TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Julkaisut

 1. Julkaistu

  Th quality of drinking waterbin Gondar Ethiopia: influence of demographic and socio-economic factors, environmental hygiene and he alth education

  Laike, S. A., 1992, Tampere: Tampere University of Technology. 183 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 90)

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Three-Dimensional (3D) Digital Breast Tomosynthesis (DBT) in the Early Diagnosis and Detection of Breast Cancer

  Varjonen, M., 12 toukokuuta 2006, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 594)

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Tiedon jalostaminen osaamiseksi - vertaileva tutkimus yksityisen ja julkisen sektorin työterveyshuolto-organisaatioissa

  Mannermaa, K., 19 huhtikuuta 2013, Tampere University of Technology. 317 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1117)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Tietokoneet perusopetuksen opettajan arkipäivässä: Opettajien työhyvinvoinnin, työuupumuksen ja koulun tietostrategioiden vaikutukset teknologia-asenteeseen

  Haaparanta, H., 31 lokakuuta 2008, Tampere University of Technology. 255 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 761)

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Tietotekniikan soveltaminen Maankäyttö- ja rakennuslain kaavojen toteutuksen ohjelmointiin

  Rossi, L., 11 maaliskuuta 2005, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 525)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Tila, aika ja virtuaalisuus : Arkkitehtuurin uudet käsitteet, työvälineet ja esittämistavat, esimerkkinä rakennetun ympäristön digitaalinen mallintamiskoe

  Launis, T., 15 syyskuuta 2006, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 611)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Tilahankkeen toimintolähtöinen tarveselvitys. Organisaation visioista, strategioista ja toiminnoista lähtevä tilatarpeen selvitysmalli

  Piirainen, H., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 152 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 190)

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Time-Interleaved Analog-to-Digital-Converters: Modeling, Blind Identification and Digital Correction of Frequency Response Mismatches

  Singh, S., 12 elokuuta 2016, Tampere University of Technology. 94 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1398)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  “Together we stand, divided we fall”: Constructivist Approach to Support Organizational Change in the Knowledge Work Context

  Hellsten, P., 6 lokakuuta 2017, Tampere University of Technology. 111 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1494)

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Toimistorakennuksen teknisten järjestelmien ominaisuustaulukot.

  Anttila, E. J., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 234 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 178)

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  Tomographic image reconstruction with incomplete projection data

  Tuna, U., 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 97 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; painos 1202)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Tools and techniques for specification-driven software development

  Pitkänen, R., 2006, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 609)

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Tools for cryogenic design of superconducting induction heater

  Hiltunen, I., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 923)

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Tool support for computer role-playing game programming : foundations, guidelines and applications

  Vanhatupa, J-M., 17 lokakuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 76 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; painos 1237)

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Topics on the Application of the LMTO Method with Emphasis on the High T(al.c) Superconductors YBa(al.2)Cu(al.3)O(al.x)

  Pankaluoto, R., 1992, Tampere University of Technology. 150 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 107)

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Topics on the application of the LMTO method with emphasis on the high Tc superconductors YBa2Cu3Ox

  Pankaluoto, R., 1992, Tampere: Tampere University of Technology. 148 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisuja; painos 107)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Topology Optimization of Plane Frames with Stability Constraint

  Turkkila, T., 2003, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisuja; painos 453)

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Towards Analysis and Verification of Concurrent Systems by State Space Generation

  Valmari, A., 1988, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja)

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Towards Automation and Improved Fuel Economy with System Architecture Design of a Non-Road Working Machine

  Ahopelto, M., 29 marraskuuta 2019, Tampere University. 139 Sivumäärä (Tampere University Dissertations; painos 147)

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  Towards computational electromagnetics in spacetime

  Keränen, J., 11 maaliskuuta 2011, Tampere: Tampere University of Technology. 228 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 953)

  Tutkimustuotos

 21. Julkaistu

  Towards In Situ Methods for Characterization of Porous Materials

  Järveläinen, M., 16 syyskuuta 2016, Tampere University of Technology. 107 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1411)

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Towards Retinal Repair: Bioelectric Assessment of Retinal Pigment Epithelium in vitro and Electrode Materials for Retinal Implants

  Onnela, N., 5 syyskuuta 2012, Tampere University of Technology. 75 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1037)

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Towards Robust Local Descriptors for Texture Classification

  Mehta, R., 2 syyskuuta 2016, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1406)

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Towards Stabilized, Short Pulse Q-switched Fiber Lasers

  Hakulinen, T., 10 syyskuuta 2010, Tampere University of Technology. 47 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 905)

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  Tracheal Sound Analysis of Sleep Disordered Breathing

  Kulkas, A., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 109 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 893)

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Training and Model Based Approaches for Optimal Stack and Boolean Filtering with Applications in Image Processing

  Tabus, I., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 155)

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Training-based design of soft morphological filters: methods and criteria

  Koivisto, P., 2000, Tampere: Tampere University of Technology. 102 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisuja; painos 285)

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Transcranial Electrical Stimulation Method: a Stimulator and Modelling with a Note on EEG

  Suihko, V., 2003, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; nro 413)

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Transform domain algorithms for biomedical signal and image processing problems

  Öktem, H., 2003, Tampere: Tampere University of Technology. 160 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisuja; painos 417)

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Transform domain algorithms for image compression and denoising

  Öktem, R., 2000, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisuja; painos 288)

  Tutkimustuotos

 31. Julkaistu

  Transformerless Active Harmonic Filtering using Series-Connected Supply Filter Capacitors

  Parkatti, P., 24 marraskuuta 2011, Tampere University of Technology. 82 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1003)

  Tutkimustuotos

 32. Julkaistu

  Treatment of Landfill Leachates by Low-Temperature Anaerobic and Sequential Anaerobic-Aerobic Processes

  Kettunen, R. H., 1997, Tampere: Tampere University of Technology. 142 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 206)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Tubular truss optimization using heuristic algorithms

  Jalkanen, J., 2007, Tampere: Tampere University of Technology. 106 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; painos 706)

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Tuottavuuden mittaus osana kannattavuuden mittaust teollisuusyrityksessä: Mittausmenetelmien vertaileva tutkimus

  Saari, S., 2000, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 290)

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus: vahvuudet ja kehityshaasteet suuronnettomuusvaarallisissa laitoksissa

  Levä, K., 2003, Helsinki: Turvatekniikan keskus. (TUKES-julkaisu; nro 1/2003)

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuuden varmistaminen

  Vainio, J., 2 syyskuuta 2017, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1490)

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Turvallisuuskulttuuri julkisen hallinnon organisaatiossa vuoteen 2025 tultaessa: Nykytilan kartoitus ja neljä skenaariota

  Sunell, O., 2 joulukuuta 2016, Tampere University of Technology. 191 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1441)

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Two-beam surface second-harmonic generation

  Cattaneo, S., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; painos 514)

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  Työvuorosuunnittelun ohjauksen kehittäminen vähittäiskauppaketjussa: Työvuorosuunnitelman mittarit ja mittaaminen ohjauksen välineinä

  Sartjärvi, T., 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 219 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1324)

  Tutkimustuotos

 40. Julkaistu

  Ultrafast capture and relaxation of carriers in InGaAs semiconductor quantum well nanostructures

  Dhaka, V. D. S., 2006, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 627)

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu

  Ultrafast Fiber Lasers Using Novel Semiconductor Saturable Absorbers and Photonic-Crystal Dispersion Compensators

  Isomäki, A., 26 lokakuuta 2007, Tampere University of Technology. 80 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 682)

  Tutkimustuotos

 42. Julkaistu

  Ultrafast Ytterbium Fiber Sources Based on SESAM Technology

  Gomes, L., 27 tammikuuta 2006, Tampere University of Technology. 34 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 583)

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Understanding and Supporting Knowledge Sharing in Software Engineering

  Vesiluoma, S., 27 marraskuuta 2009, Tampere University of Technology. 104 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 843)

  Tutkimustuotos

 44. Julkaistu

  Understanding Roles and User Experience of Mobile Technology in Co-located Interaction

  Jarusriboonchai, P., 9 joulukuuta 2016, Tampere University of Technology. 80 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1443)

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  Undrained shear strength of Finnish clays for stability analyses of embankments

  D'Ignazio, M., 21 syyskuuta 2016, Tampere University of Technology. 178 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1412)

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  Unified Theory for Biorthogonal Modulated Filter Banks

  Alhava, J., 5 elokuuta 2016, Tampere University of Technology. 190 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1403)

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Universal Accessibility: On the need of an empathy-based architecture

  Bordas Eddy, M., 10 helmikuuta 2017, Tampere University of Technology. 278 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design; painos 26)

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Universal Path Following of Wheeled Mobile Robots

  Oftadeh, R., 21 kesäkuuta 2016, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1390)

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  University-Industry Co-operation Using a Practice-based Innovation Tool: Case Advisory Professorship Programme in Materials Technology

  Eerola, S., 6 kesäkuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 208 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; nro 1216)

  Tutkimustuotos

 50. Julkaistu

  Unobtrusive Monitoring of Heart Rate and Respiration Rate during Sleep

  Vehkaoja, A., 27 helmikuuta 2015, Tampere University of Technology. 70 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1285)

  Tutkimustuotos

 51. Julkaistu

  Upflow filters in flocculation and direct filtration of waters of high turbidity

  Odira, P. M. A. A., 1985, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 37)

  Tutkimustuotos

 52. Julkaistu

  Usel-level reliability and quality monitoring in satellite-based personal navigation

  Kuusniemi, H., 2005, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; painos 544)

  Tutkimustuotos

 53. Julkaistu

  User acceptance of mobile services - value, ease of use, trust and ease of adoption

  Kaasinen, E., 2005, Espoo: Tampere University of Technology. (VTT Publications; painos 566)

  Tutkimustuotos

 54. Julkaistu
 55. Julkaistu

  User and platform adaptation in web-based learning environments

  Ketamo, H., 14 elokuuta 2002, Tampere: Tampere University of Technology. 141 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publications; painos 381)

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  User Expectations and Experiences of Mobile Augmented Reality Services

  Olsson, T., 9 marraskuuta 2012, Tampere University of Technology. 101 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1085)

  Tutkimustuotos

 57. Julkaistu

  User-Level Reliability and Quality Monitoring in Satellite-Based Personal Navigation

  Kuusniemi, H., 23 syyskuuta 2005, Tampere University of Technology. 180 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 544)

  Tutkimustuotos

 58. Julkaistu

  Using finite element method and genetic algorithm to improve critical current and AC-loss characteristics of NbTi wires

  Lyly, M., 2015, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1292)

  Tutkimustuotos

 59. Julkaistu

  Utilising Shear Stress Modelling in Reliability Studies of Polymeric Interconnections in Electronics

  Saarinen, K., 2012, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1019)

  Tutkimustuotos

 60. Julkaistu

  Utilization of Food Waste via Anaerobic Digestion: From Feedstock to Biogas and Fertilizers

  Tampio, E., 10 syyskuuta 2016, Tampere University of Technology. 75 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1405)

  Tutkimustuotos

 61. Julkaistu

  Utilization of Models for Online Estimation in Combustion Applications

  Korpela, T., 13 lokakuuta 2017, Tampere University of Technology. 84 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1496)

  Tutkimustuotos

 62. Julkaistu

  Utilizing Nordic Forest Plant and Fungi Extracts: Bioactivity assessment with bacterial whole-cell biosensors

  Tienaho, J., 29 huhtikuuta 2020, Tampere University. (Tampere University Dissertations; painos 242)

  Tutkimustuotos

 63. Julkaistu
 64. Julkaistu

  Validating correctness with behavioural abstractions

  Aaltonen, T., 2005, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; painos 550)

  Tutkimustuotos

 65. Julkaistu

  Value Creation in Private Equity: A Case Study of Outperforming Buyouts in the Nordic Countries

  Hannus, S., 24 lokakuuta 2015, Tampere University of Technology. 180 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1328)

  Tutkimustuotos

 66. Julkaistu

  Value in Experience. Design and Evaluation Framework based on Case Studies of Novel Mobile Services

  Ervasti, M., 23 marraskuuta 2012, VTT. 136 Sivumäärä (VTT Science; painos 18)

  Tutkimustuotos

 67. Julkaistu

  Vanishing Point: Where Infrastructures, Architectures, and Processes of Software Engineering Meet

  Leppänen, M., 27 tammikuuta 2017, Tampere University of Technology. 74 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1452)

  Tutkimustuotos

 68. Julkaistu

  Various Factors of Pressure-Driven Entry of Soil Gas into a Detached House Through Concrete Foundation: Measurements, Statistical Analysis and Crawl Space Modelling

  Keskikuru, T., 23 marraskuuta 2018, Tampere University of Technology. 115 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1596)

  Tutkimustuotos

 69. Julkaistu

  Vector magnetocardiogram in myocardial disorders

  Oja, O. S., 1993, Tampere: University of Tampere. 168 Sivumäärä (Acta Universitatis Tamperensis, Ser A; painos 382)

  Tutkimustuotos

 70. Julkaistu

  Vector median operation for colour image sequence processing

  Öistämö, K., 1992, Tampere: Tampere University of Technology. 164 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 91)

  Tutkimustuotos

 71. Julkaistu

  Vector Quantization Techniques for Approximate Nearest Neighbor Search on Large-Scale Datasets

  Ozan, E. C., 13 lokakuuta 2017, Tampere University of Technology. 82 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1501)

  Tutkimustuotos

 72. Julkaistu

  Vehicle nanoparticle emissions under transient driving conditions

  Karjalainen, P., 21 marraskuuta 2014, Tampere University of Technology. 121 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1268)

  Tutkimustuotos

 73. Julkaistu

  Venture-to-Capital - A new framework for growth venturing and professional ownership

  Rasila, T., 24 marraskuuta 2004, Tampere: Tampere University of Technology. 205 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 498)

  Tutkimustuotos

 74. Julkaistu

  Verkosto kaupunkirakenteen analyysin ja suunnittelun välineenä

  Ylä-Anttila, K., 26 maaliskuuta 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 226 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 75. Julkaistu

  Video Coding Using Weighted Median Prediction and Nonlinear Pyramid Vector Quantization

  Song, X., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 162 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 120)

  Tutkimustuotos

 76. Julkaistu

  Video Signal Enhancement Using Edge and Motion Information

  Salonen, J., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication)

  Tutkimustuotos

 77. Julkaistu

  Virtual environments in machinery safety analysis

  Määttä, T., 2003, Espoo: Tampere University of Technology. 170 Sivumäärä (VTT Publications; painos 516)

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  Virtual prototyping in evaluation of human factors and ergonomics of human-machine systems

  Aromaa, S., 6 huhtikuuta 2018, VTT. 96 Sivumäärä (VTT Science; painos 172)

  Tutkimustuotos

 79. Julkaistu

  Visible Vertical-Cavity Light Emitters

  Saarinen, M., 27 syyskuuta 2002, Tampere: Tampere University of Technology. 74 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publications; painos 384)

  Tutkimustuotos

 80. Julkaistu

  Visionary Management in Water Services: Reform and Development of Institutional Frameworks

  Seppälä, O. T., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisuja; nro 457)

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Vision-based Global Path Planning and Trajectory Generation for Robotic Applications in Hazardous Environments

  Ziaei, Z., 20 toukokuuta 2016, Tampere: Tampere University of Technology. 48 Sivumäärä ( Tampere University of Technology. Publication; painos 1375)

  Tutkimustuotos

 82. Julkaistu

  Vision-Based Macro-Micro Mobile Manipulation

  M. Aref, M., 19 lokakuuta 2018, Tampere University of Technology. 43 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1568)

  Tutkimustuotos

 83. Julkaistu

  Visual and computer-based methods for adaptive sleep analysis

  Saastamoinen, A., 2006, Tampere: Tampere University of Technology. 109 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 618)

  Tutkimustuotos

 84. Julkaistu

  Visualizing Music Collections Based on Metadata: Concepts, User Studies and Design Implications

  Holm, J., 5 lokakuuta 2012, Tampere University of Technology. 88 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1068)

  Tutkimustuotos

 85. Julkaistu

  Volyme integral formulations for three dimensional electromagnetic field computation

  Kettunen, L., 1992, Tampere: Tampere University of Technology. 100 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 86)

  Tutkimustuotos

 86. Julkaistu

  Water quality assessment in water protection planning

  Nyroos, H., 1994, Helsinki: Tampere University of Technology. (Publications of the Water and Environment Research Institute National Board of Waters and the Environment; nro 14)

  Tutkimustuotos

 87. Julkaistu

  Wavelength Extension of Visible VECSELs by Structural Engineering

  Ranta, S., 31 lokakuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 87 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1256)

  Tutkimustuotos

 88. Julkaistu

  Weakest Congruences, Fairness and Compositional Process-Algebraic Verification

  Puhakka, A., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisuja; nro 468)

  Tutkimustuotos

 89. Julkaistu

  Weak Signal Acquisition in Satellite Positioning

  Turunen, S., 10 syyskuuta 2010, Tampere University of Technology. 177 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 906)

  Tutkimustuotos

 90. Julkaistu

  Wearable Passive RFID Tags in Advanced Applications: Detection Methods for RFID-Enabled Sensor Tags and RFID-based Localization

  Hasani, M., 21 syyskuuta 2018, Tampere University of Technology. 49 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1560)

  Tutkimustuotos

 91. Julkaistu

  Website Performance Evaluation and Estimation in an E-business Environment

  Soininen, J., 31 lokakuuta 2012, Tampere University of Technology. 188 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1083)

  Tutkimustuotos

 92. Julkaistu

  Weighted Median Filters - Analysis, Optimal Design and Applications

  Yang, R., 1994, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 133)

  Tutkimustuotos

 93. Julkaistu

  Wet-spinning of cellulosic fibres from water-based solution prepared from enzyme-treated pulp

  Vehviläinen, M., 4 syyskuuta 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 81 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1312)

  Tutkimustuotos

 94. Julkaistu

  Wet spinning of polylactide stereo copolymer multifilaments

  Rissanen, M., 4 kesäkuuta 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 70 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 887)

  Tutkimustuotos

 95. Julkaistu

  Wetting and Reactivity between Nitride Ceramics and Molten Copper and Silver Alloys

  Hernesniemi, S., 2012, Tampere: Tampere University of Technology. 122 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1040)

  Tutkimustuotos

 96. Julkaistu

  What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland

  Naukkarinen, J., 20 marraskuuta 2015, Tampere University of Technology. 205 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1344)

  Tutkimustuotos

 97. Julkaistu

  Whole-body Electric Bioimpedance Measurement in the Evaluation of Vascular Function

  Koivistoinen, T., 9 syyskuuta 2016, Tampere University of Technology. 83 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1389)

  Tutkimustuotos

 98. Julkaistu

  Wood Quality and Geometry Measurements Based on Cross Section Images

  Österberg, P., 9 kesäkuuta 2009, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 807)

  Tutkimustuotos

 99. Julkaistu

  Work-Based Learning in Vocational Education and Training: Varied Communities, Fields and Learning Pathways

  Rintala, H., 31 tammikuuta 2020, Tampere University. (Tampere University Dissertations; painos 196)

  Tutkimustuotos

 100. Julkaistu

  Woven Strategies

  Salo, M., 13 tammikuuta 2006, Tampere University of Technology. 235 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 581)

  Tutkimustuotos

Lataa lista Rajaa hakutulokset 1 000 tai pienemmäksi jotta voit ladata.