Meriläinen, Niina, Iikka Pietilä ja Jari Varsaluoma Digital services and youth participation in processes of social change: World Café workshops in Finland. 2018. 30 s.

Aalto, Pami et al. Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin . EL-TRAN analyysi. 2016., 23 s.

Heljo, Juhani et al. Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?. 1-15. EL-TRAN analyysi. 2016,