Wortha, Silke M. ; Bloechle, Johannes ; Ninaus, Manuel ; Kiili, Kristian ; Lindstedt, Antero ; Bahnmueller, Julia ; Moeller, Korbinian ; Klein, Elise. / Neurofunctional plasticity in fraction learning : An fMRI training study. Julkaisussa: Trends in Neuroscience and Education. 2020 ; Vuosikerta 21.

Värri, Alpo ; Tiainen, Minna ; Rajalahti, Elina ; Kinnunen, Ulla Mari ; Saarni, Lea ; Ahonen, Outi. / The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education. Digital Personalized Health and Medicine: Proceedings of MIE 2020. IOP Press, 2020. Sivut 1143-1147 (Studies in Health Technology and Informatics).

Puhakka, Ilmari J.A. ; Peltola, Mikko J. / Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy : A meta-analysis. Julkaisussa: PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY. 2020 ; Vuosikerta 115.

Wallin, Anna ; Pylväs, Laura ; Nokelainen, Petri. / Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life. Julkaisussa: Vocations and Learning. 2020.

Niiranen, Sonja ; Nokelainen, Petri. / Toimijuus ja ammatillinen kasvu. Julkaisussa: Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2020 ; Vuosikerta 22, Nro 1. Sivut 4-7.

Rintala, Heta. / Work-Based Learning in Vocational Education and Training : Varied Communities, Fields and Learning Pathways. Tampere University, 2020. (Tampere University Dissertations).

Rintala, Heta ; Nokelainen, Petri. / Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland : focus on learning environments. Julkaisussa: JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. 2020.

Viro, Elina ; Lehtonen, Daranee ; Joutsenlahti, Jorma ; Tahvanainen, Ville. / Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science. Julkaisussa: European Journal of Science and Mathematics Education. 2020 ; Vuosikerta 8, Nro 1. Sivut 12-31.

Murtonen, Mari ; Laato, Samuli ; Lipponen, Emilia ; Salmento, Heidi ; Vilppu, Henna ; Maikkola, Merja ; Vaskuri, Paula ; Mäkinen, Martti ; Naukkarinen, Johanna ; Virkki-Hatakka, Terhi ; Pajarre, Eila ; Selänne, Sara ; Skaniakos, Terhi. / Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS. Julkaisussa: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2019 ; Vuosikerta 18, Nro 13. Sivut 7-29.

Hartikainen, Susanna ; Rintala, Heta ; Pylväs, Laura ; Nokelainen, Petri. / The concept of active learning and the measurement of learning outcomes : A review of research in engineering higher education. Julkaisussa: EDUCATION SCIENCES. 2019 ; Vuosikerta 9, Nro 4.

Nagy, Balázs Vince (Toimittaja) ; Murphy, Mike (Toimittaja) ; Järvinen, Hannu-Matti (Toimittaja) ; Kálman, Anikó (Toimittaja). / Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019 : Varietas delectat... Complexity is the new normality. European Society for Engineering Education SEFI, 2019. 2128 Sivumäärä

Pajarre, Eila ; Kivimäki, Sanna ; Selänne, Sara. / Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä?. Julkaisussa: EPOOKI. 2019 ; Nro 58.

Niiranen, Sonja. / Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach. Julkaisussa: International Journal of Technology and Design Education. 2019 ; Sivut 1-13.

Lindsten, Hanna ; Auvinen, Petra ; Juuti, Tero. / Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design. DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society, 2019.

Rättyä, Kaisu ; Juuti, Tero. / Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä. Julkaisussa: KASVATUS, SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA. 2019.

Rintala, Heta ; Nokelainen, Petri. / Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum. Julkaisussa: Vocations and Learning. 2019.

Katko, Tapio S. / Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä. Julkaisussa: Vesitalous. 2019 ; Vuosikerta 60, Nro 4. Sivut 24-25.

Tapani, Annukka ; Raudasoja, Anu ; Nokelainen, Petri. / Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus. Julkaisussa: Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2019 ; Vuosikerta 21, Nro 2. Sivut 4-8.

Tappura, Sari ; Nenonen, Sanna ; Nenonen, Noora ; Kivistö-Rahnasto, Jouni. / Process Safety Competence of Vocational Students. Advances in Safety Management and Human Factors: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA. Toimittaja / Pedro Arezes. Cham : Springer International Publishing, 2019. Sivut 383-392 (Advances in Intelligent Systems and Computing,).

Nisula, Karoliina. / Holistic Business Learning Environment : Bringing practice and integration to business education. Tampere University, 2019. 152 Sivumäärä (Tampere University Dissertations).

Kinnari-Korpela, Hanna. / Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education : Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning. Tampere University, 2019. 180 Sivumäärä (Tampere University Dissertations).

Salmisto, Alpo. / Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa. Tampereen yliopisto, 2019. 63 Sivumäärä (Tampereen yliopiston väitöskirjat; 30).

Nokelainen, Petri. / Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa. Julkaisussa: Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2019 ; Vuosikerta 21, Nro 1. Sivut 4-9.

Sipilä, Miikka ; Miettinen, Mervi ; Tevaniemi, Johanna. / Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology. Information Literacy in Everyday Life: ECIL 2018. Springer Nature, 2019. (Communications in Computer and Information Science).

Rintala, Heta ; Nokelainen, Petri ; Pylväs, Laura. / Informal workplace learning : Turning the workplace into a learning site. Handbook of vocational education and training : Developments in the changing world of work . Toimittaja / Simon McGrath ; Martin Mulder ; Joy Papier ; Rebecca Suart. Springer, 2019. Sivut 1-14

Pajarre, Eila ; Palosaari-Aubry, Päivi ; Virkki-Hatakka, Terhi ; Hietaniemi, Riku ; Tompuri, Helena ; Pajari, Sauli. / Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista. Julkaisussa: Yliopistopedagogiikka. 2019 ; Vuosikerta 26, Nro 1. Sivut 42-45.

Takala, Annina ; Korhonen-Yrjänheikki, Kati. / A decade of Finnish engineering education for sustainable development. Julkaisussa: INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION. 2019 ; Vuosikerta 20, Nro 1. Sivut 170-186.

Harju, Vilhelmiina ; Koskinen, Antti ; Pehkonen, Leila. / An exploration of longitudinal studies of digital learning. Julkaisussa: EDUCATIONAL RESEARCH. 2019.

Greipl, Simon ; Moeller, Korbinian ; Kiili, Kristian ; Ninaus, Manuel. / Lifelong learning with a digital math game : Performance and basic experience differences across age. Games and Learning Alliance- 8th International Conference, GALA 2019, Proceedings. Toimittaja / Antonios Liapis ; Georgios N. Yannakakis ; Manuel Gentile ; Manuel Ninaus. Springer, 2019. Sivut 301-311 (Lecture Notes in Computer Science).

Asikainen, Henna ; Kaipainen, Kirsikka ; Katajavuori, Nina. / Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies. Julkaisussa: Journal of University Teaching and Learning Practice. 2019 ; Vuosikerta 16, Nro 5.

Lehtonen, Eija ; Rintala, Heta ; Pylväs, Laura ; Nokelainen, Petri. / Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Julkaisussa: Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2018 ; Vuosikerta 20, Nro 4. Sivut 10-26.

Rintala, Heta ; Nokelainen, Petri ; Pylväs, Laura. / Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland. Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3. Toimittaja / Petros Gougoulakis ; Marianne Teräs ; Lazaro Moreno Herrera. Stockholm University Press, 2018.

Suominen, Anu ; Jussila, Jari. / Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community. The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology). Toimittaja / Anna Visvizi ; Miltiadis D. Lytras ; Linda Daniela. Emerald Group Publishing Ltd., 2018. Sivut 95-109

Pyrhönen, Veli-Pekka. / Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ. Proceedings of the 46th SEFI Annual conference: Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. European Society for Engineering Education SEFI, 2018. Sivut 411-418

Virkki-Hatakka, Terhi ; Pajarre, Eila ; Heikkilä, Merja ; Hietaniemi, Riku ; Pajari, Sauli ; Tompuri, Helena. / Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities. Proceedings of the SEFI annual conference 17-22 September 2018. European Society for Engineering Education SEFI, 2018. Sivut 1402-1408

Lehtonen, Timo ; Juuti, Tero ; Rättyä, Kaisu ; Pakkanen, Jarkko ; Vanhatalo, Mikko. / From systematic design process towards teaching product designer's toolkit. Proceedings of 20th International Conference on Engineering & Product Design  Education: 6 & 7 September 2018, Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, UK. Toimittaja / Erik Bohemia ; Ahmed Kovacevic ; Lyndon Buck ; Peter Childs ; Stephen Green ; Ashley Hall ; Aran Dasan. Vuosikerta 93 The Design Society, 2018. Sivut 92-97

Pyrhönen, Veli-Pekka. / Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä. Julkaisun esittämispaikka: Peda-forum-päivät 2018, Turku, Suomi.1 Sivumäärä

Kuisma, Merja ; Nokelainen, Petri. / Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education. Julkaisussa: Frontline Learning Research. 2018 ; Vuosikerta 6, Nro 2.

Viro, Elina ; Joutsenlahti, Jorma. / The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy. Julkaisussa: EDUCATION SCIENCES. 2018 ; Vuosikerta 8, Nro 2.

Rajaniemi, Juho ; Häkli, Jouni ; Rauhala, Katariina ; Sumkin, Heidi. / Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana. Julkaisussa: Aikuiskasvatus. 2018 ; Vuosikerta 2018, Nro 1. Sivut 18-29.

Pyrhönen, Veli-Pekka. / The significance of self-regulation in digitalized online courses. Julkaisun esittämispaikka: Teaching for Learning - The University Perspective, Tartu, Viro.

Niiranen, Sonja. / Gender and technology education. Handbook of Technology Education. Springer, 2018. Sivut 875-888

Pohjolainen, Seppo ; Rasila, Antti ; Kuosa, Kirsi. / Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa. Matematiikan opetus ja oppiminen. Toimittaja / Jorma Joutsenlahti ; Harry Silfverberg ; Pekka Räsänen. Porvoo : Niilo Mäki Instituutti, 2018. Sivut 450-474

Viro, Elina ; Joutsenlahti, Jorma ; Eriksson, Sirkka-Liisa. / Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. 2017: Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. 2017. (Proceedings of the FMSERA annual symposium).

Salmisto, Alpo ; Postareff, Liisa ; Nokelainen, Petri. / Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Julkaisussa: Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. 2017 ; Vuosikerta 143, Nro 4.

Pyrhönen, Veli-Pekka. / Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments. Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference. Toimittaja / Jose Quadrado ; Jorge Bernardino ; Joao Rocha. European Society for Engineering Education SEFI, 2017. Sivut 1206-1213

Juuti, Tero ; Rättyä, Kaisu ; Lehtonen, Timo ; Kopra, Miia-Johanna. / Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017 . The Design Society, 2017. Sivut 483-488

Pylväs, Laura ; Nokelainen, Petri. / WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways. Julkaisussa: International Journal for Research in Vocational Education and Training. 2017 ; Vuosikerta 4, Nro 2. Sivut 95-116.

Sipilä, Miikka ; Miettinen, Mervi ; Tevaniemi, Johanna. / Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä. Julkaisun esittämispaikka: Peda-forum, .

Tolonen, Johanna ; Värri, Alpo. / Survey of health informatics education in Finland in 2017. Julkaisussa: Finnish Journal of eHealth and eWelfare. 2017 ; Vuosikerta 9, Nro 2-3. Sivut 217–231.

Niemi, T. ; Kalliomäki, H. ; Pajarre, E. / A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology. Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017. European Society for Engineering Education SEFI, 2017. Sivut 1352-1361

Mikkonen, Susanna ; Pylväs, Laura ; Rintala, Heta ; Nokelainen, Petri ; Postareff, Liisa. / Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review. Julkaisussa: Empirical Research in Vocational Education and Training. 2017 ; Vuosikerta 9, Nro 9.

Rintala, Heta ; Nokelainen, Petri ; Pylväs, Laura. / Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Julkaisussa: Kasvatus. 2017 ; Vuosikerta 48, Nro 2. Sivut 128-140.

Huhtamäki, Elina ; Holma, Henna ; Nokelainen, Petri ; Kumpulainen, Kristiina. / Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä. Julkaisussa: Kasvatus. 2017 ; Vuosikerta 48, Nro 4. Sivut 336-352.

Korpela, Aki ; Tarhasaari, Timo ; Kettunen, Lauri ; Mikkonen, Risto ; Kinnari-Korpela, Hanna. / Structural development of substance in engineering education : Method of cornerstones. Interactive Collaborative Learning - Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 1. Springer Verlag, 2017. Sivut 566-576 (Advances in Intelligent Systems and Computing).

Niemelä, Nina ; Jauni, Heidi. / Teacher perceptions of teaching CLIL courses. Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015. Toimittaja / Jennifer Valcke ; Robert Wilkinson. Frankfurt : Peter Lang, 2017. Sivut 77-96

Nisula, Karoliina ; Pekkola, Samuli. / Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin, 2016.

Aarikka-Stenroos, Leena ; Boedeker, Stina ; Köppä, Leena ; Langwaldt, Jörg . / How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. 2016.

Helander, N. ; Boedeker, M. ; Hellsten, P. ; Jussila, J. ; Myllärniemi, J. ; Tukiainen, M. / Affective experiences and student engagement in higher education. 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere, 2016.

Väätäjä, Heli ; Ahtinen, Aino. / Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, 2016.

Myllärniemi, Jussi ; Hellsten, Pasi ; Helander, Nina . / Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa. PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. 2016.

Hellsten, Pasi ; Myllärniemi, Jussi ; Helander, Nina . / Luennot vuorovaikutuskeinona. PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. 2016.

Kangas, Jari ; Rantanen, Elisa ; Kettunen, Lauri. / How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment. Julkaisussa: European Journal of Engineering Education. 2016 ; Sivut 1-16.

Tukiainen, Mika ; Helander, Nina ; Hellsten, Pasi ; Jussila, Jari ; Myllärniemi, Jussi ; Boedeker, Mika. / I feel great - university students affective experiences on learning and teaching. Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016. Toimittaja / L Gómez Chova ; A López Martínez ; I Candel Torres. Vuosikerta 8 Barcelona : IATED Academy, 2016. Sivut 4453-4460 (EDULEARN Proceedings).

Pajarre, Eila. / Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015 : - kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016. Tampereen teknillinen yliopisto, 2016. 42 Sivumäärä

Niiranen, Sonja ; Hilmola, Antti . / Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education. Julkaisussa: DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL. 2016 ; Vuosikerta 21, Nro 2. Sivut 41.

Sandström, N. ; Hytti, V. ; Nenonen, S. ; Lonka, K. / How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. Toimittaja / L. Gómes Chova ; A. López Martínez ; I. Candel Torres. 2016. Sivut 4217-4219 (INTED proceedings).

Nokelainen, Petri. / Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ...". Julkaisussa: Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2016 ; Vuosikerta 18, Nro 2. Sivut 4-8.

Niiranen, Sonja. / Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology. University of Jyväskylä, 2016. (Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71).

Nokelainen, Petri. / Pääkirjoitus. Julkaisussa: Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 2016 ; Vuosikerta 18, Nro 1. Sivut 4-6.

Nokelainen, Petri ; Kaisvuo, Heidi ; Pylväs, Laura. / Self-regulation and competence in work-based learning. Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education : Bridging the Worlds of Work and Education. Toimittaja / Martin Mulder. Springer US, 2016. Sivut 775-793 (Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects).

Mäkelä, Ari-Mikko ; Ali-Löytty, Simo ; Humaloja, Jukka-Pekka ; Joutsenlahti, Jorma ; Kauhanen, Janne ; Kaarakka, Terhi. / STACK assignments in university mathematics education. Proceedings of the 44th SEFI Conference, 12 - 15 September 2016, Tampere, Finland. European Society for Engineering Education SEFI, 2016.

Saari, Mika ; Mäkinen, Timo. / Utilizing electronic exams in programming courses: a case study. EDULEARN16 Proceedings : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2016. IATED, 2016. Sivut 7155-7160 (EDULEARN proceedings).

Korkalainen, Timo ; Pääkylä, Juho ; Liukkonen, Tapani N. ; Järvenpää, Lauri ; Mäkilä, Tuomas ; Lappalainen, Yrjö ; Kamppari, Heli. / Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation. GAMEON' 2015. 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation. Toimittaja / Sander Bakkes ; Frank Nack. 2015.

Tukiainen, Mika ; Helander, Nina ; Mäkinen, Marita. / MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . 2015.

Tukiainen, Mika ; Mäkinen, Marita ; Helander, Nina . / University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective. ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. 2015. Sivut 7589-7595

Lappalainen, Yrjö ; Poikolainen, Mari ; Trapp, Heli ; Eloranta, Johanna ; Itähaarla, Anni ; Järvenpää, Lauri ; Kamppari, Heli ; Korkalainen, Timo ; Lakkala, Minna ; Lehtonen, Tuija ; Liukkonen, Tapani N. ; Mäkilä, Tuomas ; Okkonen, Jussi ; Rakkolainen, Ismo ; Rasila, Minna ; Tapaninen, Terhi ; Vauhkonen, Tanja. / Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskus, 2015. 135 Sivumäärä (Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja; 6).

Stoffregen, Julia ; Pawlowski, Jan M. ; Pirkkalainen, Henri. / A Barrier framework for open e-learning in public administrations. Julkaisussa: Computers in Human Behavior. 2015 ; Vuosikerta 51, Nro B. Sivut 674-684.

Korpinen, Leena ; Pääkkönen, Rauno. / Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland. Julkaisussa: Journal of Physical Science and Application. 2015 ; Vuosikerta 5, Nro 4. Sivut 277-282.

Niemi, Hannele (Toimittaja) ; Multisilta, Jari (Toimittaja) ; Lipponen, Lasse (Toimittaja) ; Vivitsou, Marianna (Toimittaja). / Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam : Sense Publishers, 2014. 175 Sivumäärä

Niemi, Hannele ; Multisilta, Jari ; Lipponen, Lasse ; Vivitsou, Marianna. / Prologue: Towards a Global Ecosystem. Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta ; Lasse Lipponen ; Marianna Vivitsou. Rotterdam : Sense Publishers, 2014. Sivut ix-xii

Lappalainen, Yrjö. / Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa. University of Tampere, 2014. 104 Sivumäärä

Harju, Vilhelmiina ; Multisilta, Jari. / Angry Birds for Fun in Learning. Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta ; Lasse Lipponen ; Marianne Vivitsou. Sense Publishers, 2014. Sivut 69-76

Lappalainen, Yrjö ; Sihvonen, Mika. / Avoimuus oppimisverkostossa. Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Toimittaja / Jarmo Viteli ; Anneli Östman. University of Tampere, 2014. Sivut 37-43 (TRIM Research Reports; 12).

Multisilta, Jari ; Niemi, Hannele. / Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning. 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). 2014. Sivut 588-592

Niemelä, Nina ; Jauni, Heidi. / Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology. HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. 2014. Sivut 39-53

Viitanen, Kirsi ; Harju, Vilhelmiina ; Niemi, Hannele ; Multisilta, Jari. / Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet. Rajaton luokkahuone. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta. Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. Sivut 187-211 (Opetus 2000).

Niemi, Hannele ; Harju, Vilhelmiina ; Vivitsou, Marianna ; Viitanen, Kirsi ; Multisilta, Jari. / Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments. Julkaisussa: Creative Education. 2014 ; Vuosikerta 5. Sivut 657-671.

Passey, Don (Toimittaja) ; Multisilta, Jari (Toimittaja). / Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education. Springer, 2014. (Education and Information Technologies; 3).

Niemi, Hannele ; Multisilta, Jari ; Lipponen, Lasse ; Vivitsou, Marianna. / Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem. Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta ; Lasse Lipponen ; Marianna Vivitsou. Rotterdam : Sense Publishers, 2014. Sivut 165-169

Niemi, Hannele ; Multisilta, Jari. / Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy. Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta ; Lasse Lipponen ; Marianna Vivitsou. Rotterdam : Sense Publishers, 2014. Sivut 35-47

Niemi, Hannele ; Multisilta, Jari. / Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. Rajaton luokkahuone. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta. Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. Sivut 50-64 (Opetus 2000).

Niemi, Hannele ; Multisilta, Jari. / Koulu rajattomuuden keskellä. Rajaton luokkahuone. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta. Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. Sivut 12-35 (Opetus 2000).

Jauni, Heidi ; Niemelä, Nina. / Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. 2014. Sivut 183-203

Harju, Vilhelmiina ; Multisilta, Jari. / Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan. Rajaton luokkahuone. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta. Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. Sivut 270-284 (Opetus 2000).

Harju, Vilhelmiina ; Multisilta, Jari. / Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön. Oppiminen pelissä. Toimittaja / Leena Krokfors ; Marjaana Kangas ; Kaisa Kopisto. Tampere : Vastapaino, 2014. Sivut 153-167

Multisilta, Jari. / Media ja yhteisölliset sovellukset. Ikäteknologia. Toimittaja / Jaana Leikas. 2014. (Vanhustyön keskusliiton tutkimuksia; 2).

Multisilta, Jari ; Niemi, Hannele ; Lavonen, Jari. / Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen?. Rajaton luokkahuone. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta. Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. Sivut 286-298 (Opetus 2000).

Multisilta, Jari. / Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen. Julkaisussa: Tiedosta. 2014 ; Vuosikerta 2014, Nro 1. Sivut 18.

Multisilta, Jari ; Niemi, Hannele. / Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta. Rajaton luokkahuone. Toimittaja / Hannele Niemi ; Jari Multisilta. Jyväskylä : PS-kustannus, 2014. Sivut 174-186 (Opetus 2000).

Multisilta, Jari ; Niemi, Hannele. / Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa. Uusi oppiminen. Eduskunta, 2013. Sivut 66-77 (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu; 8/2013).

Multisilta, Jari. / Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media. Informed Design of Educational Technologies in Higher Education. Toimittaja / Anders D. Olofsson ; J. Ola Lindberg. IGI Global, 2012. Sivut 270-291

Multisilta, Jari. / Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa. Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Toimittaja / Hannele Niemi ; Riitta Sarras. Jyväskylä : PS-kustannus, 2012. Sivut 73-82

Multisilta, Jari. / On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media. Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning. Toimittaja / Inmaculada Arnedillo Sánches ; Pedro Isaías. Lisbon, 2011. Sivut 193-198