TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa. Loppuraportti

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto: Työsuojelurahasto
Sivumäärä23
ISBN (elektroninen)978-952-15-2766-1
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos. Laitosraportti.
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto: Työsuojelurahasto

Tiivistelmä

Työväkivallan yleisyys ja vakavuus terveydenhuollossa vaatii toimenpiteitä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Vaikka väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan terveydenhuollossa on kehitetty erilaisia apuvälineitä ja ohjeita, on terveyden- ja sairaanhoitotyö yksi väkivallan riskialttiimmista toimialoista Suomessa. Tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitopiireistä lähes kaikissa väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut 2000-luvulla ja samalla väkivallan luonne on muuttunut. Väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi tähän mennessä toteutetut toimenpiteet ovat pääosin olleet käytännönläheisiä. Väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta edellyttävät kuitenkin kokonaisvaltaisempaa turvallisuusjohtamista organisaation jokaisella tasolla. Väkivaltatilanteiden järjestelmällisempään hallintaan tarvitaan sekä toimenpiteitä käytäntöjen yhtenäistämiseksi että myös konkreettisia välineitä.

Tutkimushankkeen päätavoitteena oli kehittää turvallisuusjohtamisen toimintatapoja työväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi terveydenhuollossa sekä tunnistaa turvallisuuskulttuuriin ja ihmisten johtamiseen liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan moniammatillisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa. Tutkimuksen tuloksena laadittiin työväkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan malli osaksi turvallisuusjohtamista.

Tutkimushankkeen tuloksena laadittu työväkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan mallin taustalla on pyrkimys kohti väkivallatonta työympäristöä (sairaalaa), jossa otetaan huomioon niin potilaiden kuin henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi. Mallissa esitetyt työväkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan vaiheet noudattelevat rakenteeltaan yleisiä turvallisuusjohtamisen ohjeita. Nämä vaiheet on jaoteltu nykytilanteen selvittämiseen, tavoitteiden ja periaatteiden asettamiseen, vastuiden määrittämiseen, keinojen suunnitteluun, keinojen käytäntöön ottamiseen sekä keinojen vaikutusten seurantaan ja arviointiin. Kaikkia vaiheita on käsitelty mallissa sairaalaorganisaation ylimmän johdon, toimialuejohdon, vastuualuejohdon, toimintayksikön johdon sekä työntekijöiden näkökulmista. Lisäksi mallissa otetaan huomioon organisaation omat asiantuntijat (kuten turvallisuus- ja työsuojeluorganisaatio), työterveyshuolto sekä muut asiantuntijat (kuten vartiointipalvelu, vakuutusyhtiö ja viranomaiset).

Laadittu ennaltaehkäisyn ja hallinnan malli kehitettiin tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden kanssa. Malli on, oman organisaation rakenne huomioiden, sovellettavissa yleisesti Suomen eri sairaaloissa. Mallissa esitetyt käytännön esimerkit ovat sovellettavissa myös muissa terveydenhuollon yksiköissä. Koska malli noudattelee rakenteeltaan yleisiä turvallisuusjohtamisen ohjeita, sen sisältämät asiat on mahdollista toteuttaa osana organisaation muuta turvallisuuden johtamista. Työväkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan ei tule olla muusta toiminnasta erillään oleva kokonaisuus.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla