TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta

Tutkimustuotos

Standard

Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta. / Pajarre, Eila.

Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2014. 43 s. (Tampereen tenkillinen yliopisto. Yliopistopalvelu. Raportti; Vuosikerta 8).

Tutkimustuotos

Harvard

Pajarre, E 2014, Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Tampereen tenkillinen yliopisto. Yliopistopalvelu. Raportti, Vuosikerta. 8, Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, Tampere.

APA

Pajarre, E. (2014). Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta. (Tampereen tenkillinen yliopisto. Yliopistopalvelu. Raportti; Vuosikerta 8). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut.

Vancouver

Pajarre E. Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2014. 43 s. (Tampereen tenkillinen yliopisto. Yliopistopalvelu. Raportti).

Author

Pajarre, Eila. / Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2014. 43 Sivumäärä (Tampereen tenkillinen yliopisto. Yliopistopalvelu. Raportti).

Bibtex - Lataa

@book{a195399916684e4e92baf904f5670a62,
title = "Teekkarit maailmalla, Kansainv{\"a}listymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliselt{\"a} yliopistolta",
abstract = "Tampereen teknillisess{\"a} yliopistossa toteutettiin vuonna 2013 Vaihto-opinnot sujuvasti tutkintoon -hanke, jonka tavoitteena oli yhten{\"a}ist{\"a}{\"a} ja sujuvoittaa k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a} sek{\"a} vaihto-opintojen hyv{\"a}ksi luvussa ja tutkintoon sijoittamisessa ett{\"a} opiskelijoiden neuvonnassa ennen ja j{\"a}lkeen vaihto-opintojen. Osana hanketta kaikille TTY:n opiskelijoille l{\"a}hetettiin s{\"a}hk{\"o}inen kysely, jossa kartoitettiin heid{\"a}n asenteitaan ja kokemuksiaan kansainv{\"a}listymisest{\"a}. Kyselyyn vastasi yhteens{\"a} 698 opiskelijaa. Kyselyn tuloksista k{\"a}vi ilmi, ett{\"a} ulkomaanvaihtoon osallistuminen vaihtelee suuresti eri koulutusohjelmien v{\"a}lill{\"a}. Osassa koulutusohjelmia l{\"a}hes kolmannes vastaajista ilmoitti jo olleensa ulkomaanvaihdossa, kun taas osassa vaihdossa olleita oli v{\"a}h{\"a}n ja jopa yli 40 {\%} ilmoitti, ettei ollut kiinnostunut vaihto-opintomahdollisuudesta. Ulkomaanvaihdossa olleista 95 {\%} oli ollut opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Muina kansainv{\"a}listymistapoina mainittiin harjoittelu ulkomailla ja kansainv{\"a}liset lyhytkurssit. T{\"a}rkeimm{\"a}t syyt ulkomaanvaihtoon hakeutumiselle olivat olleet kieli-taidon parantaminen, kansainv{\"a}lisen kokemuksen saaminen, uusiin kulttuureihin tutustuminen ja uusien kokemusten saaminen. T{\"a}rkeimp{\"a}n{\"a} syyn{\"a} siihen, miksi kansainv{\"a}listymiseen oli hakeuduttu juuri vaihto-opintojen kautta, mainittiin ensisijaisesti helppous, jonka mainitsi puolet ulkomaanvaihdossa olleista. Ensisijaiset kriteerit ulkomaankohteen valinnalle olivat vastaajien mukaan olleet opetuskieli, kielialue sek{\"a} kulttuurialue. Sen sijaan kohdeyliopiston kurssitarjonnalla tai maineella ei koettu kovinkaan usein olevan merkityst{\"a}. Ulkomaanvaihtoon hakeutuminen koettiin p{\"a}{\"a}s{\"a}{\"a}nt{\"o}isesti helpoksi ja hyvin opastetuksi. Sen sijaan tuntemus opintojen hyv{\"a}ksytt{\"a}misest{\"a} tutkintoon osoittautui heikoksi ja my{\"o}s k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}ss{\"a} vaihto-opintojen sijoittamisessa TTY:ll{\"a} opiskeltavaan tutkintoon oli koettu ongelmia. Kaikissa tiedekunnissa ulkomaanvaihdossa olleet vastaajat ilmoittivat sijoittaneensa eniten opintoja vapaasti valittaviin opintoihin eiv{\"a}tk{\"a} varsinaiseen tutkintorakenteeseen. Yli kolmasosa vaihdossa olleista ilmoitti kokeneensa ongelmia vaihto-opintojen tutkintoon sijoittamisessa. My{\"o}s vaihtoon hakeutumattomista opiskelijoista l{\"a}hes kymmenesosa esitti yhdeksi syyksi olla hakeutumatta ulkomaille ep{\"a}ilyksen siit{\"a}, ettei ulkomaanopintoja hyv{\"a}ksytt{\"a}isi TTY:n tutkintoon. Kehitt{\"a}mistoimenpitein{\"a} toivottiin erityisesti lis{\"a}{\"a} tiedotusta ulkomaanopintojen tutkintoon sijoittamismahdollisuuksista. My{\"o}s kyselyn vastauksista oli n{\"a}ht{\"a}viss{\"a}, ett{\"a} niiss{\"a} tiedekunnissa, joissa kandidaattivaiheen opiskelijat tunsivat vaihto-opintojen tutkintoon sijoittamismahdollisuudet hyvin, my{\"o}s vaihdossa olleet olivat saaneet sijoitettua ulkomaanopintonsa tutkintoon muiden tiedekuntien opiskelijoita paremmin.",
author = "Eila Pajarre",
note = "Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-11-05",
year = "2014",
language = "Suomi",
series = "Tampereen tenkillinen yliopisto. Yliopistopalvelu. Raportti",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta

AU - Pajarre, Eila

N1 - Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-11-05

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Tampereen teknillisessä yliopistossa toteutettiin vuonna 2013 Vaihto-opinnot sujuvasti tutkintoon -hanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää ja sujuvoittaa käytäntöjä sekä vaihto-opintojen hyväksi luvussa ja tutkintoon sijoittamisessa että opiskelijoiden neuvonnassa ennen ja jälkeen vaihto-opintojen. Osana hanketta kaikille TTY:n opiskelijoille lähetettiin sähköinen kysely, jossa kartoitettiin heidän asenteitaan ja kokemuksiaan kansainvälistymisestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 698 opiskelijaa. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että ulkomaanvaihtoon osallistuminen vaihtelee suuresti eri koulutusohjelmien välillä. Osassa koulutusohjelmia lähes kolmannes vastaajista ilmoitti jo olleensa ulkomaanvaihdossa, kun taas osassa vaihdossa olleita oli vähän ja jopa yli 40 % ilmoitti, ettei ollut kiinnostunut vaihto-opintomahdollisuudesta. Ulkomaanvaihdossa olleista 95 % oli ollut opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Muina kansainvälistymistapoina mainittiin harjoittelu ulkomailla ja kansainväliset lyhytkurssit. Tärkeimmät syyt ulkomaanvaihtoon hakeutumiselle olivat olleet kieli-taidon parantaminen, kansainvälisen kokemuksen saaminen, uusiin kulttuureihin tutustuminen ja uusien kokemusten saaminen. Tärkeimpänä syynä siihen, miksi kansainvälistymiseen oli hakeuduttu juuri vaihto-opintojen kautta, mainittiin ensisijaisesti helppous, jonka mainitsi puolet ulkomaanvaihdossa olleista. Ensisijaiset kriteerit ulkomaankohteen valinnalle olivat vastaajien mukaan olleet opetuskieli, kielialue sekä kulttuurialue. Sen sijaan kohdeyliopiston kurssitarjonnalla tai maineella ei koettu kovinkaan usein olevan merkitystä. Ulkomaanvaihtoon hakeutuminen koettiin pääsääntöisesti helpoksi ja hyvin opastetuksi. Sen sijaan tuntemus opintojen hyväksyttämisestä tutkintoon osoittautui heikoksi ja myös käytännössä vaihto-opintojen sijoittamisessa TTY:llä opiskeltavaan tutkintoon oli koettu ongelmia. Kaikissa tiedekunnissa ulkomaanvaihdossa olleet vastaajat ilmoittivat sijoittaneensa eniten opintoja vapaasti valittaviin opintoihin eivätkä varsinaiseen tutkintorakenteeseen. Yli kolmasosa vaihdossa olleista ilmoitti kokeneensa ongelmia vaihto-opintojen tutkintoon sijoittamisessa. Myös vaihtoon hakeutumattomista opiskelijoista lähes kymmenesosa esitti yhdeksi syyksi olla hakeutumatta ulkomaille epäilyksen siitä, ettei ulkomaanopintoja hyväksyttäisi TTY:n tutkintoon. Kehittämistoimenpiteinä toivottiin erityisesti lisää tiedotusta ulkomaanopintojen tutkintoon sijoittamismahdollisuuksista. Myös kyselyn vastauksista oli nähtävissä, että niissä tiedekunnissa, joissa kandidaattivaiheen opiskelijat tunsivat vaihto-opintojen tutkintoon sijoittamismahdollisuudet hyvin, myös vaihdossa olleet olivat saaneet sijoitettua ulkomaanopintonsa tutkintoon muiden tiedekuntien opiskelijoita paremmin.

AB - Tampereen teknillisessä yliopistossa toteutettiin vuonna 2013 Vaihto-opinnot sujuvasti tutkintoon -hanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää ja sujuvoittaa käytäntöjä sekä vaihto-opintojen hyväksi luvussa ja tutkintoon sijoittamisessa että opiskelijoiden neuvonnassa ennen ja jälkeen vaihto-opintojen. Osana hanketta kaikille TTY:n opiskelijoille lähetettiin sähköinen kysely, jossa kartoitettiin heidän asenteitaan ja kokemuksiaan kansainvälistymisestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 698 opiskelijaa. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että ulkomaanvaihtoon osallistuminen vaihtelee suuresti eri koulutusohjelmien välillä. Osassa koulutusohjelmia lähes kolmannes vastaajista ilmoitti jo olleensa ulkomaanvaihdossa, kun taas osassa vaihdossa olleita oli vähän ja jopa yli 40 % ilmoitti, ettei ollut kiinnostunut vaihto-opintomahdollisuudesta. Ulkomaanvaihdossa olleista 95 % oli ollut opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Muina kansainvälistymistapoina mainittiin harjoittelu ulkomailla ja kansainväliset lyhytkurssit. Tärkeimmät syyt ulkomaanvaihtoon hakeutumiselle olivat olleet kieli-taidon parantaminen, kansainvälisen kokemuksen saaminen, uusiin kulttuureihin tutustuminen ja uusien kokemusten saaminen. Tärkeimpänä syynä siihen, miksi kansainvälistymiseen oli hakeuduttu juuri vaihto-opintojen kautta, mainittiin ensisijaisesti helppous, jonka mainitsi puolet ulkomaanvaihdossa olleista. Ensisijaiset kriteerit ulkomaankohteen valinnalle olivat vastaajien mukaan olleet opetuskieli, kielialue sekä kulttuurialue. Sen sijaan kohdeyliopiston kurssitarjonnalla tai maineella ei koettu kovinkaan usein olevan merkitystä. Ulkomaanvaihtoon hakeutuminen koettiin pääsääntöisesti helpoksi ja hyvin opastetuksi. Sen sijaan tuntemus opintojen hyväksyttämisestä tutkintoon osoittautui heikoksi ja myös käytännössä vaihto-opintojen sijoittamisessa TTY:llä opiskeltavaan tutkintoon oli koettu ongelmia. Kaikissa tiedekunnissa ulkomaanvaihdossa olleet vastaajat ilmoittivat sijoittaneensa eniten opintoja vapaasti valittaviin opintoihin eivätkä varsinaiseen tutkintorakenteeseen. Yli kolmasosa vaihdossa olleista ilmoitti kokeneensa ongelmia vaihto-opintojen tutkintoon sijoittamisessa. Myös vaihtoon hakeutumattomista opiskelijoista lähes kymmenesosa esitti yhdeksi syyksi olla hakeutumatta ulkomaille epäilyksen siitä, ettei ulkomaanopintoja hyväksyttäisi TTY:n tutkintoon. Kehittämistoimenpiteinä toivottiin erityisesti lisää tiedotusta ulkomaanopintojen tutkintoon sijoittamismahdollisuuksista. Myös kyselyn vastauksista oli nähtävissä, että niissä tiedekunnissa, joissa kandidaattivaiheen opiskelijat tunsivat vaihto-opintojen tutkintoon sijoittamismahdollisuudet hyvin, myös vaihdossa olleet olivat saaneet sijoitettua ulkomaanopintonsa tutkintoon muiden tiedekuntien opiskelijoita paremmin.

M3 - Commissioned report

T3 - Tampereen tenkillinen yliopisto. Yliopistopalvelu. Raportti

BT - Teekkarit maailmalla, Kansainvälistymiskyselyn 2013 tuloksia Tampereen teknilliseltä yliopistolta

PB - Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut

CY - Tampere

ER -