TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Treatment of moisture susceptible aggregates: Executive summary

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2006, Luleå: Roadex III Project. 22 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Väylämateriaalien vuodenaikaiskäyttäytymisen tutkimukset 2001 - 2003

  Vuorimies, N., Kolisoja, P., Saarenketo, T. & Peltoniemi, H., 2004, Helsinki: Tiehallinto. 33 Sivumäärä (Tiehallinnon selvityksiä; nro 4)

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Niinisalo and Ivalo Traction Demonstration Projects, Finland

  Vuorimies, N., Luomala, H. & Kolisoja, P., 2012, The ROADEX Implementing Accessibility Project. 24 Sivumäärä (ROADEX Implementing Accessibility Project : A Report on a Demonstration of Tyre Pressure Control on Timber Haulage Vehicles travelling on Slippery Surfaces and a Snowy Hillside)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Treatment of moisture susceptible base materials at some test sites

  Vuorimies, N., Kolisoja, P. & Saarenketo, T., 2007, Proceedings of the 8th International Symposium on Cold Region Development, ISCORD 2007, September 25-27, 2007, Tampere, Finland. s. 173-174

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 5. Julkaistu

  Outokummun Tornion tehtaiden kevytkiviainesten ja AODb-murskeiden kolmiaksiaalikoetestaukset 2005-2006

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2006, Tampere: Unknown Publisher. 56 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Maa- ja pohjarakenteiden laitos. Tutkimusraportti; painos 71)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  In-situ Monitoring of Road Pavement and Subgrade at Koskenkylä in Rovaniemi, Finland

  Vuorimies, N., Kolisoja, P. & Saarenketo, T., 2004, NGM 2004 XIV Nordic Geotechnical Meeting, May 19th-21st 2004, Swedish Geotechnical Society. Ruotsi: Svenska Geotekniska Föreningen, s. s. C-113-C-123

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 7. Julkaistu

  Sitomattomien väylärakennemateriaalien kosteustilaherkkyyden vähentäminen uusilla käsittelyaineilla

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2009, Helsinki: Unknown Publisher. 56 Sivumäärä (Tiehallinnon selvityksiä; painos 19)

  Tutkimustuotos

 8. Sitomattomien väylärakennemateriaalien kosteustilaherkkyyttä vähentävät uudet käsittelytekniikat

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 128 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan osasto. Pohja- ja maarakenteiden laboratorio; nro 61)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Effect of Density and Grain Size Distribution on the Basic Mechanical Properties of Hydraulic Fill Materials

  Vuorimies, N. & Kolisoja, P., 2000, NGM-2000 XIII Nordiska Geoteknikermötet, Helsinki 5.-7. Juni 2000. Rathmayer, H. (toim.). Helsinki: Finnish Geotechnical Society, s. 523-530

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Esiselvitys soratien kunnostusmenetelmien kilpailutusta edistävien toimenpiteiden suuntaamisesta

  Vuorimies, N., Sjöberg, M. & Kolisoja, P., 2012, Helsinki: Liikennevirasto. 52 Sivumäärä (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; nro 14/2012)

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  CTI puutavara-autossa. Keuruun metsätien syksyn 2008 ja Vesilahden maantien kevään 2009 mittausten tulokset

  Vuorimies, N., Matintupa, A. & Luomala, H., 2009, Helsinki: Metsäteho Oy. 49 Sivumäärä (Metsätehon raportti; painos 207)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Stynie Wood Demonstration Project, Mosstodloch, Scotland

  Vuorimies, N., Luomala, H., Munro, R. & Kolisoja, P., 2012, The ROADEX Implementing Accessibility Project. 45 Sivumäärä (ROADEX Implementing Accessibility Project : A Report on a Demonstration of Tyre Pressure Control on Timber Haulage Vehicles travelling on a Gravel Forest Road)

  Tutkimustuotos

 13. From metallic to insulating regime in Y-H(D) system: 89Y NMR study

  Vuorimäki, A. H., Ylinen, E. E., Nowak, B. & Zogal, O. J., 2002, julkaisussa : Solid State Communications. 122, 9, s. 469-472

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 14. Julkaistu

  Onko valintakokeista hyötyä?

  Vuorimäki, A., 2003, julkaisussa : Arkhimedes. 5, s. 27-33

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Non-equilibrium NMR echo of methyl protons in CH3COONa 3D2O single chrystal

  Vuorimäki, A. H. & Ylinen, E. E., 2008, Proceedings of the XLII Annual Conference of the Finnish Physical Society, 27-29 March, 2008, Turku, Finland. Åbo Akademi University. Report series in physics. Sarja L. Kärki, O. (toim.). Turku: University of Turku, Department of Physics, s. p. 216

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  The orientation of quinquethiophene in LB-films

  Vuorimaa, E., Yli-Lahti, P., Ikonen, M. & Lemmetyinen, H., 1990, julkaisussa : Thin Solid Films. 190, 1, s. 175-180

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 17. Julkaistu

  Effect of matrix compound on the dimerization of sulphorhodamine B in Langmuir-Blodgett Films

  Vuorimaa, E., Belovolova, L. V. & Lemmetyinen, H., 1997, julkaisussa : Journal of Luminescence. 71, 1 Jan, s. 57-63

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 18. Julkaistu

  Photoinduced Charge Transfer in Rhodamine B/Anthracene mixed LB multilayers

  Vuorimaa, E., Lemmetyinen, H. & Ikonen, M., 1992, julkaisussa : Thin Solid Films. 214, 2, s. 243-252

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 19. Julkaistu

  Fuzzy Self-Organizing Map and Its Applications

  Vuorimaa, P., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 150)

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Photophysics of donor-bridge-acceptor systems in Langmuir-Blodgett films

  Vuorimaa, E., Lemmetyinen, H., Lauteslager, X. Y., Verhoeven, J. W. & Brouwer, A. M., 1997, In: XVIIIth International Conference on Photochemistry, ICP, Book of Abstracts, Warsaw, Poland, August 3-8, 1997.

  Tutkimustuotos

 21. Julkaistu

  Temperature dependent dimerization of rhodamines on langmuir-blodgett films

  Vuorimaa, E., Ikonen, M. & Lemmetyinen, H., 1994, XVth Symposium on Photochemistry, Prague July 17-22, 1994, Book of Abstracts. Prague: Prague Institute of Chemical Technology, s. s. 175

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Time-resolved fluorescence spectroscopy reveals functional differences of cationic polymer-DNA complexes

  Vuorimaa, E., Urtti, A., Seppänen, R., Lemmetyinen, H. & Yliperttula, M., 2008, julkaisussa : Journal of the American Chemical Society. 130, 35, s. 11695-11700

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 23. Julkaistu

  Photochemical processes in mixed Langmuir-Blodgett films of rhodamine B and anthracene

  Vuorimaa, E., Lemmetyinen, H., Van der Auweraer, M. & De Schcryver, F. C., 1995, The V national symposium on surface and colloid science, Tampere, Finland, 21-22.8.1995.

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Photochemical processes in mixed Langmuir-Blodgett films of rhodamine B and anthracene

  Vuorimaa, E., Lemmetyinen, H., Van der Auweraer, M. & De Schryver, F. C., 1995, julkaisussa : Thin Solid Films. 268, 1-2, s. 114-120

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 25. Julkaistu

  Photophysics of rhodamine dimers in langmuir-blodgett films

  Vuorimaa, E., Ikonen, M. & Lemmetyinen, H., 1994, julkaisussa : Chemical Physics. 188, s. 289-302

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 26. Julkaistu

  Rhodamine and Rhodamine/Anthracene Langmuir-Blotgett Films : Dimerization and Photoinduced Energy and Charge Transfer

  Vuorimaa, E., 1994, Tampere: Tampere University of Technology. 91 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 141)

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Interlayer energy transfer between pyrene-dodecanoic acid and NBD-dodecanoid acid in Langmuir-Blodgett films

  Vuorimaa, E., Qun, Y., Tkachenko, N. & Lemmetyinen, H., 1997, In: Vth International conference on Methods and Applications of Fluorescence Spectrscopy, Book of Abstracts, 21-24.9.1997, Berlin, Germany.

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Methods of defining business information needs

  Vuori, V., 2006, Frontiers of e-Business Research 2006, ICEB + eBRF 2006 - Conference Proceedings. 28.11.-2.12.2006, Tampere, Finland. Maula, M., Hannula, M., Seppä, M. & Tommila, J. (toim.). s. 311-319

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 29. Julkaistu

  Studies of business information needs: a systematic literature review

  Vuori, V., 2007, Proceedings of IC Congress 2007, May 2-4 2007, Inholland University of Professional Education, Haarlem, The Netherlands. s. 15 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 30. Julkaistu

  Safety Process Patterns in the Context of IEC 61508-3

  Vuori, M., Virtanen, H., Koskinen, J. & Katara, M., 2011, Tampere: Tampere University of Technology. 128 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report; painos 14)

  Tutkimustuotos

 31. Julkaistu

  Tietointensiiviset palveluorganisaatiot liiketoimintaekosysteemin agentteina

  Vuori, E., 2005, Unknown Publisher. 8 Sivumäärä (e-Business Research Center, Research reports; painos 25)

  Tutkimustuotos

 32. Julkaistu

  Agile Development of Safety-Critical Software

  Vuori, M., 2011, Tampere: Tampere University of Technology. 112 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report; nro 14)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Yrityksen työsuojelukustannukset - käytännön laskentatyökalujen kehittäminen

  Vuori, H., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 109 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Teollisuustalous, Tutkimusraportteja; nro 1/1993)

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Identifying of information needs in seasonal management

  Vuori, V. & Pirttimäki, V., 2006, FeBR 2005 Frontiers of e-Business Research 2005. Seppä, M. (toim.). s. 588-602

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 35. Julkaistu

  Tietointensiiviset palvelut liiketoimintaekosysteemeissä, agenttipohjaisen mallintamisen mahdollisuudet - käsiteanalyyttinen tutkimus

  Vuori, E., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 68 Sivumäärä (e-Business Research Center, Research Report; painos 16)

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  The possibilities of agent-based modelling in the context of knowledge management

  Vuori, E. & Peltoniemi, M., 2005, Proceedings of the 6th European conference on knowledge management, University of Limerick, Ireland, 8-9 September 2005. Remenyi, D. (toim.). s. 593-599

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 37. Julkaistu

  Nanofabrication and Adsorption Studies of Organic Molecules on Metal and Metal Alloy Surfaces as Templates for Biofunctional Applications

  Vuori, L., 21 marraskuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 70 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1267)

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Determination of the functionality of monolayers of aminopropyl trimethoxy silane and mercaptopropyl trimethoxy silane on stainless steel with SR-PES and chemical derivatization

  Vuori, L., Hannula, M., Hirsimäki, M., Tönisoo, A., Nömmiste, E. & Valden, M., 2014, Max-Lab Activity Report 2013. Reports 2013 Synchroton Radiation. Beamline D1011. Lund, Sweden: MAX-LAB, s. 1-2 2 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  The employees as a source of external business intelligence information

  Vuori, V., 2006, Tampere University of Technology (TUT) and University of Tampere (UTA). (e-Business Research Center, Research reports; painos 31)

  Tutkimustuotos

 40. Julkaistu

  Transforming innovation process for services: A Case study

  Vuori, E., 2007, Innovation for Growth: The Challenges for East & West, The XVIII ISPIM Conference Annual Conference, Warsaw, Poland, 17-20 June, 2007. Torkkeli, M. (toim.). s. 12 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 41. Julkaistu

  Linking business and competitive intelligence with intellectual capital - How could BCI contribute to ICM?

  Vuori, V., 2009, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, Haarlem, the Netherlands, 28-29 April 2009. Stam, C. (toim.). s. 514-523

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 42. Julkaistu

  Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas

  Vuori, V., Myllärniemi, J., Hannula, M., Nippala, E., Ala-Kotila, P. & Riihimäki, M., 2008, Helsinki: Rakennustieto Oy. 79 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Kokoonpanoteollisuuden työpaikkojen hyvä suunnittelukäytäntö

  Vuori, M., Launis, M., Lehtelä, J., Kiiskinen, M. & Kuusisto, A., 1994, julkaisussa : Ergonomiatiedote. 1-2, s. 13-30

  Tutkimustuotos

 44. Julkaistu

  Refining information and knowledge by social media applications - Adding value by insight

  Vuori, V. & Okkonen, J., 2010, Intellectual Capital in a Complex Business Landscape, Proceedings of 5th IFKAD, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 24th-26th June, Matera, Italy. Schiuma, G., Spender, JC. & Weir, M. (toim.). s. 1-11 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 45. Julkaistu

  Expressions of complexity in organizations and organisation populations

  Vuori, E., 2005, Complexity, Science & Society Conference, Management: Strategy, Innovation & Change, University of Liverpool, UK, 11th-14th September, 2005. s. 9 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 46. Julkaistu

  Intellectual capital in a business ecosystem

  Vuori, E., 2006, Innovation Pressure, International ProACT Conference 15-17th March, 2006, Tampere, Finland. s. 13 p

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Intellectual capital in a business network

  Vuori, E., 2007, Proceedings of IC Congress 2007, May 2-4 2007, Inholland University of Professional Education, Haarlem, The Netherlands. s. 14 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 48. Julkaistu

  Business intelligence activities in construction companies in Finland - a series of case studies

  Vuori, V., 2007, ECKM 2007 Proceedings of the 8th European Conference on Knowledge Management, 6-7 September, Barcelona, Spain. Martin, B. (toim.). s. 1086-1092

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 49. Julkaistu

  Knowledge-intensive service organizations as agents in a business ecosystem

  Vuori, E. K., 2005, Proceedings of ICSSSM'05, June 13-15, 2005, Chongqing, China. Chen, J. (toim.). s. 908-912

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 50. Julkaistu

  Knowledge Sharing Motivational Factors of Using Intra-Organizational Social Media Platform

  Vuori, V. & Okkonen, J., 2011, Proceedings of 6th International Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD, 15-17 June 2011, Tampere, Finland. Schiuma, G., Lönnqvist, A. & Spender, J. C. (toim.). Matera, Italy: Institute of Knowledge Asset Management, s. 1-16 16 Sivumäärä (International Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 51. Julkaistu

  Methodological issues of agent-based modeling in social sciences

  Vuori, E., 2005, Proceedings of NAACSOS 2005, June 26-28, Notre Dame, IN, USA. s. 5 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 52. Julkaistu

  Agenttipohjaisen mallintamisen mahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta

  Vuori, E. & Peltoniemi, M., 2005, Unknown Publisher. 10 Sivumäärä (e-Business Research Center, Research reports; painos 25)

  Tutkimustuotos

 53. Julkaistu

  The employees as a source of external business information

  Vuori, V., 2006, EPC European Productivity Conference 2006, Competitiveness through Productivity, Dipoli Congress Center, Espoo, Finland, 30 August - 1 September, 2006. s. 8 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 54. Julkaistu

  Emotions, attitude and mindset – Managing the mental work environment to facilitate performance in changing work setting

  Vuori, V. & Okkonen, J., marraskuuta 2017, The Art of Management Symposium: Innovative Perspectives of Management. 1-2 November 2017, St John's University, Manhattan - New York (USA). Spender, JC., Lönnqvist, A. & Schiuma, G. (toim.). Arts for Business Institute

  Tutkimustuotos

 55. Julkaistu

  Dynamic modeling of thyristor controlled series capacitor in PSCAD and RTDS environments

  Vuorenpää, P., Järventausta, P. & Lavapuro, J., 2008, Nordic Workshop on Power and Industrial Electronics, NORPIE/2008, June 9-11, 2008, Espoo, Finland. s. 6 p

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  On effect of TCSC structure and synchronization response on subsynchronous damping

  Vuorenpää, P., Rauhala, T., Järventausta, P. & Känsälä, T., 2007, 7th International Conference on Power Systems Transients, IPST 2007, 4-7 June, 2007, Lyon, France. s. 6 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 57. Julkaistu

  Enhancing the grid compliance of wind farms by means of hybrid SVC

  Vuorenpää, P. & Järventausta, P., 2011, 2011 IEEE Trondheim Power Tech 2011, Trondheim, Norway, 19-23 June, 2011. Piscataway, NJ: IEEE, s. 1-8 8 Sivumäärä (IEEE Trondheim Power Tech Conference).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 58. Julkaistu

  Applying EMT analysis based target function approach for designing SSDC implementation for TCSC

  Vuorenpää, P., Rauhala, T. & Järventausta, P., 2010, Modern Electric Power Systems, MEPS 2010, September 20-22.2010, Wroclaw, Puola. s. 1-6 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 59. Julkaistu

  Effect of generic synchronization approaches on subsynchronous damping characteristics of thyristor controlled series capacitor

  Vuorenpää, P. & Järventausta, P., 2009, Preprints of IFAC Symposium on PP & PS Power Plants and Power Systems Control, 5-8 July, 2009, Tampere, Finland. Majanne, Y. (toim.). s. 6 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 60. Julkaistu

  Effect of torsional mode coupling on TCSC related subsynchronous resonance studies

  Vuorenpää, P., Rauhala, T. & Järventausta, P., 2009, International Conference on Power Systems Transients IPST '09, Kyoto, Japan, June 2-6, 2009. s. 7 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 61. Julkaistu

  Lämmitys- ja ilmastointitekniikan kehitys Suomessa, luku 7.1 (Energian käyttö) julkaisuun "Suomen energiatekniikan historia". Päätoimittaja Risto Keskinen

  Vuorelainen, O., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 24 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Hydrauliikka/ Tekniikan historia, Raportti; nro 32)

  Tutkimustuotos

 62. Julkaistu

  Wireless measurement system for bioimpedance and ECG

  Vuorela, T., Seppä, V-P., Vanhala, J. & Hyttinen, J., 2007, IFMBE Proceedings. 13th International Conference on Electrical Bioimedance and 8th Conference on Electrical Impedance Tomography 2007, Aug. 29th - Sept. 2nd 2007, Graz, Austria. s. 248-251

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 63. Julkaistu

  Textile electrode usage in a bioimpedance measurement

  Vuorela, T., Hännikäinen, J., Vähäkuopus, K. & Vanhala, J., 2005, Ambience 05, International Scientific Conference, Intelligent Ambience and Well-Being, 19-20 September 2005, Tampere, Finland. Talvenmaa, P. (toim.). s. 8 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 64. Julkaistu

  Plaster like physiological signal recorder - design process, lessons learned

  Vuorela, T., Hännikäinen, J. & Vanhala, J., 2008, Ambience 08, International Scientific Conference, Proceedings 2008, Smart Textiles - Technology and Design, 2.-3.6.2008, Borås, Sweden. Hallnäs, L. (toim.). s. 89-96

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 65. Julkaistu

  Two portable long-term measurement devices for ECG and bioimpedance

  Vuorela, T., Vanhala, J., Seppä, V-P. & Hyttinen, J., 2008, Pervasive Health 2008, 2nd International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare 2008, Tampere, Finland, 29.1-01.02.2008. s. 4 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 66. Julkaistu

  Bioimpedance Measurement System for Smart Clothing

  Vuorela, T., Kukkonen, K., Rantanen, J., Järvinen, T. & Vanhala, J., 2003, 7th IEEE International Symposium on Wearable Computers, 21-12 October 2003, White Plains, New York, USA. s. 98-107 10 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 67. Julkaistu

  RF Data Link for a Smart Clothing Application

  Vuorela, T., Kukkonen, K., Rantanen, J., Alho, T., Järvinen, T. & Vanhala, J., 2003, 3rd International Workshop on Smart Appliances and Wearable Computing. Adjunct Workshop Proceedings Held at 23rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2003), May 19-22, 2003, Providence, Rhode Island, USA. s. 7-12

  Tutkimustuotos

 68. Julkaistu

  Instruction level energy measurement of general-purpose microprocessor: a case study AT90S8515 and ATMEGA8515

  Vuorela, T., Surakka, K., Vanhala, J. & Järvinen, H-M., 2006, 6th International Conference on Machine Automation, Smart Systems 2006 & ICMA 2006, Conference Proceedings, June 7-8, 2006, Seinäjoki, Finland. s. 8 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 69. Julkaistu

  Technologies for Wearable and Portable Physiological Measurement Devices

  Vuorela, T., 13 toukokuuta 2011, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 962)

  Tutkimustuotos

 70. Julkaistu

  Nykyaikainen rakennushanke

  Vuolteenaho, J., 2000, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 71 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Rakennussuun nittelun laitos, Julkaisu; nro 38)

  Tutkimustuotos

 71. Julkaistu

  Methods for Analyzing the Impacts of Workplace Changes on Knowledge Work

  Vuolle, M., Palvalin, M. & Lönnqvist, A., 2014, 11th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM 2014, November 6-7, 2014, Sydney, Australia. Rooney, J. & Murthy, V. (toim.). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, s. 418-426 9 Sivumäärä (International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 72. Julkaistu

  Developing a questionnaire for measuring mobile business service experience

  Vuolle, M., Kallio, T., Kulju, M., Tiainen, M., Vainio, T. & Wigelius, H., 2008, MobileHCI 2008, The 10th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Amsterdam, the Netherlands, 2-5 September 2008. s. 53-62

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 73. Julkaistu

  Understanding customer productivity in mobile business services

  Vuolle, M., 2008, International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Third Edition on: Intellectual capital dynamics & innovation capabilities, June 26-27, 2008, Matera, Italy. Schiuma, G. & Lerro, A. (toim.). Center for Value Management - University of Basilicata, s. 436-444

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 74. Julkaistu

  Theoretical evaluation models used in mobile work context

  Vuolle, M. & Käpylä, J., 2010, Proceedings of 2010 Ninth International Conference on Mobile Business/2010 Ninth Global Mobility Roundtable, ICMB-GMR2010, 13-15 June, 2010, Athens, Greece. s. 425-431

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 75. Julkaistu

  Negative Emotions and Knowledge Work Performance

  Vuolle, M. & Laihonen, H., 2014, Proceedings of the 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD 2014, 11-13 June 2014, Matera, Italy. Matera, Italy: Institute of Knowledge Asset Management, s. 3810-3824 15 Sivumäärä (International Forum on Knowledge Asset Dynamics).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 76. Julkaistu

  Development of key performance indicators and impact assessment for SHOKs

  Vuolle, M., Lönnqvist, A. & Schiuma, G., 2014, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 47 Sivumäärä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Innovaatio; painos 27)

  Tutkimustuotos

 77. Julkaistu

  Numerical Study on Predictive Quantization of Line Spectrum Frequencies

  Vuolahti, M., Ruoppila, V. T., Saarinen, J. & Vaalgamaa, M., 1997, Proceedings of the IASTED International Conference, Signal and Image Processing (SIP'97), 4-6 December, 1997, New Orleans, Louisiana, USA. Namazi, N. M. & Fan, C. M. (toim.). s. 169-173

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  Performance of Predictive Vector Quantizers in Noisy Channels

  Vuolahti, M. & Ruoppila, V. T., 1998, Proc. of NORSIG'98, IEEE Nordic Signal Processing Symposium, Vigsö, Denmark, June 8-11, 1998. Aalborg, Denmark: Center for PersonKommunikation, Aalborg Unversity, s. 213-216

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 79. Julkaistu

  Aspects for dynamic compaction of saturated sand

  Vuola, P., Hartikainen, J. & Hakulinen, M., 1996, XII Nordic Geotechnical Conference, Reykjavik 26.-28. June 1996 Interplay between Geotechnics and Environment/NGM-96. Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society, s. 333-338

  Tutkimustuotos

 80. Julkaistu

  Dynamic compaction of saturated sand

  Vuola, P., 1996, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 66 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Geotekniikan laboratorio, Julkaisu; nro 37)

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Aspects for dynamic compaction of saturated sand

  Vuola, P. & Hartikainen, J., 1999, Proceedings of the Twelfth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Amsterdam, Netherlands, 7-10 June 1999. Geotechnical Engineering for Transportation Infrastructure: Theory and Practice, Planning and Design, Construction and Maintenance. Barends, F. B. J., Lindenberg, J., Luger, H. J., Quelerij, L. D. & Verruijt, A. (toim.). Amsterdam: A. A. Balkema, s. 1603-1606

  Tutkimustuotos

 82. Julkaistu

  Micro H-scara robot: findings and results

  Vuola, A., Siltala, N., Heikkilä, R. & Tuokko, R., 2010, Proceedings of the 7th International Workshop on Microfactories, IWMF 2010, 24-27 October, 2010, Daejeon, Korea. s. 20-24

  Tutkimustuotos

 83. Julkaistu

  Modelling of hydraulics and mechanics of a mobile machine

  Vuohijoki, A., Hyvönen, M., Huhtala, K. & Vilenius, M., 2008, Fluid Power and Motion Control FPMC 2008, 10-12 September 2008, Bath, UK. Johnston, D. N. & Plummer, A. R. (toim.). s. 105-118 14 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 84. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 2.1, Materiaali- ja sähkötekniikan opiskelijoille kurssiin 72023 kuuluva oppimateriaali

  Vulli, M., 1995, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 182)

  Tutkimustuotos

 85. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 2.1

  Vulli, M., 1997, Tampere: TTKK. 114 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; painos 197)

  Tutkimustuotos

 86. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi osa 1.2

  Vulli, M., 1996, Tampere: TTKK. 101 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 195)

  Tutkimustuotos

 87. Julkaistu

  Fysiikan työt I

  Vulli, M. & Mäki, E., 1996, Tampere: TTKK. 237 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 194)

  Tutkimustuotos

 88. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 2.1, materiaali- ja sähkötekniikan opiskelijoille kurssiin 72023 kuuluva oppimateriaali

  Vulli, M., 1992, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste 152, Tampere 1992)

  Tutkimustuotos

 89. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 2.2

  Vulli, M., 1997, Tampere: TTKK. 106 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; painos 199)

  Tutkimustuotos

 90. Julkaistu

  Proceedings of 4 Finnish Conference on Physics in Industry, September 28-29,1988, Tampere

  Vulli, M. (toim.) & Graeffe, G. (toim.), 1988, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Physics Report, edited by Vulli, M. and Graeffe, G.; nro 5-88)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 91. Julkaistu

  Pintailmiöt - hyödyksi ja haitaksi tyhjiötekniikassa

  Vulli, M., 1984, INSKO 144-84 II, Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus, Helsinki 1984. s. 1-13 13 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 92. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 1

  Vulli, M., 1988, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Opintomoniste, TTKK; nro 120)

  Tutkimustuotos

 93. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi osa 2.2

  Vulli, M., 1996, Tampere: TTKK. 106 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 183)

  Tutkimustuotos

 94. Julkaistu

  Fysiikan Peruskurssi 1.2 materiaali- ja sähkötekniikan opiskelijoille kurssiin 72021 kuuluva oppimateriaali

  Vulli, M., 1991, Tampere: TTKK. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 151)

  Tutkimustuotos

 95. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 1.2

  Vulli, M., 1995, Tampere: TTKK. 107 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, opintomoniste; nro 185)

  Tutkimustuotos

 96. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi osa 1.1

  Vulli, M., 1996, Tampere: TTKK. 118 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 191)

  Tutkimustuotos

 97. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi osa 2.1

  Vulli, M., 1996, Tampere: TTKK. 114 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 189)

  Tutkimustuotos

 98. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 1.2

  Vulli, M., 1997, Tampere: TTKK. 101 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; painos 195)

  Tutkimustuotos

 99. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 1.1

  Vulli, M., 1997, Tampere: TTKK. 118 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; painos 191)

  Tutkimustuotos

 100. Julkaistu

  Fysiikan peruskurssi 2.2, Materiaali- ja sähkötekniikan opiskelijoille kurssiin 72023 kuuluva oppimateriaali

  Vulli, M., 1995, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 106 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 183)

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.