TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Hypertext training aid in measurement technology

  Aumala, O., 2000, Proceedings. XVI IMEKO World Congress, IMEKO 2000, Austrian Society for Measurement and Automation. Vienna, Austria, September 25-28, 2000. Osanna, P., Durakbasa, M. & Afjehi-Sadat, A. (toim.). Vienna, s. 9-14

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  IMEKO XVI, Wien 25.-28.9.2000

  Aumala, O., 2000, julkaisussa : Automaatioväylä. 7, s. 39-40

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Näytteenoton teoriaa

  Aumala, O., 1987, INSKO-esitelmä. s. 1-40 40 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Mittaustekniikan perusteet

  Aumala, O., 1998, Helsinki: Otatieto Oy. 223 Sivumäärä (Otatieto; nro 520)

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Virtual Instrument for Accurate Data Acquisition of Noisy Signals

  Aumala, O., 1996, Proceedings, IMEKO TC-4, IMEKO- International Workshop on ADC Modelling, May 7-9, 1996, House of Scientists, Smolenice Castle, Slovak Republic. Daponte, P. & Michaeli, L. (toim.). Salerno: CUES, s. 66-71

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Mittaussignaalien käsittely

  Aumala, O., Ihalainen, H., Jokinen, H. & Kortelainen, J., 1995, Tampere: Pressus Oy. 308 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Turning interference and noise into improved resolution

  Aumala, O., 1996, julkaisussa : Measurement Journal of the International Measurement Confederation IMEKO. 19, 1, s. 41-48

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 8. Julkaistu

  Mittaustekniikan perusteet

  Aumala, O., 1999, Helsinki: Otatieto Oy. 223 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Specification of the uncertainty of a calibrated measuring transmitter

  Aumala, O. & Hemminki, H., 1999, Automaatio1999. "Ketterät prosessit - älyllä ja automaatiolla". Starttaa 2000-luvulle.. Heinonen, R. (toim.). Helsinki: SAS, s. 245-252

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Practical aspects of dithered quantizers

  Aumala, O. & Holub, J., 1998, Proceedings. Dithering in Measurement: Theory and Applications. 1st International On-line Workshop, February- March, 1998. Holub, J. & Smid, R. (toim.). Prague, Czech Republic: Czech Technical University, s. 11-18

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  Mikroprosessori mittausongelman ratkaisijana

  Aumala, O., 1983, julkaisussa : Elektroniikka ja Automaatio. 36, 4, s. 26-31

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Treatment of PAH contaminated soil by fenton and fenton-like reactions

  Aunola, T., Palmroth, M., Tuhkanen, T. & Goi, A., 2002, The Second International Conference on Oxidation and Reduction Technologies for In-Situ Treatment of Soil and Groundwater (ORTs-2), Abstracts, Toronto, Ontario, Canada, November 17-21, 2002. s. 38-39

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Chemical oxidation of polychlorinated biphenyls in contaminated lake sediment by modified Fenton´s reaction

  Aunola, T. A., Miraglia, A., Langwaldt, J. H., Baciocchi, R. & Tuhkanen, T. A., 2005, Proceedings of Seventh Finnish Conference of Environmental Sciences, May 12-13, 2005, Jyväskylä, Finland. Meriläinen, P., Sivula, L. & Oikari, A. (toim.). s. 43-46

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Removal of PAHs from creosote oil contaminated soil by addition of concentrated H2O2 and biodegradation

  Aunola, T. A., Goi, A., Palmroth, M. R. T., Langwaldt, J. H. & Tuhkanen, T. A., 2006, julkaisussa : Journal of Advanced Oxidation Technologies. 9, 1, s. 11-19

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 15. Julkaistu

  Poko Rekords, a tale of a major Finnish record company

  Aunola, M., 2005, Proceedings of the Academy of Strategic Management, Intrernational Conference, Las Vegas, Nevada, USA, October 12-15, 2005. s. 1-5 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 16. Julkaistu

  Julkinen ympäristö - osa sosiaalista elämäämme

  Aura, S., 1985, julkaisussa : Muoto-lehti. 1

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Architecture: Theory, Research and Practice; Some perspectives on postgraduate education in architecture

  Aura, S., Katainen, J. & Suoranta, J., 2001, Tampere: Tampere University of Technology. 62 Sivumäärä (Tampere University of Technology, Department of Architecture, Theory of Architecture, Publications; nro 4)

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Arkkitehtuuri: teoria, tutkimus ja käytäntö - Näkökulmia arkkitehtuurin jatkokoulutukseen

  Aura, S., Katainen, J. & Suoranta, J., 2001, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 101 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Suunnitteluperusteet, julkaisuja; nro 3)

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Tila - ympäristömme perusosa

  Aura, S., 1986, julkaisussa : Muoto-lehti. 2/86

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Ympäristöpsykologian perusteet

  Aura, S., Horelli, L. & Korpela, K., 1997, Helsinki: WSOY.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 21. Julkaistu

  Muotivirtaukset vievät harhaan arkkitehtuurikeskustelua

  Aura, S., 1985, julkaisussa : Helsingin sanomat.

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Lähiön sosiaalinen kehittäminen, asukkaiden osallistuminen lähiön uudistamisen perustana

  Aura, S., Ylinen, H. & Ylönen, A., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 133 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin historian ja teorian laitos; nro 2)

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Väitöskirjan kriteereistä

  Aura, S., Katainen, J. & Suoranta, J., 2001, julkaisussa : Arkkitehtiuutiset. 55, 6, s. 16-17

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Ympäristössä on monia aikakerroksia

  Aura, S., 1986, julkaisussa : Artikkeli Kalevassa 18.11.86.

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  Vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien välille, asukkaiden arkikokemus ja asiantuntijoiden yhteistyötä

  Aura, S. & Ylönen, A., 1999, julkaisussa : Aamulehti. 15.10.1999, s. s. 2

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Tila, liike ja aika

  Aura, S., 1986, julkaisussa : Muoto-lehti. 3/86

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Endoscope as a Tool in Architecture, Proceedings of the 1st European Architectural Endoscopy Association Conference in Tampere, August 25-28, 1993

  Aura, S. (toim.), Alavalkama, I. (toim.) & Palmqvist, H. (toim.), 1993, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Department of Architecture. Theory of Archi tecture, Publication; nro 1)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 28. Julkaistu

  Inför morgondagens stad. Miljöpsykologi - för en mänskligare samhällsplanering

  Aura, S., 1984, Stockholm: Unknown Publisher. (Svensk Byggtjänst, Stockholm)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 29. Julkaistu

  Viihtyisyyden perusta on ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus

  Aura, S., 1988, julkaisussa : Rakennusteollisuus. 6

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Episode as a Unit of Analysis of Movement

  Aura, S., 1993, Endoscope as a Tool in Architecture, Proceedings of the 1 st European Architectural Endocopy Association Conference in Tampere, August 25-28, 1993. Aura, S., Alavalkama, I. & Palmqvist, H. (toim.). Tampere: Tampere University of Technology, s. 53-66 (Tampere University of Technology. Department of Architecture. Theory of Architecture, Publication; nro 1).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 31. Julkaistu

  Theory, Research and Practice, Towards reflective relationship between theory and practice in architectural thinking

  Aura, S., Katainen, J. & Suoranta, J., 2002, julkaisussa : Nordisk Arkitekturforskning. 15, 1, s. 73-79

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 32. Julkaistu

  Liikennetekniikasta kaupunkikuvaan

  Aura, S., 1986, julkaisussa : Aamulehti.

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Valimotekniikka I ja II

  Autere, E., Ingman, Y. & Tennilä, P., 2001, Valimoinstituutti.

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Kaarikontaminaation vahingolliset vaikutukset MIG-hitsatuissa alumiiniseoksissa

  Autio, J., 1982, Alumiinin hitsaus, INSKOn moniste. Helsinki

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  A method for finding putative causes of gene expression variation

  Autio, R., Hautaniemi, S., Ringner, M., Kauraniemi, P., Edgren, H., Yli-Harja, O., Astola, J., Kallioniemi, A. & Kallioniemi, O-P., 2004, Proceedings of the 2nd TICSP Workshop on Computational Systems Biology, WCSB'2004, Silja Opera, Helsinki-St.Petersburg, 14-16 June 2004. Aho, T., Lähdesmäki, H. & Yli-Harja, O. (toim.). s. 29-30

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Yhteenveto simulointiohjelmista

  Autio, J. & Lintunen, P., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 7 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 42/1991)

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  The weibull distribution based normalization method for affymetrix gene expression microarray data

  Autio, R., Kilpinen, S., Saarela, M., Hautaniemi, S., Kallioniemi, O. & Astola, J., 2006, Proceedings of the 2006 IEEE International Workshop on Genomic Signal Processing and Statistics, Gensips 2006, College Station, Texas, USA, 28-30 May 2006. s. 9-10

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 38. Julkaistu

  Advanced analysis and visualization of gene copy number and expression data

  Autio, R., Saarela, M., Järvinen, A-K., Hautaniemi, S. & Astola, J., 2009, Proceedings of the 7th Asia-Pacific Bioinformatics Conference, Beijing, China, 13-16 January 2009. Zhang, M. Q. (toim.). s. 317-324

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  Weldcracking in Feedwater Containers of Inkoo Power Plant

  Autio, J., Lepistö, T. & Kettunen, P., 1984, Advances in Fracture Research. Oxford: PERGAMON PRESS, s. 3692-3700

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 40. Julkaistu

  Redefinition of probe sets inproves the comparability of the data between affymetrix array generations

  Autio, R., Kilpinen, S., Hautaniemi, S., Kallioniemi, O. & Astola, J., 2006, Proceedings of the 4th TICSP Workshop on Computational Systems Biology, WCSB 2006, Tampere, Finland, 12-13 June 2006. TICSP series. Ruusuvuori, P. (toim.). s. 31-34

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 41. Julkaistu

  Implementation of affymetrix microarray suite 5 analysis algorithms in Matlab

  Autio, R., Kilpinen, S., Hautaniemi, S., Kallioniemi, O. & Astola, J., 2005, Proceedings of The 3rd TICSP Workshop on Computational Systems Biology, WCSB 2005, Tampere, Finland, 13-14 June 2005. Manninen, T. (toim.). s. 43-44

  Tutkimustuotos

 42. Julkaistu

  High-throughput identification of amplifications and deletions from CGH data

  Autio, R., Hautaniemi, S., Kauraniemi, P., Yli-Harja, O., Wolf, M., Astola, J. & Kallioniemi, A., 2003, Proceedings of the 2003 Finnish Signal Processing Symposium, FINSIG'03, Tampere, Finland, 19 May 2003. Huttunen, H., Gotchev, A. & Vasilache, A. (toim.). TICSP, s. 227-230

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  CGH-plotter: Matlab toolbox for CGH-data analysis

  Autio, R., Hautaniemi, S., Kauraniemi, P., Yli-Harja, O., Astola, J., Wolf, M. & Kallioniemi, A., 2003, julkaisussa : Bioinformatics. 19, 13, s. 1714-1715

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 44. Flexible view recognition for indoor navigation based on Gabor filters and support vector machines

  Autio, I. & Elomaa, T., 2003, julkaisussa : Pattern Recognition. 36, s. 2769-2779

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 45. Julkaistu

  Comparison of Affymetrix data normalization mehtods using 6,926 experiments across five array generations

  Autio, R., Kilpinen, S., Saarela, M., Kallioniemi, O., Hautaniemi, S. & Astola, J., 2009, Proceedings of the 7th Asia-Pacific Bioinformatics Conference, Beijing, China, 13-16 January 2009. Zhang, M. Q. (toim.). s. 257-268

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 46. Julkaistu

  Choosing the Best Surfacing Method for Tampella PGW Feeding Lock Slides

  Autio, J., Gustafsson, P. & Kettunen, P., 1986, Advances in Thermal Spraying. Oxford: Welding Institute of Canada/Pergamon Press, s. 683-689

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 47. Julkaistu

  Alumiini ja sen seosten hitsausliitoksiin kohdistuvat tarkastusvaatimukset

  Autio, J., 1982, Alumiinin hitsaus, INSKOn moniste. Helsinki

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Paper and paperboard converting

  Auvinen, S., Avellan, J., Hartikainen, K., Hatanpää, I., Joukio, R., Kesola, I., Kimpimäki, T., Kuusipalo, J., Laamanen, M., Lahti, J., Lahtinen, K., Laiho, E., Mansikkamäki, S., Penttinen, T., Pietari, I., Savolainen, A., Taipale, J., Tuominen, M. & Vähä-Nissi, M., 2008, Helsinki: Finnish Paper Engineers’ Association: Paperi ja puu. (Paper Science and Technology Series; painos 12, nro 2. ed.)

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  Missing values in user activity classification applications utilizing wireless sensors

  Avdouevski, I., Kerminen, R., Makkonen, J. & Visa, A., 2008, Proceedings of the Sixth ACM International Symposium on Mobility Management and Wireless Access, MobiWac'08, Vancouver, Canada, 30-31 October 2008. s. 151-155

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 50. Julkaistu

  Contour tree connectivity and analysis of microstructures

  Aydogan, D. B., 31 tammikuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 140 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; painos 1223)

  Tutkimustuotos

 51. Julkaistu

  Analysis of multible resolution u-CT image sets for pore-size distribution estimation

  Aydogan, B., Hannula, M., Moritz, N., Levänen, E. & Hyttinen, J., 2009, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering WC 2009, 7.-12.9.2009, München, Germany. IFMBE Proceedings. Dössel, O. & Schlegel, W. C. (toim.). s. 1261-1264

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 52. Julkaistu

  Huonoa lunta, Espanjassa on parempaa. Parhaissa kilpailuissa on kaksi voittajaa

  Ayres, K., 2000, julkaisussa : Anturi. 3, s. 1-3 3 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 53. Julkaistu

  IHA-päivänä jaettiin puukkoja ja avattiin uusi laboratorio

  Ayres, K., 2001, julkaisussa : Fluid Finland. s. 1-1 1 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 54. Julkaistu

  Kuantum mekanigi temelli ozisler nesne cikarimi

  Aytekin, C., Kiranyaz, S. & Gabbouj, M., 2013, 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, 24-26 April 2013, Haspolat. Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, 4 Sivumäärä (Signal Processing and Communications Applications Conference).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 55. Julkaistu

  Leakage control in water distribution system of Addis Abeba

  Azeb, A., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Rakennustekniikan osasto, Vesi- ja ympäris tötekniikan laitos; nro C38)

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  Remote support for maintenance tasks by the use of Augmented Reality: the ManuVAR project

  Azpiazu, J., Siltanen, S., Multanen, P., Mäkiranta, A., Barrena, N., Diez, A., Agirre, J. & Smith, T., 2011, Proceedings of the 9th Congress on Virtual Reality Applications, CARVI 2011. San Sebastian: Tecnalia, s. 1-6 6 Sivumäärä (Congress on Virtual Reality Applications CARVI; painos 9).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 57. Julkaistu

  Comparative analysis of occlusion-filling techniques in depth image-based rendering for 3D videos

  Azzari, L., Battisti, F. & Gotchev, A., 2010, Proceedings of ACM MM'10 Multimedia 2010, MoViD '10 the 3rd workshop on Mobile video delivery, Firenze, Italy, October 25-29, 2010. s. 57-62

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 58. Julkaistu

  Automated Super-Voxel Based Features Classification of Urban Environments by Integrating 3D Point Cloud and Image Content

  Babahajiani, P., Fan, L., Kämäräinen, J-K. & Gabbouj, M., 2015, IEEE International Conference on Signal and Image Processing Applications. s. 372-377

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 59. Julkaistu

  Cost analysis in rural water supply in Mbeya region, Tanzania

  Babala, S., 1990, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 54 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Vesi- ja ympäristötekniikan laitos; nro B 42)

  Tutkimustuotos

 60. Julkaistu

  Miniaturized UHF planar antenna, for wireless indoor systems

  Babar, A., Ukkonen, L., Soini, M. & Sydänheimo, L., 2009, Proceedings of 2009 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, 1-5 June, Charleston, USA. s. 4 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 61. Julkaistu

  Design and development of low cost of small indoor planar antennas

  Babar, A., Soini, M., Ukkonen, L. & Sydänheimo, L., 2010, Sustainable Community - buildingSMART, 22.-24.9.2010, Dipoli, Espoo, Finland. s. 1-17 17 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 62. Julkaistu

  Small high performance ultra wideband UHF multipurpose planar antenna

  Babar, A., Ukkonen, L., Elsherbeni, A. Z. & Sydänheimo, L., 2010, 2010 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & CNC/USNC/URSI Radio Science Meeting, Toronto, Ontario, Canada, July 11-17, 2010. s. 1-4 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 63. Julkaistu

  Miniaturized dual band RFID planar antenna

  Babar, A., Ukkonen, L., Elsherbeni, A. Z. & Sydänheimo, L., 2010, 2010 ACES Conference The 26th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics, Tampere, Finland, April 25th-29th, 2010. s. 772-776

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 64. Julkaistu

  Dual UHF RFID band miniaturized multipurpose planar antenna for compact wireless systems

  Babar, A., Ukkonen, L. & Sydänheimo, L., 2010, 2010 International Workshop on Antenna Technology iWAT: Small Antennas, Innovative Structures and Materials, Lisbon, Portugal, March 1-3, 2010. s. 1-4 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 65. Julkaistu

  Planar inverted miniaturized E antenna, for compact wireless systems

  Babar, A., Ukkonen, L., Soini, M. & Sydänheimo, L., 2009, Proceedings of 2009 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, 1-5 June, Charleston, USA. s. 4 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 66. Julkaistu

  Miniaturized 433 MHz antenna for card size wireless systems

  Babar, A., Ukkonen, L., Soini, M. & Sydänheimo, L., 2009, Proceedings of 2009 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, 1-5 June, Charleston, USA. s. 4 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 67. Julkaistu

  Miniaturized multipurpose dual UHF RFID band antenna

  Babar, A., Ukkonen, L. & Sydänheimo, L., 2010, EuCAP 2010 The 4th European Conference on Antennas and Propagation 12-16 April 2010, in Barcelona, Spain. s. 1-4 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 68. Julkaistu

  Flexible down-sampling using CIC filter with non-integer delay

  Babic, D. & Renfors, M., 2002, Proceedings of ISCAS 2002, IEEE Int. Symposium on Circuits and Systems, May 26-29, 2002, Scottsdale, Arizona, USA. s. s. II-285 - II-288

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 69. Julkaistu

  Decimation by non-integer factor in multistandard radio receivers

  Babic, D. & Renfors, M., 2005, julkaisussa : Signal Processing. 85, s. 1211-1224

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 70. Julkaistu

  Decimation by Non-Integer Factor using CIC Filter and Linear Interpolation

  Babic, D., Vesma, J. & Renfors, M., 2001, Proceedings of the 2001 finnish signal processing symposium FINSIG'01, June 5, 2001, Espoo, Finland. Tanskanen, J. & Martikainen, J. (toim.). s. 4 s

  Tutkimustuotos

 71. Julkaistu

  Discrete-time modeling of polynomial-based interpolation filters in rational sampling rate conversion

  Babic, D., Lehtinen, V. & Renfors, M., 2003, Proceedings of the 2003 IEEE Int. Symposium on Circuits and Systems, May 25-28, 2003, Bangkok, Thailand. s. 321-324

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 72. Julkaistu

  Sampling Rate Conversion in Flexible Radio Receivers

  Babic, D., 2002, Digest of TISE Seminar 2002, June 10, 2002, Ylöjärvi, Finland. s. 32-34

  Tutkimustuotos

 73. Julkaistu

  Techniques for sampling rate conversion by arbitrary factors with applications in flexible communications receivers

  Babic, D., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 456)

  Tutkimustuotos

 74. Julkaistu

  Programmable Modified Fractional Comb Decimation Filter

  Babic, D. & Renfors, M., 2002, Proceedings of EUSIPCO 2002, XI European Signal Processing Conference, September 3-6,2002, Toulouse, France. s. 537-540

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 75. Julkaistu

  Optimization of Chirp-z and Truncated Shannon's Interpolation

  Babic, D. & Renfors, M., 2001, Proceedings of the 15th European conference on Circuit Theory and desing ECCTD'01 August 28-31, 2001, Helsinki, Finland. s. s. II-321 - II-324

  Tutkimustuotos

 76. Julkaistu

  Sampling Rate Conversion in Flexible Radio Receivers

  Babic, D., 2003, Digest of TISE Seminar 2003, Nokia, Finland, 5 June 2003. Koivisto, P. (toim.). s. 19-21

  Tutkimustuotos

 77. Julkaistu

  Polynomial-Based Filters With Odd Number of Polynomial Segments for Interpolation

  Babic, D., Shahed Hagh Ghadam, A. & Renfors, M., 2004, julkaisussa : IEEE Signal Processing Letters. 11, 2, s. 171-174

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 78. Julkaistu

  Decimation by non-integer factor in multistandard and software radio receivers

  Babic, D. & Renfors, M., 2002, Proceedings of the 2nd Karlsruhe Workshop on Software Radios, March 20-21, 2002, Karlsruhe, Germany. Karlsruhe, s. 19-24

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 79. Julkaistu

  Polynomial-based filters with polynomial pieces of different lengths for interpolation

  Babic, D. & Renfors, M., 2003, Proceedings of the 2003 Finnish Signal Processing Symposium, FINSIG'03, Tampere, Finland, 19 May 2003. Huttunen, H., Gotchev, A. & Vasilache, A. (toim.). s. 82-86

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 80. Julkaistu

  Decimation by non-integer factor in multistandard and software radio receivers

  Babic, D. & Renfors, M., 2003, julkaisussa : Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics. 16, 3, s. 365-375

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 81. Julkaistu

  Power efficient structure for conversion between arbitrary sampling rates

  Babic, D. & Renfors, M., 2005, julkaisussa : IEEE Signal Processing Letters. 12, 1, s. 1-4 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 82. Julkaistu

  Cascades of Polynomial-Based and FIR Filters for Sampling Rate Conversion by Arbitary Factors

  Babic, D. & Renfors, M., 2003, Proceedings of 11th Telecommunications Forum TELFOR 2003, November 25-27, 2003, Belgrade, Serbia. s. 8 s

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 83. Julkaistu

  Conversion Between Arbitrary Sampling Rates Using Polynomial-Based Interpolation Filters

  Babic, D., Saramäki, T. & Renfors, M., 2002, Proceedings of International TICSP Workshop on Spectral Methods and Multirate Signal Processing, SMMSP'2002, September 7-8, 2002, Toulouse, France. s. 57-64

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 84. Julkaistu

  Decimation by Irrational Factor Using CIC Filter and Linear Interpolation

  Babic, D., Vesma, J. & Renfors, M., 2001, Proceedings of International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2001, ICASSP, May 7-11, 2001, Salt Lake City, Utah, USA.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 85. Julkaistu

  Polynomial-Based Filters with Polynomial Pieces of Different Lengths for Interpolation

  Babic, D. & Renfors, M., 2003, Proceedings of 3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, ISPA 2003, September 18-20, 2003, Rome, Italy. s. 740-744

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 86. Julkaistu

  Flexible Down-Sampling Using CIC Filter with Non-Integer Delay

  Babic, D. & Renfors, M., 2001, Proceedings of URSI XXVI convention on Radio Science and Second Finnish Wireless Communications Workshop, October 23-24, 2001 Tampere, Finland. Tampere, s. 196-199

  Tutkimustuotos

 87. Julkaistu

  Implementation of the transposed farrow structure

  Babic, D., Vesma, J., Saramäki, T. & Renfors, M., 2002, Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2002, May 26-29,2002, Phoenix, Arizona, USA. s. 5-8

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 88. Julkaistu

  Prolonged transposed polynomial-based filters for decimation

  Babic, D., Saramäki, T. & Renfors, M., 2003, Proceedings of the 2003 IEEE Int. Symposium on Circuits and Systems, May 25-28, 2003, Bangkok, Thailand. s. 317-320

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 89. Julkaistu

  Towards Unified Geometrical Theory of Control

  Babichev, A. V., Butkovskiy, A. G. & Pohjolainen, S., 2001, Moskova: Nauka.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 90. Julkaistu

  Exemplar-based Noise Robust Automatic Speech Recognition using Modulation Spectrogram Features

  Baby, D., Virtanen, T., Gemmeke, J. F., Barker, T. & Van Hamme, H., 2014, 2014 Spoken Language Technology Workshop, December 7-10,2014 South Lake Tahoe, Nevada, USA. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 519-524 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 91. Julkaistu

  Collaboration meets digital television - fact or fiction?

  Bachmayer, S., Kotsis, G. & Lugmayr, A., 2009, Internet and Multimedia Systems and Applications EuroIMSA 2009, July 13-15, 2009, Cambridge, United Kingdom. Merabti, M. (toim.). s. 8 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 92. Julkaistu

  A case study in constructing distributed algorithms

  Back, R. J. R. & Kurki-Suonio, R., 1984, Proceedings of Winter School on Theoretical Computer Science. Finnish Society of Information Processing Science, s. 1-33 33 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 93. Julkaistu

  Comparing numerical data and text information from annual reports using self-organizings maps

  Back, B., Toivonen, J., Vanharanta, H. & Visa, A., 2001, julkaisussa : International Journal of Accounting Information Systems. 2, s. 249-269

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 94. Julkaistu

  Decentralization of process nets with centralized control

  Back, R-J. R. & Kurki-Suonio, R., 1989, julkaisussa : Distributed Computing. 3, s. 73-87

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 95. Julkaistu

  Distributed cooperation with action systems

  Back, R. J. R. & Kurki-Suonio, R., 1988, julkaisussa : ACM Transactions on Programming Languages and Systems. 10, 4, s. 513-554

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 96. Analyzing business performance with self-organizing maps

  Back, B., Sre, K. & Vanharanta, H., 1998, In: Kuhl, J., Nissen, V. & Tietze, M. (Hrsg.). Soft Computing in Produktion und Materialwirtschaft. Tagungsband zum 4. Göttinger Symposium Soft Computing am 12. März 1998 an der Universität Göttingen. s. 3-10

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 97. Julkaistu

  A fair and efficient implementation of CPS with output guards

  Back, R. J. R., Eklund, P. & Kurki-Suonio, R., 1984, Unknown Publisher. (Åbo Akademi, Department of Information Processing, Turku, Finland. Report; nro A 38)

  Tutkimustuotos

 98. Julkaistu

  Analyzing company performance using Internet data

  Back, B., Öström, K., Sere, K. & Vanharanta, H., 2000, Is the electronic business a challenge for DSS? The 11th Meeting of the Euro Working Group on DSS, June 8-10, 2000, Toulouse, France. Zarate, P. (toim.). Toulouse: IRIT, s. 52-56

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 99. Julkaistu

  Serializability in disributed systems with handshaking

  Back, R. J. R. & Kurki-Suonio, R., 1988, Automata, Languages and Programming, Proc. ICALP 88. Lepistö, T. & Salomaa, A. (toim.). Springer Verlag, s. 52-66 (Lecture Notes in Computer Science; painos 317).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.