TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Potassium formate as a secondary refrigerant

  Aittomäki, A. & Lahti, A., 1997, julkaisussa : International Journal of Refrigeration-Revue Internationale du Froid. 20, 4 Jun, s. 275-282

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 2. Julkaistu

  Kylmälaitoksen mitoitus uusille kylmäaineille

  Aittomäki, A., 1997, SKY koulutuspäivät 1997. Helsinki 1997: Suomen kylmäyhdistys, s. 1-14 14 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Jäähdytetty avolatu. Lumen pysyvyyden teoreettinen tarkastelu

  Aittomäki, A. & Kianta, J., 2000, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Energia- ja prosessitekniikka, Raportti; nro 155)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Lowering temperature by brines in ice banks

  Aittomäki, A. & Karkiainen, S., 1999, 20th International Congress of Refrigeration, Sydney 1999.

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Ympäristölämpö, luku 5.4 (Muut energiantuottomuodot) julkaisuun "Suomen energiatekniikan historia". Päätoimittaja Risto Keskinen

  Aittomäki, A., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Hydrauliikka/ Tekniikan historia, Raportti; nro 30)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Laihian energiasäästökylä. Lämmitysjärjestelmien toiminta 1982-84

  Aittomäki, A., Kaijala, J. & Oksanen, T., 1985, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Lämpötekniikka, Raportti; nro 45)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Jäähdytystekniikka. Teoreettiset perusteet

  Aittomäki, A., 1982, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, opintomoniste; nro 81)

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Säteilyn kerääjä maalämpöpumpussa

  Aittomäki, A. & Alijoki, T., 1980, julkaisussa : LVI-lehti. 32, 3, s. 156-158

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Designing of Indirect Cooling Systems

  Aittomäki, A. & Kianta, J., 2003, New Technologies in Commercial Refrigeration, International Institute of Refrigeration Commissions B2 and D1. s. 132-140

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 10. Julkaistu

  Comparison of Freezium with clycols as heat transfer fluids

  Aittomäki, A. & Tanttari, J., 1997, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Energy and Process Engineering; nro 127)

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  Lämpöpumput. Tulevaisuuden energiahuollon hahmottaminen

  Aittomäki, A., 1985, Helsinki: Unknown Publisher. (Tulevaisuuden energiahuollon tekniset kehitysnäkymät, Imatran Voima Oy)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Zeolite heat pump - Adsorption of methanol in synthetic zeolites 13X, 4A and 5A

  Aittomäki, A. & Härkönen, M., 1986, julkaisussa : International journal of refrigeration. 9, 4, s. 240-244

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 13. Julkaistu

  Energiatalouteen vaikuttavat tekijät ja käytännön kustannuslaskennan perusteet

  Aittomäki, A., 1996, Kylmäyhdistyksen koulutuspäivät 25.-26.1.1996, Helsinki. s. 13 s.

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  CO2 laitoksen suunnittelu, Uudenkaupungin kuntoputki, A. Aittomäki

  Aittomäki, A., 2005, Kylmätekniikan Koulutuspäivät 2005, Suomen Kylmäyhdistys ry. s. 12 s

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Lämpöä kallioreiästä

  Aittomäki, A., 1982, julkaisussa : LVI-lehti. 34, 7

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Lämpöpumppulämmitys

  Aittomäki, A., 2001, Suomen lämpöpumppuyhdistys ry. 23 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster Randomized Controlled Trial in Finland

  Aittasalo, M., Tiilikainen, J., Tokola, K., Seimelä, T., Sarjala, S-M., Metsäpuro, P., Hynynen, A., Suni, J., Sievänen, H., Vähä-Ypyä, H., Vaismaa, K., Vakkala, O., Foster, C., Titze, S. & Vasankari, T., 20 lokakuuta 2017, julkaisussa : International Journal of Environmental Research and Public Health. 14, 10, 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 18. Julkaistu

  Computational study of charge transfer in a porphine: quinone complex and novel alkoxypyridylindolizine derivatives

  Aittala, P., 26 marraskuuta 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 87 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 936)

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Effect of substituents on the absorption properties of three pyridylindolizine derivatives: A DFT and TDDFT study

  Aittala, P. J., Cramariuc, O., Vasilescu, M., Bandula, R. & Hukka, T. I., 2009, julkaisussa : Chemical Physics. 360, 1-3, s. 162-170

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 20. Julkaistu

  The excited states of a porphine-quinone complex under an external electrostatic field calculated by TDDFT

  Aittala, P. J., Cramariuc, O. & Hukka, T. I., 2011, julkaisussa : Chemical Physics Letters. 501, 4-6, s. 226-231

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 21. Julkaistu

  A TDDFT study of the fluorescence properties of three alkoxypyridylindolizine derivatives

  Aittala, P. J., Cramariuc, O., Hukka, T. I., Vasilescu, M., Bandula, R. & Lemmetyinen, H., 2010, julkaisussa : Journal of Physical Chemistry A. 114, 26, s. 7094-7101

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 22. Julkaistu

  Substitution and solvent effects on the absorption and fluorescence properties of new pyridylindolizine derivatives: A theoretical study

  Aittala, P., Cramariuc, O., Hukka, T. I., Rantala, T. T., Vasilescu, M. & Bandula, R., 2008, Proceedings of the XLII Annual Conference of the Finnish Physical Society, 27-29 March, 2008, Turku, Finland. Åbo Akademi University. Report series in physics. Sarja L. Kärki, O. (toim.). s. p. 307

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Electric-field-assisted electron transfer in a porphine-quinone complex: A theoretical study

  Aittala, P. J., Cramariuc, O. & Hukka, T. I., 2010, julkaisussa : Journal of Chemical Theory and Computation. 6, 3, s. 805-816

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 24. Julkaistu

  Sensory properties of Nordic edible mushrooms

  Aisala, H., Laaksonen, O., Manninen, H., Raittola, A., Hopia, A. & Sandell, M., 1 heinäkuuta 2018, julkaisussa : Food Research International. 109, s. 526-536 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 25. Julkaistu

  Linking volatile and non-volatile compounds to sensory profiles and consumer liking of wild edible Nordic mushrooms

  Aisala, H., Manninen, H., Laaksonen, T., Linderborg, K. M., Myoda, T., Hopia, A. & Sandell, M., 30 tammikuuta 2020, julkaisussa : Food Chemistry. 304, 125403.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 26. Julkaistu

  Design and Implementation of a Power-aware FFT Core for OFDM-based DSA-enabled Cognitive Radios

  Airoldi, R., Campi, F., Cucchi, M., Revanna, D., Anjum, O. & Nurmi, J., 2015, julkaisussa : Journal of Signal Processing Systems. 78, 3, s. 257-265 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 27. Julkaistu

  Energy efficient fast Fourier transforms for cognitive radio systems

  Airoldi, R., Anjum, O., Garzia, F., Nurmi, J. & Wyglinski, A. M., 2010, julkaisussa : IEEE Micro. 30, 6, s. 66-76

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 28. Julkaistu

  FFT algorithms evaluation on a homogeneous multi-processor system-on-chip

  Airoldi, R., Garzia, F. & Nurmi, J., 2010, 39th International Conference on Parallel Processing Workshops, ICPPW 2010, 13-16 September, 2010, San Diego, California, USA. s. 58-64

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 29. Julkaistu

  Implementation of W-CDMA cell search on a highly parallel and scalable MPSoC

  Airoldi, R., Ahonen, T., Garzia, F., Milojevic, D. & Nurmi, J., 2011, julkaisussa : Journal of Signal Processing Systems. 64, 1, s. 137-148

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 30. Julkaistu

  Improving logic-to-memory ratio in an embedded Multi-Processor system via code compression

  Airoldi, R., Saastamoinen, P. & Nurmi, J., 2012, 2012 International Symposium on System-on-Chip, SoC 2012, Tampere, Finland, 10-12 October, 2012. Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 1-4 4 Sivumäärä 13172275. (International Symposium on System-on-Chip).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 31. Julkaistu

  Improving Reconfigurable Hardware Energy Efficiency and Robustness via DVFS-Scaled Homogeneous MP-SoC

  Airoldi, R., Garzia, F. & Nurmi, J., 2011, The 18th Reconfigurable Architectures Workshop RAW 2011, Anchorage, Alaska, USA, May 2011. Piscataway, NJ: IEEE, s. 281-284 (Reconfigurable Architectures Workshop RAW).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 32. Julkaistu

  Design and Implementation of Software Defined Radios on a Homogeneous Multi-Processor Architecture

  Airoldi, R., 30 toukokuuta 2013, Tampere University of Technology. 54 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1136)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Timing synchronization for a multi-standard receiver on a multi-processor system-on-chip

  Airoldi, R., Garzia, F. & Nurmi, J., 2010, Proceedings of the 5th International Workhop on Reconfigurable Communication-centric Systems on Chip 2010 - ReCoSoC´10, May 17-19, 2010, Karlsruhe, Germany. s. 153-155

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 34. Julkaistu

  Efficient FFT Pruning Algorithm for Non-Contiguous OFDM Systems

  Airoldi, R., Garzia, F. & Nurmi, J., 2011, DASIP, Proceedings of the 2011 Conference on Design & Architectures for Signal & Image Processing, Tampere, Finland, November 2nd - 4th, 2011. Piscataway, NJ: IEEE, s. 1-6 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 35. Julkaistu

  Design of a Matched Filter for Timing Synchronization

  Airoldi, R. & Nurmi, J., 2013, Proceedings of the 2013 Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing (DASIP), 8-10 Oct 2013, Cagliari, Italy. Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, s. 247-251 5 Sivumäärä (Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 36. Julkaistu

  Implementation of a 64-point FFT on a multi-processor system-on-chip

  Airoldi, R., Garzia, F. & Nurmi, J., 2009, Proceedings of the 5th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics & Electronics PRIME 2009, 12-17 July 2009, Cork, Ireland. s. 20-23

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Homogeneous MPSoC as baseband signal processing engine for OFDM systems

  Airoldi, R., Garzia, F., Anjum, O. & Nurmi, J., 2010, 2010 International Symposium on System-on-Chip Proceedings, 29-30 September 2010, Tampere, Finland. Nurmi, J., Takala, J., Vainio, O. & Salmela, P. (toim.). Tampere, s. 26-30

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 38. Julkaistu

  Desing & Implementation of Software Defined Radios on A Homogeneous Multi-Processor Architecture

  Airoldi, R. & Nurmi, J., 2013, Proceeding of 2013 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI), 5-7 Aug. 2013, Natal, Brazil. s. 215-216 2 Sivumäärä (IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  Implementation of W-CDMA cell search on a FPGA based multi-processor system-on-chip with power management

  Airoldi, R., Garzia, F., Ahonen, T., Milojevic, D. & Nurmi, J., 2009, julkaisussa : Lecture Notes in Computer Science. 5657, s. 88-97

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 40. Julkaistu

  Approximate computing for complexity reduction in timing synchronization

  Airoldi, R., Campi, F. & Nurmi, J., 2014, julkaisussa : Eurasip Journal on Advances in Signal Processing. 2014, 1, s. 1-7 7 Sivumäärä, 155.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 41. Julkaistu

  Ninesilica: A Homogeneous MPSoC Approach for SDR Platforms

  Airoldi, R., Garzia, F., Ahonen, T. & Nurmi, J., 2017, Computing Platforms for Software-Defined Radio. Hussain, W., Nurmi, J., Isoaho, J. & Garzia, F. (toim.). Springer, s. 107-119

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 42. Julkaistu

  Speech as a way of constructing change in space: Opposing and conforming discourses in workplace change process

  Airo, K., Rasila, H. & Nenonen, S., 2012, julkaisussa : Facilities. 30, 7/8, s. 289 - 301 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 43. Julkaistu

  Spatial borders and affordances of a temporary school building – Enhancing the school engagement and learning experience

  Airo, K., Vaara, L. & Nenonen, S., 2016, Proceedings of the CIB World Building Congress 2016: Volume II - Environmental Opportunies and Challenges. Constructing Commitment and Acknowledging Human Experiences. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering, s. 715-725

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 44. Julkaistu

  Review of linguistic approach in the workplace management research

  Airo, K. & Nenonen, S., tammikuuta 2014, julkaisussa : Facilities. 32, 1-2, s. 27-45 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 45. Julkaistu

  Magnetic origin of the chemical balance in alloyed Fe-Cr stainless steels: First-principles and Ising model study

  Airiskallio, E., Nurmi, E., Väyrynen, I. J., Kokko, K., Ropo, M., Punkkinen, M. P. J., Johansson, B. & Vitos, L., 2014, julkaisussa : Computational Materials Science. 92, s. 135-140 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 46. Julkaistu

  Koneenosien suunnittelu

  Airila, M., Ekman, K., Hautala, P., Kivioja, S., Kleimola, M., Martikka, H., Miettinen, J., Niemi, E., Ranta, A., Rinkinen, J., Salonen, P., Verho, A., Vilenius, M. & Välimaa, V., 2010, Unknown Publisher. 796 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Practical aspects of PID control

  Airikka, P. & Lautala, P., 1999, Automaatio 1999, Ketterät prosessit - älyllä ja automaatiolla, Starttaa 2000-luvulle, 14.-16.9.1999, Helsinki, Finland. Helsinki: Suomen Automaatioseura, s. 338-343

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Simulation of paper machine basis weight and ash content dynamics

  Airikka, P., Kokko, T., Lautala, P. & Huhtelin, T., 1999, In: Hamza, M. H. Proceedings of the IASTED International Conference Applied Modeling and Simulation, September 1-3, 1999, Cairns, Australia. s. 406-411

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  A PI controller tuning for optimal setpoint and load disturbance response

  Airikka, P. & Lautala, P., 1999, Proceedings of the 18th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, February 15-18, 1999, Innsbruck, Austria. Hamza, M. H. (toim.). s. 479-482

  Tutkimustuotos

 50. Julkaistu

  Optimal PI controller tuning rules with maximum sensivity as a design parameter

  Airikka, P. & Lautala, P., 1999, Automaatio 1999, Ketterät prosessit - älyllä ja automaatiolla, Starttaa 2000-luvulle, 14.-16.9.1999, Helsinki, Finland. Helsinki: Suomen Automaatioseura, s. 344-349

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.