Wortha, SM, Bloechle, J, Ninaus, M, Kiili, K, Lindstedt, A, Bahnmueller, J, Moeller, K & Klein, E 2020, 'Neurofunctional plasticity in fraction learning: An fMRI training study', Trends in Neuroscience and Education, Vuosikerta. 21, 100141. https://doi.org/10.1016/j.tine.2020.100141

Värri, A, Tiainen, M, Rajalahti, E, Kinnunen, UM, Saarni, L & Ahonen, O 2020, The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education. julkaisussa Digital Personalized Health and Medicine: Proceedings of MIE 2020. Studies in Health Technology and Informatics, Vuosikerta. 270, IOP Press, Sivut 1143-1147, 1/04/20. https://doi.org/10.3233/SHTI200341

Puhakka, IJA & Peltola, MJ 2020, 'Salivary cortisol reactivity to psychological stressors in infancy: A meta-analysis', PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY, Vuosikerta. 115, 104603. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104603

Wallin, A, Pylväs, L & Nokelainen, P 2020, 'Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life', Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-020-09248-y

Niiranen, S & Nokelainen, P 2020, 'Toimijuus ja ammatillinen kasvu', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vuosikerta. 22, Nro 1, Sivut 4-7.

Rintala, H 2020, Work-Based Learning in Vocational Education and Training: Varied Communities, Fields and Learning Pathways. Tampere University Dissertations, Vuosikerta. 196, Vuosikerta. 196, Tampere University.

Rintala, H & Nokelainen, P 2020, 'Standing and attractiveness of vocational education and training in Finland: focus on learning environments', JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1744696

Viro, E, Lehtonen, D, Joutsenlahti, J & Tahvanainen, V 2020, 'Teachers' perspectives on project-based learning in mathematics and science', European Journal of Science and Mathematics Education, Vuosikerta. 8, Nro 1, Sivut 12-31.

Murtonen, M, Laato, S, Lipponen, E, Salmento, H, Vilppu, H, Maikkola, M, Vaskuri, P, Mäkinen, M, Naukkarinen, J, Virkki-Hatakka, T, Pajarre, E, Selänne, S & Skaniakos, T 2019, 'Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers’ Pedagogical Expertise – The Case UNIPS', International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vuosikerta. 18, Nro 13, 13, Sivut 7-29. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.2

Hartikainen, S, Rintala, H, Pylväs, L & Nokelainen, P 2019, 'The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: A review of research in engineering higher education', EDUCATION SCIENCES, Vuosikerta. 9, Nro 4, 276. https://doi.org/10.3390/educsci9040276

Nagy, BV, Murphy, M, Järvinen, H-M & Kálman, A (toim) 2019, Proceedings of the SEFI 47th Annual Conference, 2019: Varietas delectat... Complexity is the new normality. European Society for Engineering Education SEFI.

Pajarre, E, Kivimäki, S & Selänne, S 2019, 'Yhteiset osaamistavoitteet Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinnoissa – mitä ne ovat ja miten niiden saavuttamista tuetaan opetussuunnitelmatyössä?', EPOOKI, Nro 58.

Niiranen, S 2019, 'Supporting the development of students’ technological understanding in craft and technology education via the learning-by-doing approach', International Journal of Technology and Design Education, Sivut 1-13. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09546-0

Lindsten, H, Auvinen, P & Juuti, T 2019, Internal and external stakeholders’ impact on product development curriculum design. julkaisussa DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society, 12/09/19. https://doi.org/10.35199/epde2019.64

Rättyä, K & Juuti, T 2019, 'Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä', KASVATUS, SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA.

Rintala, H & Nokelainen, P 2019, 'Vocational Education and Learners' Experienced Workplace Curriculum', Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09229-w

Katko, TS 2019, 'Vesihuollon koulutus ja tutkimus lähemmäksi rakennettua ympäristöä', Vesitalous, Vuosikerta. 60, Nro 4, Sivut 24-25.

Tapani, A, Raudasoja, A & Nokelainen, P 2019, 'Ammatillisen koulutuksen uudistus: uhka ja mahdollisuus', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vuosikerta. 21, Nro 2, Sivut 4-8.

Tappura, S, Nenonen, S, Nenonen, N & Kivistö-Rahnasto, J 2019, Process Safety Competence of Vocational Students. julkaisussa P Arezes (Toimittaja), Advances in Safety Management and Human Factors: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vuosikerta. 969, Springer International Publishing, Cham, Sivut 383-392 , Washington D.C., Yhdysvallat, 24/07/19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20497-6_36

Nisula, K 2019, Holistic Business Learning Environment: Bringing practice and integration to business education. Tampere University Dissertations, Vuosikerta. 53, Vuosikerta. 53, Tampere University.

Kinnari-Korpela, H 2019, Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning. Tampere University Dissertations, Vuosikerta. 38, Vuosikerta. 38, Tampere University.

Salmisto, A 2019, Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa. Tampereen yliopiston väitöskirjat, Nro 30, Vuosikerta. 30, Tampereen yliopisto.

Nokelainen, P 2019, 'Kohti itseohjautuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vuosikerta. 21, Nro 1, Sivut 4-9.

Sipilä, M, Miettinen, M & Tevaniemi, J 2019, Adapting the New ACRL Framework to IL Education at Tampere University of Technology. julkaisussa Information Literacy in Everyday Life: ECIL 2018. Communications in Computer and Information Science, Vuosikerta. 989, Springer Nature, 24/09/19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_40

Rintala, H, Nokelainen, P & Pylväs, L 2019, Informal workplace learning: Turning the workplace into a learning site. julkaisussa S McGrath, M Mulder, J Papier & R Suart (toim), Handbook of vocational education and training : Developments in the changing world of work . Springer, Sivut 1-14. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49789-1_97-1

Pajarre, E, Palosaari-Aubry, P, Virkki-Hatakka, T, Hietaniemi, R, Tompuri, H & Pajari, S 2019, 'Harjoitus tekee mestarin - harjoittelu maisterin? Kokemuksia uudenlaisista yliopisto-opintoihin integroiduista työelämäjaksoista', Yliopistopedagogiikka, Vuosikerta. 26, Nro 1, Sivut 42-45.

Takala, A & Korhonen-Yrjänheikki, K 2019, 'A decade of Finnish engineering education for sustainable development', INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION, Vuosikerta. 20, Nro 1, Sivut 170-186. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2018-0132

Harju, V, Koskinen, A & Pehkonen, L 2019, 'An exploration of longitudinal studies of digital learning', EDUCATIONAL RESEARCH. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1660586

Greipl, S, Moeller, K, Kiili, K & Ninaus, M 2019, Lifelong learning with a digital math game: Performance and basic experience differences across age. julkaisussa A Liapis, GN Yannakakis, M Gentile & M Ninaus (toim), Games and Learning Alliance- 8th International Conference, GALA 2019, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Vuosikerta. 11899, Springer, Sivut 301-311, Athens, Kreikka, 27/11/19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_29

Asikainen, H, Kaipainen, K & Katajavuori, N 2019, 'Understanding and promoting students’ well-being and performance in university studies', Journal of University Teaching and Learning Practice, Vuosikerta. 16, Nro 5, 2.

Lehtonen, E, Rintala, H, Pylväs, L & Nokelainen, P 2018, 'Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vuosikerta. 20, Nro 4, Sivut 10-26.

Rintala, H, Nokelainen, P & Pylväs, L 2018, Students' experiences of Workplaces as Learning Environments in Vocational Education and Training in Finland. julkaisussa P Gougoulakis, M Teräs & L Moreno Herrera (toim), Vocational Education & Training - The World of Work and Teacher Education : Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 3. Stockholm University Press.

Suominen, A & Jussila, J 2018, Collaborative Writing and Knowledge Creation in a Social Media Online Community. julkaisussa A Visvizi, MD Lytras & L Daniela (toim), The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence (Emerald Studies in Higher Education, Innovation and Technology). Emerald Group Publishing Ltd., Sivut 95-109.

Pyrhönen, V-P 2018, Motivational orientations and learning strategies of engineering students using MSLQ. julkaisussa Proceedings of the 46th SEFI Annual conference: Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. European Society for Engineering Education SEFI, Sivut 411-418, 17/09/18.

Virkki-Hatakka, T, Pajarre, E, Heikkilä, M, Hietaniemi, R, Pajari, S & Tompuri, H 2018, Practice makes perfect! Developing internship process in Finnish universities. julkaisussa Proceedings of the SEFI annual conference 17-22 September 2018. European Society for Engineering Education SEFI, Sivut 1402-1408, Copenhagen, Tanska, 17/09/18.

Lehtonen, T, Juuti, T, Rättyä, K, Pakkanen, J & Vanhatalo, M 2018, From systematic design process towards teaching product designer's toolkit. julkaisussa E Bohemia, A Kovacevic, L Buck, P Childs, S Green, A Hall & A Dasan (toim), Proceedings of 20th International Conference on Engineering & Product Design  Education: 6 & 7 September 2018, Dyson School of Design Engineering, Imperial College London, UK. Vuosikerta. 93, The Design Society, Sivut 92-97, International conference on engineering and product design education, 1/01/00.

Pyrhönen, V-P 2018, 'Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä' Artikkeli esitetty, Turku, Suomi, 15/08/18 - 16/08/18, Sivut 93.

Kuisma, M & Nokelainen, P 2018, 'Effects of progressive inquiry on cognitive and affective learning outcomes in adolescents’ geography education', Frontline Learning Research, Vuosikerta. 6, Nro 2. https://doi.org/10.14786/flr.v6i2.309

Viro, E & Joutsenlahti, J 2018, 'The StarT Project Competition from the Perspective of Mathematics and Academic Literacy', EDUCATION SCIENCES, Vuosikerta. 8, Nro 2. https://doi.org/10.3390/educsci8020067

Rajaniemi, J, Häkli, J, Rauhala, K & Sumkin, H 2018, 'Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana', Aikuiskasvatus, Vuosikerta. 2018, Nro 1, Sivut 18-29.

Pyrhönen, V-P 2018, 'The significance of self-regulation in digitalized online courses' Artikkeli esitetty, Tartu, Viro, 23/01/18 - 25/01/18, .

Niiranen, S 2018, Gender and technology education. julkaisussa Handbook of Technology Education. Springer, Sivut 875-888.

Pohjolainen, S, Rasila, A & Kuosa, K 2018, Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa. julkaisussa J Joutsenlahti, H Silfverberg & P Räsänen (toim), Matematiikan opetus ja oppiminen. Niilo Mäki Instituutti, Porvoo, Sivut 450-474.

Viro, E, Joutsenlahti, J & Eriksson, S-L 2017, Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. julkaisussa 2017: Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016. Proceedings of the FMSERA annual symposium, Annual FMSERA Symposium, 1/01/00.

Salmisto, A, Postareff, L & Nokelainen, P 2017, 'Relationships among Civil Engineering Students' Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success', Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, Vuosikerta. 143, Nro 4, 04017010. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000343

Pyrhönen, V-P 2017, Vygotsky’s Zone of Proximal Development in Connection with Technology-Enhanced Learning Environments. julkaisussa J Quadrado, J Bernardino & J Rocha (toim), Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference. European Society for Engineering Education SEFI, Sivut 1206-1213, SEFI ANNUAL CONFERENCE, 1/01/00.

Juuti, T, Rättyä, K, Lehtonen, T & Kopra, M-J 2017, Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. julkaisussa Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017 . The Design Society, Sivut 483-488, International conference on engineering and product design education, 1/01/00.

Pylväs, L & Nokelainen, P 2017, 'WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways', International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vuosikerta. 4, Nro 2, Sivut 95-116. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.2.1

Sipilä, M, Miettinen, M & Tevaniemi, J 2017, 'Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä' Artikkeli esitetty, 16/08/17 - 17/08/17, .

Tolonen, J & Värri, A 2017, 'Survey of health informatics education in Finland in 2017', Finnish Journal of eHealth and eWelfare, Vuosikerta. 9, Nro 2-3, Sivut 217–231.

Niemi, T, Kalliomäki, H & Pajarre, E 2017, A teacher? A mentor? A friend? - Teacher mentoring experience at Tampere University of Technology. julkaisussa Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 - Education Excellence for Sustainability, SEFI 2017. European Society for Engineering Education SEFI, Sivut 1352-1361, SEFI ANNUAL CONFERENCE, 1/01/00.

Mikkonen, S, Pylväs, L, Rintala, H, Nokelainen, P & Postareff, L 2017, 'Guiding the workplace learning in vocational education and training: A literature review', Empirical Research in Vocational Education and Training, Vuosikerta. 9, Nro 9. https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4

Rintala, H, Nokelainen, P & Pylväs, L 2017, 'Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa', Kasvatus, Vuosikerta. 48, Nro 2, Sivut 128-140.

Huhtamäki, E, Holma, H, Nokelainen, P & Kumpulainen, K 2017, 'Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä', Kasvatus, Vuosikerta. 48, Nro 4, Sivut 336-352.

Korpela, A, Tarhasaari, T, Kettunen, L, Mikkonen, R & Kinnari-Korpela, H 2017, Structural development of substance in engineering education: Method of cornerstones. julkaisussa Interactive Collaborative Learning - Proceedings of the 19th ICL Conference - Volume 1. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vuosikerta. 544, Springer Verlag, Sivut 566-576, INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERACTIVE COLLABORATIVE LEARNING, 1/01/00. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50337-0_54

Niemelä, N & Jauni, H 2017, Teacher perceptions of teaching CLIL courses. julkaisussa J Valcke & R Wilkinson (toim), Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015. Peter Lang, Frankfurt, Sivut 77-96, 1/01/00. https://doi.org/10.3726/978-3-653-07263-1

Nisula, K & Pekkola, S 2016, Assessing business learning by analysing ERP simulation log files. julkaisussa AIS SIGED 2016 Conference on IS education and Research. : Dublin, Ireland, December 10-11, 2016. Dublin, 16/12/16.

Aarikka-Stenroos, L, Boedeker, S, Köppä, L & Langwaldt, J 2016, How to develop a new innovation education tool: case of impact canvas. julkaisussa In the Proceedings of ISPIM Innovation Summit. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). : 4-7 December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.. International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference, 1/01/00.

Helander, N, Boedeker, M, Hellsten, P, Jussila, J, Myllärniemi, J & Tukiainen, M 2016, Affective experiences and student engagement in higher education. julkaisussa 44th Annual Conference Of The European Society For Engineering Education: 12-15 September 2016, Tampere, Finland. Tampere, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Väätäjä, H & Ahtinen, A 2016, Integrating mobile orienteering to team forming activity in a software engineering course. julkaisussa SEFI 2016 Annual Conference Proceedings: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Myllärniemi, J, Hellsten, P & Helander, N 2016, Näkemyksiä nykyopettajuudesta yliopistossa. julkaisussa PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. Peda-forum, Suomi, 4/12/95.

Hellsten, P, Myllärniemi, J & Helander, N 2016, Luennot vuorovaikutuskeinona. julkaisussa PedaForum -päivät 17.–18.8.2016, Jyväskylä. Peda-forum, Suomi, 4/12/95.

Kangas, J, Rantanen, E & Kettunen, L 2016, 'How to facilitate freshmen learning and support their transition to a university study environment', European Journal of Engineering Education, Sivut 1-16. https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1214818

Tukiainen, M, Helander, N, Hellsten, P, Jussila, J, Myllärniemi, J & Boedeker, M 2016, I feel great - university students affective experiences on learning and teaching. julkaisussa L Gómez Chova, A López Martínez & I Candel Torres (toim), Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016. Vuosikerta. 8, EDULEARN Proceedings, IATED Academy, Barcelona, Sivut 4453-4460, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.2080

Pajarre, E 2016, Harjoittelukäytänteet yliopistoissa 2015: - kooste opiskeluaikaista harjoittelua kartoittaneesta kyselystä TYYLI-hankkeeseen osallistuville yliopistoille. Yhteiset ja yliopistokohtaiset tulokset 1/2016. Tampereen teknillinen yliopisto.

Niiranen, S & Hilmola, A 2016, 'Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education', DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN INTERNATIONAL JOURNAL, Vuosikerta. 21, Nro 2, Sivut 41.

Sandström, N, Hytti, V, Nenonen, S & Lonka, K 2016, How is it sustainable? Identifying key indicators for sustainable educational design. julkaisussa L Gómes Chova, A López Martínez & I Candel Torres (toim), 10th INTED 2016 Conference Proceedings: 7-9 March, 2016, Valencia, Spain. INTED proceedings, Sivut 4217-4219, INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/inted.2016.2037

Nokelainen, P 2016, 'Huomio! Obs! Alert! "Työelämä on globaalissa murroksessa ..."', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vuosikerta. 18, Nro 2, Sivut 4-8.

Niiranen, S 2016, Increasing girls' interest in technology education as a way to advance women in technology. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71, University of Jyväskylä.

Nokelainen, P 2016, 'Pääkirjoitus', Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vuosikerta. 18, Nro 1, Sivut 4-6.

Nokelainen, P, Kaisvuo, H & Pylväs, L 2016, Self-regulation and competence in work-based learning. julkaisussa M Mulder (Toimittaja), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education : Bridging the Worlds of Work and Education. Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, Vuosikerta. 23, Springer US, Sivut 775-793. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_36

Mäkelä, A-M, Ali-Löytty, S, Humaloja, J-P, Joutsenlahti, J, Kauhanen, J & Kaarakka, T 2016, STACK assignments in university mathematics education. julkaisussa Proceedings of the 44th SEFI Conference, 12 - 15 September 2016, Tampere, Finland. European Society for Engineering Education SEFI, ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION, 1/01/00.

Saari, M & Mäkinen, T 2016, Utilizing electronic exams in programming courses: a case study. julkaisussa EDULEARN16 Proceedings : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 4-6 July, 2016. EDULEARN proceedings, IATED, Sivut 7155-7160, International Conference on Education and New Learning Technologies, 1/01/00. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.0560

Korkalainen, T, Pääkylä, J, Liukkonen, TN, Järvenpää, L, Mäkilä, T, Lappalainen, Y & Kamppari, H 2015, Virtual Reality Situational Language Trainer for Second Language: Design & Evaluation. julkaisussa S Bakkes & F Nack (toim), GAMEON' 2015. 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation.

Tukiainen, M, Helander, N & Mäkinen, M 2015, MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION. julkaisussa ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. . International Conference of Education, Research and Innovation, 1/01/00.

Tukiainen, M, Mäkinen, M & Helander, N 2015, University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective. julkaisussa ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. Sivut 7589-7595, International Conference of Education, Research and Innovation, 1/01/00.

Lappalainen, Y, Poikolainen, M, Trapp, H, Eloranta, J, Itähaarla, A, Järvenpää, L, Kamppari, H, Korkalainen, T, Lakkala, M, Lehtonen, T, Liukkonen, TN, Mäkilä, T, Okkonen, J, Rakkolainen, I, Rasila, M, Tapaninen, T & Vauhkonen, T 2015, Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja, Nro 6, Turun yliopiston Brahea-keskus.

Stoffregen, J, Pawlowski, JM & Pirkkalainen, H 2015, 'A Barrier framework for open e-learning in public administrations', Computers in Human Behavior, Vuosikerta. 51, Nro B, Sivut 674-684. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.024

Korpinen, L & Pääkkönen, R 2015, 'Examples of the Teaching of the Health Questions of Electric and Magnetic Fields at Tampere University of Technology in Finland', Journal of Physical Science and Application, Vuosikerta. 5, Nro 4, Sivut 277-282. https://doi.org/10.17265/2159-5348/2015.04.005

Niemi, H, Multisilta, J, Lipponen, L & Vivitsou, M (toim) 2014, Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam.

Niemi, H, Multisilta, J, Lipponen, L & Vivitsou, M 2014, Prologue: Towards a Global Ecosystem. julkaisussa H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (toim), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam, Sivut ix-xii.

Lappalainen, Y 2014, Matka AVOmerelle: Avoimuutta ja verkostomaista toimintakulttuuria tutkimassa. University of Tampere.

Harju, V & Multisilta, J 2014, Angry Birds for Fun in Learning. julkaisussa H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (toim), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Sivut 69-76.

Lappalainen, Y & Sihvonen, M 2014, Avoimuus oppimisverkostossa. julkaisussa J Viteli & A Östman (toim), Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports, Nro 12, University of Tampere, Sivut 37-43.

Multisilta, J & Niemi, H 2014, Children as co-creators of video stories: mobile videos for learning. julkaisussa 2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). Sivut 588-592.

Niemelä, N & Jauni, H 2014, Content and Language Integration as a part of a degree reform at Tampere University of Technology. julkaisussa HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. Sivut 39-53.

Viitanen, K, Harju, V, Niemi, H & Multisilta, J 2014, Digitaalisen tarinankerronnan monet mahdollisuudet. julkaisussa H Niemi & J Multisilta (toim), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, Sivut 187-211.

Niemi, H, Harju, V, Vivitsou, M, Viitanen, K & Multisilta, J 2014, 'Digital Storytelling for 21st -Century Skills in Virtual Learning Environments', Creative Education, Vuosikerta. 5, Sivut 657-671. https://doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Passey, D & Multisilta, J (toim) 2014, Education and Information Technologies, Volume 19, Issue 3, September 2014: Special Issue: Special Section on Intergenerational learning and digital technologies and Special Section on Mobile and Panoramic Video in Education. Education and Information Technologies, Nro 3, Vuosikerta. 19, Springer.

Niemi, H, Multisilta, J, Lipponen, L & Vivitsou, M 2014, Epilogue: What are Innovations in the Finnish Educational Ecosystem. julkaisussa H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (toim), Finnish Innovations and Technologies in Schools: A Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam, Sivut 165-169.

Niemi, H & Multisilta, J 2014, Global is Becoming Everywhere: Global Sharing Pedagogy. julkaisussa H Niemi, J Multisilta, L Lipponen & M Vivitsou (toim), Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Sense Publishers, Rotterdam, Sivut 35-47.

Niemi, H & Multisilta, J 2014, Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. julkaisussa H Niemi & J Multisilta (toim), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, Sivut 50-64.

Niemi, H & Multisilta, J 2014, Koulu rajattomuuden keskellä. julkaisussa H Niemi & J Multisilta (toim), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, Sivut 12-35.

Jauni, H & Niemelä, N 2014, Language Learning in Task Management and Task Accomplishment In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. julkaisussa HEPCLIL, Higher Education Perspectives on CLIL, University of Vic - Central University of Catalonia, VIC, 27 and 28 March 2014. Sivut 183-203.

Harju, V & Multisilta, J 2014, Leikilliset oppimateriaalit innostavat oppimaan. julkaisussa H Niemi & J Multisilta (toim), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, Sivut 270-284.

Harju, V & Multisilta, J 2014, Leikkien mutta tosissaan: Leikillä iloa oppimisympäristöön. julkaisussa L Krokfors, M Kangas & K Kopisto (toim), Oppiminen pelissä. Vastapaino, Tampere, Sivut 153-167.

Multisilta, J 2014, Media ja yhteisölliset sovellukset. julkaisussa J Leikas (Toimittaja), Ikäteknologia. Vanhustyön keskusliiton tutkimuksia, Nro 2.

Multisilta, J, Niemi, H & Lavonen, J 2014, Miten suomalainen koulu valmistaa tulevaisuuteen? julkaisussa H Niemi & J Multisilta (toim), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, Sivut 286-298.

Multisilta, J 2014, 'Pelataan suomalainen koulu kukoistukseen', Tiedosta, Vuosikerta. 2014, Nro 1, Sivut 18.

Multisilta, J & Niemi, H 2014, Videot nuorten maailmassa ja digitaalinen tarinankerronta. julkaisussa H Niemi & J Multisilta (toim), Rajaton luokkahuone. Opetus 2000, PS-kustannus, Jyväskylä, Sivut 174-186.

Multisilta, J & Niemi, H 2013, Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa. julkaisussa Uusi oppiminen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu, Nro 8/2013, Eduskunta, Sivut 66-77.

Multisilta, J 2012, Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media. julkaisussa AD Olofsson & JO Lindberg (toim), Informed Design of Educational Technologies in Higher Education. IGI Global, Sivut 270-291. https://doi.org/10.4018/978-1-61350-080-4.ch014

Multisilta, J 2012, Sosiaalinen media ja verkkovideot viihteessä ja oppimisessa. julkaisussa H Niemi & R Sarras (toim), Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. PS-kustannus, Jyväskylä, Sivut 73-82.

Multisilta, J 2011, On Actor-Network Theory and Learning Ecosystems based on Mobile Social Media. julkaisussa I Arnedillo Sánches & P Isaías (toim), Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning. Lisbon, Sivut 193-198.