Pakkala, T., Lemberg, A-M., & Lahdensivu, J. (2016). The effect of climate change on freeze-thaw durability of concrete structures in Finland. 53. Julkaisun esittämispaikka: OCEANEXT : Interdisciplinary Conference, .

Laukkarinen, A. (2015). Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Pakkala, T., Lahdensivu, J., Köliö, A., & Annila, P. (2018). Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018. (BY Tekniset ohjeet ; Nro 70). Vaasa: Suomen Betoniyhdistys r.y.

Lahdensivu, J., Annila, P., & Pikkuvirta, J. (2016). Eriste- ja levyrappaus 2016, by 57. (BY. Tekniset ohjeet; Nro 57). Helsinki: Suomen Betoniyhdistys r.y.

Annila, P., Lahdensivu, J., Lemberg, A-M., Pikkuvirta, J., & Pakkala, T. (2016). Tuulettuvat julkisivut 2016, by 64. Helsinki: Suomen Betoniyhdistys r.y.

Mäntynen, J., Kallberg, H., Kalenoja, H., Rauhamäki, H., Pöllänen, M. M., Luukkonen, T., & Karhula, K. (2012). Liikennetekniikan perusteet: Opetusmoniste. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Laitinen, K., Mattila, K., Metsäpuro, P., & Nykänen, L. (2015). Pyöräväylien tiedot ja laatutaso. (2015 toim.) Helsinki: Liikennevirasto.

Karhula, K., Pöllänen, M., Mäntynen, J., Rauhamäki, H., Leppäniemi, M., & Luukkonen, T. (2015). WIN-WINTER - Tie- ja katuverkon talvihoidon tutkimusohjelma. Esiselvitys: Raportti tuloksista. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Karhula, K., Pöllänen, M., Mäntynen, J., Rauhamäki, H., Leppäniemi, M., & Luukkonen, T. (2015). WIN‐WINTER ‐ Nordic winter road maintenance research program. Preliminary study: Project report. Tampere University of Technology.

Hongisto, V., & Kylliäinen, M. (2015). ÄKK Loppuraportti: rakennusten ääniolosuhteiden käyttäjälähtöinen kehittäminen. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health.

Mäntynen, J., Pöllänen, M., Eskelinen, H., Lehtola, I., Perrels, A., & Johanna, K. (2002). Lähtökohtia tie- ja rataverkon peruspalvelutason määrittämiselle. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; Nro 48/2002). Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.

Jokela, T., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2019). Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 61-66). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Jokela, T., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2019). Ilmakehän pitkäaaltoinen säteily rakennusfysikaalisissa laskentatarkasteluissa. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 55-60). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Laukkarinen, A., Kauppinen, A., Tuominen, E., Raunima, T., & Vinha, J. (2019). Koulujen ja päiväkotien sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittaukset COMBI-hankkeessa. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 133-138). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Moisio, T., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2019). Rakennuksen ulkovaipan yli vaikuttavien paine-erojen määrittäminen rakennusfysikaalisia laskentatarkasteluja varten. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 49-54). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Moisio, T., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2019). Puurunkoisten ulkoseinien liitosten lämpö- ja kosteustekninen toiminta. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 67-74). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Tuominen, E., Laukkarinen, A., Kauppinen, A., Raunima, T., & Vinha, J. (2019). COMBI-hankkeen paine-eromittausten yhteenveto. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 139-144). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Tuominen, E., Ruusala, A., Laukkarinen, A., Pätsi, S., Pessi, A-M., & Vinha, J. (2019). Huokoisten puukuitu- ja kipsilevytuulensuojalevyjen homehtumisherkkyys. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 517-524). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Vinha, J., & Laukkarinen, A. (2019). COMBI-hankkeen suositukset korkeatasoisten ja kosteusturvallisten palvelurakennusten toteuttamiseksi - COMBI 8. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 217-222). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Tuominen, E., Raunima, T., Vinha, J., & Sekki, P. (2019). Kapasitiivisten kosteusantureiden käyttäytyminen betoniseinien ja kipsivalulattioiden kuivumisen seurannassa. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 103-110). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Tuominen, E., Vinha, J., Tuominen, O., Vänttinen, K., & Vainio, M. (2019). Betonin kosteustekniset materiaaliominaisuudet ja mittausmenetelmän kehittäminen. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 111-116). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Tuominen, E., Vinha, J., & Naskali, J. (2019). Puuelementtien välisen sauman tiivistys kumitiivisteellä. teoksessa J. Vinha, & T. Raunima (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2019: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 28.-30.10.2019, Tampere (Vuosikerta Seminaarijulkaisu 6, Sivut 125-129). Tampere: Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka.

Kauppinen, A., Kiviste, M., Pirhonen, J., & Vinha, J. (2017). Paine-erot Pirkanmaan ja Helsingin julkisissa palvelurakennuksissa. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 215-221). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Laukkarinen, A., Heiskanen, R., & Vinha, J. (2017). Maanvastaisten seinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 71-76). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Annila, P., Lahdensivu, J., Suonketo, J., Pentti, M., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2017). Kosteusvaurioiden vakavuus kuntien rakennuksissa. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 135-140). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Laukkarinen, A., Musakka, S., Penttilä, O., Teriö, O., & Vinha, J. (2017). Puukerrostalon työmaavaiheen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 167-172). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Teriö, O., Penttilä, O., Laukkarinen, A., Musakka, S., & Vinha, J. (2017). Puukerrostalorakentamisen kosteudenhallinta. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut: 24.-26.10.2017, Tampere (Vuosikerta 1, Sivut 173-178). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Pakkala, T., Lahdensivu, J., Köliö, A., & Annila, P. (2017). Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere (Sivut 179-184). (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikka. Rakennusfysiikka.). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Hongisto, V., Kylliäinen, M., & Hyönä, J. (2015). ÄKK-hankkeen suositukset tulevaisuuden ääneneristysmääräyksiä koskien. teoksessa Rakennusfysiikka 2015 (Sivut 561-566). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Latvanne, P., & Kylliäinen, M. (2015). Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet. teoksessa Rakennusfysiikka 2015 (Sivut 567-572). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Kovalainen, V., & Kylliäinen, M. (2015). Menetelmä parvekelasien ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015 (Sivut 617-622). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Junttila, H., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2015). Puurunkoisten tuuletettujen yläpohjien kosteustekninen toiminta. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. (Sivut 77-82). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Laukkarinen, A., & Hilliaho, K. (2015). Lasitetun parvekkeen lämpötilan ja lämpöhäviöiden laskenta. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 181-186). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Köliö, A., Hohti, H., Pakkala, T., Laukkarinen, A., Lahdensivu, J., & Mattila, J. (2015). Raudoitteiden korroosionopeuden määrittäminen betonijulkisivussa korkean aikaresoluution säädatan avulla. teoksessa Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. (Sivut 195-202). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Vinha, J., Hedman, M., Sirén, K., Harsia, P., Pentti, M., Teriö, O., ... Pihlajamaa, P. (2015). Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere. (Sivut 487-496). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; Nro 4). Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Hilliaho, K., Nordquist, B., & Wallentén, P. (2015). Koko Julkisivua peittävän lasijulkisivun vaikutus Etelä-Ruotsissa sijaitsevan rakennuksen energiatehokkuuteen. teoksessa J. Vinha, & T. Ruuska (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere (Sivut 509-516). (Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 4; Nro 4). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Niemi, H., Kylliäinen, M., Jäppinen, J., & Lindqvist, M. (2015). Acoustics of vanished 19th century concert halls in Helsinki. teoksessa 9th International conference on Auditorium Acoustics 2015 (Vuosikerta 37, Sivut 182-189). Institute of Acoustics.

Niemi, H., Kylliäinen, M., Jäppinen, J., & Lindqvist, M. (2015). Auralization of vanished 19th century concert halls in Helsinki. teoksessa 9th International Conference on Auditorium Acoustics 2015 (Vuosikerta 37, Sivut 470-477). Institute of Acoustics.

Di Buò, B., Selänpää, J., Länsivaara, T. T., & D’ignazio, M. (2020). Reply to the discussion by koutsoftas on “evaluation of sample quality from different sampling methods in finnish soft sensitive clays”1. Canadian Geotechnical Journal, 57(8), 1261-1262. https://doi.org/10.1139/cgj-2019-0754

Malaska, M., & Heikkilä, R. (2016). Editorial to “The best papers from the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)”. Automation in Construction, 71, 1. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.045

Magazinik, A., Bedolla, J. S., Lasheras, N. C., & Mäkinen, S. (2019). Societal impact as Cost-Benefit Analysis: Comparative analysis of two research infrastructures. teoksessa 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2019 IEEE. https://doi.org/10.1109/ICE.2019.8792600

Haavisto, J., Kerokoski, O., & Laaksonen, A. (2019). Second-order analysis of prestressed concrete columns. teoksessa W. Derkowski, P. Krajewski, P. Gwozdziewicz, M. Pantak, & L. Hojdys (Toimittajat), Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures (Sivut 1068-1074). ( FIB symposium proceedings). International Federation for Structural Concrete.

Lahdensivu, J., & Kekäläinen, P. (2019). Alkali-silica reaction in finnish swimming pools. teoksessa W. Derkowski, P. Krajewski, P. Gwozdziewicz, M. Pantak, & L. Hojdys (Toimittajat), Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures (Sivut 2006-2013). (fib Symposium Proceedings). International Federation for Structural Concrete.

Knuuti, M., & Länsivaara, T. (2019). Performance of Variable Partial Factor approach in a slope design. teoksessa 13th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering(ICASP13), Seoul, South Korea, May 26-30, 2019 https://doi.org/10.22725/ICASP13.475

Tiainen, T., Mela, K., & Heinisuo, M. (2019). Buckling length assessment with finite element approach. teoksessa F. Wald, & M. Jandera (Toimittajat), Stability and Ductility of Steel Structures - Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures, 2019 (Sivut 1145-1150). CRC Press/Balkema.

Rantala, T., Kerokoski, O., Nurmikolu, A., & Laaksonen, A. (2018). Fatigue loading tests of concrete railway sleepers. teoksessa High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium (Sivut 1445-1452). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59471-2_166

Mikkonen, A., & Karvinen, R. (2016). Solar Panel Breakage During Heavy Rain Caused by Thermal Stress. teoksessa Engineered Transparency 2016: Glass in Architechture and Structural Engineering Wiley.

Pakkala, T., Lemberg, A-M., & Lahdensivu, J. (2016). The effect of climate change on the amount of wind driven rain on concrete facades. teoksessa M. Prins, H. Wamelink, B. Giddings, K. Ku, & M. Feenstra (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Vol 2 : Environmental opportunities and challenges, Constructing commitment and acknowledging human experiences (Vuosikerta 2, Sivut 153-165). Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Kurvinen, A., & Sorri, J. (2016). Bus Transportation Accessibility - Does It Impact Housing Values? teoksessa S. Nenonen, & J-M. Junnonen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Understanding impacts and functioning of different solutions (Vuosikerta IV, Sivut 321-331). Tampere: Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Ilomets, S., Kalamees, T., & Lahdensivu, J. (2016). Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. teoksessa CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future (Sivut 1113-1120). Czech Technical University in Prague.

Poutanen, T. (2015). The target reliability of the eurocodes. teoksessa Safety, Robustness and Condition Assessment of Structures (Sivut 202-208). (IABSE Symposium Report). International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). https://doi.org/10.2749/222137815815622816

Diez Albero, J. A., Tiainen, T., Mela, K., & Heinisuo, M. (2015). Structural analysis of tubular truss in fire. teoksessa ISTS15, 15th International Symposium on Tubular Structures, : 27-29 May 2015 (Sivut 181-187). CRC Press/Balkema.

Nissilä, J., Heikkilä, R., Romo, I., Malaska, M., & Aho, T. (2014). BIM based schedule control for precast concrete supply chain. teoksessa 31st International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, ISARC 2014 - Proceedings (Sivut 667-671). University of Technology Sydney.

Yi, X., Cho, C., Cook, B., Wang, Y., Tentzeris, M. M., & Leon, R. T. (2014). A slotted patch antenna for wireless strain sensing. teoksessa Structures Congress 2014 - Proceedings of the 2014 Structures Congress (Sivut 2734-2743). American Society of Civil Engineers ASCE. https://doi.org/10.1061/9780784413357.239

Yi, X., Cho, C., Wang, Y., Cook, B., Tentzeris, M. M., & Leon, R. T. (2014). Crack propagation measurement using a battery-free slotted patch antenna sensor. teoksessa 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2014 - 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society (Sivut 1040-1047). INRIA.

Heikkilä, R., Malaska, M., Törmänen, P., & Keyack, C. (2013). Integration of BIM and automation in high-rise building construction. teoksessa ISARC 2013 - 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining, Held in Conjunction with the 23rd World Mining Congress (Sivut 1171-1176)

Laaksonen, A. (2012). Structural behaviour of long integral abutment bridges. teoksessa Global Thinking in Structural Engineering: Recent Achievements International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE).

Yi, X., Cho, C., Wang, Y., Cook, B. S., Cooper, J., Vyas, R., ... Leon, R. T. (2012). Passive frequency doubling antenna sensor for wireless strain sensing. teoksessa ASME 2012 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems, SMASIS 2012 (Vuosikerta 1, Sivut 625-632) https://doi.org/10.1115/SMASIS2012-7923

Yi, X., Wang, Y., Leon, R. T., Cooper, J., & Tentzeris, M. M. (2012). Wireless crack sensing using an RFID-based folded patch antenna. teoksessa Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability - Proceedings of the Sixth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (Sivut 824-830)

Salminen, M., & Heinisuo, M. (2011). Shear buckling and resistance of thin-walled steel plate at non-uniform elevated temperatures. teoksessa 10th International Conference on Steel Space and Composite Structures (Sivut 267-276). CI-Premier Pte Ltd.

Yi, X., Wu, T., Lantz, G., Cooper, J., Cho, C., Wang, Y., ... Leon, R. T. (2011). Sensing resolution and measurement range of a passive wireless strain sensor. teoksessa Structural Health Monitoring 2011: Condition-Based Maintenance and Intelligent Structures - Proceedings of the 8th International Workshop on Structural Health Monitoring (Vuosikerta 1, Sivut 759-766)

Kärnä, S., & Junnonen, J. M. (2005). Project feedback as a tool for learning. teoksessa Proceedings of the 13th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC 2005) (Sivut 47-55)

Ylinen, A., Mäkinen, J., & Kouhia, R. (2016). Two models for hydraulic cylinders in flexible multibody simulations. teoksessa Computational Methods for Solids and Fluids: Multiscale Analysis, Probability Aspects and Model Reduction (Sivut 463-493). (Computational Methods in Applied Sciences; Vuosikerta 41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27996-1_17

Annila, P. J., Lahdensivu, J., Suonketo, J., & Pentti, M. (2016). Practical experiences from several moisture performance assessments. teoksessa J. Delgado (Toimittaja), Recent developments in building diagnosis techniques (Vuosikerta 5, Sivut 1-20). (Building Pathology and Rehabilitation; Vuosikerta 5). Porto, Portugal: Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0466-7

Veber, A., Lu, Z., Vermillac, M., Pigeonneau, F., Blanc, W., & Petit, L. (2019). Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses. Fibers, 7(12). https://doi.org/10.3390/fib7120105

Mavrogianni, A., Taylor, J., Davies, M., Thoua, C., & Kolm-Murray, J. (2015). Urban social housing resilience to excess summer heat. Building Research and Information, 43(3), 316-333. https://doi.org/10.1080/09613218.2015.991515

Uotila, U., Saari, A., & Junnonen, J. M. (2020). Uncertainty in the early phase of a municipal building refurbishment project-A case study in Finland. Buildings, 10(8), [137]. https://doi.org/10.3390/BUILDINGS10080137

Liljamo, T., Liimatainen, H., Pöllänen, M., & Utriainen, R. (2020). People's current mobility costs and willingness to pay for Mobility as a Service offerings. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 136, 99-119. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.034

Kivioja, H., & Vinha, J. (2020). Hot-box measurements to investigate the internal convection of highly insulated loose-fill insulation roof structures. Energy and Buildings, 216, [109934]. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109934

Rybakov, V. A., Ananeva, I. A., Pichugin, E. D., & Garifullin, M. (2020). Heat protective properties of enclosure structure from thin-wall profiles with foamed concrete. Magazine of Civil Engineering, 94(2), 11-20. https://doi.org/10.18720/MCE.94.2

Ismailov, A., Merilaita, N., Solismaa, S., Karhu, M., & Levänen, E. (2020). Utilizing mixed-mineralogy ferroan magnesite tailings as the source of magnesium oxide in magnesium potassium phosphate cement. Construction and building materials, 231, [117098]. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117098

May Tzuc, O., Rodríguez Gamboa, O., Aguilar Rosel, R., Che Poot, M., Edelman, H., Jiménez Torres, M., & Bassam, A. (2020). Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis. Journal of Building Engineering, 33, [101625]. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101625

Fedorik, F., Heiskanen, R., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2019). Impacts of multiple refurbishment strategies on hygrothermal behaviour of basement walls. Journal of Building Engineering, 26, [100902]. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100902

Lemougna, P. N., Yliniemi, J., Ismailov, A., Levänen, E., Tanskanen, P., Kinnunen, P., ... Illikainen, M. (2019). Recycling lithium mine tailings in the production of low temperature (700–900 °C) ceramics: Effect of ladle slag and sodium compounds on the processing and final properties. Construction and building materials, 221, 332-344. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.078

Knuuti, M., & Länsivaara, T. (2019). Variation of CPTu-based transformation models for undrained shear strength of Finnish clays. Georisk, 13(4), 262-270. https://doi.org/10.1080/17499518.2019.1644525

Tulonen, J., Siitonen, T., & Laaksonen, A. (2019). Behaviour of riveted stringer-to-floorbeam connections in cyclic load tests to failure. Journal of Constructional Steel Research, 160, 101-109. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.018

Bączkiewicz, J., Pajunen, S., Malaska, M., & Heinisuo, M. (2019). Parametric study on temperature distribution of square hollow section joints. Journal of Constructional Steel Research, 160, 490-498. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.049

Sanchez-Guevara, C., Núñez Peiró, M., Taylor, J., Mavrogianni, A., & Neila González, J. (2019). Assessing population vulnerability towards summer energy poverty: Case studies of Madrid and London. Energy and Buildings, 190, 132-143. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.02.024

Garifullin, M., Bronzova, M., Pajunen, S., Mela, K., & Heinisuo, M. (2019). Initial axial stiffness of welded RHS T joints. Journal of Constructional Steel Research, 153, 459-472. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.10.025

Emami, N., Heinonen, J., Marteinsson, B., Säynäjoki, A., Junnonen, J. M., Laine, J., & Junnila, S. (2019). A life cycle assessment of two residential buildings using two different LCA database-software combinations: Recognizing uniformities and inconsistencies. Buildings, 9(1), [20]. https://doi.org/10.3390/buildings9010020

Claude, S., Ginestet, S., Bonhomme, M., Escadeillas, G., Taylor, J., Marincioni, V., ... Altamirano, H. (2019). Evaluating retrofit options in a historical city center: Relevance of bio-based insulation and the need to consider complex urban form in decision-making. Energy and Buildings, 182, 196-204. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.10.026

Alanen, J., Ruiz Morales, E., Muhammad, A., Saarinen, H., & Minkkinen, J. (2019). Remote diagnostics application software for remote handling equipment. Fusion Engineering and Design. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2019.01.125

Pajunen, S., Hautala, J., & Heinisuo, M. (2019). Modelling the stressed skin effect by using shell elements with meta-material model. Magazine of Civil Engineering, 86(2), 20-29. https://doi.org/10.18720/MCE.86.3

Tuominen, E., Vinha, J., & Raunima, T. (2019). Behavior of capacitive humidity sensors in monitoring the drying of concrete walls. MATEC Web of Conferences, 282, [02053]. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202053

Tuominen, E., & Vinha, J. (2019). Calculation method to determine capillary properties of building materials with automatic free water intake test. MATEC Web of Conferences, 282, [02037]. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202037

Ruusala, A., Laukkarinen, A., & Vinha, J. (2019). Comparison between calculated and billed building energy consumption values of schools and daycare centers. MATEC Web of Conferences, 282, [02085]. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202085

Tuominen, E., Tuominen, O., Vainio, M., Ruuska, T., & Vinha, J. (2019). Thermal and moisture properties of calcium silicate insulation boards. MATEC Web of Conferences, 282, [02065]. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928202065

Havula, J., Garifullin, M., Heinisuo, M., Mela, K., & Pajunen, S. (2018). Moment-rotation behavior of welded tubular high strength steel T joint. Engineering Structures, 172, 523-537. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.06.029

Laukkarinen, A., Kero, P., & Vinha, J. (2018). Condensation at the exterior surface of windows. Journal of Building Engineering, 19, 592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Keskikuru, T., Salo, J., Huttunen, P., Kokotti, H., Hyttinen, M., Halonen, R., & Vinha, J. (2018). Radon, fungal spores and MVOCs reduction in crawl space house: A case study and crawl space development by hygrothermal modelling. Building and Environment, 138, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.026

Oluoti, K., Doddapaneni, T. R. K. C., & Richards, T. (2018). Investigating the kinetics and biofuel properties of Alstonia congensis and Ceiba pentandra via torrefaction. Energy, 150, 134-141. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.086

Evchina, Y., & Martinez Lastra, J. L. (2018). An approach to combining related notifications in large-scale building management systems with a rehabilitation facility case study. Automation in Construction, 87, 106-116. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.12.020

Orell, O., Vuorinen, J., Jokinen, J., Kettunen, H., Hytönen, P., Turunen, J., & Kanerva, M. (2018). Characterization of elastic constants of anisotropic composites in compression using digital image correlation. Composite Structures, 185, 176-185. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.11.008

Sariola, R. (2018). Utilizing the innovation potential of suppliers in construction projects. Construction Innovation, 18(2). https://doi.org/10.1108/CI-06-2017-0050

Doddapaneni, T. R. K. C., Praveenkumar, R., Tolvanen, H., Rintala, J., & Konttinen, J. (2018). Techno-economic evaluation of integrating torrefaction with anaerobic digestion. Applied Energy, 213, 272-284. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.01.045

Garifullin, M., Bronzova, M. K., Heinisuo, M., Mela, K., & Pajunen, S. (2018). Cold-formed RHS T joints with initial geometrical imperfections. Magazine of Civil Engineering, 80(4), 81-94. https://doi.org/10.18720/MCE.80.8

Keinänen, M., & Kähkönen, K. (2018). Core Project Team As a Management Entity for Construction Projects. In_bo: Ricerche e progetti per il territorio, la citta e l'architettura. Construction Management, 9(13), 208-217.

Garifullin, M., Pajunen, S., Mela, K., Heinisuo, M., & Havula, J. (2017). Initial in-plane rotational stiffness of welded RHS T joints with axial force in main member. Journal of Constructional Steel Research, 139, 353-362. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.09.033

Tiainen, T., Mela, K., Jokinen, T., & Heinisuo, M. (2017). The effect of steel grade on weight and cost of warren-type welded tubular trusses. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings, 170(11), 855-873. [1600112]. https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00112

Salmisto, A., Postareff, L., & Nokelainen, P. (2017). Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 143(4), [04017010]. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Kivelä, T., Mattila, J., & Puura, J. (2017). A generic method to optimize a redundant serial robotic manipulator's structure. Automation in Construction, 81, 172-179. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.06.006

Niemelä, T., Vinha, J., Lindberg, R., Ruuska, T., & Laukkarinen, A. (2017). Carbon dioxide permeability of building materials and their impact on bedroom ventilation need. Journal of Building Engineering, 12, 99-108. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.009

Sarlin, E., Sironen, R., Pärnänen, T., Lindgren, M., Kanerva, M., & Vuorinen, J. (2017). The effect of matrix type on ageing of thick vinyl ester glass-fibre-reinforced laminates. Composite Structures, 168, 840–850. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.02.086

Lappalainen, K., & Valkealahti, S. (2017). Output power variation of different PV array configurations during irradiance transitions caused by moving clouds. Applied Energy, 190, 902-910. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.01.013

Sekki, T., Airaksinen, M., & Saari, A. (2017). Effect of energy measures on the values of energy efficiency indicators in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings, 139, 124-132. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.005

Symonds, P., Taylor, J., Mavrogianni, A., Davies, M., Shrubsole, C., Hamilton, I., & Chalabi, Z. (2017). Overheating in English dwellings: comparing modelled and monitored large-scale datasets. Building Research and Information, 45(1-2), 195-208. https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1224675

Köliö, A., Pakkala, T. A., Hohti, H., Laukkarinen, A., Lahdensivu, J., Mattila, J., & Pentti, M. (2017). The corrosion rate in reinforced concrete facades exposed to outdoor environment. Materials and Structures, 50(23). https://doi.org/10.1617/s11527-016-0920-7

Kärnä, S., & Junnonen, J. M. (2017). Designers' performance evaluation in construction projects. ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, 24(1), 154-169. https://doi.org/10.1108/ECAM-06-2015-0101

Carfora, D., Gironimo, G. D., Esposito, G., Huhtala, K., Määttä, T., Mäkinen, H., ... Mozzillo, R. (2016). Multicriteria selection in concept design of a divertor remote maintenance port in the EU DEMO reactor using an AHP participative approach. Fusion Engineering and Design, 112, 324-331. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.08.023

Asp, O., & Laaksonen, A. (2016). Instrumentation and fe analysis of a large-span culvert built under a railway, in Finland. Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering, 26(4), 357-364. https://doi.org/10.2749/101686616X14555429843807

Sekki, T., Andelin, M., Airaksinen, M., & Saari, A. (2016). Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings. Energy and Buildings, 129, 199-206. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.015

Schneider, J., Hilcken, J., Aronen, A., Karvinen, R., Olesen, J. F., & Nielsen, J. (2016). Stress relaxation in tempered glass caused by heat soak testing. Engineering Structures, 122, 42-49. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.04.024

Hilliaho, K., Nordquist, B., Wallentèn, P., Hamid, A. A., & Lahdensivu, J. (2016). Energy saving and indoor climate effects of an added glazed facade to a brick wall building: Case study. Journal of Building Engineering, 7, 246-262. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.07.004

Hokka, M., Black, J., Tkalich, D., Fourmeau, M., Kane, A., Hoang, N. H., ... Kuokkala, V-T. (2016). Effects of strain rate and confining pressure on the compressive behavior of Kuru granite. International Journal of Impact Engineering, 91, 183-193. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2016.01.010

Immonen, P., Ponomarev, P., Åman, R., Ahola, V., Uusi-Heikkilä, J., Laurila, L., ... Huhtala, K. (2016). Energy saving in working hydraulics of long booms in heavy working vehicles. Automation in Construction, 65, 125-132. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.12.015

Taylor, J., Davies, M., Mavrogianni, A., Shrubsole, C., Hamilton, I., Das, P., ... Biddulph, P. (2016). Mapping indoor overheating and air pollution risk modification across Great Britain: A modelling study. Building and Environment, 99, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.01.010

Heinonen, J., Säynäjoki, A., Junnonen, J. M., Pöyry, A., & Junnila, S. (2016). Pre-use phase LCA of a multi-story residential building: Can greenhouse gas emissions be used as a more general environmental performance indicator? Building and Environment, 95, 116-125. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.09.006

Hilliaho, K., Köliö, A., Pakkala, T., Lahdensivu, J., & Vinha, J. (2016). Effects of added glazing on Balcony indoor temperatures: Field measurements. Energy and Buildings, 128, 458-472. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.07.025

Garifullin, M. R., Barabash, A. V., Naumova, E. A., Zhuvak, O. V., Jokinen, T., & Heinisuo, M. (2016). Surrogate modeling for initial rotational stiffness of welded tubular joints. Magazine of Civil Engineering, 63(3), 53-76. https://doi.org/10.5862/MCE.63.4

Fedorik, F., Malaska, M., Hannila, R., & Haapala, A. (2015). Improving the thermal performance of concrete-sandwich envelopes in relation to the moisture behaviour of building structures in boreal conditions. Energy and Buildings, 107, 226-233. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.08.020

Vinha, J., Manelius, E., Korpi, M., Salminen, K., Kurnitski, J., Kiviste, M., & Laukkarinen, A. (2015). Airtightness of residential buildings in Finland. Building and Environment, 93(P2), 128-140. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.011

Jones, B., Das, P., Chalabi, Z., Davies, M., Hamilton, I., Lowe, R., ... Taylor, J. (2015). Assessing uncertainty in housing stock infiltration rates andassociated heat loss: English and UK case studies. Building and Environment, 92, 644-656. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.05.033

Sekki, T., Airaksinen, M., & Saari, A. (2015). Impact of building usage and occupancy on energy consumption in Finnish daycare and school buildings. Energy and Buildings, 105, 247-257. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.036

Gashti, E. H. N., Malaska, M., & Kujala, K. (2015). Analysis of thermo-active pile structures and their performance under groundwater flow conditions. Energy and Buildings, 105, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.026

Carfora, D., Di Gironimo, G., Järvenpää, J., Huhtala, K., Määttä, T., & Siuko, M. (2015). Divertor remote handling for DEMO: Concept design and preliminary FMECA studies. Fusion Engineering and Design, 98-99, 1437-1441. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2015.06.056

Kähkönen, K. (2015). Role and nature of systemic innovations in construction and real estate sector. Construction Innovation: Information, Process, Management, 15(2), 130-133. https://doi.org/10.1108/CI-12-2014-0055

Kähkönen, K., & Rannisto, J. (2015). Understanding fundamental and practical ingredients of construction project data management. Construction Innovation: Information, Process, Management, 15(1), 7-23. https://doi.org/10.1108/CI-04-2014-0026

Sekki, T., Airaksinen, M., & Saari, A. (2015). Measured energy consumption of educational buildings in a Finnish city. Energy and Buildings, 87, 105-115. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.032

Tauriainen, M. K., Puttonen, J. A., & Saari, A. J. (2015). The assessment of constructability: BIM cases. Journal of Information Technology in Construction, 20, 51-67.

Pärnänen, T., Kanerva, M., Sarlin, E., & Saarela, O. (2015). Debonding and impact damage in stainless steel fibre metal laminates prior to metal fracture. Composite Structures, 119, 777-786. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2014.09.056

Lindroos, M., Apostol, M., Kuokkala, V. T., Laukkanen, A., Valtonen, K., Holmberg, K., & Oja, O. (2015). Experimental study on the behavior of wear resistant steels under high velocity single particle impacts. International Journal of Impact Engineering, 78, 114-127. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2014.12.002

Hassani Nezhad Gashti, E., Malaska, M., & Kujala, K. (2014). Evaluation of thermo-mechanical behaviour of composite energy piles during heating/cooling operations. Engineering Structures, 75, 363-373. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.06.018

Kantola, M., & Saari, A. (2014). Commissioning for nearly zero-energy building projects. Construction Innovation: Information, Process, Management, 14(3), 370-382. https://doi.org/10.1108/CI-06-2013-0031

Lehtiranta, L., & Junnonen, J. M. (2014). Stretching risk management standards: Multi-organizational perspectives. BUILT ENVIRONMENT PROJECT AND ASSET MANAGEMENT, 4(2), 128-145. https://doi.org/10.1108/BEPAM-06-2013-0019

Mavrogianni, A., Davies, M., Taylor, J., Chalabi, Z., Biddulph, P., Oikonomou, E., ... Jones, B. (2014). The impact of occupancy patterns, occupant-controlled ventilation and shading on indoor overheating risk in domestic environments. Building and Environment, 78, 183-198. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.04.008

Taylor, J., Davies, M., Mavrogianni, A., Chalabi, Z., Biddulph, P., Oikonomou, E., ... Jones, B. (2014). The relative importance of input weather data for indoor overheating risk assessment in dwellings. Building and Environment, 76, 81-91. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.010

Das, P., Shrubsole, C., Jones, B., Hamilton, I., Chalabi, Z., Davies, M., ... Taylor, J. (2014). Using probabilistic sampling-based sensitivity analyses for indoor air quality modelling. Building and Environment, 78, 171-182. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.04.017

Yi, X., Cho, C., Cooper, J., Wang, Y., Tentzeris, M. M., & Leon, R. T. (2013). Passive wireless antenna sensor for strain and crack sensing - Electromagnetic modeling, simulation, and testing. Smart Materials and Structures, 22(8), [085009]. https://doi.org/10.1088/0964-1726/22/8/085009

Kouhia, R., Tůma, M., Mäkinen, J., Fedoroff, A., & Marjamäki, H. (2012). Implementation of a direct procedure for critical point computations using preconditioned iterative solvers. Computers & Structures, 108-109, 110-117. https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.02.009

Saari, A., Kalamees, T., Jokisalo, J., Michelsson, R., Alanne, K., & Kurnitski, J. (2012). Financial viability of energy-efficiency measures in a new detached house design in Finland. Applied Energy, 92, 76-83. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.10.029

Kurnitski, J., Saari, A., Kalamees, T., Vuolle, M., Niemelä, J., & Tark, T. (2011). Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implementation. Energy and Buildings, 43(11), 3279-3288. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.08.033

Krokfors, K., Ilmonen, M., Kangasoja, J., Lehtonen, H., Mälkki, M., Mäntysalo, R., ... Puustinen, S. (2011). Briefing: Initial findings from the urba project. PROCEEDINGS OF THE ICE: URBAN DESIGN AND PLANNING, 164(1), 15-17. https://doi.org/10.1680/udap.2011.164.1.15

Saari, A. (2008). Precision refurbishment of buildings: A façade refurbishment case study. STRUCTURAL SURVEY, 26(2), 108-119. https://doi.org/10.1108/02630800810883049

Saari, A. (2008). Computational design concept analysis: A Nordic comparison of four apartment buildings. STRUCTURAL SURVEY, 26(1), 29-37. https://doi.org/10.1108/02630800810857426

Junnonen, J. M. (1998). Strategy formation in construction firms. ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT, 5(2), 107-114. https://doi.org/10.1108/eb021065