TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Tampere-pientalo : Esimerkkejä tyyppitalon uusista ratkaisumalleista Tampereelle

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
Sivumäärä81
ISBN (elektroninen)978-952-15-2852-1
ISBN (painettu)978-952-15-2851-4
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiC2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

Tiivistelmä

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos on toteuttanut Tampereen kaupungin toimeksiannosta Tampereen kaupungin erityispiirteiden pohjalta kehitettyä tyyppitaloa, Tampere-pientaloa koskevan hankkeen. Hankkeen tuloksena syntyivät tässä julkaisussa esiteltävät Tampere-pientalon uusia ratkaisumalleja koskevat suunnitelmat. Suunnitelmat laadittiin kevään 2012 asuntosuunnittelun jatkokurssilla opiskelijatöinä. Kurssin suoritti kaikkiaan 12 opiskelijaa, joiden kaikkien työt esitellään tässä julkaisussa. Lisäksi hankkeessa laadittiin tyyppitalojen taustaa ja tulevaisuuden tavoitteita käsittelevä selvitys. Sen laati arkkitehtiylioppilas Kaisu Kammonen diplomityönään.

Hankkeen kokonaistavoitteena oli selvittää tyyppitalotuotannon nykytilaa Suomessa, siihen liittyviä ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia sekä kehittää tältä pohjalta uusia ratkaisumalleja rakentamiseen. Suunnittelulle asetettuja yleisiä tavoitteita olivat esimerkiksi energiankulutuksen vähentäminen sekä kaupunkirakenteiden tiivistämiseen ja talotypologian monipuolistamiseen soveltuvien tyyppitalojen kehittäminen. Lisäksi suunnitelmissa perehdyttiin asumisen megatrendien tyyppitalotuotannolle aiheuttamiin kehittämistarpeisiin. Tällaisia trendejä ovat esimerkiksi monimuotoistuvat elämäntavat ja -tyylit, perhemuotojen ja perhekoon muutokset sekä muutokset työnteon ja vapaa-ajan vietoin tavoissa.

Opiskelijoilla oli mahdollisuus vapaasti kehittää tämän päivän tamperelaiseen pientalorakentamiseen soveltuvia tyyppitalojen konsepteja. Julkaisussa esiteltävät suunnitelmat ovat lähestymistavaltaan hyvin erilaisia. Osassa päähuomio on ollut tuotantotekniikassa, joissain toisissa taas on korostettu asumisen kokemuksellisia piirteitä, yhteisöllisyyttä tai esimerkiksi muuntojoustavuutta. Yhteistä kaikille on kestävän rakentamisen toteuttamiseen liittyvä säästeliäisyys ja yksinkertaisuus. Nämä tyyppitalot on tarkoitettu tavallisille ihmisille. Ne eivät kuitenkaan ole ilmeeltään tai tilallisilta ominaisuuksiltaan tavanomaisia. Päinvastoin, suunnitelmien tavoitteena on luoda mahdollisuuksia tyyppitalotuotannon kehittymiseen ja monipuolistumiseen tulevaisuudessa.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla