TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Yksityisrahoitusprojektien prosessit

  Kankainen, J., Lindholm, M., Riihelä, S., Kemppainen, J. & Hollmen, M., 2001, Helsinki: Rakennusteollisuuden Keskusliit. 61 Sivumäärä (Kehitys & Tuottavuus; nro 76)

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Yksityistäminen vesihuollossa (Privatisation of water services)

  Hukka, J. J. & Katko, T. S., 1999, Vammala: KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ. 95 Sivumäärä (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut; nro 19)

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Ylärunko-osan vaurioselvitys

  Hynnä, A. & Lintunen, P., 1996, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 10 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu; nro 53B/96)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Yleinen sähkötekniikka ja sähkökoneet, luku 6.1 (Sähkövoima) julkaisuun "Suomen energiatekniikan historia". Päätoimittaja Risto Keskinen

  Eriksson, J-T., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 43 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Hydrauliikka/ Tekniikan historia, Raportti; nro 31)

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Yleisimmät rakennusvirheet ja niiden korjaus

  Eskola, J., 1998, Pori: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 32 Sivumäärä (Porin korkeakouluyksikkö, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Julkaisusarja C; nro 2)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Yleiskäyttöinen neuraalitietokoneen arkkitehtuurin suunnittelu ja tiedonsiirron toteutus

  Hämäläinen, T. D., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 93 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Elektroniikan laitos, Raportti; nro 10-93)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

  Korpinen, L., 2003, Helsinki: SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. 87 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita; nro 12)

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella

  Lintusaari, M. & Kalenoja, H., 2011, Tampereen teknillinen yliopisto. 42 Sivumäärä (Tampereen teknillisen yliopisto. Tiedonhallinan ja logistiikan laitos)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Yleisurheilukenttien jousto-ominaisuudet

  Jäniskangas, T., 2008, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 16 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Yliaaltojen kompensointi aktiivisuotimilla

  Tuusa, H. & Pallaste, I., 1991, TTKK: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 53 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Tehoelektroniikka, Raportti; nro 1-91)

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  Ylikriitisen hiilidioksidin käyttö nanokomposiittien valmistuksessa

  Jönkkäri, I., Hanhi, K. & Järvelä, P., 2007, Unknown Publisher. 43 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Muovi- ja elastomeeritekniikka. Raportti; painos 07/07)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Yliopistojen ja korkeakoulujen turvallisuusjohtaminen

  Lanne, M., 2002, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 130 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Turvallisuustekniikka, Raportti; nro 86)

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Ylläpitokustannusten säästömahdollisuudet koulurakennuksissa

  Kynnös, K., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Rakentamistalous; nro 8/1994)

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Ylläpitopalvelut osana kiinteistönpitoa

  Touré, R., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 103 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Rakentamistalous; nro 1/1999)

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Ympäristöbiotekniikan tutkimuksen kehittämistarpeet Suomessa

  Puhakka, J., Nevalainen, A., Salkinoja-Salonen, M. & Virtanen, A., 1989, Unknown Publisher. 46 Sivumäärä (Suomen Akatemian julkaisuja; nro 7)

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Ympäristögeologia

  Uusinoka, R., 1999, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennusgeologian laboratorio)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Ympäristögeotekniikkaohjelman sisäinen loppuarviointi

  Pihlajamaa, J., Nummi, J. & Berg, P., 2000, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 94 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Innovation Management Institute; nro 15)

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Ympäristöindikaattorin ja -indeksin kehittäminen tekstiilituotteille

  Kalliala, E. & Talvenmaa, P., 2001, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 65 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kuitumateriaalitekniikka, Raportti; nro 2)

  Tutkimustuotos

 19. Ympäristöjohtaminen kilpailutekijänä: Nokian Renkaat Oy:n ympäristöjohtamisen SWOT-analyysi

  Kaksonen, A., 1997, Tampere: Unknown Publisher. 26 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Ympäristökysymykset ja elinkaariajattelu. Lähestymistapoja sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle

  Dammert, T., Väänänen, A., Kuuva, M., Valkama, J. & Kaipainen, J., 2004, Helsinki: TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY. 75 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 21. Julkaistu

  Ympäristölämpö, luku 5.4 (Muut energiantuottomuodot) julkaisuun "Suomen energiatekniikan historia". Päätoimittaja Risto Keskinen

  Aittomäki, A., 1991, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, Hydrauliikka/ Tekniikan historia, Raportti; nro 30)

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Ympäristönäkökohdat -uudet mahdollisuudet elektroniikassa

  Kaipainen, J. & Vähä-Ypyä, H., 1997, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 81 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu; nro 6)

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Ympäristönäkökulma saksalaisessa rakennus- ja kaupunkisuunnittelussa sekä rakentamisessa

  Paavola, J., 1992, Tampere: Unknown Publisher. 19 Sivumäärä (Matkakertomus 14.-21.12.1991)

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Ympäristönsuojeluteknologian tutkimus ja kehitystyö Neuvostoliitossa Matkakertomus

  Viitasaari, M., Isoaho, S., Puhakka, J., Vuorio-Scherbatyh, T. & Bilaletdin, Ä., 1989, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 44 Sivumäärä (TTKK/Vesi- ja ympäristötekniikka, Raportti; nro C27)

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  Ympäristötalouden perusteet

  Paavola, J., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 137 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous; nro 11/1993)

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Ymp{r{ist|my|t{isen asuinrakennuksen kehitt{mismalli

  Kaivonen, J-A., 1996, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 75 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, Rakentamistalous; nro 1996/15)

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  You can't do that on the city any more

  Alppi, S., 2007, Unknown Publisher. 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Yrittäjäkurssin vaikutus pienyrityksen kehitykseen

  Sievänen, M., 1992, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 75 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Edutech, Julkaisu; nro 3-92)

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Yrittäjyys asenteena - asenteet yrittäjyyteen

  Miettinen, A., 2002, Helsinki: Taloudellinen Tiedotustoimisto. 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Yrityksen laskentatoimi

  Uusi-Rauva, E. & Paranko, J., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 149 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustekniikan osasto, helmikuu 1994)

  Tutkimustuotos

 31. Julkaistu

  Yrityksen työsuojelukustannukset - käytännön laskentatyökalujen kehittäminen

  Vuori, H., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 109 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Teollisuustalous, Tutkimusraportteja; nro 1/1993)

  Tutkimustuotos

 32. Julkaistu

  Yrityskysely koneenrakennuksen mittausmenetelmistä liikkuvia työkoneita valmistavissa yrityksissä

  Järvenpää, V-M., 1995, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 15 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Koneensuunnittelu, Raportti; nro 55)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Yritysstrategian case-harjoituksia

  Laukkanen, S., Mellin, J., Nordman, T. . & Saarteinen, A., 1993, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 115 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Teollisuustalous, Opetusmoniste; nro 1/1993)

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Yritysstrategian case-harjoituksia

  Laukkanen, S., Mellin, J., Nordman, T. & Saarteinen, A., 1995, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 115 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Teollisuustalouden laitos, Opetusmonisteita; painos 2 p., nro 1/95)

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen

  Anttila, S., Hyytinen, T. & Kivistö-Rahnasto, J., 2014, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos. 31 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos. Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. Laitosraportti)

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Yritysten strategiaprosessit, Yleinen teoria ja suomalainen käytäntö

  Näsi, J. & Aunola, M., 2001, Helsinki: Metalliteollisuuden Keskusliit to. 141 Sivumäärä (MET-julkaisuja; nro 5)

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Yritysten strategiaprosessit, Yleinen teoria ja suomalainen käytäntö

  Näsi, J., Aunola, M. & Palola, M., 2000, Unknown Publisher. 146 Sivumäärä (Raportti METSTAR-projektin osallistujille, Elokuu 2000)

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Yritysten turvallisuustoiminnan erot

  Hämäläinen, P., 1994, Tampere: Työministeriö. 85 Sivumäärä (Työhallinnon julkaisu; nro 74)

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  ZAFFAZ-korjauslaskuohjelma mikroanalysointiin

  Partanen, T. & Lepistö, T., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 14 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Elektronimikroskopian laitos, Raportti; nro 18/1994)

  Tutkimustuotos

 40. Julkaistu

  ZA- ja alumiinipohjaiset metalli-matriisi-komposiitit

  Henttu, P., Muikku, A. & Autio, J., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 15 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 37/1993)

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu
 42. Julkaistu

  Zellstoffproduktion : Globale Investitionen, horizontale und vertikale Integration

  Jurgen, M. & Poesche, S., 1994, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 224 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Teollisuustalous, Tutkimusraportteja; nro 1/1994)

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Zeoliitti/metanoli-adsorptiolämpöpumppu

  Härkönen, M., 1988, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (TTKK/Lämpötekniikka, Raportti; nro 58)

  Tutkimustuotos

 44. Julkaistu

  Zeotropic binary mixtures in air cooling coil

  Aittomäki, A., 1985, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Thermal Engineering, report; nro 48)

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  Zero-Quantized Inter DCT Coefficient Prediction for Real-Time Video Coding

  Li, J., Gabbouj, M. & Takala, J., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 20 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Department of Signal Processing. Report; painos 2011:2)

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  Zirkonioksidi-alumiinioksidikomposiittien mikrorakennetutkimus

  Lintula, P. & Lepistö, T. K., 1988, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 35 Sivumäärä (TTKK, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 61/1988)

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Zirkonioksidi- ja alumiinioksidilaakeriholkkien rakenne- ja kulumispintatutkimus

  Lintula, P., Levänen, E. & Mäntylä, T., 1988, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 19 Sivumäärä (TTKK, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 22/1988)

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Zirkonioksidikeraamien mikrorakenteet

  Lintula, P., Lepistö, T. K. & Mäntylä, T., 1987, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 41 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, raportti; nro 8/1987)

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  Zirkonioksidikeraamien rakenteellinen kestävyys erilaisissa käyttöolosuhteissa

  Reuhkala, P., Lepistö, T. T. & Mäntylä, T., 1989, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (TTKK/Materiaalioppi, Raportti; nro 24)

  Tutkimustuotos

 50. Julkaistu

  Zirkonioksidilla sitkistetty alumiinioksidi

  Stenberg, T. & Mäntylä, T., 1988, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 50 Sivumäärä (TTKK, Materiaaliopin laitos; nro 27/1988)

  Tutkimustuotos

 51. Julkaistu

  Zirkonioksidin stabiilius

  Lepistö, T. & Mäntylä, T., 1986, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 54 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 31/1986)

  Tutkimustuotos

 52. Julkaistu

  Zirkonioksidipohjaiset keraamit

  Mäntylä, T., Lepistö, T. & Kettunen, P., 1985, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 108 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 25/1985)

  Tutkimustuotos

 53. Julkaistu

  Zirkoniumnäytteiden korroosiovauriot

  Nikkilä, A-P. & Hynnä, A., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 20 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 13/1991)

  Tutkimustuotos

 54. Julkaistu

  Zirkoniumoksidilla sitkistetyn alumiinioksidin mekaaniset ominaisuudet ja kuluminen

  Knuuttila, J. & Mäntylä, T., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 29 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 28/1991)

  Tutkimustuotos

 55. Julkaistu

  Zirkoniumoksidinäytteiden raekoon tilastollinen analyysi

  Palukka, P. & Keränen, J., 1995, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 18 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Elektronimikroskopian laitos, Raportti; nro 18/1995)

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  ZrO2-pohjaisten keraamijauheiden detonaatiopinnoitus

  Vuoristo, P., Niemi, K. & Mäntylä, T., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 18 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Materiaaliopin laitos, Raportti; nro 29/1991)

  Tutkimustuotos

 57. Julkaistu

  Z-suuntaajan ominaisuuksien tutkiminen, loppuraportti

  Puukko, J., 2007, Tampere: Unknown Publisher. 35 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Tehoelektroniikan laitos. Tutkimusraportti; nro 2007:3)

  Tutkimustuotos

 58. Julkaistu

  3D Component Method Based on the Rakes

  Perttola, H., 1 joulukuuta 2017, Tampere University of Technology. 174 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1517)

  Tutkimustuotos

 59. Julkaistu

  A Business Application Architecture Framework in Manufacturing Industry

  Pienimäki, T., 13 toukokuuta 2005, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 530)

  Tutkimustuotos

 60. Julkaistu

  A Case Study on Effects of Remote Control and Control System Distribution in Hydraulic Mobile Machines

  Uusisalo, J., 2011, Tampere: Tampere University of Technology. 111 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 960)

  Tutkimustuotos

 61. Julkaistu

  A comparative study of three multivariable self-tuning controllers

  Tanttu, J., 1987, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; nro 44)

  Tutkimustuotos

 62. Julkaistu

  A contact dynamics formulation for distributed simulation of flexible hydromechanical systems

  Keskinen, E., 1994, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 131 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 134)

  Tutkimustuotos

 63. Julkaistu

  Actual Behaviour, Analysis and Design of Thin Saddle-Shaped Shell Roofs

  Öiger, K., 1992, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 101)

  Tutkimustuotos

 64. Julkaistu

  Actual Behaviour of Beam to Column Connection in a Reinforced Concrete Portal Frame

  Lindberg, R., 1987, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 46)

  Tutkimustuotos

 65. Julkaistu

  Adoption of Eco-Efficiency in Strategic and Operational Management of Industrial Small and Medium Size Enterprises

  Penttinen, I., 12 marraskuuta 2010, Turku University of Applied Sciences. 179 Sivumäärä (Research Reports from Turku University of Applied Sciences; painos 33)

  Tutkimustuotos

 66. Julkaistu

  Advanced Optical Diagnostic Techniques for Detection of Alkali Vapors in High-Temperature Gases

  Sorvajärvi, T., 2013, Tampere University of Technology. 114 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; nro 1177)

  Tutkimustuotos

 67. Julkaistu

  Advanced techniques for classification of polarimetric synthetic aperture radar data

  Uhlmann, S. G., 1 syyskuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 179 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; painos 1233)

  Tutkimustuotos

 68. Julkaistu

  A feasibility study of permanent magnet generator topologies for small-scale wind power application

  Rovio, T., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 153 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 875)

  Tutkimustuotos

 69. Julkaistu

  A Flow Model for Contract Car Manufacturing Project

  Becker, I., 18 elokuuta 2016, Tampere University of Technology. 141 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1397)

  Tutkimustuotos

 70. Julkaistu

  A framework for analysing contracting strategies: studies on maximising paper production line life cycle profits

  Koskinen, J-P., 5 syyskuuta 2008, Tampere University of Technology. 138 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 746)

  Tutkimustuotos

 71. Julkaistu

  Algebraic and Combinatorial Methods for Error-Correcting Codes with Applications to Fault-Tolerant Logic

  Astola, H., 27 marraskuuta 2015, Tampere University of Technology. 130 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1336)

  Tutkimustuotos

 72. Julkaistu

  Algorithms for Autonomous Personal Navigation Systems

  Davidson, P., 15 marraskuuta 2013, Tampere University of Technology. 95 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1171)

  Tutkimustuotos

 73. Julkaistu

  Aloittelijasta mestariksi : pyöräilyn kasvuun vaikuttavat toimenpiteet eurooppalaisissa kaupungeissa

  Vaismaa, K., 16 toukokuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 340 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; painos 1205)

  Tutkimustuotos

 74. Julkaistu

  A Measurement-based Statistical Model to Evaluate Uncertainty in Long-range Noise Assessments

  Maijala, P., 3 tammikuuta 2014, VTT. 178 Sivumäärä (VTT Science; painos 48)

  Tutkimustuotos

 75. Julkaistu

  A method for finding suitable particle sizes for thermal conversion processes by using a simulation tool focusing on wood particle heat transfer and chemical kinetics

  Kokko, L., 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 124 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; painos 1260)

  Tutkimustuotos

 76. Julkaistu

  Ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välinen vuorovaikutus osaamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä

  Halonen, H., 1 kesäkuuta 2019, Tampereen yliopisto. 156 Sivumäärä (Tampereen yliopiston väitöskirjat; painos 78)

  Tutkimustuotos

 77. Julkaistu

  A Model-Based Approach to Flowmeter Installation A Model-Based Approach to Flowmeter Installation Effects

  Halttunen, J., 1992, Tampere: Tampere University of Technology. 58 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 96)

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  A multiband green's function approach for scanning tunneling spectroscopy of high-Tc superconductor Bi-2212

  Suominen, I., 2011, Tampere: Tampere University of Technology. 90 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 999)

  Tutkimustuotos

 79. Julkaistu

  Analysis and Extensions of FIR-median hybrid and morphological filters

  Neejärvi, J., 1992, Tampere: Tampere University of Technology. 146 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 93)

  Tutkimustuotos

 80. Julkaistu

  Analysis and Reduction of Roundoff Errors in Floating-Point Recursive Digital Filters

  Zeng, B., 1991, Tampere: Tampere University of Technology. 45 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 72)

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Analysis of PWM-Converters using Space Vector Theory - Application to a Voltage Source Rectifier

  Ollila, J., 1993, Tampere: Tampere University of Technology. 179 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 111)

  Tutkimustuotos

 82. Julkaistu

  Analysis of Slipper Structures in Water Hydraulic Axial Piston Pumps

  Rokala, M., 2012, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; nro 1055)

  Tutkimustuotos

 83. Julkaistu

  Analytical Treatment of Heat Sinks Cooled by Forced Convection

  Lehtinen, A., 22 joulukuuta 2005, Tampere University of Technology. 59 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 579)

  Tutkimustuotos

 84. Julkaistu

  An approach for the assessment of safety risks in automated mobile work-machine systems

  Tiusanen, R., 21 marraskuuta 2014, Espoo: VTT. 200 Sivumäärä (VTT Science; painos 69)

  Tutkimustuotos

 85. Julkaistu

  An Automated Assistant for Manufacturing System Analysis

  Vasek, L., 1994, Tampere: Tampere University of Technology. 204 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 147)

  Tutkimustuotos

 86. Julkaistu

  A new approach for numerical simulation of fluid power circuits using Rosenbrock methods

  Esque, S., 28 marraskuuta 2008, Tampere: Tampere University of Technology. 125 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 763)

  Tutkimustuotos

 87. Julkaistu

  An Expert System for Multivariable Controller Design

  Lieslehto, J., 1993, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 116)

  Tutkimustuotos

 88. Julkaistu

  An integrated methodology for modelling complex adaptive production networks

  Patkai, B., 13 syyskuuta 2004, Tampere: Tampere University of Technology. 122 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 493)

  Tutkimustuotos

 89. Julkaistu

  Anomaly detection for communication network monitoring applications

  Kumpulainen, P., 14 maaliskuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 172 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; nro 1192)

  Tutkimustuotos

 90. Julkaistu

  A novel digital hydraulic valve package: a fast and small multiphysics design

  Uusitalo, J-P., 2010, Tampere University of Technology. 153 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 912)

  Tutkimustuotos

 91. Julkaistu

  A Parametric Approach for Efficient Speech Storage, Flexible Synthesis and Voice Conversion

  Nurminen, J., 4 lokakuuta 2013, Tampere University of Technology. 146 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1156)

  Tutkimustuotos

 92. Julkaistu

  Apparel Expert System for Problem Solving and Learning

  Javed, Z., 4 marraskuuta 2016, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1424)

  Tutkimustuotos

 93. Julkaistu

  Application of a Semi-Analytical Method to Model Predictive Control

  Wei, X., 19 tammikuuta 2007, Tampere University of Technology. 114 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 647)

  Tutkimustuotos

 94. Julkaistu

  Application of liquid flame spray in single and multicomponent nanoparticle synthesis and coatings

  Aromaa, M., 2012, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; nro 1021)

  Tutkimustuotos

 95. Julkaistu

  Applications of ion mobility spectrometry in atmospheric studies

  Viitanen, A-K., 2012, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1017)

  Tutkimustuotos

 96. Julkaistu

  Applications of Molecular Beam Epitaxy Grown III-V Compound Semiconductors in Optoelectronic Devices

  Zhang, G., 1993, Tampere University of Technology. 111 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 118)

  Tutkimustuotos

 97. Julkaistu

  Application Specific Digital Signal Processors : Architecture and Transferable Layout Design

  Nurmi, J., 1994, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 146)

  Tutkimustuotos

 98. Julkaistu

  Approaches to Light-Matter Interaction and Surface Phenomena within Density Functional Theory

  Kuisma, M., 2014, Tampere University of Technology. 153 Sivumäärä (Tampere University of Technology, Publication; painos 1259)

  Tutkimustuotos

 99. Julkaistu

  Approach to Incremental Modelling of Web Services Orchestration - An Application to Deadlock-free Scheduling in Automated Systems

  Popescu, C., 23 lokakuuta 2009, Tampere: Tampere University of Technology. 133 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 832)

  Tutkimustuotos

 100. Julkaistu

  Architechtures and Algoritms for Robot Vision

  Viitanen, J., 1990, Tampere University of Technology. 123 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 63)

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.