TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Treatment of moisture susceptible aggregates: Executive summary

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2006, Luleå: Roadex III Project. 22 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Väylämateriaalien vuodenaikaiskäyttäytymisen tutkimukset 2001 - 2003

  Vuorimies, N., Kolisoja, P., Saarenketo, T. & Peltoniemi, H., 2004, Helsinki: Tiehallinto. 33 Sivumäärä (Tiehallinnon selvityksiä; nro 4)

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Niinisalo and Ivalo Traction Demonstration Projects, Finland

  Vuorimies, N., Luomala, H. & Kolisoja, P., 2012, The ROADEX Implementing Accessibility Project. 24 Sivumäärä (ROADEX Implementing Accessibility Project : A Report on a Demonstration of Tyre Pressure Control on Timber Haulage Vehicles travelling on Slippery Surfaces and a Snowy Hillside)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Treatment of moisture susceptible base materials at some test sites

  Vuorimies, N., Kolisoja, P. & Saarenketo, T., 2007, Proceedings of the 8th International Symposium on Cold Region Development, ISCORD 2007, September 25-27, 2007, Tampere, Finland. s. 173-174

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 5. Julkaistu

  Outokummun Tornion tehtaiden kevytkiviainesten ja AODb-murskeiden kolmiaksiaalikoetestaukset 2005-2006

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2006, Tampere: Unknown Publisher. 56 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Maa- ja pohjarakenteiden laitos. Tutkimusraportti; painos 71)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  In-situ Monitoring of Road Pavement and Subgrade at Koskenkylä in Rovaniemi, Finland

  Vuorimies, N., Kolisoja, P. & Saarenketo, T., 2004, NGM 2004 XIV Nordic Geotechnical Meeting, May 19th-21st 2004, Swedish Geotechnical Society. Ruotsi: Svenska Geotekniska Föreningen, s. s. C-113-C-123

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 7. Julkaistu

  Sitomattomien väylärakennemateriaalien kosteustilaherkkyyden vähentäminen uusilla käsittelyaineilla

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2009, Helsinki: Unknown Publisher. 56 Sivumäärä (Tiehallinnon selvityksiä; painos 19)

  Tutkimustuotos

 8. Sitomattomien väylärakennemateriaalien kosteustilaherkkyyttä vähentävät uudet käsittelytekniikat

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 128 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan osasto. Pohja- ja maarakenteiden laboratorio; nro 61)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Effect of Density and Grain Size Distribution on the Basic Mechanical Properties of Hydraulic Fill Materials

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2000, NGM-2000 XIII Nordiska Geoteknikermötet, Helsinki 5.-7. Juni 2000. Rathmayer, H. (toim.). Helsinki: Finnish Geotechnical Society, s. 523-530

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Esiselvitys soratien kunnostusmenetelmien kilpailutusta edistävien toimenpiteiden suuntaamisesta

  Vuorimies, N., Sjöberg, M. & Kolisoja, P., 2012, Helsinki: Liikennevirasto. 52 Sivumäärä (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; nro 14/2012)

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  CTI puutavara-autossa. Keuruun metsätien syksyn 2008 ja Vesilahden maantien kevään 2009 mittausten tulokset

  Vuorimies, N., Matintupa, A. & Luomala, H., 2009, Helsinki: Metsäteho Oy. 49 Sivumäärä (Metsätehon raportti; painos 207)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Stynie Wood Demonstration Project, Mosstodloch, Scotland

  Vuorimies, N., Luomala, H., Munro, R. & Kolisoja, P., 2012, The ROADEX Implementing Accessibility Project. 45 Sivumäärä (ROADEX Implementing Accessibility Project : A Report on a Demonstration of Tyre Pressure Control on Timber Haulage Vehicles travelling on a Gravel Forest Road)

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Estimation of the Risk of Rutting on Forest Roads During the Spring Thaw

  Vuorimies, N., Kolisoja, P., Kaakkurivaara, T. & Uusitalo, J., 2015, julkaisussa : Transportation research record. 2474, s. 143-148 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 14. Julkaistu

  Hydrofobisten koekohteiden seurannat vuoteen 2015

  Vuorimies, N., 2017, Helsinki: Liikennevirasto. 149 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuosina 2015 - 2017: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 63/2018

  Vuorimies, N., Kalliainen, A., Rossi, J., Kolisoja, P., Varin, P. & Saarenketo, T., joulukuuta 2018, Liikennevirasto. 115 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuonna 2018

  Vuorimies, N., Kolisoja, P., Kurki, A., Varin, P. & Saarenketo, T., 2019, Helsinki: Väylävirasto. 102 Sivumäärä (Väyläviraston tutkimuksia; nro 17/2019)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuosina 2015-2018: Yhteenvetoraportti

  Vuorimies, N., Kurki, A., Kolisoja, P., Varin, P., Saarenketo, T., Pekkala, V. & Haataja, M., 2019, Väylävirasto. 30 Sivumäärä (Väyläviraston tutkimuksia; painos 2019, nro 21)

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Photoinduced interlayer electron transfer in alternating porphyrin-fullerene dyad and regioregular poly(3-hexylthiophene) Langmuir-Blodgett films

  Vuorinen, T., Kaunisto, K., Tkachenko, N. V., Efimov, A. & Lemmetyinen, H., 2006, julkaisussa : Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry. 178, s. 185-191

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 19. Julkaistu

  Correlation of electron self-energy with geometric structure in low-energy electron diffraction

  Vuorinen, J., Pussi, K., Diehl, R. D. & Lindroos, M., 2012, julkaisussa : Journal of Physics: Condensed Matter. 24, 1, 015003.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 20. Julkaistu

  Mekaanisesti seostetut metallimateriaalit

  Vuorinen, J. & Tiainen, T., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 59 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 16/1991)

  Tutkimustuotos

 21. Julkaistu

  Determination of the geometric surface structure by low energy electron diffraction

  Vuorinen, J., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 943)

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Photoinduced electron transfer in Langmuir-Blodgett monolayers of porphyrin-fullerene dyads

  Vuorinen, T., Kaunisto, K., Tkachenko, N. V., Efimov, A., Lemmetyinen, H., Alekseev, A. S., Hosomizu, K. & Imahori, H., 2005, julkaisussa : Langmuir. 21, s. 5383-5390

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 23. Julkaistu

  Project control in large and complex change programs

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M., 2014, 21st European Operations Management Association (EurOMA) Conference, Operations Management in an Innovation Economy, 20th-25th June 2014, Palermo, Italy. European Operations Management Association, s. 1-10 10 Sivumäärä (International Annual European Operations Management Association Conference).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 24. Julkaistu

  Synteettinen safiiri ja sen valmistus

  Vuorinen, P. & Mäntylä, T., 1992, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 26 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaalioppi, Raportti; nro 32/1992)

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  Resonant Ultrasound Spectroscopy and Differential Scanning Calorimetry Studies of Materials for Property Specific Applications

  Vuorinen, J., 2001, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 339)

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Elastic constants of a Ti-6Al-4V/SiC unidirectional continuous-fiber composite between 10 and 300 K

  Vuorinen, J. E. & Schwarz, R. B., 2002, julkaisussa : Journal of Composite Materials. 30, 2, s. 173-182

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 27. Julkaistu

  Printable, Transparent, and Flexible Touch Panels Working in Sunlight and Moist Environments

  Vuorinen, T., Zakrzewski, M., Rajala, S., Lupo, D., Vanhala, J., Palovuori, K. & Tuukkanen, S., 29 lokakuuta 2014, julkaisussa : Advanced Functional Materials. 24, 40, s. 6340-6347 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 28. Julkaistu

  Keraamien ja keraamikomposiittien väsyminen

  Vuorinen, P. & Mäntylä, T., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 32/1991)

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Tension-Compression Cyclic Fatigue of Titanium Diborides in Air and in Water

  Vuorinen, P., Mäntylä, T., Enoki, M. & Kishi, T., 1995, Fourth Euro-Ceramics. Meriani, S. & Sergo, V. (toim.). Faenza, Italia: Gruppo editoriale faenza editrice, s. 251-256

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Matkaraportti '1992 Powder Metallurgy World Congress'

  Vuorinen, J. & Tiainen, T., 1992, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 16 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaalioppi, Raportti; nro 40/1192)

  Tutkimustuotos

 31. Julkaistu

  History of water and health from ancient civilizations to modern times

  Vuorinen, H. S., Juuti, P. & Katko, T. S., 2007, julkaisussa : Water Science & Technology: Water Supply. 7, 1, s. 49-57

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 32. Julkaistu

  Safety of lead water pipes: history and present

  Vuorinen, H. S., Juuti, P. S. & Katko, T. S., 2013, Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future. Katko, T. S., Juuti, P. S., Schwartz, K. & Rajala, R. P. (toim.). IWA Publishing, s. 89-96 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 33. Julkaistu

  Fulleriinien C60 ja C70 syntetisointi, rakenne ja ominaisuudet

  Vuorinen, J., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 16 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 60/1993)

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Molecular devices based on porphyrin and fullerene: Conversion of light into electrical potential

  Vuorinen, T., 2006, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereeen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 588)

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Elastic constants of an aluminum-alumina unidirectional composite

  Vuorinen, J. E., Schwarz, R. B. & McCullouh, C., 2000, julkaisussa : The Journal of the Acoustical Society of America. 108, 2, s. 574-579

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 36. Julkaistu

  Water and health - from ancient civilizations to modern times

  Vuorinen, H. S., Juuti, P. S. & Katko, T. S., 2008, Tampere University Press.

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Bi-pohjaiset suprajohdeohutkalvot

  Vuorinen, P., Järvinen, R. & Mäntylä, T., 1989, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (TTKK/Materiaalioppi, Raportti; nro 30)

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Tutkimushanke: Dynaamisen myötövanhenemisen tutkiminen kimmomoduli ja ultraäänimittausten avulla

  Vuorinen, J. E., Kuokkala, V-T. & Tiainen, T. J., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 12 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 6/1994)

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  Spray coating of self-aligning passivation layer for metal grid lines

  Vuorinen, T., Janka, M., Rubingh, J. E., Tuukkanen, S., Groen, P. & Lupo, D., 2014, 2014 Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC), 16-18 September 2014, Helsinki, Finland. Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 1-3 3 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 40. Julkaistu

  Research Institutes Representarive´s Review

  Vuorinen, J. & Porter, D., 2014, Tampere: Fimecc. 1 Sivumäärä (Fimecc Publications Series; nro 4)

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu

  Kehittyneet kelausteknologiat automatisoituna 3D-komposiittikappaleiden valmistusmenetelmänä - 3D FiWi

  Vuorinen, J. & Ellman, A., 2010, SISU 2010 - uusi tuotantoajattelu: loppuraportti. Tekesin ohjelmaraportti. s. 94-98

  Tutkimustuotos

 42. Julkaistu

  Kinetics of photoinduced electron transfer in polythiophene-porphyrin-fullerene molecular films

  Vuorinen, T., Kaunisto, K., Chukharev, V., Tkachenko, N. V., Efimov, A. & Lemmetyinen, H., 2006, julkaisussa : Journal of Physical Chemistry Part B. 110, 39, s. 19515-19520

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 43. Julkaistu

  Piikarbidiwhiskerlujitettu piinitridi

  Vuorinen, P. & Mäntylä, T., 1992, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 27 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaalioppi, Raportti; nro 5/1992)

  Tutkimustuotos

 44. Julkaistu

  Ultrasound spectroscopy: Application on MMC and PMC materials

  Vuorinen, J., Kuokkala, V-T. & Schwarz, R. B., 2010, Proceedings of SEICO 10 SAMPE Europe 31st International Conference, Improvement of Materials and Application Charateristics, April 12-14, 2010, Paris, France. s. 543-549

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  Matkaraportti ICMC`90-konferenssista

  Vuorinen, P. & Järvinen, R., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 10 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 7/1991)

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  Ohjauskäytännöt suurissa muutosohjelmissa

  Vuorinen, L., 2014, julkaisussa : Projektitoiminta. 1, s. 20-21 2 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  In-house Safety Inspections - Survey of Literature

  Vuorinen, H., Lepistö, J., Whitmer, Y., Mattila, M. & Saari, J., 1987, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 41 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Työsuojelu, Raportti; nro 45)

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Opintojen ohjaus korkeakouluissa -seuranta 2005

  Vuorinen, R., Karjalainen, M., Myllys, K., Talvi, U., Uusi-Rauva, E. & Holm, K., 2005, Helsinki: Unknown Publisher. 68 Sivumäärä (Korkeakoulun arviointineuvosto, Verkkojulkaisuja; nro 5)

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  Termisten syklausten vaikutus katalyyttimateriaalin rakenteeseen ja ominaisuuksiin

  Vuorinen, P., Siitonen, P., Lintunen, P. & Hynnä, A., 1988, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 15 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 54/1988)

  Tutkimustuotos

 50. Julkaistu

  Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection

  Vuorinen, L. & Sariola, R., 2015, International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K., s. 1 17 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 51. Julkaistu

  Inkjet-printed push-buttons for epidermal electronics

  Vuorinen, T., Niittynen, J., Kankkunen, T., Lammi, T. & Mäntysalo, M., 2015, Printing Future Days 2015: 6th International Scientific Conference on Print and Media Technology. Verlag für Wissenschaft und Bildung VWB, s. 67-71 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 52. Julkaistu

  Erosive and abrasive wear performance of carbide free bainitic steels – comparison of field and laboratory experiments

  Vuorinen, E., Ojala, N., Heino, V., Rau, C. & Gahm, C., kesäkuuta 2016, julkaisussa : Tribology International. 98, s. 108-115 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 53. Julkaistu

  Practice of project control under different levels of complexity in engineering projects

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M., 1 kesäkuuta 2016, EURAM (European Academy of Management) conference 2016: Manageable cooperation? June 1-4, 2016 Paris. 30 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 54. Julkaistu

  Inkjet-Printed Graphene/PEDOT:PSS Temperature Sensors on a Skin-Conformable Polyurethane Substrate

  Vuorinen, T., Niittynen, J., Kankkunen, T., Kraft, T. & Mäntysalo, M., 18 lokakuuta 2016, julkaisussa : Scientific Reports. 6, 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 55. Julkaistu

  The effects of microstructure on erosive-abrasive wear behavior of carbide free bainitic and boron steels

  Vuorinen, E., Heino, V., Ojala, N., Haiko, O. & Hedayati, A., 2016, The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016 14th - 17th June 2016 Aulanko, Hämeenlinna, Finland.

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  Printed, skin-mounted hybrid system for ECG measurements

  Vuorinen, T., Vehkaoja, A., Jeyhani, V., Noponen, K., Onubeze, A., Kankkunen, T., Puuronen, A-K., Nurmentaus, S., P., P. S., Joseph, J., Seppänen, T., Sivaprakasam, M. & Mäntysalo, M., 5 joulukuuta 2016, 2016 6th Electronic System-Integration Technology Conference (ESTC). IEEE, s. 1-6 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 57. Julkaistu

  History of water and health from ancient civilizations to modern times

  Vuorinen, H. S., Juuti, P. & Katko, T., 28 lokakuuta 2006.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 58. Julkaistu

  Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen

  Vuorinen, J., 7 kesäkuuta 2017, Tampereen teknillinen yliopisto. 104 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; painos 29)

  Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

 59. Julkaistu

  Managing different types of changes during the lifecycle of a complex delivery project

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2017, The 2017 European Academy of Management (EURAM) Conference: Glasgow, Scotland, 21-24 June, 2017.. EURAM, 33 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 60. Julkaistu

  High resolution E-jet printed temperature sensor on artificial skin

  Vuorinen, T., Laurila, M. M., Mangayil, R., Karp, M. & Mäntysalo, M., 2018, EMBEC and NBC 2017 - Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC 2017 and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, NBC 2017. Springer Verlag, s. 839-842 4 Sivumäärä (IFMBE Proceedings; painos 65).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 61. Julkaistu

  Using a tailored project management methodology to promote project team integration

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M., 2017, 31st Annual Australian & New Zealand Academy of Management (ANZAM) Conference, 5-8 December 2017, Melbourne, Australia.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 62. Julkaistu

  Erosive-abrasive wear behavior of carbide-free bainitic and boron steels compared in simulated field conditions

  Vuorinen, E., Heino, V., Ojala, N., Haiko, O. & Hedayati, A., 2018, julkaisussa : Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology. 232, 1, s. 3-13 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 63. Julkaistu

  Program integration in multi-project change programs: agency in integration practice

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M., 1 toukokuuta 2018, julkaisussa : International Journal of Project Management. 36, 4, s. 583-599 17 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 64. Julkaistu

  Depletion of nuclear import protein karyopherin alpha 7 (KPNA7) induces mitotic defects and deformation of nuclei in cancer cells

  Vuorinen, E. M., Rajala, N. K., Ihalainen, T. O. & Kallioniemi, A., 27 maaliskuuta 2018, julkaisussa : BMC Cancer. 18, 1, 325.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 65. Julkaistu

  Lifecycle view of managing different changes in projects

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M. M., toukokuuta 2019, julkaisussa : International Journal of Managing Projects in Business. 12, 1, s. 120-143

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 66. Julkaistu

  Value-oriented stakeholder influence on infrastructure projects

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M., toukokuuta 2019, julkaisussa : International Journal of Project Management. 37, 5, s. 750-766

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 67. Validation of Printed, Skin-Mounted Multilead Electrode for ECG Measurements

  Vuorinen, T., Noponen, K., Vehkaoja, A., Onnia, T., Laakso, E., Leppänen, S., Mansikkamäki, K., Seppänen, T. & Mäntysalo, M., 2019, julkaisussa : Advanced Materials Technologies. 4, 9, 8 Sivumäärä, 1900246.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 68. Julkaistu

  Promoting project team coordination in repetitive projects

  Vuorinen, L. & Martinsuo, M., 2019, julkaisussa : Journal of Modern Project Management. 7, 1, s. 162-177 16 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 69. Julkaistu

  Managing Value Creation in Temporary Organizations

  Vuorinen, L., 5 marraskuuta 2019, Tampere University. 86 Sivumäärä (Tampere University Dissertations; painos 155)

  Tutkimustuotos

 70. Julkaistu

  Tallinna, The City of Tallin

  Vuorio, K., Hakala, T., Sopanen, M. & Sarlin, O., 1999, Europan 5 Tuloskirja, Europan 5 Result Book. Pirhonen, A. (toim.). Helsinki, s. 24-29

  Tutkimustuotos

 71. The evaluation of drinking water treatment performed with HPSEC

  Vuorio, E., Vahala, R., Rintala, J. & Laukkanen, R., heinäkuuta 1998, julkaisussa : Environment International. 24, 5-6, s. 617-623 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 72. Julkaistu

  Atomistic fingerprint of hyaluronan–CD44 binding

  Vuorio, J., Vattulainen, I. & Martinez-Seara, H., 1 heinäkuuta 2017, julkaisussa : PLoS Computational Biology. 13, 7, e1005663.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 73. Julkaistu

  Tilastotietoja 1992

  Vuoriranta, S. (toim.), 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Hallintovirasto. 44 Sivumäärä (julk93)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 74. Julkaistu

  Verkostobiofilmit tautia aiheuttavien bakteerien tuki vai tuho?

  Vuoriranta, P., 2005, julkaisussa : Vesitalous. 4, s. 16-18

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 75. Julkaistu

  Yhdyskuntajätevesien mikropollutantit (Micropollutants in municipal wastewaters)

  Vuoriranta, P., 1990, Paper presented at the National Environmental Days. June 6-9, 1990, Tampere, Finland. s. s. 2

  Tutkimustuotos

 76. Julkaistu

  Aktiivilieteprosessin malliparametrien määrittämisestä

  Vuoriranta, P., 1989, INSKO ry:n kurssi: Mallitekniikan hyväksikäyttö biologisen jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamisessa, Tampere, 17.-18.5.1989. s. 1-10 10 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 77. Julkaistu

  Activated carbon filtration in drinking water treatment

  Vuoriranta, P., Pietari, J., Henzschel, L., Soini, S., Palmroth, M. & Puhakka, J. A., 1999, Proceedings, Fourth Finnish Conference of Environmental Sciences, Tampere, May 21 - 22, 1999, Environmental Science, Technology and Policy, Finnish Society for Environmental Sciences. Kuusisto, S. (toim.). s. 15-18

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  Haitallinen mikrobikasvu vesijohtoverkostossa

  Vuoriranta, P., 2002, julkaisussa : Tekniikka ja kunta. 2, s. 33-35

  Tutkimustuotos

 79. Julkaistu

  Removal of residual COD and AOX from biologically treated pulp mill effluent

  Vuoriranta, P., 1992, COMETT Short Course on Pulp and Paper Industry Wastewaters. 5.3.1992, Jyväskylä, Finland.

  Tutkimustuotos

 80. Julkaistu

  Biological activated carbon filtration of drinking water: effects of ozonation and temperature on nom removal

  Vuoriranta, P., Pietari, J., Soini, S., Salkinoja-Salonen, M. & Puhakka, J., 2000, Proceedings of the 4th International Symposium on Biotechnology, ISEB 4, 106th event of the European Federation of Biotechnology, 10-12 April 2000, Noordwijkerhout, The Netherlands. Hartmans, S. & Lens, P. (toim.).

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Anaerobic-Aerobic vs Aerobic Treatment of Concentrated Pulp and Paper Mill Effluent

  Vuoriranta, P., Rintala, J. & Morange, H., 1987, julkaisussa : Water Science and Technology. 19, 4, s. 1219-1221

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 82. Julkaistu

  Aktiivilietelaitosten mikrobiologia

  Vuoriranta, P., 1989, Metsäteollisuuden jätevedenpuhdistuksen käytöstä vastaavien teemapäivät, Laukaa, 30.-31.3.1989. s. 10 s

  Tutkimustuotos

 83. Julkaistu

  Aktiivilieteprosessin perusteet

  Vuoriranta, P., 1989, INSKO ry:n kurssi: Metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten käyttö, Hyvinkää, 20.-21.9.1989. s. 1-15 15 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 84. Julkaistu

  Jätevesien biologisen puhdistuksen tehostaminen?

  Vuoriranta, P., 1995, Jätevesien puhdistusmenetelmät, Puhdistamon toiminnan optimointi ja jätelietteen käsittely, 19.-20.4.1995 Helsinki. s. 13 s

  Tutkimustuotos

 85. Julkaistu

  Mikrobien kasvu ja valikoituminen

  Vuoriranta, P., 1991, Paper presented at Metsäteollisuuden aktiivilietelaitosten käyttö. October 9, 1991, Hyvinkää, Finland. s. 14 s

  Tutkimustuotos

 86. Julkaistu

  Bioregeneration of activated carbon in a fluidized GAC bed treating bleached kraft mill secondary effuent

  Vuoriranta, P. & Remo, S., 1994, julkaisussa : Water Science and Technology. 29, 5-6, s. 239-246

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 87. Julkaistu

  Les techniques d'epuration biologiques des eaux de rejet de l'industrie papetiere de Finlande

  Vuoriranta, P., 1995, Les lacs et la protection des eaux, `a l'Institut Finlandais, Paris, le 4 avril 1995. s. 4 s

  Tutkimustuotos

 88. Julkaistu

  Siporex-tehtaan jätevesien biologinen käsiteltävyys

  Vuoriranta, P. & Rantala, P-R., 1988, Unknown Publisher. 30 Sivumäärä (Tutkimusraportti Ikaalisten kaupungille)

  Tutkimustuotos

 89. Julkaistu

  Sludge Characteristics in UASB reactor treating thermomechanical pulping effluents

  Vuoriranta, P., Rintala, J. & Kirjavainen, H., 1985, julkaisussa : Water Science and Technology. s. 313-316

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 90. Julkaistu

  Phosphorus control in the Finnish pulp and paper mill effluents

  Vuoriranta, P. & Hynninen, P., 1989, Environmental Aspects of Pulping Operations and their Wastewater Implications, Edmonton, Canada, 27.-29.7.1989. s. 15 s

  Tutkimustuotos

 91. Julkaistu

  Aktiivilieteprosessi

  Vuoriranta, P., 2002, Mikrobiologian perusteita. Salkinoja-Salonen, M. (toim.). Gummerus Kirjapaino Oy, s. 445-460

  Tutkimustuotos

 92. Julkaistu

  Phosphorus balance in activated sludge plants treating paper mill effluents

  Vuoriranta, P., 1992, COMETT Short Course on Pulp and Paper Industry Wastewaters. 5.3.1992, Jyväskylä, Finland.

  Tutkimustuotos

 93. Julkaistu

  Veden laatu kehitysmaissa

  Vuoriranta, P., 1989, Ympäristöhygieniaa kehitysmaissa, Kuopio, 6.-7.9.1989.

  Tutkimustuotos

 94. Julkaistu

  Tilastotietoja vuodelta 1989

  Vuoriranta, S., 1990, Tampereen teknilinen korkeakoulu, Hallintovirasto. 33 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 95. Julkaistu

  Smart material actuators for fluid power valves with different pressure mediums

  Vuorisalo, M. & Virvalo, T., 2000, Mechatronics and machine vision. Billingsley, J. (toim.). s. 305-313

  Tutkimustuotos

 96. Julkaistu

  Use of Fast On-Off Valves in Pressure Control in Water Hydraulics

  Vuorisalo, M., Virvalo, T., Koskinen, K. T. & Vilenius, M., 1999, Proceedings of The Sixth Scandinavian International Conference on Fluid Power, May 26 - 28, 1999, Tampere, Finland. Koskinen, K. T., Vilenius, M. & Tikka, K. (toim.). Tampere, s. 699-710

  Tutkimustuotos

 97. Julkaistu

  Use of Shape Memory Alloy for a Pilot Stage Actuator of a Water Hydraulic Control Valve

  Vuorisalo, M. & Virvalo, T., 2002, Proceedings of the 5th International Symposium on Fluid Power, Nara 2002, November 13, 2002. Japan, s. 149-154

  Tutkimustuotos

 98. Julkaistu

  Different types of pilot stages for a water hydraulic control valve

  Vuorisalo, M., Virvalo, T. & Anttonen, P., 2001, Proceedings of the Fifth International Conference on Fluid Power Transmission and Control (ICFP´2001) April 3-5, 2001, Hangzhou, China. Lu, Y., Chen, Y. & Xu, L. (toim.). Kiina, s. 435-439

  Tutkimustuotos

 99. Julkaistu

  Shape memory actuator for fluid control valves

  Vuorisalo, M. & Virvalo, T., 2002, Proceedings of the ICMA´02, The Fourth International Conference on Machine Automation Human-Friendly Reliable Mechatronics, Tampere, Finland, September 11-13, 2002. Kivikoski, M. (toim.). Tampere, Finland: Tampere University of Technology, s. 157-164

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 100. Julkaistu

  Comparing the control methods of fast water hydraulic on/off-valves in pressure control

  Vuorisalo, M. & Virvalo, T., 2000, Proceedings of the 7th Mechatronics Forum International Conference, 6th-8th September, 2000, Atlanta, Georgia, USA. s. 5 s

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.