TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

The Impact of Partnership Announcements in Shareholder Wealth

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä159
ISBN (painettu)978-952-15-3124-8
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
KustantajaTampere University of Technology
Vuosikerta1152
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Partnerointien määrä on noussut nopeasti USA:ssa 1970-luvun puolesta välistä alkaen ja Suomessakin 1990-luvun lopulta lähtien. Partnerointi on yksi kilpailutoimista, joita yritys voi tehdä parantaakseen asemaansa markkinoilla kilpailijoihinsa nähden sekä lisätäkseen liikevaihtoaan. Liikevaihdon lisäyksen pitäisi parantaa myös yrityksen taloudellista tulosta sekä osakkeiden markkinahintaa. Osakkeiden hinnannousulla on puolestaan positiivinen vaikutus osakkeenomistajien varallisuuteen. On olemassa monen tyyppisiä partnerointijärjestelyitä aina löyhästä vapaaehtoisesta yhteistoiminnasta kahden tai useamman yrityksen muodostamaan erilliseen oikeussubjektiin, yhteisyritykseen, jossa on mahdollisesti suuriakin pääomainvestointeja jokaiselta osanottajalta. Jokaisella partnerointityypillä on omat erikoispiirteensä ja vaikutuksensa partneroituvien yrityksien toimintaan. Tutkimus keskittyy kahteen erilaiseen partnerointityyppiin, markkinointi- ja teknologia-partnerointiin, jotka ovat lisäksi jaettu sekä kotimaiseen että kansainväliseen. Syy tähän kapeaan laajuuteen on sen varmistaminen, että samantyyppisiä partnerointeja verrataan toisiinsa ja että eri tyyppisten partnerointien aiheuttamat reaktiot voidaan erottaa. Tutkimuksella on tavoitteita kahdella alueella. Ensimmäinen on katsoa kysymystä tuottaako transaktiotason tapahtumatutkimus mitään ylimääräistä arvoa, tai tarkempia tuloksia, kuin perinteinen päivätason tapahtumatutkimusmenetelmä. Tapahtumatutkimukset partnerointiin liittyen on tehty päivätasolla vuosikymmeniä, vaikka menetelmässä on puutteita liittyen tulosten tarkkuuteen ja mahdollisuuteen havainnoida lyhytaikaisia pörssin markkinareaktioita liittyen partneroinnin ilmoittamiseen. Toiseksi, tutkimus tarkastelee aiheuttaako Helsingin pörssissä listattujen yritysten partneroinnin ilmoittaminen positiivisen markkinareaktion pörssikursseissa. Lisäksi tutkimus ottaa selvää onko markkinareaktiossa eroa riippuen siitä tehdäänkö ilmoitus partneroinnista pörssi-ilmoituksella vai lehdistötiedotteella. Lopuksi katsotaan mahdollisia eroja eri tyyppisten partnerointien aiheuttamissa reaktioissa. Tutkimus näyttää, että syntyy selvä ja tilastollisesti merkittävä epänormaali tuotto osakkeiden markkinahinnoissa kun partneroinnista ilmoitetaan Helsingin pörssissä. Lisäksi tutkimus varmistaa, että tilastollisesti merkittävää eroa ei synny kumulatiivisessa epänormaalissa tuotossa partneroituvien yritysten osakkeiden hinnoissa riippuen siitä liittyykö partnerointi markkinointiaktiviteetteihin tai teknologia-aktiviteetteihin. Sama pätee myös kotimaisen ja kansainvälisen partneroinnin välillä. Lisäksi tutkimus näyttää, että ilmoituskanavan valinnalla on tilastollisesti merkittävä vaikutus markkinareaktioihin. Joissain tapauksissa yritys, joka ilmoittaa partneroitumisesta pörssi-ilmoituksella, voi saavuttaa jopa kuusi prosenttiyksikköä korkeamman osakekurssin nousun kuin yritys, joka ilmoittaa samantyyppisen partneroinnin lehdistötiedotteella. Tutkimus esittää vahvan todistusaineiston yrityksille, että markkinat näkevät kaikki tutkitut partnerointityypit positiivisena kilpailutoimena ja reagoivat positiivisesti niihin liittyviin uutisiin. Lisäksi tutkimus antaa uutta tietoa siitä, että yrityksen partneroituessa, se kannattaa ilmoittaa markkinoille pörssi-ilmoituksella. Tällöin saavutetaan suurin mahdollinen nousu yrityksen osakkeiden hintaan partneroitumisesta.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla