TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Signaalinkäsittelyn sovellukset

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Sivumäärä134
ISBN (elektroninen)978-952-15-2636-7
ISBN (painettu)978-952-15-2635-0
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiD5 Ammatillinen kirja

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Signaalinkäsittelyn laitos. Opetusmoniste
Vuosikerta2011:1
ISSN (painettu)1459-4609

Tiivistelmä

Käsillä oleva moniste on tarkoitettu opetusmateriaaliksi Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksen kurssille "Signaalinkäsittelyn sovellukset". Materiaali on kehittynyt nykyiseen muotoonsa luennoidessani aiheesta Jyväskylän yliopistossa lukuvuonna 1995–1996, Tampereen yliopistossa lukuvuonna 1999–2000 ja Tampereen teknillisessä yliopistossa lukuvuosina 1999–2011. Monisteen edellinen versio ilmestyi vuonna 2010, ja siihen verrattuna tässä painoksessa kappaleiden järjestys on muuttunut ja kappale 6 on uusi. Lisäksi tähän versioon on lisätty harjoitustehtäviä sekä tehty lukuisia pienempiä korjauksia.

Kurssi ja sen materiaali ovat jatkoa kurssille "Signaalinkäsittelyn menetelmät", jonka pääpaino on lineaaristen järjestelmien teoriassa. Tässä monisteessa keskitytään enemmän sovelluksiin. Moniste esittelee seuraavat aihepiirit: näytteenottotaajuuden muuntelu, adaptiivinen suodatus, spektrin estimointi, oppivat järjestelmät, tilastollinen signaalinkäsittely, signaaliprosessorit ja äänisignaalin pakkaaminen, epälineaarinen suodatus. Aihepiirien valinnassa on pyritty luomaan katsaus tärkeimpiin nykyaikaisten sovellusten käyttämiin menetelmiin.

Lisäinformaatiota löytyy kurssin kotisivulta, jonka osoite on http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-1251/. Sivulta löytyy myös monisteen tuorein versio PDF-muodossa.

Kurssin "Signaalinkäsittelyn menetelmät" materiaali puolestaan löytyy osoitteesta http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-1201/.

Monistetta on käytetty opetusmateriaalina vastaavilla kursseilla Tampereen AMK:ssa, Kemi-Tornion AMK:ssa, Jyväskylän AMK:ssa, Oulun AMK:ssa, Kuopion yliopistossa sekä TTY:n koordinoimassa DI-muuntokoulutuksessa Kuopiossa. Pyynnöstä materiaalin käytölle voidaan myöntää lupa myös muualla. Tällöin voin tarvittaessa toimittaa myös luentokalvot sekä harjoituksissa käytettäviä Matlab-skriptejä.

Julkaisufoorumi-taso

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla