TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli: Tilaajaohjeistus

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Sivumäärä18
Vuosikerta2016
ISBN (elektroninen)978-952-311-169-1
TilaJulkaistu - joulukuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiTrafin tutkimuksia
KustantajaLiikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Numero13
ISSN (elektroninen)2342-0294

Tiivistelmä

Tieliikenteen vastuullisuusmalli on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johdolla kehitettävä vapaaehtoisuuteen perustuva vastuullista kuljetustoimintaa edistävä johtamis- ja toimintatapamalli tiekuljetusalle. Vastuullisuusmallin avulla kuljetusyrityksiä kannustetaan ja tuetaan ennakoivaan ja tietoon perustuvaan johtamiskulttuurin. Vastuullisuusmalli kattaa vastuullisen tiekuljetuksen eri osa-alueet huomioimalla yritysten keskeisimmät turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat ja kytkemällä ne kuljetusyritysten talouteen. Vastuullisuusmalli on ensisijaisesti kehitetty kuljetusyrityksille, mutta malli tarjoaa työkaluja ja toimintamalleja myös kuljetusyritysten ja kuljetusten tilaajien väliseen kommunikointiin ja yhteistyöhön.

Vastuullisuusmallia on Trafissa kehitetty jo usean vuoden ajan ja vuonna 2013 käynnistyi ensimmäinen tieliikenteen tavarankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä toteutettu vastuullisuusmallin kehityshanke. Ensimmäisen kehityshankkeen tuloksena syntyi vastuullisuusmallin ydinsisältö ja rakenne, jonka päälle vastuullisuusmalli rakentuu. 2014 vastuullisuusmallin kehitystä jatkettiin yhteistyössä tavarakuljetusyritysten kanssa. Ensimmäisen jatkohankeen tuloksena muodostui varsinainen vastuullisuusmallin seurantatyökalu ja vastuullisuusmallin esimerkkilomakkeet sekä yksityiskohtainen ohjeistus kuljetusyrityksille siitä, miten he voivat hyödyntää vastuullisuusmallia omassa toiminnassaan.

Syksyllä 2015 käynnistyi vastuullisuusmallin kehityshanke tieliikenteen henkilökuljetusyrityksille, jonka aikana vastuullisuusmalli laajennettiin kattamaan myös tieliikenteen henkilökuljetukset. Vastuullisuusmallin henkilökuljetus-hankkeen ohessa tehtiin myös ensimmäisiä varsinaisia asiantuntijahaastatteluita kuljetusten tilaajien kanssa. Tiekuljetusten tilaajien rooli vastuullisuuden kehittämisessä ja edistämisessä on niin keskeinen, että syksyllä 2016 Trafi käynnisti vastuullisuusmallin tilaajaohjeistus-hankkeen, jonka loppuraportti tämä on. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten kuljetusten tilaajat voivat tehokkaimmin hyödyntää vastuullisuusmallia ja laatia tilaajille ohjeistus vastuullisuusmallista. Hankkeen etenemisen ja laadunvarmistamiseksi hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat: Sanna Ström, ohjausryhmän puheenjohtaja (Trafi), Marke Lahtinen, ohjausryhmän sihteeri (Trafi), Mikko Västilä (Trafi), Arttu Lauhkonen (Trafi), Marko Rajamäki (Trafi), Ann-Mari Mäntylä (Trafi) ja Lasse Nykänen (TTY/Liikenteen tutkimuskeskus Verne).

Tämä raportti koostuu viidestä varsinaisesta luvusta sekä raportin lopussa olevasta yhteenvedosta ja raportin liitteessä olevasta vastuullisuusmallin ohjeistuksesta tiekuljetuksia tilaaville organisaatioille. Raportin kaksi ensimmäistä lukua kuvaavat vastuullisuusmallin kehittämisen taustaa ja tässä loppuraportissa käsiteltävän tutkimuksen toteutusta. Luvut 3-5
koostuvat vastuullisuusmalli-hankkeiden ja kirjallisuuden aikana muodostuneista käsityksistä, miten kuljetusten tilaajat voivat omassa toiminnassaan hyödyntää vastuullisuusmallia
ja sen mukaista toimintaa. Luvuissa kuvataan myös tilaajaorganisaatioiden kiinnostusta ja sitoutumista tiekuljetusalan vastuullisuuden kehittämiseen erityisesti vastuullisuusmallin
avulla.

!!ASJC Scopus subject areas

Tutkimusalat

  • vastuullisuus, vastuullisuusmalli, turvallisuus, laatu, ympäristö, tiekuljetukset

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat