TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Physical tests for random numbers in simulations

  Ala-Nissilä, T., Vattulainen, I. & Kankaala, K., 1994, Helsinki: Unknown Publisher. (University of Helsinki preprint HU-TFT-94-2)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 2. Julkaistu

  Scaling exponents for kinetic roughening in higher dimensions

  Ala-Nissilä, T., Hjelt, T., Kosterlitz, J. M. & Venäläinen, O., 1993, julkaisussa : Journal of Statistical Physics. 72, 1-2, s. 207-225

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 3. Julkaistu

  Bit Level Tests of Pseudorandom Number Generators

  Ala-Nissilä, T., Kankaala, K. & Vattulainen, I., 1993, Proceedings of the 7th Nordic Symposium on Computer Simulation, Sep. 3-5, 1993, Espoo.

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  A Model for Diffusion on Deformable Lattices III: Adatom Interaction Effects, 1 October 1991

  Ala-Nissilä, T., Kjoll, J. & Ying, S. C., 1991, University of Helsinki: Research Institute for Theoretical Physics. (Preprint Series in Theoretical Physics, HU, TFT; nro 49)

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  How Should Forest Fires Be Put Out?

  Ala-Nissilä, T., 1993, julkaisussa : CSC News. 5, 3

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Flame propagation in random media

  Ala-Nissilä, T., Provatas, N., Grant, M., Elder, K. & Piche, L., 1994, Unknown Publisher. (cond matbabbage.sissa.it no.9405040)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 7. Julkaistu

  Comparison of Properties of Some Pseudorandomnumber Generators (Eräiden pseudosatunnaislukugeneraattoreiden ominaisuuksien vertailu)

  Ala-Nissilä, T., Vattulainen, I., Kankaala, K. & Saarinen, J., 1992, julkaisussa : CSC Research Report R05/92, publ. by The Scientific Computer Centre of Finlan d, Espoo, Finland 1992 (in Finnish).

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Spreading Dynamics of Polymer Microdroplets - A Molecular Dynamics Study

  Ala-Nissilä, T. & Nieminen, J. A., 1993, Helsinki: Unknown Publisher. (Research Institute og Theoretical Physics, University of Helsinki, Preprint series in theoretical physics; nro HU-TFT-93-62)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Theory of an Adsorbate Induced Surface Reconstruction on W(100)

  Ala-Nissilä, T., Kankaala, K. & Ying, S. C., 1993, julkaisussa : Physical Review B.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 10. Julkaistu

  Anomalous Diffusion near Structucal Phase Transitions

  Ala-Nissilä, T., Han, W. K. & Ying, S. C., 1992, julkaisussa : Mod. Phys. Lett. B. 6, s. 16-17

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 11. Julkaistu

  A Comparative Study of Some Pseudorandom Number Generators

  Ala-Nissilä, T., Kankaala, K., Saarinen, J. & Vattulainen, J., 1993, Helsinki: Unknown Publisher. (Research Institute of Theoretical Physics, University of Helsinki, Preprint series in theoretical physics; nro HU-TFT-93-22)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  On random numbers - Test methods and results

  Ala-Nissilä, T., Saarinen, J., Kankaala, K. & Vattulainen, I., 1994, Proceedings of the Workshop on Symbolic and Numeric Computing. Apiola, H., Laine, M. & Valkeila, E. (toim.). Helsinki: University of Helsinki, (Rolf Nevanlinna Institute Research Reports B; nro 10).

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  On Random Numbers - Test Methods and Results

  Ala-Nissilä, T., Saarinen, J., Kankaala, K. & Vattulainen, I., 1993, Helsinki: Unknown Publisher. (Research Institute of Theoretical Physics, University of Helsinki, Preprint series in theoretical physics; nro HU-TFT-93-42)

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Dynamics of Spreading of Small Polymer Droplets on Surfaces

  Ala-Nissilä, T. & Nieminen, J. A., 1993, Helsinki: Unknown Publisher. (Research Institute of Theoretical Physics, University of Helsinki, Preprint series in theoretical physics; nro HU-TFT-93-34)

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Onko satunnaisuus vain sattumankauppaa?

  Ala-Nissilä, T., Kankaala, K., Saarinen, J. & Vattulainen, I., 1995, julkaisussa : Arkhimedes. 47, 161

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Theory of Adsorbate Induced Surface Reconstruction on W(100) 5 November 1991

  Ala-Nissilä, T., Kankaala, K. & Ying, S. C., 1991, University of Helsinki: Research Institute for Theoretical Physics, University of Helsinki. (Preprint Series in Theoretical Physics, University of Helsinki, TFT; nro 59)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Theory of Classical Surface Diffusion

  Ala-Nissilä, T. & Ying, S. C., 1992, julkaisussa : Prog. Surface Sci.. 39, 3, s. s. 227

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 18. Julkaistu

  Dynamics of spreading of small droplets of chain-like molecules on surfaces

  Ala-Nissilä, T. & Nieminen, J. A., 1994, julkaisussa : EPL. 25, 8, s. 593-598

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 19. Julkaistu

  Driven Growth in the Restricted Solid on Solid Model in Higher Dimensions, 5 November 1991

  Ala-Nissilä, T., Hjelt, T. & Kosterlitz, J. M., 1991, University of Helsinki: Research Institute for Theoretical Physics, University of Helsinki. (Preprint Series in Theoretical Physics, University of Helsinki; nro 62)

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Scaling Exponents for Kinetic Roughening in Higher Dimensions

  Ala-Nissilä, T., Hjelt, T., Kosterlitz, J. M. & Venäläinen, O., 1992, julkaisussa : J.Stat Phys.. December

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 21. Julkaistu

  Scaling Exponents for Kinetic Roughening

  Ala-Nissilä, T., 1993, Proceedings of the 7th Nordic Symposium on Computer Simulation, Sept. 3-5, 1993, Espoo, Finland.

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  About Surface Reconstructions (Pintojen faasitransitioista)

  Ala-Nissilä, T. & Kankaala, K., 1991, julkaisussa : Fysiikka tänään. 2, 5

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Principles and Applications of Statistical Cooling

  Ala-Nissilä, T., Kankaala, K. & Kaski, K., 1987, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Electronics Laboratory, Report; nro 2/1987)

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Note on the Kinetics of Wetting Transitions in two-dimensional Lattice-Gas Systems

  Ala-Nissilä, T., Kankaala, K. & Kaski, K., 1988, julkaisussa : Accepted for publication in Journal of Physics. A.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 25. Julkaistu

  430-fs pulses from a SESAM mode-locked GaSb disk laser emitting at 2 µm

  Alanko, J-P., Grebing, C., Paajaste, J., Koskinen, R., Suomalainen, S., Härkönen, A., Steinmeyer, G. & Guina, M., 2011, CLEO 2011 - Laser Applications to Photonic Applications, May 1 - 6, 2011, Baltimore, Maryland, USA. Washington, DC: OSA, s. 1206-1207 (Conference on Laser and Electro-Optics CLEO).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 26. Julkaistu

  Examples of occupational ELF electric and magnetic field exposure in Finland

  Alanko, T., Pääkkönen, R., Lahtinen, S. & Korpinen, L., 2011, 10th International Conference European Bioelectromagnetics Association, 21-24 February 2011, Rome, Italy. Rome: European Bioelectromagnetics Association, s. 1-2 2 Sivumäärä (International Conference European Bioelectromagnetics Association).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 27. Julkaistu

  Vanhan teollisuusympäristön maankäyttö- ja rakentamistutkimus

  Alanko, M. & Mäkinen, S., 1980, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 35 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Raportti; nro 71)

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Massiivisen pyörivän koneen värähtelyistä

  Alanko, R., 1982, In: Värähtely- ja meluongelmat koneenrakennuksessa III, Tampereen teknillinen korkeakoulu, opintomoniste 80. Tampere, s. 1-20 20 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Framework for understanding ERP development ecosystems: business and technology perspectives

  Alanne, A. & Pekkola, S., 2013, Proceedings of the 36th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS 2013, 11.-14.8.2013, Oslo, Norway. Oslo, Norway: University of Oslo, 15 Sivumäärä (Information Systems Research Seminar in Scandinavia).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 30. Julkaistu

  Behavior-based method for rationalizing the amount of IDS alert data

  Alapaholuoma, T., Nieminen, J., Ylinen, J., Seppälä, T. & Loula, P., 2012, ICCGI 2012, The Seventh International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, June 24-29, 2012, Venice, Italy. Terzakis, J. & Danubianu, M. (toim.). IARIA, s. 302-307 (International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 31. Julkaistu

  Concurrent Monitoring Environment for Obtaining IPFIX Flow and Signature Based IDS Alert Data

  Alapaholuoma, T., Seppälä, T., Nieminen, J., Ylinen, J. & Loula, P., 2012, 2012 International Conference on Computer Systems and Industrial Informatics, ICCSII 2012, 18-20 December 2012, Sharjah. Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 1-6 6 Sivumäärä 6454305. (International Conference on Computer Systems and Industrial Informatics).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 32. Julkaistu

  Vanhojen teollisuusalueiden uuskäytön kehittäminen Tampereen keskustassa

  Alapiha, J., 1988, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (TTKK/A-Yhdyskuntasuunnittelu, Julkaisu; nro 12)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  A&O - Virtual learning environment

  Ala-Rantala, M., Levasma, J., Mäkelä, T., Nykänen, O., Pohjanen, L., Pohjolainen, S., Ruokamo, H., Salonen, J. & Silius, K., 2005

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Puolivalmisteeseen liittyvät menettelytavat

  Ala-Risku, M., 1997, Koneturvallisuus ja EU:n konedirektiivi. Kivistö-Rahnasto, J., Mattila, M. & Ala-Risku, M. (toim.). Helsinki: OPETUSHALLITUS, s. 67-71

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Organizing participative risk assessment at work place

  Ala-Risku, M., 1997, IEA 97. Proceedings of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, June 29-July 4, 1997 Tampere, Finland. Seppälä, P. (toim.). Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, s. 325-327

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Riskin arviointi työolojen parantamisessa

  Ala-Risku, M., Mattila, M., Uusitalo, T. & Kivistö-Rahnasto, J., 1996, Tampere: Työministeriö. 54 Sivumäärä (Työhallinnon julkaisu; nro 121)

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Riskin arviointi

  Ala-Risku, M., 1997, Koneturvallisuus ja EU:n konedirektiivi. Kivistö-Rahnasto, J., Mattila, M. & Ala-Risku, M. (toim.). Helsinki: OPETUSHALLITUS, s. 18-20

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Riskien arviointi työpaikalla

  Ala-Risku, M., 1997, Tampere: Työministeriö, työsuojeluosasto. 66 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  Combined Virtual Iron Bird and Hardware-in-the-Loop Simulation Research Environment for Jet Fighter Hydraulic Systems

  Alarotu, V., Aaltonen, J., Koskinen, K. T. & Siitonen, M., 2013, Proceedings of the 4th CEAS Conference in Linköping, 2013. Melin, T., Krus, P., Vinterhav, E. & Övrebö, K. (toim.). Linköping: Linköping University Electronic Press, s. 196-202 7 Sivumäärä (International Conference of the European Aerospace Societies; painos 4).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 40. Julkaistu

  Aircraft Hydraulic Fluid On-Line Condition Monitoring System for Maintenance and Troubleshooting Purposes

  Alarotu, V., Aaltonen, J., Koskinen, K. T. & Siitonen, M., 2013, Proceedings of the 4th CEAS Conference in Linköping, 2013. Melin, T., Krus, P., Vinterhav, E. & Övrebö, K. (toim.). Linköping: Linköping University Electronic Press, s. 188-195 8 Sivumäärä (International Conference of the European Aerospace Societies).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 41. Julkaistu

  A Safety Verification for e-Business Model Based on Paraconsistent Annotated Logic Program bf-EVALPSN

  Alasuutari, A., Nakamatsu, K. & Abe, J. M., 2014, Smart Digital Futures 2014, Conference: Intelligent Decision Technologies 2014. IOS Press, s. 248 - 257 10 Sivumäärä (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; painos 262).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 42. Teollisuusautomaation tietoturva

  Ala-Tala, A., Havaste, A., Heimbürger, H., Helenius, M., Henttu, M., Hänninen, P., Kajava, J., Koponen, P., Kyrölä, T., Riipinen, T., Savola, R., Seppälä, J., Sundqvist, M., Taskinen, V., Tuovinen, E. & Tyynelä, M., 2005, Helsinki: Suomen Automaatioseura ry, Turvallisuusjaosto. (SAS julkaisusarja; painos 29)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 43. Julkaistu

  Open source architecture - Johannesburg, South Africa

  Alatalo, E., 2010, Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. s. 1-11 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 44. Julkaistu

  Human Wiz

  Alatalo, E., Acharya, K., Hautamäki, J. & Tommiska, A., 2010

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  On tiptoes

  Alatalo, E., Hauru, J., Osara, V. & Pirhonen, O., 2010

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  On tiptoes

  Alatalo, E., Hauru, J., Osara, V. & Pirhonen, O., 2010

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu
 48. Julkaistu
 49. Julkaistu

  Lähiössä piilee erityisiä voimavaroja

  Alatalo, E., 2011, julkaisussa : Asu ja rakenna. 5-6/2011, s. 30-31

  Tutkimustuotos

 50. Julkaistu

  Open Source Architecture: Johannesburg, South Africa

  Alatalo, E., 2010, 24th AESOP Annual Conference, Space is Luxury, Espoo, Finland, 7-10 July 2010. s. 91-92

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 51. Julkaistu
 52. Julkaistu

  Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu

  Alatalo, E. (toim.), 2012, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos; EDGE; Ympäristöministeriö. 150 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; painos 7)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 53. Julkaistu

  Residual Stresses in Plastic Random Systems

  Alava, M. J., Karttunen, M. E. J. & Niskanen, K. J., 1995, julkaisussa : Europhysics Letters. 2, 32, s. 143-148

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 54. Julkaistu

  Sellutehtaan lietteiden anaerobi käsittely

  Alavakeri, M. & Puhakka, J., 1989, julkaisussa : Kemia - Kemi. 16, 1, s. 6-19

  Tutkimustuotos

 55. Julkaistu

  Typen poistuminen monivaiheisessa biologisessa puhdistuprosessissa

  Alavakeri, M., 1982, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 108 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Vesitekniikan julkaisusarja, raportti; nro 15)

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  Videon käyttö ja editointi

  Alavalkama, I., 1999, Unknown Publisher.

  Tutkimustuotos

 57. Julkaistu

  Tallennemateriaalien käytön ja säilytyksen opas

  Alavalkama, I., 1999, Unknown Publisher.

  Tutkimustuotos

 58. Julkaistu

  Photo CD-kuvantallennusjärjestelmä : yhteenveto järjestelmän ominaisuuksista ja käytöstä

  Alavalkama, I. & Lehdonmäki, I., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Havainno llistamismenetelmien laboratorio. 26 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 59. Julkaistu

  Visu-raportti : opas digitaalisen havainnollistamisen tekniikkaan

  Alavalkama, I., Lehdonmäki, I., Mäkynen, J. & Penttilä, H., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 79 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto)

  Tutkimustuotos

 60. Julkaistu

  11020 Kuvausmenetelmät, kurssimoniste

  Alavalkama, I., 1999, Unknown Publisher.

  Tutkimustuotos

 61. Julkaistu

  Photo CD kuvantallennusjärjestelmä

  Alavalkama, I. & Lehdonmäki, I., 1995, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 56 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Arkkitehtuurin historia ja teoria)

  Tutkimustuotos

 62. Julkaistu

  Technical Aspects of the Urban Simulator in Tampere University of Technology

  Alavalkama, I., 1993, Endoscope as a Tool in Architecture, Proceedings of the 1 st European Architectural Endocopy Association Conference in Tampere, August 25-28, 1993. Aura, S., Alavalkama, I. & Palmqvist, H. (toim.). Tampere: Tampere University of Technology, s. 35-44 (Tampere University of Technology. Department of Architecture. Theory of Architecture, Publication; nro 1).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 63. Julkaistu

  Valokuvauskurssi arkkitehtiopiskelijoille, osa 1: perusteet: opetusmoniste kurssille Valokuvaus 1

  Alavalkama, I., 1993, Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto. 37 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 64. Julkaistu

  Arkkitehtuurin valokuvauksesta. Osa I : Perusteet

  Alavalkama, I., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 97 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, AHA)

  Tutkimustuotos

 65. Julkaistu

  Fuzzy Weighed Mean Filter for Color Image Restoration

  Alaya Cheik, F., Gabbouj, M., Hamila, R. & Astola, J., 1996, Proc. of NORSIG'96, Nordic Signal Processing Symposium, September 1996 Espoo, Finland. s. 29-32

  Tutkimustuotos

 66. Julkaistu

  Impulse noise removal in highly corrupted color images

  Alaya Cheikh, F., Hamila, R., Gabbouj, M. & Astola, J., 1996, Proc. of ICIP'96 International Conference on Image Processing, September 1996, Lausanne, Switzerland. IEEE, s. 997-1000

  Tutkimustuotos

 67. Julkaistu

  Relevance feedback for shape query refinement

  Alaya Cheikh, F., Cramariuc, B. & Gabbouj, M., 2003, Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2003, Barcelona, Spain, 14-17 September 2003. s. 745-748

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 68. Julkaistu

  Ordinal-based shape retrieval with relevance feedback

  Alaya Cheikh, F., Cramariuc, B. & Gabbouj, M., 2003, Proceedings of the Seventh International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA 2003, Paris, France, 1-4 July 2003. IEEE, s. 189-192

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 69. Julkaistu

  Shape recognition based on wavelet-transform Modulus maxima

  Alaya Cheikh, F., Quddus, A. & Gabbouj, M., 2000, ICECS 2000, 7th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Portemilio Hotel, Lebanon, 17-19 December, 2000, Conference Proceedings. s. 461-464

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 70. Julkaistu

  Directional-Rational Approach for Color Image Enhancement

  Alaya Cheikh, F. & Gabbouj, M., 2000, ISCAS 2000, The IEEE International Symposium on Circuits and Systems, May 28-31, 2000 Geneva, Switzerland. s. 563-566

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 71. Julkaistu

  Directional Unsharp Masking-Based Approach for Color Image Enhancement

  Alaya Cheikh, F. & Gabbouj, M., 1998, Proc. of NMBIA, Noblesse Workshop on Non-Linear Model Based Image Analysis, Glasgow, Great Britain, July 1-3, 1998. Marshall, S. (toim.). London: Springer, s. 173-178

  Tutkimustuotos

 72. Julkaistu

  Multi-level Shape Recognition based on Wavelet-Transform

  Alaya Cheikh, F., Quddus, A. & Gabbouj, M., 2000, 4th IEEE Southwest Symposium on Image Analysis & Interpretation, April 2-4, 2000, Austin, TX, USA. s. 8-12

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 73. Julkaistu

  Ordinal-measure based shape correspondence

  Alaya Cheikh, F., Cramariuc, B., Partio, M., Reijonen, P. & Gabbouj, M., 2002, julkaisussa : EURASIP Journal on Applied Signal Processing. 2002, 4, s. 362-371

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 74. Julkaistu

  Color Image Interpolation Using Vector Rational Filters

  Alaya Cheikh, F., Khriji, L., Gabbouj, M. & Ramponi, G., 1998, Proceedings of SPIE, Nonlinear Image Processing IX, 26-27 January 1998, San Jose, California, USA. Dougherty, E. R. & Astola, J. (toim.). s. 242-249

  Tutkimustuotos

 75. Julkaistu

  MUVIS: a system for content-based image retrieval

  Alaya Cheikh, F., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. 136 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 465)

  Tutkimustuotos

 76. Julkaistu

  Contour-based Object Recognition using Wavelet-Transform

  Alaya Cheikh, F., Quddus, A. & Gabbouj, M., 2000, Signal Processing X, Theories and Applications, EUSIPCO 2000, 4-8 September, 2000, Tampere, Finland. Gabbouj, M. & Kuosmanen, P. (toim.). s. 2141-2144

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 77. Julkaistu

  Unsharp Masking-Based Approach for Color Image Processing

  Alaya Cheikh, F., Khriji, L. & Gabbouj, M., 1998, Proceedings of EUSIPCO'98, 9th European Signal Processing Conference, Rhodes, Greece, 8-11 September, 1998. Theodoridis, S. (toim.). s. 1033-1036

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  MUVIS: A System for Content-Based Indexing and Retrieval in Large Image Databases

  Alaya-Cheikh, F., Cramariuc, B., Reynaud, C., Quinghong, M., Dragos- Adrian, B., Hnich, B., Gabbouj, M., Kerminen, P., Mäkinen, T. & Jaakkola, H., 1999, Proceedings of SPIE, Storage and Retrieval for Image and Video Databases VII, 26-29 January 1999, San Jose, California. Yeung, M. M., Yeo, B. L. & Bouman, C. A. (toim.). s. 98-106 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 79. Julkaistu

  Adaptive window size gradient estimation for image edge detection

  Alban, E., Katkovnik, V. & Egiazarian, K., 2003, Proceedings of SPIE Electronic Imaging, Image Processing: Algorithms and Systems II, Santa Clara, California, USA, 21-23 January 2003. Dougherty, E. R., Astola, J. T. & Egiazarian, K. O. (toim.). SPIE, s. 54-65

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 80. Julkaistu

  Adaptive edge detection based on 3D Kernel functions for biomedical image analysis

  Alban, E., Tohka, J. & Ruotsalainen, U., 2005, Proceedings of SPIE and IS&T Electronic Imaging, Image Processing: Algorithms and Systems IV, San Jose, California, USA, 17-18 January 2005. Dougherty, E. R., Astola, J. T. & Egiazarian, K. O. (toim.). s. 224-235

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 81. Julkaistu

  Color enhancement and edge detection for confocal microscopy fluorescent images

  Alban, E., Leveelahti, L., Heiskanen, K. M. & Ruotsalainen, U., 2004, Proceedings of the 6th Nordic Signal Processing Symposium, NORSIG 2004, Espoo, Finland, 9-11 June 2004. s. 9-12

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 82. Julkaistu

  Structural aspects of self-assembly of thienoviologen molecular conductors on gold substrates

  Albers, W. M., Likonen, J., Peltonen, J., Teleman, O. & Lemmetyinen, H., 1998, julkaisussa : Thin Solid Films. 330, s. 114-119

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 83. Fully automatic face recognition system using a combined audio-visual approach

  Albiol, A., Torres, L. & Delp, E. J., 2005, julkaisussa : IEE Proceedings Vision, Image & Signal Processing. 152, 3, s. 318-326 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 84. Julkaistu

  Arthroscopic fixation of longitudinal meniscus reptures with an absorbable tack. Presentation of a new methtod

  Albrecht-Olsen, P., Kristiansen, G. & Törmälä, P., 1992, In: Abstract Book, First World Congress of Sports Trauma, Fifth Congress of the European Society of Knee Surgery and Arthroscopy, 25-29 May 1992, Palma de Mallorca. s. s. 144, M31

  Tutkimustuotos

 85. Julkaistu

  Meniscus bucket-handle fixation with an absorbable Biofix tack: development of a new technique

  Albrecht-Olsen, P., Kristensen, G. & Törmälä, P., 1993, julkaisussa : Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. s. 104-106 3 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 86. Julkaistu

  Efficient ICI Reduction Technique for OFDM Systems Distorted by TWTA and CFO

  Al-Dalakta, E. Q., Tsimenidis, C. C., Sharif, B. S., Al-Dweik, A. & Hazmi, A., 2012, The 2nd International Conference on Communications and Information Technology, ICCIT, June 26-28, 2012, Hammamet, Tunisia. Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 347-351 12964255. (International Conference on Communications and Information Technology).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 87. Julkaistu

  Using stochastic complexity for ECG signal analysis

  Aldea, R. & Giurcaneanu, C. D., 2002, EUSIPCO 2002, 11th European Signal Processing Conference, Proceedings, 3-6 September, 2002, Tolouse, France. s. 391-394

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 88. Julkaistu

  Joint symbol timing and frequency offset estimation for wireless ofdm systems

  Al-Dweik, A., Hazmi, A. & Renfors, M., 2008, 19th Annual IEEE international Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2008, September 15-18, 2008, Cannes, France. s. 5

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 89. Julkaistu

  Efficient interleaving technique for OFDM system over impulsive noise channels

  Al-Dweik, A., Hazmi, A., Sharif, B. & Tsimenidis, C., 2010, Proceedings of PIMRC, 21st Annual IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications, September 26-29, 2010, Istanbul, Turkey. s. 167-171

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 90. Julkaistu

  Robust wide-range frequency estimator for real data OFDM systems

  Al-Dwiek, A., Renfors, M., Al-Araji, S. & Hamila, R., 2007, Proceedings of 8th IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC 2007, June 17-20, 2007, Helsinki, Finland. s. 5 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 91. Julkaistu

  Solid state photopolymerization of modified amphiphilic diynes in multilayers

  Alekseev, A., Domnin, I., Grudinin, A., Lemmetyinen, H. & Nikitenko, A., 2000, julkaisussa : Macromolecular Chemistry and Physics. 201, s. 1317-1322

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 92. Julkaistu

  Modern Laser Methods of Langmuir.Blodgett Films Control and Study. Applications

  Alekseev, A. S., Chukharev, V. I., Savransky, V. V., Sotnikov, P. S. & Lemmetyinen, H., 1991, julkaisussa : International Journal of Materials and Product Technology. 3, s. 131-138

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 93. Julkaistu

  Aggregation of the 7-Aminocoumarin Dye in Langmuir-Blodgett Films

  Alekseev, A. S., Lemmetyinen, H., Nikitenko, A. A., Peltonen, J. & Milyaev, V. A., 1999, julkaisussa : Russian Journal of Physical Chemistry. 73, 7, s. 1136-1141

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 94. Julkaistu

  Interlayer charge separation in alternating Langmuir-Blodgett polydiacetylene and phytochlorin-fullerene films upon laser excitation

  Alekseev, A. S., Domnin, I. N., Tkachenko, N. V., Lemmetyinen, H. & Stubb, H., 2003, julkaisussa : Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 5, s. 27-37

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 95. Julkaistu

  Vectorial photoinduced electron transfer in alternating Langmuir-Blodgett films of phytochlorin-[60]fullerene dyad and regioregular poly(3-hexylthiophene)

  Alekseev, A. S., Tkachenko, N. V., Tauber, A. Y., Hynninen, P. H., Osterbacka, R., Stubb, H. & Lemmetyinen, H., 2002, julkaisussa : Chemical Physics. 275, 1-3C, s. 243-251

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 96. Julkaistu

  Vectorial photoinduced electron transfer in phytochlorin fullerene dyad-diacetylene alcohol binary Langmuir-Blodgett films

  Alekseev, A. S., Domnin, I. N., Tkachenko, N. V., Lemmetyinen, H. & Stubb, H., 2004, julkaisussa : Russian Journal of Physical Chemistry. 78, s. 453-458

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 97. Julkaistu

  Bacteriorhodopsin on LB-film (in Russian)

  Alekseev, A. S., Valyansky, S. I., Peshekhonov, S. V., Savransky, V. V., Lemmetyinen, H. & Peltonen, J., 1989, julkaisussa : IOFAN. s. 1-13 13 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 98. Julkaistu

  Polymerization of a Diacetylenic Alcohol and Its Mixtures with a Diacetylenic Acid in Langmuir-Blodgett Films

  Alekseev, A. S., Domini, I. N., Lemmetyinen, H., Milyaev, V. A. & Nikitenko, A. A., 2002, julkaisussa : Russian Journal of Physical Chemistry. 76, 5, s. 796-801

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 99. Julkaistu

  Interlayer photoinduced electron transfer in Langmuir-Blodgett films based on porphyrin and phthalocyanine derivatives

  Alekseev, A. S., Efimov, A. V., Tkachenko, N. V., Saltykov, P. A. & Lemmetyinen, H., 2008, julkaisussa : Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 35, 4, s. 118-121

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 100. Julkaistu

  Conversion of light energy into the electric potential in Langmuir-Schaefer organic molecular films

  Alekseev, A. S., Efimov, A. V. & Lemmetyinen, H., 2008, julkaisussa : Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 35, 12, s. 363-367

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.