TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Vauhtia pysähtymisestä

Tutkimustuotos

Standard

Vauhtia pysähtymisestä. / Hilden, Sanna; Tikkamäki, Kati; Pekkola, Sanna; Saunila, Minna; Ukko, Juhani.

Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, 2014. 71 s.

Tutkimustuotos

Harvard

Hilden, S, Tikkamäki, K, Pekkola, S, Saunila, M & Ukko, J 2014, Vauhtia pysähtymisestä. Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos.

APA

Hilden, S., Tikkamäki, K., Pekkola, S., Saunila, M., & Ukko, J. (2014). Vauhtia pysähtymisestä. Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos.

Vancouver

Hilden S, Tikkamäki K, Pekkola S, Saunila M, Ukko J. Vauhtia pysähtymisestä. Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, 2014. 71 s.

Author

Hilden, Sanna ; Tikkamäki, Kati ; Pekkola, Sanna ; Saunila, Minna ; Ukko, Juhani. / Vauhtia pysähtymisestä. Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, 2014. 71 Sivumäärä

Bibtex - Lataa

@book{ffce2c6d7a9c40a3b59dbdd3a6bf8c16,
title = "Vauhtia pys{\"a}htymisest{\"a}",
abstract = "Kirjan juuret ovat REFINNOssa, joka on Tekesin rahoittama nelj{\"a}n yliopiston ja seitsem{\"a}n hy{\"o}dynt{\"a}j{\"a}organisaation yhteinen tutkimushanke. Tutkimuksessa ja nyt t{\"a}ss{\"a} kirjassa pohditaan, olisiko jopa taloudellisesti fiksua pys{\"a}hty{\"a} v{\"a}lill{\"a} ihmettelem{\"a}{\"a}n – saadaanko pys{\"a}htymisest{\"a} lis{\"a}{\"a} vauhtia – eli tutkitaan reflektiivisen ty{\"o}otteen vaikutuksia suorituskykyyn ja innovatiivisuuteen. On kai periaatteessa selv{\"a}{\"a}, ett{\"a} kyky tiedostaa ja ymm{\"a}rt{\"a}{\"a} toiminnan perusteita, kyseenalaistaa ja tutkia avoimin mielin vaihtoehtoja – eli reflektiivinen ty{\"o}ote – on nykyorganisaatioiden avainosaamista. Reflektiivisyys on taitoa rikkoa rutiineja ja tuottaa luovuutta, joustavuutta, oppimista ja innovaatioita. Reflektiivinen kyky tunnistaa ajattelun ja toiminnan ajureita l{\"o}ytyy my{\"o}s motivaation ja vuorovaikutustaitojen taustalta. Onko meill{\"a} kyky{\"a} ja v{\"a}ljyytt{\"a} t{\"a}m{\"a}nkaltaiseen ajatteluun ja toimintaan? Kirjassa l{\"a}hdet{\"a}{\"a}n siit{\"a}, ett{\"a} ihmisiss{\"a} ja organisaatioissa itsess{\"a}{\"a}n on valtavaa osaamispotentiaalia, joka saataisiin k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n reflektion avulla. T{\"a}m{\"a} opaskirja on syntynyt kolmen vuoden mittaisessa tutkimus- ja kehitt{\"a}mishankkeessa, jossa yritysyhteisty{\"o}n{\"a} pohdimme ja testasimme, miten reflektiivisyys voitaisiin kutoa tuottavaksi osaksi p{\"a}ivitt{\"a}ist{\"a} ty{\"o}t{\"a}. Tunnistimme nelj{\"a} keskeist{\"a} tekij{\"a}{\"a}, jotka vaikuttavat reflektiivisen ty{\"o}otteen toteutumiseen organisaatiossa. Ensimm{\"a}inen on yksil{\"o}n kyky ja halu tutkia omaa ajatteluaan, tunteitaan ja toimintaansa. T{\"a}t{\"a} voidaan kehitt{\"a}{\"a} esimerkiksi yksil{\"o}- ja ryhm{\"a}valmennuksella sek{\"a} ty{\"o}nohjauksella. T{\"a}m{\"a}n rinnalla on t{\"a}rke{\"a}{\"a} tukea dialogisen vuorovaikutuksen taitoja ja tiloja, joissa avoimin mielin etsit{\"a}{\"a}n yhdess{\"a} uusia n{\"a}k{\"o}kulmia. Kolmas keskeinen tekij{\"a} on kannustaa esimiehi{\"a} ja ty{\"o}ntekij{\"o}it{\"a} tekem{\"a}{\"a}n reflektio-kokeiluja ty{\"o}n arjessa, joista l{\"o}ydet{\"a}{\"a}n organisaatiolle ja yksil{\"o}ille sopivia k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a}. Nelj{\"a}s ja hyvin keskeinen tekij{\"a} on selvitt{\"a}{\"a}, edist{\"a}v{\"a}tk{\"o} vai est{\"a}v{\"a}tk{\"o} organisaation rakenteet, johtaminen, mittarit ja palkitseminen reflektiivisyytt{\"a} – onko ajattelemaan pys{\"a}htyminen OK ja osataanko syntyv{\"a}t oivallukset tehd{\"a} n{\"a}kyv{\"a}ksi? T{\"a}m{\"a} kirja tarjoaa ty{\"o}kaluja reflektiivisyyden kehitt{\"a}miseen toimivan ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}n rakentamiseksi ja yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi.",
author = "Sanna Hilden and Kati Tikkam{\"a}ki and Sanna Pekkola and Minna Saunila and Juhani Ukko",
note = "Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-02-27",
year = "2014",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-15-3413-3",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Vauhtia pysähtymisestä

AU - Hilden, Sanna

AU - Tikkamäki, Kati

AU - Pekkola, Sanna

AU - Saunila, Minna

AU - Ukko, Juhani

N1 - Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-02-27

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Kirjan juuret ovat REFINNOssa, joka on Tekesin rahoittama neljän yliopiston ja seitsemän hyödyntäjäorganisaation yhteinen tutkimushanke. Tutkimuksessa ja nyt tässä kirjassa pohditaan, olisiko jopa taloudellisesti fiksua pysähtyä välillä ihmettelemään – saadaanko pysähtymisestä lisää vauhtia – eli tutkitaan reflektiivisen työotteen vaikutuksia suorituskykyyn ja innovatiivisuuteen. On kai periaatteessa selvää, että kyky tiedostaa ja ymmärtää toiminnan perusteita, kyseenalaistaa ja tutkia avoimin mielin vaihtoehtoja – eli reflektiivinen työote – on nykyorganisaatioiden avainosaamista. Reflektiivisyys on taitoa rikkoa rutiineja ja tuottaa luovuutta, joustavuutta, oppimista ja innovaatioita. Reflektiivinen kyky tunnistaa ajattelun ja toiminnan ajureita löytyy myös motivaation ja vuorovaikutustaitojen taustalta. Onko meillä kykyä ja väljyyttä tämänkaltaiseen ajatteluun ja toimintaan? Kirjassa lähdetään siitä, että ihmisissä ja organisaatioissa itsessään on valtavaa osaamispotentiaalia, joka saataisiin käyttöön reflektion avulla. Tämä opaskirja on syntynyt kolmen vuoden mittaisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa yritysyhteistyönä pohdimme ja testasimme, miten reflektiivisyys voitaisiin kutoa tuottavaksi osaksi päivittäistä työtä. Tunnistimme neljä keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat reflektiivisen työotteen toteutumiseen organisaatiossa. Ensimmäinen on yksilön kyky ja halu tutkia omaa ajatteluaan, tunteitaan ja toimintaansa. Tätä voidaan kehittää esimerkiksi yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä työnohjauksella. Tämän rinnalla on tärkeää tukea dialogisen vuorovaikutuksen taitoja ja tiloja, joissa avoimin mielin etsitään yhdessä uusia näkökulmia. Kolmas keskeinen tekijä on kannustaa esimiehiä ja työntekijöitä tekemään reflektio-kokeiluja työn arjessa, joista löydetään organisaatiolle ja yksilöille sopivia käytäntöjä. Neljäs ja hyvin keskeinen tekijä on selvittää, edistävätkö vai estävätkö organisaation rakenteet, johtaminen, mittarit ja palkitseminen reflektiivisyyttä – onko ajattelemaan pysähtyminen OK ja osataanko syntyvät oivallukset tehdä näkyväksi? Tämä kirja tarjoaa työkaluja reflektiivisyyden kehittämiseen toimivan työympäristön rakentamiseksi ja yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi.

AB - Kirjan juuret ovat REFINNOssa, joka on Tekesin rahoittama neljän yliopiston ja seitsemän hyödyntäjäorganisaation yhteinen tutkimushanke. Tutkimuksessa ja nyt tässä kirjassa pohditaan, olisiko jopa taloudellisesti fiksua pysähtyä välillä ihmettelemään – saadaanko pysähtymisestä lisää vauhtia – eli tutkitaan reflektiivisen työotteen vaikutuksia suorituskykyyn ja innovatiivisuuteen. On kai periaatteessa selvää, että kyky tiedostaa ja ymmärtää toiminnan perusteita, kyseenalaistaa ja tutkia avoimin mielin vaihtoehtoja – eli reflektiivinen työote – on nykyorganisaatioiden avainosaamista. Reflektiivisyys on taitoa rikkoa rutiineja ja tuottaa luovuutta, joustavuutta, oppimista ja innovaatioita. Reflektiivinen kyky tunnistaa ajattelun ja toiminnan ajureita löytyy myös motivaation ja vuorovaikutustaitojen taustalta. Onko meillä kykyä ja väljyyttä tämänkaltaiseen ajatteluun ja toimintaan? Kirjassa lähdetään siitä, että ihmisissä ja organisaatioissa itsessään on valtavaa osaamispotentiaalia, joka saataisiin käyttöön reflektion avulla. Tämä opaskirja on syntynyt kolmen vuoden mittaisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa yritysyhteistyönä pohdimme ja testasimme, miten reflektiivisyys voitaisiin kutoa tuottavaksi osaksi päivittäistä työtä. Tunnistimme neljä keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat reflektiivisen työotteen toteutumiseen organisaatiossa. Ensimmäinen on yksilön kyky ja halu tutkia omaa ajatteluaan, tunteitaan ja toimintaansa. Tätä voidaan kehittää esimerkiksi yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä työnohjauksella. Tämän rinnalla on tärkeää tukea dialogisen vuorovaikutuksen taitoja ja tiloja, joissa avoimin mielin etsitään yhdessä uusia näkökulmia. Kolmas keskeinen tekijä on kannustaa esimiehiä ja työntekijöitä tekemään reflektio-kokeiluja työn arjessa, joista löydetään organisaatiolle ja yksilöille sopivia käytäntöjä. Neljäs ja hyvin keskeinen tekijä on selvittää, edistävätkö vai estävätkö organisaation rakenteet, johtaminen, mittarit ja palkitseminen reflektiivisyyttä – onko ajattelemaan pysähtyminen OK ja osataanko syntyvät oivallukset tehdä näkyväksi? Tämä kirja tarjoaa työkaluja reflektiivisyyden kehittämiseen toimivan työympäristön rakentamiseksi ja yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi.

M3 - Commissioned report

SN - 978-952-15-3413-3

BT - Vauhtia pysähtymisestä

PB - Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos

ER -