TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Ultrafast Fiber Lasers Using Novel Semiconductor Saturable Absorbers and Photonic-Crystal Dispersion Compensators

  Isomäki, A., 26 lokakuuta 2007, Tampere University of Technology. 80 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 682)

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Ultrafast capture and relaxation of carriers in InGaAs semiconductor quantum well nanostructures

  Dhaka, V. D. S., 2006, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 627)

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Työvuorosuunnittelun ohjauksen kehittäminen vähittäiskauppaketjussa: Työvuorosuunnitelman mittarit ja mittaaminen ohjauksen välineinä

  Sartjärvi, T., 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 219 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1324)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Two-beam surface second-harmonic generation

  Cattaneo, S., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; painos 514)

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Turvallisuuskulttuuri julkisen hallinnon organisaatiossa vuoteen 2025 tultaessa: Nykytilan kartoitus ja neljä skenaariota

  Sunell, O., 2 joulukuuta 2016, Tampere University of Technology. 191 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1441)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuuden varmistaminen

  Vainio, J., 2 syyskuuta 2017, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1490)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus: vahvuudet ja kehityshaasteet suuronnettomuusvaarallisissa laitoksissa

  Levä, K., 2003, Helsinki: Turvatekniikan keskus. (TUKES-julkaisu; nro 1/2003)

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Tuottavuuden mittaus osana kannattavuuden mittaust teollisuusyrityksessä: Mittausmenetelmien vertaileva tutkimus

  Saari, S., 2000, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 290)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Tubular truss optimization using heuristic algorithms

  Jalkanen, J., 2007, Tampere: Tampere University of Technology. 106 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; painos 706)

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Treatment of Landfill Leachates by Low-Temperature Anaerobic and Sequential Anaerobic-Aerobic Processes

  Kettunen, R. H., 1997, Tampere: Tampere University of Technology. 142 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 206)

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.