Energistä utopiaa?

Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen