Azemati, Hamidreza et al. "The role of symmetry in the aesthetics of residential building façades using cognitive science methods". Symmetry. 2020. 12(9). https://doi.org/10.3390/sym12091438

Nieto Fernandez, Fernando ja Rosana Rubio Hernandez. "On Hares, Ferrymen and Empathy in Architectural Education". Arkkitehti. 2020, 117(4/2020). 31-33.

Corredor-Ochoa, Álvaro et al. "Challenges in assessing urban sustainability"., Verma, Pramit ja Singh, Pardeep Singh, Rishikesh Singh Raghubanshi, Akhilesh (toimittaneet). Urban Ecology: Emerging Patterns and Social-Ecological Systems. Luku 19, Elsevier. 2020, 355-374. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820730-7.00019-7

Soini, Kaisa, VÄRI - maalausnäyttely Galleria Bronda, Helsinki, Exhibition, 2020

Kaasalainen, Tapio ja Satu Huuhka. "Existing Apartment Buildings as a Spatial Reserve for Assisted Living". International Journal of Building Pathology and Adaptation. 2020. https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2020-0015

Huuhka, Satu, The most sustainable building is the one you don't build, 2020.

Hynynen, Ari. "Kaupunki koronan jälkeen". Ilkka-Pohjalainen. 2020.

Amr, Alia'a. "Pattern recognition and transformational growth adjustments alongside ring roads: Descriptive mapping from four case studies". Land Use Policy. 2020. 94. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104552

Pelsmakers, Sofie et al. "Developing architecture studio culture: peer-peer learning". Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World AMPS, Architecture_MPS; Stevens Institute of Technology New Jersey / New York: 17-19 June, 2019. AMPS Proceedings Series. AMPS. 2020.

Donovan , Elizabeth ja Sofie Pelsmakers "Integrating sustainability in design studio through blended learning". Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World AMPS, Architecture_MPS; Stevens Institute of Technology New Jersey / New York: 17-19 June, 2019. AMPS Proceedings Series. AMPS. 2020.

Kolkwitz, Mario, Satu Huuhka ja Elina Luotonen Circular Construction in Regenerative Cities: A H2020 project. 2020. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Huuhka, Satu, Mario Kolkwitz ja Jussi Lahti Circular Economy in Building Construction in Tampere, Finland: Buildings as Material Banks, Current Recycling Possibilities, Future Steering Instruments. 2020. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Tartia, Jani The Temporality and Rythmicity of Lived Street Space Tampere University Dissertations. Tampere University. 2020.

Kaasalainen, Tapio et al. "Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates". Journal of Building Engineering. 2020. 27. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100996

Pesu, Janne et al. Rakennettuun ympäristöön sitoutuneet materiaalit ja niiden virrat: kartoittamisen, ennustamisen ja käytön esiselvitys 2020.

Ilgın, Hüseyin Emre, Bekir Özer Ay ja Mehmet Halis Gunel. "A study on main architectural and structural design considerations of contemporary supertall buildings". ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW. 2020. https://doi.org/10.1080/00038628.2020.1753010

Chudoba, Minna et al. Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series 1 udg. The NAAR Proceedings Series. Nordic Academic Press of Architectural Research. 2020.

Hynynen, Ari Juhani et al. "Emotional diners and rational eaters: Constructing the urban lunch experience". Journal of Urbanism. 2020. https://doi.org/10.1080/17549175.2020.1762706

Hynynen, Ari. "Kulttuurin tähtikarttoja.". Kulttuurilehti ilmiö. 2020. (1/2020).

May Tzuc, O. et al. "Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis". Journal of Building Engineering. 2020. 33. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101625

Cerrone, Damiano, Jesús López Baeza, ja Panu Lehtovuori. "Optional and necessary activities: Operationalising Jan Gehl’s analysis of urban space with Foursquare data". International Journal of Knowledge-Based Development. 2020, 11(1). 68-79. https://doi.org/10.1504/IJKBD.2020.106836

Lindberg, Taru et al. "Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency". ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH. 2020, 14(1). 19-40. https://doi.org/10.1080/17512549.2018.1488619

Amr, Alia'a. "Re-centring peripheries along ring roads under a smart growth agenda: case studies of Espoo Innovation Garden and Vantaa Aviapolis in Finland". European Planning Studies. 2020, 28(2). 357-379. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1663794

Milián Bernal, Dalia "Temporary uses of vacant and abandoned urban spaces in Latin America: An exploration". Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series. 1 udg., The NAAR Proceedings Series. Nordic Academic Press of Architectural Research. 2020, 181-209.

García Triviño, Francisco et al. "La oportunidad del afuera / The Opportunity of the Outside". HipoTesis Numbered Issues. 2019. Hipo 7.

Joensuu, Tuomo, Markku Norvasuo ja Harry Edelman. "Stakeholders’ Interests in Developing an Energy Ecosystem for the Superblock – Case Hiedanranta". Sustainability. 2019. 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010327

Chudoba, Minna "Looking Up: Imagining a Vertical Architecture"., Toft, Anne Elisabeth Rönn, Magnus Smith Wergeland, Even (toimittaneet). Reflecting Histories and Directing Futures: Proceedings Series. 2019-1 udg., Nordic Academic Press of Architectural Research. 2019, 99-124.

Rantanen, Annuska ja Juho Rajaniemi. "Urban Planning in the Post-Zoning Era: From Hierarchy to Self-Organization in the Reform of the Finnish Land Use and Building Act". Environment & Planning B: Planning and Design. 2019. https://doi.org/10.1177/2399808319893686

Martínez Rodríguez, José Manuel, Inés Escudero Conesa, ja Fernando Nieto Fernandez, Professional Association of Architects of Burgos: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid), Burgos, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, Exhibition, 2019, Time and Architecture: 50 Anniversary ETSAVA (School of Architecture in Valladolid), Burgos, 02 joulukuuta 2019

Chudoba, Minna ja Juho Rajaniemi. "Tampereen arkkitehtikoulu 50 vuotta". Yhdyskuntasuunnittelu. 2019, 57(3). 29-32.

Kalakoski, Iida, Satu Huuhka, ja Olli-Paavo Koponen. "From obscurity to heritage: Canonisation of the Nordic Wooden Town". INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES. 2019, 26(8). 790-805. https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1693417

Huuhka, Satu ja Inge Vestergaard. "Building Conservation and the Circular Economy: A Theoretical Consideration". JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE D. 2019, 10(1). 29-40. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2019-0081

Chudoba, Minna. "Arkkitehtuurissa riittää tutkittavaa". Arkkitehtiuutiset. 2019, (11). 38.

Saarimaa, Sini ja Niina Nieminen. "Asukaskeskeisyys asuntorakentamisen haasteena: ​kommunikatiivisesta kuilusta yhteistyöhön? Miten saataisiin asuntotarjontaa, joka palvelisi nykyistä paremmin asukkaita? ". ARA Viesti, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 2019, 2/2019. 28-29.

Martínez Rodríguez, José Manuel, Inés Escudero Conesa, ja Fernando Nieto Fernandez, Professional Association of Architects of Cantabria: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid), Santander, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, Exhibition, 2019, Time and Architecture, Santander, 01 lokakuuta 2019

Koskinen, Anna et al. Tampere City Region 2040+. Regional factors of well-being. Tampere: Tampere University. 2019.

Hynynen, Ari. "Monimuotoistuva kaupungistuminen.". Sanomalehti Ilkka. 2019.

Lehtovuori, Panu et al. Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin 24 udg. Ympäristöministeriön julkaisuja; 24. Helsinki: Ympäristöministeriö. 2019.

Roslund, Marja I. et al. "Endocrine disruption and commensal bacteria alteration associated with gaseous and soil PAH contamination among daycare children". Environment International. 2019. 130. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.06.004

Helamaa, Anna. "From Marginal to Mainstream? Analysing Translations between the Collaborative Housing Niche and the Established Housing Sector in Finland". BUILT ENVIRONMENT. 2019, 45(3). 364-381. https://doi.org/10.2148/benv.45.3.364

Rajaniemi, Juho, Minna Chudoba ja Else Luotinen, toim. Seinäjoen Huhtala: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2019 Tampere: Tampereen yliopisto. Arkkitehtuuri. 2019.

Eskolin, Juha Suurten puurakenteiden arkkitehtoniset ominaisuudet Tampere University Dissertations; 105. 2019.

Hynynen, Ari ja Annuska Rantanen "Urbanismi voimavarana. Kaupungistumisen näkymiä provinssissa.". ja Riukulehto, Sulevi Harjunpää, Nina (toimittaneet). Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla!. Kytösavut. Etelä-Pohjanmaan liitto. 2019, 51-64.

Puhakka, Riikka et al. "Greening of Daycare Yards with Biodiverse Materials Affords Well-Being, Play and Environmental Relationships". International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019. 16(16). https://doi.org/10.3390/ijerph16162948

Pelsmakers, Sofie et al. "Void conditions and potential for mould growth for insulated and uninsulated suspended timber ground floors". International Journal of Building Pathology and Adaptation. 2019, 37(4). 395-425. https://doi.org/10.1108/IJBPA-05-2018-0041

Helander, Henna ja Satu Huuhka. "Vanhan korjaaminen on ekologista rakentamista". Helsingin sanomat. 2019. 2019(178).

Hynynen, Ari ja Annuska Rantanen. "Pieni ja keskisuuri urbanismi kaupunkikehittämisen voimavarana.". Alue ja Ympäristö. 2019, 48(1). 101-116. https://doi.org/10.30663/ay.77858

Karjalainen, Markku. "Vantaa Multipurpose Ice Arena". Puu-lehti. 2019, 39(2). 66-71.

Sarjala, Satu. "Built environment determinants of pedestrians’ and bicyclists’ route choices on commute trips: Applying a new grid-based method for measuring the built environment along the route". JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY. 2019, 78. 56-69. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.05.004

Rubio Hernandez, Rosana. "El origen del ‘sueño’ de la arquitectura de cristal: Una aproximación". Constelaciones. 2019, (7). 123-137.

Havik, Klaske ja Pekka Passinmäki. "Introduction". DATUTOP. 2019, (38). 7-11.

Passinmäki, Pekka "Technology, Focality and Place: On the Means and Goals of Architecture". ja Passinmäki, Pekka Havik, Klaske (toimittaneet). Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy. DATUTOP. Tampere University, School of Architecture. 2019, 64-97.

Passinmäki, Pekka ja Klaske Havik, toim. Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy DATUTOP. Tampere: Tampere University, School of Architecture. 2019.

Martínez Rodríguez, José Manuel, Inés Escudero Conesa, ja Fernando Nieto Fernandez, Museum of the University of Valladolid: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid), Valladolid, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, Exhibition, 2019, Time and Architecture, Valladolid, 07 toukokuuta 2019

Huuhka, Satu et al. "Architectural potential of deconstruction and reuse in declining mass housing estates". Nordic Journal of Architectural Research. 2019, 31(1). 139-179.

Karjalainen, Markku. "Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista: Research on framing solutions and home ownership of wood apartment buildings in Finland.". Puu-lehti. 2019, 39(1). 60-64.

Karjalainen, Markku. "CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa: Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö selvitti CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa". Puumies. 2019, 64(1). 23-25.

Vihinen, Hilkka et al. Aluekehittäminen monivärikuvassa. Aluekehittämispäätöksen valmistelun työpaperi. Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019.,

Lehtovuori, Panu, Jani Tartia ja Damiano Cerrone "Drivers of Global Urbanization: Exploring the emerging Urban Society". ja Leary-Owhin, Michael E McCarthy, John P (toimittaneet). The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, The City and Urban Society. London: Routledge. 2019. https://doi.org/10.4324/9781315266589

Eräsaari, Leena et al. "In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019". Yhdyskuntasuunnittelu. 2019, 57(3). 33-34. https://doi.org/10.33357/ys.86014

Norvasuo, Markku. "Kaupunki on ihmisen koti. Klassikko 1999: Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti". Yhdyskuntasuunnittelu. 2019, 57(2). 60-63. https://doi.org/10.33357/ys.83680

Lehtovuori, Panu, Jaana Vanhatalo ja Sanna Elfving Kuivaspään kyläsuunnitelma: Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto. 2019.

Salmela, Ulla ja Iida Kalakoski. "Kulttuuriperintö ilmastokriisin kourissa – mutta myös osana ratkaisua?". Kulttuurista perinnöksi. 2019. 3.

Kalakoski, Iida. "Muusikko, tarinankertoja, Suomen ystävä: haastattelussa Daniel Libeskind". Arkkitehtiuutiset. 2019. 9(2019).

Kalakoski, Iida. "Patinan viehätys: Aleksi Siurola entisöi ja myy suomalaista designia". DOT Design on Tampere. 2019. 7(2019).

Milián Bernal, Dalia "Re-imaginando el espacio público en los intersticios del vacío y el abandonon en las ciudades latinoamericanas". Anais do II Congresso Ibero-americano de História Urabana, 2019. Anais II CIHU. 2019, 2435-2448.

Kalakoski, Iida. "Soveltava kulttuurintutkimus on kuin avoin syli". J@RGONIA. 2019, 17(33). 114-117.

Milián Bernal, Dalia ja Panu Lehtovuori. "Split Level: A story of ruptures and their appropriations". Estonian Architectural Review - MAJA. 2019, Winter 2019(95). 68-75.

Pelsmakers, Sofie ja Aidan Hoggard "Sustainability and our professional environment - design validation and collaboration to create relevant architecture". in Jones, A,., Hyde, R., “Defining Contemporary Professionalism - for architects in practice and education” . RIBA Publishing. 2019.

Willems, Annemarie et al. "Teaching Archaeological Heritage Management: Towards a Change in Paradigms". CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES. 2019, 20(5-6). 297-318. https://doi.org/10.1080/13505033.2018.1559423

Kalakoski, Iida. "Uutta ajattelua rakennusosien kierrättämiseen". Kulttuurista perinnöksi. 2019. 3.

García Triviño, Francisco et al. "La función de la función / The Function of Function". HipoTesis Numbered Issues. 2018. Hipo 6.

Teronen, Tommi, Jyrki Tarpio, ja Teemu Hirvilammi Kohtuuhintainen asuminen. Ratkaisuperiaatteita rakennussuunnitteluun. Edit Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 31. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 2018.

Teal, Randall Thinking Design: Towards an Architecture of Critical Indeterminacy and Temporal Affectivity Tampere University of Technology. School of Architecture. DATUTOP Occasional Papers . Tampere University of Technology. School of Architecture. 2018.

Karjalainen, Markku. "Puukerrostalorakentaminen Suomessa: Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista.". Suomen sahayrittäjät. 2018, 2018(4). 4-7.

Moisio, Malin et al. Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 2018.

Kaasalainen, Tapio et al. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Tilallisten ratkaisujen tehokkuudesta ja toimivuudesta Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 33. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 2018.

Rubio Hernandez, Rosana. "'Los muertos que vos matáis gozan de buena salud": Crítica a la crítica Postmoderna del Funcionalismo". HipoTesis Numbered Issues. 2018, (6). 7-28.

Lehtinen, Taru et al. Peruskoulut ja energiatehokkuus: Tilallisista ja toiminnallisista suunnitteluperiaatteista Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 2018.

Karjalainen, Markku. "Puukerrostaloalue Rauman Papinpellolle". Puu-lehti. 2018, 38(3). 62-64.

Borges De Araujo, Miguel The Work of the Studio Aalto Collaborators: Practice, Craft and Theory DATUTOP. Tampere University of Technology. School of Architecture. 2018.

Soini, Kaisa, Kaisa Soini, Web publication/site, 2018, http://www.kaisasoini.fi

Saarimaa, Sini. "Kohti käyttäjäkeskeistä asuntorakentamista: Asukaskeskeisen tilasuunnittelun osa-alueet". RY Rakennettu ympäristö. 2018. (3).

Huuhka, Satu ja Sini Saarimaa. "Adaptability of mass housing: Size modifications of flats as a response to segregation". International Journal of Building Pathology and Adaptation. 2018, 36(4). 408-426. https://doi.org/10.1108/IJBPA-01-2018-0011

Laukkarinen, Anssi, Paavo Kero, ja Juha Vinha. "Condensation at the exterior surface of windows". Journal of Building Engineering. 2018, 19. 592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Maununaho, Katja "Diversity scales for integrated housing in the multicultural city". Alvar Aalto Symposium: 14th International Alvar Aalto Symposium New housing solutions for cities in change. Alvar Aalto Foundation. 2018, 104-107.

Saarimaa, Sini "User-centered urban housing: Reflections on the architect’s role". The 14th International Alvar Aalto Symposium Publication. Alvar Aalto Foundation. 2018.

Saarimaa, Sini "User-Centered Urban Housing: Reflections on Architect's Role". 14th International Alvar Aalto Symposium publication: New housing solutions for cities in change. Jyväskylä: Alvar Aalto Foundation. 2018.

Tarpio, Jyrki "A cookbook for agile housing". Alvar Aalto Symposium. : 14th international Alvar Aalto Symposium. 30–31 August 2018 Jyväskylä Finland.. Alvar Aalto Foundation. 2018, 88-91.

Tarpio, Jyrki. "KARKIT – Kohtuuhintaisen asumisen rakennuskonseptit". Araviesti. 2018, 2018(2). 15-17.

Rajaniemi, Juho ja Minna Chudoba, toim. Re-City. (Im)possible cities DATUTOP. Tampere University of Technology, School of Architecture. 2018.

Passinmäki, Pekka. "Editorial Introduction". Architectural Research in Finland. 2018, 2(1). 6-8.

Huuhka, Satu. "Tectonic use of reclaimed timber: Design principles for turning scrap into architecture". Architectural Research in Finland. 2018, 2(1). 130-151.

Tarpio, Jyrki. "Asuntomessujen talotärpit". Meidän talo. 2018, 2018(7). 44-49.

Maununaho, Katja. "Observer, expert, or activist: changing roles in design research project". The NAAR Proceedings Series. 2018, 2018(1). 269-288.

Karjalainen, Markku. "Vaasa´s wooden tower of innovation -arkkitehtiopiskelijakilpailu". Puu-lehti. 2018, 38(2). 60-67.

Rajaniemi, Juho, Minna Chudoba ja Eetu Lehmusvaara, toim. Jyväskylän ratapihan ympäristö, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2018 Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2018.

Tarpio, Jyrki, Helena Leino ja Markus Laine. "Makkarapötköä vai moninaista mosaiikkia? Kotimaiset urbaanit asunto- ja asumiskonseptit vuonna 2017.". Yhdyskuntasuunnittelu. 2018. 56(2).

Kalakoski, I. ja S. Huuhka. "Spolia revisited and extended: The potential for contemporary architecture". Journal of Material Culture. 2018, 23(2). 187-213. https://doi.org/10.1177/1359183517742946

Karjalainen, Markku. "Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain". Lapin Kansa. 2018.

Karjalainen, Markku. "Puurakentamisen huomioimiseksi tarvitaan laki". Maaseudun Tulevaisuus. 2018.

Karjalainen, Markku. "Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain". Kaleva. 2018. 19.5.2018.

Saatsi, Pekka, Bjørn Reidar Sørensen ja Anders Gustafsson Quality Parameters for Renovation Tampere University of Technology. Laboratory of Architecture. 2018.

Karjalainen, Markku. "Puurakentamisen kansalaisaloite on hyvällä asialla". www.biotalous.fi. 2018.

Pihlajarinne, Noora Rich & Orderly: The Role of Visual Complexity and Order in Intuitive Preference for Apartment Interiors Tampere University of Technology. 2018.

Huuhka, Satu. "Vanha rakennuskanta: kestävän kaupungistumisen riesa vai voimavara?". Rakentaminen & Infrastruktuuri. 2018, 2018(1). 12.

Bonora, Micol et al., Digital Design in Urban Environments 2017: Explorations in Computational Design Strategies, Tampere University of Technology, 2018.

Jama, Teemu et al. Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke) Helsinki: Ympäristöministeriö. 2018.

Partanen, Jenni ‘Don’t Fix It if It Ain’t Broke’: Encounters with Planning for Complex Self-Organizing Cities Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2018.

Partanen, Jenni ja Sirkku Wallin. "Bridging soft and hard – Towards a more coherent understanding of self-organisation within urban complexity research". Yhdyskuntasuunnittelu. 2018. 01(2018).

Ylipulli, Johanna , Seija Ridell ja Jenni Partanen. "Editorial: City Imaginings and Urban Everyday Life". WiderScreen. 2018. 1(2018).

Rajaniemi, Juho. "Epätoivon kaupungit ja perirealistinen dystopia". Futura. 2018, 36(4). 19-27.

Partanen, Jenni Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseohjeutuvilla työpaikka-alueilla Tutkimuskatsauksia. 2018.

Huuhka, Satu et al. Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet Muuttuva rakennettu ympäristö; 4. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti.; 165. Tampere: Tampere University of Technology. 2018.

Poutanen, Jenni "An architect’s perspective". ja Walton, Graham Matthews, Graham (toimittaneet). Exploring informal learning space in the university: A collaborative approach. London, New York: Routledge. 2018, 48-62.

Laine, Markus et al. "Bricolage in Collaborative Housing in Finland: Combining Resources for Alternative Housing Solutions". Housing, Theory and Society. 2018. https://doi.org/10.1080/14036096.2018.1492438

Larsen, Jan Lilliendahl ja Jens Brandt. "Critique, Creativity and the Co-Optation of the Urban: A Case of Blind Fields and Vague Spaces in Lefebvre, Copenhagen and Current Perceptions of the Urban". Urban Planning. 2018. 3(3). https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1394

Hynynen, Ari et al. Ei ainoastaan leivästä: Ruoka, kokemus ja moniaistisuus Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 2018.

Tartia, Jani. "Examining the rhythms of ‘urban elements’ on walking and driving routes in the city". Mobilities. 2018. 13(6). https://doi.org/10.1080/17450101.2018.1477303

Maununaho, Katja. "Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa". Yhdyskuntasuunnittelu. 2018. 56.

Kalakoski, Iida. "Kaupunkikuvan muutos herätti arkkitehdit elokuvan tekoon". Kulttuurista perinnöksi. 2018. 2.

Kalakoski, Iida ja Pekka Lehtinen. "Kestävyys ja korjaaminen". Kulttuurista perinnöksi. 2018. 2.

Ibrahim, Azlizawati ja Sofie Pelsmakers. "Low energy housing retrofit in North England: Overheating risks and possible mitigation strategies". Building Services Engineering Research and Technology. 2018, 39(2). 161-172. https://doi.org/10.1177/0143624418754386

Rubio Hernandez, Rosana ja Elena Pérez-Guembe "Mille-Oeille: Environmental Zoo". Time, Space, Existence. GAA Foundation. 2018, 410-413.

García Fernández, Jorge, Juan José Fernández Martín ja Jesús San José Alonso "MOOC-Graphies: Possibilities for Online Graphic Learning". ja Castaño Perea, Enrique Echeverria Valiente, Ernesto (toimittaneet). Architectural Draughtsmanship. Cham: Springer International Publishing AG. 2018, 253-263. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58856-8_20

Kalakoski, Iida, toim., Paraisten kalkkikaivoksen alueen kehittäminen: Arkkitehtiopiskelijoiden visioita , Tampereen teknillinen yliopisto, 2018.

Amr, Alia'a "Reframing Cities with Peripheral Settlements under the Decentralization Discourse: The Case of Amman, Jordan". ja Rajaniemi, Juho Chudoba, Minna (toimittaneet). Re-City. (Im)possible cities: DATUTOP. Luku 2, Datutop. Tampere, Finland: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2018, 50-65.

Passinmäki, Pekka, Vieraileva toim. "Special Issue: Architectural Research in Finland vol.2, no.1, 2018 - Architecture and Experience Now". Architectural Research in Finland. 2018. 2(1).

Hynynen, Ari. "Tehdään älykästä". Arkkitehtiuutiset. 2018, (1/2018). 12-13.

Kangas, Jari ja Jenni Poutanen "Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments". ICERI2018 Proceedings. ICERI proceedings. 2018, 8087-8096. https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Karjalainen, Markku ja Maria Pesonen Vaasa´s wooden tower of innovation Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 2018.

Lehtovuori, Panu, Damiano Cerrone ja Jenni Partanen "Метаморфология: новый взгляд на роль пространства в городском планировании". Lapina Kratasyuk, Ekaterina (toim.). Настройка языка: управление коммуникациями на постсоветском пространстве. Moscow: Новое литературное обозрение. 2018.

Huuhka, Satu. "Lähiöasunto: mainettaan muuntautumiskykyisempi". RY Rakennettu ympäristö. 2017, 54(4). 16-19.

Peltoniemi, Sanna et al. "Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation". Architectural Research in Finland. 2017, 1(1). 106-119.

Soini, Kaisa, Ad astra - maataideteos, Artefact, 2017

Lahdelma, Ilmari, Katsaus 2016: Kastellin monitoimitalo, Alvar Aalto museo, Jyväskylä: Suomen arkkitehtuurimuseo, Exhibition, 2017

Lehtovuori, Panu et al. Resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking: Whole-hankkeen osaraportti 1 Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio, julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 2017.

Karjalainen, Markku. "Puukerrostalot yleistyvät hitaasti mutta varmasti". Rakennuslehti. 2017, (45). 2.

Lahdelma, Ilmari, Echoes-100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo, Felleshus, Berlin: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella, Exhibition, 2017

Aittasalo, Minna et al. "Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster Randomized Controlled Trial in Finland". International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. 14(10). https://doi.org/10.3390/ijerph14101257

Lahdelma, Ilmari, Echoes-100- Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo, Exhibition Hall Manes, Praha: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella, Exhibition, 2017

Tarpio, Jyrki. "Wien – edullisen mutta laadukkaan asumisen Wunderland: Blogikirjoitus". Dwellers in Agile Cities -sivusto. 2017.

Karjalainen, Markku. "Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyn 2017 tulokset". Puu-lehti. 2017, 37(3). 48-53.

Lehtovuori, Panu et al. Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus 65 udg. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. Valtioneuvoston kanslia. 2017.

Rantanen, Annuska "Resurssitehokkuuden kaupunkirakenteellisia ulottuvuuksia"., Lehtovuori, Panu ja Vanhatalo, Jaana Rantanen, Annuska Viri, Riku (toimittaneet). Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus. 65 udg., Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. Valtioneuvoston kanslia. 2017, 18-31.

Rajaniemi, Juho, Minna Chudoba ja Olli Laine, toim. Korsgrundet i Jakobstad, Yrkeskurs 1 i Stadsplanering 2017 Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2017.

Huuhka, Satu. "Myyttejä purkamassa: Totta ja tarua puretuista rakennuksista". RY Rakennettu ympäristö. 2017, 54(3). 24-27.

Panu, Anne-Marjo, Kaapelitehdas 25 v., avoimet ovet, näyttely, Exhibition, 2017

Panu, Anne-Marjo, Konstrundan 2017, öppna dörrar, exhibition, Exhibition, 2017

Tarpio, Jyrki. "Arkkitehti arvioi messutaloja: "Tätä ei ole ennen nähty"". Meidän talo. 2017, 2017(7). 52-57.

Lahdelma, Ilmari, Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo, FUGA Budabest Center of Architecture, Budabest: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella, Exhibition, 2017

Nissilä, Kaisa Energiatehokas kyläkoulu puusta: Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. 2017.

Savisaari, Anssi Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjausrakennushankkeen arkkitehtisuunnittelussa Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Muuttuva rakennettu ympäristö. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. 2017.

Vuorinen, Jutta Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. 2017.

Rajaniemi, Juho, Minna Chudoba ja Olli Laine, toim. Pietarsaaren Ristikari, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2017 Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2017.

Rusanen, Milla Yksilö yhteisössä: Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen yhteisöllisellä asumisella Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. 2017.

Karjalainen, Markku "Status and possibilities of timber construction in Finland". Lilja, Kari (toim.). Wood-based bioeconomy solving global challenges. MEAE guidlines and other publications . Helsinki: Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. 2017, 35-39.

Lahdelma, Ilmari, Echoes - 100 Years in Finnish Design anad architecture: Polin, Vellamo, Ministry of Culture of Slovakia, Bratislava: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella, Exhibition, 2017

Lahdelma, Ilmari. "Polish judish history museum, Polin". YAPI, Architecture, Design, Culture and art magazine, Turkki. 2017. 424(3).

Garcia Fernandez, J., K. Tammi ja A. Joutsiniemi "Extending the life of virtual heritage: Reuse of TLS point clouds in synthetic stereoscopic spherical images". 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives . ISPRS. 2017, 317-323. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-317-2017

Bordas Eddy, Marta Universal Accessibility: On the need of an empathy-based architecture Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Tampere University of Technology. 2017.

Tarpio, Jyrki ja Helena Leino. "Ryhdikästä asuntopolitiikkaa Helsingissä? Blogikirjoitus". Dwellers in Agile Cities -sivusto. 2017.

Lahdelma, Ilmari, Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo, Suomi 100-organisation udg., Polin, Varsova: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella, Exhibition, 2017

Hegetschweiler, K. Tessa et al. "Linking demand and supply factors in identifying cultural ecosystem services of urban green infrastructures: A review of European studies". Urban Forestry and Urban Greening. 2017, 21. 48-59. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.002

Lahdelma, Ilmari. "Oulun Asemakeskus". Fassadentechnik. 2017. (1).

Huuhka, Satu. "Rakennuksia tyhjillään keskuksissa ja syrjäseuduilla: Kannattaako uutta rakentaa?". Araviesti. 2017, 2017(1). 24-25.

Kalakoski, Iida. "Ajatuksia kaupunkiasumisen tulevaisuudesta". Arkkitehtiuutiset. 2017, (5/2017). 16-17.

Kalakoski, Iida. "Alma Mater ja keihäänkärjet. Pääkirjoitus.". Arkkitehtiuutiset. 2017. (3).

Partanen, Jenni. "An urban cellular automata model for simulating dynamic states on a local scale". Entropy. 2017. 19(1). https://doi.org/10.3390/e19010012

Lehtovuori, Panu. "Arkkitehtuuri esiin Helsingin strategiassa". Arkkitehtiuutiset. 2017, (9). 3.

Moisio, Malin et al. "Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen". ja Vinha, Juha Kivioja, Henna (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. 2017, 331–336.

Passinmäki, Pekka. "Atmosfäärien salainen voima". Arkkitehti. 2017, 114(2). 82-83.

Pesonen, Maria. "Betonia päiväkotiin, sirkukseen ja teatteriin, TTY:n Arkkitehtuurinlaitoksen Betonistudio 2016". Betoni. 2017, (1). 64-70.

López Baeza, Jesús, Damiano Cerrone ja Kristjan Männigo "Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index". Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Transactions on Ecology and The Environment. WIT Press. 2017, 369-378. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Cerrone, Damiano ja Panu Lehtovuori. "Ikkunoita metamorfologiaan". Arkkitehti-lehti, Finnish Architectural Review. 2017. (4).

Karjalainen, Markku ja Maria Pesonen, toim. Järviluontokeskus Tampere, Lake Nature Center Tampere Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 2017.

Koponen, Olli-Paavo "Kalevan kirkko / Kaleva Church". Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdeluettelo / Register Selection. Docomomo Suomi Finland ry. 2017, 168-169.

Sorri, Jaakko ja Harry Edelman Katsaus vähähiilisyyden edistämiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti. Tampereen teknillinen yliopisto. 2017., 56 s.

Kalakoski, Iida. "Kaupunginosan näköinen koti". DOT Design on Tampere. 2017. (5).

Norvasuo, Markku. "Kohtaavatko yhdyskuntasuunnittelun muuttuvat tehtävät ja monitieteinen koulutus toisensa?". Yhdyskuntasuunnittelu. 2017. 55(4).

Koponen, Olli-Paavo. "Kultivoituneet luolamiehet". Arkkitehti. 2017, 2017(5). 35-36.

Lilius, Johanna ja Markku Norvasuo "Kulttuuria yhdyskuntarakenteessa? Urbaanin yhteisöllisyyden muuttuvat tulkinnat". ja Häyrynen, Maunu Wallin, Antti (toimittaneet). Kulttuurisuunnittelu: Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Tietolipas. Helsinki: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA. 2017, 230-249.

Koponen, Olli-Paavo. "Mitä arkkitehtuurista voi kertoa kuvataiteen avulla: Ville Lukkarisen kirjoitukset". TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA. 2017, (48). 11-17.

Koponen, Olli-Paavo et al. "Miten korjata modernismia: Kitsch ja korjausrakentaminen". Arkkitehti. 2017. (1).

Lehtovuori, Panu ja Olli Lehtovuori. "Monipuolistaminen on hyvää asuntorakentamispolitiikkaa". RY Rakennettu ympäristö. 2017. (4).

Karjalainen, Markku "Multistory timber apartment buildings are becoming common in forested Finland - Results of resident surveys point the way to the future of multistory timber apartment buildings.". Proceedings of 5th Annual international Conference on Architecture and Civile Engineering (ACE 2017) : May 8-9, 2017, Singapore. Proceedings of 5th annual International Conference on Architecture and Civil Engineering . Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). 2017, 415-417. https://doi.org/10.5176/2301-394X_ACE17.23

Karjalainen, Markku Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakysely 2017 - loppuraportti 11.6.2017 Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 2017.

Rantanen, Annuska ja Maija Faehnle, toim. "Self-organisation challenging institutional planning: towards a new urban research and planning paradigm – a Finnish review". Yhdyskuntasuunnittelu. 2017. 55(3).

Rantanen, Annuska ja Maija Faehnle, toim. "Self-organising city". Yhdyskuntasuunnittelu. 2017. 55(3).

Kalakoski, Iida. "Sinivalkoisia faktoja: Blue and white facts ". Arkkitehti. 2017. (2).

Koponen, Olli-Paavo "Tempon talo: Tempo House". Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdevalikoima / Register Selection. Docomomo Suomi Finland ry. 2017, 42-43.

Lehtovuori, Panu ja Sampo Ruoppila "Temporary uses producing difference in contemporary urbanism.". Henneberry, John (toim.). Transience and permanence in urban development. Wiley. 2017, 47-64.

Lehtovuori, Panu ja Georgiana Varna "Urbanism at a turning point. Modern, postmodern, now". From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage: The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Kiel 28-30 September, 2016. Stockholm: RIKSANTIKVARIEÄMBETET. 2017, 86-98.

Cerrone, Damiano ja Panu Lehtovuori, Urban metaMorphology Lab Tampere, SPIN Unit, Web publication/site, 2017, http://www.spinunit.eu/metamorphology-tampere/

Frolov, Vladimir et al. "Woodblock: Два проекта для Кронштадт / Two projects for Kronstadt". Project Baltia. 2017, (29). 68-74.

Chudoba, Minna "Function and ornament: the modern of Louis Sullivan and Eliel Saarinen". ja Toft, Anne Elisabeth Rönn, Magnus (toimittaneet). Aesthetics - The Uneasy Dimension in Architecture. Nordic Academic Press of Architectural Research. 2016, 87-108.

Rantanen, Annuska ja Anssi Joutsiniemi. "Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: Maankäytön ja suunnittelun mukautumis- ja muuntautumiskykyä tarkastelemassa". Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja. 2016. 128(4).

Rantanen, Annuska. "Southdale Shopping Centre: Modernin kauppakeskuksen syntymästä 60 vuotta". Yhdyskuntasuunnittelu. 2016. 54(4).

Lahdelma, Ilmari, Parantavat tilat silloin ja nyt: Meilahden pääsisäänkäyntiaula, Arkkitehtuurimuseo, Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo, Exhibition, 2016

Chudoba, Minna . "Arkkitehtuuritutkimus nyt". Arkkitehtiuutiset. 2016, (11). 15.

Koponen, Olli-Paavo "Visiting the world heritage town of old Rauma, Finland". Timber heritage and cultural tourism: values, innovation and visitor management, Bangkok, Thailand, 6-8 Nov. 2015. Bangkok, Thailand: ICOMOS Thailand Association. 2016, 45-49.

Huuhka, Satu Building 'Post-Growth': Quantifying and Characterizing Resources in the Building Stock Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2016.

Soini, Kaisa, Melutaidegalleria, Santalahdentie vt 12, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus, Artefact, 2016

Soini, Kaisa, Melutaidegalleria, Soukanlahdenkatu, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus, Artefact, 2016

Soini, Kaisa, Tampereen Tesoman Tuomarinkadun korttelin suunnittelukilpailun taideaiheen suunnittelu, Design, 2016

Tarpio, Jyrki. "Monenlaista joustavuutta". Arkkitehti. 2016, 2016(4). 12-21.

Huuhka, Satu . "Vacant residential buildings as potential reserves: a geographical and statistical study". Building Research and Information. 2016, 44(8). 816-839. https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1107316

Kaasalainen, Tapio ja Satu Huuhka. "Accessibility improvement models for typical flats: Mass-customizable design for individual circumstances". Journal of Housing for the Elderly. 2016, 30(3). 271-294. https://doi.org/10.1080/02763893.2016.1198739

Kontukoski, Maija et al. "Imagined salad and steak restaurants: Consumers’ colour, music and emotion associations with different dishes". International Journal of Gastronomy and Food Science. 2016, 4. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2016.04.001

Tarpio, Jyrki. "Puurakentamisen uusi nousu: Arkkitehti arvioi messutaloja". Meidän talo. 2016, 2016(7). 66-71.

Huuhka, Satu "Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials"., Hajek, Petr ja Tywoniak, Jan Lupisek, Antonin Sojkova, Katerina (toimittaneet). CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. 2016, 1105-1112.

Huuhka, Satu "Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials"., Zelezna, Julie, Hajek, Petr Tywoniak, Jan Lupisek, Antonin Sojkova, Katerina (toimittaneet). YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. 2016, 301-307.

Mustila, Lilja Monikäyttöinen koulu: Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. 2016.

Lahdelma, Ilmari, Venetsia biennal of architecture: Suomen Luontokeskus Haltia, Venetsia: Pohjoismaiden paviljonki, Exhibition, 2016

Passinmäki, Pekka . "Architecture beyond signs and symbols : Zumthor's response to the problems of aesthetics". ARQ-Architectural Research Quarterly. 2016, 19(4). 325-328. https://doi.org/10.1017/S1359135516000038

Chudoba, Minna . "Arkkitehtuurin monet mahdollisuudet". Arkkitehtiuutiset. 2016, (5). 6-9.

Tuominen, Iina Kaupunkikoti lapselle: ohjeita, kuinka kehittää asuntoja urbaanissa ympäristössä pienen lapsen näkökulmasta Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2016.

Maununaho, Katja. "Political, practical and architectural notion of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration". Nordic Journal of Migration Research. 2016, 6(1). 58-64. https://doi.org/10.1515/njmr-2016-0008

Rantanen, Annuska. "1965: The Heart of Our Cities". Yhdyskuntasuunnittelu. 2016. 2015:53(4).

Joutsiniemi, Anssi et al. Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Ihmisten elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi Tampere: Pirkanmaan liitto. 2016.

Lehtovuori, Panu et al. Hiedanrannan kehittämisvisio: Tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2016.

Lehtovuori, Panu et al. Development vision for Hiedanranta: Densely-built and intensively green Tampere City West Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Tampere University of Technology. School of Architecture. 2016.

Garcia-Fernandez, Jorge. "An Assessment of Errors and Their Reduction in Terrestrial Laser Scanner Measurements in Marmorean Surfaces". 3D Research. 2016, 7(1). 1-11. https://doi.org/10.1007/s13319-015-0077-0

Hedman, Markku et al. Talopaletti: Ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2016.

Garcia-Fernandez, Jorge et al. "Quantitative + qualitative information for heritage conservation: An open science research for paving 'collaboratively' the way to historical-BIM". 2015 Digital Heritage International Congress, Digital Heritage 2015. IEEE. 2016, 207-208. https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419495

Huuhka, Satu "Muutosmallit". Tutkitusti parempi lähiö: Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA). 2016, 32-37.

Kiuru, Titta, Jyrki Tarpio ja Jouko Lommi. "Uudet talot puntarissa". Meidän talo. 2016, 2016(2). 54-61.

Chudoba, Minna . "Kokonaisvaltainen kehittämistyökalu arvoympäristön suojeluun: Arkkitehtuurialan väitös Tampereen teknillisessä yliopistossa 8.1.2016.". Archinfo - Arkkitehtuurin tiedotuskeskus. 2016.

Dumitrescu, Anca The Management of Change in Finland's Wooden Historic Urban Landscapes: Old Rauma Tampere University of Technology. Publication. Tampere University of Technology. 2016.

Koponen, Olli-Paavo. "Aalto Bibliothek in Seinäjoki: Feinfühlige Restaurierung der Moderne". Alvar Aalto Gesellschaft. 2016. (Bulletin 39).

Koponen, Olli-Paavo. "Aalto-kirjasto, Seinäjoki". Arkkitehti. 2016. (1).

Norvasuo, Markku. "Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning". Planning Perspectives. 2016, 31(2). 227-251. https://doi.org/10.1080/02665433.2015.1065756

Hynynen, Ari ja Jari Kolehmainen. "Asemanseudut ja osaamisvetoisen kaupunkikehittämisen kolmas aalto". Yhdyskuntasuunnittelu. 2016. 54(4).

Harvio, Susanna et al. Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit: Esiselvitys Ympäristöministeriön raportteja 27. Helsinki: Ympäristöministeriö. 2016.

Hynynen, Ari . "Asemanseutujen momentum". Arkkitehtiuutiset. 2016, 2016(4). 22-23.

Partanen, Jenni ja Anssi Joutsiniemi "Complex patterns of self-organized neighbourhoods". ja Boelens, L deRoo, G (toimittaneet). Spatial Planning in a Complex Unpredictable World of Change : Towards a proactive co-evolutionary type of planning. Groeningen: InPlanning. 2016, 242-257. https://doi.org/10.17418/B.2016.9789491937279

Kalakoski, Iida "Defining requirements for appreciation of patina". ja Toft, Anne Elisabeth Rönn, Magnus (toimittaneet). Aesthetics - the uneasy dimension in architecture. Proceedings Series udg., Proceedings Series . Trondheim: Nordisk Arkitekturforskning. 2016, 27-40.

Kurikka, Heli et al. Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040 Julkaisunumero B:81. Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto. 2016.

Hynynen, Ari "Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development". ja Kähkönen, Kalle Keinänen, Marko (toimittaneet). Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. 2016, 372-383.

Hynynen, Ari . "Future in wood? Timber construction in boosting local development.". European Spatial Research and Policy. 2016, 23(1). 127-139. https://doi.org/10.1515/esrp-2016-0007

Kaasalainen, T. ja S. Huuhka. "Homogenous homes of Finland: 'Standard' flats in non-standardized blocks". Building Research and Information. 2016, 44(3). 229-247. https://doi.org/10.1080/09613218.2015.1055168

Helamaa, Anna. "Jotain uutta, jotain lainattua – ja hieman keltaista. Satakunnankatu 21.". Arkkitehti. 2016, (5). 39-40.

Lehtovuori, Panu. "Kaupunkitutkimuksen uusi aalto". Arkkitehtiuutiset. 2016, (8). 30-31.

Karjalainen, Markku ja Maria Pesonen, toim. Klingendahlin parveke, opiskelijakilpailu 2015 Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 2016.

Rajaniemi, Juho ja Minna Chudoba, toim. Lempäälän Sääksjärvi: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2016 Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2016.

Partanen, Jenni . "Liquid Planning, Wiki-Design - Learning from the Case Pispala". Environment & Planning B: Planning and Design. 2016, 43(6). 997-1018. https://doi.org/10.1177/0265813516647965

Karjalainen, Markku Multi-story timber frame buildings in Finland -videopresentation. 2016.

Karjalainen, Markku ja Maria Pesonen, toim. Nuorisokeskus Marttisen sauna, opiskelijakilpailu 2015 Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 2016.

Karjalainen, Markku ja Maria Pesonen, toim. Rääkkylän mummola, Opiskelijakilpailu 2016 Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 2016.

Lahdelma, Ilmari, Suomen arkkitehtuurikatsaus 2016, Exhibition, 2016

Puusepp, Renee, Damiano Cerrone ja Martin Melioranski "Synthetic modelling of pedestrian movement tallinn case study report". 34th eCAADe Conference: 22-26 August 2016, Oulu. Urban Contex; 34. 2016.

Hynynen, Ari "Vitality Through Integrative Urban Design: The case of Three Finnish cities". Rajaniemi, Juho (toim.). RE-CITY. Future City - Combining Disciplines. DATUTOP. Tampere: Tampere University of Technology. School of Architecture. 2016, 182-204.

Soini, Kaisa, DIMENSIO – NYT Keski-Suomen museo. (taidenäyttely), Exhibition, 2015

Vinha, Juha et al. "Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja". ja Vinha, Juha Ruuska, Tiina (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu; 4. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2015, 487-496.

Huuhka, Satu ja Jani Hakanen. "Potential and Barriers for Reusing Load-Bearing Building Components in Finland". International Journal for Housing Science and Its Applications. 2015, 39(4). 215-224.

Partanen, Jenni. "Indicators for self-organization potential in urban context". Environment & Planning B: Planning and Design. 2015, 42(5). 951-971. https://doi.org/10.1068/b140064p

Kotilainen, Sini ja Markku Hedman "Mikä estää joustavan asuntorakentamisen?". ARA-viesti 2/2015. The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA) . 2015, 17-19.

Huuhka, S. et al. "Reusing concrete panels from buildings for building: Potential in Finnish 1970s mass housing". Resources Conservation and Recycling. 2015, 101. 105-121. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.05.017

Hynynen, Ari . "Puusta potkua kuntien kehittämiseen". Sanomalehti Ilkka. 2015.

Taanila, Tuulia ja Anne-Marjo Panu. "Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin". Ilkka. 2015, 15.

Hradil, Petr, Satu Huuhka ja Margareta Wahlström "Obstacles and opportunities for the reuse of structural elements"., Andrés, Ana, Coz, Alberto ja Arm, Maria Heynen, John Stegemann, Julia Vandecasteele, Carlo (toimittaneet). Book of abstracts of WASCON 2015 - Resource efficiency in construction: 9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials. Santander, Spain. 2015, 85-86.

Kaasalainen, Hannu ja Hanna Achrén. "Betonilähiö joustaa muuttuviin asumistarpeisiin". Betoni. 2015, 85(2). 54-59.

Rajaniemi, Juho , Jon Thureson, ja Minna Chudoba, toim. Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015 Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2015.

Soini, Hanna, Kutsuttuna kuvataiteilijana: luonnos Nokian Harjuniityn koulukeskuskuksen julkiseksi taideteokseksi: kilpailevat luonnokset tilattu neljältä taiteilijalta. ei toteutusta., Artefact, 2015

Tarpio, Jyrki Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu; 18. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Kotilainen, Sini ja Markku Hedman Asukaslähtöinen puukerrostalokortteli tilaelementeistä: Esimerkkinä Kokkolan Nukkumatin tontin suunnitelma Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 17. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Tevaniemi, Johanna, Jenni Poutanen ja Riitta Lähdemäki. "Library as a Partner in Co-Designing Learning Spaces: A Case Study at Tampere University of Technology, Finland". New Review of Academic Librarianship. 2015, 21(3). 304-324. https://doi.org/10.1080/13614533.2015.1025147

Kotilainen, Sini , Markku Hedman ja Jonna Heikkinen, toim. Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen Housing Design. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Kotilainen, Sini "Matkalla joustaviin asuinympäristöihin". Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Housing Design. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015, 10-13.

Yläoutinen, Jyrki ja Sanna Peltoniemi "Laboratorioiden yhteiskäyttö yliopistokampuksilla"., Nenonen, Suvi, Kärnä, Sami Junnonen, Juha-Matti Tähtinen, Sari Sandström, Niclas (toimittaneet). Oppiva kampus: How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015, 350-359.

Poutanen, Jenni, Sanna Peltoniemi ja Noora Pihlajarinne "Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä"., Nenonen, Suvi, Kärnä, Sami Junnonen, Juha-Matti Tähtinen, Sari Sandström, Niclas (toimittaneet). Oppiva kampus: How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015, 72-93.

Joutsiniemi, Anssi ja Jaana Vanhatalo MASTRA: Strateginen kaavakartta - maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten uudet lähestymistavat - osa C Tampere: Pirkanmaan liitto. 2015.

Kaasalainen, Hannu, Hanna Achrén, ja Satu Huuhka. "Maailma muuttuu – miksei lähiöasunnotkin?". Araviesti. 2015, (1). 22-23.

Broberg, Anna ja Satu Sarjala. "School travel mode choice and the characteristics of the urban built environment: The case of Helsinki, Finland". Transport Policy. 2015, 37. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.10.011

Oliveira, V., C. Monteiro ja J. Partanen. "A comparative study of urban form". Urban Morphology. 2015, 19(1). 73-92.

Joutsiniemi, Anssi . "Ainutkertaisten tarpeiden tragedia". Yhdyskuntasuunnittelu. 2015. 53(2).

Tartia, Jani . "Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun". Versus. 2015.

Passinmäki, Pekka . "Arkkitehdit saisivat olla hieman vaatimattomampia: Juhani Pallasmaan haastattelu". Niin ja näin. 2015, 87(4). 42-45.

Lahdensivu, Jukka et al. Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 2015.

Partanen, Jenni, toim. Book of Abstracts - 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting: Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design Tampere University of Technology. School of Architecture. 2015.

Sarjala, Satu-Maaria, Anna Broberg, ja Ari Hynynen. "Children and youth transport in different urban morphological types". The Journal of Transport and Land Use. 2015, 9(2). 87-103. https://doi.org/10.5198/jtlu.2015.803

Helamaa, Anna "Cohousing in Finland". Wohnbund e.V (toim.). Europe Co-operative Housing. Berlin: Jovis. 2015, 112-117.

Partanen, Jenni, toim. Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland Tampere University of Technology. School of Architecture. 2015.

Ahtinen, Aino et al. "Experience-Driven Design of Ambiences for Future Pop Up Workspaces". Ambient Intelligence: 12th European Conference, AmI 2015, Athens, Greece, November 11-13, 2015, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. 2015, 296-312. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26005-1_20

Koponen, Olli-Paavo. "Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo". Arkkitehti. 2015, 2015(4/2015). 67-69.

Lahdelma, Ilmari, Kastellin monitoimitalo Oulu, Arkkitehtilehti 4/15, Arkkitehtilehti udg., Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto, Architecture, 2015

Helamaa, Anna . "Kattavasti rivitaloista". Arkkitehti. 2015, (3). 80-81.

Chudoba, Minna . "Kaupunki näyttämönä". Arkkitehtiuutiset. 2015, (8). 12-13.

Chudoba, Minna. "Kaupunki uudistuu". Arkkitehtiuutiset. 2015, (10). 12-13.

Gottdiener, Mark, Leslie Budd, ja Panu Lehtovuori Key concepts in urban studies: 2nd edition SAGE Key Concepts series. London: SAGE Publications. 2015.

Lahdelma, Ilmari, Kilpailuista toteutukseen, Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy, Exhibition, 2015

Chudoba, Minna . "Koteja ja kokonaistaideteoksia". Arkkitehti. 2015, (3). 76-78.

Koponen, Olli-Paavo "Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context". Mattila, Markku (toim.). Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. 2015, 26-29.

Peipinen, Vesa ja Panu Lehtovuori "Muutoksii: Second-generation Immigrants’ Movie Workshop in Helsinki". ja Martínez, Francisco Runnel, Pille (toimittaneet). Hopeless Youth!. Estonian National Museum. 2015, 96-100.

Poutanen, Jenni, Sanna Peltoniemi ja Noora Pihlajarinne "Novel architectural solutions change campus design"., Nenonen, Suvi, Kärnä, Sami, Junnonen, Juha-Matti Tähtinen, Sari Sandström, Niclas Airo, Kaisa Niemi, Olli (toimittaneet). How to co-create campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015, 60-81.

Rubio Hernandez, Rosana. "Once palabras para acercarse al vidrio". Zarch. 2015, (4). 144-157.

Joutsiniemi, Anssi . "Paluu ojankaivajien valtakuntaan". Yhdyskuntasuunnittelu. 2015. 53(1).

Koponen, Olli-Paavo. "Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä". Arkkitehti. 2015, 2015(2/2015). 72-74.

Hynynen, Ari . "Proffana provinssissa". Arkkitehtiuutiset. 2015, (9). 32-33.

Hynynen, Ari , Anne-Marjo Panu ja Tuulia Taanila, toim. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Panu, Anne-Marjo . "Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin". UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti. 2015, (1). 6.

Hynynen, Ari "Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen"., Hynynen, Ari Panu, Anne-Marjo Taanila, Tuulia (toimittaneet). Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015, 75-93.

Chudoba, Minna , Juho Rajaniemi ja Julia Virkkala, toim. Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B Tampere University of Technology, School of Architecture. 2015.

Rajaniemi, Juho ja Minna Chudoba "Raitiotien seisakkeet - monialainen suunnitteluprosessi opintojakson aiheena". Peda-forum 2015 - Strength through collaboration. 2015.

Hirvonen, Tuomo Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2015.

Yläoutinen, Jyrki, Sanna Peltoniemi ja Suvi Nenonen "Shared use of research laboratories Changing spatial concepts: A Case Study in a Finnish Biomedical Organization". Conference on Research on Health Care Architecture: ARCH 14 Conference Proceedings November 19-21, 2014, Espoo, Finland. Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE, 6/2015. Helsinki. 2015, 183-197.

Savolainen, Jussi et al. "Stirring the Construction Project Management with Co-creation and Continuous Improvement". Procedia Economics and Finance. 2015, 21. 64-71. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00151-3

Rantanen, Annuska ja Anssi Joutsiniemi "Strategic planning and epistemology of change: Probing the fitness of urban and planning systems with resilient spatial strategies". ja Hatakka, Aino Vehmas, Jarmo (toimittaneet). Sustainable Futures in a Changing Climate: Proceedings of the Conference “Sustainable Futures in a Changing Climate”, 11−12 June 2014, Helsinki, Finland. FFRC eBOOK 2/2015. Turku: Finland Futures Research Centre, University of Turku. 2015, 336-347.

Edelman, Harry ja Kaisa Härkönen, toim. Sustainable Design Studio 2014 Tampere University of Technology. School of Architecture. 2015.

Koponen, Olli-Paavo "Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina". Hautamäki, Ranja (toim.). Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki. 2015, 35-42.

Passinmäki, Pekka . "Taskinen yksissä kansissa". Arkkitehti. 2015, (2). 89-90.

Lehtovuori, Panu ja Sampo Ruoppila "Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism". Transience and permanence in urban development workshop, Sheffield 14.-­15.1.2015. Sheffield, UK. 2015.

Joutsiniemi, Anssi ja Carey Curtis "Unlikely similar – Forking paths and path-dependency in transportation studies of Helsinki and Melbourne". Book of Proceedings: 29th Annual AESOP 2015 Congress, Definite Space – Fuzzy Responsibility . 2015.

Lehtovuori, Panu "Uusia tuulia Euroopasta". Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Helsinki: Rakennustieto Oy. 2015, 42-59.

Joutsiniemi, Anssi ja Jaana Vanhatalo, VASARA for MapInfo, Tampereen kaupunki, Software, 2015

Poutanen, Jenni "What makes a Place? Claiming Spaces for Informal and Social Learning". How to Co-Create Campus?. Tampere: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. 2015, 248-265.

Iida, Hedberg Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2014.

Hynynen, Ari ja Jari Kolehmainen "Asemanseudut solmukohtina: Kehittämisen pullonkauloja ja mahdollisuuksia". XVI Kaupunkifoorumi Hämeenlinnassa 23.-24.9.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö. 2014.

Lehtovuori, Panu. "1974 la production de l´espace : Henri Lefebvre (1974). La production de l´espace : Paris: Editions Anthropos. 485 p". Yhdyskuntasuunnittelu. 2014, 52(2). 77-79.

Hynynen, Ari "A Deep Organic Re-reading of Alvar Aalto´s Design Approach". Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th in Oulu, Finland : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61. 2014, 28-39.

Lehtovuori, Panu. "Arkkitehtuuri polttopisteessä". Arkkitehtiuutiset. 2014, 66(10). 3-3.

Hynynen, Ari ja Jari Kolehmainen Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä, Loppuraportti, MAL-verkoston työpaja 14.5.2014, Scandic Tampere Station Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto. 2014.

Lehtovuori, Panu. "Asumisen katselmus : Housing Fair by the Lakeside". Arkkitehti. 2014, (4). 79-81.

Chudoba, Minna et al. ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, Architecture and Resilience, August 28-30, 2013 Tampere, Finland Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2014.

Lahdelma, Ilmari, BDR/ School Building, School of Architecture: Joensuu Primary School, BDR udg., Univercity of Sheffield, Uk, Architecture, 2014

Pesonen, Maria. "Betonipinnan kolmas ulottuvuus : TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2013". Betoni. 2014, (2). 72-77.

Broberg, Anna, Ari Hynynen ja Satu Sarjala "Children and youth transport in different urban morphological types". WSTLUR 2014 Proceedings. 2014 World Symposium on Transport and Land Use Research, June 24-27, 2014, Delft, the Netherlands. World Society for Transport and Land Use Research. 2014, 1-19.

Hämäläinen, Timo ja Panu Lehtovuori. "City of Boulevards or City of Malls? Urban Transport Infrastructure Retrofits Are Urban Landscape in Helsinki and Tampere". Project Baltia, Archive. 2014, (22). 36-41.

Chudoba, Minna "Designing Cities, Planning for People :". Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th 2014 in Oulu : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61. 2014, 76-85.

Joutsiniemi, Anssi. "Digitaalista ja elähtänyttä". Yhdyskuntasuunnittelu. 2014. 52(4).

Chudoba, Minna. "Eliel Saarinen ja korkean rakentamisen ristiriita". Yhdyskuntasuunnittelu. 2014, 52(1). 13-28.

Hedman, Markku "Empathy in Architecture". Morabito, Valerio (toim.). Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014. Intelligent landscape; 3. ARACNE. 2014.

Huuhka, Satu "Finnish Building Stock: Does Urban Shrinkage Equal Demolition?"., Chudoba, Minna, Joachimiak, Malgorzata, Laak, Mikko Lehtovuori, Panu Partanen, Jenni Rantanen, Annuska Siter, Nathan (toimittaneet). ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, ARCHITECTURE AND RESILIENCE, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2014, 64-71.

Joutsiniemi, Anssi. "Fraktaalit alueellisuuden perustaa murentamassa". Yhdyskuntasuunnittelu. 2014. 52(4).

Huuhka, Satu "Future-oriented building stock studies and the significance of values: addressing demolition behaviour with the Delphi method". ja van Breugel, K. Koenders, E.A.B. (toimittaneet). Proceedings of the 1st International Conference on Ageing of Materials & Structures, AMS'14, Delft, The Netherlands, 26-28 May 2014. Delft University of Technology, DCMat Ageing Centre. 2014, 56-63.

Iltanen, Sanna et al. "HIMMELI for comprehensive transport planning and development planning"., Brömmelstroet, Marco te Silva, Cecilia Bertolini, Luca (toimittaneet). COST Action TU1002 - Assessing Usability of Accessibility Instruments. COST Office. 2014, 47-52.

Lehtovuori, Panu. "Huippupuhujia Arkkitehtuuriviikolla". Arkkitehtiuutiset. 2014, (11). 16-17.

Poutanen, Jenni et al. "Interactive and Engaging Social Learning Spaces for Collaboration". Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; EdMedia 2014, World conference on educational Media and Technology, Dates: June 23 - 26, 2014, Location: Tampere, Finland. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; 1. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 2014, 1429-1434.

Lahdelma, Ilmari, Kastellin monitoimitalo Oulu, Prointerior 4/2014, Prointerior udg., Architecture, 2014

Lahdelma, Ilmari, Kastellin monitoimitalo Oulu / Projektiuutiset 4/2014, Projektiuutiset udg., Architecture, 2014

Helamaa, Anna. "Kehitysvammaisten asuminen uudistuu". Araviesti. 2014, (2). 4-6.

Laak, Mikko ja Juan Del Barrio Batista, toim. Kohti kestävää Skanssia Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2014.

Hynynen, Ari. "Kuinka tehdään kaupunkia kaupunkiin". Ilkka 19.11.2014. 2014.

Helamaa, Anna, Sini Kotilainen ja Ville Lahtinen Omannäköistä asumista : Visioita kehitysvammaisten asumiseen Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 13. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2014.

Poutanen, Jenni ja Antti Syvänen "On-campus Third Places for Collaborative Use and BYOD". Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; EdMedia 2014, World conference on educational Media and Technology, Dates: June 23 - 26, 2014, Location: Tampere, Finland. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; 1. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 2014, 1395-1401.

Laak, Mikko , toim. Orimattilan Henna Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2014.

Joutsiniemi, Anssi . "Peukuttelevaa osallistumista ja ilon kautta suunnittelua". Yhdyskuntasuunnittelu. 2014. 52(1).

Kotilainen, Sini ja Markku Hedman. "Pientaloa parempi? Better than an individual small house?". Puu. 2014, (3). 48-51.

Poutanen, Jenni "Pop-Up Spaces: From Prototyping to a Method of Revealing User-Attitudes"., Chudoba, Minna, Joachimiak, Malgorzata, Laak, Mikko Lehtovuori, Panu Partanen, Jenni Rantanen, Annuska Siter, Nathan (toimittaneet). ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, ARCHITECTURE AND RESILIENCE, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. 2014, 13-23.

Huuhka, Satu ja Jani H. Hakanen "Potential and barriers for reusing load-bearing building components in Finland"., Tadeu, Antonio ja Ural, Derin Ural, Oktay Abrantes, Vitor (toimittaneet). 40th IAHS World Congress on Housing, Sustainable Housing Construction Proceedings, December 16-19, 2014, Funchal, Portugal. ITeCons. 2014, 1-9.

Lehtovuori, Panu et al. "Public spaces, experience and conflict: The Cases of Helsinki and Tallinn". ja Tornaghi, Chiara Knierbein, Sabine (toimittaneet). Public Space and Relational Perspectives: New Challenges for Architecture and Planning. Routledge Research in Planning and Urban Design. Routledge. 2014, 125-143.

Panu, Anne-Marjo. "Puu, tulevaisuuden materiaali". Arkkitehtiuutiset. 2014, (12). 14-15.

Hynynen, Ari et al. SmartStation: Kohti älykästä asemanseutujen kehittämistä Seinäjoki: The City of Seinäjoki . 2014.

Kalenoja, Hanna et al. Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva : Ennakointiteemojen ja tulevaisuuskuvien alueelliset näkökulmat. Osaraportti 2 Helsinki: Ympäristöministeriö. 2014.

Rantanen, Annuska, Sanna Iltanen ja Anssi Joutsiniemi "Systemic Sustainability and Emerging Diversity of Shopping Concepts in Urban Multi-Agent Networks"., Cavallo, Roberto, Komossa, Susanne Marzot, Nicola Berghauser Pont, Meta Kuijper, Joran (toimittaneet). New Urban Configurations. Delft University Press. 2014, 510-517. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-365-0-517

Soini, Hanna, Tampereen Rantatunnelin Melutaide-gallerian teokset: Yksi kuudesta Melutaidegalleriaan osallistuvasta kuvataiteilijasta, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus, Artefact, 2014

Hynynen, Ari ja Tuulia Taanila "Tavoitteena lähipuukerrostalo"., Viljamaa, Anmari Päällysho, Seliina Lauhanen, Risto (toimittaneet). Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia; 17. Seinäjoki: SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU. 2014, 378-397.

Joutsiniemi, Anssi . "Tieteen tuhti perspuoli". Yhdyskuntasuunnittelu. 2014. 52(3).

Laak, Mikko ja Juan Del Barrio Batista, toim. Towards a sustainable Skanssi Tampere University of Technology, School of Architecture. 2014.

Joachimiak, Malgorzata, Mikko Laak ja Nathan Siter Uutta arkkitehtuuria kuntien tilahallintaan. Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Laitosraportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2014.

Huuhka, Satu. "Vanhasta puusta uutta arkkitehtuuria / New architecture from old wood". Puu. 2014, (3). 46-47.

Peltoniemi, Sanna "Well-being Architecture in Academic Workplace". Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th 2014, Oulu, Finland : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61. 2014, 283-290.

Kotilainen, Sini "Where Do you Start to Design a Dwelling?". Morabito, Valerio (toim.). Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014. Intelligent landscape; 3. ARACNE. 2014.

Helamaa, Anna. "Yhdessä". Arkkitehti. 2014, (4). 18-27.

Tero, Weman Virkkulan Seniorikylä: Virikkeellisen yhteisöasumisen konsepti ikääntyville Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2013.

Tiia, Ruutikainen Kennosta kodiksi: tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2013.

Leif, Lindegren Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua: Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseks Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2013.

Poutanen, Jenni "A Designed Third Place as Social Learning Space in Higher Education - Case Motivaattori". INTED 2013 Proceedings : 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 4th - 6th March, 2013. IATED. 2013, 688-697.

Saatsi, Pekka. "Aidot vanhat & kopiot". Glorian antiikki. 2013, (3). 48-53.

Hirvonen, Tuomo "Alvar Aalto´s Abstract Paintings and His Quest for Expressive Forms". ja Catak, Neslihan Duyan, Efe (toimittaneet). Creativity, autonomy, function in architecture , Archtheo ´13, Conference Proceedings, December 4-6, 2013, Mimar Sinan Fine Arts University. Theory of Architecture Conference. Istanbul: Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi. 2013, 81-94.

Helamaa, Anna. "Annikin puutalokortteli - uusi elämä asukasvetoisesti". RY Rakennettu ympäristö. 2013, 50(1). 32-35.

Tuunanen, Anna-Maija. "Arkkitehtuuria neurotieteiden valossa". Arkkitehtiuutiset. 2013, 65(6-7). 22-23.

Kotilainen, Sini ja Markku Hedman Arkkitehtuuri in Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 2013.

Tuunanen, Anna-Maija. "Arkkitehtuurista kulttuurijournalismin kokeilukenttä". Arkkitehtiuutiset. 2013, (9). 16-17.

Herneoja, A. et al. Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011: Tutkimus ja käytäntö / Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011: Research & Praxis Julkaisu - Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; A 58. Oulu: Unknown Publisher. 2013.

Hynynen, Ari. "Artikkeli: Kaupunkiympäristön arvot ovat hukassa?". Ilkka. 2013.

Hynynen, Ari, Riitta Jalkanen ja Anne Jarva. "Artikkeli: Vehreällä ehdotuksella voittoon Hyvinkään ideakilpailussa". Arkkitehtiuutiset. 2013, 65(1). 24-27.

Passinmäki, Pekka. "Can the new cosmology, cosmogenesis, serve as a basis for a shared value system in architecture? On Charles Jencks". ARQ-Architectural Research Quarterly. 2013, 17(1). 19-23. https://doi.org/10.1017/S1359135513000316

Hedman, Markku ja Pirjo Sanaksenaho. "Erityisiä asumisratkaisuja". Arkkitehtiuutiset. 2013, 65(4). 30-32.

Lehtovuori, Panu ja Hille Koskela. "From momentary to historic: Rhythms in the social production of urban space, the case of Calcada de Sant'Ana, Lisbon". Sociological Review. 2013, 61(Suppl. 1). 124-143. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12057

Helamaa, Anna "Havaintoja yhteisöasumisesta"., Herneoja, A, Hirviniemi, H, Hirvonen-Kantola, S, Joutsiniemi, A, Luusua, A, Mäntysalo, R ja Niskanen, A Niskasaari, K Pihlajaniemi, H Rönkkö, E Soikkeli, A Soudunsaari, L Suikkari, R Tolonen, K. (toimittaneet). Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011. Tutkimus ja käytäntö, Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011. Research & Praxis. Julkaisu- Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; 58. Oulu: University of Oulu, Department of Architecture. 2013.

Joutsiniemi, Anssi. "Informaatiohippasilla". Yhdyskuntasuunnittelu. 2013, 51(1). 4-7.

Kalakoski, Iida ja Hannele Kuitunen Johdanto: Arkkitehtiopiskelijat Näsilinnassa Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja. Tampereen teknillinen yliopisto. 2013.

Lehtovuori, Panu "Kaupungista välittäminen : reitityksiä kohti urbaania mannerta"., Paasi, Anssi Rannila, Päivi Tani, Sirpa (toimittaneet). Matkalla : Professori Pauli Tapani Karjalaisen 60-vuotisjuhlakirja. Oulu: Anssi Paasi. 2013, 111-120.

Lehtovuori, Panu. "Kaupunkimaisuuden näkökulma". Arkkitehti. 2013, (6). 46-49.

Chudoba, Minna. "Klassikko täyttää pyöreitä : 1943 : The city - its growth, its decay, its future : Saarinen, E (1943). The city - its growth, its decay, its future. Cambridge, Massachussets: The MIT Press. ISBN 1262190176. 380s. : Kohti desentralisoitua kaupunkirakennetta". Yhdyskuntasuunnittelu. 2013, 51(1). 74-76.

Lehtovuori, Panu "Kokemuksellisia pisteitä muuttuvassa kaupungissa : Havaintoja 2000-luvun Espoosta / Upplevelserum i den föränderliga staden : Observationer i Esbo på 2000-talet / Experiential places in a changing city : Observations in 21st century Espoo". Hovinen, Juha (toim.). Espoo : arjen arkkitehtuuria / Esbo : arkitektur för alla / Espoo : everyday architecture. Helsinki: PARVS PUBLISHING. 2013, 27-34; 38-41; 45-49.

Ilmavirta, Tuomas, Panu Lehtovuori ja Hanna Mattila, toim. Kokemuksia Torontosta : Maailman parhaat kaupungit -kurssin nr 1 raportti Helsinki: URBANISMISÄÄTIÖ. 2013.

Huuhka, Satu. "Kolme tapaa korjata lähiökerrostalo : Three ways to renovate neighbourhood units". Arkkitehti. 2013, 110(3). 68-70.

Joutsiniemi, Anssi ja Jaana Vanhatalo, Kymppi tools for MapInfo: http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni/kymppir_tools, Software, 2013

Hynynen, Ari et al. "Lapsia liikuttava kaupunki". ja Reivinen, Jukka Vähäkylä, Leena (toimittaneet). Ketä kiinnostaa? : lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Suomen Akatemia : Gaudeamus. 2013, 210-225.

Lehtovuori, Panu. "Liikennesunnittelun James Bond / The James Bond of traffic planning : Pentti Murole: Ihmistä ei voi suunnitella - kiveä voi! : Arkkitehtuuritoimisto B&M, 2012. 478 s". Arkkitehti. 2013, (1). 84-85.

Joutsiniemi, Anssi. "Mitä peetä? : (Wisa Majamaa: The 4th P – people – in urban development based on Public-Private-People partnership ja Matti Kuronen: The role of partnerships in sustainable urban residential development.)". Yhdyskuntasuunnittelu. 2013, 51(1). 67-70.

Airaksinen, Miimu et al. "Mitattu, mallinnettu ja koettu lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa". ja Säteri, Jorma Backman, Helka (toimittaneet). Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013. SIY Raportti. 2013, 259-264.

Kotilainen, Sini Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2013.

Koponen, Olli-Paavo. "Näkökulma vanhaan vaihtuu : Towards transformation". Arkkitehti. 2013, 110(3). 13-21.

Kalakoski, Iida, toim. Näsilinna 2013. Erikoiskurssi historiallisen arvorakennuksen dokumentoinnista Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen museopalvelut / Pirkanmaan maakuntamuseo. 2013.

Hirvonen, Tuomo Näsilinnan muutos- ja korjaushanke: rakennuksen olemus ja arvostukset Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja. Unknown Publisher. 2013.

Chudoba, Minna. "Panu Lehtovuori - professori teorian ja käytännön välissä". Arkkitehtiuutiset. 2013, 65(3). 7-9.

Huuhka, Satu "Partial dismantling of 1960's to 80's housing estates - a sustainable holistic solution". Cruz, Paulo J.S. (toim.). Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges, Proceedings of the 2nd International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2013, Guimaraes, Portugal, 24.-26.7.2013. International Conference on Structures and Architecture. 2013, 1031-1039.

Ruohomäki, V., M. Lahtinen ja A. Joutsiniemi "Participatory Design when Renovating Premises - Process and Methods". Proceedings of the 45th Annual International Conference of the Nordic Ergonomics & Human Factors Society NES 2013. Ergonomics for Equality. 11-14 August 2013, Reykjavik, Iceland. Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society. 2013, 1-6.

Kalakoski, Iida "Patina herättää tunteita". Perkkiö, Miia (toim.). Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista. Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta. 2013, 122-124.

Aaltonen, Anu, Pekka Saatsi, ja Juha Vinha "Perinteisten ikkunoiden tiivistysvaihtoehtojen tutkiminen ilmanpitävyysmittauksin". ja Vinha, Juha Aaltonen, Anu (toimittaneet). Rakennusfysiikka 2013 : uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 22.-24.10.2013, Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu; 3. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. 2013, 367-372.

Joutsiniemi, Anssi. "Suunnitelmallista hajaannusta". Yhdyskuntasuunnittelu. 2013, 51(2). 4-7.

Soini, Kaisa, Taidenäyttely aika ajast´aikaan: Naantalin taidehuone 21.5.-9.6.2013, Exhibition, 2013

Hagan, Harri. "Tapaus Kummatti". Arkkitehti. 2013, 110(3). 71-72.

Helamaa, Anna. "The extended home: On design solutions for community oriented housing". Social Sciences Directory. 2013, 2(4). 70-84. https://doi.org/10.7563/SSD_02_04_07

Helamaa, Anna "The Extended Home: On design solutions for community oriented housing". Meltzer, Graham (toim.). Communal Pathways to Sustainable Living, Proceedings of the 11th conference of the International Communal Studies Association (ICSA) Findhorn Foundation and Community, Scotland 26 -28 June, 2013. International Communal Studies Association Conference. The Findhorn Foundation. 2013, 378-391.

Partanen, J. "The Non-Linear City". ja Kanarachos, Andreas Mastorakis, Nikos E. (toimittaneet). 12th WSEAS International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos (NOLASC '13), Lamesos, Cyprus, March 21-23 2013. International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos. 2013, 112-117.

Passinmäki, Pekka. "The Trout, the Stream, and the Letting-be. Alvar Aalto's Contribution to the Poetic Tradition of Architecture". Alvaraaltoresearch.fi. 2013.

Joutsiniemi, Anssi et al. "Tilamallinnus käyttäjätiedon ja teknisen suunnittelun yhdistäjänä". ja Säteri, Jorma Backman, Helka (toimittaneet). Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013. SIY Raportti; 31. 2013.

Koponen, Olli-Paavo "Tyyli -täydennysrakentamisen vaiettu ydinkysymys". Perkkiö, Miia (toim.). Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista. Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta. 2013, 90-95.

Santaoja, Minna et al. "Uusilla menetelmillä kiinni kokemukselliseen tietoon". Versus. 2013, 4(1). 1-3.

Saatsi, Pekka. "Villa Ornäsin 7 opetusta". Glorian antiikki. 2013, (3). 42-46.

Joutsiniemi, Anssi et al. "Yhdyskuntasuunnittelun tulevaisuuksiin tähyämässä". Yhdyskuntasuunnittelu. 2013, 51(2). 11-55.

Helamaa, Anna "Yhteisöllisyyden siemeniä ilmassa, asiantuntijahaastattelu teokseen". ja Karppinen, Heini Paloheimo-Koskipää, Liina (toimittaneet). Tervetuloa tuelevaisuuden kotiin! - Tutkimustuloksia ja näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta. Research Oy. 2013, 97-103.

Pesonen, Maria. "Yllättävää estetiikkaa betonista - TTY:n arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2012". Betoni. 2013, 82(2). 74-78.

Soini, Kaisa, "Aika": Taidenäyttely Galleria Kapriisi, 17.10.-4.11.2012, Exhibition, 2012, http://www.kaisasoini.fi

Chudoba, Minna. "Arkkitehtuuriviikko innosti ammattilaisia ja maallikoita". Arkkitehtiuutiset. 2012, 64(9). 14-14.

Helamaa, Anna ja Riikka Pylvänen Askeleita kohti yhteisöasumista : Selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta : MONIKKO-hanke : Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2012.

Hedman, Markku. "Asukkaiden tarpeet ja ekologia asuntoreformin keskiössä (Esko Kahri ym. Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen)". Yhdyskuntasuunnittelu. 2012, 50(1). 50-.

Pesonen, Maria. "Betoni ei ole enää betonia... - TTY:narkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2011". Betoni. 2012, 82(2). 52-55.

Iltanen, Sanna "Cellular Automata in Urban Spatial Modelling"., Heppenstall, A.J. ja Crooks, A.T. See, L.M. Batty, M. (toimittaneet). Agent-Based Models of Geographical Systems. Dordrecht: Springer Netherlands. 2012, 69-84. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8927-4_4

Nieminen, Sara Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication; 3. Tampere University of Technology. 2012.

Koponen, Olli-Paavo. "deja-vu : Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan - Motelli Marinen laajennus, Tammisaari 1972 : Marine Motel Extension, Tammisaari 1972". Arkkitehti. 2012, 109(5). 82-83.

Hull, Angela et al. "Discussion on Accessibility Instruments"., Angela, Hull Cecilia, Silva Luca, Bertolini (toimittaneet). Accessibility Instruments for Planning Practice. Brussels: COST Office. 2012, 205-238.

Iltanen, Sanna "Dynaaminen simulaatiomalli"., Raine, Mäntysalo ja Anssi, Joutsiniemi Suvi, Nenonen Simo, Syrman (toimittaneet). Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. 2012, 21-31.

Tallqvist, Tore, "Eurooppa Tampereella" -näyttely aikasyvyyden hahmottamisesta ja sen käsitelystä rakennuskulttuurin tueksi: Galleria Nottbeck, Tampere 9.2.-31.5.2012, Exhibition, 2012

Partanen, Jenni "Exploring complex dynamics with a CA-based urban model"., Pinto, N.N Dourado, J. Natalio, A. (toimittaneet). Proceedings of CAMUSS, International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems, 8-10.11.2012, Oporto, Portugal. International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems. Coimbra: Department of Civil Engineering of the University Coimbra. 2012, 257-268.

Iltanen, Sanna "Heuristic three-level Instrument combining urban Morphology, Mobility, service Environments and Locational Information (HIMMELI)"., Angela, Hull Cecilia, Silva Luca, Bertolini (toimittaneet). Accessibility Instruments for Planning Practice. Brussels: COST Office. 2012, 77-84.

Alatalo, Elina, toim. Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos; EDGE; Ympäristöministeriö. 2012.

Joutsiniemi, Anssi. "Instituutioiden imemänä". Yhdyskuntasuunnittelu. 2012, 50(3). 4-7.

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Joensuu Primary School, Joensuu Finland 2006: Architecture Exhibition: New Nordic Architecture, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, 29.6.-21.10.2012, Architecture, 2012

Mattila, Markku "Kansainvälinen mittausleiri, näyttely ja kyläkoulukinkerit". Markku, Mattila (toim.). Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. 2012, 12-14.

Huuhka, Satu. "Katsaus betonilähiöiden korjausrakentamiseen Ruotsissa". Betoni. 2012, 82(2). 28-35.

Rantanen, Annuska "Kaupan typologinen evoluutio dynaamisissa monitoimijaisissa verkostoissa"., Raine, Mäntysalo ja Anssi, Joutsiniemi Suvi, Nenonen Simo, Syrman (toimittaneet). Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. 2012, 32-45.

Nenonen, Suvi ja Anssi Joutsiniemi "Kauppapaikkojen suunnittelun ja johtamisen välineet kestävässä verkostokaupungissa"., Raine, Mäntysalo ja Anssi, Joutsiniemi Suvi, Nenonen Simo, Syrman (toimittaneet). Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. 2012, 196-197.

Iltanen, Sanna "Kaupunkien dynamiikka ja simulaatiomallit"., Raine, Mäntysalo ja Anssi, Joutsiniemi Suvi, Nenonen Simo, Syrman (toimittaneet). Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. 2012, 198-205.

Hedman, Markku. "Keskitehokas asuinrakentaminen - uudenlainen asuntorakentamisen konsepti". RY Rakennettu ympäristö. 2012, 49(1). 22-24.

Hedman, Markku, toim. Keskitehokas rakentaminen. Esimerkkejä keskitehokkaan asuinrakentamisen malleista Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2012.

Poutanen, Jenni, Kilpailutyö esillä kansainvälisessä näyttelyssä: työn nimi Diamonds: E11 EXPO: exhibition of results and implementation, 18.-20.5.2012 SEMPERDEPOT/ATELIERHAUS, Vienna, Austria, Architecture, 2012

Joutsiniemi, Anssi et al. "Kisailua vai kerman kuorintaa". Yhdyskuntasuunnittelu. 2012, 50(2). 4-9.

Saatsi, Pekka "Koulurakennusten mittaus ja uuskäyttö : TTY:n arkkitehtuurin historian harjoitustöitä". Markku, Mattila (toim.). Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Suomen ICOMOS, Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry. 2012, 128-128.

Mattila, Markku "Kyläkouluhanke". Mattila, Markku (toim.). Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. 2012, 10-11.

Lankia, Sannamari Loimaa - Kohtaamisia ja kulttuuria Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Loimaa; Tammerprint Oy. 2012.

Koponen, Olli-Paavo "Maalaiskoulu - kylän ensimmäinen julkinen rakennus". Markku, Mattila (toim.). Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. 2012, 20-21.

Saatsi, Pekka. "Maatiaiselämää Porvoonjokilaaksossa". Tuuma. Rakennusperinteen ystävien lehti. 2012, (3). 4-9.

Sivula, Hanna Mänttä-Vilppula - Vuosirenkaiden juhlaa Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mänttä-Vilppula taidekaupunki; Tammerprint Oy. 2012.

Laiti, Marianne, Marianne Laiti - pastellimaalauksia: Galleria Leonardo, Tampere 28.1.-22.2.2012, Exhibition, 2012

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Maritime Centre Vellamo: Design + Art in Greece: 43: 132-133, Creece, Architecture, 2012

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Maritime Centre Vellamo: Panorama, architecture newspaper: A hyge Wave: 50-51, China, Architecture, 2012

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Maritime Centre Vellamo: Margenes Arquitectura: 4: 32-35, Spain, Architecture, 2012, http://margenesarquitectura.com/norteuropa.htm

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Maritime Centre Vellamo; Kotka; Wooden Boat Centre, Kotka; Merikeskus Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Finnish Architecture 08 09, Milano, Italia; Politecnico di Milano, 26.3.- 6.4.2012, Design, 2012

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Meilahden sairaala-alueen aula: Arkkitehti: 3: 34-41, Suomen Arkkitehtiliitto, Architecture, 2012

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Meilahden sairaala-alueen aula: L’industria della costruzioni, num. 426/2012: 112-116, Architecture, 2012

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Meilahden sairaala-alueen pääsisäänkäynti; Puolanjuutalaisten historian museo: Suomen arkkitehtuuria 2010/2011, Arkkitehtuurin museo, Helsinki, 6.6.-30.9.2012, Design, 2012

Katainen, Juhani. "Metabolismi herää unohduksesta. Metabolism awakens from oblivion". Arkkitehti. 2012, 109(4). 80-82.

Savilepo, Timo Mikkeli - Asumista ihmisten ilmoilla Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mikkelin kaupunki; Tammerprint Oy. 2012.

Joutsiniemi, Anssi ja Simo Syrman "Monitasoinen verkostokaupunkimalli"., Raine, Mäntysalo ja Anssi, Joutsiniemi Suvi, Nenonen Simo, Syrman (toimittaneet). Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. 2012, 15-20.

Siikaniemi, Inkeri Närpiö - Hyvinvointia yhteisöllisyydestä Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Närpes stad; Tammerprint Oy. 2012.

Joutsiniemi, Anssi. "Pääkirjoitus: Kaupunki vai urbaani ekosysteemi?". Yhdyskuntasuunnittelu. 2012, 50(1). 4-7.

Hynynen, Ari J., Petri S. Juuti ja Tapio S. Katko "Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains"., Ari, J. Hynynen Petri, S. Juuti Tapio, S. Katko (toimittaneet). Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. 2012, 137-212.

Hynynen, Ari. "Puurakentaminen aluetalouden vahvistajana". UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti. 2012, (2). 16-17.

Huuhka, Satu. "Rakennusala kiertää kierrätystä kuin kissa kuumaa puuroa". Ympäristö ja terveys. 2012, 43(8-9). 26-31.

Lehtovuori, Panu "Rannat Helsingin seudun dynamona : Unelma omaehtoisesta kaupunkitilan tuottamisesta"., Lahti, Juhani Paatero, Kristiina Rauske, Eija (toimittaneet). Rantaviivoja : asuinalueita veden äärellä. Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo. 2012, 20-31.

Tikka, Hannu. "Runollisen kaunis hybridirakennus voitti opiskelijakilpailun". Arkkitehtiuutiset. 2012, 64(5). 32-33.

Saatsi, Pekka "Saksalan pikkukoulu - koulusta kodiksi". Markku, Mattila (toim.). Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. 2012, 87-92.

Hynynen, Ari ja Maija Villanen "Seutukaupunkien kehittämismenetelmä ja menetelmän testaus". Ari, Hynynen (toim.). Takaisin kartalle : suomalainen seutukaupunki. Kuntaliiton Acta-julkaisusarja. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 2012, 102-121.

Lehtovuori, Panu "Shores as dynamos of the Helsinki region : A dream of spontaneous production of urban space"., Lahti, Juhana Paatero, Kristiina Rauske, Eija (toimittaneet). Shorelines : residental areas by the water. Helsinki: Museum of Finnish Architecture. 2012, 20-31.

Iltanen, Sanna "Spatial Simulation Model of Urban Retail System". ja Nikilovska, Lira Attar, Ramtin (toimittaneet). 2012 Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning, March 26-30, 2012, Orlando. Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning. Orlando, FL: Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design. 2012, 133-136.

Hynynen, Ari, toim. Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki Acta; 237. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 2012.

Lehtovuori, Panu. ""Talo on vain yksi kivi". "A House is just one stone"". Arkkitehti. 2012, 109(4). 74-76.

Järvi, Ilona Tampere - Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Tampereen kaupunki. 2012.

Hedman, Markku, toim. Tampere-pientalo : Esimerkkejä tyyppitalon uusista ratkaisumalleista Tampereelle Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2012.

Joutsiniemi, Anssi. "Täydennysrakentamisen paradokseja. The paradoxes of infill building". Arkkitehti. 2012, 109(4). 77-79.

Lehtovuori, Panu ja Sampo Ruoppila. "Temporary uses as a means of experimental urban planning". SAJ Serbian Architectural Journal. 2012, (4). 29-54.

Hynynen, Ari J., Petri S. Juuti ja Tapio S. Katko "The Mermaid of Helsinki, Finland"., Ari, J. Hynynen Petri, S. Juuti Tapio, S. Katko (toimittaneet). Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. 2012, 107-111.

Lehtovuori, Panu. "Towards experiential urbanism". Critical Sociology. 2012, 38(1). 71-87. https://doi.org/10.1177/089692051140722

Kangasaho, Tapio Turku - Kerrosten kesken Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Turun kaupunki; Tammerprint Oy. 2012.

Hynynen, Ari J., Petri S. Juuti ja Tapio S. Katko, toim. Water Fountains in the Worldscape Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. 2012.

Ruotsalainen, Sakari 60- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja korjausrakentaminen Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2011.

Partanen, Jenni "A Cellular Automata Model for Simulating Local Scale Urban Dynamics". ja Hunt, John Douglas Abraham, John (toimittaneet). 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011. International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM. Lake Louise: CUPUM. 2011, 1-16.

Griffiths, Gareth "Almost nothing"., Kuhlmann, Dörte Simmel, Christina Griffiths, Gareth (toimittaneet). Wooden Boxes. 2011, 14-23.

Luoma, Juha. "Ammatin status ja etiikka". Arkkitehtiuutiset. 2011, 63(8). 42-43.

Lodenius, Staffan, Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Hämeenlinnan Vanajanranta !!-alueen arkkitehtuurikilpailu 29.8. - 31.10.2011, Design, 2011

Lodenius, Staffan, Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailu 19.4. - 19.8.2011, Design, 2011

Lodenius, Staffan, Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Vaasan Palosaaren salmen alueen ideakilpailu 19.4.-20.6.2011, Design, 2011

Passinmäki, Pekka Arkkitehtuurin uusi poetiikka. Fenomenologinen tutkimus teknologian ylittämisen mahdollisuudesta nykyarkkitehtuurissa Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 2011.

Moisio, Malin. "Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen. Talo Saunaranta ja 47 variaatiota". RY Rakennettu ympäristö. 2011, (2/2011). 32-35.

Hedman, Markku. "Asumiseen tarvitaan ekohumanismia, The Need for Eco-Humanism in Dwelling". Arkkitehti. 2011, 108(4). 22-27.

Mattila, Markku "CIAV VERNADOC 2010 - Östmark church and smoke cabins". Mattila, Markku (toim.). CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. 2011, 7-9.

Iltanen, Sanna "Combining Geographical Potential Model with Micro Scale Network Analysis - With an Application of Shopping Centres in Helsinki City Region"., Jones, Catherine Emma ja Pearson, Alastair Hart, Glen Groome, Nick (toimittaneet). Proceedings of the 19th GIS Research UK Annual Conference, University of Portsmouth with Ordnance Survey, UK, 27.-29.4.2011. GIS Research UK Annual Conference. Portsmouth: GISRUK Conference Series. 2011, 358-362.

Iltanen, Sanna "Combining Urban Morphological Network Analysis with Urban Growth Model SLEUTH". ja Hunt, John Douglas Abraham, John (toimittaneet). 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011. International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM. Lake Louise: CUPUM. 2011, 1-16.

Lahdelma, Ilmari, Rainer Mahlamäki ja Heikki Viiri, Comprehensive School Joensuu: The Best School in the World: Seven Finnish Examples from the 21st Century: 54-59, Architecture, 2011

Lodenius, Staffan. "Decline or revival? Four small to medium-sized towns in Eastern Finland". Project Baltia, Shoreline. 2011, (12). 35-38.

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, Exactum, Helsinki University, Design, 2011

Mattila, Markku "Filippiiniläinen vuoristotalo - A mountain house in Patad Ifugao Luzon, Philippines". Mattila, Markku (toim.). CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. 2011, 198-199.

Pesonen, Maria. "Hämeenpuiston kahvila, Hämeenpuisto Cafe". Puu - Suomalaista puuarkkitehtuuria ja rakentamista. 2011, (2). 42-43.

Lahdelma, Ilmari ja Rainer Mahlamäki, ICT-Talo, Turku: Hyödyllistä ja kaunistavaa - Senaatti-kiinteistöjen historia 1811-2011, Architecture, 2011

Mattila, Markku "Inkeriläinen savusauna - Ingrian -Finnish smoke sauna in Ingermanland, Russia". Mattila, Markku (toim.). CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. 2011, 180-181.