TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Potassium formate as a secondary refrigerant

  Aittomäki, A. & Lahti, A., 1997, julkaisussa : International Journal of Refrigeration-Revue Internationale du Froid. 20, 4 Jun, s. 275-282

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 2. Julkaistu

  Joko lämpöpumpun uusi aika pian taloissa ?

  Aittomäki, A. & Viita, I., 1994, julkaisussa : Talotekniikka. 5, s. 54-59

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Zeolite heat pump - Adsorption of methanol in synthetic zeolites 13X, 4A and 5A

  Aittomäki, A. & Härkönen, M., 1986, julkaisussa : International journal of refrigeration. 9, 4, s. 240-244

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 4. Julkaistu

  Refrigerant mixtures in air cooling coil

  Aittomäki, A., 1984, julkaisussa : Scandinavian Refrigeration. 13, 6

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Kylmälaitosten suunnittelutyökalujen kehittäminen

  Aittomäki, A., Kianta, J. & Waldén, K., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 22 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Energia- ja prosessitekniikka, Raportti; nro 142)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Välillisten jäähdytysjärjestelmien mitoitus

  Aittomäki, A., Köpsi, M., Kataja, S. & Viita, I., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Lämpötekniikka, Rapo rtti; nro 77)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Ympäristölämpö, luku 5.4 (Muut energiantuottomuodot) julkaisuun "Suomen energiatekniikan historia". Päätoimittaja Risto Keskinen

  Aittomäki, A., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Hydrauliikka/ Tekniikan historia, Raportti; nro 30)

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Kuivausjäähdytyksen soveltuvuus Suomen olosuhteisiin

  Aittomäki, A. & Viita, I., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Lämpötekniikka, Rapo rtti; nro 78)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Jätevesilaitoksen lämpöpumppujärjestelmän toiminta ja mitoitus

  Aittomäki, A., Ek, M., Kianta, J. & Haapalainen, H., 2000, Tampere: Unknown Publisher. 38 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkakoulu, Energia- ja prosessitekniikka, Raportti; nro 152)

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Modelling of zeolite/methanol adsorption heat pump processes

  Aittomäki, A. & Härkönen, M., 1988, julkaisussa : Heat Recovery Systems and CHP. 8, 5, s. 475-482

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 11. Julkaistu

  Köldmedier - konvertering

  Aittomäki, A., 1997, In: 15. Nordiske Kölemödet - 8. Nordiske Varmepumpedagene, Reykjavik. Island, s. 21-30

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Kokeita binääriseoksilla lämpöpumpussa

  Aittomäki, A. & Keskitalo, A., 1984, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, lämpötekniikka, raportti; nro 39)

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Influence of local and average transfer coefficient in a dehumidifying coil

  Aittomäki, A. & Salo, T., 1988, julkaisussa : Scandinavian Refrigeration. 17, 4, s. 30-33

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 14. Julkaistu

  Lowering temperature by brines in ice banks

  Aittomäki, A. & Karkiainen, S., 1999, 20th International Congress of Refrigeration, Sydney 1999.

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Modelling of zeolite/methanol adsorption processes

  Aittomäki, A. & Härkönen, M., 1988, Int. Workshop on Advanced Heat Pumps, Graz, 1988.

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Heat pumps for increasing energy efficiency

  Aittomäki, A. & Tarjanne, R., 1988, Int. Symp. on Energy Options for Year 2000, Delaware, USA, 1988.

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  A simplified model of CO2-gas cooler

  Aittomäki, E. A., 2010, IIR/ Eurotherm, Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology Conference and 2nd IIR Workshop on Refrigerant Charge Reduction in Refrigeration Systems, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden, on June 13-17, 2010. s. 1-7 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 18. Julkaistu

  Adsorptionskylprosesser

  Aittomäki, A., 1989, 13. Nordisk Kjolemote, Loen, Norge. Norsk Kjoleteknisk Forening, s. 49-61

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Heat pump system for small sewage cleaning plants

  Aittomäki, A., 2000, julkaisussa : SCANREF, Scandinavian Refrigeration. 29, 6, s. 6-9

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Genetic optimization of plate-fin cooling coils for carbon dioxide

  Aittomäki, A. & Aho, T., 2007, 22nd International Congress of Refrigeration, 22e Congres International du Froid, Refrigeration Creates the Future, August 21-26, 2007 Beijing, P.R. China. s. 1p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 21. Julkaistu

  Kylmätekniikka

  Aittomäki, A. (toim.), Eerikäinen, J. (toim.), Hakala, P. (toim.), Kaappola, E. (toim.), Lahdenperä, H. (toim.), Rauno, O. (toim.) & Seinelä, A. (toim.), 1992, Helsinki: Kylmätuki Oy.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 22. Julkaistu

  Lämpöpumput. Tulevaisuuden energiahuollon hahmottaminen

  Aittomäki, A., 1985, Helsinki: Unknown Publisher. (Tulevaisuuden energiahuollon tekniset kehitysnäkymät, Imatran Voima Oy)

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Determination of effective thermal conductivity of adsorbent bed using measured temperature profiles

  Aittomäki, A. & Aula, A., 1991, julkaisussa : International Communications in Heat and Mass Transfer. 18, 5, s. 681-690

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 24. Julkaistu

  Lämpöpumppu matalaenergiapientalossa

  Aittomäki, A. & Viita, I., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 43 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Lämpötekniikka, Raportti; nro 83)

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  Criteria for Dimensioning of Horizontal Ground Heat Exchangers in Cold Climates

  Aittomäki, A., Toivanen, O. & Tarnawski, V. R., 1999, 6 th International Energy Agency Heat Pump Conference 1999, Heat Pumps - a Benefit for the Environment, Berlin, Germany, May 31 - June 2, 1999. s. 5 s

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Lämmönlähteet, lämpöpumput

  Aittomäki, A., 1980, Unknown Publisher. 24 Sivumäärä (Suomen LVI-yhdistys)

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Dimensining of indirect cooling systems

  Aittomäki, A., Köpsi, M., Kataja, S. & Viita, I., 1991, XXIIIth International Congress of Refrigeration. Montreal

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Energiatalouteen vaikuttavat tekijät ja käytännön kustannuslaskennan perusteet

  Aittomäki, A., 1996, Kylmäyhdistyksen koulutuspäivät 25.-26.1.1996, Helsinki. s. 13 s.

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Lämpöä kallioreiästä

  Aittomäki, A., 1982, julkaisussa : LVI-lehti. 34, 7

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Zeotropic binary mixtures in air cooling coil

  Aittomäki, A., 1985, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Thermal Engineering, report; nro 48)

  Tutkimustuotos

 31. Julkaistu

  Hiilidioksidi kylmäaineena - käyttö yleistyy

  Aittomäki, A., 2004, Lainsäädäntö, sähkötyöt, erikoisalojen huolto, CO2, Koulutuspäivät 2004, Suomen Kylmäyhdistys ry, Moniste. s. 11 s

  Tutkimustuotos

 32. Julkaistu

  TERMO 1995, Jäähdytys kaukolämpöverkolla. Yhteenvetoraportti

  Aittomäki, A. & Käsmä, V., 1996, Tampere: Unknown Publisher. 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Mixtures in Exhaust-air heat pump. Study of working fluid mixtures and high temperature working fluids for compressor driven systems

  Aittomäki, A., 1985, Unknown Publisher. (IEA Advanced Heat Pumps, Annec VI, Final report, Part B)

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Improved heat pump for single-family houses

  Aittomäki, A., 1995, julkaisussa : CADDET Energy Efficiency Newsletter. 1

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Jäähdytystekniikka. Teoreettiset perusteet

  Aittomäki, A., 1982, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, opintomoniste; nro 81)

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Zeolite-methanol heat pump

  Aittomäki, A. & Härkönen, M., 1986, Working Shop on Advanced Heat Pumps. Graz 27.-29.. Graz, s. 8 s

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Säteilyn kerääjä maalämpöpumpussa

  Aittomäki, A. & Alijoki, T., 1980, julkaisussa : LVI-lehti. 32, 3, s. 156-158

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Jäähdytetty avolatu. Lumen pysyvyyden teoreettinen tarkastelu

  Aittomäki, A. & Kianta, J., 2000, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Energia- ja prosessitekniikka, Raportti; nro 155)

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  Lakes as a Heat Source in Cold Climate

  Aittomäki, A., 2003, 21st IIR International Congress of Refrigeration August 17-12, 2003, Washington, DC USA. s. 8 s

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 40. Julkaistu

  Modeling an open intercooler for binary mixtures

  Aittomäki, A. & Tarnawski, V. R., 1995, 19th International Congress of Redfrigeration. s. s. 232-

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu

  Vesi kylmäaineena jäähdytyksessä ja lämmityksessä

  Aittomäki, A. & Viita, I., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 41 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Lämpötekniikka, Raportti; nro 83)

  Tutkimustuotos

 42. Julkaistu

  Uimahallien ilmankuivausjärjestelmien vertailu

  Aittomäki, A., Karkiainen, S. & Vehmaan-Kreula, M., 1998, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 87 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Energia- ja prosessitekniikka. Laitosraportti; nro 131)

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Designing of Indirect Cooling Systems

  Aittomäki, A. & Kianta, J., 2003, New Technologies in Commercial Refrigeration, International Institute of Refrigeration Commissions B2 and D1. s. 132-140

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 44. Julkaistu

  Välillinen jäähdytys ja ulkoilman käyttö

  Aittomäki, A., 1991, Suomen kylmäyhdistys, koulutuspäivät 1991. Helsinki

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  Insight into the putative specific interactions between cholesterol, sphingomyelin, and palmitoyel-oleoyl phosphatidylcholine

  Aittoniemi, J., Niemelä, P. S., Hyvönen, M. T., Karttunen, M. & Vattulainen, I., 2007, julkaisussa : Biophysical Journal. 92, 4, s. 1125-1137

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 46. Julkaistu

  Tilt: major factor in sterols' ordering capability in membranes

  Aittoniemi, J., Rog, T., Niemelä, P., Pasenkiewicz-Gierula, M., Karttunen, M. & Vattulainen, I., 2006, julkaisussa : Journal of Physical Chemistry Part B. 110, 51, s. 25562-25564

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 47. Julkaistu

  On specific interactions between cholesterol, sphin-gomyelin and POPC

  Aittoniemi, J., Niemelä, P. S., Hyvönen, M. T., Karttunen, M. & Vattulainen, I., 2006, Proceedings of the XL Annual Conference of the Finnish Physical Society, 9-11 March, 2006, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. Institute of Physics. Report. Kauranen, M. (toim.). Tampere, s. p. 333

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Nonlinear cellular neural filtering for noise reduction and extraction of image details

  Aizenberg, I., Aizenberg, N., Again, S., Astola, J. & Egiazarian, K., 1999, Nonlinear Image Processing X, 25-26 January, 1999, San Jose, California, Proceedings of SPIE. Dougherty, E. & Astola, J. (toim.). s. 100-111 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  Effective detection and elimination of impulsive noise with a minimal image smoothing

  Aizenberg, I., Astola, J., Butakoff, C., Egiazarian, K. & Paliy, D., 2003, Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2003, Barcelona, Spain, 14-17 September 2003. s. 357-360

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 50. Julkaistu

  Impulsive noise removal using threshold Boolean filtering based on the impulse detecting functions

  Aizenberg, I., Butakoff, C. & Paliy, D., 2005, julkaisussa : IEEE Signal Processing Letters. 12, 1, s. 63-66

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 51. Julkaistu

  Blur identification by multilayer neural network based on multivalued neurons

  Aizenberg, I., Paliy, D. V., Zurada, J. M. & Astola, J. T., 2008, julkaisussa : IEEE Transactions on Neural Networks. 19, 5, s. 883-898

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 52. Julkaistu

  An Introduction to Algebraic Theory of Discrete Signals

  Aizenberg, N., Aizenberg, I., Egiazarian, K. & Astola, J., 1998, Transforms and Filter Banks, Proceedings First International Workshop on Transforms and Filter Banks, Tampere, Finland, February 23-25, 1998. Egiazarian, K. (toim.). s. 70-94

  Tutkimustuotos

 53. Julkaistu

  Discrete generalized Fresnel functions and transforms in an arbitrary discrete basis

  Aizenberg, I. & Astola, J. T., 2006, julkaisussa : IEEE Transactions on Signal Processing. 54, 11, s. 4261-4270

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 54. Julkaistu

  Blur identification using neural network for image restoration

  Aizenberg, I., Paliy, D., Moraga, C. & Astola, J., 2006, Computational Intelligence. Theory and Applications, Proceedings of the 9th Fuzzy Days International Conference, Dortmund, Germany, 18-20 September 2006. Advances in soft computing. Reuch, B. (toim.). Springer, s. 441-455

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 55. Julkaistu

  Detectors of the impulsive noise and new effective filters for the impulsive noise reduction

  Aizenberg, I., Astola, J., Bregin, T., Butakoff, C., Egiazarian, K. & Paliy, D., 2003, Proceedings of SPIE Electronic Imaging, Image Processing: Algorithms and Systems II, Santa Clara, California, USA, 21-23 January 2003. Dougherty, E. R., Astola, J. T. & Egiazarian, K. O. (toim.). SPIE, s. 419-428

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 56. Julkaistu

  Solution of the Super-Resolution Problem Through Extrapolation of the Orthogonal Spectra Using Multi-Valued Neural Tehcnique

  Aizenberg, I., Aizenberg, N., Astola, J. & Egiazarian, K., 1998, Proceedings of EUSIPCO'98, 9th European Signal Processing Conference, Rhodes, Greece, 8-11 September, 1998. Theodoridis, S. (toim.). s. 1761-1764

  Tutkimustuotos

 57. Julkaistu

  Multilayer neural network based on multi-valued neurons and the blur identification problem

  Aizenberg, I., Paliy, D. & Astola, J. T., 2006, Proceedings of the 2006 International Joint Conference on Neural Networks, Vancouver BC, Canada, 16-21 July 2006. s. 1200-1207

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 58. A feedforward neural network based on multi-valued neurons

  Aizenberg, I., Moraga, C. & Paliy, D., 2004, Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Theory and Applications, Dortmund, Germany, September 29 - October 1, 2004. Reuch, B. (toim.). s. 599-612

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 59. Julkaistu

  Multilayer neural network based on multi-valued neurons (MLMVN) applied to classification of microrarray gene expression data

  Aizenberg, I., Ruusuvuori, P., Yli-Harja, O. & Astola, J. T., 2006, Proceedings of the 4th TICSP Workshop on Computational Systems Biology, WCSB 2006, Tampere, Finland, 12-13 June 2006. TICSP series. Ruusuvuori, P. (toim.). s. 27-30

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 60. Julkaistu

  Knowledge transfer in project-based organizations: an organizational culture perspective

  Ajmal, M. M. & Koskinen, K. U., 2008, julkaisussa : Project Management Journal. 39, 1, s. 7-15

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 61. Julkaistu

  Knowledge transfer in project-based organizations: an organizational culture perspective

  Ajmal, M. M. & Koskinen, K. U., 2006, ProMAC 2006, 3rd International Conference on Project Management, 27-29 September 2006, Hilton Hotel, Sydney Australia. s. 8 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 62. Julkaistu

  Role of organisational culture for knowledge sharing in project environments

  Ajmal, M. M., Kekäle, T. & Koskinen, K. U., 2009, julkaisussa : International Journal of Project Organisation and Management. 1, 4, s. 358-374

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 63. Julkaistu

  Muovien seostaminen nanotäyteaineilla

  Ajoviita, T. & Järvelä, P., 2003, Unknown Publisher. 43 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Muovi- ja elastomeeritekniikka, Raportti; nro 3)

  Tutkimustuotos

 64. Julkaistu

  Facile strain analysis of largely bending films by a surface-labelled grating method

  Akamatsu, N., Tashiro, W., Saito, K., Mamiya, J. I., Kinoshita, M., Ikeda, T., Takeya, J., Fujikawa, S., Priimagi, A. & Shishido, A., 20 kesäkuuta 2014, julkaisussa : Scientific Reports. 4, 5377.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 65. Julkaistu

  Photoresponsive liquid-crystalline polymer films bilayered with an inverse opal structure

  Akamatsu, N., Aizawa, M., Tatsumi, R., Hisano, K., Priimägi, A. & Shishido, A., 2016, julkaisussa : JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY. 29, 1, s. 145-148 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 66. Julkaistu

  MOBILE3DTV: Content delivery optimization over DVB-H system

  Akar, G. B. & Gotchev, A., 15 syyskuuta 2015, SMPTE International Conference on Stereoscopic 3D for Media and Entertainment. SMPTE

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 67. Effects of hypoxia on the complexity of respiratory patterns during maturation

  Akay, M., Lipping, T., Moodie, K. & Hoopes, P. J., 2002, julkaisussa : Early human development. 70, 1-2, s. 55-71

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 68. Julkaistu

  An Asymmetric VHF Self-Oscillating DC-DC Converter with Integrated Transformer

  Akbar, R., Filanovsky, I. M., Järvenhaara, J. K. & Tchamov, N., elokuuta 2015, 2015 IEEE 58th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). IEEE, 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 69. Julkaistu

  Operation and Design of VHF Self-Oscillating DC-DC Converter with Integrated Transformer

  Akbar, R., Filanovsky, I., Järvenhaara, J. & Tchamov, N., 2015, 2015 Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS). IEEE

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 70. Julkaistu

  Flash Reduction of Inkjet Printed Graphene Oxide on Flexible Substrates for Electronic Applications

  Akbari, M., Sydänheimo, L., Juuti, J. & Ukkonen, L., 2015, IEEE NANO 2015 - 15th International Conference on Nanotechnology, 27-30 July 2015, Rome, Italy. IEEE

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 71. Julkaistu

  Toward Graphene-Based Passive UHF RFID Textile Tags: A Reliability Study

  Akbari, M., Virkki, J., Sydänheimo, L. & Ukkonen, L., 1 syyskuuta 2016, julkaisussa : IEEE Transactions on Device and Materials Reliability. 16, 3, s. 429-431 3 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 72. Julkaistu

  Towards eco-friendly and cost-effective passive RFID applications

  Akbari, M., Virkki, J., Khan, M. W. A., Sydänheimo, L. & Ukkonen, L., 2016, 2016 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) . IEEE, s. 1-4 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 73. Julkaistu

  Implementation and performance evaluation of graphene-based passive UHF RFID textile tags

  Akbari, M., Sydänheimo, L., Rahmat-Samii, Y., Virkki, J. & Ukkonen, L., 14 elokuuta 2016, 2016 URSI International Symposium on Electromagnetic Theory (EMTS) . IEEE, s. 447-449

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 74. Julkaistu

  The Possibilities of Graphene-Based Passive RFID Tags in High humidity Conditions

  Akbari, M., Virkki, J., Sydänheimo, L. & Ukkonen, L., 2016, 2016 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation/USNC-URSI National Radio Science meeting. IEEE, s. 1269-1270

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 75. Julkaistu

  Fabrication and characterization of graphene antenna for low-cost and environmentally friendly RFID tags

  Akbari, M., Khan, M. W. A., Hasani, M., Björninen, T., Sydänheimo, L. & Ukkonen, L., 2016, julkaisussa : IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 15, s. 1569-1572

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 76. Julkaistu

  3D Printed and Photonically Cured Graphene UHF RFID Tags on Textile, Wood, and Cardboard Substrates

  Akbari, M., He, H., Juuti, J., Tentzeris, M. M., Virkki, J. & Ukkonen, L., 20 kesäkuuta 2017, julkaisussa : International Journal of Antennas and Propagation. 8 Sivumäärä, 7327398.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 77. Julkaistu

  Additive Manufacturing of Graphene for Identification and Sensing Applications

  Akbari, M., 6 lokakuuta 2017, Tampere University of Technology. 49 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1495)

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  Characterization of Graphene-Based Inkjet Printed Samples on Flexible Substrate for Wireless Sensing Applications

  Akbari, M., Sydänheimo, L., Juuti, J., Vuorinen, J. & Ukkonen, L., 2014, 2014 IEEE RFID Technology and Applications Conference, 8-9 September 2014, Tampere, Finland. Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 135-139 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 79. Julkaistu

  Human computer interaction-applying fuzzy c-means, recurrent neural network and wavelet transforms for voluntary eye blink detection

  Akbarian Azar, A. & Akhbardeh, A., 2007, Proceedings of the 15th European Signal Processing Conference, Eusipco 2007, Poznan, Poland, 3-7 September 2007. s. 2474-2478

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 80. Julkaistu

  A simulator for infinite-dimensional systems with a self-tuning controller

  Åkerblom, M., Hämäläinen, T. & Pohjolainen, S., 2009, IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO'09, 6-8 May, 2009 Jyväskylä, Finland. s. 5 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 81. Julkaistu

  20th Inverse Days 2014, Tampere 9th-11th December 2014: Abstracts

  Åkerblom, M. (toim.), 2014, Tampere University of Technology, Department of Mathematics. 38 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Mathematics. Research Report; painos 101)

  Tutkimustuotos

 82. Julkaistu

  Quantitative Tree Reconstruction from Terrestrial Laser Scanning Data and Applications

  Åkerblom, M., 25 toukokuuta 2018, Tampere University of Technology. 67 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1547)

  Tutkimustuotos

 83. Julkaistu

  Non-intersecting leaf insertion algorithm for tree structure models

  Åkerblom, M., Raumonen, P., Casella, E., Disney, M. I., Danson, F. M., Gaulton, R., Schofield, L. A. & Kaasalainen, M., 6 huhtikuuta 2018, julkaisussa : Interface Focus. 8, 2, 20170045.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 84. Julkaistu

  Automatic tree species recognition with quantitative structure models

  Åkerblom, M., Raumonen, P., Mäkipää, R. & Kaasalainen, M., 15 maaliskuuta 2017, julkaisussa : Remote Sensing of Environment. 191, s. 1-12 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 85. Julkaistu

  Analysis of geometric primitives in quantitative structure models of tree stems

  Åkerblom, M., Raumonen, P., Kaasalainen, M. & Casella, E., 2015, julkaisussa : Remote Sensing. 7, 4, s. 4581-4603 23 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 86. Julkaistu

  Comprehensive Quantitative Tree Models from TLS Data

  Åkerblom, M., Raumonen, P., Kaasalainen, M., Kaasalainen, S. & Kaartinen, H., 2012, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS, 2012, 22.-27.7.2012, Munich, Germany. Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 6507-6510 13133382. (IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 87. Preparation of Thermoset Composites from Natural Fibres and Acrylate Modified Soybean Oil Resins

  Åkesson, D., Skrifvars, M. & Walkenström, P., 2009, julkaisussa : Journal of Applied Polymer Science. 114, 4, s. 2502-2508 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 88. Processing of Structural Composites from Biobased Thermoset Resins and Natural Fibres by Compression Moulding

  Åkesson, D., Skrifvars, M., Hagström, B., Walkenström, P. & Seppälä, J., 2009, julkaisussa : Journal of Biobased Materials and Bioenergy. 3, 3, s. 215-225 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 89. Synthesis and Characterization of a Lactic Acid-Based Thermoset Resin Suitable for Structural Composites and Coatings

  Åkesson, D., Skrifvars, M., Seppälä, J., Turunen, M., Martinelli, A. & Matic, A., 2010, julkaisussa : Journal of Applied Polymer Science. 115, 1, s. 480-486 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 90. Julkaistu

  Towards the experimental evaluation of novel supervised fuzzy adaptive resonance theory for pattern classification

  Akhbardeh, A., Nikhil, N., Koskinen, P. E. & Yli-Harja, O., 2008, julkaisussa : Pattern Recognition Letters. 29, 8, s. 1082-1093

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 91. Julkaistu

  Evaluation of heart condition based on ballistocardiogram classification using compactly supported wavelet transforms and neural networks

  Akhbardeh, A., Junnila, S., Koivuluoma, M., Koivistoinen, T. & Värri, A., 2005, Proceedings of the 2005 IEEE Conference on Control Applications, Toronto, Canada, 29-31 August 2005. s. 843-848

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 92. Julkaistu

  Novel supervised fuzzy adaptive resonance theory (SF-ART) neural network for pattern recognition

  Akhbardeh, A. & Värri, A., 2005, Proceedings of IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing, WISP 2005, University of Algarve, Portugal, 1-3 September 2005. s. 6 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 93. Julkaistu

  Design an intelligent ballistocardiographic chair using novel quicklearn and SF-SRT algorithms and biorthogonal wavelets

  Akhbardeh, A., Junnila, S., Koivistoinen, T. & Värri, A., 2006, Proceedings of 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2006, Taipei, Taiwan, 8-11 October 2006. s. 878-883

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 94. Julkaistu

  An intelligent ballistocardiographic chair using a novel SF-ART neural network and biorthogonal wavelets

  Akhbardeh, A., Junnila, S., Koivistoinen, T. & Värri, A., 2007, julkaisussa : Journal of Medical Systems. 31, 1, s. 69-77

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 95. Julkaistu

  Ballistocardiogram classification using a novel transform so-called AliMap and biorthogonal wavelets

  Akhbardeh, A., Junnila, S., Koivistoinen, T., Kööbi, T. & Värri, A., 2005, Proceedings of IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing, WISP 2005, University of Algarve, Portugal, 1-3 September 2005. s. 6 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 96. Julkaistu

  BCG data discrimination using daubechies compactly supported wavelet transform and neural networks towards heart disease diagnosing

  Akhbardeh, A., Koivuluoma, M., Koivistoinen, T. & Värri, A., 2005, Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation, Limassol, Cyprus, 27-29 June 2005. s. 1452-1457

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 97. Julkaistu

  Design an intelligent ballistocardiographic chair using novel QuickLearn and SF-ART algorithms and biorthogonal wavelets

  Akhbardeh, A., Junnila, S., Koivistoinen, T. & Värri, A., 28 elokuuta 2007, 2006 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. s. 878-883 6 Sivumäärä 4273947

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 98. Julkaistu

  Applying novel quicklearn algorithm for pattern recognition

  Akhbardeh, A. & Värri, A., 2006, Proceedings of 2006 IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC, Taipei, Taiwan, 8-11 October 2006. s. 851-855

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 99. Julkaistu

  Signal classification using novel pattern recognition methods and wavelet transforms

  Akhbardeh, A., 9 maaliskuuta 2007, Tampere: Tampere University of Technology. 74 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 652)

  Tutkimustuotos

 100. Julkaistu

  Applying novel supervised fuzzy adaptive resonance theory (SF-ART) network and biorthogonal wavelets for ballistocardiogram diagnosis

  Akhbardeh, A., Junnila, S., Koivistoinen, T. & Värri, A., 2006, Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control , ISIC, Munich, Germany, 4-6 October 2006. s. 143-148

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.