TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Virtuaalitodellisuuden hyötysovellukset

  Rakkolainen, I., 1998, Avautuminen tietoyhteiskuntaan. Yliopistojen välinen Studia Generalia -luentosarja 6.11.1997-2.4.1998. Julkaisusarja A. Varis, T. (toim.). s. 84-86

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Virtuaalisuus muuttaa muotialaa

  Mustonen, M. & Mattila, H., 2012, julkaisussa : Tekstiililehti. 5, s. 12-13

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Virtuaalisuuden hyödyntäminen vaatteiden tuotesuunnittelussa. Selvitys 2013

  Mustonen, M., Mattila, H., Huhma, A., Kääriäinen, P. & Palmu, J., 2013, Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry. 52 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Virtuaaliset äänikentät

  Laakso, P. & Antila, M., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Elektroniikan laitos, Raportti; nro 11-93)

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Virtuaalipotilas lääkärissä - Lääketieteellisen tekniikan tulevaisuus. (Virtual Patient Goes to Doctor - The Future of the Biomedical Engineering)

  Hyttinen, J., 2000, julkaisussa : Futura. Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus. 19, 2, s. 98-102 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Virtuaalipolkujen optimaalinen käyttö ATM-verkossa

  Koivula, M., 1993, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 33 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Elektroniikan laitos, Raportti; nro 7-93)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Virtuaalinen työkalujen käyttö suomalaisissa yrityksissä

  Mustonen, M. & Huhma, A., 2013, julkaisussa : Tekstiililehti. 3, s. 12 1 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Virtuaalinen testaus ja hyötysuhde

  Koivula, T. (toim.), 1999, Tampere University of Technology. 123 Sivumäärä (Tampere University of Technology, Institute of Hydraulics and Automation, IHA, Report; nro 75)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 9. Julkaistu

  Virtuaalinen testaus

  Ellman, A., 2000, julkaisussa : Fluid Finland. s. 7 s

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Virtuaalinen sovitus

  Mustonen, M., 2013, julkaisussa : Tekstiililehti. 3, s. 15-16 2 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  Virtuaalinen konelaboratorio työkonejärjestelmien opetukseen: Lihaako -projekti. Smart Simulators -tutkimusryhmä

  Mäkelä, T., Nurmi, J., Punki, J., Ranta, P., Tebest, T., Leino, T., Palonen, T., Helminen, M., Markkula, M. & Koskinen, K. T., 2010

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke

  Nykänen, O., Koskinen, K. T., Ranta, P., Salonen, J., Aaltonen, J., Nurmi, J., Helminen, M., Alarotu, V., Salomaa, T. & Pohjolainen, S., 2013, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Smart Simulators -tutkimusryhmä. 50 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Virtuaalinen kampiakseli yksinkertaistaa moottorin

  Tikkanen, S., 2003, julkaisussa : Kunnossapito. 6, s. 49-51

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Virtuaalimaailmat testissä

  Suominen, M., 2006, julkaisussa : Tahdet ja Avaruus. 2, s. 44-49

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Virtuaalikomponentit ja piirinsisäiset väylät: Miljardin transistorin piirit tuottavasti

  Nurmi, J., Kuulusa, M. & Saastamoinen, I., 2000, julkaisussa : Prosessori. 21, Marraskuu, s. 38-42

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen taajuudenmuuttajan vektorimodulointi ja päävirtapiirin suodinkomponenttien mitoitus

  Halkosaari, T., 1998, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 68 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikan laitos, Raportti; nro 2-98)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen taajuudenmuuttajan johtuvien yhteismuotoisten häiriöiden pienentäminen

  Halkosaari, T., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 24 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 1/99)

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-verkkosuuntaajan sovelluksia

  Kivelä, P. & Tuusa, H., 1997, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 61 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 4-97)

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-verkkosuuntaajan päävirtapiirin toteutus

  Kivikytö, T. & Tuusa, H., 1997, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 52 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, raportti; nro 7-97)

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-verkkosuuntaajan jatkokehitysprojekti - loppuraportti

  Salo, M., Kivikytö, T. & Tuusa, H., 1997, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 22 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, raportti; nro 6-97)

  Tutkimustuotos

 21. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-verkkosillan säätö

  Salo, M., 1996, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 51 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka; nro 1-96)

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-verkkosillan säädön toteutus mikrokontrollerilla

  Salo, M., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 47 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 2-97)

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-taajuudenmuuttajan jatkokehitysprojekti - loppuraportti

  Salo, M., Kuusela, K., Halkosaari, T. & Tuusa, H., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 51 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 6/99)

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-suuntaajan häiriölähteet, osa II

  Kuusela, K., 2001, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 45 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 5/2001)

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen PWM-suuntaajan häiriölähteet

  Kuusela, K., 2000, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 31 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 4/2000)

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen oikosulkumoottorikäytön vektorisäätö

  Salo, M., 1998, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 41 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikan laitos, Raportti; nro 3-98)

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen oikosulkumoottorikäytön vektorisäädön toteutus mikrokontrollerilla

  Salo, M., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 27 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 4/99)

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Virtavälipiirillisen ja jännitevälipiirillisen PWM-verkkosuuntaajan päävirtapiirin tehohäviöiden vertailu

  Halkosaari, T., 1998, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 41 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 4-98)

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Virtavälipiirillisellä taajuudenmuuttajalla syötetyn oikosulkumoottorikäytön vektorisäätö

  Tuusa, H. & Mälkönen, J., 1991, TTKK: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Tehoelektroniikka; nro 3-91)

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Virtavälipiirillisellä PWM-taajuudenmuuttajalla syötetty oikosulkumoottorikäyttö

  Tuusa, H., 1991, TTKK: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 2-91)

  Tutkimustuotos

 31. Julkaistu

  Virtavälipiirillisellä PWM-suuntaajalla syötetty kestomagnetoitu tahtikonekäyttö

  Kuusela, K., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 26 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 7/99)

  Tutkimustuotos

 32. Julkaistu

  Virtauspumpun lujuustarkastelu

  Tiainen, T., 1982, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 38 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, raportti; nro 21/1982)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Virtausopin perusteet

  Karvinen, R., 1988, Virtausten numeerinen laskenta, INSKO, Hämeenlinna, 28.-29.4.1988.

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Virtausnopeuden mittaaminen optiseen Doppler-siirtymään perustuen

  Häyrinen, V., 1991, TTKK Sähkötekniikan osasto, Tampere: Unknown Publisher. (Diplomityö)

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Virtausmittausten tarkkuuskysymykset

  Luntta, E., 1989, INSKO. Helsinki: INSKO ry

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Virtausmittausten nykytilanne ja kehittäminen

  Saarenrinne, P., 1995, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 54 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Energia- ja prosessitekniikka, Raportti; nro 108)

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Virtausmittausten mallipohjainen tarkastelu

  Luntta, E. & Halttunen, J., 1995, Automaatio 95. Helsingin Messukeskus, Pasila 3.-5.5.1995. Tuokko, R. (toim.). Helsinki: SAS. Suomen Automaatioseura ja Robotiikkayhdistys ry, s. 43-48

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Virtausmittauspäivä '95 esitelmät

  Saarenrinne, P. (toim.), 1996, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Energia- ja prosessitekniikka, TEKES, Virtausdynamiikan tutkimusohjelma)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  Virtausmittausmenetelmien vertailu

  Halttunen, J., 1985, INSKO Virtausmittausten ongelmia. s. 1-12 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 40. Julkaistu

  Virtausmittauskuulumisia maailmalta

  Halttunen, J., 1999, julkaisussa : Automaatioväylä. 15, 6, s. 12-13

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu

  Virtausmittauksissa riittää haasteita

  Halttunen, J., 2002, julkaisussa : Automaatioväylä. 3, s. 28-29

  Tutkimustuotos

 42. Julkaistu

  Virtausmittaukset

  Halttunen, J., 1986, INSKO:n kurssi 262-86, Mittaustekniikka kilpailukyvyn tekijänä metallurgisessa teollisuudessa. s. 1-18 18 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Virtausmittauksen teoriaa

  Halttunen, J., 1985, INSKO Kaukolämpöenergian ja maakaasun mittaus ja laskutus. s. 1-25 25 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 44. Julkaistu

  Virtauslaskenta ja laboratoriomittaukset kiertovoitelusäiliön suunnittelussa

  Rinkinen, J., 2000, julkaisussa : Fluid Finland. 2

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  Virtaus ja lämmönsiirto

  Karvinen, R., 1988, Virtausten numeerinen laskenta, INSKO, Hämeenlinna, 28.-29.4.1988 Hämeenlinna.

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  Virtaushäiriöiden vaikutus pyörrevanamittarissa

  Halttunen, J., 1984, Suomen säätöteknillinen seura, Automaatiopäivät -84, Julkaisu. s. 159-165

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Virtauksen turbulenssimallit, Osa I: liikeyhtälön turbulenssimallit

  Saarenrinne, P., 1984, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, lämpötekniikka, raportti; nro 40)

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Virtauksen turbulenssimallit. Osa II: lämmön- ja massansiirtoyhtälöiden turbulenssimallit

  Saarenrinne, P., 1984, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, lämpötekniikka, raportti; nro 41)

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  Virtauksen perusilmiöt vesihydrauliikan istukkaventtiilissä

  Leino, T., 2008, julkaisussa : Fluid Finland. 3, s. 12-15

  Tutkimustuotos

 50. Julkaistu

  Virtauksen luonne

  Halttunen, J., 1995, AEL-INSKO-koulutus. A102402/95 I. Helsinki, 28.9.-29.9.95. Helsinki: AEL-Insko, s. 8 s

  Tutkimustuotos

 51. Julkaistu

  Virtauksen, lämpötilan ja paineen mittaukset

  Halttunen, J., 2007, Voimalaitosautomaatio. SAS julkaisusarja. Joronen, T., Kovacs, J. & Majanne, Y. (toim.). Helsinki, s. 84-99

  Tutkimustuotos

 52. Julkaistu

  Virtain Juhannusareena; Virrat Midsummer Arena. Competition 2007

  Pesonen, M. & Salonen, K., 2009, Unknown Publisher. 63 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. Puustudio. Finnish Wood Architecture)

  Tutkimustuotos

 53. Julkaistu

  Viron selviytymisopas

  Jokinen, T., Leppäsalko, A., Nieminen, K., Ruster, H., Seppänen, J., Tauru, T. & Vääräniemi, A., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 53 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Edutech, Julkaisu; nro 1-94)

  Tutkimustuotos

 54. Julkaistu

  Viron palavan kiven tuhkavuorten valumavesien biologinen käsittely

  Järvinen, K., Rintala, J. & Tuomi, E., 1993, julkaisussa : Vesitalous. 34, 5, s. 39-41

  Tutkimustuotos

 55. Julkaistu

  Virke - voittaja - hintansa väärti (kirja-arvostelu)

  Reijonen, A., 1994, julkaisussa : Tekstiililehti. 5, s. 5-5

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  Virkaanastujaisesitelmä: Muuttuva rakentaminen ja arkkitehtikoulutus

  Siikanen, U., 1989, julkaisussa : Aamulehti. 4, s. 72-73

  Tutkimustuotos

 57. Julkaistu

  Virheteorian ja tasoituslaskun alkeet

  Salmenperä, H., 2001, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 61 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Geoinformatiikka; nro 2/2001)

  Tutkimustuotos

 58. Julkaistu

  Virheteorian ja tasoituslaskun alkeet

  Salmenperä, H., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 61 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Geoinformatiikka; nro 2/1999)

  Tutkimustuotos

 59. Julkaistu

  Virheteoria ja tasoituslasku

  Laurila, P., 1989, Tampere: Unknown Publisher. 51 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 60. Julkaistu

  Vireyden ja toimintakyvyn ylläpito tietointensiivisessä työssä

  Härmä, M., Sallinen, M., Stenberg, T., Hublin, C., Telakivi, T., Värri, A. & Partinen, M., 2000, julkaisussa : Työ ja ihminen, työympäristötutkimuksen aikakauskirja. 14, 2, s. 161-168

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 61. Julkaistu

  Vipuvoiman arviointi pulttiliitoksessa, osa 2

  Heinisuo, M., 1984, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Rakennusstatiikka, Raportti; nro 8)

  Tutkimustuotos

 62. Julkaistu

  Vipuvoiman arviointi pulttiliitoksessa, osa 1

  Heinisuo, M., 1984, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Rakennusstatiikka, Raportti; nro 6)

  Tutkimustuotos

 63. Julkaistu

  VIP, a visual interpreter for learning introductory programming with C++

  Virtanen, A. T., Lahtinen, E. & Järvinen, H-M., 2005, Kolin Kolistelut - Koli Calling 2005 Conference on Computer Science Education. s. 125-130

  Tutkimustuotos

 64. Julkaistu

  Violence-free workplace

  Saarela, K. L., 2002, julkaisussa : African Newsletter on Occupational Health and Safety. 12, 1

  Tutkimustuotos

 65. Julkaistu

  Violence-free workplace

  Saarela, K. L., 2002, julkaisussa : Barents Newsletter on Occupational Health and Safety. 5, 1

  Tutkimustuotos

 66. Julkaistu

  Violence-free hospitals: integrating violence prevention in health and safety management

  Saarela, K. L., Vasara, J., Pulkkinen, J. & Anttila, S., 2014, Proceedings of XII International Conference on Occupational Risk Prevention, ORP2014, 21-23 May 2014, Zaragoza, Spain. Mondelo, P., Saarela, K. L., Karwowski, W., Occhipinti, E., Swuste, P., Arezes, P., Fu, G., Kwon, Y-G., Shannon, H. & Ros, R. (toim.). s. 1-8 8 Sivumäärä (International Conference on Occupational Risk Prevention).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 67. Julkaistu
 68. Julkaistu

  Vilnan kaupunki on arvokas osa maailman kulttuuriperintöä

  Kaila, P., 1995, julkaisussa : Donelaitis. 1, s. 7-10

  Tutkimustuotos

 69. Julkaistu

  Villa von Bagh, kuvia sisätiloista

  Katainen, J., 1998, Residential Spaces of the World, A Pictorial Review of Residential Interiors. Melbourne, s. 37-37,77-77,110-110,156-15

  Tutkimustuotos

 70. Julkaistu

  Villa von Bagh

  Katainen, J., 2003, Cool Architecture, Designing for Cold Climates. s. 184-187

  Tutkimustuotos

 71. Julkaistu

  Villatyyppiset langat

  Reijonen, A., 1993, julkaisussa : Tekstiililehti. 1, s. 20-23

  Tutkimustuotos

 72. Julkaistu

  Villa Ornäsin 7 opetusta

  Saatsi, P., 2013, julkaisussa : Glorian antiikki. 3, s. 42-46 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 73. Julkaistu

  Villa Bonsdorffin juuret maassa

  Asmala, M., 1989, julkaisussa : Betoniuutiset. 59, 4, s. 17-19

  Tutkimustuotos

 74. Julkaistu

  Vikojen perässä juoksemisesta riskienhallintaan

  Virtanen, S., 2004, julkaisussa : Exba. 1, s. 21-22

  Tutkimustuotos

 75. Julkaistu

  Vikkelä virta vastusta vailla eli mitä hyötyä suprajohtavuudesta

  Eriksson, J-T., 1991, julkaisussa : Johdin (Nokia Kaapeli). 2, s. 8-11

  Tutkimustuotos

 76. Julkaistu

  Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysin laatiminen sekä sen hyödyntäminen

  Rusanen, H., Koivula, T. & Rinkinen, J., 2005, Teollisuushydrauliikan vianetsintä seminaari 6.-7.4.2005 Tampere, Finland. s. 1-7 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 77. Julkaistu

  Vikatilanteiden hallinnan uudet tekniikat

  Nikander, A., 2003, Vattenfall Verkko Oy:n sähkönjakelutekniikan täydennyskoulutuspäivä23.11.2003, Tampere. s. 9 s

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  Vikapuuanalyysillä vian alkulähteille

  Koivula, T., Rusanen, H. & Rinkinen, J., 2006, julkaisussa : Kunnossapito. 2, s. 64-66

  Tutkimustuotos

 79. Julkaistu

  Vikapuuanalyysillä vian alkulähteille

  Koivula, T., Rusanen, H. & Rinkinen, J., 2005, Teollisuushydrauliikan vianetsintä seminaari 6.-7.4.2005 Tampere, Finland. s. 12 s

  Tutkimustuotos

 80. Julkaistu

  Vika ja Vaikutusanalyysi, VVA

  Uusitalo, M., 2000, In: Järviö, J. (koonnut), Luotettavuus - keskeinen kunnossapito. KP-Tieto Oy, s. 31-40

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Viitatuimmat julkaisut vuosilta 1988-1992

  Valta, A., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 42 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote; nro 15)

  Tutkimustuotos

 82. Julkaistu

  VII Suomen mekaniikkapäivät, Tampere, 25.-26.5.2000

  Koski, J. (toim.) & Virtanen, S. (toim.), 2000, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 83. Julkaistu

  Viisi kaupunkia Itämeren rannalla

  Mukala, J., 2003, julkaisussa : Aamulehti.

  Tutkimustuotos

 84. Julkaistu

  Viiraretention simulointi ja säätöjärjestelmän suunnittelu

  Koiranen, J., 1984, Unknown Publisher. (Pahapa-raportti; nro 4)

  Tutkimustuotos

 85. Julkaistu

  Viinikanlahden siirto vielä harkintaan

  Juuti, P. & Katko, T., 2005, julkaisussa : Aamulehti.

  Tutkimustuotos

 86. Julkaistu

  Viinikankatu nro 19: rakennusanatominen tutkimus

  Kaila, P. (toim.), 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Rakennusanatomian ja patologian laboratorio, Julkaisu; nro 1)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 87. Julkaistu

  Viimeinen scifin suurista: Arthur C. Clarke

  Suominen, M., 2008, julkaisussa : Tahdet ja Avaruus. 3, s. 24-27

  Tutkimustuotos

 88. Julkaistu

  Viimeinen ensyklopedisti

  Lapintie, K., 1987, julkaisussa : Arkkitehti. 3

  Tutkimustuotos

 89. Julkaistu

  Viikin puukerrostalojen ääneneristys tutkimatta

  Keronen, A., 1995, julkaisussa : Rakennuslehti. 29, 26, s. 1-1 1 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 90. Julkaistu

  Viihtyisyyden perusta on ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus

  Aura, S., 1988, julkaisussa : Rakennusteollisuus. 6

  Tutkimustuotos

 91. Julkaistu

  Viihtyisä kyläympäristö

  Huusari, M., 1984, artikkeli Pirkanmaan vuosikirjassa 1984, Pirkanmaan maakuntaliiton julkaisu.

  Tutkimustuotos

 92. Julkaistu

  VII Finnish Conference on Physics in Industry, 1-2 November 1995, Tampere, Finland, proceedings

  Hernberg, R. (toim.) & Saaristo, J. (toim.), 1995, Tampere: TTKK. 122 Sivumäärä (Tampere University of Technology, Department of Electrical Engineering, Institute of Physics, Physics Series Report; nro 7)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 93. Julkaistu

  Viiden bandin 3-elementtinen quad, osa 3. Toimintakuntoon laitto

  Hannula, M., 2002, julkaisussa : Radioamatööri. 12, s. 30-31

  Tutkimustuotos

 94. Julkaistu

  Viiden bandin 3-elementtinen quad, osa 2. Elementtien rakennus

  Hannula, M., 2002, julkaisussa : Radioamatööri. 11, s. 26-29

  Tutkimustuotos

 95. Julkaistu

  Viiden bandin 3-elementtinen guad, osa 1. Antennin pitää kääntyä

  Hannula, M., 2002, julkaisussa : Radioamatööri. 10, s. 22-24

  Tutkimustuotos

 96. Julkaistu

  Viheralueiden kasvualustojen tutkimustyö

  Nieminen, P., 2000, julkaisussa : Viherympäristö. 5/2000

  Tutkimustuotos

 97. Julkaistu

  Vihdin kunnan kaatopaikkavarausalueiden geologiaa

  Ihalainen, P., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 18 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Rakennusgeologia , Raportti; nro 25)

  Tutkimustuotos

 98. Julkaistu

  Vigilance transitions in reaction time test: a method of describing the state of alertness more objectively

  Conradt, R., Brandenburg, U., Penzel, T., Hasan, J., Värri, A. & Peter, J. H., 1999, julkaisussa : Clinical Neurophysiology. 110, s. 1499-1509

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 99. Julkaistu

  Vigilance stages and performance in OSAS patients in a monotonous reaction time task

  Kinnari, K., Pietarinen, A., Groete, L., Penzel, T., Värri, A., Laippala, P., Saastamoinen, A., Gassel, W. & Hasan, J., 2000, julkaisussa : Clinical Neurophysiology. 111, s. 1130-1136

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 100. Julkaistu

  Vigilance analysis by using VIRTU-method

  Loula, P., Värri, A., Hasan, J. & Hirvonen, K., 1992, 10th Progress Meeting and Annual Meeting of the Finnish Siciety for Medical P Physics and Medical Engineering. Helsinki University of Technology, Finland, March 1992. s. 23-26

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.