TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Titanium oxide based nanoparticles by laser ablation in supercritical carbon dioxide

Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti