TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Vertaisarvioitu
 2. Julkaistu

  Special Journal Section Guest Editorial: Fragility in project-based organizing, and the ways towards robustness

  Martinsuo, M., 2013, Emerald. 2 Sivumäärä (International Journal of Managing Projects in Business; painos 6, nro 1)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 3. Julkaistu

  Strategic Change towards Future Industrial Service Business

  Martinsuo, M. (toim.), Perminova-Harikoski, O. (toim.) & Turunen, T. (toim.), 2015, Tampere University of Technology. 145 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 4. Julkaistu

  Teollisen palveluliiketoiminnan uudistaminen : kehittämisen keinot ja menetelmät

  Martinsuo, M. (toim.) & Kohtamäki, M. (toim.), 2014, Helsinki: TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY. 200 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 5. Julkaistu

  API-talous 101

  Moilanen, J., Niinioja, M., Seppänen, M. & Honkanen, M., 2018, Alma Talent. 235 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Arvoa palvelutuotannon mittareista

  Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Pekkola, S., Sillanpää, V. & Ukko, J., 2013, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. 67 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Bella Vista 1, Italiaa aikuisille ja lukion B3-kieleen

  Imperato, C., Kuusela, K., Meurman, S. & Feroldi, G., 2011, Helsinki: WSOYpro.

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Historiska och nya perspektiv på svenskan i Finland

  Kuronen, M. & Leinonen, K., 2011, Tampere: JUVENES PRINT. 149 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Raki, N., Hellgren, T., Kinnunen, K., Laitinen, M., Paasisalo, M. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2013, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 58 Sivumäärä (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; painos 2012, nro 15)

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Humanististen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Taivassalo-Salkosuo, M., Virkkala, R., Hemmilä, S., Honkanen, T., Leppä, T., Rautiainen, S., Seppälä, T., Tarvainen, P. & Yletyinen, A-K., 2013, OPETUSHALLITUS. 60 Sivumäärä (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; painos 5)

  Tutkimustuotos

 11. KAURIS - kartlägg och undanröj riskerna för våld i arbetet

  Saarela, K. L., Isotalus, N., Salminen, S., Vartia, M. & Leino, T., 2013, Helsinki: TYÖTERVEYSLAITOS. 72 Sivumäärä (Arbetshälsoinstitutet)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Lähdeviittauskäytännön periaatteet tieteellisessä kirjoittamisessa

  Nokelainen, T., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 19 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste; painos 4)

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Virkkunen, A., Hämäläinen, S., Peltonen, O-M., Linna, E., Määttä, T., Virta, S., Blörn, M. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2012, OPETUSHALLITUS. 50 Sivumäärä (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; nro 16)

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Matkailuyrityksen turvallisuuden hallintakansio

  Räisänen, V., Jussila, K., Mäki, S., Rissanen, S., Lee, E-M., Reiman, A., Vorne, J., Mäkinen, H., Haatainen, J., Hyytinen, T., Saarela, K. L., Kurki, K., Rönkkö, A., Niva, M., Pajunen, N., Raatikka, V-P., Ulen, S., Toivonen, L. & Niemi, L., 2012, Helsinki: Euroopan sosiaalirahasto, ESR. 65 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

  Tappura, S., Hämäläinen, P., Saarela, K. L. & Luukkonen, O., 2010, Helsinki: Työturvallisuuskeskus. 28 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Malen, T., Tappura, S. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2014, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 61 Sivumäärä (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; painos 6)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä - Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö

  Nokelainen, T., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 54 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste; painos 3)

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Organisaatioteoria klassisesta jälkimoderniin

  Peltonen, T., 2010, Helsinki: Wsoypro Oy.

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Principles of Citing and Referencing in Scientific Writing

  Nokelainen, T., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 19 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes.; painos 5)

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Process modeling for improved performance

  Martinsuo, M. & Blomqvist, M., 2010, Espoo: Unknown Publisher. 27 Sivumäärä (Aalto University. School of Science and Technology. Department of Industrial Engineering and Management. Teaching Material; painos 2010/1)

  Tutkimustuotos

 21. Projektiliiketoiminta

  Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J., 2006, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

  Martinsuo, M. & Blomqvist, M., 2010, Tampere: Unknown Publisher. 23 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste; painos 2)

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Taivassalo-Salkosuo, M. & Mäkinen, J-V., 2013, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 50 Sivumäärä (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; painos 2012, nro 14)

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2014, Helsinki: OPETUSHALLITUS. 54 Sivumäärä (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; nro 1)

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  Svenskt uttal för finskspråkiga: teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal

  Kuronen, M. & Leinonen, K., 2010, Tampere: Juvenes Print - Tampereen Yliopistopaino Oy. 235 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Svensk uttalsordbok

  Kuronen, M. & Leinonen, K., 2011, Tampere: JUVENES PRINT.

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Teollisuuden huolto ja kunnossapito. Työpaikkatapaturmat ja niiden torjunta

  Haatainen, J., 2010, Helsinki: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, sosiaali- ja terveysministeriö. 15 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa

  Martinsuo, M., Mäkinen, S., Suomala, P. & Lyly-Yrjänäinen, J., 2016, Edita. 399 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Turvallisuusjohtaminen teollisuuden palveluissa. Palveluntoimittajan opas

  Vasara, J., Nenonen, S. & Hyytinen, T., 2010, Helsinki: Työturvallisuuskeskus. 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas

  Tappura, S., Kuusela, M-L., Uljas, J., Heinonen, T., Heinonen, M., Halonen, T., Hiironen, J., Kettunen, J., Ropponen, M., Leinonen, E., Vilenius, P., Harakka, H., Pakkanen, P., Hauhia, A., Uotila, T. & Taivassalo-Salkosuo, M., 2013, OPETUSHALLITUS. 125 Sivumäärä (Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat; painos 6)

  Tutkimustuotos

 31. Vertaisarvioitu
 32. Julkaistu

  Dialoginen johtaminen - Avain tuloksellisuuteen, innovatiivisuuteen ja työhyvinvointiin

  Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. & Toikko, T., 16 joulukuuta 2015, Tampere: Tampere University Press.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 33. Julkaistu

  Fast frequency response measurements of switched-mode power supplies methods, design, analysis

  Roinila, T., 2010, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. 84 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 34. Julkaistu

  Float Glass Innovation in the Flat Glass Industry

  Uusitalo, O., 2014, Springer. 109 Sivumäärä (SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology)

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 35. Julkaistu

  Hybrid Media Events: The Charlie Hebdo Attacks and the Global Circulation of Terrorist Violence

  Sumiala, J., Valaskivi, K., Tikka, M. & Huhtamäki, J., 18 toukokuuta 2018, Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd. 176 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 36. Johtaminen ja organisointi : teemoja, näkökulmia ja haasteita

  Peltonen, T., 2008, KY-Palvelu Oy. 223 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 37. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä

  Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T., 2005, Vastapaino.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 38. Julkaistu

  Laskentatoimi johtamisen tukena

  Suomala, P., Manninen, O. & Lyly-Yrjänäinen, J., 2011, Helsinki: Edita Publishing. 336 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  LEAN taskukirja

  Kouri, I., 2010, Helsinki: Teknologiateollisuus. 38 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 40. Julkaistu

  Management Accounting Research in Practice - Lessons Learned from an Interventionist Approach

  Suomala, P. & Lyly-Yrjänäinen, J., 2011, Oxford, UK: Unknown Publisher. 140 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 41. Julkaistu

  Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä

  Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V. & Vuolle, M., 2010, Helsinki: TIETOSANOMA OY.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 42. Julkaistu

  Project business

  Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J., 2011, WSOY.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 43. Julkaistu

  Projektiliiketoiminta

  Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J., 2011, WSOY.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 44. Julkaistu

  Purchasing Business Services

  Heikkilä, J., Vuori, M. & Laine, J., 2013, Helsinki, Finland: TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY. 182 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 45. Ei vertaisarvioitu
 46. Julkaistu

  Industrial service systems

  Martinsuo, M., Laine, T. & Momeni, K., syyskuuta 2020, Tampere University. 124 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Teollisen palveluliiketoiminnan perusteet

  Martinsuo, M., Nenonen, S. & Vaittinen, E., 2020, Tampere University. 108 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Financial information and the relocation choices of Finnish manufacturing firms

  Laine, T., Suomala, P. & Heikkilä, J., syyskuuta 2016, 7 Sivumäärä. Tekes.

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu
 50. Menetelmä ja laite puun kuiduttamiseksi mekaanisesti

  Lucander, M., Björkqvist, T. & Tuovinen, O., 2009, Patenttinumero Euroopan patenttijulkaisun käännös FI/EP1896651 T3

  Tutkimustuotos: Patentti

 51. Julkaistu

  Menetelmä ja laitteisto nanoselluloosan valmistamiseksi

  Björkqvist, T., Gustafsson, H., Koskinen, T., Nuopponen, M. & Vehniäinen, A., 2012, Patenttinumero Patenttijulkaisu FI 122889 B, Prioriteetin päiväys 31 elokuuta 2012, Prioriteettinumero (21) 20106402

  Tutkimustuotos: Patentti

 52. Method and apparatus for mechanical defibrication of wood

  Björkqvist, T., 2007, Patenttinumero Pat. CA 2222905 A, Prioriteetin päiväys 2 tammikuuta 2007, Prioriteettinumero (30) FI 952730

  Tutkimustuotos: Patentti

 53. Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti
 54. Julkaistu

  Additive manufacturing technology driving supply chain innovations in small and medium-sized firms

  Luomaranta, T. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2018. 10 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 55. Julkaistu

  Application oriented wear testing of wear resistant steels in mining industry

  Ojala, N., marraskuuta 2016.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 56. Julkaistu

  A typology of inter-firm project networks

  Ahola, T., kesäkuuta 2017.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 57. Julkaistu

  Collecting leisure time accident information from employees

  Hyytinen, T. & Kivistö-Rahnasto, J., 18 syyskuuta 2016.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 58. Julkaistu

  Connecting project portfolios with their context

  Martinsuo, M. & Geraldi, J., 4 heinäkuuta 2019. 31 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 59. Julkaistu

  Creation of radical manufacturing technology innovations in and between firms.

  Chaoji, P. & Martinsuo, M., 2016. 10 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 60. Julkaistu

  Cross-functional integration for managing customer information flows in a project-based firm

  Ståhle, M., Ahola, T. & Martinsuo, M., joulukuuta 2017. 12 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 61. Julkaistu

  Decision making on risky innovative production investments

  Chaoji, P. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2019. 10 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 62. Julkaistu

  Decision making on strategic value at the front end of system delivery projects

  Martinsuo, M. & Killen, C., heinäkuuta 2017. 10 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 63. Julkaistu

  Developing the project-based firm’s relationship with distributors in the delivery of complex systems

  Momeni, K. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2017. 30 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 64. Julkaistu

  Drivers of inter-organizational product development: a case study in a project manufacturing company

  Jääskeläinen, A., Hiidensalo, A., Thitz, O. & Heikkilä, J., 2016.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 65. Julkaistu
 66. Julkaistu

  Introducing the project value framework: An integrative view of the multidimensionality of project success measurement

  Lechler, T., Ahola, T. & Artto, K., kesäkuuta 2017.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 67. Julkaistu
 68. Julkaistu

  Perceived value of new solutions – drivers and barriers for adopting and implementing intelligent packaging solutions in business networks

  Keränen, J., Salmi, A., Aarikka-Stenroos, L. & Kalinainen, T., 2016.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 69. Julkaistu

  Practices for program scope definition and goal setting in change programs

  Guzmán Monet, J. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2017. 19 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 70. Julkaistu

  Project models and the practice of project management in different types of projects

  Martinsuo, M. & Vuorinen, L., 2016. 10 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 71. Julkaistu

  Purchasing in project business – nothing special or something completely different?

  Ojala, M., 2016.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 72. Julkaistu

  Role of financial information in offshoring and reshoring decision-making

  Laine, T. & Suomala, P., 17 kesäkuuta 2016.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 73. Julkaistu

  Service delivery in project-based firms: Allocating human resources for project and routine activities

  Momeni, K. & Martinsuo, M., heinäkuuta 2016. 23 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 74. Julkaistu

  Smart City District as a Living Lab Platform in Sustainability Transition: Nutrient Recycling in Hiedanranta, Finland

  Engez, A., Aarikka-Stenroos, L., Kokko, M., Jokinen, A. & Jokinen, P., 21 kesäkuuta 2019.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 75. Julkaistu

  Stakeholders’ involvement in additive manufacturing innovations

  Luomaranta, T. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2019. 10 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 76. Julkaistu

  Surviving project discontinuities: Relationship quality and extrabusiness relationship maintenance practices in project relationships

  Mäenpää, S., Martinsuo, M., Ahola, T. & Breite, R., kesäkuuta 2017. 18 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 77. Julkaistu

  Using sales agents in project marketing

  Ahola, T., Ståhle, M. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2017.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 78. Julkaistu

  What brings production back? The case of Finland

  Heikkilä, J., Martinsuo, M. & Nenonen, S., 2016. 10 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 79. Julkaistu

  Benefits of digitally guided buying in B2B markets

  Ojala, M. & Mahlamäki, T., 2016, 25th annual IPSERA Conference: Dortmund, Sunday 20 March - Wednesday 23 March 2016. Dortmund

  Tutkimustuotos

 80. Julkaistu

  Changes in operations when introducing disruptive technologies

  Martinsuo, M., Ahvenniemi, O. & Vaittinen, E., 2015, 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Consumers' Views on Eco-Friendliness as a Dimension of a High-Tech Brand

  Saari, U., Mäkinen, S. & Alinikula, P., 17 marraskuuta 2014, Going Green - CARE INNOVATION 2014 . SAT Austrian Society for Systems Engineering and Automation, s. 1-8 8 Sivumäärä 067

  Tutkimustuotos

 82. Julkaistu

  Creating sustainable value in manufacturing operations: the role of an external service provider

  Martinsuo, M., Kivilä, J. & Heikkilä, J., 2015, 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Switzerland: European Operations Management Association

  Tutkimustuotos

 83. Julkaistu

  Customized service solutions for project business

  Martinsuo, M. & Momeni, K., elokuuta 2015, 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015. Nordic Academy of Management, 21 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 84. Julkaistu

  Defining product end-of-life strategies in new product development.

  Martinsuo, M., Sukanen, I. & Kivilä, J., elokuuta 2015, 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015- Business in society: NFF 2015. Nordic Academy of Management, 16 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 85. Julkaistu

  Developing commercialization plans through stakeholder interaction: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects

  Höjbjerg Clarke, A., Rostgaard Evald, M. & Aarikka-Stenroos, L., 27 elokuuta 2015, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Vagn Freytag, P. & Höjbjerg Clarke, A. (toim.). 20 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 86. Julkaistu

  Emergence of relationship triads in construction project networks

  Sariola, R., 2015, 23rd Nordic Academy of Management conference, NFF, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark. Copenhagen, Denmark: Nordic Academy of Management, s. 1-13 13 Sivumäärä (Nordic Academy of Management Conference).

  Tutkimustuotos

 87. Julkaistu

  Enabling 4P Collaboration: Multidisciplinary, Industrial-Scale Circular Economy Park

  Kallio, H., Ermala, S. & Seppänen, M., syyskuuta 2019, Proceedings of 29th ISWA World Congress 2019 : 7-9 October, 2019, Bilbao, Spain. s. 133-134 1 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 88. Julkaistu

  Enhancing the supplier’s third-party relationships in construction projects

  Sariola, R. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2015, The Bartlett IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference . IRNOP, 21 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 89. Julkaistu

  Evolvement of commercialization plans through interaction with multiple stakeholders: Patterns identified from Public-Private Innovation Projects

  Clarke, A. H., Evald, M. R. & Aarikka-Stenroos, L., 27 elokuuta 2015, 31st Industrial Marketing and Purchasing Conference: 25-29 August 2015, Denmark. 24 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 90. Julkaistu

  Examining exploration/exploitation along the innovation process in a network: Insights from a case HYGTECH.

  Aarikka-Stenroos, L., Medlin, C., Törnroos, J-Å. & Mäkitalo-Keinonen, T., 27 elokuuta 2015, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark. Höjbjerg Clarke, A. & Vagn Freytag, P. (toim.). 26 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 91. Julkaistu

  Governmentality and performance for the smart city

  Argento, D., Grossi, G., Jääskeläinen, A. T. H., Servalli, S. & Suomala, P. M., 2016, Proceedings of 39th EAA conference, 11-13 May 2016, Maastricht, Netherlands. s. 1-29 29 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 92. Julkaistu

  Improving mechanical pulping business potential by operating single layer grinding surfaces on electricity market

  Björkqvist, T., Korpela, T., Majanne, Y., Vilkko, M. & Tuovinen, O., 28 toukokuuta 2018, IMPC 2018, 31st International Mechanical Pulping Conference 2018 Conference Proceedings :May 27-30, Trondheim, Norway.. Norway: The Technical Association of The Norwegian Pulp and Paper Industry (PTF), 5 Sivumäärä 2

  Tutkimustuotos

 93. Julkaistu

  Improving project control by combining earned value analysis and automatic data collection

  Vuorinen, L. & Sariola, R., 2015, International Research Network in Organizing by Projects Conference 2015: IRNOP. London, U.K., s. 1 17 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 94. Julkaistu

  Initiation processes and initiation contributors illustrated by Norwegian-South Korean business relationships

  Aarikka-Stenroos, L., Aaboen, L. & Rolfsen, A., 27 elokuuta 2015, The 31st IMP Conference 2015, Kolding, Denmark.. Vagn Freytag, P. & Höjbjerg Clarke, A. (toim.). Kolding, Denmark, 28 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 95. Julkaistu

  Institutionalizing a service innovation in complex networks: The case of developing and diffusing electronic prescription in Finland.

  Jaakkola, E., Aarikka-Stenroos, L. & Salmivalli, L., 27 elokuuta 2015, The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium 2015, Kolding, Denmark.. Vagn Freytag, P. & Höjbjerg Clarke, A. (toim.). 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 96. Julkaistu

  Long-term effects of purchasing: fact or fiction?

  Heikkilä, J., Jääskeläinen, A. & Thitz, O., 2016, Proceedings of 25th IPSERA 2016 conference, 20-23.3.2016, Dortmund, Germany. . International Purchasing and Supply Education and Research Association IPSERA

  Tutkimustuotos

 97. Julkaistu

  Manufacturing relocation from and to the Nordic countries: comparison across countries and manufacturing firms

  Heikkilä, J., Johansson, M., Nenonen, S., Olhager, J. & Stentoft, J., 6 syyskuuta 2016, 5th World Conference on Production and Operations Management P&OM, Book of Abstracts: Cuba, Havana September 6-10th, 2016 . 10 Sivumäärä I/GO 37730

  Tutkimustuotos

 98. Julkaistu

  Moving manufacturing back: a content-based literature review

  Stentoft, J., Olhager, J., Heikkilä, J. & Thoms, L., kesäkuuta 2015, 22nd EurOMA Conference: Operations management for sustainable competitiveness. Neuchatel, Switzerland

  Tutkimustuotos

 99. Julkaistu

  Performance measurement in supplier-purchaser partnerships: a case study in a logistics company

  Jääskeläinen, A., Tyynismaa, J. & Heikkilä, J., 2017, Proceedings of PMA 2016 conference, 26-29 June, Edinburgh, United Kingdom.

  Tutkimustuotos

 100. Julkaistu

  Plant location decisions: exploring the investment patterns of large Nordic manufacturing firms

  Heikkilä, J. & Lindfors, K., 6 syyskuuta 2016, 5th P&OM World Conference Book of Abstracts: September 6-10th, Havana 2016. 10 Sivumäärä I/GO 37831

  Tutkimustuotos

 101. Julkaistu

  Project control toward lifecycle value at the front end of delivery projects

  Martinsuo, M. & Vuorinen, L., elokuuta 2015, 23rd Nordic Academy of Management Conference : NFF 2015. Nordic Academy of Management, 21 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 102. Julkaistu

  Remote monitoring systems as enablers for project-related services

  Momeni, K. & Martinsuo, M., kesäkuuta 2015, IRNOP 2015: International Research Network on Organizing by Projects Conference. IRNOP, 23 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 103. Julkaistu

  The challenge of facilitating clusters: barriers and drivers originating from different logics between industry, academia and government

  Ingstrup, M. B., Aarikka-Stenroos, L. & Halonen, N., syyskuuta 2018, Proceedings of the 34th Industrial Marketing & Purchasing Conference, IMP2018: From Business to Research and Back Again, 4-7 September 2018, Marseille, France.

  Tutkimustuotos

 104. Julkaistu

  The role of the purchasing function in non-financial value creation

  Jääskeläinen, A., Thitz, O. & Heikkilä, J., 2016, 25th Proceedings of IPSERA 2016 conference, : 20-23.3.2016, Dortmund, Germany..

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.