proceedings of the 5th European Conference on Social Media. Limerick, Ireland. 2018

Chen X, He H, Ukkonen L, Virkki J, Lu Y, Lam H. Fabrication and reliability evaluation of passive UHF RFID T-shirts. julkaisussa 2018 IEEE International Workshop on Antenna Technology, iWAT2018 - Proceedings. IEEE. 2018. s. 1-4 https://doi.org/10.1109/IWAT.2018.8379146

Kuula P, Leppänen M, Kolisoja P, Korkiala-Tanttu L, Sorvari J, Gustavsson H. Education on the utilization of secondary materials in earthworks. julkaisussa Lahtinen P, Raasakka V, toimittajat, Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials: No Gradle no Grave Circular Economy into practice. RIL - Finnish Association of Civil Engineers. 2018. s. 177-187

Bolla P, Lohan E-S. Dual-frequency signal processing architecture for robust and precise positioning applications. julkaisussa 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium, PLANS 2018. IEEE. 2018. s. 72-80 https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373367

Sillberg P. Toward Manageable Data Sources. julkaisussa Endrjukaite T, Kangassalo H, Thalheim B, Kiyoki Y, toimittajat, EJC 2018: Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Transport and Telecommunication Institute. 2018. s. 485-494

Martinsuo M, Vaittinen E. Industrial customers’ organizational readiness for service innovations: Adopting data-based advanced services. julkaisussa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2018. (International Product Development Management Conference).

Martinsuo M, Laurila F. Requirements from industrial internet for innovations in advanced industrial services. julkaisussa Proceedings of the 25th Innovation and Product Development Management Conference. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM. 2018. (International Product Development Management Conference).

Martinsuo M, Vuorinen L, Killen C, Laiti M. Lifecycle-oriented framing of value at the front end of infrastructure projects. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. 2018. (EURAM conference).

Ahola T, Ståhle M, Martinsuo M. Agency relationships in global project business. julkaisussa Proceedings of EURAM18 European Academy of Management conference 2018. European Academy of Management, EURAM. 2018. (EURAM conference).

Ellman A, Paronen J, Juuti TS, Tiainen T. Re-use of engineering design rationale in Finnish SME project based industry. julkaisussa Proceedigns of the Design 2018 15th International Design Conference. The Design Society. 2018. s. 1825-1832 https://doi.org/10.21278/idc.2018.0363

Vaittinen E, Martinsuo M. Ready to sell? Requirements for promoting service selling in a manufacturing firm. julkaisussa Bigdeli A, Frandsen T, Raja J, Baines T, toimittajat, Proceedings of the Spring Servitization Conference, DrivingCompetitiveness through Servitization, 14-16 May 2018. Aston University. 2018. s. 26-34

Lietzen J, Miettinen J, Kylliäinen M, Pajunen S. Measurements of impact force excitation on wooden floors. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life, Crete, May 27-31, 2018. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. 2018. s. 1617-1622. 272.161. (Proceedings : European Conference on Noise Control).

Lietzen J, Kylliäinen M. Finnish Round Robin Test on Airborne Sound Insulation. julkaisussa Proceedings of the 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Euronoise 2018, May 27-31 2018, Hersonissos, Crete, Greece: Reduce Noise to Improve Life. Hersonissos, Crete, Greece: European Acoustic Association EAA. 2018. s. 1677-1682. 282.162. (European Congress and Exposition on Noise Control Engineering).

Noronen T, Fedotov A, Rissanen J, Gumenyuk R, Butov O, Chamorovskii Y et al. Ultra-large mode area single frequency anisotropic MOPA with double clad Yb-doped tapered fiber. julkaisussa Fiber Lasers XV: Technology and Systems. SPIE, IEEE. 2018. 105121T. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2288942

Zhao Y, Wang Y, Zhang X, Mateos X, Pan Z, Loiko P et al. Sub-100 fs pulse generation from a Tm,Ho: CALYO laser mode-locked by a GaSb-based SESAM at ~2043 nm. julkaisussa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SF2N.1

Suokas E, Kuusipalo J. Process time importance in the product properties evolvement during extrusion coating of different LDPE grades. julkaisussa 15th TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium 2018: Charlotte; United States; 14 April 2018 through 15 April 2018. TAPPI Press. 2018. s. 151-159

Katkovnik V, Shevkunov I, Petrov NV, Eguiazarian K. Multiwavelength surface contouring from phase-coded diffraction patterns. julkaisussa Unconventional Optical Imaging 2018. Strasbourg, France. SPIE. 2018. 106771B. (Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering). https://doi.org/10.1117/12.2306127

Soltani A, Curtze S, Lahti J, Järvelä K, Laurikka J, Hokka M et al. Digital image correlation study of the deformation and functioning of the human heart during open-heart surgery. julkaisussa Mechanics of Biological Systems, Materials and other topics in Experimental and Applied Mechanics - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta 4. Springer New York LLC. 2018. s. 19-27. (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-63552-1_4

Smith J, Kuokkala V-T, Seidt J, Gilat A. Internal Heat Generation in Tension Tests of AISI 316 Using Full-Field Temperature and Strain Measurements. julkaisussa Advancement of Optical Methods in Experimental Mechanics, Volume 3. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Vuosikerta 3. Springer New York LLC. 2018. s. 97-103. ( Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-63028-1_16

Vazquez Fernandez N, Isakov M, Hokka M, Kuokkala VT. Effects of adiabatic heating estimated from tensile tests with continuous heating. julkaisussa Dynamic Behavior of Materials - Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Vuosikerta 1. Springer New York LLC. 2018. s. 1-7. (Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-62956-8_1

M. Aref M, Astola P, Vihonen J, Tabus I, Ghabcheloo R, Mattila J. Adaptive Feedback in Local Coordinates for Real-time Vision-Based Motion Control Over Long Distances. julkaisussa International Conference on Robotics and Mechantronics : (ICRoM 2017). Vuosikerta 320. IOP Publishing Ltd. 2018. 012009. (IOP conference series : materials science and engineering). https://doi.org/10.1088/1757-899X/320/1/012009

Stankovic RS, Astola J, Moraga C. Gibbs Dyadic Differentiation on Groups - Evolution of the Concept. julkaisussa Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017 - 16th International Conference, Revised Selected Papers. Springer Verlag. 2018. s. 229-237. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-74727-9_27

Linna M, Kannala J, Rahtu E. Real-time human pose estimation with convolutional neural networks. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. Vuosikerta 5. SCITEPRESS. 2018. s. 335-342 https://doi.org/10.5220/0006624403350342

Kart U, Kämäräinen JK, Fan L, Gabbouj M. Evaluation of visual object trackers on equirectangular panorama. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 5. SCITEPRESS. 2018. s. 25-32 https://doi.org/10.5220/0006526200250032

Fakour-Sevom V, Guldogan E, Kämäräinen J-K. 360 panorama super-resolution using deep convolutional networks. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 4. SCITEPRESS. 2018. s. 159-165 https://doi.org/10.5220/0006618901590165

Niemelä P, Valmari A. Elementary math to close the digital skills gap. julkaisussa CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. Vuosikerta 2. SCITEPRESS. 2018. s. 154-165 https://doi.org/10.5220/0006800201540165

Ainasoja AE, Hietanen A, Lankinen J, Kämäräinen J-K. Keyframe-based video summarization with human in the loop. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 4. SCITEPRESS. 2018. s. 287-296 https://doi.org/10.5220/0006619202870296

Yancheshmeh FS, Chen K, Kämäräinen J-K. Hierarchical deformable part models for heads and tails. julkaisussa VISIGRAPP 2018 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications . Vuosikerta 5. SCITEPRESS. 2018. s. 45-55 https://doi.org/10.5220/0006532700450055

Rosati P, Fowley F, Pahl C, Taibi D, Lynn T. Making the cloud work for software producers: Linking architecture, operating cost and revenue. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2018. s. 364-375 https://doi.org/10.5220/0006679303640375

Fang CY, Vallini F, Amili AE, Tukiainen A, Lyytikäinen J, Guina M et al. Development of efficient electrically pumped nanolasers based on InAlGaAs tunnel junction. julkaisussa CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_SI.2018.SW4Q.4

Kantola E, Penttinen J-P, Leinonen T, Ranta S, Guina M. Frequency-doubled VECSEL employing a Volume Bragg Grating for linewidth narrowing. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.17

Zia N, Viheriälä J, Koivusalo E, Aho A, Suomalainen S, Guina M. High performance GaSb superluminescent diodes for tunable light source at 2 μm and 2.55 μm. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.28

Kantola E, Leinonen T, Rantamäki A, Guina M, Sirbu A, Iakovlev V. Frequency-doubled wafer-fused 638 nm VECSEL with an output power of 5.6 W. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.10

Kerst T, Toivonen J. Alpha radiation induced luminescence in solar blind spectral region. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh4O.8

Tomberg T, Vainio M, Hieta T, Halonen L. Sub-parts-per-trillion sensitivity in trace gas detection by cantilever-enhanced photo-acoustic spectroscopy. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.ATh1O.8

Ryczkowski P, Närhi M, Billet C, Merolla JM, Dudley JM, Genty G. Real-time measurements of nonlinear instabilities in optical fibers. julkaisussa CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2018. OSA - The Optical Society. 2018 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2018.AF2Q.1

Jääskeläinen A, Schiele H, Aarikka-Stenroos L. A social capital perspective on gaining optimal solutions from suppliers as preferred customer. julkaisussa Academy of Management Proceedings. 1 toim. Vuosikerta 2018. Academy of Management AOM. 2018. (Academy of Management Proceedings; 1). https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.16278abstract

Karioja P, Alajoki T, Cherchi M, Ollila J, Harjanne M, Heinilehto N et al. Integrated multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Next-Generation Spectroscopic Technologies XI. SPIE, IEEE. 2018. 106570A. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2305712

Kelo T, Eronen J, Rousku K. Model for efficient development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2018. Curran Associates. 2018. s. 244-252

Mateos X, Loiko P, Lamrini S, Scholle K, Fuhrberg P, Suomalainen S et al. Highly-efficient Ho:KY(WO4)2 thin-disk lasers at 2.06 μm. julkaisussa Pacific-Rim Laser Damage 2018: Optical Materials for High-Power Lasers. SPIE, IEEE. 2018. 107130J. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2316822

Halbach E, Kolu A, Ghabcheloo R. Automated pile transfer work cycles with a robotic wheel loader. julkaisussa Mela K, Pajunen S, Raasakka V, toimittajat, 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE): Tampere, 5-7 June 2018. Tampere, Finland: RIL. 2018

Schelkens P, Alpaslan Z, Ebrahimi T, Pereira F, Pinheiro A, Tabus I et al. JPEG Pleno: a standard framework for representing and signaling plenoptic modalities. julkaisussa SPIE Proceedings Volume 10752: Applications of Digital Image Processing XLI. Vuosikerta 10752. SPIE. 2018. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2323404

Stankovic RS, Stankovic M, Astola J, Moraga C. Towards the Structure of a Class of Permutation Matrices Associated With Bent Functions. julkaisussa Proceedings of the 13 International Workshop on Boolean Problems. Springer. 2018. s. 83-105 https://doi.org/10.1007/978-3-030-20323-8_4

Kangas J, Poutanen J. Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. julkaisussa ICERI2018 Proceedings. 2018. s. 8087-8096. (ICERI proceedings). https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Uotila U, Saari A, Junnonen J-M. Laser Scanning Tasks of Building Refurbishment Project. julkaisussa Proceendings of the 17th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE). 2018

Taibi D, Lenarduzzi V, Pahl C. Architectural patterns for microservices: A systematic mapping study. julkaisussa CLOSER 2018 - Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SCITEPRESS. 2018. s. 221-232 https://doi.org/10.5220/0006798302210232

Voronin V, Pismenskova M, Zelensky A, Cen Y, Nadykto A, Egiazarian K. Action recognition using the 3D dense microblock difference. julkaisussa Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies II. SPIE. 2018. 108020O. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2326801

Brobbey KJ, Haapanen J, Gunell M, Mäkelä JM, Eerola E, Saarinen JJ et al. High-speed manufacturing of antimicrobial paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. 2018. s. 564-566

Raunio J-P, Makela I, Mäntylä M, Ritala R. Evaluating the contrast of planar periodic patterns on paper. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2018. TAPPI Press. 2018. s. 294-302

Fedotov A, Noronen T, Rissanen J, Gumenyuk R, Petrov A, Chamorovskii Y et al. High power picosecond MOPA with anisotropic ytterbium-doped tapered double-clad fiber. julkaisussa Taccheo S, Mackenzie JI, Ferrari M, toimittajat, Proceedings of SPIE : Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications. Vuosikerta 10683. SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING. 2018. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2307693

Bambach P, Deller J, Martel J, Vilenius E, Goldberg H, Sorsa L-I et al. What's inside a rubble pile asteroid? DiSCUS - A tomographic twin radar Cubesat to find out. julkaisussa 69th International Astronautical Congress, IAC 2018. 2018. (Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC).

Sommarberg M, Mäkinen S. Mechanisms of disruptive technological change: Case studies in transformation of traditional industries . julkaisussa Proceedings in 2017 Portland International Conference in Management and Engineering (PICMET): (PICMET) 9-13 July 2017. IEEE. 2017. s. 1-10 https://doi.org/10.23919/PICMET.2017.8125297

Solomitckii D, Semkin V, Naderpour R, Ometov A, Andreev S. Comparative evaluation of radio propagation properties at 15 GHz and 60 GHz frequencies. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017. s. 91-95 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255207

Burkov A, Matveev N, Turlikov A, Bulanov A, Gahnina O, Andreev S. Upper bound and approximation of random access throughput over chase combining HARQ. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017. s. 143-147 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255206

Ometov A, Bezzateev S. Multi-factor authentication: A survey and challenges in V2X applications. julkaisussa 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2017. s. 129-136 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2017.8255200

Peng Z, Richter P, Leppäkoski H, Lohan E-S. Analysis of Crowdsensed WiFi Fingerprints for Indoor Localization. julkaisussa Proceedings of the 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT. Helsinki, Finland: FRUCT. 2017. s. 268-277

Viheriäkoski T, Kärjä E, Gärtner R, Tamminen P. Electrostatic discharge characteristics of conductive polymers. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association. 2017

Viheriäkoski T, Jokinen V, Smallwood J, Korpipää A, Tamminen P. Qualification challenges of footwear and flooring systems. julkaisussa Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings 2017, EOS/ESD 2017. ESD Association. 2017

Müller P, Lekkala J, Ali-Löytty S, Piche R. Indoor Localisation using Aroma Fingerprints: A First Sniff. julkaisussa 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). Bremen, Germany: IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/WPNC.2017.8250046

Kiili K, Ojansuu K, Lindstedt A, Ninaus M. Rational Number Knowledge Assessment and Training With a Game Competition. julkaisussa Proceedings of The 11th European Conference on Game-Based Learning ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 320-327

Virkki J, Chen X, Björninen T, Ukkonen L. Embroidered antennas and antenna-electronics interfaces for wearable RFID tags. julkaisussa IMWS-AMP 2017 International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/IMWS-AMP.2017.8247437

Suominen AH, Mäenpää S. Knowledge sharing in knowledge collectivity: case digitalization in industrial network. julkaisussa Marimon F, Mas-Machuca M, Berbegal-Mirabent J, Bastida R, toimittajat, Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International. 2017. s. 956-963

Mohamed Bahrudeen M, S. Ribeiro A. Tuning extrinsic noise effects on a small genetic circuit. julkaisussa Proceedings of ECAL 2017: 14th European Conference on Artificial Life. Massachusetts Institute of Technology. 2017 https://doi.org/10.7551/ecal_a_075

Mäntysalo M, Vuorinen T, Jeyhani V, Vehkaoja A. Printed soft-electronics for remote body monitoring. julkaisussa Hybrid Memory Devices and Printed Circuits 2017: SPIE Organic Photonics + Electronics | 6-10 August 2017. SPIE. 2017. (SPIE Conference Proceedings). https://doi.org/10.1117/12.2275606

Jussila J, Menon K, Gupta J, Kärkkäinen H. Who is who in Big Social Data? A Bibliographic Network Analysis Study. julkaisussa Proceedings of the 4th European Conference on Social Media ECSM 2017. Vuosikerta 4. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 161-169

Saari M, Mäkinen T, Linna P. Applying third-party moocs in programming education: a case study. julkaisussa 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017 Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED. 2017. s. 53-59 https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1014

Filanovsky I, Tchamov N. Maximally Flat Property and Bandwidth Enhancing by Transfer Function Zeroes IEEE-NewCAS France. julkaisussa 2017 15th IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS). IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/NEWCAS.2017.8010113

Riihonen T, Korpi D, Rantula O, Valkama M. On the prospects of full-duplex military radios. julkaisussa 2017 International Conference on Military Communications and Information Systems, ICMCIS 2017. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/ICMCIS.2017.7956490

Rytöluoto I, Ritamäki M, Gitsas A, Pasanen S, Lahti K. Morphology Development, Structure and Dielectric Properties of Biaxially Oriented Polypropylene. julkaisussa 25th Nordic Insulation Symposium on Materials, Components and Diagnostics. 2017. (Proceeding of the Nordic Insulation Symposium; 25).

Konttinen J, Kramb J, DeMartini N, Gomez-Barea A. The role of inorganics in modelling of biomass gasification. julkaisussa Ek L, Ernrooth H, Scarlat N, Grassi A, Helm P, toimittajat, EUBCE 2017 Online Conference Proceedings. ETA-Florence Renewable Energies. 2017. s. 443-447. (European biomass conference and exhibition proceedings). https://doi.org/10.5071/25thEUBCE2017-2BO.6.4

Laihonen H, Sillanpää V, Vuolle M. Managing intellectual liabilities by service recovery. julkaisussa Schiuma G, Spender JC, Garvilova T, toimittajat, Proceedings IFKAD 2017, 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Crativity and Co-creation, 7-9 Jun 2017, St. Petersburg, Russia.. IKAM - Insitute of Knowledge Asset Management. 2017. s. 1570-1583. (Proceedings IFKAD).

Aramo-Immonen H, Vartio M, Jussila J. If you know social media, you see opportunities…. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta 12. 2017. s. 575-584

Jussila JJ, Mustafee N, Aramo-Immonen H, Menon K, Hajikhani A, Helander N. A bibliometric study on authorship trends and research themes in knowledge management literature. julkaisussa 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Petersburg, Russia 7-9 June 2017: Knowledge Management in the 21th Century: Resilience, Creativity and Co-creation. Vuosikerta 12. St. Petersburg, Russia. 2017. s. 389-397

Väyrynen H, Manu M. Why don't one maximizes database utilization in product and service development in manufacturing? julkaisussa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. St. Petersburg, Russia . 2017. s. 93-105. (Proceedings IFKAD).

Ketonen-Oksi S, Jalonen H. Advocator, jester, spokesperson, provocateur and boundary spanner? Exploring different communication styles at twitter. julkaisussa 12th Conference proceedings of IFKAD2017: St.Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. 2017. (Proceedings IFKAD).

Helander N, Sillanpää V, Vuori V, Uusitalo O. Customer Perceived Value - A Key in Marketing of Integrated Solutions. julkaisussa Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, toimittajat, The 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing., At Athens, Greece, Volume: 5: September 23-26, 2016. Springer. 2017. s. 37-42. (Springer Proceedings in Business and Economics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_6

Jussila J, Vuori V, Okkonen J, Helander N. Reliability and Perceived Value of Sentiment Analysis for Twitter Data. julkaisussa Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, toimittajat, 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, At Athens, Greece,: September 23-26, 2016. Springer. 2017. s. 43-48. (Springer Proceedings in Business and Economics). https://doi.org/10.1007/978-3-319-56288-9_7

Jussila J, Boedeker M, Jalonen H, Helander N. Social Media Analytics Empowering Customer Experience Insight. julkaisussa Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, toimittajat, 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Volume: 5: September 23-26, 2016 At Athens, Greece. Springer. 2017. s. 25-30. (Springer Proceedings in Business and Economics).

Vuorinen L, Martinsuo M. Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project. julkaisussa The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM. 2017

Eteläaho A, Soini J, Jaakkola H, Mattila A-L. Visual Data Mining in Software Repositories: A Survey. julkaisussa Sornlertlamvanich V, Chawakitchareon P, Hansuebsai A, Koopipat C, Kiyoki Y, Jaakkola H, Thalheim B, Yoshida N, toimittajat, The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. 2017. s. 367-385

Jaakkola H, Thalheim B. Culture-Aware Web Information Systems in Dependence of Context. julkaisussa Sornlertlamvanich V, Chawakitchareon P, Hansuebsai A, Koopipat C, Kiyoki Y, Jaakkola H, Thalheim B, Yoshida N, toimittajat, The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. 2017. s. 309-331

Valmari A, Hella L. The logics taught and used at high schools are not the same. julkaisussa Karhumäki J, Matiyasevich Y, Saarela A, toimittajat, Proceedings of the Fourth Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics. Turku: TURKU CENTRE FOR COMPUTER SCIENCE. 2017. s. 172-186. (TUCS Lecture Notes; 26).

Asp O, Laaksonen A. Instrumentation and monitoring of large-span culvert built under a railway, in Finland. julkaisussa Madaj A, Jankowiak I, toimittajat, Archives of Institute of Civil Engineering: 3rd European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 24-25 April 2017. 23 toim. Vuosikerta 2017. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. 2017. s. 53-60 https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.23.05

Zare A, Sreedhar KK, Vadakital VKM, Aminlou A, Hannuksela MM, Gabbouj M. HEVC-compliant viewport-adaptive streaming of stereoscopic panoramic video. julkaisussa 2016 Picture Coding Symposium, PCS 2016. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/PCS.2016.7906401

Olshannikova E, Ometov A, Anagnostaki T, Hasan N, Kuketaeva A, Ahtinen A et al. Towards better knowledge work experiences with new Ambient workspace: Concept and prototype. julkaisussa Proceedings of the 19th Conference of Open Innovations Association, FRUCT 2016. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS. 2017. s. 173-181 https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892198

Khan MWA, Björninen T, Sydänheimo L, Ukkonen L. Wirelessly powered implantable system for wireless long-term monitoring of intracranial pressure. julkaisussa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE. 2017. s. 122-124 https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915334

Brechet N, Ginestet G, Moradi E, Ukkonen L, Torres J, Björninen T et al. Cost- and time-effective sewing patterns for embroidered passive UHF RFID tags. julkaisussa Proceedings of IEEE 2017 International Workshop on Antenna Technology. IEEE. 2017. s. 30-33 https://doi.org/10.1109/IWAT.2017.7915289

Viheriälä J, Aho A, Virtanen H, Koskinen M, Dumitrescu M, Guina M. 1180 nm GaInNAs quantum well based high power DBR laser diodes. julkaisussa Zediker MS, toimittaja, High-Power Diode Laser Technology XV. SPIE. 2017. 100860K. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2251317

Karioja P, Alajoki T, Cherchi M, Ollila J, Harjanne M, Heinilehto N et al. Multi-wavelength mid-IR light source for gas sensing. julkaisussa Proc. SPIE 10110: Photonic Instrumentation Engineering IV. Vuosikerta 10110. SPIE. 2017. 101100P. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2249126

Tiira J, Radevici I, Haggren T, Hakkarainen T, Kivisaari P, Lyytikäinen J et al. Intracavity double diode structures with GaInP barrier layers for thermophotonic cooling. julkaisussa Proc. SPIE 10121: Optical and Electronic Cooling of Solids II. Vuosikerta 10121. SPIE. 2017. 1012109. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2250843

Murayama M, Oguro D, Kikuchi H, Huttunen H, Ho YS, Shin J. Color-distribution similarity by information theoretic divergence for color images. julkaisussa 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/APSIPA.2016.7820681

Lahti J, Kuusipalo J, Auvinen S. Novel equipment to simulate hot air heat sealability of packaging materials. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. 2017. s. 237-248

Suokas E. Effect of air gap on the adhesion of PET layer on cardboard substrate in extrusion coating. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. 2017. s. 529-544

Lahti J, Kamppuri T, Kuusipalo J. Novel bio-based materials for active and intelligent packaging. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017. TAPPI Press. 2017

Matikainen V, Rubio S, Ojala N, Koivuluoto H, Schubert J, Houdková S et al. Cavitation erosion, slurry erosion and solid particle erosion performance of metal matrix composite (MMC) coatings sprayed with modern high velocity thermal spray processes. julkaisussa Materials Science and Technology Conference and Exhibition 2017, MS and T 2017: October 8-12, 2017, Pittsburgh, Pennsylvania USA. Vuosikerta 2. Association for Iron and Steel Technology, AISTECH. 2017. s. 1161-1163

Kuusipalo J, Lahti J. Tampere University of Technology, laboratory of materials science, paper converting and packaging technology Tampere, Finland. julkaisussa 16th TAPPI European PLACE Conference 2017: Basel; Switzerland; 22 May 2017 through 24 May 2017. Vuosikerta May-2017. TAPPI Press. 2017

Gomez Casco D, Lohan E-S, Lopez-Salcedo JA, Seco-Granados G. Multilag Frequency Estimation for High-Order BOC Signals in the Acquisition Stage. julkaisussa 2016 8th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC). IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/NAVITEC.2016.7849325

Stoykova E, Nazarova D, Berberova N, Gotchev A, Ivanov B, Mateev G. Dynamic laser speckle metrology with binarization of speckle patterns. julkaisussa 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications. SPIE. 2017. 102260R. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2262330

Partanen T, Niemelä P, Mannila L, Poranen T. Educating Computer Science Educators Online - A Racket MOOC for Elementary Math Teachers of Finland. julkaisussa Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS - Science and Technology Publications. 2017. s. 47-58 https://doi.org/10.5220/0006257800470058

Filippov V, Vorotynskii A, Noronen T, Gumenyuk R, Chamorovskii Y, Golant K. Picosecond MOPA with ytterbium doped tapered double clad fiber. julkaisussa Fiber Lasers XIV: Technology and Systems. Vuosikerta 10083. SPIE. 2017. 100831H. (Proceedings of SPIE; 10083). https://doi.org/10.1117/12.2252006

Sillberg P, Veesommai C, Soini J, Jaakkola H. Web-user-interface system utilizing rhmei and open data for a water quality analyzer. julkaisussa Sornlertlamvanich V, Chawakitchareon P, Hansuebsai A, Koopipat C, Kiyoki Y, Kangassalo H, Thalheim B, Yoshida N, toimittajat, The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand. 2017. s. 444-451

Ahmad I, Rantanen P, Sillberg P, Laaksonen J, Liu S, Forss T et al. VisualLabel: An Integrated Multimedia Content Management and Access Framework. julkaisussa The Proceedings of the 27th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2017: June 5-9, 2017, Krabi, Thailand. 2017. s. 332-353

Perttula A, Tuomi P. Gamification at School. julkaisussa EDULEARN17: The 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017. s. 9334-9340 https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0756

Perttula A. Eye tracking studies focusing on mathematics: a literature review. julkaisussa INTED2017. The 11th annual International Technology, Education and Development Conference: Valencia, 6th - 8th of March, 2017.. IATED Academy. 2017. 2166-2173 https://doi.org/10.21125/inted.2017.0639

Messo T, Luhtala R, Roinila T, Yang D, Wang X, Blaabjerg F. Real-Time Impedance-Based Stability Assessment of Grid Converter Interactions. julkaisussa IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics. 2017 https://doi.org/10.1109/COMPEL.2017.8013384

Zhang B, Veijalainen J, Kotkov D. Samsung and Volkswagen crisis communication in Facebook and Twitter: A comparative study. julkaisussa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. 2017. s. 312-323 https://doi.org/10.5220/0006301403120323

Taivalsaari A, Mikkonen T. The Web as a software platform: Ten years later. julkaisussa WEBIST 2017 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies. SCITEPRESS. 2017. s. 41-50 https://doi.org/10.5220/0006234800410050

Meriläinen K, Vuori V, Helander N. Inter-organizational knowledge sharing barriers within an sme network: a case study. julkaisussa Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management: Barcelona, Spain, 7-8 September 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 690-697

Okkonen J, Vuori V. Perspectives on tools and applications supporting co-creation in knowledge work. julkaisussa Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: 7-9 Jun. 2017, St. Petersburg, Russia. 2017. s. 369-376. (Proceedings IFKAD).

Kelo T, Eronen J. Experiences from development of security audit criteria. julkaisussa Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2017. TAPPI Press; Curran Associates, Inc. 2017. s. 208-215

Jääskeläinen A, Thitz O, Heikkilä J. The role of performance measurement in supplier-buyer value-creation. julkaisussa Proceedings of 9th Conference on Performance Measurement and Management Control: 13-15 September 2017, Nice, France. EIASM. 2017. (Conference on Performance Measurement and Management Control).

Begishev V, Samuylov A, Moltchanov D, Samouylov K. Modeling the process of dynamic resource sharing between LTE and NB-IoT services. julkaisussa Distributed Computer and Communication Networks - 20th International Conference, DCCN 2017, Proceedings. Springer Verlag. 2017. s. 1-12. (Communications in Computer and Information Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-66836-9_1

Vanhalakka J, Ilvonen I, Väätäjä H. Utilizing knowledge networks in virtual or augmented reality solution creation. julkaisussa Marimon F, Mas-Machuca M, Berbegal-Mirabent J, Bastida R, toimittajat, Proceedings of the 18th European Conference on knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Academic Conferences and Publishing International. 2017. s. 1008-1014

Andersson T, Boedeker M, Vuori V. Emotion-Gauge: Analyzing affective experiences in B2B customer journeys. julkaisussa Kavoura A, Sakas D, Tomaras P, toimittajat, Strategic Innovative Marketing : 5th IC-SIM, Athens, Greece, September 23-26, 2016. Springer. 2017. s. 31-36. (Springer Proceedings in Business and Economics).

Katkovnik V, Shevkunov I, Petrov NV, Egiazarian K. Computational wavelength resolution for in-line lensless holography: Phase-coded diffraction patterns and wavefront group-sparsity. julkaisussa Digital Optical Technologies 2017. SPIE. 2017. 1033509. (Proceedings of SPIE). https://doi.org/10.1117/12.2269327

Mahlamäki T, Valkeinen T, Myllärniemi J, Hellsten P, Repo S. Personality's effect on peer assessment ability in case method context. julkaisussa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED. 2017. s. 6401-6405. (Edulearn proceedings). https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2455

Minaev G, Visa A, Piche R. Comprehensive survey of similarity measures for ranked based location fingerprinting algorithm. julkaisussa Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2017 International Conference on. IEEE. 2017 https://doi.org/10.1109/IPIN.2017.8115922

Zare M, Neeli-Venkata R, Martins L, Peltonen S, Ruotsalainen U, Ribeiro AS. Automatic Classification of Z-ring Formation Stages at the Single Cell Level in Escherichia Coli by Machine Learning. julkaisussa Silveira M, Fred A, Gamboa H, Vaz M, toimittajat, Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Vol 2: Bioimaging. SCITEPRESS. 2017. s. 72-76

Cakir E, Virtanen T. Convolutional Recurrent Neural Networks for Rare Sound Event Detection. julkaisussa Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017). Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing. 2017. s. 27-31

Kiili K. From theories to game mechanics: Developing a game for training rational numbers. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 328-334

Myllärniemi J, Helander N, Hellsten P, Mahlamäki T, Repo S. Business intelligence approach – a practical tool for competence based curriculum development. julkaisussa EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies: 3-5 July, 2017, Barcelona, Spain. IATED. 2017. s. 6387-6393 https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.2451

Hakkarainen T, Leahu G, Petronijevic E, Belardini A, Centini M, Li Voti R et al. Photo-acoustic Spectroscopy of Resonant Absorption in III-V Semiconductor Nanowires. julkaisussa CLEO: Applications and Technology 2017: San Jose, California United States 14–19 May 2017. The Optical Society; OSA. 2017. JTh2A.48 https://doi.org/10.1364/CLEO_AT.2017.JTh2A.48

Lenarduzzi V, Stan AC, Taibi D, Tosi D, Venters G. A dynamical quality model to continuously monitor software maintenance. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 168-178

Tosi D, Lenarduzzi V, Morasca S, Taibi D. Experimenting traditional and modern reliability models in a 3-years european software project. julkaisussa Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems Management, ECISM 2017. Academic Conferences and Publishing International Limited. 2017. s. 304-314

López Baeza J, Cerrone D, Männigo K. Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. julkaisussa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Press. 2017. s. 369-378. (WIT Transactions on Ecology and The Environment). https://doi.org/10.2495/SDP170321

Miettinen P, Ahokas M, Engström T, Heinonen J, Auvinen S. The role of base substrate on barrier and convertability properties of Water based barrier coated (WBBC) paper and paperboard. julkaisussa Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2017: Renew, Rethink, Redefine the Future, Minneapolis, Minnesota, USA, 23-26 April 2017. Vuosikerta 1. TAPPI Press. 2017. s. 220-232

Nisula K, Pekkola S. Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. julkaisussa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin. 2016

Galinina O, Turlikov A, Andreev S, Koucheryavy Y. Improving reliability of replicated message delivery in cellular machine-type communications. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016. s. 106-110 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765341

Devos M, Ometov A, Mäkitalo N, Aaltonen T, Andreev S, Koucheryavy Y. D2D communications for mobile devices: Technology overview and prototype implementation. julkaisussa 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016. s. 124-129 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765344

Aarikka-Stenroos L, Boedeker S, Köppä L, Langwaldt J. How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. julkaisussa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. 2016

Ranta V, Aarikka-Stenroos L, Mäkinen S. Business models in the circular economy: a structured multiple-case analysis. julkaisussa Proceedings of ISPIM Innovation Summit, Kuala Lumpur, Malaysia. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM): 4-7 December 2016. 2016

Lampio K, Karvinen R. Multi-Objective Optimization of Fin Array Heat Sinks. julkaisussa Therminic 2016: 22nd international workshop Thermal investigations of ICs and Systems. IEEE. 2016 https://doi.org/10.1109/THERMINIC.2016.7749070

Collin J, Perttula A, Parviainen J, Racko J, Brida P. Pedestrian Dead Reckoning with Particle Filter for Handheld Smartphone. julkaisussa 2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE. 2016 https://doi.org/10.1109/IPIN.2016.7743608

Kekonen A, Bergelin M, Eriksson J-E, Ylänen H, Kielosto S, Viik J. Bioimpedance measurement system for evaluation of the status of wound healing. julkaisussa 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) . IEEE. 2016. s. 175-178 https://doi.org/10.1109/BEC.2016.7743757

Systä K, Vuori M, Järvinen H-M, Ahtee T, Sten H. Project types and industrial collaboration in project-based learning. julkaisussa Järvinen H-M, Clark R, toimittajat, Proceedings of SEFI 2016 annual conference. Tampere / Brussels: European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Lohan E-S, Kauppinen T, Debnath SBC. A Survey of People Movement Analytics Studies in the Context of Smart Cities. julkaisussa Proceedings of the FRUCT’19. 2016. s. 151-158 https://doi.org/10.23919/FRUCT.2016.7892195

Petrov V, Pyattaev A, Moltchanov D, Koucheryavy Y. Terahertz band communications: Applications, research challenges, and standardization activities. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016. s. 1-8 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765354

Viheriäkoski T, Kärjä E, Hillberg J, Tamminen P. Charge relaxation of slowly dissipative polymers. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. 2016. s. 1-9 https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592533

Tamminen P, Viheriäkoski T. Charged cable-system ESD event. julkaisussa 2016 38th Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD). IEEE. 2016 https://doi.org/10.1109/EOSESD.2016.7592559

Aldawood S, Fowley F, Pahl C, Taibi D, Liu X. A coordination-based brokerage architecture for multi-cloud resource markets. julkaisussa Proceedings - 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, W-FiCloud 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2016. s. 7-14 https://doi.org/10.1109/W-FiCloud.2016.19

Gudkova I, Markova E, Masek P, Andreev S, Hosek J, Yarkina N et al. Modeling the utilization of a multi-tenant band in 3GPP LTE system with Licensed Shared Access. julkaisussa 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). IEEE. 2016. s. 119-123 https://doi.org/10.1109/ICUMT.2016.7765343

Amiot CG, Ryczkowski P, Aalto A, Toivonen J, Genty G. Mid-Infrared Sources for Ultra-Broadband Cavity Enhanced Spectroscopy. julkaisussa Frontiers in Optics 2016. OSA. 2016. FTh5A.3

Moilanen C, Björkqvist T, Ovaska M, Koivisto J, Miksic A, Engberg B et al. Modelling and Simulation of Radial Spruce Compression to Optimize Energy Efficiency in Mechanical Pulping. julkaisussa 2016 International Mechanical Pulping (IMPC) Conference Proceedings, Monday, September 26 - Wednesday, September 28, Jacksonville, Florida, USA. USA: TAPPI. 2016. s. 53-70. 1.3

Myllykoski T, Pohjolainen S, Ali-Löytty S. Students’ Use of Learning Tools and Tool Types: Solving Self-Study Assignments on an Online Platform. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016

Laine K, Sipilä E, Anderson M, Sydänheimo L. Electronic Exam in Electronics Studies. julkaisussa SEFI Annual Conference 2016: Engineering Education on Top of the Wolrd: Industry University Cooperation. 2016

Joutsenlahti J, Ali-Löytty S, Pohjolainen S. Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI. 2016