TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Vedyn Stark-ilmiön ja polarisoituvuuksien mallintaminen polkuintegraali-Monte Carlo-menetelmällä

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ