TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Uudet tuotantoteknologiat käyttöön pk-yrityksissä: 3D-tulostuksen käyttöönoton haasteita ja ratkaisuja

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
Sivut34-37
Sivumäärä4
JulkaisuStoori
Numero1
TilaJulkaistu - maaliskuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiD1 Artikkeli ammattilehdessä

Tiivistelmä

Ainetta lisäävä valmistus on tuotantotapa, jossa materiaalia lisätään ja yhdistetään kerroksittain komponentin tai tuotteen aikaansaamiseksi, usein digitaalisen mallin pohjalta. Siihen viitataan puhekielessä 3D-tulostuksena, ja sen uskotaan mullistavan tuotantotapoja erityisesti aloilla, joilla komponentit/tuotteet ovat ainutkertaisia ja haasteellisia valmistaa perinteisin menetelmin. 3D-tulostus on vähitellen ottamassa jalansijaa teollisuudessa sekä muovisten että metallisten komponenttien ja tuotteiden osalta, mutta siihen liittyvä valmistusteknologia kehittyy edelleen nopealla tahdilla ja tehokkaiden liiketoimintaratkaisujen kehittäminen vaatii aikaa ja vaivannäköä. Selvitimme pirkanmaalaisten tuotannollisten pk-yritysten keskuudessa, millaisia esteitä ja haasteita 3D-tulostuksen käyttöönottoon liittyy ja millä keinoin tämän tuotantoinnovaation käyttöönottoa voitaisiin edistää. Tutkimus toteutettiin osana VTT:n ja TTY:n yhteistä Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Välkky-projektia (Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana), jossa kehitetään vaativaa digitaalista valmistusta ja ekosysteemin toimintamallia tuottamaan lisäarvoa suomalaisille pk-yrityksille. Tutkimuksen keskeinen tulos on löydös siitä, että 3D-tulostus on nähtävä systeemisenä innovaationa, jonka onnistuminen edellyttää toimitusketjun eri osapuolten aktiivisuutta ja niiden laajempaa yhteistyötä uudenlaisen tuotantotavan leviämiseksi.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla