TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Verification of pressure losses in a hydraulic hoses and fittings

  Ijas, M. & Virvalo, T., 2001, The Seventh Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP´01, Linköping, Sweden, May 30 - June 1, 2001. s. 179-190

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Verification of railway multibody simulation models

  Loponen, T-R., 12 kesäkuuta 2018.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 3. Hyväksytty/In press

  Verification of railway vehicle models by stationary eigenmode analysis

  Loponen, T-R., Salmenperä, P. & Nurmikolu, A., 2018, (Hyväksytty/In press) Proceedings of the Fourth International Conference on Railway Technology. Civil-Comp Press

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 4. Julkaistu

  Verification of Reactive Systems Using DisCo and PVS

  Kellomäki, P., 1997, FME'97: Industrial Applications and Strengthened Foundations of Formal Methods, 4th International Symposium of Formal Methods, Graz, Austria, September 1997. Julkaistu sarjassa: Lecture Notes in Computer Science. Fitzgerald, J., Jones, C. B. & Lucas, P. (toim.). Springer, s. 589-604

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Verification of safety-critical systems: a case study report on using modern model checking tools

  Jääskeläinen, A., Katara, M., Katz, S. & Virtanen, H., 2012, Proceedings of the 6th International Workshop on Systems Software Verification, SSV 2011, Nijmegen, Germany, 26 August 2011. Braner, J., Roveri, M. & Tews, H. (toim.). Dresden, Germany: TU Dresden, s. 66-80 (International Workshop on Systems Software Verification).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 6. Julkaistu

  Verification of Self-Synchronizing Alternating Bit Protocols with ARA

  Puhakka, A. & Valmari, A., 1997, Proceedings of the Fifth Symposium on Programming Languages and Software Tools, June 7-8, 1997, Jyväskylä, Finland. Paakki, J. (toim.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 167-178

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Verification of the Behaviour of Reactive Software with CFFD-Semantics and Ara Tools

  Valmari, A. & Savola, R., 1996, Proceedings of an International Symposium 'On- Board-time Software', ESTEC, Noordwijk, 13-15 November 1995. ESA SP-375 ESA SP-375, s. 173-180

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Verification of the consistency of timing constraints of the orchestration of factory automation web services

  Popescu, C. & Martinez Lastra, J. L., 2007, INDIN 2007, the 5th International Conference on Industrial Informatics, July 23-27, 2007, Vienna, Austria. s. 785-790

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Verification of the reason for weld cracking

  Tiainen, T. & Huang, H., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 19 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 19/1994)

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Verification of the Reasons for Weld Cracking in a High Strength Low Alloy Steel Joint

  Tiainen, T. & Huang, H., 1997, In: Book of Proceedings, The ASM International European Conference on Welding and Joining Science and Technology, Madrid, Spain, 10-12 March 1997. s. 608-614

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  Verification with the Undefined: A New Look

  Kangas, A. & Valmari, A., 2003, Proceedings. Eight International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, Roros, Norway, June 5-7, 2003. Arts, T. & Fokkink, W. (toim.). s. 122-137

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 12. Julkaistu

  Verifying External Data Memory Interface for H.263 Video DSP with Memory Simulator

  Alakarhu, J., Niittylahti, J., Sihvo, T. & Tanskanen, J., 2000, Proceedings, EUSIPCO 2000, September 4-8, 2000, Tampere, Finland. Gabbouj, M. (toim.). Tampere, s. 275-278

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Verifying Real-Time Joint Action Specifications Using Timed Automata

  Aaltonen, T., Katara, M. & Pitkänen, R., 2000, Proceedings of Conference on Software: Theory and Practice, 16th World Computer Congress 2000, August 21-25, 2000, Beijing, China. Yulin, F. (toim.). Beijing, China: Publishing House of Electronics Industry, International Federation for Information Processing, s. 516-525

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 14. Julkaistu

  Verifying Safety by Combining Joint Actions with a Process-Algebraic Approach

  Aaltonen, T. & Pitkänen, R., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 27 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Ohjelmistotekniikan laitos, Raportti; nro 19)

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Verifying the indication method for high-resistance earth faults implemented in centralized protection system

  Nikander, A., Valtari, J., Raipala, O. & Kettunen, E., 2013, 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED 2013. 615 CP toim. Vuosikerta 2013. 1130

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 16. Julkaistu

  Verifying the usefulness of linear model in the design of heavy pneumatic position servo

  Virvalo, T., 1995, Ninth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Milano , Italy, August 29-September 2. Milano, s. 1381-1385

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Verkkolokit tiedon jakamisen välineenä

  Kaikuvuo, I. & Huhtamäki, J., 2006, Carpe Diem - suuntaa huomiseen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 6.-7.4.2006. Muttonen, J. (toim.). s. 27-28 (Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B).

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Verkko-opetuksen laatu

  Silius, K., Tervakari, A-M., Kalliomäki, E. & Kaunismaa, K., 2005, Tietoyhteiskunta - Myytit ja todellisuus. Kasvio, A., Inkinen, T. & Liikala, H. (toim.). Tampere, s. 55 - 276

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Verkko-opetuksen laatu

  Silius, K., Tervakari, A-M., Kalliomäki, E. & Kaunismaa, K., 2005, julkaisussa : Peda-forum - yliopistopedagoginen tiedotuslehti. 12, 1, s. 7-9

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu
 21. Julkaistu

  Verkko-oppimisympäristöt itsearvioinnin ja opetussuunnitelmatyön tukena!

  Hautakangas, S., 2002, ITK 2002, Yhdessä uuteen oppimisen toimintakulttuuriin, Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, 17.-19.4.2002, Hämeenlinna. s. 83-84

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 22. Julkaistu
 23. Julkaistu
 24. Julkaistu

  Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0, virallinen suomenkielinen käännös

  Nykänen, O. (toim.) & Tervakari, A-M. (toim.), 2011, Tampere: World Wide Web Consortium W3C. 37 Sivumäärä (World Wide Web Consortium W3C)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 25. Verkkosivuston informaatioarkkitehtuurin heuristinen evaluointi: PIKI-verkkokirjasto

  Lappalainen, Y., 4 kesäkuuta 2012, University of Tampere. 77 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

 26. Julkaistu

  Verkkovirran särön pienentäminen eri tehoisissa hitsauskäytöissä

  Törölä, M., 2002, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 47 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 5/2002)

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Verkon hyödyntäminen opetuksessa

  Poikelispää, M., Kylmälä, M. & Järvelä, P., 2004, Tampere: Unknown Publisher. 51 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Muovi- ja elastomeeritekniikka, Raportti; painos 07/04)

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Verkon kanssa sarjaan kytketyn sarjahybridisuotimen simulointi ja testaus

  Turunen, J., 2004, Unknown Publisher. 64 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Tehoelektroniikka, Tutkimusraportti; nro 2004/5)

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Verkostoanalyysi sosiaalisen median tutkimuksessa

  Huhtamäki, J. & Parviainen, O., 2013, Otteita verkosta - verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Laaksonen, S-M., Matikainen, J. & Tikka, M. (toim.). 1 toim. Tampere: Vastapaino, s. 245-273 29 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 30. Julkaistu

  Verkostobiofilmit tautia aiheuttavien bakteerien tuki vai tuho?

  Vuoriranta, P., 2005, julkaisussa : Vesitalous. 4, s. 16-18

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 31. Julkaistu

  Verkostoista vetoa aluekehitykseen

  Pakarinen, T., 2003, julkaisussa : Aamulehti. s. s. 2

  Tutkimustuotos

 32. Julkaistu

  Verkostoitumisen riskit ja puolustusvoimien hankinnat

  Ojala, M., Uusi-Rauva, E. & Hallikas, J., 2004, Unknown Publisher. 84 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Tuotantotalous, Tutkimusraportti; nro 5/2004)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Verkostoitumispalvelun visualisoinnit opetuksen tukena

  Tervakari, A-M., Silius, K., Kailanto, M. & Huhtamäki, J., 2012, Osallistava korkeakoulutus. Mäkinen, M., Annala, J., Korhonen, V., Vehviläinen, S., Norrgrann, A-M., Kalli, P. & Svärd, P. (toim.). Tampere: Tampere University Press, s. 201-229

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 34. Julkaistu

  Verkosto kaupunkirakenteen analyysin ja suunnittelun välineenä

  Ylä-Anttila, K., 26 maaliskuuta 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 226 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Verkostokyliä ja maisemakaupunkeja - kytkeytyvän "maaseudun" suunnittelu

  Hynynen, A., 2007, julkaisussa : Yhdyskuntasuunnittelu. 45, 2, s. 64-69

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 36. Julkaistu

  Verkostometsää raivaamassa

  Kouri, I. & Seppänen, M., 2003, julkaisussa : STO Jäsenlehti (Suomen Tuotannonohjausyhdistys ry:n jäsenlehti). 1, s. 19-21

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Verkoston toiminnanohjauksen vaativa haaste

  Kouri, I. & Seppänen, M., 2003, julkaisussa : TietoEnator, Lean System, Asiakastiedote. 1, s. 10-13

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Verkoston varrella

  Rajala, R., 2010, Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia. Juuti, P., Rajala, R., Pietilä, P. & Katko, T. (toim.). TamPub, s. 184-229

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  Verkostosuunnittelu kehittyy

  Lakervi, E., 1992, julkaisussa : Sähköuutiset. 5, s. 14-15

  Tutkimustuotos

 40. Julkaistu

  Verkostotalouteen sopeudutaan uudelleenjärjestelyin

  Kaivola, R., 1997, julkaisussa : Tekniikka & Talous. 4.12., s. 18-18

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu

  Verkostourbanismi

  Alppi, S. & Ylä-Anttila, K., 2007, julkaisussa : Yhdyskuntasuunnittelu. 45, 2, s. 10-26

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 42. Julkaistu

  Verkot taustalle näkymättömiksi, Liikkuvuus saa uusia ulottuvuuksia

  Mäkelä, J., Tenhunen, J., Typpö, V., Majanen, M., Jokikyyny, T., Rinta-aho, T., Ylitalo, J., Latvala, M. & Heikkinen, S., 2006, julkaisussa : Prosessori. 1, s. 46-49

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Verkottuminen muuttaa suunnittelua

  Kaivola, R., 1997, julkaisussa : Tekniikka & Talous. 25.9., s. 10-10

  Tutkimustuotos

 44. Julkaistu

  Verkottuneiden järjestelmien diagnostiikkaan käytettävien tilastollisten mallien identifiointi

  Rajala, M., 2005, Automaatio 05, Seminaaripäivät, 6.-8.9.2005, Helsinki. SAS julkaisusarja. Ylén, J-P. (toim.). s. 457-462

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  Verla arkkitehtiopiskelijoiden harjoitustyönä

  Tallqvist, T., Pyykkö, H., Heinonen, V., Laakkonen, I. & Penttilä, J., 1998, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 119 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Arkkitehtuu- rin historian ja teorian laitos; nro 2)

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  VERNADOC - documenting vernacular architecture

  Mattila, M., 2011, CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Mattila, M. (toim.). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea, s. 92-93

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Verotus liikennepoliittisena avaimena. Mikä muuttuisi veroja alennettaessa.

  Kallberg, H., 2000, julkaisussa : Suomen Autolehti 8/2000. 8

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Versatile Application of Nanocellulose: From Industry to Skin Tissue Engineering and Wound Healing

  Bacakova, L., Pajorova, J., Bacakova, M., Skogberg, A., Kallio, P., Kolarova, K. & Svorcik, V., 29 tammikuuta 2019, julkaisussa : Nanomaterials. 9, 2, 39 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

 49. Julkaistu

  Versatile bio-ink for covalent immobilization of chimeric avidin on sol-gel substrates

  Heikkinen, J. J., Kivimäki, L., Määttä, J. A. E., Mäkelä, I., Hakalahti, L., Takkinen, K., Kulomaa, M. S., Hytönen, V. P. & Hormi, O. E. O., 15 lokakuuta 2011, julkaisussa : Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 87, 2, s. 409-414 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.