TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Sivumäärä104
ISBN (elektroninen)978-952-15-3962-6
TilaJulkaistu - 7 kesäkuuta 2017
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta29
ISSN (elektroninen)2489-429X

Tiivistelmä

Energiatehokkuus hallitsee nykyistä ekologisuuteen tähtäävää rakentamista niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Uudet, tekeillä olevat kansalliset rakennusmääräykset vahvistavat suuntausta entisestään, kun Euroopan Unionin energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet lähes nollaenergiarakentamisesta konkretisoituvat.

Tämän työn tavoitteena on tuoda esille arkkitehtuurin eri näkökulmat, joita energiatehokkuuden rinnalle tarvitaan ekologisen rakentamiskulttuurin saavuttamiseksi. Työssä käytetään elinkaaritarkastelua välineenä jokaisen näkökulman merkittävyyden osoittamiseksi. Lopulta näkökulmien ohjaamat ekologiset ratkaisut esitellään suunnitelmassa, joka on teoreettinen vaihtoehto Laukaalle rakenteilla olevalle ekokoululle.

Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston vetämää Tekes-rahoitteista COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista palvelurakennusten näkökulmasta. Työ sisältyy Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus energiatehokkuuteen -työpakettiin.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla